PSV 3106 Pendidikan Seni Visual

REFLEKSI
Alhamdulillah syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyempurnakan kerja kursus berasaskan ilmu Pendidikan Seni Visual catan cat akrilik ini dengan penuh jayanya. Tugasan ini dibimbing oleh Puan Nor Azizah dan beliau merupakan orang yang paling banyak membantu dalam memberi tunjuk ajar mengenai cara-cara untuk menyiapkan folio Pendidikan Seni catan cat akrilik ini. Langkah pertama dimulakan apabila arahan tugasan diberikan iaitu mengumpulkan maklumat. Tugasan ini tidak terlalu rumit kerana hanya memerlukan gambar-gambar serta penerangan yang berkaitan catan sebagai pengumpulan maklumat. Kemudian daripada pengumpulan maklumat tersebut, saya memilih gambar – gambar yang dirasakan bersesuaian dengan tema yang diberikan iaitu “Flora Malaysia”. saya mengambil keputusan untuk memilih bunga Tapak Dara atau juga dikenali sebagai bunga kemunting cina sebagai subjek matter. Kemudian, saya mengkaji pelbagai teknik catan dan mengaplikasikan penggunaan alat dan bahan sebelum meneruskan tugasan. Seterusnya saya mengkaji pula pengolahan gambar untuk dijadikan perkembangan idea. Saya mengambil empat motif yang dijadikan perkembangan idea dan digabungkan menjadi satu perkembangan idea yang baru. Daripada perkembangan idea tersebut, saya melakukan kajian warna keatasnya dan memilih kajian warna yang ke-5 untuk dijadikan sebagai karya akhir. Sebelum karya akhir dibuat, saya juga telah menyediakan langkahlangkah untuk menghasilkan karya untuk dijadikan karya akhir tersebut.Akhir sekali, saya mengaplikasikan segala yang saya perolehi ke atas kertas kanvas untuk menjadikannya catan cat akrilik terbaik dan berkualiti. Segala ilmu dan maklumat yang saya perolehi sepanjang menyempurnakan tugasan ini sangat berguna dan membantu saya untuk lebih memahami berkaitan catan ini.

Kini saya mula belajar betapa susahnya untuk menyiapkan sesebuah karya. Ternyata melihat karya yang dihasilkan oleh orang lain lebih mudah berbanding melakukannya sendiri. Batang pokok yang terdapat dalam karya menggunakan teknik glazing mnakala bunga dan daunnya pula menggunakan teknik impasto. saya menggunakan pelbagai jenis dan gabungan warna untuk menghasilkan karya seperti di alam fantasi. Hal ini kerana. Saya mengambil masa sehari suntuk untuk menyiapkan karya di atas kanvas. PSV 3106 Pendidikan Seni Visual . Aliran yang saya gunakan untuk menghasilkan karya cat akrilik ini mengikut aliran surelisme iaitu aliran yang menggunakan imaginasi dan fantasi sebagai subjek. Usah memandang remeh dalam penghasilan sesebuah karya kerana ianya merupakan kerja yang amat rumit dan memerlukan ketelitian serta kesabaran yang tinggi supaya karya yang bakal terhasil nanti mempunyai kualiti yang terbaik. Jalinan karya dapat dilihat dipenggunakan teknik impasto iaitu jalinan sentuh. Saya juga mengaplikasikan warna-warna harmoni ke atas subjek dan menggunakan warna kontra pada bahagian latar belakang bagi menimbulkan imej subjek dan menarik perhatian. Karya yang dihasilkan menggunakan teknik campuran iaitu teknik impasto dan teknik glazing.Semasa mengaplikasikan segala teknik dan aliran ke atas kanvas untuk dijadikan karya akhir. saya merasakan ianya merupakan kerja yang paling rumit dan susah kerana tugasan ini menguji kesabaran dan ketelitian seseorang dalam menghasilkan sesebuah karya berbanding menyediakan maklumat dan mengolah lukisan didalam kertas.

0 Sejarah 4.0 Pengenalan 5.1 Paku Pakis 6.0 8.0 Pengumpulan Maklumat 6.1 4.0 Penghargaan Borang Kolaborasi Kertas Soalan 4.0 3.2 Jenis Paku Pakis Gambar-gambar 7.0 9.ISI KANDUNGAN Bil Perkara 1.0 Subjek Matter – “Peacock Fern” Perkembangan Idea Kajian Alat dan Bahan .2 Lukisan Catan 5.0 2.1 6.

10.0 15.0 Kajian Reka Letak PSV 3106 Pendidikan Seni Visual 11.1 Langkah-langkah 13.0 Refleksi Rujukan Lampiran .0 Kajian Warna Karya Akhir 12.0 12.0 14.

htm • • file:///C:/Users/User/Desktop/ASSIGMENT/Tapak_dara.htm file:///C:/Users/User/Documents/BARU!!/seni/Catan.htm file:///C:/Users/User/Documents/BARU!!/seni/aliran_seni.htm file:///C:/Users/User/Desktop/ASSIGMENT/Tapak%20Dara%20%C2%AB%20Info %20Tanaman%20Herbal.htm file:///C:/Users/User/Documents/BARU!!/seni/pengenalan%20catan.htm file:///C:/Users/User/Documents/BARU!!/seni/catan2.htm • • • • • • • • .htm file:///C:/Users/User/Documents/BARU!!/seni/Seni_lukis.PSV 3106 Pendidikan Seni Visual RUJUKAN • • file:///C:/Users/User/Desktop/ASSIGMENT/Bunga_tapak_dara.htm C:\Users\User\Documents\SEM 2\assigment sem2\seni\flora file:///C:/Users/User/Documents/BARU!!/seni/aliran%20seni%20rupa.htm file:///C:/Users/User/Desktop/ASSIGMENT/zinatul.htm file:///C:/Users/User/Documents/BARU!!/seni/corakalirangaya-dalam-senirupa.