1. Apakah PCG mata pelajaran?

Bantuan per kapita (PCG) merupakan satu bantuan kewangan yang diperuntukkan

kepadasetiap murid sekolah sama ada sekolah bertaraf Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan kerajaan.

-

Pemberian bantuan per kapita satu kali setahun mulai 2001. Tuntutan hendaklah

dibuatberdasarkan kepada bilangan enrolmen murid pada 1 oktober tahun sebelumnya.

-

Tiap-tiap kumpulan wang diselenggara secara berasingan.

-

Kementerian PElajaran melalui Jabatan Pendidikan Negeri akan member bantuan PCG

bukanmata pelajaran kepada setiap sekolah berasaskan kepada jumlah murid bilangan murid pada1 oktober setiap tahun.

-

Punca kewangan yang dimasukkan ke dalam akaun kumpulan wang kerajaan termasuk:

i.

Pemberian bantuan pra sekolah

ii.

Bantuan mata pelajaran dan bantuan bukan mata pelajaran

iii.

Bantuan rancangan makanan tambahan atau rancangan amalan makanan danpemakanan.

iv.

Bantuan gotong-royong.

v.

Bantuan modal atau pembelian alat-alatan

vi.

Geran pelancaran atau launching grant untuk sekolah-sekolah yang baru dibuka.

Yuran peperiksaan kerajaan (PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM) .vii. Bantuan biasiswa (Yayasan Negeri/Petronas/Mara) dan badan-badan kerajaan viii.

00 seorang murid melebihi 500 orang RM 22 600 + RM 21. JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KEBAWAH 101-500 MURID 501-1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS PCG MATA PELAJARAN WAJIB RM 2 400 RM 2 400 + RM23.00 seorang murid melebihi 100 orang RM 11 600 + RM22.00 seorang murid melebihi 1000 orang Rujukkan dari : Pindaan pertama kepada surat Pekeliling Kewangan Bil.1574/17/Jld. Berapakah peruntukan PCG KHSR setahun berdasarkan nisbah murid? KHSR termasuk dalam PCG Mata Pelajaran Wajib Berikut adalah kadar bantuan per kapita bagi Sekolah Rendah Harian / Sekolah Rendah Sukan.15(25) . No Rujukan : KP. 5 Tahun 2002 berkuat kuasa mulai 1 januari 2004.2.

a. Saya guru bertauliah. Tidak terlibat langsung b. - Guru Besar juga akan mengedarkan Borang Pesanan kepada setiap Panitia untuk memesan barang-barang yang diperlukan. (Rujuk Lampiran) - Setiap perbelanjaan akan diauditkan dan kerani kewangan mesti memaklumkan baki PCG panitia yang belum dibelanjakan. Saya serahkan kepada Guru Besar c. hanya tahu pesan sahaja. Saya terlibat dalam Jawatankuasa Panitia PCG - Peruntukan PCG dari Kerajaan akan diberikan pada bulan Mac tiap-tiap tahun - Mesyuarat jawatankuasa Kewangan akan bermesyuarat pada bulan Mac tiap-tiap tahun untuk membincangkan kadar PCG bagi setiap mata pelajaran. . Saya terlibat dalam Jawatankuasa Panitia PCG d. c. Mengikut pengalaman anda.3. - Guru besar akan menerangkan kadar belanja yang mesti dihabiskan iaitu 95% dari peruntukan PCG tiap-tiap mata pelajaran dan harus meninggalkan baki sebanyak 5%. gambarkan peranan anda dalam menguruskan PCG KHSR.