BAHAN BANTU MENGAJAR PANITIA BAHASA MELAYU

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

BBM Kad Imbas- Bacalah Sayang Suku kata 64 kad Kad imbas- Bacalah Sayang pekerjaan & kenderaan Kad Imbas- Bacalah Sayang buah- buahan & sayur-sayuran Kad Imbas- Bacalah Sayang nombor & bentuk Flash cards ABC & abc Carta- Ceria Bersama Bacalah Sayang (Buku panduan guru & CD Rom) Carta Flip ABCD Jom Baca Bahasa Melayu Sukukata Pakej Ceria 2M Literasi 2M membaca & menulis Bahasa Melayu ( Program LINUS) Tahap 1- kaedah gabungan bunyi kata (KGBK) CD & Buku panduan guru.

Penerbit/Pengarang

Kreatif Kembara Sharida bt. Shaharuddin Isahak Haron