Mengenal ALLAH Melalui Asma Ul Husna

dari Buku Menyingkap Tabir-tabir Ilahi Prof. DR. M. Quraish Shihab

Manusia betapapun kuasa dan kuatnya pasti suatu ketika mengalami ketakutan, kecemasan dan keperluan. Memang pada saat kekuasaan dan kekuatan itu menyertainya, banyak yang tidak merasakan sedikit keperluan pun, tetapi ketika kekuasaan dan kekuatan meninggalkannya, ia merasa takut atau cemas dan pada saat itu ia memperlukan ‘sesuatu’ yang mampu menghilangkan ketakutan dan kecemasannya itu. Boleh jadi pada tahap awal ia mencari ‘sesuatu’ itu pada makhluk, tetapi jika keperluannya tidak terpenuhi, pastilah pada akhirnya ia akan mencari dan bertemu dengan kekuatan yang berada di luar alam raya. Itulah Tuhan dengan bermacam-macam nama yang disandangNya. Dialah yang di yakini dapat memenuhi keperluan manusia, menutupi kekuarangannya, menghilangkan kecemasannya dan sebagainya yang merupakan keperluan makhluk. Apa yang dikemukakan di atas, disahkan oleh Al Quran antara lain dengan firmanNya :

ُ ِ َ ْ ّ ِ َ ْ َ ُ ّ َ ّ َِ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ّ َ ّ َ َ ‫يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى ال وال هو الغني الحميد‬ ُ ِ

“Wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedang Allah Dialah sahaja Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Fathir 35: 15).

Siapa atau Apa Tuhan ?

Jika Anda ingin berinteraksi dengan seseorang, tentulah Anda perlu mengenalnya, siapa dia serta apa nama maupun sifat-sifatnya ? Tuhan yang mencipta, yang diharapkan bantuanNya serta yang kepadaNya bertumpu segala sesuatu, pastilah lebih perlu dikenal.

namun Anda sendiri pada akhirnya akan sadar bahawa gambaran yang dilukiskan oleh imajinasi Anda menyangkut para seniman itu. tidak pula jauh jaraknya. maka bagaimana dengan Tuhan. dalam Qadiyat Al-Uluhiyah Bainal Falsafah wad Din). Kalau Anda masih berkeras untuk mengenalnya maka lakukanlah apa yang dikemukakan di atas tetapi yakinlah bahwa hasilnya akan jauh lebih sedikit dari apa yang Anda peroleh ketika ingin mengenal para seniman itu. Demikian juga yang dialami orang lain yang berhubungan dengan para seniman itu. sedang Anda adalah setetes dari ciptaanNya ?” (Abdul Karim Alkhatib. Mampukah Anda dengan membaca kumpulan syair seorang penyair. ada jalan yang tidak berliku-liku. Yang demikian itu adalah penglihatan tidak langsung serta memerlukan pandangan hati yang tajam. maka persamaan itu dalam bentuk gambaran umum menyangkut kekaguman dalam berbagai tingkat. Kalaupun ada yang sama. pada hakekatnya hanya melihatNya melalui wujud yang terhampar di bumi serta yang terbentang di langit. Atau ambillah satu makhluk Tuhan Mari mendengar suara wahyu yang menjelaskan : ‫يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من‬ ِ َ ُ ْ َ َ ِ ّ ّ ِ ُ َ ُ ِ َ ْ َ ٌ َ َ َ ِ ُ ُ ّ َ َّ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ ُْ َ َِ ُ َ ُ َ َ ْ ِ ََ ً َ ُ ُ ُْ َ َ ّ ِ ُ ‫دون ال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب‬ ِ .. bahkan boleh jadi melalui imajinasi. atau mendengar gubahan seorang komposer. akal yang cerdas lagi kalbu yang bersih. . bentangkanlah mata ke samudera lepas. masing-masing memiliki pandangan pribadi yang berbeda dengan yang lain. dengan melihat lukisan pelukis atau pahatan pemahat.“Yang melihat/mengenal Tuhan. Pandanglah matahari ketika akan terbenam. Kalau demikian itu adanya dalam memandang seniman melalui karya-karya mereka. adalah bersifat pribadi dan merupakan ekspresi dari perasaan Anda sendiri.mampukah Anda dengan melihat hasil karya seni mereka. Anda dapat membayangkannya sesuai dengan kemampuan Anda membaca karya seni. itupun belum tentu semuanya dapat Anda jangkau sedang hasil karya Tuhan sedemikian banyak sehingga mana mungkin Anda akan mampu mengenal-Nya walau pengenalan yang serupa dengan pengenalan terhadap seniman-seniman itu. Sebenarnya jika Anda mahu.. Anda akan terkagum-kagum oleh keindahan dan keagungannya dan pada akhirnya Anda akan sampai kepada pengenalan Ilahi. mengenal mereka tanpa melihat mereka secara langsung ? Memang Anda bisa mengenal selayang pandang tentang mereka. Bukankah hasil karya mereka terbatas.

Disisi lain pasti juga bila demikian Dia ada di satu tempat dan tidak ada di tempat lain. Seandainya Dia tak ada. kerana kita ingin berinteraksi denganNya. Dalam Quran. mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu lemahlah yang menyembah. tidak akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. (QS. Karena jika . dan yang disembah”. Pasti Dia dapat dilihat oleh sebahagian dan tidak terlihat oleh sebahagian yang lain. bahkan bertentangan dengan idea tentang Tuhan yang ada dalam benak manusia. atau dalam keadaan yang dapat dijangkau akal manusia. kerana jika demikian pastilah ia berbentuk. selain dari Allah itu. Jika demikian. yang tidak dapat diberi sifat atau digambarkan dalam kenyataan. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. dan bila berbentuk pasti terbatas dan memerlukan tempat. Tapi ini bukan berarti bahwa Al Quran memperkenalkan Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat idea atau immaterial. Anda masih akan menjawab terus dengan akal fikiran Anda apa dan siapa Tuhan ? Tapi yakinlah bahawa apa yang diinformasikan oleh akal Anda hanya setitis dari samudera. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah. Aku tak mengenalNya”.ُ ُْ َ ْ َ ُ ِ ّ َ ُ َ ُ ْ ِ ‫ش ْ ً ّ َ ْ َ ِ ُ ه‬ ‫َيئا ل يستنقذو ُ منه ضعف الطالب والمطلوب‬ “Wahai umat manusia. Allah tidak diperkenalkan sebagai sesuatu yang bersifat materi. Kalaulah semua hasil pemikiran manusia dikumpul. Tetapi apakah dengan demikian persoalan telah selesai ? Jelas tidak. Apakah setelah ini. “Bagaimana Anda mengenal-Nya?” Beliau menjawab. Semua ini akan mengurangi kebesaran dan keagunganNya. maka itupun hanya bagaikan sedetik dari waktu yang terbentang ini. inilah diberikan satu misal perbandingan maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. dibutuhkan proses pengenalan. Al Hajj 22:73). dan ini menjadikan Dia bukan Tuhan kerana Tuhan tidak memerlukan sesuatu dan tidak pula terbatas. Kerana itu ketika Abu Bakar Ash Shiddiq ditanya “ Bagaimana Engkau mengenal Tuhanmu?” Beliau menjawab “Aku mengenal Tuhan melalui Tuhanku. Selanjutnya ketika beliau ditanya. “Ketidakmampuan mengenalnya adalah pengenalan”. tetapi juga kagum dan cinta. kita tidak hanya ingin patuh.

Al Asma’ul Husna Kalau sifat-sifat baik dan terpuji yang disandang manusia/makhluk seperti hidup. “Bagaimana engkau melihatNya ?”. akalnya pun tidak dapat memahamiNya. . dan bersemayam di atas Arsy. Asy Syura 42:11) Sehingga. penglihatan. “Dia tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. sehingga keyakinan tentang wujud dan sifat-sifatNya tidak akan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku manusia. jika demikian ‘apapun yang tergambar dalam benak. Dia. Tangan Allah diatas tangan mereka (manusia) bahkan Nabi saw menjelaskan bahawa Dia bergembira. bukan saja hati manusia tidak akan tenteram terhadapNya. menurut Al Quran antara lain Maha Mendengar. luluh semua gambaran yang dapat dijangkau oleh indra dan imajinasi manusia tentang zat Yang Maha Sempurna itu.demikian. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh sahabatnya Zi’lib Al yamani. apakah engkau pernah melihat Tuhanmu ? Apakah aku menyembah apa yang tidak kulihat ?” . atau potensi-potensi manusia. Namun demikian ada juga penjelasan Al Quran yang menyatakan bahwa : ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ُ ِ َ ‫البصير ليس كمثله شيء وهو السميع‬ “Tidak ada yang sesuatupun yang serupa denganNya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. kuasa/mampu. kasih sayang. Berkehendak. atau imajinasi siapa pun tentang Allah maka Allah tidak demikian’. “Amirul mukminin. Menghidupkan dan Mematikan. pendengaran. Hidup. tetapi dijangkau oleh akal dengan hakikat keimanan”. pengetahuan. jawab beliau. Kerana itu Al Quran menempuh cara pertengahan dalam memperkenalkan Tuhan. Maha Melihat. Dengan membaca dan menyedari makna ayat ini. kemuliaan. berlari dan sebagainya yang kesemuanya mengantar manusia kepada pengenalan yang dapat terjangkau oleh akal.

Yang Mengadakan. dan janganlah kamu perlahankannya. Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi. Yang Membentuk Rupa. (QS. iaitu : ‫ول السماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في‬ ِ َ ُ ِ ُْ َ ِ ّ ْ ُ َ َ َ ِ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ َ ْ َ ‫أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملون‬ “Hanya milik Allah nama-nama (asmaul husna). Al Hashr 59:24) . yang mana sahaja kamu serukan. kerana jika tidak demikian. apa erti keperluan manusia kepadaNya ? Terdapat empat ayat yang menggunakan redaksi “Al Asma’ul Husna’.pemurah. maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut nama-nama (asmaul husna) itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Yang Mempunyai Nama-nama yang paling baik. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS.” (QS. perhatian dan sebagainya maka pastilah Yang Maha Kuasa pun memiliki sifatsifat baik dan terpuji dalam kapasitas dan substansi yang lebih sempurna. Al A’raf 7:80) ‫قل ادعوا ال أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله السماء‬ َ ْ َ ُ ََ ْ ُ ْ َ ّ ّ َ َ َ ْ ّ ْ ُ ْ ِ َ ّ ْ ُ ْ ِ ُ َ َِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ُ َ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ً ِ َ ‫سبيل الحسنى ول تجهر بصلتك ول تخافت بها وابتغ بين ذلك‬ “Katakanlah: Serulah nama Allah atau Ar-Rahman. kerana bagi-Nyalah nama-nama yang baik Dan janganlah kamu menyaringkan bacaan solatmu. Al Isra’ 17:110) ُ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ّ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ ‫ُ َ ّ ْ َ ِق‬ ‫هو ال الخال ُ البارئ المصور له السماء الحسنى يسبح له‬ ُ ُ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ّ ‫ما في السماوات والرض وهو العزيز الحكيم‬ ِ َ “Dialah Allah yang Menciptakan. dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu”. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

bukan disini tempatnya diuraikan perbezaan pendapat ulama yang berkepanjangan. Demikianlah kata Husna menunjukkan bahawa nama-namaNya adalah nama-nama yang amat sempurna tidak sedikitpun tercemar oleh kekurangan.” (QS. . Ia dapat disandang oleh makhluk/manusia. sedang hal tersebut mustahil bagiNya. Ini berbeza dengan sifat kasih. adil dan sebagainya. Disisi lain sifat pemberani merupakan sifat yang baik disandang oleh manusia namun sifat ini tidak wajar disandang Allah kerana keberanian mengandung kaitan dalam substansinya dengan jasmani sehingga tidak mungkin disandangkan kepadaNya. tetapi kerana bagi Allah nama yang terbaik. Kata al husna yang bererti terbaik. bagi-Nyalah segala nama yang baik.‫ال ل إله إل هو له السماء الحسنى‬ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ّ ُ “Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. dalam kapasiti kasih mahupun substansinya. melelahkan dan menyita tenaga itu. atau assimah yang bererti tanda. Memang nama merupakan tanda bagi sesuatu. apakah yang baik selainNya itu wajar disandangNya atau tidak. Apakah nama sama dengan yang dinamai. Penyifatan nama-nama Allah dengan kata yang berbentuk superlatif ini. Taha 20:8) Kata Al Asma adalah bentuk jamak dari kata Al-Ism yang biasa diterjemahkan dengan ‘nama’. Namun yang jelas bahawa Allah memiliki apa yang dinamaiNya sendiri dengan Al Asma dan bahawa Al Asma itu bersifat husna. Kesempurnaan manusia adalah jika ia memiliki keturunan tetapi sifat kesempurnaan manusia ini tidak mungkin pula disandangNya kerana ini mengakibatkan adanya unsur kesamaan Tuhan dengan yang lain. tetapi juga yang terbaik bila dibandingkan dengan yang baik lainnya. pemurah.Sifat Pengasih misalnya adalah baik. menunjukkan bahawa nama-nama tersebut bukan saja baik. disamping menunjukkan keperluan. atau tidak. maka pastilah sifat kasihNya melebihi sifat kasih makhluk. Ia berakar dari kata assumu yang bererti ketinggian. sekaligus harus dijunjung tinggi.

Alif dan lam yang dibubuhkan pada kata Ilah berfungsi menunjukkan bahwa kata yang dibubuhi itu (dalam hal ini kata Ilah) merupakan sesuatu yang telah dikenal dalam benak. dan dengan demikian Allah merupakan nama khusus kerana itu tidak dikenal bentuk jamaknya sedang Ilah adalah nama yang bersifat umum dan yang dapat berbentuk jamak (plural) Alihah. Pengguna bahasa Arab mengakui bahwa Tuhan yang dikenal oleh benak mereka adalah Tuhan Pencipta. Kedua huruf tersebut disini sama dengan The dalam bahasa Inggris. Sekian banyak ulama yang berpendapat bahawa kata “Allah” tidak terambil dari satu akar kata tertentu. Selanjutnya dalam perkembangan lebih jauh dan dengan alasan mempermudah. Dalam bahasa Indonesia. tidak mungkin dapat dipisahkan dari manusia dan dengan demikian ia tidak disandangkan kepada Tuhan. kerana kemustahilan pemisahannya itu. walaupun ada diantaranya yang tidak dapat dipisahkan dari kekurangan tersebut dan ada pula yang dapat dipisahkan. Keperluan tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebesaran Allah. namun kata yang digunakan saat disandang manusia pasti selalu mengandung makna keperluan serta kekurangan.Nama/sifat-sifat yang disandangNya itu. hamzat yang berada antara dua lam yang dibaca (i) pada kata Al Ilah tidak dibaca lagi sehingga berbunyi Allah dan sejak itulah kata ini seakan-akan telah merupakan kata baru yang tidak memiliki akar kata sekaligus sejak itu pula kata Allah menjadi nama khusus bagi Pencipta dan Pengatur Alam raya yang wajib wujudNya. kekuatan diperoleh melalui sesuatu yang bersifat materi yakni adanya otototot yang berfungsi baik. Bagi manusia. Keberadaan pada satu tempat atau arah. Kedua huruf tambahan itu menjadikan kata yang diletak menjadi ma’rifat atau definite (diketahui/dikenal). ALLAH Allah adalah nama Tuhan yang paling popular. Ini berbeza dengan kata “kuat”. dan yang bermakna khusus ditulis dengan huruf Tuhan. keduanya dapat diterjemahkan dengan tuhan. berbeza dengan tuhan-tuhan alihah (bentuk jamak dari Ilah) yang lain. dalam erti kita memerlukan hal tersebut untuk memiliki kekuatan. Tetapi banyak ulama berpendapat bahwa kata “Allah” asalnya adalah “Ilah” yang dibubuhi huruf alif dan lam. sehingga sifat kuat buat Tuhan hanya dapat difahami dengan menyingkirkan dari nama/sifat tersebut hal-hal yang mengandung makna kekurangan atau keperluan itu. terambil dari bahasa manusia. . tetapi ia adalah nama yang menunjuk kepada zat yang wajib wujudNya. Yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil tuhan. yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan dan yang kepadaNya seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan bermohon. tetapi cara penulisannya dibedakan. Para ulama dan pakar bahasa mendiskusikan kata tersebut antara lain apakah ia memiliki akar kata atau tidak.

Sementara ulama berpendapat bahwa kata “Ilah” yang darinya terbentuk kata “Allah”. dari apa yang mereka sifatkan” . atau dalam arti “menuju” dan “bermohon”. Memang setiap yang dipertuhan pasti disembah. berakar dari kata Al-Ilahah. Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa kata “Allah” terambil dari akar kata “Aliha Ya’lahu” yang berarti “tenang”. bintang. Penguasa alam raya. Karena itu. dan kepadanya tertuju harapan dan permohonan. bulan manusia atau berhala. maupun yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Islam. ِ ْ َ ْ ّ َ ّ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ّ ّ ِ ٌ َ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ‫لو كان فيهما آلهة إل ال لفسدتا فسبحان ال رب العرش‬ ِ ُ َ ُِ َ ّ َ ‫عما يصفون‬ “Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain dari Allah. Apapun yang terlintas di dalam benak menyangkut hakekat zat Allah maka Allah tidak demikian. Ada juga berpendapat bahawa kata tersebut berakar dari kata “alaha” dalam arti mengherankan atau “menakjubkan” karena segala perbuatan/ciptaanNya menakjubkan atau karena bila dibahas hakekatnya akan mengherankan akibat ketidaktahuan makhluk tentang hakekat zat Yang Maha Agung itu. Pengatur. yakni zat yang wajib wujudNya yakni Allah swt. Tuhan yang mempunyai Arasy. Al-Uluhah. karena harapan seluruh makhluk tertuju kepadaNya dan kepadaNya jua makhluk bermohon. dan Al-Uluhiyah yang kesemuanya menurut mereka bermakna ibadah/penyembahan. sehingga “Allah” secara harfiah bermakna Yang Disembah. karena hati menjadi tenang bersamaNya. nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka Maha suci Allah. jika seorang Muslim mengucapkan “laa ilaha illa Allah” maka dia telah menafikan segala tuhan kecuali Tuhan yang namaNya. Misalnya firman Allah dalam surat Al Anbiya 2:22. baik penyembahan itu tidak dibenarkan oleh akidah Islam. seperti terhadap matahari. tetapi apakah itu berarti bahwa kata “Ilah” dan juga “Allah” secara harfiah bemakna demikian ? Apakah Al Quran menggunakannya untuk makna “yang disembah” ? Para ulama yang mengartikan Ilah dengan “yang disembah” menegaskan bahwa Ilah adalah segala sesuatu yang disembah. yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu”. lagi menakjubkan ciptaannya. Kata (Ilahataka) dalam bacaan ini adalah ganti dari kata Alihataka yang berarti sesembahan dan yang merupakan bacaan yang syah dan populer. QS Al A’raf 7:127 yang dibaca ‘wayazaraka wa ilahataka’. Ada juga yang berpendapat Ilah adalah “Pencipta.

sempurna maknanya. Betapapun terjadi perbedaan pendapat itu namun agaknya dapat disepakati bahwa kata “Allah” mempunyai kekhususan yang tidak memiliki oleh kata selainnya. Karena itu pula sementara ulama berkata bahwa kata “Allah” terucapkan oleh manusia sengaja atau tidak sengaja. baru dapat dipahami dengan benar apabila kata Ilah diartikan sebagai Pengatur serta Penguasa Alam Raya yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu. Bacalah kata Allah dengan menghapus huruf awalnya. serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya.” dalam arti bagiNya selanjutnya hapus lagi huruf awal dari “lahu” akan terdengar dalam ucapan Hu yang berarti Dia (menunjuk Allah) dan bila inipun dipersingkat akan dapat terdengar suara Ah yang sepintas atau pada lahirnya mengandung makna keluhan tetapi pada hakekatnya adalah seruan permohonan kepada Allah.. ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya... Dari segi lafaz terlihat keistimewaannya ketika dihapus huruf-hurufnya. akan berbunyi Lillah dalam arti milik/bagi Allah.. suka atau tidak. atau jika Allah .Pembuktian kebenaran pernyataan ayat di atas. dapatkah mereka menghapuskan bahaya-Nya itu. kemudian hapus huruf awal dari kata Lillah itu akan terbaca “Lahu. sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai “ismullah al-a’zam” (nama Allah yang paling mulia). ْ ُ ّ ّ ُ ُ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ ّ َ ََ ْ ّ ُ َ ْ ََ ِ ََ ‫ولئن سألتهم من خلق السماوات والرض ليقولن ال قل‬ ُ ّ ُ ْ َ ّ ‫َ َ َ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ِ ُ ِ ّ ِ ْ َ َ َ ِ َ ّ ِض‬ ‫أفرأيتم ما تدعون من دون ال إن أرادني ال ب ُر هل هن‬ ُ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ ُ ّ ُ ْ َ ٍ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ْ َ ‫َ ِ َ ُ ُ ّه‬ ‫كاشفات ضر ِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته‬ َ ُّ َ َ ُ ْ ُ ّ َ َ َ ِ ْ ََ ّ َ ِ ْ َ ْ ُ ‫قل حسبي ال عليه يتوكل المتوكلون‬ ُ “Sesungguhnya! jika engkau bertanya kepada mereka: Siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab: Allah. Katakanlah: Bagaimana fikiran kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan aku sesuatu bahaya. Allah akan mengabulkannya. Itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam diri manusia sebagaimana diuraikan pada bagian awal tulisan ini. yang bila diucapkan dalam doa. Al Quran juga menegaskan bahwa sikap orangorang musyrik .

atau sifat-sifatNya yang lain. “Ya Allah” maka semua nama-nama/sifat-sifatNya telah dicakup oleh kata tersebut. (QS. karena itu jika Anda berkata. Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa kata Allah mencakup segala sifat-sifatNya. kepada-Nyalah hendaknya berserah orang yang mahu berserah diri”. Azzumar 39:38). Di sisi lain jika Anda berkata Ar Rahiim (Yang Maha Pengasih) maka sesungguhnya yang Anda maksud adalah Allah demikian juga jika Anda berkata : Al Muntaqim (yang membalas kesalahan) namun kandungan makna Ar Rahiim tidak mencakup pembalasanNya. dapatkah mereka menahan rahmatnya itu? Katakanlah: Cukuplah Allah bagiku. seperti Asyhadu An La Ilaha illa ArRahman Ar Rahim.hendak memberi rahmat kepadaku. Itulah salah satu sebab mengapa dalam syahadat seseorang harus menggunakan kata “Allah” ketika mengucapkan Asyhadu an La Ilaha Illa Allah dan tidak dibenarkan mengganti kata Allah tersebut dengan nama-namaNya yang lain. bahkan Dialah yang menyandang sifat-sifat tersebut. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful