P. 1
sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

|Views: 1,700|Likes:
Published by azriajak

More info:

Published by: azriajak on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

INSTRUMEN PENYELIAAN PENGURUSAN PANITIA PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087

-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS NAMA SEKOLAH : NAMA KETUA PANITIA SUBJEK TARIKH PEMANTAUAN BAHAGIAN B : PENGURUSAN PANITIA BIL JENIS FAIL 1 FAIL INDUK PANITIA 1.1 Surat - menyurat perhubungan luar 2 FAIL SUKATAN PELAJARAN 2.1 Sukatan Pelajaran 2.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.3 Rancangan Pengajaran Tahunan 2.4 Senarai bahan rujukan guru / murid 2.5 Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dengan kurikulum 3 FAIL MESYUARAT PANITIA 3.1 Surat panggilan mesyuarat panitia peringkat sekolah 3.2 Minit Mesyuarat ( sekurang-kurangnya 4 x setahun ) 4 FAIL PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 4.1 Perancangan Program 4.2 Laporan pelaksanaan program 5 FAIL UJIAN DAN PEPERIKSAAN 5.1 Analisis keputusan UPSR 5.2 Analisis pencapaian mata pelajaran 5.3 Analisis soalan UPSR 5.4 Analisis pencapaian bulanan dan semester 5.5 Headcount 5.6 Post Mortem 6 FAIL PENYELIAAN 6.1 Jadual penyeliaan /Pencerapan 6.2 Laporan penyeliaan P&P oleh Ketua Panitia / 6.3 Laporan penyeliaan P&P oleh Guru Besar / PKrakan sejawat 7 PEMERIKSAAN BUKU AKTIVITI / LATIHAN 7.1 Jadual pemeriksaan buku 8 FAIL AKTIVITI SOKONGAN AKADEMIK 8.1 Surat menyurat 8.2 Laporan aktiviti 9 FAIL BANK SOALAN 9.1 Koleksi soalan ujian/ peperiksaan mengikut kelas 9.2 Koleksi soalan EXCEL , PGSD, negeri dll 9.3 Koleksi soalan UPSR & analisis soalan 10 FAIL MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN 10.1 Maklumat peribadi guru 10.2 Jadual waktu mengajar 10.3 Carta Organisasi Kurikulum. 10.3 Carta Organisasi panitia 11 KERTAS MINIT Surat keluar direkod dengan dakwat biru/hitam ( merekodkan penerima dan tarikh dihantar ) Surat masuk direkod dengan dakwat merah ( merekodkan no. rujukan surat, tarikh, tajuk/perkara , tarikh dimasukkan fail ) ADA TIADA CATATAN

Ulasan pemantau :

Nama dan Tandatangan Pemantau :

Nama dan Tandatangan Ketua Panitia

________________________

Tarikh : _____________________________

Tarikh : _____________________________

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH
TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe.gov.my

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS
BAHAGIAN A
SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR :

:

MAKLUMAT AM
: :

BAHAGIAN B :

PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM )

Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .

HASIL DAPATAN No. Aspek No. Item Item ADA TIADA
SEBAHAGIAN

CATATAN

A. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran (a) Surat menyurat perhubungan luar (a) Sukatan Pelajaran i. Huraian Sukatan Pelajaran ii Rancangan Pelajaran Tahunan iii. Senarai buku / bahan rujukan iv Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat i Surat Panggilan Mesyuarat ii Minit Mesyuarat 4 Fail Program Kecemerlanga n i Perancangan program a) Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus b) Tahap Satu ii Laporan Pelaksanaan Program iii. Analisa keputusan UPSR iv Analisa peperiksaan bulanan dan semester v Jadual penyeliaan Guru Besar vi Jadual Penyeliaan Ketua Panitia vii Laporan Penyeliaan (a) Koleksi Soalan UPSR (b) Bank soalan EXCEL (c ) Koleksi Soalan yang telah dianalisis. (d) Maklumat Guru (e) Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) (f) Jawatankuasa Panitia

HASIL DAPATAN B PRASEKOLAH 1 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK (a) Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan dokumen: i. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ) Perancangan jadual waktu yang disarankan ii. Modul Pengajaran dan pembelajaran : Prasekolah (b) - tempoh 4 jam ( SK : 50% - BM, 50%- BI) (c ) Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 Bertema. BM, 1/3- BI, 1/3 - BC/BT ) (d ) Rancangan Pengajaran Tahunan (e) (f) (g) (h) C. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS (a) Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : i. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah ii. Menyebarluaskan maklumat Program LINUS Sekolah telah PIBG Pihak ke Peringkat menyediakan dokumen (b) berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini. i Jadual pemantauan ii Jadual Waktu Program LINUS iii. AJK LINUS iv Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca v Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis vi Instrumen Saringan Menulis vii Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca (c ) Modul Literasi (d ) Modul Numerasi Rancangan Pengajaran harian Rekod kehadiran murid. Takwim Prasekolah Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa. ADA TIADA
SEBAHAGIAN

( e ) Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi. ( f ) Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.

ULASAN PEMANTAU : A) KEKUATAN / KEISTEMEWAAN :

B) KELEMAHAN :

C) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

TANDATANGAN PEMANTAU

TANDATANGAN GURU BESAR

NAMA DAN COP PEMANTAU

NAMA DAN COP SEKOLAH

TARIKH : …………………………………………………. . TARIKH : ……………………………………………………………………….

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

gov. merangkumi perancangan sepanjang sesi persekolahan semasa (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan: i. objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan. boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) ii. 4 atau TB SEDERHANA BAIK CEMERLANG TB TIDAK BERKAITAN HASIL DAPATAN No.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50.my INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH NAMA GURU OPSYEN MASA SUBJEK TAJUK / TEMA KEMAHIRAN KELAS BIL. berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini ii. Refleksi secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) B. Item Item Ya A. Aspek No. mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid (b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya: i. 2. PENYAMPAIAN ( Tandakan (/) pada ruang berkenaan ) Tidak Tidak Berkena an 2 Rancangan Pelajaran Harian . MURID : : : : : : : : : BAHAGIAN B : Petunjuk : 1 2 3 4 LEMAH PENGURUSAN P & P Isikan Ruang Yang Disediakan dengan skor 1. bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) iii. PERSEDIAAN 1 Rancangan Tahunan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan: i. aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.sipitang@moe. 3.

isu semasa dan persekitaran) (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan: i. patriotisme. perpaduan. menerapkan kemahiran berfikir xiv. memberi masa untuk murid berfikir vii. mencungkil jawapan daripada murid viii. membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) iv. mengalih arah soalan kepada murid-murid lain ix. murid melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid x. mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom) ii. PENGLIBATAN MURID 6 Penglibatan Murid (a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: i. memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid D. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai vii. menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan ix. alam sekitar. menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru vii. menarik perhatian dan merangsang minat murid ii. logik-matematik. murid lain. membuat rujukan spontan (jika berkenaan) vi. mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan v. menyebarkan soalan ke seluruh kelas vi. melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik. membuat persediaan awal iii. naturalis) xi. melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa. nilai murni. interpersonal. menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid iii. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan viii.3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang: i. menyusun aras soalan dari mudah ke sukar iii. mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami v. penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian) 4 Penyampaian / Perkembang an Pelajaran C. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru xiii. sains dan teknologi. menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran v. melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria xii. kesihatan. mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks. intrapersonal. muzik. dan bahan . menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat iv. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah iv. fleksibel mengikut situasi xvi. membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) ii. berinteraksi secara aktif dengan guru. menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas. jati diri. daripada konkrit kepada abstrak) ii. kinestetik. TEKNIK PENYOALAN 5 Teknik Penyoalan Guru (a) Guru menyoal murid dengan: i. menggunakan masa dengan optimum vi. kekeluargaan) xv. visual-ruang.

memastikan kesediaan murid untuk belajar iv. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran v. LATIHAN DAN TUGASAN 8 Latihan dan Tugasan (a) Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk projek. kemas dan susunan perabot ii. mengikut keupayaan dan kebolehan murid ii. sesuai dengan aktiviti) murid untuk belajar memastikan kehadiran iii. membuat refleksi kognitif ( sama ada oleh guru/murid atau membuat refleksi secara lisan/tulisan) H. tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari iv. PERWATAKAN GURU 13 Perwatakan Guru (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan: i. lengkap ii. ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid iii. mempelbagaikan jenisnya iii. membuat latihan dengan betul vi. kerja rumah) kepada murid dengan : i. memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik v. bersifat mesra. menepati masa iv. kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling ii. membuat pembetulan bagi latihan yang salah I. mudah didekati dan sedia membantu . REFLEKSI 10 Refleksi (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan: i. kemas dan bersih iii. memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat. HASIL KERJA MURID 11 Hasil Kerja Murid (a) Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan: i. memastikan peraturan kelas dipatuhi J. memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan ix. memberi ulasan yang membina iv. ceria. berpakaian sesuai. menunjukkan kesilapan murid ii. bersih. menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan 9 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan: i. mempelbagaikan perkataan.viii. PENEGUHAN 7 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: i. menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan) E. PENGURUSAN KELAS 12 Pengurusan Kelas (a) Guru menguruskan kelas dengan: i. memastikan murid membuat pembetulan G. memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah iii. memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik ii. menepati format dan prosedur latihan dan tugasan v. memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid F.

menggunakan nada suara yang sesuai vi. berinteraksi secara sopan v.iii. mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka iv. mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran vii. menepati masa ULASAN PEMANTAU : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH TARIKH TARIKH .

FOCUS

CATATAN

TANGAN GURU BESAR A DAN COP SEKOLAH TARIKH .

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 TB .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 Tahun Empat dan Lima 4.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3. MURID BIL GURU NAMA GURU BESAR : : MAKLUMAT AM : : BAHAGIAN B : PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM ) Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .4 Rancangan Penambahbaikan 6. 8.1 Analisa keputusan UPSR 5 Fail Ujian dan peperiksaan.1 Maklumat Guru 10.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6. 7.1.PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.4 Senarai buku / bahan rujukan 2.sipitang@moe.1 Perancangan program Fail Program Peningkatan akademik 4.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.2 Laporan Pelaksanaan Program 5.1 Surat menyurat perhubungan luar 2.2 Bank soalan EXCEL 9. 4 7 8 8.2 Laporan aktiviti. 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : ppd.1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.gov.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5. Item Item ADA TIADA SEBAHAGIAN CATATAN A. HASIL DAPATAN No.3 Tahap Satu 4.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan Buku Rampaian Fail aktiviti sokongan akademik 7.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.3 Headcount 5.2 Minit Mesyuarat 4.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja. PENGURUSAN PANITIA 1 2 Fail Induk Fail Sukatan Pelajaran 1.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran . 5. 10.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3 Fail mesyuarat 3. Aspek No.1 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPIKPM ) 4.my 105 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS BAHAGIAN A SEKOLAH KOD SEKOLAH TELEFON FAX E-MAIL GRED SEKOLAH BIL.1.1.1 Sukatan Pelajaran 2.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9. 9.

7 Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi.5 Modul Numerasi 1.1.1 dokumen: Standard Prasekolah Kurikulum 1.5 Rancangan Pengajaran harian 1.1.tempoh 4 jam ( SK : 50% .4 Rancangan Pengajaran Tahunan 1.2 Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan : Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah Menyebarluaskan maklumat Program LINUS ke Peringkat PIBG Pihak Sekolah telah menyediakan 1. C. .8 Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa.7 1. PROGRAM LINUS 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS 1.2.2. 1/3 .6 Instrumen Saringan Menulis 1. 50%.BI.10 Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran 10.BC/BT ) Bertema.2.3 AJK LINUS 1.4 Jawatankuasa Panitia 106 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS B PRASEKOLAH Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan 1.4 1.2 Jadual Waktu Program LINUS 1.4 Modul Literasi 1.2.6 Rekod kehadiran murid. Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.BI) HASIL DAPATAN ADA TIADA SEBAHAGIAN 1 Agihan masa Modul Teras Asas SJK ( Modul dan 1/3 1.1.5 Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis 1.2 : Prasekolah 1. 1. 1.BM.1 1.3 Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca Program Peningkatan LITERASI dan NUMERASI 1.2.1 1. 1.1.3 BM.1 Jadual pemantauan 1.2 Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK .2.6 1.7 Takwim Prasekolah 1. 1/3.2 dokumen berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini.2.1 Kebangsaan Perancangan jadual waktu yang disarankan ( KSPK ) Modul Pengajaran dan pembelajaran 1.

107 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS D) ULASAN PEGAWAI PEMANTAU i ) KEKUATAN / KEISTIMEWAAN : ii ) KELEMAHAN : iii ) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR .

108 NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS TARIKH : …………………………………………………. TARIKH : ………………………………………………………………………. .

109 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

110 0 0 0 0 0 0 0 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

111 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

112 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

113 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

114 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

115 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

116 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

117 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

118 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

119 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

120 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

121 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

122 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

123 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

124

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

125

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

126

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

127 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

128 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

129 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

130 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

131 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

132 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

133 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

134 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

135 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

136 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

137 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

138 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

139 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

140 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

141 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

142 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

143 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

144 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

145 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

146 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

147 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

148 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

149 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

150

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

151

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

152

INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

153 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

154 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

155 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

156 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS .

4 Senarai buku / bahan rujukan 2.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia 10.1 Jadual penyeliaan Guru Besar 6 Fail Penyeliaan 6. 8.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.4 Rancangan Penambahbaikan 6.1 Perancangan program 4.1. 8.2 Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar ) 6.2 4.2 Minit Mesyuarat 4. PENGURUSAN PANITIA BIL FAIL PERKARA 1.1 Surat menyurat perhubungan luar 2.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2. 9.3 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Mengikut Format KPI( Tahun 6 ) KPM ) Tahun Empat dan Lima Tahap Satu 4.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan 3.1 Koleksi Soalan UPSR 9 Fail Bank Soalan 9.2 Laporan aktiviti. 10.1 Sukatan Pelajaran 2.3 Headcount 5.3 Laporan Penyeliaan Fail Pemeriksaan 7 Buku Rampaian Fail aktiviti 8 sokongan akademik 7.4 Jawatankuasa Panitia CATATAN 1 Fail Induk 2 Fail Sukatan Pelajaran Fail Maklumat 10 Guru Mata Pelajaran .1 Fail Program 4 Peningkatan akademik 4.1 Surat Panggilan Mesyuarat 3 Fail mesyuarat 3.1 Maklumat Guru 10.1.2 Analisa peperiksaan bulanan dan semester 5 Fail Ujian dan peperiksaan.2 Bank soalan EXCEL 9. 5.1. 7.2 Laporan Pelaksanaan Program 5.SENARAI SEMAK PENGURUSAN PANITIA A.3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.1 Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi ) 10.1 Analisa keputusan UPSR 5.

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->