penyelia asrama

Ruj.

Kami Tarikh

: KP(PP)SULIT 0063/27/20/12 ( : Mac 2011

)

Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Semua Ketua Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia, Pengarah Pelajaran Negeri Sabah, Pengarah Pelajaran Wil. Persekutuan Labuan Pengarah Kolej Matrikulasi Wil. Persekutuan Labuan.

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

URUSAN PEMANGKUAN PENYELIA ASRAMA GRED N17 KE GRED N22 BAGI NEGERI SABAH DAN W.P. LABUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2011

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y.Bhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ tuan/ puan mengenai perkara di atas.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia

akan mengadakan urusan pemangkuan Penyelia Asrama Gred N17 ke Gred N22 bagi Negeri Sabah dan W.P. Labuan tahun 2011. Penyelia Asrama Gred N17 di bawah Perkhidmatan Pendidikan yang telah

1

dan diperakukan oleh Ketua Jabatan. lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM).2002. 2 . kerjasama Ketua-Ketua Jabatan adalah dipohon untuk menghebahkan iklan mengenai urusan pemangkuan ini kepada semua pegawai di bawah penyeliaan masing-masing yang layak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan di para 3 dan 4 di atas.1 3. Sehubungan itu.3 3. Manakala syarat khusus pemangkuan Penyelia Asrama Gred N17 ke Gred N22 adalah seperti berikut: 4.7 bebas sebagai Peminjam Tegar Institusi Pendidikan.5 telah disahkan dalam perkhidmatan. lulus pengisytiharan harta.2 3. 5. 3. Syarat-syarat umum kelayakan calon untuk urusan pemangkuan Penyelia Asrama Gred N17 ke Gred N22 adalah seperti berikut : 3.memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat mengikut skim perkhidmatan Penyelia Asrama adalah dipelawa untuk memohon dalam urusan pemangkuan pada kali ini. Senarai kekosongan jawatan Penyelia Asrama Gred N22 adalah seperti di Lampiran ‘A’.12.4 3. 4. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.1 Dilantik secara tetap sebagai Penyelia Asrama Gred N17 di bawah Perkhidmatan Pendidikan sebelum atau pada 31. bebas daripada tindakan tatatertib. 3.6 3.

Apabila menerima permohonan daripada pegawai-pegawai berkenaan.2. tatatertib.2.2. kerjasama Ketua-Ketua Jabatan adalah dipohon untuk: 7.2 menentukan hanya permohonan yang dibuat oleh caloncalon yang memenuhi syarat seperti di para 3 dan 4 di atas sahaja dikemukakan ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia di Kementerian Pelajaran Malaysia bersama-sama dengan dokumen-dokumen setiap orang pemohon seperti berikut: 7. 7.4 Kenyataan dan pengesahan Ketua Jabatan mengenai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan. tempoh percubaan berdenda. pengisytiharan harta. cuti tanpa gaji.2. Dimaklumkan bahawa setiap permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti di Lampiran ‘B’ dan dikemukakan kepada Ketua Jabatan masing-masing yang menyimpan Buku Perkhidmatan Kerajaan pegawai.1 Borang Permohonan (Lampiran B).6. 7. 7.1 menyemak dan memastikan ketepatan dan kesahihan maklumat yang diberikan oleh calon-calon yang memohon.2 Salinan Kad Pengenalan. dan 3 . pelepasan jawatan atau perletakan jawatan (Lampiran D).3 Senarai nama-nama pegawai yang memohon mengikut format seperti di Lampiran ‘C’ dengan menggunakan program MICROSOFT ACCESS dalam bentuk hard copy dan soft copy. 7. 7.

62604 PUTRAJAYA.2.2. permohonan bagi urusan pemangkuan ini akan dibawa untuk pertimbangan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan ini.2. Kementerian Pelajaran Malaysia. Untuk makluman.p: En. pemohonan hendaklah dikemukakan melalui Bahagian masing-masing seperti di Lampiran ‘F’. Blok E12 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.5 Surat Akuan Pinjaman Institusi Pendidikan/Tabung Pendidikan (Lampiran E).5 di atas hendaklah dikemukakan seperti berikut: 8. Md Ramzi Bin Ishak) 9.2 Semua permohonan hendaklah dikemukakan ke Bahagian ini seperti alamat yang tertera di bawah ini sebelum atau pada 16 Mei 2011:- Ketua Setiausaha. (u. Semua dokumen yang diperlukan di para 7. 4 .7. 8. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Aras 4.1 hingga 7. 8.1 Bagi pegawai-pegawai yang berada di Sekolah Menengah Teknik/ Sekolah Menengah Vokasional/ Sekolah Pendidikan Khas/ Sekolah Berasrama Penuh/Kecemerlangan/ Sekolah Agama Bantuan Kerajaan.

Datuk/ Dato’/ Datin/ tuan/ puan berikan dalam melancarkan urusan ini adalah sangat-sangat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Di atas segala kerjasama Y.Permohonan yang lewat diterima atau tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan. 10. b. ( KHADIJAH BINTI KASSIM ) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “ “ CINTAILAH BAHASA KITA “ Saya yang menurut perintah. Ketua Setiausaha. Kementerian Pelajaran Malaysia 5 . Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dirujuk kepada Puan Junaidah binti Ismail dan Cik Azizah binti Merni di talian 03-88847865/ 03-88847929.Bhg. Sekian.p.

Salinan Kepada: Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Kementerian Pelajaran Malaysia Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Sumber Kementerian Pelajaran Malaysia 6 .

P. SABAH NEGERI BILANGAN KEKOSONGAN 3 7 . LABUAN BIL 1.LAMPIRAN ‘A’ SENARAI KEKOSONGAN JAWATAN PENYELIA ASRAMA GRED N22 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI NEGERI SABAH DAN W.

LAMPIRAN ‘B’ BORANG PERMOHOHAN PEMANGKUAN PENYELIA ASRAMA GRED N17 KE GRED N22 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2011 LEKATKAN GAMBAR BERUKURAN PASPORT (GAMBAR TERBARU) Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Aras 1-5. Telefon Rumah/Handphone : 3. 4. 8. 6. Kad Pengenalan Baru (Sila kepilkan salinan Kad Pengenalan) Tarikh Lahir Tarikh dilantik ke jawatan Penyelia Asrama Gred N17 Tarikh disahkan dalam perkhidmatan Tempat bertugas sekarang (Alamat penuh dengan poskod) Gaji Pokok dan Matagaji No. Butir-butir peribadi saya adalah seperti berikut :1. PERMOHONAN BAGI URUSAN PEMANGKUAN PENYELIA ASRAMA GRED N22 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2011 Saya dengan sukacitanya memohon untuk dipertimbangkan di dalam urusan pemangkuan tersebut di atas. Fax No. : : 5. Ramzi bin Ishak) Tuan. :RM : : : _______(P______T___) 8 . Telefon Pejabat No. Blok E12 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA (u. Nama Penuh : *Encik/Puan/Cik : : No. : 7. 2.p : Encik Md.

Sekian. 10. Saya memahami bahawa Kementerian Pelajaran boleh menolak permohonan ini jika terdapat sebarang maklumat yang tidak betul atau tidak lengkap.9. terima kasih. Saya mengakui bahawa segala maklumat dalam borang ini adalah betul dan lengkap. ………………………………………………… (Tandatangan) Nama : Tarikh : (TARIKH TUTUP PERMOHONAN IALAH PADA 16 MEI 2011) (Tandakan _/ dalam petak yang sesuai dan * potong yang mana tidak berkenaan) 9 . Oleh itu saya sanggup bertukar ke mana-mana tempat seperti yang diarahkan jika sekiranya saya berjaya dipilih untuk memangku. Saya memahami bahawa Lembaga Kenaikan Pangkat boleh mengenakan penalti sekiranya saya menolak penempatan pemangkuan. Yang Benar. Saya sesungguhnya mengetahui bahawa urusan pemangkuan ini akan melibatkan pertukaran.

ALAMAT TEMPAT BERTUGAS 2008 (20%) 2009 (35%) 2010 (45%) BEBAS PEMINJAM TEGAR CATATAN PERAKUAN KETUA JABATAN NAMA NP.00) 00.00 (00.00 (00. BARU TARIKH LAHIR 1 00.00 (00.00) 00.LAMPIRAN ‘C’ SENARAI CALON-CALON BAGI URUSAN PEMANGKUAN PENYELIA ASRAMA GRED N17 KE GRED N22 DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA CALON : TARIKH LANTIKAN PENYELIA ASRAMA GRED N17 TARIKH DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN MARKAH PRESTASI (100%) JUMLAH TATATERTIB UMUR BIL.P.00) DISOKONG BTT BPT PEGAWAI PENYEDIA ADALAH DISAHKAN BAHAWA BUTIR YANG TERCATAT DI ATAS ADALAH TEPAT DAN BETUL MENGIKUT BUKU PERKHIDMATAN KERAJAAN JABATAN INI: PEGAWAI PENYEMAK ADALAH DISAHKAN BAHAWA BUTIR YANG TERCATAT DI ATAS ADALAH TEPAT DAN BETUL MENGIKUT BUKU PERKHIDMATAN KERAJAAN JABATAN INI: PENGESAHAN KETUA JABATAN ADALAH DISAHKAN BAHAWA BUTIR YANG TERCATAT DI ATAS ADALAH TEPAT DAN BETUL MENGIKUT BUKU PERKHIDMATAN KERAJAAN JABATAN INI: TANDATANGAN : TANDATANGAN : TANDATANGAN : NAMA / JAWATAN : NAMA / JAWATAN : NAMA / JAWATAN : TARIKH : TARIKH : TARIKH : 10 . K.

2...... ……………………... …………………….. :…………………………………………… :…………………………………………… 11 .. 5.. No. Nama Pemohon : Encik/Puan ……………………………………......LAMPIRAN ‘D’ KENYATAAN DAN PENGESAHAN KETUA JABATAN BAGI URUSAN PEMANGKUAN PENYELIA ASRAMA GRED N17 KE GRED N22 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2011 1....... 4..Jenis Kesalahan Jenis Hukuman Tarikh Hukuman (Jika telah diputuskan) Status Kes (Jika belum diputuskan) :…………………………………………… : ………………………………………….... Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Tahun (a) (b) (c) 2008 2009 2010 : : : Markah Penuh (%) ……………………. Kad Pengenalan : (Baru)……………………… (Lama)……………………. Kenyataan Tatatertib.. Opsyen Sistem Saraan Malaysia (SSM) Adalah disahkan bahawa pegawai di atas telah memilih/tidak memilih* Sistem Saraan Malaysia. 3.... Adalah disahkan pegawai ini:(a)* BEBAS dari sebarang kes Tatatertib/Surcaj/BPR/Mahkamah ATAU (b)* TELAH/SEDANG dikenakan tindakan Tatatertib/Surcaj/BPR/Mahkamah seperti berikut..

.................. Kenyataan Mengenai Pengisytiharan Harta Adalah disahkan pegawai di atas :(a)* TELAH mengisytiharkan harta kepada Pihak Berkuasa Tatatertib dan telah diluluskan pada ………………………………………………………........ Telah diluluskan pelepasan jawatan dengan izin/perletakan jawatan pada ...... Pernah/tidak pernah * diluluskan cuti tanpa gaji * di bawah Perintah Am Bab C mulai/pada .......... (sila sertakan salinan surat kelulusan) BELUM mengisytiharkan harta kepada Pihak Berkuasa Tatatertib (b)* 7.............. (TANDATANGAN KETUA JABATAN) NAMA :………………………………........ Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda/Cuti Tanpa Gaji/ Pelepasan Jawatan Dengan Izin/Perletakan Jawatan Adalah disahkan bahawa pegawai di atas.. (b) (c) ………………………………………………... 12 ... JAWATAN :………………………………… COP JAWATAN : CATATAN * Potong yang mana tidak berkenaan........... hingga .......................... # Pegawai yang tidak mengisytiharkan harta tidak akan dipertimbangkan dalam urusan ini............. (a) Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulai .6... hingga .............

mengesahkan Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / tabung pendidikan. saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah peraturan 4(f) dan peraturan 4(g).. Sekiranya tidak benar. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………………… mulai tarikh ………………… hingga ………………sebanyak RM…………. ………………………………………………… Tandatangan Pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : : 13 ..LAMPIRAN ‘E’ SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN Saya……………………………………No bahawa : KP……………………………….hingga Rm …………………………. Saya ………………………………… sebanyak mengesahkan masih belum membuat bayaran. Hingga …………………… sebanyak RM …………… dan ……… mulai tarikh ………………………………………. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada…………………………… mula tarikh………………………. dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada …………………………… mulai tarikh ……………… hingga ………………… sebanyak RM ………………dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada …………………………………… PERAKUAN Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar.

Sekolah Berasrama Kecemerlangan Penuh/ Bahagian Pengurusan Penuh/ Kecemerlangan Sekolah Berasrama 2. Jenis Sekolah Bahagian Bertanggungjawab Bagi Menyelaraskan Perakuan 1. Sekolah Sukan dan Sekolah Seni Bahagian Sukan. Sekolah Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Khas 4. Sekolah Menengah Teknik Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional 3. Sekolah Kerajaan Agama Bantuan Bahagian Pendidikan Islam 5.LAMPIRAN ‘F’ BAHAGIAN-BAHAGIAN YANG BERTANGGUNGJAWAB MENYELARAS PERAKUAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI-PEGAWAI DI SEKOLAH-SEKOLAH BERKAITAN Bil. Seni dan Ko-Kurikulum 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful