Definisi Sokongan Sosial

. dihormati dan dihargai serta merasakan ia wujud dalam jaringan komunikasi dan obligasi sosial. ‡ Mental health Information and Determinants for the European Level (MINDFUL) pula mendefinisikan sokongan sosial sebagai merasakan kehadiran orang yang boleh dipercayai iaitu seseorang individu yang boleh mengambil berat dan menghargai orang lain sebagai seorang insan.Definisi Sokongan Sosial ‡ Menurut Cobb (1976) sokongan sosial ditakrifkan sebagai keyakinan individu bahawa ia di sayangi.

.mendefinisikan sokongan sosial sebagai kepelbagaian tingkah laku membantu dalam bentuk kebendaan. kasih sayang.Definisi Sokongan Sosial ‡ . dan nasihat yang diberi dalam interaksi sosial........

. ‡ sokongan instrumen.Jenis sokongan Sosial menurut House (1981) ada empat iaitu:‡ Bantuan dan sokongan sosial secara emosi. ‡ sokongan maklumat. ‡ sokongan penilaian.

AGE.Ulasan Artikel 3: SOCIAL NETWORKS OF CHILDREN IN SINGLE-PARENT FAMILIES: DIFFERENCES ACCORDING TO SEX. SOCIOECONOMIC STATUS AND HOUSING-TYPE AND THEIR ASSOCIATIONS WITH BEHAVIOURAL DISTURBANCES .

‡ Fokus kajian (1): melihat perbezaan jaringan sosial personal kanakkanak dari kalangan kumpulan jantina lelaki dan perempuan. Samuelssson daripada Universiti Lund. ‡ Fokus kajian (2) :untuk melihat korelasi antara ganguan tingkahlaku (behavioural disturbance) terhadap aspek-aspek jaringan sosial personal kanak-kanak tersebut. Artikel diterbitkan pada Mac tahun 1997 dalam Jurnal of Social Network bilangan 19 muka surat 113-127.K.Pengenalan ‡ Penulis ialah Margareta A. kumpulan yang datang dari latarbelakang sosioekonomi yang tinggi dan rendah dan kumpulan kanak-kanak yang tinggal di kawasan perumahan yang berbeza. . kumpulan remaja dan kanak-kanak. Sweeden. ‡ Kajian yang dipaparkan dalam artikel ini bertujuan mengkaji tahap jaringan sosial personal kanak-kanak yang tinggal bersama ibu dan bapa tunggal.

Sweeden. rakan-rakan sebaya dan orang dewasa lain akan dapat membantu kesihatan mental mereka dilindungi dari kesan negatif apabila mereka terdedah kepada tekanan yang pelbagai. kanak-kanak yang djadikan sampel terdiri daripada 78 orang kanak-kanak yang berumur 9 hingga 16 tahun yang tinggal bersama ibu atau bapa tunggal. ‡ Dalam kajian ini.Ulasan Artikel ‡ Jaringan sosial kanak-kanak menerusi sokongan keluarga. . Manakala 39 orang yang lain adalah terdiri daripada kumpulan kawalan yang diperolehi menerusi prosiding perceraian di mahkamah. 39 daripada mereka merupakan pesakit luar di klinik Psikatri kanak-kanak dan remaja Hospital Lund.

The Shortened Kaplan Scale.Alat Kajian Yang digunakan ‡ Dalam kajian ini. The loneliness Scale dan Network map. pengkaji telah menggunakan 4 alat ukuran yang mengukur pelbagai aspek dari segi jaringan sosial personal seperti Interview schedule for social interaction ( ISSI) . .

Kajian ini mendapati kanak-kanak perempuan mempunyai jaringan sosial yang rapat dengan wanita dewasa dan rakan. Manakala kanak-kanak lelaki.rakan wanita. mempunyai jaringan sosial yang rapat dengan lelaki dewasa dan rakan-rakan lelaki lain.Hasil Kajian ‡ Jaringan sosial personal kanak-kanak berdasarkan jantina Terdapat banyak perbezaan tentang jaringan sosial personal kanak-kanak lelaki dan perempuan. . Kanak-kanak perempuan didapati dapat melahirkan perasaan emosi yang mendalam dengan jaringan sosial mereka berbanding kanak-kanak lelaki. Berdasarkan kepada skala kesunyian. kanak-kanak perempuan mengalami perasaan kesunyian dan tidak berpuas hati dengan jaringan sosial personal mereka berbanding dengan kanak-kanak lelaki.

. mempunyai lebih akses kepada hubungan sosial dan mersakan dirimereka lebih dihargai oleh orang lain berdasarkan kepada skala kaplan. Kanak-kanak berumur 13-16 tahun lebih rapat dengan rakan-rakan sebaya.Hasil Kajian ‡ Jaringan sosial personal kanak-kanak berdasarkan umur Terdapat perbezaan yang signifikan tentang jaringan sosial kanak-kanak yang berumur 13-16 tahun dengan kanak-kanak yang berumur 9 hingga 12 tahun.

Bagi kanakkanak yang mempunyai ibu atau bapa tunggal yang rendah status sosio ekonominya.Hasil Kajian ‡ Jaringan sosial personal kanak-kanak berdasarkan status sosio ekonomi keluarga Kanak-kanak yang mempunyai ibu atau bapa tunggal yang tinggi status sosio ekonominya menunjukkan saudara mara amat penting kepada mereka dan mereka sangat rapat dengan saudara mara. mereka mempunyai hubungan yang baik dengan ibu dan bapa tunggal mereka serta rapat dengan rakan-rakan. Kanak-kanak tersebut juga memperoleh skor yang tinggi dalam ujian ISS yang menggambarkan bahawa kanak-kanak tersebut mempunyai jaringan integrasi dan emosi sosial yang baik. .

Hasil Kajian ‡ Jaringan sosial personal kanak-kanak berdasarkan jenis rumah yang di diami Dalam hal ini perbezaan yang signifikan hanya didapati terhadap kanak-kanak yang mendiami jenis rumah setingkat (One-family house) berbanding dengan kanak-kanak yang mendiami jenis rumah berbentuk apartmen. . Kanak-kanak yang mendiami jenis rumah setingkat merasakan mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan ibu atau bapa yang bercerai dan wujud peratus yang besar iaitu 60% menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mendiami rumah setingkat mengalami konflik dengan jaringan sosial mereka.

Hasil Kajian ‡ Hubungan gangguan tingkahlaku dengan aspek jaringan sosial personal kanak-kanak berdasarkan perbezaan jantina. . Berdasarkan kepada skor keseluruhan yang diperolehi menerusi Skala Rutter. status sosio ekonomi keluarga dan jenis rumah yang didiami. bolehlah dianggap bahawa wujud hubung kait antara aspek jaringan sosial personal kanakkanak dengan gangguan tingkahlaku bagi kanak-kanak perempuan. kanak-kanak yang tinggal bersama ibu dan bapa tunggal yang mempunyai taraf sosio ekonomi yang tinggi dan kanak-kanak yang tinggal dirumah jenis apartmen. kumpulan kanak kanak yang berumur 13 hingga 16 tahun. umur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful