P. 1
MADA

MADA

|Views: 92|Likes:
Published by Alor Merah Arau

More info:

Published by: Alor Merah Arau on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2011

pdf

text

original

SEJARAH PENUBUHAN Menyingkap Tabir Sejarah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda

Seimbas Lalu Di Zaman Lampau Padi telah berabad-abad lamanya ditanam di tanah dataran barat Kedah dan Perlis. Perubahan yang berlaku ke atas peredaran Bintang Ketiga, arah tiupan angin, tumbuh-tumbuhan, gelagat beberapa jenis haiwan dan sebagainya diteliti dengan penuh minat oleh penduduk desa. Semua perubahan yang berlaku ini dibahagikan kepada dua belas musim pendek yang dinamakan bulan piama. Bulan piama ini pula dijadikan panduan kepada mereka dalam mengusahakan sawah bendang serta berbagai kegiatan harian yang lain. Pengusahaan sawah dilakukan dengan menggunakan alat-alat tradisional. Padi hanya ditanam sekali setahun. Rata-ratanya penduduk desa ini mendiami kediaman yang serba uzur dalam persekitaran yang mundur.

Perubahan Dasar Berikutan dengan kejatuhan harga dalam pasaran timah dan getah di dalam tahun dua puluhan. Kerajaan kolonial British telah mula mengambil langkah ke arah meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sebelum itu, kerajaan di dalam

Seterusnya pada 16 November 1965 pinjaman sebanyak US$45 juta telah diluluskan dan perjanjian ditandatangani pada hari berikutnya. kecukupan beras menerusi pengeluaran tempatan telah menjadi dasar utama kerajaan. Pengairan ke kawasan-kawasan selebihnya telah dilaksanakan dalam empat peringkat yang diselesaikan dalam tahun 1974. kerajaan telah melancarkan beberapa projek pertanian di bawah Rancangan Malaysia Pertama (1965 ± 1970). Kerajaan telah memohon pinjaman daripada Bank Dunia bagi membiayai sebahagian daripada kos pembinaan projek dengan sebahagian lagi ditanggung oleh kerajaan sendiri. Selaras dengan dasar kecukupan beras tersebut. Dasar Kerajaan pula telah telah berubah daripada semata-mata mengeluarkan beras yang cukup kepada satu lagi dasar bagi meningkatkan pendapatan serat kesejahteraan masyarakat tani. yang terbesar diantara projek-projek tersebut ialah Rancangan Pengairan Muda. Dari Dasar Ke Perlaksanaan Projek Dasar mengenai beras telah tertumpu terhadap pengeluaran yang dapat menampung sebahagian besar daripada keperluan Negara. firma perunding Sir William Halcrow and Partner (United Kingdom) telah diberi tugas menjalankan kajian kemungkinan terhadap pelaksanaan Projek Pengairan Muda. Bank Dunia menyiapkan penilaian akhir terhadap cadangan Projek Pengairan Muda antara Februari ± Mac 1965.600 hektar bagi tanaman luar musim. Laporan akhir kajian telah diserahkan kepada kerajaan dan juga kepada Bank Dunia pada awal tahun 1965. Konsep Rancangan Pengairan Muda . Di antara tahun 1960 hingga 1964. Cadangan awal Projek Pengairan Muda ini telah diutarakan oleh Jabatan Parit dan Taliair Persekutuan dalam tahun 1950an. Seawal September 1964. Kerja-kerja pembinaan telah dimulakan dalam bulan April 1966. Pinjaman tersebut mula berkuatkuasa pada 1 Februari 1966.perdagangan timah dan getah hanya membuat kerajaan Kolonial British lebih mengutamakan mengimport beras daripada memajukan perusahaan padi tempatan. Bermula dari tahun 1955 dan berlanjutan sehingga beberapa tahun selepas kemerdekaan. Pada awal tahun 1970. peringkat pertama pengairan telah dimulakan di kawasan seluas kira-kira 33.

Puncapunca air ini diintegrasikan ke dalam satu sistem bagi memenuhi keperluan untuk tanaman kedua-dua musim.Di bawah Rancangan Pengairan Muda. iaitu kira-kira 80 km ke Timur kawasan projek.2 km. Tanggapan umum dikala itu ialah pembangunan yang berasaskan pertanian akan tercetus dengan sendirinya dengan adanya kemudahan-kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan. iaitu setelah kerja-kerja pembinaan berjalan selama satu setengah tahun. Air dari terusan ini pula akan memasuki terusan-terusan cabang dan ke taliair-taliair agihan sekunder sebelum memasuki kawasan sawah. Punca-punca air yang ada adalah terdiri dari hujan yang turun terus di bendang. Oleh kerana pejabat . permatang-permatang pantai disamping berbagai binaan lain yang berkaitan juga telah dibina. iaitu Terusan Besar Utara dan Terusan Besar Selatan. Tiada perancangan yang teliti dibuat untuk menyelaraskan secara terperinci peranan yang perlu dimainkan oleh beberapa Jabatan Parit dan Taliair serta Jabatan Pertanian. Air dari Kolam Muda dialirkan ke Kolam Pedu melalui Terowong Saiong yang dibina dibawah tanah sepanjang kira-kira 7. air yang mengalir dari sungai-sungai semulajadi dan air yang ditakung di kolam-kolam takungan Muda dan Pedu. Rancangan Pengairan Muda adalah sebagai projek kejuruteraan sematamata. Di Alator Pelubang aliran air dipecahkan kepada dua saluran. barulah disedari tentang ketidaklengkapan perancangan awal. Air dilepaskan dari Empangan Pedu ke Sungai Pedu dan mengalir melalui Sungai Padang Terap sehingga sampai di Alator Pelubang. Pembinaan dua buah empangan di hulu Sungai Muda dan hulu Sungai Pedu. Keseluruhan projek telah menelan belanja sebanyak kira-kira $238 juta. Pada pertengahan tahun 1967. Selain daripada itu sistem perparitan. Ekoran daripada itu sebuah Pejabat Pegawai Penyama Projek telah ditubuhkan di bawah Kementerian Pertanian pada bulan Ogos 1967 dan ditadbirkan di Kuala Lumpur. satu sistem pengairan dan penyaliran disediakan di sebahagian kawasan daratan Barat Kedah dan Perlis bagi membolehkan penanaman padi diusahakan dua kali setahun. jalan-jalan ladang. Detik-detik Kelahiran MADA Di peringkat awal pelaksanaan. telah membentuk kolam-kolam takungan Muda dan Pedu.

Dua matlamat utama dibentuk oleh MADA.ini tidak dapat berperanan dengan berkesan. ekonomi dan sosial adalah satu proses yang sentiasa menubuhkan keperluan-keperluan serta peluang- . Perasmiannya telah dilakukan oleh Allahyarham Tun Hj. Penubuhan MADA telah diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. menggalak. pentadbiran pejabat ini telah berpindah ke Alor Star pada tahun 1969. Tahun 1972. menggerak dan menyatukan petani-petani ke dalam satu masyarakat yang dinamis dan progresif yang akan mencetuskan pembangunan pertanian. kedua-dua Kerajaan Negeri Kedah dan Negeri Perlis menghadapi kesulitan untuk menanggung perbelanjaan pembangunan serta perbelanjaan operasi dan penyenggaraan projek. Dibawah Akta tersebut. Oleh itu. Sementara itu pula. tugastugas MADA telah digariskan seperti berikut :Memaju. yang diasaskan kepada aspek-aspek kemanusiaan dan komoditi. Sungguhpun demikian. Melebihkan hasil untuk keperluan Negara. Struktur Organisasi Peranan utama yang dimainkan oleh MADA ialah mendorong. Abdul Razak Hussein selaku Pemangku Perdana Menteri Malaysia merangkap Pengarah Gerakan di dalam satu upacara di Bangunan Balai Besar. Matlamat-matlamat tersebut ialah: Memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa. membantu dan mengusahakan projek pembangunan ekonomi dalam Kawasan Muda. program pembangunan tidak dapat dirancang dan dilaksana dengan sempurna kerana kuasa eksekutif yang ada pada Pegawai Penyama adalah terbatas disebabkan perbezaan bidang kuasa yang wujud di antara beberapa Jabatan Negeri dan Persekutuan. Kerajaan telah mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah badan berkanun bagi menggantikan Pejabat Pegawai Penyama Projek. Pada 30 Jun 1970 lahirlah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda di bawah satu dekri darurat dengan nama mula Pihak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Kedah Darul Aman. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa Kamajuan Pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa Negeri bagi Negeri Kedah Darulaman dan Perlis. Alor Star.

PROFIL MADA Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah ditubuhkan pada 30 Jun 1970 di bawah satu Dekri Darurat dengan nama asalnya ialah Pehak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. pertanian dan latihan ke dalam satu pengurusan yang fleksibel. Ianya kemudian telah ditukarkan kepada Lembaga Kemajuan . Kawasan Muda telah dibahagikan kepada 27 lokaliti pembangunan yang pengawasannya dikendalikan menerusi pejabat-pejabat di empat daerah MADA. Menerusi konsep Pembangunan Kawasan. Perancangan yang bersepadu yang menggabung tenaga kepakaran dari dalam dan luar jabatan telah menjadi amalan utama bagi mencari kata sepakat terhadap menentukan program yang terbaik untuk dilaksana.peluang baru. Di setiap lokaliti pula didirikan kompleks geraktani yang juga menjadi pusat gerakan pertubuhan peladang kawasan. struktur organisasi MADA telah dibentuk menggabung perkhidmatan-perkhidmatan pentadbiran. kejuruteraan.

Memajukan industri asas tani dan mewujudkan usahawan yang bertaraf komersil.Pertanian Muda (MADA) yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. Mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat peladang. Menguruskan sumber air secara cekap dan berkesan. Fungsi-Fungsi MADA Bagi memastikan matlamat yang ditetapkan dapat dicapai dengan jayanya. Matlamat MADA MADA juga telah menetapkan 2 matlamat utama iaitu memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan Negara. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa kemajuan pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa negeri bagi negeri Kedah dan negeri Perlis. membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Kawasan Muda. Tugas-Tugas MADA Di bawah akta tersebut. menggalak. Membentuk dan membangunkan institusi peladang. Struktur Organisasi MADA . MADA telah menetapkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif iaitu: Menyediakan perkhidmatan pertanian dan infrastuktur pengairan bagi memenuhi keperluan beras Negara. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. MADA telah diamanahkan untuk mendukung tugas-tugas seperti yang digariskan iaitu:Memaju. Meningkatkan pendapatan peladang melalui aktiviti bukan padi. 1972.

155 hektar.882 hektar bersamaan 80. Kedah) Sumber Air Sejajar dengan fungsi MADA untuk memastikan bekalan air mencukupi bagi mengairi penanaman padi.304 hektar (Perlis). MADA sentiasa berusaha mencari kaedah dan teknologi . Perlis). Wilayah II (Jitra. Bagi aktiviti penanaman padi. Bagi melicinkan urusan pentadbiran MADA.66% terletak di Negeri Kedah manakala bakinya seluas 18. Wilayah III (Pendang.851 hektar (Kedah) dan 20. Kedah). Jumlah keseluruhan Kawasan Muda yang merangkumi keduadua negeri ini ialah seluas 126. keluasan tanaman padi MADA adalah 96.558 hektar di mana seluas 77.Keluasan Penanaman Padi Negeri Kedah dan Perlis merupakan dua buah negeri yang terlibat dalam Rancangan Pengairan Muda dengan keluasan masing-masing iaitu 105.676 hektar bersamaan 19. Kedah) dan Wilayah IV (Kota Sarang Semut. empat buah pejabat wilayah telah ditubuhkan iaitu Wilayah I (Kangar.34% terletak di Negeri Perlis.

Menerusi penubuhan MADA. Musim kedua ataupun Musim Utama bermula pada bulan Sept tahun semasa hingga bulan Februari tahun berikutnya.12 hektar.500 orang peladang mengusahakan tanaman padi dalam Kawasan Muda. . Demografi Peladang Di Kawasan Muda Kajian yang telah dijalankan oleh MADA menunjukkan terdapat seramai 48. Didapati kategori peladang yang mengusahakan tanah milik sendiri dan pemilik dan dalam masa yang sama adalah penyewa berada dalam kategori yang terbesar.3%. sumber pengairan MADA adalah seperti yang tertera pada carta pai ini. Pada ketika ini. purata saiz ladang yang diusahakan oleh setiap peladang dalam Kawasan Muda ialah lebih kurang 2. Carta 1 : Sumber Pengairan MADA diberi tanggungjawab untuk mengendalikan 3 buah empangan iaitu Empangan Pedu dengan kapasiti takungan sebanyak 1. Empangan Muda dengan kapasiti takungan sebanyak 160 juta meter padu dan Empangan Ahning dengan kapasiti takungan air sebanyak 275 juta meter padu.yang boleh diadaptasi supaya bekalan air sentiasa berada di tahap optimum. Musim-Musim Padi Padi ditanam di kawasan jelapang padi tradisional utara Semenanjung Malaysia sekali setahun sejak berabad lamanya. padi telah berjaya ditanam sebanyak dua kali setahun. Musim Pertama ataupun Luar Musim bermula pada bulan Mac hingga bulan Ogos tahun semasa. Jumlah kedua-dua kategori ini ialah 72.073 juta meter padu.

3% 25.855 95.8 27.485 305.188 3.350 Dituai 95.855 95.12 ha Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda.333 3.0% 34.746 166.555 95.596 319.6% 2.766 3.855 95.282 3.855 42.2003 Prestasi Hasil Keluasan Tanaman .Jadual 1: Bilangan Dan Taraf Pemegangan Tanah Sawah Jumlah Peladang Milik Sendiri Penyewa / Pemilik Penyewa Lain-Lain Purata Saiz Ladang 48. Tuaian Dan Pengeluaran Padi Di Kawasan Muda Musim 1965 1966 1967 1968 1969 1/70 2/70 1/71 Hasil masa Menuai (kg/hektar) 3. Jadual 2: Taburan Umur Dan Peratus Peladang Kawasan Muda Taburan Umur < 35 tahun 35-44 tahun 45-54 tahun 55-65 tahun > 65 tahun Jumlah Peratus (%) 5.350 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 316.2003 Berdasarkan analisa taburan saiz umur peladang.586 312.855 30.855 95.7 tahun.108 352.6 24.370 3.0 15.855 95.992 314. Gambaran terperinci adalah seperti di Jadual 2. purata umur peladang di dalam Kawasan Muda adalah 57.500 keluarga 38.9 100 Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda.855 30.1% 2.200 115.257 3.901 - .680 3.565 95.7 26.855 958.941 Hasil Bersih Keluasan (Hektar) Ditanam 95.855 95.855 42.565 95.

471 90.686 95.855 88.039 95.162 93.988 448.966 95.915 369.489 373.689 2.456 262.713 3.283 338.475 404.855 88.242 384.599 388.758 4.130 417.193 89.018 4.855 78.463 95.855 62.684 414.774 344.594 300.684 4.088 356.624 95.261 348.855 89.2/71 1/72 2/72 1/73 2/73 1/74 2/74 1/75 2/75 1/76 2/76 1/77 2/77 1/78 2/78 1/79 2/79 1/80 2/80 1/81 2/81 1/82 2/82 1/83 2/83 1/84 2/84 1/85 2/85 1/86 2/86 1/87 2/87 1/88 2/88 1/89 2/89 Samb.624 95.862 3.855 78.040 245.783 4.376 413.749 440.228 75.102 95.274 4.250 3.538 4.934 205.995 3.156 3.982 4.058 95.914 353.267 4.228 75.031 2.123 3.406 460.595 4.855 kerana 95.080 3.463 203.248 459.855 90.121 92.177 3.376 293.937 3.464 263.927 403.140 4.767 4.444 318.983 446.890 3.130 409.124 421.855 88.207 .793 391.624 95.204 95.307 344.612 4.444 405.620 387.009 3.289 4.855 88.684 4.686 95.016 3.115 292.105 95.604 95.200 405.850 355.570 278.329 316.220 97.054 4.386 383.987 390.303 89.436 95.981 90.855 62.990 236.193 89.121 92.702 3.932 354.182 4. 3.705 388.807 95.447 97.022 92.624 95.956 96.239 89.016 3.097 2.311 3.203 2.934 371.994 88.447 97.604 95.685 368.855 90.895 4.663 4.213 239.624 95.624 95.448 353.506 4.807 95.663 4.401 4.954 4.629 90.855 88.433 269.596 370.730 Di batal 3.855 89.848 4.855 85.624 95.483 400.692 323.549 83.714 2.022 92.253 4.676 4.801 4.436 95.855 88.876 249.992 3.855 88.855 85.853 4.524 95.966 95.363 3.972 396.566 3.830 3.659 238.220 97..197 3.180 3.312 364.237 95.730 392.396 2.855 88.105 372.994 88.890 419.387 4.721 2.246 4.355 353.956 96.549 83.471 90.463 95.624 95.855 kemarau 95.

997 389.558 96.825 3.084 3.308 4.212 414.793 376.954 361.623 97.427 96.992 3.880 4.327 4.159 96.719 97.407 4.387 4.734 97.111 412.299 96.453 4.939 4.558 465.280 465.268 447.410 89.862 4.997 4.377 96.178 350.133 5.559 475.642 415.575 5.486 5.734 97.459 96.390 521.423 3.403 4.747 4.005 371.558 96.405 96.140 4.942 4.969 576.690 5.350 96.350 96.764 4.017 4.187 424.355 96.299 96.498 403.192 586.294 97.769 4.406 96.493 4.375 3.115 446.838 524.312 470.208 365.679 506.406 430.284 5.634 391.420 5.410 96.585 5.734 Keluasan (Hektar) Ditanam 92.764 96.144 96.320 96.405 96.616 538.799 96.265 4.584 4.370 96.728 3.140 96.307 96.795 548.849 5.372 3.870 503.959 3.936 4.855 5.661 4.386 96.197 92.240 386.603 92.845 5.377 96.116 463.898 268.971 HasilBersih 3.459 96.132 382.215 4.051 411.200 522.547 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 382.386 96.764 96.037 3.370 96.886 4.547 Dituai 92.282 96.675 5.712 429.808 459.243 460.119 92.266 96.936 5.197 92.500 467.207 4.622 4.291 96.Musim 1/90 2/90 1/91 2/91 1/92 2/92 1/93 2/93 1/94 2/94 1/95 2/95 1/96 2/96 1/97 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/00 2/00 1/01 2/01 1/02 2/02 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 * 1/06 2/06 1/07 2/07 1/08* Hasil masaMenuai (kg/hektar) 4.078 96.761 5.815 440.440 6.916 3.528 323.013 389.118 289.151 96.558 96.768 450.144 96.491 4.259 5.410 96.557 357.463 5.638 397.018 552.818 373.057 523.242 429.410 96.292 384.436 432.344 429.369 450.140 96.282 3.982 5.127 347.410 96.192 3.864 5.010 4.730 5.636 4.320 96.355 96.674 332.338 96.302 479.482 457.444 482.469 4.590 97.973 576.406 96.878 3.558 96.282 96.704 444.813 4.119 91.725 459.307 96.768 4.304 3.220 5.316 4.719 97.683 526.288 424.159 96.080 4.528 97.291 96.776 422.410 96.493 564.200 92.048 362.799 96.498 505.307 96.291 415.294 96.455 4.338 96.142 474.590 97.307 96.906 515.278 434.522 502.053 .410 96.803 493.676 504.034 4.078 96.593 4.193 3.064 4.

. Mapan & Kompetitif. Sumber: Bahagian Perancangan dan Teknologi Maklumat Sumber Kewangan Bagi melaksanakan pelbagai program dan aktiviti. MISI Mentransformasikan Industri Padi ke tahap Moden.575 orang.246 hektar (18. Bilangan petani terlibat dengan banjir seramai 10. sumber kewangan adalah diperolehi daripada Agensi Pusat bagi Keperluan Belanja Pembangunan dan Keperluan Belanja Mengurus.90%). Cekap & Mapan serta Penggerak Utama Pembangunan Sosio-ekonomi Masyarakat Peladang di dalam Kawasan Muda. Melebihkan Hasil Untuk Keperluan Negara. Keluasan terlibat banjir adalah seluas 18.* Anggaran Awal Nota : * Purata Hasil Padi Musim 2/05 rendah disebabkan kejadian banjir. Cekap. VISI Menjadi Organisasi Peneraju Dalam Pembangunan Industri Padi yang Moden di Malaysia. MISI & VISI MATLAMAT UTAMA MADA Memajukan Kesejahteraan Hidup Sebilangan Besar Penduduk Desa.

. Kami Akan : Menyediakan jadual penanaman padi bagi Musim Pertama pada bulan Februari/Mac dan bagi Musim Kedua pada bulan Julai/Ogos setiap tahun Menyediakan kemudahan pengairan untuk tanaman padi 2 kali setahun dengan kepadatan penanaman melebihi 195% setiap tahun Menjamin bekalan air di blok-blok pengairan tersier secara berperingkat (10 hari setiap peringkat) mengikut kuantiti yang ditetapkan. Memaksimumkan Pendapatan Peladang Melalui Pelbagaian Sumber.000 orang peladang setahun.000. Memajukan Institusi Peladang sebagai Entiti Ekonomi yang Berdaya Maju.000. Membangunkan seramai 100 orang usahawan Industri Asas Tani setahun Meningkatkan pendapatan usahawan bimbingan di kalangan peladang kepada RM 2. PIAGAM PELANGGAN KOMITMEN KAMI DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA IALAH UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK.Mempergiatkan Penglibatan Peladang Dalam Keseluruhan Rantaian Nilai Industri Padi & Beras.00 sebulan Memajukan perniagaan setiap PPK MADA untuk mencapai keuntungan bersih melebihi RM 300. TEPAT DAN EFISIEN KEPADA PELANGGAN KAMI Dalam Bidang-Bidang Berikut: Perusahaan Tanaman Padi Pengembangan Pengairan dan Pertanian Pembangunan Industri Asas Tani Pembangunan Institusi Peladang Untuk Memenuhi Komitmen Itu. Mengedar input pertanian dalam tempoh 3 minggu daripada tarikh bekalan diterima Mengadakan latihan dan bimbingan kepada 15.00 setahun.

iaitu untuk memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan negara." MADA . Huruf "M" juga mempunyai rekabentuk yang menjulang menggambarkan usahausaha pembangunan dan kemajuan dalam serba bidang.PENERAJU PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI " LOGO Secara keseluruhanya kesan grafik yang jelas adalah pemaparan huruf "M" yang dihubung terus kepada MADA. hijau dan biru adalah gabungan warna. Huruf berkenaan mempunyai dua kemuncak yang melambangkan dua matlamat utama MADA. Warna-warna kuning. . Warna-warna tersebut juga mewakili : Kuning: Melambangkan Kemakmuran. Huruf "M" itu dibentuk oleh dua butir buah padi yang menggambarkan kegiatan utama MADA di dalam perusahaan penanaman padi.warna Negeri Kedah dan Negeri Perlis. Hijau: Melambangkan Pertanian.

MISI Menyedia dan Mengurus Sumber Manusia Yang Kompeten. Bahagian ini meliputi tiga cawangan iaitu: Cawangan Pengurusan Sumber Manusia. Berketrampilan Dan Berkesan Untuk Mewujudkan Budaya Kerja Kelas Pertama. kewangan dan akaun serta pengurusan sumber manusia. Profesional dan Berintegriti. Mengurus dan Mengawal Sumber Kewangan Secara Efisien dan Efektif. Bahagian ini diketuai oleh Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan yang bertanggungjawab terus kepada Pengurus Besar MADA. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN LATAR BELAKANG Bahagian Khidmat Pengurusan merupakan 1 daripada 9 bahagian yang terdapat di dalam Organisasi MADA. OBJEKTIF .Biru: Melambangkan Pengurusan Pengairan. Cawangan Pentadbiran. VISI Mengurus dan Mentadbir Sumber Manusia dan Kewangan Lembaga Secara Kompeten. Cawangan Kewangan dan Akaun. Ia merupakan entiti penting di dalam menguruskan hal-hal berkaitan pentadbiran. Memberi Perkhidmatan Sokongan Secara Cekap Dan Menyeluruh Di Dalam Melicinkan Operasi Lembaga.

Cawangan Kewangan dan Akaun Mengurus sumber-sumber kewangan secara berhemah selaras dengan arahan/prosedur/pekeliling. Memastikan Perkhidmatan Sokongan Dijalankan Dengan Cekap Dan Sistematik Bagi Memenuhi Keperluan Semasa Organisasi. Membina modal insan yang berkualiti dan berintegriti. PIAGAM PELANGGAN .Memastikan Pengurusan Sumber Manusia Yang Optimum Mengikut Keperluan Organisasi. Melaksana dan menilai program kompetensi anggota. Menyedia dan memastikan persekitaran pejabat yang kondusif. Mengurus bayaran dan terimaan Lembaga. Mengurus aset Lembaga secara berkesan. Memastikan Pengurusan Kewangan Mengikut Bajet Yang Dirancang Di Dalam Memenuhi Keperluan Organisasi. Mengurus dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan Ibu Pejabat dan Kuaters. Cawangan Pentadbiran Mengurus perkhidmatan dan operasi pentadbiran Lembaga. FUNGSIFUNGSI UTAMA BAHAGIAN Cawangan Pengurusan Sumber ManusiaMengurus pengisian dan perkhidmatan perjawatan serta mengemaskini rekod perkhidmatan anggota.

perumahan dan komputer dalam masa 5 hari CAWANGAN PENTADBIRAN Menjawab surat-menyurat dalam tempoh 3 hari Sentiasa mengemaskini dan memantau pergerakan fail-fail Menyelesaikan aduan kerosakan perkhidmatan bangunan dalam tempoh 5 hari Menjamin keselamatan pejabat pada setiap masa POLISI MADA .CAWANGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA MEMBERI PERKHIDMATAN BERKAITAN TEMPOH MASA SEPERTI BERIKUT : SUMBER MANUSIA DALAM Pengisian Jawatan ± 2 bulan daripada tarikh iklan Permohonan kemudahan perkhidmatan ± 14 hari bekerja Memproses pemangkuan dan kenaikan pangkat ± 30 hari bekerja. Kertas pengesahan dalam jawatan dan kemasukan jawatan berpencen ± 2 bulan Melengkapkan dokumentasi pencen anggota dan menghantar ke JPA ± 3 bulan sebelum tarikh pencen Peperiksaan perkhidmatan ± 2 kali setahun Penilaian Tahap Kecekapan ± 3 kali setahun Kehadiran kursus setiap anggota ± 7 hari setahun Mengemaskini buku rekod perkhidmatan ± 14 hari bekerja CAWANGAN KEWANGAN DAN AKAUN Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari Membuat bayaran gaji anggota mengikut jadual yang telah ditetapkan Memproses pinjaman kenderaan.

Mada akan : Merancang dan melaksanakan infrastruktur yang secukupnya Menyediakan jadual tanaman padi yang tetap dan jelas Memberi khidmat nasihat yang kompeten dan mudah diperolehi Menyediakan bekalan air pengairan yang efisien dan efektif Menyediakan peluang latihan yang mencukupi .Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. tepat dan efisyen di dalam menjadi agensi peneraju pembangunan industri padi negara dan penggerak utama pembangunan sosioekonomi masyarakat peladang di kawasan Muda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->