KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM)

TAKLIMAT 1
16-Apr-11 1

1.

DEFINISI KENAIKAN PANGKAT DAN PEMANGKUAN KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan Pangkat bererti peningkatan secara hakiki dari satu gred ke suatu gred yang lebih tinggi dalam perkhidmatan dan skim perkhidmatan yang sama dengan kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat. PEMANGKUAN Pemangkuan bererti pelaksanaan tugas oleh seseorang pegawai secara sepenuh masa suatu jawatan lain yang lebih tinggi grednya daripada gred hakiki pegawai itu dalam perkhidmatan dan skim perkhidmatan yang sama dengan kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat.

16-Apr-11

2

2.

JENIS KENAIKAN PANGKAT:

i)

Ke Gred

- ke mana-mana gred dalam Kumpulan Pengurusan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan (DG41 DG54) Secara Berkumpulan.

ii)

Ke Jawatan - ke mana-mana jawatan dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi (JUSA) Individu Faktor penerimaan dalam --- .

3.

JENIS PEMANGKUAN:

i)

Dengan tujuan dinaikkan pangkat: Pegawai layak mengikut skim perkhidmatan atau syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat.

ii)

Bukan dengan tujuan naik pangkat: Pegawai yang diperakukan tidak layak mengikut skim perkhidmatan atau syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat.

16-Apr-11

3

4.

ASAS KENAIKAN PANGKAT Kenaikan pangkat seseorang pegawai adalah berasaskan merit yang ditentukan mengikut:Kecekapan dan prestasi kerja Kelayakan, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman Sifat-sifat peribadi termasuk kesesuaian, keutuhan, potensi dan kepimpinan Kegiatan luar dan sumbangan kepada negara dan masyarakat Sebagai tambahan, Lembaga Kenaikan Pangkat boleh mengambil kira aspek lain yang difikirkan sesuai. Jika ada 2 atau lebih pegawai mempunyai merit yang sama, kelayakan akademik atau pengalaman kerja yang berkaitan dengan jawatan di samping kekananan pegawai hendaklah juga dijadikan asas pertimbangan dan pemilihan. [Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 P.U.(A) 176]

16-Apr-11

4

5.

KAEDAH PENETAPAN KEKANANAN PEGAWAI i. Pegawai Dalam Gred Lantikan Mengikut tarikh pegawai itu dilantik secara tetap ii. Pegawai Dalam Gred Kenaikan Pangkat Mengikut tarikh pegawai itu menyandang gred itu secara hakiki (tarikh naik pangkat) Jika dua atau lebih pegawai dilantik secara tetap atau dinaikkan pangkat ke gred yang sama dalam skim perkhidmatan yang sama pada tarikh yang sama, kekananan pegawai itu adalah sama. Kekananan seseorang pegawai akan hilang kerana bercuti tanpa gaji kecuali cuti belajar tanpa gaij dan dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda.
[Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 P.U.(A) 176] 16-Apr-11 5

SYARATSYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT i) Syarat-Syarat Asas Kenaikan Pangkat a) Kelayakan Mengikut Skim Perkhidmatan: 1) Telah disahkan dalam perkhidmatan (gred lantikan) 2) Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan 3) Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) yang ditetapkan 4) Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan b) Bebas dari hukuman tatatertib c) Lulus pengisytiharan harta d) Lulus tapisan keutuhan BPR 16-Apr-11 6 .6.

7. PEGAWAI YANG BOLEH DITIMBANG KENAIKAN PANGKAT a) b) c) d) e) f) Pegawai tetap Pegawai yang layak mengikut skim perkhidmatan Pegawai yang memohon (jika secara iklan yang disyaratkan memohon) Pegawai yang mengisi jawatan kader/dipinjam/tukar sementara ke agensi lain Pegawai yang sedang bercuti termasuk cuti tanpa gaji Pegawai yang memangku jika disyaratkan memangku terlebih dahulu 16-Apr-11 7 .

Sangkut atau Sandaran Pegawai meletak/melepas jawatan atau bersara pilihan semasa urusan naik pangkat diadakan Pegawai yang tidak mengisytihar harta Pegawai yang gagal dalam tapisan BPR Pegawai dalam tempoh hukuman tatatertib c) d) e) 16-Apr-11 8 . PEGAWAI YANG TIDAK BOLEH DITIMBANG KENAIKAN PANGKAT a) b) c) Pegawai percubaan. Sementara.8. Kontrak.

9. 4/1990 Dasar kenaikan pangkat bagi Pegawai yang sedang disiasat dan telah menerima Hukuman Tatatertib a) Pegawai yang ditohmah tetapi tidak dapat dibuktikan . Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.tidak layak dinaikkan pangkat mengikut tempoh dan urusan berikut : b) c) 16-Apr-11 9 .ditimbang dalam urusan kenaikan pangkat Pegawai yang mempunyai kes Prima-Facie .ditimbang dalam urusan naik pangkat dan dimaklumkan kepada Lembaga Kenaikan Pangkat Pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib .

mana yang terkemudian Turun Pangkat - 48 bulan atau 2 urusan. mana yang terkemudian - 36 bulan atau 1 urusan. mana yang terdahulu 30 bulan atau 1 urusan. mana yang terdahulu 12 bulan atau 1 urusan. mana yang terdahulu 18 bulan atau 1 urusan.HUKUMAN TEMPOH TIDAK LAYAK DINAIKKAN PANGKAT Amaran Denda Lucut Hak Emolumen Tangguh Pergerakan Gaji Turun Gaji - 6 bulan atau 1 urusan. mana yang terkemudian 16-Apr-11 10 .

10. . a) Secara berkumpulan dengan dipertandingkan mengikut merit bagi pemangkuan/kenaikan pangkat ke gred.Melalui iklan dengan mempelawa pegawai yang layak untuk memohon. b) Secara individu bagi pemangkuan/kenaikan pangkat ke jawatan iv) Melalui iklan/tanpa iklan: . KAEDAH PELAKSANAAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT i) Berasaskan kepada kekosongan jawatan:a) Jawatan kosong secara operasi/hakiki boleh digunakan untuk pemangkuan b) Hanya jawatan kosong secara hakiki boleh digunakan untuk kenaikan pangkat ii) Secara Khas Untuk Penyandang (KUP) jika skim perkhidmatan tidak mensyaratkan sesuatu kenaikan pangkat tertakluk kepada kekosongan jawatan. v) Memangku Terlebih Dahulu/Kenaikan Pangkat Terus:16-Apr-11 11 . iii) Secara berkumpulan/individu.Tanpa iklan di mana Ketua Jabatan dikehendaki mengemukakan senarai nama pegawai yang layak berserta dokumen/maklumat yang diperlukan. Hanya pegawai yang memohon sahaja yang dipertimbangkan.

Kenaikan pangkat ke gred boleh dinaikkan pangkat terus .Kenaikan pangkat ke jawatan memangku terlebih dahulu sekurang-kurangnya 6 bulan 16-Apr-11 12 .v) Memangku Terlebih Dahulu/Kenaikan Pangkat Terus:.

INSTRUMEN DAN KAEDAH PENILAIAN DALAM URUSAN PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT i. Tahun Kedua c. Temuduga iii. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 3 tahun terakhir dengan wajaran seperti berikut:a. Kaedah lain yang sesuai 20% 35% 45% 100% 16-Apr-11 13 . Tahun Ketiga Jumlah ii. Kursus v.11. Peperiksaan/Ujian iv. Tahun Pertama b.

mana yang terkemudian. b) Tarikh kenaikan pangkat ke jawatan. 16-Apr-11 14 . tarikh kenaikan pangkat tidak boleh lebih awal daripada tarikh pegawai itu diluluskan memangku jawatan itu atau pada tarikh jawatan hakiki itu kosong. PENETAPAN TARIKH KENAIKAN PANGKAT Tarikh kenaikan pangkat seseorang pegawai ialah tarikh yang ditentukan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat tertakluk kepada:a) Tarikh kenaikan pangkat ke gred tidak boleh lebih awal daripada tarikh kekosongan atau tarikh pegawai itu layak mengikut skim perkhidmatannya. yang mana kemudian.12.

13. Berdasarkan kekosongan jawatan a) Secara individu ke JUSA b) Secara berkumpulan dan mengikut bidang bagi PPPS sehingga Gred DG54 . PELAKSANAAN URUSAN PEMANGKUAN/ KENAIKAN PANGKAT PPPS/PPPLD i. Sabah dan Sarawak) .Bidang Umum hingga Gred DG54 (Semenanjung. Guru Cemerlang 16-Apr-11 15 . Pengetua Cemerlang b.Bidang Pendidikan Islam hingga Gred DG48 ii. Time-Based c. Secara Khas Untuk Penyandang (KUP) mengikut konsep: a .Bidang Teknikal hingga Gred DG54 .

5 tahun lagi - LNPT Markah Penilaian Calon Markah Panel Pemantauan - - Lulus PTK . Pengisytiharan harta. lulus tapisan tatatertib dan BPR. dan Terus sebagai Pengetua Cemerlang DG54 selama 2 tahun lagi. Pengisytiharan harta. - LNPT Markah Penilaian Calon Markah Panel Pemantauan - Lulus PTK .) - 2 tahun Pengetua Cemerlang DG54 di Sekolah Menengah. dan Perakuan Ketua Jabatan DG52 NAIK PANGKAT KE GRED DG54 - 1.5 tahun Pengetua SM . dan Terus sebagai Pengetua Cemerlang DG52 selama 1.5 tahun Pengetua Cemerlang DG52 di Sekolah Menengah. MARKAH PRESTASI MARKAH PANEL PENILAIAN TEMUDUGA C.. SYARAT-SYARAT PERKHIDMAT AN LAPORAN HARTA TATATERTIB DG48 NAIK PANGKAT KE GRED DG52 - Pengetua Cemerlang - 10 % Kuota 1. dan Terus sebagai Pengetua Cemerlang JUSA C di Sekolah Menengah - LNPT Markah Penilaian Calon Markah Panel Pemantauan Markah Panel Temuduga - Pengisytiharan harta.14. lulus tapisan tatatertib dan BPR. lulus tapisan tatatertib dan BPR. KAEDAH DAN SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT PENGETUA CEMERLANG TEMPOH BERKHIDMAT B. Selangor & . dan - - Perakuan Ketua Jabatan 16-Apr-11 16 . dan Perakuan Ketua Jabatan - - DG54 NAIK PANGKAT KE GRED JUSA C (Sabah. Sarawak. NAMA JAWATAN A. Perak..

- - LNPT Markah Penilaian Calon Markah Panel Pemantauan oleh jemaah Nazir (Pencerapan dlm kelas. Termasuk 3 tahun terakhir m/p pakar (tidak mesti sama opsyen asal). dan Terus sebagai Guru Cemerlang DG52 selama 3 tahun lagi. Pengisytiharan harta. SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN LAPORAN HARTA TATATERTIB DG41 NAIK PANGKAT KE GRED DG44 Guru Cemerlang - 7 tahun mengajar. - LNPT Markah Penilaian Calon Markah Panel Pemantauan - Lulus PTK . MARKAH PRESTASI MARKAH PANEL PENILAIAN TEMUDUGA C. KAEDAH DAN SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT GURU CEMERLANG SISWAZAH NAMA JAWATAN A.15. dan Terus sebagai Guru Cemerlang DG48 selama 3 tahun lagi. DG44 NAIK PANGKAT KE GRED DG48 - 3 tahun Guru Cemerlang DG44. Pengisytiharan harta. dan - Perakuan Ketua Jabatan. Pengisytiharan harta. lulus tapisan tatatertib dan BPR. - - Pengesahan dalam perkhidmatan Lulus PTK (tahap III ke atas). dan Perakuan Ketua Jabatan. dan Perakuan Ketua Jabatan. - DG48 NAIK PANGKAT KE GRED DG52 - 3 tahun Guru Cemerlang DG48. lulus tapisan tatatertib dan BPR. - LNPT Markah Penilaian Calon Markah Panel Pemantauan - Lulus PTK . dan Terus sebagai Guru Cemerlang DG44 selama 3 tahun lagi. TEMPOH BERKHIDMAT B. lulus tapisan tatatertib dan BPR. 16-Apr-11 17 .

SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN LAPORAN HARTA TATATERTIB DG52 NAIK PANGKAT KE GRED DG54 - 3 tahun Guru Cemerlang DG52. dan Perakuan Ketua Jabatan.NAMA JAWATAN A. Terus sebagai Guru Cemerlang DG54 selama 3 tahun. - LNPT Markah Penilaian Calon Markah Panel Pemantauan Markah Panel Temuduga - Pengisytiharan harta. lulus tapisan tatatertib dan BPR. Pengisytiharan harta. MARKAH PRESTASI MARKAH PANEL PENILAIAN TEMUDUGA C. dan Perakuan Ketua Jabatan. lulus tapisan tatatertib dan BPR. TEMPOH BERKHIDMAT B. - 16-Apr-11 18 . - LNPT Markah Penilaian Calon Markah Panel Pemantauan - - Lulus PTK . DG54 NAIK PANGKAT KE GRED KHAS C (Ada disekolah sahaja) - 2 tahun Guru Cemerlang DG54. dan Terus sebagai Guru Cemerlang Gred Khas C.

5. Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Biologi Kimia Fizik Sejarah Pendidikan Islam Matematik Tambahan Geografi Ekonomi Subjek 16-Apr-11 19 . 3.16. 10. 12. 6. 4. 8. DUA BELAS (12) SUBJEK UTAMA UNTUK DI SEKOLAH SAHAJA KENAIKAN PANGKAT GURU CEMERLANG GRED KHAS µC¶ Bil. 1. 11. 9. 7. 2.

disyaratkan berada selama tidak kurang 12 tahun di Gred DG3dan berada selama 2 tahun di matagaji maksimum P1 atau matagaji setaraf di P2 atau P3 di Gred DG3 . KAEDAH DAN SYARAT-SYARAT DI BAWAH SISTEM SARAAN BARU (SSB) .Bagi PPPS.Bagi PPPS/PPPLD yang kekal di bawah SSB (Tidak memilih SSM) .Berkuatkuasa mulai 1. disyaratkan berada di matagaji maksimum P1T22 Gred DGA6 atau matagaji setaraf di P2 atau P3 (Rujuk Syarat-Syarat Kenaikan Pangkat Secara Time-Based PPPS/PPPLD Di Bawah SSB) .1998 .1.Bagi PPPLD.KAEDAH PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED PPPS/PPPLD DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA RUJUKAN DAN PERATURAN 1.

KAEDAH DAN SYARAT-SYARAT DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM) i) Surat JPA(S)324/14/9 KLT.Bagi PPPLD. 22 (44A) bertarikh 28. .2002 .Kelayakan dan syarat PTK berdasarkan matagaji dan tempoh perkhidmatan pada 31 Oktober 2002 (Rujuk Kaedah/Syarat-Syarat Kenaikan Pangkat Di Lampiran A Surat JPA (S) 324/14/9 KLT.Bagi PPPS/PPPLD yang berada di matagaji dan tempoh perkhidmatan yang ditetapkan pada 31 Oktober 2002 . 22 (44A) bertarikh 28.10. disyaratkan berada selama tidak kurang 9 tahun di Gred DGA6 dan berada di matagaji P1T21 atau P1T20 atau matagaji setaraf di P2 atau P3 . Prinsip ini digunapakai bagi mereka yang memenuhi syarat dari segi matagaji tetapi berkhidmat kurang daripada tempoh yang ditetapkan pada 31 Oktober 2002.Memilih terima opsyen SSM .Bagi PPPS. disyaratkan berada selama tidak kurang 10 tahun di Gred DG3/DG41 bagi kenaikan pangkat ke Gred DG44 (KUP) dan tidak kurang 12 tahun di Gred DG3/DG41/DG44 bagi kenaikan pangkat ke Gred DG48 (KUP).2002 & Jadual Ringkasan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based PPPS/PPPLD) .10.2.

4 Tahun 2002) .Memilih terima opsyen SSM .Bagi PPPLD.Bagi PPPS/PPPLD yang tidak berada di matagaji yang ditetapkan mengikut surat JPA (S)324/14/9 KLT. 22 (44A) bertarikh 28.2002 .Kenaikan pangkat PPPS ke Gred DG44 (KUP) dan DG48 (KUP) adalah tertakluk kepada syarat lulus PTK . disyaratkan berada selama tidak kurang 10 tahun di Gred DGA29 dan lulus PTK bagi kenaikan pangkat ke Gred DGA32 (KUP) (Rujuk Skim Perkhidmatan PPPS dan PPPLD di LAMPIRAN µB¶ kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil.ii) Skim Perkhidmatan PPPS dan PPPLD di LAMPIRAN µB¶ kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil.2002 . disyaratkan berada selama tidak kurang 10 tahun di DG41 bagi kenaikan pangkat ke Gred DG44 (KUP) dan tidak kurang 10 tahun di DG44 bagi kenaikan pangkat ke Gred DG48 (KUP) .Berkuatkuasa mulai 1. 4 Tahun 2002 .10.Bagi PPPS/PPPLD yang dilantik selepas 31.10.Bagi PPPS.2002 Syarat Tempoh Perkhidmatan dan PTK .11.

mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan. d) e) 2. PPPLD GRED DGA6 KE GRED DGA5 (KUP) a) b) c) disahkan dalam perkhidmatan. berada di matagaji maksimum P1T22 Gred DGA6 atau matagaji yang bersamaan/lebih tinggi berhampiran di P2 atau P3. berkhidmat sekurang-kurangnya 12 tahun di Gred DG3 dikira dari tarikh lantikan PPP Kat. mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan. dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. PPPS GRED DG3 KE GRED DG2 (KUP) a) b) c) disahkan dalam perkhidmatan. berada di matagaji maksimum Gred DG3 P1T26 atau matagaji bersamaan/lebih tinggi berhampiran di P2 atau di P3 sekurangkurangnya 2 tahun. SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED (KUP) DI BAWAH SSB (BERKUATKUASA MULAI 1.1998) 1. D1 atau D2 atau PPPS T/Biasa (A19). dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan d) .3.1.

10. 28.10.2002 1.10. 22(44) BTH.10.2002 P1T25 9 THN PERKHIDMATAN Pada 31.2002 DG48 DG44 DG48 DG44 DG48 Dikecualikan daripada syarat lulus PTK Tahap 1 atau 2 untuk ke Gred DG44 (KUP) dan PTK Tahap 3 untuk ke Gred DG48 (KUP) .2002 P1T26 10 THN PERKHIDMATAN Pada 31.2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TANGGA GAJI P1T26 +1 THN 11 THN PERKHIDMATAN Pada 31. JADUAL RINGKAS KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED DI BAWAH SSM BAGI PPPS GRED DG41 KE GRED DG44 & DG48 (KUP) MULAI 2003 HINGGA 2014 DI LAMPIRAN A SURAT JPA(S)324/14/9 KLT. PPPS GRED DG3 YANG BERADA DI MATAGAJI P1T26 DAN P1T25 ATAU MATAGAJI YANG SETARAF DI P2 @ P3 PADA 31.10.4.

Dikecualikan daripada syarat lulus PTK Tahap 1 atau 2 untuk ke Gred DG44 (KUP). Disyaratkan lulus PTK Tahap 3 untuk ke Gred DG48 (KUP).10. iii.2002 . ii.2. Tempoh perkhidmatan 8 tahun atau lebih dalam Gred DG3 pada 31. PPPS GRED DG3 YANG BERADA DI MATAGAJI P1T18 HINGGA P1T24 ATAU MATAGAJI YANG SETARAF DI P2 @ P3 PADA 31.2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P1T24 TANGGA GAJI P1T23 P1T22 P1T21 P1T20 P1T19 P1T18 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 i.10.

2002 Taklimat. PPPS GRED DG3 YANG BERADA DI MATAGAJI P1T11 HINGGA P1T17 ATAU MATAGAJI YANG SETARAF DI P2 @ P3 PADA 31..10.2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P1T17 TANGGA GAJI P1T16 P1T15 P1T14 P1T13 P1T12 P1T11 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 i.. Disyaratkan lulus PTK Tahap 1 atau 2 untuk ke Gred DG44 (KUP) dan PTK Tahap 3 untuk ke Gred DG48 (KUP). Tempoh perkhidmatan 8 tahun atau lebih dalam Gred DG3 pada 31.10./siti .3. ii./Jadual Ringkas Time Based.

PPPLD YANG BERADA DI MATAGAJI P1T21 DAN P1T20 ATAU MATAGAJI YANG SETARAF DI P2 @ P3 PADA 31.2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DGA 32 DGA 32 Dikecualikan daripada syarat lulus PTK Tahap 1 atau 2 untuk ke Gred DGA32 (KUP) .10.2002 P1T20 9 THN PERKHIDMATAN PADA 31.10. 22(44) BTH.10. JADUAL RINGKAS KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED DI BAWAH SSM BAGI PPPLD GRED DGA29 KE GRED DGA32 (KUP) PADA TAHUN 2003 DAN 2004 LAMPIRAN A JPA(S)324/14/9 KLT.20025. 28.10.5.2002 TANGGA GAJI P1T21 9 THN PERKHIDMATAN PADA 31.

ii. SYARAT-SYARAT MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN PPPS/PPPLD . . lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED PPPS GRED DG44 KE GRED DG48 (KUP) (a) (b) (c) (d) berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun di Gred DG44. lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan.6. PERKHIDMATAN BIL. KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED PPPS GRED DG41 KE GRED DG44 (KUP) (a) (b) (c) (d) (e) disahkan dalam perkhidmatan.LAMPIRAN µB¶ PEK. 4 TAHUN 2002 i. dan diperakukan oleh ketua perkhidmatan. berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun di Gred DG41. dan diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.

dan diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan . telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun di Gred DGA29. KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED PPPLD GRED DGA29 KE DGA32 (KUP) (a) (b) (c) (d) (e) disahkan dalam perkhidmatan. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.III. lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan.

disebabkan Buku Rekod Perkhidmatan tiada/tidak kemaskini .ISU-ISU/MASALAH PELAKSANAAN URUSAN PEMANGKUAN/ KENAIKAN PANGKAT i) Jawatan terhad/calon ramai ii) Surat Keliling/Edaran Kementerian tidak sampai ke PPD/ Sekolah/Institusi lain menyebabkan calon tidak mengetahui mengenai iklan urusan pemangkuan/ kenaikan pangkat iii) Masalah data/maklumat .LNPT tiada/lewat disediakan .Senarai kekananan tidak lengkap/tidak kemaskini iv) Perakuan tidak lengkap/lewat diterima .Maklumat personel dan perjawatan dalam database tidak betul/tidak lengkap/tidak kemaskini .dokumen lain (Kenyataan tatatertib/harta/borang tapisan keutuhan BPR) tiada/lewat dikemukakan 16-Apr-11 30 .

v) vi) vii) viii) Markah prestasi tidak menggambarkan prestasi sebenar isu penilaian prestasi Calon tolak tawaran kerana enggan bertukar atau sebab lain Calon tercicir/tertinggal terutamanya kenaikan pangkat Time-Based Pertindihan calon dalam urusan kenaikan pangkat biasa (hakiki) dan kenaikan pangkat Time-Based 16-Apr-11 31 .

16-Apr-11 32 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA TAKLIMAT PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT 16-Apr-11 33 .

7 Januari 1994 (Tarikh kuatkuasa mulai 1 Januari 1992) 2) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.PRINSIP/KAEDAH PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT   Perlukan pemahaman mengenai skim-skim perkhidmatan skimkhususnya skel gaji.U. perubahan gaji dan peraturan berkaitan pelarasan gaji kenaikan pangkat.NP. 1 Tahun 1996 (Tarikh kuatkuasa mulai 1 Januari 1992) 3) Surat JPA. Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 ² P. PeraturanPeraturan-peraturan berkaitan pelarasan gaji kenaikan pangkat: 1) Surat JPA(S)81/16/3-1 Klt. 29 Oktober 2004 (Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002) 4) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan.134/KLT.2(17) bth.SULIT. 9 (16) bth.(A) 176 (Tarikh kuatkuasa mulai 1 Mei 2005) 5) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2007 (Tarikh kuat kuasa mulai 1 November 2002) 16-Apr-11 34 .

hendaklah dibuat dengan diberi terlebih dahulu pergerakan gaji tahunan yang dia berkelayakan dalam gred jawatan lamanya. maka gaji permulaan pegawai hendaklah ditetapkan pada satu lagi matagaji lebih tinggi yang berhampiran dalam jawatan kenaikan pangkatnya. jumlahnya kurang daripada satu pergerakan gaji secara mendatar (pergerakan gaji biasa) dalam jawatan lamanya. pegawai akan menerima gaji permulaan dalam gred barunya. Surat JPA(S)81/16/3-1 Klt. 16-Apr-11 35 . pegawai akan menerima gaji di matagaji yang lebih tinggi berhampiran dengan gaji akhir dalam gred jawatan lamanya. b) c) Gaji permulaan bagi pegawai yang dinaikkan pangkat pada tarikh yang sama dengan tarikh pergerakan gaji dalam gred jawatan lama.1.2/(17) bertarikh 7 Januari 1994 JPA(S)81/16/3. atau Jika gaji akhir dalam gred jawatan lamanya sama atau lebih tinggi daripada gaji permulaan dalam gred kenaikan pangkat.Kaedah Penetapan Gaji Kenaikan Pangkat Gaji seseorang pegawai yang dinaikkan pangkat hendaklah ditetapkan seperti berikut:a) Jika gaji akhir dalam gred jawatan lamanya lebih rendah daripada gaji permulaan dalam gred jawatan kenaikan pangkat. Jika gaji yang ditetapkan mengikut prinsip di (a) dan (b).

38 .29 = RM 25.29 = RM 156.09 Penetapan gaji permulaan DG44 digerakkan kepada satu lagi matagaji dalam peringkat P1 Gred DG44 16-Apr-11 36 .70 RM 3900.29 = RM 135.41 (Kurang satu pergerakan gaji biasa dalam DG41) RM 4031.52 RM 3900.38 (RM 4031.81 ± RM 3875.29 RM 4010.RM 3875.70 ± RM 3875.PRINSIP PENETAPAN GAJI KENAIKAN PANGKAT CONTOH Kenaikan Pangkat Gred DG41 Ke DG44 Gaji DG41 (P2T24) Satu pergerakan gaji biasa atas DG41 Gaji permulaan Gred DG44 yang lebih tinggi berhampiran DG41 Perbezaan RM 3875.52 P2T25 ± P2T24 =RM 135.

boleh diawalkan kepada tarikh kuatkuasa naik pangkat Gaji anggota yang dinaikkan pangkat pada tarikh lebih awal daripada tarikh pergerakan gaji gred jawatan lamanya dalam sesuatu tahun kalendar.2.2/(17) bertarikh 7 JPA(S)81/16/3Januari 1994. diselaraskan dengan cara mengawalkan (mempercepatkan) apa-apa cara pergerakan gaji dalam gred jawatan lamanya kepada tarikh beliau dinaikkan pangkat dan selepas itu ditetapkan gaji permulaan di atas gred kenaikan pangkat mengikut prinsip dalam surat JPA(S)81/16/3-1 Klt. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 16-Apr-11 37 . Pergerakan gaji yang diawalkan tidak boleh diberi kepada pegawai yang pada tarikh kenaikan pangkat berada di matagaji maksimum yang diluluskan pergerakan secara mendatar (pergerakan gaji biasa) atas jawatan lamanya. 1 Tahun 1996 .Kaedah Pelarasan Dan Pergerakan Gaji Bagi Anggota Yang Dinaikkan Secara Dikebelakangkan di bawah SSB Penetapan gaji anggota yang dinaikkan pangkat setelah berkuatkuasa SSB mulai 1 Januari 1992 adalah mengikut prinsip seperti berikut:- PRINSIP PERTAMA ApaApa-apa cara pergerakan gaji atas jawatan lama dalam sesuatu tahun kalendar tidak kira samada anggota berkenaan sempat atau tidak sempat menerimanya.

2/(17) bertarikh 7 Januari 1994.PRINSIP KEDUA Kebenaran menerima matagaji asal secara KUP jika matagaji asal lebih tinggi daripada matagaji naik pangkat dengan surat siaran naik pangkat dikeluarkan melewati tarikh pergerakan gaji atas jawatan asal Sekiranya jumlah gaji jawatan lama seseorang anggota lebih tinggi daripada gaji kenaikan pangkat setelah diberi gaji permulaan mengikut prinsip yang ditetapkan dalam surat JPA(S)81/16/3-1 Klt. JPA(S)81/16/3maka anggota dibenarkan terus menerima gaji tersebut secara KUP sehingga diputuskan apa-apa pergerakan gaji atas jawatan lamanya pada tarikh apapergerakan gaji jawatan kenaikan pangkatnya. 16-Apr-11 38 .

maka pergerakan gaji pada tarikh pergerakan gaji yang berikutnya atas jawatan kenaikan pangkat hendaklah diberi mengikut apaapa-apa cara pergerakan gaji atas gred jawatan lamanya bagi tahun berkenaan.PRINSIP KETIGA Pergerakan gaji atas jawatan naik pangkat hendaklah mengikut bentuk pergerakan gaji atas jawatan asal walaupun melibatkan dua atau lebih tarikh pergerakan gaji Sekiranya tarikh kenaikan pangkat dikebelakangkan melibatkan dua atau lebih pergerakan gaji atas jawatan lama. 16-Apr-11 39 . Merujuk kepada kenaikan pangkat yang dikebelakangkan.

pelarasan gaji kepada matagaji lebih tinggi berhampiran di P2.2/(17) JPA(S)81/16/3bertarikh 7 Januari 1994 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. dan (jika berlaku kerugian kepada pegawai) b) Jika gaji gred jawatan kenaikan pangkat di P1 tidak dapat menampung gaji gred jawatan sebelumnya.3) - Surat JPA. 9 (16) bth.SULIT. 1 Tahun 1996.Kaedah Pelarasan Gaji Bagi Pegawai Yang Dinaikkan Pangkat Secara Dikebelakangkan Dan Mendapat Gaji Yang Lebih Rendah Daripada Gaji Gred Jawatan Sebelumnya Berikutan Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Dikeluarkan Selepas 1 November 2002:- a) Sekiranya gaji pegawai masih rendah walaupun pelarasan gaji telah dibuat mengikut surat JPA(S)81/16/3-1/Klt.134/KLT. 29 Oktober 2004 . maka gaji pegawai hendaklah diselaraskan kepada matagaji lebih tinggi berhampiran di P1 pada tarikh gaji gred jawatan lama mengatasi gaji gred jawatan kenaikan pangkat.NP. c) Tempoh kekurangan gaji yang dialami oleh pegawai yang diambil kira untuk tujuan pelarasan ialah sehingga akhir tahun berikutnya dalam sesuatu tahun kalendar selepas tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat 16-Apr-11 40 .

Peraturan 42 i) Gaji yang diterima oleh seseorang pegawai yang dinaikkan pangkat hendaklah lebih tinggi daripada gaji akhir yang diterima dalam gred terdahulu:a) Jika gaji akhir dalam gred terdahulu kurang daripada gaji minimum dalam gred kenaikan pangkat.4} Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. pegawai itu dibayar gaji minimum dalam gred kenaikan pangkat. b) Jika gaji akhir dalam gred terdahulu kurang daripada gaji minimum dalam gred kenaikan pangkat tetapi perbezaannya kurang daripada satu pergerakan gaji biasa dalam gred terdahulu. 41 16-Apr-11 . dan perbezaan itu sama atau lebih daripada satu pergerakan gaji biasa dalam gred terdahulu. c) Jika gaji akhir dalam gred terdahulu sama atau lebih tinggi daripada gaji minimum dalam gred kenaikan pangkat. pegawai itu hendaklah dibayar pada satu mata gaji yang lebih tinggi berhampiran dengan gaji akhir yang diterimanya dalam gred terdahulu dan perbezaannya hendaklah tidak kurang daripada satu pergerakan gaji biasa dalam gred yang terdahulu itu. Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 . supaya perbezaan antara gaji akhir dalam gred terdahulu dan gaji barunya dalam gred kenaikan pangkat sama atau lebih daripada satu pergerakan gaji biasa dalam gred terdahulunya. pegawai itu hendaklah diletakkan pada matagaji dalam gred kenaikan pangkat selepas matagaji minimum.

hendaklah diberi terlebih dahulu sebelum mennetukan gaji permulaan dalam jawatan kenaikan pangkat 16-Apr-11 42 .ii) Jika seseorang pegawai itu dinaikkan pangkat pada tarikh yang sama dengan tarikh pergerakan gaji dalam jawatan terdahulunya. pergerakan gaji jawatan terdahulunya jika ada.

c) Selepas Anjakan Gaji diawalkan mengikut kaedah di para (a). JPA(S)81/16/3- d) Sekiranya skel gaji gred jawatan kenaikan pangkat di P1 tidak boleh menampung gaji gred terdahulu. maka Anjakan Gaji yang telah diberi atas gred terdahulu itu diawalkan kepada tarikh kenaikan pangkat mengikut kaedah yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. pelarasan gaji pegawai boleh dibuat di P2 berdasarkan kepada prinsip matagaji yang lebih tinggi berhampiran. gaji permulaan kenaikan pangkat pegawai ditetapkan mengikut prinsip dalam surat JPA(S)81/16/3-1/Klt. b) Sekiranya tarikh kenaikan pangkat pegawai lebih awal daripada tarikh pergerakan gaji atas gred terdahulu.2/(17) bertarikh 7 Januari 1994. 1 Tahun 1996.5) (i) Pelarasan Gaji Bagi Pegawai Yang Dinaikkan Secara Dikebelakangkan dan Diluluskan Anjakan Gaji Atas Gred Terdahulu Dalam Sesuatu Tahun Kalendar Yang Sama a) Pegawai itu diberi Anjakan Gaji di atas gred terdahulu tidak kira samada tarikh pegerakan gaji sebelum atau selepas tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat. 43 16-Apr-11 .

16-Apr-11 44 . Pegawai tidak layak diberi Anjakan Gaji sekiranya tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat lebih awal daripada tarikh pergerakan gaji atas gred terdahulu. b) Tiada Anjakan Gaji yang diawalkan pada tarikh kenaikan pangkat atau pada tarikh pergerakan gaji gred kenaikan pangkat. maka pegawai diberi matagaji gred terdahulu secara KUP mengikut prinsip SPP Bil. 1 Tahun 1996.5) (ii) Pelarasan Gaji Bagi Pegawai Yang Dinaikkan Secara Dikebelakangkan dan Diluluskan Anjakan Gaji Atas Gred Terdahulu Pada Tahun Berikutnya Selepas Tarikh Kenaikan Pangkat a) Pegawai itu diberi Anjakan Gaji di atas gred terdahulu itu sekiranya tarikh pegerakan gaji lebih awal daripada tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat dikeluarkan. C) Sekiranya matagaji gred terdahulu setelah diberi anjakan gaji lebih tinggi daripada gaji kenaikan pangkat.

2. 7 Januari 1994) c) Jika gaji gred naik pangkat di P1 tidak boleh menampung gaji gred sebelumnya. 1. 16-Apr-11 45 . pelarasan dibuat kepada matagaji lebih tinggi berhampiran di P2. PROSES Terima surat keputusan kenaikan pangkat Dalam Tahun Kalendar Yang Sama i) Jika tarikh naik pangkat sama dengan tarikh pergerakan gaji (TPG) atas gred sebelumnya:a) Diberi dahulu apa-apa cara pergerakan gaji (termasuk anjakan gaji) pada TPG atas gred sebelumnya (SPP Bil.PROSES PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT BIL. 1/1996) b) Dipindahkan ke matagaji lebih tinggi berhampiran di P1 gred naik pangkat dengan syarat perbezaan tidak kurang daripada satu pergerakan gaji atas gred sebelumnya (Surat JPA bth.

PROSES PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT BIL. 1/1996) b) Diawalkan pergerakan gaji kepada tarikh naik pangkat c) Dipindahkan ke matagaji lebih tinggi berhampiran di P1 gred naik pangkat dengan syarat perbezaan tidak kurang daripada satu pergerakan gaji atas gred sebelumnya (Surat JPA bth. 7 Januari 1994) d) Jika gaji gred naik pangkat di P1 tidak boleh menampung gaji gred sebelumnya. PROSES i) Jika tarikh naik pangkat lebih awal daripada TPG atas gred sebelumnya:a) Diberi dahulu apa-apa cara pergerakan gaji (termasuk anjakan gaji sekiranya memenuhi syarat) pada TPG atas gred sebelumnya (SPP Bil. pelarasan dibuat kepada matagaji lebih tinggi berhampiran di P2. 16-Apr-11 46 .

TPG gred naik pangkat sama dengan TPG gred sebelumnya:a) Diberi dahulu apa-apa pergerakan gaji (termasuk anjakan gaji jika memenuhi syarat) atas gred sebelumnya b) Pada TPG gred sebelumnya.PROSES PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT BIL. diberi gaji KUP atas matagaji gred sebelumnya sekiranya lebih tinggi daripada gaji gred kenaikan pangkat .TPG gred naik pangkat lebih awal daripada TPG gred sebelumnya:a) Pelarasan gaji pada TPG gred kenaikan pangkat berdasarkan pergerakan gaji biasa b) Diberi dahulu apa-apa pergerakan gaji (termasuk anjakan gaji jika memenuhi syarat) pada TPG gred sebelumnya c) Diberi gaji KUP atas matagaji gred sebelumnya sekiranya lebih tinggi daripada gaji gred kenaikan pangkat 16-Apr-11 47 . PROSES Dalam Tahun Berikutnya Pada TPG Gred Sebelumnya i) Jika TPG Gred Sebelumnya Lebih Awal Daripada Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat .

PROSES PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT BIL. PROSES ii) Jika Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Lebih Awal Daripada TPG Gred Sebelumnya Lebih Awal a) Tiada apa-apa pergerakan gaji (termasuk anjakan gaji diberi) 16-Apr-11 48 .

2003 1.2004 1.2004 1.2004 3125.2005 3468.1.7.4.09 (P1T20) 3468.7.1.2004 Pada Tarikh Naik Pangkat DG44 Penetapan Gaji Permulaan Kenaikan Pangkat Dari Gred DG41 Ke Gred DG44 Pergerakan Gaji Gred DG41 Diawalkan Kepada Tarikh Naik Pangkat Ke Gred DG44.1.73 (P2T21) 3639.34 (P1T9) 3639.02 (P1T10) 16-Apr-11 49 .7.73 (P2T21) 3770.2005 20.2004 Di Gred DG41 Diawalkan Kepada 1. Anjakan Gaji Yang Sepatutnya Pada 1.PRINSIP PENETAPAN GAJI KENAIKAN PANGKAT CONTOH Kenaikan Pangkat Gred DG41 Ke DG44 Tarikh DG41 1.02 (P1T10) 3770.73 (P2T21) 3468.73 (P2T21) 3468.73 (P2T21) 3468.34 (P1T9) Gred DG44 Pergerakan Gaji Tahunan Gred DG41 Tarikh Naik Pangkat Ke Gred DG44.1. Diberi Anjakan Gaji Gred DG41 Kerana Surat Penyiaran Naik Pangkat Ke Gred DG44 Dikeluarkan Lebih Awal Daripada TPG Gred DG41 Pergerakan Gaji Biasa Gred DG44 Tarikh Surat Penyiaran Naik Pangkat Ke Gred DG44 Catatan 1.

1.4.77 (P1T21) 3508.2005 1.02 (P1T10) Gred DG44 Pergerakan Gaji Tahunan Gred DG41 Tarikh Naik Pangkat Ke Gred DG44.7.77 (P1T21) 3255.1.2004 3125.66 (P1T8) 3508.2005 20.2004 1.2003 1.7.2006 16-Apr-11 50 . Pergerakan Gaji Biasa Gred DG44 Tarikh Surat Penyiaran Naik Pangkat Ke Gred DG44 Tiada Anjakan Gaji Kerana Surat Penyiaran Naik Pangkat Ke Gred DG44 Dikeluarkan Lebih Awal Daripada TPG Gred DG41 Catatan 1.77 (P1T21) 3255. Pergerakan Gaji Biasa Yang Sepatutnya Pada 1.34 (P1T9) 3770.PRINSIP PENETAPAN GAJI KENAIKAN PANGKAT CONTOH Kenaikan Pangkat Gred DG41 Ke DG44 Tarikh DG41 1.7.2004 Pada Tarikh Naik Pangkat DG44 Penetapan Gaji Permulaan Kenaikan Pangkat Dari Gred DG41 Ke Gred DG44 Pergerakan Gaji Biasa Gred DG41 Diawalkan Kepada Tarikh Naik Pangkat Ke Gred DG44 (1.34 (P1T9) 3639.2004).34 (P1T9) 3639.1.2005 1.1.09 (P1T20) 3255.1.2004 Di Gred DG41 Diawalkan Kepada 1.77 (P1T21) 3255.66 (P1T8) 3639.2004 1.7.1.77 (P1T21) 3255.

2003 1.2005 1.1. Diberi Anjakan Gaji Di Gred DG41 Kerana Tarikh Surat Penyiaran Ke Gred DG44 Dikeluarkan Selepas TPG Gred DG41 Tarikh Surat Penyiaran Naik Pangkat Ke Gred DG44 Pergerakan Gaji Tahunan Gaji Gred DG44 Catatan 29.09 (P1T20) 3468.1.1.98 (P1T7) 3508.41 (P1T19) 3125.2004 1.2005 2994.7.66 (P1T8) 3508.2004 1.1.34 (P1T9) Gred DG44 Pergerakan Gaji Tahunan Gred DG41 Pergerakan Gaji Tahunan Gred DG41 Tarikh Naik Pangkat Ke Gred DG44.73 (P2T21) 3377.PRINSIP PENETAPAN GAJI KENAIKAN PANGKAT CONTOH Kenaikan Pangkat Gred DG41 Ke DG44 Tarikh DG41 1.2006 16-Apr-11 51 .1. Penetapan Gaji Permulaan Kenaikan Pangkat Dari Gred DG41 Ke Gred DG44 Pergerakan Gaji Tahunan Gred DG41 Dan Gred DG44.09 (P1T20) 3125.66 (P1T8) 3639.73 (P2T21) 3468.

09 (P1T20) 3255.PRINSIP PENETAPAN GAJI KENAIKAN PANGKAT CONTOH Kenaikan Pangkat Gred DG41 Ke DG44 Tarikh DG41 1.25 (P2T22) 3604.34 (P1T9) 3770.7.66 (P1T8) 3508.2006 16-Apr-11 52 .2004 1.2004 3125.1.2005 1.77 (P1T21) 3255.66 (P1T8) 3639.7.77 (P1T21) 3604.1.02 (P1T10) Gred DG44 Pergerakan Gaji Tahunan Gred DG41 Tarikh Naik Pangkat Ke Gred DG44.2004 1.34 (P1T9) 3639.34 (P1T9) 3639.2004).7.2005 29.7.7.2003 1. Diberi Anjakan Gaji Di Gred DG41 Kerana Tarikh Surat Penyiaran Ke Gred DG44 Dikeluarkan Selepas TPG Gred DG41 Tarikh Surat Penyiaran Naik Pangkat Ke Gred DG44 Tarikh Pergerakan Gaji Tahunan Gred DG44 Catatan 1.25 (P2T22) 3508.1. Pergerakan Gaji Biasa Yang Sepatutnya Pada 1.1.1. Pergerakan Gaji Biasa Gred DG44 Pergerakan Gaji Tahunan Gred DG41 Dan Gred DG44.2004 Di Gred DG41 Diawalkan Kepada 1.77 (P1T21) 3255.77 (P1T21) 3255.2005 1.1.2004 Pada Tarikh Naik Pangkat DG44 Penetapan Gaji Permulaan Kenaikan Pangkat Dari Gred DG41 Ke Gred DG44 Pergerakan Gaji Biasa Gred DG41 Diawalkan Kepada Tarikh Naik Pangkat Ke Gred DG44 (1.

16-Apr-11 53 .