Kemahiran melayan dan mendengar Kemahiran mendengar dan melayan adalah kemahiran yang digunakan pada prasesi yang

melibatkan cara kaunselor melayan dan mengendalikan sesi kaunseling. Ia penting bagi membantu membina hubungan yang mesra antara kaunselor dan klien. Menurut Dance (1972), komunikasi dalam rangka psikologi behaviourisme sebagai usaha menimbulkan respons melalui komunikasi lisan dan bukan lisan. Jadi, komunikasi adalah asas kepada bermulanya layanan dan memberi perhatian kepada orang lain. Hubungan baik hendaklah dijalin pada peringkat permulaan sesi kaunseling supaya temubual kaunseling diteruskan dengan mesra, serta mengikut langkah yang diaturkan. Dengan hubungan ini kaunselor dapat menjalin hubungan baik dengan membuka jalan temubual seperti menyambut kedatangan klien dengan mengucapkan : Kaunselor : Saya berasa sangat gembira. Saya berharap saudara boleh memberitahu apa yang sebenar berlaku. Kita bersama-sama mencari ikhtiar untuk kebaikan. Silakan. Menurut Ivey dan Ivey (1999), kemahiran melayan digunakan bagi membantu klien meluahkan cerita atau permasalahan mereka. Secara tidak langsung, ia juga membantu individu yang kurang aktif dalam komunikasi. Beliau menggariskan cara melayan dan kesannnya iaitu: 1. Berkomunikasi dibincangkan. 2. Miningkatkan kesedaran pada klien bahawa klien memerlukan layanan yang baik. 3. Mengubahsuai tingkahlaku diri bagi membina hubungan dengan individu berlainan budaya dan mereka memerlukan layanan yang berbeza. dengan klien bahwa kaunselor minat pada isu yang

7. 5. Kaunselor memandang klien mengikut keselesaan peribadi dan budaya. dan sebagainya. Ekspresi muka a. Nada suara dan kelajuan percakapan kaunselor adalah selesa dan mengikut kesesuaian situasi. Ia dapat dilakukan melalui cara kedudukan. Kaunselor memperlihatkan kesungguhan dan keikhlasan menolong melalui kontak mata. Melalui bahasa badan. gerakan badan dan sebagainya. angguk kepala. 9. Dorongan minima a. nada suara dan air muka. budaya dan lain-lain. 2. teruskan. menurut Covey (2001). Mendengar isi iaitu mencari pokok persoalan utama dan menyatakan semula persoalan yang diutarakan oleh klien. . mimik muka dan senyuman. berjalan. Kemahiran memfokus a. Ia bertujuan mengelakkan klien lari daripada topic perbincangan atau permasalahan utama. Tahap tenaga a. umur. 3. 4. Contohnya. Kualiti vocal a. klien dapat mengetahui dan memahami bahawa kaunselor berminat hendak mendengar dan membantu klien secara ikhlas. riak wajah. Mendengar a. 8. Hal ini ditunjukkan melalui gaya duduk. Tahap tenaga kaunselor adalah tahap mood atau semangat. Bahasa tanpa lisan a.Manakala. perbuatan melayan melibatkan kombinasi berikut iaitu: 1. berkata µya¶. Kedudukan dan jarak yang sesuai adalah antara tigahingga empat inci dan perlu disesuaikan berdasarkan faktor demografi iaitu jantina. Terdapat tiga jenis cara mendengar yang dapat digunakan iaitu: i. Kontak mata a. Kedudukan dan jarak a. 6.

kebanyakan orang yang menangkap hanya 7% daripada mesej yang disampaikan kepadanya sedangkan 38% lagi diperoleh daripada aspek suara semasa berkomunikasi itu. Membaca (16%) 3. Namun kita perlu menjadi pendengar yang aktif iaitu mendengar dengan baik dan memahami isi yang disampaikan oleh penyampai. Beliau menumpukan sepenuhnya perhatian kepada klien. kajian berdasarkan aspek pembahagian ruang mendapati individu yang menghabiskan kira-kira 70% daripada waktunya bagi berkomunikasi. iii.tentu ada individu yang akan menjadi pendengar. Dalam setiap komunikasi. Oleh itu. perasaan dan makna pengalaman dan memahami ruang rujukan klien. Menulis (9%) 2.ii. Menurut Abdul Malik (1967). Mendengar (45%) Menurut Mehrabian 1971. Hubungan menolong yang baik adalah kaunselor membantu interaksi kliennya sehingga menjadi berkesan melalui pendengarannya yang teliti dan rapi. mendengar dalam konteks kaunseling adalah proses yang aktif bagi bertindakbalas pada mesej secara menyeluruh. . Mendengar merangkumi pelbagai jenis yang melibatkan suara atau gelombang yang didengari. Bercakap (30%) 4. Mendengar perasaan iaitu bertujuan mencari erti dan makna perasaan dan membantu klien melihat perasaannya. Mengikut Amir Awang 1981. Komponen utama yang berkaitan dengan komunikasi tersebut adalah : 1. kaunselor yang baik akan meluangkan lebih banyak masa mendengar daripada menyampuk ataupun berkata-kata. Mendengar makna atau pengalaman iaitu bertujuan mengetahui isi. Menurut Muhd Mansur dan Siti Nordinar 1993. amat penting bagi seseorang kaunselor mendengar dan memahami dengan lebih peka dan baik dari segi suara mahupun tingkahlaku tanpa lisan kliennya.

Terlalu cepat menilai klien dan mesej yang disampaikan. kemahiran lisan yang asas dan tingkahlaku tanpa lisan. Kaunselor perlu menyediakan suasana komunikasi serta menumpukan perhatian pada mesej atau isi yang disampaikan oleh klien. Menyoal kerana ingin tahu sesuatu maklumat menarik.Menurut Mohd Salleh 1993 dan Yee 1997. 3. bagi memahami isi perbincangan dalam kaunseling. memerlukan konsentrasi daripada pihak kaunselor. 4. Mendengar dengan fizikal a. 2. 2. a. Namun. . Kemahiran mendengar dapat ditunjukkan melalui tindakbalas secara lisan dan bukan lisan. Mendengar dengan psikologi. antaranya ialah: 1. Kaunselor perlu menumpukan pendengaran dan penglihatannya kepada klien. Mendengar dengan perasaan a. mendengar terbahagi kepada tiga iaitu 1. terdapat beberapa halangan yang wujud dalam proses mendengar. Walaubagaimanapun. Kaunselor perlu memahami perasaan dan mendengar dengan baik serta memberikan peluang kepada klien menceritakan masalah mereka. Kaunselor juga perlu memahami perasaan yang dialami oleh klien pada satu-satu situasi. 3. Ingin menyelesaikan masalah iaitu terlalu focus kepada diri terutamanya pada peringkat latihan kemahiran. Ini dapat menunjukkan tanda hormat dan semangat kaunselor serta menjalin kemesraan antara kaunselor dan klien. Tumpuan terputus.

kaunselor akan menambah kenyataan yang dibuat oleh klien. Individu yang bercakap akan memilih satu tajuk yang dirasakan selesa. Interpretasi akan dikatakan berjaya sekiranya ia boleh meransang pemahaman dan memberi fokus ke atas masalah klien.Kemahiran Membuat Interpretasi Kemahiran membuat interpretasi merupakan satu proses yang digunakan oleh kaunselor untuk memberikan maklum balas atau ³feedback´ kepada klien supaya klien berupaya untuk melihat masalahnya dari satu sudut berbeza.Ambil giliran untuk bercakap dan mendengar. . kaunselor perlu betul-betul menguasai kemahiran ini terlebih dahulu sebelum digunakan supaya ianya dapat dilakukan dengan lebih tepat dan betul.Buat latihan ini secara berpasangan.Semasa mendengar dan memberi respons. ia boleh menyebabkan gangguan dalam proses kaunseling yang sedang berjalan itu. Ini adalah kerana sekiranya kaunselor membuat interpretasi yang salah. Sementara mendengar. . Selain itu. Aktiviti . Dalam kemahiran membuat interpretasi ini. bantu pasangan anda untuk bercakap dengan membuat refleksi. . terutamanya setelah kaunselor dapat memahami perkara yang tersembunyi atau perasaan yang tersembunyi yang mana klien sendiri mungkin tidak menyedarinya secara sengaja atau tidak sengaja. beri perhatian kepada mesej vokal. Kemahiran ini bererti memberi penghuraian kepada klien supaya klien dapat melihat peristiwa yang berlaku dari perspektif yang berlainan. badan serta bukan lisan. interpretasi digunakan untuk merujuk dan membuat tafsiran untuk maksud tersirat dalam mesej klien. Oleh yang demikian. Kemahiran ini merupakan satu proses yang aktif di mana kaunselor menjelaskan perkara atau isu yang di bawa oleh klien mengikut fahaman kaunselor dan dari perspektif yang baru.

Interpretasi dalam bentuk metafora dan fantasi Salah satu cara membuat interpretasi adalah melalui berfantasi (daydream) yang menggunakan gambaran bahasa metafora. ³Saya berfantasi tentang apa yang Rizal katakan tadi. dan tidak dapat memutuskan mana satu jalan yang ingin ditujui. ia membantu klien melihat perkara yang tidak dapat dilihatnya dengan mudah. Ishamuddin Hj. menuju ke simpang jalan. Membantu klien untuk lebih memahami terhadap perkara-perkara yang tidak dapat dilihat (yang tersirat ) dengan mudah. tafsiran daripada kaunselor boleh menimbulkan celik akal klien. lantas melambung syiling dan berlari girang ke arah jalan yang telah diputuskan berdasarkan syiling tersebut. b. Adakah ia sesuai?. c. d. Saya gambarkan Rizal menelusuri jalan kayu yang rapuh. Contohnya adalah seperti di bawah. Kaunselor menawarkan satu bentuk ruang rujukan (perspektif) yang baru. Tujuan kaunselor membuat interpretasi adalah untuk membantu klien mentafsir peristiwa hidup mereka. kaunselor haruslah menggunakan bahasa yang mudah difahami.Apabila klien memberikan maklumat kepada kaunselor mengenai masalah klien. Selain itu. Ismail (1999) menjelaskan tujuan interpretasi ialah. yang diubah adalah persepsi iaitu dengan memberi alternatif atau wawasan kepada perkara yang diperkatakan. . Semasa kaunselor membuat interpretasi. Masalah adalah sama. Menokok tambah pemahaman diri klien atau memberi wawasan (celik akal) supaya klien dapat mencapai perubahan yang diingini. Rizal tidak pasti. a. Metafora juga digunakan untuk memberikan reaksi kepada seseorang. Mengenal pasti perhubungan-perhubungan antara mesej-mesej dan tingkah laku klien yang berterus-terang dan yang berbentuk kiasan. tersorok atau tidak disedarinya.

Selain daripada itu. penggunaan klien adalah juga untuk memperluaskan bahasa deria klien melalui pertanyaan seperti bagaimana kehidupan klien diteruskan.´ Metafora juga digunakan untuk meninjau perkataan tentang tindakan yang khusus yang digunakan klien untuk menerangkan pengalamannya. Tujuan penggunaan metafora adalah untuk memberi pengalaman kepada klien untuk memahami dirinya dan kaunselor meletakkan dirinya untuk mempengaruhi kliennya. bagaimana klien melihat kisah silamnya dan bagaimana masa hadapannya. imej visual: ³saya melihat cahaya´ bunyi: ³bunyi itu kelihatan´ kinestestik: ³Idea itu mencengkam saya´. .³Dalam banyak keadaan saya melihat anda sebagai ³teddy bear´ yang lembut dan besar yang berada di satu tempat dengan pelbagai posisi. Diantaranya.

menolong penerokaan kendiri klien 3. memahami dan membantu perkara yang dibawa oleh klien untuk dirundingkan. Ismail (1999) menjelaskan tujuan melakukan mendorong minima.Tujuan utama seseorang bertindak balas ke atas kata-kata orang lain adalah untukmenggalakkan penglibatan masing-masing di dalam perbualan itu. Peranan klien .Kemahiran memberi tindakbalas Membalas kata-kata merupakan suatu kelebihan kepada manusia.Menceritakan dengan bebas dan perundingan. 2. Secara umumnya kemahiran membalas terdiri daripada : 1. Dengan membalaskata-kata.Peraturan dan perkara-perkara rahsia akan tetap dirahsiakan oleh kaunselor. manusia dapat mewujudkan hubungan yang baik antara satu dengan lain. Dorongan minima Ishammuddin Hj.Lama masa disediakan untuk perundingan ialah 30 minit atau 45 minit. Etika . Kemahiran penstrukturan Matlamat Penstrukturan adalah untuk menyediakan nada dan struktur sesi perundingan yang bakal dilaksanakan. 1. mempengaruhi arus perbualan memilih tajuk perundingan (tajuk adalah pilihan klien kecuali klien yang dirujukkan enggan memilih tajuk . Jangka masa . supaya klien terus bercakap 4. kaunselor memberi perhatian 2.Mendengar.Antara perkara-perkara yang disentuh adalah seperti berikut:Peranan kaunselor .

Tingkah laku tanpa lisan seperti kedudukan tubuh badan. anggukkan. 3. menunjukkan wajah yang tenang dan memberikan senyuman (jika perlu). 2. Mendengar isi Untuk memahami tema perbincangan iaitu dengan : 1. 3. Memerhatikan klien dan menyediakan diri untuk memahami klien. menggunakan separa bahasa contohnya dengan berkata: Mmm! Mmm! . pandangan mata. Memberikan tumpuan secara fizikal dan mendengar segala petanda yang dilahirkan oleh rasa hati klien. Tujuannya adalah untuk memberangsangkan klien untuk terus bercerita. . Kemahiran lisan yang asas iaitu refleksi. 2. Mendengar ataupun memahami perasaan boleh berlaku dalam : 1. Kemahiran mendengar Mendengar Kemahiran mendengar di sini membawa maksud mendengar isi kandungan yang diperkatakan oleh klien kita. Mendengar perasaan Perasaan ialah emosi yang dialami pada satu-satu situasi yang dapat digambarkan dengan perkataan dan tingkah laku. Tindak balas secara lisan dan bukan lisan. Mendengar juga adalah untuk mengetahui perasaan yang dilahirkan melalui tingkahlaku tanpa lisan dan perasaan yang dinyatakan.Dorongan Minima ± antara contoh dorongan minima ialah seperti menganggukkan kepala. Hmm! Hmm!. waja dan penggunaan separa bahasa. menunjukkan kaunselor mendengar dan menunjukkan kaunselor faham dan mengikut apa yang sedang diperkatakan oleh klien.

Kemahiran .µ Kaunselor : (angguk).Contoh : Klien : Saya nak bincang masalah keluarga saya Kaunselor : Hmmm. silakan Klien : Saya tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup saya..