P. 1
MADA

MADA

|Views: 92|Likes:
Published by Alor Merah Arau

More info:

Published by: Alor Merah Arau on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2011

pdf

text

original

SEJARAH PENUBUHAN Menyingkap Tabir Sejarah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda

Seimbas Lalu Di Zaman Lampau Padi telah berabad-abad lamanya ditanam di tanah dataran barat Kedah dan Perlis. Perubahan yang berlaku ke atas peredaran Bintang Ketiga, arah tiupan angin, tumbuh-tumbuhan, gelagat beberapa jenis haiwan dan sebagainya diteliti dengan penuh minat oleh penduduk desa. Semua perubahan yang berlaku ini dibahagikan kepada dua belas musim pendek yang dinamakan bulan piama. Bulan piama ini pula dijadikan panduan kepada mereka dalam mengusahakan sawah bendang serta berbagai kegiatan harian yang lain. Pengusahaan sawah dilakukan dengan menggunakan alat-alat tradisional. Padi hanya ditanam sekali setahun. Rata-ratanya penduduk desa ini mendiami kediaman yang serba uzur dalam persekitaran yang mundur.

Perubahan Dasar Berikutan dengan kejatuhan harga dalam pasaran timah dan getah di dalam tahun dua puluhan. Kerajaan kolonial British telah mula mengambil langkah ke arah meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sebelum itu, kerajaan di dalam

kecukupan beras menerusi pengeluaran tempatan telah menjadi dasar utama kerajaan. Dasar Kerajaan pula telah telah berubah daripada semata-mata mengeluarkan beras yang cukup kepada satu lagi dasar bagi meningkatkan pendapatan serat kesejahteraan masyarakat tani. kerajaan telah melancarkan beberapa projek pertanian di bawah Rancangan Malaysia Pertama (1965 ± 1970).perdagangan timah dan getah hanya membuat kerajaan Kolonial British lebih mengutamakan mengimport beras daripada memajukan perusahaan padi tempatan. Konsep Rancangan Pengairan Muda . Dari Dasar Ke Perlaksanaan Projek Dasar mengenai beras telah tertumpu terhadap pengeluaran yang dapat menampung sebahagian besar daripada keperluan Negara. Laporan akhir kajian telah diserahkan kepada kerajaan dan juga kepada Bank Dunia pada awal tahun 1965. Kerajaan telah memohon pinjaman daripada Bank Dunia bagi membiayai sebahagian daripada kos pembinaan projek dengan sebahagian lagi ditanggung oleh kerajaan sendiri. Seawal September 1964. Cadangan awal Projek Pengairan Muda ini telah diutarakan oleh Jabatan Parit dan Taliair Persekutuan dalam tahun 1950an. Di antara tahun 1960 hingga 1964. Pada awal tahun 1970.600 hektar bagi tanaman luar musim. Seterusnya pada 16 November 1965 pinjaman sebanyak US$45 juta telah diluluskan dan perjanjian ditandatangani pada hari berikutnya. yang terbesar diantara projek-projek tersebut ialah Rancangan Pengairan Muda. Pengairan ke kawasan-kawasan selebihnya telah dilaksanakan dalam empat peringkat yang diselesaikan dalam tahun 1974. Pinjaman tersebut mula berkuatkuasa pada 1 Februari 1966. Bermula dari tahun 1955 dan berlanjutan sehingga beberapa tahun selepas kemerdekaan. Selaras dengan dasar kecukupan beras tersebut. Kerja-kerja pembinaan telah dimulakan dalam bulan April 1966. firma perunding Sir William Halcrow and Partner (United Kingdom) telah diberi tugas menjalankan kajian kemungkinan terhadap pelaksanaan Projek Pengairan Muda. peringkat pertama pengairan telah dimulakan di kawasan seluas kira-kira 33. Bank Dunia menyiapkan penilaian akhir terhadap cadangan Projek Pengairan Muda antara Februari ± Mac 1965.

telah membentuk kolam-kolam takungan Muda dan Pedu. Tiada perancangan yang teliti dibuat untuk menyelaraskan secara terperinci peranan yang perlu dimainkan oleh beberapa Jabatan Parit dan Taliair serta Jabatan Pertanian. Oleh kerana pejabat . Punca-punca air yang ada adalah terdiri dari hujan yang turun terus di bendang. Air dari terusan ini pula akan memasuki terusan-terusan cabang dan ke taliair-taliair agihan sekunder sebelum memasuki kawasan sawah. iaitu setelah kerja-kerja pembinaan berjalan selama satu setengah tahun. air yang mengalir dari sungai-sungai semulajadi dan air yang ditakung di kolam-kolam takungan Muda dan Pedu. Rancangan Pengairan Muda adalah sebagai projek kejuruteraan sematamata. iaitu kira-kira 80 km ke Timur kawasan projek. jalan-jalan ladang. Detik-detik Kelahiran MADA Di peringkat awal pelaksanaan. Air dilepaskan dari Empangan Pedu ke Sungai Pedu dan mengalir melalui Sungai Padang Terap sehingga sampai di Alator Pelubang. Ekoran daripada itu sebuah Pejabat Pegawai Penyama Projek telah ditubuhkan di bawah Kementerian Pertanian pada bulan Ogos 1967 dan ditadbirkan di Kuala Lumpur.2 km. Tanggapan umum dikala itu ialah pembangunan yang berasaskan pertanian akan tercetus dengan sendirinya dengan adanya kemudahan-kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan. Puncapunca air ini diintegrasikan ke dalam satu sistem bagi memenuhi keperluan untuk tanaman kedua-dua musim. Pembinaan dua buah empangan di hulu Sungai Muda dan hulu Sungai Pedu. Pada pertengahan tahun 1967. Di Alator Pelubang aliran air dipecahkan kepada dua saluran. Selain daripada itu sistem perparitan. Air dari Kolam Muda dialirkan ke Kolam Pedu melalui Terowong Saiong yang dibina dibawah tanah sepanjang kira-kira 7.Di bawah Rancangan Pengairan Muda. iaitu Terusan Besar Utara dan Terusan Besar Selatan. barulah disedari tentang ketidaklengkapan perancangan awal. Keseluruhan projek telah menelan belanja sebanyak kira-kira $238 juta. satu sistem pengairan dan penyaliran disediakan di sebahagian kawasan daratan Barat Kedah dan Perlis bagi membolehkan penanaman padi diusahakan dua kali setahun. permatang-permatang pantai disamping berbagai binaan lain yang berkaitan juga telah dibina.

Kerajaan telah mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah badan berkanun bagi menggantikan Pejabat Pegawai Penyama Projek. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Alor Star. menggalak. tugastugas MADA telah digariskan seperti berikut :Memaju. Penubuhan MADA telah diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. Matlamat-matlamat tersebut ialah: Memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa. pentadbiran pejabat ini telah berpindah ke Alor Star pada tahun 1969. Dibawah Akta tersebut. yang diasaskan kepada aspek-aspek kemanusiaan dan komoditi. Sungguhpun demikian. Sementara itu pula. Struktur Organisasi Peranan utama yang dimainkan oleh MADA ialah mendorong. Pada 30 Jun 1970 lahirlah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda di bawah satu dekri darurat dengan nama mula Pihak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. Kedah Darul Aman.ini tidak dapat berperanan dengan berkesan. Oleh itu. ekonomi dan sosial adalah satu proses yang sentiasa menubuhkan keperluan-keperluan serta peluang- . Tahun 1972. kedua-dua Kerajaan Negeri Kedah dan Negeri Perlis menghadapi kesulitan untuk menanggung perbelanjaan pembangunan serta perbelanjaan operasi dan penyenggaraan projek. Dua matlamat utama dibentuk oleh MADA. program pembangunan tidak dapat dirancang dan dilaksana dengan sempurna kerana kuasa eksekutif yang ada pada Pegawai Penyama adalah terbatas disebabkan perbezaan bidang kuasa yang wujud di antara beberapa Jabatan Negeri dan Persekutuan. Perasmiannya telah dilakukan oleh Allahyarham Tun Hj. menggerak dan menyatukan petani-petani ke dalam satu masyarakat yang dinamis dan progresif yang akan mencetuskan pembangunan pertanian. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa Kamajuan Pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa Negeri bagi Negeri Kedah Darulaman dan Perlis. Abdul Razak Hussein selaku Pemangku Perdana Menteri Malaysia merangkap Pengarah Gerakan di dalam satu upacara di Bangunan Balai Besar. Melebihkan hasil untuk keperluan Negara. membantu dan mengusahakan projek pembangunan ekonomi dalam Kawasan Muda.

peluang baru. Ianya kemudian telah ditukarkan kepada Lembaga Kemajuan . pertanian dan latihan ke dalam satu pengurusan yang fleksibel. Kawasan Muda telah dibahagikan kepada 27 lokaliti pembangunan yang pengawasannya dikendalikan menerusi pejabat-pejabat di empat daerah MADA. Perancangan yang bersepadu yang menggabung tenaga kepakaran dari dalam dan luar jabatan telah menjadi amalan utama bagi mencari kata sepakat terhadap menentukan program yang terbaik untuk dilaksana. Menerusi konsep Pembangunan Kawasan. Di setiap lokaliti pula didirikan kompleks geraktani yang juga menjadi pusat gerakan pertubuhan peladang kawasan. struktur organisasi MADA telah dibentuk menggabung perkhidmatan-perkhidmatan pentadbiran. kejuruteraan. PROFIL MADA Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah ditubuhkan pada 30 Jun 1970 di bawah satu Dekri Darurat dengan nama asalnya ialah Pehak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda.

MADA telah diamanahkan untuk mendukung tugas-tugas seperti yang digariskan iaitu:Memaju.Pertanian Muda (MADA) yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Akta 70. Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. menggalak. Membentuk dan membangunkan institusi peladang. Meningkatkan pendapatan peladang melalui aktiviti bukan padi. membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Kawasan Muda. Fungsi-Fungsi MADA Bagi memastikan matlamat yang ditetapkan dapat dicapai dengan jayanya. 1972. Tugas-Tugas MADA Di bawah akta tersebut. Matlamat MADA MADA juga telah menetapkan 2 matlamat utama iaitu memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan Negara. MADA telah menetapkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif iaitu: Menyediakan perkhidmatan pertanian dan infrastuktur pengairan bagi memenuhi keperluan beras Negara. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa kemajuan pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa negeri bagi negeri Kedah dan negeri Perlis. Struktur Organisasi MADA . Memajukan industri asas tani dan mewujudkan usahawan yang bertaraf komersil. Mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat peladang. Menguruskan sumber air secara cekap dan berkesan.

Wilayah II (Jitra. Bagi melicinkan urusan pentadbiran MADA.Keluasan Penanaman Padi Negeri Kedah dan Perlis merupakan dua buah negeri yang terlibat dalam Rancangan Pengairan Muda dengan keluasan masing-masing iaitu 105.66% terletak di Negeri Kedah manakala bakinya seluas 18. Kedah) Sumber Air Sejajar dengan fungsi MADA untuk memastikan bekalan air mencukupi bagi mengairi penanaman padi.155 hektar.558 hektar di mana seluas 77. empat buah pejabat wilayah telah ditubuhkan iaitu Wilayah I (Kangar. Kedah) dan Wilayah IV (Kota Sarang Semut. keluasan tanaman padi MADA adalah 96. Jumlah keseluruhan Kawasan Muda yang merangkumi keduadua negeri ini ialah seluas 126. Perlis). Wilayah III (Pendang. Kedah).851 hektar (Kedah) dan 20.676 hektar bersamaan 19.304 hektar (Perlis). MADA sentiasa berusaha mencari kaedah dan teknologi .882 hektar bersamaan 80.34% terletak di Negeri Perlis. Bagi aktiviti penanaman padi.

Musim kedua ataupun Musim Utama bermula pada bulan Sept tahun semasa hingga bulan Februari tahun berikutnya. Empangan Muda dengan kapasiti takungan sebanyak 160 juta meter padu dan Empangan Ahning dengan kapasiti takungan air sebanyak 275 juta meter padu. purata saiz ladang yang diusahakan oleh setiap peladang dalam Kawasan Muda ialah lebih kurang 2.500 orang peladang mengusahakan tanaman padi dalam Kawasan Muda.3%.12 hektar. Musim-Musim Padi Padi ditanam di kawasan jelapang padi tradisional utara Semenanjung Malaysia sekali setahun sejak berabad lamanya. Pada ketika ini. Menerusi penubuhan MADA. sumber pengairan MADA adalah seperti yang tertera pada carta pai ini. Didapati kategori peladang yang mengusahakan tanah milik sendiri dan pemilik dan dalam masa yang sama adalah penyewa berada dalam kategori yang terbesar.073 juta meter padu. . Carta 1 : Sumber Pengairan MADA diberi tanggungjawab untuk mengendalikan 3 buah empangan iaitu Empangan Pedu dengan kapasiti takungan sebanyak 1. padi telah berjaya ditanam sebanyak dua kali setahun. Musim Pertama ataupun Luar Musim bermula pada bulan Mac hingga bulan Ogos tahun semasa. Demografi Peladang Di Kawasan Muda Kajian yang telah dijalankan oleh MADA menunjukkan terdapat seramai 48. Jumlah kedua-dua kategori ini ialah 72.yang boleh diadaptasi supaya bekalan air sentiasa berada di tahap optimum.

Tuaian Dan Pengeluaran Padi Di Kawasan Muda Musim 1965 1966 1967 1968 1969 1/70 2/70 1/71 Hasil masa Menuai (kg/hektar) 3.1% 2.Jadual 1: Bilangan Dan Taraf Pemegangan Tanah Sawah Jumlah Peladang Milik Sendiri Penyewa / Pemilik Penyewa Lain-Lain Purata Saiz Ladang 48.680 3. Gambaran terperinci adalah seperti di Jadual 2.565 95.555 95.0 15.855 95.12 ha Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda.7 tahun.257 3.941 Hasil Bersih Keluasan (Hektar) Ditanam 95.855 30.2003 Prestasi Hasil Keluasan Tanaman .855 95.901 - .855 95. purata umur peladang di dalam Kawasan Muda adalah 57.992 314.108 352.0% 34.855 958.2003 Berdasarkan analisa taburan saiz umur peladang.350 Dituai 95.282 3.596 319.855 30.333 3.855 95.500 keluarga 38.586 312.485 305. Jadual 2: Taburan Umur Dan Peratus Peladang Kawasan Muda Taburan Umur < 35 tahun 35-44 tahun 45-54 tahun 55-65 tahun > 65 tahun Jumlah Peratus (%) 5.855 95.565 95.9 100 Sumber: Laporan Kajian Sosial Dan Pembangunan Petani Di Kawasan Muda.200 115.855 42.6% 2.6 24.855 95.188 3.370 3.3% 25.7 26.766 3.746 166.8 27.350 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 316.855 42.

862 3.475 404.228 75.102 95.855 62.956 96.783 4.934 205.506 4.016 3.193 89.855 88.289 4.463 95.988 448.386 383.303 89.022 92.692 323.855 90.080 3.242 384. 3.121 92.124 421.444 405.966 95.972 396.105 372.676 4.220 97.604 95.686 95.447 97.982 4.197 3.058 95.624 95.895 4.684 4.987 390.267 4.237 95.463 203.855 88.956 96.570 278.471 90.594 300.934 371.595 4.659 238.018 4.890 419.549 83.855 89.629 90.749 440.177 3.2/71 1/72 2/72 1/73 2/73 1/74 2/74 1/75 2/75 1/76 2/76 1/77 2/77 1/78 2/78 1/79 2/79 1/80 2/80 1/81 2/81 1/82 2/82 1/83 2/83 1/84 2/84 1/85 2/85 1/86 2/86 1/87 2/87 1/88 2/88 1/89 2/89 Samb.807 95.624 95.253 4.355 353.624 95.248 459.855 78.774 344.213 239.200 405.848 4.713 3.663 4..097 2.436 95.228 75.250 3.612 4.162 93.855 kemarau 95.855 85.489 373.274 4.329 316.927 403.009 3.758 4.983 446.261 348.624 95.599 388.855 62.123 3.684 4.932 354.767 4.156 3.444 318.311 3.549 83.890 3.376 293.204 95.730 Di batal 3.121 92.966 95.596 370.855 89.022 92.876 249.140 4.663 4.830 3.456 262.855 88.448 353.447 97.220 97.705 388.130 417.624 95.464 263.620 387.239 89.040 245.312 364.689 2.730 392.207 .855 85.995 3.031 2.016 3.855 88.182 4.624 95.433 269.246 4.793 391.685 368.039 95.387 4.471 90.406 460.624 95.853 4.054 4.937 3.801 4.855 88.624 95.855 kerana 95.307 344.193 89.981 90.855 78.115 292.855 90.604 95.992 3.855 88.363 3.684 414.686 95.283 338.130 409.538 4.850 355.566 3.807 95.914 353.088 356.714 2.855 88.180 3.721 2.203 2.954 4.990 236.105 95.994 88.376 413.436 95.401 4.396 2.915 369.855 88.483 400.524 95.994 88.702 3.463 95.

132 382.410 96.200 92.463 5.845 5.799 96.849 5.064 4.558 465.776 422.855 5.498 505.282 96.048 362.192 3.969 576.187 424.320 96.284 5.320 96.144 96.078 96.307 96.278 434.133 5.704 444.403 4.208 365.116 463.299 96.803 493.220 5.119 92.372 3.916 3.307 96.971 HasilBersih 3.795 548.266 96.423 3.936 4.558 96.308 4.420 5.355 96.674 332.369 450.690 5.500 467.959 3.057 523.558 96.200 522.444 482.282 3.486 5.051 411.469 4.291 96.734 Keluasan (Hektar) Ditanam 92.294 97.280 465.725 459.808 459.338 96.291 415.013 389.728 3.585 5.838 524.406 430.327 4.282 96.616 538.242 429.302 479.127 347.299 96.410 89.440 6.215 4.410 96.638 397.522 502.459 96.954 361.387 4.813 4.307 96.265 4.878 3.405 96.593 4.207 4.144 96.683 526.558 96.734 97.140 96.491 4.407 4.973 576.679 506.017 4.355 96.080 4.676 504.312 470.982 5.037 3.259 5.212 414.197 92.870 503.761 5.997 4.304 3.197 92.410 96.575 5.818 373.078 96.636 4.528 323.410 96.864 5.747 4.898 268.528 97.590 97.350 96.482 457.Musim 1/90 2/90 1/91 2/91 1/92 2/92 1/93 2/93 1/94 2/94 1/95 2/95 1/96 2/96 1/97 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/00 2/00 1/01 2/01 1/02 2/02 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 * 1/06 2/06 1/07 2/07 1/08* Hasil masaMenuai (kg/hektar) 4.642 415.292 384.111 412.769 4.623 97.880 4.084 3.268 447.193 3.370 96.603 92.799 96.390 521.118 289.622 4.825 3.291 96.862 4.151 96.547 Jumlah Pengeluaran (Tan) Masa Tuai Bersih 382.768 4.406 96.768 450.427 96.119 91.377 96.018 552.178 350.410 96.992 3.557 357.734 97.459 96.453 4.661 4.906 515.634 391.730 5.712 429.053 .307 96.793 376.140 4.498 403.493 564.142 474.115 446.140 96.192 586.764 96.034 4.406 96.386 96.240 386.675 5.936 5.159 96.493 4.584 4.288 424.243 460.815 440.375 3.436 432.558 96.559 475.455 4.939 4.010 4.344 429.338 96.719 97.316 4.350 96.294 96.590 97.997 389.159 96.886 4.764 96.719 97.410 96.547 Dituai 92.386 96.764 4.005 371.405 96.377 96.942 4.370 96.

MISI Mentransformasikan Industri Padi ke tahap Moden. VISI Menjadi Organisasi Peneraju Dalam Pembangunan Industri Padi yang Moden di Malaysia.575 orang.246 hektar (18. Cekap & Mapan serta Penggerak Utama Pembangunan Sosio-ekonomi Masyarakat Peladang di dalam Kawasan Muda. MISI & VISI MATLAMAT UTAMA MADA Memajukan Kesejahteraan Hidup Sebilangan Besar Penduduk Desa.90%). . Cekap.* Anggaran Awal Nota : * Purata Hasil Padi Musim 2/05 rendah disebabkan kejadian banjir. Melebihkan Hasil Untuk Keperluan Negara. Keluasan terlibat banjir adalah seluas 18. Sumber: Bahagian Perancangan dan Teknologi Maklumat Sumber Kewangan Bagi melaksanakan pelbagai program dan aktiviti. sumber kewangan adalah diperolehi daripada Agensi Pusat bagi Keperluan Belanja Pembangunan dan Keperluan Belanja Mengurus. Mapan & Kompetitif. Bilangan petani terlibat dengan banjir seramai 10.

Membangunkan seramai 100 orang usahawan Industri Asas Tani setahun Meningkatkan pendapatan usahawan bimbingan di kalangan peladang kepada RM 2. .000. Kami Akan : Menyediakan jadual penanaman padi bagi Musim Pertama pada bulan Februari/Mac dan bagi Musim Kedua pada bulan Julai/Ogos setiap tahun Menyediakan kemudahan pengairan untuk tanaman padi 2 kali setahun dengan kepadatan penanaman melebihi 195% setiap tahun Menjamin bekalan air di blok-blok pengairan tersier secara berperingkat (10 hari setiap peringkat) mengikut kuantiti yang ditetapkan. Mengedar input pertanian dalam tempoh 3 minggu daripada tarikh bekalan diterima Mengadakan latihan dan bimbingan kepada 15. Memaksimumkan Pendapatan Peladang Melalui Pelbagaian Sumber. TEPAT DAN EFISIEN KEPADA PELANGGAN KAMI Dalam Bidang-Bidang Berikut: Perusahaan Tanaman Padi Pengembangan Pengairan dan Pertanian Pembangunan Industri Asas Tani Pembangunan Institusi Peladang Untuk Memenuhi Komitmen Itu.00 setahun.00 sebulan Memajukan perniagaan setiap PPK MADA untuk mencapai keuntungan bersih melebihi RM 300.Mempergiatkan Penglibatan Peladang Dalam Keseluruhan Rantaian Nilai Industri Padi & Beras.000. Memajukan Institusi Peladang sebagai Entiti Ekonomi yang Berdaya Maju.000 orang peladang setahun. PIAGAM PELANGGAN KOMITMEN KAMI DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA IALAH UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK.

hijau dan biru adalah gabungan warna. Huruf "M" juga mempunyai rekabentuk yang menjulang menggambarkan usahausaha pembangunan dan kemajuan dalam serba bidang." MADA . Warna-warna tersebut juga mewakili : Kuning: Melambangkan Kemakmuran. .warna Negeri Kedah dan Negeri Perlis.PENERAJU PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI " LOGO Secara keseluruhanya kesan grafik yang jelas adalah pemaparan huruf "M" yang dihubung terus kepada MADA. Huruf berkenaan mempunyai dua kemuncak yang melambangkan dua matlamat utama MADA. Warna-warna kuning. iaitu untuk memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan negara. Huruf "M" itu dibentuk oleh dua butir buah padi yang menggambarkan kegiatan utama MADA di dalam perusahaan penanaman padi. Hijau: Melambangkan Pertanian.

Berketrampilan Dan Berkesan Untuk Mewujudkan Budaya Kerja Kelas Pertama. VISI Mengurus dan Mentadbir Sumber Manusia dan Kewangan Lembaga Secara Kompeten. Bahagian ini meliputi tiga cawangan iaitu: Cawangan Pengurusan Sumber Manusia. Mengurus dan Mengawal Sumber Kewangan Secara Efisien dan Efektif. Bahagian ini diketuai oleh Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan yang bertanggungjawab terus kepada Pengurus Besar MADA. OBJEKTIF . BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN LATAR BELAKANG Bahagian Khidmat Pengurusan merupakan 1 daripada 9 bahagian yang terdapat di dalam Organisasi MADA. Memberi Perkhidmatan Sokongan Secara Cekap Dan Menyeluruh Di Dalam Melicinkan Operasi Lembaga. kewangan dan akaun serta pengurusan sumber manusia.Biru: Melambangkan Pengurusan Pengairan. Profesional dan Berintegriti. Cawangan Kewangan dan Akaun. Cawangan Pentadbiran. MISI Menyedia dan Mengurus Sumber Manusia Yang Kompeten. Ia merupakan entiti penting di dalam menguruskan hal-hal berkaitan pentadbiran.

Mengurus aset Lembaga secara berkesan. Cawangan Kewangan dan Akaun Mengurus sumber-sumber kewangan secara berhemah selaras dengan arahan/prosedur/pekeliling. Cawangan Pentadbiran Mengurus perkhidmatan dan operasi pentadbiran Lembaga. FUNGSIFUNGSI UTAMA BAHAGIAN Cawangan Pengurusan Sumber ManusiaMengurus pengisian dan perkhidmatan perjawatan serta mengemaskini rekod perkhidmatan anggota. Memastikan Pengurusan Kewangan Mengikut Bajet Yang Dirancang Di Dalam Memenuhi Keperluan Organisasi. Membina modal insan yang berkualiti dan berintegriti. Mengurus dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan Ibu Pejabat dan Kuaters. Memastikan Perkhidmatan Sokongan Dijalankan Dengan Cekap Dan Sistematik Bagi Memenuhi Keperluan Semasa Organisasi. PIAGAM PELANGGAN . Mengurus bayaran dan terimaan Lembaga.Memastikan Pengurusan Sumber Manusia Yang Optimum Mengikut Keperluan Organisasi. Menyedia dan memastikan persekitaran pejabat yang kondusif. Melaksana dan menilai program kompetensi anggota.

Kertas pengesahan dalam jawatan dan kemasukan jawatan berpencen ± 2 bulan Melengkapkan dokumentasi pencen anggota dan menghantar ke JPA ± 3 bulan sebelum tarikh pencen Peperiksaan perkhidmatan ± 2 kali setahun Penilaian Tahap Kecekapan ± 3 kali setahun Kehadiran kursus setiap anggota ± 7 hari setahun Mengemaskini buku rekod perkhidmatan ± 14 hari bekerja CAWANGAN KEWANGAN DAN AKAUN Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari Membuat bayaran gaji anggota mengikut jadual yang telah ditetapkan Memproses pinjaman kenderaan. perumahan dan komputer dalam masa 5 hari CAWANGAN PENTADBIRAN Menjawab surat-menyurat dalam tempoh 3 hari Sentiasa mengemaskini dan memantau pergerakan fail-fail Menyelesaikan aduan kerosakan perkhidmatan bangunan dalam tempoh 5 hari Menjamin keselamatan pejabat pada setiap masa POLISI MADA .CAWANGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA MEMBERI PERKHIDMATAN BERKAITAN TEMPOH MASA SEPERTI BERIKUT : SUMBER MANUSIA DALAM Pengisian Jawatan ± 2 bulan daripada tarikh iklan Permohonan kemudahan perkhidmatan ± 14 hari bekerja Memproses pemangkuan dan kenaikan pangkat ± 30 hari bekerja.

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. tepat dan efisyen di dalam menjadi agensi peneraju pembangunan industri padi negara dan penggerak utama pembangunan sosioekonomi masyarakat peladang di kawasan Muda. Mada akan : Merancang dan melaksanakan infrastruktur yang secukupnya Menyediakan jadual tanaman padi yang tetap dan jelas Memberi khidmat nasihat yang kompeten dan mudah diperolehi Menyediakan bekalan air pengairan yang efisien dan efektif Menyediakan peluang latihan yang mencukupi .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->