MOHAMAD HAZIQ BIN ABDUL HARIS 900328-05-5077 UNIT H2

PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL

1. Guru Pendidikan Seni Visual perlu menerapkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. 2. Menimbulkan rasa kesedaran kepada masyarakat terhadap kepentingan Pendidikan Seni Visual dalam kehidupan. 3. Selain itu juga mengajar muridmurid melakar atau melukis pelbagai jenis bentuk dan gambar.

5. Peranan guru PSV juga sebagai pelaksana dalam kurikulum yang telah diselaraskan. 6. Membantu murid-murid menghadapi cabaran masa depan dalam Pendidikan Seni Visual. 7. Peranan guru juga menyatukan pelbagai pelajar yang berlainan latar belakang. dalam PSV dapat menyatukan mereka.

8. Meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, 4. Pemupukan minat dalam bidang keindahan seni warisan bangsa. artistik supaya murid-murid 9. Selain itu juga menggalakkan berkeinginan untuk menghasilkan murid-murid melaksanakan karya-karya yang bersifat lakaran pemerhatian aktif, interaksi yang dan memperlihatkan kepentingan kreatif dengan alatan, serta konsep visual. aspresiasi seni.