Pelan Induk Perindustrian Kedua (PIP2

)
dilancarkan pada 28 Nov 1996 oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad o bermatlamat menggalakkan kerajaan membaiki dan mengambil langkah sesuai untuk memajukan ekonomi negara o dilanjutkan bagi jangka masa 10 tahun
o

Objektif   Meningkatkan eksport negara menggunakan sumber asli Berusaha meningkatkan nilai produktiviti yang dihasilkan Memastikan pertumbuhan ekonomi Menambahkan peluang pekerjaan .

(i) penggunaan Teknologi Tinggi(automasi/perobotan) (ii)peningkatan Produktiviti Kator Jumlah (TFP) melalui tumpuan kepada pengetahuan & perkilangan berintensifkan modal. .)Strategi Pengilangan Secara Berintegrasi (Manufacturing Plus Strategy) (a) Peralihan dari aktiviti pemasangan & nilai ditambah rendah kepada aktiviti-aktiviti nilai yang lebih tinggi seperti: (i) R&D serta reka bentuk produk (ii)pengedaran dan pemasaran (b) Penganjakan seluruh rantaian nilai ke tahap yang lebih tinggi melalui pertumbuhan berteraskan produktiviti. inovasi.Strategi Pembangunan Ekonomi PIP2 1. aplikasi teknologi baru. amalan pengurusan terbaik & penggunaan sumber yang lebih berkesan.

industri sokongan. prasarana dan institusi yang diperlukan. pembekal.) Pembangunan Perindustrian Berasaskan Kelompok dengan penekanan : (a) pembangunan kelompok industri yang berdaya saing menerusi integrasi industri utama. perkhidmatan sokongan perniagaan yang kritikal. (b) meningkatkan rangkaian di dalam dan di antara subsektor industri dan pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) tempatan .2.

infrastruktur fizikal dan perkhidmatan sokongan perniagaan  .Teras Strategi PIP2 Orientasi global ² menyesuaikan perubahan persekitraran global Peningkatan daya saing ² tumpuan pada pembangunan kelompok industri dengan perluaskan rangkaian perinsutrian serta peningkatan produktiviti Pembaikan keperluan asas ekonomi ² tumpuan pada pembangunan & pengurusan sumber manusia. perolehan teknologi teknologi serta peningkatan keupayaan menyerap teknologi.

pengedaran dan perolehan. reka bentuk produk. . Memupuk syarikat perkilangan milik rakyat Malaysia ² menigkatkan penyertaan syarikat milik rakyat Malaysia dalam aktiviti perkilangan & aktiviti-aktiviti berkaitan terutamanya dalam kelompok industri yang strategik. pemasaran. Proses intensif maklumat dan berteraskan pengetahuan ² dalam akitiviti perkilangan dan aktiviti berkaitan seperti R&D.

. a) 4. Elektrik dan elektronik Kumpulan industri kimia Farmaseutikal Petrokimia Kumpulan industri pengangkutan Marin Aeroangkasa Automotif Motosikal Kumpulan industri galian Logam Komposit Seramik Polimer 5. a) b) c) d) b) c) d) 8.KUMPULAN INDUSTRI PIP2 1. a) b) 3. a) b) c) d) c) d) 7. (a) (b) 6. Kumpulan industri mesin dan jentera Kumpulan berasaskan sumber Produk berasaskan kayu Produk berasaskan minyak kelapa sawit (makanan & bukan makanan) Produk berasaskan koko Produk berasaskan getah Kumpulan industri berasaskan pertanian & produk makanan Buah-buahan dan sayur-sayuran Bunga-bungaan Ikan dan produk ikan Ternakan dan produk ternakan Kumpulan industri tekstil dan pakaian 2.

Ahli-ahli terdiri daripada individu daripada sektor awam & swasta. memberi panduan & arah tuju dasar bagi pelaksanaan PIP2. menyelia & memberi panduan kepada Pasukan Petugas Industri (PPI) & mempertimbangkan cadangan dasar daripada PPI sebelum dibentangkan kepada ICC. . ICC dipengerusikan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri .Rangka Kerja Institusi PIP2  IPIC yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha MITI.

 . a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Berkuatkuasa pada 20 Feb 2001. kumpulan kerja kelompok & pasukan petugas telah digabungkan untuk membentuk 10 PPI seperti: Produk berasaskan minyak kelapa sawit (makanan dan bukan makanan) Produk berasaskan pertanian dan makanan Aeroangkasa Produk berasaskan kayu Produk berasaskan getah Elektrik dan elektronik Automotif Mesin & kelenkapan (termasuk perkhidmatan kejuruteraan) Farmaseutikal Petrokimia Setiap PPI akan menggalakkan pembangunan kelompok industri. Tumpuan utama ialah memperkukuh pembangunan perindustrian berasaskan kelompok & pengilangan secara berintegrasi bagi meningkatkan daya saing kelompok industri.

pembuatan dan pertanian Tempoh 14 tahun yang menjadi asas bagi mencapai taraf negara maju menjelang tahun 2020 .Pelan Induk Perindustrian Ketiga (PIP3) Dilancarkan pada tahun 2006 dengan jelas telah menetapkan dasar-dasar bagi sektor perkhidmatan.

iaitu pengeluaran.Objektif   Merapatkan jurang antara kaum dalam tiga teras ekonomi. pemilikan aset produktif dan pekerjaan Meningkatkan pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindutrian Bumiputera yang berdaya tahan serta berdaya saing Melahirkan masyarakat saintifik & teknologi bumiputera yang semakin bertambah dengan sokongan kementerian & agensi . perkhidmatan dan pertanian Dijadikan asas kemajuan negara dalam tempoh 14 tahun yang akan datang bagi membantu mengenal pasti peluang untuk mengurangkan jurang antara etnik dalam keushawanan.

Strategi   Membangunkan perdagangan serta perindustrian bagi menggalakkan penglibatan bumiputera yang bermakna dalam ekonomi Meningkatkan strategi perhubungan antara entiti bumiputera dengan bukan bumiputera Menggalakkan kerjasama antara kaum untuk menjana sinergi serta meningkatkan daya saing syarikat-syarikat dalam & luar negara Meningkatkan keupayaan dan minda masyarakat Menyediakan kemudahan pembiayaan serta program sokongan lain .

sektor perkhidmatan yang inovatif dan berdaya saing .sektor pengeluaran yang matang .sektor pertanian yang moden & dinamik Memiliki sinergi untuk dimajukan bersama bagi menjana kemajuan negara industri asas tani serta memiliki potensi untuk muncul sebagai komponen yang amat penting dalam sektor pengeluaran memajukan pertanian baru & industri asas tani tempatan Memajukan sektor pembuatan & pertanian sebanyak 6% dan 5.2% sepanjang tempoh PIP3 .   Menyediakan kemudahan pembiayaan serta program sokongan lain Memajukan tiga teras ekonomi utama .