INSTRUMEN PENYELIAAN PENGURUSAN PANITIA PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087

-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS NAMA SEKOLAH : NAMA KETUA PANITIA SUBJEK TARIKH PEMANTAUAN BAHAGIAN B : PENGURUSAN PANITIA BIL JENIS FAIL 1 FAIL INDUK PANITIA 1.1 Surat - menyurat perhubungan luar 2 FAIL SUKATAN PELAJARAN 2.1 Sukatan Pelajaran 2.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.3 Rancangan Pengajaran Tahunan 2.4 Senarai bahan rujukan guru / murid 2.5 Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dengan kurikulum 3 FAIL MESYUARAT PANITIA 3.1 Surat panggilan mesyuarat panitia peringkat sekolah 3.2 Minit Mesyuarat ( sekurang-kurangnya 4 x setahun ) 4 FAIL PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 4.1 Perancangan Program 4.2 Laporan pelaksanaan program 5 FAIL UJIAN DAN PEPERIKSAAN 5.1 Analisis keputusan UPSR 5.2 Analisis pencapaian mata pelajaran 5.3 Analisis soalan UPSR 5.4 Analisis pencapaian bulanan dan semester 5.5 Headcount 5.6 Post Mortem 6 FAIL PENYELIAAN 6.1 Jadual penyeliaan /Pencerapan 6.2 Laporan penyeliaan P&P oleh Ketua Panitia / 6.3 Laporan penyeliaan P&P oleh Guru Besar / PKrakan sejawat 7 PEMERIKSAAN BUKU AKTIVITI / LATIHAN 7.1 Jadual pemeriksaan buku 8 FAIL AKTIVITI SOKONGAN AKADEMIK 8.1 Surat menyurat 8.2 Laporan aktiviti 9 FAIL BANK SOALAN 9.1 Koleksi soalan ujian/ peperiksaan mengikut kelas 9.2 Koleksi soalan EXCEL , PGSD, negeri dll 9.3 Koleksi soalan UPSR & analisis soalan 10 FAIL MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN 10.1 Maklumat peribadi guru 10.2 Jadual waktu mengajar 10.3 Carta Organisasi Kurikulum. 10.3 Carta Organisasi panitia 11 KERTAS MINIT Surat keluar direkod dengan dakwat biru/hitam ( merekodkan penerima dan tarikh dihantar ) Surat masuk direkod dengan dakwat merah ( merekodkan no. rujukan surat, tarikh, tajuk/perkara , tarikh dimasukkan fail ) ADA TIADA CATATAN

Ulasan pemantau :

Nama dan Tandatangan Pemantau :

Nama dan Tandatangan Ketua Panitia

________________________

Tarikh : _____________________________

Tarikh : _____________________________

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH
TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS
BAHAGIAN A
SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR :

:

MAKLUMAT AM
: :

BAHAGIAN B :

PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM )

Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .

HASIL DAPATAN No. Aspek No. Item Item ADA TIADA
SEBAHAGIAN

CATATAN

A. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran (a) Surat menyurat perhubungan luar (a) Sukatan Pelajaran i. Huraian Sukatan Pelajaran ii Rancangan Pelajaran Tahunan iii. Senarai buku / bahan rujukan iv Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat i Surat Panggilan Mesyuarat ii Minit Mesyuarat 4 Fail Program Kecemerlanga n i Perancangan program a) Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus b) Tahap Satu ii Laporan Pelaksanaan Program iii. Analisa keputusan UPSR iv Analisa peperiksaan bulanan dan semester v Jadual penyeliaan Guru Besar vi Jadual Penyeliaan Ketua Panitia vii Laporan Penyeliaan (a) Koleksi Soalan UPSR (b) Bank soalan EXCEL (c ) Koleksi Soalan yang telah dianalisis. (d) Maklumat Guru (e) Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) (f) Jawatankuasa Panitia

HASIL DAPATAN B PRASEKOLAH 1 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK (a) Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan dokumen: i. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ) Perancangan jadual waktu yang disarankan ii. Modul Pengajaran dan pembelajaran : Prasekolah (b) - tempoh 4 jam ( SK : 50% - BM, 50%- BI) (c ) Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 Bertema. BM, 1/3- BI, 1/3 - BC/BT ) (d ) Rancangan Pengajaran Tahunan (e) (f) (g) (h) C. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS (a) Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : i. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah ii. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS Sekolah telah PIBG Pihak ke Peringkat menyediakan dokumen (b) berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini. i Jadual pemantauan ii Jadual Waktu Program LINUS iii. AJK LINUS iv Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca v Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis vi Instrumen Saringan Menulis vii Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca (c ) Modul Literasi (d ) Modul Numerasi Rancangan Pengajaran harian Rekod kehadiran murid. Takwim Prasekolah Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa. ADA TIADA
SEBAHAGIAN

( e ) Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi. ( f ) Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.

ULASAN PEMANTAU : A) KEKUATAN / KEISTEMEWAAN :

B) KELEMAHAN :

C) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

TANDATANGAN PEMANTAU

TANDATANGAN GURU BESAR

NAMA DAN COP PEMANTAU

NAMA DAN COP SEKOLAH

TARIKH : ……………………………………………………………………….TARIKH : …………………………………………………. .

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PENYAMPAIAN ( Tandakan (/) pada ruang berkenaan ) Tidak Tidak Berkena an 2 Rancangan Pelajaran Harian . 3. berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini ii. merangkumi perancangan sepanjang sesi persekolahan semasa (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan: i. Item Item Ya A.sipitang@moe. PERSEDIAAN 1 Rancangan Tahunan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan: i. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd. 2. Aspek No. objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan. aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif.my INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH NAMA GURU OPSYEN MASA SUBJEK TAJUK / TEMA KEMAHIRAN KELAS BIL.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50. mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid (b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya: i. Refleksi secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) B. MURID : : : : : : : : : BAHAGIAN B : Petunjuk : 1 2 3 4 LEMAH PENGURUSAN P & P Isikan Ruang Yang Disediakan dengan skor 1. boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) ii.gov. 4 atau TB SEDERHANA BAIK CEMERLANG TB TIDAK BERKAITAN HASIL DAPATAN No. bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) iii.

membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) iv. murid lain. mengalih arah soalan kepada murid-murid lain ix. patriotisme. dan bahan . PENGLIBATAN MURID 6 Penglibatan Murid (a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: i. menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan ix. naturalis) xi. membuat persediaan awal iii.3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang: i. perpaduan. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah iv. menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat iv. daripada konkrit kepada abstrak) ii. menyusun aras soalan dari mudah ke sukar iii. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai vii. membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) ii. kinestetik. berinteraksi secara aktif dengan guru. interpersonal. melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa. membuat rujukan spontan (jika berkenaan) vi. melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria xii. mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami v. menarik perhatian dan merangsang minat murid ii. muzik. visual-ruang. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru xiii. sains dan teknologi. TEKNIK PENYOALAN 5 Teknik Penyoalan Guru (a) Guru menyoal murid dengan: i. melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik. nilai murni. mencungkil jawapan daripada murid viii. menyebarkan soalan ke seluruh kelas vi. kesihatan. menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid iii. mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan v. murid melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid x. memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid D. alam sekitar. logik-matematik. menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas. mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks. intrapersonal. menggunakan masa dengan optimum vi. jati diri. menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru vii. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan viii. fleksibel mengikut situasi xvi. mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom) ii. memberi masa untuk murid berfikir vii. menerapkan kemahiran berfikir xiv. isu semasa dan persekitaran) (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan: i. kekeluargaan) xv. menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran v. penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian) 4 Penyampaian / Perkembang an Pelajaran C.

LATIHAN DAN TUGASAN 8 Latihan dan Tugasan (a) Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk projek. kemas dan susunan perabot ii. mudah didekati dan sedia membantu . kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling ii. tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari iv. sesuai dengan aktiviti) murid untuk belajar memastikan kehadiran iii. kemas dan bersih iii. ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid iii. memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan ix. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran v. memastikan kesediaan murid untuk belajar iv. memastikan murid membuat pembetulan G. PENEGUHAN 7 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: i. menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan) E. menunjukkan kesilapan murid ii. mempelbagaikan perkataan. ceria. lengkap ii. memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik ii. mengikut keupayaan dan kebolehan murid ii. mempelbagaikan jenisnya iii.viii. bersifat mesra. memberi ulasan yang membina iv. membuat latihan dengan betul vi. menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan 9 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan: i. bersih. PENGURUSAN KELAS 12 Pengurusan Kelas (a) Guru menguruskan kelas dengan: i. memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik v. PERWATAKAN GURU 13 Perwatakan Guru (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan: i. menepati format dan prosedur latihan dan tugasan v. membuat pembetulan bagi latihan yang salah I. menepati masa iv. REFLEKSI 10 Refleksi (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan: i. membuat refleksi kognitif ( sama ada oleh guru/murid atau membuat refleksi secara lisan/tulisan) H. HASIL KERJA MURID 11 Hasil Kerja Murid (a) Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan: i. memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid F. memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah iii. memastikan peraturan kelas dipatuhi J. berpakaian sesuai. kerja rumah) kepada murid dengan : i. memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat.

berinteraksi secara sopan v.iii. mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka iv. menepati masa ULASAN PEMANTAU : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH TARIKH TARIKH . menggunakan nada suara yang sesuai vi. mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran vii.

FOCUS

CATATAN

TANGAN GURU BESAR A DAN COP SEKOLAH TARIKH .

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 TB .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran 1.1.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5. 9. Item Item ADA TIADA SEBAHAGIAN CATATAN A. 7.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.2 Laporan Pelaksanaan Program 5. 4 7 8 8.4 Senarai buku / bahan rujukan 2.3 Tahap Satu 4.1 Analisa keputusan UPSR 5 Fail Ujian dan peperiksaan. HASIL DAPATAN No.1 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPIKPM ) 4.2 Laporan aktiviti.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.my 105 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.1.1 Perancangan program Fail Program Peningkatan akademik 4.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat 3. Aspek No.2 Bank soalan EXCEL 9. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR : : MAKLUMAT AM : : BAHAGIAN B : PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM ) Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .4 Rancangan Penambahbaikan 6.1 Surat menyurat perhubungan luar 2.1 Maklumat Guru 10.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6.2 Tahun Empat dan Lima 4. 10. 5.sipitang@moe.2 Minit Mesyuarat 4.1.3 Headcount 5. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50.gov.1 Sukatan Pelajaran 2.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2. 8.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran .1 Surat Panggilan Mesyuarat 3.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan Buku Rampaian Fail aktiviti sokongan akademik 7.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9.

1.5 Rancangan Pengajaran harian 1.8 Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa. 1.2 Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah Menyebarluaskan maklumat Program LINUS ke Peringkat PIBG Pihak Sekolah telah menyediakan 1. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS 1.BM.tempoh 4 jam ( SK : 50% .1.5 Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis 1.4 Jawatankuasa Panitia 106 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS B PRASEKOLAH Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan 1.1. C.2 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK .6 Rekod kehadiran murid.1 dokumen: Standard Prasekolah Kurikulum 1. 1.1.2 Jadual Waktu Program LINUS 1. .BC/BT ) Bertema.6 Instrumen Saringan Menulis 1.2.4 Modul Literasi 1.4 Rancangan Pengajaran Tahunan 1.2.2. 1/3 .BI.7 Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi.3 AJK LINUS 1.1 1.2.2.2 : Prasekolah 1.5 Modul Numerasi 1.10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran 10.3 BM.1 Kebangsaan Perancangan jadual waktu yang disarankan ( KSPK ) Modul Pengajaran dan pembelajaran 1.6 1.1 Jadual pemantauan 1. 1. 1/3.7 1.3 Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca Program Peningkatan LITERASI dan NUMERASI 1.2.7 Takwim Prasekolah 1.BI) HASIL DAPATAN ADA TIADA SEBAHAGIAN 1 Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 1.2 dokumen berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini.2.4 1. 50%.1 1. Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.

107 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS D) ULASAN PEGAWAI PEMANTAU i ) KEKUATAN / KEISTIMEWAAN : ii ) KELEMAHAN : iii ) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR .

TARIKH : ……………………………………………………………………….108 NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS TARIKH : …………………………………………………. .

109 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

110 0 0 0 0 0 0 0 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

111 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

112 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

113 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

114 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

115 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

116 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

117 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

118 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

119 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

120 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

121 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

122 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

123 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

124

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

125

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

126

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

127 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

128 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

129 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

130 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

131 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

132 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

133 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

134 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

135 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

136 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

137 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

138 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

139 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

140 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

141 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

142 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

143 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

144 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

145 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

146 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

147 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

148 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

149 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

150

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

151

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

152

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

153 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

154 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

155 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

156 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

4 Rancangan Penambahbaikan 6.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.2 4.1 Surat menyurat perhubungan luar 2.4 Jawatankuasa Panitia CATATAN 1 Fail Induk 2 Fail Sukatan Pelajaran Fail Maklumat 10 Guru Mata Pelajaran . 9.4 Senarai buku / bahan rujukan 2.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3 Fail mesyuarat 3.2 Minit Mesyuarat 4.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan 7 Buku Rampaian Fail aktiviti 8 sokongan akademik 7.1.3 Headcount 5.1 Fail Program 4 Peningkatan akademik 4.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5 Fail Ujian dan peperiksaan.SENARAI SEMAK PENGURUSAN PANITIA A.1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3.2 Laporan Pelaksanaan Program 5.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian. 8.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6.1. 10.1 Maklumat Guru 10.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.1 Analisa keputusan UPSR 5. PENGURUSAN PANITIA BIL FAIL PERKARA 1.3 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPI( Tahun 6 ) KPM ) Tahun Empat dan Lima Tahap Satu 4.2 Laporan aktiviti.2 Bank soalan EXCEL 9.1 Sukatan Pelajaran 2.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6. 5.1 Perancangan program 4. 7. 8.1.

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful