1.

PERBICANGAN KARANGAN BAHAGIAN B (LANGKAH-LANGKAH MENERAPKAN SEMANGAT SATU MALAYSIA DALAM KALANGAN MASYARAKAT) PENERAPAN FORMAT WAWANCARA Anda telah ditugaskan untuk mewawancara Perdana Menteri Yang Amat Berhomat Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak tentang " Satu Malaysia" yang diutarakan oleh beliau. sediakan teks wawancara tersebut. SATU MALAYSIA¶ Disediakan Oleh: Bahagian Penerbitan Dasar Negara PENGENALAN SATU MALASYIA Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat. Sejajar dengan ini, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuh bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman, maju, selamat dan makmur. Konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri, ialah langkah yang bertepatan dengan suasana dan cita rasa rakyat. Konsep ini selari dengan perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara Perkara asas yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan ialah perasaan hormat menghormati, keikhlasan dan sikap saling mempercayai antara kaum. µ Slogan YAB Perdana Menteri iaitu µRakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan¶. µPemimpin dan rakyat perlu memahami dan menghayati lapan nilai 1Malaysia, iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integiti. . NILAI-NILAI 1 MALAYSIA Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam konsep µ1 Malaysia¶. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Lapan nilai-nilai tersebut adalah: 1. Budaya kecemerlangan 2. Ketabahan 3. Rendah hati 4. Penerimaan 5. Kesetiaan 6. Meritokrasi 7. Pendidikan 8. Integriti .1. BUDAYA KECEMERLANGAN Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya. .1.1 Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan.

. agama dan fahaman politik. .3 Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil.1. jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat bagi menentukan kecemerlangan dan kejayaan. .4 Sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan masa. menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan.2. Sifat merendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam begitu juga dengan budaya dan sifat masyarakat Melayu yang menghormati orang yang merendah diri.6 Dalam menangani kegagalan. . . .1 Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara. keyakinan dan kemampuan kita sebagai rakyat Malaysia. .1. Pembangunan diri tanpa mengambil mengira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang. masyarakat dan negara. . sikap merendah diri perlu dielakkan untuk mencerminkan kekuatan. .2.3 Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalam an dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip. .4. biasiswa. subsidi. Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan.3. . .3 Ketepatan pengukuran. rendah hati dikatakan Tawaduk¶. etnik. . 3 RENDAH HATI Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki.1 Merendah diri yang dimaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain. Ketabahan dalam menghadapi perubahan peribadi wajar dijadikan wadah bagi memperbetulkan kesilapan atau kegagalan perkara-perkara yang terdahulu. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. tetapi bukan dengan cara kekasaran dan penindasan. . bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan µ1 Malaysia¶. Ketepatan menguruskan masa amat penting dalam menentukan kemajuan dan penerimaan orang lain terutama apabila berurusan dengan pihak-pihak luar negara. Dalam Islam. . PENERIMAAN Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. Negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan ketepatan dalam segala bidang terutama dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan eksport. dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai sesuatu matlamat.3.2 Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa.3.2.3.3.4. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. .4. Cina.2.1 Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama.5 Apabila berada di luar negara serta berurusan dengan masyarakat luar.2 Segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari masyarakat Malaysia. Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji kelemahan-kelemahan yang ada dan perlu memperbaikinya secara positif.7Semangat juang yang tinggi dan berpendirian teguh perlu ada bagi mencapai kejayaan diri. KETABAHAN Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka.2..2 Prinsip ketepatan menjadi elemen dalam menentukan kecemerlangan. lapisan masyarakat.5 Sikap mudah mengalah. .1.4. .5. kaum. .4.4. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidakjujuran. keadaan dan tempat di mana kita berada. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini.2. .4.2 Penggemblengan semangat bekerja keras. pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan 2. kecewa dan menyerahkan kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya 2.3. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa.4 Semua peluang seperti pendidikan.4.

pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan. 7. Mengkritik secara betul terhadap kesilapan atau kekurangan adalah lambang setia kawan. sekolah Cina dan sekolah India hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama. perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik merangkumi harga.3 Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak. . produk. .Kesetiaan atau perhubungan yang membuta tuli tanpa sebarang kemajuan adalah tidak bernilai.9 Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan. . .6.7. kejayaan. Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan.6.5.1 Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman.7. keteguhan. .6.5.10.7 Pemimpin atau ketua sesuatu organisasi perlu menghindari sikap sombong. keluarga atau pemimpin. .7. .6.4 Semua aliran. pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang. Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan.6.6 Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi.4 Dalam aspek pemerolehan kerajaan.5.0 MERITOKRASI Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara. 5.7.6 Kritikan dalam usaha membina kekuatan perlu dilakukan dengan bijaksana dan dengan niat yang baik agar segala kelemahan dan kesilapan dapat dibaiki untuk kebaikan bersama.1 Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya. 6.7. pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan.5.3 Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi. .3 Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular. sama ada sekolah kebangsaan .2 Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa terbuka.5 Dalam pemilihan syarikat. . .5. pemberi khidmat.8 Kesetiaan perlu disertai dengan keupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang.5 KESETIAAN Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. .. . Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan. . kontraktor.1 Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan. 7. .5.6.5.5.5.5 Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk .2 Pengikut perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada ketua kerana organisasi yang berpecah dan tidak setia kepada arahan ketua akan mengalami kehancuran.7 PENDIDIKAN Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. . estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut. tidak mahu ditegur atau dikritik. ..5 Kritikan dan pandangan yang membina perlu diterima dalam perhubungan bagi menterjemahkan kepada kejayaan. 7. Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi. 7. 7.2 Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih. kecemerlangan dan.4 Perhubungan dan ikatan yang kukuh melalui kesetiaan perlu dilakukan dengan jujur dan ikhlas terhadap perhubungan sama ada dengan kawan.

8. . Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan. . Kepentingan negara perlu diletakkan mengatasi segala kepentingan lain. Semua kaum perlu menganggap bahawa mereka adalah bangsa Malaysia di mana segalanya perlu dinikmati secara bersama. .8.7 Mengetepikan kepentingan peribadi dalam segala tindakan dan perlakuan. Jabatan Hal Ehwal Khas. Setiap perkara atau tindakan yang gagal atau salah perlu diperbaiki bagi mendapatkan hasil yang sempurna. Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan . Sifat ingin mengutamakan diri. budaya dan kepercayaan dari pelbagai negara.1Malaysia.5 Menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak. KESIMPULAN Konsep Satu Malaysia akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak prinsip Rukun Negara. Kepercayaan dan keyakinan diperoleh melalui nilai-nilai integriti. Akhbar-akhbar tempatan 3. Sesungguhnya semua rakyat Malaysia perlu mendasari prinsip-prinsip utama 1 Malaysia iaitu kebersamaan (togetherness) dan kekitaan (sense of belonging) bagi menjayakan konsep ini. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai integriti. . Komunikasi dan Kebudayaan. kebolehan. . Malaysia adalah negara kita di mana tidak ada masyarakat atau kaum yang akan dipinggirkan daripada menikmati pembangunan dan pembelaan daripada kerajaan. 8. Sumber: 1. keluarga dan kelompok tertentu perlu dijauhi. Memungkiri janji boleh mengikis kepercayaan dan kesetiaan.6 Kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran tidak sah. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. dedikasi dan kesetiaan. 8.8.1 Bersikap jujur terhadap sesuatu tindakan dan percakapan. modal serta manusia tetapi juga sistem nilai. Rakyat perlu memahami dan mengamalkan bahawa segala tindakan perlulah mengutamakan kepentingan negara. . Melalui konsep µ1 Malaysia¶ ini tidak akan wujud perasaan tidak berpuas hati kepada mana-mana kaum kerana semua rakyat adalah Bangsa Malaysia dan Rakyat Malaysia yang mempunyai satu hala tuju dan cita rasa untuk bersama memajukan negara.2 Bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima.8 INTEGRITI Adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. www. Pembinaan negara bangsa bagi sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia adalah amat penting terutama dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat. Perkara yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati dan sikap saling mempercayai antara kaum.my 2.4 Menepati janji dan masa adalah sifat mulai yang dituntut dalam agama Islam. Kementerian Penerangan. .8.8.satu Malaysia.8.3 Berusaha memperbaiki kesilapan.com.

Oleh itu. Wartawan: Nilai penerimaan berbeza dengan konsep bertolak ansur. rakyat perlu membina kepercayaan dan menjalinkan perhubungan yang kukuh dengan pemimpin. Wartawan: Bolehkah Yang Amat Berhormat menerangkan nilai penerimaan dengan lebih lanjut? ( menerangkan dengan lebih lanjut) Perdana Menteri: Sudah tentu boleh. Pencapaian diutamakan' mesti dijiwai oleh rakyat dan pemimpin untuk membangunkan negara dan sejurusnya membawa kesejahteraan sejagat. Oleh itu. Wartawan: Apakah kayu pengukur yang digunakan untuk menjayakan Satu Malaysia? Perdana Menteri: Sebenarnya. Rakyat tidak akan _________________negara sehingga menjejaskan kesejahteraan bangsa. slogan "Rakyat didahulukan. Penerimaan menunjukkan sikap atau perlakuan yang positif menerima sesuatu _______________________________. mengapa? Perdana Menteri: Konsep penerimaan amat berbeza dengan konsep toleransi. Oleh itu. Kini. peredaran masa amat menuntut rakyat bersatu padu dan pemimpin yang berwibawa. kaum Melayu atau bangsa lain tidak akan memakai baju hitam bertandang ke rumah kaum Cina semasa perayaan Tahun Baru Cina. Mengapakah konsep Satu Malaysia perlu disuntik dalam kalangan masyarakat negara kita? Perdana Menteri: Ya. kaum Melayu menerima ada resam kaum cina dengan hati yang ikhlas. ketepatan pengukuran. Temu ramah tersebut telah dijalankan di _______________________. Sejarah hitam negara. memang tidak dapat dinafikan Satu Malaysia membawa __________kepada bangsa dan negara. Misalnya. oleh itu. Misalnya. Apakah komentar Yang Amat Berhormat terhadap pernyataan ini? Perdana Menteri: Prinsip kesetiaap terhadap raja dan negara ialah prinsip kedua dalam Rukun Negara yang wajib dipegang erat oleh setiap rakyat. negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan________________. nilai penerimaan amat penting dan diperlukan untuk membina________________. Antara lapan nilaitersebut ialah_______________________________________________________. Jemputlah duduk. Wartawan: Bagaimanakah rakyat Malaysia dapat membawa budaya kecemerlangan dalam kehidupan mereka? Perdana Menteri: Masyarakat negara kita amat bergantung pada budaya yang diamalkan oleh rakyatnya. Budaya cemerlang mementingkan _________________. Wartawan: Nilai kesetiaan terhadap raja dan negara merupakan ramuan untuk merealisasikan (mencapai) Satu Malaysia. Wartawan: Apa khabar Yang Amat Berhormat? Perdana Menteri: Khabar baik. Najib Tun Abdul Razak tentang Satu Malaysia. iaitu untuk negara. lapan nilai murni telah dijadikan_________untuk (menyatupadukan/ menyatu padukan) rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus satu matlamat. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai _____________ sudah tentu mewarisi adat resam tersendiri. peristiwa 13 Mei 1969 tidak akan berulang . jadual penyampaian dan kualiti amat penting untuk negara kita.PANDUAN PENULISAN TEKS WAWANCARA Saya wartawan Syarikat akhbar______________telah ditugaskan untuk (menemuramah/ menemu ramah) Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Mohd. Wartawan: Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada _______________kerana sudi ____________________untuk _____________isu tentang Satu Malasyia. Berikut merupakan hasil temu ramah antara Perdana Menteri dengan saya. Dalam situasi ini. Hal ini disebabkan warna hitam petanda___________.

Wartawan: Rasa setakat ini sahaja yang ingin saya persoalkan untuk sesi ini.pada zaman ini sekiranya rakyat tidak membangkitkan sentimen perkauman. Satu Malaysia hanya tinggal sebagai usul yang dibentangkan dalam Parlimen sahaja . tanpa sokongan padu daripada semua pihak. Sebelum mengakhiri wawancara pada hari ini. apakah cadangan dan harapan Yang Amat Berhormat terhadap Satu Malaysia? Perdana Menteri: Saya amat memerlukan _________________semua pihak untuk ________________.

berlaku dengan pantas kerana mereka sudah mahir dengan kedudukan tempat tersebut . mangsa sukar mengecam peragut .2 Masyarakat perlu peka terhadap jenayah -masyarakat perlu menjaga tepi kain orang lain -masyarakat perlu bertindak sebagai "Rakan Cops" ---melaporkan kejadian dengan segera -atau melakukan sesuatu yang boleh menakutkan peragut yang cuba meragut mangsa -mengamalkan ciri-ciri keselamatan 4.3 Kawasan tumpuan orang ramai yang amat strategik . Sediakan laporan tersebut dengan selengkapnya.Soalan esei: Seorang ibu yang baru sahaja hamil dua bulan telah menimpa maut akibat diancam oleh peragut. tanpa mengambil tahu kejadian yang berlaku di sekeliling mereka . Anda merupakan pegawai Kementerian Pembangunan Wanita telah ditugas untuk menyediakan laporan tentang punca-punca kes peragut dan langkah-langkah yang wajar diambil.masyarakat yang bersikap individualistik.2 Mangsa leka akan keselamatan diri dan tidak peka akan penjenayan di sekeliling mereka -nyatakan mangsa terutama wanita meletakkan diri dalam keadaan bahaya. ______________________ (NAMA HURUF BESAR) Nyatakan Jawatan anda.nyatakan kawasan tumpuan orang ramai.1 Hukuman terhadap peragut perlu dikaji semula -nyatakan peragut memandang remeh terhadap hukuman yang bakal dikenakan kerana tidak cukup untuk menggerunkan mereka -peragut yang bukan sahaja meragut harta benda malahan mengancam nyawa yang diakhiri dengan maut perlu dikenakan hukuman yang berat agar setimpal dengan perbuatan mereka -hukuman dan undang-undang yang dikuatkuasakan perlu diproklamirkan melalui media massa agar diketahui umum 3. " Saya diberi tugas menyediakan suatu laporan tentang faktor-faktor kes ragut dan langkah-langkah membendunya. .0 Kesimpulan -kes ragut perlu dipandang serius -kes ragut merupakan penyakit sosial yang mudah merebak sekiranya vaksin menghalang masalah ini tidak disuntik dalam kalangan masyarakat -semua pihak menggembleng kudrat ---membendung masalah ini« Laporan disediakan oleh.1 Peragut terdiri daripada penagih dadah -anda perlu huraikan peragut menagih dadah sanggup melakukan apa-apa sahaja untuk mendapat dadah -peragut hilang kewarasan dalam pertimbangan -tindakan mungkin memudaratkan mangsa.sikap tidak menjaga tepi kain orang lain 3. nyawa terancam 2. 2. -nyatakan kes ragut semakin serius jika dibanding dahulu -nyatakan gelagat peragut semakin berani dan bermaharajalela untuk melakukannya -nyatakan kehendak soalan. Kini. -terutama pejalan kaki -memakai barang kemas yang menarik perhatian suspek 2.0 Faktor-faktor 2. kes ragut bukan sahaja melibatkan wang dan harta malahan nyawa yang tidak berdosa.0 Pendahuluan ( Dalam bahagian ini anda huraikan kes-kes ragut yang berlaku baru-baru ini. 5/24/09 Laporan tentang Punca-punca Kes Ragut dan Langkah-langkah Membendungnya 1.0 Langkah-langkah membendungnya 3. x Mei 2009. Isu peragut telah berlaku sejak dahulu tetapi dipandang remeh oleh masyarakat.

kita masih belum berjaya menangani kedua-dua masalah ini. pusat-pusat didikan dan kaunseling dan pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat yang heboh dibincangkan suatu masa dulu apabila masalah ini timbul. Kita tidak mahu lagi mendengar apabila berlakunya kes-kes baru yang didedahkan oleh media massa. Begitu juga nasib warga emas di Pulau Pinang yang menjadi korban peragut. Jamilah Selamat (gambar). "Ketika ditahan. keyakinan itu berikutan pihaknya telah mengenal pasti suspek dan seorang lagi rakannya yang membeli barang curi milik mangsa. Mokhtar Mohd. ********************************************************************** ARKIB : 22/06/2004 Elak jenayah . Ke mana semua cadangan tentang penyediaan pendidikan agama. 3 Mei lalu. Sehingga kini. Sebenarnya isu ragut hingga membawa maut sudah lama diperkatakan. Batu Pahat. Namun perubahan masa telah menyaksikan ragut sebagai satu jenayah serius yang akhir-akhir ini turut meragut nyawa manusia. tindakan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang berkaitan perlu diteruskan dalam mengatasi jenayah ragut di negara kita. "Suspek berusia 26 tahun ditahan di Behrang Jaya. suspek dalam keadaan khayal kerana mengambil dadah jenis Eramin 5 dan bersamanya turut ditemui sebuah motosikal curi. Shariff berkata. Ketua Polis Johor. sekejap sejuk. di Taman Ayer Hitam. kes ragut masih dianggap sebagai terpencil dan tidak memudaratkan mangsa. Datuk Mohd. ARKIB : 20/05/2009 Polis yakin selesai kes ragut wanita hamil JOHOR BAHRU 19 Mei . Mokhtar berkata. Untuk pelan jangka panjang. suspek merupakan bekas banduan dan memiliki enam rekod jenayah berkaitan curi serta ragut sejak 2003 dan satu kes ceroboh rumah pada 2006. empat hari selepas kejadian. maka kita dibentangkan dengan pelbagai kaedah penyelesaian untuk menangani isu berkenaan. Untuk itu juga kerajaan kena mengambil pendekatan di luar daripada kebiasaan. kerajaan perlu memikirkan undang-undang lebih ketat sebagai langkah-langkah untuk membendung punca yang membawa kepada masalah ragut. hari ini. Kita menggesa kerajaan bertegas dan pastikan undang-undang yang ingin digubal atau dipinda meletakkan nilai denda atau hukumannya amat menggerunkan penjenayah atau pesalah.MAKLUMAT AM UNTUK BACAAN ANDA! ARTIKEL TENTANG KES RAGUT: SUMBER E-BERITA ARKIB : 07/05/2009 Ajar peragut dengan hukuman berat SUNGGUH sedih dan malang menimpa dua buah keluarga masing-masing di Johor dan Kelantan apabila dua wanita yang mengandung maut di tangan peragut." katanya di Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Johor. Ketika itu. 31. . Mohd. Untuk menangani masalah ini dalam jangka pendek. Perbincangan ini bagaikan sekejap panas. pihak berkuasa yang menjaga keselamatan dan ketenteraman rakyat perlu bertindak segera. Batu Pahat.Wanita perlu memperkasakan(menguatkan) diri Oleh Normala Hamzah SEJAK dahulu masyarakat tidak ambil kisah tentangn kes ragut biarpun ada kalanya individu terbabit kehilangan sejumlah besar wang tunai dan barang kemas.Polis yakin dapat menyelesaikan kes ragut yang mengakibatkan kematian seorang wanita hamil dua bulan. Dalam hal ini.

mereka harus peka kepada keadaan keliling serta mengawasi orang-orang yang mencurigakan di samping berusaha mendapatkan maklumat tentang cara-cara mengendong beg yang betul. Fenomena ini telah membawa satu lagi amaran kepada wanita supaya lebih berhati-hati dalam kehidupan seharian. Ini kerana. pastikan anda telah bersedia untuk melakukan sesuatu apabila diserang. biasanya adalah golongan .'' jelas Mahmood. Berpeganglah kepada pepatah. P. cara berjalan dan elakkan daripada menghampiri kawasan yang tidak perlu. 38. pada 14 Jun 2004 menyedarkan masyarakat bahawa jenayah ragut bukan lagi isu remeh sebaliknya jenayah yang harus diberi perhatian serius khususnya oleh kaum wanita. Menurut beliau. Jika terus melawan.'' nasihatnya. langkah terbaik adalah sentiasa berhati-hati. Jangan hanya menjadi pemerhati. ``Peragut yang sinonim sebagai perompak di tepi-tepi jalan ini mempunyai identiti profil yang tersendiri. elak diri daripada bergelut dan sebaik-baiknya lepaskan beg yang disentap kerana menjadi resam peragut akan berusaha mendapatkan apa-apa yang mereka ingini. Chin Wai Fun. Sehubungan itu. ``Apabila diragut.'' kata Pensyarah Kriminologi. 37. Universiti Sains Malaysia (USM). beringat sebelum kena. segeralah bertindak dan berusaha untuk menghalangnya. ``Sekiranya ternampak seakan-akan sesuatu yang buruk akan berlaku di kawasan anda berada. peragut adalah mereka yang yang suka mencuri. ingin mendapatkan duit yang cepat. ``Ini kerana sebahagian besar daripada mereka ialah pengguna dadah (drug user). Jenayah ragut juga dikenali sebagai `jenayah oportunis' kerana mereka biasanya menyamun atau meragut mangsanya di tepi-tepi jalan. Seperkara yang perlu diingati oleh wanita adalah bertindak bijak semasa diserang tetapi jangan melawan untuk keselamatan diri. hanya dalam beberapa saat saja si peragut `berjaya' melepaskan diri. Pengguna dadah. yang koma 18 jam akibat terhantuk pada benda keras ketika bergelut dengan peragut beg tangannya di Brickfields dan seorang kerani akhbar Nanyang Siang Pau Chong See Cheng. Pusat Pengajian Sains. Contohnya apabila hendak ke tempat meletak kereta. Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. Sundramoorthy. Ini bagi menghalang peragut daripada menghampiri dengan mudah untuk merentap beg tangan yang sedang disandang atau dipegang itu. kemungkinan mangsa akan tercampak atau berpusing-pusing. Mahmood turut menasihati wanita supaya tidak membawa dokumen penting dan wang tunai yang banyak di dalam beg tangan kerana peragut lebih gemar meragut beg tangan berbanding barang kemas. Dr. pengguna dadah berbeza dengan penagih. ``Saya juga berharap undang-undang untuk pesalah kes ragut ini ditimbang semula dan perketatkan supaya mereka yang mungkin akan melakukan jenayah tersebut merasa takut dan berfikir banyak kali sebelum melakukannya.Kematian dua wanita. beliau turut bersetuju wanita mempelajari seni mempertahankan diri untuk berdepan dengan peragut sekiranya mengalaminya. ``Contohnya apabila berjalan di kaki lima jalan. modus operandinya berlaku terlalu pantas.'' ujarnya. Banyak pihak apabila memperkatakan tentang jenayah ragut ini meletakkan kesalahan kepada wanita kerana leka dan tidak peka kepada jenayah yang akan dihadapi oleh mereka. berjimat sebelum habis. pastikan beg tangan yang dipegang atau dikendong berada pada sebelah kiri. ``Wanita patut memulakan usaha melengkapkan diri dengan langkah-langkah keselamatan sewajarnya. Utusan Malaysia 01 Jun 2004 ****************************************************************** **** Rencana kes ragut Oleh Najibah Hassan (Wartawan Utusan) Membanteras jenayah ragut bukan satu perkara mudah. Pada masa yang sama. Menurut mereka peragut terpanggil melakukan jenayah kerana didorong oleh penampilan mangsa yang membawa beg tangan dengan penuh gaya tanpa memikirkan keselamatan atau memakai barang kemas yang tidak sepatutnya semasa berada di tempat awam.

Tambah beliau. gabungan kesedaran orang ramai. "Penanaman pokok renek dapat menghadang motosikal daripada masuk ke laluan pejalan kaki. ialah urusan dan tanggungjawab semua orang. Jadi. semakin ketara perubahan sosialnya kerana masyarakat akan menjadi lebih individualistik. dan langkah itu akan dilaksanakan di kawasan-kawasan lain jika ia didapati berkesan. tanpa sebarang inisiatif. Menurutnya. usaha ini sudah dilaksanakan di beberapa laluan di pusat bandar. Dalam menangani jenayah ragut. mereka sanggup melakukan apa-apa saja. pelaksanaan undang-undang yang proaktif dan konsep bandar selamat antara jalan keluar yang membantu berdepan dengan dilema ini. jumlah tersebut sudah cukup untuk membeli apa-apa yang dihayati oleh mereka`'' jelasnya." katanya kepada Bernama ketika ditemui di pejabatnya di sini Rabu. orang ramai yang melihat kejadian dan pihak polis. selain populasi yang ramai dan persekitaran kelam kabut. Sundramoorthy ketika dihubungi memberitahu. Ini kerana. Beliau percaya. Memang mendukacitakan. membangunkan banyak pokok renek untuk laluan motosikal. mereka yang terlibat adalah lelaki yang berusia dalam lingkungan antara 20 hingga 40 tahun. bukan cara yang berkesan. setiap orang mungkin perlu mengamalkan budaya `menjaga tepi kain orang'. ************************************************************************ KUALA LUMPUR. populasi di luar bandar yang lebih kecil dan si pelaku mudah dicam. Hanya dengan meletakkan `beban' kepada pihak polis untuk menyelesaikannya. n BERNAMA APAKAH LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN DARIPADA KENA RAGUT ? . sekalipun hasil yang diperoleh tidak lumayan. sekalipun mangsa menjerit meminta tolong. apabila seseorang dalam keadaan terdesak. peragut berpeluang melakukan jenayah ini dengan mengelirukan mangsa. orang yang diragut. 13 Mei (Bernama) -. orang ramai yang menyaksikan insiden seperti ini sukar membantu mengecam si peragut.Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) sedang mengkaji pelbagai cadangan bagi mencegah jenayah ragut di kota raya. `sikap enggan ambil tahu' atau `bukan urusan aku' dalam kalangan masyarakat hari ini semakin membimbangkan. termasuk rancangan membanyakkan jejambat pejalan kaki. Tetapi. ``Semakin membangun sesebuah negara itu. Dengan meletakkan papan tanda di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. di samping menghadkan laluan buat motosikal. jenayah ragut saling berkait antara si peragut. dan secara tidak langsung ia dapat mengelak jenayah ragut daripada berlaku. ``Meragut bukanlah satu jenayah yang menghasilkan pendapatan lumayan. dalam sebahagian besar kes-kes jenayah. kata Sundramoorthy. kerana adakalanya mereka memperoleh RM30 saja. Sundramoorthy tidak menafikan. Katanya bagi usaha penanaman pokok sebagai penghadang buat laluan motosikal.yang `terdesak'. tidak merangsang jenayah ini. Biasanya. Berbeza dengan situasi di bandar. Menangani jenayah. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Ahmad Fuad Ismail berkata beliau sudah mengarahkan pegawai DBKL membuat kajian dengan sebuah institusi berkaitan perkara itu. Malah. Mengulas berhubung kes-kes ragut lebih kerap berlaku di bandar-bandar. di Kuala Lumpur juga banyak jalan dan simpang yang memudahkan peragut melarikan diri. sekurang-kurangnya dapat membantu orang ramai lebih berjagajaga dengan jenayah ini. apabila mereka yang pernah `menyaksikan' kes-kes ragut hanya mendiamkan diri dan enggan tampil memberi maklumat. orang ramai yang berhampiran hanya melihat saja apa-apa yang berlaku.

Jika ada orang mengekori anda dan anda mencurigai orang itu. Mereka seolah-olah sudah terdesak sehinggakan sanggup membunuh kerana sebuah telefon bimbit dan wang seratus ringgit. Elakkan daripada meletak beg duit anda di dalam raga membeli-belah atau di atas kaunter. Kesimpulannya jenayah ini meningkat saban tahun. Jumlah ini direkodkan adalah berdasarkan laporan polis yang dibuat oleh mangsa jenayah ragut. ‡ Semasa membeli-belah di tempat yang sibuk gengam beg duit dengan kuat atau sembunyi beg itu di tempat yang tidak terdedah. Data ini diperolehi dari sejumlah 4. tanggalkan barang-barang kemas yang di pakai olehnya. Sungguh sedih mendengar berita apabila mangsa ragut terbunuh akibat mempertahankan barangan miliknya dari diragut oleh penjenayah. Inilah yang terjadi kepada pelajar Kolej Tunku Abdul Rahman yang terbunuh selepas ditetak dengan parang. ‡ Jangan berasak-asak apabila menaiki / turun bas. Jangan berjalan atau bersiar-siar di tempat gelap. ‡ Berjalan di atas kaki lima kedai supaya dapat mengelakkan diri dari diragut oleh pembonceng motosikal. panggung wayang atau tempat sesak supaya dapat mengelak daripada kena ragut. Lebih menyedihkan jenayah ragut kini melibatkan pula jenayah kekerasan dan kematian.33 kes sehari amat mengejutkan dan membimbangkan. hendaklah dengan segera menuju ke tempat lain.‡ Selalu gunakan jalan dan lorong yang ramai orang lalui. Peragut kini seolah-olah sudah dirasuk hantu apabila sanggup membunuh walaupun diketahui barangan yang diragut tidak setimpal dengan "kerja" yang dilakukan. Statistik jenayah ragut dalam enam bulan pertama tahun ini secara puratanya 26. keluar dari lif dengan segera. pastikan ada orang bersama anda atau cari orang yang anda biasa. Yang tidak melaporkan kepada polis tidak dinafikan banyak juga. ‡ Jangan memakai barang-barang kemas dengan banyak. keretapi. andainya anda merasai seseorang yang mencurigakan mengekori anda. ‡ Jika terpaksa keluar di waktu malam cuba bawa teman. ‡ Jikalau membawa anak-anak kecil ke bandar. ‡ Silangkan beg tangan anda di bahu dan berjalan di sebelah kanan jalan bertentangan dengan laluan laulintas. ‡ Bila menggunakan lif. . ‡ Hendaklah berwaspada selalu.766 kes dalam tempoh yang sama.

.Mereka bersikap keras kepala dan nasihat yang diberi seperti mencurahkan air ke daun keladi atau masuk telinga kanan . . .Ini penting bagi mewujudkan keinsafan dalam diri golongan remaja supaya mematuhi undang-undang jalan raya. . .Oleh sebab jumlah kematian semakin meningkat akibat kegilaan anak muda yang berlumba motosikal secara haram maka kajian mendalam harus dijalankan untuk meninjau langkah-langkah drastik yang perlu diambil untuk mengatasi kemelut ini? 1. kenderaan tanpa cukai jalan. pengaruh media massa di negara ini.Antara keseronokan dan maut yang menanti.Ini adalah sebab.Di samping itu. Pengaruh media massa . Bincangkan usaha-usaha untuk mengatasinya.Di media akhbar pula.Contohnya. . .Bak kata peribahasa. peranan pihak polis dan JPJ .Apabila kita berkereta bersama keluarga pada malam minggu. sesetengah mereka yang diberkas kerana kesalahan tidak memiliki lesen memandu. negara kita akn bersih daripada kemelut sosial yang tidak sihat ini. . khususnya dan seluruh dunia amnya begitu kuat sekali ibarat tarikan magnet ke atas besi dan kenyataan ini sememangnya tidak dapat disangkal. video dengan gambar kaku selain catatan siasatan kakitangan yang bertugas.Hal sedemikian boleh menyedarkan remaja bahawa tindakan ini boleh memudaratkan diri sendiri atau pengguna jalan raya yang lain. .Kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini.Kita seharusnya mengorak langkah untuk membendung masalah lumba haram daripada terus berlaku.Mekanisme kawalan seperti hukuman penjara atau denda telah dikena terhadap penunggang dan pembonceng supaya mereka tidak bersikap sudah terantuk baru tengadah . pengaruh media massa memainkan peranan yang penting dalam hal ini.Menurut kata Nicolas Amelot De La Houssave µNasihat yang terbaik diberikan oleh pengalaman tetapi biasanya nasihat itu datangnya terlalu lambat¶.Soalan : Aktiviti anak muda yang suka berlumba motosikal haram kian menjadi-jadi. apabila loceng terakhir berbunyi sahaja.Ketua polis telah mengarahkan semua anggota polis iaitu selain daripada anggota trafik turun padang untuk menyaman pesalah trafik.iaitu membiarkan insiden lumba haram yang semakin berleluasa.Sesunggahnya. kita sudah lali dengan berita penunggang motosikal yang maut gara-gara mahu menjadi juara.Bak kata pepatah ³kecil api menjadi kawan . dan mengubah suai kenderaan tanpa kebenaran Jabatan pengangkutan Jalan.´ 2. . µHati hendak semua jadi. .keluar telinga kiri. .Pada masa yang sama pihak penguatkuasa harus menggunakan peralatan yang canggih termasuk kamera digital. sudah pasti kita akan terserempak dengan kegilaan anak muda berlumba motosikal.Pihak media massa perlulah menyiarkan setiap kemala¬ngan yang berlaku tanpa menyelin¬dungkan kebenaran yang terdetik. .Tindakan ini dapat mendapat hasil yang lumayan dan mengurangkan kemelut ini dengan lebih berkesan.untuk mengelakan kemelut ini menjadi semakin serius. .Dengan itu. anak muda lebih suka memilih maut yang tersedia di garisan penamat .besar menjadi lawan´ .Selain itu. .Pada hari persekolahan pula. bukannya berpaksikan nafsu dan "darah muda" mereka sahaja apabila berada di jalan raya. .Di tepi-tepi jalan pula terlihat sekumpulan penonton memberi sokongan kepada anak muda yang kehilangan arah ini agar berterusan menempuh maut. Pendahuluan . mereka juga akan dibawa ke rumah mayat dan hospital untuk melahirkan keinsafan diri mereka. . .Pihak polis membuat serbuan mengejut pada waktu malam untuk mengheret pelumba haram dan penonton ke balai polis melalui Operasi Rhino. . pelajar yang sesetengahnya tidak berlesen akan memecut motosikal yang dipandu melepasi pintu pagar alma mater. kemalangan-kemalangan tragis yang melibatkan kematian-kematian yang ngeri perlu disiarkan untuk me¬nimbulkan perasaan takut dalam diri golongan remaja. . .

.Penyumbang utama ialah kemalangan akibat ketika berlumba haram. pengawasan dan mengawal kebebasan .Anak-anak yang kecil dan meningkat remaja perlu diberi perhatian.´ 6.Dengan adanya alpukah ini dapat membentuk pemandu berhemah sejak dari kecil lagi. undang-undang dan ajaran agama masingmasing. .Menurut edisi siasat yang disiarkan oleh oleh ntv7.3. .´ . 5. mereka akan menghargai diri sendiri dan kedua-dua orang tuanya.Dengan itu pemandu dapat menanamkan sikap bersopan santun di jalan raya . Kempen-kempen dan ceramah perlu dijalankan .Menurut At-Tarmizi. ³Tiada satu anugerah yang lebih mulia yang diberikan oleh seseorang ayah kepada anaknya selain daripada tunjuk ajar dan budi perkerti yang baik.Jika nilai murni ini dapat disemai dalam diri para pelajar. bimbangan. . ³melentur buluh biarlah dari rebungnya´ iaitu ibu bapa harus membentuk akhlak remaja biarlah dari awal atau semasa kecil.Susulan itu.Di Asia Tenggara. . nasihat dan teguran daripada ibu bapa kepada anak-anak menjadi lebih mudah. .Sehubungan itu. mendisiplin serta menyedarkan pelumba haram mengenai aspek keselamatan ketika berada di jalan raya. Peranan ibu bapa . . pihak kerajaan terus berusaha mempergiat aktiviti pendidikan melalui kempen keselamatan jalan raya bagi mendidik.Selain itu. diri sendiri dan keluarga. Penguatkuasaan undang-undang . Datuk Seri Chan Kong Choy.Tapak semaian atau moral tidak akan menghasilkan benih yang subur jika penyemai itu sendiri ketandusan ilmu tentangnya. pihak penganjur juga boleh membawa mangsa lumba haram tampil ke hadapan untuk membangkitkan perasaan insaf dalam kalangan pelajar semasa sesuatu kempen atau ceramah dijalankan.Pepatah Melayu ada menyatakan. .Pendidikan agama dan moral hendaklah disemai sebelum anak-anak meningkat remaja.Pendidikan yang bertunjangkan kekuatan agama akan membolehkan seseorang membuat pertimbangan seawajarnya antara yang baik dan buruk. dikatakan ramai ibu bapa hanya beranak dan tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sehingga anak-anak mereka mati katak di jalan raya. pegangan didikan agama . . . . . 4.Ibu bapa yang mengejar kemewahan hidup tidak wajar mengabaikan anak-anak dan seharusnya mengajar anak-anak ke jalan yang betul. . Kementerian Pengangkutan telah mewujudkan sub seksyen baru di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kepada penonton lumba haram selain meningkatkan jumlah denda dan hukuman penjara kepada mereka yangmenaja lumba haram. .Dengan itu .agama. ibu bapa juga seharusnya sentiasa memberikan perhatian. akan melahirkan warga yang berwawasan yan sayang akan negara.memastikan anak-anak tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma budaya. . .Menurut mantan Menteri Pengangkutan.Agama memang bersifat menggalakkan penganutnya melakukan kebaikan. lama-lama menjadi kain. . pihaknya akan meminda Seksyen 81 APJ berkenaan mereka yang menaja lumba haram memandangkan hukuman yang sedia ada iaitu denda sehingga RM2000 atau penjara tidak lebih daripada enam bulan adalah terlalu ringan dan tidak berkesan untuk mencegah kegiatan itu. kedudukan Malaysia adalah di bawah negara Singapura. mereka boleh disabitkan di bawah Seksyen 42 APJ iaitu membawa kepada hukuman penjara tidak lebih lima tahun dan denda kurang daripada RM15000 atau kedua-duanya sekali bagi sabitan pertama.Selain itu.Pada masa yang sama menjadi diri mereka sebagai suri teladan serta memberikan kasih sayang yang secukupnya bagai menatang minyak yang penuh.Bagi pelumba haram atau popularnya µmat rempit¶. . .Mengikut kata orang-orang tua. .Ibu bapa sendiri mestilah melengkapkan mereka dengan ilmu agama dan moral supaya didikan. ³sehari selembar benang.Jangan berjanji kepada anak-anak dengan janji-janji manis untuk meningkatkan prestasi akademik seperti jika anak-anak lulus PMR akan dibelikan motosikal kerana anak-anak yang baru mendapat Lesen L akan menjadi jaguh di jalan raya.

sebagai generasi yang akan menyambut tampuk kepimpinan pada masa akan datang wajar menoleh semula ke belakang dan melihat semula fenomena yang berlaku.Justifikasinya.Oleh itu.Gejala lumba haram ini sebenarnya menjejaskan banyak pihak sama ada ibu bapa. . masyarakat mahupun negara. .Satu persoalan yang besar perlu dijawab ialah sama ada atau tidak mencapai matlamat tersebut dengan senario remaja yang terlibat gejala lumba haram. Malaysia telah pun meletakkan matlamat tahun 2020 sebagai tarikh penanda aras untuk merealisikan impian untuk menjadi negara maju.´ Penutup . . . orang yang terlibat dalam lumba haram motosikal harus disenaraihitamkan dan lesen memandunya harus digantung agar situasi seperti sesal dahulu pendapatan. .Justeru. semua pihak wajarlah berganding bahu dan mengamalkan sikap berat sama dipikul.Selain itu.Denda serta hukuman penjara akan bertambah kepada tidak lebih RM20000 dan penjara kurang daripada 10 tahun bagi sabitan kedua.. ringan sama dijinjing dalam usaha untuk membanteras gejala ini terus berleluasa demi masa depan negara.Menurut pepatah Latin ³Undang-undang yang baik datangnya daripada perangai yang baik. . . sesal kemudian tiada berguna tidak akan berlaku.

Realitinya. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada ³Memartabatkan Batik Malaysia´. Fabrik batik juga memerlukan penjagaan yang rapi bagi mengekalkan kecantikannya. penggunaan warna asli. [4 markah] . Dewan Siswa. Batik berasal dari Indonesia dan terbit daripada perkataan Jawa ³tik´ yang bermaksud menitik atau menulis titik-titik. Hal ini demikian kerana satu sebab batik kurang digemari disebabkan kualiti kain yang digunakan.Baca petikan di bawah dengan teliti. Panjangnya rumusan hendak tidak melebihi 120 patah perkataan. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha memartabatkan industri batik dan faedah-faedahnya. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Seni batik merupakan satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia dan bidang kraf tangan yang unggul di Malaysia. (3) Kerjaan turut membelanjakan wang berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri ini. seni batik perlulah dipelihara agar keindahan yang terpancar melaluinya tidak terus dilupakan oleh generasi akan datang. pelbagai langkah telah diambil termasuklah (1) menetapkan kakitangan awam dan anggota pentadbiran negara. ³Ambatik´ pula bermaksud melukis. Program R & D yang dimaksudkan merangkumi penggunaan kain baharu. Secara implisit. (8)Para pengusaha batik pula diseru agar menghasilkan batik yang lebih menarik dan bermutu tinggi bagi memastikan batik tempatan dapat bersaing dengan batik dari negara-negara luar. Semasa berucap di Majlis Konvensyen dan Pameran Batik Antarabangsa Kuala Lumpur pada Disember 2005. Apabila menyedari bahawa batik merupakan warisan budaya yang perlu dipertahankan. wajarkah kerajaan membelanjakan wang yang banyak untuk memajukan industri batik? Berikan alasan anda. Selain itu. (7)program pemasaran dan promosi turut dilakukan oleh Kraftangan Malaysia untuk memajukan industri ini di peringkat domestik. batik juga telah mendapat penghargaan sebagai seni budaya yang begitu tinggi nilainya apabila (2) badan bukan kerajaan (NGO) seperi Yayasan Budi Penyayang Malaysia mengadakan Minggu Batik Malaysia untuk memartabatkan industri batik di persada antarabangsa. kecuali anggota badan beruniform seperti polis memakai baju batik pada 1 dan 15 hari bulan setiap bulan mulai pertengahan Julai 2005. dan sebagainya. Perdana Menteri turut memberikan jaminan bahawa (4) kerajaan akan terus memberikan komitmen dalam menggerakkan industri batik di negara ini melalui agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. ketahanan warna basuhan. Batik mula diperkenalkan di negara kita khususnya di negeri Kelantan dan Terengganu sejak tahun 1910 lagi. (i) (ii) Apakah maksud rangkai kata hidup segan mati tak mahu dalam petikan? [2 markah] Mengapakah batik kurang mendapat tempat di hati orang ramai? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. April 2006) Soalan 2 (a)-Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1. Namun begitu. reka corak. Di samping itu. (5) penggerak industri batik telah diseru oleh Perdana Menteri agar sentiasa menjalankan penyelidikan pemasaran secara menyeluruh demi memastikan industri warisan itu terus berkembang. mewarna atau menitik. sebagai warisan tradisi khazanah bangsa. Perusahaan batik di Malaysia sebenarnya mampu berkembang sekiranya penghasilan produk ini disertai dengan (6) meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) industri batik. menulis. ushaa ini mampu memartabatkan seni batik kembali yang sebelum ini bagaikan hidup segan mati tak mahu. persaingan dalam industri fabrik yang menawarkan pelbagai corak menarik telah menyebabkan pemakaian batik kurang diminati.

(ii) Mengapakah batik kurang mendapat tempat di hati orang ramai? [3 markah] Jawapan lengkap: (anda perlu mengambil isi yang terdapat dalam petikan dan jawab secara lengkap) Batik kurang mendapat tempat di hati orang ramai kerana persaingan dalam industri fabrik yang menawarkan pelbagai corak yang menarik. (bahagian ini tidak terdapat dalam petikan dan anda perlu mencari idea sendiri dan berkaitan dengan konteks petikan) Kesimpulannya. secara implisit contoh rumusan yang dihasilkan.(perhatikan ayat ini. Antara faedahnya ialah batik yang lebih berkualiti dapat dihasilkan. industri fabrik 3. batik mampu bersaing dengan fabrik lain.(bahagian ini memerlukan anda mencari isi tersurat yang terdapat dalam petikan. khazanah seni yang amat bernilai ini perlu dimartabatkan dan dikekalkan agar tidak luput ditelan zaman. Selain itu. markah] [4 Pada pendapat saya. terdapat cadangan dan hasil) (115 patah perkataan) . Perdana Menteri menyeru penggerak industri batik agar sentiasa menjalankan penyelidikan pemasaran secara menyeluruh. memartabatkan 4. GLOSARI: 1. Petikan membincangkan langkah-langkah memartabatkan batik di Malaysia. pengusaha batik juga dapat memperoleh kemudahan pinjaman kewangan daripada kerajaan untuk menghasilkan batik yang lebih berkualiti. mempromosikan 6.JAWABAN (i) Apakah maksud rangkai kata hidup segan mati tak mahu dalam petikan? [2 markah] Jawapan lengkap: Rangkai kata hidup segan mati tak mahu bermaksud sesuatu yang wujud tetapi tidak sempurna. Anda perlu pastikan ayat yang dipetik berada dalam keadaan lengkap). Selain itu. wajarkah kerajaan membelanjakan wang yang banyak untuk memajukan industri batik? Berikan alasan anda. Usaha penyelidikan dan pembangunan (R &D) industri batik perlu ditingkatkan. (iii) Pada pendapat anda. (bahagian ini tulis seperti yang dilatih) Antara usahanya ialah kerajaan menetapkan kakitangan awam dan anggota pentadbiran negara memakai baju batik pada 1 dan 15 hari bulan setiap bulan. kualti kain yang digunakan juga sering dipertikaikan. Kerajaan akan terus memberikan komitmen dalam usaha menggerakkan industri batik di negara ini melalui agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. Kerajaan membelanjakan wang berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri batik. identiti bangsa Malaysia 2. Hal ini disebabkan usaha ini dapat membantu pengusaha batik melakukan penyelidikan dan pembangunan industri batik. Badan bukan kerajaan seperti Yayasan Budi Penyayang Malaysia mengadakan Minggu Batik Malaysia. komitmen 5. fabrik batik dapat diperkenalkan ke luar negara dan hal ini amat baik untuk perkembangan industri pelancongan. kerajaan wajar membelanjakan wang yang banyak memajukan industri ini. Warisan seni batik dapat dikekalkan untuk tatapan generasi akan datang. Fabrik batik memerlukan penjagaan yang rapi bagi mengekalkan kecantikannya. domestik 7. Selain itu. Selain itu.