Mengenal ALLAH Melalui Asma Ul Husna

dari Buku Menyingkap Tabir-tabir Ilahi Prof. DR. M. Quraish Shihab

Manusia betapapun kuasa dan kuatnya pasti suatu ketika mengalami ketakutan, kecemasan dan keperluan. Memang pada saat kekuasaan dan kekuatan itu menyertainya, banyak yang tidak merasakan sedikit keperluan pun, tetapi ketika kekuasaan dan kekuatan meninggalkannya, ia merasa takut atau cemas dan pada saat itu ia memperlukan ‘sesuatu’ yang mampu menghilangkan ketakutan dan kecemasannya itu. Boleh jadi pada tahap awal ia mencari ‘sesuatu’ itu pada makhluk, tetapi jika keperluannya tidak terpenuhi, pastilah pada akhirnya ia akan mencari dan bertemu dengan kekuatan yang berada di luar alam raya. Itulah Tuhan dengan bermacam-macam nama yang disandangNya. Dialah yang di yakini dapat memenuhi keperluan manusia, menutupi kekuarangannya, menghilangkan kecemasannya dan sebagainya yang merupakan keperluan makhluk. Apa yang dikemukakan di atas, disahkan oleh Al Quran antara lain dengan firmanNya :

ُ ِ َ ْ ّ ِ َ ْ َ ُ ّ َ ّ َِ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ّ َ ّ َ َ ‫يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى ال وال هو الغني الحميد‬ ُ ِ

“Wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedang Allah Dialah sahaja Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Fathir 35: 15).

Siapa atau Apa Tuhan ?

Jika Anda ingin berinteraksi dengan seseorang, tentulah Anda perlu mengenalnya, siapa dia serta apa nama maupun sifat-sifatnya ? Tuhan yang mencipta, yang diharapkan bantuanNya serta yang kepadaNya bertumpu segala sesuatu, pastilah lebih perlu dikenal.

Kalau Anda masih berkeras untuk mengenalnya maka lakukanlah apa yang dikemukakan di atas tetapi yakinlah bahwa hasilnya akan jauh lebih sedikit dari apa yang Anda peroleh ketika ingin mengenal para seniman itu.“Yang melihat/mengenal Tuhan. pada hakekatnya hanya melihatNya melalui wujud yang terhampar di bumi serta yang terbentang di langit. Mampukah Anda dengan membaca kumpulan syair seorang penyair. bentangkanlah mata ke samudera lepas. mengenal mereka tanpa melihat mereka secara langsung ? Memang Anda bisa mengenal selayang pandang tentang mereka. Kalaupun ada yang sama. Demikian juga yang dialami orang lain yang berhubungan dengan para seniman itu.mampukah Anda dengan melihat hasil karya seni mereka.. Sebenarnya jika Anda mahu. bahkan boleh jadi melalui imajinasi. maka bagaimana dengan Tuhan. akal yang cerdas lagi kalbu yang bersih. tidak pula jauh jaraknya. maka persamaan itu dalam bentuk gambaran umum menyangkut kekaguman dalam berbagai tingkat.. Anda akan terkagum-kagum oleh keindahan dan keagungannya dan pada akhirnya Anda akan sampai kepada pengenalan Ilahi. dengan melihat lukisan pelukis atau pahatan pemahat. Bukankah hasil karya mereka terbatas. atau mendengar gubahan seorang komposer. Anda dapat membayangkannya sesuai dengan kemampuan Anda membaca karya seni. Kalau demikian itu adanya dalam memandang seniman melalui karya-karya mereka. Atau ambillah satu makhluk Tuhan Mari mendengar suara wahyu yang menjelaskan : ‫يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من‬ ِ َ ُ ْ َ َ ِ ّ ّ ِ ُ َ ُ ِ َ ْ َ ٌ َ َ َ ِ ُ ُ ّ َ َّ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ ُْ َ َِ ُ َ ُ َ َ ْ ِ ََ ً َ ُ ُ ُْ َ َ ّ ِ ُ ‫دون ال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب‬ ِ . . ada jalan yang tidak berliku-liku. dalam Qadiyat Al-Uluhiyah Bainal Falsafah wad Din). itupun belum tentu semuanya dapat Anda jangkau sedang hasil karya Tuhan sedemikian banyak sehingga mana mungkin Anda akan mampu mengenal-Nya walau pengenalan yang serupa dengan pengenalan terhadap seniman-seniman itu. Yang demikian itu adalah penglihatan tidak langsung serta memerlukan pandangan hati yang tajam. Pandanglah matahari ketika akan terbenam. namun Anda sendiri pada akhirnya akan sadar bahawa gambaran yang dilukiskan oleh imajinasi Anda menyangkut para seniman itu. masing-masing memiliki pandangan pribadi yang berbeda dengan yang lain. sedang Anda adalah setetes dari ciptaanNya ?” (Abdul Karim Alkhatib. adalah bersifat pribadi dan merupakan ekspresi dari perasaan Anda sendiri.

mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu lemahlah yang menyembah. Allah tidak diperkenalkan sebagai sesuatu yang bersifat materi. kerana jika demikian pastilah ia berbentuk. “Bagaimana Anda mengenal-Nya?” Beliau menjawab. Selanjutnya ketika beliau ditanya. Jika demikian. Pasti Dia dapat dilihat oleh sebahagian dan tidak terlihat oleh sebahagian yang lain. “Ketidakmampuan mengenalnya adalah pengenalan”. Karena jika . Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah. (QS. Kerana itu ketika Abu Bakar Ash Shiddiq ditanya “ Bagaimana Engkau mengenal Tuhanmu?” Beliau menjawab “Aku mengenal Tuhan melalui Tuhanku. Dalam Quran. Seandainya Dia tak ada. selain dari Allah itu. Disisi lain pasti juga bila demikian Dia ada di satu tempat dan tidak ada di tempat lain. tidak akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Apakah setelah ini. maka itupun hanya bagaikan sedetik dari waktu yang terbentang ini. dan yang disembah”. inilah diberikan satu misal perbandingan maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. kerana kita ingin berinteraksi denganNya. tetapi juga kagum dan cinta. dan ini menjadikan Dia bukan Tuhan kerana Tuhan tidak memerlukan sesuatu dan tidak pula terbatas. atau dalam keadaan yang dapat dijangkau akal manusia. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. kita tidak hanya ingin patuh. Kalaulah semua hasil pemikiran manusia dikumpul. Semua ini akan mengurangi kebesaran dan keagunganNya. Aku tak mengenalNya”. Al Hajj 22:73). Anda masih akan menjawab terus dengan akal fikiran Anda apa dan siapa Tuhan ? Tapi yakinlah bahawa apa yang diinformasikan oleh akal Anda hanya setitis dari samudera. dibutuhkan proses pengenalan. dan bila berbentuk pasti terbatas dan memerlukan tempat.ُ ُْ َ ْ َ ُ ِ ّ َ ُ َ ُ ْ ِ ‫ش ْ ً ّ َ ْ َ ِ ُ ه‬ ‫َيئا ل يستنقذو ُ منه ضعف الطالب والمطلوب‬ “Wahai umat manusia. Tapi ini bukan berarti bahwa Al Quran memperkenalkan Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat idea atau immaterial. yang tidak dapat diberi sifat atau digambarkan dalam kenyataan. bahkan bertentangan dengan idea tentang Tuhan yang ada dalam benak manusia. Tetapi apakah dengan demikian persoalan telah selesai ? Jelas tidak.

Al Asma’ul Husna Kalau sifat-sifat baik dan terpuji yang disandang manusia/makhluk seperti hidup. akalnya pun tidak dapat memahamiNya. sehingga keyakinan tentang wujud dan sifat-sifatNya tidak akan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku manusia. berlari dan sebagainya yang kesemuanya mengantar manusia kepada pengenalan yang dapat terjangkau oleh akal. “Amirul mukminin. atau potensi-potensi manusia.demikian. Dia. Dengan membaca dan menyedari makna ayat ini. Hidup. pendengaran. pengetahuan. Namun demikian ada juga penjelasan Al Quran yang menyatakan bahwa : ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ُ ِ َ ‫البصير ليس كمثله شيء وهو السميع‬ “Tidak ada yang sesuatupun yang serupa denganNya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. Menghidupkan dan Mematikan. Tangan Allah diatas tangan mereka (manusia) bahkan Nabi saw menjelaskan bahawa Dia bergembira. dan bersemayam di atas Arsy. kuasa/mampu. bukan saja hati manusia tidak akan tenteram terhadapNya. “Dia tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. kemuliaan. Kerana itu Al Quran menempuh cara pertengahan dalam memperkenalkan Tuhan. apakah engkau pernah melihat Tuhanmu ? Apakah aku menyembah apa yang tidak kulihat ?” . Maha Melihat. kasih sayang. jawab beliau. “Bagaimana engkau melihatNya ?”. penglihatan. tetapi dijangkau oleh akal dengan hakikat keimanan”. Asy Syura 42:11) Sehingga. jika demikian ‘apapun yang tergambar dalam benak. . menurut Al Quran antara lain Maha Mendengar. atau imajinasi siapa pun tentang Allah maka Allah tidak demikian’. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh sahabatnya Zi’lib Al yamani. Berkehendak. luluh semua gambaran yang dapat dijangkau oleh indra dan imajinasi manusia tentang zat Yang Maha Sempurna itu.

(QS. Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi.” (QS. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Yang Mempunyai Nama-nama yang paling baik. kerana jika tidak demikian. Al A’raf 7:80) ‫قل ادعوا ال أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله السماء‬ َ ْ َ ُ ََ ْ ُ ْ َ ّ ّ َ َ َ ْ ّ ْ ُ ْ ِ َ ّ ْ ُ ْ ِ ُ َ َِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ُ َ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ً ِ َ ‫سبيل الحسنى ول تجهر بصلتك ول تخافت بها وابتغ بين ذلك‬ “Katakanlah: Serulah nama Allah atau Ar-Rahman. dan janganlah kamu perlahankannya. Yang Membentuk Rupa. Al Isra’ 17:110) ُ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ّ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ ‫ُ َ ّ ْ َ ِق‬ ‫هو ال الخال ُ البارئ المصور له السماء الحسنى يسبح له‬ ُ ُ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ّ ‫ما في السماوات والرض وهو العزيز الحكيم‬ ِ َ “Dialah Allah yang Menciptakan. apa erti keperluan manusia kepadaNya ? Terdapat empat ayat yang menggunakan redaksi “Al Asma’ul Husna’. yang mana sahaja kamu serukan. iaitu : ‫ول السماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في‬ ِ َ ُ ِ ُْ َ ِ ّ ْ ُ َ َ َ ِ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ َ ْ َ ‫أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملون‬ “Hanya milik Allah nama-nama (asmaul husna). Al Hashr 59:24) . Yang Mengadakan. maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut nama-nama (asmaul husna) itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. kerana bagi-Nyalah nama-nama yang baik Dan janganlah kamu menyaringkan bacaan solatmu. dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu”. perhatian dan sebagainya maka pastilah Yang Maha Kuasa pun memiliki sifatsifat baik dan terpuji dalam kapasitas dan substansi yang lebih sempurna.pemurah. (QS.

dalam kapasiti kasih mahupun substansinya. bukan disini tempatnya diuraikan perbezaan pendapat ulama yang berkepanjangan.‫ال ل إله إل هو له السماء الحسنى‬ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ّ ُ “Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia.” (QS. melelahkan dan menyita tenaga itu. Ini berbeza dengan sifat kasih. atau assimah yang bererti tanda. Disisi lain sifat pemberani merupakan sifat yang baik disandang oleh manusia namun sifat ini tidak wajar disandang Allah kerana keberanian mengandung kaitan dalam substansinya dengan jasmani sehingga tidak mungkin disandangkan kepadaNya. disamping menunjukkan keperluan.Sifat Pengasih misalnya adalah baik. adil dan sebagainya. pemurah. atau tidak. maka pastilah sifat kasihNya melebihi sifat kasih makhluk. Demikianlah kata Husna menunjukkan bahawa nama-namaNya adalah nama-nama yang amat sempurna tidak sedikitpun tercemar oleh kekurangan. Apakah nama sama dengan yang dinamai. Kata al husna yang bererti terbaik. bagi-Nyalah segala nama yang baik. sekaligus harus dijunjung tinggi. Taha 20:8) Kata Al Asma adalah bentuk jamak dari kata Al-Ism yang biasa diterjemahkan dengan ‘nama’. Penyifatan nama-nama Allah dengan kata yang berbentuk superlatif ini. apakah yang baik selainNya itu wajar disandangNya atau tidak. Ia dapat disandang oleh makhluk/manusia. tetapi juga yang terbaik bila dibandingkan dengan yang baik lainnya. . Ia berakar dari kata assumu yang bererti ketinggian. tetapi kerana bagi Allah nama yang terbaik. Memang nama merupakan tanda bagi sesuatu. menunjukkan bahawa nama-nama tersebut bukan saja baik. Namun yang jelas bahawa Allah memiliki apa yang dinamaiNya sendiri dengan Al Asma dan bahawa Al Asma itu bersifat husna. sedang hal tersebut mustahil bagiNya. Kesempurnaan manusia adalah jika ia memiliki keturunan tetapi sifat kesempurnaan manusia ini tidak mungkin pula disandangNya kerana ini mengakibatkan adanya unsur kesamaan Tuhan dengan yang lain.

Yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil tuhan. tetapi ia adalah nama yang menunjuk kepada zat yang wajib wujudNya. Keberadaan pada satu tempat atau arah. kekuatan diperoleh melalui sesuatu yang bersifat materi yakni adanya otototot yang berfungsi baik. Ini berbeza dengan kata “kuat”. Kedua huruf tersebut disini sama dengan The dalam bahasa Inggris. namun kata yang digunakan saat disandang manusia pasti selalu mengandung makna keperluan serta kekurangan. hamzat yang berada antara dua lam yang dibaca (i) pada kata Al Ilah tidak dibaca lagi sehingga berbunyi Allah dan sejak itulah kata ini seakan-akan telah merupakan kata baru yang tidak memiliki akar kata sekaligus sejak itu pula kata Allah menjadi nama khusus bagi Pencipta dan Pengatur Alam raya yang wajib wujudNya. Para ulama dan pakar bahasa mendiskusikan kata tersebut antara lain apakah ia memiliki akar kata atau tidak. Tetapi banyak ulama berpendapat bahwa kata “Allah” asalnya adalah “Ilah” yang dibubuhi huruf alif dan lam.Nama/sifat-sifat yang disandangNya itu. ALLAH Allah adalah nama Tuhan yang paling popular. keduanya dapat diterjemahkan dengan tuhan. berbeza dengan tuhan-tuhan alihah (bentuk jamak dari Ilah) yang lain. tetapi cara penulisannya dibedakan. Pengguna bahasa Arab mengakui bahwa Tuhan yang dikenal oleh benak mereka adalah Tuhan Pencipta. yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan dan yang kepadaNya seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan bermohon. tidak mungkin dapat dipisahkan dari manusia dan dengan demikian ia tidak disandangkan kepada Tuhan. Keperluan tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebesaran Allah. Sekian banyak ulama yang berpendapat bahawa kata “Allah” tidak terambil dari satu akar kata tertentu. . dalam erti kita memerlukan hal tersebut untuk memiliki kekuatan. Bagi manusia. walaupun ada diantaranya yang tidak dapat dipisahkan dari kekurangan tersebut dan ada pula yang dapat dipisahkan. dan yang bermakna khusus ditulis dengan huruf Tuhan. kerana kemustahilan pemisahannya itu. Dalam bahasa Indonesia. terambil dari bahasa manusia. Kedua huruf tambahan itu menjadikan kata yang diletak menjadi ma’rifat atau definite (diketahui/dikenal). Alif dan lam yang dibubuhkan pada kata Ilah berfungsi menunjukkan bahwa kata yang dibubuhi itu (dalam hal ini kata Ilah) merupakan sesuatu yang telah dikenal dalam benak. dan dengan demikian Allah merupakan nama khusus kerana itu tidak dikenal bentuk jamaknya sedang Ilah adalah nama yang bersifat umum dan yang dapat berbentuk jamak (plural) Alihah. Selanjutnya dalam perkembangan lebih jauh dan dengan alasan mempermudah. sehingga sifat kuat buat Tuhan hanya dapat difahami dengan menyingkirkan dari nama/sifat tersebut hal-hal yang mengandung makna kekurangan atau keperluan itu.

dan Al-Uluhiyah yang kesemuanya menurut mereka bermakna ibadah/penyembahan. Misalnya firman Allah dalam surat Al Anbiya 2:22. Al-Uluhah. maupun yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Islam. Tuhan yang mempunyai Arasy. karena harapan seluruh makhluk tertuju kepadaNya dan kepadaNya jua makhluk bermohon. Pengatur. yakni zat yang wajib wujudNya yakni Allah swt. QS Al A’raf 7:127 yang dibaca ‘wayazaraka wa ilahataka’. Penguasa alam raya. seperti terhadap matahari. karena hati menjadi tenang bersamaNya. atau dalam arti “menuju” dan “bermohon”. berakar dari kata Al-Ilahah. yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu”. sehingga “Allah” secara harfiah bermakna Yang Disembah. Apapun yang terlintas di dalam benak menyangkut hakekat zat Allah maka Allah tidak demikian. baik penyembahan itu tidak dibenarkan oleh akidah Islam. Allah. ِ ْ َ ْ ّ َ ّ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ّ ّ ِ ٌ َ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ‫لو كان فيهما آلهة إل ال لفسدتا فسبحان ال رب العرش‬ ِ ُ َ ُِ َ ّ َ ‫عما يصفون‬ “Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain dari Allah. bulan manusia atau berhala. Maka Maha suci Allah. Karena itu. Ada juga yang berpendapat Ilah adalah “Pencipta.Sementara ulama berpendapat bahwa kata “Ilah” yang darinya terbentuk kata “Allah”. bintang. Ada juga berpendapat bahawa kata tersebut berakar dari kata “alaha” dalam arti mengherankan atau “menakjubkan” karena segala perbuatan/ciptaanNya menakjubkan atau karena bila dibahas hakekatnya akan mengherankan akibat ketidaktahuan makhluk tentang hakekat zat Yang Maha Agung itu. dari apa yang mereka sifatkan” . nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Memang setiap yang dipertuhan pasti disembah. dan kepadanya tertuju harapan dan permohonan. tetapi apakah itu berarti bahwa kata “Ilah” dan juga “Allah” secara harfiah bemakna demikian ? Apakah Al Quran menggunakannya untuk makna “yang disembah” ? Para ulama yang mengartikan Ilah dengan “yang disembah” menegaskan bahwa Ilah adalah segala sesuatu yang disembah. Ada juga yang berpendapat bahwa kata “Allah” terambil dari akar kata “Aliha Ya’lahu” yang berarti “tenang”. lagi menakjubkan ciptaannya. jika seorang Muslim mengucapkan “laa ilaha illa Allah” maka dia telah menafikan segala tuhan kecuali Tuhan yang namaNya. Kata (Ilahataka) dalam bacaan ini adalah ganti dari kata Alihataka yang berarti sesembahan dan yang merupakan bacaan yang syah dan populer.

sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai “ismullah al-a’zam” (nama Allah yang paling mulia). kemudian hapus huruf awal dari kata Lillah itu akan terbaca “Lahu. atau jika Allah . yang bila diucapkan dalam doa.. Dari segi lafaz terlihat keistimewaannya ketika dihapus huruf-hurufnya. akan berbunyi Lillah dalam arti milik/bagi Allah. Al Quran juga menegaskan bahwa sikap orangorang musyrik . Itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam diri manusia sebagaimana diuraikan pada bagian awal tulisan ini. serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. dapatkah mereka menghapuskan bahaya-Nya itu. Katakanlah: Bagaimana fikiran kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan aku sesuatu bahaya. baru dapat dipahami dengan benar apabila kata Ilah diartikan sebagai Pengatur serta Penguasa Alam Raya yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu.” dalam arti bagiNya selanjutnya hapus lagi huruf awal dari “lahu” akan terdengar dalam ucapan Hu yang berarti Dia (menunjuk Allah) dan bila inipun dipersingkat akan dapat terdengar suara Ah yang sepintas atau pada lahirnya mengandung makna keluhan tetapi pada hakekatnya adalah seruan permohonan kepada Allah. ْ ُ ّ ّ ُ ُ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ ّ َ ََ ْ ّ ُ َ ْ ََ ِ ََ ‫ولئن سألتهم من خلق السماوات والرض ليقولن ال قل‬ ُ ّ ُ ْ َ ّ ‫َ َ َ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ِ ُ ِ ّ ِ ْ َ َ َ ِ َ ّ ِض‬ ‫أفرأيتم ما تدعون من دون ال إن أرادني ال ب ُر هل هن‬ ُ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ ُ ّ ُ ْ َ ٍ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ْ َ ‫َ ِ َ ُ ُ ّه‬ ‫كاشفات ضر ِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته‬ َ ُّ َ َ ُ ْ ُ ّ َ َ َ ِ ْ ََ ّ َ ِ ْ َ ْ ُ ‫قل حسبي ال عليه يتوكل المتوكلون‬ ُ “Sesungguhnya! jika engkau bertanya kepada mereka: Siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab: Allah. Bacalah kata Allah dengan menghapus huruf awalnya. Betapapun terjadi perbedaan pendapat itu namun agaknya dapat disepakati bahwa kata “Allah” mempunyai kekhususan yang tidak memiliki oleh kata selainnya. suka atau tidak.. sempurna maknanya.Pembuktian kebenaran pernyataan ayat di atas. Allah akan mengabulkannya.. ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya.. Karena itu pula sementara ulama berkata bahwa kata “Allah” terucapkan oleh manusia sengaja atau tidak sengaja.

Di sisi lain jika Anda berkata Ar Rahiim (Yang Maha Pengasih) maka sesungguhnya yang Anda maksud adalah Allah demikian juga jika Anda berkata : Al Muntaqim (yang membalas kesalahan) namun kandungan makna Ar Rahiim tidak mencakup pembalasanNya. karena itu jika Anda berkata. kepada-Nyalah hendaknya berserah orang yang mahu berserah diri”. Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa kata Allah mencakup segala sifat-sifatNya. Itulah salah satu sebab mengapa dalam syahadat seseorang harus menggunakan kata “Allah” ketika mengucapkan Asyhadu an La Ilaha Illa Allah dan tidak dibenarkan mengganti kata Allah tersebut dengan nama-namaNya yang lain. . seperti Asyhadu An La Ilaha illa ArRahman Ar Rahim. “Ya Allah” maka semua nama-nama/sifat-sifatNya telah dicakup oleh kata tersebut.hendak memberi rahmat kepadaku. Azzumar 39:38). bahkan Dialah yang menyandang sifat-sifat tersebut. atau sifat-sifatNya yang lain. dapatkah mereka menahan rahmatnya itu? Katakanlah: Cukuplah Allah bagiku. (QS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful