CERAMAH.

Orang yang berpengalaman dan berkepakaran dalam bidang tertentu sering dijemput untuk menyampaikan ceramah kepada anggota kumpulan atau institusi tertentu, baik dalam sektor kerajaan atau swasta. Dalam profesion perguruan, aktiviiti berceramah tidak dapat dipisahkan dengan peranan guru. Guru yang berpengalaman seringkali dijemput untuk menyampaikan ceramah- ceramah yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Ceramah boleh di definisikan sebagai ucapan yang di sampaikan oleh seseorang jemputan yang di anggap berpengalaman dan mahir dalam bidang-bidang tertentu dalam majlis yang formal. Ceramah boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama dimana penceramah akan membentangkan pendapat atau pengalamannya dalam bidang tertentu. Bahagian akhir ceramah pula akan dibuka untuk para audien mengemukakan soalan-soalan atau pandangan mereka dan penceramah cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Ceramah dapat mewujudkan komunikasi dua hala, iaitu penceramah dapat berkongsi maklumat atau pengalaman rmanakala audien pula boleh mengemukakan soalan-soalan atau pandangan mereka sendiri terhadap sesuatu perkara atau tajuk. Bagi mewujudkan suasana ceramah yang berkesan penceramah perlu membuat persediaan yang rapi. Penceramah perlu mengenalpasti beberapa perkara penting seperti lingkungan audien dan apakah yang perlu disampaikan dan apakah perkara yang hendak di dengar oleh audien. Penceramah juga perlu peka dan mengenalpasti tempat ceramah tersebut akan diadakan dan tarikh serta masa ceramah tersebut. Setelah semua perkara tersebut selesai, penceramah perlu merancang isi kandungan ceramah dan membuat penelitian terhadap beberapa perkara antaranya mengetahui tajuk ceramah. Dengan ini penceramah perlu mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan tajuk yang hendak disampaikan. Penceramah perlu melakukan sedikit penyelidikan tentang apa yang diharapkan oleh audien. Penceramah perlu bertanya pihak pengajur sekiranya tajuk yang di berikan kurang jelas. Dengan ini ia boleh memberi gambaaraan awal kepada penceramah bagi menentukan apakah yang dikehendaki dan setakat mana tahap ceramahnya. Selain itu, penceramah juga perlu

Apabila segala maklumat telah terkumpul penceramah boleh memulakan penulisan ceramahnya. Bagi meningkatkan teknik penyampaian ceramahnya. . Elakkan daripada menggunakan tulisan yang banyak dalam slide Bagi mengelakkan sebarang kekeliruan audien.rencana pencarian melalui internet dan kertas kerja terkini berkaitan tajuk yang hendak disampaikan. penceramah perlu menyelitkan sedikit ilustrasi yang sesuai dan berkaitan dengan tajuk ceramahnya. Pencermah perlulah memilih pakaian yang sesuai dan bertepatan dengan tema majlis tersebut. penceramah akan melahirkan pendapat mereka samada melalui pembentangan kertas kerja atau memberi tindakbalas terhadap soalan-soalan yang dikemukakan.Perbuatan seperti ini akan menimbulkan kebosanan para audien.mengenalpasti berapa lama tempoh ceramah yang dikehendaki bagi menentukan takat perincian yang disediakan mengikut tajuk ceramah yang berkenaan. elakkan daripada membuang masa dengan membaca butiran-butiran yang terdapat didalam slide atau transperasi. Elakkan daripada memakai pakaian yang terlalu anggun dan selekeh dalam sesuatu majlis yang formal. Mencari maklumat yang terkini amat penting dalam penyediaan teks ceramah. Seterusnya penceramah perlu mengenalpasti tempat ceramah bagi meninjau keaadaan tempat. Penceramah boleh membuat persediaan berdasarkan pemerhatiannya semasa membuat tinjauan. Kemudian pencermah boleh mendapatkan seberapa banyak mungkin bahan rujukan seperti buku. Semasa berceramah. Setelah mengetahui secara kasar apa yang dikehendaki penceramah hendaklah memulakan persediaan. Dalam penyampaian ceramah. Ini bertujuan untuk mengekalkan minat audien sepanjang ceramah dijalankan. Sebagai persediaan yang lebih rapi lagi penceramah boleh merakan ceramahnya dan mendengarnya semula. Ini bertujuan untuk mengesan sebarang kesalahan pada teks ceramah. kemudahan peralatan yang mencukupi sebagainya. segala yang diketahui daripada pengalamannya sendiri. keluasan tempat. jurnal. Dengan itu. Penceramah hanya perlu mengembangkan butiran-butiran yang ditayangkan. Oleh itu setipa penceramah perlu menguasai kemahiran . penceramah juga akan mendapat gambaran tentang setakat mana formalnya ceramah itu nanti. Penceramah boleh bermula dengan menulis nota tentang tajuk yang berkenaan.

jelas dan tidak meleret –leret. Ini bertujuan untuk mengelakkan kebosanan audien. Bagi meningkatkan ransangan di kalangan audien penceramah juga boleh menyelitkan soalan-soalan yang sesuai dan berkaitan tajuk. Pemilihan dan penyusunan isi mestilah bertepatan dengan aspek yang dihujahkan. Bagi permulaan ceramah. Nada dan intonasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyampaian ceramah . berkaitan dan meyakinkan. Setiap penceramah mesti menggunakan laras bahasa yang sesuai. iaitu melihat mereka semasa bercakap. Contohnya seperti senyum apabila gembira. Mereka juga perlu bijak menunjukkan mimic muka yang sesuai dan meyakinkan. cara mempengaruhi audien serta nada intonasi. Seterusnya penggunaan gaya tangan dan gerakan badan untuk menekankan fakta yang di sampaikan. taraf sosio ekonomi . nada dan intonasi biasanya mendatar dan lembut . Dalam melahirkan pendapat setiap penceramah perlu mahir bertindak seperti menentukan aspek yang hendak di bentangkan supaya apa yang di bentangkan tidak menyeleweng daripada tajuk dan tujuan ceramah serta dapat memenuhi kehendak audien.melahirkan pendapat yang meliputi aspek-aspek seperti cara melahirkan pendapat.Elak daripada menggunakan istilah-istilah dengan yang bombastic dan sukar difahami oleh audien. Penceramah perlulah menggunakan bahasa yang bersesuaian audien. Selain itu . Penceramah juga perlu mengemukakan pendapat dalam bentuk kertas kerja. jantina dan profesion audien. bukti statistic dan contoh supaya hujan yang di sampaikan menjadi lebih konkrit . menggunakan bahasa yang tepat. Suara penceramah juga hendakklah jelas isi yang di sampaikan perlu mudah difahami. Setiap penceramah perlu tahu cara untuk mempengaruhi setiap audien. Selain itu. Setiap persoalan perlulah dijawab dengan yakin supaya ia tidak menimbulkan kemusykilan para audien. Dalam melahirkan pendapat setiap penceramah perlu menguasai kemahiran ini antaranya mengkaji dan mengetahui peringkat pemikiran. penceramah perlu bijak tahu pandai mneyelitkan unsur-unsur kecindan dalam menyampaikan ceramah. penceramah juga perlu mengemukakan pendapat yang di sokong dengan fakta. penceramah mesti mewujudkan hubungan mata yang sesuai dengan penonton. Dalam penyampaian ceramah.

Selain itu. Menyampaikan kata-kata penutup dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan semua yang terlibat. Penceramah perlu merumuskan keseluruhan idea yang telah diceramahkan. Elakkan daipada berhujah terlalu cepat atau terlalu perlahan. Dalam menutup ceramah. Tetapi apabila tajuk ceramah di sampaikan biasanya penceramah akan menaikkan sedikit nada suara bertujuan untuk menarik minat dan perhatian audien. Penceramah juga perlu memohon maaf dari para penonton atau audien sekiranya terdapat sebarang kesilapan semasa menyampaikan ceramah. Penceramah boleh berhenti sebentar apabila perlu.ketika mengalu-alukan kedatangan audien. penceramah perlu menyatakan harapan agar segala isu dan pandangan yang dikemukakan boleh mendatangkan manfaat kepada semua yang terlibat. penceramah sekali lagi wajar menunjukkan kewibawaannya melalui kemahiran seperti membuka majlis kepada penonton untuk mengemukakan soalan atau pandangan. menggunakan nada suara perlahan dan rendah apabila hendak merayu. Penceramah perlu membuat kesimpulan dengan menghubungkan idea-idea yang dihujahkan dalam ceramah untuk menimbulkan kepuasan audien. iaitu apabila hendak mendapatkan buah fikiran atau memberi masa untuk penonton memahami hujah. Ciri i-ciri dan nada intonasi yang wajar di beri perhatian semasa menyampaikan ceramah adalah seperti meninggikan nada apabila hendak menarik perhatian. Apbila mengemukakan soalan atau pandangan penceramah sebaik-baiknya menggunakan nada suara yang menggambarkan keprihatinan dan hormat kepada ahliahli panel. . Dalam hal ini pengerusi perlu mewujudkan suasana yang kondusif dan menggalakkan penonton untuk melibatkan diri. Penggunaan sebutan baku ing dan menggunakan bahasa yang jelas merupan satu aspek penting dalam penyampaian ceramah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful