INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, JALAN BEHOR PULAI, 01000 KANGAR, PERLIS.

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) AMBILAN NOVEMBER 2008 PENDIDIKAN PRASEKOLAH PERINGKAT 5
MATA PELAJARAN:

APRRESIASI MUZIK DENGAN PERGERAKAN PRASEKOLAH PRM 3102

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA PELATIH NO. K/PENGENALAN

SUPIAH BINTI MOHAMED ALI (710101-08-8416)

KUMPULAN

PGSR PRASEKOLAH

EN. SHAIFUDDIN BIN ABDUL RAHIM NAMA PENSYARAH EN. MOHAMMAD ROSLY BIN MOHAMMAD SALLEH

TARIKH HANTAR

15 APRIL 2011

µGURU PENJANA MODAL INSAN GEMILANGµ

BORANG PENGAKUAN

Saya dengan ini membuat pengakuan bahawa semua kerja kursus Aprresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (PRM 3102) ini adalah hasil kerja yang disediakan oleh saya. Saya tidak meniru atau menciplak daripada mana-mana

bahagian kerja kursus yang telah saya hantar.

Di sini saya mengaku bahawa:
Semakan i Telah mengaku bahawa semua hasil kerja ini diambil daripada bahan bercetak dan media elektronik. ii Tidak meniru daripasda mana-mana sumber dan pelajar lain kecuali nukilan dan ringkasan yang tiaptiap satunya telah dijelaskan sumbernya. iii Tidak membenarkan pelajar lain meniru hasil kerja kumpulan saya ; iv Telah mengakui mewakili definisi dan pandangan penulis di dalam kertas projek saya dan kumpulan. / / / /

Dengan itu, saya Supiah binti Mohamrd Ali memahami bahawa sekiranya terdapat sebarang bukti yang menunjukkan penipuan, Institiut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis berhak untuk mengambil tindakan disiplin yang bersesuaian.

«««««««««««.. (Supiah binti Mohamed Ali ) 710101-08-8416

Tarikh : 14 APRIL 2011

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, dapat kami menyiapkan tugasan bagi Aprresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (PRM 3102) pada masa yang ditetapkan. Di sini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses menyempurnakan tugasan ini.

Sekalung penghargaan saya tujukan kepada keluarga

yang telah banyak memberi

sokongan dan bantuan sepanjang usaha kami dalam menyiapkan tugasan projek ini. Segala jasa dan pergorbanan yang diberikan tidak akan saya lupakan.

Ribuan terima kasih juga kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik Shaifuddin bin Abdul Rahim dan Encik Mohammad Rosly bin Mohammad Salleh yang banyak memberi tunjuk ajar, idea serta pendapat. Segala yang disampaikan telah saya gunakan sepenuhnya dalam tugasan ini. Selain itu, tidak saya lupakan para pensyarah daripada Jabatan Kajian Sosial yang banyak memberi kerjasama kepada saya..

Seterusnya, terima kasih kepada rakan-rakan guru dan anak murid Prasekolah S.K Sungai Kechil Nibong Tebal, S.P.S Pulau Pinang yang banyak membantu menjayakan kerja kursus ini. Semoga segala ilmu yang diperolehi dapat kita gunakan dimasa hadapan.

Saya menyusun sepuluh jari memohon maaf andainya ada salah dan silap. Segala yang baik itu datang dari Allah dan segala yang buruk itu dari diri saya sendiri.

Sharani Ahmad (2007). Publishing Sdn.permataiman. Nani Menon & Mohd. PTS PROFESSIONAL.Rohani Abdullah.com http://myschoolnet. Madya Dr.html www.com email: info@permataiman.kpm. http://impreschoolteacha.(2005). Asas Sosial Kanak-kanak. Bhd.blogspot.my/sp_hsp/pra/hk_pra_sek_keb2.com/2009/09/permainan-yang-merangsangperkembangan.SOALAN TUGASAN PROJEK HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN:Permainan Kanak-kanak Laporan Reflektif Permainan Refleksi individu Bibliografi Folio Lampiran:- BIBLIOGRAFI Nordin Mamat. Prof.pdf .ppk. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd. Panduan Kurikulum Prasekolah.

SOALAN: Peneguhan konsep muzik boleh dibuat dalam bentuk pergerakan kreatif yang melibatkan aspek ruang seperti kawasan. aras. laluan dan ekstensi. Rancangkan aktiviti pergerakan kreatif setiap aspek ruang tersebut. arah. untuk peneguhan pembelajaran konsep muzik bagi .

Pergerakan kreatif dihasilkan daripada idea. perasaan serta tanggapan deria untuk menterjemahkan sesuatu situasi atau rangsangan yang diberi. PERGERAKAN KREATIF Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan. Pengalaman dalam melakukan pergerakan kreatif akan memberi peluang memperkembangkan kesedaran dan kefahaman tentang konsep pergerakan. pokok pisang yang ditiup angin boleh ditunjukkan secara simbolik dengan rnengangkat kedua-dua belah tangan sambil digoyang ke kiri dan ke kanan secara lemah lembut. perasaan atau tanggapan deria yang dapat .Pengenalan PENGENALAN Pergerakan kreatif bermaksud pergerakan yang dilakukan secara simbolik. Sebagai contoh. Dengan kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea. irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi.

‡ Pergerakan kreatif ialah bentuk ekspresi diri yang unik untuk menyampaikan pemikiran. Sekiranya pergerakan itu dihayati dengan mood dan perasaan yang berkaitan. Terdapat empat unsure utama dalam pergerakan kreatif. pergerakan tersebut menjadi lebih bermakna.dilahirkan secara simbolik melakukan pergerakan. kebebasan dan pengucapan. kebebasan dan pengucapan TEMA DALAM PERGERAKAN KREATIF 1. ‡ Pelajar dapat berkomunikasi melalui pergerakan. ‡ Pergerakan kreatif memberi fokus kepada penggunaan pancaindera untuk mencipta sesuatu pergerakan secara berterusan. idea atau perasaan. Kesemua unsur yang dinyatakan ini akan dapat membantu pelakunya untuk berkomunikasi. (a) Keseluruhan Tubuh Badan Dalam pergerakan ini gerakan dilakukan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas atau terkawal. kreativiti. Pergerakan ini mengawal aliran pergerakan lokomotor atau bukan lokomotor tubuh badan. Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan diberi kepada pergerakan bahagianbahagian badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. berpasangan atau berkumpulan. Misalnya. Setiap pergerakan yang ditonjolkan adalah mengikut interpretasi dan penilaian kendiri. ‡ Supaya pelajar akan berasa seronok dan riang ketika belajar. kaki dan pinggul. Empat unsur tersebut itu ialah: ‡ Tubuh badan ‡ Ruang ‡ Masa ‡ Daya OBJEKTIF Objektif pergerakan kreatif adalah untuk: ‡ Meningkatkan prestasi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma. Penyelesaian masalah dalam pergerakan kreatif bukan berunsurkanpertandingan. Pergerakan kreatif boleh dilakukan sama ada secara bersendirian. siku. kreativiti. (b) Bahagian Tubuh Badan Pergerakan ini dapat dilakukan seperti bahu. pergerakan berjalan dan buka-tutup boleh dilakukan secara bebas atau terkawal. misalnya muzik. . Pergerakan boleh berubah-ubah iaitu bergerak atau berhenti mengikut rangsangan yang diberi. Tujuan pergerakan kreatif adalah untuk meningkatkan potensi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma. pergelangan tangan.

Pergerakan ini dapat dilakukan menggunakan bahagian tubuh badan seperti bahu. bagi pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti ialah tangan. Selain daripada melibatkan penggunaan kawasan pergerakan ini juga melibatkan penggunaan arah. Sementara pergerakan kawal lambat ialah membayangkan cara burung terbang tinggi. pergelangan tangan. (a) Sesuatu pergerakan akan dikawal apabila pergerakan itu mendapat rintangan. memindah dan menerima berat badan. ke sisi. Kesedaran ruang ini akan melibatkan penggunaan kawasan dan arah dalam menontonkan sesuatu pergerakan. (b) Arah Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. Kesedaran Ruang Tema ini memberi tumpuan kepada ruang dalam menimbulkan perasaan. (a) Kawasan Kawasan yang digunakan dalam pergerakan ini memberi tumpuan kepada ruang diri dan ruang am. Misalnya.Pergerakan ini adalah persediaan tubuh badan untuk menyokong. Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Tema ini akan memberi tumpuan kepada bagaimana cara tubuh badan bergerak dan membantu individu mengawal pergerakan mereka untuk melahirkan perasaan mereka melalui pergerakan. Misalnya. seseorang yang sedang mencangkung akan sukar untuk berdiri iika pergerakannya adalah berat-kuat iaitu seolah-olah dia memikuk benda berat. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberi. 2. tapak tangan dan lutut. 3. Sebagai contoh. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. ke atas . kaki dan pinggul. misalnya beban. Namun adalah mudah untuk berdiri jika pergerakan adalah halus dan ringan contohnya menyelam. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat kuat kepada pergerakan yang dilakukan (b)Masa Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan pengawalan gerakan sama ada secara serta merta atau kawal lambat. ke belakang. siku. Contohnya pergerakan secara serta merta ialah sewaktu sebagai seorang peninju menggerakkan tangan dengan pantas untuk menumbuk. Tapak tangan dan lutut menjadi sokongan kepada berat badan. perasaan gembira dilahirkan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang dengan cara melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat.

melengkung dan zig-zag. (b) Ruang Salah satu kemahiran dalam pergerakan kreatif ialah memberi tumpuan kepada kesedaran tenang cara menggunakan ruang untuk melakukan pergerakan. ke belakang. Terdapat dua jenis aliran dalam tema ini iaitu ‡ Aliran bebas Pergerakan melompat adalah aliran bebas kerana keseluruhan tubuh badan berada di udara dan sukar diberhentikan. Contoh aktiviti dala kemahiran ini ialah: . Ruang terus ialah ruang yang digunakan secara langsung dengan berada dalam klingkungan kawasan yang tidak luas aktiviti yang dilakukan pada aras yang rendah. ‡ Aliran terikat Pergerakan berjalan adalah satu pergerakan aliran terikat kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan berada dalam keadaan seimbang. ke sisi. Daya cipta kreatif dapat dihasilkan dan dipertontonkan apabila individu itu dapat menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan ruang tidak terus. Contohnva dalam melakukan aktiviti pergerakan melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat akan melibatkan juga arah pergerakan tersebut. Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. Kawasan aktiviti dalam lingkungan yang lebih luas berbanding ruang terus. Ruang tidak terus ialah kawasan atau ruang yang digunakan secara tidak langsung digunakan dalam gerakan pelbagai aras. 4.dan ke bawah. Contoh berjalan menggunakan pergerakan lurus. Penyesuaian terhadap rakan Penyesuaian terhadap rakan ialah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dalam pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. ke atas dan ke bawah. 5. Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini berdasarkan kepada kelancaran urutan pergerakan tubuh badan dengan menggunakan ruang dan masa (a) Aliran Aliran mengutamakan kelancaran pergerakan menggunakan ruang dan masa dalam melakukan gerakan. Pergerakan yang melibatkan penggunaan kawasan dan arah dengan menggunakan peta.

Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru). Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian. Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan . perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu. Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas. Hubungan yang berlaku dengan rakan boleh dilaksanakan seperti yang berikut: ‡ Ketua dengan pengikut ‡ Kumpulan bekerjasama ‡ Ahli kumpulan bertentangan dengan rakan-rakan Pertukaran tempat. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah cara-cara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. (a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok). Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan perlu dilakukan leh pelaku. 7. lurus (seperti panah).Kerja Berkumpulan Dalam kerja berkumpulan. 6.

April 07. lurus. lantai. atas. . rendah b) arah . Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian kawasan seperti : a) aras . Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. membesar Kesedaran Ruang Wednesday. iaitu 2. Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. berliku-liku. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing.hadapan. 2010 4:45 PM Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. belakang sisi.awangan. zig-zag d) ekstensi . Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. sederhana. bawah c) aliran .mengecil.tinggi.1 Ruang Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan.Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. PERGERAKAN LOKOMOTO KREATIF Pergerakan lokomoto secara kreatif dapat dilakukan dengan menyerapkan empat aspek pergerakan.

Wednesday. zig zag Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian seperti :DEFINISI PERGERAKAN . sederhana. sambungan. d) Ekstensi ± mengecil. sisi atas dan sisi bawah. belakang. c) Aliran ± awangan. rendah b) Arah ± hadapan. berliku-liku. jauh dan dekat. Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. membesar..Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. lurus. April 07. lantai. 2010 4:44 PM a) Aras ± tinggi.

Pengalaman pergerakan kreatif dapat memperkembang kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik serta dapat menghafal lirik muzik dengan baik.Oleh itu respon kepada muzik merupakan pelengkap kepada pelbagai aktiviti pengajaran pembelajaran di bilik darjah kerana dalam dunia kanak-kanak muzik dan gerakan tidak boleh dipisahkan kerana sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bergerak. Oleh yang demikian. Pergerakan pergerakan tersebut boleh dikoordinasikan bagi manipulasi dengan alatan seperti melambung. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia. Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang menyebabkan keseluruhan tubuh badan berubah kedudukan seperti berjalan dan berlari disebut bergerak dan beredar. TEORI KECERDASAN PELBAGAI HOWARD GARDNER Kecerdasan Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik . mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. KEPENTINGAN PERGERAKAN Pergerakan merupakan aktiviti yang memenuhi aktiviti kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif dalam situasi pembelajaran muzik . menggolek dan menampar alatan kecil atau besar. ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melibatkan diri sepenuhnya dan meluahkan perasaan mereka.Definisi pergerakan adalah sebarang bentuk gerak (movement) yang dilakukan oleh seseoramg itu akan menyebabkan dia berubah kedudukan atau kekal di tempat tersebut. imaginasi dan menginterpretasi melalui muzik secara pergerakan fizikal yang bersifat µnonverbal¶ . muzik serta irama yany terdapat dipersekitarannya. Selain itu seseorang yang cenderung dalam keceerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan . muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. Bagi meningkatkan potensi kreativiti murid dalam melakukan pergerakan khasnya menginterpretasi idea . Pergerakanpergerakan ini dapat diaplikasikan sebagai rutin harian sama ada dalam tugas harian ataupun dalam aktiviti sukan dan rekreasi. membaling. pendekatan pergerakan kreatif digunakan . muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen muzik. DEFINISI MUZIK Menurut Campbell 1995. Seseorang yang mempunyai kelebihan ini sangat sensitive kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud di dunia ini. binatang mahupun guruh serta suara-suara yang lainnya.

gimrama dan lain-lain. Oleh itu pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang komplek berkaitan Matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. bunyi instrumental. . Oleh itu. Biasanya. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini. Seseorang yang mempunyai kecerdasan logic-matematik yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan berbentuk eksplorasi. menari. ketangkasan dan keanggunan ketika bergerak. sebab dan akibat. Semua manusia di dunia ini mempunyai kecedasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman muzik yang ada berdasarkan tahap yang berbeza-beza. Penyanyi. menyoal. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini adalah menggunakan simbol. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. perkaitan. Lazimnya. Di samping itu. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. mengenal pasti pola abstrak. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. Mereka sering bertanya tentang berbagaibagai fenomena yang dilihat yang berlaku disekeliling mereka. Orang yang cerdas dalam bidang kenestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otototot. mengubah lagu. menaakul. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertayaan. menganalisis. main peranan. peninju.mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik. Mereka juga dapat mengubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permaianan muzik. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. aktiviti jasmani. mensintesis. ketukan. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan darjat yang berbeza-beza. Selain itu. latihan fizikal. polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi. mereka juga suka mengklasifikasikan benda untuk mudah mengira. bunyi vocal. individu juga cekap memanipulasikan objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dan mental. Contoh aktiviti yang berkaitan dengan kecerdasan ini ialah tarian kreatif. pandai mengguanakan kosa kata muzikal dan peka terhadap ritma. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluah idea. nyanyian dan drama lagu. keseimbangan. drama. Artis. pelakon. tentera. Kecerdasan Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan mengguanakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. permainan sukan dan seni pertahanan diri. pemain bola sepak. penari. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Kecerdasan Logik-Matematik Kecerdasan logik-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang.

pengurusan grafik dan pengiraan. Menurut Gardner. Oleh itu. kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. cabaran pendidik adalah untuk mengenali kecerdasan yang berasingan dan memeliharanya sebagai kecerdasan universal untuk memenuhi fungsi penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. kinestetik. Keupayaan untuk menunjukkan ekspresi terhadap konsep muzik melalui gerakan merupakan prinsip utama dalam kaedah ini. sebab dan akibat (logic). urutan nombor. Dalcroze berpendapat bahawa badan manusia merupakan alat muzik semulajadi yang paling sesuai untuk menerapkan konsep-konsep asas muzik. Manurut Gardner. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya Berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan Matematik dan Sains. Terdapat 3 element utama dalam kaedah ini iaitu eurhythmics. penyelesaian masalah. Oleh itu. ton. Walaupun kaedah ini telah diperkenalkan lebih daripada 100 tahun yang lepas. social dan perkembangan fizikal. kaedah sofla dan improvisasi. Dalcroze tidak setuju dengan cara . beliau telah mehasilkan 3 elemen yang berasaskan pergerakan dan gabungan daripada 3 komponen tersebut telah menghasilkan kaedah pengajaran yang kreatif ini. pola abstrak. dinamik dan bentuk. Falsafah pendidikan yang terkandungdalam kaedah ini yang melibatkan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. beliau telah mengasaskan satu pendekatan untuk member pendidikan muzik yang menyeluruh kepada pelajar-pelajar muzik. Konsep dan Teknik Semasa Dalcroze menjadi professor di Conservatory Of Music di Geneva. Kaedah ini melatih kemahiran dalam konsep-konsep muzik yang asas seperti irama. Falsafah. PENDEKATAN DALCROZE Pengenalan Kaedah Dalcroze telah diasaskan oleh Emiles Jaques-Dalcroze (1865-1950). beliau mendapati bahawa ramai pelajar muzik tidak dapat merasai dan melahirkan emosi terhadap muzik yang dimainkan walaupun mereka telah menguasai kemahiran dan teknik permainan alat muzik. dan kecerdasan logik-matematik menunjukkan kemampuan kita untuk menghasilkan dan menghargai irama.rumus. mengalami masalah ketepatan pic dan intonasi. Malah mereka mempunyai masalah dalam memainkan irama yang ringkas. Konsep muzik. member peluang kepada murid-murid untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan penemuan sejajar dengan teori pendidikan kini. pin dan temborin sementara menghargai berbagai bentuk ekspresi muzik dan kemampuan kita untuk menggunakan badan dan objek dengan cekap. seorang pemuzik dan pendidik muzik berbangsa Swiss. perkaitan. Pendekatan Dalcroze erdasarkan 2 prinsip iaitu kepentingan pendengaran dan literasi muzik selepas kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal. namun kaedah ini masih dapat dipraktikkan pada nasa sekarang.

Terdapat 3 jenis gerakan yang dapat dilakukan iaitu gerakan setempat. Dalcroze berpendapat bahawa semua elemen dapat dirasai melalui gerakan dan semua bunyi muzik mempunyai ciri pergerakan. teori. gerakan menggunakan aras dan gerakan menggunakan ruang. tekanan. analisa dan sebagainya. 3 aspek utama dalam pendekatan Dalcroze ialah eurhythmics. bergalop dan lain-lain lagi. Pembelajara muzik tidak boleh dilakukan dengan pengenalan notasi formal dan penerangan guru sahaja. Pada pendapat beliau muzik berkait rapat dengan muzik dan kanakkanak tidak dapat µmendengar¶ bunyi muzik dengan cara pembelajaran sebegini. merenjis dan sebagainya. Contoh untuk bergeraka setempat ialah menepuk. dinamik. eurhythmics adalah respon badan terhadap konsep muzik yang diperkenalkan. Dalroze juga berpendapat bahawa pengajaran dan pembelajaran muzik harus bermula dengan pengalaman muzik yang bermakn. barulah guru mengaitkan pengetahuan dan kefahaman kanak-kanak tehadap konsep muzik dengan notasi. pendengaran menjadi elemen penting dalam kaedah Dalcroze. Elemen kedua iaitu kaedah nyanyian Sofla bertujuan untuk melatih kemahiran pendengaran secara dalaman (inner hearing) dan memperkenalkan konsep harmoni. Dalam erti kata lain. tempo dan sebagainya juga dapat ditunjukkan melalui gerakan badan. mengoyangkan badan atau anggita badan. elemen-elemen muzik seperti detik. tengah dan pada aras rendah seperti angkat tangan dan hayun. frasa. nyanyian sofla dan improvisasi. Dengan cara-cara inin kanak-kanak akan dapat membezakan kualiti ton yang dihasilkan. Beliau percaya bunyi muzik harus diperkenalkan dalam kelas teori supaya kanak-kanak dapat dikaitkan apa yang dipelajari dengan bunyi.pengajaran pembelajaran muzik yang hanya menekankan literasi muzik di mana teori muzik di ajar secara µatas kertas¶. Prosese pengajaran dan pembelajaran notasi dan teori akan menjadi lebih mudah dan cepat apabila kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal. membengkokkan lutut. kanak-kanak dapat mempelajari konsep pic dan kaitan antara ton. Beliau percaya bahawa kanak-kanak perlu mempunyai pengalaman muzikal yang mencukupi dan telah menguasai konsep-konsep muzik dalam aspek pendengaran dan persembahan. Gerakan yang menggunakan ruang menggalakkan individu bergerak menggunakan ruang di sekelilingnya pada semua arah seperti berjalan. Selain daripada itu. badan manusia adalah alat muzik yang dapat dilatih untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh itu. Dalcroze menggunakan system ³Do Tetap´ di mana do yang digunakan adalah berasaskan not C. aktiviti nyanyian sofla juga dikaitkan dengan aktiviti gerakan supaya kanak-kanak dapat merasai . untuk menguasai pergerakan dalam bunyi muzik. Seperti Kaedah Kodaly dan Orff. merenjis dan lain-lain. melompat. Proses ini dapat menjamin kanak-kanak dapat memahami konsep muzik secara mendalam dan berkesan. Oleh itu. Eurhythmics merupakan aktiviti kinetic yang melatih badan kanak-kanak untuk bergerak terhadap muzik yang diperdengarkan. Ketiga-tiga aspek ini saling berkaitan dan berpusatkan aktiviti gerakan keran Dalcroze percaya bahawa cara yang paling berkesan untuk mempelajari konsep asas muzik seperti irama adalah melalui gerakan. merangkak. Gerakan yang menggunakan aras pula merujuk kepada gerakan yang dapat dilakukan pada aras tinggi. Dalcroze berpendapat bahawa kaedah nyanyian sofla.

guru-guru juga dapat menilai sejauh manakah kanak-kanak telah memahami konsep yang disampaikan dan merancangkan aktiviti susulan yang berkesan.Bermain adalah aktiviti anak-anak. 7. Elemen ketiga iaitu improvisasi memainkan peranan yang penting dalam pendekatan Dalcroze. Improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak memberi peluang dan kebebasan kepada kanak-kanak untuk menunjukkan pemahaman terhadap konsep muzik yang telah dipelajari secara kreatif dan spontan. TAHAP ASAS AWAL MUZIK DAN GERAKAN PERKEMBANGAN PERINGKAT KEBANGSAAN Sebelum anda mula memikirkan cara-cara untuk merancang dan melaksanakan gerakan dan pengalaman muzik bagi anak-anak. . 4. Pemahaman yang sebenar terhadap muzik dapat ditunjukkan dalam kemahiran seseorang memanipulasikan konsep muzik. 2. nyanyian dan permainan alat muzik.Anak-anak membawa kepentingan yang unik dan mempunyai kemampuan dalam mempelajari muzik 3. Dengan meningkatnya jumlah tempat perjagaan anak. Kanak-kanak memerlukan persekitaran muzik untuk membesar.kaitan antara pic. Melalui improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak. Peringkat Kebangsaan untuk Pendidikan Muzik Taman Kanak-kanak (2-4 tahun) Perkembangan muzik amat penting kepada anak-anak sebelum di hantar ke taman kanak-kanak. Mendengarkan dan bergerak mengikut music. penting untuk memahami dasat atau tahap awal perkembangan muzik peringkat kebangsaan. Kanakkanak membuat improvisasi dalam gerakan.Anak-anak yang masih kecil mampu mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis melalui idea-idea muzik. dan program-program intervensi awal untuk kanak-kanak kurang upaya dan kanak-kanak berisiko tinggi menunjukkan bahawa maklumat tentang keperluan muzik bayi dan anak-anak perlu disediakan dan juga peringkat-peringkat muzik patut ditetapkan untuk pembelajaran muzik anak-anak.Anak-anak perlu pengalaman sebagai contoh dari bunyi muzik.Anak-anak yang belajar muzik sejak awal dari pelbagai latar belakang. 5.Anak-anak tidak boleh dibebani dengan keperluan untuk memenuhi matlamat prestasi. aktiviti dan bahan-bahan. 6. menyanyi dan bermain alat muzik memberikan gambaran deskriptif perkembangan muzik bermula lahir hingga 5 tahun yang telah digariskan oleh Music Educators National Conference (MENC) menyatakan mengenai pembelajaran muzik untuk kanak-kanak. MENC¶ menyatakan: 1.Semua kanak-kanak mempunyai potensi muzik. Improvisasi oleh guru dengan menggunaka piano dapat member panduan yang asas kepada kanak-kanak dalam kemahiran pendengaran dan menggerakkan semangat kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif. 2 jenis improvisasi terlibat dalam pendekatan ini. penjagaan anak sekolah.

Peningkatan dapat dilihat apabila ia pandai menjada irama. Dia akan mengoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya. berayun. muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan.Anak-anak memerlukan orang dewasa sebagai model yang berkesan. Dia menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menjaga masa untuk mengikuti penggunaan dalam permainan muzik yang disukainya. Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah kearah sumber muzik. Dia lebih suka irama yang jelas.3 tahun Mula menari: kanak-kanak bertatih berupaya untuk µmenari¶ mengikut muzik dengan menekuk lutut. dia sudah tahu beberapa komponen-komponen yang membentuk muzik yang disukainya. walaupun tidak .4 bulan Kesedaran muzik bermula: bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik. berubahan yang ketara berlaku.Persekitaran pembelajaran yang pelbagai amat diperlikan untuk memenuhi perkembangan anak-anak. 2 . menghayunkan tangan. Dia mungkin suka mendramatisasi lagu dan mungkin juga cuba mentafsir muzik ( misalnya. berputarputar. percubaan dengan irama yang berbeza). Ketika bayi tidur.Anak-anak belajar dengan baik dalam persekitaran fizikal dan social 9. BERGERAK MENGIKUT MUZIK Umur Perkembangan Lahir. 18 bulan ± 2 tahun Eksplorasi bunyi muzik meningkat: bunyi muzik di persekitaran akan memikat kanak-kanak yang bertatih.8 bulan Kesedaran muzik menjadi lebih aktif: bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya. 10-18 bulan Kecenderungan terhadap ekspresi muzik: bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai-mungkin pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan-serta jelas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap muzik yang dia tidak suka.8. Semasa mendengar. Dia mula mengembangkan kemahiran bahasa dan meningkatkan mobility untuk mencari muzik yang paling disukainya. 4. dan menganggukkan kepala. Sekarang dia boleh berbaring atau duduk dengan tenang dan mendengar selama beberapa minit pada sesuatu masa. Mereka mungkin lebih suka terhadap bunyi terutamanya muzik di TV atau radio atau iklan dan mungkin akan tertarik atau terpesona apabila ahli keluarga memainkan alat muzik. jadi kumpulan muzik atau lagu kanak-kanak. 3 1/2.4 tahun Ekspresi diri melalui muzik meningkat: pada tahap ini. 10.

dan dia dapat menceritakan secara terperinci apa yang dia dengar. 4 ± 5 tahun Ketepatan menyanyi meningkat: anak mula menunjukkan peningkatan kawalan suara dan anggaran lebih dekat nada dan irama. Jangan hairan jika pada satu masa bayi mampu mengulangi pic anda menyanyi dengan not yang sama. Dia mungkin juga meminati lagu-lagu yang diminati oleh anda. kumuran.´ 6 ± 18 bulan Bercakap bukan-bukan makin meningkat. 3 ½ .semuanya tepat. kelantangan dan pola-pola berirama. 18 bulan ± 3 tahun Mula menyanyi dengan betul: terdengar bayi merapu dengan merdu seperti betul-betul lagu ketika sedang bermain. jeritan dan mula µbercakap yang bukan-bukan¶ mengulangi suara seperti ³ba-ba-ba. keinginan anak untuk mendengar muzik akan meningkat. Ini adalah tahap µpendengaran aktif¶.4 tahun Ketepatan dalam persamaan ton bermula: sekarang anak mula menyanyi hampir sama dengan orang dewasa. menggunaka suku kata atau hanya cakap kosong ketika bermain. MENYANYI Peringkat umur Lahir ± 4 bulan Tangisan pertama bayi adalah µmuzik¶: Tangisan bayi pertama bayi sangat penting untuk mengekspresikan keperluan dan perasaan. Dia mungkin secara spontan mencipta lagu sendiri. ia sangat meminati lagu-lagu biasa dan meminta anda untuk menyanyikan berulang-ulang. Dengan dorongan. dan membuat gerakan-gerakan tari berirama muzik. Dia juga mungkin mula menunjukkan minat untuk belajar tarian. melompat dengan satu kaki. Dia menunjukkan lebih berminat dalam kumpulan menyanyi dan mungkin . meskipun kata-kata yang sering berulang-ulang dan lagu mungkin sangat mirip dengan lagu-lagu yang dia tahu. Kadand-kadang dia mencipta lagu ketika bermain dan boleh menggunakan lagu untuk menarik perhatian ornag lain. Dia mula boleh melakukan pergerakan tangan dan kaki serentak dengan muzik dan boleh melompat. 4 ± 5 tahun Kemampuan untuk berkongsi pengalaman muzik: anak-anak boleh bercakap tentang muzik yang telah dicadangkan kepadanya. Mereka dapat membezakan pic. Dia mungkin menyanyikan sebuah sajak yang mudah diingat. memuat karakteristik muzikal lebih jelas: ketika kanak-kanak terus untuk bereksperimen dengan membebel suaranya menjadi aktiviti kegemarannya. bayi mula melakukan percubaan dengan suara yang lain: dia berbisik. muncul aktiviti yang mennyerupai lagu. Secara berperingkat. keamatan nada suara semakin meluas. Ketika ini bayi dalam lingkungan pic. 5 ± 6 tahun Keselarasan gerak tari bermula: meningkatkan kawalan motor dan kemampuan untuk melakukan melakukan pergerakan yang serentak dengan irama muzik sebagai langkah untuk menari. (muzik amat penting baginya untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan idea dan emosi untuk mengembangkan kemahiran bahasa.

Dia suka memanipulasika benda-benda untuk mencapainya dan adalah tertarik dengan kemampuan barunya menghasilkan bunyi dengan objek.suka menikmati giliran menyanyi sendirian. Bahkan. botol (rebana) dan sebagainya. mereka . anak boleh mengenalpasti bunyi-bunyi tertentu dari alat muzik dan boleh memainkan pelbagai irama muzik. 2. Setiap alat berbeza. 18 bulan ± 2 tahun Kanak-kanak mencari objek khas untuk menghasilkan bunyi: Anda mungkin pernah melihat anak-anak berupaya mendapatkan objek tertentu seperti cawan. mangkuk. drum. ALAT MUZIK UNTUK ANAK-ANAK Membuat muzik dengan memainkan alat muzik boleh menjadi salah satu bahagian yang paling menarik daripada pengalaman muzikal. BERMAIN ALAT MUZIK Peringkat umur 6 ± 9 bulan Bayi suka membuat bunyi dengan apa-apa objek yang tersedia: koordinasi mata-tangan bayi terbentuk. yang nyata adalah alat muzik. drum. Anak-anak bergerak balas terhadap alat muzik. dan pelbagai alat lain. pengiktirafan dan penghargaan meningkat: Kebanyakan anak kini menghasilkan lagu-lagu mudah. 5 tahun ke atas Repertoir lagu makin berkembang. dan peralatanperalatan lain untuk menghasilka bunyi. berikan padanya mainan yang dapat membuat bunyi muzik yang menarik seperti zilofon. Alat irama. simbal. paip. Dia akan tekan. baik untuk mengiringi lagu atau dendangan muzik atau mencipta lagu sendiri. dan mereka suka membuat percubaan dengan pelbagai nada bunyi daripada kayu. tending atau memukul hampir semua benda yang berada di sekilingnya untuk menghasilkan bunyi.3 ½ tahun Minat sebenar terhadap alat muzik meningkat: pada tahap ini. anda boleh membuatnya sendiri dengan kopi(drum). rebana atau marakas. banyak memberikan kesempatan kepada kanak-kanak untuk fokus pada eksplorasi kreatif. ketika anak menunjukkan minat dalam mendengar alat muzik dan rakaman.5 tahun Anak mula melakukan percubaan dengan alat muzik yang sebenar: Pada tahap ini. Permainan alat muzik tidak seharusnya mahal. 4. Dia berasa bangga dengan kemampuannya untuk mengenal pasti melodi kegemarannya. loceng.

Irama kayu(rhythm sticks) -dimainkan secara berpasangan.mudah digunakan dan mereka boleh dimainkan dengan pelbagai cara yang menarik. BAHAN ASAS UNTUK GERAKAN Bahan Cara menggunakan Syal/ selendang (scarves)JENIS PERGERAKAN ASAS . Rebana (tambourines) -kegemaran anak-anak kecil. Goyang dengan perlahan. Claves -claves yang tebal dan sempurna diperbuat daripada kayu keras. Anda boleh mengetok dengan tangan atau jari. mengikut jeda untuk menghasilkan irama. Ketuk blok kayu ringan dengan kayu atau penukul getah keras. Gendang boleh dimainkan dengan jari. Ia boleh menjadi halus atau bergerigi. Maracas -dicipta daripada labu (atau plastic keras) dan dipenuhi dengan biji atau batu kerikil. tangan. Segitiga ini menghasilkan bunyi yang indah. Jingle bells -dipasang pada plastik atau kain dan boleh digoncang dengan tangan atau diikat pada pergelangan kaki atau pergelangan tangan. Ia mengetuk dengan lembut. menggoncang rebana atau mengabungkan kedua-dua tindakan tersebut. atau buku jari atau dengan paluan. Dilengkapi dengan bingkai yang diperbuat daripada kayu atau plastic dengan plastic atau kulit gendering dan set kecil alat bunyian yang diletakkan disekeliling rebana. atau menggosokan sepanjang kayu tersebut. Dimainkan dengan memegang satu irama kayu dan memukul dengan yang lain. Blok kayu ( wood blocks) -kecil. Gendang (dram) -menghasilkan pelbagai jenis bunyi. Bunyi gendang terbaik ketika dipukul dengan sentuhan melenting cepat sehingga kulit di atas gendering boleh bergaung. Letakkan satu clave di telapak tangan anda dan lagakan dengan clave lain. bergantung pada bagaimana ia dimainkan. blok kayu yang berongga menghasilkan bunyi yang bergema. Alat muzik Segitiga (tringles) -Yang bergantung pada seutas tali dengan bebas.

‡ Bukan lokomotor : tepuk. kemahiran pergerakan 4. kebebasan melahirkan idea dan perasaan 2. ‡ Lokomotor : berjalan. Kedua-dua jenis pergerakan boleh dikombinasikan dengan kedudukan badan pada aras tinggi. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. .bergalop. . bergolek.bahagian anggota badan. rendah atau pertengahan untuk menunjukkan pertukaran beratringan dan tinggi-rendah bunyi. merayap. skip. keseronokan dan kepuasan 5. merangkak. TUJUAN PERGERAKAN KREATIF 1. pusing. hayun. dan kontur melodi. membongkok. berputar. ‡ RUANG : penggunaan ruang dalam aktiviti pergerakan. berlari. kesedaran estetik 7. ‡ DAYA : kualiti pergerakan. UNSUR-UNSUR PERGERAKAN ‡ TUBUH BADAN : pergerakan yang dilahirkan oleh bahagian. PERGERAKAN KREATIF Intrepretasi idea. ‡ PERKAITAN : hubungkait bahagian-bahagian anggota badan dengan orang lain atau objek-objek. apresiasi bentuk seni 8. melentik. meloncat. kesedaran imej kendiri 6. melompat. memintal. pengawalan pergerakan 3.

pemahaman budaya 10. 4. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan .kartasis(melepaskan ketegangan perasaan) 9. Meter dan tekanan ‡ gunakan meter simple duple dan quadruple dahulu kemudian meter triple. Melodi ‡ guna pergerakan tangan atau kedudukan badan untuk menunjukkan bila masanya bunyi(pic) lebih tinggi. sosialisasi 11. Bentuk Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif 6. lebih rendah atau pada kedudukan yang sama. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. penyelesaian masalah 12. teraputik APLIKASI KONSEP MUZIK DALAM PERGERAKAN 1. bergalop dan hayun untuk compound meter ( 6 ) 8 3.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ³pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzik´. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. Skip. Kelak dapat ditunjukkan bunyi tertinggi atau terendah dalam melodi yang mempunyai renj yang lebih luas. alat pembelajaran akademik 13.1 Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . Irama ‡ menepuk patah perkataan dan akhirnya dapat menepuk irama lagu yang mudah sambil menyanyi. juga dapat menunjukkan kontur melodi menggunakan tangan atau kedudukan badan dalam pergerakan kreatif. 2.

dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira. .Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersama-sama ketika menjadi penonton. marah. keliru dan sedih. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak.pergerakan kreatif yang dipersembahkan. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guru-guru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut.

disamping memupuk nilai sosialisasi. afektif dan psikomotor murid. dan Kemahiran Belajar . aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak.6. Dari aspek sosialisasi. aktiviti menyanyi. teknik Berfikir Secara Kritis dan Kreatif.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. Dari segi kognitif. Bagi murid Tahap 1 khasnya.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. PembelajaranMasteri. Asas muzik iaitu irama dan pic. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. Di samping itu.2 Muzik Seni kinestetik. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. Kajian Masa Depan. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif.

ataupun kita boleh guna perkataan lain iaitu ruang terus dan ruang tidak telus. Pada keadaan tahap tengah ialah seseorang sedang berdiri tengak dan apa-apa sahaja bahan yang dekat dengan aras lantai adalah dikatakan tahap bawah. badan. Salah satu cara untuk memuaskan keinginan untuk bergerak ialah menerusi tarian. kanak-kanak mampu untuk mengungkapkan idea-idea. Melalui gerak tubuh. Tarian mengandungi segala gerakkan tubuh badan yang mempunyai unsur-unsur keindahan. masa. Terdapat pelbagai jenis tarian sama ada tarian asli atau pun tarian yang dipengaruhi oleh unsur-unsur moden. Di samping itu. Aktiviti tarian sesuai untuk pertumbuhan fizikal dan kreativiti kanak-kanak. Kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak dan sentiasa aktif.Kanak-kanak mempunyai naluri terhadap rentak dan irama. aliran dan irama. Dalam elemen ruang boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu ruang diri dan ruang am. Seni tari ini dapat di lihat pada pergerakkan tangan. kaki.6. Manakala apa-apa koordinasi atau pergerakan yang melibatkan aras tinggi adalah dikatakan pada aras tinggi. Kanak-kanak dapat menikmati kepuasan melalui gerak-geri yang berentak dan berirama dalam tarian. seni tari sebagai gerakkan berirama. . beban.3 Tarian Pergerakan melalui gerak tubuh mengikut irama. bumbung dan dinding. Seni tari merupakan pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama yang indah. bentuk badan. mata dan anggota tubuh badan yang lain. kedua-dua jenis ruang mempunyai tiga tahap. Maka dalam kedua-dua bahagian ruang am dan ruang sendiri mempunyai suatu had iaitu lantai. Tarian merupakan gerak tubuh. Potensi pergerakkan kanak-kanak boleh dirangsang melalui ritma dan pelbagai bentuk tari. Untuk ruang diri adalah merujukan kepada bahagian yang ada pada sekeliling badan pada seseorang ataupun kawasan sekeliling yang boleh seseorang sampai pada satu bahagian. perasaan dan pengalaman penari kepada orang lain. Elemen-elemen pergerakan kreatif Terdapat 6 elemen dalam pergerakan kreatif iaitu ruang. penghargaan nilai terhadap pergerakkan berirama dan mempunyai kemampuan kreativiti yang semulajadi.

dengan menggunakan anggota bahagian tangan dan kaki untuk membentuk satu jenis barang iaitu meja ataupun sejenis haiwan seperti kucing. pergerakan dengan berjalan lurus ke depan. muzik. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti adalah tangan. Manakala untuk bahagian tubuh badan adalah menyatakan tentang pergerakan yang dilakukan dengan menggunakan mana-mana satu atau kesemua daripada anggota tubuh badannya untuk membentuk sesuatu atau sejenis bentuk objek.Elemen ruang juga boleh dikatakan koordinasi badan terhadap sesuatu arah contohnya depan. Contohnya. Elemen seterusnya dalam pergerakan kreatif adalah elemen masa. berjalan berbentuk ular atau berjalan berbentuk zigzag. memindah dan menerima berat badan. Untuk keseluruhan tubuh badan adalah menyatakan bahawa pergerakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas dan terkawal. kanan dan belakang. Elemen masa adalah saling berhubungan kait dengan kelajuan sama ada cepat atau lambat tentang sesuatu gaya bentuk pergerakan. Misalnya. Untuk elemen kedua adalah badan atau bentuk badan. tapak tangan dan lutut. Pergerakan ini adalah memberi persediaan tubuh badan untuk menyokong. Maka dalam elemen badan terdapat dua bahagian mengenainya iaitu keseluruhan tubuh badan dan bahagian tubuh badan. Contohnya seorang kanakkanak sedang berimaginasi bahawa dia adalah seorang peninju yang ingin menggerakkan tangan . Pergerakan ini bukan sahaja mengenai pergerakan semata-mata cepat atau lambat tetapi juga merangkui proses antara kelajuan lambat hingga cepat. Pergerakan yang dilakukan amat berkaitkan dengan pertubuhan seseorang kanak-kanak pada aspek lokomotor dan bukan lokomotor. Elemen ini telah menunjukkan tentang bentuk gaya boleh dilakukan pada seseorang individu dengan menggunakan seluruh anggota badannya. kiri. pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. Selain itu pergerakannya boleh berubah-ubah dengan bergerak berjalan dan berhenti mengikut rangsangan yang diberikan misalnya. Dengan mempunyai pergerakan yang asas ini dapatlah boleh mewujudkan satu combinasi antara semua pergerakan tersebut menjadi satu pergerakan yang melibatkan ruang am contohnya. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberikan. Contoh aktivitinya adalah gaya pergerakan berjalan boleh dijalankan secara bebas atau terkawal.

kuat. kemudian sebutkan nama masing-masing sambil menepuk tangan. Proses langkah ini dilakukan sehingga habis dalam satu pusingan. Elemen irama sentiasa dapat dihubung kaitkan dengan elemen masa. Elemen terakhir ialah elemen irama. Contohnya. Duduk dalam keadaan bulatan. Elemen kelima adalah elemen aliran. Dengan menggunakan aktiviti tepuk tangan dengan berirama untuk menyebut . Misalnya. Maka kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halusringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. adalah seseorang budan akan berimaginasinya yang dia sedang menyelam dalam air. Contohnya bermain aktiviti tepuk tangan untuk demostrasi irama perkataan. orang kedua akan sambung dengan tepuk tangan dengan sebut namanya. Elemen bebas adalah merujukan bahawa seseorang budak yang sedang melakukan pergerakan secara bebas apa-apa sahaja bentuk gaya seperti melompat di atas udara dan berlari dengan cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. seseorang budan lelaki akan berimaginasi bahawa dia sedang mengangkat berat maka budak lelaki akan berfikir dan berasa pemberat itu sangat berat dan perlu menggunakan seluruh kekuatan badannya untuk mengankatnya. dalam aspek berat. Dalam elemen beban adalah berkaitan tentang aspet berat dan ringan dalam pergerakan yang dilakukan dan dikawal oleh seseorang otot-otot anggota tubuh badan. Elemen irama bukan semata-mata hanya saling berkait dengan aspek muzik tetapi ia juga berkaitan dengan bentuk irama lain dalam kehidupan seharian kita.dengan pantas untuk menumbuk. Manakala untuk aliran terikat adalah pergerakan yang lambat seperti berjalan kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan adalah berada dalam keadaan seimbang. Pergerakan amat sukar dihentikan dengan serte merta. Manakala seorang kanak-kanak berimaginasi seperti seekor burung yang sedang ingin mendarat. maka dia akan berasa bahawa badannya adalah sangat ringan semasa dalam keadaan yang menyelam dalam air. Selepas orang pertama habis sebut namanya. perkataan juga merupakan atau membentuk sebagai irama untuk melakukan pelbagai jenis aktiviti berkaitkan dengan lokomotor. Elemen keempat ialah elemen beban atau tekanan. maka dia akan berasa bahawa pergerakan tersebut adalah lambat. Elemen aliran ini dibahagikan kepada dua jenis iaitu elemen bebas dan elemen terikat. Manakala untuk aspek halus-ringan.

Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak.nama masing-masing dapatlah melatih pada aspek lokomotor kanak-kanak di samping juga dapat mengikut irama yang betul. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai . Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ´pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzikµ.

Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik.Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. keliru dan sedih. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. Asas muzik iaitu irama dan pic. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guruguru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. memainkanperanan yang efektif dalam proses .Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersamasama ketika menjadi penonton. marah.perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan. Muzik Seni kinestetik. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka.

perkembangan diri kanak-kanak. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. Kajian Masa Pertukaran tempat. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. aktiviti menyanyi. Dari segi kognitif. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. .Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah caracara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. disamping memupuk nilai sosialisasi. Dari aspek sosialisasi. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. Di samping itu.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. Bagi murid Tahap 1 khasnya.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. 6. afektif dan psikomotor murid.

lurus (seperti panah). Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. 7. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru). perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu. Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau . (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki. Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok). (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian.(a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza. Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama.

pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka . Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersamasama ketika menjadi penonton.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ´pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzikµ.Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing.

aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. Bagi murid Tahap 1 khasnya. memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. Muzik Seni kinestetik. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. Dari aspek sosialisasi. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. disamping memupuk nilai sosialisasi. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. keliru dan sedih. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guruguru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. Dari segi kognitif. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. aktiviti menyanyi. Asas muzik iaitu irama dan pic. afektif dan psikomotor murid. Di samping itu.seperti perasaan gembira. marah. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan .

Aras pula aktiviti yang melibatkan kedudukan seperti rendah. jauh dan dekat. kanan. laluan dan ekstensi. sederhana dan tinggi. (kiri-kanan).Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. zig-zagš Ekstensi. laluan dan ekstensi. arah.(besar-kecil). (depan-belakang)š Laluan. Antara contoh aktiviti yang melibatkan arah ialah seperti µpassing¶ bola ke atas. Lokasi terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. Manakala yang terakhir ialah ekstensi iaitu melibatkan ruang seperti besar. Ruang diri bermaksud ruang yang terdapat di sekeliling kanak-kanak. melengkung dan juga zig-zag. aras. bawah.lurus. Arah pula melibatkan aktiviti seperti atas. Lokasi. kiri. Laluan pula melibatkan kedudukan seperti lurus. aras. .ruang diri dan ruang amš Arah. (jauh-dekat)š ‡ Menentukan arah pergerakan tubuh badan ‡ Dapat mengesan tempat pergerakan. bawah.bangsa. Kajian Masa KESEDARAN RUANG ‡ Melibatkan lokasi. Ruang adalah yang melibatkan lokasi.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. kecil. kiri dan kanan. Ruang am pula bermaksud ruang yang menggunakan semua ruang contohnya seperti dewan dan padang. melengkung.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. arah pergerakan dan dari mana datangnya pergerakan Konsep pergerakan yang kedua ialah konsep kesedaran ruang. arah.(atas-bawah). depan dan belakang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful