INSTRUMEN PENYELIAAN PENGURUSAN PANITIA PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087

-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS NAMA SEKOLAH : NAMA KETUA PANITIA SUBJEK TARIKH PEMANTAUAN BAHAGIAN B : PENGURUSAN PANITIA BIL JENIS FAIL 1 FAIL INDUK PANITIA 1.1 Surat - menyurat perhubungan luar 2 FAIL SUKATAN PELAJARAN 2.1 Sukatan Pelajaran 2.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.3 Rancangan Pengajaran Tahunan 2.4 Senarai bahan rujukan guru / murid 2.5 Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dengan kurikulum 3 FAIL MESYUARAT PANITIA 3.1 Surat panggilan mesyuarat panitia peringkat sekolah 3.2 Minit Mesyuarat ( sekurang-kurangnya 4 x setahun ) 4 FAIL PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 4.1 Perancangan Program 4.2 Laporan pelaksanaan program 5 FAIL UJIAN DAN PEPERIKSAAN 5.1 Analisis keputusan UPSR 5.2 Analisis pencapaian mata pelajaran 5.3 Analisis soalan UPSR 5.4 Analisis pencapaian bulanan dan semester 5.5 Headcount 5.6 Post Mortem 6 FAIL PENYELIAAN 6.1 Jadual penyeliaan /Pencerapan 6.2 Laporan penyeliaan P&P oleh Ketua Panitia / 6.3 Laporan penyeliaan P&P oleh Guru Besar / PKrakan sejawat 7 PEMERIKSAAN BUKU AKTIVITI / LATIHAN 7.1 Jadual pemeriksaan buku 8 FAIL AKTIVITI SOKONGAN AKADEMIK 8.1 Surat menyurat 8.2 Laporan aktiviti 9 FAIL BANK SOALAN 9.1 Koleksi soalan ujian/ peperiksaan mengikut kelas 9.2 Koleksi soalan EXCEL , PGSD, negeri dll 9.3 Koleksi soalan UPSR & analisis soalan 10 FAIL MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN 10.1 Maklumat peribadi guru 10.2 Jadual waktu mengajar 10.3 Carta Organisasi Kurikulum. 10.3 Carta Organisasi panitia 11 KERTAS MINIT Surat keluar direkod dengan dakwat biru/hitam ( merekodkan penerima dan tarikh dihantar ) Surat masuk direkod dengan dakwat merah ( merekodkan no. rujukan surat, tarikh, tajuk/perkara , tarikh dimasukkan fail ) ADA TIADA CATATAN

Ulasan pemantau :

Nama dan Tandatangan Pemantau :

Nama dan Tandatangan Ketua Panitia

________________________

Tarikh : _____________________________

Tarikh : _____________________________

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH
TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS
BAHAGIAN A
SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR :

:

MAKLUMAT AM
: :

BAHAGIAN B :

PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM )

Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .

HASIL DAPATAN No. Aspek No. Item Item ADA TIADA
SEBAHAGIAN

CATATAN

A. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran (a) Surat menyurat perhubungan luar (a) Sukatan Pelajaran i. Huraian Sukatan Pelajaran ii Rancangan Pelajaran Tahunan iii. Senarai buku / bahan rujukan iv Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat i Surat Panggilan Mesyuarat ii Minit Mesyuarat 4 Fail Program Kecemerlanga n i Perancangan program a) Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus b) Tahap Satu ii Laporan Pelaksanaan Program iii. Analisa keputusan UPSR iv Analisa peperiksaan bulanan dan semester v Jadual penyeliaan Guru Besar vi Jadual Penyeliaan Ketua Panitia vii Laporan Penyeliaan (a) Koleksi Soalan UPSR (b) Bank soalan EXCEL (c ) Koleksi Soalan yang telah dianalisis. (d) Maklumat Guru (e) Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) (f) Jawatankuasa Panitia

HASIL DAPATAN B PRASEKOLAH 1 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK (a) Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan dokumen: i. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ) Perancangan jadual waktu yang disarankan ii. Modul Pengajaran dan pembelajaran : Prasekolah (b) - tempoh 4 jam ( SK : 50% - BM, 50%- BI) (c ) Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 Bertema. BM, 1/3- BI, 1/3 - BC/BT ) (d ) Rancangan Pengajaran Tahunan (e) (f) (g) (h) C. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS (a) Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : i. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah ii. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS Sekolah telah PIBG Pihak ke Peringkat menyediakan dokumen (b) berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini. i Jadual pemantauan ii Jadual Waktu Program LINUS iii. AJK LINUS iv Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca v Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis vi Instrumen Saringan Menulis vii Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca (c ) Modul Literasi (d ) Modul Numerasi Rancangan Pengajaran harian Rekod kehadiran murid. Takwim Prasekolah Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa. ADA TIADA
SEBAHAGIAN

( e ) Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi. ( f ) Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.

ULASAN PEMANTAU : A) KEKUATAN / KEISTEMEWAAN :

B) KELEMAHAN :

C) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

TANDATANGAN PEMANTAU

TANDATANGAN GURU BESAR

NAMA DAN COP PEMANTAU

NAMA DAN COP SEKOLAH

TARIKH : ………………………………………………………………………. .TARIKH : ………………………………………………….

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2. berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini ii. Refleksi secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) B. Item Item Ya A. merangkumi perancangan sepanjang sesi persekolahan semasa (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan: i. Aspek No. PERSEDIAAN 1 Rancangan Tahunan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan: i.gov. 3. objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan. bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) iii. mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid (b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya: i. 4 atau TB SEDERHANA BAIK CEMERLANG TB TIDAK BERKAITAN HASIL DAPATAN No.sipitang@moe. aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif.my INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH NAMA GURU OPSYEN MASA SUBJEK TAJUK / TEMA KEMAHIRAN KELAS BIL. boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) ii. PENYAMPAIAN ( Tandakan (/) pada ruang berkenaan ) Tidak Tidak Berkena an 2 Rancangan Pelajaran Harian .PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50. MURID : : : : : : : : : BAHAGIAN B : Petunjuk : 1 2 3 4 LEMAH PENGURUSAN P & P Isikan Ruang Yang Disediakan dengan skor 1. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.

mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom) ii. mencungkil jawapan daripada murid viii. alam sekitar. TEKNIK PENYOALAN 5 Teknik Penyoalan Guru (a) Guru menyoal murid dengan: i. visual-ruang. membuat rujukan spontan (jika berkenaan) vi. intrapersonal. melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa. melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria xii. berinteraksi secara aktif dengan guru. menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid iii. muzik. memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid D. murid melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid x. menggunakan masa dengan optimum vi. PENGLIBATAN MURID 6 Penglibatan Murid (a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: i. menyusun aras soalan dari mudah ke sukar iii. menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru vii. membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) ii. menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat iv. murid lain. fleksibel mengikut situasi xvi. mengalih arah soalan kepada murid-murid lain ix. penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian) 4 Penyampaian / Perkembang an Pelajaran C.3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang: i. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan viii. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai vii. melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik. kinestetik. jati diri. interpersonal. memberi masa untuk murid berfikir vii. menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran v. dan bahan . menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru xiii. isu semasa dan persekitaran) (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan: i. membuat persediaan awal iii. logik-matematik. patriotisme. naturalis) xi. menerapkan kemahiran berfikir xiv. kesihatan. sains dan teknologi. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah iv. mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan v. kekeluargaan) xv. membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) iv. perpaduan. mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami v. nilai murni. daripada konkrit kepada abstrak) ii. menyebarkan soalan ke seluruh kelas vi. menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan ix. mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks. menarik perhatian dan merangsang minat murid ii.

memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik v. memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik ii. mudah didekati dan sedia membantu . menepati format dan prosedur latihan dan tugasan v. mempelbagaikan perkataan. HASIL KERJA MURID 11 Hasil Kerja Murid (a) Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan: i. PENGURUSAN KELAS 12 Pengurusan Kelas (a) Guru menguruskan kelas dengan: i. sesuai dengan aktiviti) murid untuk belajar memastikan kehadiran iii. tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari iv. memastikan murid membuat pembetulan G. bersifat mesra. memastikan kesediaan murid untuk belajar iv. LATIHAN DAN TUGASAN 8 Latihan dan Tugasan (a) Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk projek. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran v. memastikan peraturan kelas dipatuhi J. PENEGUHAN 7 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: i. ceria. membuat pembetulan bagi latihan yang salah I. berpakaian sesuai. menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan) E. ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid iii. kemas dan susunan perabot ii. bersih. kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling ii. memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat. kemas dan bersih iii. menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan 9 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan: i. kerja rumah) kepada murid dengan : i. mempelbagaikan jenisnya iii. menunjukkan kesilapan murid ii. memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan ix. membuat latihan dengan betul vi. lengkap ii. membuat refleksi kognitif ( sama ada oleh guru/murid atau membuat refleksi secara lisan/tulisan) H. mengikut keupayaan dan kebolehan murid ii. memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid F. REFLEKSI 10 Refleksi (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan: i. menepati masa iv. memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah iii. PERWATAKAN GURU 13 Perwatakan Guru (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan: i. memberi ulasan yang membina iv.viii.

mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran vii. berinteraksi secara sopan v. menggunakan nada suara yang sesuai vi. mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka iv.iii. menepati masa ULASAN PEMANTAU : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH TARIKH TARIKH .

FOCUS

CATATAN

TANGAN GURU BESAR A DAN COP SEKOLAH TARIKH .

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 TB .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis. 8. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran 1.2 Minit Mesyuarat 4. 9.1 Sukatan Pelajaran 2.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3. Aspek No.sipitang@moe. Item Item ADA TIADA SEBAHAGIAN CATATAN A.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.1 Perancangan program Fail Program Peningkatan akademik 4. 5. 7.2 Laporan aktiviti.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9.2 Laporan Pelaksanaan Program 5.1. 10.4 Senarai buku / bahan rujukan 2.3 Headcount 5. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR : : MAKLUMAT AM : : BAHAGIAN B : PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM ) Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat 3.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran .2 Bank soalan EXCEL 9. 4 7 8 8.2 Tahun Empat dan Lima 4.my 105 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL.1. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd. HASIL DAPATAN No.1 Surat menyurat perhubungan luar 2.1.gov.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50.1 Maklumat Guru 10.1 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPIKPM ) 4.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.3 Tahap Satu 4.1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.1 Analisa keputusan UPSR 5 Fail Ujian dan peperiksaan.4 Rancangan Penambahbaikan 6.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan Buku Rampaian Fail aktiviti sokongan akademik 7.

tempoh 4 jam ( SK : 50% .BM.1 1.2 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK . C.8 Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa.4 Jawatankuasa Panitia 106 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS B PRASEKOLAH Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan 1.2.5 Modul Numerasi 1.2.2.1. .BI) HASIL DAPATAN ADA TIADA SEBAHAGIAN 1 Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 1. 50%.2 dokumen berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini. 1/3 .1 dokumen: Standard Prasekolah Kurikulum 1.4 1.3 Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca Program Peningkatan LITERASI dan NUMERASI 1.6 Rekod kehadiran murid.2. 1/3.2 : Prasekolah 1.7 Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi.4 Modul Literasi 1.4 Rancangan Pengajaran Tahunan 1.1.2 Jadual Waktu Program LINUS 1. 1.5 Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis 1.1 Kebangsaan Perancangan jadual waktu yang disarankan ( KSPK ) Modul Pengajaran dan pembelajaran 1.2 Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah Menyebarluaskan maklumat Program LINUS ke Peringkat PIBG Pihak Sekolah telah menyediakan 1.1.BC/BT ) Bertema.1 1.2.6 1. 1.1.3 BM. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS 1.6 Instrumen Saringan Menulis 1.1 Jadual pemantauan 1.2.10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran 10.2.7 Takwim Prasekolah 1.5 Rancangan Pengajaran harian 1.BI.7 1. 1.3 AJK LINUS 1. Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.

107 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS D) ULASAN PEGAWAI PEMANTAU i ) KEKUATAN / KEISTIMEWAAN : ii ) KELEMAHAN : iii ) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR .

TARIKH : ………………………………………………………………………. .108 NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS TARIKH : ………………………………………………….

109 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

110 0 0 0 0 0 0 0 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

111 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

112 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

113 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

114 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

115 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

116 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

117 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

118 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

119 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

120 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

121 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

122 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

123 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

124

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

125

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

126

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

127 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

128 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

129 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

130 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

131 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

132 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

133 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

134 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

135 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

136 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

137 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

138 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

139 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

140 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

141 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

142 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

143 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

144 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

145 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

146 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

147 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

148 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

149 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

150

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

151

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

152

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

153 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

154 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

155 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

156 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6.1 Perancangan program 4.1.1 Sukatan Pelajaran 2. 8.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 7. PENGURUSAN PANITIA BIL FAIL PERKARA 1.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10. 8.SENARAI SEMAK PENGURUSAN PANITIA A.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5 Fail Ujian dan peperiksaan.4 Jawatankuasa Panitia CATATAN 1 Fail Induk 2 Fail Sukatan Pelajaran Fail Maklumat 10 Guru Mata Pelajaran .2 Laporan Pelaksanaan Program 5.2 Bank soalan EXCEL 9. 5.1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6.1 Analisa keputusan UPSR 5.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3 Fail mesyuarat 3.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.4 Rancangan Penambahbaikan 6. 9.1.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan 7 Buku Rampaian Fail aktiviti 8 sokongan akademik 7.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.1.1 Surat menyurat perhubungan luar 2.3 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPI( Tahun 6 ) KPM ) Tahun Empat dan Lima Tahap Satu 4.2 4. 10.2 Laporan aktiviti.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.3 Headcount 5.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9.4 Senarai buku / bahan rujukan 2.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.1 Maklumat Guru 10.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.2 Minit Mesyuarat 4.1 Fail Program 4 Peningkatan akademik 4.

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful