1. Apakah PCG mata pelajaran?

Bantuan per kapita (PCG) merupakan satu bantuan kewangan yang diperuntukkan

kepadasetiap murid sekolah sama ada sekolah bertaraf Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan kerajaan.

-

Pemberian bantuan per kapita satu kali setahun mulai 2001. Tuntutan hendaklah

dibuatberdasarkan kepada bilangan enrolmen murid pada 1 oktober tahun sebelumnya.

-

Tiap-tiap kumpulan wang diselenggara secara berasingan.

-

Kementerian PElajaran melalui Jabatan Pendidikan Negeri akan member bantuan PCG

bukanmata pelajaran kepada setiap sekolah berasaskan kepada jumlah murid bilangan murid pada1 oktober setiap tahun.

-

Punca kewangan yang dimasukkan ke dalam akaun kumpulan wang kerajaan termasuk:

i.

Pemberian bantuan pra sekolah

ii.

Bantuan mata pelajaran dan bantuan bukan mata pelajaran

iii.

Bantuan rancangan makanan tambahan atau rancangan amalan makanan danpemakanan.

iv.

Bantuan gotong-royong.

v.

Bantuan modal atau pembelian alat-alatan

vi.

Geran pelancaran atau launching grant untuk sekolah-sekolah yang baru dibuka.

Yuran peperiksaan kerajaan (PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM) . Bantuan biasiswa (Yayasan Negeri/Petronas/Mara) dan badan-badan kerajaan viii.vii.

JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KEBAWAH 101-500 MURID 501-1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS PCG MATA PELAJARAN WAJIB RM 2 400 RM 2 400 + RM23.1574/17/Jld.00 seorang murid melebihi 1000 orang Rujukkan dari : Pindaan pertama kepada surat Pekeliling Kewangan Bil.2. No Rujukan : KP. Berapakah peruntukan PCG KHSR setahun berdasarkan nisbah murid? KHSR termasuk dalam PCG Mata Pelajaran Wajib Berikut adalah kadar bantuan per kapita bagi Sekolah Rendah Harian / Sekolah Rendah Sukan. 5 Tahun 2002 berkuat kuasa mulai 1 januari 2004.00 seorang murid melebihi 100 orang RM 11 600 + RM22.00 seorang murid melebihi 500 orang RM 22 600 + RM 21.15(25) .

Mengikut pengalaman anda. - Guru Besar juga akan mengedarkan Borang Pesanan kepada setiap Panitia untuk memesan barang-barang yang diperlukan. Saya terlibat dalam Jawatankuasa Panitia PCG d. Saya terlibat dalam Jawatankuasa Panitia PCG - Peruntukan PCG dari Kerajaan akan diberikan pada bulan Mac tiap-tiap tahun - Mesyuarat jawatankuasa Kewangan akan bermesyuarat pada bulan Mac tiap-tiap tahun untuk membincangkan kadar PCG bagi setiap mata pelajaran. - Guru besar akan menerangkan kadar belanja yang mesti dihabiskan iaitu 95% dari peruntukan PCG tiap-tiap mata pelajaran dan harus meninggalkan baki sebanyak 5%.3. Saya guru bertauliah. hanya tahu pesan sahaja. (Rujuk Lampiran) - Setiap perbelanjaan akan diauditkan dan kerani kewangan mesti memaklumkan baki PCG panitia yang belum dibelanjakan. . gambarkan peranan anda dalam menguruskan PCG KHSR. Tidak terlibat langsung b. c. a. Saya serahkan kepada Guru Besar c.