Kemahiran melayan dan mendengar Kemahiran mendengar dan melayan adalah kemahiran yang digunakan pada prasesi yang

melibatkan cara kaunselor melayan dan mengendalikan sesi kaunseling. Ia penting bagi membantu membina hubungan yang mesra antara kaunselor dan klien. Menurut Dance (1972), komunikasi dalam rangka psikologi behaviourisme sebagai usaha menimbulkan respons melalui komunikasi lisan dan bukan lisan. Jadi, komunikasi adalah asas kepada bermulanya layanan dan memberi perhatian kepada orang lain. Hubungan baik hendaklah dijalin pada peringkat permulaan sesi kaunseling supaya temubual kaunseling diteruskan dengan mesra, serta mengikut langkah yang diaturkan. Dengan hubungan ini kaunselor dapat menjalin hubungan baik dengan membuka jalan temubual seperti menyambut kedatangan klien dengan mengucapkan : Kaunselor : Saya berasa sangat gembira. Saya berharap saudara boleh memberitahu apa yang sebenar berlaku. Kita bersama-sama mencari ikhtiar untuk kebaikan. Silakan. Menurut Ivey dan Ivey (1999), kemahiran melayan digunakan bagi membantu klien meluahkan cerita atau permasalahan mereka. Secara tidak langsung, ia juga membantu individu yang kurang aktif dalam komunikasi. Beliau menggariskan cara melayan dan kesannnya iaitu: 1. Berkomunikasi dibincangkan. 2. Miningkatkan kesedaran pada klien bahawa klien memerlukan layanan yang baik. 3. Mengubahsuai tingkahlaku diri bagi membina hubungan dengan individu berlainan budaya dan mereka memerlukan layanan yang berbeza. dengan klien bahwa kaunselor minat pada isu yang

3. Kaunselor memandang klien mengikut keselesaan peribadi dan budaya. Tahap tenaga a. Kaunselor memperlihatkan kesungguhan dan keikhlasan menolong melalui kontak mata. Kontak mata a. teruskan. 4. Bahasa tanpa lisan a. Mendengar a. Ia dapat dilakukan melalui cara kedudukan. mimik muka dan senyuman. Ia bertujuan mengelakkan klien lari daripada topic perbincangan atau permasalahan utama. dan sebagainya. Dorongan minima a. menurut Covey (2001). Nada suara dan kelajuan percakapan kaunselor adalah selesa dan mengikut kesesuaian situasi. riak wajah. Contohnya. 6. umur. 5. perbuatan melayan melibatkan kombinasi berikut iaitu: 1. Hal ini ditunjukkan melalui gaya duduk. 2. . berkata µya¶. gerakan badan dan sebagainya. Tahap tenaga kaunselor adalah tahap mood atau semangat. angguk kepala. 7. nada suara dan air muka. 8. Mendengar isi iaitu mencari pokok persoalan utama dan menyatakan semula persoalan yang diutarakan oleh klien. budaya dan lain-lain.Manakala. berjalan. Ekspresi muka a. Kemahiran memfokus a. Kualiti vocal a. Melalui bahasa badan. Kedudukan dan jarak a. Terdapat tiga jenis cara mendengar yang dapat digunakan iaitu: i. Kedudukan dan jarak yang sesuai adalah antara tigahingga empat inci dan perlu disesuaikan berdasarkan faktor demografi iaitu jantina. klien dapat mengetahui dan memahami bahawa kaunselor berminat hendak mendengar dan membantu klien secara ikhlas. 9.

Beliau menumpukan sepenuhnya perhatian kepada klien. . Menurut Muhd Mansur dan Siti Nordinar 1993. kebanyakan orang yang menangkap hanya 7% daripada mesej yang disampaikan kepadanya sedangkan 38% lagi diperoleh daripada aspek suara semasa berkomunikasi itu. Bercakap (30%) 4.tentu ada individu yang akan menjadi pendengar. Mendengar makna atau pengalaman iaitu bertujuan mengetahui isi. Dalam setiap komunikasi. Membaca (16%) 3. mendengar dalam konteks kaunseling adalah proses yang aktif bagi bertindakbalas pada mesej secara menyeluruh. amat penting bagi seseorang kaunselor mendengar dan memahami dengan lebih peka dan baik dari segi suara mahupun tingkahlaku tanpa lisan kliennya. iii. Mengikut Amir Awang 1981. kaunselor yang baik akan meluangkan lebih banyak masa mendengar daripada menyampuk ataupun berkata-kata. perasaan dan makna pengalaman dan memahami ruang rujukan klien. Menulis (9%) 2. Menurut Abdul Malik (1967). Komponen utama yang berkaitan dengan komunikasi tersebut adalah : 1. Mendengar perasaan iaitu bertujuan mencari erti dan makna perasaan dan membantu klien melihat perasaannya. Mendengar (45%) Menurut Mehrabian 1971. Oleh itu.ii. Mendengar merangkumi pelbagai jenis yang melibatkan suara atau gelombang yang didengari. kajian berdasarkan aspek pembahagian ruang mendapati individu yang menghabiskan kira-kira 70% daripada waktunya bagi berkomunikasi. Namun kita perlu menjadi pendengar yang aktif iaitu mendengar dengan baik dan memahami isi yang disampaikan oleh penyampai. Hubungan menolong yang baik adalah kaunselor membantu interaksi kliennya sehingga menjadi berkesan melalui pendengarannya yang teliti dan rapi.

3. bagi memahami isi perbincangan dalam kaunseling. a. memerlukan konsentrasi daripada pihak kaunselor. kemahiran lisan yang asas dan tingkahlaku tanpa lisan. 2. Mendengar dengan fizikal a. Mendengar dengan perasaan a. . Kemahiran mendengar dapat ditunjukkan melalui tindakbalas secara lisan dan bukan lisan. Kaunselor perlu memahami perasaan dan mendengar dengan baik serta memberikan peluang kepada klien menceritakan masalah mereka. terdapat beberapa halangan yang wujud dalam proses mendengar. Mendengar dengan psikologi. Tumpuan terputus.Menurut Mohd Salleh 1993 dan Yee 1997. Kaunselor perlu menyediakan suasana komunikasi serta menumpukan perhatian pada mesej atau isi yang disampaikan oleh klien. mendengar terbahagi kepada tiga iaitu 1. antaranya ialah: 1. 3. Kaunselor juga perlu memahami perasaan yang dialami oleh klien pada satu-satu situasi. Ingin menyelesaikan masalah iaitu terlalu focus kepada diri terutamanya pada peringkat latihan kemahiran. 2. Ini dapat menunjukkan tanda hormat dan semangat kaunselor serta menjalin kemesraan antara kaunselor dan klien. Namun. Kaunselor perlu menumpukan pendengaran dan penglihatannya kepada klien. Walaubagaimanapun. Terlalu cepat menilai klien dan mesej yang disampaikan. 4. Menyoal kerana ingin tahu sesuatu maklumat menarik.

Ini adalah kerana sekiranya kaunselor membuat interpretasi yang salah. kaunselor perlu betul-betul menguasai kemahiran ini terlebih dahulu sebelum digunakan supaya ianya dapat dilakukan dengan lebih tepat dan betul. kaunselor akan menambah kenyataan yang dibuat oleh klien. bantu pasangan anda untuk bercakap dengan membuat refleksi. Selain itu. Interpretasi akan dikatakan berjaya sekiranya ia boleh meransang pemahaman dan memberi fokus ke atas masalah klien. Aktiviti .Semasa mendengar dan memberi respons. Oleh yang demikian. beri perhatian kepada mesej vokal. Individu yang bercakap akan memilih satu tajuk yang dirasakan selesa. . badan serta bukan lisan. Dalam kemahiran membuat interpretasi ini. Kemahiran ini bererti memberi penghuraian kepada klien supaya klien dapat melihat peristiwa yang berlaku dari perspektif yang berlainan. Sementara mendengar. . . ia boleh menyebabkan gangguan dalam proses kaunseling yang sedang berjalan itu.Buat latihan ini secara berpasangan.Kemahiran Membuat Interpretasi Kemahiran membuat interpretasi merupakan satu proses yang digunakan oleh kaunselor untuk memberikan maklum balas atau ³feedback´ kepada klien supaya klien berupaya untuk melihat masalahnya dari satu sudut berbeza. terutamanya setelah kaunselor dapat memahami perkara yang tersembunyi atau perasaan yang tersembunyi yang mana klien sendiri mungkin tidak menyedarinya secara sengaja atau tidak sengaja. Kemahiran ini merupakan satu proses yang aktif di mana kaunselor menjelaskan perkara atau isu yang di bawa oleh klien mengikut fahaman kaunselor dan dari perspektif yang baru. interpretasi digunakan untuk merujuk dan membuat tafsiran untuk maksud tersirat dalam mesej klien.Ambil giliran untuk bercakap dan mendengar.

Metafora juga digunakan untuk memberikan reaksi kepada seseorang. Selain itu. menuju ke simpang jalan. .Apabila klien memberikan maklumat kepada kaunselor mengenai masalah klien. Semasa kaunselor membuat interpretasi. Ishamuddin Hj. a. lantas melambung syiling dan berlari girang ke arah jalan yang telah diputuskan berdasarkan syiling tersebut. tafsiran daripada kaunselor boleh menimbulkan celik akal klien. Masalah adalah sama. d. Ismail (1999) menjelaskan tujuan interpretasi ialah. Tujuan kaunselor membuat interpretasi adalah untuk membantu klien mentafsir peristiwa hidup mereka. Membantu klien untuk lebih memahami terhadap perkara-perkara yang tidak dapat dilihat (yang tersirat ) dengan mudah. b. ia membantu klien melihat perkara yang tidak dapat dilihatnya dengan mudah. kaunselor haruslah menggunakan bahasa yang mudah difahami. dan tidak dapat memutuskan mana satu jalan yang ingin ditujui. Adakah ia sesuai?. tersorok atau tidak disedarinya. Menokok tambah pemahaman diri klien atau memberi wawasan (celik akal) supaya klien dapat mencapai perubahan yang diingini. Saya gambarkan Rizal menelusuri jalan kayu yang rapuh. Kaunselor menawarkan satu bentuk ruang rujukan (perspektif) yang baru. Rizal tidak pasti. c. ³Saya berfantasi tentang apa yang Rizal katakan tadi. Contohnya adalah seperti di bawah. yang diubah adalah persepsi iaitu dengan memberi alternatif atau wawasan kepada perkara yang diperkatakan. Mengenal pasti perhubungan-perhubungan antara mesej-mesej dan tingkah laku klien yang berterus-terang dan yang berbentuk kiasan. Interpretasi dalam bentuk metafora dan fantasi Salah satu cara membuat interpretasi adalah melalui berfantasi (daydream) yang menggunakan gambaran bahasa metafora.

. bagaimana klien melihat kisah silamnya dan bagaimana masa hadapannya. Selain daripada itu. Tujuan penggunaan metafora adalah untuk memberi pengalaman kepada klien untuk memahami dirinya dan kaunselor meletakkan dirinya untuk mempengaruhi kliennya. Diantaranya. imej visual: ³saya melihat cahaya´ bunyi: ³bunyi itu kelihatan´ kinestestik: ³Idea itu mencengkam saya´.³Dalam banyak keadaan saya melihat anda sebagai ³teddy bear´ yang lembut dan besar yang berada di satu tempat dengan pelbagai posisi. penggunaan klien adalah juga untuk memperluaskan bahasa deria klien melalui pertanyaan seperti bagaimana kehidupan klien diteruskan.´ Metafora juga digunakan untuk meninjau perkataan tentang tindakan yang khusus yang digunakan klien untuk menerangkan pengalamannya.

Dorongan minima Ishammuddin Hj.Kemahiran memberi tindakbalas Membalas kata-kata merupakan suatu kelebihan kepada manusia. kaunselor memberi perhatian 2. Ismail (1999) menjelaskan tujuan melakukan mendorong minima. Peranan klien . supaya klien terus bercakap 4. mempengaruhi arus perbualan memilih tajuk perundingan (tajuk adalah pilihan klien kecuali klien yang dirujukkan enggan memilih tajuk .Antara perkara-perkara yang disentuh adalah seperti berikut:Peranan kaunselor .Lama masa disediakan untuk perundingan ialah 30 minit atau 45 minit. menolong penerokaan kendiri klien 3. Kemahiran penstrukturan Matlamat Penstrukturan adalah untuk menyediakan nada dan struktur sesi perundingan yang bakal dilaksanakan.Mendengar.Menceritakan dengan bebas dan perundingan. Dengan membalaskata-kata. Jangka masa . Secara umumnya kemahiran membalas terdiri daripada : 1. 1. manusia dapat mewujudkan hubungan yang baik antara satu dengan lain.Tujuan utama seseorang bertindak balas ke atas kata-kata orang lain adalah untukmenggalakkan penglibatan masing-masing di dalam perbualan itu. 2. memahami dan membantu perkara yang dibawa oleh klien untuk dirundingkan.Peraturan dan perkara-perkara rahsia akan tetap dirahsiakan oleh kaunselor. Etika .

Kemahiran mendengar Mendengar Kemahiran mendengar di sini membawa maksud mendengar isi kandungan yang diperkatakan oleh klien kita. Tingkah laku tanpa lisan seperti kedudukan tubuh badan. 2. 3. Mendengar juga adalah untuk mengetahui perasaan yang dilahirkan melalui tingkahlaku tanpa lisan dan perasaan yang dinyatakan. Hmm! Hmm!. pandangan mata. menunjukkan wajah yang tenang dan memberikan senyuman (jika perlu). anggukkan. Memberikan tumpuan secara fizikal dan mendengar segala petanda yang dilahirkan oleh rasa hati klien. Tujuannya adalah untuk memberangsangkan klien untuk terus bercerita. Mendengar isi Untuk memahami tema perbincangan iaitu dengan : 1. Mendengar perasaan Perasaan ialah emosi yang dialami pada satu-satu situasi yang dapat digambarkan dengan perkataan dan tingkah laku. 2.Dorongan Minima ± antara contoh dorongan minima ialah seperti menganggukkan kepala. Kemahiran lisan yang asas iaitu refleksi. 3. waja dan penggunaan separa bahasa. . Memerhatikan klien dan menyediakan diri untuk memahami klien. Tindak balas secara lisan dan bukan lisan. menunjukkan kaunselor mendengar dan menunjukkan kaunselor faham dan mengikut apa yang sedang diperkatakan oleh klien. Mendengar ataupun memahami perasaan boleh berlaku dalam : 1. menggunakan separa bahasa contohnya dengan berkata: Mmm! Mmm! .

silakan Klien : Saya tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup saya.. Kemahiran .Contoh : Klien : Saya nak bincang masalah keluarga saya Kaunselor : Hmmm.µ Kaunselor : (angguk).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful