INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, JALAN BEHOR PULAI, 01000 KANGAR, PERLIS.

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) AMBILAN NOVEMBER 2008 PENDIDIKAN PRASEKOLAH PERINGKAT 5
MATA PELAJARAN:

APRRESIASI MUZIK DENGAN PERGERAKAN PRASEKOLAH PRM 3102

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA PELATIH NO. K/PENGENALAN

SUPIAH BINTI MOHAMED ALI (710101-08-8416)

KUMPULAN

PGSR PRASEKOLAH

EN. SHAIFUDDIN BIN ABDUL RAHIM NAMA PENSYARAH EN. MOHAMMAD ROSLY BIN MOHAMMAD SALLEH

TARIKH HANTAR

15 APRIL 2011

µGURU PENJANA MODAL INSAN GEMILANGµ

BORANG PENGAKUAN

Saya dengan ini membuat pengakuan bahawa semua kerja kursus Aprresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (PRM 3102) ini adalah hasil kerja yang disediakan oleh saya. Saya tidak meniru atau menciplak daripada mana-mana

bahagian kerja kursus yang telah saya hantar.

Di sini saya mengaku bahawa:
Semakan i Telah mengaku bahawa semua hasil kerja ini diambil daripada bahan bercetak dan media elektronik. ii Tidak meniru daripasda mana-mana sumber dan pelajar lain kecuali nukilan dan ringkasan yang tiaptiap satunya telah dijelaskan sumbernya. iii Tidak membenarkan pelajar lain meniru hasil kerja kumpulan saya ; iv Telah mengakui mewakili definisi dan pandangan penulis di dalam kertas projek saya dan kumpulan. / / / /

Dengan itu, saya Supiah binti Mohamrd Ali memahami bahawa sekiranya terdapat sebarang bukti yang menunjukkan penipuan, Institiut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis berhak untuk mengambil tindakan disiplin yang bersesuaian.

«««««««««««.. (Supiah binti Mohamed Ali ) 710101-08-8416

Tarikh : 14 APRIL 2011

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, dapat kami menyiapkan tugasan bagi Aprresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (PRM 3102) pada masa yang ditetapkan. Di sini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses menyempurnakan tugasan ini.

Sekalung penghargaan saya tujukan kepada keluarga

yang telah banyak memberi

sokongan dan bantuan sepanjang usaha kami dalam menyiapkan tugasan projek ini. Segala jasa dan pergorbanan yang diberikan tidak akan saya lupakan.

Ribuan terima kasih juga kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik Shaifuddin bin Abdul Rahim dan Encik Mohammad Rosly bin Mohammad Salleh yang banyak memberi tunjuk ajar, idea serta pendapat. Segala yang disampaikan telah saya gunakan sepenuhnya dalam tugasan ini. Selain itu, tidak saya lupakan para pensyarah daripada Jabatan Kajian Sosial yang banyak memberi kerjasama kepada saya..

Seterusnya, terima kasih kepada rakan-rakan guru dan anak murid Prasekolah S.K Sungai Kechil Nibong Tebal, S.P.S Pulau Pinang yang banyak membantu menjayakan kerja kursus ini. Semoga segala ilmu yang diperolehi dapat kita gunakan dimasa hadapan.

Saya menyusun sepuluh jari memohon maaf andainya ada salah dan silap. Segala yang baik itu datang dari Allah dan segala yang buruk itu dari diri saya sendiri.

Bhd.html www.com/2009/09/permainan-yang-merangsangperkembangan. Madya Dr. Sharani Ahmad (2007).com http://myschoolnet. Nani Menon & Mohd.pdf .SOALAN TUGASAN PROJEK HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN:Permainan Kanak-kanak Laporan Reflektif Permainan Refleksi individu Bibliografi Folio Lampiran:- BIBLIOGRAFI Nordin Mamat.com email: info@permataiman. PTS PROFESSIONAL.blogspot. Panduan Kurikulum Prasekolah. http://impreschoolteacha.my/sp_hsp/pra/hk_pra_sek_keb2. Publishing Sdn.Rohani Abdullah. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd.ppk.(2005). Prof.permataiman. Asas Sosial Kanak-kanak.kpm.

laluan dan ekstensi. aras. arah. Rancangkan aktiviti pergerakan kreatif setiap aspek ruang tersebut.SOALAN: Peneguhan konsep muzik boleh dibuat dalam bentuk pergerakan kreatif yang melibatkan aspek ruang seperti kawasan. untuk peneguhan pembelajaran konsep muzik bagi .

pokok pisang yang ditiup angin boleh ditunjukkan secara simbolik dengan rnengangkat kedua-dua belah tangan sambil digoyang ke kiri dan ke kanan secara lemah lembut.Pengenalan PENGENALAN Pergerakan kreatif bermaksud pergerakan yang dilakukan secara simbolik. Pengalaman dalam melakukan pergerakan kreatif akan memberi peluang memperkembangkan kesedaran dan kefahaman tentang konsep pergerakan. perasaan atau tanggapan deria yang dapat . irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi. PERGERAKAN KREATIF Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan. perasaan serta tanggapan deria untuk menterjemahkan sesuatu situasi atau rangsangan yang diberi. Pergerakan kreatif dihasilkan daripada idea. Dengan kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea. Sebagai contoh.

Terdapat empat unsure utama dalam pergerakan kreatif. berpasangan atau berkumpulan. Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan diberi kepada pergerakan bahagianbahagian badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. Sekiranya pergerakan itu dihayati dengan mood dan perasaan yang berkaitan. ‡ Pergerakan kreatif ialah bentuk ekspresi diri yang unik untuk menyampaikan pemikiran. kebebasan dan pengucapan TEMA DALAM PERGERAKAN KREATIF 1. ‡ Pelajar dapat berkomunikasi melalui pergerakan. kreativiti. (b) Bahagian Tubuh Badan Pergerakan ini dapat dilakukan seperti bahu. Penyelesaian masalah dalam pergerakan kreatif bukan berunsurkanpertandingan. (a) Keseluruhan Tubuh Badan Dalam pergerakan ini gerakan dilakukan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas atau terkawal. ‡ Pergerakan kreatif memberi fokus kepada penggunaan pancaindera untuk mencipta sesuatu pergerakan secara berterusan. misalnya muzik. Tujuan pergerakan kreatif adalah untuk meningkatkan potensi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma. pergerakan berjalan dan buka-tutup boleh dilakukan secara bebas atau terkawal. kreativiti. pergelangan tangan. ‡ Supaya pelajar akan berasa seronok dan riang ketika belajar. Misalnya. idea atau perasaan.dilahirkan secara simbolik melakukan pergerakan. kaki dan pinggul. pergerakan tersebut menjadi lebih bermakna. Empat unsur tersebut itu ialah: ‡ Tubuh badan ‡ Ruang ‡ Masa ‡ Daya OBJEKTIF Objektif pergerakan kreatif adalah untuk: ‡ Meningkatkan prestasi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma. kebebasan dan pengucapan. Pergerakan kreatif boleh dilakukan sama ada secara bersendirian. Pergerakan ini mengawal aliran pergerakan lokomotor atau bukan lokomotor tubuh badan. Pergerakan boleh berubah-ubah iaitu bergerak atau berhenti mengikut rangsangan yang diberi. siku. Kesemua unsur yang dinyatakan ini akan dapat membantu pelakunya untuk berkomunikasi. . Setiap pergerakan yang ditonjolkan adalah mengikut interpretasi dan penilaian kendiri.

Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberi. 2. pergelangan tangan. 3. bagi pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. (a) Kawasan Kawasan yang digunakan dalam pergerakan ini memberi tumpuan kepada ruang diri dan ruang am. Misalnya. Tapak tangan dan lutut menjadi sokongan kepada berat badan. Namun adalah mudah untuk berdiri jika pergerakan adalah halus dan ringan contohnya menyelam.Pergerakan ini adalah persediaan tubuh badan untuk menyokong. ke belakang. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. tapak tangan dan lutut. ke sisi. Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Tema ini akan memberi tumpuan kepada bagaimana cara tubuh badan bergerak dan membantu individu mengawal pergerakan mereka untuk melahirkan perasaan mereka melalui pergerakan. (b) Arah Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. perasaan gembira dilahirkan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang dengan cara melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat. siku. (a) Sesuatu pergerakan akan dikawal apabila pergerakan itu mendapat rintangan. memindah dan menerima berat badan. Sementara pergerakan kawal lambat ialah membayangkan cara burung terbang tinggi. Selain daripada melibatkan penggunaan kawasan pergerakan ini juga melibatkan penggunaan arah. Sebagai contoh. ke atas . Kesedaran ruang ini akan melibatkan penggunaan kawasan dan arah dalam menontonkan sesuatu pergerakan. seseorang yang sedang mencangkung akan sukar untuk berdiri iika pergerakannya adalah berat-kuat iaitu seolah-olah dia memikuk benda berat. Contohnya pergerakan secara serta merta ialah sewaktu sebagai seorang peninju menggerakkan tangan dengan pantas untuk menumbuk. kaki dan pinggul. Kesedaran Ruang Tema ini memberi tumpuan kepada ruang dalam menimbulkan perasaan. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat kuat kepada pergerakan yang dilakukan (b)Masa Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan pengawalan gerakan sama ada secara serta merta atau kawal lambat. Pergerakan ini dapat dilakukan menggunakan bahagian tubuh badan seperti bahu. Misalnya. misalnya beban. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti ialah tangan.

Ruang tidak terus ialah kawasan atau ruang yang digunakan secara tidak langsung digunakan dalam gerakan pelbagai aras. Daya cipta kreatif dapat dihasilkan dan dipertontonkan apabila individu itu dapat menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan ruang tidak terus. 5. (b) Ruang Salah satu kemahiran dalam pergerakan kreatif ialah memberi tumpuan kepada kesedaran tenang cara menggunakan ruang untuk melakukan pergerakan. ke sisi. Terdapat dua jenis aliran dalam tema ini iaitu ‡ Aliran bebas Pergerakan melompat adalah aliran bebas kerana keseluruhan tubuh badan berada di udara dan sukar diberhentikan. melengkung dan zig-zag.dan ke bawah. Contohnva dalam melakukan aktiviti pergerakan melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat akan melibatkan juga arah pergerakan tersebut. ke atas dan ke bawah. Kawasan aktiviti dalam lingkungan yang lebih luas berbanding ruang terus. ke belakang. Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini berdasarkan kepada kelancaran urutan pergerakan tubuh badan dengan menggunakan ruang dan masa (a) Aliran Aliran mengutamakan kelancaran pergerakan menggunakan ruang dan masa dalam melakukan gerakan. Pergerakan yang melibatkan penggunaan kawasan dan arah dengan menggunakan peta. Contoh berjalan menggunakan pergerakan lurus. Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. ‡ Aliran terikat Pergerakan berjalan adalah satu pergerakan aliran terikat kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan berada dalam keadaan seimbang. Penyesuaian terhadap rakan Penyesuaian terhadap rakan ialah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dalam pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. 4. Ruang terus ialah ruang yang digunakan secara langsung dengan berada dalam klingkungan kawasan yang tidak luas aktiviti yang dilakukan pada aras yang rendah. Contoh aktiviti dala kemahiran ini ialah: .

Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut.Kerja Berkumpulan Dalam kerja berkumpulan. 6. Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan perlu dilakukan leh pelaku. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah cara-cara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. (a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. 7. (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu. Hubungan yang berlaku dengan rakan boleh dilaksanakan seperti yang berikut: ‡ Ketua dengan pengikut ‡ Kumpulan bekerjasama ‡ Ahli kumpulan bertentangan dengan rakan-rakan Pertukaran tempat. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru). Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki. Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza. Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas. (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan . Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok). Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. lurus (seperti panah).

Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. membesar Kesedaran Ruang Wednesday. Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. belakang sisi. lantai. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. lurus. April 07. Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. PERGERAKAN LOKOMOTO KREATIF Pergerakan lokomoto secara kreatif dapat dilakukan dengan menyerapkan empat aspek pergerakan.1 Ruang Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian kawasan seperti : a) aras .Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. . atas. zig-zag d) ekstensi .mengecil. berliku-liku. sederhana.tinggi. 2010 4:45 PM Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. bawah c) aliran .hadapan. rendah b) arah . Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. iaitu 2. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing.awangan. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua.

belakang. d) Ekstensi ± mengecil. sambungan. Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. April 07. zig zag Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian seperti :DEFINISI PERGERAKAN .Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. sederhana. rendah b) Arah ± hadapan. berliku-liku.. lantai. membesar. sisi atas dan sisi bawah. c) Aliran ± awangan. lurus. Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Wednesday. 2010 4:44 PM a) Aras ± tinggi. jauh dan dekat.

baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia. Pergerakan pergerakan tersebut boleh dikoordinasikan bagi manipulasi dengan alatan seperti melambung. Seseorang yang mempunyai kelebihan ini sangat sensitive kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud di dunia ini. Bagi meningkatkan potensi kreativiti murid dalam melakukan pergerakan khasnya menginterpretasi idea . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik . mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. pendekatan pergerakan kreatif digunakan . Selain itu seseorang yang cenderung dalam keceerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan . Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. menggolek dan menampar alatan kecil atau besar. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik serta dapat menghafal lirik muzik dengan baik. Pengalaman pergerakan kreatif dapat memperkembang kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan. membaling. Pergerakanpergerakan ini dapat diaplikasikan sebagai rutin harian sama ada dalam tugas harian ataupun dalam aktiviti sukan dan rekreasi. binatang mahupun guruh serta suara-suara yang lainnya. KEPENTINGAN PERGERAKAN Pergerakan merupakan aktiviti yang memenuhi aktiviti kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif dalam situasi pembelajaran muzik . DEFINISI MUZIK Menurut Campbell 1995. Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang menyebabkan keseluruhan tubuh badan berubah kedudukan seperti berjalan dan berlari disebut bergerak dan beredar. muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen muzik. Oleh yang demikian. muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. imaginasi dan menginterpretasi melalui muzik secara pergerakan fizikal yang bersifat µnonverbal¶ . TEORI KECERDASAN PELBAGAI HOWARD GARDNER Kecerdasan Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. muzik serta irama yany terdapat dipersekitarannya.Oleh itu respon kepada muzik merupakan pelengkap kepada pelbagai aktiviti pengajaran pembelajaran di bilik darjah kerana dalam dunia kanak-kanak muzik dan gerakan tidak boleh dipisahkan kerana sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bergerak. ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melibatkan diri sepenuhnya dan meluahkan perasaan mereka.Definisi pergerakan adalah sebarang bentuk gerak (movement) yang dilakukan oleh seseoramg itu akan menyebabkan dia berubah kedudukan atau kekal di tempat tersebut.

menari. Biasanya. bunyi instrumental. Lazimnya. individu juga cekap memanipulasikan objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dan mental. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. Semua manusia di dunia ini mempunyai kecedasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman muzik yang ada berdasarkan tahap yang berbeza-beza. polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini. Mereka juga dapat mengubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permaianan muzik. menganalisis. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluah idea. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan darjat yang berbeza-beza. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. Selain itu. Oleh itu. Kecerdasan Logik-Matematik Kecerdasan logik-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. mereka juga suka mengklasifikasikan benda untuk mudah mengira. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. Oleh itu pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang komplek berkaitan Matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. Di samping itu. mensintesis. aktiviti jasmani. pemain bola sepak. keseimbangan. pandai mengguanakan kosa kata muzikal dan peka terhadap ritma. main peranan. . ketukan. menyoal. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. Orang yang cerdas dalam bidang kenestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otototot. Seseorang yang mempunyai kecerdasan logic-matematik yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan berbentuk eksplorasi. Kecerdasan Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan mengguanakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. tentera. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. perkaitan. Mereka sering bertanya tentang berbagaibagai fenomena yang dilihat yang berlaku disekeliling mereka. peninju. latihan fizikal. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertayaan. bunyi vocal. sebab dan akibat. penari. permainan sukan dan seni pertahanan diri. menaakul. Artis.mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini adalah menggunakan simbol. pelakon. mengenal pasti pola abstrak. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. ketangkasan dan keanggunan ketika bergerak. nyanyian dan drama lagu. Penyanyi. gimrama dan lain-lain. Contoh aktiviti yang berkaitan dengan kecerdasan ini ialah tarian kreatif. drama. mengubah lagu.

Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya Berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan Matematik dan Sains. Falsafah pendidikan yang terkandungdalam kaedah ini yang melibatkan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. social dan perkembangan fizikal. Walaupun kaedah ini telah diperkenalkan lebih daripada 100 tahun yang lepas. PENDEKATAN DALCROZE Pengenalan Kaedah Dalcroze telah diasaskan oleh Emiles Jaques-Dalcroze (1865-1950). penyelesaian masalah. pin dan temborin sementara menghargai berbagai bentuk ekspresi muzik dan kemampuan kita untuk menggunakan badan dan objek dengan cekap. Terdapat 3 element utama dalam kaedah ini iaitu eurhythmics. beliau telah mengasaskan satu pendekatan untuk member pendidikan muzik yang menyeluruh kepada pelajar-pelajar muzik. Menurut Gardner. ton. Konsep dan Teknik Semasa Dalcroze menjadi professor di Conservatory Of Music di Geneva. mengalami masalah ketepatan pic dan intonasi. member peluang kepada murid-murid untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan penemuan sejajar dengan teori pendidikan kini. kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. dinamik dan bentuk. Konsep muzik. Keupayaan untuk menunjukkan ekspresi terhadap konsep muzik melalui gerakan merupakan prinsip utama dalam kaedah ini. kaedah sofla dan improvisasi. Manurut Gardner. Oleh itu. seorang pemuzik dan pendidik muzik berbangsa Swiss. dan kecerdasan logik-matematik menunjukkan kemampuan kita untuk menghasilkan dan menghargai irama. kinestetik. sebab dan akibat (logic). beliau telah mehasilkan 3 elemen yang berasaskan pergerakan dan gabungan daripada 3 komponen tersebut telah menghasilkan kaedah pengajaran yang kreatif ini. Falsafah. perkaitan. Kaedah ini melatih kemahiran dalam konsep-konsep muzik yang asas seperti irama. namun kaedah ini masih dapat dipraktikkan pada nasa sekarang. Pendekatan Dalcroze erdasarkan 2 prinsip iaitu kepentingan pendengaran dan literasi muzik selepas kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal. pengurusan grafik dan pengiraan. cabaran pendidik adalah untuk mengenali kecerdasan yang berasingan dan memeliharanya sebagai kecerdasan universal untuk memenuhi fungsi penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. urutan nombor. pola abstrak. Malah mereka mempunyai masalah dalam memainkan irama yang ringkas. beliau mendapati bahawa ramai pelajar muzik tidak dapat merasai dan melahirkan emosi terhadap muzik yang dimainkan walaupun mereka telah menguasai kemahiran dan teknik permainan alat muzik. Oleh itu. Dalcroze tidak setuju dengan cara . Dalcroze berpendapat bahawa badan manusia merupakan alat muzik semulajadi yang paling sesuai untuk menerapkan konsep-konsep asas muzik.rumus.

bergalop dan lain-lain lagi. Seperti Kaedah Kodaly dan Orff. Oleh itu. Dalroze juga berpendapat bahawa pengajaran dan pembelajaran muzik harus bermula dengan pengalaman muzik yang bermakn. Dengan cara-cara inin kanak-kanak akan dapat membezakan kualiti ton yang dihasilkan. Dalcroze menggunakan system ³Do Tetap´ di mana do yang digunakan adalah berasaskan not C. Terdapat 3 jenis gerakan yang dapat dilakukan iaitu gerakan setempat. Gerakan yang menggunakan aras pula merujuk kepada gerakan yang dapat dilakukan pada aras tinggi. analisa dan sebagainya. Contoh untuk bergeraka setempat ialah menepuk. Ketiga-tiga aspek ini saling berkaitan dan berpusatkan aktiviti gerakan keran Dalcroze percaya bahawa cara yang paling berkesan untuk mempelajari konsep asas muzik seperti irama adalah melalui gerakan. dinamik. tengah dan pada aras rendah seperti angkat tangan dan hayun. merangkak. teori. tempo dan sebagainya juga dapat ditunjukkan melalui gerakan badan. kanak-kanak dapat mempelajari konsep pic dan kaitan antara ton. elemen-elemen muzik seperti detik. Eurhythmics merupakan aktiviti kinetic yang melatih badan kanak-kanak untuk bergerak terhadap muzik yang diperdengarkan. frasa.pengajaran pembelajaran muzik yang hanya menekankan literasi muzik di mana teori muzik di ajar secara µatas kertas¶. aktiviti nyanyian sofla juga dikaitkan dengan aktiviti gerakan supaya kanak-kanak dapat merasai . Dalam erti kata lain. 3 aspek utama dalam pendekatan Dalcroze ialah eurhythmics. Beliau percaya bunyi muzik harus diperkenalkan dalam kelas teori supaya kanak-kanak dapat dikaitkan apa yang dipelajari dengan bunyi. mengoyangkan badan atau anggita badan. Selain daripada itu. untuk menguasai pergerakan dalam bunyi muzik. nyanyian sofla dan improvisasi. badan manusia adalah alat muzik yang dapat dilatih untuk mencapai tujuan tersebut. Beliau percaya bahawa kanak-kanak perlu mempunyai pengalaman muzikal yang mencukupi dan telah menguasai konsep-konsep muzik dalam aspek pendengaran dan persembahan. Pada pendapat beliau muzik berkait rapat dengan muzik dan kanakkanak tidak dapat µmendengar¶ bunyi muzik dengan cara pembelajaran sebegini. melompat. membengkokkan lutut. Oleh itu. Gerakan yang menggunakan ruang menggalakkan individu bergerak menggunakan ruang di sekelilingnya pada semua arah seperti berjalan. merenjis dan sebagainya. Prosese pengajaran dan pembelajaran notasi dan teori akan menjadi lebih mudah dan cepat apabila kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal. barulah guru mengaitkan pengetahuan dan kefahaman kanak-kanak tehadap konsep muzik dengan notasi. Dalcroze berpendapat bahawa kaedah nyanyian sofla. Proses ini dapat menjamin kanak-kanak dapat memahami konsep muzik secara mendalam dan berkesan. eurhythmics adalah respon badan terhadap konsep muzik yang diperkenalkan. pendengaran menjadi elemen penting dalam kaedah Dalcroze. Pembelajara muzik tidak boleh dilakukan dengan pengenalan notasi formal dan penerangan guru sahaja. gerakan menggunakan aras dan gerakan menggunakan ruang. Elemen kedua iaitu kaedah nyanyian Sofla bertujuan untuk melatih kemahiran pendengaran secara dalaman (inner hearing) dan memperkenalkan konsep harmoni. merenjis dan lain-lain. Dalcroze berpendapat bahawa semua elemen dapat dirasai melalui gerakan dan semua bunyi muzik mempunyai ciri pergerakan. tekanan.

2 jenis improvisasi terlibat dalam pendekatan ini. Elemen ketiga iaitu improvisasi memainkan peranan yang penting dalam pendekatan Dalcroze. Mendengarkan dan bergerak mengikut music.Bermain adalah aktiviti anak-anak.Anak-anak yang masih kecil mampu mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis melalui idea-idea muzik. Improvisasi oleh guru dengan menggunaka piano dapat member panduan yang asas kepada kanak-kanak dalam kemahiran pendengaran dan menggerakkan semangat kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif. Dengan meningkatnya jumlah tempat perjagaan anak. 6.Anak-anak membawa kepentingan yang unik dan mempunyai kemampuan dalam mempelajari muzik 3. Improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak memberi peluang dan kebebasan kepada kanak-kanak untuk menunjukkan pemahaman terhadap konsep muzik yang telah dipelajari secara kreatif dan spontan. Melalui improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak. MENC¶ menyatakan: 1.Semua kanak-kanak mempunyai potensi muzik.Anak-anak perlu pengalaman sebagai contoh dari bunyi muzik. 4. Kanak-kanak memerlukan persekitaran muzik untuk membesar. guru-guru juga dapat menilai sejauh manakah kanak-kanak telah memahami konsep yang disampaikan dan merancangkan aktiviti susulan yang berkesan. . TAHAP ASAS AWAL MUZIK DAN GERAKAN PERKEMBANGAN PERINGKAT KEBANGSAAN Sebelum anda mula memikirkan cara-cara untuk merancang dan melaksanakan gerakan dan pengalaman muzik bagi anak-anak. 5.Anak-anak tidak boleh dibebani dengan keperluan untuk memenuhi matlamat prestasi. penting untuk memahami dasat atau tahap awal perkembangan muzik peringkat kebangsaan. nyanyian dan permainan alat muzik.kaitan antara pic. Kanakkanak membuat improvisasi dalam gerakan. Pemahaman yang sebenar terhadap muzik dapat ditunjukkan dalam kemahiran seseorang memanipulasikan konsep muzik. 7. menyanyi dan bermain alat muzik memberikan gambaran deskriptif perkembangan muzik bermula lahir hingga 5 tahun yang telah digariskan oleh Music Educators National Conference (MENC) menyatakan mengenai pembelajaran muzik untuk kanak-kanak. Peringkat Kebangsaan untuk Pendidikan Muzik Taman Kanak-kanak (2-4 tahun) Perkembangan muzik amat penting kepada anak-anak sebelum di hantar ke taman kanak-kanak. 2. penjagaan anak sekolah. dan program-program intervensi awal untuk kanak-kanak kurang upaya dan kanak-kanak berisiko tinggi menunjukkan bahawa maklumat tentang keperluan muzik bayi dan anak-anak perlu disediakan dan juga peringkat-peringkat muzik patut ditetapkan untuk pembelajaran muzik anak-anak. aktiviti dan bahan-bahan.Anak-anak yang belajar muzik sejak awal dari pelbagai latar belakang.

8. Dia lebih suka irama yang jelas. 4. Dia mungkin suka mendramatisasi lagu dan mungkin juga cuba mentafsir muzik ( misalnya. BERGERAK MENGIKUT MUZIK Umur Perkembangan Lahir. berayun. 10. jadi kumpulan muzik atau lagu kanak-kanak. percubaan dengan irama yang berbeza).Anak-anak belajar dengan baik dalam persekitaran fizikal dan social 9.4 tahun Ekspresi diri melalui muzik meningkat: pada tahap ini. 2 . 3 1/2. dia sudah tahu beberapa komponen-komponen yang membentuk muzik yang disukainya. berputarputar. dan menganggukkan kepala. Sekarang dia boleh berbaring atau duduk dengan tenang dan mendengar selama beberapa minit pada sesuatu masa. Mereka mungkin lebih suka terhadap bunyi terutamanya muzik di TV atau radio atau iklan dan mungkin akan tertarik atau terpesona apabila ahli keluarga memainkan alat muzik. Ketika bayi tidur. Dia akan mengoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya. 18 bulan ± 2 tahun Eksplorasi bunyi muzik meningkat: bunyi muzik di persekitaran akan memikat kanak-kanak yang bertatih.Persekitaran pembelajaran yang pelbagai amat diperlikan untuk memenuhi perkembangan anak-anak.3 tahun Mula menari: kanak-kanak bertatih berupaya untuk µmenari¶ mengikut muzik dengan menekuk lutut. Dia menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menjaga masa untuk mengikuti penggunaan dalam permainan muzik yang disukainya. Peningkatan dapat dilihat apabila ia pandai menjada irama. muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan. 10-18 bulan Kecenderungan terhadap ekspresi muzik: bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai-mungkin pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan-serta jelas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap muzik yang dia tidak suka. menghayunkan tangan. Semasa mendengar.8 bulan Kesedaran muzik menjadi lebih aktif: bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya.Anak-anak memerlukan orang dewasa sebagai model yang berkesan. Dia mula mengembangkan kemahiran bahasa dan meningkatkan mobility untuk mencari muzik yang paling disukainya.4 bulan Kesedaran muzik bermula: bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik. walaupun tidak . Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah kearah sumber muzik. berubahan yang ketara berlaku.

Kadand-kadang dia mencipta lagu ketika bermain dan boleh menggunakan lagu untuk menarik perhatian ornag lain. jeritan dan mula µbercakap yang bukan-bukan¶ mengulangi suara seperti ³ba-ba-ba. memuat karakteristik muzikal lebih jelas: ketika kanak-kanak terus untuk bereksperimen dengan membebel suaranya menjadi aktiviti kegemarannya. Dia mungkin juga meminati lagu-lagu yang diminati oleh anda. 4 ± 5 tahun Ketepatan menyanyi meningkat: anak mula menunjukkan peningkatan kawalan suara dan anggaran lebih dekat nada dan irama. Dia mula boleh melakukan pergerakan tangan dan kaki serentak dengan muzik dan boleh melompat. kumuran. ia sangat meminati lagu-lagu biasa dan meminta anda untuk menyanyikan berulang-ulang. keamatan nada suara semakin meluas. (muzik amat penting baginya untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan idea dan emosi untuk mengembangkan kemahiran bahasa. Secara berperingkat. Dengan dorongan. dan dia dapat menceritakan secara terperinci apa yang dia dengar. Mereka dapat membezakan pic.semuanya tepat. Dia mungkin menyanyikan sebuah sajak yang mudah diingat. melompat dengan satu kaki. Dia juga mungkin mula menunjukkan minat untuk belajar tarian. 4 ± 5 tahun Kemampuan untuk berkongsi pengalaman muzik: anak-anak boleh bercakap tentang muzik yang telah dicadangkan kepadanya. Dia menunjukkan lebih berminat dalam kumpulan menyanyi dan mungkin . MENYANYI Peringkat umur Lahir ± 4 bulan Tangisan pertama bayi adalah µmuzik¶: Tangisan bayi pertama bayi sangat penting untuk mengekspresikan keperluan dan perasaan. Ini adalah tahap µpendengaran aktif¶. 3 ½ . bayi mula melakukan percubaan dengan suara yang lain: dia berbisik. muncul aktiviti yang mennyerupai lagu.´ 6 ± 18 bulan Bercakap bukan-bukan makin meningkat. 18 bulan ± 3 tahun Mula menyanyi dengan betul: terdengar bayi merapu dengan merdu seperti betul-betul lagu ketika sedang bermain. kelantangan dan pola-pola berirama. meskipun kata-kata yang sering berulang-ulang dan lagu mungkin sangat mirip dengan lagu-lagu yang dia tahu. 5 ± 6 tahun Keselarasan gerak tari bermula: meningkatkan kawalan motor dan kemampuan untuk melakukan melakukan pergerakan yang serentak dengan irama muzik sebagai langkah untuk menari. menggunaka suku kata atau hanya cakap kosong ketika bermain.4 tahun Ketepatan dalam persamaan ton bermula: sekarang anak mula menyanyi hampir sama dengan orang dewasa. keinginan anak untuk mendengar muzik akan meningkat. dan membuat gerakan-gerakan tari berirama muzik. Jangan hairan jika pada satu masa bayi mampu mengulangi pic anda menyanyi dengan not yang sama. Ketika ini bayi dalam lingkungan pic. Dia mungkin secara spontan mencipta lagu sendiri.

yang nyata adalah alat muzik. simbal. Dia akan tekan. tending atau memukul hampir semua benda yang berada di sekilingnya untuk menghasilkan bunyi. rebana atau marakas.3 ½ tahun Minat sebenar terhadap alat muzik meningkat: pada tahap ini. Permainan alat muzik tidak seharusnya mahal. 18 bulan ± 2 tahun Kanak-kanak mencari objek khas untuk menghasilkan bunyi: Anda mungkin pernah melihat anak-anak berupaya mendapatkan objek tertentu seperti cawan. Dia suka memanipulasika benda-benda untuk mencapainya dan adalah tertarik dengan kemampuan barunya menghasilkan bunyi dengan objek. Setiap alat berbeza. Alat irama. ketika anak menunjukkan minat dalam mendengar alat muzik dan rakaman.5 tahun Anak mula melakukan percubaan dengan alat muzik yang sebenar: Pada tahap ini. ALAT MUZIK UNTUK ANAK-ANAK Membuat muzik dengan memainkan alat muzik boleh menjadi salah satu bahagian yang paling menarik daripada pengalaman muzikal. dan peralatanperalatan lain untuk menghasilka bunyi. paip. banyak memberikan kesempatan kepada kanak-kanak untuk fokus pada eksplorasi kreatif. mereka . 2.suka menikmati giliran menyanyi sendirian. loceng. Dia berasa bangga dengan kemampuannya untuk mengenal pasti melodi kegemarannya. drum. drum. pengiktirafan dan penghargaan meningkat: Kebanyakan anak kini menghasilkan lagu-lagu mudah. anda boleh membuatnya sendiri dengan kopi(drum). Bahkan. 4. berikan padanya mainan yang dapat membuat bunyi muzik yang menarik seperti zilofon. BERMAIN ALAT MUZIK Peringkat umur 6 ± 9 bulan Bayi suka membuat bunyi dengan apa-apa objek yang tersedia: koordinasi mata-tangan bayi terbentuk. 5 tahun ke atas Repertoir lagu makin berkembang. baik untuk mengiringi lagu atau dendangan muzik atau mencipta lagu sendiri. dan mereka suka membuat percubaan dengan pelbagai nada bunyi daripada kayu. Anak-anak bergerak balas terhadap alat muzik. dan pelbagai alat lain. anak boleh mengenalpasti bunyi-bunyi tertentu dari alat muzik dan boleh memainkan pelbagai irama muzik. mangkuk. botol (rebana) dan sebagainya.

Letakkan satu clave di telapak tangan anda dan lagakan dengan clave lain. Maracas -dicipta daripada labu (atau plastic keras) dan dipenuhi dengan biji atau batu kerikil. Gendang boleh dimainkan dengan jari. Anda boleh mengetok dengan tangan atau jari. Ketuk blok kayu ringan dengan kayu atau penukul getah keras. Segitiga ini menghasilkan bunyi yang indah. BAHAN ASAS UNTUK GERAKAN Bahan Cara menggunakan Syal/ selendang (scarves)JENIS PERGERAKAN ASAS . Blok kayu ( wood blocks) -kecil. Alat muzik Segitiga (tringles) -Yang bergantung pada seutas tali dengan bebas. Irama kayu(rhythm sticks) -dimainkan secara berpasangan. Jingle bells -dipasang pada plastik atau kain dan boleh digoncang dengan tangan atau diikat pada pergelangan kaki atau pergelangan tangan. Dilengkapi dengan bingkai yang diperbuat daripada kayu atau plastic dengan plastic atau kulit gendering dan set kecil alat bunyian yang diletakkan disekeliling rebana. Bunyi gendang terbaik ketika dipukul dengan sentuhan melenting cepat sehingga kulit di atas gendering boleh bergaung. Dimainkan dengan memegang satu irama kayu dan memukul dengan yang lain. menggoncang rebana atau mengabungkan kedua-dua tindakan tersebut. blok kayu yang berongga menghasilkan bunyi yang bergema. atau buku jari atau dengan paluan. mengikut jeda untuk menghasilkan irama. Ia mengetuk dengan lembut. Ia boleh menjadi halus atau bergerigi. Claves -claves yang tebal dan sempurna diperbuat daripada kayu keras. bergantung pada bagaimana ia dimainkan. atau menggosokan sepanjang kayu tersebut. Gendang (dram) -menghasilkan pelbagai jenis bunyi.mudah digunakan dan mereka boleh dimainkan dengan pelbagai cara yang menarik. Goyang dengan perlahan. Rebana (tambourines) -kegemaran anak-anak kecil. tangan.

keseronokan dan kepuasan 5. memintal.bahagian anggota badan. kebebasan melahirkan idea dan perasaan 2. ‡ RUANG : penggunaan ruang dalam aktiviti pergerakan. melentik. skip. apresiasi bentuk seni 8.bergalop. PERGERAKAN KREATIF Intrepretasi idea. kesedaran imej kendiri 6. merayap. kesedaran estetik 7. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. pengawalan pergerakan 3. pusing. TUJUAN PERGERAKAN KREATIF 1. melompat. merangkak. ‡ PERKAITAN : hubungkait bahagian-bahagian anggota badan dengan orang lain atau objek-objek. membongkok. bergolek. meloncat. rendah atau pertengahan untuk menunjukkan pertukaran beratringan dan tinggi-rendah bunyi. dan kontur melodi. ‡ Lokomotor : berjalan. Kedua-dua jenis pergerakan boleh dikombinasikan dengan kedudukan badan pada aras tinggi.‡ Bukan lokomotor : tepuk. UNSUR-UNSUR PERGERAKAN ‡ TUBUH BADAN : pergerakan yang dilahirkan oleh bahagian. berlari. hayun. . kemahiran pergerakan 4. ‡ DAYA : kualiti pergerakan. . berputar.

Skip.1 Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . Kelak dapat ditunjukkan bunyi tertinggi atau terendah dalam melodi yang mempunyai renj yang lebih luas. Bentuk Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif 6. juga dapat menunjukkan kontur melodi menggunakan tangan atau kedudukan badan dalam pergerakan kreatif. Irama ‡ menepuk patah perkataan dan akhirnya dapat menepuk irama lagu yang mudah sambil menyanyi.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ³pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzik´. Meter dan tekanan ‡ gunakan meter simple duple dan quadruple dahulu kemudian meter triple. 4. alat pembelajaran akademik 13. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. Melodi ‡ guna pergerakan tangan atau kedudukan badan untuk menunjukkan bila masanya bunyi(pic) lebih tinggi. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan . pemahaman budaya 10. sosialisasi 11. 2. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. lebih rendah atau pada kedudukan yang sama. teraputik APLIKASI KONSEP MUZIK DALAM PERGERAKAN 1. penyelesaian masalah 12. bergalop dan hayun untuk compound meter ( 6 ) 8 3.kartasis(melepaskan ketegangan perasaan) 9.

keliru dan sedih. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guru-guru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka.pergerakan kreatif yang dipersembahkan. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersama-sama ketika menjadi penonton. .Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. marah.

memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. PembelajaranMasteri. Kajian Masa Depan.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. dan Kemahiran Belajar .strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. Dari segi kognitif. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. Dari aspek sosialisasi. Asas muzik iaitu irama dan pic. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. aktiviti menyanyi. Di samping itu.6. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. afektif dan psikomotor murid.2 Muzik Seni kinestetik. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. disamping memupuk nilai sosialisasi. Bagi murid Tahap 1 khasnya. teknik Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri.

beban. masa. bentuk badan. Kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak dan sentiasa aktif. Potensi pergerakkan kanak-kanak boleh dirangsang melalui ritma dan pelbagai bentuk tari. Pada keadaan tahap tengah ialah seseorang sedang berdiri tengak dan apa-apa sahaja bahan yang dekat dengan aras lantai adalah dikatakan tahap bawah. penghargaan nilai terhadap pergerakkan berirama dan mempunyai kemampuan kreativiti yang semulajadi. Seni tari merupakan pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama yang indah. Melalui gerak tubuh. kedua-dua jenis ruang mempunyai tiga tahap. Seni tari ini dapat di lihat pada pergerakkan tangan. Salah satu cara untuk memuaskan keinginan untuk bergerak ialah menerusi tarian. . Aktiviti tarian sesuai untuk pertumbuhan fizikal dan kreativiti kanak-kanak. Untuk ruang diri adalah merujukan kepada bahagian yang ada pada sekeliling badan pada seseorang ataupun kawasan sekeliling yang boleh seseorang sampai pada satu bahagian. perasaan dan pengalaman penari kepada orang lain. badan. Elemen-elemen pergerakan kreatif Terdapat 6 elemen dalam pergerakan kreatif iaitu ruang. kanak-kanak mampu untuk mengungkapkan idea-idea. Maka dalam kedua-dua bahagian ruang am dan ruang sendiri mempunyai suatu had iaitu lantai.3 Tarian Pergerakan melalui gerak tubuh mengikut irama.6. Terdapat pelbagai jenis tarian sama ada tarian asli atau pun tarian yang dipengaruhi oleh unsur-unsur moden. seni tari sebagai gerakkan berirama. ataupun kita boleh guna perkataan lain iaitu ruang terus dan ruang tidak telus. Kanak-kanak dapat menikmati kepuasan melalui gerak-geri yang berentak dan berirama dalam tarian. aliran dan irama. Tarian mengandungi segala gerakkan tubuh badan yang mempunyai unsur-unsur keindahan.Kanak-kanak mempunyai naluri terhadap rentak dan irama. Di samping itu. mata dan anggota tubuh badan yang lain. Tarian merupakan gerak tubuh. Dalam elemen ruang boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu ruang diri dan ruang am. bumbung dan dinding. Manakala apa-apa koordinasi atau pergerakan yang melibatkan aras tinggi adalah dikatakan pada aras tinggi. kaki.

Manakala untuk bahagian tubuh badan adalah menyatakan tentang pergerakan yang dilakukan dengan menggunakan mana-mana satu atau kesemua daripada anggota tubuh badannya untuk membentuk sesuatu atau sejenis bentuk objek. dengan menggunakan anggota bahagian tangan dan kaki untuk membentuk satu jenis barang iaitu meja ataupun sejenis haiwan seperti kucing. Elemen seterusnya dalam pergerakan kreatif adalah elemen masa. kanan dan belakang. Contohnya. Dengan mempunyai pergerakan yang asas ini dapatlah boleh mewujudkan satu combinasi antara semua pergerakan tersebut menjadi satu pergerakan yang melibatkan ruang am contohnya. berjalan berbentuk ular atau berjalan berbentuk zigzag. Selain itu pergerakannya boleh berubah-ubah dengan bergerak berjalan dan berhenti mengikut rangsangan yang diberikan misalnya. Elemen ini telah menunjukkan tentang bentuk gaya boleh dilakukan pada seseorang individu dengan menggunakan seluruh anggota badannya. Pergerakan ini bukan sahaja mengenai pergerakan semata-mata cepat atau lambat tetapi juga merangkui proses antara kelajuan lambat hingga cepat. memindah dan menerima berat badan. pergerakan dengan berjalan lurus ke depan. Pergerakan ini adalah memberi persediaan tubuh badan untuk menyokong. Maka dalam elemen badan terdapat dua bahagian mengenainya iaitu keseluruhan tubuh badan dan bahagian tubuh badan. tapak tangan dan lutut. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti adalah tangan. Contohnya seorang kanakkanak sedang berimaginasi bahawa dia adalah seorang peninju yang ingin menggerakkan tangan . Contoh aktivitinya adalah gaya pergerakan berjalan boleh dijalankan secara bebas atau terkawal. Elemen masa adalah saling berhubungan kait dengan kelajuan sama ada cepat atau lambat tentang sesuatu gaya bentuk pergerakan. Untuk elemen kedua adalah badan atau bentuk badan. muzik. Untuk keseluruhan tubuh badan adalah menyatakan bahawa pergerakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas dan terkawal. kiri. Pergerakan yang dilakukan amat berkaitkan dengan pertubuhan seseorang kanak-kanak pada aspek lokomotor dan bukan lokomotor. Misalnya. pergerakan merangkak seperti kucing berjalan.Elemen ruang juga boleh dikatakan koordinasi badan terhadap sesuatu arah contohnya depan. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberikan.

Proses langkah ini dilakukan sehingga habis dalam satu pusingan. adalah seseorang budan akan berimaginasinya yang dia sedang menyelam dalam air. orang kedua akan sambung dengan tepuk tangan dengan sebut namanya.kuat. Elemen aliran ini dibahagikan kepada dua jenis iaitu elemen bebas dan elemen terikat. Elemen terakhir ialah elemen irama. Manakala untuk aliran terikat adalah pergerakan yang lambat seperti berjalan kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan adalah berada dalam keadaan seimbang. Contohnya bermain aktiviti tepuk tangan untuk demostrasi irama perkataan. Elemen bebas adalah merujukan bahawa seseorang budak yang sedang melakukan pergerakan secara bebas apa-apa sahaja bentuk gaya seperti melompat di atas udara dan berlari dengan cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dengan menggunakan aktiviti tepuk tangan dengan berirama untuk menyebut . Contohnya. Manakala untuk aspek halus-ringan. dalam aspek berat. seseorang budan lelaki akan berimaginasi bahawa dia sedang mengangkat berat maka budak lelaki akan berfikir dan berasa pemberat itu sangat berat dan perlu menggunakan seluruh kekuatan badannya untuk mengankatnya. Elemen kelima adalah elemen aliran. Maka kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halusringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. kemudian sebutkan nama masing-masing sambil menepuk tangan. maka dia akan berasa bahawa pergerakan tersebut adalah lambat. Elemen keempat ialah elemen beban atau tekanan. perkataan juga merupakan atau membentuk sebagai irama untuk melakukan pelbagai jenis aktiviti berkaitkan dengan lokomotor. Misalnya. Duduk dalam keadaan bulatan. Selepas orang pertama habis sebut namanya. Elemen irama sentiasa dapat dihubung kaitkan dengan elemen masa. Dalam elemen beban adalah berkaitan tentang aspet berat dan ringan dalam pergerakan yang dilakukan dan dikawal oleh seseorang otot-otot anggota tubuh badan. maka dia akan berasa bahawa badannya adalah sangat ringan semasa dalam keadaan yang menyelam dalam air.dengan pantas untuk menumbuk. Manakala seorang kanak-kanak berimaginasi seperti seekor burung yang sedang ingin mendarat. Pergerakan amat sukar dihentikan dengan serte merta. Elemen irama bukan semata-mata hanya saling berkait dengan aspek muzik tetapi ia juga berkaitan dengan bentuk irama lain dalam kehidupan seharian kita.

‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai . Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut.nama masing-masing dapatlah melatih pada aspek lokomotor kanak-kanak di samping juga dapat mengikut irama yang betul.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ´pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzikµ.

Asas muzik iaitu irama dan pic. memainkanperanan yang efektif dalam proses . Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guruguru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. Muzik Seni kinestetik. marah. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan.Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersamasama ketika menjadi penonton. keliru dan sedih. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian.perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan.

Bagi murid Tahap 1 khasnya. Dari segi kognitif. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. afektif dan psikomotor murid. . 6.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif.perkembangan diri kanak-kanak. aktiviti menyanyi.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah caracara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. Kajian Masa Pertukaran tempat.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. disamping memupuk nilai sosialisasi. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. Dari aspek sosialisasi. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. Di samping itu.

‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok).(a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. 7. Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki. (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu. Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza. Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau . Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian. lurus (seperti panah). Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru).

Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersamasama ketika menjadi penonton. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan.pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka . dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ´pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzikµ. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak.Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka.

Dari segi kognitif. disamping memupuk nilai sosialisasi. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. Muzik Seni kinestetik. keliru dan sedih. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. marah. afektif dan psikomotor murid.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. Dari aspek sosialisasi. Di samping itu. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian.seperti perasaan gembira. Bagi murid Tahap 1 khasnya. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan . memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. aktiviti menyanyi. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guruguru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. Asas muzik iaitu irama dan pic. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif.

kanan. (kiri-kanan). Lokasi terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. Lokasi.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. . kiri dan kanan. depan dan belakang. laluan dan ekstensi. sederhana dan tinggi. arah. Kajian Masa KESEDARAN RUANG ‡ Melibatkan lokasi.lurus. kecil. (jauh-dekat)š ‡ Menentukan arah pergerakan tubuh badan ‡ Dapat mengesan tempat pergerakan. zig-zagš Ekstensi. Ruang diri bermaksud ruang yang terdapat di sekeliling kanak-kanak.bangsa. Laluan pula melibatkan kedudukan seperti lurus. Ruang adalah yang melibatkan lokasi.(besar-kecil). arah pergerakan dan dari mana datangnya pergerakan Konsep pergerakan yang kedua ialah konsep kesedaran ruang. Manakala yang terakhir ialah ekstensi iaitu melibatkan ruang seperti besar. (depan-belakang)š Laluan. kiri.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid.ruang diri dan ruang amš Arah. Aras pula aktiviti yang melibatkan kedudukan seperti rendah. arah. melengkung dan juga zig-zag. bawah. bawah. aras. Arah pula melibatkan aktiviti seperti atas. melengkung. laluan dan ekstensi. aras. Ruang am pula bermaksud ruang yang menggunakan semua ruang contohnya seperti dewan dan padang. Antara contoh aktiviti yang melibatkan arah ialah seperti µpassing¶ bola ke atas.(atas-bawah). jauh dan dekat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful