P. 1
sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

|Views: 1,776|Likes:
Published by azriajak

More info:

Published by: azriajak on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

INSTRUMEN PENYELIAAN PENGURUSAN PANITIA PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087

-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS NAMA SEKOLAH : NAMA KETUA PANITIA SUBJEK TARIKH PEMANTAUAN BAHAGIAN B : PENGURUSAN PANITIA BIL JENIS FAIL 1 FAIL INDUK PANITIA 1.1 Surat - menyurat perhubungan luar 2 FAIL SUKATAN PELAJARAN 2.1 Sukatan Pelajaran 2.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.3 Rancangan Pengajaran Tahunan 2.4 Senarai bahan rujukan guru / murid 2.5 Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dengan kurikulum 3 FAIL MESYUARAT PANITIA 3.1 Surat panggilan mesyuarat panitia peringkat sekolah 3.2 Minit Mesyuarat ( sekurang-kurangnya 4 x setahun ) 4 FAIL PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 4.1 Perancangan Program 4.2 Laporan pelaksanaan program 5 FAIL UJIAN DAN PEPERIKSAAN 5.1 Analisis keputusan UPSR 5.2 Analisis pencapaian mata pelajaran 5.3 Analisis soalan UPSR 5.4 Analisis pencapaian bulanan dan semester 5.5 Headcount 5.6 Post Mortem 6 FAIL PENYELIAAN 6.1 Jadual penyeliaan /Pencerapan 6.2 Laporan penyeliaan P&P oleh Ketua Panitia / 6.3 Laporan penyeliaan P&P oleh Guru Besar / PKrakan sejawat 7 PEMERIKSAAN BUKU AKTIVITI / LATIHAN 7.1 Jadual pemeriksaan buku 8 FAIL AKTIVITI SOKONGAN AKADEMIK 8.1 Surat menyurat 8.2 Laporan aktiviti 9 FAIL BANK SOALAN 9.1 Koleksi soalan ujian/ peperiksaan mengikut kelas 9.2 Koleksi soalan EXCEL , PGSD, negeri dll 9.3 Koleksi soalan UPSR & analisis soalan 10 FAIL MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN 10.1 Maklumat peribadi guru 10.2 Jadual waktu mengajar 10.3 Carta Organisasi Kurikulum. 10.3 Carta Organisasi panitia 11 KERTAS MINIT Surat keluar direkod dengan dakwat biru/hitam ( merekodkan penerima dan tarikh dihantar ) Surat masuk direkod dengan dakwat merah ( merekodkan no. rujukan surat, tarikh, tajuk/perkara , tarikh dimasukkan fail ) ADA TIADA CATATAN

Ulasan pemantau :

Nama dan Tandatangan Pemantau :

Nama dan Tandatangan Ketua Panitia

________________________

Tarikh : _____________________________

Tarikh : _____________________________

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH
TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS
BAHAGIAN A
SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR :

:

MAKLUMAT AM
: :

BAHAGIAN B :

PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM )

Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .

HASIL DAPATAN No. Aspek No. Item Item ADA TIADA
SEBAHAGIAN

CATATAN

A. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran (a) Surat menyurat perhubungan luar (a) Sukatan Pelajaran i. Huraian Sukatan Pelajaran ii Rancangan Pelajaran Tahunan iii. Senarai buku / bahan rujukan iv Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat i Surat Panggilan Mesyuarat ii Minit Mesyuarat 4 Fail Program Kecemerlanga n i Perancangan program a) Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus b) Tahap Satu ii Laporan Pelaksanaan Program iii. Analisa keputusan UPSR iv Analisa peperiksaan bulanan dan semester v Jadual penyeliaan Guru Besar vi Jadual Penyeliaan Ketua Panitia vii Laporan Penyeliaan (a) Koleksi Soalan UPSR (b) Bank soalan EXCEL (c ) Koleksi Soalan yang telah dianalisis. (d) Maklumat Guru (e) Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) (f) Jawatankuasa Panitia

HASIL DAPATAN B PRASEKOLAH 1 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK (a) Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan dokumen: i. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ) Perancangan jadual waktu yang disarankan ii. Modul Pengajaran dan pembelajaran : Prasekolah (b) - tempoh 4 jam ( SK : 50% - BM, 50%- BI) (c ) Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 Bertema. BM, 1/3- BI, 1/3 - BC/BT ) (d ) Rancangan Pengajaran Tahunan (e) (f) (g) (h) C. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS (a) Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : i. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah ii. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS Sekolah telah PIBG Pihak ke Peringkat menyediakan dokumen (b) berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini. i Jadual pemantauan ii Jadual Waktu Program LINUS iii. AJK LINUS iv Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca v Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis vi Instrumen Saringan Menulis vii Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca (c ) Modul Literasi (d ) Modul Numerasi Rancangan Pengajaran harian Rekod kehadiran murid. Takwim Prasekolah Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa. ADA TIADA
SEBAHAGIAN

( e ) Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi. ( f ) Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.

ULASAN PEMANTAU : A) KEKUATAN / KEISTEMEWAAN :

B) KELEMAHAN :

C) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

TANDATANGAN PEMANTAU

TANDATANGAN GURU BESAR

NAMA DAN COP PEMANTAU

NAMA DAN COP SEKOLAH

. TARIKH : ……………………………………………………………………….TARIKH : ………………………………………………….

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PENYAMPAIAN ( Tandakan (/) pada ruang berkenaan ) Tidak Tidak Berkena an 2 Rancangan Pelajaran Harian . objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan. bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) iii. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd. aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50. MURID : : : : : : : : : BAHAGIAN B : Petunjuk : 1 2 3 4 LEMAH PENGURUSAN P & P Isikan Ruang Yang Disediakan dengan skor 1.gov. mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid (b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya: i. Aspek No. 4 atau TB SEDERHANA BAIK CEMERLANG TB TIDAK BERKAITAN HASIL DAPATAN No. merangkumi perancangan sepanjang sesi persekolahan semasa (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan: i. 2. Refleksi secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) B.my INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH NAMA GURU OPSYEN MASA SUBJEK TAJUK / TEMA KEMAHIRAN KELAS BIL.sipitang@moe. berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini ii. boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) ii. 3. Item Item Ya A. PERSEDIAAN 1 Rancangan Tahunan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan: i.

mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah iv. membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) iv. membuat persediaan awal iii. menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas. melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa. murid melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid x. melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria xii. menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid iii. menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru vii. muzik.3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang: i. murid lain. menerapkan kemahiran berfikir xiv. memberi masa untuk murid berfikir vii. TEKNIK PENYOALAN 5 Teknik Penyoalan Guru (a) Guru menyoal murid dengan: i. naturalis) xi. menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan ix. intrapersonal. membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) ii. melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik. perpaduan. visual-ruang. mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks. jati diri. menggunakan masa dengan optimum vi. menyebarkan soalan ke seluruh kelas vi. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan viii. dan bahan . logik-matematik. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai vii. menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat iv. interpersonal. kinestetik. mengalih arah soalan kepada murid-murid lain ix. kekeluargaan) xv. menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran v. mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami v. berinteraksi secara aktif dengan guru. mencungkil jawapan daripada murid viii. isu semasa dan persekitaran) (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan: i. menyusun aras soalan dari mudah ke sukar iii. sains dan teknologi. fleksibel mengikut situasi xvi. nilai murni. memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid D. patriotisme. PENGLIBATAN MURID 6 Penglibatan Murid (a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: i. kesihatan. mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan v. daripada konkrit kepada abstrak) ii. penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian) 4 Penyampaian / Perkembang an Pelajaran C. mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom) ii. alam sekitar. menarik perhatian dan merangsang minat murid ii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru xiii. membuat rujukan spontan (jika berkenaan) vi.

kemas dan bersih iii. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran v. kemas dan susunan perabot ii. memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik ii. memastikan kesediaan murid untuk belajar iv. mengikut keupayaan dan kebolehan murid ii. memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid F. memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat. sesuai dengan aktiviti) murid untuk belajar memastikan kehadiran iii. memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik v. PERWATAKAN GURU 13 Perwatakan Guru (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan: i. memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan ix. mempelbagaikan perkataan. kerja rumah) kepada murid dengan : i. mudah didekati dan sedia membantu . PENEGUHAN 7 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: i. berpakaian sesuai. memberi ulasan yang membina iv. menepati masa iv. memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah iii. LATIHAN DAN TUGASAN 8 Latihan dan Tugasan (a) Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk projek. ceria. menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan) E. ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid iii. bersih. tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari iv. membuat pembetulan bagi latihan yang salah I. PENGURUSAN KELAS 12 Pengurusan Kelas (a) Guru menguruskan kelas dengan: i. menunjukkan kesilapan murid ii. kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling ii. lengkap ii. membuat latihan dengan betul vi. bersifat mesra. menepati format dan prosedur latihan dan tugasan v. menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan 9 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan: i. memastikan murid membuat pembetulan G. REFLEKSI 10 Refleksi (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan: i. membuat refleksi kognitif ( sama ada oleh guru/murid atau membuat refleksi secara lisan/tulisan) H.viii. HASIL KERJA MURID 11 Hasil Kerja Murid (a) Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan: i. mempelbagaikan jenisnya iii. memastikan peraturan kelas dipatuhi J.

menepati masa ULASAN PEMANTAU : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH TARIKH TARIKH . menggunakan nada suara yang sesuai vi. berinteraksi secara sopan v. mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka iv.iii. mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran vii.

FOCUS

CATATAN

TANGAN GURU BESAR A DAN COP SEKOLAH TARIKH .

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 TB .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 Perancangan program Fail Program Peningkatan akademik 4.1 Analisa keputusan UPSR 5 Fail Ujian dan peperiksaan.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3.4 Senarai buku / bahan rujukan 2.1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.1 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPIKPM ) 4.2 Laporan Pelaksanaan Program 5.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5. Aspek No.2 Minit Mesyuarat 4.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran .1.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja. 7. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran 1. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR : : MAKLUMAT AM : : BAHAGIAN B : PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM ) Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) . Item Item ADA TIADA SEBAHAGIAN CATATAN A. 10.gov.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.sipitang@moe. 5.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan Buku Rampaian Fail aktiviti sokongan akademik 7.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.2 Laporan aktiviti.1 Sukatan Pelajaran 2.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.1 Maklumat Guru 10.1.2 Tahun Empat dan Lima 4.4 Rancangan Penambahbaikan 6.1. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd. 9.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.3 Headcount 5.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9. 4 7 8 8. HASIL DAPATAN No.1 Surat menyurat perhubungan luar 2.2 Bank soalan EXCEL 9. 8.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat 3.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.my 105 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL.3 Tahap Satu 4.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6.

10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran 10.2.2.BC/BT ) Bertema.7 Takwim Prasekolah 1.4 Modul Literasi 1. Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.2.4 1.5 Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis 1.1 Jadual pemantauan 1.1 1.2 dokumen berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini.1 dokumen: Standard Prasekolah Kurikulum 1. 50%.7 1.2.6 Instrumen Saringan Menulis 1.3 BM.4 Jawatankuasa Panitia 106 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS B PRASEKOLAH Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan 1. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS 1.1.2 Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah Menyebarluaskan maklumat Program LINUS ke Peringkat PIBG Pihak Sekolah telah menyediakan 1.1 Kebangsaan Perancangan jadual waktu yang disarankan ( KSPK ) Modul Pengajaran dan pembelajaran 1.2.1 1.4 Rancangan Pengajaran Tahunan 1.5 Rancangan Pengajaran harian 1.2 : Prasekolah 1.6 1.6 Rekod kehadiran murid.BI) HASIL DAPATAN ADA TIADA SEBAHAGIAN 1 Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 1.5 Modul Numerasi 1.BI.8 Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa.1. 1/3.tempoh 4 jam ( SK : 50% .2 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK . 1. 1. 1.2. 1/3 .2 Jadual Waktu Program LINUS 1. C.1.3 Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca Program Peningkatan LITERASI dan NUMERASI 1.3 AJK LINUS 1.1.2.7 Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi.BM. .

107 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS D) ULASAN PEGAWAI PEMANTAU i ) KEKUATAN / KEISTIMEWAAN : ii ) KELEMAHAN : iii ) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR .

. TARIKH : ……………………………………………………………………….108 NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS TARIKH : ………………………………………………….

109 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

110 0 0 0 0 0 0 0 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

111 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

112 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

113 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

114 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

115 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

116 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

117 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

118 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

119 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

120 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

121 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

122 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

123 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

124

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

125

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

126

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

127 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

128 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

129 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

130 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

131 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

132 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

133 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

134 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

135 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

136 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

137 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

138 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

139 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

140 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

141 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

142 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

143 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

144 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

145 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

146 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

147 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

148 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

149 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

150

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

151

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

152

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

153 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

154 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

155 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

156 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.1.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.1 Surat menyurat perhubungan luar 2.1 Fail Program 4 Peningkatan akademik 4.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5 Fail Ujian dan peperiksaan.3 Headcount 5. 8.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3 Fail mesyuarat 3.1 Maklumat Guru 10.1 Analisa keputusan UPSR 5.1 Sukatan Pelajaran 2.4 Rancangan Penambahbaikan 6.2 Bank soalan EXCEL 9.4 Jawatankuasa Panitia CATATAN 1 Fail Induk 2 Fail Sukatan Pelajaran Fail Maklumat 10 Guru Mata Pelajaran .1.SENARAI SEMAK PENGURUSAN PANITIA A. 8. PENGURUSAN PANITIA BIL FAIL PERKARA 1.4 Senarai buku / bahan rujukan 2.2 Laporan aktiviti.2 Laporan Pelaksanaan Program 5.2 Minit Mesyuarat 4. 9. 7.3 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPI( Tahun 6 ) KPM ) Tahun Empat dan Lima Tahap Satu 4. 10.1 Perancangan program 4.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10. 5.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9.2 4.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.1.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan 7 Buku Rampaian Fail aktiviti 8 sokongan akademik 7.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6.

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->