REACHCOLLEGE

PENGAJIAN MALAYSIA

Belanda telah berjaya mengusir Portugis dari Melaka dengan bantuan kerajaan Johor. Aktiviti mereka adalah meluaskan kawasan jajahan takluk.PENGENALAN Belanda adalah sebuah kerajaan yang terletak di negara barat. melaksanakan beberapa dasar seperti mewajibkan setiap kapal pedagang mendapatkan pas kebenaran berdagang di Melaka . Tanah Melayu merupakan salah satu negara yang ditakluki Belanda Pada tahun 1641.

‡ perdagang Belanda bergabung dangan Syarikat Bersatu Hindia Timur untuk menguasai perdagangan bijih timah. ‡ Belanda juga telah melancarkan beberapa peperangan .dan juga kayu cengkih.CARA KEMASUKAN BELANDA KE TANAH MELAYU ‡ Melalui perdagagangan ‡ pedagang berminat untuk mendapatkan rempah ratus. ‡ Belanda menyikirkan Portugis untuk mencapai cita-cita mereka.

TUJUAN KEMASUKAN BELANDA KE TANAH MELAYU Untuk menguasai bijih timah Memonopoli semua ekonomi tersebut. Para pedagang hendaklah mempunyai pas untuk berdagang di Tanah Melayu. Mereka juga telah mengubah corak pentadbiran . .

NEGERI-NEGERI YANG TERLIBAT MELAKA PERAK SELANGOR .

 Belanda pada mulanya berminat untuk berdagang di Kepulauan Melayu untuk mendapatkan rempah ratus. merupakan ekspedisi Belanda yang terawal tiba di Kepulauan Melayu. buah pala dan kayu cengkih. Tujuan utama penubuhan adalah untuk menguasai perdagangan rempah di Tanah Melayu dan memonopoli perdagangan bijih timah .C pada 20 Mac 1602. Kepesatan perdagangan telah mendorong pedagang-pedagang Belanda bergabung untuk membentuk Syarikat Bersatu Hindia Timur (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) atau V.MELAKA Pada tahun 1559.O.

 Namun kerajaan johor tidak mendapat sebarang faedah sama ada pampasan atau imbuhan wilayah daripada Belanda.. Belanda telah menjalankan peperangan ke atas Melaka bagi melenyapkan Portugis di Asia Tenggara.pedagang yang ingin berlabur di melaka seperti mewajibkan setiap kapal pedagang mendapatkan pas kebenaran berdagang di Melaka dan memonopoli perdagangan bijih timah . Pada tahun 1641 Belanda berjaya mengusir Portugis dari Melaka dengan bantuan kerajaan Johor. Belanda juga telah menghancurkan Perlabuhan Melaka dan menarik minat pedagang asing dan serantau ke Betawi. Belanda telah melaksanakan beberapa dasar kepada pedagang.

 Ketika menduduki Melaka.Belanda dikatakan telah mengumpul hasilhasil timah di negeri-negeri Melayu berjumlah 500 ribu paun pada akhir abad ke-17 hingga ke-18 .Kebanyakan pedagang di melaka di kata kan pedagang dari china. .

O. Pada 15 Ogos 1650.PERAK Pada tahun 1639. Truijtman ke Perak dan menandatangani satu perjanjian dengan Sultan Muzaffar Syah . Sultan Muzaffar Syah 2 (Raja Sulong) telah membenarkan Belanda menjalankan perdagangan timah Pada tahun 1641. Kemudian mereka telah menyekat pedagang-pedagang luar di Kuala Sungai Perak seperti Aceh. China dan India. Sultan Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675) hanya memberi kebenaran kepada Belanda untuk berniaga di Perak.C telah menawan Melaka dan menuntut penuh dagangan timah di Perak. V.

 Pada tahun 1651. sekali lagi Truijtman ke Perak untuk menuntut : perjanjian supaya diperbaharui memonopoli bijih timah sepenuhnya. Pada tahun 1655. iaitu semasa pemerintahan Sultan Mahmud Iskandar (1653-1720). menuntut ganti rugi sejumlah 50 ribu rial di atas kerosakan loji menuntut kerajaan Perak supaya menghukum mereka yang terlibat dalam serangan pada ketika itu. loji tersebut diserang oleh orang Perak dan menyebabkan 27 orang terbunuh dan loji dimusnahkan. .

O. sultanah menandatangi perjanjian dengan Belanda dan menetapkan hanya Belanda yang berhak membeli timah di Perak dengan harga 30 rial sebahara. pada tahun 1795 loji Belanda di Tanjung Putus terpaksa ditutup atas faktor: Surat-surat Kew status V. Belanda dan V.C semakin tertekan apabila pentadbiran Perak dipangku oleh Raja Muda dan baginda telah menaikkan harga timah kepada 44 rial sebahara. pada 20 Jun 1659 .O.C yang dibubarkan .

Gambar kubu pertahanan Belanda .

SELANGOR Pada tahun 1760-an di bawah pemerintahan Sultan yang pertama (Raja Lumus/ Sultan Saleuddin). pada tahun 1758. Linggi. terutama bagi membeli bijih timah pedagang-pedagang yang tidak berpuas hati dengan harga timah di Perak telah beralih ke Selangor. . Rembau mestilah menjual semua hasil timah mereka ke Melaka dengan harga yang ditetapkan oleh Belanda. Kuala Selangor telah menjadi tumpuan saudagar-saudagar. Satu perjanjian telah dibuat antara Belanda dan Bugis bahawa daerah Klang.

. Sultan Ibrahim telah memanipulasikan keadaan. Sultan Ibrahim (1778-1826) dikatakan memainkan dua peranan yang penting dalam ekonomi Selangor iaitu: sebagai pembekal semua hasil timah dari Selangor kepada British dengan menawarkan harga yang lebih baik dan tinggi daripada Belanda mengadakan hubungan baik dengan British bagi mengelakkan ancaman-ancaman ketenteraan Belanda dari Melaka. Pada tahun 1770-an.

Sultan Ibrahim terpaksa memberikan monopoli dagangan timah di Selangor kepada Belanda Pada tahun 1790 Belanda telah keluar dari Tanah Melayu. . Menurut perjanjian. pada tahun 1782 hingga 1786 telah tercertusnya masalah politik di antara Johor dengan Belanda yang melibatkan Selangor.

KESUDAHAN ‡ Pada tahun 1795 loji Belanda di Tanjung Putus. Selangor. Perak terpaksa ditutup. ‡ Setelah peperangan berakhir British terpaksa menyerahkan semula Melaka kepada Belanda. ‡ Belanda telah menyerahkan Melaka. British berusaha untuk kembali mempengaruhi negeri-negeri Melayu . ‡ Tujuannya untuk mengelakkan tanah-tanah ini jatuh ke tangan Perancis akibat meletusnya Peperangan Napoleon di Eropah. Perak dan semua tanah jajahannya di Timur buat sementara kepada British . ‡ Pada tahun 1795 melalui Surat-surat Kew .

.pada tahun 1824 Perjanjian InggerisBelanda(Perjanjian London) ditanda tangani oleh kedua pihak dan mereka bersetuju akhirnya Melaka menjadi Wilayah penguasaan British secara rasmi.

^______^ . ‡ Sebagai rakyat kita perlu menghargai sumber negara dan menjaga baik supaya dapat meningkatkan ekonomi negara ‡ Sebagai rakyat kita perlu berkerjasama untuk menentang penjajah. ‡ Tugas kita sebagai jenerasi baru pada masa ini kita perlulah belajar dari kesilapan silam para para pemimpin terdahulu supaya tidak berulang lagi.KESIMPULAN ‡ Sebagai kesimpulan kita tidak boleh terlalu mempercayai kuasa barat sesuka hati kerana mungkin kita akan ditindas ‡ Sebagai pemimpin kita hendaklah mempunyai strategi dan matlamat untuk menjaga keamanan negara seterusnya mengekalkan keharmonian negara. ‡ Peace no war..

TERIMA KASIHu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful