BAHAGIAN A 2.1.

0 DEFINI PERLEMBAGAAN

Kesimpulannya, anakah sesuatu keputusan kerajaan itu akan dibuat, bagaimana kuasa akan diagih-agihkan antara institusi-institusi kerajaan, menetapkan sa
Kamus Dewan Edisi Empat undang-undang atau peraturan negeri, dasar pemerintah negeri: Malaya bersatu padu dlm maksud mencapai
A.S. Hornby dalam kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English satu sistem berkerajaan di mana undang-undang dan prinsip-prinsip kerajaan tersebut adalah berpandukan bagaimanakah sesebuah negara itu diperintah

Geoffrey Marshall Graeme C. Moodie

dan

Satu gabungan dan fungsi kepada prinsip bahagianbahagian tertentu sesebuah Negara yang mengawal kerajaan atau badan yang dikenali sebagai rakyat.

Menurut R.N. Gilchrist (Principles of Political Science),

C.H. Pitchett

DEFINISI satu badan atau peraturan yang bertulis atau tidak bertulis yang dapat mengenal pasti kerajaan yang dibentuk, satu pembentukan kuasa untuk pelbagai organisasi kerajaan dan prinsip-prinsip umum yang akan menggunakan kuasa ini.
C.F. Strong (Modern Political Constitution) Perlembagaan boleh ditegaskan sebagai koleksi prinsip-prinsip kuasa pemerintah, hakhak memerintah dan hubungan antara keduanya akan diubah.

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN peraturan perundangan

satu

rangka

kerja

yang menjadikan atau membuatkan sistem pemerintahan negara itu
Robert A. Dahl (Modern Political Analysis) sistem politik sesebuah negara itu kompleks dan seimbang, peranan politik dengan sendirinya terbentuk. Peranan ini ditadbir dan koleksi koleksi pentadbiran dalam satu sistem politik akan memberikan perlembagaan kepada kerajaan untuk

KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN
C.A. Leeds (Politics) Perlembagaan sesebuah negara bermaksud sebagai prinsip-prinsip atau dasar-dasar penting berpandukan kepada cara mana negara itu diperintah dan diisytihar, sama ada dibentuk dalam undang-undang, adat kebudayaan atau Majlis Piagam Perjanjian.