karangan latihan

1.

PERBICANGAN KARANGAN BAHAGIAN B (LANGKAH-LANGKAH MENERAPKAN SEMANGAT SATU MALAYSIA DALAM KALANGAN MASYARAKAT) PENERAPAN FORMAT WAWANCARA Anda telah ditugaskan untuk mewawancara Perdana Menteri Yang Amat Berhomat Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak tentang " Satu Malaysia" yang diutarakan oleh beliau. sediakan teks wawancara tersebut. SATU MALAYSIA¶ Disediakan Oleh: Bahagian Penerbitan Dasar Negara PENGENALAN SATU MALASYIA Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat. Sejajar dengan ini, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuh bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman, maju, selamat dan makmur. Konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri, ialah langkah yang bertepatan dengan suasana dan cita rasa rakyat. Konsep ini selari dengan perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara Perkara asas yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan ialah perasaan hormat menghormati, keikhlasan dan sikap saling mempercayai antara kaum. µ Slogan YAB Perdana Menteri iaitu µRakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan¶. µPemimpin dan rakyat perlu memahami dan menghayati lapan nilai 1Malaysia, iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integiti. . NILAI-NILAI 1 MALAYSIA Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam konsep µ1 Malaysia¶. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Lapan nilai-nilai tersebut adalah: 1. Budaya kecemerlangan 2. Ketabahan 3. Rendah hati 4. Penerimaan 5. Kesetiaan 6. Meritokrasi 7. Pendidikan 8. Integriti .1. BUDAYA KECEMERLANGAN Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya. .1.1 Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan.

kaum. subsidi.1. sikap merendah diri perlu dielakkan untuk mencerminkan kekuatan.2 Prinsip ketepatan menjadi elemen dalam menentukan kecemerlangan. Pembangunan diri tanpa mengambil mengira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang.3. .3 Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil. Ketabahan dalam menghadapi perubahan peribadi wajar dijadikan wadah bagi memperbetulkan kesilapan atau kegagalan perkara-perkara yang terdahulu. Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan. . India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. . tetapi bukan dengan cara kekasaran dan penindasan.4 Sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan masa.4.4. biasiswa. . rendah hati dikatakan Tawaduk¶. . .2. Ketepatan menguruskan masa amat penting dalam menentukan kemajuan dan penerimaan orang lain terutama apabila berurusan dengan pihak-pihak luar negara. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidakjujuran. . bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan µ1 Malaysia¶. Dalam Islam.5 Sikap mudah mengalah. etnik. agama dan fahaman politik.. . .2. . keyakinan dan kemampuan kita sebagai rakyat Malaysia.2.2 Segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari masyarakat Malaysia.2 Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. . Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji kelemahan-kelemahan yang ada dan perlu memperbaikinya secara positif. . KETABAHAN Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka.5. jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat bagi menentukan kecemerlangan dan kejayaan. 3 RENDAH HATI Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki.2. Negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan ketepatan dalam segala bidang terutama dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan eksport. . . .1 Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara.1. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. .2.3.4. .3.1 Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama.4.3 Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalam an dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip.1 Merendah diri yang dimaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain.3.5 Apabila berada di luar negara serta berurusan dengan masyarakat luar. . dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai sesuatu matlamat. . kecewa dan menyerahkan kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya 2.2.4 Semua peluang seperti pendidikan. PENERIMAAN Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan.1. pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan 2.2 Penggemblengan semangat bekerja keras.4. .3.4. Cina.4.6 Dalam menangani kegagalan.7Semangat juang yang tinggi dan berpendirian teguh perlu ada bagi mencapai kejayaan diri. menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa.4.3 Ketepatan pengukuran. lapisan masyarakat. keadaan dan tempat di mana kita berada.3. Sifat merendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam begitu juga dengan budaya dan sifat masyarakat Melayu yang menghormati orang yang merendah diri. masyarakat dan negara.

6 Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi. . .3 Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi. .Kesetiaan atau perhubungan yang membuta tuli tanpa sebarang kemajuan adalah tidak bernilai. kontraktor. .4 Semua aliran. keluarga atau pemimpin.5.1 Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan.7. pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang.5. 7.1 Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman. .7.5.8 Kesetiaan perlu disertai dengan keupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang.7 PENDIDIKAN Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi. sekolah Cina dan sekolah India hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama. .2 Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih. kecemerlangan dan.6.6. pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan.5. Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan.9 Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan. pemberi khidmat.7.5 Kritikan dan pandangan yang membina perlu diterima dalam perhubungan bagi menterjemahkan kepada kejayaan.7 Pemimpin atau ketua sesuatu organisasi perlu menghindari sikap sombong. pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. 7.5 KESETIAAN Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri.2 Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa terbuka.5. produk.5 Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk ..4 Perhubungan dan ikatan yang kukuh melalui kesetiaan perlu dilakukan dengan jujur dan ikhlas terhadap perhubungan sama ada dengan kawan. .5 Dalam pemilihan syarikat.5. . 7.7. . .. Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan.3 Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak. .3 Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular.10. sama ada sekolah kebangsaan .2 Pengikut perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada ketua kerana organisasi yang berpecah dan tidak setia kepada arahan ketua akan mengalami kehancuran.6. kejayaan. 7.4 Dalam aspek pemerolehan kerajaan.6 Kritikan dalam usaha membina kekuatan perlu dilakukan dengan bijaksana dan dengan niat yang baik agar segala kelemahan dan kesilapan dapat dibaiki untuk kebaikan bersama. tidak mahu ditegur atau dikritik. perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan.6. Mengkritik secara betul terhadap kesilapan atau kekurangan adalah lambang setia kawan. 5.5. perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik merangkumi harga. estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut.1 Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya. .5. . 7. 6. .0 MERITOKRASI Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara.7. keteguhan.5.6. .6. .

. Sesungguhnya semua rakyat Malaysia perlu mendasari prinsip-prinsip utama 1 Malaysia iaitu kebersamaan (togetherness) dan kekitaan (sense of belonging) bagi menjayakan konsep ini. Kementerian Penerangan.6 Kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran tidak sah. Malaysia adalah negara kita di mana tidak ada masyarakat atau kaum yang akan dipinggirkan daripada menikmati pembangunan dan pembelaan daripada kerajaan.satu Malaysia. Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan. 8.8. Jabatan Hal Ehwal Khas.5 Menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak. .8 INTEGRITI Adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. Sifat ingin mengutamakan diri. Memungkiri janji boleh mengikis kepercayaan dan kesetiaan.1 Bersikap jujur terhadap sesuatu tindakan dan percakapan. . keluarga dan kelompok tertentu perlu dijauhi.com.7 Mengetepikan kepentingan peribadi dalam segala tindakan dan perlakuan.8. Perkara yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati dan sikap saling mempercayai antara kaum. kebolehan. Kepentingan negara perlu diletakkan mengatasi segala kepentingan lain. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Kepercayaan dan keyakinan diperoleh melalui nilai-nilai integriti.8. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai integriti. Komunikasi dan Kebudayaan.2 Bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima. dedikasi dan kesetiaan.8. Akhbar-akhbar tempatan 3. modal serta manusia tetapi juga sistem nilai. Setiap perkara atau tindakan yang gagal atau salah perlu diperbaiki bagi mendapatkan hasil yang sempurna.4 Menepati janji dan masa adalah sifat mulai yang dituntut dalam agama Islam. . Rakyat perlu memahami dan mengamalkan bahawa segala tindakan perlulah mengutamakan kepentingan negara.8.my 2. budaya dan kepercayaan dari pelbagai negara. Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan . . . Semua kaum perlu menganggap bahawa mereka adalah bangsa Malaysia di mana segalanya perlu dinikmati secara bersama. Melalui konsep µ1 Malaysia¶ ini tidak akan wujud perasaan tidak berpuas hati kepada mana-mana kaum kerana semua rakyat adalah Bangsa Malaysia dan Rakyat Malaysia yang mempunyai satu hala tuju dan cita rasa untuk bersama memajukan negara.1Malaysia.8.3 Berusaha memperbaiki kesilapan. . 8. www. Pembinaan negara bangsa bagi sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia adalah amat penting terutama dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat. KESIMPULAN Konsep Satu Malaysia akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak prinsip Rukun Negara. Sumber: 1.

Sejarah hitam negara. mengapa? Perdana Menteri: Konsep penerimaan amat berbeza dengan konsep toleransi. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai _____________ sudah tentu mewarisi adat resam tersendiri. slogan "Rakyat didahulukan. rakyat perlu membina kepercayaan dan menjalinkan perhubungan yang kukuh dengan pemimpin. negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan________________. Najib Tun Abdul Razak tentang Satu Malaysia. nilai penerimaan amat penting dan diperlukan untuk membina________________. Wartawan: Nilai kesetiaan terhadap raja dan negara merupakan ramuan untuk merealisasikan (mencapai) Satu Malaysia. Misalnya. peristiwa 13 Mei 1969 tidak akan berulang . Wartawan: Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada _______________kerana sudi ____________________untuk _____________isu tentang Satu Malasyia. Budaya cemerlang mementingkan _________________. iaitu untuk negara. Rakyat tidak akan _________________negara sehingga menjejaskan kesejahteraan bangsa. Wartawan: Apa khabar Yang Amat Berhormat? Perdana Menteri: Khabar baik. Misalnya. memang tidak dapat dinafikan Satu Malaysia membawa __________kepada bangsa dan negara. Wartawan: Bagaimanakah rakyat Malaysia dapat membawa budaya kecemerlangan dalam kehidupan mereka? Perdana Menteri: Masyarakat negara kita amat bergantung pada budaya yang diamalkan oleh rakyatnya. Wartawan: Bolehkah Yang Amat Berhormat menerangkan nilai penerimaan dengan lebih lanjut? ( menerangkan dengan lebih lanjut) Perdana Menteri: Sudah tentu boleh. Berikut merupakan hasil temu ramah antara Perdana Menteri dengan saya.PANDUAN PENULISAN TEKS WAWANCARA Saya wartawan Syarikat akhbar______________telah ditugaskan untuk (menemuramah/ menemu ramah) Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Mohd. Pencapaian diutamakan' mesti dijiwai oleh rakyat dan pemimpin untuk membangunkan negara dan sejurusnya membawa kesejahteraan sejagat. kaum Melayu menerima ada resam kaum cina dengan hati yang ikhlas. Antara lapan nilaitersebut ialah_______________________________________________________. Mengapakah konsep Satu Malaysia perlu disuntik dalam kalangan masyarakat negara kita? Perdana Menteri: Ya. Wartawan: Apakah kayu pengukur yang digunakan untuk menjayakan Satu Malaysia? Perdana Menteri: Sebenarnya. Oleh itu. Kini. Jemputlah duduk. lapan nilai murni telah dijadikan_________untuk (menyatupadukan/ menyatu padukan) rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus satu matlamat. Hal ini disebabkan warna hitam petanda___________. kaum Melayu atau bangsa lain tidak akan memakai baju hitam bertandang ke rumah kaum Cina semasa perayaan Tahun Baru Cina. Oleh itu. peredaran masa amat menuntut rakyat bersatu padu dan pemimpin yang berwibawa. Temu ramah tersebut telah dijalankan di _______________________. Apakah komentar Yang Amat Berhormat terhadap pernyataan ini? Perdana Menteri: Prinsip kesetiaap terhadap raja dan negara ialah prinsip kedua dalam Rukun Negara yang wajib dipegang erat oleh setiap rakyat. ketepatan pengukuran. Penerimaan menunjukkan sikap atau perlakuan yang positif menerima sesuatu _______________________________. jadual penyampaian dan kualiti amat penting untuk negara kita. Dalam situasi ini. Wartawan: Nilai penerimaan berbeza dengan konsep bertolak ansur. oleh itu. Oleh itu.

Sebelum mengakhiri wawancara pada hari ini. Satu Malaysia hanya tinggal sebagai usul yang dibentangkan dalam Parlimen sahaja . Wartawan: Rasa setakat ini sahaja yang ingin saya persoalkan untuk sesi ini. apakah cadangan dan harapan Yang Amat Berhormat terhadap Satu Malaysia? Perdana Menteri: Saya amat memerlukan _________________semua pihak untuk ________________. tanpa sokongan padu daripada semua pihak.pada zaman ini sekiranya rakyat tidak membangkitkan sentimen perkauman.

mangsa sukar mengecam peragut .2 Mangsa leka akan keselamatan diri dan tidak peka akan penjenayan di sekeliling mereka -nyatakan mangsa terutama wanita meletakkan diri dalam keadaan bahaya. ______________________ (NAMA HURUF BESAR) Nyatakan Jawatan anda. -nyatakan kes ragut semakin serius jika dibanding dahulu -nyatakan gelagat peragut semakin berani dan bermaharajalela untuk melakukannya -nyatakan kehendak soalan.2 Masyarakat perlu peka terhadap jenayah -masyarakat perlu menjaga tepi kain orang lain -masyarakat perlu bertindak sebagai "Rakan Cops" ---melaporkan kejadian dengan segera -atau melakukan sesuatu yang boleh menakutkan peragut yang cuba meragut mangsa -mengamalkan ciri-ciri keselamatan 4.0 Langkah-langkah membendungnya 3.1 Peragut terdiri daripada penagih dadah -anda perlu huraikan peragut menagih dadah sanggup melakukan apa-apa sahaja untuk mendapat dadah -peragut hilang kewarasan dalam pertimbangan -tindakan mungkin memudaratkan mangsa.0 Pendahuluan ( Dalam bahagian ini anda huraikan kes-kes ragut yang berlaku baru-baru ini.1 Hukuman terhadap peragut perlu dikaji semula -nyatakan peragut memandang remeh terhadap hukuman yang bakal dikenakan kerana tidak cukup untuk menggerunkan mereka -peragut yang bukan sahaja meragut harta benda malahan mengancam nyawa yang diakhiri dengan maut perlu dikenakan hukuman yang berat agar setimpal dengan perbuatan mereka -hukuman dan undang-undang yang dikuatkuasakan perlu diproklamirkan melalui media massa agar diketahui umum 3.sikap tidak menjaga tepi kain orang lain 3.0 Kesimpulan -kes ragut perlu dipandang serius -kes ragut merupakan penyakit sosial yang mudah merebak sekiranya vaksin menghalang masalah ini tidak disuntik dalam kalangan masyarakat -semua pihak menggembleng kudrat ---membendung masalah ini« Laporan disediakan oleh. x Mei 2009.berlaku dengan pantas kerana mereka sudah mahir dengan kedudukan tempat tersebut . -terutama pejalan kaki -memakai barang kemas yang menarik perhatian suspek 2. Kini. " Saya diberi tugas menyediakan suatu laporan tentang faktor-faktor kes ragut dan langkah-langkah membendunya. 2. . Sediakan laporan tersebut dengan selengkapnya. kes ragut bukan sahaja melibatkan wang dan harta malahan nyawa yang tidak berdosa. nyawa terancam 2.Soalan esei: Seorang ibu yang baru sahaja hamil dua bulan telah menimpa maut akibat diancam oleh peragut.masyarakat yang bersikap individualistik.0 Faktor-faktor 2. Anda merupakan pegawai Kementerian Pembangunan Wanita telah ditugas untuk menyediakan laporan tentang punca-punca kes peragut dan langkah-langkah yang wajar diambil. tanpa mengambil tahu kejadian yang berlaku di sekeliling mereka .3 Kawasan tumpuan orang ramai yang amat strategik .nyatakan kawasan tumpuan orang ramai. 5/24/09 Laporan tentang Punca-punca Kes Ragut dan Langkah-langkah Membendungnya 1. Isu peragut telah berlaku sejak dahulu tetapi dipandang remeh oleh masyarakat.

Mokhtar Mohd. Jamilah Selamat (gambar). pihak berkuasa yang menjaga keselamatan dan ketenteraman rakyat perlu bertindak segera. Kita tidak mahu lagi mendengar apabila berlakunya kes-kes baru yang didedahkan oleh media massa. maka kita dibentangkan dengan pelbagai kaedah penyelesaian untuk menangani isu berkenaan.MAKLUMAT AM UNTUK BACAAN ANDA! ARTIKEL TENTANG KES RAGUT: SUMBER E-BERITA ARKIB : 07/05/2009 Ajar peragut dengan hukuman berat SUNGGUH sedih dan malang menimpa dua buah keluarga masing-masing di Johor dan Kelantan apabila dua wanita yang mengandung maut di tangan peragut.Polis yakin dapat menyelesaikan kes ragut yang mengakibatkan kematian seorang wanita hamil dua bulan. ARKIB : 20/05/2009 Polis yakin selesai kes ragut wanita hamil JOHOR BAHRU 19 Mei . ********************************************************************** ARKIB : 22/06/2004 Elak jenayah . Untuk menangani masalah ini dalam jangka pendek. empat hari selepas kejadian. Batu Pahat. sekejap sejuk. keyakinan itu berikutan pihaknya telah mengenal pasti suspek dan seorang lagi rakannya yang membeli barang curi milik mangsa. hari ini. Sebenarnya isu ragut hingga membawa maut sudah lama diperkatakan. Ketua Polis Johor. suspek dalam keadaan khayal kerana mengambil dadah jenis Eramin 5 dan bersamanya turut ditemui sebuah motosikal curi. Untuk pelan jangka panjang. Sehingga kini. kerajaan perlu memikirkan undang-undang lebih ketat sebagai langkah-langkah untuk membendung punca yang membawa kepada masalah ragut. . Namun perubahan masa telah menyaksikan ragut sebagai satu jenayah serius yang akhir-akhir ini turut meragut nyawa manusia. Datuk Mohd. kita masih belum berjaya menangani kedua-dua masalah ini. Batu Pahat. Perbincangan ini bagaikan sekejap panas. suspek merupakan bekas banduan dan memiliki enam rekod jenayah berkaitan curi serta ragut sejak 2003 dan satu kes ceroboh rumah pada 2006. 31. di Taman Ayer Hitam. "Suspek berusia 26 tahun ditahan di Behrang Jaya. Mohd. tindakan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang berkaitan perlu diteruskan dalam mengatasi jenayah ragut di negara kita. Mokhtar berkata. Untuk itu juga kerajaan kena mengambil pendekatan di luar daripada kebiasaan. Shariff berkata. kes ragut masih dianggap sebagai terpencil dan tidak memudaratkan mangsa." katanya di Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Johor. "Ketika ditahan. Kita menggesa kerajaan bertegas dan pastikan undang-undang yang ingin digubal atau dipinda meletakkan nilai denda atau hukumannya amat menggerunkan penjenayah atau pesalah. Ke mana semua cadangan tentang penyediaan pendidikan agama. Ketika itu. pusat-pusat didikan dan kaunseling dan pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat yang heboh dibincangkan suatu masa dulu apabila masalah ini timbul. Dalam hal ini. 3 Mei lalu.Wanita perlu memperkasakan(menguatkan) diri Oleh Normala Hamzah SEJAK dahulu masyarakat tidak ambil kisah tentangn kes ragut biarpun ada kalanya individu terbabit kehilangan sejumlah besar wang tunai dan barang kemas. Begitu juga nasib warga emas di Pulau Pinang yang menjadi korban peragut.

Jika terus melawan.'' ujarnya. ``Sekiranya ternampak seakan-akan sesuatu yang buruk akan berlaku di kawasan anda berada. Banyak pihak apabila memperkatakan tentang jenayah ragut ini meletakkan kesalahan kepada wanita kerana leka dan tidak peka kepada jenayah yang akan dihadapi oleh mereka. Pusat Pengajian Sains. Jenayah ragut juga dikenali sebagai `jenayah oportunis' kerana mereka biasanya menyamun atau meragut mangsanya di tepi-tepi jalan. biasanya adalah golongan . Utusan Malaysia 01 Jun 2004 ****************************************************************** **** Rencana kes ragut Oleh Najibah Hassan (Wartawan Utusan) Membanteras jenayah ragut bukan satu perkara mudah.'' kata Pensyarah Kriminologi. modus operandinya berlaku terlalu pantas. Chin Wai Fun. berjimat sebelum habis. Sundramoorthy. Dr. beliau turut bersetuju wanita mempelajari seni mempertahankan diri untuk berdepan dengan peragut sekiranya mengalaminya. Mahmood turut menasihati wanita supaya tidak membawa dokumen penting dan wang tunai yang banyak di dalam beg tangan kerana peragut lebih gemar meragut beg tangan berbanding barang kemas. Menurut mereka peragut terpanggil melakukan jenayah kerana didorong oleh penampilan mangsa yang membawa beg tangan dengan penuh gaya tanpa memikirkan keselamatan atau memakai barang kemas yang tidak sepatutnya semasa berada di tempat awam. ``Wanita patut memulakan usaha melengkapkan diri dengan langkah-langkah keselamatan sewajarnya. ``Ini kerana sebahagian besar daripada mereka ialah pengguna dadah (drug user). Pengguna dadah. ``Saya juga berharap undang-undang untuk pesalah kes ragut ini ditimbang semula dan perketatkan supaya mereka yang mungkin akan melakukan jenayah tersebut merasa takut dan berfikir banyak kali sebelum melakukannya. Jangan hanya menjadi pemerhati. P. Ini bagi menghalang peragut daripada menghampiri dengan mudah untuk merentap beg tangan yang sedang disandang atau dipegang itu. 37. Fenomena ini telah membawa satu lagi amaran kepada wanita supaya lebih berhati-hati dalam kehidupan seharian. pastikan beg tangan yang dipegang atau dikendong berada pada sebelah kiri. Seperkara yang perlu diingati oleh wanita adalah bertindak bijak semasa diserang tetapi jangan melawan untuk keselamatan diri. pengguna dadah berbeza dengan penagih. yang koma 18 jam akibat terhantuk pada benda keras ketika bergelut dengan peragut beg tangannya di Brickfields dan seorang kerani akhbar Nanyang Siang Pau Chong See Cheng. 38. Sehubungan itu. segeralah bertindak dan berusaha untuk menghalangnya. hanya dalam beberapa saat saja si peragut `berjaya' melepaskan diri. ``Contohnya apabila berjalan di kaki lima jalan. cara berjalan dan elakkan daripada menghampiri kawasan yang tidak perlu. mereka harus peka kepada keadaan keliling serta mengawasi orang-orang yang mencurigakan di samping berusaha mendapatkan maklumat tentang cara-cara mengendong beg yang betul. ``Apabila diragut. Universiti Sains Malaysia (USM). ``Peragut yang sinonim sebagai perompak di tepi-tepi jalan ini mempunyai identiti profil yang tersendiri. elak diri daripada bergelut dan sebaik-baiknya lepaskan beg yang disentap kerana menjadi resam peragut akan berusaha mendapatkan apa-apa yang mereka ingini. beringat sebelum kena.'' nasihatnya. Berpeganglah kepada pepatah. peragut adalah mereka yang yang suka mencuri. ingin mendapatkan duit yang cepat. Menurut beliau. Pada masa yang sama. pada 14 Jun 2004 menyedarkan masyarakat bahawa jenayah ragut bukan lagi isu remeh sebaliknya jenayah yang harus diberi perhatian serius khususnya oleh kaum wanita. langkah terbaik adalah sentiasa berhati-hati. pastikan anda telah bersedia untuk melakukan sesuatu apabila diserang. Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. kemungkinan mangsa akan tercampak atau berpusing-pusing.Kematian dua wanita.'' jelas Mahmood. Contohnya apabila hendak ke tempat meletak kereta. Ini kerana.

tanpa sebarang inisiatif. Sundramoorthy tidak menafikan. tidak merangsang jenayah ini. sekurang-kurangnya dapat membantu orang ramai lebih berjagajaga dengan jenayah ini. selain populasi yang ramai dan persekitaran kelam kabut. 13 Mei (Bernama) -. Hanya dengan meletakkan `beban' kepada pihak polis untuk menyelesaikannya. usaha ini sudah dilaksanakan di beberapa laluan di pusat bandar. membangunkan banyak pokok renek untuk laluan motosikal. dalam sebahagian besar kes-kes jenayah. apabila mereka yang pernah `menyaksikan' kes-kes ragut hanya mendiamkan diri dan enggan tampil memberi maklumat. termasuk rancangan membanyakkan jejambat pejalan kaki. orang yang diragut. sekalipun hasil yang diperoleh tidak lumayan. Biasanya. Katanya bagi usaha penanaman pokok sebagai penghadang buat laluan motosikal. Dengan meletakkan papan tanda di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. orang ramai yang menyaksikan insiden seperti ini sukar membantu mengecam si peragut. Beliau percaya. populasi di luar bandar yang lebih kecil dan si pelaku mudah dicam. `sikap enggan ambil tahu' atau `bukan urusan aku' dalam kalangan masyarakat hari ini semakin membimbangkan. dan secara tidak langsung ia dapat mengelak jenayah ragut daripada berlaku. pelaksanaan undang-undang yang proaktif dan konsep bandar selamat antara jalan keluar yang membantu berdepan dengan dilema ini. gabungan kesedaran orang ramai. Menangani jenayah. kerana adakalanya mereka memperoleh RM30 saja. ************************************************************************ KUALA LUMPUR. mereka yang terlibat adalah lelaki yang berusia dalam lingkungan antara 20 hingga 40 tahun. mereka sanggup melakukan apa-apa saja. Memang mendukacitakan. ``Semakin membangun sesebuah negara itu. apabila seseorang dalam keadaan terdesak. Dalam menangani jenayah ragut. "Penanaman pokok renek dapat menghadang motosikal daripada masuk ke laluan pejalan kaki. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Ahmad Fuad Ismail berkata beliau sudah mengarahkan pegawai DBKL membuat kajian dengan sebuah institusi berkaitan perkara itu. jumlah tersebut sudah cukup untuk membeli apa-apa yang dihayati oleh mereka`'' jelasnya. jenayah ragut saling berkait antara si peragut. n BERNAMA APAKAH LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN DARIPADA KENA RAGUT ? . Sundramoorthy ketika dihubungi memberitahu. Tetapi. sekalipun mangsa menjerit meminta tolong. dan langkah itu akan dilaksanakan di kawasan-kawasan lain jika ia didapati berkesan. Malah. Tambah beliau. Ini kerana. Menurutnya. orang ramai yang melihat kejadian dan pihak polis. Berbeza dengan situasi di bandar.Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) sedang mengkaji pelbagai cadangan bagi mencegah jenayah ragut di kota raya. di Kuala Lumpur juga banyak jalan dan simpang yang memudahkan peragut melarikan diri. ialah urusan dan tanggungjawab semua orang. bukan cara yang berkesan. Mengulas berhubung kes-kes ragut lebih kerap berlaku di bandar-bandar. ``Meragut bukanlah satu jenayah yang menghasilkan pendapatan lumayan. peragut berpeluang melakukan jenayah ini dengan mengelirukan mangsa. orang ramai yang berhampiran hanya melihat saja apa-apa yang berlaku." katanya kepada Bernama ketika ditemui di pejabatnya di sini Rabu. di samping menghadkan laluan buat motosikal. kata Sundramoorthy.yang `terdesak'. Jadi. setiap orang mungkin perlu mengamalkan budaya `menjaga tepi kain orang'. semakin ketara perubahan sosialnya kerana masyarakat akan menjadi lebih individualistik.

pastikan ada orang bersama anda atau cari orang yang anda biasa.33 kes sehari amat mengejutkan dan membimbangkan. Peragut kini seolah-olah sudah dirasuk hantu apabila sanggup membunuh walaupun diketahui barangan yang diragut tidak setimpal dengan "kerja" yang dilakukan. keluar dari lif dengan segera. Inilah yang terjadi kepada pelajar Kolej Tunku Abdul Rahman yang terbunuh selepas ditetak dengan parang. Kesimpulannya jenayah ini meningkat saban tahun. ‡ Jangan berasak-asak apabila menaiki / turun bas.‡ Selalu gunakan jalan dan lorong yang ramai orang lalui. ‡ Bila menggunakan lif. Elakkan daripada meletak beg duit anda di dalam raga membeli-belah atau di atas kaunter.766 kes dalam tempoh yang sama. Jumlah ini direkodkan adalah berdasarkan laporan polis yang dibuat oleh mangsa jenayah ragut. Lebih menyedihkan jenayah ragut kini melibatkan pula jenayah kekerasan dan kematian. hendaklah dengan segera menuju ke tempat lain. . panggung wayang atau tempat sesak supaya dapat mengelak daripada kena ragut. Data ini diperolehi dari sejumlah 4. Mereka seolah-olah sudah terdesak sehinggakan sanggup membunuh kerana sebuah telefon bimbit dan wang seratus ringgit. andainya anda merasai seseorang yang mencurigakan mengekori anda. Statistik jenayah ragut dalam enam bulan pertama tahun ini secara puratanya 26. ‡ Silangkan beg tangan anda di bahu dan berjalan di sebelah kanan jalan bertentangan dengan laluan laulintas. tanggalkan barang-barang kemas yang di pakai olehnya. Sungguh sedih mendengar berita apabila mangsa ragut terbunuh akibat mempertahankan barangan miliknya dari diragut oleh penjenayah. ‡ Jangan memakai barang-barang kemas dengan banyak. ‡ Jikalau membawa anak-anak kecil ke bandar. keretapi. ‡ Berjalan di atas kaki lima kedai supaya dapat mengelakkan diri dari diragut oleh pembonceng motosikal. Yang tidak melaporkan kepada polis tidak dinafikan banyak juga. ‡ Jika terpaksa keluar di waktu malam cuba bawa teman. ‡ Hendaklah berwaspada selalu. ‡ Semasa membeli-belah di tempat yang sibuk gengam beg duit dengan kuat atau sembunyi beg itu di tempat yang tidak terdedah. Jika ada orang mengekori anda dan anda mencurigai orang itu. Jangan berjalan atau bersiar-siar di tempat gelap.

Ketua polis telah mengarahkan semua anggota polis iaitu selain daripada anggota trafik turun padang untuk menyaman pesalah trafik. .´ 2.Bak kata peribahasa.Kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini.Ini penting bagi mewujudkan keinsafan dalam diri golongan remaja supaya mematuhi undang-undang jalan raya. peranan pihak polis dan JPJ . .Ini adalah sebab.iaitu membiarkan insiden lumba haram yang semakin berleluasa.Di samping itu.Sesunggahnya. .Pihak media massa perlulah menyiarkan setiap kemala¬ngan yang berlaku tanpa menyelin¬dungkan kebenaran yang terdetik. Bincangkan usaha-usaha untuk mengatasinya.Mereka bersikap keras kepala dan nasihat yang diberi seperti mencurahkan air ke daun keladi atau masuk telinga kanan . video dengan gambar kaku selain catatan siasatan kakitangan yang bertugas.Bak kata pepatah ³kecil api menjadi kawan .Oleh sebab jumlah kematian semakin meningkat akibat kegilaan anak muda yang berlumba motosikal secara haram maka kajian mendalam harus dijalankan untuk meninjau langkah-langkah drastik yang perlu diambil untuk mengatasi kemelut ini? 1. Pengaruh media massa .Hal sedemikian boleh menyedarkan remaja bahawa tindakan ini boleh memudaratkan diri sendiri atau pengguna jalan raya yang lain.keluar telinga kiri. Pendahuluan .Tindakan ini dapat mendapat hasil yang lumayan dan mengurangkan kemelut ini dengan lebih berkesan. kemalangan-kemalangan tragis yang melibatkan kematian-kematian yang ngeri perlu disiarkan untuk me¬nimbulkan perasaan takut dalam diri golongan remaja. pengaruh media massa memainkan peranan yang penting dalam hal ini. . . . . dan mengubah suai kenderaan tanpa kebenaran Jabatan pengangkutan Jalan. khususnya dan seluruh dunia amnya begitu kuat sekali ibarat tarikan magnet ke atas besi dan kenyataan ini sememangnya tidak dapat disangkal. .besar menjadi lawan´ . . .Soalan : Aktiviti anak muda yang suka berlumba motosikal haram kian menjadi-jadi. . anak muda lebih suka memilih maut yang tersedia di garisan penamat . pengaruh media massa di negara ini.Pihak polis membuat serbuan mengejut pada waktu malam untuk mengheret pelumba haram dan penonton ke balai polis melalui Operasi Rhino. kenderaan tanpa cukai jalan.Pada masa yang sama pihak penguatkuasa harus menggunakan peralatan yang canggih termasuk kamera digital.Dengan itu.Di media akhbar pula.Kita seharusnya mengorak langkah untuk membendung masalah lumba haram daripada terus berlaku.Antara keseronokan dan maut yang menanti. kita sudah lali dengan berita penunggang motosikal yang maut gara-gara mahu menjadi juara. . .Apabila kita berkereta bersama keluarga pada malam minggu. sesetengah mereka yang diberkas kerana kesalahan tidak memiliki lesen memandu. . . mereka juga akan dibawa ke rumah mayat dan hospital untuk melahirkan keinsafan diri mereka. negara kita akn bersih daripada kemelut sosial yang tidak sihat ini. . . µHati hendak semua jadi.Contohnya. .Di tepi-tepi jalan pula terlihat sekumpulan penonton memberi sokongan kepada anak muda yang kehilangan arah ini agar berterusan menempuh maut.untuk mengelakan kemelut ini menjadi semakin serius.Selain itu. bukannya berpaksikan nafsu dan "darah muda" mereka sahaja apabila berada di jalan raya. sudah pasti kita akan terserempak dengan kegilaan anak muda berlumba motosikal.Pada hari persekolahan pula. . .Mekanisme kawalan seperti hukuman penjara atau denda telah dikena terhadap penunggang dan pembonceng supaya mereka tidak bersikap sudah terantuk baru tengadah . apabila loceng terakhir berbunyi sahaja. pelajar yang sesetengahnya tidak berlesen akan memecut motosikal yang dipandu melepasi pintu pagar alma mater. .Menurut kata Nicolas Amelot De La Houssave µNasihat yang terbaik diberikan oleh pengalaman tetapi biasanya nasihat itu datangnya terlalu lambat¶.

pengawasan dan mengawal kebebasan . Datuk Seri Chan Kong Choy. . . akan melahirkan warga yang berwawasan yan sayang akan negara. pihak kerajaan terus berusaha mempergiat aktiviti pendidikan melalui kempen keselamatan jalan raya bagi mendidik.Di Asia Tenggara.Pepatah Melayu ada menyatakan. 4. bimbangan.Jangan berjanji kepada anak-anak dengan janji-janji manis untuk meningkatkan prestasi akademik seperti jika anak-anak lulus PMR akan dibelikan motosikal kerana anak-anak yang baru mendapat Lesen L akan menjadi jaguh di jalan raya. ³melentur buluh biarlah dari rebungnya´ iaitu ibu bapa harus membentuk akhlak remaja biarlah dari awal atau semasa kecil. Peranan ibu bapa . dikatakan ramai ibu bapa hanya beranak dan tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sehingga anak-anak mereka mati katak di jalan raya. . . Penguatkuasaan undang-undang .Menurut edisi siasat yang disiarkan oleh oleh ntv7.Menurut At-Tarmizi. kedudukan Malaysia adalah di bawah negara Singapura.Tapak semaian atau moral tidak akan menghasilkan benih yang subur jika penyemai itu sendiri ketandusan ilmu tentangnya. . .Selain itu.´ 6.Agama memang bersifat menggalakkan penganutnya melakukan kebaikan.Pendidikan yang bertunjangkan kekuatan agama akan membolehkan seseorang membuat pertimbangan seawajarnya antara yang baik dan buruk.Sehubungan itu. mereka akan menghargai diri sendiri dan kedua-dua orang tuanya.Bagi pelumba haram atau popularnya µmat rempit¶. .Selain itu.Menurut mantan Menteri Pengangkutan.3. .agama. .Ibu bapa sendiri mestilah melengkapkan mereka dengan ilmu agama dan moral supaya didikan.Dengan itu pemandu dapat menanamkan sikap bersopan santun di jalan raya . 5. mendisiplin serta menyedarkan pelumba haram mengenai aspek keselamatan ketika berada di jalan raya. pihak penganjur juga boleh membawa mangsa lumba haram tampil ke hadapan untuk membangkitkan perasaan insaf dalam kalangan pelajar semasa sesuatu kempen atau ceramah dijalankan.Mengikut kata orang-orang tua. . . . .Susulan itu. Kementerian Pengangkutan telah mewujudkan sub seksyen baru di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kepada penonton lumba haram selain meningkatkan jumlah denda dan hukuman penjara kepada mereka yangmenaja lumba haram. lama-lama menjadi kain. . ibu bapa juga seharusnya sentiasa memberikan perhatian. pegangan didikan agama . . . Kempen-kempen dan ceramah perlu dijalankan . pihaknya akan meminda Seksyen 81 APJ berkenaan mereka yang menaja lumba haram memandangkan hukuman yang sedia ada iaitu denda sehingga RM2000 atau penjara tidak lebih daripada enam bulan adalah terlalu ringan dan tidak berkesan untuk mencegah kegiatan itu.Pada masa yang sama menjadi diri mereka sebagai suri teladan serta memberikan kasih sayang yang secukupnya bagai menatang minyak yang penuh. undang-undang dan ajaran agama masingmasing.´ .Anak-anak yang kecil dan meningkat remaja perlu diberi perhatian. nasihat dan teguran daripada ibu bapa kepada anak-anak menjadi lebih mudah.Ibu bapa yang mengejar kemewahan hidup tidak wajar mengabaikan anak-anak dan seharusnya mengajar anak-anak ke jalan yang betul. ³sehari selembar benang.Jika nilai murni ini dapat disemai dalam diri para pelajar. .Dengan itu .memastikan anak-anak tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma budaya. . ³Tiada satu anugerah yang lebih mulia yang diberikan oleh seseorang ayah kepada anaknya selain daripada tunjuk ajar dan budi perkerti yang baik. diri sendiri dan keluarga.Penyumbang utama ialah kemalangan akibat ketika berlumba haram. mereka boleh disabitkan di bawah Seksyen 42 APJ iaitu membawa kepada hukuman penjara tidak lebih lima tahun dan denda kurang daripada RM15000 atau kedua-duanya sekali bagi sabitan pertama.Dengan adanya alpukah ini dapat membentuk pemandu berhemah sejak dari kecil lagi. . .Pendidikan agama dan moral hendaklah disemai sebelum anak-anak meningkat remaja.

.. ringan sama dijinjing dalam usaha untuk membanteras gejala ini terus berleluasa demi masa depan negara.Justeru.Denda serta hukuman penjara akan bertambah kepada tidak lebih RM20000 dan penjara kurang daripada 10 tahun bagi sabitan kedua. orang yang terlibat dalam lumba haram motosikal harus disenaraihitamkan dan lesen memandunya harus digantung agar situasi seperti sesal dahulu pendapatan.Justifikasinya. masyarakat mahupun negara. . sesal kemudian tiada berguna tidak akan berlaku. .´ Penutup .Satu persoalan yang besar perlu dijawab ialah sama ada atau tidak mencapai matlamat tersebut dengan senario remaja yang terlibat gejala lumba haram. . . semua pihak wajarlah berganding bahu dan mengamalkan sikap berat sama dipikul. sebagai generasi yang akan menyambut tampuk kepimpinan pada masa akan datang wajar menoleh semula ke belakang dan melihat semula fenomena yang berlaku. .Selain itu.Oleh itu.Gejala lumba haram ini sebenarnya menjejaskan banyak pihak sama ada ibu bapa. . Malaysia telah pun meletakkan matlamat tahun 2020 sebagai tarikh penanda aras untuk merealisikan impian untuk menjadi negara maju.Menurut pepatah Latin ³Undang-undang yang baik datangnya daripada perangai yang baik.

(3) Kerjaan turut membelanjakan wang berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri ini. Namun begitu. sebagai warisan tradisi khazanah bangsa. (8)Para pengusaha batik pula diseru agar menghasilkan batik yang lebih menarik dan bermutu tinggi bagi memastikan batik tempatan dapat bersaing dengan batik dari negara-negara luar. penggunaan warna asli. seni batik perlulah dipelihara agar keindahan yang terpancar melaluinya tidak terus dilupakan oleh generasi akan datang. pelbagai langkah telah diambil termasuklah (1) menetapkan kakitangan awam dan anggota pentadbiran negara. April 2006) Soalan 2 (a)-Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1. Semasa berucap di Majlis Konvensyen dan Pameran Batik Antarabangsa Kuala Lumpur pada Disember 2005. ketahanan warna basuhan. (5) penggerak industri batik telah diseru oleh Perdana Menteri agar sentiasa menjalankan penyelidikan pemasaran secara menyeluruh demi memastikan industri warisan itu terus berkembang.Baca petikan di bawah dengan teliti. Perusahaan batik di Malaysia sebenarnya mampu berkembang sekiranya penghasilan produk ini disertai dengan (6) meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) industri batik. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Di samping itu. menulis. wajarkah kerajaan membelanjakan wang yang banyak untuk memajukan industri batik? Berikan alasan anda. dan sebagainya. Apabila menyedari bahawa batik merupakan warisan budaya yang perlu dipertahankan. Batik berasal dari Indonesia dan terbit daripada perkataan Jawa ³tik´ yang bermaksud menitik atau menulis titik-titik. persaingan dalam industri fabrik yang menawarkan pelbagai corak menarik telah menyebabkan pemakaian batik kurang diminati. kecuali anggota badan beruniform seperti polis memakai baju batik pada 1 dan 15 hari bulan setiap bulan mulai pertengahan Julai 2005. Perdana Menteri turut memberikan jaminan bahawa (4) kerajaan akan terus memberikan komitmen dalam menggerakkan industri batik di negara ini melalui agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. ushaa ini mampu memartabatkan seni batik kembali yang sebelum ini bagaikan hidup segan mati tak mahu. Batik mula diperkenalkan di negara kita khususnya di negeri Kelantan dan Terengganu sejak tahun 1910 lagi. Selain itu. mewarna atau menitik. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha memartabatkan industri batik dan faedah-faedahnya. Panjangnya rumusan hendak tidak melebihi 120 patah perkataan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada ³Memartabatkan Batik Malaysia´. Secara implisit. Dewan Siswa. ³Ambatik´ pula bermaksud melukis. Fabrik batik juga memerlukan penjagaan yang rapi bagi mengekalkan kecantikannya. batik juga telah mendapat penghargaan sebagai seni budaya yang begitu tinggi nilainya apabila (2) badan bukan kerajaan (NGO) seperi Yayasan Budi Penyayang Malaysia mengadakan Minggu Batik Malaysia untuk memartabatkan industri batik di persada antarabangsa. Seni batik merupakan satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia dan bidang kraf tangan yang unggul di Malaysia. Program R & D yang dimaksudkan merangkumi penggunaan kain baharu. [4 markah] . reka corak. Hal ini demikian kerana satu sebab batik kurang digemari disebabkan kualiti kain yang digunakan. (i) (ii) Apakah maksud rangkai kata hidup segan mati tak mahu dalam petikan? [2 markah] Mengapakah batik kurang mendapat tempat di hati orang ramai? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. Realitinya. (7)program pemasaran dan promosi turut dilakukan oleh Kraftangan Malaysia untuk memajukan industri ini di peringkat domestik.

Warisan seni batik dapat dikekalkan untuk tatapan generasi akan datang. Selain itu. Antara faedahnya ialah batik yang lebih berkualiti dapat dihasilkan. Badan bukan kerajaan seperti Yayasan Budi Penyayang Malaysia mengadakan Minggu Batik Malaysia. industri fabrik 3.(perhatikan ayat ini. memartabatkan 4. kualti kain yang digunakan juga sering dipertikaikan. Kerajaan akan terus memberikan komitmen dalam usaha menggerakkan industri batik di negara ini melalui agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. batik mampu bersaing dengan fabrik lain. fabrik batik dapat diperkenalkan ke luar negara dan hal ini amat baik untuk perkembangan industri pelancongan. pengusaha batik juga dapat memperoleh kemudahan pinjaman kewangan daripada kerajaan untuk menghasilkan batik yang lebih berkualiti. komitmen 5. kerajaan wajar membelanjakan wang yang banyak memajukan industri ini. (iii) Pada pendapat anda. terdapat cadangan dan hasil) (115 patah perkataan) . Anda perlu pastikan ayat yang dipetik berada dalam keadaan lengkap). identiti bangsa Malaysia 2. markah] [4 Pada pendapat saya. (ii) Mengapakah batik kurang mendapat tempat di hati orang ramai? [3 markah] Jawapan lengkap: (anda perlu mengambil isi yang terdapat dalam petikan dan jawab secara lengkap) Batik kurang mendapat tempat di hati orang ramai kerana persaingan dalam industri fabrik yang menawarkan pelbagai corak yang menarik. domestik 7. secara implisit contoh rumusan yang dihasilkan. khazanah seni yang amat bernilai ini perlu dimartabatkan dan dikekalkan agar tidak luput ditelan zaman. (bahagian ini tulis seperti yang dilatih) Antara usahanya ialah kerajaan menetapkan kakitangan awam dan anggota pentadbiran negara memakai baju batik pada 1 dan 15 hari bulan setiap bulan. Perdana Menteri menyeru penggerak industri batik agar sentiasa menjalankan penyelidikan pemasaran secara menyeluruh. Hal ini disebabkan usaha ini dapat membantu pengusaha batik melakukan penyelidikan dan pembangunan industri batik. Petikan membincangkan langkah-langkah memartabatkan batik di Malaysia. Selain itu. (bahagian ini tidak terdapat dalam petikan dan anda perlu mencari idea sendiri dan berkaitan dengan konteks petikan) Kesimpulannya. wajarkah kerajaan membelanjakan wang yang banyak untuk memajukan industri batik? Berikan alasan anda. mempromosikan 6.JAWABAN (i) Apakah maksud rangkai kata hidup segan mati tak mahu dalam petikan? [2 markah] Jawapan lengkap: Rangkai kata hidup segan mati tak mahu bermaksud sesuatu yang wujud tetapi tidak sempurna. Usaha penyelidikan dan pembangunan (R &D) industri batik perlu ditingkatkan.(bahagian ini memerlukan anda mencari isi tersurat yang terdapat dalam petikan. Kerajaan membelanjakan wang berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri batik. Selain itu. Fabrik batik memerlukan penjagaan yang rapi bagi mengekalkan kecantikannya. Selain itu. GLOSARI: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful