1.

PERBICANGAN KARANGAN BAHAGIAN B (LANGKAH-LANGKAH MENERAPKAN SEMANGAT SATU MALAYSIA DALAM KALANGAN MASYARAKAT) PENERAPAN FORMAT WAWANCARA Anda telah ditugaskan untuk mewawancara Perdana Menteri Yang Amat Berhomat Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak tentang " Satu Malaysia" yang diutarakan oleh beliau. sediakan teks wawancara tersebut. SATU MALAYSIA¶ Disediakan Oleh: Bahagian Penerbitan Dasar Negara PENGENALAN SATU MALASYIA Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat. Sejajar dengan ini, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuh bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman, maju, selamat dan makmur. Konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri, ialah langkah yang bertepatan dengan suasana dan cita rasa rakyat. Konsep ini selari dengan perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara Perkara asas yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan ialah perasaan hormat menghormati, keikhlasan dan sikap saling mempercayai antara kaum. µ Slogan YAB Perdana Menteri iaitu µRakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan¶. µPemimpin dan rakyat perlu memahami dan menghayati lapan nilai 1Malaysia, iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integiti. . NILAI-NILAI 1 MALAYSIA Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam konsep µ1 Malaysia¶. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Lapan nilai-nilai tersebut adalah: 1. Budaya kecemerlangan 2. Ketabahan 3. Rendah hati 4. Penerimaan 5. Kesetiaan 6. Meritokrasi 7. Pendidikan 8. Integriti .1. BUDAYA KECEMERLANGAN Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya. .1.1 Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan.

4. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidakjujuran. .3. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini.1 Merendah diri yang dimaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain. bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan µ1 Malaysia¶.4 Semua peluang seperti pendidikan.5 Apabila berada di luar negara serta berurusan dengan masyarakat luar.2.4. . kecewa dan menyerahkan kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya 2. biasiswa.. agama dan fahaman politik. subsidi. .2. .5 Sikap mudah mengalah. masyarakat dan negara. tetapi bukan dengan cara kekasaran dan penindasan. menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan. . Cina.1 Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama. Pembangunan diri tanpa mengambil mengira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang.4. .1. pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan 2. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu.3 Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil. . . sikap merendah diri perlu dielakkan untuk mencerminkan kekuatan.3. Negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan ketepatan dalam segala bidang terutama dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan eksport.2. 3 RENDAH HATI Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. Ketepatan menguruskan masa amat penting dalam menentukan kemajuan dan penerimaan orang lain terutama apabila berurusan dengan pihak-pihak luar negara. .1.2 Prinsip ketepatan menjadi elemen dalam menentukan kecemerlangan. .1. PENERIMAAN Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan.6 Dalam menangani kegagalan.2 Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa.7Semangat juang yang tinggi dan berpendirian teguh perlu ada bagi mencapai kejayaan diri. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa.4.5.2. . Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji kelemahan-kelemahan yang ada dan perlu memperbaikinya secara positif. .3 Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalam an dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip. . keadaan dan tempat di mana kita berada. .4. Dalam Islam. . .4. . kaum. lapisan masyarakat.2 Penggemblengan semangat bekerja keras. Sifat merendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam begitu juga dengan budaya dan sifat masyarakat Melayu yang menghormati orang yang merendah diri.3.3. etnik.4.3. dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai sesuatu matlamat. . Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan. Ketabahan dalam menghadapi perubahan peribadi wajar dijadikan wadah bagi memperbetulkan kesilapan atau kegagalan perkara-perkara yang terdahulu. jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat bagi menentukan kecemerlangan dan kejayaan.2 Segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari masyarakat Malaysia. keyakinan dan kemampuan kita sebagai rakyat Malaysia. . KETABAHAN Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka.2.3 Ketepatan pengukuran.3.1 Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara. rendah hati dikatakan Tawaduk¶.4.2.4 Sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan masa. .

. . sekolah Cina dan sekolah India hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama. .10. . Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan.3 Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak.1 Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya.7 PENDIDIKAN Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan.6 Kritikan dalam usaha membina kekuatan perlu dilakukan dengan bijaksana dan dengan niat yang baik agar segala kelemahan dan kesilapan dapat dibaiki untuk kebaikan bersama..7.5.6.1 Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman.5 Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk . pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan.9 Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan. Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan. Mengkritik secara betul terhadap kesilapan atau kekurangan adalah lambang setia kawan. . keluarga atau pemimpin..7 Pemimpin atau ketua sesuatu organisasi perlu menghindari sikap sombong.5. 6. perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik merangkumi harga. . estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut. pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang. .6.3 Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular.5.6. . keteguhan.5.4 Semua aliran.4 Dalam aspek pemerolehan kerajaan. . 7. pemberi khidmat. perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan. . kontraktor.5 KESETIAAN Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan.5. 5. 7. tidak mahu ditegur atau dikritik.6. .1 Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan. pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. 7.6.6 Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi. .7.7.Kesetiaan atau perhubungan yang membuta tuli tanpa sebarang kemajuan adalah tidak bernilai.5 Kritikan dan pandangan yang membina perlu diterima dalam perhubungan bagi menterjemahkan kepada kejayaan. 7.5. kecemerlangan dan. kejayaan. 7. .5.2 Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa terbuka.5 Dalam pemilihan syarikat.5. Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi.5.7. . .0 MERITOKRASI Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara.7.4 Perhubungan dan ikatan yang kukuh melalui kesetiaan perlu dilakukan dengan jujur dan ikhlas terhadap perhubungan sama ada dengan kawan.8 Kesetiaan perlu disertai dengan keupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang.3 Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi.6. . produk.2 Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih. sama ada sekolah kebangsaan . Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri.2 Pengikut perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada ketua kerana organisasi yang berpecah dan tidak setia kepada arahan ketua akan mengalami kehancuran.

6 Kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran tidak sah. Malaysia adalah negara kita di mana tidak ada masyarakat atau kaum yang akan dipinggirkan daripada menikmati pembangunan dan pembelaan daripada kerajaan. . Sesungguhnya semua rakyat Malaysia perlu mendasari prinsip-prinsip utama 1 Malaysia iaitu kebersamaan (togetherness) dan kekitaan (sense of belonging) bagi menjayakan konsep ini.8. Semua kaum perlu menganggap bahawa mereka adalah bangsa Malaysia di mana segalanya perlu dinikmati secara bersama.8.8.4 Menepati janji dan masa adalah sifat mulai yang dituntut dalam agama Islam. budaya dan kepercayaan dari pelbagai negara. Komunikasi dan Kebudayaan. Sifat ingin mengutamakan diri.my 2. Rakyat perlu memahami dan mengamalkan bahawa segala tindakan perlulah mengutamakan kepentingan negara.8. Jabatan Hal Ehwal Khas. Perkara yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati dan sikap saling mempercayai antara kaum. . Akhbar-akhbar tempatan 3. . KESIMPULAN Konsep Satu Malaysia akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak prinsip Rukun Negara. kebolehan. Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan . Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. modal serta manusia tetapi juga sistem nilai.2 Bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima. .8 INTEGRITI Adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. . Melalui konsep µ1 Malaysia¶ ini tidak akan wujud perasaan tidak berpuas hati kepada mana-mana kaum kerana semua rakyat adalah Bangsa Malaysia dan Rakyat Malaysia yang mempunyai satu hala tuju dan cita rasa untuk bersama memajukan negara. Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan.3 Berusaha memperbaiki kesilapan.1Malaysia. 8. .8.5 Menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak. Sumber: 1. www. . Pembinaan negara bangsa bagi sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia adalah amat penting terutama dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat.satu Malaysia. Kepentingan negara perlu diletakkan mengatasi segala kepentingan lain. 8.8.7 Mengetepikan kepentingan peribadi dalam segala tindakan dan perlakuan. Kepercayaan dan keyakinan diperoleh melalui nilai-nilai integriti. Memungkiri janji boleh mengikis kepercayaan dan kesetiaan. dedikasi dan kesetiaan. keluarga dan kelompok tertentu perlu dijauhi. Setiap perkara atau tindakan yang gagal atau salah perlu diperbaiki bagi mendapatkan hasil yang sempurna.1 Bersikap jujur terhadap sesuatu tindakan dan percakapan. Kementerian Penerangan. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai integriti.com.

nilai penerimaan amat penting dan diperlukan untuk membina________________. oleh itu. Misalnya. iaitu untuk negara. Najib Tun Abdul Razak tentang Satu Malaysia. memang tidak dapat dinafikan Satu Malaysia membawa __________kepada bangsa dan negara. Kini. kaum Melayu menerima ada resam kaum cina dengan hati yang ikhlas. Wartawan: Nilai penerimaan berbeza dengan konsep bertolak ansur. mengapa? Perdana Menteri: Konsep penerimaan amat berbeza dengan konsep toleransi. Oleh itu. peristiwa 13 Mei 1969 tidak akan berulang . negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan________________. Oleh itu. peredaran masa amat menuntut rakyat bersatu padu dan pemimpin yang berwibawa. Wartawan: Nilai kesetiaan terhadap raja dan negara merupakan ramuan untuk merealisasikan (mencapai) Satu Malaysia. Jemputlah duduk. Hal ini disebabkan warna hitam petanda___________. Rakyat tidak akan _________________negara sehingga menjejaskan kesejahteraan bangsa. Dalam situasi ini. Berikut merupakan hasil temu ramah antara Perdana Menteri dengan saya. Sejarah hitam negara. rakyat perlu membina kepercayaan dan menjalinkan perhubungan yang kukuh dengan pemimpin. Wartawan: Bagaimanakah rakyat Malaysia dapat membawa budaya kecemerlangan dalam kehidupan mereka? Perdana Menteri: Masyarakat negara kita amat bergantung pada budaya yang diamalkan oleh rakyatnya. Antara lapan nilaitersebut ialah_______________________________________________________. kaum Melayu atau bangsa lain tidak akan memakai baju hitam bertandang ke rumah kaum Cina semasa perayaan Tahun Baru Cina. Wartawan: Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada _______________kerana sudi ____________________untuk _____________isu tentang Satu Malasyia. Temu ramah tersebut telah dijalankan di _______________________. Oleh itu. Wartawan: Apakah kayu pengukur yang digunakan untuk menjayakan Satu Malaysia? Perdana Menteri: Sebenarnya. Budaya cemerlang mementingkan _________________. slogan "Rakyat didahulukan. Penerimaan menunjukkan sikap atau perlakuan yang positif menerima sesuatu _______________________________. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai _____________ sudah tentu mewarisi adat resam tersendiri.PANDUAN PENULISAN TEKS WAWANCARA Saya wartawan Syarikat akhbar______________telah ditugaskan untuk (menemuramah/ menemu ramah) Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Mohd. ketepatan pengukuran. jadual penyampaian dan kualiti amat penting untuk negara kita. Mengapakah konsep Satu Malaysia perlu disuntik dalam kalangan masyarakat negara kita? Perdana Menteri: Ya. lapan nilai murni telah dijadikan_________untuk (menyatupadukan/ menyatu padukan) rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus satu matlamat. Apakah komentar Yang Amat Berhormat terhadap pernyataan ini? Perdana Menteri: Prinsip kesetiaap terhadap raja dan negara ialah prinsip kedua dalam Rukun Negara yang wajib dipegang erat oleh setiap rakyat. Pencapaian diutamakan' mesti dijiwai oleh rakyat dan pemimpin untuk membangunkan negara dan sejurusnya membawa kesejahteraan sejagat. Wartawan: Bolehkah Yang Amat Berhormat menerangkan nilai penerimaan dengan lebih lanjut? ( menerangkan dengan lebih lanjut) Perdana Menteri: Sudah tentu boleh. Wartawan: Apa khabar Yang Amat Berhormat? Perdana Menteri: Khabar baik. Misalnya.

Satu Malaysia hanya tinggal sebagai usul yang dibentangkan dalam Parlimen sahaja . Sebelum mengakhiri wawancara pada hari ini.pada zaman ini sekiranya rakyat tidak membangkitkan sentimen perkauman. tanpa sokongan padu daripada semua pihak. apakah cadangan dan harapan Yang Amat Berhormat terhadap Satu Malaysia? Perdana Menteri: Saya amat memerlukan _________________semua pihak untuk ________________. Wartawan: Rasa setakat ini sahaja yang ingin saya persoalkan untuk sesi ini.

0 Pendahuluan ( Dalam bahagian ini anda huraikan kes-kes ragut yang berlaku baru-baru ini.1 Peragut terdiri daripada penagih dadah -anda perlu huraikan peragut menagih dadah sanggup melakukan apa-apa sahaja untuk mendapat dadah -peragut hilang kewarasan dalam pertimbangan -tindakan mungkin memudaratkan mangsa.0 Kesimpulan -kes ragut perlu dipandang serius -kes ragut merupakan penyakit sosial yang mudah merebak sekiranya vaksin menghalang masalah ini tidak disuntik dalam kalangan masyarakat -semua pihak menggembleng kudrat ---membendung masalah ini« Laporan disediakan oleh. " Saya diberi tugas menyediakan suatu laporan tentang faktor-faktor kes ragut dan langkah-langkah membendunya.3 Kawasan tumpuan orang ramai yang amat strategik . 5/24/09 Laporan tentang Punca-punca Kes Ragut dan Langkah-langkah Membendungnya 1. -terutama pejalan kaki -memakai barang kemas yang menarik perhatian suspek 2. Anda merupakan pegawai Kementerian Pembangunan Wanita telah ditugas untuk menyediakan laporan tentang punca-punca kes peragut dan langkah-langkah yang wajar diambil.1 Hukuman terhadap peragut perlu dikaji semula -nyatakan peragut memandang remeh terhadap hukuman yang bakal dikenakan kerana tidak cukup untuk menggerunkan mereka -peragut yang bukan sahaja meragut harta benda malahan mengancam nyawa yang diakhiri dengan maut perlu dikenakan hukuman yang berat agar setimpal dengan perbuatan mereka -hukuman dan undang-undang yang dikuatkuasakan perlu diproklamirkan melalui media massa agar diketahui umum 3. Kini.masyarakat yang bersikap individualistik.2 Masyarakat perlu peka terhadap jenayah -masyarakat perlu menjaga tepi kain orang lain -masyarakat perlu bertindak sebagai "Rakan Cops" ---melaporkan kejadian dengan segera -atau melakukan sesuatu yang boleh menakutkan peragut yang cuba meragut mangsa -mengamalkan ciri-ciri keselamatan 4. kes ragut bukan sahaja melibatkan wang dan harta malahan nyawa yang tidak berdosa. . 2.sikap tidak menjaga tepi kain orang lain 3. -nyatakan kes ragut semakin serius jika dibanding dahulu -nyatakan gelagat peragut semakin berani dan bermaharajalela untuk melakukannya -nyatakan kehendak soalan. Isu peragut telah berlaku sejak dahulu tetapi dipandang remeh oleh masyarakat. ______________________ (NAMA HURUF BESAR) Nyatakan Jawatan anda. tanpa mengambil tahu kejadian yang berlaku di sekeliling mereka . mangsa sukar mengecam peragut . nyawa terancam 2.0 Langkah-langkah membendungnya 3.berlaku dengan pantas kerana mereka sudah mahir dengan kedudukan tempat tersebut .2 Mangsa leka akan keselamatan diri dan tidak peka akan penjenayan di sekeliling mereka -nyatakan mangsa terutama wanita meletakkan diri dalam keadaan bahaya.Soalan esei: Seorang ibu yang baru sahaja hamil dua bulan telah menimpa maut akibat diancam oleh peragut. x Mei 2009.nyatakan kawasan tumpuan orang ramai. Sediakan laporan tersebut dengan selengkapnya.0 Faktor-faktor 2.

Shariff berkata. hari ini. Mohd. Sehingga kini. suspek dalam keadaan khayal kerana mengambil dadah jenis Eramin 5 dan bersamanya turut ditemui sebuah motosikal curi. Begitu juga nasib warga emas di Pulau Pinang yang menjadi korban peragut. Kita menggesa kerajaan bertegas dan pastikan undang-undang yang ingin digubal atau dipinda meletakkan nilai denda atau hukumannya amat menggerunkan penjenayah atau pesalah. 3 Mei lalu. pusat-pusat didikan dan kaunseling dan pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat yang heboh dibincangkan suatu masa dulu apabila masalah ini timbul. Untuk pelan jangka panjang.Polis yakin dapat menyelesaikan kes ragut yang mengakibatkan kematian seorang wanita hamil dua bulan. Sebenarnya isu ragut hingga membawa maut sudah lama diperkatakan. di Taman Ayer Hitam. "Ketika ditahan. suspek merupakan bekas banduan dan memiliki enam rekod jenayah berkaitan curi serta ragut sejak 2003 dan satu kes ceroboh rumah pada 2006.Wanita perlu memperkasakan(menguatkan) diri Oleh Normala Hamzah SEJAK dahulu masyarakat tidak ambil kisah tentangn kes ragut biarpun ada kalanya individu terbabit kehilangan sejumlah besar wang tunai dan barang kemas. kes ragut masih dianggap sebagai terpencil dan tidak memudaratkan mangsa. Datuk Mohd. 31. ********************************************************************** ARKIB : 22/06/2004 Elak jenayah . Batu Pahat. Ketua Polis Johor. "Suspek berusia 26 tahun ditahan di Behrang Jaya. tindakan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang berkaitan perlu diteruskan dalam mengatasi jenayah ragut di negara kita. pihak berkuasa yang menjaga keselamatan dan ketenteraman rakyat perlu bertindak segera. Batu Pahat. kita masih belum berjaya menangani kedua-dua masalah ini. keyakinan itu berikutan pihaknya telah mengenal pasti suspek dan seorang lagi rakannya yang membeli barang curi milik mangsa. Ke mana semua cadangan tentang penyediaan pendidikan agama. Jamilah Selamat (gambar). Perbincangan ini bagaikan sekejap panas. Untuk itu juga kerajaan kena mengambil pendekatan di luar daripada kebiasaan.MAKLUMAT AM UNTUK BACAAN ANDA! ARTIKEL TENTANG KES RAGUT: SUMBER E-BERITA ARKIB : 07/05/2009 Ajar peragut dengan hukuman berat SUNGGUH sedih dan malang menimpa dua buah keluarga masing-masing di Johor dan Kelantan apabila dua wanita yang mengandung maut di tangan peragut. maka kita dibentangkan dengan pelbagai kaedah penyelesaian untuk menangani isu berkenaan. Mokhtar berkata." katanya di Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Johor. Ketika itu. ARKIB : 20/05/2009 Polis yakin selesai kes ragut wanita hamil JOHOR BAHRU 19 Mei . Untuk menangani masalah ini dalam jangka pendek. sekejap sejuk. Namun perubahan masa telah menyaksikan ragut sebagai satu jenayah serius yang akhir-akhir ini turut meragut nyawa manusia. . Mokhtar Mohd. Kita tidak mahu lagi mendengar apabila berlakunya kes-kes baru yang didedahkan oleh media massa. kerajaan perlu memikirkan undang-undang lebih ketat sebagai langkah-langkah untuk membendung punca yang membawa kepada masalah ragut. Dalam hal ini. empat hari selepas kejadian.

38. Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. berjimat sebelum habis. Seperkara yang perlu diingati oleh wanita adalah bertindak bijak semasa diserang tetapi jangan melawan untuk keselamatan diri. ``Sekiranya ternampak seakan-akan sesuatu yang buruk akan berlaku di kawasan anda berada. Berpeganglah kepada pepatah. ``Contohnya apabila berjalan di kaki lima jalan. pengguna dadah berbeza dengan penagih. Utusan Malaysia 01 Jun 2004 ****************************************************************** **** Rencana kes ragut Oleh Najibah Hassan (Wartawan Utusan) Membanteras jenayah ragut bukan satu perkara mudah.'' kata Pensyarah Kriminologi. Jenayah ragut juga dikenali sebagai `jenayah oportunis' kerana mereka biasanya menyamun atau meragut mangsanya di tepi-tepi jalan. ``Apabila diragut. biasanya adalah golongan . hanya dalam beberapa saat saja si peragut `berjaya' melepaskan diri. pastikan anda telah bersedia untuk melakukan sesuatu apabila diserang. cara berjalan dan elakkan daripada menghampiri kawasan yang tidak perlu. Dr. beliau turut bersetuju wanita mempelajari seni mempertahankan diri untuk berdepan dengan peragut sekiranya mengalaminya. kemungkinan mangsa akan tercampak atau berpusing-pusing. Menurut mereka peragut terpanggil melakukan jenayah kerana didorong oleh penampilan mangsa yang membawa beg tangan dengan penuh gaya tanpa memikirkan keselamatan atau memakai barang kemas yang tidak sepatutnya semasa berada di tempat awam. Sehubungan itu. Chin Wai Fun. ingin mendapatkan duit yang cepat. Pengguna dadah. elak diri daripada bergelut dan sebaik-baiknya lepaskan beg yang disentap kerana menjadi resam peragut akan berusaha mendapatkan apa-apa yang mereka ingini. Pusat Pengajian Sains. Ini kerana. Jika terus melawan. pada 14 Jun 2004 menyedarkan masyarakat bahawa jenayah ragut bukan lagi isu remeh sebaliknya jenayah yang harus diberi perhatian serius khususnya oleh kaum wanita.'' nasihatnya. ``Saya juga berharap undang-undang untuk pesalah kes ragut ini ditimbang semula dan perketatkan supaya mereka yang mungkin akan melakukan jenayah tersebut merasa takut dan berfikir banyak kali sebelum melakukannya. pastikan beg tangan yang dipegang atau dikendong berada pada sebelah kiri. ``Ini kerana sebahagian besar daripada mereka ialah pengguna dadah (drug user). ``Peragut yang sinonim sebagai perompak di tepi-tepi jalan ini mempunyai identiti profil yang tersendiri. Mahmood turut menasihati wanita supaya tidak membawa dokumen penting dan wang tunai yang banyak di dalam beg tangan kerana peragut lebih gemar meragut beg tangan berbanding barang kemas. segeralah bertindak dan berusaha untuk menghalangnya.'' jelas Mahmood. Fenomena ini telah membawa satu lagi amaran kepada wanita supaya lebih berhati-hati dalam kehidupan seharian. Sundramoorthy. 37. Contohnya apabila hendak ke tempat meletak kereta. yang koma 18 jam akibat terhantuk pada benda keras ketika bergelut dengan peragut beg tangannya di Brickfields dan seorang kerani akhbar Nanyang Siang Pau Chong See Cheng.Kematian dua wanita. ``Wanita patut memulakan usaha melengkapkan diri dengan langkah-langkah keselamatan sewajarnya. Pada masa yang sama. Ini bagi menghalang peragut daripada menghampiri dengan mudah untuk merentap beg tangan yang sedang disandang atau dipegang itu. Jangan hanya menjadi pemerhati. P. Menurut beliau. peragut adalah mereka yang yang suka mencuri. langkah terbaik adalah sentiasa berhati-hati.'' ujarnya. modus operandinya berlaku terlalu pantas. Banyak pihak apabila memperkatakan tentang jenayah ragut ini meletakkan kesalahan kepada wanita kerana leka dan tidak peka kepada jenayah yang akan dihadapi oleh mereka. beringat sebelum kena. mereka harus peka kepada keadaan keliling serta mengawasi orang-orang yang mencurigakan di samping berusaha mendapatkan maklumat tentang cara-cara mengendong beg yang betul. Universiti Sains Malaysia (USM).

gabungan kesedaran orang ramai. ``Meragut bukanlah satu jenayah yang menghasilkan pendapatan lumayan. Tetapi. di Kuala Lumpur juga banyak jalan dan simpang yang memudahkan peragut melarikan diri. orang ramai yang menyaksikan insiden seperti ini sukar membantu mengecam si peragut. populasi di luar bandar yang lebih kecil dan si pelaku mudah dicam. tidak merangsang jenayah ini. Hanya dengan meletakkan `beban' kepada pihak polis untuk menyelesaikannya. "Penanaman pokok renek dapat menghadang motosikal daripada masuk ke laluan pejalan kaki. sekalipun hasil yang diperoleh tidak lumayan. Tambah beliau.yang `terdesak'. sekurang-kurangnya dapat membantu orang ramai lebih berjagajaga dengan jenayah ini. bukan cara yang berkesan. Menangani jenayah. Katanya bagi usaha penanaman pokok sebagai penghadang buat laluan motosikal. dalam sebahagian besar kes-kes jenayah. kata Sundramoorthy. orang yang diragut. jenayah ragut saling berkait antara si peragut. di samping menghadkan laluan buat motosikal. peragut berpeluang melakukan jenayah ini dengan mengelirukan mangsa. Berbeza dengan situasi di bandar. Malah. mereka yang terlibat adalah lelaki yang berusia dalam lingkungan antara 20 hingga 40 tahun. jumlah tersebut sudah cukup untuk membeli apa-apa yang dihayati oleh mereka`'' jelasnya. apabila mereka yang pernah `menyaksikan' kes-kes ragut hanya mendiamkan diri dan enggan tampil memberi maklumat. dan secara tidak langsung ia dapat mengelak jenayah ragut daripada berlaku. ialah urusan dan tanggungjawab semua orang. membangunkan banyak pokok renek untuk laluan motosikal. Jadi. tanpa sebarang inisiatif. Ini kerana. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Ahmad Fuad Ismail berkata beliau sudah mengarahkan pegawai DBKL membuat kajian dengan sebuah institusi berkaitan perkara itu. usaha ini sudah dilaksanakan di beberapa laluan di pusat bandar. Dalam menangani jenayah ragut. apabila seseorang dalam keadaan terdesak." katanya kepada Bernama ketika ditemui di pejabatnya di sini Rabu. Mengulas berhubung kes-kes ragut lebih kerap berlaku di bandar-bandar. ``Semakin membangun sesebuah negara itu. mereka sanggup melakukan apa-apa saja. `sikap enggan ambil tahu' atau `bukan urusan aku' dalam kalangan masyarakat hari ini semakin membimbangkan. Biasanya. setiap orang mungkin perlu mengamalkan budaya `menjaga tepi kain orang'. dan langkah itu akan dilaksanakan di kawasan-kawasan lain jika ia didapati berkesan. Sundramoorthy ketika dihubungi memberitahu. 13 Mei (Bernama) -. Dengan meletakkan papan tanda di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Memang mendukacitakan. kerana adakalanya mereka memperoleh RM30 saja.Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) sedang mengkaji pelbagai cadangan bagi mencegah jenayah ragut di kota raya. ************************************************************************ KUALA LUMPUR. n BERNAMA APAKAH LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN DARIPADA KENA RAGUT ? . semakin ketara perubahan sosialnya kerana masyarakat akan menjadi lebih individualistik. orang ramai yang melihat kejadian dan pihak polis. pelaksanaan undang-undang yang proaktif dan konsep bandar selamat antara jalan keluar yang membantu berdepan dengan dilema ini. Beliau percaya. sekalipun mangsa menjerit meminta tolong. Menurutnya. selain populasi yang ramai dan persekitaran kelam kabut. orang ramai yang berhampiran hanya melihat saja apa-apa yang berlaku. Sundramoorthy tidak menafikan. termasuk rancangan membanyakkan jejambat pejalan kaki.

Mereka seolah-olah sudah terdesak sehinggakan sanggup membunuh kerana sebuah telefon bimbit dan wang seratus ringgit. ‡ Silangkan beg tangan anda di bahu dan berjalan di sebelah kanan jalan bertentangan dengan laluan laulintas. Yang tidak melaporkan kepada polis tidak dinafikan banyak juga. keretapi. Inilah yang terjadi kepada pelajar Kolej Tunku Abdul Rahman yang terbunuh selepas ditetak dengan parang. Statistik jenayah ragut dalam enam bulan pertama tahun ini secara puratanya 26. Jumlah ini direkodkan adalah berdasarkan laporan polis yang dibuat oleh mangsa jenayah ragut.‡ Selalu gunakan jalan dan lorong yang ramai orang lalui. Lebih menyedihkan jenayah ragut kini melibatkan pula jenayah kekerasan dan kematian. keluar dari lif dengan segera. Elakkan daripada meletak beg duit anda di dalam raga membeli-belah atau di atas kaunter. ‡ Hendaklah berwaspada selalu. Jika ada orang mengekori anda dan anda mencurigai orang itu.766 kes dalam tempoh yang sama. ‡ Jangan berasak-asak apabila menaiki / turun bas. tanggalkan barang-barang kemas yang di pakai olehnya. ‡ Berjalan di atas kaki lima kedai supaya dapat mengelakkan diri dari diragut oleh pembonceng motosikal. Jangan berjalan atau bersiar-siar di tempat gelap. ‡ Jika terpaksa keluar di waktu malam cuba bawa teman. andainya anda merasai seseorang yang mencurigakan mengekori anda. Sungguh sedih mendengar berita apabila mangsa ragut terbunuh akibat mempertahankan barangan miliknya dari diragut oleh penjenayah. ‡ Jikalau membawa anak-anak kecil ke bandar. pastikan ada orang bersama anda atau cari orang yang anda biasa. ‡ Semasa membeli-belah di tempat yang sibuk gengam beg duit dengan kuat atau sembunyi beg itu di tempat yang tidak terdedah. panggung wayang atau tempat sesak supaya dapat mengelak daripada kena ragut. ‡ Jangan memakai barang-barang kemas dengan banyak. Kesimpulannya jenayah ini meningkat saban tahun. Peragut kini seolah-olah sudah dirasuk hantu apabila sanggup membunuh walaupun diketahui barangan yang diragut tidak setimpal dengan "kerja" yang dilakukan. ‡ Bila menggunakan lif.33 kes sehari amat mengejutkan dan membimbangkan. Data ini diperolehi dari sejumlah 4. hendaklah dengan segera menuju ke tempat lain. .

negara kita akn bersih daripada kemelut sosial yang tidak sihat ini. peranan pihak polis dan JPJ . . Bincangkan usaha-usaha untuk mengatasinya.Hal sedemikian boleh menyedarkan remaja bahawa tindakan ini boleh memudaratkan diri sendiri atau pengguna jalan raya yang lain.Antara keseronokan dan maut yang menanti. . dan mengubah suai kenderaan tanpa kebenaran Jabatan pengangkutan Jalan.´ 2. pengaruh media massa memainkan peranan yang penting dalam hal ini. . . anak muda lebih suka memilih maut yang tersedia di garisan penamat . . .besar menjadi lawan´ .iaitu membiarkan insiden lumba haram yang semakin berleluasa. video dengan gambar kaku selain catatan siasatan kakitangan yang bertugas.Bak kata pepatah ³kecil api menjadi kawan .Apabila kita berkereta bersama keluarga pada malam minggu. sudah pasti kita akan terserempak dengan kegilaan anak muda berlumba motosikal.Ini penting bagi mewujudkan keinsafan dalam diri golongan remaja supaya mematuhi undang-undang jalan raya. . kenderaan tanpa cukai jalan. pelajar yang sesetengahnya tidak berlesen akan memecut motosikal yang dipandu melepasi pintu pagar alma mater. . pengaruh media massa di negara ini.Di tepi-tepi jalan pula terlihat sekumpulan penonton memberi sokongan kepada anak muda yang kehilangan arah ini agar berterusan menempuh maut.Pihak media massa perlulah menyiarkan setiap kemala¬ngan yang berlaku tanpa menyelin¬dungkan kebenaran yang terdetik.Ini adalah sebab.Soalan : Aktiviti anak muda yang suka berlumba motosikal haram kian menjadi-jadi. kemalangan-kemalangan tragis yang melibatkan kematian-kematian yang ngeri perlu disiarkan untuk me¬nimbulkan perasaan takut dalam diri golongan remaja. Pendahuluan .Di samping itu.Tindakan ini dapat mendapat hasil yang lumayan dan mengurangkan kemelut ini dengan lebih berkesan. . khususnya dan seluruh dunia amnya begitu kuat sekali ibarat tarikan magnet ke atas besi dan kenyataan ini sememangnya tidak dapat disangkal. . bukannya berpaksikan nafsu dan "darah muda" mereka sahaja apabila berada di jalan raya.Contohnya.Mekanisme kawalan seperti hukuman penjara atau denda telah dikena terhadap penunggang dan pembonceng supaya mereka tidak bersikap sudah terantuk baru tengadah . . apabila loceng terakhir berbunyi sahaja. .Pihak polis membuat serbuan mengejut pada waktu malam untuk mengheret pelumba haram dan penonton ke balai polis melalui Operasi Rhino. . .Oleh sebab jumlah kematian semakin meningkat akibat kegilaan anak muda yang berlumba motosikal secara haram maka kajian mendalam harus dijalankan untuk meninjau langkah-langkah drastik yang perlu diambil untuk mengatasi kemelut ini? 1.keluar telinga kiri.Kita seharusnya mengorak langkah untuk membendung masalah lumba haram daripada terus berlaku. . . .Pada hari persekolahan pula.Pada masa yang sama pihak penguatkuasa harus menggunakan peralatan yang canggih termasuk kamera digital.Bak kata peribahasa. µHati hendak semua jadi.untuk mengelakan kemelut ini menjadi semakin serius.Dengan itu. . Pengaruh media massa .Kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini. kita sudah lali dengan berita penunggang motosikal yang maut gara-gara mahu menjadi juara. mereka juga akan dibawa ke rumah mayat dan hospital untuk melahirkan keinsafan diri mereka.Menurut kata Nicolas Amelot De La Houssave µNasihat yang terbaik diberikan oleh pengalaman tetapi biasanya nasihat itu datangnya terlalu lambat¶.Di media akhbar pula. .Ketua polis telah mengarahkan semua anggota polis iaitu selain daripada anggota trafik turun padang untuk menyaman pesalah trafik.Selain itu. sesetengah mereka yang diberkas kerana kesalahan tidak memiliki lesen memandu.Sesunggahnya.Mereka bersikap keras kepala dan nasihat yang diberi seperti mencurahkan air ke daun keladi atau masuk telinga kanan . . .

Penguatkuasaan undang-undang . . pihaknya akan meminda Seksyen 81 APJ berkenaan mereka yang menaja lumba haram memandangkan hukuman yang sedia ada iaitu denda sehingga RM2000 atau penjara tidak lebih daripada enam bulan adalah terlalu ringan dan tidak berkesan untuk mencegah kegiatan itu. pihak penganjur juga boleh membawa mangsa lumba haram tampil ke hadapan untuk membangkitkan perasaan insaf dalam kalangan pelajar semasa sesuatu kempen atau ceramah dijalankan. ibu bapa juga seharusnya sentiasa memberikan perhatian.´ 6. dikatakan ramai ibu bapa hanya beranak dan tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sehingga anak-anak mereka mati katak di jalan raya. mendisiplin serta menyedarkan pelumba haram mengenai aspek keselamatan ketika berada di jalan raya. .Dengan itu pemandu dapat menanamkan sikap bersopan santun di jalan raya . ³sehari selembar benang.Selain itu.Anak-anak yang kecil dan meningkat remaja perlu diberi perhatian. .Dengan adanya alpukah ini dapat membentuk pemandu berhemah sejak dari kecil lagi.Menurut edisi siasat yang disiarkan oleh oleh ntv7.Tapak semaian atau moral tidak akan menghasilkan benih yang subur jika penyemai itu sendiri ketandusan ilmu tentangnya. .Pendidikan yang bertunjangkan kekuatan agama akan membolehkan seseorang membuat pertimbangan seawajarnya antara yang baik dan buruk.Jika nilai murni ini dapat disemai dalam diri para pelajar.Pepatah Melayu ada menyatakan. . . mereka boleh disabitkan di bawah Seksyen 42 APJ iaitu membawa kepada hukuman penjara tidak lebih lima tahun dan denda kurang daripada RM15000 atau kedua-duanya sekali bagi sabitan pertama. . .agama. bimbangan. undang-undang dan ajaran agama masingmasing.Bagi pelumba haram atau popularnya µmat rempit¶.Pada masa yang sama menjadi diri mereka sebagai suri teladan serta memberikan kasih sayang yang secukupnya bagai menatang minyak yang penuh. pihak kerajaan terus berusaha mempergiat aktiviti pendidikan melalui kempen keselamatan jalan raya bagi mendidik.Mengikut kata orang-orang tua. . . Kementerian Pengangkutan telah mewujudkan sub seksyen baru di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kepada penonton lumba haram selain meningkatkan jumlah denda dan hukuman penjara kepada mereka yangmenaja lumba haram. 5. . kedudukan Malaysia adalah di bawah negara Singapura. .Di Asia Tenggara. .Selain itu.Jangan berjanji kepada anak-anak dengan janji-janji manis untuk meningkatkan prestasi akademik seperti jika anak-anak lulus PMR akan dibelikan motosikal kerana anak-anak yang baru mendapat Lesen L akan menjadi jaguh di jalan raya. ³Tiada satu anugerah yang lebih mulia yang diberikan oleh seseorang ayah kepada anaknya selain daripada tunjuk ajar dan budi perkerti yang baik.Penyumbang utama ialah kemalangan akibat ketika berlumba haram. . . . pegangan didikan agama . diri sendiri dan keluarga. mereka akan menghargai diri sendiri dan kedua-dua orang tuanya.Dengan itu . . Kempen-kempen dan ceramah perlu dijalankan . nasihat dan teguran daripada ibu bapa kepada anak-anak menjadi lebih mudah. akan melahirkan warga yang berwawasan yan sayang akan negara. . Datuk Seri Chan Kong Choy. pengawasan dan mengawal kebebasan .Menurut At-Tarmizi.Agama memang bersifat menggalakkan penganutnya melakukan kebaikan.memastikan anak-anak tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma budaya.Susulan itu. Peranan ibu bapa .Ibu bapa yang mengejar kemewahan hidup tidak wajar mengabaikan anak-anak dan seharusnya mengajar anak-anak ke jalan yang betul. ³melentur buluh biarlah dari rebungnya´ iaitu ibu bapa harus membentuk akhlak remaja biarlah dari awal atau semasa kecil. 4. .Ibu bapa sendiri mestilah melengkapkan mereka dengan ilmu agama dan moral supaya didikan.´ .3. .Pendidikan agama dan moral hendaklah disemai sebelum anak-anak meningkat remaja. lama-lama menjadi kain.Sehubungan itu.Menurut mantan Menteri Pengangkutan.

Malaysia telah pun meletakkan matlamat tahun 2020 sebagai tarikh penanda aras untuk merealisikan impian untuk menjadi negara maju. sesal kemudian tiada berguna tidak akan berlaku.. . masyarakat mahupun negara. .´ Penutup .Justeru.Gejala lumba haram ini sebenarnya menjejaskan banyak pihak sama ada ibu bapa. . ringan sama dijinjing dalam usaha untuk membanteras gejala ini terus berleluasa demi masa depan negara. . . .Justifikasinya.Denda serta hukuman penjara akan bertambah kepada tidak lebih RM20000 dan penjara kurang daripada 10 tahun bagi sabitan kedua.Menurut pepatah Latin ³Undang-undang yang baik datangnya daripada perangai yang baik. semua pihak wajarlah berganding bahu dan mengamalkan sikap berat sama dipikul.Satu persoalan yang besar perlu dijawab ialah sama ada atau tidak mencapai matlamat tersebut dengan senario remaja yang terlibat gejala lumba haram. . sebagai generasi yang akan menyambut tampuk kepimpinan pada masa akan datang wajar menoleh semula ke belakang dan melihat semula fenomena yang berlaku. orang yang terlibat dalam lumba haram motosikal harus disenaraihitamkan dan lesen memandunya harus digantung agar situasi seperti sesal dahulu pendapatan.Oleh itu.Selain itu.

ushaa ini mampu memartabatkan seni batik kembali yang sebelum ini bagaikan hidup segan mati tak mahu. Program R & D yang dimaksudkan merangkumi penggunaan kain baharu. wajarkah kerajaan membelanjakan wang yang banyak untuk memajukan industri batik? Berikan alasan anda. Selain itu. Hal ini demikian kerana satu sebab batik kurang digemari disebabkan kualiti kain yang digunakan. (3) Kerjaan turut membelanjakan wang berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri ini. kecuali anggota badan beruniform seperti polis memakai baju batik pada 1 dan 15 hari bulan setiap bulan mulai pertengahan Julai 2005. Semasa berucap di Majlis Konvensyen dan Pameran Batik Antarabangsa Kuala Lumpur pada Disember 2005. Perusahaan batik di Malaysia sebenarnya mampu berkembang sekiranya penghasilan produk ini disertai dengan (6) meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) industri batik. menulis. batik juga telah mendapat penghargaan sebagai seni budaya yang begitu tinggi nilainya apabila (2) badan bukan kerajaan (NGO) seperi Yayasan Budi Penyayang Malaysia mengadakan Minggu Batik Malaysia untuk memartabatkan industri batik di persada antarabangsa. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada ³Memartabatkan Batik Malaysia´. [4 markah] . April 2006) Soalan 2 (a)-Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1. ketahanan warna basuhan.Baca petikan di bawah dengan teliti. Seni batik merupakan satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia dan bidang kraf tangan yang unggul di Malaysia. dan sebagainya. Batik berasal dari Indonesia dan terbit daripada perkataan Jawa ³tik´ yang bermaksud menitik atau menulis titik-titik. (7)program pemasaran dan promosi turut dilakukan oleh Kraftangan Malaysia untuk memajukan industri ini di peringkat domestik. Fabrik batik juga memerlukan penjagaan yang rapi bagi mengekalkan kecantikannya. Dewan Siswa. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. (i) (ii) Apakah maksud rangkai kata hidup segan mati tak mahu dalam petikan? [2 markah] Mengapakah batik kurang mendapat tempat di hati orang ramai? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. pelbagai langkah telah diambil termasuklah (1) menetapkan kakitangan awam dan anggota pentadbiran negara. Namun begitu. sebagai warisan tradisi khazanah bangsa. penggunaan warna asli. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha memartabatkan industri batik dan faedah-faedahnya. (8)Para pengusaha batik pula diseru agar menghasilkan batik yang lebih menarik dan bermutu tinggi bagi memastikan batik tempatan dapat bersaing dengan batik dari negara-negara luar. persaingan dalam industri fabrik yang menawarkan pelbagai corak menarik telah menyebabkan pemakaian batik kurang diminati. Batik mula diperkenalkan di negara kita khususnya di negeri Kelantan dan Terengganu sejak tahun 1910 lagi. Perdana Menteri turut memberikan jaminan bahawa (4) kerajaan akan terus memberikan komitmen dalam menggerakkan industri batik di negara ini melalui agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. Secara implisit. reka corak. seni batik perlulah dipelihara agar keindahan yang terpancar melaluinya tidak terus dilupakan oleh generasi akan datang. ³Ambatik´ pula bermaksud melukis. Panjangnya rumusan hendak tidak melebihi 120 patah perkataan. Realitinya. Di samping itu. (5) penggerak industri batik telah diseru oleh Perdana Menteri agar sentiasa menjalankan penyelidikan pemasaran secara menyeluruh demi memastikan industri warisan itu terus berkembang. Apabila menyedari bahawa batik merupakan warisan budaya yang perlu dipertahankan. mewarna atau menitik.

Usaha penyelidikan dan pembangunan (R &D) industri batik perlu ditingkatkan.(bahagian ini memerlukan anda mencari isi tersurat yang terdapat dalam petikan. mempromosikan 6. Selain itu.JAWABAN (i) Apakah maksud rangkai kata hidup segan mati tak mahu dalam petikan? [2 markah] Jawapan lengkap: Rangkai kata hidup segan mati tak mahu bermaksud sesuatu yang wujud tetapi tidak sempurna. terdapat cadangan dan hasil) (115 patah perkataan) . (iii) Pada pendapat anda. Kerajaan membelanjakan wang berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri batik. kualti kain yang digunakan juga sering dipertikaikan. (bahagian ini tidak terdapat dalam petikan dan anda perlu mencari idea sendiri dan berkaitan dengan konteks petikan) Kesimpulannya. fabrik batik dapat diperkenalkan ke luar negara dan hal ini amat baik untuk perkembangan industri pelancongan. industri fabrik 3. pengusaha batik juga dapat memperoleh kemudahan pinjaman kewangan daripada kerajaan untuk menghasilkan batik yang lebih berkualiti. batik mampu bersaing dengan fabrik lain.(perhatikan ayat ini. markah] [4 Pada pendapat saya. (ii) Mengapakah batik kurang mendapat tempat di hati orang ramai? [3 markah] Jawapan lengkap: (anda perlu mengambil isi yang terdapat dalam petikan dan jawab secara lengkap) Batik kurang mendapat tempat di hati orang ramai kerana persaingan dalam industri fabrik yang menawarkan pelbagai corak yang menarik. memartabatkan 4. secara implisit contoh rumusan yang dihasilkan. komitmen 5. Perdana Menteri menyeru penggerak industri batik agar sentiasa menjalankan penyelidikan pemasaran secara menyeluruh. (bahagian ini tulis seperti yang dilatih) Antara usahanya ialah kerajaan menetapkan kakitangan awam dan anggota pentadbiran negara memakai baju batik pada 1 dan 15 hari bulan setiap bulan. Kerajaan akan terus memberikan komitmen dalam usaha menggerakkan industri batik di negara ini melalui agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. khazanah seni yang amat bernilai ini perlu dimartabatkan dan dikekalkan agar tidak luput ditelan zaman. domestik 7. Antara faedahnya ialah batik yang lebih berkualiti dapat dihasilkan. Anda perlu pastikan ayat yang dipetik berada dalam keadaan lengkap). Badan bukan kerajaan seperti Yayasan Budi Penyayang Malaysia mengadakan Minggu Batik Malaysia. Fabrik batik memerlukan penjagaan yang rapi bagi mengekalkan kecantikannya. identiti bangsa Malaysia 2. GLOSARI: 1. Selain itu. kerajaan wajar membelanjakan wang yang banyak memajukan industri ini. Selain itu. Petikan membincangkan langkah-langkah memartabatkan batik di Malaysia. wajarkah kerajaan membelanjakan wang yang banyak untuk memajukan industri batik? Berikan alasan anda. Warisan seni batik dapat dikekalkan untuk tatapan generasi akan datang. Hal ini disebabkan usaha ini dapat membantu pengusaha batik melakukan penyelidikan dan pembangunan industri batik. Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful