P. 1
Aktiviti prabacaan

Aktiviti prabacaan

|Views: 618|Likes:
Published by Nina Ooi

More info:

Published by: Nina Ooi on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

Aktiviti prabacaan

a. Mengenal gambar yang berlainan seperti memb ulatkan gambar yang berlainan b. Mengenal bentuk yang berlainan. PRABACAAN 2.1 Pendahuluan Di akhir tahun-tahun 1970-an, terdapat laporan -laporan yang menyatakan ramai murid sekolah rendah (terutama yang tinggal di luar bandar) yang tidak boleh membaca atau tidak cekap membaca bahasa mereka sendiri (bahasa Melayu). Tentu banyak sebabnya perkara µtidak boleh membaca¶ ini berlaku. Tetapi bagi mencari penyelesaian, elok dikaji semula antara lai n, kaedah mengajar Bahasa Melayu di peringkat awal (Darjah 1 atau 2), dan menggubal cara yang lebih sesuai, mudah dan berkesan. Seharusnya sebahagian besar (90%) daripada murid -murid kita dapat membaca bahan-bahan bacaan yang µsenang¶ pada akhir Darjah 1 p ersekolahan mereka, jika pengajaran membaca dibuat secara sistematik dengan mengambil kira hal -hal berikut: a) Sistem ejaan Bahasa Melayu adalah µalphabetic¶ dan fonemik ± ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya. (Ini berbeza se kali dengan sistem ejaan bahasa Inggeris yang amat rumit itu). b) Suku kata perkataan-perkataan bahasa Melayu adalah mudah dan jelas (jika dibandingkan dengan bahasa -bahasa lain ±dengan bahasa Inggeris misalnya). Kedua-dua ciri dalam bahasa Melayu di atas sahaja seharusnya sudah dapat meyakinkan kita bahawa kita tidak boleh meniru dan mengambil terus kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris untuk mengajar membaca di peringkat awal. c) Murid-murid Melayu (termasuk sebahagian besar murid -murid Bukan Melayu) yang melangkah masuk ke Darjah 1 rata -rata telah pun mengetahui bahasa Melayu dan mempunyai perbendaharaan kata bahasa Melayu yang mencukupi untuk mereka terus belajar membaca bahasa Melayu. Ertinya mereka belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pertama, bukan sebagai bahasa kedua (misalnya bahasa Inggeris). Jika kita meniru kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris (sebagai bahasa kedua) untuk mengajar mambaca bahasa Melayu sudah tentu ini akan membawa kepayahan dan kelambatan untuk murid -murid kita belajar memba ca bahasa kita. Terdapat pelbagai kaedah mengajar membaca yang pernah digunakan oleh guru guru kita ± µkaedah abjad¶ , µkaedah fonik¶, µkaedah pandang dan sebut¶, µkaedah eklektik¶ dan sebagainya. Bahan-bahan untuk murid berlatih membaca sendiri adalah pen ting, ini kerana jika murid-murid tidak mempunyai bahan-bahan atau buku yang boleh mereka membaca di masa lapang atau di rumah, pembinaan kemahiran membaca akan terencat. Ini terutamanya akan berlaku di kalangan murid -murid di luar bandar atau daripada keluarga miskin di mana bahan -bahan bacaan di rumah sangat kekurangan. Agak munasabah kenyataan bahawa murid -murid akan menambah kecekapan membaca

dan daripada beberapa kajian yang dibuat nampaknya masalah ini masih agak serius. Sudah wajarlah masalah pembelajaran membaca (termasuk menulis dan mengira) diberi perhatian oleh semua pihak : Kementerian Pelajaran. Jika ini belum dicapai. Seni Perusahaan. dan sebagainya. Taraf pencapaian minimum inilah yang harus dapat dicapai oleh 90% daripada murid -murid sekolah apabila mereka sampai ke Tingkatan 3. menulis dan mengira ± bergantung besar atas faktor adanya bahan -bahan dan buku-buku yang sesuai. dan membuat komunikasi. mata pelajaran Teknikal. Muzik.2 Kaedah Mengajar Murid -murid Membaca di Peringkat Awal Masalah murid-murid sekolah tidak dapat membaca. menulis dan mengira kepada anak-anak. Sejarah.dengan terus diberi kemudahan untuk mereka membaca. kerana di dalam sistem pelajaran formal. Ilmu Alam. lebih -lebih lagi untuk urusan kehidupan sehari -hari. Kemahiran 3M adalah µalat¶ asas untuk seseorang meneroka ilmu. maka sistem persekolahan itu dianggap gagal. mula mengenal huruf hanya apabila mereka menjejakkan kaki di bangku sekolah. Maksudnya. definisi had minimum dalam kemahiran membaca setakat µmengenal huruf¶ sudah tidak memadai lagi. atau tidak dapat membaca dengan cekap. tugas guru belum dikira sempurna. Dalam rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (3M) nanti. ketiga -tiga kemahiran itu menjadi alat yang asas untuk kanak-kanak mempelajari Ilmu Sains. beragam dan mencukupi untuk murid-murid membaca. Agama serta pengetahuan dan kemahiran lain. Perdagangan. dan ibu bapa. Untuk mencapai taraf kemahiran ini. asas-asas yang kukuh perlu dibina secara progresif dari awal. kecekapan dalam mengu asai 3M amat diperlukan. Bahan-bahan itu haruslah menarik dan berisi : berbagai µilmu pengetahuan¶. Dalam konteks dunia hari ini. 2. guru -guru. sebenarnya telah lama dirasakan oleh guru -guru. dan jika ramai yang tidak mendapat kemahiran tersebut. ke jayaannya ± dari segi matlamat supaya semua murid dapat membaca. mencipta. apa pun sebab -sebab yang mungkin diberikan. Barangkali bagi 90% daripada kanak -kanak dalam negara kita. hanya sekadar untuk meninja u beberapa kaedah mengajar di peringkat awal : (beberapa definisi dan andaian asas) . Kesusasteraan. Kebanyakan kita juga mula belajar membaca apabila kita bersekolah. Taraf minimum yang harus dianggap sebagai µfunctionally literate¶ di Ma laysia hari ini harus didasarkan pada keupayaan seseorang itu membaca dan memahami tulisan di dalam suratkhabar. Hanya sejak beberapa tahun kebelakangan ini saja hal tersebut diberi perhatian yang lain. dan menulis surat-surat urusan harian sendiri. Walau bagaimanapun tidaklah dicadangkan apa -apa pemulihan yang besar di dalam sistem pelajaran kita. Sivik. Masyarakat kita sentiasa mengharapkan sistem persekolahan kita memberikan kecekapan membaca. Hal ini sengaja ditekankan kerana sudah diterima sebagai µbiasa¶ bahawa di antara tugas utama guru-guru di sekolah dasar ialah mengajar kanak -kanak supaya dapat membaca dan menulis. mesej moral. dan harus dikaji semula serta dipulihkan. Pertanian.

Kaedah abjad yang begini hanyalah menegaskan hafalan -hafalan yang agak kurang bermakna bagi kanak-kanak.c.3 Kaedah Pengajaran yang Biasa Dibuat. 2.1 Kaedah abjad Kaedah Abjad bolehlah dianggap sebagai kaedah mengenal nama -nama huruf yang digunakan dalam tulisan Melayu. Murid -murid diajar menghafal nama-nama huruf ini mengikut aturannya a. Selepas itu dibina suku-suku kata ³ba ± tu´. c) Murid-murid ini telah pun mempunyai kemahiran bahasa Melayu lisan (walaupun mungkin dalam bentuk dialek). Murid-murid hanya mengambil masa tiga hingga empat bulan. Perkataan rumah ditulis di tepi atau di b awah gambar rumah. b) Kebanyakan daripada murid -murid ini adalah µnormal¶ dari segi keupayaan atau kebolehan mereka belajar. dan sebagainya. atau bercampur -gaul dengan orang orang Melayu. Memulakan pengajaran membaca dengan menegaskan pengenalan dan hafalan nama -nama huruf.o. rumah. Misalnya batu.3. dan diikuti pula dengan mengeja perkataan-perkataan. menguasai perbendaharaan kata yang µ mencukupi¶ akibat daripada lahir di dalam keluarga Melayu.«z. di sekolahsekolah dasar kita. budak. Kemudian barulah diberi latihan membaca ayat -ayat yang pendek. Jadi Kaedah Pandang dan Sebut (atau Kaedah Seluruh Ayat) ini dijadikan asas untuk mengajar murid-murid membaca. sekolah. Saya kira kaedah ini mengambil masa yang agak panjang sebelum murid -murid itu dapat merasa gembira atau pua s. Setelah beberapa minggu barulah disebutkan huruf -huruf vokal: a. Kerap kali ditunjukkan seluruh perkataan-perkataan seiring dengan gambar -gambar yang dilambangkannya. Perkataan -perkataan yang ditulis penuh adalah difikirkan lebih bermakna daripada pecahan tiap -tiap hurufnya. atau lebih untuk mengetahui nama-nama huruf hingga tahu membaca ayat -ayat .a) Peringkat permulaan membaca di sini ditafsirkan sebagai peringkat permulaan membaca yang dihadapi oleh sebahagian besar murid -murid Darjah 1. Kae dah itu lebih bermakna daripada Kaedah Menghafal µnama setiap huruf itu¶. pokok. Kadang-kadang digunakan kad-kad imbasan yang menunjukkan . 2.i.e. 2. a. perkataan pensel.c«hingga z. kadang -kadang ada nyanyian yang menggunakan huruf -huruf sebagai liriknya. Dengan kata lain mereka belajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama.2 Kaedah µPandang dan Sebut¶ (look and say) Kaedah Pandang dan Sebut ini atau juga pernah disebut dengan nama Kaedah Seluruh Perkataan (whole word) ini bolehlah dianggap sebagai reaksi kepada kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Kaedah Abjad.u. ³ka ± ki´ dan sebagainya.3.b. sebenarnya menegaskan sesuatu yang boleh membosankan murid -murid.b. pensel dan sebagainya. meja.

dan murid-murid ini sukar mengenal perkataan-perkataan yang µbaru¶. µz¶ ± µzz«¶. Jadi. sebab didapati ramai murid biasa (terutama di Amerika Syarikat) yang tidak boleh membaca. Jadi dalam kaedah ini murid -murid cuba µmengenal¶ keseluruhan lambang -lambang itu untuk mendapat membaca. yang melambangkan sesuatu benda. sejak beberapa tahun kebelakangan ini kaedah ini dikritik semula. Ertinya lambing huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. dan sebagainya (satu morfem) dengan satu perkataan. µka¶. Kaedah Pandang dan Sebut ini lebih sesuai digunakan untuk mengajar bahasa bahasa yang memakai sistem tulisan ideografik (atau lebih tepat lagi logografik) seperti sistem ejaan bahasa Cina. Bahkan ramai yang menghafal µperkataan -perkataan¶ berdasarkan gambar daripada µmengenal¶ perkataan -perkataan.3 Kaedah Fonik Pada asasnya kaedah ini adalah untuk mengajar murid -murid melihat hubungan di antara simbol (huruf) dan µbunyi¶ (grapheme phoneme relationship) supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataan-perkataan baru yang mereka hadapi. µba¶.3. Murid-murid tidak diajar nama -nama huruf. dan mengenal nama huruf -huruf yang mewakilinya. Setelah mereka tahu hubungan tiap tiap huruf dengan bunyinya. µtu¶. µlu¶. µmi¶ dan sebagainya. Kemudian baru digabungkan suku -suku kata ini menjadi . Di sebalik menggunakan kaedah ini untuk mengajar. Mereka kuat dipengaruhi oleh ahli-ahli pendidik mengajar membaca bahasa Inggeris. Kecelaruan ini menyebabkan ahli -ahli pendidik bahasa menganggap kaedah Pandang dan Sebut itu lebih sesuai dan bermakna untuk mengajar permulaan membaca. bercelaru dari segi symbol -sound relationship. suku kata pula dibina. dan sebagainya. µu¶ ± µuu«¶.gambar dan perkataan. 2. Mereka harus menge nal beberapa puluh µlambang perkataan¶ sebelum boleh membaca ayat -ayat. Tetapi. Kaedah ini akan menyusahkan dan melambatkan lagi murid-murid mencapai kemahiran membaca bahasa Melayu. baru -baru ini timbul semula hujah-hujah dan kajian-kajian yang membuktikan bahawa kaedah fonik mungkin lebih sesuai dan berkesan daripada kaedah Pandang dan Sebut untuk mengajar permulaan membaca bahasa Inggaris. µt¶ ± µtah¶. µda¶. Kemudian baru diajar mengeja tiap tiap perkataan. terutama mengajar murid-murid Melayu. µs¶ ± µss¶. Misalnya µa¶ dibunyikan µaa«¶. Kemahiran murid-murid µmengenal¶ perkataan -perkataan tidak dapat menjelma dengan cepat. Misalnya. diajar µbunyi -bunyi¶ huruf. idea. Pada ketika dahulu (bahkan bagi setengah -setengah ahli pendidik sekarang pun) kaedah Pandang dan Sebut ini sangat ditegaskan. bahasa Inggeris ialah bahasa yang tidak mempunyai sistem ejaan fonemik yang sempurna. Oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu rata -rata adalah fonemik (satu huruf boleh dikatakan melambang satu µbunyi¶ ± lebih fonemik daripada misalnya sistem ejaan bahasa Inggeris) maka agak tidak begitu munasabah bagi Kaedah Pandang dan Sebut ini digunakan untuk mengajar permulaan membaca bahasa Melayu.

Bagi bahasa Melayu. and in doing so become acquainted with the elements of language. . Maksudnya kita harus menciptakan Kaedah Eklektik yang sesuai untuk mengajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. (iaitu ada hubungan yang agak teratur di antara µhuruf¶ dan µ bunyinya¶).¶¶ 1 1 Twelfh International Conference on Public Educat ion. in the desired order. kerana asas gabungan itu kurang diperhatikan. The Teaching of Reading. while learning the mechanics of reading. agak banyak yang mengajar kurang sistematik. 1949. struktur suku-katanya. Seterusnya murid-murid diberi latihan membaca ayat -ayat yang menggunakan perkataan perkataan ini. dan oleh sebab suku kata kebanyakan perkataan Melayu agak jelas. µbatu¶. tetapi Kaedah itu haruslah sistematik. Dan biasanya masa yang agak panjang diambil untuk mereka mengena l semua bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka membaca perkataan-perkataan dan ayat-ayat yang bermakna. 2. sentences and simple passage which children analyse. Kemudian jika diperhatikan betul -betul cara Kaedah ini diterapkan. Jadi kerap kali Kaedah ini menjadi akedah cacamurba. µlalu¶. Apa yang harus difikirkan dan diciptakan ialah kaedah mengajar µeklektik¶ tetapi sistematik. 24. µkata¶.perkataan-perkataan ± µdada¶. Geneva : International Bureau of Education 1949. µ¶The analytic-synthetic method« entails selection of carefully graded words. oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu kita adalah fonemik. situasi bilik darjah dan bahan -bahan bacaan yang digunakan. Gena. Kelemahannya ialah kaedah ini masih memerlukan murid -murid menghafal bunyi huruf yang kurang bermakna pada permulaannya. dan sebagainya. Ada yang menggunakan penujuan sintetik. Sekurang-kurangnya kaedah ini adalah lebih munasabah dan mungkin lebih berkesan dibandingkan dengan Kaedah Abjad dan Kaedah Pandang dan Sebut. Terdapat pelbagai lagi jenis Kaedah Eklektik ini. yang mengambil perhatian keistimewaan sifat -sifat ejaan bahasa Melayu.s. dan tatabahasanya di suatu pihak.3. Nyata sekali. ada penujuan analitik dan ada pula penujuan sintetik-analitik.4 Kaedah Eklektik Kaedah ini adalah kaedah Campuran ± campuran kaedah-kaedah mengikut kesesuaian murid. kesan yang didapati apabila seseorang menyebutkan Kaedah Eklektik ini. ialah seolah -olah mereka memikirkan Kaedah ini adalah yang paling sesuai untuk mengajar membaca bagi kanak-kanak Melayu kita. m. dan keadaan pembelajaran murid-murid Melayu di pihak lain. maka kaedah fonik ini sesuai sekali digunakan untuk mengajar permulaan membaca perkataan -perkataan Melayu. com pare and synthesize more or less simultaneously right from the beginning.

Dengan cara begini dalam dua. b. b) Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan.4 Kaedah Gabungan yang dicadangkan Kaedah gabungan untuk mengajar membaca bahasa Melayu kepada murid -murid peringkat awal (prabacaan) yang dicadangkan di sini berasaskan hal -hal berikut: a) Sistem ejaan bahasa Melayu adalah mengikut abjad dan fonemik ± ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya. c) Ciri-ciri yang baik daripada µkaedah fonik¶ dan µkaed ah pandang dan sebut¶ boleh digabungkan. d) Murid-murid Melayu yang baru melangkah masuk ke Darjah 1 rata -rata telah pun mempunyai perbendaharaan bahasa Melayu yang mencukupi untuk terus belajar membaca. terdapat beberapa contoh: a) Mulakan dengan perkenalkan bunyi dua atau tiga huruf vokal: aou dengan menggunakan kad imbasan (flash card). c« sampai z secara tertib biasa. pada peringkat awal. Malahan kita tidak begitu perlu memperkenalkan dan mengajar abjad dan bunyi huruf dari a.2. selang -seli. Untuk menjelaskan kaedah ini secara konkrit. tiga pelajaran saja mereka akan terus dapat membaca beberapa perkataan dan ayat. misalnya: dkm dengan menggunakan kad imbasan. Kaedah gabungan ini mencadangkan biar murid -murid diperkenalkan kepada bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan. dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. misalnya: ba ba baba bu bu bubu da da dada ku ku kuku . Kita tidak perlu menunggu murid -murid mengetahui semua nama huruf. Buat latihan membunyikan huruf ini beberapa kali. b) Suku kata perkataan-perkataan Melayu adalah jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain ± dengan bahasa Inggeris misalnya). dan merasa bangga yang mereka boleh me mbaca serta faham akan yang dibaca. Kaedah yang dicadangkan ini menegaskan yang kita bol eh menggabungkan terus µkaedah fonik¶ dan µkaedah pandang dan sebut¶ dalam satu pelajaran membaca. dan buat latih -tubi beberapa kali supaya semua murid dapat melafazkan bunyi tiap -tiap lambang itu dengan jelas. dalam satu dua pelajaran. c) Gabungan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata: da di du ka ki k u sa si su Seterusnya bentukkan beberapa perkataan yang bermakna. bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka disuruh membaca perkataan-perkataan atau ayat.

µbaju¶. Seterusnya baca ayat-ayat ini pula: buku dia buku baba buku aku/ku Gantikan µbuku¶ dengan µbaju¶. i bu ibu bu di budi u da uda budi ibu budi ibuku budi uda di a dia ka ki kaki kaki dia kaki ibu kaki kuda Suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunakan berbagai-bagai perkataan yang dicipta: ibu buku baba uda bubu udaku ada kuda dia kaki kuda . kem udian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latihan murid-murid membacanya: baba bubu dada kuku d) Perkenalkan gabungan lain: a ku aku a da ada i ni ini i tu itu bu ku buku ba ba baba bu ka buka ba ju baju Seluruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas: aku ada buku aku buka baju ini buku aku itu baju aku Kemudian gantikan µaku¶ dengan µbaba¶ dan ulang membacanya. d an µkuku¶ dan ulang bertubi -tubi dengan kad imbasan. e) Perkenalkan gabungan bunyi lain pula seterusnya.Ulangkan ini beberapa kali.

Kebolehan menggerakkan otot -otot tertentu mengikut urutan sebelum berjalan dapat dianggap sebagai pecahan kemahiran berjalan. Syed Abu Bakar (1994) menyatakan bahawa peringkat kesediaan membaca sangat penting. kanak-kanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaan sejak lahir. merangkak dan berdiri terlebih dahulu. Keadaan yang sama berlaku untuk kemahiran membaca. ³Jika tahap ini ti dak dapat dicapai terlebih dahulu. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa -apa yang diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa -apa yang telah diketahuinya. sentiasa melihat orang di sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan buku cerita untuknya akan lebih cepat bersedia membaca berbanding dengan kanak -kanak sebaya yang tidak mendapat peluang yang sama. dan berminat melihat orang di sekitarnya membaca) dan minatnya untuk mendengar bacaan. usaha untuk mengajarkan kemahiran membaca bukan sahaja sia -sia. k dan membaca suku kata. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi -bunyi. 2. Dari segi fizikal kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari sudut keupayaan alat -alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang akan diajarkan. khususnya yang berupa cerita. mengukuhkan asas mahupun peringkat -peringkat lain yang lebih tinggi. d. perkataan -perkataan dan ayat yang dibentuk daripadanya. ada kanak-kanak bersedia membaca seawall umur empat tahun dan ada pula kanak-kanak yang hanya bersedia membaca setelah berumur enam tahun.´ Beliau berpendapat. o : b. Berdasarkan pandangan Syed Abu Bakar ini dapat kita rumusan perbandingan perkembangan kanak-kanak dengan peringkat-peringkat bacaan seperti yang di . kesediaan membaca merangkumi kebolehan fizikal. keupayaan matanya mengecam bentuk. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi mintanya terhadap bahan -bahan bacaan (seperti bermain dengan bahan bacaan. sejam sehari. empat hari. Secara luas. Dari segi mental. emosi dan fizikal. konsep kesediaan membaca ini samalah dengan keadaan semula jadi yang dialami oleh kanak-kanak dalam perkembangan otot -otot tubuh mereka. Secara khusus. emosi dan mentalnya untuk menerima pengajaran bacaan asas. Selain faktor fizikal. k esediaan membaca melibatkan sebarang aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan. e. melihat bahan bacaan. malah boleh menimbulkan kesan yang amat buruk kepada kanak-kanak. mereka perlu meniarap. i. sama ada di peringkat mendirikan asas. factor persekitaran amat mempengaruhi kesediaan kanak-kanak membaca. mem belek-belek bahan bacaan. Cuma bentuknya berbeza. Dalam seminggu sahaja murid -murid boleh mengenal huru f-huruf a. Sebagai contoh. Dari segi umur. Menurutnya.buku uda Begitulah beberapa contoh kaedah gabungan yang boleh diajar di dalam tiga. iaitu untuk kanak-kanak yang belum didedahkan dengan sebarang aktiviti bacaan. ibubapa dan guru.5 Kesediaan Membaca Kesediaan membaca bermaksud kemampuan seseorang untuk menerima pengajaran dari segi mental. Dari segi emosi. emosi dan mental. Umpamanya sebelum mereka boleh berjalan.

Menurut Ismail Zakaria. Dengan kata lain. . lain -lain.6 Aktiviti Kesediaan Membaca Syed Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. Aktiviti Guru/Murid: 1. Guru berbincang dengan murid tentang benda hidup dan benda bukan hidup.bawah. latihan menajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. baju. dan pergerakan tangan dan mata. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Aktiviti Pengamatan Penglihatan 2 Menggunting dan menampal berbagai -bagai gambar mengikut tajuk di papan kenyataan atau di buku skrap kelas. iaitu pengamatan penglihatan. tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. Murid menyebut ³benda hidup´ atau ³benda bukan hidup´ sebagai respons terhadap kad benda yang diimbaskan oleh guru. aktiviti koordinasi psikomotor. aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam Buku Sumber Bahasa Malaysi a Tahun 1 (1983) dapat dimanfaatkan oleh para guru. pakaian. Salmah Othman dan Elly Chong (1992) pula. dan alat tulis -menulis. Tiga kategori aktiviti disediakan. Peringkat bacaan meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. benda bukan hidup. Aktiviti ini dilaksanakan secara individu. Bahan: Gambar benda hidup. benda yang boleh dimakan. pengamatan pendengaran. Bahan: Pelbagai gambar kereta. benda yang tidak boleh dimakan. kelas dan kumpulan. kemahiran pengamatan penglihatan. AKTIVITI PENGAMATAN PENGLIHATAN Aktiviti Pengamatan Penglihatan 1 Menghimpun gambar benda maujud yang sama jenis. Pada tahap ini murid didedahkan kepada aktiviti -aktiviti yang mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. Aktiviti Murid: Murid melaksanakan gambar yang telah dicampuradukkan oleh guru. 2. Meniarap (aktiviti kesediaan membaca) ¢ merangkak ( aktiviti mendirikan kemahiran asas membaca) ¢ berdiri (aktiviti pengukuhan kemahiran asas membaca ¢ berjalan ( mahir membaca peringkat rendah) ¢ berlari ( mahir membaca peringkat tinggi) 2. warna dan saiz. Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelaziman membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah : Untuk mencapai tujuan ini.

Aktiviti Pengamatan Pendengaran 2 Mendengar rakaman dan menyatakan bunyi -bunyi alam seperti bunyi air mengalir. Murid-murid lain memilih gambar yang sesuai dengan bunyi yang dinyatakan. angin menderu. Guru memperkenalkan benda-benda yang menghasilkan bunyi seperti tin. 4. 4. Guru mengetuk dua benda yang berlainan. tanah liat. Bahan: Plastisin. pakaian. angin kencang. AKTIVITI PENGAMATAN PENDENGARAN Aktiviti Pengamatan Pendengaran 1 Mengetuk benda satu persatu untuk mendapatkan pelbagai bunyi dan mengecam perbezaan bunyinya. paku. dan ombak. 3. 2. petir. tempurung. . Bahan: Paku. Bahan: Pita rakaman yang mengandungi bunyi air mengalir. Murid menggunting gambar dan menampalkannya dalam buku skrap mengikut tajuk tertentu. Guru mengetuk benda itu satu persatu beberapa kali dan murid mendengarnya. air menitik. meja. Guru member murid kad gambar dan murid melekatkan kad itu di papan kenyataan mengikut tajuknya seperti benda hidup. tanah liat atau bubur kertas dan lain -lain.3. Buat satu atau dua benda daripada ba han yang diberi sebagai contoh. Aktiviti Guru/Murid: 1. Aktiviti Guru/Murid: 1. 3. hujan lebat. tempurung. Beberapa gambar carta yang dapat disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang diperdengarkan. 3. angin kencang. Murid menyatakan sama ada bunyi benda itu sama atau tidak. angin menderu. dan ombak. hujan lebat. 2. AKTIVITI PERGERAKAN TANGAN DAN MATA Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada plastisin. Guru memperdengarkan bunyi-bunyi daripada pita rakaman. Rakaman bunyi-bunyi itu diperdengarkan sekali lagi dan murid menyatakan jenis bunyi itu. air menitik. 2. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. meja dan batu. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya. petir. batang kayu. tin. Aktiviti Guru/Murid: 1. alat tulis -menulis dan lain-lain. batu. dan bubur kertas. Murid menyanyi lagu ³Mari Bergembira´ dengan meniru nyanyian daripada pita rakaman atau nyanyian atau nyanyian guru sendiri. batang kayu.

3. ‡ Pada peringkat ini. Aktiviti Murid: 1. suku kata dan perkataan. 3. memilih bentuk-bentuk yang sama dan berbeza 3. mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk -bentuk huruf 4. 2. Oleh itu. aktiviti -aktiviti melukis dan menulis hen daklah berkait rapat dengan huruf atau simbol yang diperkenalkan kepada murid -murid. Anda boleh mengisi aktiviti prabacaan murid -murid anda dengan permainan huruf. manik. anda perlu memberi penekanan terhadap simbol dan maknanya. mengelaskan benda atau gambar mengikut kumpulan 5. Bahan: Lembaran kerja. bola. 1. ‡ Selain itu. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. air). Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putus-putus. Teknik memegang cawan dipelbagaikan. model tiang bendera. model pokok. anda sebagai guru harus pandai merancang aktiviti yang men arik supaya murid-murid anda dapat menguasai pelbagai kemahiran yang berkaitan dengan berkesan. . benda maujud (dulang berpasir. Murid memegang cawan plastic yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya. cawan.Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. ‡ Anda mesti ingat bahawa membaca tidak mungkin berlaku sekiranya murid -murid tidak dapat mengenal pasti simbol atau perkataan serta memahami maknanya. kemahiran menyesuaikan bentuk -bentuk yang sama 2. mengecam bentuk-bentuk huruf kecil dan besar 7. Berikut ialah kemahiran yang perlu diberi perhatian. memadankan huruf mengikut urutan.2 Peringkat Prabacaan ‡ Kanak-kanak perlu dibekalkan pelbagai kemahiran lain supaya peringkat prabacaan mereka dapat dilalui dengan sempurna. apabila anda melaksanakan pengajaran peringkat prabacaan. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari kiri ke kanan dan sebagainya. menyusun benda atau gambar mengikut urutan 6.1.

2. murid-murid akan mengenal huruf dan bentuknya serta mampu mengena l pasti persamaan dan perbezaan huruf -huruf tersebut. Pendekatan Cerakinan 7. 3. Pendekatan Abjad -Suku Kata ‡ Bagaimana anda melaksanakan pengajaran membaca peringkat prabacaan? Berikut ialah sedikit penerangan untuk panduan anda: 1. Antara kaedah dan pendekatan yang boleh anda pilih adalah seperti yang berikut: 1. Pendekatan PEBAS 8. Cara ini akan membantu murid -murid mengenal huruf. Bimbing mereka menggabungkan huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata 3. anda jangan lupa bahawa ada perkara yang perlu anda ambil perhatian. bahan bacaan yang dipilih haruslah mengandungi perkataan -perkataan yang sudah ada dalam pengalaman murid -murid. Seterusnya. Kaedah Suku Kata 4. Pastikan murid-murid mengenali huruf dan membun yikannya dengan betul 2. Penglihatan: Paparkan bentuk huruf secara visual dengan jelas. Pendekatan Gabungan Bunyi Kata 9. Berikut ialah perkara -perkara tersebut: 1. Kaedah Perkataan 5. ‡ Setelah meneliti keterangan di atas. Oleh itu. suku kata dan perkataan dengan cepat dalam latihan mengeja. Kaedah Abjad 2. Kukuhkan daya penglihatan dan pengamatan murid -murid dengan latihan melukis bentuk-bentuk yang menyerupai huruf dan seterusnya latihan menulis huruf. Penguasaan bahasa lisan: Anda mesti memastikan murid-murid menguasai bahasa lisan dengan baik supaya mereka mampu menterjemah huruf atau lambang tulisan kepada bunyi -bunyi tertentu.‡ Untuk melaksanakan tujuan di atas. Pendengaran: Latih tubi mengeja suku kata perlu dilakukan untuk menajamkan . Murid-murid dilatih tubi mengeja suku kata 4. Kaedah Ayat dan Cerita 6. anda harus bijaksana memilih kaedah serta pendekatan yang sesuai dan berkesan supaya apa -apa yang anda lakukan benar-benar dapat menolong murid -murid anda. Kaedah Fonik 3.

6. memadankan perkataan yang sama sebutan nya 7. suku kata atau .pendengaran kanak-kanak. 3. 5. Peraturan membaca dari kiri ke kanan: Dalam tulisan Rumi. Merangsang dan menghidupkan minat murid: Sebagai guru. Oleh itu. 7.1. mengumpulkan perkataan -perkataan yang mempunyai persamaan huruf awal 5. Anda patut mengenal pasti strategi yang menarik untuk mengelakkan rasa jemu murid-murid apabila melakukan latihan ini. Biasanya kanak-kanak amat gemar akan gambar atau kad -kad yang berwarna-warni. membaca perkataan bergambar 4.3 Membaca secara mekanis ‡ Untuk membolehkan murid-murid anda membaca secara mekanis. Anda boleh memilih mana -mana alat atau bahan yang berikut. membunyikan huruf dalam perkataan 2. membunyikan huruf yang ditunjukkan 3. carta huruf-huruf vokal dan konsonan vii. carta bergambar v. Untuk merangsang minat murid -murid. pita rakaman vi. anda boleh menjalankan aktiviti bercerita atau menyanyi untuk mengenal perkataan -perkataan dalam pelajaran membaca. kad-kad huruf ii. 1. Gabung jalin semua aspek bahasa: Anda perlu ingat bahawa untuk mengukuhkan kemahiran membaca di kalangan murid murid. 4. Hubungan huruf dengan bunyinya: Latihan mengeja hendaklah dijalankan secara sistematik supaya murid-murid dapat menghubungkan huruf dengan bunyinya. membaca perkataan yang sama rimanya sacara nyaring 6. carta huruf-huruf kecil dan besar dan lain -lain yang sesuai. mengecam dan menyebut perkataan berdasarkan bunyi huruf. anda mesti memulakannya dengan kemahiran mendengar. anda patut mengetahui apa yang diminati oleh murid -murid anda. kad-kad perkataan iv. anda harus mengajarkan kemahiran-kemahiran yang berikut kepada mereka. bertutur dan menulis terlebih dahulu. i. susunan dan peraturan membacanya ialah dari kiri ke kanan. latihan membaca melalui aktiviti bercerita atau menyanyi perlu digandingkan dengan alat-alat bantu mengajar yang menarik. Melalui latihan ini murid -murid dapat mengenali bunyi -bunyi yang sama dan berbeza dalam perkataan. kad-kad suku kata iii.

memberi keterangan untuk menyokong atau menolak sesuatu penyataan 9. jadual dan data 4. memahami bahan-bahan berbentuk teknikal yang berkaitan den gan sesuatu ilmu pengetahuan. graf. Antara kemahiran tersebut adalah seperti yang berikut. 1. 3. menyatakan satu maklumat yang menarik perhatian dalam bahan yang dibaca 10.4 Membaca dan memahami ‡ Pada peringkat ini. ‡ Proses bacaan yang meneliti aspek isi ini melibatkan kemahiran membaca kritis. harus memberi penerangan tentang struktur perkataan yang sukar supaya murid -murid dibantu mengembangkan perbendaharaan kata mereka. menyatakan pokok persoalan dalam sesuatu ayat 7. 3. menggambarkan isi bahan bacaan yang dibaca dalam bentuk rajah 3. cuba anda bayangkan betapa besarnya peranan anda sebagai guru dalam melaksanakan amanah membimbing murid -murid supaya menguasai pelbagai kemahiran dari peringkat rendah hingga k e peringkat yang tertinggi. ‡ Walau bagaimanapun anda jangan lupa pada tujuh perkara yang telah disebutkan di atas tadi kerana tujuh perkara itu dapat dijadi kan panduan untuk merancang pengajaran peringkat-peringkat membaca yang berkesan. Oleh itu. menyesuaikan ayat dengan gambar yang diberi 2. menceritakan semula cerita yang pernah dibaca 8. . mulakan bimbingan anda terhadap kemahiran membaca dan memaham dari peringkat awal lagi. menggunakan perkataan yang sesuai untuk menjelaskan pendapat sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam bahan bacaan 6. rajah.1. kemahiran yang diperlukan ialah kemahiran belajar dan berfikir. ‡ Setelah meneliti kemahiran -kemahiran di atas.1. Oleh itu.perkataan lain yang terkandung di dalamnya 8. and a sebagai guru. memahami peta. menyatakan erti perkataan baru yang sesuai mengikut konteks 5. Penelitian akan mengambil kira aspek isi dan bahasa. membaca bahan-bahan bacaan secara nyaring dengan intonas i dan sebutan yang betul ‡ Kemahiran-kemahiran di atas harus diajar melalui latihan atau aktiviti yang dibantu dengan alat atau bahan pengajaran yang menarik supaya murid -murid tidak jemu. carta. membaca ayat yang mengandungi perkataan -perkataan yang telah dipelajari 9.5 Bacaan intensif ‡ Bacaan intensif ialah bacaan yang dilakukan secara teliti dengan bimbingan guru.

kandungan dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat umum. dapat membaca dengan lancar dan tahu menggunakan tanda bacaan yang betul 3. ‡ Anda harus memainkan peranan sebagai fasilitator. boleh membaca sendiri tanpa disuruh 2. dan terhibur selepas ak tiviti membaca tersebut. mahir merujuk kamus dalam usaha mencari makna perkataan sukar yang ditemui 8. anda akan berjaya melahirkan murid-murid yang. Bimbing murid -murid anda . boleh menilai dan mengulas isi atau idea yang tersurat serta tersirat dalam bahan yang dibaca 5. judul. anda sebagai guru perlu menggerak dan meragsang murid-murid anda supaya menguasai kemahiran ini kerana melalui bacaan ektensif anda dapat melahirkan murid -murid yang. dapat mengesan dan menikmati unsur estetik dalam bahan yang dibaca 6. 1. boleh membaca dengan baik dan betul dari segi sebutan dan intonasi. ‡ Walaupun bacaan ini merupakan aktiviti kendiri.1. ‡ Bahan bacaan harus daripada pelbagai laras dan bidang ilmu kerana murid -murid sepatutnya merasa puas. 2. 1. mempunyai kepantasan membaca dan memaham yang berkualiti. tinggi daya pemikiran kreatif dan kritisnya 6. Oleh yang demikian. dapat mengenal pasti pelbagai laras bahasa 7. pendekatan dan teknik yang berkesan. ‡ Aspek bahasa yang diteliti sewaktu membaca. boleh membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan yang dibaca 3. bab. daftar kata.kemahiran memaham dan kemahiran mengesan idea dalam bahan bacaan yang dibaca. minat membaca 5. ‡ Proses bacaan akan melibatkan penelitian indeks.6 Bacaan ekstensif ‡ Bacaan ini dilakukan di luar kelas secara kendiri tanpa bimbingan guru. kaya dengan pengetahuan 4. ‡ Jika anda dapat membimbing murid -murid pada peringkat bacaan intensif dengan menggunakan kaedah. anda sebagai guru bahasa Melayu mesti mengu asai ilmu tatabahasa supaya murid -murid anda mendapat bimbingan semaksimum mungkin. seronok. cekap merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dalam ayat dan seterusnya mengayakan mereka dengan perbendaharaan kata 4. mendedahkan murid -murid pada aspek tatabahasa yang meliputi komponen morfologi dan sintaksis. boleh menguasai dan menggunakan gaya bahasa prosa serta puisi dengan baik 7. Murid -murid boleh membaca bahan bacaan sebanyak mungkin dalam tempoh yang tidak terhad. lancar membaca 3.

membuat senarai semak atau catatan tentang faedah dan peningkatan yang mereka peroleh hasil bacaan ekstensif yang telah dilakukan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->