y Perkembangan(development) adalah satu proses atau

tahap pertumbuhan ke arah yang lebih maju. y Perkembangan itu adalah kemunculan ataupun kematangan pola-pola dasar tingkah laku yang bukan hasil belajar. y Perkembangan adalah rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. y Ramai teoris meninjau perkembangan sebagai sesuatu sistem yang dinamik dan boleh digunakan untuk menghuraikan perkembangan kanak-kanak di bawah aspek fizikal, kognitif, dan sosio-emosi yang berubahubah.

y Atan Long(1980)
- Perkembangan pada manusia ialah perubahan

yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur , tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal. y Paul Eggan dan Don Kauchak - Perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran, pengalaman dan kematangan.

y Slavin (1997) - Perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa

dan bagaimana individu berkembang dan membesar, menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. Beliau berpendapat, individu mengalami perkembangan sepanjang hayat. Iaitu perkembangan dari segi fizikal, personaliti, sosio- emosional dan kognitif serta bahasa. y Crow dan Crow - Perkembangan perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran , rohani, moral dan sosial.

CIRI-CIRI PERKEMBANGAN

y Perkembangan bersifat kualitatif dan perubahan-

perubahan yang berlaku adalah dari segi fizikal, kognitif, sosial, emosi dan moral.
y Perubahan ini adalah stabil, berlaku secara teratur

dan progresif dalam arah tertentu. Misalnya seseorang kanak-kanak akan mula mengenal objek, memberi nama kepada objek, mengenal perkataan dan mengaitkannya dengan objek.

y Perubahan tersebut berterusan sepanjang hayat

melalui peringkat kematangan tertentu di mana perubahan tersebut ditentukan oleh genetik.
y Perkembangan adalah dipengaruhi oleh baka dan

persekitaran hasil daripada kematangan dan pembelajaran.

KESIMPULAN
y Perkembangan ialah aspek perubahan yang

dialami individu yang bersifat kualitif, tidak dapat diukur tetapi jelas kelihatan berubah melalui peredaran masa. Perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisma.

V.PIRIYANGA A.PRITA SRI M.SELLAKKILI R.SUBHASHNI