Kemahiran melayan dan mendengar Kemahiran mendengar dan melayan adalah kemahiran yang digunakan pada prasesi yang

melibatkan cara kaunselor melayan dan mengendalikan sesi kaunseling. Ia penting bagi membantu membina hubungan yang mesra antara kaunselor dan klien. Menurut Dance (1972), komunikasi dalam rangka psikologi behaviourisme sebagai usaha menimbulkan respons melalui komunikasi lisan dan bukan lisan. Jadi, komunikasi adalah asas kepada bermulanya layanan dan memberi perhatian kepada orang lain. Hubungan baik hendaklah dijalin pada peringkat permulaan sesi kaunseling supaya temubual kaunseling diteruskan dengan mesra, serta mengikut langkah yang diaturkan. Dengan hubungan ini kaunselor dapat menjalin hubungan baik dengan membuka jalan temubual seperti menyambut kedatangan klien dengan mengucapkan : Kaunselor : Saya berasa sangat gembira. Saya berharap saudara boleh memberitahu apa yang sebenar berlaku. Kita bersama-sama mencari ikhtiar untuk kebaikan. Silakan. Menurut Ivey dan Ivey (1999), kemahiran melayan digunakan bagi membantu klien meluahkan cerita atau permasalahan mereka. Secara tidak langsung, ia juga membantu individu yang kurang aktif dalam komunikasi. Beliau menggariskan cara melayan dan kesannnya iaitu: 1. Berkomunikasi dibincangkan. 2. Miningkatkan kesedaran pada klien bahawa klien memerlukan layanan yang baik. 3. Mengubahsuai tingkahlaku diri bagi membina hubungan dengan individu berlainan budaya dan mereka memerlukan layanan yang berbeza. dengan klien bahwa kaunselor minat pada isu yang

menurut Covey (2001). 7. riak wajah. budaya dan lain-lain. Kontak mata a. Contohnya. . 2. 5. Terdapat tiga jenis cara mendengar yang dapat digunakan iaitu: i. 9. 3. Dorongan minima a. berjalan. perbuatan melayan melibatkan kombinasi berikut iaitu: 1. klien dapat mengetahui dan memahami bahawa kaunselor berminat hendak mendengar dan membantu klien secara ikhlas. Kaunselor memperlihatkan kesungguhan dan keikhlasan menolong melalui kontak mata. Kemahiran memfokus a. Mendengar a. teruskan. Tahap tenaga kaunselor adalah tahap mood atau semangat. 8. mimik muka dan senyuman. Hal ini ditunjukkan melalui gaya duduk. Ia dapat dilakukan melalui cara kedudukan. 6. Ia bertujuan mengelakkan klien lari daripada topic perbincangan atau permasalahan utama. berkata µya¶.Manakala. umur. Mendengar isi iaitu mencari pokok persoalan utama dan menyatakan semula persoalan yang diutarakan oleh klien. Kedudukan dan jarak a. dan sebagainya. gerakan badan dan sebagainya. Bahasa tanpa lisan a. Kaunselor memandang klien mengikut keselesaan peribadi dan budaya. nada suara dan air muka. Nada suara dan kelajuan percakapan kaunselor adalah selesa dan mengikut kesesuaian situasi. Tahap tenaga a. Melalui bahasa badan. Kedudukan dan jarak yang sesuai adalah antara tigahingga empat inci dan perlu disesuaikan berdasarkan faktor demografi iaitu jantina. Kualiti vocal a. angguk kepala. Ekspresi muka a. 4.

Membaca (16%) 3. amat penting bagi seseorang kaunselor mendengar dan memahami dengan lebih peka dan baik dari segi suara mahupun tingkahlaku tanpa lisan kliennya. iii. kajian berdasarkan aspek pembahagian ruang mendapati individu yang menghabiskan kira-kira 70% daripada waktunya bagi berkomunikasi. Menurut Muhd Mansur dan Siti Nordinar 1993. Menulis (9%) 2. perasaan dan makna pengalaman dan memahami ruang rujukan klien. Menurut Abdul Malik (1967).tentu ada individu yang akan menjadi pendengar. Namun kita perlu menjadi pendengar yang aktif iaitu mendengar dengan baik dan memahami isi yang disampaikan oleh penyampai. Mengikut Amir Awang 1981. . Oleh itu. Mendengar perasaan iaitu bertujuan mencari erti dan makna perasaan dan membantu klien melihat perasaannya. Beliau menumpukan sepenuhnya perhatian kepada klien. Hubungan menolong yang baik adalah kaunselor membantu interaksi kliennya sehingga menjadi berkesan melalui pendengarannya yang teliti dan rapi. Bercakap (30%) 4.ii. Mendengar merangkumi pelbagai jenis yang melibatkan suara atau gelombang yang didengari. kebanyakan orang yang menangkap hanya 7% daripada mesej yang disampaikan kepadanya sedangkan 38% lagi diperoleh daripada aspek suara semasa berkomunikasi itu. mendengar dalam konteks kaunseling adalah proses yang aktif bagi bertindakbalas pada mesej secara menyeluruh. Mendengar (45%) Menurut Mehrabian 1971. Komponen utama yang berkaitan dengan komunikasi tersebut adalah : 1. Dalam setiap komunikasi. Mendengar makna atau pengalaman iaitu bertujuan mengetahui isi. kaunselor yang baik akan meluangkan lebih banyak masa mendengar daripada menyampuk ataupun berkata-kata.

Ini dapat menunjukkan tanda hormat dan semangat kaunselor serta menjalin kemesraan antara kaunselor dan klien. Kaunselor perlu menumpukan pendengaran dan penglihatannya kepada klien. bagi memahami isi perbincangan dalam kaunseling. Mendengar dengan psikologi. Mendengar dengan fizikal a. Walaubagaimanapun. . Kaunselor perlu menyediakan suasana komunikasi serta menumpukan perhatian pada mesej atau isi yang disampaikan oleh klien. Kemahiran mendengar dapat ditunjukkan melalui tindakbalas secara lisan dan bukan lisan. memerlukan konsentrasi daripada pihak kaunselor. 3. 2. Menyoal kerana ingin tahu sesuatu maklumat menarik. 2. 3. kemahiran lisan yang asas dan tingkahlaku tanpa lisan. terdapat beberapa halangan yang wujud dalam proses mendengar. Kaunselor juga perlu memahami perasaan yang dialami oleh klien pada satu-satu situasi. a. Ingin menyelesaikan masalah iaitu terlalu focus kepada diri terutamanya pada peringkat latihan kemahiran.Menurut Mohd Salleh 1993 dan Yee 1997. Terlalu cepat menilai klien dan mesej yang disampaikan. mendengar terbahagi kepada tiga iaitu 1. antaranya ialah: 1. Mendengar dengan perasaan a. Tumpuan terputus. Namun. Kaunselor perlu memahami perasaan dan mendengar dengan baik serta memberikan peluang kepada klien menceritakan masalah mereka. 4.

Kemahiran ini bererti memberi penghuraian kepada klien supaya klien dapat melihat peristiwa yang berlaku dari perspektif yang berlainan. Selain itu. Aktiviti . Oleh yang demikian. kaunselor akan menambah kenyataan yang dibuat oleh klien.Kemahiran Membuat Interpretasi Kemahiran membuat interpretasi merupakan satu proses yang digunakan oleh kaunselor untuk memberikan maklum balas atau ³feedback´ kepada klien supaya klien berupaya untuk melihat masalahnya dari satu sudut berbeza.Buat latihan ini secara berpasangan. . Individu yang bercakap akan memilih satu tajuk yang dirasakan selesa. badan serta bukan lisan. ia boleh menyebabkan gangguan dalam proses kaunseling yang sedang berjalan itu. Kemahiran ini merupakan satu proses yang aktif di mana kaunselor menjelaskan perkara atau isu yang di bawa oleh klien mengikut fahaman kaunselor dan dari perspektif yang baru. . Sementara mendengar. beri perhatian kepada mesej vokal.Ambil giliran untuk bercakap dan mendengar. terutamanya setelah kaunselor dapat memahami perkara yang tersembunyi atau perasaan yang tersembunyi yang mana klien sendiri mungkin tidak menyedarinya secara sengaja atau tidak sengaja. .Semasa mendengar dan memberi respons. bantu pasangan anda untuk bercakap dengan membuat refleksi. Ini adalah kerana sekiranya kaunselor membuat interpretasi yang salah. interpretasi digunakan untuk merujuk dan membuat tafsiran untuk maksud tersirat dalam mesej klien. Interpretasi akan dikatakan berjaya sekiranya ia boleh meransang pemahaman dan memberi fokus ke atas masalah klien. kaunselor perlu betul-betul menguasai kemahiran ini terlebih dahulu sebelum digunakan supaya ianya dapat dilakukan dengan lebih tepat dan betul. Dalam kemahiran membuat interpretasi ini.

Rizal tidak pasti. Saya gambarkan Rizal menelusuri jalan kayu yang rapuh. Masalah adalah sama. kaunselor haruslah menggunakan bahasa yang mudah difahami. yang diubah adalah persepsi iaitu dengan memberi alternatif atau wawasan kepada perkara yang diperkatakan.Apabila klien memberikan maklumat kepada kaunselor mengenai masalah klien. Metafora juga digunakan untuk memberikan reaksi kepada seseorang. . ia membantu klien melihat perkara yang tidak dapat dilihatnya dengan mudah. Tujuan kaunselor membuat interpretasi adalah untuk membantu klien mentafsir peristiwa hidup mereka. Ishamuddin Hj. dan tidak dapat memutuskan mana satu jalan yang ingin ditujui. d. Selain itu. Mengenal pasti perhubungan-perhubungan antara mesej-mesej dan tingkah laku klien yang berterus-terang dan yang berbentuk kiasan. tersorok atau tidak disedarinya. ³Saya berfantasi tentang apa yang Rizal katakan tadi. b. Ismail (1999) menjelaskan tujuan interpretasi ialah. Interpretasi dalam bentuk metafora dan fantasi Salah satu cara membuat interpretasi adalah melalui berfantasi (daydream) yang menggunakan gambaran bahasa metafora. lantas melambung syiling dan berlari girang ke arah jalan yang telah diputuskan berdasarkan syiling tersebut. c. Adakah ia sesuai?. Contohnya adalah seperti di bawah. a. menuju ke simpang jalan. tafsiran daripada kaunselor boleh menimbulkan celik akal klien. Kaunselor menawarkan satu bentuk ruang rujukan (perspektif) yang baru. Membantu klien untuk lebih memahami terhadap perkara-perkara yang tidak dapat dilihat (yang tersirat ) dengan mudah. Menokok tambah pemahaman diri klien atau memberi wawasan (celik akal) supaya klien dapat mencapai perubahan yang diingini. Semasa kaunselor membuat interpretasi.

Tujuan penggunaan metafora adalah untuk memberi pengalaman kepada klien untuk memahami dirinya dan kaunselor meletakkan dirinya untuk mempengaruhi kliennya.³Dalam banyak keadaan saya melihat anda sebagai ³teddy bear´ yang lembut dan besar yang berada di satu tempat dengan pelbagai posisi.´ Metafora juga digunakan untuk meninjau perkataan tentang tindakan yang khusus yang digunakan klien untuk menerangkan pengalamannya. . imej visual: ³saya melihat cahaya´ bunyi: ³bunyi itu kelihatan´ kinestestik: ³Idea itu mencengkam saya´. Diantaranya. bagaimana klien melihat kisah silamnya dan bagaimana masa hadapannya. penggunaan klien adalah juga untuk memperluaskan bahasa deria klien melalui pertanyaan seperti bagaimana kehidupan klien diteruskan. Selain daripada itu.

Ismail (1999) menjelaskan tujuan melakukan mendorong minima. mempengaruhi arus perbualan memilih tajuk perundingan (tajuk adalah pilihan klien kecuali klien yang dirujukkan enggan memilih tajuk .Tujuan utama seseorang bertindak balas ke atas kata-kata orang lain adalah untukmenggalakkan penglibatan masing-masing di dalam perbualan itu. manusia dapat mewujudkan hubungan yang baik antara satu dengan lain. 1. kaunselor memberi perhatian 2.Peraturan dan perkara-perkara rahsia akan tetap dirahsiakan oleh kaunselor.Antara perkara-perkara yang disentuh adalah seperti berikut:Peranan kaunselor . supaya klien terus bercakap 4. Etika . Secara umumnya kemahiran membalas terdiri daripada : 1.Kemahiran memberi tindakbalas Membalas kata-kata merupakan suatu kelebihan kepada manusia. Kemahiran penstrukturan Matlamat Penstrukturan adalah untuk menyediakan nada dan struktur sesi perundingan yang bakal dilaksanakan. Dorongan minima Ishammuddin Hj. menolong penerokaan kendiri klien 3.Mendengar. memahami dan membantu perkara yang dibawa oleh klien untuk dirundingkan. Dengan membalaskata-kata. 2.Menceritakan dengan bebas dan perundingan.Lama masa disediakan untuk perundingan ialah 30 minit atau 45 minit. Peranan klien . Jangka masa .

menunjukkan kaunselor mendengar dan menunjukkan kaunselor faham dan mengikut apa yang sedang diperkatakan oleh klien. 3. Kemahiran lisan yang asas iaitu refleksi. Mendengar ataupun memahami perasaan boleh berlaku dalam : 1. menggunakan separa bahasa contohnya dengan berkata: Mmm! Mmm! .Dorongan Minima ± antara contoh dorongan minima ialah seperti menganggukkan kepala. anggukkan. 3. menunjukkan wajah yang tenang dan memberikan senyuman (jika perlu). waja dan penggunaan separa bahasa. Hmm! Hmm!. Tujuannya adalah untuk memberangsangkan klien untuk terus bercerita. Mendengar perasaan Perasaan ialah emosi yang dialami pada satu-satu situasi yang dapat digambarkan dengan perkataan dan tingkah laku. 2. Tindak balas secara lisan dan bukan lisan. pandangan mata. Mendengar juga adalah untuk mengetahui perasaan yang dilahirkan melalui tingkahlaku tanpa lisan dan perasaan yang dinyatakan. Memberikan tumpuan secara fizikal dan mendengar segala petanda yang dilahirkan oleh rasa hati klien. Mendengar isi Untuk memahami tema perbincangan iaitu dengan : 1. Tingkah laku tanpa lisan seperti kedudukan tubuh badan. Memerhatikan klien dan menyediakan diri untuk memahami klien. 2. . Kemahiran mendengar Mendengar Kemahiran mendengar di sini membawa maksud mendengar isi kandungan yang diperkatakan oleh klien kita.

Kemahiran ..µ Kaunselor : (angguk).Contoh : Klien : Saya nak bincang masalah keluarga saya Kaunselor : Hmmm. silakan Klien : Saya tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup saya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful