Mengenal ALLAH Melalui Asma Ul Husna

Mengenal ALLAH Melalui Asma Ul Husna

dari Buku Menyingkap Tabir-tabir Ilahi Prof. DR. M. Quraish Shihab

Manusia betapapun kuasa dan kuatnya pasti suatu ketika mengalami ketakutan, kecemasan dan keperluan. Memang pada saat kekuasaan dan kekuatan itu menyertainya, banyak yang tidak merasakan sedikit keperluan pun, tetapi ketika kekuasaan dan kekuatan meninggalkannya, ia merasa takut atau cemas dan pada saat itu ia memperlukan ‘sesuatu’ yang mampu menghilangkan ketakutan dan kecemasannya itu. Boleh jadi pada tahap awal ia mencari ‘sesuatu’ itu pada makhluk, tetapi jika keperluannya tidak terpenuhi, pastilah pada akhirnya ia akan mencari dan bertemu dengan kekuatan yang berada di luar alam raya. Itulah Tuhan dengan bermacam-macam nama yang disandangNya. Dialah yang di yakini dapat memenuhi keperluan manusia, menutupi kekuarangannya, menghilangkan kecemasannya dan sebagainya yang merupakan keperluan makhluk. Apa yang dikemukakan di atas, disahkan oleh Al Quran antara lain dengan firmanNya :

ُ ِ َ ْ ّ ِ َ ْ َ ُ ّ َ ّ َِ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ّ َ ّ َ َ ‫يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى ال وال هو الغني الحميد‬ ُ ِ

“Wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedang Allah Dialah sahaja Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Fathir 35: 15).

Siapa atau Apa Tuhan ?

Jika Anda ingin berinteraksi dengan seseorang, tentulah Anda perlu mengenalnya, siapa dia serta apa nama maupun sifat-sifatnya ? Tuhan yang mencipta, yang diharapkan bantuanNya serta yang kepadaNya bertumpu segala sesuatu, pastilah lebih perlu dikenal.

dalam Qadiyat Al-Uluhiyah Bainal Falsafah wad Din). adalah bersifat pribadi dan merupakan ekspresi dari perasaan Anda sendiri. Kalaupun ada yang sama. bahkan boleh jadi melalui imajinasi. namun Anda sendiri pada akhirnya akan sadar bahawa gambaran yang dilukiskan oleh imajinasi Anda menyangkut para seniman itu. Demikian juga yang dialami orang lain yang berhubungan dengan para seniman itu. akal yang cerdas lagi kalbu yang bersih. Bukankah hasil karya mereka terbatas. pada hakekatnya hanya melihatNya melalui wujud yang terhampar di bumi serta yang terbentang di langit. atau mendengar gubahan seorang komposer. Anda dapat membayangkannya sesuai dengan kemampuan Anda membaca karya seni. Kalau Anda masih berkeras untuk mengenalnya maka lakukanlah apa yang dikemukakan di atas tetapi yakinlah bahwa hasilnya akan jauh lebih sedikit dari apa yang Anda peroleh ketika ingin mengenal para seniman itu. Kalau demikian itu adanya dalam memandang seniman melalui karya-karya mereka. sedang Anda adalah setetes dari ciptaanNya ?” (Abdul Karim Alkhatib. .. Pandanglah matahari ketika akan terbenam. Atau ambillah satu makhluk Tuhan Mari mendengar suara wahyu yang menjelaskan : ‫يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من‬ ِ َ ُ ْ َ َ ِ ّ ّ ِ ُ َ ُ ِ َ ْ َ ٌ َ َ َ ِ ُ ُ ّ َ َّ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ ُْ َ َِ ُ َ ُ َ َ ْ ِ ََ ً َ ُ ُ ُْ َ َ ّ ِ ُ ‫دون ال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب‬ ِ . Mampukah Anda dengan membaca kumpulan syair seorang penyair. tidak pula jauh jaraknya. masing-masing memiliki pandangan pribadi yang berbeda dengan yang lain.mampukah Anda dengan melihat hasil karya seni mereka.. bentangkanlah mata ke samudera lepas. mengenal mereka tanpa melihat mereka secara langsung ? Memang Anda bisa mengenal selayang pandang tentang mereka. dengan melihat lukisan pelukis atau pahatan pemahat.“Yang melihat/mengenal Tuhan. ada jalan yang tidak berliku-liku. Sebenarnya jika Anda mahu. Yang demikian itu adalah penglihatan tidak langsung serta memerlukan pandangan hati yang tajam. itupun belum tentu semuanya dapat Anda jangkau sedang hasil karya Tuhan sedemikian banyak sehingga mana mungkin Anda akan mampu mengenal-Nya walau pengenalan yang serupa dengan pengenalan terhadap seniman-seniman itu. maka persamaan itu dalam bentuk gambaran umum menyangkut kekaguman dalam berbagai tingkat. Anda akan terkagum-kagum oleh keindahan dan keagungannya dan pada akhirnya Anda akan sampai kepada pengenalan Ilahi. maka bagaimana dengan Tuhan.

Jika demikian. Disisi lain pasti juga bila demikian Dia ada di satu tempat dan tidak ada di tempat lain. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah. mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu lemahlah yang menyembah. “Bagaimana Anda mengenal-Nya?” Beliau menjawab. kita tidak hanya ingin patuh. Allah tidak diperkenalkan sebagai sesuatu yang bersifat materi. (QS. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. Tetapi apakah dengan demikian persoalan telah selesai ? Jelas tidak. bahkan bertentangan dengan idea tentang Tuhan yang ada dalam benak manusia. dan yang disembah”. maka itupun hanya bagaikan sedetik dari waktu yang terbentang ini. selain dari Allah itu. “Ketidakmampuan mengenalnya adalah pengenalan”. Aku tak mengenalNya”. Apakah setelah ini. yang tidak dapat diberi sifat atau digambarkan dalam kenyataan.ُ ُْ َ ْ َ ُ ِ ّ َ ُ َ ُ ْ ِ ‫ش ْ ً ّ َ ْ َ ِ ُ ه‬ ‫َيئا ل يستنقذو ُ منه ضعف الطالب والمطلوب‬ “Wahai umat manusia. inilah diberikan satu misal perbandingan maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. kerana kita ingin berinteraksi denganNya. dan ini menjadikan Dia bukan Tuhan kerana Tuhan tidak memerlukan sesuatu dan tidak pula terbatas. kerana jika demikian pastilah ia berbentuk. tidak akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Semua ini akan mengurangi kebesaran dan keagunganNya. Kerana itu ketika Abu Bakar Ash Shiddiq ditanya “ Bagaimana Engkau mengenal Tuhanmu?” Beliau menjawab “Aku mengenal Tuhan melalui Tuhanku. Tapi ini bukan berarti bahwa Al Quran memperkenalkan Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat idea atau immaterial. tetapi juga kagum dan cinta. Kalaulah semua hasil pemikiran manusia dikumpul. Al Hajj 22:73). Selanjutnya ketika beliau ditanya. dibutuhkan proses pengenalan. Dalam Quran. Pasti Dia dapat dilihat oleh sebahagian dan tidak terlihat oleh sebahagian yang lain. atau dalam keadaan yang dapat dijangkau akal manusia. Seandainya Dia tak ada. Anda masih akan menjawab terus dengan akal fikiran Anda apa dan siapa Tuhan ? Tapi yakinlah bahawa apa yang diinformasikan oleh akal Anda hanya setitis dari samudera. Karena jika . dan bila berbentuk pasti terbatas dan memerlukan tempat.

Namun demikian ada juga penjelasan Al Quran yang menyatakan bahwa : ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ُ ِ َ ‫البصير ليس كمثله شيء وهو السميع‬ “Tidak ada yang sesuatupun yang serupa denganNya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS.demikian. jawab beliau. akalnya pun tidak dapat memahamiNya. menurut Al Quran antara lain Maha Mendengar. Al Asma’ul Husna Kalau sifat-sifat baik dan terpuji yang disandang manusia/makhluk seperti hidup. Kerana itu Al Quran menempuh cara pertengahan dalam memperkenalkan Tuhan. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh sahabatnya Zi’lib Al yamani. kemuliaan. . bukan saja hati manusia tidak akan tenteram terhadapNya. Asy Syura 42:11) Sehingga. “Bagaimana engkau melihatNya ?”. atau imajinasi siapa pun tentang Allah maka Allah tidak demikian’. dan bersemayam di atas Arsy. kuasa/mampu. Hidup. apakah engkau pernah melihat Tuhanmu ? Apakah aku menyembah apa yang tidak kulihat ?” . Dengan membaca dan menyedari makna ayat ini. Dia. Maha Melihat. berlari dan sebagainya yang kesemuanya mengantar manusia kepada pengenalan yang dapat terjangkau oleh akal. “Dia tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. Menghidupkan dan Mematikan. Berkehendak. sehingga keyakinan tentang wujud dan sifat-sifatNya tidak akan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku manusia. tetapi dijangkau oleh akal dengan hakikat keimanan”. pendengaran. “Amirul mukminin. jika demikian ‘apapun yang tergambar dalam benak. pengetahuan. kasih sayang. Tangan Allah diatas tangan mereka (manusia) bahkan Nabi saw menjelaskan bahawa Dia bergembira. atau potensi-potensi manusia. luluh semua gambaran yang dapat dijangkau oleh indra dan imajinasi manusia tentang zat Yang Maha Sempurna itu. penglihatan.

Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi. Al Isra’ 17:110) ُ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ّ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ ‫ُ َ ّ ْ َ ِق‬ ‫هو ال الخال ُ البارئ المصور له السماء الحسنى يسبح له‬ ُ ُ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ّ ‫ما في السماوات والرض وهو العزيز الحكيم‬ ِ َ “Dialah Allah yang Menciptakan.pemurah. dan janganlah kamu perlahankannya. apa erti keperluan manusia kepadaNya ? Terdapat empat ayat yang menggunakan redaksi “Al Asma’ul Husna’.” (QS. Al Hashr 59:24) . Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut nama-nama (asmaul husna) itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. perhatian dan sebagainya maka pastilah Yang Maha Kuasa pun memiliki sifatsifat baik dan terpuji dalam kapasitas dan substansi yang lebih sempurna. dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu”. Yang Mempunyai Nama-nama yang paling baik. (QS. Yang Membentuk Rupa. iaitu : ‫ول السماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في‬ ِ َ ُ ِ ُْ َ ِ ّ ْ ُ َ َ َ ِ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ َ ْ َ ‫أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملون‬ “Hanya milik Allah nama-nama (asmaul husna). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Al A’raf 7:80) ‫قل ادعوا ال أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله السماء‬ َ ْ َ ُ ََ ْ ُ ْ َ ّ ّ َ َ َ ْ ّ ْ ُ ْ ِ َ ّ ْ ُ ْ ِ ُ َ َِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ُ َ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ً ِ َ ‫سبيل الحسنى ول تجهر بصلتك ول تخافت بها وابتغ بين ذلك‬ “Katakanlah: Serulah nama Allah atau Ar-Rahman. kerana bagi-Nyalah nama-nama yang baik Dan janganlah kamu menyaringkan bacaan solatmu. Yang Mengadakan. kerana jika tidak demikian. yang mana sahaja kamu serukan. (QS.

disamping menunjukkan keperluan. Namun yang jelas bahawa Allah memiliki apa yang dinamaiNya sendiri dengan Al Asma dan bahawa Al Asma itu bersifat husna.Sifat Pengasih misalnya adalah baik. . Demikianlah kata Husna menunjukkan bahawa nama-namaNya adalah nama-nama yang amat sempurna tidak sedikitpun tercemar oleh kekurangan. Kesempurnaan manusia adalah jika ia memiliki keturunan tetapi sifat kesempurnaan manusia ini tidak mungkin pula disandangNya kerana ini mengakibatkan adanya unsur kesamaan Tuhan dengan yang lain. Kata al husna yang bererti terbaik. adil dan sebagainya. menunjukkan bahawa nama-nama tersebut bukan saja baik. sedang hal tersebut mustahil bagiNya. tetapi kerana bagi Allah nama yang terbaik. Taha 20:8) Kata Al Asma adalah bentuk jamak dari kata Al-Ism yang biasa diterjemahkan dengan ‘nama’. sekaligus harus dijunjung tinggi. Memang nama merupakan tanda bagi sesuatu. melelahkan dan menyita tenaga itu. Apakah nama sama dengan yang dinamai. pemurah. maka pastilah sifat kasihNya melebihi sifat kasih makhluk. atau assimah yang bererti tanda. Penyifatan nama-nama Allah dengan kata yang berbentuk superlatif ini. tetapi juga yang terbaik bila dibandingkan dengan yang baik lainnya. atau tidak. Ia dapat disandang oleh makhluk/manusia.” (QS.‫ال ل إله إل هو له السماء الحسنى‬ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ّ ُ “Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ia berakar dari kata assumu yang bererti ketinggian. bukan disini tempatnya diuraikan perbezaan pendapat ulama yang berkepanjangan. dalam kapasiti kasih mahupun substansinya. bagi-Nyalah segala nama yang baik. Disisi lain sifat pemberani merupakan sifat yang baik disandang oleh manusia namun sifat ini tidak wajar disandang Allah kerana keberanian mengandung kaitan dalam substansinya dengan jasmani sehingga tidak mungkin disandangkan kepadaNya. Ini berbeza dengan sifat kasih. apakah yang baik selainNya itu wajar disandangNya atau tidak.

Kedua huruf tersebut disini sama dengan The dalam bahasa Inggris. kerana kemustahilan pemisahannya itu. Para ulama dan pakar bahasa mendiskusikan kata tersebut antara lain apakah ia memiliki akar kata atau tidak. namun kata yang digunakan saat disandang manusia pasti selalu mengandung makna keperluan serta kekurangan. dan yang bermakna khusus ditulis dengan huruf Tuhan. sehingga sifat kuat buat Tuhan hanya dapat difahami dengan menyingkirkan dari nama/sifat tersebut hal-hal yang mengandung makna kekurangan atau keperluan itu. terambil dari bahasa manusia. Ini berbeza dengan kata “kuat”. yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan dan yang kepadaNya seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan bermohon. tetapi cara penulisannya dibedakan. ALLAH Allah adalah nama Tuhan yang paling popular. kekuatan diperoleh melalui sesuatu yang bersifat materi yakni adanya otototot yang berfungsi baik. Dalam bahasa Indonesia. Keberadaan pada satu tempat atau arah. hamzat yang berada antara dua lam yang dibaca (i) pada kata Al Ilah tidak dibaca lagi sehingga berbunyi Allah dan sejak itulah kata ini seakan-akan telah merupakan kata baru yang tidak memiliki akar kata sekaligus sejak itu pula kata Allah menjadi nama khusus bagi Pencipta dan Pengatur Alam raya yang wajib wujudNya. dalam erti kita memerlukan hal tersebut untuk memiliki kekuatan. . dan dengan demikian Allah merupakan nama khusus kerana itu tidak dikenal bentuk jamaknya sedang Ilah adalah nama yang bersifat umum dan yang dapat berbentuk jamak (plural) Alihah. Pengguna bahasa Arab mengakui bahwa Tuhan yang dikenal oleh benak mereka adalah Tuhan Pencipta.Nama/sifat-sifat yang disandangNya itu. Selanjutnya dalam perkembangan lebih jauh dan dengan alasan mempermudah. tidak mungkin dapat dipisahkan dari manusia dan dengan demikian ia tidak disandangkan kepada Tuhan. Alif dan lam yang dibubuhkan pada kata Ilah berfungsi menunjukkan bahwa kata yang dibubuhi itu (dalam hal ini kata Ilah) merupakan sesuatu yang telah dikenal dalam benak. walaupun ada diantaranya yang tidak dapat dipisahkan dari kekurangan tersebut dan ada pula yang dapat dipisahkan. Kedua huruf tambahan itu menjadikan kata yang diletak menjadi ma’rifat atau definite (diketahui/dikenal). Yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil tuhan. keduanya dapat diterjemahkan dengan tuhan. berbeza dengan tuhan-tuhan alihah (bentuk jamak dari Ilah) yang lain. tetapi ia adalah nama yang menunjuk kepada zat yang wajib wujudNya. Tetapi banyak ulama berpendapat bahwa kata “Allah” asalnya adalah “Ilah” yang dibubuhi huruf alif dan lam. Bagi manusia. Sekian banyak ulama yang berpendapat bahawa kata “Allah” tidak terambil dari satu akar kata tertentu. Keperluan tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebesaran Allah.

berakar dari kata Al-Ilahah. Al-Uluhah. atau dalam arti “menuju” dan “bermohon”. jika seorang Muslim mengucapkan “laa ilaha illa Allah” maka dia telah menafikan segala tuhan kecuali Tuhan yang namaNya. dari apa yang mereka sifatkan” . Memang setiap yang dipertuhan pasti disembah. bulan manusia atau berhala. dan kepadanya tertuju harapan dan permohonan.Sementara ulama berpendapat bahwa kata “Ilah” yang darinya terbentuk kata “Allah”. baik penyembahan itu tidak dibenarkan oleh akidah Islam. Ada juga yang berpendapat bahwa kata “Allah” terambil dari akar kata “Aliha Ya’lahu” yang berarti “tenang”. Allah. QS Al A’raf 7:127 yang dibaca ‘wayazaraka wa ilahataka’. Karena itu. Penguasa alam raya. yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu”. maupun yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Islam. dan Al-Uluhiyah yang kesemuanya menurut mereka bermakna ibadah/penyembahan. Tuhan yang mempunyai Arasy. yakni zat yang wajib wujudNya yakni Allah swt. Pengatur. Kata (Ilahataka) dalam bacaan ini adalah ganti dari kata Alihataka yang berarti sesembahan dan yang merupakan bacaan yang syah dan populer. lagi menakjubkan ciptaannya. nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. karena harapan seluruh makhluk tertuju kepadaNya dan kepadaNya jua makhluk bermohon. Maka Maha suci Allah. bintang. karena hati menjadi tenang bersamaNya. Ada juga yang berpendapat Ilah adalah “Pencipta. sehingga “Allah” secara harfiah bermakna Yang Disembah. tetapi apakah itu berarti bahwa kata “Ilah” dan juga “Allah” secara harfiah bemakna demikian ? Apakah Al Quran menggunakannya untuk makna “yang disembah” ? Para ulama yang mengartikan Ilah dengan “yang disembah” menegaskan bahwa Ilah adalah segala sesuatu yang disembah. ِ ْ َ ْ ّ َ ّ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ّ ّ ِ ٌ َ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ‫لو كان فيهما آلهة إل ال لفسدتا فسبحان ال رب العرش‬ ِ ُ َ ُِ َ ّ َ ‫عما يصفون‬ “Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain dari Allah. Apapun yang terlintas di dalam benak menyangkut hakekat zat Allah maka Allah tidak demikian. Misalnya firman Allah dalam surat Al Anbiya 2:22. Ada juga berpendapat bahawa kata tersebut berakar dari kata “alaha” dalam arti mengherankan atau “menakjubkan” karena segala perbuatan/ciptaanNya menakjubkan atau karena bila dibahas hakekatnya akan mengherankan akibat ketidaktahuan makhluk tentang hakekat zat Yang Maha Agung itu. seperti terhadap matahari.

. Karena itu pula sementara ulama berkata bahwa kata “Allah” terucapkan oleh manusia sengaja atau tidak sengaja. Allah akan mengabulkannya. akan berbunyi Lillah dalam arti milik/bagi Allah.Pembuktian kebenaran pernyataan ayat di atas. suka atau tidak. yang bila diucapkan dalam doa. sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai “ismullah al-a’zam” (nama Allah yang paling mulia).. Al Quran juga menegaskan bahwa sikap orangorang musyrik . ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya. Itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam diri manusia sebagaimana diuraikan pada bagian awal tulisan ini.. Katakanlah: Bagaimana fikiran kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan aku sesuatu bahaya. dapatkah mereka menghapuskan bahaya-Nya itu. kemudian hapus huruf awal dari kata Lillah itu akan terbaca “Lahu. Bacalah kata Allah dengan menghapus huruf awalnya. ْ ُ ّ ّ ُ ُ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ ّ َ ََ ْ ّ ُ َ ْ ََ ِ ََ ‫ولئن سألتهم من خلق السماوات والرض ليقولن ال قل‬ ُ ّ ُ ْ َ ّ ‫َ َ َ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ِ ُ ِ ّ ِ ْ َ َ َ ِ َ ّ ِض‬ ‫أفرأيتم ما تدعون من دون ال إن أرادني ال ب ُر هل هن‬ ُ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ ُ ّ ُ ْ َ ٍ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ْ َ ‫َ ِ َ ُ ُ ّه‬ ‫كاشفات ضر ِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته‬ َ ُّ َ َ ُ ْ ُ ّ َ َ َ ِ ْ ََ ّ َ ِ ْ َ ْ ُ ‫قل حسبي ال عليه يتوكل المتوكلون‬ ُ “Sesungguhnya! jika engkau bertanya kepada mereka: Siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab: Allah.” dalam arti bagiNya selanjutnya hapus lagi huruf awal dari “lahu” akan terdengar dalam ucapan Hu yang berarti Dia (menunjuk Allah) dan bila inipun dipersingkat akan dapat terdengar suara Ah yang sepintas atau pada lahirnya mengandung makna keluhan tetapi pada hakekatnya adalah seruan permohonan kepada Allah.. serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. atau jika Allah . baru dapat dipahami dengan benar apabila kata Ilah diartikan sebagai Pengatur serta Penguasa Alam Raya yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu. Dari segi lafaz terlihat keistimewaannya ketika dihapus huruf-hurufnya. sempurna maknanya. Betapapun terjadi perbedaan pendapat itu namun agaknya dapat disepakati bahwa kata “Allah” mempunyai kekhususan yang tidak memiliki oleh kata selainnya.

seperti Asyhadu An La Ilaha illa ArRahman Ar Rahim. kepada-Nyalah hendaknya berserah orang yang mahu berserah diri”. atau sifat-sifatNya yang lain. bahkan Dialah yang menyandang sifat-sifat tersebut. Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa kata Allah mencakup segala sifat-sifatNya. Itulah salah satu sebab mengapa dalam syahadat seseorang harus menggunakan kata “Allah” ketika mengucapkan Asyhadu an La Ilaha Illa Allah dan tidak dibenarkan mengganti kata Allah tersebut dengan nama-namaNya yang lain. Azzumar 39:38). “Ya Allah” maka semua nama-nama/sifat-sifatNya telah dicakup oleh kata tersebut. Di sisi lain jika Anda berkata Ar Rahiim (Yang Maha Pengasih) maka sesungguhnya yang Anda maksud adalah Allah demikian juga jika Anda berkata : Al Muntaqim (yang membalas kesalahan) namun kandungan makna Ar Rahiim tidak mencakup pembalasanNya. . karena itu jika Anda berkata.hendak memberi rahmat kepadaku. (QS. dapatkah mereka menahan rahmatnya itu? Katakanlah: Cukuplah Allah bagiku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful