Kelompok 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 (TEMA 1 & 2) Tema/Tajuk Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Standard Standard Standard Standard Tema 1: Keluarga Kandungan Kandungan Kandungan Kandungan Seni mendengar dan Membaca Menulis Bahasa Unit 1: Cerita bertutur Huda 1.1 Asas mendengar 2.1 Asas membaca 3.1 Asas menulis 4.1 Menyebut dan dan memberi respons dengan sebutan dengan cara yang memahami unsur dengan tepat pelbagai yang betul. betul. seni dalam lagu bunyi dalam melalui nyanyian persekitaran. secara didik hibur. Standard Standard Standard Standard Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Seni mendengar dan Membaca Menulis Bahasa bertutur 1.1.1. Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 3.1.1. Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Hari 5 Standard Kandungan Aspek Tatabahasa

1.1 Asas mendengar dan memberi respons dengan tepat pelbagai bunyi dalam persekitaran. Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul.

2

Unit 2: Keluarga Huda

Standard Kandungan mendengar dan bertutur 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard Pembelajaran mendengar dan bertutur 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat.

Standard Kandungan Membaca

Standard Kandungan Menulis

Standard Kandungan Seni Bahasa

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran Membaca

Standard Pembelajaran Menulis

Standard Pembelajaran Seni Bahasa

Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.

3.1.1. Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

3

Unit 3: Kasih Ibu

Standard Kandungan mendengar dan bertutur

Standard Kandungan Membaca

Standard Kandungan Menulis

Standard Kandungan Seni Bahasa

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard Pembelajaran mendengar dan bertutur 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat.

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Standard Pembelajaran Membaca

Standard Pembelajaran Menulis

Standard Pembelajaran Seni Bahasa

Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

4

Unit 4: Sayang Ayah

Standard Kandungan mendengar dan bertutur

Standard Kandungan Membaca

Standard Kandungan Menulis

Standard Kandungan Seni Bahasa

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard Pembelajaran mendengar dan bertutur 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Standard Pembelajaran Membaca

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

Standard Pembelajaran Menulis

Standard Pembelajaran Seni Bahasa

Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal bergading, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

5

Unit 5: Saudaramara Huda

Standard Kandungan mendengar dan bertutur

Standard Kandungan Membaca

Standard Kandungan Menulis

Standard Kandungan Seni Bahasa

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Standard Pembelajaran mendengar dan bertutur 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.

Standard Pembelajaran Membaca

Standard Pembelajaran Menulis

Standard Pembelajaran Seni Bahasa

Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal bergading, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

6

Tema 2: Bersih Dan Sihat Unit 6: Bersihkan Diri

Standard Kandungan mendengar dan bertutur

Standard Kandungan Membaca

Standard Kandungan Menulis

Standard Kandungan Seni Bahasa

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard Pembelajaran mendengar dan bertutur 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Standard Pembelajaran Membaca

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Standard Pembelajaran Menulis

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Standard Pembelajaran Seni Bahasa

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

7

Unit 7: Rumah Bersih

Standard Kandungan mendengar dan bertutur

Standard Kandungan Membaca

Standard Kandungan Menulis

Standard Kandungan Seni Bahasa

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Standard Pembelajaran mendengar dan bertutur 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.

Standard Pembelajaran Membaca

Standard Pembelajaran Menulis

Standard Pembelajaran Seni Bahasa

Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

8

Unit 8: Kelas Ceria

Standard Kandungan mendengar dan bertutur

Standard Kandungan Membaca

Standard Kandungan Menulis

Standard Kandungan Seni Bahasa

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

2.3 membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard Pembelajaran mendengar dan bertutur 1.2.6 Mendengar, mamahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

Standard Pembelajaran Membaca

Standard Pembelajaran Menulis

Standard Pembelajaran Seni Bahasa

Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

9

Unit 9: Badan Cergas

Standard Kandungan mendengar dan bertutur

Standard Kandungan Membaca

Standard Kandungan Menulis

Standard Kandungan Seni Bahasa

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Standard Pembelajaran mendengar dan bertutur 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.

2.3 membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

3.3 Membina dan menulis perkataan , frasa dan ayat dengan betul.

Standard Pembelajaran Membaca

Standard Pembelajaran Menulis

Standard Pembelajaran Seni Bahasa

Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas.

10

Unit 10: Makanan berzat

Standard Kandungan mendengar dan bertutur

Standard Kandungan Membaca

Standard Kandungan Menulis

Standard Kandungan Seni Bahasa

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Standard Pembelajaran mendengar dan bertutur 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Standard Pembelajaran Membaca

3.3 Membina dan menulis perkataan , frasa dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Standard Pembelajaran Seni Bahasa

2.3 membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard Pembelajaran Menulis

Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal bergading, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas.

4.2.1 mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara yang betul melalui penceritaan secara didik hibur.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 : 2011 MINGGU 11 - 20 TEMA 3 : HIDUP SELAMAT TEMA 4 : HIDUP BAHAGIA

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2011

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

Tema: Hidup Selamat

Tajuk: Simpan dengan Selamat

11

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN MENDENGAR MEMBACA MENULIS SENI BAHASA MEMBACA DAN BERTUTUR 1.3 mendengar, 3.3 membina dan 2.3 mambaca 4.3 Mengujarkan 3.3 Membina dan mamahami dan menulis kuat pelbagai bahasa yang menulis memberi respon perkataan, frasa bahan bacaan indah dan perkataan, frasa terhadap sesuatu dan ayat dengan dengan lancar, menggunakan dan ayat dengan arahan soalan betul sebutan yang dengan kreatif betul dan pesanan jelas dan intonasi yang didengar yang betul dengan betul STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MENDENGAR MEMBACA MENULIS SENI BAHASA MEMBACA DAN MEMBACA 1.3.1 Mendengar, 3.3.1 Membina 2.3.1 Membaca 4.3.1 3.3.3 Membina memahami dan dan menulis kuat ayat tunggal Mengujarkan dan menulis frasa memberikan perkataan yang dengan lancar, dialog dengan dengan betul respon terhadap mengandungi sebutan yang sebutan dan sesuatu arahan suku kata terbuka jelas dan intonasi intonasi yang secara lisan atau dan tertutup yang betul betul dan jelas gerak laku dengan betul dan tentang sesuatu dengan betul kemas perkara melalui lakonan secara didik ilmu

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2011

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

Tema: Hidup Selamat

Tajuk: Pastikan Selamat 12

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MENDENGAR MEMBACA MENULIS SENI BAHASA DAN MEMBACA 1.3.2 Mendengar, 2.3.2 Membaca 3.3.1 Membina 4.3.1Mengujarkan memahami dan kuat ayat tunggal dan menulis dialog dengan memberikan dan ayat majmuk perkataan yang sebutan dan respons dengan dengan lancar, mengandungi intonasi yang betul secara lisan sebutan yang suku kata terbuka betul dan jelas terhadap jelas dan intonasi dan tentang sesuatu pelbagai soalan yang betul tertutup dengan perkara melalui bertumpu. mengikut tanda betul dan kemas lakonan secara baca. didik hibur.

ISNIN STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

SELASA STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

RABU STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

KHAMIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

JUMAAT STANDARD KANDUNGAN TATABAHASA 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN TATABAHASA 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2011

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

Tema: Hidup Sihat

13

Tajuk: Berhati-Hati Kawan

ISNIN STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN MEMBACA 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.

SELASA STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

RABU STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

KHAMIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA 4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

JUMAAT STANDARD KANDUNGAN TATABAHASA 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN TATABAHASA 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2011

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

Tema: Hidup Selamat

Tajuk: 14 Saya Selamat di Sini

ISNIN STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN MEMBACA 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.

SELASA STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

RABU STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

KHAMIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

JUMAAT STANDARD KANDUNGAN TATABAHASA 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

STANDARD PEMBELAJARAN TATABAHASA 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata ganti diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2011

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

Tema: Hidup Selamat

Tajuk: 15 Berhati-hati di Jalan Raya

ISNIN STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN MEMBACA 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

SELASA STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

RABU STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

KHAMIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

JUMAAT STANDARD KANDUNGAN TATABAHASA 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MEMBACA MENULIS SENI BAHASA TATABAHASA 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2011

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

Tema: Hidup Bahagia

Tajuk: 16 Taman Kita

-

Mari Bertutur Gotong Royong Taman Melati Pertandingan Taman Tercantik

ISNIN STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN MEMBACA 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

SELASA STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

RABU STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

KHAMIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

JUMAAT STANDARD KANDUNGAN TATABAHASA 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MEMBACA MENULIS SENI BAHASA TATABAHASA
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2011

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

Tema: Hidup Bahagia

17

Tajuk: Rakan Karib

-

Anas Rakan Anas Bermain LayangLayang Pantun Rakan Karib

ISNIN STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN MEMBACA
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

SELASA STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

RABU STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

KHAMIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

JUMAAT STANDARD KANDUNGAN TATABAHASA 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MEMBACA MENULIS SENI BAHASA TATABAHASA
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.
4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2011

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

Tema: Hidup Bahagia

18

Tajuk: Jiran Huda

-

Hidup Berjiran Taman Ibu

ISNIN STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN MEMBACA
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

SELASA STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

RABU STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

KHAMIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

JUMAAT STANDARD KANDUNGAN TATABAHASA
5.1 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MEMBACA MENULIS SENI BAHASA TATABAHASA
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2011

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

Tema: Hidup Bahagia

19

Tajuk: Hidup Saling Membantu

-

Penduduk Taman Melati Anas yang Baik Hati Gagak yang Sombong

ISNIN STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN MEMBACA
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

SELASA STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bah an untuk memberi respons dengan betul

RABU STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

KHAMIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

JUMAAT STANDARD KANDUNGAN TATABAHASA
5.1 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MEMBACA MENULIS SENI BAHASA TATABAHASA
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5..1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya yang mudah dengan betul mengikut konteks.

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2011

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

Tema: Hidup Bahagia

20

Tajuk: Meriahnya Selamat Hari Lahir

-

Hari Keluarga Taman Melati Perayaan di Malaysia

ISNIN STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN MEMBACA
1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

SELASA STANDARD KANDUNGAN MEMBACA
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

RABU STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

KHAMIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

JUMAAT STANDARD KANDUNGAN TATABAHASA
5.1 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MEMBACA MENULIS SENI BAHASA TATABAHASA
2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.
4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya yang mudah dengan betul mengikut konteks.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEMA 5

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2011
KELOMPOK TEMA/TAJUK ISNIN
STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

SELASA
STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

RABU
STANDARD KANDUNGAN MENULIS

KHAMIS
STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

JUMAAT
STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

Tema: Mari bertani

Tajuk: 1. Kebun Datuk Anas 2. Lawatan ke Taman Tinggi Cameron 1.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

21

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

ISNIN
STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

SELASA
STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

RABU
STANDARD KANDUNGAN MENULIS

KHAMIS
STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

JUMAAT
STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

Tema: Mari bertani

Tajuk: 1. Buah-buahan Tempatan 2. Membuat jus Belimbing 3. Musim Buahbuahan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.2Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

22

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

2. 2. 2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.1. 2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK
Tema: Mari Bertani

ISNIN
STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

SELASA
STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

RABU
STANDARD KANDUNGAN MENULIS

KHAMIS
STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

JUMAAT
STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

Tajuk:

23

1. Ternakan Ayam 2. Ternakan Ayam Kampung

1.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.6Menulis untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.2Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1Memahami dan
menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK
Tema: Mari Bertani

ISNIN
STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

SELASA
STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

RABU
STANDARD KANDUNGAN MENULIS

KHAMIS
STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

JUMAAT
STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

Tajuk: 1. Ternakan Ikan 2. Kolam Ikan Keli datuk 3. Nelayan dan ikan 1.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.6Menulis untuk
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan

4.3Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

kecil

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

menggunakan bahasa yang santun.

secara didik hibur.

24

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.6. 2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

ISNIN
STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

SELASA
STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

RABU
STANDARD KANDUNGAN MENULIS

KHAMIS
STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

JUMAAT
STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

Tema: Mari Bertani

Tajuk:

1. Menanam Pokok Bunga 2. Faedah Bercucuk Tanam 3. Faedah Bercucuk Tanam

25

4. Usaha Tangga Kejayaan 5. Mari Berkebun

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.5.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

ISNIN
STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

SELASA
STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

RABU
STANDARD KANDUNGAN MENULIS

KHAMIS
STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

JUMAAT
STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

Tema: Mari Bertani

Tajuk: 1. Menternak Kambing 2. Menternak Burung Puyuh 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

26
3. Menternak Lembu Susu 4. Menternak Itik 5. Menternak Ikan Talapia

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

secara bertatasusila.

diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.

penceritaan secara didik hibur.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

ISNIN
STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

SELASA
STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

RABU
STANDARD KANDUNGAN MENULIS

KHAMIS
STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

JUMAAT
STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

Tema: Mari Bertani

Tajuk: 1. Seronoknya Bercucuk Tanam 2. Menanam Pokok Bunga 3. Faedah Bercucuk Tanam 4. Usaha Tangga Kejayaan 5. Mari Berkebun 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

27

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

ISNIN
STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

SELASA
STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

RABU
STANDARD KANDUNGAN MENULIS

KHAMIS
STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

JUMAAT
STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

Tema: Mari Bertani

Tajuk: 1. Buah-buahan 2. Membuat Jus Epal 3. Buah Kelapa 4. Buah-buahan Tempatan 5. Buah-buahan Tempatan 1.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

28

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

TEMA 6 ± ALAM INDAH DAN SELAMAT

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2 STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

HARI 3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS

HARI 4 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

29

Tema: Alam Indah dan Selamat Tajuk:

Sungai Kita

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tetap secara bertatasusila

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindakan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukkan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bahan bukangrafik.

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tetap secara bertatasusila STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2 STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.6 Membaca pelbagai bahan satera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

HARI 3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

HARI 4 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukkan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

30

Tema: Alam Indah dan Selamat Tajuk: Sungai Kita

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MEMBACA MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata.

3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul.

4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2 STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

HARI 3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS

HARI 4 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

31

Tema: Alam Indah dan Selamat Tajuk: Mari Berkelah

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tetap secara bertatasusila STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan satera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MEMBACA MENULIS

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukkan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata.

3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul.

4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.5 Bercerita dan menceritakan semula sesuatu perkara dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2 STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

HARI 3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS

HARI 4 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

32

Tema: Alam Indah dan Selamat Tajuk: Mari berkelah

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul

3.4 Menulis implak dengan tepat

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa secara didik hibur.

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN SENI BAHASA ASPEK TATABAHASA

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal

2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul

3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat

4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafazkan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2 STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

HARI 3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS

HARI 4 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

33

Tema: Alam Indah dan Selamat Tajuk: Fikir Dahulu Sebelum Buang

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tetap secara bertatasusila STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

2.6 Membaca pelbagai bahan satera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur STANDARD PEMBELAJAR AN SENI BAHASA

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukkan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata.

3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2 STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

HARI 3 STANDARD KANDUNGAN MENULI

HARI 4 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

34

Tema: Alam Indah dan Selamat Tajuk: Fikir Dahulu Sebelum Buang

1.5. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan frasa dan ayar dengan betul

4.4 Melafaz dan memahami puisi dan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur STANDARD PEMBELAJAR AN SENI BAHASA 4.4.1 Melafaz pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukkan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

mengikut tanda baca.

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2 STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

HARI 3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS

HARI 4 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

35

Tema: Alam Indah dan Selamat Tajuk: Cekap Dan jimat

1.2 Mendengar,menge cam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata,perkataan,fras a,dan ayat dengan betul STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan satera yang sesuai bagi memupuk minat membaca

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan .

STANDARD PEMBELAJARA N MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

4.3 Megujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur STANDARD PEMBELAJAR AN SENI BAHASA

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai sitiuasi

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan

3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2 STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

HARI 3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS

HARI 4 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

36

Tema: Alam Indah dan Selamat Tajuk: Bercuti Di Kampung

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJAR AN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul mengunakan bahasa yang santun

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja eengan betul mengikut konteks

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2 STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

HARI 3 STANDARD KANDUNGAN MENULIS

HARI 4 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA

HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

37

Tema: Alam Indah dan Selamat Tajuk: Bercuti Di Kampung

1.5 Bercerita dan menceritakan semula sesuatu perkara dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.3 membina dan menulis perkataan ,frasa dan ayat yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJAR AN SENI BAHASA

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul .

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intosi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN,FN+FK dengan betul dalam pelbagai situasi

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.