1.

PERBICANGAN KARANGAN BAHAGIAN B (LANGKAH-LANGKAH MENERAPKAN SEMANGAT SATU MALAYSIA DALAM KALANGAN MASYARAKAT) PENERAPAN FORMAT WAWANCARA Anda telah ditugaskan untuk mewawancara Perdana Menteri Yang Amat Berhomat Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak tentang " Satu Malaysia" yang diutarakan oleh beliau. sediakan teks wawancara tersebut. SATU MALAYSIA¶ Disediakan Oleh: Bahagian Penerbitan Dasar Negara PENGENALAN SATU MALASYIA Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat. Sejajar dengan ini, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuh bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman, maju, selamat dan makmur. Konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri, ialah langkah yang bertepatan dengan suasana dan cita rasa rakyat. Konsep ini selari dengan perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara Perkara asas yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan ialah perasaan hormat menghormati, keikhlasan dan sikap saling mempercayai antara kaum. µ Slogan YAB Perdana Menteri iaitu µRakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan¶. µPemimpin dan rakyat perlu memahami dan menghayati lapan nilai 1Malaysia, iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integiti. . NILAI-NILAI 1 MALAYSIA Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam konsep µ1 Malaysia¶. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Lapan nilai-nilai tersebut adalah: 1. Budaya kecemerlangan 2. Ketabahan 3. Rendah hati 4. Penerimaan 5. Kesetiaan 6. Meritokrasi 7. Pendidikan 8. Integriti .1. BUDAYA KECEMERLANGAN Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya. .1.1 Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan.

Ketepatan menguruskan masa amat penting dalam menentukan kemajuan dan penerimaan orang lain terutama apabila berurusan dengan pihak-pihak luar negara.1 Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara.2. PENERIMAAN Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidakjujuran.1. Pembangunan diri tanpa mengambil mengira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang. masyarakat dan negara.1 Merendah diri yang dimaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain.3. keadaan dan tempat di mana kita berada.2. bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan µ1 Malaysia¶. Sifat merendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam begitu juga dengan budaya dan sifat masyarakat Melayu yang menghormati orang yang merendah diri. keyakinan dan kemampuan kita sebagai rakyat Malaysia.4. .4.5 Apabila berada di luar negara serta berurusan dengan masyarakat luar. .4.5 Sikap mudah mengalah. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. .4 Sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan masa.3 Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalam an dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip.. kecewa dan menyerahkan kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya 2.3. KETABAHAN Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka. . Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa.2.5.2 Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan. rendah hati dikatakan Tawaduk¶. .3.4. lapisan masyarakat.3. agama dan fahaman politik. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. .2 Segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari masyarakat Malaysia. 3 RENDAH HATI Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki.4 Semua peluang seperti pendidikan.2 Penggemblengan semangat bekerja keras. . pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan 2. biasiswa. etnik.4. .2.1 Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama. sikap merendah diri perlu dielakkan untuk mencerminkan kekuatan. . Ketabahan dalam menghadapi perubahan peribadi wajar dijadikan wadah bagi memperbetulkan kesilapan atau kegagalan perkara-perkara yang terdahulu.3 Ketepatan pengukuran.2. Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji kelemahan-kelemahan yang ada dan perlu memperbaikinya secara positif.3. Dalam Islam. .6 Dalam menangani kegagalan. . .4. . subsidi.1.7Semangat juang yang tinggi dan berpendirian teguh perlu ada bagi mencapai kejayaan diri.2 Prinsip ketepatan menjadi elemen dalam menentukan kecemerlangan. . . . Cina. kaum.1.4. . . Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa.2. .3. jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat bagi menentukan kecemerlangan dan kejayaan. dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai sesuatu matlamat.3 Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil. Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan. Negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan ketepatan dalam segala bidang terutama dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan eksport. tetapi bukan dengan cara kekasaran dan penindasan. .4.

7.0 MERITOKRASI Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara.5.6. kejayaan.9 Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan. pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan.5. .6.2 Pengikut perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada ketua kerana organisasi yang berpecah dan tidak setia kepada arahan ketua akan mengalami kehancuran.1 Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan.7.5 Kritikan dan pandangan yang membina perlu diterima dalam perhubungan bagi menterjemahkan kepada kejayaan. sekolah Cina dan sekolah India hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama. . keluarga atau pemimpin.7. sama ada sekolah kebangsaan . 5. tidak mahu ditegur atau dikritik. 7. kecemerlangan dan. perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan..2 Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih. . . .. .5. .2 Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa terbuka.5.5.6.6. .4 Semua aliran.10. Mengkritik secara betul terhadap kesilapan atau kekurangan adalah lambang setia kawan.1 Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya. keteguhan.6.6. . Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri.7 PENDIDIKAN Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. pemberi khidmat.6 Kritikan dalam usaha membina kekuatan perlu dilakukan dengan bijaksana dan dengan niat yang baik agar segala kelemahan dan kesilapan dapat dibaiki untuk kebaikan bersama.6 Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi.7. . .Kesetiaan atau perhubungan yang membuta tuli tanpa sebarang kemajuan adalah tidak bernilai.5 KESETIAAN Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan.3 Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak. . . produk.5 Dalam pemilihan syarikat. 7.7.5. kontraktor. 6. . 7. Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi.4 Perhubungan dan ikatan yang kukuh melalui kesetiaan perlu dilakukan dengan jujur dan ikhlas terhadap perhubungan sama ada dengan kawan. . 7.1 Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman. pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan.5. perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik merangkumi harga. . 7. Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan.5.8 Kesetiaan perlu disertai dengan keupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang.5 Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk . pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang.4 Dalam aspek pemerolehan kerajaan.3 Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi. estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut.7 Pemimpin atau ketua sesuatu organisasi perlu menghindari sikap sombong.3 Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular.5.

com. Akhbar-akhbar tempatan 3.1 Bersikap jujur terhadap sesuatu tindakan dan percakapan. dedikasi dan kesetiaan. Pembinaan negara bangsa bagi sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia adalah amat penting terutama dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat. Melalui konsep µ1 Malaysia¶ ini tidak akan wujud perasaan tidak berpuas hati kepada mana-mana kaum kerana semua rakyat adalah Bangsa Malaysia dan Rakyat Malaysia yang mempunyai satu hala tuju dan cita rasa untuk bersama memajukan negara.satu Malaysia.8.8. . 8.8. Setiap perkara atau tindakan yang gagal atau salah perlu diperbaiki bagi mendapatkan hasil yang sempurna.5 Menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak. Memungkiri janji boleh mengikis kepercayaan dan kesetiaan. modal serta manusia tetapi juga sistem nilai. Sumber: 1. . Perkara yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati dan sikap saling mempercayai antara kaum. Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan. Sifat ingin mengutamakan diri. Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan . KESIMPULAN Konsep Satu Malaysia akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak prinsip Rukun Negara.7 Mengetepikan kepentingan peribadi dalam segala tindakan dan perlakuan. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. . Kepentingan negara perlu diletakkan mengatasi segala kepentingan lain. kebolehan.1Malaysia. Jabatan Hal Ehwal Khas. Semua kaum perlu menganggap bahawa mereka adalah bangsa Malaysia di mana segalanya perlu dinikmati secara bersama.6 Kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran tidak sah. Komunikasi dan Kebudayaan. budaya dan kepercayaan dari pelbagai negara. Malaysia adalah negara kita di mana tidak ada masyarakat atau kaum yang akan dipinggirkan daripada menikmati pembangunan dan pembelaan daripada kerajaan. Sesungguhnya semua rakyat Malaysia perlu mendasari prinsip-prinsip utama 1 Malaysia iaitu kebersamaan (togetherness) dan kekitaan (sense of belonging) bagi menjayakan konsep ini. Kementerian Penerangan. . Rakyat perlu memahami dan mengamalkan bahawa segala tindakan perlulah mengutamakan kepentingan negara.3 Berusaha memperbaiki kesilapan. . .8. .8. Kepercayaan dan keyakinan diperoleh melalui nilai-nilai integriti.2 Bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima. www.4 Menepati janji dan masa adalah sifat mulai yang dituntut dalam agama Islam.8 INTEGRITI Adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai integriti. keluarga dan kelompok tertentu perlu dijauhi.8. 8.my 2.

peredaran masa amat menuntut rakyat bersatu padu dan pemimpin yang berwibawa. memang tidak dapat dinafikan Satu Malaysia membawa __________kepada bangsa dan negara. nilai penerimaan amat penting dan diperlukan untuk membina________________. negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan________________. Penerimaan menunjukkan sikap atau perlakuan yang positif menerima sesuatu _______________________________. Wartawan: Apakah kayu pengukur yang digunakan untuk menjayakan Satu Malaysia? Perdana Menteri: Sebenarnya. Wartawan: Bolehkah Yang Amat Berhormat menerangkan nilai penerimaan dengan lebih lanjut? ( menerangkan dengan lebih lanjut) Perdana Menteri: Sudah tentu boleh. Wartawan: Bagaimanakah rakyat Malaysia dapat membawa budaya kecemerlangan dalam kehidupan mereka? Perdana Menteri: Masyarakat negara kita amat bergantung pada budaya yang diamalkan oleh rakyatnya. Apakah komentar Yang Amat Berhormat terhadap pernyataan ini? Perdana Menteri: Prinsip kesetiaap terhadap raja dan negara ialah prinsip kedua dalam Rukun Negara yang wajib dipegang erat oleh setiap rakyat. Wartawan: Nilai kesetiaan terhadap raja dan negara merupakan ramuan untuk merealisasikan (mencapai) Satu Malaysia. Rakyat tidak akan _________________negara sehingga menjejaskan kesejahteraan bangsa. Oleh itu. kaum Melayu menerima ada resam kaum cina dengan hati yang ikhlas. Wartawan: Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada _______________kerana sudi ____________________untuk _____________isu tentang Satu Malasyia. Dalam situasi ini. Temu ramah tersebut telah dijalankan di _______________________. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai _____________ sudah tentu mewarisi adat resam tersendiri. Budaya cemerlang mementingkan _________________. Jemputlah duduk. Najib Tun Abdul Razak tentang Satu Malaysia. Misalnya. lapan nilai murni telah dijadikan_________untuk (menyatupadukan/ menyatu padukan) rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus satu matlamat. Wartawan: Nilai penerimaan berbeza dengan konsep bertolak ansur. Hal ini disebabkan warna hitam petanda___________. Sejarah hitam negara. Kini. slogan "Rakyat didahulukan. Wartawan: Apa khabar Yang Amat Berhormat? Perdana Menteri: Khabar baik. peristiwa 13 Mei 1969 tidak akan berulang . Oleh itu. kaum Melayu atau bangsa lain tidak akan memakai baju hitam bertandang ke rumah kaum Cina semasa perayaan Tahun Baru Cina. rakyat perlu membina kepercayaan dan menjalinkan perhubungan yang kukuh dengan pemimpin. Mengapakah konsep Satu Malaysia perlu disuntik dalam kalangan masyarakat negara kita? Perdana Menteri: Ya. iaitu untuk negara. oleh itu. mengapa? Perdana Menteri: Konsep penerimaan amat berbeza dengan konsep toleransi. ketepatan pengukuran. Oleh itu. jadual penyampaian dan kualiti amat penting untuk negara kita. Berikut merupakan hasil temu ramah antara Perdana Menteri dengan saya. Antara lapan nilaitersebut ialah_______________________________________________________. Pencapaian diutamakan' mesti dijiwai oleh rakyat dan pemimpin untuk membangunkan negara dan sejurusnya membawa kesejahteraan sejagat. Misalnya.PANDUAN PENULISAN TEKS WAWANCARA Saya wartawan Syarikat akhbar______________telah ditugaskan untuk (menemuramah/ menemu ramah) Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Mohd.

tanpa sokongan padu daripada semua pihak.pada zaman ini sekiranya rakyat tidak membangkitkan sentimen perkauman. Satu Malaysia hanya tinggal sebagai usul yang dibentangkan dalam Parlimen sahaja . Sebelum mengakhiri wawancara pada hari ini. apakah cadangan dan harapan Yang Amat Berhormat terhadap Satu Malaysia? Perdana Menteri: Saya amat memerlukan _________________semua pihak untuk ________________. Wartawan: Rasa setakat ini sahaja yang ingin saya persoalkan untuk sesi ini.

3 Kawasan tumpuan orang ramai yang amat strategik .berlaku dengan pantas kerana mereka sudah mahir dengan kedudukan tempat tersebut . " Saya diberi tugas menyediakan suatu laporan tentang faktor-faktor kes ragut dan langkah-langkah membendunya.masyarakat yang bersikap individualistik. .sikap tidak menjaga tepi kain orang lain 3.1 Peragut terdiri daripada penagih dadah -anda perlu huraikan peragut menagih dadah sanggup melakukan apa-apa sahaja untuk mendapat dadah -peragut hilang kewarasan dalam pertimbangan -tindakan mungkin memudaratkan mangsa. -nyatakan kes ragut semakin serius jika dibanding dahulu -nyatakan gelagat peragut semakin berani dan bermaharajalela untuk melakukannya -nyatakan kehendak soalan. tanpa mengambil tahu kejadian yang berlaku di sekeliling mereka . ______________________ (NAMA HURUF BESAR) Nyatakan Jawatan anda.2 Masyarakat perlu peka terhadap jenayah -masyarakat perlu menjaga tepi kain orang lain -masyarakat perlu bertindak sebagai "Rakan Cops" ---melaporkan kejadian dengan segera -atau melakukan sesuatu yang boleh menakutkan peragut yang cuba meragut mangsa -mengamalkan ciri-ciri keselamatan 4.Soalan esei: Seorang ibu yang baru sahaja hamil dua bulan telah menimpa maut akibat diancam oleh peragut. 2. kes ragut bukan sahaja melibatkan wang dan harta malahan nyawa yang tidak berdosa.0 Pendahuluan ( Dalam bahagian ini anda huraikan kes-kes ragut yang berlaku baru-baru ini.2 Mangsa leka akan keselamatan diri dan tidak peka akan penjenayan di sekeliling mereka -nyatakan mangsa terutama wanita meletakkan diri dalam keadaan bahaya.0 Langkah-langkah membendungnya 3. x Mei 2009. 5/24/09 Laporan tentang Punca-punca Kes Ragut dan Langkah-langkah Membendungnya 1.0 Kesimpulan -kes ragut perlu dipandang serius -kes ragut merupakan penyakit sosial yang mudah merebak sekiranya vaksin menghalang masalah ini tidak disuntik dalam kalangan masyarakat -semua pihak menggembleng kudrat ---membendung masalah ini« Laporan disediakan oleh. -terutama pejalan kaki -memakai barang kemas yang menarik perhatian suspek 2. Sediakan laporan tersebut dengan selengkapnya.0 Faktor-faktor 2. nyawa terancam 2.nyatakan kawasan tumpuan orang ramai. mangsa sukar mengecam peragut . Isu peragut telah berlaku sejak dahulu tetapi dipandang remeh oleh masyarakat. Anda merupakan pegawai Kementerian Pembangunan Wanita telah ditugas untuk menyediakan laporan tentang punca-punca kes peragut dan langkah-langkah yang wajar diambil.1 Hukuman terhadap peragut perlu dikaji semula -nyatakan peragut memandang remeh terhadap hukuman yang bakal dikenakan kerana tidak cukup untuk menggerunkan mereka -peragut yang bukan sahaja meragut harta benda malahan mengancam nyawa yang diakhiri dengan maut perlu dikenakan hukuman yang berat agar setimpal dengan perbuatan mereka -hukuman dan undang-undang yang dikuatkuasakan perlu diproklamirkan melalui media massa agar diketahui umum 3. Kini.

suspek dalam keadaan khayal kerana mengambil dadah jenis Eramin 5 dan bersamanya turut ditemui sebuah motosikal curi. Sebenarnya isu ragut hingga membawa maut sudah lama diperkatakan.Wanita perlu memperkasakan(menguatkan) diri Oleh Normala Hamzah SEJAK dahulu masyarakat tidak ambil kisah tentangn kes ragut biarpun ada kalanya individu terbabit kehilangan sejumlah besar wang tunai dan barang kemas. keyakinan itu berikutan pihaknya telah mengenal pasti suspek dan seorang lagi rakannya yang membeli barang curi milik mangsa. Mokhtar Mohd. Datuk Mohd. Mokhtar berkata. Sehingga kini. Jamilah Selamat (gambar). Mohd. empat hari selepas kejadian. tindakan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang berkaitan perlu diteruskan dalam mengatasi jenayah ragut di negara kita. Kita menggesa kerajaan bertegas dan pastikan undang-undang yang ingin digubal atau dipinda meletakkan nilai denda atau hukumannya amat menggerunkan penjenayah atau pesalah. kes ragut masih dianggap sebagai terpencil dan tidak memudaratkan mangsa. pihak berkuasa yang menjaga keselamatan dan ketenteraman rakyat perlu bertindak segera. Untuk pelan jangka panjang. sekejap sejuk. 3 Mei lalu. Batu Pahat. ********************************************************************** ARKIB : 22/06/2004 Elak jenayah . pusat-pusat didikan dan kaunseling dan pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat yang heboh dibincangkan suatu masa dulu apabila masalah ini timbul. Ke mana semua cadangan tentang penyediaan pendidikan agama. Dalam hal ini. maka kita dibentangkan dengan pelbagai kaedah penyelesaian untuk menangani isu berkenaan. di Taman Ayer Hitam. Batu Pahat.Polis yakin dapat menyelesaikan kes ragut yang mengakibatkan kematian seorang wanita hamil dua bulan. Ketika itu. Untuk itu juga kerajaan kena mengambil pendekatan di luar daripada kebiasaan. "Suspek berusia 26 tahun ditahan di Behrang Jaya. Begitu juga nasib warga emas di Pulau Pinang yang menjadi korban peragut.MAKLUMAT AM UNTUK BACAAN ANDA! ARTIKEL TENTANG KES RAGUT: SUMBER E-BERITA ARKIB : 07/05/2009 Ajar peragut dengan hukuman berat SUNGGUH sedih dan malang menimpa dua buah keluarga masing-masing di Johor dan Kelantan apabila dua wanita yang mengandung maut di tangan peragut. Ketua Polis Johor. . Perbincangan ini bagaikan sekejap panas. Namun perubahan masa telah menyaksikan ragut sebagai satu jenayah serius yang akhir-akhir ini turut meragut nyawa manusia." katanya di Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Johor. Untuk menangani masalah ini dalam jangka pendek. 31. Kita tidak mahu lagi mendengar apabila berlakunya kes-kes baru yang didedahkan oleh media massa. Shariff berkata. kita masih belum berjaya menangani kedua-dua masalah ini. kerajaan perlu memikirkan undang-undang lebih ketat sebagai langkah-langkah untuk membendung punca yang membawa kepada masalah ragut. ARKIB : 20/05/2009 Polis yakin selesai kes ragut wanita hamil JOHOR BAHRU 19 Mei . "Ketika ditahan. hari ini. suspek merupakan bekas banduan dan memiliki enam rekod jenayah berkaitan curi serta ragut sejak 2003 dan satu kes ceroboh rumah pada 2006.

