DEFINISI CERAMAH

CERAMAH.

Orang yang berpengalaman dan berkepakaran dalam bidang tertentu sering dijemput untuk menyampaikan ceramah kepada anggota kumpulan atau institusi tertentu, baik dalam sektor kerajaan atau swasta. Dalam profesion perguruan, aktiviiti berceramah tidak dapat dipisahkan dengan peranan guru. Guru yang berpengalaman seringkali dijemput untuk menyampaikan ceramah- ceramah yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Ceramah boleh di definisikan sebagai ucapan yang di sampaikan oleh seseorang jemputan yang di anggap berpengalaman dan mahir dalam bidang-bidang tertentu dalam majlis yang formal. Ceramah boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama dimana penceramah akan membentangkan pendapat atau pengalamannya dalam bidang tertentu. Bahagian akhir ceramah pula akan dibuka untuk para audien mengemukakan soalan-soalan atau pandangan mereka dan penceramah cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Ceramah dapat mewujudkan komunikasi dua hala, iaitu penceramah dapat berkongsi maklumat atau pengalaman rmanakala audien pula boleh mengemukakan soalan-soalan atau pandangan mereka sendiri terhadap sesuatu perkara atau tajuk. Bagi mewujudkan suasana ceramah yang berkesan penceramah perlu membuat persediaan yang rapi. Penceramah perlu mengenalpasti beberapa perkara penting seperti lingkungan audien dan apakah yang perlu disampaikan dan apakah perkara yang hendak di dengar oleh audien. Penceramah juga perlu peka dan mengenalpasti tempat ceramah tersebut akan diadakan dan tarikh serta masa ceramah tersebut. Setelah semua perkara tersebut selesai, penceramah perlu merancang isi kandungan ceramah dan membuat penelitian terhadap beberapa perkara antaranya mengetahui tajuk ceramah. Dengan ini penceramah perlu mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan tajuk yang hendak disampaikan. Penceramah perlu melakukan sedikit penyelidikan tentang apa yang diharapkan oleh audien. Penceramah perlu bertanya pihak pengajur sekiranya tajuk yang di berikan kurang jelas. Dengan ini ia boleh memberi gambaaraan awal kepada penceramah bagi menentukan apakah yang dikehendaki dan setakat mana tahap ceramahnya. Selain itu, penceramah juga perlu

segala yang diketahui daripada pengalamannya sendiri. Semasa berceramah. Pencermah perlulah memilih pakaian yang sesuai dan bertepatan dengan tema majlis tersebut.Perbuatan seperti ini akan menimbulkan kebosanan para audien.rencana pencarian melalui internet dan kertas kerja terkini berkaitan tajuk yang hendak disampaikan. jurnal. Penceramah boleh bermula dengan menulis nota tentang tajuk yang berkenaan. Dalam penyampaian ceramah. Elakkan daripada menggunakan tulisan yang banyak dalam slide Bagi mengelakkan sebarang kekeliruan audien. Sebagai persediaan yang lebih rapi lagi penceramah boleh merakan ceramahnya dan mendengarnya semula. keluasan tempat. kemudahan peralatan yang mencukupi sebagainya. Mencari maklumat yang terkini amat penting dalam penyediaan teks ceramah. Seterusnya penceramah perlu mengenalpasti tempat ceramah bagi meninjau keaadaan tempat. penceramah akan melahirkan pendapat mereka samada melalui pembentangan kertas kerja atau memberi tindakbalas terhadap soalan-soalan yang dikemukakan. Penceramah boleh membuat persediaan berdasarkan pemerhatiannya semasa membuat tinjauan. Penceramah hanya perlu mengembangkan butiran-butiran yang ditayangkan. Setelah mengetahui secara kasar apa yang dikehendaki penceramah hendaklah memulakan persediaan. penceramah perlu menyelitkan sedikit ilustrasi yang sesuai dan berkaitan dengan tajuk ceramahnya. Ini bertujuan untuk mengesan sebarang kesalahan pada teks ceramah. . elakkan daripada membuang masa dengan membaca butiran-butiran yang terdapat didalam slide atau transperasi. Bagi meningkatkan teknik penyampaian ceramahnya.mengenalpasti berapa lama tempoh ceramah yang dikehendaki bagi menentukan takat perincian yang disediakan mengikut tajuk ceramah yang berkenaan. Oleh itu setipa penceramah perlu menguasai kemahiran . Ini bertujuan untuk mengekalkan minat audien sepanjang ceramah dijalankan. Elakkan daripada memakai pakaian yang terlalu anggun dan selekeh dalam sesuatu majlis yang formal. Kemudian pencermah boleh mendapatkan seberapa banyak mungkin bahan rujukan seperti buku. Dengan itu. Apabila segala maklumat telah terkumpul penceramah boleh memulakan penulisan ceramahnya. penceramah juga akan mendapat gambaran tentang setakat mana formalnya ceramah itu nanti.

Dalam melahirkan pendapat setiap penceramah perlu mahir bertindak seperti menentukan aspek yang hendak di bentangkan supaya apa yang di bentangkan tidak menyeleweng daripada tajuk dan tujuan ceramah serta dapat memenuhi kehendak audien. Suara penceramah juga hendakklah jelas isi yang di sampaikan perlu mudah difahami. Setiap persoalan perlulah dijawab dengan yakin supaya ia tidak menimbulkan kemusykilan para audien. menggunakan bahasa yang tepat.melahirkan pendapat yang meliputi aspek-aspek seperti cara melahirkan pendapat. Bagi meningkatkan ransangan di kalangan audien penceramah juga boleh menyelitkan soalan-soalan yang sesuai dan berkaitan tajuk. Seterusnya penggunaan gaya tangan dan gerakan badan untuk menekankan fakta yang di sampaikan. penceramah mesti mewujudkan hubungan mata yang sesuai dengan penonton. Selain itu. nada dan intonasi biasanya mendatar dan lembut . Dalam penyampaian ceramah. bukti statistic dan contoh supaya hujan yang di sampaikan menjadi lebih konkrit . cara mempengaruhi audien serta nada intonasi. Mereka juga perlu bijak menunjukkan mimic muka yang sesuai dan meyakinkan. Dalam melahirkan pendapat setiap penceramah perlu menguasai kemahiran ini antaranya mengkaji dan mengetahui peringkat pemikiran. Setiap penceramah perlu tahu cara untuk mempengaruhi setiap audien. Nada dan intonasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyampaian ceramah . Selain itu . iaitu melihat mereka semasa bercakap. taraf sosio ekonomi . Setiap penceramah mesti menggunakan laras bahasa yang sesuai. berkaitan dan meyakinkan. penceramah perlu bijak tahu pandai mneyelitkan unsur-unsur kecindan dalam menyampaikan ceramah. Ini bertujuan untuk mengelakkan kebosanan audien. Penceramah juga perlu mengemukakan pendapat dalam bentuk kertas kerja. Penceramah perlulah menggunakan bahasa yang bersesuaian audien. Pemilihan dan penyusunan isi mestilah bertepatan dengan aspek yang dihujahkan. Bagi permulaan ceramah.Elak daripada menggunakan istilah-istilah dengan yang bombastic dan sukar difahami oleh audien. jantina dan profesion audien. penceramah juga perlu mengemukakan pendapat yang di sokong dengan fakta.jelas dan tidak meleret –leret. Contohnya seperti senyum apabila gembira.

Elakkan daipada berhujah terlalu cepat atau terlalu perlahan. Penceramah perlu membuat kesimpulan dengan menghubungkan idea-idea yang dihujahkan dalam ceramah untuk menimbulkan kepuasan audien. Dalam menutup ceramah. penceramah perlu menyatakan harapan agar segala isu dan pandangan yang dikemukakan boleh mendatangkan manfaat kepada semua yang terlibat. menggunakan nada suara perlahan dan rendah apabila hendak merayu. Ciri i-ciri dan nada intonasi yang wajar di beri perhatian semasa menyampaikan ceramah adalah seperti meninggikan nada apabila hendak menarik perhatian. Apbila mengemukakan soalan atau pandangan penceramah sebaik-baiknya menggunakan nada suara yang menggambarkan keprihatinan dan hormat kepada ahliahli panel. penceramah sekali lagi wajar menunjukkan kewibawaannya melalui kemahiran seperti membuka majlis kepada penonton untuk mengemukakan soalan atau pandangan. iaitu apabila hendak mendapatkan buah fikiran atau memberi masa untuk penonton memahami hujah. Penceramah boleh berhenti sebentar apabila perlu. Dalam hal ini pengerusi perlu mewujudkan suasana yang kondusif dan menggalakkan penonton untuk melibatkan diri. Selain itu. . Penceramah juga perlu memohon maaf dari para penonton atau audien sekiranya terdapat sebarang kesilapan semasa menyampaikan ceramah. Penceramah perlu merumuskan keseluruhan idea yang telah diceramahkan. Menyampaikan kata-kata penutup dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan semua yang terlibat. Penggunaan sebutan baku ing dan menggunakan bahasa yang jelas merupan satu aspek penting dalam penyampaian ceramah. Tetapi apabila tajuk ceramah di sampaikan biasanya penceramah akan menaikkan sedikit nada suara bertujuan untuk menarik minat dan perhatian audien.ketika mengalu-alukan kedatangan audien.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful