Mengenal ALLAH Melalui Asma Ul Husna

dari Buku Menyingkap Tabir-tabir Ilahi Prof. DR. M. Quraish Shihab

Manusia betapapun kuasa dan kuatnya pasti suatu ketika mengalami ketakutan, kecemasan dan keperluan. Memang pada saat kekuasaan dan kekuatan itu menyertainya, banyak yang tidak merasakan sedikit keperluan pun, tetapi ketika kekuasaan dan kekuatan meninggalkannya, ia merasa takut atau cemas dan pada saat itu ia memperlukan ‘sesuatu’ yang mampu menghilangkan ketakutan dan kecemasannya itu. Boleh jadi pada tahap awal ia mencari ‘sesuatu’ itu pada makhluk, tetapi jika keperluannya tidak terpenuhi, pastilah pada akhirnya ia akan mencari dan bertemu dengan kekuatan yang berada di luar alam raya. Itulah Tuhan dengan bermacam-macam nama yang disandangNya. Dialah yang di yakini dapat memenuhi keperluan manusia, menutupi kekuarangannya, menghilangkan kecemasannya dan sebagainya yang merupakan keperluan makhluk. Apa yang dikemukakan di atas, disahkan oleh Al Quran antara lain dengan firmanNya :

ُ ِ َ ْ ّ ِ َ ْ َ ُ ّ َ ّ َِ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ّ َ ّ َ َ ‫يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى ال وال هو الغني الحميد‬ ُ ِ

“Wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedang Allah Dialah sahaja Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Fathir 35: 15).

Siapa atau Apa Tuhan ?

Jika Anda ingin berinteraksi dengan seseorang, tentulah Anda perlu mengenalnya, siapa dia serta apa nama maupun sifat-sifatnya ? Tuhan yang mencipta, yang diharapkan bantuanNya serta yang kepadaNya bertumpu segala sesuatu, pastilah lebih perlu dikenal.

bahkan boleh jadi melalui imajinasi.“Yang melihat/mengenal Tuhan. Sebenarnya jika Anda mahu. itupun belum tentu semuanya dapat Anda jangkau sedang hasil karya Tuhan sedemikian banyak sehingga mana mungkin Anda akan mampu mengenal-Nya walau pengenalan yang serupa dengan pengenalan terhadap seniman-seniman itu.. masing-masing memiliki pandangan pribadi yang berbeda dengan yang lain. tidak pula jauh jaraknya. dalam Qadiyat Al-Uluhiyah Bainal Falsafah wad Din). Kalaupun ada yang sama. akal yang cerdas lagi kalbu yang bersih. maka bagaimana dengan Tuhan.mampukah Anda dengan melihat hasil karya seni mereka. Kalau demikian itu adanya dalam memandang seniman melalui karya-karya mereka. ada jalan yang tidak berliku-liku. sedang Anda adalah setetes dari ciptaanNya ?” (Abdul Karim Alkhatib. Yang demikian itu adalah penglihatan tidak langsung serta memerlukan pandangan hati yang tajam. Pandanglah matahari ketika akan terbenam. mengenal mereka tanpa melihat mereka secara langsung ? Memang Anda bisa mengenal selayang pandang tentang mereka. Demikian juga yang dialami orang lain yang berhubungan dengan para seniman itu. bentangkanlah mata ke samudera lepas. atau mendengar gubahan seorang komposer. pada hakekatnya hanya melihatNya melalui wujud yang terhampar di bumi serta yang terbentang di langit. Mampukah Anda dengan membaca kumpulan syair seorang penyair. adalah bersifat pribadi dan merupakan ekspresi dari perasaan Anda sendiri. Bukankah hasil karya mereka terbatas. . Atau ambillah satu makhluk Tuhan Mari mendengar suara wahyu yang menjelaskan : ‫يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من‬ ِ َ ُ ْ َ َ ِ ّ ّ ِ ُ َ ُ ِ َ ْ َ ٌ َ َ َ ِ ُ ُ ّ َ َّ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ ُْ َ َِ ُ َ ُ َ َ ْ ِ ََ ً َ ُ ُ ُْ َ َ ّ ِ ُ ‫دون ال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب‬ ِ . maka persamaan itu dalam bentuk gambaran umum menyangkut kekaguman dalam berbagai tingkat. Anda akan terkagum-kagum oleh keindahan dan keagungannya dan pada akhirnya Anda akan sampai kepada pengenalan Ilahi. namun Anda sendiri pada akhirnya akan sadar bahawa gambaran yang dilukiskan oleh imajinasi Anda menyangkut para seniman itu.. Anda dapat membayangkannya sesuai dengan kemampuan Anda membaca karya seni. dengan melihat lukisan pelukis atau pahatan pemahat. Kalau Anda masih berkeras untuk mengenalnya maka lakukanlah apa yang dikemukakan di atas tetapi yakinlah bahwa hasilnya akan jauh lebih sedikit dari apa yang Anda peroleh ketika ingin mengenal para seniman itu.

Disisi lain pasti juga bila demikian Dia ada di satu tempat dan tidak ada di tempat lain. dan ini menjadikan Dia bukan Tuhan kerana Tuhan tidak memerlukan sesuatu dan tidak pula terbatas. Allah tidak diperkenalkan sebagai sesuatu yang bersifat materi.ُ ُْ َ ْ َ ُ ِ ّ َ ُ َ ُ ْ ِ ‫ش ْ ً ّ َ ْ َ ِ ُ ه‬ ‫َيئا ل يستنقذو ُ منه ضعف الطالب والمطلوب‬ “Wahai umat manusia. selain dari Allah itu. kerana kita ingin berinteraksi denganNya. Aku tak mengenalNya”. Tetapi apakah dengan demikian persoalan telah selesai ? Jelas tidak. Seandainya Dia tak ada. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah. Dalam Quran. dan yang disembah”. Al Hajj 22:73). Karena jika . Jika demikian. tidak akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. maka itupun hanya bagaikan sedetik dari waktu yang terbentang ini. Selanjutnya ketika beliau ditanya. mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu lemahlah yang menyembah. (QS. Kalaulah semua hasil pemikiran manusia dikumpul. Pasti Dia dapat dilihat oleh sebahagian dan tidak terlihat oleh sebahagian yang lain. dan bila berbentuk pasti terbatas dan memerlukan tempat. dibutuhkan proses pengenalan. yang tidak dapat diberi sifat atau digambarkan dalam kenyataan. tetapi juga kagum dan cinta. Semua ini akan mengurangi kebesaran dan keagunganNya. atau dalam keadaan yang dapat dijangkau akal manusia. kita tidak hanya ingin patuh. Anda masih akan menjawab terus dengan akal fikiran Anda apa dan siapa Tuhan ? Tapi yakinlah bahawa apa yang diinformasikan oleh akal Anda hanya setitis dari samudera. inilah diberikan satu misal perbandingan maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. bahkan bertentangan dengan idea tentang Tuhan yang ada dalam benak manusia. Kerana itu ketika Abu Bakar Ash Shiddiq ditanya “ Bagaimana Engkau mengenal Tuhanmu?” Beliau menjawab “Aku mengenal Tuhan melalui Tuhanku. Tapi ini bukan berarti bahwa Al Quran memperkenalkan Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat idea atau immaterial. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. kerana jika demikian pastilah ia berbentuk. Apakah setelah ini. “Bagaimana Anda mengenal-Nya?” Beliau menjawab. “Ketidakmampuan mengenalnya adalah pengenalan”.

Asy Syura 42:11) Sehingga. bukan saja hati manusia tidak akan tenteram terhadapNya. apakah engkau pernah melihat Tuhanmu ? Apakah aku menyembah apa yang tidak kulihat ?” . Menghidupkan dan Mematikan. menurut Al Quran antara lain Maha Mendengar. sehingga keyakinan tentang wujud dan sifat-sifatNya tidak akan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku manusia. kasih sayang. tetapi dijangkau oleh akal dengan hakikat keimanan”. akalnya pun tidak dapat memahamiNya. pendengaran. . Tangan Allah diatas tangan mereka (manusia) bahkan Nabi saw menjelaskan bahawa Dia bergembira. “Bagaimana engkau melihatNya ?”. Kerana itu Al Quran menempuh cara pertengahan dalam memperkenalkan Tuhan. kemuliaan. kuasa/mampu. Dengan membaca dan menyedari makna ayat ini. jika demikian ‘apapun yang tergambar dalam benak. pengetahuan. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh sahabatnya Zi’lib Al yamani. “Amirul mukminin. Hidup. Namun demikian ada juga penjelasan Al Quran yang menyatakan bahwa : ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ُ ِ َ ‫البصير ليس كمثله شيء وهو السميع‬ “Tidak ada yang sesuatupun yang serupa denganNya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. berlari dan sebagainya yang kesemuanya mengantar manusia kepada pengenalan yang dapat terjangkau oleh akal. dan bersemayam di atas Arsy. Berkehendak. atau potensi-potensi manusia. Dia. Maha Melihat.demikian. atau imajinasi siapa pun tentang Allah maka Allah tidak demikian’. luluh semua gambaran yang dapat dijangkau oleh indra dan imajinasi manusia tentang zat Yang Maha Sempurna itu. penglihatan. jawab beliau. Al Asma’ul Husna Kalau sifat-sifat baik dan terpuji yang disandang manusia/makhluk seperti hidup. “Dia tidak dapat dilihat dengan pandangan mata.

dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu”. kerana bagi-Nyalah nama-nama yang baik Dan janganlah kamu menyaringkan bacaan solatmu. (QS. apa erti keperluan manusia kepadaNya ? Terdapat empat ayat yang menggunakan redaksi “Al Asma’ul Husna’. Al Hashr 59:24) . Yang Mengadakan. yang mana sahaja kamu serukan. (QS. iaitu : ‫ول السماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في‬ ِ َ ُ ِ ُْ َ ِ ّ ْ ُ َ َ َ ِ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ َ ْ َ ‫أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملون‬ “Hanya milik Allah nama-nama (asmaul husna).” (QS. Al Isra’ 17:110) ُ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ّ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ ‫ُ َ ّ ْ َ ِق‬ ‫هو ال الخال ُ البارئ المصور له السماء الحسنى يسبح له‬ ُ ُ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ّ ‫ما في السماوات والرض وهو العزيز الحكيم‬ ِ َ “Dialah Allah yang Menciptakan. Yang Mempunyai Nama-nama yang paling baik.pemurah. kerana jika tidak demikian. maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut nama-nama (asmaul husna) itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al A’raf 7:80) ‫قل ادعوا ال أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله السماء‬ َ ْ َ ُ ََ ْ ُ ْ َ ّ ّ َ َ َ ْ ّ ْ ُ ْ ِ َ ّ ْ ُ ْ ِ ُ َ َِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ُ َ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ً ِ َ ‫سبيل الحسنى ول تجهر بصلتك ول تخافت بها وابتغ بين ذلك‬ “Katakanlah: Serulah nama Allah atau Ar-Rahman. dan janganlah kamu perlahankannya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. perhatian dan sebagainya maka pastilah Yang Maha Kuasa pun memiliki sifatsifat baik dan terpuji dalam kapasitas dan substansi yang lebih sempurna. Yang Membentuk Rupa. Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi.

Ia berakar dari kata assumu yang bererti ketinggian.‫ال ل إله إل هو له السماء الحسنى‬ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ّ ُ “Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. sekaligus harus dijunjung tinggi. maka pastilah sifat kasihNya melebihi sifat kasih makhluk. Ia dapat disandang oleh makhluk/manusia. bukan disini tempatnya diuraikan perbezaan pendapat ulama yang berkepanjangan. tetapi juga yang terbaik bila dibandingkan dengan yang baik lainnya. Apakah nama sama dengan yang dinamai. pemurah. melelahkan dan menyita tenaga itu. Penyifatan nama-nama Allah dengan kata yang berbentuk superlatif ini. Namun yang jelas bahawa Allah memiliki apa yang dinamaiNya sendiri dengan Al Asma dan bahawa Al Asma itu bersifat husna. adil dan sebagainya. dalam kapasiti kasih mahupun substansinya. Demikianlah kata Husna menunjukkan bahawa nama-namaNya adalah nama-nama yang amat sempurna tidak sedikitpun tercemar oleh kekurangan. sedang hal tersebut mustahil bagiNya.” (QS. menunjukkan bahawa nama-nama tersebut bukan saja baik. tetapi kerana bagi Allah nama yang terbaik.Sifat Pengasih misalnya adalah baik. Memang nama merupakan tanda bagi sesuatu. atau tidak. Taha 20:8) Kata Al Asma adalah bentuk jamak dari kata Al-Ism yang biasa diterjemahkan dengan ‘nama’. . Disisi lain sifat pemberani merupakan sifat yang baik disandang oleh manusia namun sifat ini tidak wajar disandang Allah kerana keberanian mengandung kaitan dalam substansinya dengan jasmani sehingga tidak mungkin disandangkan kepadaNya. Ini berbeza dengan sifat kasih. bagi-Nyalah segala nama yang baik. Kata al husna yang bererti terbaik. Kesempurnaan manusia adalah jika ia memiliki keturunan tetapi sifat kesempurnaan manusia ini tidak mungkin pula disandangNya kerana ini mengakibatkan adanya unsur kesamaan Tuhan dengan yang lain. apakah yang baik selainNya itu wajar disandangNya atau tidak. disamping menunjukkan keperluan. atau assimah yang bererti tanda.

tidak mungkin dapat dipisahkan dari manusia dan dengan demikian ia tidak disandangkan kepada Tuhan. Pengguna bahasa Arab mengakui bahwa Tuhan yang dikenal oleh benak mereka adalah Tuhan Pencipta. Kedua huruf tambahan itu menjadikan kata yang diletak menjadi ma’rifat atau definite (diketahui/dikenal). Dalam bahasa Indonesia. keduanya dapat diterjemahkan dengan tuhan. kekuatan diperoleh melalui sesuatu yang bersifat materi yakni adanya otototot yang berfungsi baik. namun kata yang digunakan saat disandang manusia pasti selalu mengandung makna keperluan serta kekurangan. . Selanjutnya dalam perkembangan lebih jauh dan dengan alasan mempermudah. Alif dan lam yang dibubuhkan pada kata Ilah berfungsi menunjukkan bahwa kata yang dibubuhi itu (dalam hal ini kata Ilah) merupakan sesuatu yang telah dikenal dalam benak. terambil dari bahasa manusia. Sekian banyak ulama yang berpendapat bahawa kata “Allah” tidak terambil dari satu akar kata tertentu. Kedua huruf tersebut disini sama dengan The dalam bahasa Inggris. dalam erti kita memerlukan hal tersebut untuk memiliki kekuatan. Para ulama dan pakar bahasa mendiskusikan kata tersebut antara lain apakah ia memiliki akar kata atau tidak. Keberadaan pada satu tempat atau arah. dan yang bermakna khusus ditulis dengan huruf Tuhan.Nama/sifat-sifat yang disandangNya itu. walaupun ada diantaranya yang tidak dapat dipisahkan dari kekurangan tersebut dan ada pula yang dapat dipisahkan. yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan dan yang kepadaNya seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan bermohon. ALLAH Allah adalah nama Tuhan yang paling popular. sehingga sifat kuat buat Tuhan hanya dapat difahami dengan menyingkirkan dari nama/sifat tersebut hal-hal yang mengandung makna kekurangan atau keperluan itu. berbeza dengan tuhan-tuhan alihah (bentuk jamak dari Ilah) yang lain. Bagi manusia. tetapi ia adalah nama yang menunjuk kepada zat yang wajib wujudNya. tetapi cara penulisannya dibedakan. hamzat yang berada antara dua lam yang dibaca (i) pada kata Al Ilah tidak dibaca lagi sehingga berbunyi Allah dan sejak itulah kata ini seakan-akan telah merupakan kata baru yang tidak memiliki akar kata sekaligus sejak itu pula kata Allah menjadi nama khusus bagi Pencipta dan Pengatur Alam raya yang wajib wujudNya. kerana kemustahilan pemisahannya itu. Yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil tuhan. Ini berbeza dengan kata “kuat”. Tetapi banyak ulama berpendapat bahwa kata “Allah” asalnya adalah “Ilah” yang dibubuhi huruf alif dan lam. Keperluan tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebesaran Allah. dan dengan demikian Allah merupakan nama khusus kerana itu tidak dikenal bentuk jamaknya sedang Ilah adalah nama yang bersifat umum dan yang dapat berbentuk jamak (plural) Alihah.

Al-Uluhah. Maka Maha suci Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa kata “Allah” terambil dari akar kata “Aliha Ya’lahu” yang berarti “tenang”. nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. QS Al A’raf 7:127 yang dibaca ‘wayazaraka wa ilahataka’. Ada juga yang berpendapat Ilah adalah “Pencipta. dan kepadanya tertuju harapan dan permohonan. Memang setiap yang dipertuhan pasti disembah. baik penyembahan itu tidak dibenarkan oleh akidah Islam. lagi menakjubkan ciptaannya. Misalnya firman Allah dalam surat Al Anbiya 2:22.Sementara ulama berpendapat bahwa kata “Ilah” yang darinya terbentuk kata “Allah”. karena harapan seluruh makhluk tertuju kepadaNya dan kepadaNya jua makhluk bermohon. dari apa yang mereka sifatkan” . ِ ْ َ ْ ّ َ ّ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ّ ّ ِ ٌ َ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ‫لو كان فيهما آلهة إل ال لفسدتا فسبحان ال رب العرش‬ ِ ُ َ ُِ َ ّ َ ‫عما يصفون‬ “Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain dari Allah. Pengatur. tetapi apakah itu berarti bahwa kata “Ilah” dan juga “Allah” secara harfiah bemakna demikian ? Apakah Al Quran menggunakannya untuk makna “yang disembah” ? Para ulama yang mengartikan Ilah dengan “yang disembah” menegaskan bahwa Ilah adalah segala sesuatu yang disembah. Tuhan yang mempunyai Arasy. bulan manusia atau berhala. karena hati menjadi tenang bersamaNya. Allah. Ada juga berpendapat bahawa kata tersebut berakar dari kata “alaha” dalam arti mengherankan atau “menakjubkan” karena segala perbuatan/ciptaanNya menakjubkan atau karena bila dibahas hakekatnya akan mengherankan akibat ketidaktahuan makhluk tentang hakekat zat Yang Maha Agung itu. maupun yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Islam. bintang. Karena itu. Penguasa alam raya. Kata (Ilahataka) dalam bacaan ini adalah ganti dari kata Alihataka yang berarti sesembahan dan yang merupakan bacaan yang syah dan populer. yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu”. dan Al-Uluhiyah yang kesemuanya menurut mereka bermakna ibadah/penyembahan. atau dalam arti “menuju” dan “bermohon”. berakar dari kata Al-Ilahah. seperti terhadap matahari. sehingga “Allah” secara harfiah bermakna Yang Disembah. yakni zat yang wajib wujudNya yakni Allah swt. Apapun yang terlintas di dalam benak menyangkut hakekat zat Allah maka Allah tidak demikian. jika seorang Muslim mengucapkan “laa ilaha illa Allah” maka dia telah menafikan segala tuhan kecuali Tuhan yang namaNya.

” dalam arti bagiNya selanjutnya hapus lagi huruf awal dari “lahu” akan terdengar dalam ucapan Hu yang berarti Dia (menunjuk Allah) dan bila inipun dipersingkat akan dapat terdengar suara Ah yang sepintas atau pada lahirnya mengandung makna keluhan tetapi pada hakekatnya adalah seruan permohonan kepada Allah.. Bacalah kata Allah dengan menghapus huruf awalnya.Pembuktian kebenaran pernyataan ayat di atas. Karena itu pula sementara ulama berkata bahwa kata “Allah” terucapkan oleh manusia sengaja atau tidak sengaja. yang bila diucapkan dalam doa. Betapapun terjadi perbedaan pendapat itu namun agaknya dapat disepakati bahwa kata “Allah” mempunyai kekhususan yang tidak memiliki oleh kata selainnya. atau jika Allah . Katakanlah: Bagaimana fikiran kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan aku sesuatu bahaya. ْ ُ ّ ّ ُ ُ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ ّ َ ََ ْ ّ ُ َ ْ ََ ِ ََ ‫ولئن سألتهم من خلق السماوات والرض ليقولن ال قل‬ ُ ّ ُ ْ َ ّ ‫َ َ َ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ِ ُ ِ ّ ِ ْ َ َ َ ِ َ ّ ِض‬ ‫أفرأيتم ما تدعون من دون ال إن أرادني ال ب ُر هل هن‬ ُ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ ُ ّ ُ ْ َ ٍ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ْ َ ‫َ ِ َ ُ ُ ّه‬ ‫كاشفات ضر ِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته‬ َ ُّ َ َ ُ ْ ُ ّ َ َ َ ِ ْ ََ ّ َ ِ ْ َ ْ ُ ‫قل حسبي ال عليه يتوكل المتوكلون‬ ُ “Sesungguhnya! jika engkau bertanya kepada mereka: Siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab: Allah. suka atau tidak. akan berbunyi Lillah dalam arti milik/bagi Allah. sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai “ismullah al-a’zam” (nama Allah yang paling mulia). Allah akan mengabulkannya... sempurna maknanya. serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. kemudian hapus huruf awal dari kata Lillah itu akan terbaca “Lahu. dapatkah mereka menghapuskan bahaya-Nya itu. ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya. Itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam diri manusia sebagaimana diuraikan pada bagian awal tulisan ini. baru dapat dipahami dengan benar apabila kata Ilah diartikan sebagai Pengatur serta Penguasa Alam Raya yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu. Al Quran juga menegaskan bahwa sikap orangorang musyrik .. Dari segi lafaz terlihat keistimewaannya ketika dihapus huruf-hurufnya.

karena itu jika Anda berkata. seperti Asyhadu An La Ilaha illa ArRahman Ar Rahim. (QS. bahkan Dialah yang menyandang sifat-sifat tersebut. Di sisi lain jika Anda berkata Ar Rahiim (Yang Maha Pengasih) maka sesungguhnya yang Anda maksud adalah Allah demikian juga jika Anda berkata : Al Muntaqim (yang membalas kesalahan) namun kandungan makna Ar Rahiim tidak mencakup pembalasanNya. . “Ya Allah” maka semua nama-nama/sifat-sifatNya telah dicakup oleh kata tersebut. kepada-Nyalah hendaknya berserah orang yang mahu berserah diri”. atau sifat-sifatNya yang lain.hendak memberi rahmat kepadaku. Itulah salah satu sebab mengapa dalam syahadat seseorang harus menggunakan kata “Allah” ketika mengucapkan Asyhadu an La Ilaha Illa Allah dan tidak dibenarkan mengganti kata Allah tersebut dengan nama-namaNya yang lain. Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa kata Allah mencakup segala sifat-sifatNya. dapatkah mereka menahan rahmatnya itu? Katakanlah: Cukuplah Allah bagiku. Azzumar 39:38).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful