P. 1
Aktiviti prabacaan

Aktiviti prabacaan

|Views: 618|Likes:
Published by Nina Ooi

More info:

Published by: Nina Ooi on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

Aktiviti prabacaan

a. Mengenal gambar yang berlainan seperti memb ulatkan gambar yang berlainan b. Mengenal bentuk yang berlainan. PRABACAAN 2.1 Pendahuluan Di akhir tahun-tahun 1970-an, terdapat laporan -laporan yang menyatakan ramai murid sekolah rendah (terutama yang tinggal di luar bandar) yang tidak boleh membaca atau tidak cekap membaca bahasa mereka sendiri (bahasa Melayu). Tentu banyak sebabnya perkara µtidak boleh membaca¶ ini berlaku. Tetapi bagi mencari penyelesaian, elok dikaji semula antara lai n, kaedah mengajar Bahasa Melayu di peringkat awal (Darjah 1 atau 2), dan menggubal cara yang lebih sesuai, mudah dan berkesan. Seharusnya sebahagian besar (90%) daripada murid -murid kita dapat membaca bahan-bahan bacaan yang µsenang¶ pada akhir Darjah 1 p ersekolahan mereka, jika pengajaran membaca dibuat secara sistematik dengan mengambil kira hal -hal berikut: a) Sistem ejaan Bahasa Melayu adalah µalphabetic¶ dan fonemik ± ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya. (Ini berbeza se kali dengan sistem ejaan bahasa Inggeris yang amat rumit itu). b) Suku kata perkataan-perkataan bahasa Melayu adalah mudah dan jelas (jika dibandingkan dengan bahasa -bahasa lain ±dengan bahasa Inggeris misalnya). Kedua-dua ciri dalam bahasa Melayu di atas sahaja seharusnya sudah dapat meyakinkan kita bahawa kita tidak boleh meniru dan mengambil terus kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris untuk mengajar membaca di peringkat awal. c) Murid-murid Melayu (termasuk sebahagian besar murid -murid Bukan Melayu) yang melangkah masuk ke Darjah 1 rata -rata telah pun mengetahui bahasa Melayu dan mempunyai perbendaharaan kata bahasa Melayu yang mencukupi untuk mereka terus belajar membaca bahasa Melayu. Ertinya mereka belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pertama, bukan sebagai bahasa kedua (misalnya bahasa Inggeris). Jika kita meniru kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris (sebagai bahasa kedua) untuk mengajar mambaca bahasa Melayu sudah tentu ini akan membawa kepayahan dan kelambatan untuk murid -murid kita belajar memba ca bahasa kita. Terdapat pelbagai kaedah mengajar membaca yang pernah digunakan oleh guru guru kita ± µkaedah abjad¶ , µkaedah fonik¶, µkaedah pandang dan sebut¶, µkaedah eklektik¶ dan sebagainya. Bahan-bahan untuk murid berlatih membaca sendiri adalah pen ting, ini kerana jika murid-murid tidak mempunyai bahan-bahan atau buku yang boleh mereka membaca di masa lapang atau di rumah, pembinaan kemahiran membaca akan terencat. Ini terutamanya akan berlaku di kalangan murid -murid di luar bandar atau daripada keluarga miskin di mana bahan -bahan bacaan di rumah sangat kekurangan. Agak munasabah kenyataan bahawa murid -murid akan menambah kecekapan membaca

Bahan-bahan itu haruslah menarik dan berisi : berbagai µilmu pengetahuan¶. kerana di dalam sistem pelajaran formal. mata pelajaran Teknikal. Ilmu Alam. Taraf minimum yang harus dianggap sebagai µfunctionally literate¶ di Ma laysia hari ini harus didasarkan pada keupayaan seseorang itu membaca dan memahami tulisan di dalam suratkhabar. dan membuat komunikasi. Sejarah. 2. beragam dan mencukupi untuk murid-murid membaca. atau tidak dapat membaca dengan cekap. dan harus dikaji semula serta dipulihkan. menulis dan mengira ± bergantung besar atas faktor adanya bahan -bahan dan buku-buku yang sesuai. Dalam konteks dunia hari ini. dan menulis surat-surat urusan harian sendiri. Hanya sejak beberapa tahun kebelakangan ini saja hal tersebut diberi perhatian yang lain. lebih -lebih lagi untuk urusan kehidupan sehari -hari. kecekapan dalam mengu asai 3M amat diperlukan. Maksudnya. maka sistem persekolahan itu dianggap gagal. ketiga -tiga kemahiran itu menjadi alat yang asas untuk kanak-kanak mempelajari Ilmu Sains. sebenarnya telah lama dirasakan oleh guru -guru. dan jika ramai yang tidak mendapat kemahiran tersebut. Kesusasteraan. Dalam rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (3M) nanti. Agama serta pengetahuan dan kemahiran lain. ke jayaannya ± dari segi matlamat supaya semua murid dapat membaca. dan daripada beberapa kajian yang dibuat nampaknya masalah ini masih agak serius. asas-asas yang kukuh perlu dibina secara progresif dari awal. Pertanian. definisi had minimum dalam kemahiran membaca setakat µmengenal huruf¶ sudah tidak memadai lagi. Walau bagaimanapun tidaklah dicadangkan apa -apa pemulihan yang besar di dalam sistem pelajaran kita. hanya sekadar untuk meninja u beberapa kaedah mengajar di peringkat awal : (beberapa definisi dan andaian asas) . mesej moral.2 Kaedah Mengajar Murid -murid Membaca di Peringkat Awal Masalah murid-murid sekolah tidak dapat membaca. apa pun sebab -sebab yang mungkin diberikan. Kebanyakan kita juga mula belajar membaca apabila kita bersekolah. Untuk mencapai taraf kemahiran ini. mencipta. Perdagangan. Sudah wajarlah masalah pembelajaran membaca (termasuk menulis dan mengira) diberi perhatian oleh semua pihak : Kementerian Pelajaran. Seni Perusahaan. Muzik. mula mengenal huruf hanya apabila mereka menjejakkan kaki di bangku sekolah. tugas guru belum dikira sempurna. Sivik. Barangkali bagi 90% daripada kanak -kanak dalam negara kita. Kemahiran 3M adalah µalat¶ asas untuk seseorang meneroka ilmu. guru -guru.dengan terus diberi kemudahan untuk mereka membaca. Hal ini sengaja ditekankan kerana sudah diterima sebagai µbiasa¶ bahawa di antara tugas utama guru-guru di sekolah dasar ialah mengajar kanak -kanak supaya dapat membaca dan menulis. Taraf pencapaian minimum inilah yang harus dapat dicapai oleh 90% daripada murid -murid sekolah apabila mereka sampai ke Tingkatan 3. menulis dan mengira kepada anak-anak. Jika ini belum dicapai. dan sebagainya. Masyarakat kita sentiasa mengharapkan sistem persekolahan kita memberikan kecekapan membaca. dan ibu bapa.

3.e.b. dan diikuti pula dengan mengeja perkataan-perkataan. Memulakan pengajaran membaca dengan menegaskan pengenalan dan hafalan nama -nama huruf. dan sebagainya.3.3 Kaedah Pengajaran yang Biasa Dibuat. Saya kira kaedah ini mengambil masa yang agak panjang sebelum murid -murid itu dapat merasa gembira atau pua s.2 Kaedah µPandang dan Sebut¶ (look and say) Kaedah Pandang dan Sebut ini atau juga pernah disebut dengan nama Kaedah Seluruh Perkataan (whole word) ini bolehlah dianggap sebagai reaksi kepada kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Kaedah Abjad. Kemudian barulah diberi latihan membaca ayat -ayat yang pendek. atau lebih untuk mengetahui nama-nama huruf hingga tahu membaca ayat -ayat . pensel dan sebagainya. Selepas itu dibina suku-suku kata ³ba ± tu´.1 Kaedah abjad Kaedah Abjad bolehlah dianggap sebagai kaedah mengenal nama -nama huruf yang digunakan dalam tulisan Melayu. a.i.c«hingga z. di sekolahsekolah dasar kita. Perkataan rumah ditulis di tepi atau di b awah gambar rumah. perkataan pensel. Dengan kata lain mereka belajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. 2. sebenarnya menegaskan sesuatu yang boleh membosankan murid -murid.u. menguasai perbendaharaan kata yang µ mencukupi¶ akibat daripada lahir di dalam keluarga Melayu.a) Peringkat permulaan membaca di sini ditafsirkan sebagai peringkat permulaan membaca yang dihadapi oleh sebahagian besar murid -murid Darjah 1. 2. Kaedah abjad yang begini hanyalah menegaskan hafalan -hafalan yang agak kurang bermakna bagi kanak-kanak. pokok. Jadi Kaedah Pandang dan Sebut (atau Kaedah Seluruh Ayat) ini dijadikan asas untuk mengajar murid-murid membaca. c) Murid-murid ini telah pun mempunyai kemahiran bahasa Melayu lisan (walaupun mungkin dalam bentuk dialek).«z. b) Kebanyakan daripada murid -murid ini adalah µnormal¶ dari segi keupayaan atau kebolehan mereka belajar. Murid -murid diajar menghafal nama-nama huruf ini mengikut aturannya a. meja. kadang -kadang ada nyanyian yang menggunakan huruf -huruf sebagai liriknya. atau bercampur -gaul dengan orang orang Melayu.c.o.b. Perkataan -perkataan yang ditulis penuh adalah difikirkan lebih bermakna daripada pecahan tiap -tiap hurufnya. Murid-murid hanya mengambil masa tiga hingga empat bulan. 2. budak. Kerap kali ditunjukkan seluruh perkataan-perkataan seiring dengan gambar -gambar yang dilambangkannya. Misalnya batu. sekolah. Setelah beberapa minggu barulah disebutkan huruf -huruf vokal: a. Kae dah itu lebih bermakna daripada Kaedah Menghafal µnama setiap huruf itu¶. rumah. Kadang-kadang digunakan kad-kad imbasan yang menunjukkan . ³ka ± ki´ dan sebagainya.

Ertinya lambing huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. Di sebalik menggunakan kaedah ini untuk mengajar. Kaedah ini akan menyusahkan dan melambatkan lagi murid-murid mencapai kemahiran membaca bahasa Melayu. Jadi. µmi¶ dan sebagainya. Setelah mereka tahu hubungan tiap tiap huruf dengan bunyinya. Misalnya. Mereka kuat dipengaruhi oleh ahli-ahli pendidik mengajar membaca bahasa Inggeris. µs¶ ± µss¶. Murid-murid tidak diajar nama -nama huruf. µz¶ ± µzz«¶. Kemahiran murid-murid µmengenal¶ perkataan -perkataan tidak dapat menjelma dengan cepat. µlu¶. Oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu rata -rata adalah fonemik (satu huruf boleh dikatakan melambang satu µbunyi¶ ± lebih fonemik daripada misalnya sistem ejaan bahasa Inggeris) maka agak tidak begitu munasabah bagi Kaedah Pandang dan Sebut ini digunakan untuk mengajar permulaan membaca bahasa Melayu. Misalnya µa¶ dibunyikan µaa«¶. µka¶. Kecelaruan ini menyebabkan ahli -ahli pendidik bahasa menganggap kaedah Pandang dan Sebut itu lebih sesuai dan bermakna untuk mengajar permulaan membaca. dan murid-murid ini sukar mengenal perkataan-perkataan yang µbaru¶. dan sebagainya. idea. Bahkan ramai yang menghafal µperkataan -perkataan¶ berdasarkan gambar daripada µmengenal¶ perkataan -perkataan. µu¶ ± µuu«¶. Jadi dalam kaedah ini murid -murid cuba µmengenal¶ keseluruhan lambang -lambang itu untuk mendapat membaca. baru -baru ini timbul semula hujah-hujah dan kajian-kajian yang membuktikan bahawa kaedah fonik mungkin lebih sesuai dan berkesan daripada kaedah Pandang dan Sebut untuk mengajar permulaan membaca bahasa Inggaris. bercelaru dari segi symbol -sound relationship. yang melambangkan sesuatu benda. Pada ketika dahulu (bahkan bagi setengah -setengah ahli pendidik sekarang pun) kaedah Pandang dan Sebut ini sangat ditegaskan. Kaedah Pandang dan Sebut ini lebih sesuai digunakan untuk mengajar bahasa bahasa yang memakai sistem tulisan ideografik (atau lebih tepat lagi logografik) seperti sistem ejaan bahasa Cina. Kemudian baru diajar mengeja tiap tiap perkataan. diajar µbunyi -bunyi¶ huruf. dan mengenal nama huruf -huruf yang mewakilinya. µba¶.3. Kemudian baru digabungkan suku -suku kata ini menjadi . Mereka harus menge nal beberapa puluh µlambang perkataan¶ sebelum boleh membaca ayat -ayat. sejak beberapa tahun kebelakangan ini kaedah ini dikritik semula. sebab didapati ramai murid biasa (terutama di Amerika Syarikat) yang tidak boleh membaca. dan sebagainya (satu morfem) dengan satu perkataan.gambar dan perkataan. bahasa Inggeris ialah bahasa yang tidak mempunyai sistem ejaan fonemik yang sempurna. µt¶ ± µtah¶. Tetapi. µtu¶. suku kata pula dibina. terutama mengajar murid-murid Melayu. µda¶. 2.3 Kaedah Fonik Pada asasnya kaedah ini adalah untuk mengajar murid -murid melihat hubungan di antara simbol (huruf) dan µbunyi¶ (grapheme phoneme relationship) supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataan-perkataan baru yang mereka hadapi.

Geneva : International Bureau of Education 1949. while learning the mechanics of reading. Kemudian jika diperhatikan betul -betul cara Kaedah ini diterapkan. µkata¶.perkataan-perkataan ± µdada¶. kerana asas gabungan itu kurang diperhatikan. com pare and synthesize more or less simultaneously right from the beginning.s. . Jadi kerap kali Kaedah ini menjadi akedah cacamurba. oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu kita adalah fonemik. tetapi Kaedah itu haruslah sistematik. in the desired order. Apa yang harus difikirkan dan diciptakan ialah kaedah mengajar µeklektik¶ tetapi sistematik.¶¶ 1 1 Twelfh International Conference on Public Educat ion. 2. Terdapat pelbagai lagi jenis Kaedah Eklektik ini. and in doing so become acquainted with the elements of language. Gena. kesan yang didapati apabila seseorang menyebutkan Kaedah Eklektik ini. Kelemahannya ialah kaedah ini masih memerlukan murid -murid menghafal bunyi huruf yang kurang bermakna pada permulaannya.4 Kaedah Eklektik Kaedah ini adalah kaedah Campuran ± campuran kaedah-kaedah mengikut kesesuaian murid. Maksudnya kita harus menciptakan Kaedah Eklektik yang sesuai untuk mengajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. Ada yang menggunakan penujuan sintetik. agak banyak yang mengajar kurang sistematik. µlalu¶. dan tatabahasanya di suatu pihak. Dan biasanya masa yang agak panjang diambil untuk mereka mengena l semua bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka membaca perkataan-perkataan dan ayat-ayat yang bermakna. sentences and simple passage which children analyse. µbatu¶. m. 1949. Sekurang-kurangnya kaedah ini adalah lebih munasabah dan mungkin lebih berkesan dibandingkan dengan Kaedah Abjad dan Kaedah Pandang dan Sebut. dan sebagainya. 24. The Teaching of Reading.3. dan keadaan pembelajaran murid-murid Melayu di pihak lain. dan oleh sebab suku kata kebanyakan perkataan Melayu agak jelas. yang mengambil perhatian keistimewaan sifat -sifat ejaan bahasa Melayu. µ¶The analytic-synthetic method« entails selection of carefully graded words. Nyata sekali. ada penujuan analitik dan ada pula penujuan sintetik-analitik. Bagi bahasa Melayu. ialah seolah -olah mereka memikirkan Kaedah ini adalah yang paling sesuai untuk mengajar membaca bagi kanak-kanak Melayu kita. situasi bilik darjah dan bahan -bahan bacaan yang digunakan. Seterusnya murid-murid diberi latihan membaca ayat -ayat yang menggunakan perkataan perkataan ini. (iaitu ada hubungan yang agak teratur di antara µhuruf¶ dan µ bunyinya¶). maka kaedah fonik ini sesuai sekali digunakan untuk mengajar permulaan membaca perkataan -perkataan Melayu. struktur suku-katanya.

tiga pelajaran saja mereka akan terus dapat membaca beberapa perkataan dan ayat. bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka disuruh membaca perkataan-perkataan atau ayat. Kaedah yang dicadangkan ini menegaskan yang kita bol eh menggabungkan terus µkaedah fonik¶ dan µkaedah pandang dan sebut¶ dalam satu pelajaran membaca. Kaedah gabungan ini mencadangkan biar murid -murid diperkenalkan kepada bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan. b) Suku kata perkataan-perkataan Melayu adalah jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain ± dengan bahasa Inggeris misalnya). misalnya: ba ba baba bu bu bubu da da dada ku ku kuku . dan merasa bangga yang mereka boleh me mbaca serta faham akan yang dibaca. pada peringkat awal. Buat latihan membunyikan huruf ini beberapa kali. misalnya: dkm dengan menggunakan kad imbasan.2. terdapat beberapa contoh: a) Mulakan dengan perkenalkan bunyi dua atau tiga huruf vokal: aou dengan menggunakan kad imbasan (flash card). b) Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan. dalam satu dua pelajaran. c) Gabungan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata: da di du ka ki k u sa si su Seterusnya bentukkan beberapa perkataan yang bermakna. Dengan cara begini dalam dua. d) Murid-murid Melayu yang baru melangkah masuk ke Darjah 1 rata -rata telah pun mempunyai perbendaharaan bahasa Melayu yang mencukupi untuk terus belajar membaca. b. Malahan kita tidak begitu perlu memperkenalkan dan mengajar abjad dan bunyi huruf dari a. Untuk menjelaskan kaedah ini secara konkrit. dan buat latih -tubi beberapa kali supaya semua murid dapat melafazkan bunyi tiap -tiap lambang itu dengan jelas. selang -seli.4 Kaedah Gabungan yang dicadangkan Kaedah gabungan untuk mengajar membaca bahasa Melayu kepada murid -murid peringkat awal (prabacaan) yang dicadangkan di sini berasaskan hal -hal berikut: a) Sistem ejaan bahasa Melayu adalah mengikut abjad dan fonemik ± ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya. c« sampai z secara tertib biasa. Kita tidak perlu menunggu murid -murid mengetahui semua nama huruf. dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. c) Ciri-ciri yang baik daripada µkaedah fonik¶ dan µkaed ah pandang dan sebut¶ boleh digabungkan.

kem udian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latihan murid-murid membacanya: baba bubu dada kuku d) Perkenalkan gabungan lain: a ku aku a da ada i ni ini i tu itu bu ku buku ba ba baba bu ka buka ba ju baju Seluruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas: aku ada buku aku buka baju ini buku aku itu baju aku Kemudian gantikan µaku¶ dengan µbaba¶ dan ulang membacanya. e) Perkenalkan gabungan bunyi lain pula seterusnya.Ulangkan ini beberapa kali. Seterusnya baca ayat-ayat ini pula: buku dia buku baba buku aku/ku Gantikan µbuku¶ dengan µbaju¶. µbaju¶. d an µkuku¶ dan ulang bertubi -tubi dengan kad imbasan. i bu ibu bu di budi u da uda budi ibu budi ibuku budi uda di a dia ka ki kaki kaki dia kaki ibu kaki kuda Suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunakan berbagai-bagai perkataan yang dicipta: ibu buku baba uda bubu udaku ada kuda dia kaki kuda .

5 Kesediaan Membaca Kesediaan membaca bermaksud kemampuan seseorang untuk menerima pengajaran dari segi mental. 2. i. kanak-kanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaan sejak lahir. e. k esediaan membaca melibatkan sebarang aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan. khususnya yang berupa cerita. Umpamanya sebelum mereka boleh berjalan. malah boleh menimbulkan kesan yang amat buruk kepada kanak-kanak. mengukuhkan asas mahupun peringkat -peringkat lain yang lebih tinggi.´ Beliau berpendapat. melihat bahan bacaan. ³Jika tahap ini ti dak dapat dicapai terlebih dahulu. o : b. emosi dan mentalnya untuk menerima pengajaran bacaan asas. Kebolehan menggerakkan otot -otot tertentu mengikut urutan sebelum berjalan dapat dianggap sebagai pecahan kemahiran berjalan. Dari segi fizikal kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari sudut keupayaan alat -alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang akan diajarkan. perkataan -perkataan dan ayat yang dibentuk daripadanya. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi -bunyi. iaitu untuk kanak-kanak yang belum didedahkan dengan sebarang aktiviti bacaan. sentiasa melihat orang di sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan buku cerita untuknya akan lebih cepat bersedia membaca berbanding dengan kanak -kanak sebaya yang tidak mendapat peluang yang sama. Keadaan yang sama berlaku untuk kemahiran membaca. usaha untuk mengajarkan kemahiran membaca bukan sahaja sia -sia.buku uda Begitulah beberapa contoh kaedah gabungan yang boleh diajar di dalam tiga. Menurutnya. Secara khusus. Dari segi mental. konsep kesediaan membaca ini samalah dengan keadaan semula jadi yang dialami oleh kanak-kanak dalam perkembangan otot -otot tubuh mereka. merangkak dan berdiri terlebih dahulu. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa -apa yang diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa -apa yang telah diketahuinya. emosi dan fizikal. mereka perlu meniarap. Secara luas. k dan membaca suku kata. Berdasarkan pandangan Syed Abu Bakar ini dapat kita rumusan perbandingan perkembangan kanak-kanak dengan peringkat-peringkat bacaan seperti yang di . d. kesediaan membaca merangkumi kebolehan fizikal. factor persekitaran amat mempengaruhi kesediaan kanak-kanak membaca. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi mintanya terhadap bahan -bahan bacaan (seperti bermain dengan bahan bacaan. empat hari. dan berminat melihat orang di sekitarnya membaca) dan minatnya untuk mendengar bacaan. keupayaan matanya mengecam bentuk. mem belek-belek bahan bacaan. Cuma bentuknya berbeza. sejam sehari. Syed Abu Bakar (1994) menyatakan bahawa peringkat kesediaan membaca sangat penting. sama ada di peringkat mendirikan asas. Sebagai contoh. emosi dan mental. ibubapa dan guru. Dari segi umur. ada kanak-kanak bersedia membaca seawall umur empat tahun dan ada pula kanak-kanak yang hanya bersedia membaca setelah berumur enam tahun. Selain faktor fizikal. Dari segi emosi. Dalam seminggu sahaja murid -murid boleh mengenal huru f-huruf a.

dan alat tulis -menulis. latihan menajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan. Aktiviti Pengamatan Penglihatan 2 Menggunting dan menampal berbagai -bagai gambar mengikut tajuk di papan kenyataan atau di buku skrap kelas. Aktiviti Guru/Murid: 1. pakaian. Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelaziman membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah : Untuk mencapai tujuan ini. Pada tahap ini murid didedahkan kepada aktiviti -aktiviti yang mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Aktiviti Murid: Murid melaksanakan gambar yang telah dicampuradukkan oleh guru. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Aktiviti ini dilaksanakan secara individu. baju. warna dan saiz. Bahan: Gambar benda hidup. kemahiran pengamatan penglihatan. lain -lain. Guru berbincang dengan murid tentang benda hidup dan benda bukan hidup. benda yang boleh dimakan. tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. pengamatan pendengaran. aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam Buku Sumber Bahasa Malaysi a Tahun 1 (1983) dapat dimanfaatkan oleh para guru. 2. Meniarap (aktiviti kesediaan membaca) ¢ merangkak ( aktiviti mendirikan kemahiran asas membaca) ¢ berdiri (aktiviti pengukuhan kemahiran asas membaca ¢ berjalan ( mahir membaca peringkat rendah) ¢ berlari ( mahir membaca peringkat tinggi) 2. iaitu pengamatan penglihatan. benda yang tidak boleh dimakan. Menurut Ismail Zakaria. Bahan: Pelbagai gambar kereta. Peringkat bacaan meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. Murid menyebut ³benda hidup´ atau ³benda bukan hidup´ sebagai respons terhadap kad benda yang diimbaskan oleh guru.6 Aktiviti Kesediaan Membaca Syed Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. benda bukan hidup. Tiga kategori aktiviti disediakan. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. . aktiviti koordinasi psikomotor. dan pergerakan tangan dan mata.bawah. AKTIVITI PENGAMATAN PENGLIHATAN Aktiviti Pengamatan Penglihatan 1 Menghimpun gambar benda maujud yang sama jenis. kelas dan kumpulan. Salmah Othman dan Elly Chong (1992) pula. Dengan kata lain.

batu. Guru memperkenalkan benda-benda yang menghasilkan bunyi seperti tin. hujan lebat. tempurung. angin menderu. Murid menyatakan sama ada bunyi benda itu sama atau tidak. Murid-murid lain memilih gambar yang sesuai dengan bunyi yang dinyatakan. 3. alat tulis -menulis dan lain-lain. Aktiviti Guru/Murid: 1. 2. Guru member murid kad gambar dan murid melekatkan kad itu di papan kenyataan mengikut tajuknya seperti benda hidup. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. Buat satu atau dua benda daripada ba han yang diberi sebagai contoh. 2. angin kencang. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya. tanah liat atau bubur kertas dan lain -lain. Guru mengetuk dua benda yang berlainan. batang kayu. AKTIVITI PENGAMATAN PENDENGARAN Aktiviti Pengamatan Pendengaran 1 Mengetuk benda satu persatu untuk mendapatkan pelbagai bunyi dan mengecam perbezaan bunyinya. petir.3. Guru mengetuk benda itu satu persatu beberapa kali dan murid mendengarnya. Aktiviti Pengamatan Pendengaran 2 Mendengar rakaman dan menyatakan bunyi -bunyi alam seperti bunyi air mengalir. air menitik. air menitik. Bahan: Paku. paku. Bahan: Pita rakaman yang mengandungi bunyi air mengalir. hujan lebat. dan bubur kertas. Aktiviti Guru/Murid: 1. Bahan: Plastisin. AKTIVITI PERGERAKAN TANGAN DAN MATA Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada plastisin. . Murid menyanyi lagu ³Mari Bergembira´ dengan meniru nyanyian daripada pita rakaman atau nyanyian atau nyanyian guru sendiri. 4. petir. meja. Murid menggunting gambar dan menampalkannya dalam buku skrap mengikut tajuk tertentu. Rakaman bunyi-bunyi itu diperdengarkan sekali lagi dan murid menyatakan jenis bunyi itu. 3. dan ombak. angin kencang. 4. 2. tin. tanah liat. pakaian. Beberapa gambar carta yang dapat disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang diperdengarkan. batang kayu. meja dan batu. angin menderu. Guru memperdengarkan bunyi-bunyi daripada pita rakaman. Aktiviti Guru/Murid: 1. tempurung. 3. dan ombak.

bola. Bahan: Lembaran kerja. suku kata dan perkataan. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari kiri ke kanan dan sebagainya. 2. Berikut ialah kemahiran yang perlu diberi perhatian. ‡ Anda mesti ingat bahawa membaca tidak mungkin berlaku sekiranya murid -murid tidak dapat mengenal pasti simbol atau perkataan serta memahami maknanya. mengelaskan benda atau gambar mengikut kumpulan 5. menyusun benda atau gambar mengikut urutan 6. model tiang bendera. aktiviti -aktiviti melukis dan menulis hen daklah berkait rapat dengan huruf atau simbol yang diperkenalkan kepada murid -murid. anda perlu memberi penekanan terhadap simbol dan maknanya. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putus-putus.2 Peringkat Prabacaan ‡ Kanak-kanak perlu dibekalkan pelbagai kemahiran lain supaya peringkat prabacaan mereka dapat dilalui dengan sempurna. Anda boleh mengisi aktiviti prabacaan murid -murid anda dengan permainan huruf. manik. mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk -bentuk huruf 4. benda maujud (dulang berpasir. air). 1. 3.Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. mengecam bentuk-bentuk huruf kecil dan besar 7. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera. memilih bentuk-bentuk yang sama dan berbeza 3. 3. anda sebagai guru harus pandai merancang aktiviti yang men arik supaya murid-murid anda dapat menguasai pelbagai kemahiran yang berkaitan dengan berkesan. memadankan huruf mengikut urutan.1. model pokok. cawan. Teknik memegang cawan dipelbagaikan. . Oleh itu. Aktiviti Murid: 1. ‡ Pada peringkat ini. apabila anda melaksanakan pengajaran peringkat prabacaan. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. kemahiran menyesuaikan bentuk -bentuk yang sama 2. ‡ Selain itu. Murid memegang cawan plastic yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya.

Pendekatan Gabungan Bunyi Kata 9. Pendengaran: Latih tubi mengeja suku kata perlu dilakukan untuk menajamkan . Pendekatan PEBAS 8. Kaedah Abjad 2. Berikut ialah perkara -perkara tersebut: 1. Penguasaan bahasa lisan: Anda mesti memastikan murid-murid menguasai bahasa lisan dengan baik supaya mereka mampu menterjemah huruf atau lambang tulisan kepada bunyi -bunyi tertentu. ‡ Setelah meneliti keterangan di atas. Kaedah Fonik 3. Pastikan murid-murid mengenali huruf dan membun yikannya dengan betul 2. murid-murid akan mengenal huruf dan bentuknya serta mampu mengena l pasti persamaan dan perbezaan huruf -huruf tersebut. Pendekatan Abjad -Suku Kata ‡ Bagaimana anda melaksanakan pengajaran membaca peringkat prabacaan? Berikut ialah sedikit penerangan untuk panduan anda: 1. 3. anda jangan lupa bahawa ada perkara yang perlu anda ambil perhatian. Kaedah Suku Kata 4. Kaedah Perkataan 5. Kaedah Ayat dan Cerita 6. bahan bacaan yang dipilih haruslah mengandungi perkataan -perkataan yang sudah ada dalam pengalaman murid -murid. Antara kaedah dan pendekatan yang boleh anda pilih adalah seperti yang berikut: 1. Oleh itu. anda harus bijaksana memilih kaedah serta pendekatan yang sesuai dan berkesan supaya apa -apa yang anda lakukan benar-benar dapat menolong murid -murid anda. Penglihatan: Paparkan bentuk huruf secara visual dengan jelas. Kukuhkan daya penglihatan dan pengamatan murid -murid dengan latihan melukis bentuk-bentuk yang menyerupai huruf dan seterusnya latihan menulis huruf. Cara ini akan membantu murid -murid mengenal huruf. Seterusnya. 2. Pendekatan Cerakinan 7. Murid-murid dilatih tubi mengeja suku kata 4.‡ Untuk melaksanakan tujuan di atas. Bimbing mereka menggabungkan huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata 3. suku kata dan perkataan dengan cepat dalam latihan mengeja.

membaca perkataan yang sama rimanya sacara nyaring 6. mengumpulkan perkataan -perkataan yang mempunyai persamaan huruf awal 5. carta bergambar v. anda patut mengetahui apa yang diminati oleh murid -murid anda. anda boleh menjalankan aktiviti bercerita atau menyanyi untuk mengenal perkataan -perkataan dalam pelajaran membaca. Untuk merangsang minat murid -murid. i.pendengaran kanak-kanak. suku kata atau . memadankan perkataan yang sama sebutan nya 7. 3. Hubungan huruf dengan bunyinya: Latihan mengeja hendaklah dijalankan secara sistematik supaya murid-murid dapat menghubungkan huruf dengan bunyinya. Biasanya kanak-kanak amat gemar akan gambar atau kad -kad yang berwarna-warni. membunyikan huruf yang ditunjukkan 3. Peraturan membaca dari kiri ke kanan: Dalam tulisan Rumi. anda harus mengajarkan kemahiran-kemahiran yang berikut kepada mereka. Gabung jalin semua aspek bahasa: Anda perlu ingat bahawa untuk mengukuhkan kemahiran membaca di kalangan murid murid. 6. pita rakaman vi. anda mesti memulakannya dengan kemahiran mendengar. Anda boleh memilih mana -mana alat atau bahan yang berikut. latihan membaca melalui aktiviti bercerita atau menyanyi perlu digandingkan dengan alat-alat bantu mengajar yang menarik.3 Membaca secara mekanis ‡ Untuk membolehkan murid-murid anda membaca secara mekanis. carta huruf-huruf vokal dan konsonan vii. Melalui latihan ini murid -murid dapat mengenali bunyi -bunyi yang sama dan berbeza dalam perkataan. membunyikan huruf dalam perkataan 2. kad-kad huruf ii. 5. carta huruf-huruf kecil dan besar dan lain -lain yang sesuai. membaca perkataan bergambar 4. kad-kad suku kata iii. 7. bertutur dan menulis terlebih dahulu. susunan dan peraturan membacanya ialah dari kiri ke kanan. 1. Merangsang dan menghidupkan minat murid: Sebagai guru. kad-kad perkataan iv. Anda patut mengenal pasti strategi yang menarik untuk mengelakkan rasa jemu murid-murid apabila melakukan latihan ini. Oleh itu. 4.1. mengecam dan menyebut perkataan berdasarkan bunyi huruf.

‡ Walau bagaimanapun anda jangan lupa pada tujuh perkara yang telah disebutkan di atas tadi kerana tujuh perkara itu dapat dijadi kan panduan untuk merancang pengajaran peringkat-peringkat membaca yang berkesan. menyatakan satu maklumat yang menarik perhatian dalam bahan yang dibaca 10. Antara kemahiran tersebut adalah seperti yang berikut. and a sebagai guru. Penelitian akan mengambil kira aspek isi dan bahasa. kemahiran yang diperlukan ialah kemahiran belajar dan berfikir. mulakan bimbingan anda terhadap kemahiran membaca dan memaham dari peringkat awal lagi. memberi keterangan untuk menyokong atau menolak sesuatu penyataan 9. menceritakan semula cerita yang pernah dibaca 8. harus memberi penerangan tentang struktur perkataan yang sukar supaya murid -murid dibantu mengembangkan perbendaharaan kata mereka. memahami bahan-bahan berbentuk teknikal yang berkaitan den gan sesuatu ilmu pengetahuan. 3. menyesuaikan ayat dengan gambar yang diberi 2. carta.1. Oleh itu. membaca ayat yang mengandungi perkataan -perkataan yang telah dipelajari 9. menggunakan perkataan yang sesuai untuk menjelaskan pendapat sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam bahan bacaan 6. ‡ Proses bacaan yang meneliti aspek isi ini melibatkan kemahiran membaca kritis.perkataan lain yang terkandung di dalamnya 8. menyatakan erti perkataan baru yang sesuai mengikut konteks 5. Oleh itu. 1. menggambarkan isi bahan bacaan yang dibaca dalam bentuk rajah 3. jadual dan data 4. cuba anda bayangkan betapa besarnya peranan anda sebagai guru dalam melaksanakan amanah membimbing murid -murid supaya menguasai pelbagai kemahiran dari peringkat rendah hingga k e peringkat yang tertinggi. graf. . 3.4 Membaca dan memahami ‡ Pada peringkat ini.5 Bacaan intensif ‡ Bacaan intensif ialah bacaan yang dilakukan secara teliti dengan bimbingan guru. rajah. membaca bahan-bahan bacaan secara nyaring dengan intonas i dan sebutan yang betul ‡ Kemahiran-kemahiran di atas harus diajar melalui latihan atau aktiviti yang dibantu dengan alat atau bahan pengajaran yang menarik supaya murid -murid tidak jemu.1. memahami peta. ‡ Setelah meneliti kemahiran -kemahiran di atas. menyatakan pokok persoalan dalam sesuatu ayat 7.

kaya dengan pengetahuan 4. mempunyai kepantasan membaca dan memaham yang berkualiti. dan terhibur selepas ak tiviti membaca tersebut. dapat mengesan dan menikmati unsur estetik dalam bahan yang dibaca 6. boleh menilai dan mengulas isi atau idea yang tersurat serta tersirat dalam bahan yang dibaca 5. kandungan dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat umum. lancar membaca 3. pendekatan dan teknik yang berkesan. judul. boleh membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan yang dibaca 3. mendedahkan murid -murid pada aspek tatabahasa yang meliputi komponen morfologi dan sintaksis. boleh menguasai dan menggunakan gaya bahasa prosa serta puisi dengan baik 7. ‡ Anda harus memainkan peranan sebagai fasilitator. Murid -murid boleh membaca bahan bacaan sebanyak mungkin dalam tempoh yang tidak terhad. anda akan berjaya melahirkan murid-murid yang. boleh membaca sendiri tanpa disuruh 2.6 Bacaan ekstensif ‡ Bacaan ini dilakukan di luar kelas secara kendiri tanpa bimbingan guru. Bimbing murid -murid anda .kemahiran memaham dan kemahiran mengesan idea dalam bahan bacaan yang dibaca. daftar kata. ‡ Jika anda dapat membimbing murid -murid pada peringkat bacaan intensif dengan menggunakan kaedah.1. minat membaca 5. 2. cekap merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dalam ayat dan seterusnya mengayakan mereka dengan perbendaharaan kata 4. Oleh yang demikian. boleh membaca dengan baik dan betul dari segi sebutan dan intonasi. 1. ‡ Proses bacaan akan melibatkan penelitian indeks. anda sebagai guru perlu menggerak dan meragsang murid-murid anda supaya menguasai kemahiran ini kerana melalui bacaan ektensif anda dapat melahirkan murid -murid yang. 1. dapat mengenal pasti pelbagai laras bahasa 7. ‡ Walaupun bacaan ini merupakan aktiviti kendiri. tinggi daya pemikiran kreatif dan kritisnya 6. mahir merujuk kamus dalam usaha mencari makna perkataan sukar yang ditemui 8. ‡ Bahan bacaan harus daripada pelbagai laras dan bidang ilmu kerana murid -murid sepatutnya merasa puas. dapat membaca dengan lancar dan tahu menggunakan tanda bacaan yang betul 3. bab. ‡ Aspek bahasa yang diteliti sewaktu membaca. anda sebagai guru bahasa Melayu mesti mengu asai ilmu tatabahasa supaya murid -murid anda mendapat bimbingan semaksimum mungkin. seronok.

membuat senarai semak atau catatan tentang faedah dan peningkatan yang mereka peroleh hasil bacaan ekstensif yang telah dilakukan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->