P. 1
al-ghazali

al-ghazali

|Views: 395|Likes:
Published by Cikgu Atiqah

More info:

Published by: Cikgu Atiqah on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

1.

0

Pendahuluan Pendidikan Islam merupakan salah satu ilmu yang perlu dititik beratkan. Pelbagai jenis

kitab fiqh, tauhid, tafsir, hadith, ilmu-ilmu ‘ulum, sirah nabawi, akhlak, dakwah, mantik, balaghah dan bahasa Arab telah ditulis oleh para ulama dan sarjana Islam. Antara tokoh-tokoh ilmu Pendidikan Islam seperti Ibn Maskawaih, al-Qabisi, al-Mawardi, Ibn Sina, al-Khaldun, Ibnu Shahnun, al-Ghazali dan beberapa lagi tokoh. Dalam perbincangan kerja kursus ini hanya merangkumi kurikulum Pendidikan Islam menurut pemikiran al-Ghazali sahaja. Al-Ghazali merupakan tokoh pemikir Islam yang terkenal bukan sahaja dalam kalangan umat Islam bahkan juga bagi orang bukan Islam. Kehebatan al-Ghazali telah memberi kesan mendalam di jiwa umat Islam dari segi pemikiran, budi pekerti, dan pendidikan. Keilmuannya sangat meluas dalam pelbagai bidang ilmu terutma dalam bidang falsafah, akidah, fiqh, ilmu kalam, tasawuf, pendidikan, politik dan lain-lain serta dengan pelbagai penulisan ilmuah yang dikarangnya. Kerja kursus ini akan membahaskan biodata al-Ghazali seterusnya latar belakang pendidikan serta karya-karya yang dikarang oleh beliau. Dalam kurikulum Pendidikan Islam pula menyentuh tujuan pendidikan, tugas dan tanggungjawab guru dan pelajar, metod yang disarankan dan digunakan oleh al-Ghazali.

1

al-Ghazali Abidin Ibnu Rusn (1998). Opcit.2. Beliau menghabiskan sisa hidupnya dengan membaca al-Qur’an dan hadith serta mengajar. nama penuhnya ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhamad bin Ahmad alGhazali al-Tusi al-Shafie.0 Biodata dan Latar Belakang Pendidikan 2. (Terj. Pada tahun 500H bersamaan 1107M. Opcit. Ini adalah hasil kejayaannya dalam pembelaan yang dibuat terhadap Islam daripada serangan-serangan anasir-anasir luar4. Menurut Abidin Ibn Rusn. Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan. Beliau lahir pada tahun 450H bersamaan 1058M di sebuah kampung di pinggir kota kecil bernama Thus.) H. dan pembaharuan Islam. Al-Ghazali juga dikatakan telah mendapat gelaran sebagai “Hujjatul Islam” daripada umat Islam seluruh dunia selepas kewafatannya. Manakala menurut Abdul Salam Yussof2. Gelaran ini berdasarkan kepada keluasan ilmu dan amalnya serta hidupnya yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan dalam mempertahankan ajaran agama daripada pelbagai serangan3. al-Ghazali kembali ke tempat asalnya di Thus. Ada perbahasan mengenai nama al-Ghazali iaitu namanya ada yang disebut sebagai Ghazzali (dua z) yang bererti tukang pintal benang. Imam al-Ghazali Pendidikan Berkesan. “ Samudera Yang Menghanyutkan” (Bahrun Mughriq). Pada hari Isnin. hal 2 4 2 . “ Hiasan Agama” ( Zainuddin).1 Biodata Al-Ghazali Terdapat beberapa pendapat mengenai nama sebenar Imam al-Ghazali. Selangor: Utusan Publication&Distributors Sdn Bhd. Iran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pendapat kedua pula menjelaskan namanya yang kedua disebut sebagai al-Ghazali (satu z) yang diambil daripada kata Ghazalah iaitu nama kampung kelahirannya. Abdul Salam Yussof (2003). Hal 9 Abdul Salam Yussof (2003). 14 JumadilAkhir tahun 505H bersamaan 18 Disember 1111M. berhampiran bandar Meshad di wilayah Khurasan. Hal ini kerana pekerjaan ayah alGhazali sebagai tukang pintal benang wol. Beliau dikenali sebagai pemikir ulung Islam yang menyadang gelaran “ Pembela Islam” (Hujjatul Islam).Ahmad Ludjito. Hal 1 3 2 1 Abidin Ibnu Rusn (1998). nama sebenar Imam al-Ghazali ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali1.

Al-Ghazali adalah orang yang pertama kali menggabungkan antara sufisme dan syari’ah dalam satu sistem. Bapanya juga seorang yang amanah. Beliau dimakamkan bersebelahan madrasah yang didirikannya5. Beliau berguru dengan seorang sufi di negara Thus. al-Ghazali telah meninggal dunia di tempat kelahirannya sendiri. Opcit. Ada pendapat lain menyatakan6. pada hari Isnin 14 Jamadilakhir tahun 505H/19 Disember 1111M. iaitu Firdausi. Walaupun ayah beliau seorang yang buta huruf dan miskin. Pada tahun 470H. Semasa di Jurjan. ahli sufi itu menguruskan kedua-dua orang anak ini ke sebuah sekolah yang menyediakan bantuan dan kemudahan pelajaran. dan lain-lain. Ahmad merupakan saudara lelaki al-Ghazali dan juga Ahmad terkenal dengan panggilan Mujiduddien dan juga Abu Futuh7. beliau telah mewasiatkan kepada seorang sahabatnya yang sufi agar memberikan pendidikan yang sempurna kepada kedua anaknya iaitu Ahmad dan al-Ghazali. Beliau juga meninggalkan tiga orang anak perempuan. fiqh. Hal 4 Ibid. Semasa perjalanan pulang. Jenazah dikebumikan bersebelahan dengan makam penyair besar yang terkenal. kemudian berhijrah ke Jurjan. Ahli sufi ini menjalankan tanggungjawab menjaga kedua-dua orang anak yatim ini dengan baik sehingga harta yang ditinggalkan oleh bapa mereka hampir kehabisan. hal 3 6 7 3 . Oleh kerana dasar tanggungjawab dan amanah. 2. matematik. Semasa kecilnya. Ini dibuktikan daripada kehidupan bapanya sebagai pemintal benang daripada bulu dan mempunyai sebuah kedai tempat dijual barang dagangan di Pekan Tus. namun beliau amat menitikberatkan pendidikan kepada anak-anaknya.2 Latar belakang Pendidikan al-Ghazali Pendidikan pada zaman kecilnya dimulakan dengan bapanya iaitu seorang bangsa Parsi yang miskin tetapi kuat agamanya. al-Ghazali telah berguru dengan as-Syaikh Ismail bin Saadah al-Ismail berhubung fiqh mazhab Syafie. hal 13 Abdul Salam Yussof (2003). mempelajari asas-asas membaca dan menulis diikuti pelajaran tatabahasa Arab dan Nahu.menembuskan nyawa terakhir di usia 55 tahun. Opcit. beliau mempelajari kurikulum yang menekankan aspek menghafal alQur’an. Sebelum meninggal dunia. beliau kembali ke kampung halamannya di Thus. berlaku satu peristiwa yang mana 5 Abidin Ibnu Rusn (1998).

Berlaku rompakan. Perguruan Tinggi Ridzamiyah juga dikenali sebagai Universiti Nidhamiyah. beliau berkata. Bandung: Anggota IKAPI. Perompak beranggapan bungkusan itu merupakan harta yang sangat berharga lalu membukanya dan menjumpai beberapa helai kertas yang penuh dengan tulisan. Kemudian beliau melanjutkan langkah kakinya ke Naisabur untuk belajar ilmu agama dengan ulama besar yang termasyhur iaitu Imam al-Haramain Diya al-Din al-Juwaini. Khulashah Dipetik daripada laman sesawang. merupakan seorang guru sekolah di Naisabur9. aku telah meninggalkan kampung halamanku agar aku dapat mendengar. Hal 10.Abuddin Nata (2000). “Ambillah semua yang engkau mahu.” Ini adalah hasil titik peluhku. engkau akan kehilngan ilmunya. Ketika giliran al-Ghazali. Beliau berjaya menguasai beberapa bidang seperti bidang fiqh. Baghdad.) Irwan Kurniawan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.8 Hasil daripada kata-kata perompak inilah menjadikan al-Ghazali seorang yang berjaya dalam menghafal semua ilmuilmu yang dipelajarinya.memberi kesan yang mendalam kepada diri beliau. pada usia 34 tahun al-Ghazali diangkat menjadi pimpinan universiti tersebut. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Ilmu yang tersimpan dalam beberapa helai kertas bukanlah ilmu yang sebenar!. Hal 9.org/wiki/Abu_Hamid_AlGhazali pada 15 Mac 2011 Abidin Ibnu Rusn (1998). Hal 82 Ghazali Darusalam (2001). al-Ghazali (1997). H. ilmu Ushul dan ilmu pengetahuan agama lain. dimana segala bekalan dan buku-buku telah dirampas oleh perompak. Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam. Maka berkata salah seorang daripada perompak tersebut. Pedagogi Pendidikan Islam. Kemudian berpindah ke Baghdad untuk menjadi pensyarah di Perguruan Tinggi Ridzamiyah pada tahun 484H bersamaan 1091M. Hal 210 10 9 8 4 . Beliau berada di Nisabur pada tahun 478H/1085M untuk mempelajari ilmu kalam. Atas prestasi yang baik dan meningkat. Kemudian al-Ghazali menjawab. Wikipedia al-Ghazali di http://wikipedia. logik dan falsafah10. “Bagaimanakah engkau boleh mendakwa yang engkau telah memperolehi ilmunya? Andaikata kami rampas bungkusan ini. beliau sempat mengarang sejumlah kitab seperti Al-Basith. (terj. menulis dan memperolehi ilmunya”. kalam. Al-Wasith. Dalam kesibukan beliau mengajar. Mutiara Ihya’ ‘Ulumuddin. Opcit. tetapi jangan engkau ambil bungkusan ini”. Kerananya.

Opcit. Hal 13 12 5 . Minat dan daya penulisannya sangat kuat serta bertenaga dan ideanya yang tidak luntur dek zaman walaupun sewaktu al-Ghazali mengasingkan diri untuk menghayati kehidupan seorang sufi. beliau kembali semula ke Universiti Nizamiyah. Ma’khadz al-Khalaf.Ilmu Fiqh. Kitab-kitab yang telah ditulis oleh beliau dianggarkan melebihi 200 buah. pada tahun 490H hingga 493H.11 Selama empat tahun. Hal 83 Abdul Salam Yussof (2003).3 Karya-Karya Tulisan Al-Ghazali Sememangnya diyakini bahawa al-Ghazali merupakan seorang pengarang dan penulis yang kaya dengan idea dan buah fikiran dalam menghasilkan karya. Kemudia beliau kembali semula ke kampung halamannya di Thus dan berbakti kepada anak bangsa. al-Ghazali bertugas sebagai guru. Baghdad sekaligus dilantik menjadi presiden Universiti tersebut atas permintaan sultan. Namun begitu. Al-Munqil fi Ilm al-Jadal (ilmu berdebat). Lubab al-Nadzar. Tashin al-Ma’akhidz dan al-Mabadi’ wa al-Ghayat fi Fann al-Khalaf. Kemudian beliau telah meninggalkan Baghdad pada tahun 488H untuk mengasingkan diri daripada kehidupan manusia biasa12. namun begitu yang masih kekal 11 H.Abuddin Nata (2000). Opcit. 2.

Nashihat et muluk (Nasihat untuk ketua negara) Kitab Ihya’ ‘Ulumuddin ditulis antara tahun 489H dan 495H yang merupakan buku tentang falsafah. Tahafut ul falasifah (kesasatan ilmu filsafat) iii. Kandungan kitab ini meliputi ibadah dan muamalah.ke hari ini hanyalah lebih kurang 50 buah sahaja13. Sirrul ‘alamain (rahsia dua dunia yang berbeza) iii. Al-Mungis minal dhalal (terlepas dari kesesatan) iii. Mustazh hiri ii. Maqashidu ul falasifah (tujuan ilmu filsafat) ii. Suluk Us Sulthanah (Cara menjalankan pemerintahan) iv.org/wiki/Abu_Hamid_Al-Ghazali pada 15 Mac 2011 13 6 . Ihya’ menampilkan corak dan ciri utama Islam dalam akhlak sehingga dianggap sebagai salah satu sumber ilmu fiqh dan tasawuf. Wikipedia al-Ghazali di http://wikipedia. Huraian fiqh mengikut mazhab Syafie dan teologinya bercorak Asya’ari. Kitab ini ditulis berdasarkan hasil pengembaraannya di Naisabur dalam usia 50 tahun. Minhaj ul Abidien (jalan mengabdi Tuhan) iv. Al-Ma’rifatul ‘Aqliyah (ilmu pengetahuan yang rasional) Bidang Agama i. Selain Dipetik daripada laman sesawang. Antara karya al-Ghazali adalah seperti berikut:Bidang Filsafat i. Kitab-kitab akhlak dan tasawuf Bidang kenegaraan i. Ihya’Ulumuddin (menghidupkan ilmu agama) ii.

manakala ilmu batin mencakupi ilmu untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela serta menghias hati dengan sifat-sifat terpuji. al-Ghazali telah banyak mencurahkan ideanya. seorang manusia dapat memperoleh darjat atau kedudukan yang paling terhormat di muka bumi ini kerana pengajaran dan pendidikan serta ilmu dan amalnya. ilmu-ilmu yang terkutuk seperti ilmu sihir. ilmu nujum dan lain-lain. Hal 22-23 7 . dan ketiga. yang menjadi dasar kepada pemikirannya ini ialah manusia dan pendidikan. Opcit. ilmu 14 Abdul Salam Yussof (2003). Ilmu zahir meliputi ibadah dan muamalah. ilmu fiqh dan lainlain. al-Ghazali membahagikan ilmu kepada ilmu yang zahir dan ilmu yang batin.0 Kurikulum Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali Di dalam bidang pengajaran dan pendidikan. ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu seperti ilmu-ilmu logik. Dalam kitab ini juga. Menurut al-Ghazali. Al-Ghazali membahagikan ilmu kepada tiga iaitu pertama.iltu. kedua. Baginya.14 3. ilmu yang terpuji seperti ilmu al-Qur’an. ilmu dibahagikan kepada hukum fardu ‘ain dan fardu kifayah. Ilmu dibahagikan kepada ilmu agama dan ilmu intelektual serta kedua-duanya ini pula diklafikasikan kepada ilmu terpuji dan ilmu yang tercela.

mengarah manusia untuk mencapai tujuan hidupnya iaitu bahagia di dunia dan akhirat15. Untuk itu. Orang dapat mendekatkan diri kepada Allah hanya setelah memperoleh ilmu pengetahuan. Tambah beliau lagi. hal 59 16 8 . proses dan juga produk. input. dan menhubungkan diri dengan para malaikat yang tinggi dan bergaul dengan alam arwah. Manakala tujuan jangka panjang menurut al-Ghazali ialah pendekatan diri kepada Allah. itu semua adalah kebesaran. Opcit. Tujuan jangka pendek menurut al-Ghazali ialah mengilap bakat dan kemampuan manusia. sistem pendidikan al-Ghazali pun sejalan dengan dasar pemikiran falsafahnya yang mengarah kepada tujuan yang jelas. pendidikan dalam prosesnya haruslah mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insan. Hal 56 Ibid. Menurut al-Ghazali. tujuan pendidikan terbahagi kepada dua iaitu tujuan pendidikan jangka pendek dan tujuan pendidikan jangka panjang. pengaruh. “ Hasil dari ilmu sesungguhnya ialah mendekatkan diri kepada Allah. perkara yang akan dibincangkan merangkumi konteks.1 Konteks Jika pendidikan dapat dipandang sebagai aplikasi pemikiran falsafah dan seorang falsafah bergerak selarang dengan jalan dan dasar pemikirannya. Sebagai contoh. sistem pendidikan haruslah mempunyai falsafah yang mengerakkan kepada tujuan tertentu. Dalam kurikulum menurut al-Ghazali. 15 Abidin Ibn Rusn (1998). Al-Ghazali berkata. pemerintahan bagi rajaraja dan penghormatan secara naluri”. manusia perlu mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut al-Ghazali. 3. Ilmu pengetahuan itu sendiri tidak akan dapat diperoleh manusia kecuali melalui pengajaran.ketuhanan dan lain-lain. Pendidikan merupakan satu proses manusia mengenali dan mendekatkan diri dengan Tuhan Pencipta Alam. baik dari segi ilmu farfu ‘ain mahupun fardu kifayah16. melanjutkan pelajaran ke luar negara bagi memajukan negara adalah perkara yang dituntut. Tuhan semesta alam. Dengan demikian. pendekatan diri kepada Allah merupakan tujuan pendidikan.

tujuan pendidikan yang diteliti berdasarkan karyakarya al-Ghazali menunjukkan beliau berusaha untuk mencapai dua tujuan. 3. Agama tidak akan teratur melainkan kehidupan dunia juga teratut. Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga menjadi manusia yang berguna. Berdasarkan dua tujuan diatas. Tujuan pertama ialah melahirkan insan sempurna yang bermatlamat mendekatkan diri kepada Allah SWT. 3. dapatlah dirumuskan bahawa tujuan pendidikan menurut al-Ghazali adalah seperti berikut:1. Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengembang tugas keduniaan dengan sebaik-baiknya. 2. Al-Ghazali menyatakan bahawa. Mendekatkan diri kepada Allah. suci jiwanya dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela. 5. Fokus utama pendidikan dan ilmu di sisi al-Ghazali ialah pembentukan insan yang sempurna di dunia dan akhirat.2 Input Pendidikan menurut al-Ghazali merupakan alat bagi mencapai sesuatu tujuan. Membentuk manusia yang berakhlak mulia. Manakala tujuan kedua pula ialah melahirkan insan sempurna yang bermatlamat mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Opcit.Menurut Abdul Salam Yussof17. yang mana proses pendidikan itu sendiri sebenarmya memerlukan pengajar atau ta’lim. Tambah beliau 17 Abdul Salam Yussof (2003). Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia. 4. manakala dunia adalah tempat menyebarkan benih bagi akhirat serta jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT bagi mereka yang ingin mengambil menjadikan alat dan tempat tinggal. Hal 53 9 . yang wujudnya adalah kemampuan dan dengan kesedaran diri melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. “ secara jelas tujuan manusia adalah meliputi agama dan dunia.

manakala guru profesional pula ialah guru yang dilatih secara khusus untuk menjadi guru daripada segi ilmu dan ketrampilan keguruan. perkara pertama adalah niat yang memainkan peranan penting dalam proses pengajaran. maka wajib juga membetulkan niat guru bahkan itu adalah lebih penting kerana ibadat mengajar adalah lebih mulia daripada ibadat belajar” Guru mesti mengikut jejak Rasulullah SAW dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab. Dalam tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru menurut al-Ghazali mempunyai 8 tugas. Tetapi mengajar kerana Allah dan mencari kedekatan diri kepada-Nya”. Al-Ghazali menyebut bahawa syarat bagi seseorang guru adalah layak menjadi pengganti Rasulullah SAW jika dia benar-benar berilmu dan ikhlas.lagi. baik ilmu dunia mahupun ilmu akhirat. Namun begitu tugas dan tanggungjawab guru kepada murid pada azalinya ialah seorang pengajar perlu ikhlas terhadap Allah SWT. Seorang guru yang mengajar ilmu pengetahuan. harus mengarah kepada tujuan hidup muridnya iaitu mencapai hidup bahagia dunia akhirat20. Seorang pendidik perlu menilai tujuan dan perkhidmatannya iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT semata-mata. Hal 68 19 20 10 . balasan dan terima kasih. 18 Abidin Ibnu Rusn (1998). “ Wajib membetulkan niat murid-murid. Antara 8 tugas iaitu:i. “Hendaklah guru mengikuti jejak Rasulullah SAW maka ia tidak mencari upah. Hal 118 Abidin Ibnu Rusn (1998). guru terbahagi kepada dua iaitu guru alami dan guru profesional18. Opcit. AlGhazali berkata. Guru sebagai Khalifah yang mewarisi Rasulullah SAW Dalam tugas dan tanggungjawab guru ini mempunyai perbahasan pendapat oleh penulispenulis buku. Namun yang dibincangkan dalam kerja kursus ini hanya empat sahaja. Opcit. Hal 62 Abdul Salam Yussof (2003). Opcit. tidak boleh hanya mengharapkan upah pembalasan dan ucapan terima kasih sahaja19. Guru alami ialah guru yang tidak dilatih secara khusus untuk menjadi guru. Menurut al-Ghazali.

boleh membimbing pelajar dan tulus melakukan tugas. idea yang dikemukan al-Ghazali ini juga dalam penyebaran ilmu boleh dikaitkan dengan matlamat Wawasan 2020 (dalam konteks di Malaysia) yang ketujuh iaitu untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. Ibnu Majah. Abu Daud. kebajikan insan dan pembentukan sebuah keluarga yang kukuh. Hal 89 23 22 Mohd Ahmad al-Rashid (1990). bertanggungjawab. Pendidikan dan Wawasan 2020. menjauhi apa yang dilarang dan mengamalkan segala ilmu yang disampaikan 24. dari Abu Hurairah) iii. ( HR. Kurikulum dan Pendidikan Guru. Hal 123 24 11 . bersifat mulia dan tidak malu menjadi guru. Opcit. Guru sebagai role model kepada murid-murid Al-Ghazali menyatakan bahawa seorang guru mesti mengamalkan ilmu yang dimiliki dan jangan menjadi seorang pendusta. Guru perlu menanamkan kasih sayang dalam kalangan murid dan guru sekaligus melahirkan rasa kasih sayang antara mereka22. Hal 122 Ariffin Nordin dan Noor Aini Bt Dan (1992). Guru sebagai ibu bapa kepada anak murid Seorang guru perlu mempunyai sifat belas kasihan kepada pelajar-pelajar. kasih sayang terhadap murid. Kuala Lumpur: Arena Ilmu. Guru mesti stabil dari segi emosi. Menurut Mohd Ahmad al-Rashid23. Menurut Ariffin Nordin dan Noor Aini bt Dan. “ Sesungguhnya aku ini bagimu adalah seumpama seorang ayah bagi anaknya”. Ibnu Hibban.ii. Sebuah hadith menyatakan. 21 Abdul Salam Yussof (2003). Nasai. Ini bermakna sistem sosial mengutamakan kepentingan masyarakat. guru yang berkesan ialah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial dan psikologi tertentu. Al-Ghazali menyebut bahawa perlu memberi kasih sayang kepada pelajar-pelajar dan memperlakukan mereka seperti anak-anak sendiri21. Opcit. Hal 212 Abdul Salam Yussof (2003). Seorang guru akan melaksanakan tugasnya apabila mempunyai tanggungjawab dan kasih sayang terhadap pelajarnya sebagaimana orang tua terhadap anaknya sendiri. Sebagai seorang pendidik haruslah mengerjakan apa yang diperintah. Kuala Lumpur: DBP.

Abidin Ibnu Rusn (1998). H. “Kewajipan bagi seorang guru dalam proses mencegah pelajar-pelajar berakhlak kurang baik adalah dengan cara memberi sindiran. Opcit. guru perlu memahami tahap kemampuan dan pemikiran pelajarnya bertujuan untuk memudahkan guru menyediakan bahan pengajaran yang sesuai26. Ia harus mempunyai karisma yang tinggi.Al-Ghazali menasihatkan kepada setiap guru agar sentiasa menjadi teladan dan pusat perhatian bagi muridnya. tetapi sebaliknya dengan cara kasih sayang. yakni bikan dengan cara terus terang. Sebab kalau dengan cara terus terang. Opcit. Al-Ghazali berkata.109. Tugas sebagai pelajar pula merangkumi iaitu belajar merupakan proses jiwa. Sebelum P&P bermula. dan mengakibatkan ia berani menentang dan suka akan sifat jahat itu”. Hal 76 . murid akan takut kepada guru. Hal 124 Ibid. lakukan dengan kasih sayang dan bukan dengan memaki hamun” Tugas-tugas guru yang disebut al-Ghazali juga merangkumi seorang pengajar tidak boleh memperkecilkan bidang ilmu lain serta membanggakan bidang ilmunya. seorang guru perlu mengamalkan apa yang diajar dan terakhir seorang guru haruslah mengetahui tahap kemampuan akal pelajarnya27.Abuddin Nata (2000). tidak dengan cara mengejek. 26 27 28 Hal 99 12 .89. seorang guru haruslah mengajar dengan jelas. Dalam kitab tulisannya Ihya’ ‘Ulumuddin dan karyanya yang lain ada menyentuh mengenai tugas dan tanggungjawan pelajar dalam merealisasikan matlamat ilmu dan pendidikan28. Al-Ghazali berkata25. menjauhkan diri daripada persoalan duniawi. Hal 71 Abdul Salam Yussof (2003). Opcit. Menjaga maruah pelajar Seorang guru haruslah menjaga maruah dan imej pelajar dari segi psikologi. iv. Hal 124-129 Ibid. Hal 101 . Opcit. Al-Ghazali juga menyentuh tugas dan tanggungjawab bagi murid dalam menuntut ilmu. bersikap rendah diri dan 25 Abidin Ibnu Rusn (1998). “ Guru hendaklah menherdik muridnya dari berperangai jahat dengan cara sindiran dan tidak dengan cara terus terang.

metodologi pengajaran pada asasnya melibatkan tiga perkara pokok iaitu subjek yang dipelajari. metod tunjuk dan bimbingan. Abdul Salam Yussof (2003). Asas-asas Pendidikan Islam. orang yang mempelajari. Hal 131-142 30 31 Ghazali Darusalam (2001). Hal 97-104. Opcit. Hal 212-213 13 . Kuala Lumpur: DBP Abidin Ibnu Rusn (1998). Opcit. Kaedah khusus menurut al-Ghazali dibahagikan kepada dua iaitu kaedah khusus pendidikan agama dan kaedah khusus pendidikan akhlak30. metod halakah. i.tawadhuk. Metod perbandingan Dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin. mendahulukan pelajaran yang wajon.iaitu ada 5 metod atau cara pengajaran yang dikemukan oleh al-Ghazali iaitu metod perbandingan. kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Pendidikan menurut al-Ghazali adalah menuju ke arah mencapai keredhaan dunia dan akhirat. 3. Berbeza dengan pendapat yang dinyatakan oleh Ghazai Darusalam31.3 Kaedah P&P menurut al-Ghazali Menurut Hasan Langgulung29. dan ditegakkan dengan dalil dan keterangan yang menguatkan akidah. Opcit. al-Ghazali menerangkan perbezaan pendapat dalam kalangan cendekiawan tentang kebaikan dan keburukan akhlak merupakan salah satu metod 29 Hasan Langgulung (1991). bermula dengan hafalaz dan pemahaman. mendalami ilmu secara berperingkat (mempelajari mudah kepada kompleks) dan memahami sesuatu disiplin asas sebelum memahami disiplin lanjutan. metod dialog dan perbincangan dan terakhir metod keteladanan. Manakala kaedah kedua iaitu metod pendidikan Akhlak menurut al-Ghazali ialah suatu sikap yang lahir daripada jiwanya lalu melahirkan pelbagai perbuatan tanpa ada pertimbangan atau berfikir terlebih dahulu. dan orang yang mengajar. Dalam metod khusus pendidikan agama menurut al-Ghazali. Metod ini menekankan ke arah pebentukan akhlak mulia dengan menjadikan al-Qur’an sebagai dasar.

iii. iv. Metod Keteladanan Metod keteladanan melalui pendidikan agama dan moral bagi mempengaruhi pemikiran. metod yang diketengahkan oleh al-Ghazali mengarah kepada pembentukan akhlak mulia dan bertujuan untuk membina kesempurnaan insan yang bermunajat kepada Allah serta memperolehi kebahagian di dunia dan di akhirat. kebaikan dan keburukan sesuatu. Contohnya. Metod Petunjuk dan Bimbingan Metod petunjuk dan bimbingan sentiasa membuat percubaan sebelum memberikan pendapatnya. Dalam metod perbandingan bertujuan untuk menunjukkan kebenaran fikiran. v. pembinaan budi pekerti dan menanam nilai-nilai murni di dalam jiwa pelajar. Metod halakah Metod halakah pula menekankan para pelajar dikehendaki mengelilingi gurunya dalam setengah bulatan untuk mendengar syarahannya. Metod Dialog dan perbincangan Manakala metod dialog dan perbincangan merupakan kaedah pengajaran yang berdasarkan kepada teknik perbualan atau perbincangan hasil daripada soal jawab sehinggalah fakta itu tidak dapat dipertikaikan. 14 . ii. al-Ghazali cuba menanamkan dasar-dasar agama kepada anak-anak iaitu dimulai dengan menunjuk cara dan diikuti dengan menyakini dan menguatkan dengan dalil-dalil. Secara kesimpulannya. membaca ayat-ayat al-Qur’an dengan menerangkan kandungan serta maknanya.pengajaran yang sesuai. dikritik atau dibantah kesahihannya.

Guru amat berfungsi dalam membentuk keperibadian murid agar menjadi insan yang soleh di dunia dan akhirat. 15 .0 Kesimpulan Secara rumusannya. sebagai model utama murid dan diamanahkan sebagai pembimbing remaja masa hadapan. Pendidikan Akhlak amat dititikberatkan sejak kecil lagi melalui kaedah kebiasaan yang positif dan latihan yang berterusan selaran dengan tuntutan wahyu. Sejarah kehidupan al-Ghazali yang berpindah dari satu tempat belajar dan mengajar di tempat lain memberi pengalaman yang pelbagai kepada beliau dalam proses penyebaran ilmu.4. Beliau menyarankan supaya diwujudkan proses dua hala dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu di pihak guru dan murid. al-Ghazali mempunyai pandangan yang luas terhadap aspek ilmu jika dibandingkan dengan tamadun moden Barat yang banyak menumpukan kepada aspek kebendaan semata-mata secara keseluruhannya. Beberapa konsep ilmu dan pendekatan dikemukakan untuk dijadikan rujukan kepada para ilmuwan. Proses pengajaran seseorang guru hendaklah berperingkat-peringkat mengikut keupayaan dan kesediaan murid. Beberapa prinsip moral. metodologi dan disiplin telah digariskan.

beliau menyarankan agar tujuan utama penggunaan ilmu diselaraskan dengan tingkat usia. Bandung: Anggota IKAPI. Selangor: Utusan Publication&Distributors Sdn Bhd. Al-Ghazali menekankan tujuan pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah sebagai benteng jiwa yang bersih. (terj.org/wiki/Abu_Hamid_Al-Ghazali pada 15 Mac 2011 Ghazali Darusalam (2001). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Hal 9. Kuala Lumpur: Arena Ilmu. Dipetik daripada laman sesawang. Mutiara Ihya’ ‘Ulumuddin. Abidin Ibnu Rusn (1998). Ariffin Nordin dan Noor Aini Bt Dan (1992). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.Ahmad Ludjito.Abuddin Nata (2000). Hasan Langgulung (1991). Kaedah pendidikan al-Ghazali cenderung ke arah prinsip sufi (penyucian jiwa) dan pragmatik. tingkat kecerdasan.Dalam menerapkan metod bimbingan. Wikipedia al-Ghazali di http://wikipedia. Abidin Ibnu Rusn (1998). Al-Ghazali juga menempatkan pendidikan sebagai tokoh teladan bagi murid dan membiasakan murid-murid untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki bagi kepentingan diri sendiri dan masyarakat. bakat dan pembawaan anak serta mempunyai hubungan dengan nilai manfaat. H. Kuala Lumpur: DBP 16 .) Irwan Kurniawan. Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam.) H. Hal 10. Asas-asas Pendidikan Islam. Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan. Opcit. Pedagogi Pendidikan Islam. Imam al-Ghazali Pendidikan Berkesan. Bibliografi Abdul Salam Yussof (2003). al-Ghazali (1997). Pendidikan dan Wawasan 2020. (Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamid Fahmy Zarkasyi (1990). 17 . Kuala Lumpur: DBP Mohd Ahmad al-Rashid (1990). Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan. Kuala Lumpur: DBP. Kurikulum dan Pendidikan Guru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->