Ini kerana. elak diri daripada bergelut dan sebaik-baiknya lepaskan beg yang disentap kerana menjadi resam peragut akan berusaha mendapatkan apa-apa yang mereka ingini. pastikan beg tangan yang dipegang atau dikendong berada pada sebelah kiri. Jangan hanya menjadi pemerhati. Jenayah ragut juga dikenali sebagai `jenayah oportunis' kerana mereka biasanya menyamun atau meragut mangsanya di tepi-tepi jalan. pengguna dadah berbeza dengan penagih. langkah terbaik adalah sentiasa berhati-hati. Seperkara yang perlu diingati oleh wanita adalah bertindak bijak semasa diserang tetapi jangan melawan untuk keselamatan diri. Menurut beliau. Pada masa yang sama. ``Wanita patut memulakan usaha melengkapkan diri dengan langkah-langkah keselamatan sewajarnya. Mahmood turut menasihati wanita supaya tidak membawa dokumen penting dan wang tunai yang banyak di dalam beg tangan kerana peragut lebih gemar meragut beg tangan berbanding barang kemas. hanya dalam beberapa saat saja si peragut `berjaya' melepaskan diri. Sundramoorthy. beringat sebelum kena. Menurut mereka peragut terpanggil melakukan jenayah kerana didorong oleh penampilan mangsa yang membawa beg tangan dengan penuh gaya tanpa memikirkan keselamatan atau memakai barang kemas yang tidak sepatutnya semasa berada di tempat awam. Fenomena ini telah membawa satu lagi amaran kepada wanita supaya lebih berhati-hati dalam kehidupan seharian. ``Apabila diragut. ``Peragut yang sinonim sebagai perompak di tepi-tepi jalan ini mempunyai identiti profil yang tersendiri.Kematian dua wanita. modus operandinya berlaku terlalu pantas. biasanya adalah golongan . berjimat sebelum habis. Jika terus melawan. cara berjalan dan elakkan daripada menghampiri kawasan yang tidak perlu. Berpeganglah kepada pepatah. Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. ``Ini kerana sebahagian besar daripada mereka ialah pengguna dadah (drug user).'' jelas Mahmood. beliau turut bersetuju wanita mempelajari seni mempertahankan diri untuk berdepan dengan peragut sekiranya mengalaminya. ``Contohnya apabila berjalan di kaki lima jalan. pastikan anda telah bersedia untuk melakukan sesuatu apabila diserang.'' ujarnya. segeralah bertindak dan berusaha untuk menghalangnya. peragut adalah mereka yang yang suka mencuri. Dr. Chin Wai Fun. Banyak pihak apabila memperkatakan tentang jenayah ragut ini meletakkan kesalahan kepada wanita kerana leka dan tidak peka kepada jenayah yang akan dihadapi oleh mereka. ``Saya juga berharap undang-undang untuk pesalah kes ragut ini ditimbang semula dan perketatkan supaya mereka yang mungkin akan melakukan jenayah tersebut merasa takut dan berfikir banyak kali sebelum melakukannya. pada 14 Jun 2004 menyedarkan masyarakat bahawa jenayah ragut bukan lagi isu remeh sebaliknya jenayah yang harus diberi perhatian serius khususnya oleh kaum wanita. Universiti Sains Malaysia (USM). Ini bagi menghalang peragut daripada menghampiri dengan mudah untuk merentap beg tangan yang sedang disandang atau dipegang itu. Pengguna dadah. Contohnya apabila hendak ke tempat meletak kereta. Sehubungan itu. kemungkinan mangsa akan tercampak atau berpusing-pusing. ingin mendapatkan duit yang cepat. ``Sekiranya ternampak seakan-akan sesuatu yang buruk akan berlaku di kawasan anda berada. mereka harus peka kepada keadaan keliling serta mengawasi orang-orang yang mencurigakan di samping berusaha mendapatkan maklumat tentang cara-cara mengendong beg yang betul. yang koma 18 jam akibat terhantuk pada benda keras ketika bergelut dengan peragut beg tangannya di Brickfields dan seorang kerani akhbar Nanyang Siang Pau Chong See Cheng.'' nasihatnya. Utusan Malaysia 01 Jun 2004 ****************************************************************** **** Rencana kes ragut Oleh Najibah Hassan (Wartawan Utusan) Membanteras jenayah ragut bukan satu perkara mudah. 37.'' kata Pensyarah Kriminologi. Pusat Pengajian Sains. 38. P.

tidak merangsang jenayah ini. Ini kerana. ialah urusan dan tanggungjawab semua orang. pelaksanaan undang-undang yang proaktif dan konsep bandar selamat antara jalan keluar yang membantu berdepan dengan dilema ini. bukan cara yang berkesan. sekalipun hasil yang diperoleh tidak lumayan. termasuk rancangan membanyakkan jejambat pejalan kaki. sekurang-kurangnya dapat membantu orang ramai lebih berjagajaga dengan jenayah ini. Dengan meletakkan papan tanda di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. orang ramai yang berhampiran hanya melihat saja apa-apa yang berlaku. setiap orang mungkin perlu mengamalkan budaya `menjaga tepi kain orang'. Malah. mereka yang terlibat adalah lelaki yang berusia dalam lingkungan antara 20 hingga 40 tahun. Berbeza dengan situasi di bandar. mereka sanggup melakukan apa-apa saja.Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) sedang mengkaji pelbagai cadangan bagi mencegah jenayah ragut di kota raya. dan secara tidak langsung ia dapat mengelak jenayah ragut daripada berlaku. gabungan kesedaran orang ramai. dan langkah itu akan dilaksanakan di kawasan-kawasan lain jika ia didapati berkesan. Tambah beliau. Beliau percaya. Jadi. Menurutnya. Katanya bagi usaha penanaman pokok sebagai penghadang buat laluan motosikal. Memang mendukacitakan. Sundramoorthy ketika dihubungi memberitahu. Mengulas berhubung kes-kes ragut lebih kerap berlaku di bandar-bandar. kerana adakalanya mereka memperoleh RM30 saja. apabila seseorang dalam keadaan terdesak. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Ahmad Fuad Ismail berkata beliau sudah mengarahkan pegawai DBKL membuat kajian dengan sebuah institusi berkaitan perkara itu. Hanya dengan meletakkan `beban' kepada pihak polis untuk menyelesaikannya. jenayah ragut saling berkait antara si peragut. ************************************************************************ KUALA LUMPUR. tanpa sebarang inisiatif." katanya kepada Bernama ketika ditemui di pejabatnya di sini Rabu. sekalipun mangsa menjerit meminta tolong. `sikap enggan ambil tahu' atau `bukan urusan aku' dalam kalangan masyarakat hari ini semakin membimbangkan. Sundramoorthy tidak menafikan. jumlah tersebut sudah cukup untuk membeli apa-apa yang dihayati oleh mereka`'' jelasnya. 13 Mei (Bernama) -.yang `terdesak'. Tetapi. usaha ini sudah dilaksanakan di beberapa laluan di pusat bandar. orang ramai yang menyaksikan insiden seperti ini sukar membantu mengecam si peragut. selain populasi yang ramai dan persekitaran kelam kabut. di samping menghadkan laluan buat motosikal. kata Sundramoorthy. semakin ketara perubahan sosialnya kerana masyarakat akan menjadi lebih individualistik. ``Meragut bukanlah satu jenayah yang menghasilkan pendapatan lumayan. Dalam menangani jenayah ragut. Biasanya. di Kuala Lumpur juga banyak jalan dan simpang yang memudahkan peragut melarikan diri. orang yang diragut. apabila mereka yang pernah `menyaksikan' kes-kes ragut hanya mendiamkan diri dan enggan tampil memberi maklumat. peragut berpeluang melakukan jenayah ini dengan mengelirukan mangsa. dalam sebahagian besar kes-kes jenayah. "Penanaman pokok renek dapat menghadang motosikal daripada masuk ke laluan pejalan kaki. populasi di luar bandar yang lebih kecil dan si pelaku mudah dicam. Menangani jenayah. orang ramai yang melihat kejadian dan pihak polis. ``Semakin membangun sesebuah negara itu. membangunkan banyak pokok renek untuk laluan motosikal. n BERNAMA APAKAH LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN DARIPADA KENA RAGUT ? .

andainya anda merasai seseorang yang mencurigakan mengekori anda. Statistik jenayah ragut dalam enam bulan pertama tahun ini secara puratanya 26. Inilah yang terjadi kepada pelajar Kolej Tunku Abdul Rahman yang terbunuh selepas ditetak dengan parang. Yang tidak melaporkan kepada polis tidak dinafikan banyak juga.33 kes sehari amat mengejutkan dan membimbangkan. . Jika ada orang mengekori anda dan anda mencurigai orang itu. hendaklah dengan segera menuju ke tempat lain. pastikan ada orang bersama anda atau cari orang yang anda biasa.‡ Selalu gunakan jalan dan lorong yang ramai orang lalui. Data ini diperolehi dari sejumlah 4. ‡ Bila menggunakan lif. Elakkan daripada meletak beg duit anda di dalam raga membeli-belah atau di atas kaunter. ‡ Jikalau membawa anak-anak kecil ke bandar. keluar dari lif dengan segera. Jumlah ini direkodkan adalah berdasarkan laporan polis yang dibuat oleh mangsa jenayah ragut. Peragut kini seolah-olah sudah dirasuk hantu apabila sanggup membunuh walaupun diketahui barangan yang diragut tidak setimpal dengan "kerja" yang dilakukan. panggung wayang atau tempat sesak supaya dapat mengelak daripada kena ragut. Mereka seolah-olah sudah terdesak sehinggakan sanggup membunuh kerana sebuah telefon bimbit dan wang seratus ringgit. ‡ Berjalan di atas kaki lima kedai supaya dapat mengelakkan diri dari diragut oleh pembonceng motosikal. ‡ Jangan berasak-asak apabila menaiki / turun bas. Sungguh sedih mendengar berita apabila mangsa ragut terbunuh akibat mempertahankan barangan miliknya dari diragut oleh penjenayah. ‡ Silangkan beg tangan anda di bahu dan berjalan di sebelah kanan jalan bertentangan dengan laluan laulintas. ‡ Semasa membeli-belah di tempat yang sibuk gengam beg duit dengan kuat atau sembunyi beg itu di tempat yang tidak terdedah. Kesimpulannya jenayah ini meningkat saban tahun. tanggalkan barang-barang kemas yang di pakai olehnya. ‡ Hendaklah berwaspada selalu. ‡ Jangan memakai barang-barang kemas dengan banyak.766 kes dalam tempoh yang sama. keretapi. Jangan berjalan atau bersiar-siar di tempat gelap. Lebih menyedihkan jenayah ragut kini melibatkan pula jenayah kekerasan dan kematian. ‡ Jika terpaksa keluar di waktu malam cuba bawa teman.

kemalangan-kemalangan tragis yang melibatkan kematian-kematian yang ngeri perlu disiarkan untuk me¬nimbulkan perasaan takut dalam diri golongan remaja. apabila loceng terakhir berbunyi sahaja.Mereka bersikap keras kepala dan nasihat yang diberi seperti mencurahkan air ke daun keladi atau masuk telinga kanan . video dengan gambar kaku selain catatan siasatan kakitangan yang bertugas.Antara keseronokan dan maut yang menanti.Di media akhbar pula. anak muda lebih suka memilih maut yang tersedia di garisan penamat . sesetengah mereka yang diberkas kerana kesalahan tidak memiliki lesen memandu.Kita seharusnya mengorak langkah untuk membendung masalah lumba haram daripada terus berlaku. .´ 2. . .Menurut kata Nicolas Amelot De La Houssave µNasihat yang terbaik diberikan oleh pengalaman tetapi biasanya nasihat itu datangnya terlalu lambat¶.Di tepi-tepi jalan pula terlihat sekumpulan penonton memberi sokongan kepada anak muda yang kehilangan arah ini agar berterusan menempuh maut. negara kita akn bersih daripada kemelut sosial yang tidak sihat ini.Kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini. .Selain itu.keluar telinga kiri. .besar menjadi lawan´ . sudah pasti kita akan terserempak dengan kegilaan anak muda berlumba motosikal.Dengan itu.Bak kata peribahasa.Contohnya. pengaruh media massa memainkan peranan yang penting dalam hal ini. Pengaruh media massa .Pada masa yang sama pihak penguatkuasa harus menggunakan peralatan yang canggih termasuk kamera digital. peranan pihak polis dan JPJ . pelajar yang sesetengahnya tidak berlesen akan memecut motosikal yang dipandu melepasi pintu pagar alma mater.Ini penting bagi mewujudkan keinsafan dalam diri golongan remaja supaya mematuhi undang-undang jalan raya. .iaitu membiarkan insiden lumba haram yang semakin berleluasa. .untuk mengelakan kemelut ini menjadi semakin serius. . bukannya berpaksikan nafsu dan "darah muda" mereka sahaja apabila berada di jalan raya. mereka juga akan dibawa ke rumah mayat dan hospital untuk melahirkan keinsafan diri mereka. . µHati hendak semua jadi.Pihak media massa perlulah menyiarkan setiap kemala¬ngan yang berlaku tanpa menyelin¬dungkan kebenaran yang terdetik. kita sudah lali dengan berita penunggang motosikal yang maut gara-gara mahu menjadi juara.Mekanisme kawalan seperti hukuman penjara atau denda telah dikena terhadap penunggang dan pembonceng supaya mereka tidak bersikap sudah terantuk baru tengadah .Hal sedemikian boleh menyedarkan remaja bahawa tindakan ini boleh memudaratkan diri sendiri atau pengguna jalan raya yang lain. . Bincangkan usaha-usaha untuk mengatasinya. .Apabila kita berkereta bersama keluarga pada malam minggu. kenderaan tanpa cukai jalan. .Oleh sebab jumlah kematian semakin meningkat akibat kegilaan anak muda yang berlumba motosikal secara haram maka kajian mendalam harus dijalankan untuk meninjau langkah-langkah drastik yang perlu diambil untuk mengatasi kemelut ini? 1. . . . Pendahuluan .Sesunggahnya. . .Tindakan ini dapat mendapat hasil yang lumayan dan mengurangkan kemelut ini dengan lebih berkesan. .Pada hari persekolahan pula.Pihak polis membuat serbuan mengejut pada waktu malam untuk mengheret pelumba haram dan penonton ke balai polis melalui Operasi Rhino. . khususnya dan seluruh dunia amnya begitu kuat sekali ibarat tarikan magnet ke atas besi dan kenyataan ini sememangnya tidak dapat disangkal.Ini adalah sebab. .Di samping itu.Soalan : Aktiviti anak muda yang suka berlumba motosikal haram kian menjadi-jadi.Ketua polis telah mengarahkan semua anggota polis iaitu selain daripada anggota trafik turun padang untuk menyaman pesalah trafik. pengaruh media massa di negara ini.Bak kata pepatah ³kecil api menjadi kawan . . dan mengubah suai kenderaan tanpa kebenaran Jabatan pengangkutan Jalan.

5.Ibu bapa yang mengejar kemewahan hidup tidak wajar mengabaikan anak-anak dan seharusnya mengajar anak-anak ke jalan yang betul. pihaknya akan meminda Seksyen 81 APJ berkenaan mereka yang menaja lumba haram memandangkan hukuman yang sedia ada iaitu denda sehingga RM2000 atau penjara tidak lebih daripada enam bulan adalah terlalu ringan dan tidak berkesan untuk mencegah kegiatan itu. . nasihat dan teguran daripada ibu bapa kepada anak-anak menjadi lebih mudah.Menurut At-Tarmizi.Menurut mantan Menteri Pengangkutan.Pendidikan agama dan moral hendaklah disemai sebelum anak-anak meningkat remaja. . Penguatkuasaan undang-undang .agama. pengawasan dan mengawal kebebasan .Selain itu. . undang-undang dan ajaran agama masingmasing.Pendidikan yang bertunjangkan kekuatan agama akan membolehkan seseorang membuat pertimbangan seawajarnya antara yang baik dan buruk.Menurut edisi siasat yang disiarkan oleh oleh ntv7. bimbangan. . Datuk Seri Chan Kong Choy. 4. mereka akan menghargai diri sendiri dan kedua-dua orang tuanya. mendisiplin serta menyedarkan pelumba haram mengenai aspek keselamatan ketika berada di jalan raya. . Kementerian Pengangkutan telah mewujudkan sub seksyen baru di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kepada penonton lumba haram selain meningkatkan jumlah denda dan hukuman penjara kepada mereka yangmenaja lumba haram. lama-lama menjadi kain. . .Anak-anak yang kecil dan meningkat remaja perlu diberi perhatian. . akan melahirkan warga yang berwawasan yan sayang akan negara.Penyumbang utama ialah kemalangan akibat ketika berlumba haram.Dengan itu . pihak penganjur juga boleh membawa mangsa lumba haram tampil ke hadapan untuk membangkitkan perasaan insaf dalam kalangan pelajar semasa sesuatu kempen atau ceramah dijalankan.Pepatah Melayu ada menyatakan. .3. ³Tiada satu anugerah yang lebih mulia yang diberikan oleh seseorang ayah kepada anaknya selain daripada tunjuk ajar dan budi perkerti yang baik. . .´ .Dengan adanya alpukah ini dapat membentuk pemandu berhemah sejak dari kecil lagi. . pihak kerajaan terus berusaha mempergiat aktiviti pendidikan melalui kempen keselamatan jalan raya bagi mendidik.memastikan anak-anak tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma budaya. .Dengan itu pemandu dapat menanamkan sikap bersopan santun di jalan raya .Ibu bapa sendiri mestilah melengkapkan mereka dengan ilmu agama dan moral supaya didikan. Kempen-kempen dan ceramah perlu dijalankan . .Jangan berjanji kepada anak-anak dengan janji-janji manis untuk meningkatkan prestasi akademik seperti jika anak-anak lulus PMR akan dibelikan motosikal kerana anak-anak yang baru mendapat Lesen L akan menjadi jaguh di jalan raya. . .Pada masa yang sama menjadi diri mereka sebagai suri teladan serta memberikan kasih sayang yang secukupnya bagai menatang minyak yang penuh.Bagi pelumba haram atau popularnya µmat rempit¶.Sehubungan itu. Peranan ibu bapa . ibu bapa juga seharusnya sentiasa memberikan perhatian. kedudukan Malaysia adalah di bawah negara Singapura.Jika nilai murni ini dapat disemai dalam diri para pelajar.´ 6.Mengikut kata orang-orang tua.Susulan itu.Di Asia Tenggara. pegangan didikan agama . . . mereka boleh disabitkan di bawah Seksyen 42 APJ iaitu membawa kepada hukuman penjara tidak lebih lima tahun dan denda kurang daripada RM15000 atau kedua-duanya sekali bagi sabitan pertama. . diri sendiri dan keluarga.Selain itu. ³sehari selembar benang. dikatakan ramai ibu bapa hanya beranak dan tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sehingga anak-anak mereka mati katak di jalan raya.Tapak semaian atau moral tidak akan menghasilkan benih yang subur jika penyemai itu sendiri ketandusan ilmu tentangnya. ³melentur buluh biarlah dari rebungnya´ iaitu ibu bapa harus membentuk akhlak remaja biarlah dari awal atau semasa kecil.Agama memang bersifat menggalakkan penganutnya melakukan kebaikan. .

Gejala lumba haram ini sebenarnya menjejaskan banyak pihak sama ada ibu bapa. sesal kemudian tiada berguna tidak akan berlaku.Satu persoalan yang besar perlu dijawab ialah sama ada atau tidak mencapai matlamat tersebut dengan senario remaja yang terlibat gejala lumba haram. . . ..´ Penutup . orang yang terlibat dalam lumba haram motosikal harus disenaraihitamkan dan lesen memandunya harus digantung agar situasi seperti sesal dahulu pendapatan.Justeru.Menurut pepatah Latin ³Undang-undang yang baik datangnya daripada perangai yang baik. sebagai generasi yang akan menyambut tampuk kepimpinan pada masa akan datang wajar menoleh semula ke belakang dan melihat semula fenomena yang berlaku. . . masyarakat mahupun negara.Denda serta hukuman penjara akan bertambah kepada tidak lebih RM20000 dan penjara kurang daripada 10 tahun bagi sabitan kedua. .Justifikasinya.Oleh itu. ringan sama dijinjing dalam usaha untuk membanteras gejala ini terus berleluasa demi masa depan negara.Selain itu. Malaysia telah pun meletakkan matlamat tahun 2020 sebagai tarikh penanda aras untuk merealisikan impian untuk menjadi negara maju. semua pihak wajarlah berganding bahu dan mengamalkan sikap berat sama dipikul. .

Batik berasal dari Indonesia dan terbit daripada perkataan Jawa ³tik´ yang bermaksud menitik atau menulis titik-titik. (5) penggerak industri batik telah diseru oleh Perdana Menteri agar sentiasa menjalankan penyelidikan pemasaran secara menyeluruh demi memastikan industri warisan itu terus berkembang. Perusahaan batik di Malaysia sebenarnya mampu berkembang sekiranya penghasilan produk ini disertai dengan (6) meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) industri batik. (8)Para pengusaha batik pula diseru agar menghasilkan batik yang lebih menarik dan bermutu tinggi bagi memastikan batik tempatan dapat bersaing dengan batik dari negara-negara luar. Program R & D yang dimaksudkan merangkumi penggunaan kain baharu. dan sebagainya. ushaa ini mampu memartabatkan seni batik kembali yang sebelum ini bagaikan hidup segan mati tak mahu. Semasa berucap di Majlis Konvensyen dan Pameran Batik Antarabangsa Kuala Lumpur pada Disember 2005. (i) (ii) Apakah maksud rangkai kata hidup segan mati tak mahu dalam petikan? [2 markah] Mengapakah batik kurang mendapat tempat di hati orang ramai? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. ³Ambatik´ pula bermaksud melukis. reka corak. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha memartabatkan industri batik dan faedah-faedahnya. Secara implisit. (3) Kerjaan turut membelanjakan wang berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri ini. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada ³Memartabatkan Batik Malaysia´. Panjangnya rumusan hendak tidak melebihi 120 patah perkataan. Realitinya. seni batik perlulah dipelihara agar keindahan yang terpancar melaluinya tidak terus dilupakan oleh generasi akan datang. batik juga telah mendapat penghargaan sebagai seni budaya yang begitu tinggi nilainya apabila (2) badan bukan kerajaan (NGO) seperi Yayasan Budi Penyayang Malaysia mengadakan Minggu Batik Malaysia untuk memartabatkan industri batik di persada antarabangsa. Seni batik merupakan satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia dan bidang kraf tangan yang unggul di Malaysia. (7)program pemasaran dan promosi turut dilakukan oleh Kraftangan Malaysia untuk memajukan industri ini di peringkat domestik. Namun begitu. menulis. mewarna atau menitik. penggunaan warna asli. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Hal ini demikian kerana satu sebab batik kurang digemari disebabkan kualiti kain yang digunakan. [4 markah] . sebagai warisan tradisi khazanah bangsa. pelbagai langkah telah diambil termasuklah (1) menetapkan kakitangan awam dan anggota pentadbiran negara. April 2006) Soalan 2 (a)-Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1.Baca petikan di bawah dengan teliti. ketahanan warna basuhan. Di samping itu. Perdana Menteri turut memberikan jaminan bahawa (4) kerajaan akan terus memberikan komitmen dalam menggerakkan industri batik di negara ini melalui agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. Fabrik batik juga memerlukan penjagaan yang rapi bagi mengekalkan kecantikannya. Batik mula diperkenalkan di negara kita khususnya di negeri Kelantan dan Terengganu sejak tahun 1910 lagi. Selain itu. kecuali anggota badan beruniform seperti polis memakai baju batik pada 1 dan 15 hari bulan setiap bulan mulai pertengahan Julai 2005. persaingan dalam industri fabrik yang menawarkan pelbagai corak menarik telah menyebabkan pemakaian batik kurang diminati. wajarkah kerajaan membelanjakan wang yang banyak untuk memajukan industri batik? Berikan alasan anda. Apabila menyedari bahawa batik merupakan warisan budaya yang perlu dipertahankan. Dewan Siswa.

domestik 7. (bahagian ini tulis seperti yang dilatih) Antara usahanya ialah kerajaan menetapkan kakitangan awam dan anggota pentadbiran negara memakai baju batik pada 1 dan 15 hari bulan setiap bulan. Selain itu.JAWABAN (i) Apakah maksud rangkai kata hidup segan mati tak mahu dalam petikan? [2 markah] Jawapan lengkap: Rangkai kata hidup segan mati tak mahu bermaksud sesuatu yang wujud tetapi tidak sempurna. Antara faedahnya ialah batik yang lebih berkualiti dapat dihasilkan.(bahagian ini memerlukan anda mencari isi tersurat yang terdapat dalam petikan. kualti kain yang digunakan juga sering dipertikaikan. Selain itu. pengusaha batik juga dapat memperoleh kemudahan pinjaman kewangan daripada kerajaan untuk menghasilkan batik yang lebih berkualiti. batik mampu bersaing dengan fabrik lain.(perhatikan ayat ini. Usaha penyelidikan dan pembangunan (R &D) industri batik perlu ditingkatkan. Kerajaan akan terus memberikan komitmen dalam usaha menggerakkan industri batik di negara ini melalui agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. mempromosikan 6. markah] [4 Pada pendapat saya. memartabatkan 4. fabrik batik dapat diperkenalkan ke luar negara dan hal ini amat baik untuk perkembangan industri pelancongan. (iii) Pada pendapat anda. secara implisit contoh rumusan yang dihasilkan. Hal ini disebabkan usaha ini dapat membantu pengusaha batik melakukan penyelidikan dan pembangunan industri batik. Badan bukan kerajaan seperti Yayasan Budi Penyayang Malaysia mengadakan Minggu Batik Malaysia. identiti bangsa Malaysia 2. khazanah seni yang amat bernilai ini perlu dimartabatkan dan dikekalkan agar tidak luput ditelan zaman. Perdana Menteri menyeru penggerak industri batik agar sentiasa menjalankan penyelidikan pemasaran secara menyeluruh. Kerajaan membelanjakan wang berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri batik. kerajaan wajar membelanjakan wang yang banyak memajukan industri ini. Selain itu. (bahagian ini tidak terdapat dalam petikan dan anda perlu mencari idea sendiri dan berkaitan dengan konteks petikan) Kesimpulannya. (ii) Mengapakah batik kurang mendapat tempat di hati orang ramai? [3 markah] Jawapan lengkap: (anda perlu mengambil isi yang terdapat dalam petikan dan jawab secara lengkap) Batik kurang mendapat tempat di hati orang ramai kerana persaingan dalam industri fabrik yang menawarkan pelbagai corak yang menarik. komitmen 5. wajarkah kerajaan membelanjakan wang yang banyak untuk memajukan industri batik? Berikan alasan anda. GLOSARI: 1. terdapat cadangan dan hasil) (115 patah perkataan) . Warisan seni batik dapat dikekalkan untuk tatapan generasi akan datang. Anda perlu pastikan ayat yang dipetik berada dalam keadaan lengkap). Selain itu. Fabrik batik memerlukan penjagaan yang rapi bagi mengekalkan kecantikannya. Petikan membincangkan langkah-langkah memartabatkan batik di Malaysia. industri fabrik 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful