INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, JALAN BEHOR PULAI, 01000 KANGAR, PERLIS.

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) AMBILAN NOVEMBER 2008 PENDIDIKAN PRASEKOLAH PERINGKAT 5
MATA PELAJARAN:

APRRESIASI MUZIK DENGAN PERGERAKAN PRASEKOLAH PRM 3102

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA PELATIH NO. K/PENGENALAN

SUPIAH BINTI MOHAMED ALI (710101-08-8416)

KUMPULAN

PGSR PRASEKOLAH

EN. SHAIFUDDIN BIN ABDUL RAHIM NAMA PENSYARAH EN. MOHAMMAD ROSLY BIN MOHAMMAD SALLEH

TARIKH HANTAR

15 APRIL 2011

µGURU PENJANA MODAL INSAN GEMILANGµ

BORANG PENGAKUAN

Saya dengan ini membuat pengakuan bahawa semua kerja kursus Aprresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (PRM 3102) ini adalah hasil kerja yang disediakan oleh saya. Saya tidak meniru atau menciplak daripada mana-mana

bahagian kerja kursus yang telah saya hantar.

Di sini saya mengaku bahawa:
Semakan i Telah mengaku bahawa semua hasil kerja ini diambil daripada bahan bercetak dan media elektronik. ii Tidak meniru daripasda mana-mana sumber dan pelajar lain kecuali nukilan dan ringkasan yang tiaptiap satunya telah dijelaskan sumbernya. iii Tidak membenarkan pelajar lain meniru hasil kerja kumpulan saya ; iv Telah mengakui mewakili definisi dan pandangan penulis di dalam kertas projek saya dan kumpulan. / / / /

Dengan itu, saya Supiah binti Mohamrd Ali memahami bahawa sekiranya terdapat sebarang bukti yang menunjukkan penipuan, Institiut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis berhak untuk mengambil tindakan disiplin yang bersesuaian.

«««««««««««.. (Supiah binti Mohamed Ali ) 710101-08-8416

Tarikh : 14 APRIL 2011

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, dapat kami menyiapkan tugasan bagi Aprresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (PRM 3102) pada masa yang ditetapkan. Di sini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses menyempurnakan tugasan ini.

Sekalung penghargaan saya tujukan kepada keluarga

yang telah banyak memberi

sokongan dan bantuan sepanjang usaha kami dalam menyiapkan tugasan projek ini. Segala jasa dan pergorbanan yang diberikan tidak akan saya lupakan.

Ribuan terima kasih juga kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik Shaifuddin bin Abdul Rahim dan Encik Mohammad Rosly bin Mohammad Salleh yang banyak memberi tunjuk ajar, idea serta pendapat. Segala yang disampaikan telah saya gunakan sepenuhnya dalam tugasan ini. Selain itu, tidak saya lupakan para pensyarah daripada Jabatan Kajian Sosial yang banyak memberi kerjasama kepada saya..

Seterusnya, terima kasih kepada rakan-rakan guru dan anak murid Prasekolah S.K Sungai Kechil Nibong Tebal, S.P.S Pulau Pinang yang banyak membantu menjayakan kerja kursus ini. Semoga segala ilmu yang diperolehi dapat kita gunakan dimasa hadapan.

Saya menyusun sepuluh jari memohon maaf andainya ada salah dan silap. Segala yang baik itu datang dari Allah dan segala yang buruk itu dari diri saya sendiri.

com http://myschoolnet.(2005). Sharani Ahmad (2007).html www.Rohani Abdullah. Madya Dr. Publishing Sdn.permataiman.com email: info@permataiman. Prof.SOALAN TUGASAN PROJEK HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN:Permainan Kanak-kanak Laporan Reflektif Permainan Refleksi individu Bibliografi Folio Lampiran:- BIBLIOGRAFI Nordin Mamat.com/2009/09/permainan-yang-merangsangperkembangan. Nani Menon & Mohd. Bhd. Asas Sosial Kanak-kanak. http://impreschoolteacha. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd. Panduan Kurikulum Prasekolah.pdf .blogspot. PTS PROFESSIONAL.ppk.my/sp_hsp/pra/hk_pra_sek_keb2.kpm.

SOALAN: Peneguhan konsep muzik boleh dibuat dalam bentuk pergerakan kreatif yang melibatkan aspek ruang seperti kawasan. aras. Rancangkan aktiviti pergerakan kreatif setiap aspek ruang tersebut. laluan dan ekstensi. untuk peneguhan pembelajaran konsep muzik bagi . arah.

Pergerakan kreatif dihasilkan daripada idea. pokok pisang yang ditiup angin boleh ditunjukkan secara simbolik dengan rnengangkat kedua-dua belah tangan sambil digoyang ke kiri dan ke kanan secara lemah lembut. perasaan serta tanggapan deria untuk menterjemahkan sesuatu situasi atau rangsangan yang diberi. irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi. PERGERAKAN KREATIF Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan. Dengan kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea. Pengalaman dalam melakukan pergerakan kreatif akan memberi peluang memperkembangkan kesedaran dan kefahaman tentang konsep pergerakan.Pengenalan PENGENALAN Pergerakan kreatif bermaksud pergerakan yang dilakukan secara simbolik. perasaan atau tanggapan deria yang dapat . Sebagai contoh.

. (a) Keseluruhan Tubuh Badan Dalam pergerakan ini gerakan dilakukan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas atau terkawal. Pergerakan boleh berubah-ubah iaitu bergerak atau berhenti mengikut rangsangan yang diberi. kreativiti. siku. (b) Bahagian Tubuh Badan Pergerakan ini dapat dilakukan seperti bahu. ‡ Pelajar dapat berkomunikasi melalui pergerakan. Sekiranya pergerakan itu dihayati dengan mood dan perasaan yang berkaitan. Pergerakan kreatif boleh dilakukan sama ada secara bersendirian. kaki dan pinggul. Pergerakan ini mengawal aliran pergerakan lokomotor atau bukan lokomotor tubuh badan. Kesemua unsur yang dinyatakan ini akan dapat membantu pelakunya untuk berkomunikasi.dilahirkan secara simbolik melakukan pergerakan. ‡ Pergerakan kreatif ialah bentuk ekspresi diri yang unik untuk menyampaikan pemikiran. pergerakan tersebut menjadi lebih bermakna. ‡ Pergerakan kreatif memberi fokus kepada penggunaan pancaindera untuk mencipta sesuatu pergerakan secara berterusan. Penyelesaian masalah dalam pergerakan kreatif bukan berunsurkanpertandingan. Setiap pergerakan yang ditonjolkan adalah mengikut interpretasi dan penilaian kendiri. Misalnya. pergerakan berjalan dan buka-tutup boleh dilakukan secara bebas atau terkawal. Empat unsur tersebut itu ialah: ‡ Tubuh badan ‡ Ruang ‡ Masa ‡ Daya OBJEKTIF Objektif pergerakan kreatif adalah untuk: ‡ Meningkatkan prestasi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma. berpasangan atau berkumpulan. Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan diberi kepada pergerakan bahagianbahagian badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. idea atau perasaan. pergelangan tangan. ‡ Supaya pelajar akan berasa seronok dan riang ketika belajar. kreativiti. misalnya muzik. Terdapat empat unsure utama dalam pergerakan kreatif. Tujuan pergerakan kreatif adalah untuk meningkatkan potensi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma. kebebasan dan pengucapan TEMA DALAM PERGERAKAN KREATIF 1. kebebasan dan pengucapan.

Pergerakan ini adalah persediaan tubuh badan untuk menyokong. perasaan gembira dilahirkan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang dengan cara melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat. misalnya beban. Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Tema ini akan memberi tumpuan kepada bagaimana cara tubuh badan bergerak dan membantu individu mengawal pergerakan mereka untuk melahirkan perasaan mereka melalui pergerakan. memindah dan menerima berat badan. kaki dan pinggul. Sementara pergerakan kawal lambat ialah membayangkan cara burung terbang tinggi. Sebagai contoh. 3. Misalnya. (a) Sesuatu pergerakan akan dikawal apabila pergerakan itu mendapat rintangan. Misalnya. 2. Selain daripada melibatkan penggunaan kawasan pergerakan ini juga melibatkan penggunaan arah. pergelangan tangan. siku. bagi pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti ialah tangan. tapak tangan dan lutut. ke sisi. Kesedaran Ruang Tema ini memberi tumpuan kepada ruang dalam menimbulkan perasaan. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberi. seseorang yang sedang mencangkung akan sukar untuk berdiri iika pergerakannya adalah berat-kuat iaitu seolah-olah dia memikuk benda berat. Contohnya pergerakan secara serta merta ialah sewaktu sebagai seorang peninju menggerakkan tangan dengan pantas untuk menumbuk. Kesedaran ruang ini akan melibatkan penggunaan kawasan dan arah dalam menontonkan sesuatu pergerakan. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. Tapak tangan dan lutut menjadi sokongan kepada berat badan. Pergerakan ini dapat dilakukan menggunakan bahagian tubuh badan seperti bahu. ke atas . (a) Kawasan Kawasan yang digunakan dalam pergerakan ini memberi tumpuan kepada ruang diri dan ruang am. Namun adalah mudah untuk berdiri jika pergerakan adalah halus dan ringan contohnya menyelam. ke belakang. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat kuat kepada pergerakan yang dilakukan (b)Masa Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan pengawalan gerakan sama ada secara serta merta atau kawal lambat. (b) Arah Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan.

(b) Ruang Salah satu kemahiran dalam pergerakan kreatif ialah memberi tumpuan kepada kesedaran tenang cara menggunakan ruang untuk melakukan pergerakan.dan ke bawah. Contoh aktiviti dala kemahiran ini ialah: . Ruang tidak terus ialah kawasan atau ruang yang digunakan secara tidak langsung digunakan dalam gerakan pelbagai aras. ‡ Aliran terikat Pergerakan berjalan adalah satu pergerakan aliran terikat kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan berada dalam keadaan seimbang. 5. Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. 4. Ruang terus ialah ruang yang digunakan secara langsung dengan berada dalam klingkungan kawasan yang tidak luas aktiviti yang dilakukan pada aras yang rendah. Kawasan aktiviti dalam lingkungan yang lebih luas berbanding ruang terus. ke belakang. Penyesuaian terhadap rakan Penyesuaian terhadap rakan ialah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dalam pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. Contohnva dalam melakukan aktiviti pergerakan melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat akan melibatkan juga arah pergerakan tersebut. melengkung dan zig-zag. Daya cipta kreatif dapat dihasilkan dan dipertontonkan apabila individu itu dapat menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan ruang tidak terus. Contoh berjalan menggunakan pergerakan lurus. Terdapat dua jenis aliran dalam tema ini iaitu ‡ Aliran bebas Pergerakan melompat adalah aliran bebas kerana keseluruhan tubuh badan berada di udara dan sukar diberhentikan. ke sisi. Pergerakan yang melibatkan penggunaan kawasan dan arah dengan menggunakan peta. Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini berdasarkan kepada kelancaran urutan pergerakan tubuh badan dengan menggunakan ruang dan masa (a) Aliran Aliran mengutamakan kelancaran pergerakan menggunakan ruang dan masa dalam melakukan gerakan. ke atas dan ke bawah.

pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah cara-cara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru). (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. 7. penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan perlu dilakukan leh pelaku. Hubungan yang berlaku dengan rakan boleh dilaksanakan seperti yang berikut: ‡ Ketua dengan pengikut ‡ Kumpulan bekerjasama ‡ Ahli kumpulan bertentangan dengan rakan-rakan Pertukaran tempat. Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. 6. lurus (seperti panah). Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza. perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu. Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok). (a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan . Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas. Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki.Kerja Berkumpulan Dalam kerja berkumpulan. (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian.

membesar Kesedaran Ruang Wednesday. April 07. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing.awangan. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am.Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. sederhana. Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian kawasan seperti : a) aras . lurus. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. berliku-liku. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. zig-zag d) ekstensi .mengecil. 2010 4:45 PM Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan.1 Ruang Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan.tinggi. iaitu 2. Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. belakang sisi. rendah b) arah . lantai. . Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. atas. PERGERAKAN LOKOMOTO KREATIF Pergerakan lokomoto secara kreatif dapat dilakukan dengan menyerapkan empat aspek pergerakan.hadapan. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. bawah c) aliran . Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan.

c) Aliran ± awangan.. zig zag Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian seperti :DEFINISI PERGERAKAN .Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. sambungan. lurus. sisi atas dan sisi bawah. April 07. lantai. jauh dan dekat. belakang. Wednesday. 2010 4:44 PM a) Aras ± tinggi. d) Ekstensi ± mengecil. sederhana. rendah b) Arah ± hadapan. membesar. berliku-liku.

Definisi pergerakan adalah sebarang bentuk gerak (movement) yang dilakukan oleh seseoramg itu akan menyebabkan dia berubah kedudukan atau kekal di tempat tersebut.Oleh itu respon kepada muzik merupakan pelengkap kepada pelbagai aktiviti pengajaran pembelajaran di bilik darjah kerana dalam dunia kanak-kanak muzik dan gerakan tidak boleh dipisahkan kerana sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bergerak. membaling. Pergerakanpergerakan ini dapat diaplikasikan sebagai rutin harian sama ada dalam tugas harian ataupun dalam aktiviti sukan dan rekreasi. KEPENTINGAN PERGERAKAN Pergerakan merupakan aktiviti yang memenuhi aktiviti kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif dalam situasi pembelajaran muzik . Seseorang yang mempunyai kelebihan ini sangat sensitive kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud di dunia ini. binatang mahupun guruh serta suara-suara yang lainnya. Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang menyebabkan keseluruhan tubuh badan berubah kedudukan seperti berjalan dan berlari disebut bergerak dan beredar. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Bagi meningkatkan potensi kreativiti murid dalam melakukan pergerakan khasnya menginterpretasi idea . muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen muzik. DEFINISI MUZIK Menurut Campbell 1995. Pergerakan pergerakan tersebut boleh dikoordinasikan bagi manipulasi dengan alatan seperti melambung. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. muzik serta irama yany terdapat dipersekitarannya. Selain itu seseorang yang cenderung dalam keceerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan . imaginasi dan menginterpretasi melalui muzik secara pergerakan fizikal yang bersifat µnonverbal¶ . pendekatan pergerakan kreatif digunakan . baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia. muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. TEORI KECERDASAN PELBAGAI HOWARD GARDNER Kecerdasan Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. menggolek dan menampar alatan kecil atau besar. Oleh yang demikian. Pengalaman pergerakan kreatif dapat memperkembang kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan. ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melibatkan diri sepenuhnya dan meluahkan perasaan mereka. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik serta dapat menghafal lirik muzik dengan baik. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik .

main peranan. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan darjat yang berbeza-beza. gimrama dan lain-lain. latihan fizikal. mengubah lagu. ketukan. Oleh itu. aktiviti jasmani. Contoh aktiviti yang berkaitan dengan kecerdasan ini ialah tarian kreatif. penari. Selain itu. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini. pelakon. Seseorang yang mempunyai kecerdasan logic-matematik yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan berbentuk eksplorasi. mengenal pasti pola abstrak. Artis. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertayaan. Orang yang cerdas dalam bidang kenestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otototot. menaakul. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. Kecerdasan Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan mengguanakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. individu juga cekap memanipulasikan objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dan mental. bunyi vocal. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. Penyanyi. peninju. menganalisis. Kecerdasan Logik-Matematik Kecerdasan logik-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. mensintesis. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. menyoal. Di samping itu. menari. Mereka juga dapat mengubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permaianan muzik. tentera. pemain bola sepak. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. pandai mengguanakan kosa kata muzikal dan peka terhadap ritma. . Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini adalah menggunakan simbol. sebab dan akibat. drama. Biasanya. Semua manusia di dunia ini mempunyai kecedasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman muzik yang ada berdasarkan tahap yang berbeza-beza. Mereka sering bertanya tentang berbagaibagai fenomena yang dilihat yang berlaku disekeliling mereka. bunyi instrumental. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluah idea. polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi. mereka juga suka mengklasifikasikan benda untuk mudah mengira.mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. nyanyian dan drama lagu. ketangkasan dan keanggunan ketika bergerak. Oleh itu pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang komplek berkaitan Matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. keseimbangan. perkaitan. Lazimnya. permainan sukan dan seni pertahanan diri.

penyelesaian masalah. namun kaedah ini masih dapat dipraktikkan pada nasa sekarang. Manurut Gardner. Konsep dan Teknik Semasa Dalcroze menjadi professor di Conservatory Of Music di Geneva. dinamik dan bentuk. mengalami masalah ketepatan pic dan intonasi. pin dan temborin sementara menghargai berbagai bentuk ekspresi muzik dan kemampuan kita untuk menggunakan badan dan objek dengan cekap. Kaedah ini melatih kemahiran dalam konsep-konsep muzik yang asas seperti irama. member peluang kepada murid-murid untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan penemuan sejajar dengan teori pendidikan kini. social dan perkembangan fizikal. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya Berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan Matematik dan Sains. Pendekatan Dalcroze erdasarkan 2 prinsip iaitu kepentingan pendengaran dan literasi muzik selepas kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal.rumus. Keupayaan untuk menunjukkan ekspresi terhadap konsep muzik melalui gerakan merupakan prinsip utama dalam kaedah ini. Oleh itu. Walaupun kaedah ini telah diperkenalkan lebih daripada 100 tahun yang lepas. Falsafah pendidikan yang terkandungdalam kaedah ini yang melibatkan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. beliau mendapati bahawa ramai pelajar muzik tidak dapat merasai dan melahirkan emosi terhadap muzik yang dimainkan walaupun mereka telah menguasai kemahiran dan teknik permainan alat muzik. Menurut Gardner. Oleh itu. beliau telah mehasilkan 3 elemen yang berasaskan pergerakan dan gabungan daripada 3 komponen tersebut telah menghasilkan kaedah pengajaran yang kreatif ini. perkaitan. Dalcroze berpendapat bahawa badan manusia merupakan alat muzik semulajadi yang paling sesuai untuk menerapkan konsep-konsep asas muzik. beliau telah mengasaskan satu pendekatan untuk member pendidikan muzik yang menyeluruh kepada pelajar-pelajar muzik. sebab dan akibat (logic). Dalcroze tidak setuju dengan cara . PENDEKATAN DALCROZE Pengenalan Kaedah Dalcroze telah diasaskan oleh Emiles Jaques-Dalcroze (1865-1950). pola abstrak. Terdapat 3 element utama dalam kaedah ini iaitu eurhythmics. Falsafah. Malah mereka mempunyai masalah dalam memainkan irama yang ringkas. cabaran pendidik adalah untuk mengenali kecerdasan yang berasingan dan memeliharanya sebagai kecerdasan universal untuk memenuhi fungsi penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. kinestetik. Konsep muzik. ton. dan kecerdasan logik-matematik menunjukkan kemampuan kita untuk menghasilkan dan menghargai irama. urutan nombor. pengurusan grafik dan pengiraan. kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. seorang pemuzik dan pendidik muzik berbangsa Swiss. kaedah sofla dan improvisasi.

Dalroze juga berpendapat bahawa pengajaran dan pembelajaran muzik harus bermula dengan pengalaman muzik yang bermakn. bergalop dan lain-lain lagi. Beliau percaya bahawa kanak-kanak perlu mempunyai pengalaman muzikal yang mencukupi dan telah menguasai konsep-konsep muzik dalam aspek pendengaran dan persembahan. badan manusia adalah alat muzik yang dapat dilatih untuk mencapai tujuan tersebut. Prosese pengajaran dan pembelajaran notasi dan teori akan menjadi lebih mudah dan cepat apabila kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal. Pembelajara muzik tidak boleh dilakukan dengan pengenalan notasi formal dan penerangan guru sahaja. Oleh itu. dinamik. 3 aspek utama dalam pendekatan Dalcroze ialah eurhythmics.pengajaran pembelajaran muzik yang hanya menekankan literasi muzik di mana teori muzik di ajar secara µatas kertas¶. tengah dan pada aras rendah seperti angkat tangan dan hayun. untuk menguasai pergerakan dalam bunyi muzik. teori. Gerakan yang menggunakan ruang menggalakkan individu bergerak menggunakan ruang di sekelilingnya pada semua arah seperti berjalan. kanak-kanak dapat mempelajari konsep pic dan kaitan antara ton. Dalcroze berpendapat bahawa kaedah nyanyian sofla. Eurhythmics merupakan aktiviti kinetic yang melatih badan kanak-kanak untuk bergerak terhadap muzik yang diperdengarkan. Contoh untuk bergeraka setempat ialah menepuk. membengkokkan lutut. Terdapat 3 jenis gerakan yang dapat dilakukan iaitu gerakan setempat. Proses ini dapat menjamin kanak-kanak dapat memahami konsep muzik secara mendalam dan berkesan. Gerakan yang menggunakan aras pula merujuk kepada gerakan yang dapat dilakukan pada aras tinggi. Beliau percaya bunyi muzik harus diperkenalkan dalam kelas teori supaya kanak-kanak dapat dikaitkan apa yang dipelajari dengan bunyi. nyanyian sofla dan improvisasi. frasa. Dalcroze menggunakan system ³Do Tetap´ di mana do yang digunakan adalah berasaskan not C. eurhythmics adalah respon badan terhadap konsep muzik yang diperkenalkan. tekanan. Selain daripada itu. merenjis dan sebagainya. elemen-elemen muzik seperti detik. Oleh itu. Dengan cara-cara inin kanak-kanak akan dapat membezakan kualiti ton yang dihasilkan. pendengaran menjadi elemen penting dalam kaedah Dalcroze. Dalam erti kata lain. Seperti Kaedah Kodaly dan Orff. gerakan menggunakan aras dan gerakan menggunakan ruang. tempo dan sebagainya juga dapat ditunjukkan melalui gerakan badan. Elemen kedua iaitu kaedah nyanyian Sofla bertujuan untuk melatih kemahiran pendengaran secara dalaman (inner hearing) dan memperkenalkan konsep harmoni. Pada pendapat beliau muzik berkait rapat dengan muzik dan kanakkanak tidak dapat µmendengar¶ bunyi muzik dengan cara pembelajaran sebegini. barulah guru mengaitkan pengetahuan dan kefahaman kanak-kanak tehadap konsep muzik dengan notasi. Dalcroze berpendapat bahawa semua elemen dapat dirasai melalui gerakan dan semua bunyi muzik mempunyai ciri pergerakan. melompat. Ketiga-tiga aspek ini saling berkaitan dan berpusatkan aktiviti gerakan keran Dalcroze percaya bahawa cara yang paling berkesan untuk mempelajari konsep asas muzik seperti irama adalah melalui gerakan. merenjis dan lain-lain. mengoyangkan badan atau anggita badan. aktiviti nyanyian sofla juga dikaitkan dengan aktiviti gerakan supaya kanak-kanak dapat merasai . analisa dan sebagainya. merangkak.

Semua kanak-kanak mempunyai potensi muzik. Pemahaman yang sebenar terhadap muzik dapat ditunjukkan dalam kemahiran seseorang memanipulasikan konsep muzik.kaitan antara pic. Kanakkanak membuat improvisasi dalam gerakan. TAHAP ASAS AWAL MUZIK DAN GERAKAN PERKEMBANGAN PERINGKAT KEBANGSAAN Sebelum anda mula memikirkan cara-cara untuk merancang dan melaksanakan gerakan dan pengalaman muzik bagi anak-anak. Melalui improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak.Anak-anak perlu pengalaman sebagai contoh dari bunyi muzik. 4. penting untuk memahami dasat atau tahap awal perkembangan muzik peringkat kebangsaan. penjagaan anak sekolah. MENC¶ menyatakan: 1. dan program-program intervensi awal untuk kanak-kanak kurang upaya dan kanak-kanak berisiko tinggi menunjukkan bahawa maklumat tentang keperluan muzik bayi dan anak-anak perlu disediakan dan juga peringkat-peringkat muzik patut ditetapkan untuk pembelajaran muzik anak-anak. 2. Dengan meningkatnya jumlah tempat perjagaan anak. aktiviti dan bahan-bahan. Peringkat Kebangsaan untuk Pendidikan Muzik Taman Kanak-kanak (2-4 tahun) Perkembangan muzik amat penting kepada anak-anak sebelum di hantar ke taman kanak-kanak. 2 jenis improvisasi terlibat dalam pendekatan ini.Anak-anak membawa kepentingan yang unik dan mempunyai kemampuan dalam mempelajari muzik 3. Kanak-kanak memerlukan persekitaran muzik untuk membesar. Mendengarkan dan bergerak mengikut music. 5. guru-guru juga dapat menilai sejauh manakah kanak-kanak telah memahami konsep yang disampaikan dan merancangkan aktiviti susulan yang berkesan. Improvisasi oleh guru dengan menggunaka piano dapat member panduan yang asas kepada kanak-kanak dalam kemahiran pendengaran dan menggerakkan semangat kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif. .Bermain adalah aktiviti anak-anak.Anak-anak yang masih kecil mampu mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis melalui idea-idea muzik. nyanyian dan permainan alat muzik. 7. Improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak memberi peluang dan kebebasan kepada kanak-kanak untuk menunjukkan pemahaman terhadap konsep muzik yang telah dipelajari secara kreatif dan spontan. 6.Anak-anak yang belajar muzik sejak awal dari pelbagai latar belakang. menyanyi dan bermain alat muzik memberikan gambaran deskriptif perkembangan muzik bermula lahir hingga 5 tahun yang telah digariskan oleh Music Educators National Conference (MENC) menyatakan mengenai pembelajaran muzik untuk kanak-kanak.Anak-anak tidak boleh dibebani dengan keperluan untuk memenuhi matlamat prestasi. Elemen ketiga iaitu improvisasi memainkan peranan yang penting dalam pendekatan Dalcroze.

Dia lebih suka irama yang jelas.3 tahun Mula menari: kanak-kanak bertatih berupaya untuk µmenari¶ mengikut muzik dengan menekuk lutut. Dia mungkin suka mendramatisasi lagu dan mungkin juga cuba mentafsir muzik ( misalnya. 4. Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah kearah sumber muzik.8 bulan Kesedaran muzik menjadi lebih aktif: bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya.Anak-anak belajar dengan baik dalam persekitaran fizikal dan social 9. Mereka mungkin lebih suka terhadap bunyi terutamanya muzik di TV atau radio atau iklan dan mungkin akan tertarik atau terpesona apabila ahli keluarga memainkan alat muzik.Anak-anak memerlukan orang dewasa sebagai model yang berkesan. 10-18 bulan Kecenderungan terhadap ekspresi muzik: bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai-mungkin pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan-serta jelas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap muzik yang dia tidak suka. Peningkatan dapat dilihat apabila ia pandai menjada irama. percubaan dengan irama yang berbeza). muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan. Ketika bayi tidur. BERGERAK MENGIKUT MUZIK Umur Perkembangan Lahir.Persekitaran pembelajaran yang pelbagai amat diperlikan untuk memenuhi perkembangan anak-anak. Dia menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menjaga masa untuk mengikuti penggunaan dalam permainan muzik yang disukainya. menghayunkan tangan. 2 . dia sudah tahu beberapa komponen-komponen yang membentuk muzik yang disukainya.8. Dia mula mengembangkan kemahiran bahasa dan meningkatkan mobility untuk mencari muzik yang paling disukainya. 10. walaupun tidak .4 tahun Ekspresi diri melalui muzik meningkat: pada tahap ini.4 bulan Kesedaran muzik bermula: bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik. 18 bulan ± 2 tahun Eksplorasi bunyi muzik meningkat: bunyi muzik di persekitaran akan memikat kanak-kanak yang bertatih. Sekarang dia boleh berbaring atau duduk dengan tenang dan mendengar selama beberapa minit pada sesuatu masa. 3 1/2. Dia akan mengoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya. Semasa mendengar. berputarputar. berayun. dan menganggukkan kepala. jadi kumpulan muzik atau lagu kanak-kanak. berubahan yang ketara berlaku.

4 ± 5 tahun Kemampuan untuk berkongsi pengalaman muzik: anak-anak boleh bercakap tentang muzik yang telah dicadangkan kepadanya. Dia menunjukkan lebih berminat dalam kumpulan menyanyi dan mungkin . Mereka dapat membezakan pic. ia sangat meminati lagu-lagu biasa dan meminta anda untuk menyanyikan berulang-ulang. melompat dengan satu kaki.semuanya tepat. 18 bulan ± 3 tahun Mula menyanyi dengan betul: terdengar bayi merapu dengan merdu seperti betul-betul lagu ketika sedang bermain. Secara berperingkat. meskipun kata-kata yang sering berulang-ulang dan lagu mungkin sangat mirip dengan lagu-lagu yang dia tahu. Ini adalah tahap µpendengaran aktif¶. Dengan dorongan. 4 ± 5 tahun Ketepatan menyanyi meningkat: anak mula menunjukkan peningkatan kawalan suara dan anggaran lebih dekat nada dan irama. Dia mula boleh melakukan pergerakan tangan dan kaki serentak dengan muzik dan boleh melompat.4 tahun Ketepatan dalam persamaan ton bermula: sekarang anak mula menyanyi hampir sama dengan orang dewasa. Jangan hairan jika pada satu masa bayi mampu mengulangi pic anda menyanyi dengan not yang sama.´ 6 ± 18 bulan Bercakap bukan-bukan makin meningkat. Kadand-kadang dia mencipta lagu ketika bermain dan boleh menggunakan lagu untuk menarik perhatian ornag lain. bayi mula melakukan percubaan dengan suara yang lain: dia berbisik. Ketika ini bayi dalam lingkungan pic. keinginan anak untuk mendengar muzik akan meningkat. Dia mungkin secara spontan mencipta lagu sendiri. Dia mungkin juga meminati lagu-lagu yang diminati oleh anda. keamatan nada suara semakin meluas. Dia juga mungkin mula menunjukkan minat untuk belajar tarian. MENYANYI Peringkat umur Lahir ± 4 bulan Tangisan pertama bayi adalah µmuzik¶: Tangisan bayi pertama bayi sangat penting untuk mengekspresikan keperluan dan perasaan. dan dia dapat menceritakan secara terperinci apa yang dia dengar. muncul aktiviti yang mennyerupai lagu. jeritan dan mula µbercakap yang bukan-bukan¶ mengulangi suara seperti ³ba-ba-ba. menggunaka suku kata atau hanya cakap kosong ketika bermain. 5 ± 6 tahun Keselarasan gerak tari bermula: meningkatkan kawalan motor dan kemampuan untuk melakukan melakukan pergerakan yang serentak dengan irama muzik sebagai langkah untuk menari. Dia mungkin menyanyikan sebuah sajak yang mudah diingat. kumuran. (muzik amat penting baginya untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan idea dan emosi untuk mengembangkan kemahiran bahasa. kelantangan dan pola-pola berirama. 3 ½ . memuat karakteristik muzikal lebih jelas: ketika kanak-kanak terus untuk bereksperimen dengan membebel suaranya menjadi aktiviti kegemarannya. dan membuat gerakan-gerakan tari berirama muzik.

suka menikmati giliran menyanyi sendirian. BERMAIN ALAT MUZIK Peringkat umur 6 ± 9 bulan Bayi suka membuat bunyi dengan apa-apa objek yang tersedia: koordinasi mata-tangan bayi terbentuk. Setiap alat berbeza. dan mereka suka membuat percubaan dengan pelbagai nada bunyi daripada kayu.3 ½ tahun Minat sebenar terhadap alat muzik meningkat: pada tahap ini. yang nyata adalah alat muzik. Anak-anak bergerak balas terhadap alat muzik. ALAT MUZIK UNTUK ANAK-ANAK Membuat muzik dengan memainkan alat muzik boleh menjadi salah satu bahagian yang paling menarik daripada pengalaman muzikal. Bahkan. ketika anak menunjukkan minat dalam mendengar alat muzik dan rakaman. rebana atau marakas. paip. tending atau memukul hampir semua benda yang berada di sekilingnya untuk menghasilkan bunyi.5 tahun Anak mula melakukan percubaan dengan alat muzik yang sebenar: Pada tahap ini. 2. banyak memberikan kesempatan kepada kanak-kanak untuk fokus pada eksplorasi kreatif. botol (rebana) dan sebagainya. drum. simbal. Dia akan tekan. Dia berasa bangga dengan kemampuannya untuk mengenal pasti melodi kegemarannya. berikan padanya mainan yang dapat membuat bunyi muzik yang menarik seperti zilofon. mereka . dan peralatanperalatan lain untuk menghasilka bunyi. anak boleh mengenalpasti bunyi-bunyi tertentu dari alat muzik dan boleh memainkan pelbagai irama muzik. pengiktirafan dan penghargaan meningkat: Kebanyakan anak kini menghasilkan lagu-lagu mudah. mangkuk. Permainan alat muzik tidak seharusnya mahal. dan pelbagai alat lain. Alat irama. baik untuk mengiringi lagu atau dendangan muzik atau mencipta lagu sendiri. loceng. 5 tahun ke atas Repertoir lagu makin berkembang. drum. 4. Dia suka memanipulasika benda-benda untuk mencapainya dan adalah tertarik dengan kemampuan barunya menghasilkan bunyi dengan objek. 18 bulan ± 2 tahun Kanak-kanak mencari objek khas untuk menghasilkan bunyi: Anda mungkin pernah melihat anak-anak berupaya mendapatkan objek tertentu seperti cawan. anda boleh membuatnya sendiri dengan kopi(drum).

Claves -claves yang tebal dan sempurna diperbuat daripada kayu keras. Segitiga ini menghasilkan bunyi yang indah. tangan. Irama kayu(rhythm sticks) -dimainkan secara berpasangan. Ia boleh menjadi halus atau bergerigi. Bunyi gendang terbaik ketika dipukul dengan sentuhan melenting cepat sehingga kulit di atas gendering boleh bergaung. Letakkan satu clave di telapak tangan anda dan lagakan dengan clave lain. Gendang (dram) -menghasilkan pelbagai jenis bunyi. Anda boleh mengetok dengan tangan atau jari. bergantung pada bagaimana ia dimainkan. Jingle bells -dipasang pada plastik atau kain dan boleh digoncang dengan tangan atau diikat pada pergelangan kaki atau pergelangan tangan. blok kayu yang berongga menghasilkan bunyi yang bergema. menggoncang rebana atau mengabungkan kedua-dua tindakan tersebut. Gendang boleh dimainkan dengan jari. atau buku jari atau dengan paluan. Blok kayu ( wood blocks) -kecil. Alat muzik Segitiga (tringles) -Yang bergantung pada seutas tali dengan bebas. atau menggosokan sepanjang kayu tersebut. mengikut jeda untuk menghasilkan irama.mudah digunakan dan mereka boleh dimainkan dengan pelbagai cara yang menarik. Rebana (tambourines) -kegemaran anak-anak kecil. Ketuk blok kayu ringan dengan kayu atau penukul getah keras. Dilengkapi dengan bingkai yang diperbuat daripada kayu atau plastic dengan plastic atau kulit gendering dan set kecil alat bunyian yang diletakkan disekeliling rebana. Goyang dengan perlahan. Dimainkan dengan memegang satu irama kayu dan memukul dengan yang lain. Ia mengetuk dengan lembut. BAHAN ASAS UNTUK GERAKAN Bahan Cara menggunakan Syal/ selendang (scarves)JENIS PERGERAKAN ASAS . Maracas -dicipta daripada labu (atau plastic keras) dan dipenuhi dengan biji atau batu kerikil.

dan kontur melodi. TUJUAN PERGERAKAN KREATIF 1. pengawalan pergerakan 3. merangkak. memintal. melentik. ‡ PERKAITAN : hubungkait bahagian-bahagian anggota badan dengan orang lain atau objek-objek. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. berputar. UNSUR-UNSUR PERGERAKAN ‡ TUBUH BADAN : pergerakan yang dilahirkan oleh bahagian. berlari. . ‡ RUANG : penggunaan ruang dalam aktiviti pergerakan. skip. kebebasan melahirkan idea dan perasaan 2.bergalop. hayun. keseronokan dan kepuasan 5. Kedua-dua jenis pergerakan boleh dikombinasikan dengan kedudukan badan pada aras tinggi. rendah atau pertengahan untuk menunjukkan pertukaran beratringan dan tinggi-rendah bunyi. melompat. kemahiran pergerakan 4. ‡ Lokomotor : berjalan.‡ Bukan lokomotor : tepuk. PERGERAKAN KREATIF Intrepretasi idea. bergolek. meloncat. kesedaran estetik 7. kesedaran imej kendiri 6. merayap. ‡ DAYA : kualiti pergerakan. apresiasi bentuk seni 8. .bahagian anggota badan. pusing. membongkok.

Meter dan tekanan ‡ gunakan meter simple duple dan quadruple dahulu kemudian meter triple. 4.1 Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . penyelesaian masalah 12. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan . Irama ‡ menepuk patah perkataan dan akhirnya dapat menepuk irama lagu yang mudah sambil menyanyi. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. bergalop dan hayun untuk compound meter ( 6 ) 8 3. Bentuk Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif 6. juga dapat menunjukkan kontur melodi menggunakan tangan atau kedudukan badan dalam pergerakan kreatif. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. Skip. 2. lebih rendah atau pada kedudukan yang sama.kartasis(melepaskan ketegangan perasaan) 9. sosialisasi 11. Kelak dapat ditunjukkan bunyi tertinggi atau terendah dalam melodi yang mempunyai renj yang lebih luas. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. teraputik APLIKASI KONSEP MUZIK DALAM PERGERAKAN 1.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ³pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzik´. Melodi ‡ guna pergerakan tangan atau kedudukan badan untuk menunjukkan bila masanya bunyi(pic) lebih tinggi. pemahaman budaya 10. alat pembelajaran akademik 13.

pergerakan kreatif yang dipersembahkan. .Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersama-sama ketika menjadi penonton. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. keliru dan sedih. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guru-guru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. marah. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka.

2 Muzik Seni kinestetik. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik.6. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. Kajian Masa Depan. aktiviti menyanyi.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. Asas muzik iaitu irama dan pic.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. Di samping itu. memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. afektif dan psikomotor murid. Bagi murid Tahap 1 khasnya. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. teknik Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. disamping memupuk nilai sosialisasi.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. Dari segi kognitif. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. dan Kemahiran Belajar . Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Dari aspek sosialisasi. PembelajaranMasteri. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian.

.3 Tarian Pergerakan melalui gerak tubuh mengikut irama. Dalam elemen ruang boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu ruang diri dan ruang am. Terdapat pelbagai jenis tarian sama ada tarian asli atau pun tarian yang dipengaruhi oleh unsur-unsur moden. kedua-dua jenis ruang mempunyai tiga tahap. Seni tari ini dapat di lihat pada pergerakkan tangan. penghargaan nilai terhadap pergerakkan berirama dan mempunyai kemampuan kreativiti yang semulajadi. badan. Aktiviti tarian sesuai untuk pertumbuhan fizikal dan kreativiti kanak-kanak. Seni tari merupakan pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama yang indah. Manakala apa-apa koordinasi atau pergerakan yang melibatkan aras tinggi adalah dikatakan pada aras tinggi. Potensi pergerakkan kanak-kanak boleh dirangsang melalui ritma dan pelbagai bentuk tari. Maka dalam kedua-dua bahagian ruang am dan ruang sendiri mempunyai suatu had iaitu lantai. kaki. ataupun kita boleh guna perkataan lain iaitu ruang terus dan ruang tidak telus.6. Di samping itu. mata dan anggota tubuh badan yang lain. beban. masa. perasaan dan pengalaman penari kepada orang lain. Tarian merupakan gerak tubuh. Pada keadaan tahap tengah ialah seseorang sedang berdiri tengak dan apa-apa sahaja bahan yang dekat dengan aras lantai adalah dikatakan tahap bawah. kanak-kanak mampu untuk mengungkapkan idea-idea. bumbung dan dinding. Kanak-kanak dapat menikmati kepuasan melalui gerak-geri yang berentak dan berirama dalam tarian. Untuk ruang diri adalah merujukan kepada bahagian yang ada pada sekeliling badan pada seseorang ataupun kawasan sekeliling yang boleh seseorang sampai pada satu bahagian. Melalui gerak tubuh. Kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak dan sentiasa aktif. Tarian mengandungi segala gerakkan tubuh badan yang mempunyai unsur-unsur keindahan. Elemen-elemen pergerakan kreatif Terdapat 6 elemen dalam pergerakan kreatif iaitu ruang. Salah satu cara untuk memuaskan keinginan untuk bergerak ialah menerusi tarian. seni tari sebagai gerakkan berirama. bentuk badan. aliran dan irama.Kanak-kanak mempunyai naluri terhadap rentak dan irama.

Pergerakan yang dilakukan amat berkaitkan dengan pertubuhan seseorang kanak-kanak pada aspek lokomotor dan bukan lokomotor. Selain itu pergerakannya boleh berubah-ubah dengan bergerak berjalan dan berhenti mengikut rangsangan yang diberikan misalnya. dengan menggunakan anggota bahagian tangan dan kaki untuk membentuk satu jenis barang iaitu meja ataupun sejenis haiwan seperti kucing. Elemen seterusnya dalam pergerakan kreatif adalah elemen masa. kanan dan belakang. pergerakan dengan berjalan lurus ke depan. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti adalah tangan. Contohnya seorang kanakkanak sedang berimaginasi bahawa dia adalah seorang peninju yang ingin menggerakkan tangan . Contohnya. Dengan mempunyai pergerakan yang asas ini dapatlah boleh mewujudkan satu combinasi antara semua pergerakan tersebut menjadi satu pergerakan yang melibatkan ruang am contohnya. tapak tangan dan lutut. memindah dan menerima berat badan. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberikan. Maka dalam elemen badan terdapat dua bahagian mengenainya iaitu keseluruhan tubuh badan dan bahagian tubuh badan. Contoh aktivitinya adalah gaya pergerakan berjalan boleh dijalankan secara bebas atau terkawal. kiri. muzik. Pergerakan ini bukan sahaja mengenai pergerakan semata-mata cepat atau lambat tetapi juga merangkui proses antara kelajuan lambat hingga cepat. pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. Untuk elemen kedua adalah badan atau bentuk badan. Elemen ini telah menunjukkan tentang bentuk gaya boleh dilakukan pada seseorang individu dengan menggunakan seluruh anggota badannya. Untuk keseluruhan tubuh badan adalah menyatakan bahawa pergerakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas dan terkawal. Pergerakan ini adalah memberi persediaan tubuh badan untuk menyokong. Misalnya.Elemen ruang juga boleh dikatakan koordinasi badan terhadap sesuatu arah contohnya depan. berjalan berbentuk ular atau berjalan berbentuk zigzag. Elemen masa adalah saling berhubungan kait dengan kelajuan sama ada cepat atau lambat tentang sesuatu gaya bentuk pergerakan. Manakala untuk bahagian tubuh badan adalah menyatakan tentang pergerakan yang dilakukan dengan menggunakan mana-mana satu atau kesemua daripada anggota tubuh badannya untuk membentuk sesuatu atau sejenis bentuk objek.

Manakala untuk aspek halus-ringan. Pergerakan amat sukar dihentikan dengan serte merta. Dalam elemen beban adalah berkaitan tentang aspet berat dan ringan dalam pergerakan yang dilakukan dan dikawal oleh seseorang otot-otot anggota tubuh badan. Elemen aliran ini dibahagikan kepada dua jenis iaitu elemen bebas dan elemen terikat. Contohnya bermain aktiviti tepuk tangan untuk demostrasi irama perkataan. seseorang budan lelaki akan berimaginasi bahawa dia sedang mengangkat berat maka budak lelaki akan berfikir dan berasa pemberat itu sangat berat dan perlu menggunakan seluruh kekuatan badannya untuk mengankatnya. Duduk dalam keadaan bulatan. Elemen keempat ialah elemen beban atau tekanan. Dengan menggunakan aktiviti tepuk tangan dengan berirama untuk menyebut . adalah seseorang budan akan berimaginasinya yang dia sedang menyelam dalam air. dalam aspek berat. Elemen kelima adalah elemen aliran. Elemen irama bukan semata-mata hanya saling berkait dengan aspek muzik tetapi ia juga berkaitan dengan bentuk irama lain dalam kehidupan seharian kita. Manakala seorang kanak-kanak berimaginasi seperti seekor burung yang sedang ingin mendarat. Elemen irama sentiasa dapat dihubung kaitkan dengan elemen masa. perkataan juga merupakan atau membentuk sebagai irama untuk melakukan pelbagai jenis aktiviti berkaitkan dengan lokomotor. Proses langkah ini dilakukan sehingga habis dalam satu pusingan.kuat. Maka kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halusringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan.dengan pantas untuk menumbuk. kemudian sebutkan nama masing-masing sambil menepuk tangan. Selepas orang pertama habis sebut namanya. Elemen terakhir ialah elemen irama. Manakala untuk aliran terikat adalah pergerakan yang lambat seperti berjalan kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan adalah berada dalam keadaan seimbang. maka dia akan berasa bahawa pergerakan tersebut adalah lambat. orang kedua akan sambung dengan tepuk tangan dengan sebut namanya. Elemen bebas adalah merujukan bahawa seseorang budak yang sedang melakukan pergerakan secara bebas apa-apa sahaja bentuk gaya seperti melompat di atas udara dan berlari dengan cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya. maka dia akan berasa bahawa badannya adalah sangat ringan semasa dalam keadaan yang menyelam dalam air. Misalnya.

pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai . Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ´pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzikµ. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua.nama masing-masing dapatlah melatih pada aspek lokomotor kanak-kanak di samping juga dapat mengikut irama yang betul. Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi .

Muzik Seni kinestetik. memainkanperanan yang efektif dalam proses .Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik.Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersamasama ketika menjadi penonton. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. Asas muzik iaitu irama dan pic. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guruguru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. keliru dan sedih.perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan. marah.

strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. aktiviti menyanyi.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. Dari aspek sosialisasi. . Dari segi kognitif.perkembangan diri kanak-kanak. disamping memupuk nilai sosialisasi. afektif dan psikomotor murid. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah caracara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. Kajian Masa Pertukaran tempat. Bagi murid Tahap 1 khasnya. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. Di samping itu. 6.

(a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian. 7. perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu. Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau . lurus (seperti panah). (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok). Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki. Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru). Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza.

Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak.Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka . Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ´pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzikµ. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersamasama ketika menjadi penonton.pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze.

afektif dan psikomotor murid. aktiviti menyanyi. keliru dan sedih.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. Asas muzik iaitu irama dan pic. Dari aspek sosialisasi. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. disamping memupuk nilai sosialisasi. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. Dari segi kognitif. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan . Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guruguru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. marah. memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. Bagi murid Tahap 1 khasnya.seperti perasaan gembira. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. Di samping itu. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Muzik Seni kinestetik.

bawah. arah.lurus. Laluan pula melibatkan kedudukan seperti lurus. Ruang diri bermaksud ruang yang terdapat di sekeliling kanak-kanak.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan.bangsa. (kiri-kanan). Aras pula aktiviti yang melibatkan kedudukan seperti rendah. Ruang am pula bermaksud ruang yang menggunakan semua ruang contohnya seperti dewan dan padang.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. aras. melengkung. kecil. Ruang adalah yang melibatkan lokasi. (depan-belakang)š Laluan. Manakala yang terakhir ialah ekstensi iaitu melibatkan ruang seperti besar. depan dan belakang. sederhana dan tinggi. Kajian Masa KESEDARAN RUANG ‡ Melibatkan lokasi. kanan. kiri dan kanan. arah. arah pergerakan dan dari mana datangnya pergerakan Konsep pergerakan yang kedua ialah konsep kesedaran ruang. laluan dan ekstensi.ruang diri dan ruang amš Arah. Antara contoh aktiviti yang melibatkan arah ialah seperti µpassing¶ bola ke atas. aras. Arah pula melibatkan aktiviti seperti atas. laluan dan ekstensi. kiri. bawah. zig-zagš Ekstensi.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. melengkung dan juga zig-zag. (jauh-dekat)š ‡ Menentukan arah pergerakan tubuh badan ‡ Dapat mengesan tempat pergerakan.(besar-kecil). .(atas-bawah). Lokasi. jauh dan dekat. Lokasi terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful