INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, JALAN BEHOR PULAI, 01000 KANGAR, PERLIS.

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) AMBILAN NOVEMBER 2008 PENDIDIKAN PRASEKOLAH PERINGKAT 5
MATA PELAJARAN:

APRRESIASI MUZIK DENGAN PERGERAKAN PRASEKOLAH PRM 3102

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA PELATIH NO. K/PENGENALAN

SUPIAH BINTI MOHAMED ALI (710101-08-8416)

KUMPULAN

PGSR PRASEKOLAH

EN. SHAIFUDDIN BIN ABDUL RAHIM NAMA PENSYARAH EN. MOHAMMAD ROSLY BIN MOHAMMAD SALLEH

TARIKH HANTAR

15 APRIL 2011

µGURU PENJANA MODAL INSAN GEMILANGµ

BORANG PENGAKUAN

Saya dengan ini membuat pengakuan bahawa semua kerja kursus Aprresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (PRM 3102) ini adalah hasil kerja yang disediakan oleh saya. Saya tidak meniru atau menciplak daripada mana-mana

bahagian kerja kursus yang telah saya hantar.

Di sini saya mengaku bahawa:
Semakan i Telah mengaku bahawa semua hasil kerja ini diambil daripada bahan bercetak dan media elektronik. ii Tidak meniru daripasda mana-mana sumber dan pelajar lain kecuali nukilan dan ringkasan yang tiaptiap satunya telah dijelaskan sumbernya. iii Tidak membenarkan pelajar lain meniru hasil kerja kumpulan saya ; iv Telah mengakui mewakili definisi dan pandangan penulis di dalam kertas projek saya dan kumpulan. / / / /

Dengan itu, saya Supiah binti Mohamrd Ali memahami bahawa sekiranya terdapat sebarang bukti yang menunjukkan penipuan, Institiut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis berhak untuk mengambil tindakan disiplin yang bersesuaian.

«««««««««««.. (Supiah binti Mohamed Ali ) 710101-08-8416

Tarikh : 14 APRIL 2011

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, dapat kami menyiapkan tugasan bagi Aprresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (PRM 3102) pada masa yang ditetapkan. Di sini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses menyempurnakan tugasan ini.

Sekalung penghargaan saya tujukan kepada keluarga

yang telah banyak memberi

sokongan dan bantuan sepanjang usaha kami dalam menyiapkan tugasan projek ini. Segala jasa dan pergorbanan yang diberikan tidak akan saya lupakan.

Ribuan terima kasih juga kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik Shaifuddin bin Abdul Rahim dan Encik Mohammad Rosly bin Mohammad Salleh yang banyak memberi tunjuk ajar, idea serta pendapat. Segala yang disampaikan telah saya gunakan sepenuhnya dalam tugasan ini. Selain itu, tidak saya lupakan para pensyarah daripada Jabatan Kajian Sosial yang banyak memberi kerjasama kepada saya..

Seterusnya, terima kasih kepada rakan-rakan guru dan anak murid Prasekolah S.K Sungai Kechil Nibong Tebal, S.P.S Pulau Pinang yang banyak membantu menjayakan kerja kursus ini. Semoga segala ilmu yang diperolehi dapat kita gunakan dimasa hadapan.

Saya menyusun sepuluh jari memohon maaf andainya ada salah dan silap. Segala yang baik itu datang dari Allah dan segala yang buruk itu dari diri saya sendiri.

Prof.com/2009/09/permainan-yang-merangsangperkembangan. Sharani Ahmad (2007).kpm.com http://myschoolnet. http://impreschoolteacha.ppk.permataiman. PTS PROFESSIONAL.com email: info@permataiman.SOALAN TUGASAN PROJEK HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN:Permainan Kanak-kanak Laporan Reflektif Permainan Refleksi individu Bibliografi Folio Lampiran:- BIBLIOGRAFI Nordin Mamat. Publishing Sdn.Rohani Abdullah. Nani Menon & Mohd. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd.(2005). Asas Sosial Kanak-kanak.my/sp_hsp/pra/hk_pra_sek_keb2.pdf . Panduan Kurikulum Prasekolah. Madya Dr.blogspot.html www. Bhd.

arah. untuk peneguhan pembelajaran konsep muzik bagi .SOALAN: Peneguhan konsep muzik boleh dibuat dalam bentuk pergerakan kreatif yang melibatkan aspek ruang seperti kawasan. Rancangkan aktiviti pergerakan kreatif setiap aspek ruang tersebut. laluan dan ekstensi. aras.

Sebagai contoh. irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi. pokok pisang yang ditiup angin boleh ditunjukkan secara simbolik dengan rnengangkat kedua-dua belah tangan sambil digoyang ke kiri dan ke kanan secara lemah lembut. Pengalaman dalam melakukan pergerakan kreatif akan memberi peluang memperkembangkan kesedaran dan kefahaman tentang konsep pergerakan. PERGERAKAN KREATIF Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan. Dengan kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea.Pengenalan PENGENALAN Pergerakan kreatif bermaksud pergerakan yang dilakukan secara simbolik. Pergerakan kreatif dihasilkan daripada idea. perasaan serta tanggapan deria untuk menterjemahkan sesuatu situasi atau rangsangan yang diberi. perasaan atau tanggapan deria yang dapat .

idea atau perasaan. Tujuan pergerakan kreatif adalah untuk meningkatkan potensi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma. Penyelesaian masalah dalam pergerakan kreatif bukan berunsurkanpertandingan. pergerakan berjalan dan buka-tutup boleh dilakukan secara bebas atau terkawal. siku. misalnya muzik. kebebasan dan pengucapan TEMA DALAM PERGERAKAN KREATIF 1.dilahirkan secara simbolik melakukan pergerakan. kaki dan pinggul. berpasangan atau berkumpulan. pergerakan tersebut menjadi lebih bermakna. Kesemua unsur yang dinyatakan ini akan dapat membantu pelakunya untuk berkomunikasi. Pergerakan boleh berubah-ubah iaitu bergerak atau berhenti mengikut rangsangan yang diberi. Pergerakan kreatif boleh dilakukan sama ada secara bersendirian. ‡ Pergerakan kreatif memberi fokus kepada penggunaan pancaindera untuk mencipta sesuatu pergerakan secara berterusan. Terdapat empat unsure utama dalam pergerakan kreatif. Misalnya. kebebasan dan pengucapan. ‡ Pergerakan kreatif ialah bentuk ekspresi diri yang unik untuk menyampaikan pemikiran. pergelangan tangan. kreativiti. Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan diberi kepada pergerakan bahagianbahagian badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. (a) Keseluruhan Tubuh Badan Dalam pergerakan ini gerakan dilakukan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas atau terkawal. ‡ Supaya pelajar akan berasa seronok dan riang ketika belajar. Setiap pergerakan yang ditonjolkan adalah mengikut interpretasi dan penilaian kendiri. ‡ Pelajar dapat berkomunikasi melalui pergerakan. . Pergerakan ini mengawal aliran pergerakan lokomotor atau bukan lokomotor tubuh badan. Sekiranya pergerakan itu dihayati dengan mood dan perasaan yang berkaitan. (b) Bahagian Tubuh Badan Pergerakan ini dapat dilakukan seperti bahu. kreativiti. Empat unsur tersebut itu ialah: ‡ Tubuh badan ‡ Ruang ‡ Masa ‡ Daya OBJEKTIF Objektif pergerakan kreatif adalah untuk: ‡ Meningkatkan prestasi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma.

Misalnya. Sebagai contoh. 3. Selain daripada melibatkan penggunaan kawasan pergerakan ini juga melibatkan penggunaan arah. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberi.Pergerakan ini adalah persediaan tubuh badan untuk menyokong. Namun adalah mudah untuk berdiri jika pergerakan adalah halus dan ringan contohnya menyelam. kaki dan pinggul. Contohnya pergerakan secara serta merta ialah sewaktu sebagai seorang peninju menggerakkan tangan dengan pantas untuk menumbuk. Kesedaran ruang ini akan melibatkan penggunaan kawasan dan arah dalam menontonkan sesuatu pergerakan. Tapak tangan dan lutut menjadi sokongan kepada berat badan. misalnya beban. (a) Sesuatu pergerakan akan dikawal apabila pergerakan itu mendapat rintangan. ke atas . Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. Kesedaran Ruang Tema ini memberi tumpuan kepada ruang dalam menimbulkan perasaan. Misalnya. (b) Arah Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. siku. (a) Kawasan Kawasan yang digunakan dalam pergerakan ini memberi tumpuan kepada ruang diri dan ruang am. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat kuat kepada pergerakan yang dilakukan (b)Masa Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan pengawalan gerakan sama ada secara serta merta atau kawal lambat. tapak tangan dan lutut. bagi pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. memindah dan menerima berat badan. Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Tema ini akan memberi tumpuan kepada bagaimana cara tubuh badan bergerak dan membantu individu mengawal pergerakan mereka untuk melahirkan perasaan mereka melalui pergerakan. pergelangan tangan. ke sisi. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti ialah tangan. perasaan gembira dilahirkan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang dengan cara melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat. Pergerakan ini dapat dilakukan menggunakan bahagian tubuh badan seperti bahu. Sementara pergerakan kawal lambat ialah membayangkan cara burung terbang tinggi. 2. ke belakang. seseorang yang sedang mencangkung akan sukar untuk berdiri iika pergerakannya adalah berat-kuat iaitu seolah-olah dia memikuk benda berat.

Penyesuaian terhadap rakan Penyesuaian terhadap rakan ialah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dalam pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. Kawasan aktiviti dalam lingkungan yang lebih luas berbanding ruang terus. 5. ke belakang. ‡ Aliran terikat Pergerakan berjalan adalah satu pergerakan aliran terikat kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan berada dalam keadaan seimbang. Ruang terus ialah ruang yang digunakan secara langsung dengan berada dalam klingkungan kawasan yang tidak luas aktiviti yang dilakukan pada aras yang rendah. Contohnva dalam melakukan aktiviti pergerakan melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat akan melibatkan juga arah pergerakan tersebut.dan ke bawah. Daya cipta kreatif dapat dihasilkan dan dipertontonkan apabila individu itu dapat menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan ruang tidak terus. Contoh aktiviti dala kemahiran ini ialah: . Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. Pergerakan yang melibatkan penggunaan kawasan dan arah dengan menggunakan peta. (b) Ruang Salah satu kemahiran dalam pergerakan kreatif ialah memberi tumpuan kepada kesedaran tenang cara menggunakan ruang untuk melakukan pergerakan. ke atas dan ke bawah. 4. melengkung dan zig-zag. Ruang tidak terus ialah kawasan atau ruang yang digunakan secara tidak langsung digunakan dalam gerakan pelbagai aras. Contoh berjalan menggunakan pergerakan lurus. Terdapat dua jenis aliran dalam tema ini iaitu ‡ Aliran bebas Pergerakan melompat adalah aliran bebas kerana keseluruhan tubuh badan berada di udara dan sukar diberhentikan. Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini berdasarkan kepada kelancaran urutan pergerakan tubuh badan dengan menggunakan ruang dan masa (a) Aliran Aliran mengutamakan kelancaran pergerakan menggunakan ruang dan masa dalam melakukan gerakan. ke sisi.

(c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan . Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan.Kerja Berkumpulan Dalam kerja berkumpulan. penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan perlu dilakukan leh pelaku. Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok). perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu. lurus (seperti panah). Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian. Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza. Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah cara-cara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. Hubungan yang berlaku dengan rakan boleh dilaksanakan seperti yang berikut: ‡ Ketua dengan pengikut ‡ Kumpulan bekerjasama ‡ Ahli kumpulan bertentangan dengan rakan-rakan Pertukaran tempat. Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. (a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru). Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. 7. 6. Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas.

awangan. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua.1 Ruang Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. April 07. berliku-liku. 2010 4:45 PM Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. membesar Kesedaran Ruang Wednesday.tinggi. . PERGERAKAN LOKOMOTO KREATIF Pergerakan lokomoto secara kreatif dapat dilakukan dengan menyerapkan empat aspek pergerakan. lantai. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. iaitu 2. Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian kawasan seperti : a) aras .Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama.mengecil. belakang sisi.hadapan. rendah b) arah . sederhana. atas. zig-zag d) ekstensi . lurus. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. bawah c) aliran .

rendah b) Arah ± hadapan. April 07. c) Aliran ± awangan. berliku-liku.. zig zag Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian seperti :DEFINISI PERGERAKAN . sambungan. d) Ekstensi ± mengecil.Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. belakang. membesar. lurus. sisi atas dan sisi bawah. jauh dan dekat. Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Wednesday. 2010 4:44 PM a) Aras ± tinggi. sederhana. lantai. Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan.

Definisi pergerakan adalah sebarang bentuk gerak (movement) yang dilakukan oleh seseoramg itu akan menyebabkan dia berubah kedudukan atau kekal di tempat tersebut. pendekatan pergerakan kreatif digunakan . KEPENTINGAN PERGERAKAN Pergerakan merupakan aktiviti yang memenuhi aktiviti kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif dalam situasi pembelajaran muzik . menggolek dan menampar alatan kecil atau besar. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik serta dapat menghafal lirik muzik dengan baik. Pergerakanpergerakan ini dapat diaplikasikan sebagai rutin harian sama ada dalam tugas harian ataupun dalam aktiviti sukan dan rekreasi. TEORI KECERDASAN PELBAGAI HOWARD GARDNER Kecerdasan Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. Oleh yang demikian. ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melibatkan diri sepenuhnya dan meluahkan perasaan mereka. muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen muzik. imaginasi dan menginterpretasi melalui muzik secara pergerakan fizikal yang bersifat µnonverbal¶ . Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang menyebabkan keseluruhan tubuh badan berubah kedudukan seperti berjalan dan berlari disebut bergerak dan beredar. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. Pengalaman pergerakan kreatif dapat memperkembang kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan. DEFINISI MUZIK Menurut Campbell 1995. muzik serta irama yany terdapat dipersekitarannya. membaling. Bagi meningkatkan potensi kreativiti murid dalam melakukan pergerakan khasnya menginterpretasi idea . Selain itu seseorang yang cenderung dalam keceerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan . Seseorang yang mempunyai kelebihan ini sangat sensitive kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud di dunia ini. Pergerakan pergerakan tersebut boleh dikoordinasikan bagi manipulasi dengan alatan seperti melambung. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia. binatang mahupun guruh serta suara-suara yang lainnya. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik . mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik.Oleh itu respon kepada muzik merupakan pelengkap kepada pelbagai aktiviti pengajaran pembelajaran di bilik darjah kerana dalam dunia kanak-kanak muzik dan gerakan tidak boleh dipisahkan kerana sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bergerak.

pandai mengguanakan kosa kata muzikal dan peka terhadap ritma. main peranan. mengenal pasti pola abstrak. keseimbangan. permainan sukan dan seni pertahanan diri. Penyanyi. latihan fizikal. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. ketangkasan dan keanggunan ketika bergerak. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini. Oleh itu pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang komplek berkaitan Matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. perkaitan. mensintesis. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi. ketukan. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. pelakon. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertayaan. individu juga cekap memanipulasikan objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dan mental. menganalisis. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini adalah menggunakan simbol. menaakul. Biasanya. Lazimnya. peninju. Selain itu. menyoal. sebab dan akibat. bunyi vocal. Oleh itu. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluah idea. menari. aktiviti jasmani. nyanyian dan drama lagu. Mereka sering bertanya tentang berbagaibagai fenomena yang dilihat yang berlaku disekeliling mereka. mereka juga suka mengklasifikasikan benda untuk mudah mengira. Kecerdasan Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan mengguanakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di samping itu. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. Artis.mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik. tentera. bunyi instrumental. . penari. Contoh aktiviti yang berkaitan dengan kecerdasan ini ialah tarian kreatif. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. Semua manusia di dunia ini mempunyai kecedasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman muzik yang ada berdasarkan tahap yang berbeza-beza. Kecerdasan Logik-Matematik Kecerdasan logik-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. Mereka juga dapat mengubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permaianan muzik. Orang yang cerdas dalam bidang kenestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otototot. Seseorang yang mempunyai kecerdasan logic-matematik yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan berbentuk eksplorasi. drama. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan darjat yang berbeza-beza. mengubah lagu. gimrama dan lain-lain. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. pemain bola sepak.

urutan nombor. sebab dan akibat (logic). beliau mendapati bahawa ramai pelajar muzik tidak dapat merasai dan melahirkan emosi terhadap muzik yang dimainkan walaupun mereka telah menguasai kemahiran dan teknik permainan alat muzik. dan kecerdasan logik-matematik menunjukkan kemampuan kita untuk menghasilkan dan menghargai irama. perkaitan. kinestetik. pin dan temborin sementara menghargai berbagai bentuk ekspresi muzik dan kemampuan kita untuk menggunakan badan dan objek dengan cekap. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya Berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan Matematik dan Sains. Dalcroze berpendapat bahawa badan manusia merupakan alat muzik semulajadi yang paling sesuai untuk menerapkan konsep-konsep asas muzik. Dalcroze tidak setuju dengan cara . kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain.rumus. namun kaedah ini masih dapat dipraktikkan pada nasa sekarang. Terdapat 3 element utama dalam kaedah ini iaitu eurhythmics. Kaedah ini melatih kemahiran dalam konsep-konsep muzik yang asas seperti irama. seorang pemuzik dan pendidik muzik berbangsa Swiss. penyelesaian masalah. mengalami masalah ketepatan pic dan intonasi. pengurusan grafik dan pengiraan. Malah mereka mempunyai masalah dalam memainkan irama yang ringkas. Konsep muzik. social dan perkembangan fizikal. Manurut Gardner. dinamik dan bentuk. Oleh itu. Falsafah pendidikan yang terkandungdalam kaedah ini yang melibatkan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. Konsep dan Teknik Semasa Dalcroze menjadi professor di Conservatory Of Music di Geneva. Pendekatan Dalcroze erdasarkan 2 prinsip iaitu kepentingan pendengaran dan literasi muzik selepas kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal. beliau telah mengasaskan satu pendekatan untuk member pendidikan muzik yang menyeluruh kepada pelajar-pelajar muzik. Menurut Gardner. Walaupun kaedah ini telah diperkenalkan lebih daripada 100 tahun yang lepas. ton. member peluang kepada murid-murid untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan penemuan sejajar dengan teori pendidikan kini. beliau telah mehasilkan 3 elemen yang berasaskan pergerakan dan gabungan daripada 3 komponen tersebut telah menghasilkan kaedah pengajaran yang kreatif ini. Falsafah. Keupayaan untuk menunjukkan ekspresi terhadap konsep muzik melalui gerakan merupakan prinsip utama dalam kaedah ini. kaedah sofla dan improvisasi. cabaran pendidik adalah untuk mengenali kecerdasan yang berasingan dan memeliharanya sebagai kecerdasan universal untuk memenuhi fungsi penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Oleh itu. PENDEKATAN DALCROZE Pengenalan Kaedah Dalcroze telah diasaskan oleh Emiles Jaques-Dalcroze (1865-1950). pola abstrak.

Prosese pengajaran dan pembelajaran notasi dan teori akan menjadi lebih mudah dan cepat apabila kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal. elemen-elemen muzik seperti detik. barulah guru mengaitkan pengetahuan dan kefahaman kanak-kanak tehadap konsep muzik dengan notasi. mengoyangkan badan atau anggita badan. Dalroze juga berpendapat bahawa pengajaran dan pembelajaran muzik harus bermula dengan pengalaman muzik yang bermakn.pengajaran pembelajaran muzik yang hanya menekankan literasi muzik di mana teori muzik di ajar secara µatas kertas¶. Proses ini dapat menjamin kanak-kanak dapat memahami konsep muzik secara mendalam dan berkesan. teori. tekanan. Beliau percaya bahawa kanak-kanak perlu mempunyai pengalaman muzikal yang mencukupi dan telah menguasai konsep-konsep muzik dalam aspek pendengaran dan persembahan. Elemen kedua iaitu kaedah nyanyian Sofla bertujuan untuk melatih kemahiran pendengaran secara dalaman (inner hearing) dan memperkenalkan konsep harmoni. aktiviti nyanyian sofla juga dikaitkan dengan aktiviti gerakan supaya kanak-kanak dapat merasai . Oleh itu. tengah dan pada aras rendah seperti angkat tangan dan hayun. merangkak. membengkokkan lutut. Contoh untuk bergeraka setempat ialah menepuk. analisa dan sebagainya. 3 aspek utama dalam pendekatan Dalcroze ialah eurhythmics. Pembelajara muzik tidak boleh dilakukan dengan pengenalan notasi formal dan penerangan guru sahaja. dinamik. Seperti Kaedah Kodaly dan Orff. pendengaran menjadi elemen penting dalam kaedah Dalcroze. untuk menguasai pergerakan dalam bunyi muzik. merenjis dan lain-lain. Ketiga-tiga aspek ini saling berkaitan dan berpusatkan aktiviti gerakan keran Dalcroze percaya bahawa cara yang paling berkesan untuk mempelajari konsep asas muzik seperti irama adalah melalui gerakan. nyanyian sofla dan improvisasi. merenjis dan sebagainya. Pada pendapat beliau muzik berkait rapat dengan muzik dan kanakkanak tidak dapat µmendengar¶ bunyi muzik dengan cara pembelajaran sebegini. badan manusia adalah alat muzik yang dapat dilatih untuk mencapai tujuan tersebut. bergalop dan lain-lain lagi. Gerakan yang menggunakan aras pula merujuk kepada gerakan yang dapat dilakukan pada aras tinggi. Dengan cara-cara inin kanak-kanak akan dapat membezakan kualiti ton yang dihasilkan. tempo dan sebagainya juga dapat ditunjukkan melalui gerakan badan. Oleh itu. gerakan menggunakan aras dan gerakan menggunakan ruang. Gerakan yang menggunakan ruang menggalakkan individu bergerak menggunakan ruang di sekelilingnya pada semua arah seperti berjalan. melompat. frasa. Selain daripada itu. Beliau percaya bunyi muzik harus diperkenalkan dalam kelas teori supaya kanak-kanak dapat dikaitkan apa yang dipelajari dengan bunyi. kanak-kanak dapat mempelajari konsep pic dan kaitan antara ton. Eurhythmics merupakan aktiviti kinetic yang melatih badan kanak-kanak untuk bergerak terhadap muzik yang diperdengarkan. Dalam erti kata lain. Dalcroze berpendapat bahawa kaedah nyanyian sofla. eurhythmics adalah respon badan terhadap konsep muzik yang diperkenalkan. Dalcroze menggunakan system ³Do Tetap´ di mana do yang digunakan adalah berasaskan not C. Terdapat 3 jenis gerakan yang dapat dilakukan iaitu gerakan setempat. Dalcroze berpendapat bahawa semua elemen dapat dirasai melalui gerakan dan semua bunyi muzik mempunyai ciri pergerakan.

Anak-anak tidak boleh dibebani dengan keperluan untuk memenuhi matlamat prestasi.Anak-anak yang masih kecil mampu mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis melalui idea-idea muzik. 5. nyanyian dan permainan alat muzik.Anak-anak perlu pengalaman sebagai contoh dari bunyi muzik. Improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak memberi peluang dan kebebasan kepada kanak-kanak untuk menunjukkan pemahaman terhadap konsep muzik yang telah dipelajari secara kreatif dan spontan. aktiviti dan bahan-bahan. Dengan meningkatnya jumlah tempat perjagaan anak. 2. Melalui improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak.Anak-anak yang belajar muzik sejak awal dari pelbagai latar belakang. Mendengarkan dan bergerak mengikut music. Pemahaman yang sebenar terhadap muzik dapat ditunjukkan dalam kemahiran seseorang memanipulasikan konsep muzik. 6. . penjagaan anak sekolah.Anak-anak membawa kepentingan yang unik dan mempunyai kemampuan dalam mempelajari muzik 3. Kanakkanak membuat improvisasi dalam gerakan. Kanak-kanak memerlukan persekitaran muzik untuk membesar. dan program-program intervensi awal untuk kanak-kanak kurang upaya dan kanak-kanak berisiko tinggi menunjukkan bahawa maklumat tentang keperluan muzik bayi dan anak-anak perlu disediakan dan juga peringkat-peringkat muzik patut ditetapkan untuk pembelajaran muzik anak-anak.Semua kanak-kanak mempunyai potensi muzik.kaitan antara pic. Improvisasi oleh guru dengan menggunaka piano dapat member panduan yang asas kepada kanak-kanak dalam kemahiran pendengaran dan menggerakkan semangat kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif. menyanyi dan bermain alat muzik memberikan gambaran deskriptif perkembangan muzik bermula lahir hingga 5 tahun yang telah digariskan oleh Music Educators National Conference (MENC) menyatakan mengenai pembelajaran muzik untuk kanak-kanak. penting untuk memahami dasat atau tahap awal perkembangan muzik peringkat kebangsaan. Elemen ketiga iaitu improvisasi memainkan peranan yang penting dalam pendekatan Dalcroze. 7. MENC¶ menyatakan: 1. Peringkat Kebangsaan untuk Pendidikan Muzik Taman Kanak-kanak (2-4 tahun) Perkembangan muzik amat penting kepada anak-anak sebelum di hantar ke taman kanak-kanak. guru-guru juga dapat menilai sejauh manakah kanak-kanak telah memahami konsep yang disampaikan dan merancangkan aktiviti susulan yang berkesan. 2 jenis improvisasi terlibat dalam pendekatan ini. 4. TAHAP ASAS AWAL MUZIK DAN GERAKAN PERKEMBANGAN PERINGKAT KEBANGSAAN Sebelum anda mula memikirkan cara-cara untuk merancang dan melaksanakan gerakan dan pengalaman muzik bagi anak-anak.Bermain adalah aktiviti anak-anak.

jadi kumpulan muzik atau lagu kanak-kanak.4 bulan Kesedaran muzik bermula: bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik. Semasa mendengar. berputarputar.Persekitaran pembelajaran yang pelbagai amat diperlikan untuk memenuhi perkembangan anak-anak. Dia menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menjaga masa untuk mengikuti penggunaan dalam permainan muzik yang disukainya. Sekarang dia boleh berbaring atau duduk dengan tenang dan mendengar selama beberapa minit pada sesuatu masa. Dia lebih suka irama yang jelas. 10-18 bulan Kecenderungan terhadap ekspresi muzik: bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai-mungkin pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan-serta jelas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap muzik yang dia tidak suka. Dia akan mengoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya. 3 1/2. percubaan dengan irama yang berbeza). Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah kearah sumber muzik.8 bulan Kesedaran muzik menjadi lebih aktif: bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya. Mereka mungkin lebih suka terhadap bunyi terutamanya muzik di TV atau radio atau iklan dan mungkin akan tertarik atau terpesona apabila ahli keluarga memainkan alat muzik. walaupun tidak . BERGERAK MENGIKUT MUZIK Umur Perkembangan Lahir. muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan.4 tahun Ekspresi diri melalui muzik meningkat: pada tahap ini.Anak-anak belajar dengan baik dalam persekitaran fizikal dan social 9. dan menganggukkan kepala. berubahan yang ketara berlaku. 10. Ketika bayi tidur.8. Dia mungkin suka mendramatisasi lagu dan mungkin juga cuba mentafsir muzik ( misalnya. Peningkatan dapat dilihat apabila ia pandai menjada irama. dia sudah tahu beberapa komponen-komponen yang membentuk muzik yang disukainya.Anak-anak memerlukan orang dewasa sebagai model yang berkesan. menghayunkan tangan.3 tahun Mula menari: kanak-kanak bertatih berupaya untuk µmenari¶ mengikut muzik dengan menekuk lutut. Dia mula mengembangkan kemahiran bahasa dan meningkatkan mobility untuk mencari muzik yang paling disukainya. 4. 18 bulan ± 2 tahun Eksplorasi bunyi muzik meningkat: bunyi muzik di persekitaran akan memikat kanak-kanak yang bertatih. berayun. 2 .

4 tahun Ketepatan dalam persamaan ton bermula: sekarang anak mula menyanyi hampir sama dengan orang dewasa. meskipun kata-kata yang sering berulang-ulang dan lagu mungkin sangat mirip dengan lagu-lagu yang dia tahu. memuat karakteristik muzikal lebih jelas: ketika kanak-kanak terus untuk bereksperimen dengan membebel suaranya menjadi aktiviti kegemarannya. kumuran. Jangan hairan jika pada satu masa bayi mampu mengulangi pic anda menyanyi dengan not yang sama. muncul aktiviti yang mennyerupai lagu. 4 ± 5 tahun Ketepatan menyanyi meningkat: anak mula menunjukkan peningkatan kawalan suara dan anggaran lebih dekat nada dan irama. Dia menunjukkan lebih berminat dalam kumpulan menyanyi dan mungkin . Dia mungkin juga meminati lagu-lagu yang diminati oleh anda. dan dia dapat menceritakan secara terperinci apa yang dia dengar. Ini adalah tahap µpendengaran aktif¶. menggunaka suku kata atau hanya cakap kosong ketika bermain. Dia mungkin menyanyikan sebuah sajak yang mudah diingat. 5 ± 6 tahun Keselarasan gerak tari bermula: meningkatkan kawalan motor dan kemampuan untuk melakukan melakukan pergerakan yang serentak dengan irama muzik sebagai langkah untuk menari. 18 bulan ± 3 tahun Mula menyanyi dengan betul: terdengar bayi merapu dengan merdu seperti betul-betul lagu ketika sedang bermain.´ 6 ± 18 bulan Bercakap bukan-bukan makin meningkat. 3 ½ . dan membuat gerakan-gerakan tari berirama muzik. melompat dengan satu kaki. bayi mula melakukan percubaan dengan suara yang lain: dia berbisik. ia sangat meminati lagu-lagu biasa dan meminta anda untuk menyanyikan berulang-ulang. MENYANYI Peringkat umur Lahir ± 4 bulan Tangisan pertama bayi adalah µmuzik¶: Tangisan bayi pertama bayi sangat penting untuk mengekspresikan keperluan dan perasaan. Kadand-kadang dia mencipta lagu ketika bermain dan boleh menggunakan lagu untuk menarik perhatian ornag lain. (muzik amat penting baginya untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan idea dan emosi untuk mengembangkan kemahiran bahasa. Mereka dapat membezakan pic. 4 ± 5 tahun Kemampuan untuk berkongsi pengalaman muzik: anak-anak boleh bercakap tentang muzik yang telah dicadangkan kepadanya. jeritan dan mula µbercakap yang bukan-bukan¶ mengulangi suara seperti ³ba-ba-ba. Dengan dorongan. Dia mula boleh melakukan pergerakan tangan dan kaki serentak dengan muzik dan boleh melompat. Ketika ini bayi dalam lingkungan pic. Dia juga mungkin mula menunjukkan minat untuk belajar tarian. Dia mungkin secara spontan mencipta lagu sendiri.semuanya tepat. keinginan anak untuk mendengar muzik akan meningkat. kelantangan dan pola-pola berirama. Secara berperingkat. keamatan nada suara semakin meluas.

4. Dia suka memanipulasika benda-benda untuk mencapainya dan adalah tertarik dengan kemampuan barunya menghasilkan bunyi dengan objek. mereka . Bahkan. drum. 5 tahun ke atas Repertoir lagu makin berkembang. loceng. baik untuk mengiringi lagu atau dendangan muzik atau mencipta lagu sendiri. rebana atau marakas. dan peralatanperalatan lain untuk menghasilka bunyi. simbal. Setiap alat berbeza. paip. BERMAIN ALAT MUZIK Peringkat umur 6 ± 9 bulan Bayi suka membuat bunyi dengan apa-apa objek yang tersedia: koordinasi mata-tangan bayi terbentuk. tending atau memukul hampir semua benda yang berada di sekilingnya untuk menghasilkan bunyi. 2.3 ½ tahun Minat sebenar terhadap alat muzik meningkat: pada tahap ini. banyak memberikan kesempatan kepada kanak-kanak untuk fokus pada eksplorasi kreatif. Dia berasa bangga dengan kemampuannya untuk mengenal pasti melodi kegemarannya. berikan padanya mainan yang dapat membuat bunyi muzik yang menarik seperti zilofon. anda boleh membuatnya sendiri dengan kopi(drum). anak boleh mengenalpasti bunyi-bunyi tertentu dari alat muzik dan boleh memainkan pelbagai irama muzik. drum. ketika anak menunjukkan minat dalam mendengar alat muzik dan rakaman. Dia akan tekan. Alat irama. yang nyata adalah alat muzik.suka menikmati giliran menyanyi sendirian. Permainan alat muzik tidak seharusnya mahal. Anak-anak bergerak balas terhadap alat muzik. botol (rebana) dan sebagainya. dan pelbagai alat lain. dan mereka suka membuat percubaan dengan pelbagai nada bunyi daripada kayu.5 tahun Anak mula melakukan percubaan dengan alat muzik yang sebenar: Pada tahap ini. ALAT MUZIK UNTUK ANAK-ANAK Membuat muzik dengan memainkan alat muzik boleh menjadi salah satu bahagian yang paling menarik daripada pengalaman muzikal. mangkuk. pengiktirafan dan penghargaan meningkat: Kebanyakan anak kini menghasilkan lagu-lagu mudah. 18 bulan ± 2 tahun Kanak-kanak mencari objek khas untuk menghasilkan bunyi: Anda mungkin pernah melihat anak-anak berupaya mendapatkan objek tertentu seperti cawan.

tangan. Segitiga ini menghasilkan bunyi yang indah. Maracas -dicipta daripada labu (atau plastic keras) dan dipenuhi dengan biji atau batu kerikil. Blok kayu ( wood blocks) -kecil. mengikut jeda untuk menghasilkan irama. Ia mengetuk dengan lembut. Goyang dengan perlahan. Rebana (tambourines) -kegemaran anak-anak kecil. Alat muzik Segitiga (tringles) -Yang bergantung pada seutas tali dengan bebas. Jingle bells -dipasang pada plastik atau kain dan boleh digoncang dengan tangan atau diikat pada pergelangan kaki atau pergelangan tangan. Dilengkapi dengan bingkai yang diperbuat daripada kayu atau plastic dengan plastic atau kulit gendering dan set kecil alat bunyian yang diletakkan disekeliling rebana. atau buku jari atau dengan paluan. atau menggosokan sepanjang kayu tersebut. menggoncang rebana atau mengabungkan kedua-dua tindakan tersebut. bergantung pada bagaimana ia dimainkan. Irama kayu(rhythm sticks) -dimainkan secara berpasangan. Letakkan satu clave di telapak tangan anda dan lagakan dengan clave lain. Claves -claves yang tebal dan sempurna diperbuat daripada kayu keras. Anda boleh mengetok dengan tangan atau jari. Gendang (dram) -menghasilkan pelbagai jenis bunyi. blok kayu yang berongga menghasilkan bunyi yang bergema.mudah digunakan dan mereka boleh dimainkan dengan pelbagai cara yang menarik. Ketuk blok kayu ringan dengan kayu atau penukul getah keras. Ia boleh menjadi halus atau bergerigi. Dimainkan dengan memegang satu irama kayu dan memukul dengan yang lain. Bunyi gendang terbaik ketika dipukul dengan sentuhan melenting cepat sehingga kulit di atas gendering boleh bergaung. BAHAN ASAS UNTUK GERAKAN Bahan Cara menggunakan Syal/ selendang (scarves)JENIS PERGERAKAN ASAS . Gendang boleh dimainkan dengan jari.

bergolek. ‡ PERKAITAN : hubungkait bahagian-bahagian anggota badan dengan orang lain atau objek-objek. skip. apresiasi bentuk seni 8. kebebasan melahirkan idea dan perasaan 2.bahagian anggota badan.bergalop. pusing. ‡ DAYA : kualiti pergerakan. rendah atau pertengahan untuk menunjukkan pertukaran beratringan dan tinggi-rendah bunyi. Kedua-dua jenis pergerakan boleh dikombinasikan dengan kedudukan badan pada aras tinggi. TUJUAN PERGERAKAN KREATIF 1. pengawalan pergerakan 3. merayap. dan kontur melodi. meloncat. memintal. melompat.‡ Bukan lokomotor : tepuk. membongkok. . kemahiran pergerakan 4. berputar. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. kesedaran imej kendiri 6. . melentik. berlari. hayun. UNSUR-UNSUR PERGERAKAN ‡ TUBUH BADAN : pergerakan yang dilahirkan oleh bahagian. ‡ RUANG : penggunaan ruang dalam aktiviti pergerakan. kesedaran estetik 7. keseronokan dan kepuasan 5. PERGERAKAN KREATIF Intrepretasi idea. merangkak. ‡ Lokomotor : berjalan.

teraputik APLIKASI KONSEP MUZIK DALAM PERGERAKAN 1. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. lebih rendah atau pada kedudukan yang sama. Bentuk Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif 6. Melodi ‡ guna pergerakan tangan atau kedudukan badan untuk menunjukkan bila masanya bunyi(pic) lebih tinggi. Kelak dapat ditunjukkan bunyi tertinggi atau terendah dalam melodi yang mempunyai renj yang lebih luas. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. alat pembelajaran akademik 13. 2. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan . 4. Skip. Meter dan tekanan ‡ gunakan meter simple duple dan quadruple dahulu kemudian meter triple. penyelesaian masalah 12. sosialisasi 11.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ³pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzik´. bergalop dan hayun untuk compound meter ( 6 ) 8 3. pemahaman budaya 10. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak.kartasis(melepaskan ketegangan perasaan) 9.1 Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . juga dapat menunjukkan kontur melodi menggunakan tangan atau kedudukan badan dalam pergerakan kreatif. Irama ‡ menepuk patah perkataan dan akhirnya dapat menepuk irama lagu yang mudah sambil menyanyi.

Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guru-guru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. . Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira. marah. keliru dan sedih.pergerakan kreatif yang dipersembahkan. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersama-sama ketika menjadi penonton.

terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. disamping memupuk nilai sosialisasi.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. afektif dan psikomotor murid. Dari segi kognitif. Bagi murid Tahap 1 khasnya. Di samping itu.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. Dari aspek sosialisasi.2 Muzik Seni kinestetik. memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. PembelajaranMasteri. Asas muzik iaitu irama dan pic. dan Kemahiran Belajar . aktiviti menyanyi.6. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. Kajian Masa Depan. teknik Berfikir Secara Kritis dan Kreatif.

Aktiviti tarian sesuai untuk pertumbuhan fizikal dan kreativiti kanak-kanak. Dalam elemen ruang boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu ruang diri dan ruang am. Tarian mengandungi segala gerakkan tubuh badan yang mempunyai unsur-unsur keindahan. Kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak dan sentiasa aktif. Salah satu cara untuk memuaskan keinginan untuk bergerak ialah menerusi tarian. kanak-kanak mampu untuk mengungkapkan idea-idea.Kanak-kanak mempunyai naluri terhadap rentak dan irama. Seni tari ini dapat di lihat pada pergerakkan tangan. seni tari sebagai gerakkan berirama. Di samping itu. badan. Potensi pergerakkan kanak-kanak boleh dirangsang melalui ritma dan pelbagai bentuk tari. kedua-dua jenis ruang mempunyai tiga tahap. Manakala apa-apa koordinasi atau pergerakan yang melibatkan aras tinggi adalah dikatakan pada aras tinggi. Terdapat pelbagai jenis tarian sama ada tarian asli atau pun tarian yang dipengaruhi oleh unsur-unsur moden. beban.6. Kanak-kanak dapat menikmati kepuasan melalui gerak-geri yang berentak dan berirama dalam tarian. Untuk ruang diri adalah merujukan kepada bahagian yang ada pada sekeliling badan pada seseorang ataupun kawasan sekeliling yang boleh seseorang sampai pada satu bahagian. Pada keadaan tahap tengah ialah seseorang sedang berdiri tengak dan apa-apa sahaja bahan yang dekat dengan aras lantai adalah dikatakan tahap bawah. masa. bumbung dan dinding. Elemen-elemen pergerakan kreatif Terdapat 6 elemen dalam pergerakan kreatif iaitu ruang. penghargaan nilai terhadap pergerakkan berirama dan mempunyai kemampuan kreativiti yang semulajadi. ataupun kita boleh guna perkataan lain iaitu ruang terus dan ruang tidak telus. bentuk badan. Tarian merupakan gerak tubuh. Seni tari merupakan pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama yang indah. aliran dan irama. . mata dan anggota tubuh badan yang lain. perasaan dan pengalaman penari kepada orang lain. Melalui gerak tubuh. kaki.3 Tarian Pergerakan melalui gerak tubuh mengikut irama. Maka dalam kedua-dua bahagian ruang am dan ruang sendiri mempunyai suatu had iaitu lantai.

kiri. Dengan mempunyai pergerakan yang asas ini dapatlah boleh mewujudkan satu combinasi antara semua pergerakan tersebut menjadi satu pergerakan yang melibatkan ruang am contohnya. tapak tangan dan lutut. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti adalah tangan. Elemen seterusnya dalam pergerakan kreatif adalah elemen masa. muzik. Contoh aktivitinya adalah gaya pergerakan berjalan boleh dijalankan secara bebas atau terkawal.Elemen ruang juga boleh dikatakan koordinasi badan terhadap sesuatu arah contohnya depan. Maka dalam elemen badan terdapat dua bahagian mengenainya iaitu keseluruhan tubuh badan dan bahagian tubuh badan. Pergerakan ini bukan sahaja mengenai pergerakan semata-mata cepat atau lambat tetapi juga merangkui proses antara kelajuan lambat hingga cepat. Elemen ini telah menunjukkan tentang bentuk gaya boleh dilakukan pada seseorang individu dengan menggunakan seluruh anggota badannya. berjalan berbentuk ular atau berjalan berbentuk zigzag. memindah dan menerima berat badan. Selain itu pergerakannya boleh berubah-ubah dengan bergerak berjalan dan berhenti mengikut rangsangan yang diberikan misalnya. Pergerakan ini adalah memberi persediaan tubuh badan untuk menyokong. Contohnya. Contohnya seorang kanakkanak sedang berimaginasi bahawa dia adalah seorang peninju yang ingin menggerakkan tangan . Manakala untuk bahagian tubuh badan adalah menyatakan tentang pergerakan yang dilakukan dengan menggunakan mana-mana satu atau kesemua daripada anggota tubuh badannya untuk membentuk sesuatu atau sejenis bentuk objek. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberikan. Elemen masa adalah saling berhubungan kait dengan kelajuan sama ada cepat atau lambat tentang sesuatu gaya bentuk pergerakan. pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. kanan dan belakang. Untuk keseluruhan tubuh badan adalah menyatakan bahawa pergerakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas dan terkawal. Misalnya. Pergerakan yang dilakukan amat berkaitkan dengan pertubuhan seseorang kanak-kanak pada aspek lokomotor dan bukan lokomotor. pergerakan dengan berjalan lurus ke depan. Untuk elemen kedua adalah badan atau bentuk badan. dengan menggunakan anggota bahagian tangan dan kaki untuk membentuk satu jenis barang iaitu meja ataupun sejenis haiwan seperti kucing.

Elemen irama bukan semata-mata hanya saling berkait dengan aspek muzik tetapi ia juga berkaitan dengan bentuk irama lain dalam kehidupan seharian kita. Manakala untuk aliran terikat adalah pergerakan yang lambat seperti berjalan kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan adalah berada dalam keadaan seimbang. Proses langkah ini dilakukan sehingga habis dalam satu pusingan. Elemen terakhir ialah elemen irama. Manakala seorang kanak-kanak berimaginasi seperti seekor burung yang sedang ingin mendarat. Selepas orang pertama habis sebut namanya. Contohnya bermain aktiviti tepuk tangan untuk demostrasi irama perkataan. kemudian sebutkan nama masing-masing sambil menepuk tangan. Dengan menggunakan aktiviti tepuk tangan dengan berirama untuk menyebut . maka dia akan berasa bahawa badannya adalah sangat ringan semasa dalam keadaan yang menyelam dalam air. Maka kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halusringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. orang kedua akan sambung dengan tepuk tangan dengan sebut namanya. Pergerakan amat sukar dihentikan dengan serte merta. Contohnya. Elemen bebas adalah merujukan bahawa seseorang budak yang sedang melakukan pergerakan secara bebas apa-apa sahaja bentuk gaya seperti melompat di atas udara dan berlari dengan cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. seseorang budan lelaki akan berimaginasi bahawa dia sedang mengangkat berat maka budak lelaki akan berfikir dan berasa pemberat itu sangat berat dan perlu menggunakan seluruh kekuatan badannya untuk mengankatnya. Dalam elemen beban adalah berkaitan tentang aspet berat dan ringan dalam pergerakan yang dilakukan dan dikawal oleh seseorang otot-otot anggota tubuh badan. Duduk dalam keadaan bulatan. maka dia akan berasa bahawa pergerakan tersebut adalah lambat. Elemen aliran ini dibahagikan kepada dua jenis iaitu elemen bebas dan elemen terikat. Misalnya. Elemen keempat ialah elemen beban atau tekanan. Elemen kelima adalah elemen aliran.dengan pantas untuk menumbuk. perkataan juga merupakan atau membentuk sebagai irama untuk melakukan pelbagai jenis aktiviti berkaitkan dengan lokomotor. adalah seseorang budan akan berimaginasinya yang dia sedang menyelam dalam air. dalam aspek berat. Elemen irama sentiasa dapat dihubung kaitkan dengan elemen masa. Manakala untuk aspek halus-ringan.kuat.

Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai . pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut.nama masing-masing dapatlah melatih pada aspek lokomotor kanak-kanak di samping juga dapat mengikut irama yang betul. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ´pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzikµ.

kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersamasama ketika menjadi penonton.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. keliru dan sedih. Muzik Seni kinestetik. Asas muzik iaitu irama dan pic.perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. marah. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guruguru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira. memainkanperanan yang efektif dalam proses .Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri.

disamping memupuk nilai sosialisasi.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. Bagi murid Tahap 1 khasnya. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. Dari aspek sosialisasi. 6. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. Kajian Masa Pertukaran tempat. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. Di samping itu. aktiviti menyanyi. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah caracara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. afektif dan psikomotor murid. .perkembangan diri kanak-kanak.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. Dari segi kognitif. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak.

Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru). Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok). perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu. (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza. Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. lurus (seperti panah). Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau . Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. 7. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian. Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki.(a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan.

Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ´pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzikµ. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersamasama ketika menjadi penonton. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak.pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka .Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing.

Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guruguru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Dari aspek sosialisasi. memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri.seperti perasaan gembira. marah. Asas muzik iaitu irama dan pic. keliru dan sedih. aktiviti menyanyi. Dari segi kognitif. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. afektif dan psikomotor murid. Di samping itu. Muzik Seni kinestetik. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. disamping memupuk nilai sosialisasi. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan . Bagi murid Tahap 1 khasnya.

kanan. (kiri-kanan).strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan.(atas-bawah). jauh dan dekat. Kajian Masa KESEDARAN RUANG ‡ Melibatkan lokasi. zig-zagš Ekstensi. aras. laluan dan ekstensi.bangsa.ruang diri dan ruang amš Arah. . aras. Ruang diri bermaksud ruang yang terdapat di sekeliling kanak-kanak. Manakala yang terakhir ialah ekstensi iaitu melibatkan ruang seperti besar. Lokasi. laluan dan ekstensi. sederhana dan tinggi. Lokasi terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. bawah.(besar-kecil). arah pergerakan dan dari mana datangnya pergerakan Konsep pergerakan yang kedua ialah konsep kesedaran ruang. kecil. Aras pula aktiviti yang melibatkan kedudukan seperti rendah.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. (depan-belakang)š Laluan. arah.lurus. Ruang adalah yang melibatkan lokasi. kiri dan kanan. Arah pula melibatkan aktiviti seperti atas. depan dan belakang. (jauh-dekat)š ‡ Menentukan arah pergerakan tubuh badan ‡ Dapat mengesan tempat pergerakan. bawah. melengkung. arah. kiri.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. Antara contoh aktiviti yang melibatkan arah ialah seperti µpassing¶ bola ke atas. Ruang am pula bermaksud ruang yang menggunakan semua ruang contohnya seperti dewan dan padang. melengkung dan juga zig-zag. Laluan pula melibatkan kedudukan seperti lurus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful