P. 1
al-ghazali

al-ghazali

|Views: 398|Likes:
Published by Cikgu Atiqah

More info:

Published by: Cikgu Atiqah on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

1.

0

Pendahuluan Pendidikan Islam merupakan salah satu ilmu yang perlu dititik beratkan. Pelbagai jenis

kitab fiqh, tauhid, tafsir, hadith, ilmu-ilmu ‘ulum, sirah nabawi, akhlak, dakwah, mantik, balaghah dan bahasa Arab telah ditulis oleh para ulama dan sarjana Islam. Antara tokoh-tokoh ilmu Pendidikan Islam seperti Ibn Maskawaih, al-Qabisi, al-Mawardi, Ibn Sina, al-Khaldun, Ibnu Shahnun, al-Ghazali dan beberapa lagi tokoh. Dalam perbincangan kerja kursus ini hanya merangkumi kurikulum Pendidikan Islam menurut pemikiran al-Ghazali sahaja. Al-Ghazali merupakan tokoh pemikir Islam yang terkenal bukan sahaja dalam kalangan umat Islam bahkan juga bagi orang bukan Islam. Kehebatan al-Ghazali telah memberi kesan mendalam di jiwa umat Islam dari segi pemikiran, budi pekerti, dan pendidikan. Keilmuannya sangat meluas dalam pelbagai bidang ilmu terutma dalam bidang falsafah, akidah, fiqh, ilmu kalam, tasawuf, pendidikan, politik dan lain-lain serta dengan pelbagai penulisan ilmuah yang dikarangnya. Kerja kursus ini akan membahaskan biodata al-Ghazali seterusnya latar belakang pendidikan serta karya-karya yang dikarang oleh beliau. Dalam kurikulum Pendidikan Islam pula menyentuh tujuan pendidikan, tugas dan tanggungjawab guru dan pelajar, metod yang disarankan dan digunakan oleh al-Ghazali.

1

“ Hiasan Agama” ( Zainuddin). Pada tahun 500H bersamaan 1107M. Manakala menurut Abdul Salam Yussof2. Opcit. Ada perbahasan mengenai nama al-Ghazali iaitu namanya ada yang disebut sebagai Ghazzali (dua z) yang bererti tukang pintal benang. (Terj. Selangor: Utusan Publication&Distributors Sdn Bhd. Pendapat kedua pula menjelaskan namanya yang kedua disebut sebagai al-Ghazali (satu z) yang diambil daripada kata Ghazalah iaitu nama kampung kelahirannya. Abdul Salam Yussof (2003). Ini adalah hasil kejayaannya dalam pembelaan yang dibuat terhadap Islam daripada serangan-serangan anasir-anasir luar4. Beliau dikenali sebagai pemikir ulung Islam yang menyadang gelaran “ Pembela Islam” (Hujjatul Islam).Ahmad Ludjito. Pada hari Isnin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan.0 Biodata dan Latar Belakang Pendidikan 2. 14 JumadilAkhir tahun 505H bersamaan 18 Disember 1111M. dan pembaharuan Islam. Opcit. Menurut Abidin Ibn Rusn. nama penuhnya ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhamad bin Ahmad alGhazali al-Tusi al-Shafie. hal 2 4 2 . nama sebenar Imam al-Ghazali ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali1.2.1 Biodata Al-Ghazali Terdapat beberapa pendapat mengenai nama sebenar Imam al-Ghazali. Beliau menghabiskan sisa hidupnya dengan membaca al-Qur’an dan hadith serta mengajar. al-Ghazali kembali ke tempat asalnya di Thus. Beliau lahir pada tahun 450H bersamaan 1058M di sebuah kampung di pinggir kota kecil bernama Thus. Imam al-Ghazali Pendidikan Berkesan. berhampiran bandar Meshad di wilayah Khurasan. Hal ini kerana pekerjaan ayah alGhazali sebagai tukang pintal benang wol. Hal 1 3 2 1 Abidin Ibnu Rusn (1998). Gelaran ini berdasarkan kepada keluasan ilmu dan amalnya serta hidupnya yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan dalam mempertahankan ajaran agama daripada pelbagai serangan3. Hal 9 Abdul Salam Yussof (2003). “ Samudera Yang Menghanyutkan” (Bahrun Mughriq). al-Ghazali Abidin Ibnu Rusn (1998). Al-Ghazali juga dikatakan telah mendapat gelaran sebagai “Hujjatul Islam” daripada umat Islam seluruh dunia selepas kewafatannya. Iran.) H.

Opcit. kemudian berhijrah ke Jurjan. Pada tahun 470H. 2. berlaku satu peristiwa yang mana 5 Abidin Ibnu Rusn (1998). Semasa perjalanan pulang. Sebelum meninggal dunia. al-Ghazali telah meninggal dunia di tempat kelahirannya sendiri. ahli sufi itu menguruskan kedua-dua orang anak ini ke sebuah sekolah yang menyediakan bantuan dan kemudahan pelajaran. beliau telah mewasiatkan kepada seorang sahabatnya yang sufi agar memberikan pendidikan yang sempurna kepada kedua anaknya iaitu Ahmad dan al-Ghazali. matematik. Ada pendapat lain menyatakan6. dan lain-lain. hal 3 6 7 3 . Beliau dimakamkan bersebelahan madrasah yang didirikannya5. Opcit. mempelajari asas-asas membaca dan menulis diikuti pelajaran tatabahasa Arab dan Nahu. al-Ghazali telah berguru dengan as-Syaikh Ismail bin Saadah al-Ismail berhubung fiqh mazhab Syafie. hal 13 Abdul Salam Yussof (2003). beliau mempelajari kurikulum yang menekankan aspek menghafal alQur’an. Oleh kerana dasar tanggungjawab dan amanah. Ahli sufi ini menjalankan tanggungjawab menjaga kedua-dua orang anak yatim ini dengan baik sehingga harta yang ditinggalkan oleh bapa mereka hampir kehabisan. Bapanya juga seorang yang amanah. pada hari Isnin 14 Jamadilakhir tahun 505H/19 Disember 1111M. Ahmad merupakan saudara lelaki al-Ghazali dan juga Ahmad terkenal dengan panggilan Mujiduddien dan juga Abu Futuh7. iaitu Firdausi. Al-Ghazali adalah orang yang pertama kali menggabungkan antara sufisme dan syari’ah dalam satu sistem. Hal 4 Ibid. Beliau juga meninggalkan tiga orang anak perempuan. Beliau berguru dengan seorang sufi di negara Thus. beliau kembali ke kampung halamannya di Thus. fiqh. Semasa di Jurjan. Semasa kecilnya. Jenazah dikebumikan bersebelahan dengan makam penyair besar yang terkenal. Ini dibuktikan daripada kehidupan bapanya sebagai pemintal benang daripada bulu dan mempunyai sebuah kedai tempat dijual barang dagangan di Pekan Tus. Walaupun ayah beliau seorang yang buta huruf dan miskin.2 Latar belakang Pendidikan al-Ghazali Pendidikan pada zaman kecilnya dimulakan dengan bapanya iaitu seorang bangsa Parsi yang miskin tetapi kuat agamanya.menembuskan nyawa terakhir di usia 55 tahun. namun beliau amat menitikberatkan pendidikan kepada anak-anaknya.

“Bagaimanakah engkau boleh mendakwa yang engkau telah memperolehi ilmunya? Andaikata kami rampas bungkusan ini. Perompak beranggapan bungkusan itu merupakan harta yang sangat berharga lalu membukanya dan menjumpai beberapa helai kertas yang penuh dengan tulisan. logik dan falsafah10.Abuddin Nata (2000).8 Hasil daripada kata-kata perompak inilah menjadikan al-Ghazali seorang yang berjaya dalam menghafal semua ilmuilmu yang dipelajarinya. Atas prestasi yang baik dan meningkat. tetapi jangan engkau ambil bungkusan ini”. Beliau berada di Nisabur pada tahun 478H/1085M untuk mempelajari ilmu kalam. engkau akan kehilngan ilmunya. merupakan seorang guru sekolah di Naisabur9. pada usia 34 tahun al-Ghazali diangkat menjadi pimpinan universiti tersebut. Baghdad. Hal 210 10 9 8 4 . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Kemudian beliau melanjutkan langkah kakinya ke Naisabur untuk belajar ilmu agama dengan ulama besar yang termasyhur iaitu Imam al-Haramain Diya al-Din al-Juwaini. beliau berkata. Al-Wasith. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Mutiara Ihya’ ‘Ulumuddin. Hal 82 Ghazali Darusalam (2001). (terj. Pedagogi Pendidikan Islam. ilmu Ushul dan ilmu pengetahuan agama lain. Kemudian berpindah ke Baghdad untuk menjadi pensyarah di Perguruan Tinggi Ridzamiyah pada tahun 484H bersamaan 1091M.) Irwan Kurniawan. dimana segala bekalan dan buku-buku telah dirampas oleh perompak. Hal 10.org/wiki/Abu_Hamid_AlGhazali pada 15 Mac 2011 Abidin Ibnu Rusn (1998).” Ini adalah hasil titik peluhku. Kerananya. Berlaku rompakan. Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam. Kemudian al-Ghazali menjawab. Dalam kesibukan beliau mengajar. menulis dan memperolehi ilmunya”. Beliau berjaya menguasai beberapa bidang seperti bidang fiqh. Ketika giliran al-Ghazali. Wikipedia al-Ghazali di http://wikipedia. Opcit. Khulashah Dipetik daripada laman sesawang. Perguruan Tinggi Ridzamiyah juga dikenali sebagai Universiti Nidhamiyah. al-Ghazali (1997). Ilmu yang tersimpan dalam beberapa helai kertas bukanlah ilmu yang sebenar!.memberi kesan yang mendalam kepada diri beliau. kalam. Maka berkata salah seorang daripada perompak tersebut. Hal 9. Bandung: Anggota IKAPI. beliau sempat mengarang sejumlah kitab seperti Al-Basith. H. aku telah meninggalkan kampung halamanku agar aku dapat mendengar. “Ambillah semua yang engkau mahu.

Opcit. Hal 13 12 5 . 2. Baghdad sekaligus dilantik menjadi presiden Universiti tersebut atas permintaan sultan. Al-Munqil fi Ilm al-Jadal (ilmu berdebat). Kemudia beliau kembali semula ke kampung halamannya di Thus dan berbakti kepada anak bangsa. Tashin al-Ma’akhidz dan al-Mabadi’ wa al-Ghayat fi Fann al-Khalaf. namun begitu yang masih kekal 11 H. Namun begitu. Ma’khadz al-Khalaf.Abuddin Nata (2000).3 Karya-Karya Tulisan Al-Ghazali Sememangnya diyakini bahawa al-Ghazali merupakan seorang pengarang dan penulis yang kaya dengan idea dan buah fikiran dalam menghasilkan karya.Ilmu Fiqh. Kitab-kitab yang telah ditulis oleh beliau dianggarkan melebihi 200 buah. Lubab al-Nadzar.11 Selama empat tahun. al-Ghazali bertugas sebagai guru. beliau kembali semula ke Universiti Nizamiyah. Kemudian beliau telah meninggalkan Baghdad pada tahun 488H untuk mengasingkan diri daripada kehidupan manusia biasa12. pada tahun 490H hingga 493H. Opcit. Hal 83 Abdul Salam Yussof (2003). Minat dan daya penulisannya sangat kuat serta bertenaga dan ideanya yang tidak luntur dek zaman walaupun sewaktu al-Ghazali mengasingkan diri untuk menghayati kehidupan seorang sufi.

org/wiki/Abu_Hamid_Al-Ghazali pada 15 Mac 2011 13 6 . Ihya’Ulumuddin (menghidupkan ilmu agama) ii. Ihya’ menampilkan corak dan ciri utama Islam dalam akhlak sehingga dianggap sebagai salah satu sumber ilmu fiqh dan tasawuf. Huraian fiqh mengikut mazhab Syafie dan teologinya bercorak Asya’ari. Wikipedia al-Ghazali di http://wikipedia. Selain Dipetik daripada laman sesawang. Mustazh hiri ii. Tahafut ul falasifah (kesasatan ilmu filsafat) iii. Nashihat et muluk (Nasihat untuk ketua negara) Kitab Ihya’ ‘Ulumuddin ditulis antara tahun 489H dan 495H yang merupakan buku tentang falsafah. Kandungan kitab ini meliputi ibadah dan muamalah. Minhaj ul Abidien (jalan mengabdi Tuhan) iv. Suluk Us Sulthanah (Cara menjalankan pemerintahan) iv. Al-Mungis minal dhalal (terlepas dari kesesatan) iii.ke hari ini hanyalah lebih kurang 50 buah sahaja13. Maqashidu ul falasifah (tujuan ilmu filsafat) ii. Al-Ma’rifatul ‘Aqliyah (ilmu pengetahuan yang rasional) Bidang Agama i. Kitab-kitab akhlak dan tasawuf Bidang kenegaraan i. Kitab ini ditulis berdasarkan hasil pengembaraannya di Naisabur dalam usia 50 tahun. Sirrul ‘alamain (rahsia dua dunia yang berbeza) iii. Antara karya al-Ghazali adalah seperti berikut:Bidang Filsafat i.

iltu. ilmu nujum dan lain-lain. ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu seperti ilmu-ilmu logik. Al-Ghazali membahagikan ilmu kepada tiga iaitu pertama. Hal 22-23 7 . ilmu fiqh dan lainlain. yang menjadi dasar kepada pemikirannya ini ialah manusia dan pendidikan. Baginya. al-Ghazali membahagikan ilmu kepada ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Ilmu zahir meliputi ibadah dan muamalah. al-Ghazali telah banyak mencurahkan ideanya. Ilmu dibahagikan kepada ilmu agama dan ilmu intelektual serta kedua-duanya ini pula diklafikasikan kepada ilmu terpuji dan ilmu yang tercela.0 Kurikulum Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali Di dalam bidang pengajaran dan pendidikan. ilmu dibahagikan kepada hukum fardu ‘ain dan fardu kifayah. seorang manusia dapat memperoleh darjat atau kedudukan yang paling terhormat di muka bumi ini kerana pengajaran dan pendidikan serta ilmu dan amalnya. dan ketiga. manakala ilmu batin mencakupi ilmu untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela serta menghias hati dengan sifat-sifat terpuji. Opcit.14 3. ilmu-ilmu yang terkutuk seperti ilmu sihir. Dalam kitab ini juga. ilmu 14 Abdul Salam Yussof (2003). ilmu yang terpuji seperti ilmu al-Qur’an. Menurut al-Ghazali. kedua.

itu semua adalah kebesaran. Sebagai contoh. Al-Ghazali berkata. Dengan demikian. Tujuan jangka pendek menurut al-Ghazali ialah mengilap bakat dan kemampuan manusia. mengarah manusia untuk mencapai tujuan hidupnya iaitu bahagia di dunia dan akhirat15. sistem pendidikan al-Ghazali pun sejalan dengan dasar pemikiran falsafahnya yang mengarah kepada tujuan yang jelas. sistem pendidikan haruslah mempunyai falsafah yang mengerakkan kepada tujuan tertentu. Menurut al-Ghazali. 3. 15 Abidin Ibn Rusn (1998). Tambah beliau lagi. pengaruh. Opcit. Menurut al-Ghazali. tujuan pendidikan terbahagi kepada dua iaitu tujuan pendidikan jangka pendek dan tujuan pendidikan jangka panjang.ketuhanan dan lain-lain. proses dan juga produk. pendidikan dalam prosesnya haruslah mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insan. baik dari segi ilmu farfu ‘ain mahupun fardu kifayah16. dan menhubungkan diri dengan para malaikat yang tinggi dan bergaul dengan alam arwah. Tuhan semesta alam. manusia perlu mengembangkan ilmu pengetahuan. Manakala tujuan jangka panjang menurut al-Ghazali ialah pendekatan diri kepada Allah. input. pemerintahan bagi rajaraja dan penghormatan secara naluri”. hal 59 16 8 .1 Konteks Jika pendidikan dapat dipandang sebagai aplikasi pemikiran falsafah dan seorang falsafah bergerak selarang dengan jalan dan dasar pemikirannya. Pendidikan merupakan satu proses manusia mengenali dan mendekatkan diri dengan Tuhan Pencipta Alam. perkara yang akan dibincangkan merangkumi konteks. melanjutkan pelajaran ke luar negara bagi memajukan negara adalah perkara yang dituntut. Untuk itu. Ilmu pengetahuan itu sendiri tidak akan dapat diperoleh manusia kecuali melalui pengajaran. “ Hasil dari ilmu sesungguhnya ialah mendekatkan diri kepada Allah. Hal 56 Ibid. pendekatan diri kepada Allah merupakan tujuan pendidikan. Orang dapat mendekatkan diri kepada Allah hanya setelah memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam kurikulum menurut al-Ghazali.

suci jiwanya dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela. Membentuk manusia yang berakhlak mulia. Hal 53 9 . Manakala tujuan kedua pula ialah melahirkan insan sempurna yang bermatlamat mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 3. 2.Menurut Abdul Salam Yussof17. tujuan pendidikan yang diteliti berdasarkan karyakarya al-Ghazali menunjukkan beliau berusaha untuk mencapai dua tujuan. Tambah beliau 17 Abdul Salam Yussof (2003). Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga menjadi manusia yang berguna. dapatlah dirumuskan bahawa tujuan pendidikan menurut al-Ghazali adalah seperti berikut:1. Tujuan pertama ialah melahirkan insan sempurna yang bermatlamat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia. Al-Ghazali menyatakan bahawa. yang wujudnya adalah kemampuan dan dengan kesedaran diri melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Mendekatkan diri kepada Allah. Fokus utama pendidikan dan ilmu di sisi al-Ghazali ialah pembentukan insan yang sempurna di dunia dan akhirat. 3. Berdasarkan dua tujuan diatas. Agama tidak akan teratur melainkan kehidupan dunia juga teratut. Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengembang tugas keduniaan dengan sebaik-baiknya. manakala dunia adalah tempat menyebarkan benih bagi akhirat serta jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT bagi mereka yang ingin mengambil menjadikan alat dan tempat tinggal. yang mana proses pendidikan itu sendiri sebenarmya memerlukan pengajar atau ta’lim. Opcit. 4. 5. “ secara jelas tujuan manusia adalah meliputi agama dan dunia.2 Input Pendidikan menurut al-Ghazali merupakan alat bagi mencapai sesuatu tujuan.

Hal 62 Abdul Salam Yussof (2003). balasan dan terima kasih. “Hendaklah guru mengikuti jejak Rasulullah SAW maka ia tidak mencari upah. Menurut al-Ghazali. “ Wajib membetulkan niat murid-murid. Hal 68 19 20 10 . Guru alami ialah guru yang tidak dilatih secara khusus untuk menjadi guru. Hal 118 Abidin Ibnu Rusn (1998). manakala guru profesional pula ialah guru yang dilatih secara khusus untuk menjadi guru daripada segi ilmu dan ketrampilan keguruan. Namun begitu tugas dan tanggungjawab guru kepada murid pada azalinya ialah seorang pengajar perlu ikhlas terhadap Allah SWT. Dalam tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru menurut al-Ghazali mempunyai 8 tugas.lagi. AlGhazali berkata. perkara pertama adalah niat yang memainkan peranan penting dalam proses pengajaran. Opcit. guru terbahagi kepada dua iaitu guru alami dan guru profesional18. Seorang guru yang mengajar ilmu pengetahuan. harus mengarah kepada tujuan hidup muridnya iaitu mencapai hidup bahagia dunia akhirat20. tidak boleh hanya mengharapkan upah pembalasan dan ucapan terima kasih sahaja19. Seorang pendidik perlu menilai tujuan dan perkhidmatannya iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT semata-mata. Opcit. Opcit. maka wajib juga membetulkan niat guru bahkan itu adalah lebih penting kerana ibadat mengajar adalah lebih mulia daripada ibadat belajar” Guru mesti mengikut jejak Rasulullah SAW dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab. Al-Ghazali menyebut bahawa syarat bagi seseorang guru adalah layak menjadi pengganti Rasulullah SAW jika dia benar-benar berilmu dan ikhlas. baik ilmu dunia mahupun ilmu akhirat. Antara 8 tugas iaitu:i. 18 Abidin Ibnu Rusn (1998). Tetapi mengajar kerana Allah dan mencari kedekatan diri kepada-Nya”. Namun yang dibincangkan dalam kerja kursus ini hanya empat sahaja. Guru sebagai Khalifah yang mewarisi Rasulullah SAW Dalam tugas dan tanggungjawab guru ini mempunyai perbahasan pendapat oleh penulispenulis buku.

Hal 122 Ariffin Nordin dan Noor Aini Bt Dan (1992). Ibnu Hibban. Nasai. Abu Daud. Opcit. Kuala Lumpur: Arena Ilmu. Ibnu Majah. guru yang berkesan ialah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial dan psikologi tertentu. Kuala Lumpur: DBP. Guru sebagai ibu bapa kepada anak murid Seorang guru perlu mempunyai sifat belas kasihan kepada pelajar-pelajar. Pendidikan dan Wawasan 2020. Guru mesti stabil dari segi emosi. Al-Ghazali menyebut bahawa perlu memberi kasih sayang kepada pelajar-pelajar dan memperlakukan mereka seperti anak-anak sendiri21. Seorang guru akan melaksanakan tugasnya apabila mempunyai tanggungjawab dan kasih sayang terhadap pelajarnya sebagaimana orang tua terhadap anaknya sendiri. Menurut Mohd Ahmad al-Rashid23. Guru sebagai role model kepada murid-murid Al-Ghazali menyatakan bahawa seorang guru mesti mengamalkan ilmu yang dimiliki dan jangan menjadi seorang pendusta. Sebuah hadith menyatakan. bersifat mulia dan tidak malu menjadi guru. kasih sayang terhadap murid. kebajikan insan dan pembentukan sebuah keluarga yang kukuh. 21 Abdul Salam Yussof (2003). “ Sesungguhnya aku ini bagimu adalah seumpama seorang ayah bagi anaknya”. ( HR.ii. Kurikulum dan Pendidikan Guru. Sebagai seorang pendidik haruslah mengerjakan apa yang diperintah. menjauhi apa yang dilarang dan mengamalkan segala ilmu yang disampaikan 24. dari Abu Hurairah) iii. Guru perlu menanamkan kasih sayang dalam kalangan murid dan guru sekaligus melahirkan rasa kasih sayang antara mereka22. idea yang dikemukan al-Ghazali ini juga dalam penyebaran ilmu boleh dikaitkan dengan matlamat Wawasan 2020 (dalam konteks di Malaysia) yang ketujuh iaitu untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. Opcit. Hal 89 23 22 Mohd Ahmad al-Rashid (1990). Hal 212 Abdul Salam Yussof (2003). bertanggungjawab. Menurut Ariffin Nordin dan Noor Aini bt Dan. Ini bermakna sistem sosial mengutamakan kepentingan masyarakat. boleh membimbing pelajar dan tulus melakukan tugas. Hal 123 24 11 .

iv. 26 27 28 Hal 99 12 . guru perlu memahami tahap kemampuan dan pemikiran pelajarnya bertujuan untuk memudahkan guru menyediakan bahan pengajaran yang sesuai26. “ Guru hendaklah menherdik muridnya dari berperangai jahat dengan cara sindiran dan tidak dengan cara terus terang. “Kewajipan bagi seorang guru dalam proses mencegah pelajar-pelajar berakhlak kurang baik adalah dengan cara memberi sindiran. Hal 124-129 Ibid. Al-Ghazali juga menyentuh tugas dan tanggungjawab bagi murid dalam menuntut ilmu. Al-Ghazali berkata. yakni bikan dengan cara terus terang. tidak dengan cara mengejek. Hal 71 Abdul Salam Yussof (2003). murid akan takut kepada guru. H. dan mengakibatkan ia berani menentang dan suka akan sifat jahat itu”. seorang guru haruslah mengajar dengan jelas.109. Opcit.Abuddin Nata (2000). Sebab kalau dengan cara terus terang. menjauhkan diri daripada persoalan duniawi. Opcit. lakukan dengan kasih sayang dan bukan dengan memaki hamun” Tugas-tugas guru yang disebut al-Ghazali juga merangkumi seorang pengajar tidak boleh memperkecilkan bidang ilmu lain serta membanggakan bidang ilmunya. Al-Ghazali berkata25. Abidin Ibnu Rusn (1998). Dalam kitab tulisannya Ihya’ ‘Ulumuddin dan karyanya yang lain ada menyentuh mengenai tugas dan tanggungjawan pelajar dalam merealisasikan matlamat ilmu dan pendidikan28.89. seorang guru perlu mengamalkan apa yang diajar dan terakhir seorang guru haruslah mengetahui tahap kemampuan akal pelajarnya27. Opcit. bersikap rendah diri dan 25 Abidin Ibnu Rusn (1998). Tugas sebagai pelajar pula merangkumi iaitu belajar merupakan proses jiwa. tetapi sebaliknya dengan cara kasih sayang. Hal 76 . Menjaga maruah pelajar Seorang guru haruslah menjaga maruah dan imej pelajar dari segi psikologi.Al-Ghazali menasihatkan kepada setiap guru agar sentiasa menjadi teladan dan pusat perhatian bagi muridnya. Ia harus mempunyai karisma yang tinggi. Opcit. Sebelum P&P bermula. Hal 101 . Hal 124 Ibid.

orang yang mempelajari. metod dialog dan perbincangan dan terakhir metod keteladanan. Metod perbandingan Dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin.3 Kaedah P&P menurut al-Ghazali Menurut Hasan Langgulung29. al-Ghazali menerangkan perbezaan pendapat dalam kalangan cendekiawan tentang kebaikan dan keburukan akhlak merupakan salah satu metod 29 Hasan Langgulung (1991). Opcit. Opcit. Kuala Lumpur: DBP Abidin Ibnu Rusn (1998). mendalami ilmu secara berperingkat (mempelajari mudah kepada kompleks) dan memahami sesuatu disiplin asas sebelum memahami disiplin lanjutan. dan ditegakkan dengan dalil dan keterangan yang menguatkan akidah. metod tunjuk dan bimbingan. Pendidikan menurut al-Ghazali adalah menuju ke arah mencapai keredhaan dunia dan akhirat. Abdul Salam Yussof (2003). metod halakah. Hal 131-142 30 31 Ghazali Darusalam (2001). Asas-asas Pendidikan Islam. Hal 212-213 13 . mendahulukan pelajaran yang wajon. dan orang yang mengajar. Opcit. i. bermula dengan hafalaz dan pemahaman. Dalam metod khusus pendidikan agama menurut al-Ghazali. 3. metodologi pengajaran pada asasnya melibatkan tiga perkara pokok iaitu subjek yang dipelajari. kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Manakala kaedah kedua iaitu metod pendidikan Akhlak menurut al-Ghazali ialah suatu sikap yang lahir daripada jiwanya lalu melahirkan pelbagai perbuatan tanpa ada pertimbangan atau berfikir terlebih dahulu. Kaedah khusus menurut al-Ghazali dibahagikan kepada dua iaitu kaedah khusus pendidikan agama dan kaedah khusus pendidikan akhlak30. Metod ini menekankan ke arah pebentukan akhlak mulia dengan menjadikan al-Qur’an sebagai dasar. Hal 97-104. Berbeza dengan pendapat yang dinyatakan oleh Ghazai Darusalam31.tawadhuk.iaitu ada 5 metod atau cara pengajaran yang dikemukan oleh al-Ghazali iaitu metod perbandingan.

Dalam metod perbandingan bertujuan untuk menunjukkan kebenaran fikiran. membaca ayat-ayat al-Qur’an dengan menerangkan kandungan serta maknanya. iv. iii. Metod halakah Metod halakah pula menekankan para pelajar dikehendaki mengelilingi gurunya dalam setengah bulatan untuk mendengar syarahannya.pengajaran yang sesuai. Metod Petunjuk dan Bimbingan Metod petunjuk dan bimbingan sentiasa membuat percubaan sebelum memberikan pendapatnya. kebaikan dan keburukan sesuatu. dikritik atau dibantah kesahihannya. 14 . Metod Dialog dan perbincangan Manakala metod dialog dan perbincangan merupakan kaedah pengajaran yang berdasarkan kepada teknik perbualan atau perbincangan hasil daripada soal jawab sehinggalah fakta itu tidak dapat dipertikaikan. Secara kesimpulannya. pembinaan budi pekerti dan menanam nilai-nilai murni di dalam jiwa pelajar. Metod Keteladanan Metod keteladanan melalui pendidikan agama dan moral bagi mempengaruhi pemikiran. v. ii. al-Ghazali cuba menanamkan dasar-dasar agama kepada anak-anak iaitu dimulai dengan menunjuk cara dan diikuti dengan menyakini dan menguatkan dengan dalil-dalil. metod yang diketengahkan oleh al-Ghazali mengarah kepada pembentukan akhlak mulia dan bertujuan untuk membina kesempurnaan insan yang bermunajat kepada Allah serta memperolehi kebahagian di dunia dan di akhirat. Contohnya.

Pendidikan Akhlak amat dititikberatkan sejak kecil lagi melalui kaedah kebiasaan yang positif dan latihan yang berterusan selaran dengan tuntutan wahyu. Sejarah kehidupan al-Ghazali yang berpindah dari satu tempat belajar dan mengajar di tempat lain memberi pengalaman yang pelbagai kepada beliau dalam proses penyebaran ilmu. Guru amat berfungsi dalam membentuk keperibadian murid agar menjadi insan yang soleh di dunia dan akhirat. Beliau menyarankan supaya diwujudkan proses dua hala dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu di pihak guru dan murid.4. Beberapa konsep ilmu dan pendekatan dikemukakan untuk dijadikan rujukan kepada para ilmuwan. Beberapa prinsip moral.0 Kesimpulan Secara rumusannya. 15 . al-Ghazali mempunyai pandangan yang luas terhadap aspek ilmu jika dibandingkan dengan tamadun moden Barat yang banyak menumpukan kepada aspek kebendaan semata-mata secara keseluruhannya. Proses pengajaran seseorang guru hendaklah berperingkat-peringkat mengikut keupayaan dan kesediaan murid. sebagai model utama murid dan diamanahkan sebagai pembimbing remaja masa hadapan. metodologi dan disiplin telah digariskan.

Opcit. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. tingkat kecerdasan.Dalam menerapkan metod bimbingan. bakat dan pembawaan anak serta mempunyai hubungan dengan nilai manfaat. Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam. Asas-asas Pendidikan Islam. Pedagogi Pendidikan Islam. (terj. Kaedah pendidikan al-Ghazali cenderung ke arah prinsip sufi (penyucian jiwa) dan pragmatik. Hasan Langgulung (1991). Bandung: Anggota IKAPI. Hal 10.) Irwan Kurniawan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Al-Ghazali juga menempatkan pendidikan sebagai tokoh teladan bagi murid dan membiasakan murid-murid untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki bagi kepentingan diri sendiri dan masyarakat. Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan. Abidin Ibnu Rusn (1998). Selangor: Utusan Publication&Distributors Sdn Bhd. Bibliografi Abdul Salam Yussof (2003). Kuala Lumpur: Arena Ilmu. H. Ariffin Nordin dan Noor Aini Bt Dan (1992).Abuddin Nata (2000). al-Ghazali (1997). Wikipedia al-Ghazali di http://wikipedia.org/wiki/Abu_Hamid_Al-Ghazali pada 15 Mac 2011 Ghazali Darusalam (2001). Hal 9. Mutiara Ihya’ ‘Ulumuddin. Imam al-Ghazali Pendidikan Berkesan. Al-Ghazali menekankan tujuan pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah sebagai benteng jiwa yang bersih. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Kuala Lumpur: DBP 16 . Pendidikan dan Wawasan 2020.) H.Ahmad Ludjito. Dipetik daripada laman sesawang. Abidin Ibnu Rusn (1998). (Terj. beliau menyarankan agar tujuan utama penggunaan ilmu diselaraskan dengan tingkat usia.

Kuala Lumpur: DBP. Kurikulum dan Pendidikan Guru. Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan. 17 .Hamid Fahmy Zarkasyi (1990). Kuala Lumpur: DBP Mohd Ahmad al-Rashid (1990).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->