Mengenal ALLAH Melalui Asma Ul Husna

dari Buku Menyingkap Tabir-tabir Ilahi Prof. DR. M. Quraish Shihab

Manusia betapapun kuasa dan kuatnya pasti suatu ketika mengalami ketakutan, kecemasan dan keperluan. Memang pada saat kekuasaan dan kekuatan itu menyertainya, banyak yang tidak merasakan sedikit keperluan pun, tetapi ketika kekuasaan dan kekuatan meninggalkannya, ia merasa takut atau cemas dan pada saat itu ia memperlukan ‘sesuatu’ yang mampu menghilangkan ketakutan dan kecemasannya itu. Boleh jadi pada tahap awal ia mencari ‘sesuatu’ itu pada makhluk, tetapi jika keperluannya tidak terpenuhi, pastilah pada akhirnya ia akan mencari dan bertemu dengan kekuatan yang berada di luar alam raya. Itulah Tuhan dengan bermacam-macam nama yang disandangNya. Dialah yang di yakini dapat memenuhi keperluan manusia, menutupi kekuarangannya, menghilangkan kecemasannya dan sebagainya yang merupakan keperluan makhluk. Apa yang dikemukakan di atas, disahkan oleh Al Quran antara lain dengan firmanNya :

ُ ِ َ ْ ّ ِ َ ْ َ ُ ّ َ ّ َِ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ّ َ ّ َ َ ‫يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى ال وال هو الغني الحميد‬ ُ ِ

“Wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedang Allah Dialah sahaja Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Fathir 35: 15).

Siapa atau Apa Tuhan ?

Jika Anda ingin berinteraksi dengan seseorang, tentulah Anda perlu mengenalnya, siapa dia serta apa nama maupun sifat-sifatnya ? Tuhan yang mencipta, yang diharapkan bantuanNya serta yang kepadaNya bertumpu segala sesuatu, pastilah lebih perlu dikenal.

masing-masing memiliki pandangan pribadi yang berbeda dengan yang lain. . Anda dapat membayangkannya sesuai dengan kemampuan Anda membaca karya seni. pada hakekatnya hanya melihatNya melalui wujud yang terhampar di bumi serta yang terbentang di langit. dengan melihat lukisan pelukis atau pahatan pemahat. Pandanglah matahari ketika akan terbenam..mampukah Anda dengan melihat hasil karya seni mereka. namun Anda sendiri pada akhirnya akan sadar bahawa gambaran yang dilukiskan oleh imajinasi Anda menyangkut para seniman itu. bentangkanlah mata ke samudera lepas. Kalau Anda masih berkeras untuk mengenalnya maka lakukanlah apa yang dikemukakan di atas tetapi yakinlah bahwa hasilnya akan jauh lebih sedikit dari apa yang Anda peroleh ketika ingin mengenal para seniman itu. Kalau demikian itu adanya dalam memandang seniman melalui karya-karya mereka. Bukankah hasil karya mereka terbatas.“Yang melihat/mengenal Tuhan. Kalaupun ada yang sama.. atau mendengar gubahan seorang komposer. Mampukah Anda dengan membaca kumpulan syair seorang penyair. Demikian juga yang dialami orang lain yang berhubungan dengan para seniman itu. Anda akan terkagum-kagum oleh keindahan dan keagungannya dan pada akhirnya Anda akan sampai kepada pengenalan Ilahi. Yang demikian itu adalah penglihatan tidak langsung serta memerlukan pandangan hati yang tajam. tidak pula jauh jaraknya. akal yang cerdas lagi kalbu yang bersih. bahkan boleh jadi melalui imajinasi. maka persamaan itu dalam bentuk gambaran umum menyangkut kekaguman dalam berbagai tingkat. Atau ambillah satu makhluk Tuhan Mari mendengar suara wahyu yang menjelaskan : ‫يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من‬ ِ َ ُ ْ َ َ ِ ّ ّ ِ ُ َ ُ ِ َ ْ َ ٌ َ َ َ ِ ُ ُ ّ َ َّ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ ُْ َ َِ ُ َ ُ َ َ ْ ِ ََ ً َ ُ ُ ُْ َ َ ّ ِ ُ ‫دون ال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب‬ ِ . maka bagaimana dengan Tuhan. sedang Anda adalah setetes dari ciptaanNya ?” (Abdul Karim Alkhatib. mengenal mereka tanpa melihat mereka secara langsung ? Memang Anda bisa mengenal selayang pandang tentang mereka. itupun belum tentu semuanya dapat Anda jangkau sedang hasil karya Tuhan sedemikian banyak sehingga mana mungkin Anda akan mampu mengenal-Nya walau pengenalan yang serupa dengan pengenalan terhadap seniman-seniman itu. ada jalan yang tidak berliku-liku. dalam Qadiyat Al-Uluhiyah Bainal Falsafah wad Din). Sebenarnya jika Anda mahu. adalah bersifat pribadi dan merupakan ekspresi dari perasaan Anda sendiri.

Al Hajj 22:73). Tetapi apakah dengan demikian persoalan telah selesai ? Jelas tidak. Anda masih akan menjawab terus dengan akal fikiran Anda apa dan siapa Tuhan ? Tapi yakinlah bahawa apa yang diinformasikan oleh akal Anda hanya setitis dari samudera. kerana jika demikian pastilah ia berbentuk. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah. bahkan bertentangan dengan idea tentang Tuhan yang ada dalam benak manusia. Dalam Quran. Pasti Dia dapat dilihat oleh sebahagian dan tidak terlihat oleh sebahagian yang lain. (QS. Allah tidak diperkenalkan sebagai sesuatu yang bersifat materi. Disisi lain pasti juga bila demikian Dia ada di satu tempat dan tidak ada di tempat lain. mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu lemahlah yang menyembah. tidak akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Apakah setelah ini. Kalaulah semua hasil pemikiran manusia dikumpul. Jika demikian. Tapi ini bukan berarti bahwa Al Quran memperkenalkan Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat idea atau immaterial. Semua ini akan mengurangi kebesaran dan keagunganNya. kerana kita ingin berinteraksi denganNya. Karena jika . atau dalam keadaan yang dapat dijangkau akal manusia. dan ini menjadikan Dia bukan Tuhan kerana Tuhan tidak memerlukan sesuatu dan tidak pula terbatas. Kerana itu ketika Abu Bakar Ash Shiddiq ditanya “ Bagaimana Engkau mengenal Tuhanmu?” Beliau menjawab “Aku mengenal Tuhan melalui Tuhanku. Aku tak mengenalNya”. yang tidak dapat diberi sifat atau digambarkan dalam kenyataan. dan bila berbentuk pasti terbatas dan memerlukan tempat. dan yang disembah”. Selanjutnya ketika beliau ditanya. inilah diberikan satu misal perbandingan maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. tetapi juga kagum dan cinta. kita tidak hanya ingin patuh. “Bagaimana Anda mengenal-Nya?” Beliau menjawab.ُ ُْ َ ْ َ ُ ِ ّ َ ُ َ ُ ْ ِ ‫ش ْ ً ّ َ ْ َ ِ ُ ه‬ ‫َيئا ل يستنقذو ُ منه ضعف الطالب والمطلوب‬ “Wahai umat manusia. maka itupun hanya bagaikan sedetik dari waktu yang terbentang ini. Seandainya Dia tak ada. selain dari Allah itu. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. dibutuhkan proses pengenalan. “Ketidakmampuan mengenalnya adalah pengenalan”.

Dia. kuasa/mampu.demikian. Tangan Allah diatas tangan mereka (manusia) bahkan Nabi saw menjelaskan bahawa Dia bergembira. menurut Al Quran antara lain Maha Mendengar. Kerana itu Al Quran menempuh cara pertengahan dalam memperkenalkan Tuhan. kemuliaan. “Bagaimana engkau melihatNya ?”. Maha Melihat. “Dia tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. Berkehendak. luluh semua gambaran yang dapat dijangkau oleh indra dan imajinasi manusia tentang zat Yang Maha Sempurna itu. penglihatan. bukan saja hati manusia tidak akan tenteram terhadapNya. Namun demikian ada juga penjelasan Al Quran yang menyatakan bahwa : ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ُ ِ َ ‫البصير ليس كمثله شيء وهو السميع‬ “Tidak ada yang sesuatupun yang serupa denganNya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. pendengaran. atau potensi-potensi manusia. Asy Syura 42:11) Sehingga. atau imajinasi siapa pun tentang Allah maka Allah tidak demikian’. pengetahuan. dan bersemayam di atas Arsy. “Amirul mukminin. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh sahabatnya Zi’lib Al yamani. berlari dan sebagainya yang kesemuanya mengantar manusia kepada pengenalan yang dapat terjangkau oleh akal. Dengan membaca dan menyedari makna ayat ini. Hidup. Menghidupkan dan Mematikan. apakah engkau pernah melihat Tuhanmu ? Apakah aku menyembah apa yang tidak kulihat ?” . tetapi dijangkau oleh akal dengan hakikat keimanan”. sehingga keyakinan tentang wujud dan sifat-sifatNya tidak akan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku manusia. jika demikian ‘apapun yang tergambar dalam benak. jawab beliau. akalnya pun tidak dapat memahamiNya. kasih sayang. . Al Asma’ul Husna Kalau sifat-sifat baik dan terpuji yang disandang manusia/makhluk seperti hidup.

Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Al A’raf 7:80) ‫قل ادعوا ال أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله السماء‬ َ ْ َ ُ ََ ْ ُ ْ َ ّ ّ َ َ َ ْ ّ ْ ُ ْ ِ َ ّ ْ ُ ْ ِ ُ َ َِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ُ َ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ً ِ َ ‫سبيل الحسنى ول تجهر بصلتك ول تخافت بها وابتغ بين ذلك‬ “Katakanlah: Serulah nama Allah atau Ar-Rahman. yang mana sahaja kamu serukan.” (QS. dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu”.pemurah. dan janganlah kamu perlahankannya. Yang Membentuk Rupa. (QS. (QS. perhatian dan sebagainya maka pastilah Yang Maha Kuasa pun memiliki sifatsifat baik dan terpuji dalam kapasitas dan substansi yang lebih sempurna. apa erti keperluan manusia kepadaNya ? Terdapat empat ayat yang menggunakan redaksi “Al Asma’ul Husna’. maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut nama-nama (asmaul husna) itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Yang Mempunyai Nama-nama yang paling baik. kerana bagi-Nyalah nama-nama yang baik Dan janganlah kamu menyaringkan bacaan solatmu. kerana jika tidak demikian. Yang Mengadakan. Al Isra’ 17:110) ُ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ّ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ ‫ُ َ ّ ْ َ ِق‬ ‫هو ال الخال ُ البارئ المصور له السماء الحسنى يسبح له‬ ُ ُ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ّ ‫ما في السماوات والرض وهو العزيز الحكيم‬ ِ َ “Dialah Allah yang Menciptakan. Al Hashr 59:24) . iaitu : ‫ول السماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في‬ ِ َ ُ ِ ُْ َ ِ ّ ْ ُ َ َ َ ِ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ َ ْ َ ‫أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملون‬ “Hanya milik Allah nama-nama (asmaul husna).

Memang nama merupakan tanda bagi sesuatu. .Sifat Pengasih misalnya adalah baik. Ini berbeza dengan sifat kasih. Ia berakar dari kata assumu yang bererti ketinggian. sekaligus harus dijunjung tinggi. sedang hal tersebut mustahil bagiNya. disamping menunjukkan keperluan. atau tidak. bagi-Nyalah segala nama yang baik. Kata al husna yang bererti terbaik. pemurah. bukan disini tempatnya diuraikan perbezaan pendapat ulama yang berkepanjangan. Ia dapat disandang oleh makhluk/manusia. adil dan sebagainya.‫ال ل إله إل هو له السماء الحسنى‬ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ّ ُ “Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. atau assimah yang bererti tanda. Namun yang jelas bahawa Allah memiliki apa yang dinamaiNya sendiri dengan Al Asma dan bahawa Al Asma itu bersifat husna. maka pastilah sifat kasihNya melebihi sifat kasih makhluk. Demikianlah kata Husna menunjukkan bahawa nama-namaNya adalah nama-nama yang amat sempurna tidak sedikitpun tercemar oleh kekurangan. Apakah nama sama dengan yang dinamai. Taha 20:8) Kata Al Asma adalah bentuk jamak dari kata Al-Ism yang biasa diterjemahkan dengan ‘nama’. melelahkan dan menyita tenaga itu.” (QS. Penyifatan nama-nama Allah dengan kata yang berbentuk superlatif ini. Disisi lain sifat pemberani merupakan sifat yang baik disandang oleh manusia namun sifat ini tidak wajar disandang Allah kerana keberanian mengandung kaitan dalam substansinya dengan jasmani sehingga tidak mungkin disandangkan kepadaNya. dalam kapasiti kasih mahupun substansinya. menunjukkan bahawa nama-nama tersebut bukan saja baik. tetapi kerana bagi Allah nama yang terbaik. apakah yang baik selainNya itu wajar disandangNya atau tidak. tetapi juga yang terbaik bila dibandingkan dengan yang baik lainnya. Kesempurnaan manusia adalah jika ia memiliki keturunan tetapi sifat kesempurnaan manusia ini tidak mungkin pula disandangNya kerana ini mengakibatkan adanya unsur kesamaan Tuhan dengan yang lain.

Kedua huruf tersebut disini sama dengan The dalam bahasa Inggris. Keberadaan pada satu tempat atau arah. Pengguna bahasa Arab mengakui bahwa Tuhan yang dikenal oleh benak mereka adalah Tuhan Pencipta. keduanya dapat diterjemahkan dengan tuhan. dalam erti kita memerlukan hal tersebut untuk memiliki kekuatan. dan yang bermakna khusus ditulis dengan huruf Tuhan. berbeza dengan tuhan-tuhan alihah (bentuk jamak dari Ilah) yang lain. Dalam bahasa Indonesia. sehingga sifat kuat buat Tuhan hanya dapat difahami dengan menyingkirkan dari nama/sifat tersebut hal-hal yang mengandung makna kekurangan atau keperluan itu. Kedua huruf tambahan itu menjadikan kata yang diletak menjadi ma’rifat atau definite (diketahui/dikenal). Keperluan tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebesaran Allah.Nama/sifat-sifat yang disandangNya itu. hamzat yang berada antara dua lam yang dibaca (i) pada kata Al Ilah tidak dibaca lagi sehingga berbunyi Allah dan sejak itulah kata ini seakan-akan telah merupakan kata baru yang tidak memiliki akar kata sekaligus sejak itu pula kata Allah menjadi nama khusus bagi Pencipta dan Pengatur Alam raya yang wajib wujudNya. namun kata yang digunakan saat disandang manusia pasti selalu mengandung makna keperluan serta kekurangan. tetapi cara penulisannya dibedakan. Tetapi banyak ulama berpendapat bahwa kata “Allah” asalnya adalah “Ilah” yang dibubuhi huruf alif dan lam. Yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil tuhan. kekuatan diperoleh melalui sesuatu yang bersifat materi yakni adanya otototot yang berfungsi baik. Alif dan lam yang dibubuhkan pada kata Ilah berfungsi menunjukkan bahwa kata yang dibubuhi itu (dalam hal ini kata Ilah) merupakan sesuatu yang telah dikenal dalam benak. terambil dari bahasa manusia. Bagi manusia. Para ulama dan pakar bahasa mendiskusikan kata tersebut antara lain apakah ia memiliki akar kata atau tidak. tetapi ia adalah nama yang menunjuk kepada zat yang wajib wujudNya. kerana kemustahilan pemisahannya itu. tidak mungkin dapat dipisahkan dari manusia dan dengan demikian ia tidak disandangkan kepada Tuhan. Ini berbeza dengan kata “kuat”. dan dengan demikian Allah merupakan nama khusus kerana itu tidak dikenal bentuk jamaknya sedang Ilah adalah nama yang bersifat umum dan yang dapat berbentuk jamak (plural) Alihah. yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan dan yang kepadaNya seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan bermohon. walaupun ada diantaranya yang tidak dapat dipisahkan dari kekurangan tersebut dan ada pula yang dapat dipisahkan. ALLAH Allah adalah nama Tuhan yang paling popular. Selanjutnya dalam perkembangan lebih jauh dan dengan alasan mempermudah. Sekian banyak ulama yang berpendapat bahawa kata “Allah” tidak terambil dari satu akar kata tertentu. .

karena harapan seluruh makhluk tertuju kepadaNya dan kepadaNya jua makhluk bermohon. seperti terhadap matahari. Ada juga berpendapat bahawa kata tersebut berakar dari kata “alaha” dalam arti mengherankan atau “menakjubkan” karena segala perbuatan/ciptaanNya menakjubkan atau karena bila dibahas hakekatnya akan mengherankan akibat ketidaktahuan makhluk tentang hakekat zat Yang Maha Agung itu. yakni zat yang wajib wujudNya yakni Allah swt. berakar dari kata Al-Ilahah. dan Al-Uluhiyah yang kesemuanya menurut mereka bermakna ibadah/penyembahan. baik penyembahan itu tidak dibenarkan oleh akidah Islam. QS Al A’raf 7:127 yang dibaca ‘wayazaraka wa ilahataka’. Apapun yang terlintas di dalam benak menyangkut hakekat zat Allah maka Allah tidak demikian. sehingga “Allah” secara harfiah bermakna Yang Disembah. nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Kata (Ilahataka) dalam bacaan ini adalah ganti dari kata Alihataka yang berarti sesembahan dan yang merupakan bacaan yang syah dan populer.Sementara ulama berpendapat bahwa kata “Ilah” yang darinya terbentuk kata “Allah”. Allah. tetapi apakah itu berarti bahwa kata “Ilah” dan juga “Allah” secara harfiah bemakna demikian ? Apakah Al Quran menggunakannya untuk makna “yang disembah” ? Para ulama yang mengartikan Ilah dengan “yang disembah” menegaskan bahwa Ilah adalah segala sesuatu yang disembah. Penguasa alam raya. Karena itu. Tuhan yang mempunyai Arasy. bulan manusia atau berhala. bintang. jika seorang Muslim mengucapkan “laa ilaha illa Allah” maka dia telah menafikan segala tuhan kecuali Tuhan yang namaNya. yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu”. karena hati menjadi tenang bersamaNya. ِ ْ َ ْ ّ َ ّ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ّ ّ ِ ٌ َ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ‫لو كان فيهما آلهة إل ال لفسدتا فسبحان ال رب العرش‬ ِ ُ َ ُِ َ ّ َ ‫عما يصفون‬ “Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain dari Allah. maupun yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Islam. Pengatur. Ada juga yang berpendapat Ilah adalah “Pencipta. dan kepadanya tertuju harapan dan permohonan. Misalnya firman Allah dalam surat Al Anbiya 2:22. Ada juga yang berpendapat bahwa kata “Allah” terambil dari akar kata “Aliha Ya’lahu” yang berarti “tenang”. Memang setiap yang dipertuhan pasti disembah. Al-Uluhah. atau dalam arti “menuju” dan “bermohon”. dari apa yang mereka sifatkan” . Maka Maha suci Allah. lagi menakjubkan ciptaannya.

atau jika Allah . ْ ُ ّ ّ ُ ُ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ ّ َ ََ ْ ّ ُ َ ْ ََ ِ ََ ‫ولئن سألتهم من خلق السماوات والرض ليقولن ال قل‬ ُ ّ ُ ْ َ ّ ‫َ َ َ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ِ ُ ِ ّ ِ ْ َ َ َ ِ َ ّ ِض‬ ‫أفرأيتم ما تدعون من دون ال إن أرادني ال ب ُر هل هن‬ ُ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ ُ ّ ُ ْ َ ٍ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ْ َ ‫َ ِ َ ُ ُ ّه‬ ‫كاشفات ضر ِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته‬ َ ُّ َ َ ُ ْ ُ ّ َ َ َ ِ ْ ََ ّ َ ِ ْ َ ْ ُ ‫قل حسبي ال عليه يتوكل المتوكلون‬ ُ “Sesungguhnya! jika engkau bertanya kepada mereka: Siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab: Allah. dapatkah mereka menghapuskan bahaya-Nya itu. akan berbunyi Lillah dalam arti milik/bagi Allah. Bacalah kata Allah dengan menghapus huruf awalnya. suka atau tidak. Dari segi lafaz terlihat keistimewaannya ketika dihapus huruf-hurufnya. yang bila diucapkan dalam doa. Betapapun terjadi perbedaan pendapat itu namun agaknya dapat disepakati bahwa kata “Allah” mempunyai kekhususan yang tidak memiliki oleh kata selainnya.. baru dapat dipahami dengan benar apabila kata Ilah diartikan sebagai Pengatur serta Penguasa Alam Raya yang di dalam genggaman tanganNya segala sesuatu. Karena itu pula sementara ulama berkata bahwa kata “Allah” terucapkan oleh manusia sengaja atau tidak sengaja.” dalam arti bagiNya selanjutnya hapus lagi huruf awal dari “lahu” akan terdengar dalam ucapan Hu yang berarti Dia (menunjuk Allah) dan bila inipun dipersingkat akan dapat terdengar suara Ah yang sepintas atau pada lahirnya mengandung makna keluhan tetapi pada hakekatnya adalah seruan permohonan kepada Allah. kemudian hapus huruf awal dari kata Lillah itu akan terbaca “Lahu. Al Quran juga menegaskan bahwa sikap orangorang musyrik . sempurna maknanya.. serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. Katakanlah: Bagaimana fikiran kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan aku sesuatu bahaya. ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya. sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai “ismullah al-a’zam” (nama Allah yang paling mulia).Pembuktian kebenaran pernyataan ayat di atas... Allah akan mengabulkannya. Itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam diri manusia sebagaimana diuraikan pada bagian awal tulisan ini.

seperti Asyhadu An La Ilaha illa ArRahman Ar Rahim. (QS. . Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa kata Allah mencakup segala sifat-sifatNya. bahkan Dialah yang menyandang sifat-sifat tersebut. kepada-Nyalah hendaknya berserah orang yang mahu berserah diri”. atau sifat-sifatNya yang lain.hendak memberi rahmat kepadaku. Azzumar 39:38). dapatkah mereka menahan rahmatnya itu? Katakanlah: Cukuplah Allah bagiku. karena itu jika Anda berkata. “Ya Allah” maka semua nama-nama/sifat-sifatNya telah dicakup oleh kata tersebut. Di sisi lain jika Anda berkata Ar Rahiim (Yang Maha Pengasih) maka sesungguhnya yang Anda maksud adalah Allah demikian juga jika Anda berkata : Al Muntaqim (yang membalas kesalahan) namun kandungan makna Ar Rahiim tidak mencakup pembalasanNya. Itulah salah satu sebab mengapa dalam syahadat seseorang harus menggunakan kata “Allah” ketika mengucapkan Asyhadu an La Ilaha Illa Allah dan tidak dibenarkan mengganti kata Allah tersebut dengan nama-namaNya yang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful