Mengenal ALLAH Melalui Asma Ul Husna

dari Buku Menyingkap Tabir-tabir Ilahi Prof. DR. M. Quraish Shihab

Manusia betapapun kuasa dan kuatnya pasti suatu ketika mengalami ketakutan, kecemasan dan keperluan. Memang pada saat kekuasaan dan kekuatan itu menyertainya, banyak yang tidak merasakan sedikit keperluan pun, tetapi ketika kekuasaan dan kekuatan meninggalkannya, ia merasa takut atau cemas dan pada saat itu ia memperlukan ‘sesuatu’ yang mampu menghilangkan ketakutan dan kecemasannya itu. Boleh jadi pada tahap awal ia mencari ‘sesuatu’ itu pada makhluk, tetapi jika keperluannya tidak terpenuhi, pastilah pada akhirnya ia akan mencari dan bertemu dengan kekuatan yang berada di luar alam raya. Itulah Tuhan dengan bermacam-macam nama yang disandangNya. Dialah yang di yakini dapat memenuhi keperluan manusia, menutupi kekuarangannya, menghilangkan kecemasannya dan sebagainya yang merupakan keperluan makhluk. Apa yang dikemukakan di atas, disahkan oleh Al Quran antara lain dengan firmanNya :

ُ ِ َ ْ ّ ِ َ ْ َ ُ ّ َ ّ َِ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ّ َ ّ َ َ ‫يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى ال وال هو الغني الحميد‬ ُ ِ

“Wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedang Allah Dialah sahaja Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Fathir 35: 15).

Siapa atau Apa Tuhan ?

Jika Anda ingin berinteraksi dengan seseorang, tentulah Anda perlu mengenalnya, siapa dia serta apa nama maupun sifat-sifatnya ? Tuhan yang mencipta, yang diharapkan bantuanNya serta yang kepadaNya bertumpu segala sesuatu, pastilah lebih perlu dikenal.

namun Anda sendiri pada akhirnya akan sadar bahawa gambaran yang dilukiskan oleh imajinasi Anda menyangkut para seniman itu. ada jalan yang tidak berliku-liku. sedang Anda adalah setetes dari ciptaanNya ?” (Abdul Karim Alkhatib. maka persamaan itu dalam bentuk gambaran umum menyangkut kekaguman dalam berbagai tingkat. Kalau Anda masih berkeras untuk mengenalnya maka lakukanlah apa yang dikemukakan di atas tetapi yakinlah bahwa hasilnya akan jauh lebih sedikit dari apa yang Anda peroleh ketika ingin mengenal para seniman itu. akal yang cerdas lagi kalbu yang bersih. adalah bersifat pribadi dan merupakan ekspresi dari perasaan Anda sendiri.. Demikian juga yang dialami orang lain yang berhubungan dengan para seniman itu. tidak pula jauh jaraknya. masing-masing memiliki pandangan pribadi yang berbeda dengan yang lain. Bukankah hasil karya mereka terbatas. Atau ambillah satu makhluk Tuhan Mari mendengar suara wahyu yang menjelaskan : ‫يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من‬ ِ َ ُ ْ َ َ ِ ّ ّ ِ ُ َ ُ ِ َ ْ َ ٌ َ َ َ ِ ُ ُ ّ َ َّ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ ُْ َ َِ ُ َ ُ َ َ ْ ِ ََ ً َ ُ ُ ُْ َ َ ّ ِ ُ ‫دون ال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب‬ ِ . Anda akan terkagum-kagum oleh keindahan dan keagungannya dan pada akhirnya Anda akan sampai kepada pengenalan Ilahi. dalam Qadiyat Al-Uluhiyah Bainal Falsafah wad Din). Kalaupun ada yang sama. Sebenarnya jika Anda mahu. .. maka bagaimana dengan Tuhan. Pandanglah matahari ketika akan terbenam. Mampukah Anda dengan membaca kumpulan syair seorang penyair. atau mendengar gubahan seorang komposer. pada hakekatnya hanya melihatNya melalui wujud yang terhampar di bumi serta yang terbentang di langit. itupun belum tentu semuanya dapat Anda jangkau sedang hasil karya Tuhan sedemikian banyak sehingga mana mungkin Anda akan mampu mengenal-Nya walau pengenalan yang serupa dengan pengenalan terhadap seniman-seniman itu. dengan melihat lukisan pelukis atau pahatan pemahat. mengenal mereka tanpa melihat mereka secara langsung ? Memang Anda bisa mengenal selayang pandang tentang mereka.“Yang melihat/mengenal Tuhan. bahkan boleh jadi melalui imajinasi. Anda dapat membayangkannya sesuai dengan kemampuan Anda membaca karya seni. bentangkanlah mata ke samudera lepas.mampukah Anda dengan melihat hasil karya seni mereka. Kalau demikian itu adanya dalam memandang seniman melalui karya-karya mereka. Yang demikian itu adalah penglihatan tidak langsung serta memerlukan pandangan hati yang tajam.

selain dari Allah itu. Al Hajj 22:73). atau dalam keadaan yang dapat dijangkau akal manusia. inilah diberikan satu misal perbandingan maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Anda masih akan menjawab terus dengan akal fikiran Anda apa dan siapa Tuhan ? Tapi yakinlah bahawa apa yang diinformasikan oleh akal Anda hanya setitis dari samudera. maka itupun hanya bagaikan sedetik dari waktu yang terbentang ini. (QS. Kalaulah semua hasil pemikiran manusia dikumpul. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah. tetapi juga kagum dan cinta. Allah tidak diperkenalkan sebagai sesuatu yang bersifat materi. “Ketidakmampuan mengenalnya adalah pengenalan”. yang tidak dapat diberi sifat atau digambarkan dalam kenyataan. kerana jika demikian pastilah ia berbentuk. Dalam Quran. dan yang disembah”. dibutuhkan proses pengenalan. dan bila berbentuk pasti terbatas dan memerlukan tempat. Jika demikian. dan ini menjadikan Dia bukan Tuhan kerana Tuhan tidak memerlukan sesuatu dan tidak pula terbatas. Karena jika . Apakah setelah ini. mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu lemahlah yang menyembah. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. bahkan bertentangan dengan idea tentang Tuhan yang ada dalam benak manusia. Kerana itu ketika Abu Bakar Ash Shiddiq ditanya “ Bagaimana Engkau mengenal Tuhanmu?” Beliau menjawab “Aku mengenal Tuhan melalui Tuhanku. “Bagaimana Anda mengenal-Nya?” Beliau menjawab. tidak akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. kerana kita ingin berinteraksi denganNya. Tapi ini bukan berarti bahwa Al Quran memperkenalkan Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat idea atau immaterial. Semua ini akan mengurangi kebesaran dan keagunganNya. kita tidak hanya ingin patuh. Tetapi apakah dengan demikian persoalan telah selesai ? Jelas tidak. Selanjutnya ketika beliau ditanya. Aku tak mengenalNya”. Pasti Dia dapat dilihat oleh sebahagian dan tidak terlihat oleh sebahagian yang lain. Seandainya Dia tak ada. Disisi lain pasti juga bila demikian Dia ada di satu tempat dan tidak ada di tempat lain.ُ ُْ َ ْ َ ُ ِ ّ َ ُ َ ُ ْ ِ ‫ش ْ ً ّ َ ْ َ ِ ُ ه‬ ‫َيئا ل يستنقذو ُ منه ضعف الطالب والمطلوب‬ “Wahai umat manusia.

“Bagaimana engkau melihatNya ?”. Maha Melihat. akalnya pun tidak dapat memahamiNya. berlari dan sebagainya yang kesemuanya mengantar manusia kepada pengenalan yang dapat terjangkau oleh akal. sehingga keyakinan tentang wujud dan sifat-sifatNya tidak akan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku manusia. jawab beliau. Tangan Allah diatas tangan mereka (manusia) bahkan Nabi saw menjelaskan bahawa Dia bergembira. pendengaran. Hidup. bukan saja hati manusia tidak akan tenteram terhadapNya. dan bersemayam di atas Arsy. . Kerana itu Al Quran menempuh cara pertengahan dalam memperkenalkan Tuhan.demikian. atau imajinasi siapa pun tentang Allah maka Allah tidak demikian’. kuasa/mampu. tetapi dijangkau oleh akal dengan hakikat keimanan”. menurut Al Quran antara lain Maha Mendengar. kemuliaan. “Dia tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. Menghidupkan dan Mematikan. Dia. apakah engkau pernah melihat Tuhanmu ? Apakah aku menyembah apa yang tidak kulihat ?” . Berkehendak. Asy Syura 42:11) Sehingga. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh sahabatnya Zi’lib Al yamani. penglihatan. Al Asma’ul Husna Kalau sifat-sifat baik dan terpuji yang disandang manusia/makhluk seperti hidup. “Amirul mukminin. kasih sayang. pengetahuan. luluh semua gambaran yang dapat dijangkau oleh indra dan imajinasi manusia tentang zat Yang Maha Sempurna itu. atau potensi-potensi manusia. Dengan membaca dan menyedari makna ayat ini. jika demikian ‘apapun yang tergambar dalam benak. Namun demikian ada juga penjelasan Al Quran yang menyatakan bahwa : ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ُ ِ َ ‫البصير ليس كمثله شيء وهو السميع‬ “Tidak ada yang sesuatupun yang serupa denganNya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS.

Yang Mempunyai Nama-nama yang paling baik. kerana bagi-Nyalah nama-nama yang baik Dan janganlah kamu menyaringkan bacaan solatmu. yang mana sahaja kamu serukan. Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. iaitu : ‫ول السماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في‬ ِ َ ُ ِ ُْ َ ِ ّ ْ ُ َ َ َ ِ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ َ ْ َ ‫أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملون‬ “Hanya milik Allah nama-nama (asmaul husna). Al A’raf 7:80) ‫قل ادعوا ال أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله السماء‬ َ ْ َ ُ ََ ْ ُ ْ َ ّ ّ َ َ َ ْ ّ ْ ُ ْ ِ َ ّ ْ ُ ْ ِ ُ َ َِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ُ َ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ً ِ َ ‫سبيل الحسنى ول تجهر بصلتك ول تخافت بها وابتغ بين ذلك‬ “Katakanlah: Serulah nama Allah atau Ar-Rahman. maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut nama-nama (asmaul husna) itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Yang Membentuk Rupa. (QS. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu”. Al Hashr 59:24) . kerana jika tidak demikian. (QS. perhatian dan sebagainya maka pastilah Yang Maha Kuasa pun memiliki sifatsifat baik dan terpuji dalam kapasitas dan substansi yang lebih sempurna. apa erti keperluan manusia kepadaNya ? Terdapat empat ayat yang menggunakan redaksi “Al Asma’ul Husna’. Yang Mengadakan.pemurah. Al Isra’ 17:110) ُ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ّ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ ‫ُ َ ّ ْ َ ِق‬ ‫هو ال الخال ُ البارئ المصور له السماء الحسنى يسبح له‬ ُ ُ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ّ ‫ما في السماوات والرض وهو العزيز الحكيم‬ ِ َ “Dialah Allah yang Menciptakan. dan janganlah kamu perlahankannya.” (QS.

Ini berbeza dengan sifat kasih. Ia dapat disandang oleh makhluk/manusia. Namun yang jelas bahawa Allah memiliki apa yang dinamaiNya sendiri dengan Al Asma dan bahawa Al Asma itu bersifat husna. disamping menunjukkan keperluan. Kata al husna yang bererti terbaik. . atau tidak. pemurah. Ia berakar dari kata assumu yang bererti ketinggian. Memang nama merupakan tanda bagi sesuatu.Sifat Pengasih misalnya adalah baik. tetapi kerana bagi Allah nama yang terbaik. Disisi lain sifat pemberani merupakan sifat yang baik disandang oleh manusia namun sifat ini tidak wajar disandang Allah kerana keberanian mengandung kaitan dalam substansinya dengan jasmani sehingga tidak mungkin disandangkan kepadaNya. Taha 20:8) Kata Al Asma adalah bentuk jamak dari kata Al-Ism yang biasa diterjemahkan dengan ‘nama’. Demikianlah kata Husna menunjukkan bahawa nama-namaNya adalah nama-nama yang amat sempurna tidak sedikitpun tercemar oleh kekurangan. Penyifatan nama-nama Allah dengan kata yang berbentuk superlatif ini. adil dan sebagainya. menunjukkan bahawa nama-nama tersebut bukan saja baik. maka pastilah sifat kasihNya melebihi sifat kasih makhluk.” (QS. melelahkan dan menyita tenaga itu. bukan disini tempatnya diuraikan perbezaan pendapat ulama yang berkepanjangan. apakah yang baik selainNya itu wajar disandangNya atau tidak. Kesempurnaan manusia adalah jika ia memiliki keturunan tetapi sifat kesempurnaan manusia ini tidak mungkin pula disandangNya kerana ini mengakibatkan adanya unsur kesamaan Tuhan dengan yang lain. sedang hal tersebut mustahil bagiNya. Apakah nama sama dengan yang dinamai. tetapi juga yang terbaik bila dibandingkan dengan yang baik lainnya. dalam kapasiti kasih mahupun substansinya. sekaligus harus dijunjung tinggi.‫ال ل إله إل هو له السماء الحسنى‬ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ّ ُ “Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. atau assimah yang bererti tanda. bagi-Nyalah segala nama yang baik.

Selanjutnya dalam perkembangan lebih jauh dan dengan alasan mempermudah. dan dengan demikian Allah merupakan nama khusus kerana itu tidak dikenal bentuk jamaknya sedang Ilah adalah nama yang bersifat umum dan yang dapat berbentuk jamak (plural) Alihah. Kedua huruf tersebut disini sama dengan The dalam bahasa Inggris. kekuatan diperoleh melalui sesuatu yang bersifat materi yakni adanya otototot yang berfungsi baik. keduanya dapat diterjemahkan dengan tuhan. berbeza dengan tuhan-tuhan alihah (bentuk jamak dari Ilah) yang lain. Ini berbeza dengan kata “kuat”. Sekian banyak ulama yang berpendapat bahawa kata “Allah” tidak terambil dari satu akar kata tertentu. Alif dan lam yang dibubuhkan pada kata Ilah berfungsi menunjukkan bahwa kata yang dibubuhi itu (dalam hal ini kata Ilah) merupakan sesuatu yang telah dikenal dalam benak. Bagi manusia. kerana kemustahilan pemisahannya itu. Keberadaan pada satu tempat atau arah. yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan dan yang kepadaNya seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan bermohon. Para ulama dan pakar bahasa mendiskusikan kata tersebut antara lain apakah ia memiliki akar kata atau tidak. ALLAH Allah adalah nama Tuhan yang paling popular. tidak mungkin dapat dipisahkan dari manusia dan dengan demikian ia tidak disandangkan kepada Tuhan. Yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil tuhan. walaupun ada diantaranya yang tidak dapat dipisahkan dari kekurangan tersebut dan ada pula yang dapat dipisahkan. dalam erti kita memerlukan hal tersebut untuk memiliki kekuatan. Keperluan tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebesaran Allah. terambil dari bahasa manusia. Dalam bahasa Indonesia. Kedua huruf tambahan itu menjadikan kata yang diletak menjadi ma’rifat atau definite (diketahui/dikenal). hamzat yang berada antara dua lam yang dibaca (i) pada kata Al Ilah tidak dibaca lagi sehingga berbunyi Allah dan sejak itulah kata ini seakan-akan telah merupakan kata baru yang tidak memiliki akar kata sekaligus sejak itu pula kata Allah menjadi nama khusus bagi Pencipta dan Pengatur Alam raya yang wajib wujudNya. namun kata yang digunakan saat disandang manusia pasti selalu mengandung makna keperluan serta kekurangan. tetapi cara penulisannya dibedakan. . Tetapi banyak ulama berpendapat bahwa kata “Allah” asalnya adalah “Ilah” yang dibubuhi huruf alif dan lam. dan yang bermakna khusus ditulis dengan huruf Tuhan.Nama/sifat-sifat yang disandangNya itu. tetapi ia adalah nama yang menunjuk kepada zat yang wajib wujudNya. sehingga sifat kuat buat Tuhan hanya dapat difahami dengan menyingkirkan dari nama/sifat tersebut hal-hal yang mengandung makna kekurangan atau keperluan itu. Pengguna bahasa Arab mengakui bahwa Tuhan yang dikenal oleh benak mereka adalah Tuhan Pencipta.

dari apa yang mereka sifatkan” . Allah. bintang. sehingga “Allah” secara harfiah bermakna Yang Disembah. Pengatur. dan Al-Uluhiyah yang kesemuanya menurut mereka bermakna ibadah/penyembahan. Kata (Ilahataka) dalam bacaan ini adalah ganti dari kata Alihataka yang berarti sesembahan dan yang merupakan bacaan yang syah dan populer. karena harapan seluruh makhluk tertuju kepadaNya dan kepadaNya jua makhluk bermohon. Penguasa alam raya. bulan manusia atau berhala. Memang setiap yang dipertuhan pasti disembah. Ada juga berpendapat bahawa kata tersebut berakar dari kata “alaha” dalam arti mengherankan atau “menakjubkan” karena segala perbuatan/ciptaanNya menakjubkan atau karena bila dibahas hakekatnya akan mengherankan akibat ketidaktahuan makhluk tentang hakekat zat Yang Maha Agung itu. Karena itu. jika seorang Muslim mengucapkan “laa ilaha illa Allah” maka dia telah menafikan segala tuhan kecuali Tuhan yang namaNya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata “Allah” terambil dari akar kata “Aliha Ya’lahu” yang berarti “tenang”. karena hati menjadi tenang bersamaNya. Al-Uluhah. nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Tuhan yang mempunyai Arasy. ِ ْ َ ْ ّ َ ّ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ّ ّ ِ ٌ َ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ‫لو كان فيهما آلهة إل ال لفسدتا فسبحان ال رب العرش‬ ِ ُ َ ُِ َ ّ َ ‫عما يصفون‬ “Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain dari Allah. Misalnya firman Allah dalam surat Al Anbiya 2:22. seperti terhadap matahari. maupun yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Islam. QS Al A’raf 7:127 yang dibaca ‘wayazaraka wa ilahataka’. lagi menakjubkan ciptaannya. atau dalam arti “menuju” dan “bermohon”. Ada juga yang berpendapat Ilah adalah “Pencipta.Sementara ulama berpendapat bahwa kata “Ilah” yang darinya terbentuk kata “Allah”. dan kepadanya tertuju harapan dan permohonan. Maka Maha suci Allah. berakar dari kata Al-Ilahah. yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu”. yakni zat yang wajib wujudNya yakni Allah swt. tetapi apakah itu berarti bahwa kata “Ilah” dan juga “Allah” secara harfiah bemakna demikian ? Apakah Al Quran menggunakannya untuk makna “yang disembah” ? Para ulama yang mengartikan Ilah dengan “yang disembah” menegaskan bahwa Ilah adalah segala sesuatu yang disembah. Apapun yang terlintas di dalam benak menyangkut hakekat zat Allah maka Allah tidak demikian. baik penyembahan itu tidak dibenarkan oleh akidah Islam.

Bacalah kata Allah dengan menghapus huruf awalnya. Dari segi lafaz terlihat keistimewaannya ketika dihapus huruf-hurufnya... Katakanlah: Bagaimana fikiran kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan aku sesuatu bahaya. yang bila diucapkan dalam doa. kemudian hapus huruf awal dari kata Lillah itu akan terbaca “Lahu. Allah akan mengabulkannya. atau jika Allah . serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya.” dalam arti bagiNya selanjutnya hapus lagi huruf awal dari “lahu” akan terdengar dalam ucapan Hu yang berarti Dia (menunjuk Allah) dan bila inipun dipersingkat akan dapat terdengar suara Ah yang sepintas atau pada lahirnya mengandung makna keluhan tetapi pada hakekatnya adalah seruan permohonan kepada Allah.. Itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam diri manusia sebagaimana diuraikan pada bagian awal tulisan ini. baru dapat dipahami dengan benar apabila kata Ilah diartikan sebagai Pengatur serta Penguasa Alam Raya yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu. ْ ُ ّ ّ ُ ُ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ ّ َ ََ ْ ّ ُ َ ْ ََ ِ ََ ‫ولئن سألتهم من خلق السماوات والرض ليقولن ال قل‬ ُ ّ ُ ْ َ ّ ‫َ َ َ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ِ ُ ِ ّ ِ ْ َ َ َ ِ َ ّ ِض‬ ‫أفرأيتم ما تدعون من دون ال إن أرادني ال ب ُر هل هن‬ ُ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ ُ ّ ُ ْ َ ٍ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ْ َ ‫َ ِ َ ُ ُ ّه‬ ‫كاشفات ضر ِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته‬ َ ُّ َ َ ُ ْ ُ ّ َ َ َ ِ ْ ََ ّ َ ِ ْ َ ْ ُ ‫قل حسبي ال عليه يتوكل المتوكلون‬ ُ “Sesungguhnya! jika engkau bertanya kepada mereka: Siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab: Allah.Pembuktian kebenaran pernyataan ayat di atas. Al Quran juga menegaskan bahwa sikap orangorang musyrik . sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai “ismullah al-a’zam” (nama Allah yang paling mulia).. suka atau tidak. dapatkah mereka menghapuskan bahaya-Nya itu. Karena itu pula sementara ulama berkata bahwa kata “Allah” terucapkan oleh manusia sengaja atau tidak sengaja. akan berbunyi Lillah dalam arti milik/bagi Allah. Betapapun terjadi perbedaan pendapat itu namun agaknya dapat disepakati bahwa kata “Allah” mempunyai kekhususan yang tidak memiliki oleh kata selainnya. sempurna maknanya.

Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa kata Allah mencakup segala sifat-sifatNya. “Ya Allah” maka semua nama-nama/sifat-sifatNya telah dicakup oleh kata tersebut. Itulah salah satu sebab mengapa dalam syahadat seseorang harus menggunakan kata “Allah” ketika mengucapkan Asyhadu an La Ilaha Illa Allah dan tidak dibenarkan mengganti kata Allah tersebut dengan nama-namaNya yang lain. (QS. . seperti Asyhadu An La Ilaha illa ArRahman Ar Rahim. bahkan Dialah yang menyandang sifat-sifat tersebut. atau sifat-sifatNya yang lain. Di sisi lain jika Anda berkata Ar Rahiim (Yang Maha Pengasih) maka sesungguhnya yang Anda maksud adalah Allah demikian juga jika Anda berkata : Al Muntaqim (yang membalas kesalahan) namun kandungan makna Ar Rahiim tidak mencakup pembalasanNya. Azzumar 39:38). kepada-Nyalah hendaknya berserah orang yang mahu berserah diri”. karena itu jika Anda berkata.hendak memberi rahmat kepadaku. dapatkah mereka menahan rahmatnya itu? Katakanlah: Cukuplah Allah bagiku.