Mengenal ALLAH Melalui Asma Ul Husna

dari Buku Menyingkap Tabir-tabir Ilahi Prof. DR. M. Quraish Shihab

Manusia betapapun kuasa dan kuatnya pasti suatu ketika mengalami ketakutan, kecemasan dan keperluan. Memang pada saat kekuasaan dan kekuatan itu menyertainya, banyak yang tidak merasakan sedikit keperluan pun, tetapi ketika kekuasaan dan kekuatan meninggalkannya, ia merasa takut atau cemas dan pada saat itu ia memperlukan ‘sesuatu’ yang mampu menghilangkan ketakutan dan kecemasannya itu. Boleh jadi pada tahap awal ia mencari ‘sesuatu’ itu pada makhluk, tetapi jika keperluannya tidak terpenuhi, pastilah pada akhirnya ia akan mencari dan bertemu dengan kekuatan yang berada di luar alam raya. Itulah Tuhan dengan bermacam-macam nama yang disandangNya. Dialah yang di yakini dapat memenuhi keperluan manusia, menutupi kekuarangannya, menghilangkan kecemasannya dan sebagainya yang merupakan keperluan makhluk. Apa yang dikemukakan di atas, disahkan oleh Al Quran antara lain dengan firmanNya :

ُ ِ َ ْ ّ ِ َ ْ َ ُ ّ َ ّ َِ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ّ َ ّ َ َ ‫يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى ال وال هو الغني الحميد‬ ُ ِ

“Wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedang Allah Dialah sahaja Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Fathir 35: 15).

Siapa atau Apa Tuhan ?

Jika Anda ingin berinteraksi dengan seseorang, tentulah Anda perlu mengenalnya, siapa dia serta apa nama maupun sifat-sifatnya ? Tuhan yang mencipta, yang diharapkan bantuanNya serta yang kepadaNya bertumpu segala sesuatu, pastilah lebih perlu dikenal.

..mampukah Anda dengan melihat hasil karya seni mereka. mengenal mereka tanpa melihat mereka secara langsung ? Memang Anda bisa mengenal selayang pandang tentang mereka. adalah bersifat pribadi dan merupakan ekspresi dari perasaan Anda sendiri. akal yang cerdas lagi kalbu yang bersih. Atau ambillah satu makhluk Tuhan Mari mendengar suara wahyu yang menjelaskan : ‫يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من‬ ِ َ ُ ْ َ َ ِ ّ ّ ِ ُ َ ُ ِ َ ْ َ ٌ َ َ َ ِ ُ ُ ّ َ َّ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ ُْ َ َِ ُ َ ُ َ َ ْ ِ ََ ً َ ُ ُ ُْ َ َ ّ ِ ُ ‫دون ال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب‬ ِ . atau mendengar gubahan seorang komposer. Demikian juga yang dialami orang lain yang berhubungan dengan para seniman itu. Pandanglah matahari ketika akan terbenam. Yang demikian itu adalah penglihatan tidak langsung serta memerlukan pandangan hati yang tajam. Kalau demikian itu adanya dalam memandang seniman melalui karya-karya mereka. Sebenarnya jika Anda mahu. Mampukah Anda dengan membaca kumpulan syair seorang penyair. dalam Qadiyat Al-Uluhiyah Bainal Falsafah wad Din). ada jalan yang tidak berliku-liku. . Kalaupun ada yang sama.“Yang melihat/mengenal Tuhan. maka bagaimana dengan Tuhan. dengan melihat lukisan pelukis atau pahatan pemahat. itupun belum tentu semuanya dapat Anda jangkau sedang hasil karya Tuhan sedemikian banyak sehingga mana mungkin Anda akan mampu mengenal-Nya walau pengenalan yang serupa dengan pengenalan terhadap seniman-seniman itu. Anda dapat membayangkannya sesuai dengan kemampuan Anda membaca karya seni. masing-masing memiliki pandangan pribadi yang berbeda dengan yang lain. tidak pula jauh jaraknya. sedang Anda adalah setetes dari ciptaanNya ?” (Abdul Karim Alkhatib. pada hakekatnya hanya melihatNya melalui wujud yang terhampar di bumi serta yang terbentang di langit. bahkan boleh jadi melalui imajinasi. namun Anda sendiri pada akhirnya akan sadar bahawa gambaran yang dilukiskan oleh imajinasi Anda menyangkut para seniman itu. Bukankah hasil karya mereka terbatas. bentangkanlah mata ke samudera lepas. maka persamaan itu dalam bentuk gambaran umum menyangkut kekaguman dalam berbagai tingkat. Kalau Anda masih berkeras untuk mengenalnya maka lakukanlah apa yang dikemukakan di atas tetapi yakinlah bahwa hasilnya akan jauh lebih sedikit dari apa yang Anda peroleh ketika ingin mengenal para seniman itu. Anda akan terkagum-kagum oleh keindahan dan keagungannya dan pada akhirnya Anda akan sampai kepada pengenalan Ilahi.

Apakah setelah ini. dan bila berbentuk pasti terbatas dan memerlukan tempat. Al Hajj 22:73). dibutuhkan proses pengenalan. Pasti Dia dapat dilihat oleh sebahagian dan tidak terlihat oleh sebahagian yang lain. bahkan bertentangan dengan idea tentang Tuhan yang ada dalam benak manusia. Disisi lain pasti juga bila demikian Dia ada di satu tempat dan tidak ada di tempat lain. Jika demikian. Allah tidak diperkenalkan sebagai sesuatu yang bersifat materi. Selanjutnya ketika beliau ditanya. kerana kita ingin berinteraksi denganNya. tetapi juga kagum dan cinta. kerana jika demikian pastilah ia berbentuk. “Ketidakmampuan mengenalnya adalah pengenalan”.ُ ُْ َ ْ َ ُ ِ ّ َ ُ َ ُ ْ ِ ‫ش ْ ً ّ َ ْ َ ِ ُ ه‬ ‫َيئا ل يستنقذو ُ منه ضعف الطالب والمطلوب‬ “Wahai umat manusia. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. “Bagaimana Anda mengenal-Nya?” Beliau menjawab. yang tidak dapat diberi sifat atau digambarkan dalam kenyataan. Anda masih akan menjawab terus dengan akal fikiran Anda apa dan siapa Tuhan ? Tapi yakinlah bahawa apa yang diinformasikan oleh akal Anda hanya setitis dari samudera. Semua ini akan mengurangi kebesaran dan keagunganNya. Seandainya Dia tak ada. atau dalam keadaan yang dapat dijangkau akal manusia. Tetapi apakah dengan demikian persoalan telah selesai ? Jelas tidak. tidak akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Aku tak mengenalNya”. kita tidak hanya ingin patuh. Kalaulah semua hasil pemikiran manusia dikumpul. selain dari Allah itu. (QS. dan yang disembah”. mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu lemahlah yang menyembah. maka itupun hanya bagaikan sedetik dari waktu yang terbentang ini. Tapi ini bukan berarti bahwa Al Quran memperkenalkan Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat idea atau immaterial. Kerana itu ketika Abu Bakar Ash Shiddiq ditanya “ Bagaimana Engkau mengenal Tuhanmu?” Beliau menjawab “Aku mengenal Tuhan melalui Tuhanku. Karena jika . Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah. inilah diberikan satu misal perbandingan maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. dan ini menjadikan Dia bukan Tuhan kerana Tuhan tidak memerlukan sesuatu dan tidak pula terbatas. Dalam Quran.

“Amirul mukminin. luluh semua gambaran yang dapat dijangkau oleh indra dan imajinasi manusia tentang zat Yang Maha Sempurna itu. dan bersemayam di atas Arsy. “Dia tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. jika demikian ‘apapun yang tergambar dalam benak. . pengetahuan. pendengaran. sehingga keyakinan tentang wujud dan sifat-sifatNya tidak akan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku manusia. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh sahabatnya Zi’lib Al yamani. Al Asma’ul Husna Kalau sifat-sifat baik dan terpuji yang disandang manusia/makhluk seperti hidup. Maha Melihat. kasih sayang. jawab beliau. Namun demikian ada juga penjelasan Al Quran yang menyatakan bahwa : ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ُ ِ َ ‫البصير ليس كمثله شيء وهو السميع‬ “Tidak ada yang sesuatupun yang serupa denganNya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS.demikian. menurut Al Quran antara lain Maha Mendengar. Berkehendak. Hidup. Tangan Allah diatas tangan mereka (manusia) bahkan Nabi saw menjelaskan bahawa Dia bergembira. tetapi dijangkau oleh akal dengan hakikat keimanan”. atau imajinasi siapa pun tentang Allah maka Allah tidak demikian’. penglihatan. “Bagaimana engkau melihatNya ?”. Dengan membaca dan menyedari makna ayat ini. apakah engkau pernah melihat Tuhanmu ? Apakah aku menyembah apa yang tidak kulihat ?” . Dia. Asy Syura 42:11) Sehingga. akalnya pun tidak dapat memahamiNya. Kerana itu Al Quran menempuh cara pertengahan dalam memperkenalkan Tuhan. berlari dan sebagainya yang kesemuanya mengantar manusia kepada pengenalan yang dapat terjangkau oleh akal. bukan saja hati manusia tidak akan tenteram terhadapNya. atau potensi-potensi manusia. Menghidupkan dan Mematikan. kemuliaan. kuasa/mampu.

kerana bagi-Nyalah nama-nama yang baik Dan janganlah kamu menyaringkan bacaan solatmu. yang mana sahaja kamu serukan.pemurah. kerana jika tidak demikian. Al A’raf 7:80) ‫قل ادعوا ال أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله السماء‬ َ ْ َ ُ ََ ْ ُ ْ َ ّ ّ َ َ َ ْ ّ ْ ُ ْ ِ َ ّ ْ ُ ْ ِ ُ َ َِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ُ َ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ً ِ َ ‫سبيل الحسنى ول تجهر بصلتك ول تخافت بها وابتغ بين ذلك‬ “Katakanlah: Serulah nama Allah atau Ar-Rahman. iaitu : ‫ول السماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في‬ ِ َ ُ ِ ُْ َ ِ ّ ْ ُ َ َ َ ِ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ َ ْ َ ‫أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملون‬ “Hanya milik Allah nama-nama (asmaul husna). apa erti keperluan manusia kepadaNya ? Terdapat empat ayat yang menggunakan redaksi “Al Asma’ul Husna’. dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu”. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang Mengadakan. Yang Membentuk Rupa. (QS. maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut nama-nama (asmaul husna) itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi. dan janganlah kamu perlahankannya.” (QS. (QS. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Al Isra’ 17:110) ُ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ّ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ ‫ُ َ ّ ْ َ ِق‬ ‫هو ال الخال ُ البارئ المصور له السماء الحسنى يسبح له‬ ُ ُ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ّ ‫ما في السماوات والرض وهو العزيز الحكيم‬ ِ َ “Dialah Allah yang Menciptakan. Yang Mempunyai Nama-nama yang paling baik. Al Hashr 59:24) . perhatian dan sebagainya maka pastilah Yang Maha Kuasa pun memiliki sifatsifat baik dan terpuji dalam kapasitas dan substansi yang lebih sempurna.

dalam kapasiti kasih mahupun substansinya. tetapi kerana bagi Allah nama yang terbaik. Kata al husna yang bererti terbaik. tetapi juga yang terbaik bila dibandingkan dengan yang baik lainnya. menunjukkan bahawa nama-nama tersebut bukan saja baik. Memang nama merupakan tanda bagi sesuatu. Ini berbeza dengan sifat kasih. sekaligus harus dijunjung tinggi. pemurah. sedang hal tersebut mustahil bagiNya. . apakah yang baik selainNya itu wajar disandangNya atau tidak. Taha 20:8) Kata Al Asma adalah bentuk jamak dari kata Al-Ism yang biasa diterjemahkan dengan ‘nama’. Apakah nama sama dengan yang dinamai. bukan disini tempatnya diuraikan perbezaan pendapat ulama yang berkepanjangan. atau assimah yang bererti tanda. bagi-Nyalah segala nama yang baik.‫ال ل إله إل هو له السماء الحسنى‬ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ّ ُ “Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Demikianlah kata Husna menunjukkan bahawa nama-namaNya adalah nama-nama yang amat sempurna tidak sedikitpun tercemar oleh kekurangan. maka pastilah sifat kasihNya melebihi sifat kasih makhluk.Sifat Pengasih misalnya adalah baik. disamping menunjukkan keperluan. Disisi lain sifat pemberani merupakan sifat yang baik disandang oleh manusia namun sifat ini tidak wajar disandang Allah kerana keberanian mengandung kaitan dalam substansinya dengan jasmani sehingga tidak mungkin disandangkan kepadaNya. melelahkan dan menyita tenaga itu. Penyifatan nama-nama Allah dengan kata yang berbentuk superlatif ini.” (QS. Kesempurnaan manusia adalah jika ia memiliki keturunan tetapi sifat kesempurnaan manusia ini tidak mungkin pula disandangNya kerana ini mengakibatkan adanya unsur kesamaan Tuhan dengan yang lain. adil dan sebagainya. Ia berakar dari kata assumu yang bererti ketinggian. Namun yang jelas bahawa Allah memiliki apa yang dinamaiNya sendiri dengan Al Asma dan bahawa Al Asma itu bersifat husna. Ia dapat disandang oleh makhluk/manusia. atau tidak.

Alif dan lam yang dibubuhkan pada kata Ilah berfungsi menunjukkan bahwa kata yang dibubuhi itu (dalam hal ini kata Ilah) merupakan sesuatu yang telah dikenal dalam benak. Sekian banyak ulama yang berpendapat bahawa kata “Allah” tidak terambil dari satu akar kata tertentu. Bagi manusia. dan dengan demikian Allah merupakan nama khusus kerana itu tidak dikenal bentuk jamaknya sedang Ilah adalah nama yang bersifat umum dan yang dapat berbentuk jamak (plural) Alihah. dalam erti kita memerlukan hal tersebut untuk memiliki kekuatan. kekuatan diperoleh melalui sesuatu yang bersifat materi yakni adanya otototot yang berfungsi baik. Pengguna bahasa Arab mengakui bahwa Tuhan yang dikenal oleh benak mereka adalah Tuhan Pencipta. berbeza dengan tuhan-tuhan alihah (bentuk jamak dari Ilah) yang lain. sehingga sifat kuat buat Tuhan hanya dapat difahami dengan menyingkirkan dari nama/sifat tersebut hal-hal yang mengandung makna kekurangan atau keperluan itu. Kedua huruf tersebut disini sama dengan The dalam bahasa Inggris. tidak mungkin dapat dipisahkan dari manusia dan dengan demikian ia tidak disandangkan kepada Tuhan. walaupun ada diantaranya yang tidak dapat dipisahkan dari kekurangan tersebut dan ada pula yang dapat dipisahkan. Keberadaan pada satu tempat atau arah. Selanjutnya dalam perkembangan lebih jauh dan dengan alasan mempermudah. Yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil tuhan. Keperluan tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebesaran Allah. Tetapi banyak ulama berpendapat bahwa kata “Allah” asalnya adalah “Ilah” yang dibubuhi huruf alif dan lam. dan yang bermakna khusus ditulis dengan huruf Tuhan. tetapi ia adalah nama yang menunjuk kepada zat yang wajib wujudNya. . Para ulama dan pakar bahasa mendiskusikan kata tersebut antara lain apakah ia memiliki akar kata atau tidak. hamzat yang berada antara dua lam yang dibaca (i) pada kata Al Ilah tidak dibaca lagi sehingga berbunyi Allah dan sejak itulah kata ini seakan-akan telah merupakan kata baru yang tidak memiliki akar kata sekaligus sejak itu pula kata Allah menjadi nama khusus bagi Pencipta dan Pengatur Alam raya yang wajib wujudNya. tetapi cara penulisannya dibedakan. yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan dan yang kepadaNya seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan bermohon.Nama/sifat-sifat yang disandangNya itu. namun kata yang digunakan saat disandang manusia pasti selalu mengandung makna keperluan serta kekurangan. Ini berbeza dengan kata “kuat”. ALLAH Allah adalah nama Tuhan yang paling popular. kerana kemustahilan pemisahannya itu. terambil dari bahasa manusia. Dalam bahasa Indonesia. Kedua huruf tambahan itu menjadikan kata yang diletak menjadi ma’rifat atau definite (diketahui/dikenal). keduanya dapat diterjemahkan dengan tuhan.

karena hati menjadi tenang bersamaNya. Karena itu. bintang. yakni zat yang wajib wujudNya yakni Allah swt. dan Al-Uluhiyah yang kesemuanya menurut mereka bermakna ibadah/penyembahan. Ada juga yang berpendapat bahwa kata “Allah” terambil dari akar kata “Aliha Ya’lahu” yang berarti “tenang”. atau dalam arti “menuju” dan “bermohon”. karena harapan seluruh makhluk tertuju kepadaNya dan kepadaNya jua makhluk bermohon. yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu”. baik penyembahan itu tidak dibenarkan oleh akidah Islam. seperti terhadap matahari. Tuhan yang mempunyai Arasy. lagi menakjubkan ciptaannya. Pengatur. nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. jika seorang Muslim mengucapkan “laa ilaha illa Allah” maka dia telah menafikan segala tuhan kecuali Tuhan yang namaNya. Allah. ِ ْ َ ْ ّ َ ّ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ّ ّ ِ ٌ َ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ‫لو كان فيهما آلهة إل ال لفسدتا فسبحان ال رب العرش‬ ِ ُ َ ُِ َ ّ َ ‫عما يصفون‬ “Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain dari Allah. maupun yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Islam. dari apa yang mereka sifatkan” .Sementara ulama berpendapat bahwa kata “Ilah” yang darinya terbentuk kata “Allah”. Ada juga berpendapat bahawa kata tersebut berakar dari kata “alaha” dalam arti mengherankan atau “menakjubkan” karena segala perbuatan/ciptaanNya menakjubkan atau karena bila dibahas hakekatnya akan mengherankan akibat ketidaktahuan makhluk tentang hakekat zat Yang Maha Agung itu. Misalnya firman Allah dalam surat Al Anbiya 2:22. Kata (Ilahataka) dalam bacaan ini adalah ganti dari kata Alihataka yang berarti sesembahan dan yang merupakan bacaan yang syah dan populer. QS Al A’raf 7:127 yang dibaca ‘wayazaraka wa ilahataka’. Al-Uluhah. bulan manusia atau berhala. tetapi apakah itu berarti bahwa kata “Ilah” dan juga “Allah” secara harfiah bemakna demikian ? Apakah Al Quran menggunakannya untuk makna “yang disembah” ? Para ulama yang mengartikan Ilah dengan “yang disembah” menegaskan bahwa Ilah adalah segala sesuatu yang disembah. Penguasa alam raya. Maka Maha suci Allah. Apapun yang terlintas di dalam benak menyangkut hakekat zat Allah maka Allah tidak demikian. berakar dari kata Al-Ilahah. dan kepadanya tertuju harapan dan permohonan. sehingga “Allah” secara harfiah bermakna Yang Disembah. Memang setiap yang dipertuhan pasti disembah. Ada juga yang berpendapat Ilah adalah “Pencipta.

dapatkah mereka menghapuskan bahaya-Nya itu. Karena itu pula sementara ulama berkata bahwa kata “Allah” terucapkan oleh manusia sengaja atau tidak sengaja. Bacalah kata Allah dengan menghapus huruf awalnya. Al Quran juga menegaskan bahwa sikap orangorang musyrik . Dari segi lafaz terlihat keistimewaannya ketika dihapus huruf-hurufnya. Katakanlah: Bagaimana fikiran kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan aku sesuatu bahaya. baru dapat dipahami dengan benar apabila kata Ilah diartikan sebagai Pengatur serta Penguasa Alam Raya yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu.. yang bila diucapkan dalam doa.. kemudian hapus huruf awal dari kata Lillah itu akan terbaca “Lahu. atau jika Allah .. sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai “ismullah al-a’zam” (nama Allah yang paling mulia). sempurna maknanya. akan berbunyi Lillah dalam arti milik/bagi Allah. Betapapun terjadi perbedaan pendapat itu namun agaknya dapat disepakati bahwa kata “Allah” mempunyai kekhususan yang tidak memiliki oleh kata selainnya.Pembuktian kebenaran pernyataan ayat di atas. ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya. serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya.. suka atau tidak.” dalam arti bagiNya selanjutnya hapus lagi huruf awal dari “lahu” akan terdengar dalam ucapan Hu yang berarti Dia (menunjuk Allah) dan bila inipun dipersingkat akan dapat terdengar suara Ah yang sepintas atau pada lahirnya mengandung makna keluhan tetapi pada hakekatnya adalah seruan permohonan kepada Allah. Allah akan mengabulkannya. ْ ُ ّ ّ ُ ُ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ ّ َ ََ ْ ّ ُ َ ْ ََ ِ ََ ‫ولئن سألتهم من خلق السماوات والرض ليقولن ال قل‬ ُ ّ ُ ْ َ ّ ‫َ َ َ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ِ ُ ِ ّ ِ ْ َ َ َ ِ َ ّ ِض‬ ‫أفرأيتم ما تدعون من دون ال إن أرادني ال ب ُر هل هن‬ ُ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ ُ ّ ُ ْ َ ٍ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ْ َ ‫َ ِ َ ُ ُ ّه‬ ‫كاشفات ضر ِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته‬ َ ُّ َ َ ُ ْ ُ ّ َ َ َ ِ ْ ََ ّ َ ِ ْ َ ْ ُ ‫قل حسبي ال عليه يتوكل المتوكلون‬ ُ “Sesungguhnya! jika engkau bertanya kepada mereka: Siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab: Allah. Itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam diri manusia sebagaimana diuraikan pada bagian awal tulisan ini.

. seperti Asyhadu An La Ilaha illa ArRahman Ar Rahim. atau sifat-sifatNya yang lain. “Ya Allah” maka semua nama-nama/sifat-sifatNya telah dicakup oleh kata tersebut. Itulah salah satu sebab mengapa dalam syahadat seseorang harus menggunakan kata “Allah” ketika mengucapkan Asyhadu an La Ilaha Illa Allah dan tidak dibenarkan mengganti kata Allah tersebut dengan nama-namaNya yang lain. karena itu jika Anda berkata. kepada-Nyalah hendaknya berserah orang yang mahu berserah diri”. dapatkah mereka menahan rahmatnya itu? Katakanlah: Cukuplah Allah bagiku. (QS. bahkan Dialah yang menyandang sifat-sifat tersebut. Di sisi lain jika Anda berkata Ar Rahiim (Yang Maha Pengasih) maka sesungguhnya yang Anda maksud adalah Allah demikian juga jika Anda berkata : Al Muntaqim (yang membalas kesalahan) namun kandungan makna Ar Rahiim tidak mencakup pembalasanNya.hendak memberi rahmat kepadaku. Azzumar 39:38). Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa kata Allah mencakup segala sifat-sifatNya.