P. 1
Kemahiran mendengar dan melayan adalah kemahiran yang digunakan pada prasesi yang melibatkan cara kaunselor melayan dan mengendalikan sesi kaunseling

Kemahiran mendengar dan melayan adalah kemahiran yang digunakan pada prasesi yang melibatkan cara kaunselor melayan dan mengendalikan sesi kaunseling

|Views: 1,287|Likes:
Published by Walker Scotch

More info:

Published by: Walker Scotch on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

Kemahiran melayan dan mendengar Kemahiran mendengar dan melayan adalah kemahiran yang digunakan pada prasesi yang

melibatkan cara kaunselor melayan dan mengendalikan sesi kaunseling. Ia penting bagi membantu membina hubungan yang mesra antara kaunselor dan klien. Menurut Dance (1972), komunikasi dalam rangka psikologi behaviourisme sebagai usaha menimbulkan respons melalui komunikasi lisan dan bukan lisan. Jadi, komunikasi adalah asas kepada bermulanya layanan dan memberi perhatian kepada orang lain. Hubungan baik hendaklah dijalin pada peringkat permulaan sesi kaunseling supaya temubual kaunseling diteruskan dengan mesra, serta mengikut langkah yang diaturkan. Dengan hubungan ini kaunselor dapat menjalin hubungan baik dengan membuka jalan temubual seperti menyambut kedatangan klien dengan mengucapkan : Kaunselor : Saya berasa sangat gembira. Saya berharap saudara boleh memberitahu apa yang sebenar berlaku. Kita bersama-sama mencari ikhtiar untuk kebaikan. Silakan. Menurut Ivey dan Ivey (1999), kemahiran melayan digunakan bagi membantu klien meluahkan cerita atau permasalahan mereka. Secara tidak langsung, ia juga membantu individu yang kurang aktif dalam komunikasi. Beliau menggariskan cara melayan dan kesannnya iaitu: 1. Berkomunikasi dibincangkan. 2. Miningkatkan kesedaran pada klien bahawa klien memerlukan layanan yang baik. 3. Mengubahsuai tingkahlaku diri bagi membina hubungan dengan individu berlainan budaya dan mereka memerlukan layanan yang berbeza. dengan klien bahwa kaunselor minat pada isu yang

dan sebagainya. angguk kepala. Kedudukan dan jarak a. Kemahiran memfokus a. mimik muka dan senyuman. berjalan.Manakala. Tahap tenaga kaunselor adalah tahap mood atau semangat. umur. 3. Dorongan minima a. 7. Kaunselor memperlihatkan kesungguhan dan keikhlasan menolong melalui kontak mata. teruskan. Kedudukan dan jarak yang sesuai adalah antara tigahingga empat inci dan perlu disesuaikan berdasarkan faktor demografi iaitu jantina. Nada suara dan kelajuan percakapan kaunselor adalah selesa dan mengikut kesesuaian situasi. riak wajah. klien dapat mengetahui dan memahami bahawa kaunselor berminat hendak mendengar dan membantu klien secara ikhlas. Hal ini ditunjukkan melalui gaya duduk. Terdapat tiga jenis cara mendengar yang dapat digunakan iaitu: i. Bahasa tanpa lisan a. Kaunselor memandang klien mengikut keselesaan peribadi dan budaya. Kontak mata a. Contohnya. Melalui bahasa badan. 6. menurut Covey (2001). . Mendengar a. nada suara dan air muka. gerakan badan dan sebagainya. 9. berkata µya¶. Kualiti vocal a. 2. 8. 5. Ia bertujuan mengelakkan klien lari daripada topic perbincangan atau permasalahan utama. Mendengar isi iaitu mencari pokok persoalan utama dan menyatakan semula persoalan yang diutarakan oleh klien. Ia dapat dilakukan melalui cara kedudukan. 4. budaya dan lain-lain. Ekspresi muka a. Tahap tenaga a. perbuatan melayan melibatkan kombinasi berikut iaitu: 1.

Mendengar (45%) Menurut Mehrabian 1971. Menurut Muhd Mansur dan Siti Nordinar 1993. iii. Komponen utama yang berkaitan dengan komunikasi tersebut adalah : 1. perasaan dan makna pengalaman dan memahami ruang rujukan klien. Hubungan menolong yang baik adalah kaunselor membantu interaksi kliennya sehingga menjadi berkesan melalui pendengarannya yang teliti dan rapi. Bercakap (30%) 4.tentu ada individu yang akan menjadi pendengar. Menurut Abdul Malik (1967). Mendengar merangkumi pelbagai jenis yang melibatkan suara atau gelombang yang didengari. . mendengar dalam konteks kaunseling adalah proses yang aktif bagi bertindakbalas pada mesej secara menyeluruh.ii. kaunselor yang baik akan meluangkan lebih banyak masa mendengar daripada menyampuk ataupun berkata-kata. amat penting bagi seseorang kaunselor mendengar dan memahami dengan lebih peka dan baik dari segi suara mahupun tingkahlaku tanpa lisan kliennya. Mengikut Amir Awang 1981. Oleh itu. Mendengar perasaan iaitu bertujuan mencari erti dan makna perasaan dan membantu klien melihat perasaannya. Beliau menumpukan sepenuhnya perhatian kepada klien. Mendengar makna atau pengalaman iaitu bertujuan mengetahui isi. Membaca (16%) 3. Namun kita perlu menjadi pendengar yang aktif iaitu mendengar dengan baik dan memahami isi yang disampaikan oleh penyampai. Menulis (9%) 2. kebanyakan orang yang menangkap hanya 7% daripada mesej yang disampaikan kepadanya sedangkan 38% lagi diperoleh daripada aspek suara semasa berkomunikasi itu. kajian berdasarkan aspek pembahagian ruang mendapati individu yang menghabiskan kira-kira 70% daripada waktunya bagi berkomunikasi. Dalam setiap komunikasi.

terdapat beberapa halangan yang wujud dalam proses mendengar. kemahiran lisan yang asas dan tingkahlaku tanpa lisan. Mendengar dengan perasaan a. mendengar terbahagi kepada tiga iaitu 1. Ini dapat menunjukkan tanda hormat dan semangat kaunselor serta menjalin kemesraan antara kaunselor dan klien. . Terlalu cepat menilai klien dan mesej yang disampaikan. Tumpuan terputus. a. Kaunselor perlu menyediakan suasana komunikasi serta menumpukan perhatian pada mesej atau isi yang disampaikan oleh klien. Kemahiran mendengar dapat ditunjukkan melalui tindakbalas secara lisan dan bukan lisan. 4.Menurut Mohd Salleh 1993 dan Yee 1997. Kaunselor perlu menumpukan pendengaran dan penglihatannya kepada klien. antaranya ialah: 1. 2. 2. Mendengar dengan fizikal a. Kaunselor juga perlu memahami perasaan yang dialami oleh klien pada satu-satu situasi. Namun. Walaubagaimanapun. Kaunselor perlu memahami perasaan dan mendengar dengan baik serta memberikan peluang kepada klien menceritakan masalah mereka. Menyoal kerana ingin tahu sesuatu maklumat menarik. Mendengar dengan psikologi. 3. 3. Ingin menyelesaikan masalah iaitu terlalu focus kepada diri terutamanya pada peringkat latihan kemahiran. bagi memahami isi perbincangan dalam kaunseling. memerlukan konsentrasi daripada pihak kaunselor.

badan serta bukan lisan. . interpretasi digunakan untuk merujuk dan membuat tafsiran untuk maksud tersirat dalam mesej klien.Kemahiran Membuat Interpretasi Kemahiran membuat interpretasi merupakan satu proses yang digunakan oleh kaunselor untuk memberikan maklum balas atau ³feedback´ kepada klien supaya klien berupaya untuk melihat masalahnya dari satu sudut berbeza.Buat latihan ini secara berpasangan. Individu yang bercakap akan memilih satu tajuk yang dirasakan selesa. Kemahiran ini merupakan satu proses yang aktif di mana kaunselor menjelaskan perkara atau isu yang di bawa oleh klien mengikut fahaman kaunselor dan dari perspektif yang baru. Ini adalah kerana sekiranya kaunselor membuat interpretasi yang salah.Semasa mendengar dan memberi respons. terutamanya setelah kaunselor dapat memahami perkara yang tersembunyi atau perasaan yang tersembunyi yang mana klien sendiri mungkin tidak menyedarinya secara sengaja atau tidak sengaja. kaunselor akan menambah kenyataan yang dibuat oleh klien. beri perhatian kepada mesej vokal. kaunselor perlu betul-betul menguasai kemahiran ini terlebih dahulu sebelum digunakan supaya ianya dapat dilakukan dengan lebih tepat dan betul. Dalam kemahiran membuat interpretasi ini. Interpretasi akan dikatakan berjaya sekiranya ia boleh meransang pemahaman dan memberi fokus ke atas masalah klien. Sementara mendengar. Kemahiran ini bererti memberi penghuraian kepada klien supaya klien dapat melihat peristiwa yang berlaku dari perspektif yang berlainan. bantu pasangan anda untuk bercakap dengan membuat refleksi. . Selain itu. Oleh yang demikian. Aktiviti . ia boleh menyebabkan gangguan dalam proses kaunseling yang sedang berjalan itu. .Ambil giliran untuk bercakap dan mendengar.

Interpretasi dalam bentuk metafora dan fantasi Salah satu cara membuat interpretasi adalah melalui berfantasi (daydream) yang menggunakan gambaran bahasa metafora. yang diubah adalah persepsi iaitu dengan memberi alternatif atau wawasan kepada perkara yang diperkatakan. ³Saya berfantasi tentang apa yang Rizal katakan tadi. tersorok atau tidak disedarinya. ia membantu klien melihat perkara yang tidak dapat dilihatnya dengan mudah. b. dan tidak dapat memutuskan mana satu jalan yang ingin ditujui. Masalah adalah sama. Menokok tambah pemahaman diri klien atau memberi wawasan (celik akal) supaya klien dapat mencapai perubahan yang diingini. lantas melambung syiling dan berlari girang ke arah jalan yang telah diputuskan berdasarkan syiling tersebut. tafsiran daripada kaunselor boleh menimbulkan celik akal klien. . a.Apabila klien memberikan maklumat kepada kaunselor mengenai masalah klien. d. Selain itu. Adakah ia sesuai?. Tujuan kaunselor membuat interpretasi adalah untuk membantu klien mentafsir peristiwa hidup mereka. kaunselor haruslah menggunakan bahasa yang mudah difahami. menuju ke simpang jalan. Kaunselor menawarkan satu bentuk ruang rujukan (perspektif) yang baru. c. Contohnya adalah seperti di bawah. Metafora juga digunakan untuk memberikan reaksi kepada seseorang. Rizal tidak pasti. Saya gambarkan Rizal menelusuri jalan kayu yang rapuh. Membantu klien untuk lebih memahami terhadap perkara-perkara yang tidak dapat dilihat (yang tersirat ) dengan mudah. Semasa kaunselor membuat interpretasi. Mengenal pasti perhubungan-perhubungan antara mesej-mesej dan tingkah laku klien yang berterus-terang dan yang berbentuk kiasan. Ismail (1999) menjelaskan tujuan interpretasi ialah. Ishamuddin Hj.

³Dalam banyak keadaan saya melihat anda sebagai ³teddy bear´ yang lembut dan besar yang berada di satu tempat dengan pelbagai posisi. penggunaan klien adalah juga untuk memperluaskan bahasa deria klien melalui pertanyaan seperti bagaimana kehidupan klien diteruskan.´ Metafora juga digunakan untuk meninjau perkataan tentang tindakan yang khusus yang digunakan klien untuk menerangkan pengalamannya. Diantaranya. bagaimana klien melihat kisah silamnya dan bagaimana masa hadapannya. . Tujuan penggunaan metafora adalah untuk memberi pengalaman kepada klien untuk memahami dirinya dan kaunselor meletakkan dirinya untuk mempengaruhi kliennya. imej visual: ³saya melihat cahaya´ bunyi: ³bunyi itu kelihatan´ kinestestik: ³Idea itu mencengkam saya´. Selain daripada itu.

Mendengar. manusia dapat mewujudkan hubungan yang baik antara satu dengan lain. Dengan membalaskata-kata. Secara umumnya kemahiran membalas terdiri daripada : 1. menolong penerokaan kendiri klien 3. Ismail (1999) menjelaskan tujuan melakukan mendorong minima. 2.Peraturan dan perkara-perkara rahsia akan tetap dirahsiakan oleh kaunselor. Dorongan minima Ishammuddin Hj. 1. Jangka masa . Kemahiran penstrukturan Matlamat Penstrukturan adalah untuk menyediakan nada dan struktur sesi perundingan yang bakal dilaksanakan.Lama masa disediakan untuk perundingan ialah 30 minit atau 45 minit.Antara perkara-perkara yang disentuh adalah seperti berikut:Peranan kaunselor .Menceritakan dengan bebas dan perundingan. Etika . memahami dan membantu perkara yang dibawa oleh klien untuk dirundingkan. mempengaruhi arus perbualan memilih tajuk perundingan (tajuk adalah pilihan klien kecuali klien yang dirujukkan enggan memilih tajuk . kaunselor memberi perhatian 2. Peranan klien .Kemahiran memberi tindakbalas Membalas kata-kata merupakan suatu kelebihan kepada manusia.Tujuan utama seseorang bertindak balas ke atas kata-kata orang lain adalah untukmenggalakkan penglibatan masing-masing di dalam perbualan itu. supaya klien terus bercakap 4.

Mendengar isi Untuk memahami tema perbincangan iaitu dengan : 1. Memberikan tumpuan secara fizikal dan mendengar segala petanda yang dilahirkan oleh rasa hati klien. menunjukkan kaunselor mendengar dan menunjukkan kaunselor faham dan mengikut apa yang sedang diperkatakan oleh klien. Mendengar juga adalah untuk mengetahui perasaan yang dilahirkan melalui tingkahlaku tanpa lisan dan perasaan yang dinyatakan. Mendengar ataupun memahami perasaan boleh berlaku dalam : 1.Dorongan Minima ± antara contoh dorongan minima ialah seperti menganggukkan kepala. 3. . Kemahiran mendengar Mendengar Kemahiran mendengar di sini membawa maksud mendengar isi kandungan yang diperkatakan oleh klien kita. pandangan mata. 2. Tingkah laku tanpa lisan seperti kedudukan tubuh badan. waja dan penggunaan separa bahasa. 2. 3. Kemahiran lisan yang asas iaitu refleksi. Tindak balas secara lisan dan bukan lisan. Memerhatikan klien dan menyediakan diri untuk memahami klien. menggunakan separa bahasa contohnya dengan berkata: Mmm! Mmm! . menunjukkan wajah yang tenang dan memberikan senyuman (jika perlu). Mendengar perasaan Perasaan ialah emosi yang dialami pada satu-satu situasi yang dapat digambarkan dengan perkataan dan tingkah laku. anggukkan. Hmm! Hmm!. Tujuannya adalah untuk memberangsangkan klien untuk terus bercerita.

Contoh : Klien : Saya nak bincang masalah keluarga saya Kaunselor : Hmmm. Kemahiran . silakan Klien : Saya tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup saya.µ Kaunselor : (angguk)..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->