INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, JALAN BEHOR PULAI, 01000 KANGAR, PERLIS.

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) AMBILAN NOVEMBER 2008 PENDIDIKAN PRASEKOLAH PERINGKAT 5
MATA PELAJARAN:

APRRESIASI MUZIK DENGAN PERGERAKAN PRASEKOLAH PRM 3102

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA PELATIH NO. K/PENGENALAN

SUPIAH BINTI MOHAMED ALI (710101-08-8416)

KUMPULAN

PGSR PRASEKOLAH

EN. SHAIFUDDIN BIN ABDUL RAHIM NAMA PENSYARAH EN. MOHAMMAD ROSLY BIN MOHAMMAD SALLEH

TARIKH HANTAR

15 APRIL 2011

µGURU PENJANA MODAL INSAN GEMILANGµ

BORANG PENGAKUAN

Saya dengan ini membuat pengakuan bahawa semua kerja kursus Aprresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (PRM 3102) ini adalah hasil kerja yang disediakan oleh saya. Saya tidak meniru atau menciplak daripada mana-mana

bahagian kerja kursus yang telah saya hantar.

Di sini saya mengaku bahawa:
Semakan i Telah mengaku bahawa semua hasil kerja ini diambil daripada bahan bercetak dan media elektronik. ii Tidak meniru daripasda mana-mana sumber dan pelajar lain kecuali nukilan dan ringkasan yang tiaptiap satunya telah dijelaskan sumbernya. iii Tidak membenarkan pelajar lain meniru hasil kerja kumpulan saya ; iv Telah mengakui mewakili definisi dan pandangan penulis di dalam kertas projek saya dan kumpulan. / / / /

Dengan itu, saya Supiah binti Mohamrd Ali memahami bahawa sekiranya terdapat sebarang bukti yang menunjukkan penipuan, Institiut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis berhak untuk mengambil tindakan disiplin yang bersesuaian.

«««««««««««.. (Supiah binti Mohamed Ali ) 710101-08-8416

Tarikh : 14 APRIL 2011

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, dapat kami menyiapkan tugasan bagi Aprresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (PRM 3102) pada masa yang ditetapkan. Di sini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses menyempurnakan tugasan ini.

Sekalung penghargaan saya tujukan kepada keluarga

yang telah banyak memberi

sokongan dan bantuan sepanjang usaha kami dalam menyiapkan tugasan projek ini. Segala jasa dan pergorbanan yang diberikan tidak akan saya lupakan.

Ribuan terima kasih juga kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik Shaifuddin bin Abdul Rahim dan Encik Mohammad Rosly bin Mohammad Salleh yang banyak memberi tunjuk ajar, idea serta pendapat. Segala yang disampaikan telah saya gunakan sepenuhnya dalam tugasan ini. Selain itu, tidak saya lupakan para pensyarah daripada Jabatan Kajian Sosial yang banyak memberi kerjasama kepada saya..

Seterusnya, terima kasih kepada rakan-rakan guru dan anak murid Prasekolah S.K Sungai Kechil Nibong Tebal, S.P.S Pulau Pinang yang banyak membantu menjayakan kerja kursus ini. Semoga segala ilmu yang diperolehi dapat kita gunakan dimasa hadapan.

Saya menyusun sepuluh jari memohon maaf andainya ada salah dan silap. Segala yang baik itu datang dari Allah dan segala yang buruk itu dari diri saya sendiri.

my/sp_hsp/pra/hk_pra_sek_keb2.permataiman.html www. Prof.(2005).ppk.SOALAN TUGASAN PROJEK HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN:Permainan Kanak-kanak Laporan Reflektif Permainan Refleksi individu Bibliografi Folio Lampiran:- BIBLIOGRAFI Nordin Mamat.pdf .com http://myschoolnet. PTS PROFESSIONAL.kpm. Sharani Ahmad (2007).com/2009/09/permainan-yang-merangsangperkembangan.blogspot. Panduan Kurikulum Prasekolah. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd. Bhd. Publishing Sdn. Madya Dr. http://impreschoolteacha. Nani Menon & Mohd.com email: info@permataiman. Asas Sosial Kanak-kanak.Rohani Abdullah.

untuk peneguhan pembelajaran konsep muzik bagi . laluan dan ekstensi. aras. Rancangkan aktiviti pergerakan kreatif setiap aspek ruang tersebut. arah.SOALAN: Peneguhan konsep muzik boleh dibuat dalam bentuk pergerakan kreatif yang melibatkan aspek ruang seperti kawasan.

Dengan kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea. irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi. pokok pisang yang ditiup angin boleh ditunjukkan secara simbolik dengan rnengangkat kedua-dua belah tangan sambil digoyang ke kiri dan ke kanan secara lemah lembut. perasaan serta tanggapan deria untuk menterjemahkan sesuatu situasi atau rangsangan yang diberi. Pengalaman dalam melakukan pergerakan kreatif akan memberi peluang memperkembangkan kesedaran dan kefahaman tentang konsep pergerakan.Pengenalan PENGENALAN Pergerakan kreatif bermaksud pergerakan yang dilakukan secara simbolik. Pergerakan kreatif dihasilkan daripada idea. perasaan atau tanggapan deria yang dapat . Sebagai contoh. PERGERAKAN KREATIF Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan.

pergerakan tersebut menjadi lebih bermakna. (a) Keseluruhan Tubuh Badan Dalam pergerakan ini gerakan dilakukan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas atau terkawal. pergelangan tangan. kebebasan dan pengucapan TEMA DALAM PERGERAKAN KREATIF 1. berpasangan atau berkumpulan. Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan diberi kepada pergerakan bahagianbahagian badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan.dilahirkan secara simbolik melakukan pergerakan. Empat unsur tersebut itu ialah: ‡ Tubuh badan ‡ Ruang ‡ Masa ‡ Daya OBJEKTIF Objektif pergerakan kreatif adalah untuk: ‡ Meningkatkan prestasi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma. Misalnya. misalnya muzik. kreativiti. ‡ Supaya pelajar akan berasa seronok dan riang ketika belajar. Pergerakan kreatif boleh dilakukan sama ada secara bersendirian. kreativiti. idea atau perasaan. ‡ Pergerakan kreatif memberi fokus kepada penggunaan pancaindera untuk mencipta sesuatu pergerakan secara berterusan. kaki dan pinggul. Terdapat empat unsure utama dalam pergerakan kreatif. Tujuan pergerakan kreatif adalah untuk meningkatkan potensi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma. siku. ‡ Pelajar dapat berkomunikasi melalui pergerakan. Setiap pergerakan yang ditonjolkan adalah mengikut interpretasi dan penilaian kendiri. (b) Bahagian Tubuh Badan Pergerakan ini dapat dilakukan seperti bahu. Pergerakan ini mengawal aliran pergerakan lokomotor atau bukan lokomotor tubuh badan. ‡ Pergerakan kreatif ialah bentuk ekspresi diri yang unik untuk menyampaikan pemikiran. Pergerakan boleh berubah-ubah iaitu bergerak atau berhenti mengikut rangsangan yang diberi. kebebasan dan pengucapan. pergerakan berjalan dan buka-tutup boleh dilakukan secara bebas atau terkawal. Penyelesaian masalah dalam pergerakan kreatif bukan berunsurkanpertandingan. Kesemua unsur yang dinyatakan ini akan dapat membantu pelakunya untuk berkomunikasi. Sekiranya pergerakan itu dihayati dengan mood dan perasaan yang berkaitan. .

2. Contohnya pergerakan secara serta merta ialah sewaktu sebagai seorang peninju menggerakkan tangan dengan pantas untuk menumbuk. Pergerakan ini dapat dilakukan menggunakan bahagian tubuh badan seperti bahu. Misalnya. Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Tema ini akan memberi tumpuan kepada bagaimana cara tubuh badan bergerak dan membantu individu mengawal pergerakan mereka untuk melahirkan perasaan mereka melalui pergerakan. Kesedaran ruang ini akan melibatkan penggunaan kawasan dan arah dalam menontonkan sesuatu pergerakan. (a) Sesuatu pergerakan akan dikawal apabila pergerakan itu mendapat rintangan. Sementara pergerakan kawal lambat ialah membayangkan cara burung terbang tinggi. ke sisi. Namun adalah mudah untuk berdiri jika pergerakan adalah halus dan ringan contohnya menyelam. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti ialah tangan. memindah dan menerima berat badan. 3. Misalnya. Tapak tangan dan lutut menjadi sokongan kepada berat badan. Sebagai contoh. ke belakang. (b) Arah Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. Selain daripada melibatkan penggunaan kawasan pergerakan ini juga melibatkan penggunaan arah. kaki dan pinggul. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. perasaan gembira dilahirkan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang dengan cara melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat. misalnya beban. Kesedaran Ruang Tema ini memberi tumpuan kepada ruang dalam menimbulkan perasaan. siku. ke atas . seseorang yang sedang mencangkung akan sukar untuk berdiri iika pergerakannya adalah berat-kuat iaitu seolah-olah dia memikuk benda berat.Pergerakan ini adalah persediaan tubuh badan untuk menyokong. tapak tangan dan lutut. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat kuat kepada pergerakan yang dilakukan (b)Masa Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan pengawalan gerakan sama ada secara serta merta atau kawal lambat. (a) Kawasan Kawasan yang digunakan dalam pergerakan ini memberi tumpuan kepada ruang diri dan ruang am. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberi. bagi pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. pergelangan tangan.

Pergerakan yang melibatkan penggunaan kawasan dan arah dengan menggunakan peta. Ruang tidak terus ialah kawasan atau ruang yang digunakan secara tidak langsung digunakan dalam gerakan pelbagai aras. ke sisi. Contoh aktiviti dala kemahiran ini ialah: . Terdapat dua jenis aliran dalam tema ini iaitu ‡ Aliran bebas Pergerakan melompat adalah aliran bebas kerana keseluruhan tubuh badan berada di udara dan sukar diberhentikan. Daya cipta kreatif dapat dihasilkan dan dipertontonkan apabila individu itu dapat menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan ruang tidak terus. Contoh berjalan menggunakan pergerakan lurus. ke belakang. Contohnva dalam melakukan aktiviti pergerakan melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat akan melibatkan juga arah pergerakan tersebut. ‡ Aliran terikat Pergerakan berjalan adalah satu pergerakan aliran terikat kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan berada dalam keadaan seimbang. Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini berdasarkan kepada kelancaran urutan pergerakan tubuh badan dengan menggunakan ruang dan masa (a) Aliran Aliran mengutamakan kelancaran pergerakan menggunakan ruang dan masa dalam melakukan gerakan. 5. Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan.dan ke bawah. ke atas dan ke bawah. melengkung dan zig-zag. Ruang terus ialah ruang yang digunakan secara langsung dengan berada dalam klingkungan kawasan yang tidak luas aktiviti yang dilakukan pada aras yang rendah. Kawasan aktiviti dalam lingkungan yang lebih luas berbanding ruang terus. 4. (b) Ruang Salah satu kemahiran dalam pergerakan kreatif ialah memberi tumpuan kepada kesedaran tenang cara menggunakan ruang untuk melakukan pergerakan. Penyesuaian terhadap rakan Penyesuaian terhadap rakan ialah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dalam pasangan atau kumpulan melalui pergerakan.

Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan perlu dilakukan leh pelaku. lurus (seperti panah).Kerja Berkumpulan Dalam kerja berkumpulan. Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu. Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. 7. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan . Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok). Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian. Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah cara-cara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. (a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. 6. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru). Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas. Hubungan yang berlaku dengan rakan boleh dilaksanakan seperti yang berikut: ‡ Ketua dengan pengikut ‡ Kumpulan bekerjasama ‡ Ahli kumpulan bertentangan dengan rakan-rakan Pertukaran tempat. (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan.

Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan.tinggi. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. sederhana. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. belakang sisi. Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian kawasan seperti : a) aras . April 07. membesar Kesedaran Ruang Wednesday.mengecil. berliku-liku. PERGERAKAN LOKOMOTO KREATIF Pergerakan lokomoto secara kreatif dapat dilakukan dengan menyerapkan empat aspek pergerakan. 2010 4:45 PM Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan.1 Ruang Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. atas. zig-zag d) ekstensi . Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. iaitu 2. rendah b) arah .awangan. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing.hadapan. . lantai. lurus.Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. bawah c) aliran .

sederhana. Wednesday. membesar. berliku-liku. Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. 2010 4:44 PM a) Aras ± tinggi.Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. d) Ekstensi ± mengecil. April 07. Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. lurus. lantai. c) Aliran ± awangan. sisi atas dan sisi bawah. sambungan.. jauh dan dekat. zig zag Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian seperti :DEFINISI PERGERAKAN . belakang. rendah b) Arah ± hadapan.

Oleh yang demikian. Seseorang yang mempunyai kelebihan ini sangat sensitive kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud di dunia ini. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia. muzik serta irama yany terdapat dipersekitarannya. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. binatang mahupun guruh serta suara-suara yang lainnya. muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen muzik. membaling. KEPENTINGAN PERGERAKAN Pergerakan merupakan aktiviti yang memenuhi aktiviti kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif dalam situasi pembelajaran muzik . Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik serta dapat menghafal lirik muzik dengan baik. muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melibatkan diri sepenuhnya dan meluahkan perasaan mereka. Pengalaman pergerakan kreatif dapat memperkembang kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan.Definisi pergerakan adalah sebarang bentuk gerak (movement) yang dilakukan oleh seseoramg itu akan menyebabkan dia berubah kedudukan atau kekal di tempat tersebut. imaginasi dan menginterpretasi melalui muzik secara pergerakan fizikal yang bersifat µnonverbal¶ . Pergerakan pergerakan tersebut boleh dikoordinasikan bagi manipulasi dengan alatan seperti melambung. pendekatan pergerakan kreatif digunakan . Pergerakanpergerakan ini dapat diaplikasikan sebagai rutin harian sama ada dalam tugas harian ataupun dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang menyebabkan keseluruhan tubuh badan berubah kedudukan seperti berjalan dan berlari disebut bergerak dan beredar. menggolek dan menampar alatan kecil atau besar. DEFINISI MUZIK Menurut Campbell 1995. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik .Oleh itu respon kepada muzik merupakan pelengkap kepada pelbagai aktiviti pengajaran pembelajaran di bilik darjah kerana dalam dunia kanak-kanak muzik dan gerakan tidak boleh dipisahkan kerana sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bergerak. Bagi meningkatkan potensi kreativiti murid dalam melakukan pergerakan khasnya menginterpretasi idea . TEORI KECERDASAN PELBAGAI HOWARD GARDNER Kecerdasan Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. Selain itu seseorang yang cenderung dalam keceerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan . mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik.

Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. nyanyian dan drama lagu. . pemain bola sepak. peninju. Oleh itu pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang komplek berkaitan Matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi. Artis. Selain itu. pandai mengguanakan kosa kata muzikal dan peka terhadap ritma. mengubah lagu. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan darjat yang berbeza-beza. Oleh itu. Kecerdasan Logik-Matematik Kecerdasan logik-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. latihan fizikal. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertayaan. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Mereka sering bertanya tentang berbagaibagai fenomena yang dilihat yang berlaku disekeliling mereka. menyoal. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. individu juga cekap memanipulasikan objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dan mental. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. drama. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluah idea. Mereka juga dapat mengubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permaianan muzik. bunyi instrumental. Di samping itu. Contoh aktiviti yang berkaitan dengan kecerdasan ini ialah tarian kreatif. mensintesis. Semua manusia di dunia ini mempunyai kecedasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman muzik yang ada berdasarkan tahap yang berbeza-beza. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. mereka juga suka mengklasifikasikan benda untuk mudah mengira. sebab dan akibat. Lazimnya. main peranan. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. ketukan. bunyi vocal. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. menari.mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik. menaakul. keseimbangan. mengenal pasti pola abstrak. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. aktiviti jasmani. Kecerdasan Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan mengguanakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. gimrama dan lain-lain. menganalisis. penari. Orang yang cerdas dalam bidang kenestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otototot. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini adalah menggunakan simbol. tentera. pelakon. ketangkasan dan keanggunan ketika bergerak. Biasanya. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. permainan sukan dan seni pertahanan diri. perkaitan. Seseorang yang mempunyai kecerdasan logic-matematik yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan berbentuk eksplorasi. Penyanyi.

Konsep dan Teknik Semasa Dalcroze menjadi professor di Conservatory Of Music di Geneva. seorang pemuzik dan pendidik muzik berbangsa Swiss. Menurut Gardner. perkaitan. Dalcroze tidak setuju dengan cara . Oleh itu. Manurut Gardner. kaedah sofla dan improvisasi. ton. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya Berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan Matematik dan Sains. beliau telah mehasilkan 3 elemen yang berasaskan pergerakan dan gabungan daripada 3 komponen tersebut telah menghasilkan kaedah pengajaran yang kreatif ini. Terdapat 3 element utama dalam kaedah ini iaitu eurhythmics. dinamik dan bentuk. beliau mendapati bahawa ramai pelajar muzik tidak dapat merasai dan melahirkan emosi terhadap muzik yang dimainkan walaupun mereka telah menguasai kemahiran dan teknik permainan alat muzik. social dan perkembangan fizikal. Konsep muzik. penyelesaian masalah. cabaran pendidik adalah untuk mengenali kecerdasan yang berasingan dan memeliharanya sebagai kecerdasan universal untuk memenuhi fungsi penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Falsafah. Malah mereka mempunyai masalah dalam memainkan irama yang ringkas. Pendekatan Dalcroze erdasarkan 2 prinsip iaitu kepentingan pendengaran dan literasi muzik selepas kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal. Keupayaan untuk menunjukkan ekspresi terhadap konsep muzik melalui gerakan merupakan prinsip utama dalam kaedah ini. dan kecerdasan logik-matematik menunjukkan kemampuan kita untuk menghasilkan dan menghargai irama. kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Kaedah ini melatih kemahiran dalam konsep-konsep muzik yang asas seperti irama. beliau telah mengasaskan satu pendekatan untuk member pendidikan muzik yang menyeluruh kepada pelajar-pelajar muzik. Oleh itu. Falsafah pendidikan yang terkandungdalam kaedah ini yang melibatkan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. PENDEKATAN DALCROZE Pengenalan Kaedah Dalcroze telah diasaskan oleh Emiles Jaques-Dalcroze (1865-1950). namun kaedah ini masih dapat dipraktikkan pada nasa sekarang. pin dan temborin sementara menghargai berbagai bentuk ekspresi muzik dan kemampuan kita untuk menggunakan badan dan objek dengan cekap. urutan nombor. sebab dan akibat (logic). pengurusan grafik dan pengiraan. kinestetik. pola abstrak. member peluang kepada murid-murid untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan penemuan sejajar dengan teori pendidikan kini.rumus. mengalami masalah ketepatan pic dan intonasi. Walaupun kaedah ini telah diperkenalkan lebih daripada 100 tahun yang lepas. Dalcroze berpendapat bahawa badan manusia merupakan alat muzik semulajadi yang paling sesuai untuk menerapkan konsep-konsep asas muzik.

Dalroze juga berpendapat bahawa pengajaran dan pembelajaran muzik harus bermula dengan pengalaman muzik yang bermakn. teori. Elemen kedua iaitu kaedah nyanyian Sofla bertujuan untuk melatih kemahiran pendengaran secara dalaman (inner hearing) dan memperkenalkan konsep harmoni. Beliau percaya bunyi muzik harus diperkenalkan dalam kelas teori supaya kanak-kanak dapat dikaitkan apa yang dipelajari dengan bunyi. Pembelajara muzik tidak boleh dilakukan dengan pengenalan notasi formal dan penerangan guru sahaja. Pada pendapat beliau muzik berkait rapat dengan muzik dan kanakkanak tidak dapat µmendengar¶ bunyi muzik dengan cara pembelajaran sebegini. kanak-kanak dapat mempelajari konsep pic dan kaitan antara ton. Prosese pengajaran dan pembelajaran notasi dan teori akan menjadi lebih mudah dan cepat apabila kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal. Dalcroze berpendapat bahawa kaedah nyanyian sofla. merenjis dan sebagainya. tekanan. Gerakan yang menggunakan aras pula merujuk kepada gerakan yang dapat dilakukan pada aras tinggi. Dengan cara-cara inin kanak-kanak akan dapat membezakan kualiti ton yang dihasilkan. Selain daripada itu. Beliau percaya bahawa kanak-kanak perlu mempunyai pengalaman muzikal yang mencukupi dan telah menguasai konsep-konsep muzik dalam aspek pendengaran dan persembahan. Terdapat 3 jenis gerakan yang dapat dilakukan iaitu gerakan setempat. Proses ini dapat menjamin kanak-kanak dapat memahami konsep muzik secara mendalam dan berkesan. Oleh itu. membengkokkan lutut. Dalcroze menggunakan system ³Do Tetap´ di mana do yang digunakan adalah berasaskan not C. dinamik. Contoh untuk bergeraka setempat ialah menepuk. tengah dan pada aras rendah seperti angkat tangan dan hayun. untuk menguasai pergerakan dalam bunyi muzik. merenjis dan lain-lain. melompat.pengajaran pembelajaran muzik yang hanya menekankan literasi muzik di mana teori muzik di ajar secara µatas kertas¶. nyanyian sofla dan improvisasi. analisa dan sebagainya. Seperti Kaedah Kodaly dan Orff. Dalcroze berpendapat bahawa semua elemen dapat dirasai melalui gerakan dan semua bunyi muzik mempunyai ciri pergerakan. 3 aspek utama dalam pendekatan Dalcroze ialah eurhythmics. Gerakan yang menggunakan ruang menggalakkan individu bergerak menggunakan ruang di sekelilingnya pada semua arah seperti berjalan. aktiviti nyanyian sofla juga dikaitkan dengan aktiviti gerakan supaya kanak-kanak dapat merasai . badan manusia adalah alat muzik yang dapat dilatih untuk mencapai tujuan tersebut. bergalop dan lain-lain lagi. Dalam erti kata lain. frasa. tempo dan sebagainya juga dapat ditunjukkan melalui gerakan badan. gerakan menggunakan aras dan gerakan menggunakan ruang. mengoyangkan badan atau anggita badan. eurhythmics adalah respon badan terhadap konsep muzik yang diperkenalkan. Eurhythmics merupakan aktiviti kinetic yang melatih badan kanak-kanak untuk bergerak terhadap muzik yang diperdengarkan. barulah guru mengaitkan pengetahuan dan kefahaman kanak-kanak tehadap konsep muzik dengan notasi. Ketiga-tiga aspek ini saling berkaitan dan berpusatkan aktiviti gerakan keran Dalcroze percaya bahawa cara yang paling berkesan untuk mempelajari konsep asas muzik seperti irama adalah melalui gerakan. pendengaran menjadi elemen penting dalam kaedah Dalcroze. elemen-elemen muzik seperti detik. Oleh itu. merangkak.

Bermain adalah aktiviti anak-anak. Kanakkanak membuat improvisasi dalam gerakan. penting untuk memahami dasat atau tahap awal perkembangan muzik peringkat kebangsaan. 2. menyanyi dan bermain alat muzik memberikan gambaran deskriptif perkembangan muzik bermula lahir hingga 5 tahun yang telah digariskan oleh Music Educators National Conference (MENC) menyatakan mengenai pembelajaran muzik untuk kanak-kanak. Melalui improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak. . Improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak memberi peluang dan kebebasan kepada kanak-kanak untuk menunjukkan pemahaman terhadap konsep muzik yang telah dipelajari secara kreatif dan spontan.Anak-anak yang belajar muzik sejak awal dari pelbagai latar belakang.Anak-anak perlu pengalaman sebagai contoh dari bunyi muzik.Anak-anak yang masih kecil mampu mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis melalui idea-idea muzik. 2 jenis improvisasi terlibat dalam pendekatan ini. Mendengarkan dan bergerak mengikut music. Peringkat Kebangsaan untuk Pendidikan Muzik Taman Kanak-kanak (2-4 tahun) Perkembangan muzik amat penting kepada anak-anak sebelum di hantar ke taman kanak-kanak. TAHAP ASAS AWAL MUZIK DAN GERAKAN PERKEMBANGAN PERINGKAT KEBANGSAAN Sebelum anda mula memikirkan cara-cara untuk merancang dan melaksanakan gerakan dan pengalaman muzik bagi anak-anak. 6. Dengan meningkatnya jumlah tempat perjagaan anak.Anak-anak membawa kepentingan yang unik dan mempunyai kemampuan dalam mempelajari muzik 3.Semua kanak-kanak mempunyai potensi muzik. 7. Elemen ketiga iaitu improvisasi memainkan peranan yang penting dalam pendekatan Dalcroze. 5. dan program-program intervensi awal untuk kanak-kanak kurang upaya dan kanak-kanak berisiko tinggi menunjukkan bahawa maklumat tentang keperluan muzik bayi dan anak-anak perlu disediakan dan juga peringkat-peringkat muzik patut ditetapkan untuk pembelajaran muzik anak-anak. aktiviti dan bahan-bahan.Anak-anak tidak boleh dibebani dengan keperluan untuk memenuhi matlamat prestasi.kaitan antara pic. penjagaan anak sekolah. nyanyian dan permainan alat muzik. 4. Pemahaman yang sebenar terhadap muzik dapat ditunjukkan dalam kemahiran seseorang memanipulasikan konsep muzik. guru-guru juga dapat menilai sejauh manakah kanak-kanak telah memahami konsep yang disampaikan dan merancangkan aktiviti susulan yang berkesan. MENC¶ menyatakan: 1. Improvisasi oleh guru dengan menggunaka piano dapat member panduan yang asas kepada kanak-kanak dalam kemahiran pendengaran dan menggerakkan semangat kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif. Kanak-kanak memerlukan persekitaran muzik untuk membesar.

Persekitaran pembelajaran yang pelbagai amat diperlikan untuk memenuhi perkembangan anak-anak. 18 bulan ± 2 tahun Eksplorasi bunyi muzik meningkat: bunyi muzik di persekitaran akan memikat kanak-kanak yang bertatih. Sekarang dia boleh berbaring atau duduk dengan tenang dan mendengar selama beberapa minit pada sesuatu masa. 3 1/2. Semasa mendengar. Dia akan mengoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya. berubahan yang ketara berlaku.Anak-anak belajar dengan baik dalam persekitaran fizikal dan social 9. 10. percubaan dengan irama yang berbeza). dia sudah tahu beberapa komponen-komponen yang membentuk muzik yang disukainya. Mereka mungkin lebih suka terhadap bunyi terutamanya muzik di TV atau radio atau iklan dan mungkin akan tertarik atau terpesona apabila ahli keluarga memainkan alat muzik.8. Ketika bayi tidur. Dia menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menjaga masa untuk mengikuti penggunaan dalam permainan muzik yang disukainya. berayun. Peningkatan dapat dilihat apabila ia pandai menjada irama.Anak-anak memerlukan orang dewasa sebagai model yang berkesan. berputarputar. 4.3 tahun Mula menari: kanak-kanak bertatih berupaya untuk µmenari¶ mengikut muzik dengan menekuk lutut. muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan. dan menganggukkan kepala.4 bulan Kesedaran muzik bermula: bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik. Dia lebih suka irama yang jelas.4 tahun Ekspresi diri melalui muzik meningkat: pada tahap ini. menghayunkan tangan. 2 . 10-18 bulan Kecenderungan terhadap ekspresi muzik: bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai-mungkin pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan-serta jelas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap muzik yang dia tidak suka. Dia mula mengembangkan kemahiran bahasa dan meningkatkan mobility untuk mencari muzik yang paling disukainya. BERGERAK MENGIKUT MUZIK Umur Perkembangan Lahir.8 bulan Kesedaran muzik menjadi lebih aktif: bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya. Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah kearah sumber muzik. Dia mungkin suka mendramatisasi lagu dan mungkin juga cuba mentafsir muzik ( misalnya. jadi kumpulan muzik atau lagu kanak-kanak. walaupun tidak .

memuat karakteristik muzikal lebih jelas: ketika kanak-kanak terus untuk bereksperimen dengan membebel suaranya menjadi aktiviti kegemarannya. Secara berperingkat. melompat dengan satu kaki. 4 ± 5 tahun Ketepatan menyanyi meningkat: anak mula menunjukkan peningkatan kawalan suara dan anggaran lebih dekat nada dan irama. Dia menunjukkan lebih berminat dalam kumpulan menyanyi dan mungkin . MENYANYI Peringkat umur Lahir ± 4 bulan Tangisan pertama bayi adalah µmuzik¶: Tangisan bayi pertama bayi sangat penting untuk mengekspresikan keperluan dan perasaan.semuanya tepat. Jangan hairan jika pada satu masa bayi mampu mengulangi pic anda menyanyi dengan not yang sama. keamatan nada suara semakin meluas. Dia mungkin menyanyikan sebuah sajak yang mudah diingat. dan dia dapat menceritakan secara terperinci apa yang dia dengar.´ 6 ± 18 bulan Bercakap bukan-bukan makin meningkat. kelantangan dan pola-pola berirama.4 tahun Ketepatan dalam persamaan ton bermula: sekarang anak mula menyanyi hampir sama dengan orang dewasa. muncul aktiviti yang mennyerupai lagu. Dia mungkin juga meminati lagu-lagu yang diminati oleh anda. Mereka dapat membezakan pic. jeritan dan mula µbercakap yang bukan-bukan¶ mengulangi suara seperti ³ba-ba-ba. (muzik amat penting baginya untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan idea dan emosi untuk mengembangkan kemahiran bahasa. Dengan dorongan. Ketika ini bayi dalam lingkungan pic. 18 bulan ± 3 tahun Mula menyanyi dengan betul: terdengar bayi merapu dengan merdu seperti betul-betul lagu ketika sedang bermain. 4 ± 5 tahun Kemampuan untuk berkongsi pengalaman muzik: anak-anak boleh bercakap tentang muzik yang telah dicadangkan kepadanya. Kadand-kadang dia mencipta lagu ketika bermain dan boleh menggunakan lagu untuk menarik perhatian ornag lain. 3 ½ . Ini adalah tahap µpendengaran aktif¶. kumuran. 5 ± 6 tahun Keselarasan gerak tari bermula: meningkatkan kawalan motor dan kemampuan untuk melakukan melakukan pergerakan yang serentak dengan irama muzik sebagai langkah untuk menari. meskipun kata-kata yang sering berulang-ulang dan lagu mungkin sangat mirip dengan lagu-lagu yang dia tahu. Dia mula boleh melakukan pergerakan tangan dan kaki serentak dengan muzik dan boleh melompat. Dia mungkin secara spontan mencipta lagu sendiri. menggunaka suku kata atau hanya cakap kosong ketika bermain. bayi mula melakukan percubaan dengan suara yang lain: dia berbisik. Dia juga mungkin mula menunjukkan minat untuk belajar tarian. ia sangat meminati lagu-lagu biasa dan meminta anda untuk menyanyikan berulang-ulang. keinginan anak untuk mendengar muzik akan meningkat. dan membuat gerakan-gerakan tari berirama muzik.

pengiktirafan dan penghargaan meningkat: Kebanyakan anak kini menghasilkan lagu-lagu mudah. drum. tending atau memukul hampir semua benda yang berada di sekilingnya untuk menghasilkan bunyi. dan peralatanperalatan lain untuk menghasilka bunyi.3 ½ tahun Minat sebenar terhadap alat muzik meningkat: pada tahap ini. Alat irama. botol (rebana) dan sebagainya. 18 bulan ± 2 tahun Kanak-kanak mencari objek khas untuk menghasilkan bunyi: Anda mungkin pernah melihat anak-anak berupaya mendapatkan objek tertentu seperti cawan. Dia berasa bangga dengan kemampuannya untuk mengenal pasti melodi kegemarannya. paip. 4. yang nyata adalah alat muzik. simbal. Anak-anak bergerak balas terhadap alat muzik. mereka . Setiap alat berbeza. banyak memberikan kesempatan kepada kanak-kanak untuk fokus pada eksplorasi kreatif. Permainan alat muzik tidak seharusnya mahal. anda boleh membuatnya sendiri dengan kopi(drum). dan pelbagai alat lain. Dia suka memanipulasika benda-benda untuk mencapainya dan adalah tertarik dengan kemampuan barunya menghasilkan bunyi dengan objek. ALAT MUZIK UNTUK ANAK-ANAK Membuat muzik dengan memainkan alat muzik boleh menjadi salah satu bahagian yang paling menarik daripada pengalaman muzikal. 5 tahun ke atas Repertoir lagu makin berkembang. BERMAIN ALAT MUZIK Peringkat umur 6 ± 9 bulan Bayi suka membuat bunyi dengan apa-apa objek yang tersedia: koordinasi mata-tangan bayi terbentuk. baik untuk mengiringi lagu atau dendangan muzik atau mencipta lagu sendiri. berikan padanya mainan yang dapat membuat bunyi muzik yang menarik seperti zilofon. rebana atau marakas.suka menikmati giliran menyanyi sendirian. mangkuk. ketika anak menunjukkan minat dalam mendengar alat muzik dan rakaman. dan mereka suka membuat percubaan dengan pelbagai nada bunyi daripada kayu. anak boleh mengenalpasti bunyi-bunyi tertentu dari alat muzik dan boleh memainkan pelbagai irama muzik. drum.5 tahun Anak mula melakukan percubaan dengan alat muzik yang sebenar: Pada tahap ini. loceng. 2. Bahkan. Dia akan tekan.

mudah digunakan dan mereka boleh dimainkan dengan pelbagai cara yang menarik. Blok kayu ( wood blocks) -kecil. Irama kayu(rhythm sticks) -dimainkan secara berpasangan. Dilengkapi dengan bingkai yang diperbuat daripada kayu atau plastic dengan plastic atau kulit gendering dan set kecil alat bunyian yang diletakkan disekeliling rebana. Ketuk blok kayu ringan dengan kayu atau penukul getah keras. menggoncang rebana atau mengabungkan kedua-dua tindakan tersebut. tangan. Gendang (dram) -menghasilkan pelbagai jenis bunyi. Rebana (tambourines) -kegemaran anak-anak kecil. Letakkan satu clave di telapak tangan anda dan lagakan dengan clave lain. atau menggosokan sepanjang kayu tersebut. Segitiga ini menghasilkan bunyi yang indah. Goyang dengan perlahan. Claves -claves yang tebal dan sempurna diperbuat daripada kayu keras. atau buku jari atau dengan paluan. mengikut jeda untuk menghasilkan irama. Ia mengetuk dengan lembut. Ia boleh menjadi halus atau bergerigi. bergantung pada bagaimana ia dimainkan. Jingle bells -dipasang pada plastik atau kain dan boleh digoncang dengan tangan atau diikat pada pergelangan kaki atau pergelangan tangan. Maracas -dicipta daripada labu (atau plastic keras) dan dipenuhi dengan biji atau batu kerikil. Anda boleh mengetok dengan tangan atau jari. Gendang boleh dimainkan dengan jari. Bunyi gendang terbaik ketika dipukul dengan sentuhan melenting cepat sehingga kulit di atas gendering boleh bergaung. BAHAN ASAS UNTUK GERAKAN Bahan Cara menggunakan Syal/ selendang (scarves)JENIS PERGERAKAN ASAS . Dimainkan dengan memegang satu irama kayu dan memukul dengan yang lain. blok kayu yang berongga menghasilkan bunyi yang bergema. Alat muzik Segitiga (tringles) -Yang bergantung pada seutas tali dengan bebas.

keseronokan dan kepuasan 5. bergolek. kesedaran imej kendiri 6. merayap. melompat. kebebasan melahirkan idea dan perasaan 2. kesedaran estetik 7. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. . berputar. apresiasi bentuk seni 8. UNSUR-UNSUR PERGERAKAN ‡ TUBUH BADAN : pergerakan yang dilahirkan oleh bahagian. memintal.bergalop. .‡ Bukan lokomotor : tepuk. kemahiran pergerakan 4. hayun. ‡ DAYA : kualiti pergerakan. PERGERAKAN KREATIF Intrepretasi idea. membongkok. merangkak. pusing. rendah atau pertengahan untuk menunjukkan pertukaran beratringan dan tinggi-rendah bunyi. pengawalan pergerakan 3. Kedua-dua jenis pergerakan boleh dikombinasikan dengan kedudukan badan pada aras tinggi. ‡ Lokomotor : berjalan.bahagian anggota badan. meloncat. ‡ PERKAITAN : hubungkait bahagian-bahagian anggota badan dengan orang lain atau objek-objek. dan kontur melodi. ‡ RUANG : penggunaan ruang dalam aktiviti pergerakan. berlari. skip. TUJUAN PERGERAKAN KREATIF 1. melentik.

Bentuk Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif 6. pemahaman budaya 10. teraputik APLIKASI KONSEP MUZIK DALAM PERGERAKAN 1. Irama ‡ menepuk patah perkataan dan akhirnya dapat menepuk irama lagu yang mudah sambil menyanyi. bergalop dan hayun untuk compound meter ( 6 ) 8 3. penyelesaian masalah 12. juga dapat menunjukkan kontur melodi menggunakan tangan atau kedudukan badan dalam pergerakan kreatif.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ³pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzik´. sosialisasi 11. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan . Melodi ‡ guna pergerakan tangan atau kedudukan badan untuk menunjukkan bila masanya bunyi(pic) lebih tinggi. Meter dan tekanan ‡ gunakan meter simple duple dan quadruple dahulu kemudian meter triple. lebih rendah atau pada kedudukan yang sama. Kelak dapat ditunjukkan bunyi tertinggi atau terendah dalam melodi yang mempunyai renj yang lebih luas.kartasis(melepaskan ketegangan perasaan) 9. 2. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. Skip.1 Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . alat pembelajaran akademik 13. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. 4.

. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersama-sama ketika menjadi penonton. marah. keliru dan sedih. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guru-guru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira.pergerakan kreatif yang dipersembahkan.Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini.

Di samping itu. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. Bagi murid Tahap 1 khasnya. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. teknik Berfikir Secara Kritis dan Kreatif.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. PembelajaranMasteri. Asas muzik iaitu irama dan pic. aktiviti menyanyi.2 Muzik Seni kinestetik.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. Dari segi kognitif. Dari aspek sosialisasi. Kajian Masa Depan. dan Kemahiran Belajar . Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. afektif dan psikomotor murid.6. disamping memupuk nilai sosialisasi. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan.

aliran dan irama. Tarian mengandungi segala gerakkan tubuh badan yang mempunyai unsur-unsur keindahan. Di samping itu. Dalam elemen ruang boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu ruang diri dan ruang am. kanak-kanak mampu untuk mengungkapkan idea-idea. bentuk badan. badan. Maka dalam kedua-dua bahagian ruang am dan ruang sendiri mempunyai suatu had iaitu lantai. seni tari sebagai gerakkan berirama. Salah satu cara untuk memuaskan keinginan untuk bergerak ialah menerusi tarian. Melalui gerak tubuh. kaki. Pada keadaan tahap tengah ialah seseorang sedang berdiri tengak dan apa-apa sahaja bahan yang dekat dengan aras lantai adalah dikatakan tahap bawah. Kanak-kanak dapat menikmati kepuasan melalui gerak-geri yang berentak dan berirama dalam tarian. kedua-dua jenis ruang mempunyai tiga tahap. Elemen-elemen pergerakan kreatif Terdapat 6 elemen dalam pergerakan kreatif iaitu ruang. Manakala apa-apa koordinasi atau pergerakan yang melibatkan aras tinggi adalah dikatakan pada aras tinggi. Potensi pergerakkan kanak-kanak boleh dirangsang melalui ritma dan pelbagai bentuk tari. perasaan dan pengalaman penari kepada orang lain. Untuk ruang diri adalah merujukan kepada bahagian yang ada pada sekeliling badan pada seseorang ataupun kawasan sekeliling yang boleh seseorang sampai pada satu bahagian. penghargaan nilai terhadap pergerakkan berirama dan mempunyai kemampuan kreativiti yang semulajadi. masa. Terdapat pelbagai jenis tarian sama ada tarian asli atau pun tarian yang dipengaruhi oleh unsur-unsur moden. mata dan anggota tubuh badan yang lain. Tarian merupakan gerak tubuh.Kanak-kanak mempunyai naluri terhadap rentak dan irama. Seni tari ini dapat di lihat pada pergerakkan tangan.6. Seni tari merupakan pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama yang indah. bumbung dan dinding. Kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak dan sentiasa aktif.3 Tarian Pergerakan melalui gerak tubuh mengikut irama. beban. . ataupun kita boleh guna perkataan lain iaitu ruang terus dan ruang tidak telus. Aktiviti tarian sesuai untuk pertumbuhan fizikal dan kreativiti kanak-kanak.

kiri. Elemen masa adalah saling berhubungan kait dengan kelajuan sama ada cepat atau lambat tentang sesuatu gaya bentuk pergerakan. memindah dan menerima berat badan. Contohnya. kanan dan belakang. Selain itu pergerakannya boleh berubah-ubah dengan bergerak berjalan dan berhenti mengikut rangsangan yang diberikan misalnya. Manakala untuk bahagian tubuh badan adalah menyatakan tentang pergerakan yang dilakukan dengan menggunakan mana-mana satu atau kesemua daripada anggota tubuh badannya untuk membentuk sesuatu atau sejenis bentuk objek. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti adalah tangan. Misalnya. Elemen seterusnya dalam pergerakan kreatif adalah elemen masa. Untuk keseluruhan tubuh badan adalah menyatakan bahawa pergerakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas dan terkawal. Pergerakan ini bukan sahaja mengenai pergerakan semata-mata cepat atau lambat tetapi juga merangkui proses antara kelajuan lambat hingga cepat. Contohnya seorang kanakkanak sedang berimaginasi bahawa dia adalah seorang peninju yang ingin menggerakkan tangan .Elemen ruang juga boleh dikatakan koordinasi badan terhadap sesuatu arah contohnya depan. Elemen ini telah menunjukkan tentang bentuk gaya boleh dilakukan pada seseorang individu dengan menggunakan seluruh anggota badannya. Untuk elemen kedua adalah badan atau bentuk badan. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberikan. dengan menggunakan anggota bahagian tangan dan kaki untuk membentuk satu jenis barang iaitu meja ataupun sejenis haiwan seperti kucing. Pergerakan yang dilakukan amat berkaitkan dengan pertubuhan seseorang kanak-kanak pada aspek lokomotor dan bukan lokomotor. muzik. Dengan mempunyai pergerakan yang asas ini dapatlah boleh mewujudkan satu combinasi antara semua pergerakan tersebut menjadi satu pergerakan yang melibatkan ruang am contohnya. pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. Pergerakan ini adalah memberi persediaan tubuh badan untuk menyokong. Contoh aktivitinya adalah gaya pergerakan berjalan boleh dijalankan secara bebas atau terkawal. berjalan berbentuk ular atau berjalan berbentuk zigzag. Maka dalam elemen badan terdapat dua bahagian mengenainya iaitu keseluruhan tubuh badan dan bahagian tubuh badan. tapak tangan dan lutut. pergerakan dengan berjalan lurus ke depan.

Dalam elemen beban adalah berkaitan tentang aspet berat dan ringan dalam pergerakan yang dilakukan dan dikawal oleh seseorang otot-otot anggota tubuh badan. Manakala untuk aliran terikat adalah pergerakan yang lambat seperti berjalan kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan adalah berada dalam keadaan seimbang. adalah seseorang budan akan berimaginasinya yang dia sedang menyelam dalam air. Elemen terakhir ialah elemen irama. Manakala seorang kanak-kanak berimaginasi seperti seekor burung yang sedang ingin mendarat. Elemen kelima adalah elemen aliran. Maka kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halusringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. Dengan menggunakan aktiviti tepuk tangan dengan berirama untuk menyebut . kemudian sebutkan nama masing-masing sambil menepuk tangan. maka dia akan berasa bahawa pergerakan tersebut adalah lambat. Elemen keempat ialah elemen beban atau tekanan. perkataan juga merupakan atau membentuk sebagai irama untuk melakukan pelbagai jenis aktiviti berkaitkan dengan lokomotor. Elemen irama sentiasa dapat dihubung kaitkan dengan elemen masa. Elemen bebas adalah merujukan bahawa seseorang budak yang sedang melakukan pergerakan secara bebas apa-apa sahaja bentuk gaya seperti melompat di atas udara dan berlari dengan cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya. seseorang budan lelaki akan berimaginasi bahawa dia sedang mengangkat berat maka budak lelaki akan berfikir dan berasa pemberat itu sangat berat dan perlu menggunakan seluruh kekuatan badannya untuk mengankatnya. Elemen aliran ini dibahagikan kepada dua jenis iaitu elemen bebas dan elemen terikat. Contohnya. dalam aspek berat. Selepas orang pertama habis sebut namanya. orang kedua akan sambung dengan tepuk tangan dengan sebut namanya. Pergerakan amat sukar dihentikan dengan serte merta. Manakala untuk aspek halus-ringan. Duduk dalam keadaan bulatan. Elemen irama bukan semata-mata hanya saling berkait dengan aspek muzik tetapi ia juga berkaitan dengan bentuk irama lain dalam kehidupan seharian kita.kuat. Proses langkah ini dilakukan sehingga habis dalam satu pusingan. maka dia akan berasa bahawa badannya adalah sangat ringan semasa dalam keadaan yang menyelam dalam air.dengan pantas untuk menumbuk. Contohnya bermain aktiviti tepuk tangan untuk demostrasi irama perkataan.

namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut.nama masing-masing dapatlah melatih pada aspek lokomotor kanak-kanak di samping juga dapat mengikut irama yang betul. Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai . Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi .Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ´pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzikµ. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze.

Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersamasama ketika menjadi penonton. Muzik Seni kinestetik.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. marah. keliru dan sedih. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guruguru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut.perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. memainkanperanan yang efektif dalam proses .Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. Asas muzik iaitu irama dan pic.

strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. Kajian Masa Pertukaran tempat. 6. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. aktiviti menyanyi. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas. disamping memupuk nilai sosialisasi. Dari segi kognitif. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. Dari aspek sosialisasi. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Bagi murid Tahap 1 khasnya. .perkembangan diri kanak-kanak. afektif dan psikomotor murid.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah caracara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. Di samping itu.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas.

Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. lurus (seperti panah). Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza. (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu.(a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. 7. Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki. Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru). Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau . (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok).

dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ´pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzikµ. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersamasama ketika menjadi penonton. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka . Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan.Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua.pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan.

Muzik Seni kinestetik. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. keliru dan sedih. Bagi murid Tahap 1 khasnya. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. afektif dan psikomotor murid. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan . murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. Di samping itu.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. Asas muzik iaitu irama dan pic. aktiviti menyanyi. memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. marah. Dari segi kognitif. disamping memupuk nilai sosialisasi. Dari aspek sosialisasi. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian.seperti perasaan gembira. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guruguru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri.

sederhana dan tinggi. Ruang am pula bermaksud ruang yang menggunakan semua ruang contohnya seperti dewan dan padang. bawah. jauh dan dekat. Ruang diri bermaksud ruang yang terdapat di sekeliling kanak-kanak. kiri dan kanan. melengkung.lurus. Arah pula melibatkan aktiviti seperti atas. arah. arah.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan.(atas-bawah). Laluan pula melibatkan kedudukan seperti lurus. (jauh-dekat)š ‡ Menentukan arah pergerakan tubuh badan ‡ Dapat mengesan tempat pergerakan.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. Lokasi terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. Antara contoh aktiviti yang melibatkan arah ialah seperti µpassing¶ bola ke atas. Ruang adalah yang melibatkan lokasi. depan dan belakang. zig-zagš Ekstensi. laluan dan ekstensi. Kajian Masa KESEDARAN RUANG ‡ Melibatkan lokasi.(besar-kecil).bangsa. kanan. aras. Lokasi. bawah. (depan-belakang)š Laluan.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. laluan dan ekstensi.ruang diri dan ruang amš Arah. kiri. (kiri-kanan). Manakala yang terakhir ialah ekstensi iaitu melibatkan ruang seperti besar. Aras pula aktiviti yang melibatkan kedudukan seperti rendah. . aras. kecil. melengkung dan juga zig-zag. arah pergerakan dan dari mana datangnya pergerakan Konsep pergerakan yang kedua ialah konsep kesedaran ruang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful