P. 1
proposal pengurusan jenazah

proposal pengurusan jenazah

4.0

|Views: 2,236|Likes:
Published by Zaidi Zakaria

More info:

Published by: Zaidi Zakaria on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

TAHAP PENGUASAAN ILMU DAN PELAKSANAAN PENGURUSAN JENAZAH DIKALANGAN GURU AGAMA : SATU KAJIAN DI DAERAH BATANG PADANG

MOHD ZAIDI BIN ZAKARIA (G 75157)

CADANGAN KAJIAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PBJJ PUSAT UKM BANGI 2011

BAB 1 :PENDAHULUAN

5 Skop Kajian 1.8 Rumusan BAB 2 : TAHAP PENGUASAAN ILMU PENGURUSAN JENAZAH 2.3 Mengikut bahagian 2.2 Tahap penguasaan Ilmu pengurusan jenazah 2.2.3 Matlamat Kajian 1.2.4 Secara keseluruhan 2.1.6 Metodologi Penyelidikan 1.2 Secara amali 2.3 Penglibatan guru agama .1 Pengenalan 2.2 Pelaksanaan dalam masyarakat 3.2.1 Secara teori 2.1 Pengenalan 3.2 Permasalahan Kajian 1.2.3 Kesimpulan BAB 3 : PELAKSANAAN DAN PENGLIBATAN DALAM MASYARAKAT 3.1 Latar Belakang Masalah 1.7 Ulasan Kajian Lepas 1.4 Objektif Kajian 1.

4.6 Kurang kepercayaan masyarakat atau orang yang lebih tua 4.3.4.1 Pengenalan 4.2.2 Modul pengajian di Universiti /Maktab 4.2.4.5 Rasa jijik 3.1 Pengenalan 4.4.5 Kesimpulan BAB 4 : HALANGAN DAN KEKANGAN 4.3 Kurang keyakinan diri 3.3 Peranan masyarakat .2 Kurang latihan dan pengalaman 3.1 Peranan Jabatan Pelajaran 4.3 Kesimpulan BAB 5 : CADANGAN DAN LANGKAH MENINGKATKAN PENGUASAAN ILMU PENGURUSAN JENAZAH 4.4 Rasa susah dan takut 3.4.2.2 Cadangan 4.4.2 Masalah dan kekangan 3.1 Kurang ilmu pengetahuan 3.

2.1 PENGENALAN Pengurusan jenazah adalah salah satu perkara fardu kifayah bagi umat Islam. menyembahyangkan dan mengebumikannya. maka terdapat empat kewajipan orang yang hidup terhadap yang mati iaitu memandikan. . Untuk melaksanakan empat perkara ini memerlukan ilmu yang cukup serta kerjasama yang baik dari semua ahli masyarakat.4 Kesedaran diri 4. Apabila meninggal seseorang anak adam. mengkafankan.4. Ini bermakna setiap orang Islam wajib mempelajarinya kerana ianya satu kefarduan tetapi jika sudah ada yang melaksanakannya maka yang lain terlepas dari tanggungjawab tersebut.3 Kesimpulan 1.

1. s hanyalah di bandar atau pekan sahaja. .bukan sekadar tahu dari segi teorinya sahaja. Dalam satu kawasan seperti kampung. Apabila berlaku kematian. tetapi tidak semua tempat begitu. Mungkin di sesetengah kawasan atau tempat. Atau bolehkah mereka terlibat dalam masyarakat. begitu juga bilal. golongan yang dianggap berkeutamaan atau berautoriti dalam menguruskan hal-hal keagamaan adalah golongan yang terlibat secara lansung dengan amalan ilmu keagamaan seperti imam. Salah satu daripada ilmu yang patut ada pada golongan ini ialah ilmu pengurusan jenazah kerana perkara kematian ini sentiasa berlaku dalam masyarakat. Sejauhmanakah para guru agama yang mengajar di sekolah ini menguasai ilmu fardu kifayah khususnya ilmu pengurusan jenazah ini. Oleh itu masyarakat memandang golongan dari bidang agama sebagai golongan yang mahir dalam perkara ini untuk meminta bantuan menguruskan jenazah.taman perumahan atau mukim. Selain bertugas di sekolah sebagai guru kepada murid. bilal. Dengan gelaran ustaz atau ustazah. Tetapi jika kawasan itu mempunyai sekolah. sudah ada pasukan khas sama ada yang ditubuh secara rasmi atau tidak untuk menguruskan hal ini.2 PERMASALAHAN KAJIAN Di dalam masyarakat. Sudah semestinya mereka ini mempunyai ilmu pengetahuan yang baik dalam bidang agama sama ada ilmu fardu ain atau fardu kifayah melebihi golongan orang awam yang lain. Begitu juga pegawai Jabatan Agama Islam. mereka juga menjadi perhatian ahli masyarakat dalam hal-hal keagamaan. sewajarnyalah mereka menguasai berbagai bidang ilmu agama sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Ini lah yang menjadi tanda tanya kerana bilangan mereka ini agak ramai dan berada dimerata tempat termasuk di kawasan pedalaman. golongan inilah yang dicari untuk menguruskannya. semestinya akan ada guru agama Islam yang bertugas disitu. biasanya terdapat hanya seorang atau dua imam. pegawai dari Agama Islam dan juga para guru agama yang digelar ustaz dan ustazah.

pekan. masalah kajian yang akan diketengahkan oleh penyelidik adalah untuk mengkaji sejauhmana tahap penguasaan ilmu pengurusan jenazah ini dikuasai oleh para guru agama yang dilahirkan oleh universiti atau institut perguruan dan sejauhmana penglibatan mereka dalam pengurusan jenazah ini di dalam masyarakat. 1. Penyelidik akan cuba kaitkan dan mencari punca permasalah sekaligus mencari jalan penyelesaian dari masalah yang berbangkit. atau sekadar bekerja disekolah sahaja. Kajian yang akan dijalankan ini. Apakah mereka ini dibekalkan dengan ilmu fardu kifayah ini semasa latihan atau kursus.1 Mengenalpasti sejauhmana tahap penguasaan ilmu pengurusan jenazah dikalangan guru agama di sekolah dalam Daerah Batang Padang.2 Mengkaji halangan dan sebab mengapa terdapat sesetengah guru agama tidak menguasai ilmu pengurusan jenazah. Daerah ini berada di bahagian selatan negeri Perak dan bersempadan dengan negeri Selangor.4.kampong dan juga kawasan pedalaman dan perkampungan orang asli. Perak. Merangkumi berbagai kawasan penempatan seperti kawasan Bandar. 1. melibatkan guru-guru agama di daerah Patang Padang. 1. Pejabat pelajarannya terletak di Tapah. salah satu daerah yang terdapat dinegeri Perak.Oleh yang demikian. .4 OBJEKTIF KAJIAN Antara objektif kajian ini ialah : 1.4.3 MATLAMAT KAJIAN Matlamat kajian ini ialah untuk mengkaji tahap penguasaan ilmu pengurusan jenazah dikalangan guru-guru agama Islam yang mengajar di sekolah menengah atau rendah dan sejauhmana ianya diamalkan dalam masyarakat setempat seterusnya mencari jalan bagaimana golongan guru agama ini dapat menjadi sebahagian dari masyarakat yang menguasai dan boleh melaksanakan ilmu pengurusan jenazah. berada di tengah Daerah batang Padang ini.

satu daerah yang terdapat dalam Negeri Perak Darul Ridzuan.1. solat dan pengkebumian jenazah. penyelidik menggunakan dua kaedah iaitu kajian perpustakaan dan kaedah kajian lapangan.5 SKOP KAJIAN Limitasi bidang kajian : Kajian ini dijalankan hanya untuk mengkaji tahap penguasaan ilmu pengurusan jenazah dari mandi. Limitasi lokasi kajian : Kajian ini tertumpu di Daerah Batang Padang. menengah mahupun sekolah agama.6.jurnal.kajian ilmiah dan sumber-sumber yang berkaitan.3 Mencadangkan aktiviti atau cara untuk membantu para guru agama agar dapat menguasai dan mengamalkan ilmu pengurusan jenazah dam masyarakat.1 Jenis kajian Dalam kajian ini. Ini bermakna kajian ini tidak memasukkan ilmu fardu kifayah yang lain yang juga perlu dan penting dalam masyarakat. 1. Kajian perpustakaan dilakukan untuk mendapatkan maklumat mengenai topik yang dikaji melalui pembacaaan dokumen seperti buku.6 METHOD KAJIAN 1. Limitasi sasaran kajian : Sasaran utama kajian ini tertumpu kepada golongan guru agama yang mengajar di sekolah rendah. 1. kafan.4. Kajian lapangan pula menjadi sumber maklumat asas kepada landasan kajian ini kerana ia memudahkan proses untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan secara .

Walaupun mereka mengkajinya dalam konteks yang berbeza tetapi bidangnya sama iaitu mengenai .7 LITERATURE REVIEW Terdapat beberapa kajian terhadap bidang pengurusan jenazah dalam beberapa perkara. Pemerhatian Kaedah ini digunakan untuk melihat dan menilai penglibatan guru-guru agama dalam pengurusan jenazah dalam masyarakat di Daerah Batang Padang. 1. Soal selidik ini melibatkan guru-guru agama di sekolah menengah. rendah dan sekolah agama di daerah Batang Padang. Mohd Khadafi Bin Hj. pegawai di Jabatan Pelajaran Daerah dan sebagainya yang sesuai untuk mendapatkan maklumat bersesuaian dengan kajian yang dijalankan.2 Instrumen kajian .lebih terperinci sekaligus kajian ini tidak terhad kepada merujuk kajian perpustakaan sahaja. Bilangan soal selidik yang disedia dan diedarkan ialah sebanyak 50 orang responden. tahap ilmu pengurusan jenazah secara teori. Antaranya kajian yang dilakukan oleh Mohd Nizho Bin Abdul rahman. Soal selidik Kaedah ini digunakan secara rawak dengan menggunakan soalan yang telah disediakan. Mohd Khairul Anwar Osman yang bertajuk “Amalan Bid’ah dalam pengurusan dan penyelengggaraan jenazah : Kajian di Kubang Pasu”.Temubual Kaedah ini sesuai kerana ianya akan mendapat maklum balas yang jelas dan betul. Kaedah ini akan digunakan kepada masyarakat setempat. Soalan soal selidik ini merangkumi maklumat peribadi. Borang ini diedarkan selama 3 hari sebelum dikumpulkan. pengalaman dan penglibatan dalam pengurusan jenazah serta cadangan. guru-guru agama.6. 1. Rofie dan Dr.

pengurusan jenazah. Berbeza dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis nanti iaitu menumpukan kepada tahap penguasaan ilmu serta penglibatan guru-guru agama menguruskan jenazah dalam masyarakat. Dia menyatakan kekesalannya tentang terdapat amalan sesetengah golongan dalam masyarakat yang menjadikan pengurusan jenazah seperti satu bisnes untuk mencari duit. Sedangkan perkara ini adalah fardu kifayah. semestinya ilmu itu dikuasai walaupun tidak selalu dapat dilaksanakan. Penulis juga mendapati ada artikel oleh saudara Arif Omar di dalam blognya yang menyentuh tentang pengurusan jenazah. Kajian itu menjurus ke arah perkara-perkara atau amalan yang tidak sepatutnya dilakukan semasa menguruskan jenazah. Antaranya ialah seperti menyediakan pakej pengurusan jenazah dari awal hingga akhir dengan bayaran tertentu. sekumpulan anak muda diberi pendedahan dan latihan untuk menjadi Imam atau pemimpin agama dalam masyarakat. Dalam program itu. Selain itu. Ini memberi gambaran bahawa perlunya golongan guruguru agama ini terlibat secara lansung dalam urusan ini supaya tidak timbul lagi perkara seperti yang disebutkan oleh penulis blog tersebut. . pada tahun 2010 mencatat sejarah kerana terdapat sebuah stesyen televisyen berbayar telah mengadakan satu program keagamaan yang dianggap terbaik pernah di terbitkan dalam negara ini iaitu program ‘Imam Muda’. Apalagi bagi seseorang yang dipanggil ustaz dan ustazah. Amalan menjadikan urusan pengurusan jenazah seperti satu bisnes dapat dihentikan jika golongan guru agama yang bertebaran di seluruh pelosok negara ini dapat menguasai dan memanfaatkan ilmu pengurusan jenazah. Ini menggambarkan bahawa ilmu pengurusan jenazah ini amat penting dalam masyarakat. Antara perkara utama yang diberi tumpuan dan yang pertama diuji ialah pengurusan jenazah.

Oleh kerana itu. golongan ini mestilah menguasai ilmu pengurusan jenazah dengan baik dan mendalam agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi ilmu mengenainya mesti lah dikuasai oleh semua orang Islam bukannya melepaskan kepada golongan tertentu sahaja kerana memberi alasan ianya fardu kifayah dan ada orang yang lebih layak.8 KESIMPULAN Menguruskan jenazah adalah fardu kifayah di dalam Islam. tugas mereka bukan sekadar mengajar didalam bilik darjah tetapi perlu juga menyumbangkan khidmat kepada masyarakat. Apatah lagi jika seseorang yang bergelar ustaz dan ustazah di sekolah. Sesiapa sahaja boleh melaksanakan terutamanya kepada ahli keluarga simati itu sendiri. Apatah lagi jika masyarakat itu berada di kawasan pedalaman yang memang mengharapkan kudrat para ustaz dan ustazah untuk memimpin mereka dalam urusan keagamaan.1. Salah satu bentuk khidmat yang boleh disumbangkan ialah melalui pengurusan jenazah. .

Tempat Bertugas (a) Sekolah Rendah (b) Sekolah Menengah 6. Jantina (a) Lelaki (b) Perempuan 2. Kelulusan (a) SPM / STPM (b) Diploma (c) Ijazah (d) Sarjana 4. Kawasan bertugas (a) Bandar (b) Luar Bandar (c) Pedalaman ( ( ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ( ) ) ) .BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN Arahan : Sila tandakan ( / ) pada jawapan yang sesuai. Kelulusan (a) Dalam Negara (b) Luar Negara 5. 1. Umur (a) 18 hingga 25 tahun (b) 26 hingga 35 tahun (c) 36 hingga 45 tahun (d) 46 tahun ke atas 3.

Bolehkah menguburkan jenazah di malam hari? (a) Ya (b) Tidak ( ( ) ) 4. 1. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah? (a) Fardu Ain (b) Fardu Kifayah 2. Bolehkan suami memandikan jenazah isteri? ( a) Ya (c) Tidak ( ( ) ) ( ( ) ) 6. Pandangan anda tentang pihak yang menawarkan pakej pengurusan jenazah? (a) Setuju (b) Tidak setuju (c) Tak pasti ( ( ( ) ) ) . Jumlah lapis kain kafan bagi jenazah lelaki ialah? (a) 5 (b) 3 5. Rukun solat jenazah ada berapa? (a) 13 (b) 7 (c) 5 ( ( ( ) ) ) ( ( ) ) 3.BAHAGIAN B : KEFAHAMAN RESPONDEN Sila tanda ( / ) pada jawapan yang sesuai.

Anda pernah /biasa mengkafankan jenazah ? (a) Ya (b) Tidak ( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) 4. Anda pernah mengikuti sebarang kursus pengurusan jenazah? (a) Ya (b) Tidak ( ( ) ) . Anda pernah / biasa memandikan jenazah? (a) Ya (b) Tidak 2.BAHAGIAN C : PENGALAMAN RESPONDEN Tandakan ( / ) pada jawapan yang sesuai. 1. Anda pernah / biasa solat jenazah ? (a) Ya (b) Tidak 3. Anda pernah / biasa mengebumikan jenazah / (a) Ya (b) Tidak ( ( ) ) 5. Anda pernah / biasa melaksanakan pengurusan jenazah dari awal hingga akhir ? (a) Ya (b) Tidak ( ( ) ) 6.

BAHAGIAN D : KEKANGAN DAN MASALAH Tandakan ( / ) dalam petak yang disediakan berdasarkan skala jawapan yang diberi. 1 – Tidak setuju 2.Tidak pasti 3.Setuju 4 – Sangat setuju BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA Rasa takut atau gerun untuk mengurus jenazah Serahkan sahaja kepada pihak hospital atau masjid Rasa tidak yakin dengan ilmu dan kebolehan diri Tidak mendapat peluang Sibuk dengan tugas ditempat kerja Rasa jijik atau kotor 1 2 3 4 Jika ada sebab-sebab lain.nyatakan : _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _____ .

Bagaimana cara yang anda inginkan agar dapat mengamalkan ilmu pengurusan jenazah dalam masyarakat? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .BAHAGIAN E : CADANGAN 1. Apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan guru agama terlatih dalam ilmu pengurusan jenazah? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.

Adakah kursus pengurusan jenazah termasuk dalam salah satu Kursus yang dirancang itu? 4. Berapa jumlah kursus yang dirancang bagi guru-guru agama daerah ini sepanjang tahun ini? 3. Adakah ada rancangan untuk mengadakan kursus pengurusan jenazah bagi guruguru agama daerah ini pada masa akan datang? 7. apa sebab ia tidak diberi tumpuan? 6. 1. Berapa bilangan guru agama yang berkhidmat didaerah Batang Padang sekarang ? 2. Jika ada. apa kepentingan atau tujuan ia diadakan? 5. Apakah kekangan yang ada dalam meningkatkan kemahiran ilmu fardu kifayah termasuk ilmu pengurusan jenazah ini kepada pihak tuan? BAB KEDUA . Jika tiada.Soalan temubual untuk Pegawai Pelajaran Daerah Bahagian Pendidikan Islam.

PENGURUSAN JENAZAH 2.1 Takrif pengurusan jenazah .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->