INSTRUMEN PENYELIAAN PENGURUSAN PANITIA PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087

-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS NAMA SEKOLAH : NAMA KETUA PANITIA SUBJEK TARIKH PEMANTAUAN BAHAGIAN B : PENGURUSAN PANITIA BIL JENIS FAIL 1 FAIL INDUK PANITIA 1.1 Surat - menyurat perhubungan luar 2 FAIL SUKATAN PELAJARAN 2.1 Sukatan Pelajaran 2.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.3 Rancangan Pengajaran Tahunan 2.4 Senarai bahan rujukan guru / murid 2.5 Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dengan kurikulum 3 FAIL MESYUARAT PANITIA 3.1 Surat panggilan mesyuarat panitia peringkat sekolah 3.2 Minit Mesyuarat ( sekurang-kurangnya 4 x setahun ) 4 FAIL PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 4.1 Perancangan Program 4.2 Laporan pelaksanaan program 5 FAIL UJIAN DAN PEPERIKSAAN 5.1 Analisis keputusan UPSR 5.2 Analisis pencapaian mata pelajaran 5.3 Analisis soalan UPSR 5.4 Analisis pencapaian bulanan dan semester 5.5 Headcount 5.6 Post Mortem 6 FAIL PENYELIAAN 6.1 Jadual penyeliaan /Pencerapan 6.2 Laporan penyeliaan P&P oleh Ketua Panitia / 6.3 Laporan penyeliaan P&P oleh Guru Besar / PKrakan sejawat 7 PEMERIKSAAN BUKU AKTIVITI / LATIHAN 7.1 Jadual pemeriksaan buku 8 FAIL AKTIVITI SOKONGAN AKADEMIK 8.1 Surat menyurat 8.2 Laporan aktiviti 9 FAIL BANK SOALAN 9.1 Koleksi soalan ujian/ peperiksaan mengikut kelas 9.2 Koleksi soalan EXCEL , PGSD, negeri dll 9.3 Koleksi soalan UPSR & analisis soalan 10 FAIL MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN 10.1 Maklumat peribadi guru 10.2 Jadual waktu mengajar 10.3 Carta Organisasi Kurikulum. 10.3 Carta Organisasi panitia 11 KERTAS MINIT Surat keluar direkod dengan dakwat biru/hitam ( merekodkan penerima dan tarikh dihantar ) Surat masuk direkod dengan dakwat merah ( merekodkan no. rujukan surat, tarikh, tajuk/perkara , tarikh dimasukkan fail ) ADA TIADA CATATAN

Ulasan pemantau :

Nama dan Tandatangan Pemantau :

Nama dan Tandatangan Ketua Panitia

________________________

Tarikh : _____________________________

Tarikh : _____________________________

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH
TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS
BAHAGIAN A
SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR :

:

MAKLUMAT AM
: :

BAHAGIAN B :

PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM )

Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .

HASIL DAPATAN No. Aspek No. Item Item ADA TIADA
SEBAHAGIAN

CATATAN

A. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran (a) Surat menyurat perhubungan luar (a) Sukatan Pelajaran i. Huraian Sukatan Pelajaran ii Rancangan Pelajaran Tahunan iii. Senarai buku / bahan rujukan iv Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat i Surat Panggilan Mesyuarat ii Minit Mesyuarat 4 Fail Program Kecemerlanga n i Perancangan program a) Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus b) Tahap Satu ii Laporan Pelaksanaan Program iii. Analisa keputusan UPSR iv Analisa peperiksaan bulanan dan semester v Jadual penyeliaan Guru Besar vi Jadual Penyeliaan Ketua Panitia vii Laporan Penyeliaan (a) Koleksi Soalan UPSR (b) Bank soalan EXCEL (c ) Koleksi Soalan yang telah dianalisis. (d) Maklumat Guru (e) Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) (f) Jawatankuasa Panitia

HASIL DAPATAN B PRASEKOLAH 1 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK (a) Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan dokumen: i. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ) Perancangan jadual waktu yang disarankan ii. Modul Pengajaran dan pembelajaran : Prasekolah (b) - tempoh 4 jam ( SK : 50% - BM, 50%- BI) (c ) Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 Bertema. BM, 1/3- BI, 1/3 - BC/BT ) (d ) Rancangan Pengajaran Tahunan (e) (f) (g) (h) C. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS (a) Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : i. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah ii. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS Sekolah telah PIBG Pihak ke Peringkat menyediakan dokumen (b) berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini. i Jadual pemantauan ii Jadual Waktu Program LINUS iii. AJK LINUS iv Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca v Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis vi Instrumen Saringan Menulis vii Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca (c ) Modul Literasi (d ) Modul Numerasi Rancangan Pengajaran harian Rekod kehadiran murid. Takwim Prasekolah Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa. ADA TIADA
SEBAHAGIAN

( e ) Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi. ( f ) Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.

ULASAN PEMANTAU : A) KEKUATAN / KEISTEMEWAAN :

B) KELEMAHAN :

C) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

TANDATANGAN PEMANTAU

TANDATANGAN GURU BESAR

NAMA DAN COP PEMANTAU

NAMA DAN COP SEKOLAH

. TARIKH : ……………………………………………………………………….TARIKH : ………………………………………………….

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

gov. objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan. berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini ii. PERSEDIAAN 1 Rancangan Tahunan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan: i. 4 atau TB SEDERHANA BAIK CEMERLANG TB TIDAK BERKAITAN HASIL DAPATAN No. aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif. Aspek No. MURID : : : : : : : : : BAHAGIAN B : Petunjuk : 1 2 3 4 LEMAH PENGURUSAN P & P Isikan Ruang Yang Disediakan dengan skor 1.my INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH NAMA GURU OPSYEN MASA SUBJEK TAJUK / TEMA KEMAHIRAN KELAS BIL. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd. 2. mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid (b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya: i.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50. merangkumi perancangan sepanjang sesi persekolahan semasa (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan: i. Refleksi secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) B. PENYAMPAIAN ( Tandakan (/) pada ruang berkenaan ) Tidak Tidak Berkena an 2 Rancangan Pelajaran Harian . Item Item Ya A.sipitang@moe. bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) iii. boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) ii. 3.

mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks. murid lain. menarik perhatian dan merangsang minat murid ii. memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid D. interpersonal. sains dan teknologi. menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan ix. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai vii. perpaduan. menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru xiii. berinteraksi secara aktif dengan guru. menyusun aras soalan dari mudah ke sukar iii. mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom) ii. membuat persediaan awal iii. mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami v. isu semasa dan persekitaran) (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan: i. PENGLIBATAN MURID 6 Penglibatan Murid (a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: i. menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid iii. fleksibel mengikut situasi xvi. kesihatan. dan bahan . mengalih arah soalan kepada murid-murid lain ix. nilai murni. menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat iv. patriotisme. jati diri. alam sekitar. melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria xii. TEKNIK PENYOALAN 5 Teknik Penyoalan Guru (a) Guru menyoal murid dengan: i. menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran v. muzik. menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru vii. mencungkil jawapan daripada murid viii. kinestetik. visual-ruang. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan viii. murid melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid x.3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang: i. mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan v. naturalis) xi. menggunakan masa dengan optimum vi. menyebarkan soalan ke seluruh kelas vi. membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) ii. penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian) 4 Penyampaian / Perkembang an Pelajaran C. intrapersonal. kekeluargaan) xv. membuat rujukan spontan (jika berkenaan) vi. membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) iv. logik-matematik. memberi masa untuk murid berfikir vii. menerapkan kemahiran berfikir xiv. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah iv. melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa. daripada konkrit kepada abstrak) ii. melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik.

mudah didekati dan sedia membantu . mempelbagaikan jenisnya iii. mengikut keupayaan dan kebolehan murid ii. sesuai dengan aktiviti) murid untuk belajar memastikan kehadiran iii. PENGURUSAN KELAS 12 Pengurusan Kelas (a) Guru menguruskan kelas dengan: i. menunjukkan kesilapan murid ii. HASIL KERJA MURID 11 Hasil Kerja Murid (a) Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan: i. kerja rumah) kepada murid dengan : i. memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah iii. membuat pembetulan bagi latihan yang salah I. bersifat mesra. mempelbagaikan perkataan. menepati format dan prosedur latihan dan tugasan v. ceria. memastikan murid membuat pembetulan G. kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling ii. memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan ix. membuat latihan dengan betul vi. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran v. memastikan peraturan kelas dipatuhi J. menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan) E. kemas dan susunan perabot ii. memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid F. membuat refleksi kognitif ( sama ada oleh guru/murid atau membuat refleksi secara lisan/tulisan) H. kemas dan bersih iii. memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik ii. memberi ulasan yang membina iv. PENEGUHAN 7 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: i. PERWATAKAN GURU 13 Perwatakan Guru (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan: i. memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik v.viii. memastikan kesediaan murid untuk belajar iv. REFLEKSI 10 Refleksi (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan: i. berpakaian sesuai. bersih. tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari iv. ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid iii. LATIHAN DAN TUGASAN 8 Latihan dan Tugasan (a) Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk projek. lengkap ii. menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan 9 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan: i. memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat. menepati masa iv.

mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka iv. menepati masa ULASAN PEMANTAU : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH TARIKH TARIKH . menggunakan nada suara yang sesuai vi. berinteraksi secara sopan v.iii. mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran vii.

FOCUS

CATATAN

TANGAN GURU BESAR A DAN COP SEKOLAH TARIKH .

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 TB .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 Minit Mesyuarat 4. Aspek No.my 105 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL.1 Sukatan Pelajaran 2.1.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50.1 Analisa keputusan UPSR 5 Fail Ujian dan peperiksaan.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat 3. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR : : MAKLUMAT AM : : BAHAGIAN B : PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM ) Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .1. HASIL DAPATAN No. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.2 Bank soalan EXCEL 9.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran 1.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan Buku Rampaian Fail aktiviti sokongan akademik 7.1 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPIKPM ) 4.4 Senarai buku / bahan rujukan 2.4 Rancangan Penambahbaikan 6.3 Headcount 5.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.2 Laporan aktiviti.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran .2 Laporan Pelaksanaan Program 5. 7. 4 7 8 8.sipitang@moe. Item Item ADA TIADA SEBAHAGIAN CATATAN A.1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.1 Surat menyurat perhubungan luar 2. 8.1.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9.gov.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.3 Tahap Satu 4.1 Maklumat Guru 10. 9. 10.2 Tahun Empat dan Lima 4.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6.1 Perancangan program Fail Program Peningkatan akademik 4.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3. 5.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5.

2.BC/BT ) Bertema. Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi. C.7 Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi.BM.7 1. 1.1.5 Modul Numerasi 1.8 Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa.2 : Prasekolah 1. 1/3.1.1.1 Kebangsaan Perancangan jadual waktu yang disarankan ( KSPK ) Modul Pengajaran dan pembelajaran 1.tempoh 4 jam ( SK : 50% . PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS 1.BI.6 Instrumen Saringan Menulis 1.1 dokumen: Standard Prasekolah Kurikulum 1.BI) HASIL DAPATAN ADA TIADA SEBAHAGIAN 1 Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 1.1 1.3 AJK LINUS 1.1 Jadual pemantauan 1.4 1.2.4 Jawatankuasa Panitia 106 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS B PRASEKOLAH Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan 1.5 Rancangan Pengajaran harian 1.2 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK .1 1.2.2 Jadual Waktu Program LINUS 1. 1.2.2 Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah Menyebarluaskan maklumat Program LINUS ke Peringkat PIBG Pihak Sekolah telah menyediakan 1.6 1.7 Takwim Prasekolah 1.1.4 Modul Literasi 1.6 Rekod kehadiran murid.2.4 Rancangan Pengajaran Tahunan 1. .3 BM.2 dokumen berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini.3 Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca Program Peningkatan LITERASI dan NUMERASI 1. 50%. 1.5 Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis 1.2.10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran 10. 1/3 .2.

107 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS D) ULASAN PEGAWAI PEMANTAU i ) KEKUATAN / KEISTIMEWAAN : ii ) KELEMAHAN : iii ) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR .

108 NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS TARIKH : …………………………………………………. TARIKH : ………………………………………………………………………. .

109 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

110 0 0 0 0 0 0 0 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

111 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

112 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

113 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

114 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

115 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

116 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

117 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

118 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

119 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

120 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

121 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

122 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

123 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

124

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

125

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

126

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

127 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

128 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

129 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

130 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

131 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

132 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

133 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

134 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

135 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

136 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

137 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

138 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

139 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

140 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

141 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

142 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

143 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

144 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

145 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

146 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

147 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

148 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

149 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

150

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

151

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

152

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

153 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

154 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

155 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

156 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.4 Senarai buku / bahan rujukan 2.SENARAI SEMAK PENGURUSAN PANITIA A.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3 Fail mesyuarat 3.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6.1. 7.4 Jawatankuasa Panitia CATATAN 1 Fail Induk 2 Fail Sukatan Pelajaran Fail Maklumat 10 Guru Mata Pelajaran .1 Sukatan Pelajaran 2.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10. 9.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5 Fail Ujian dan peperiksaan.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.2 Minit Mesyuarat 4. 10.1.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.1 Perancangan program 4.2 4.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3.2 Bank soalan EXCEL 9.2 Laporan Pelaksanaan Program 5.1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan 7 Buku Rampaian Fail aktiviti 8 sokongan akademik 7.1 Fail Program 4 Peningkatan akademik 4.1 Maklumat Guru 10.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9.3 Headcount 5.1.1 Surat menyurat perhubungan luar 2. 8. PENGURUSAN PANITIA BIL FAIL PERKARA 1.1 Analisa keputusan UPSR 5.4 Rancangan Penambahbaikan 6.2 Laporan aktiviti. 5.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja. 8.3 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPI( Tahun 6 ) KPM ) Tahun Empat dan Lima Tahap Satu 4.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful