P. 1
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

|Views: 416|Likes:
Published by Jian Liang Fam

More info:

Published by: Jian Liang Fam on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KONSEP Dalam proses Pendidikan , Pendidikan Pemulihan Khas ialah : “ Satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid–murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira sebagai asas menjadi Fokus Kurikulum Baru Sekolah Rendah” . MATLAMAT Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahirankemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempuh masa yang ditetapkan. TAKRIFAN AE Tanseley dan R. Culliford “ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa, ” M. F . Clough “ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak. ” Sharifah Rahman Ali “ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi , yang sederhana dan di bawah paras sederhana . Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded).” ” Kanak-kanak Pemulihan Khas adalah kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M pada masa yang sepatutnya.” Strategi Pelaksanaan Pencalonan Murid i) Murid yang tidak melepasi Ujian Pelepasan KIA2M ii) Pencalonan murid boleh dibuat oleh: * guru mata pelajaran / guru kelas * guru besar * ibu bapa iii) Murid KIA2M yang telah berjaya dalam Ujian Pelepasan I atau 2 tidak boleh dicalonkan. Pengumpulan Maklumat i) Maklumat peribadi dan prestasi murid dapat menolong guru pemulihan khas memahami murid yang dicalonkan dan membuat keputusan samada murid perlu mengikuti program pemulihan khas atau sebaliknya. Guru pemulihan khas juga dapat mengetahui tentang kesihatan dan taraf sisio-ekonomi murid. ii) Maklumat tersebut boleh didapati dari: a) Guru besar – berdasarkan rekod murid, pemerhatian dan perhubungan b) Guru Kelas – boleh menambah maklumat dengan mengambil tahu kehadiran, ketepatan masa kesekolah dan perhubungan dengan murid-murid lain. c) Ibubapa – boleh memberitahu tentang tingkah laku umum, kegemaran dan perkaraperkara yang tidak digemari serta sikapnya terhadap pelajaran.Perbincangan dengan

ibubapa amat digalakkan bagi membolehkan pelaksanaan program pemulihan khas berjalan lancar.

Ciri-Ciri Kanak-Kanak Pemulihan Antara ciri-ciri kanak-kanak pemulihan ialah; a. Emosi dan Tingkahlaku i. Perasaan rendah diri. ii. Perasaan risau. iii. Perasaan sedih, hiba atau duka. iv. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran. v. Perasaan takut akan perkara-perkara baru. vi. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan. vii. Pasif. viii. Malas b. Sosial i. Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggu kawan-kawan. ii. Lemah / kurang interaksi dengan rakan. iii. Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku. iv. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan. v. Menangis - enggan masuk darjah. vi. Hyper aktif. c. Kesihatan i. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan. ii. Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus). iii. Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan). iv. Lemah gerakkan motor-kasar dan halus. v. Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk. vi. Kurang menjaga kebersihan diri. d. Kesediaan Belajar i. Belum bersedia untuk belajar. ii. Perbendaharaan kata kurang. iii. Lemah pemahaman. iv. Kurang keyakinan diri dan rangsangan. v. Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat. e. Pengamatan i. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan. ii. Lemah pendengaran bunyi dan rentak. iii. Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah. iv. Lambat mengkelaskan benda. v. Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru. vi. Tidak dapat menyelesaikan masalah.

vii. Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang. viii. Tidak kreatif. ix. Lemah pergerakan dan perbuatan. x. Lemah daya pemikiran/ingatan. xi. Tidak boleh mengingat kembali. Mengenal pasti Murid Pemulihan Khas 1. Melalui perbincangan dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. 2. Rekod-rekod prestasi 3. Rekod kesihatan 4. Kerja-kerja harian murid 5. Laporan Adab Belajar ( LAB ) 6. Melalui pemerhatian 7. Punca-punca lain yang diperolehi TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 1. PENGENALAN Pendidikan Pemulihan adalah satu cabang pendidikan khusus bagi mengatasi serba sedikit tentang masalah pendidikan yang timbul pada masa kini, khasnya bagi kanakkanak yang nyata sekali menghadapi masalah pembelajaran serta tecicir dan ketinggalan dalam alam pendidikan jika dibandingkan dengan tingkat kebolehan lahiriah mereka. 2. PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS Guru Pendidikan Pemulihan Khas memainkan Lima Peranan Penting seperti berikut: 2.1 Peranan Sebagai Penilai ( An Assessment Role ) 2.1.1 Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pemulihan khas. 2.1.2 Menjalankan Ujian Diagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajaran yang khusus yang dihadapi oleh murid-murid. 2.1.3 Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun. 2.2 Preskriptif ( Presciptive Role ) 2.2.1 Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu. 2.2.2 Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan

1 Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid.5.memerlukan. doktor.1 Mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan sama ada di kelas biasa atau kelas khas. 3. 2.2. .2 Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan.3 Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan khas.2.2.2..4 Mengajar sebagai guru pembimbing untuk membantu guru mata pelajaran asas sekiranya keadaan memerlukan.2 Mengajar bersama-sama dengan guru mata pelajaran sebagai “ team teaching ” / “ guru pendamping ” sekiranya perlu. TUGAS GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 3. 2.4.3. 3.4 Peranan Khidmat Bantu ( A Supportive Role ) 2.3 Peranan Pengajaran (A Teaching Therapentik) 2.5 Peranan Perhubungan ( A Liaison Role ) 2. 3.3 Berjumpa dan berbincang dengan guru .2 Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka. 3.3.1 Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun 6. 2. 3.42 Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M. pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid Tahun 1 hingga 3.5. ibubapa. 2. 2. 2. 3.2 Membantu guru-guru asas dalam hal: 3.1 Mengajar dan membantu murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah kemahiran asas 3M.1 Membantu guru-guru merancang dan penambahbaikkan aktiviti-aktiviti dan bahanbahan pengajaran dan pembelajaran. kesihatan dan keterangan lain mengenai latar belakang murid.

2 Borang Latar belakang Murid Pemulihan.5.5.8 Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajkan murid-murid pemulihan di sekolah. 3. 3. 3.5.5 Lembaran Kerja 3.3.4. 3.4 Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan. 3. 3.5. 3.2 Latar belakang murid. 3.1 Laporan prestasi murid.7 Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.4. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi: 3.5. 3.5.3 Borang Pengumpulan Maklumat.4 Ujian Saringan dan Diagnostik 3.7 Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan memerlukan. . 3.3 Laporan kesihatan murid.1 Borang Pencalonan.5.6 Membentuk jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.4.4 Hasil-hasil temubual dan rujukan 3.4. Fail diri murid mengandungi: 3.5 Menyediakan fail diri bagi setiap murid pemulihan.6 Hasil Penilaian yang telah dijalankan.

4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak. Kemahiran Tulisan d.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain.2.2.2. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya. Jika ditinjau dengan teliti. 1. Dia akan cuba . 1. Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya.2. 1.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi. 1. 1.2. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami. Kemahiran Bacaan c.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN 1. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur. 1. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1. 1. 1.2.1. Kemahiran Lisan b. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan.2.2.1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif.

. perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. dia seharusnya dapat mengecam.Mengikut arahan. .Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis. 1. .Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. licin dan lancar.Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: . Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan.Mengingat kembali.meniru serta menuturkannya berulang-ulang. mengenal dan mengamatinya. .3: KEPENTINGAN LISAN Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. jeda serta helaan yang betul. Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar.Memahami perkataan. mengajuk dan seterusnya bercakap. .Memahami urutan atau sekuan. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran katakata atau ayat dalam intonasi.” auding” . . Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. . . Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan.Mendengar secara kritikal. Bagi setengah-setengah bahasa. konsep dan kemahiran mendengar perkataan. . Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan .Menentukan idea utama / terpenting. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. 1.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan. nada (tekanan suara ).

sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. 1. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. intonasi dan tekanan suara. 1.4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. . Struktur ayat. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak.5.Mendengar secara kritikal. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: .Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat.Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. . Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran muridmurid. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. . . Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka.5.mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. .1. 1. Dengan itu mereka akan lebih berani. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas.2. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh.

.5. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran.5.1. 1. Pilih. 1.3.1.6.6.1.7. 1. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.1.8.1.9. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja.1.1.6. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.5.4.5. 1. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.1. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan.6.1.3. 1. pertandingan dan sebagainya.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1. 1.7. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan.6. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid.6.1.. Semasa murid-murid meniru sebutan. 1. 1.6.1.6. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang. 1. Ketika menyampaikan pengajaran.5.1. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid. 1. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika. 1.6.5. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk.6.6. 1.6.4. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.2.5. bernas dan mudah. 1.

MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a.2.3. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang. KEMAHIRAN BACAAN 2. 2. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan. b. c. b. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih.2.2 PROSES BACAAN 2.2.1. membaca dan menulis.4. urutan dan sekuan.2. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar. Seni bahasa : Mendengar.3. d. Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman.2.2. 2. Pendengaran : Pendengaran yang jelas. 2. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. Sintesis : Membuat kesimpulan 2. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a. bertutur. 2. e. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan maknamakna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic . mengamati serta memahamkan kandungannya. KESEDIAAN MEMBACA . mencari dan membezakan / mengasingkan. Diskriminasi: Mengecam. Turutan : Memahami giliran. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima.

2.Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca .1. 2.4. rasa dan cita rasa. MOTIVASI DAN SAHSIAH .3.3. EMOSI.3. . .1. murung.1.Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza. 2.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang.5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) .1. .3.Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal.Diskriminasi Penglihatan.Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi.2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai. .Umur: Peringkat umur yang berbeza. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan.1.Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca.3.Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu.Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya.1. .Diskriminasi Pendengaran. .4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2.Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak.1. . tidak suka bercakap dan lain-lain.KEADAAN FIZIKAL .Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am.6PENGUASAAN BAHASA .3. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu. 2.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca. 2. .4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: . 2. 2. . .Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya.3.1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2.1 BENTUK HURUF .3.Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik.

.Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.Pelaksanaan. . . . .Susun strategi pemulihan.Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.Tertinggal.Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan.Merangkak-rangkak. . .Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal. . .Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup. .Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.Menyebut perkataan mengikut loghat. .Membaca mengikut loghat. .Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata. . .4.Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut.Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN ..Salah memecah / membatang suku kata. .Pembalikan perkataan. .Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama. 2. .Huruf terbalik. .Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya. 2.4. .Mengeja sebelum membaca. .Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah. .4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT .Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding. . .4. .Bunyi huruf yang seakan-akan sama.Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut.Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan .Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata. .Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. . 2.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.Mengulang. . .Penilaian . 2.Mengenal pasti kanak-kanak.2 PERINGKAT SUKU KATA .4.5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA .

syair.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. perhubungan serta matlamat hidup. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. PERANAN TULISAN Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. 3. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri.2. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti .jari serta kordinasi mata tangan. fikiran dan idea. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. Untuk menyediakan.3.3 KEMAHIRAN TULISAN 3. tangan. DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. menyemai. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun.1. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3. pantas dan cekap. bahkan juga seluruh insan umumnya. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. fikiran serta perasaan dengan baik.

sajak.Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN .3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. menampal. menganyam.2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan .Membina ayat. 3. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit. cara memegang alat tulis. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan.menggunting. menguli tepung dan lainlain.Kemahiran mengawal dan memegang pensel.Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong. Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : . .Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul.3. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa . 2. mengoyak. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. 3.3. .Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. .Mengarang pantun. 4. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid.3.Lain-lain yang berkaitan. .Meneliti.Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain. . Menguasai gerak tangan bebas. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : . mengenal.Mengarang cerita. .Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan . cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. 3. dari atas ke bawah dan lain-lain. membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. . .Masalah pembalikan huruf atau perkataan. Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta.Menulis surat kiriman. . . teka-teki dll. 3.Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan. . .

Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul.1. 4. EJAAN 4.2. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam.Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul. Lemah dalam ingatan penglihatan. . Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan.Mengulang garis-garis huruf yang ditulis.4. perkataan atau imbuhan. 3. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. . Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. .2. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu.Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. . . 4. .1. . DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis.Menulis dengan meninggalkan huruf.. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna.Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. .Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan.Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan. Memberikan penerangan. .

Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. .Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.Mendiskriminasi perkataan. .Membina perkataan berirama ( sama di pangkal. .Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan.. AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA .Mencari perkataan berlawan. .Permainan Silang kata. . berganda dan jantina.2. tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll. PENILAIAN .Masalah penglihatan seperti rabun dan juling. 4. . 4. Lemah dari segi Analisis Pendengaran. . .Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi.Kemungkinan lemah dalam bacaan. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2. PELAKSANAAN 5. .Melengkapkan atau menambah perkataan. . MENGENAL PASTI MASALAH 3.Permainan teka teki.3. . STRATEGI PENGAJARAN 4. .Membina perkataan di dalam perkataan.2.

2.2. dan lain-lain Perlu diselesaikan terlebih dahulu.1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik. PRAKTIK DAN BERTULIS. atau kesemua di atas. 2. STRATEGI PENGAJARAN 3. 2. 3.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar. biarkan. Guru tengok cara murid menjawab. dengan cara kaunseling. 2. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil. MENGENAL PASTI MASALAH 2. . · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan. iaitu LISAN.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1. guru Bahasa Melayu. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1.4 Beri sehelai demi sehelai.3.1. · Jika masalah tersebut ’agak berat’.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab. pendengaran atau pertuturan. 2. atau 1.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2.2. 2.2.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut. 2. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya. Masa menjawab tidak terhad.3 Berdasarkan pemerhatian guru.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan .2.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas. ibu bapa.2 Berdasarkan PKBS. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2. guru darjah.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK. bantuan kewangan atau lain-lain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab. Jangan teruskan ujian.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri. KPM) 2. atau 1.

3. agar mudah dirujuk.3.2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid.3 Tampal senarai masalah di fail murid. .

Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. dan pengalaman sedia ada. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini. struktur cerita. kendungan bahan. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza. guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti: Bibir • Gigi • Gusi • Lelangit keras • Lelangit • lembut Anak tekak • Lidah • Rongga tekak • Rongga mulut • . b) Faktor yang ada pada bahan bacaan. 1. Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul. Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata. Pengenalan Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. penggunaan dan organisasi bahan grafik. panjang pendek ayat.Pemulihan Membaca. dan konsonan juga perlulah ditekankan. Justeru. Pengajaran bunyi vokal. diftong. Aktiviti Pemulihan Bacaan. Justeru. pengetahuan. kebolehan berbahasa.

iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja.1 Saringan dan diagnosis. Sebelum Sesutu rancangan pemulihan dapat dijalankan. memilih murid untuk pengajaran pemulihan (atau tambahan). Beberapa cara dapat digunakan untuk membuat tindakan saringan dan diagnosis untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. sama ada bidang membaca.4. langkah yang kedua ialah diagnosis. Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain diasingkan. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. 7. Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yang kebetulannya membawa berbagai-bagai makna negatif). 4. 2. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolah ditumpukan di sekolah rendah.1 Cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan Pada masa ini. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. Selaras dengan keperluan kurikulum di sekolah rendah yang mementingkan kebolehan membaca. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. Setakat mana perkara ini dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan dan kesanggupan guru-guru darjah empat. menulis dan mengira. Langkah ini diberi nama saringan. 4. mengkaji pergerakan mata murid ketika membaca. 3. 5. berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan dalam 3M. Cara-cara ini adalah seperti berikut : 1. . menulis dan mengira.0 Aktiviti Pemulihan Tulisan 4. menggunakan buku bacaan yang telah dikelaskan. atau diberi pemulihan dalam darjah empat. Peperiksaan penilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuan mengesan kelemahan murid untuk dibetulkan. menilai jawapan mereka dari soal selidik guru.2. 6. memberi ujian tara.2 Pemulihan membaca 4. Kemudian. memerhatikan murid yang sedang membaca. menulis atau mengira. dan seorang guru pemulihan ditugaskan untuk mengajar murid-murid ini. memberi ujian yang direka oleh guru.

Kerja sekolah jenis apa yang anda suka? 8. Tujuan dan matlamat sesuatu rancangan membaca ialah agar murid mempunyai tabiat membaca. Jawapan-jawapan dari soal selidik ini dapat digunakan oleh guru untuk mengesan sesuatu masalah khusus dengan lebih lanjut. Tarikh : ………………………. Menggunakan buku yang telah dikelaskan . Cara-cara mengesan murid yang mempunyai masalah membaca ialah dengan memerhatikan murid yang membuat perkara berikut : a. Apakah jenis buku yang anda suka baca? Riwayat hidup Pengembaraan Cerita binatang Dongeng Berita 4. Membaca sesuatu muka surat terlalu lama. d. Dari manakah anda dapat buku untuk dibaca? 6. perkara-perkara seperti diatas haruslah dikaji dengan teliti oleh guru untuk menetukan perkaitan diantara tabiat tersebut dengan sesuatu kelemahan membaca.. 1. Berikut diturunkan satu contoh soal selidik yang dapat digunakan oleh guru. Walaupun demikian. 2. 5. biasanya lebih daripada satu cara digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Memerhatikan murid yang sedang membaca. Apakah cita-cita anda apabila dewasa? 3. c. e. 1. Tidak duduk senang. Menggerakkan bibir ketika membaca yang sepatutnya tidak perlu. Menggerakkan kepala (dan bukan mata) ketika membaca. atau tidak diminatinya. iaitu murid tersebut tidak menukar muka surat yang dibaca dengan kadar sepatutnya. Nama murid : ……………………. Apa yang anda buat jika anda tidak berada di sekolah? 2. Menggunakan jari atau pensil sebagai petunjuk ketika membaca sesuatu barisan. Perbuatan atau tabiat diatas mungkin menunjukkan bahawa bahan bacaan yang sedang dibaca oleh murid tidak sesuai. b. Menilai jawapan dari soal selidik mengenai tabiat membaca. Namakan buku-buku yang telah anda baca pada tahun lalu dan tandakan buku yang anda suka. Adakah anda suka membaca majalah dan buku? 3. dan terus membaca serta ia akan dapat kepuasan dari membaca. selalu bergerak-gerak dan melihat keluar ketika membaca.Sebagai panduan. Majalah apakah yang selalu anda baca? Mengapa? 7. Guru boleh menyediakan dan memberikan soal selidik mengenai tabiat membaca kepada murid.

Dari kajian mereka. mata pembaca bergerak dalam satu siri lompatan di satu barisan tulisan. Untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. Cara ini harus dapat dibuat untuk beberapa peringkat. 4. Pakar-pakar psikologi telah mengkaji pergerakan mata ketika membaca. Kemudian kefahaman murid boleh diuji dengan memberinya soalan-soalan berkaitan dengan perkara yang telah dibacanya. Rancangan . Biasanya. Mengkaji pergerakan mata ketika murid membaca.Jika ada buku yang telah dikelaskan mengikut darjah. beberapa maklumat telah diperolehi. Contohnya seorang murid darjah dua di Amerika Syarikat didapati telah membuat 200 perhentian (lompatan) untuk membaca 100 perkataan (20 perhentian untuk 10 perkataan). manakala bahan sejarah mungkin didapati lebih senang. manakala murid tingkatan dua membuat 17 pematahan balik untuk 100 perkataan seperti yang digambarkan dalam rajah berikut : Pergerakan mata ketika membaca untuk murid darjah dua. Dari kiraan ini. manakala seorang murid berkebolehan biasa di Gred 8 di Amerika Syarikat ( tingkatan 2 di Malaysia) membuat 93 perhentian untuk membaca jumlah perkataan yang sama. kerana bahan sains mungkin menimbulkan kerumitan. maka murid yang disyaki mempunyai kelemahan membaca boleh disuruh membaca buku tersebut. Ketika proses membaca. Antaranya adalah seperti berikut : a. b. murid darjah dua tadi membuat 50 pematahan balik untuk 100 perkataan (5 pematahan balik untuk 10 perkataan). tidaklah betul jika matlamat pengajaran pemulihan ialah untuk melatih pergerakan mata semata-mata. atau kelas bahan bacaan hinggakan murid tersebut benar-benar dapat membaca pantas dan faham bahan bacaan yang dibacanya. 10 perkataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 llllllllll = 10 perhentian = 15 pematahan balik = 10 perhentian llllllllll jumlah : 20 perhentian 5 pematahan balik Pergerakan mata ketika membaca seperti ini adalah petunjuk semata-mata untuk beberapa proses yang berlaku dalam otak ketika membaca. berbagai-bagai jenis bahan bacaan dikemukakan kepada murid tersebut. Pembaca yang pantas akan membuat perhentian dan pematahan balik yang sedikit ketika membaca jika dibandingkan dengan pembaca yang lambat.

Purata pergerakan mata untuk murid-murid dari berbagai-bagai darjah. perhentian dikira terlebih dahulu. Rekod pergerakan mata seperti ini harus digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca dengan maklumat. Dengan sedikit latihan cara ini akan menjadi mudah dan keputusan yang diperolehi amatlah tepat. Perhentian untuk 100 perkataan 1 250 2 200 3 175 4 140 5 125 6 120 7 115 Menengah atas 93 Maktab 80 Pematahan balik untuk 100 perkataan 60 50 40 30 25 23 21 17 10 .pemulihan harus memberi pengalaman membaca kepada murid-murid tertentu. alat yang paling mudah dan paling murah ialah dengan menggunakan cermin biasa. Jadual ini adalah untuk panduan kasar semata-mata. kerana data tempatan tidak diperolehi. atau bukti dari ujian dan cara mengesan yang lain. dan murid disuruh membaca halaman kanan. Guru berdiri di belakang murid dan mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata murid tersebut ketika membaca. dan pematahan balik dikira kemudian. Untuk memudahkan pengiraan. Cermin diletakkan di sebelah kiri halaman buku. Untuk mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata. atau sebaliknya. Berikut diturunkan jumlah purata perhentian dan pematahan balik bagi murid-murid berkebolehan biasa dari Gred 1 hingga ke maktab di Amerika Syarikat.

membaca direktori. Soalan yang menilai kebolehan membaca dan memahami soalan. dan disuruh menandakan perkataan yang terakhir dibaca. selain dari buku teks seperti majalah. Untuk menguji kefahaman sahaja. Jenis soalan yang boleh digunakan untuk menguji kefahaman adalah seperti berikut : a. maksud perenggan. Sebaik-baiknya.2. berikut diturunkan di antara ujian-ujian bacaan yang lazim digunakan untuk pengetahuan dan makluman sahaja. Untuk menguji kecekapan membaca. kerana ujian tersebut bertujuan menguji sama ada murid benar-benar faham bahan yang dibacanya. 6. dan ketepatan. Semua murid disuruh mula membaca pada masa yang sama. membaca iklan. . penggunaan indeks. novel. tetapi hampir kesemua ujian ini telah direka di Amerika Syarikat berpandukan data murid-murid disana. Kemudian setelah 10 atau 15 minit. kefahaman. satu cara yang mudah boleh digunakan. Soalan yang menguji sama ada murid dapat mengumpulkan maklumat penting dalam sesuatu perenggan. “SRA Reading Record” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid-murid gred 8 hingga 13. Soalan yang menguji pengetahuan murid mengenai makna perkataan. Bahan-bahan lain. dan perbendaharaan kata am. Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta yang dimaksudkan. Dengan itu. Memberi ujian yang direka oleh guru Berbagai-bagai cara mengesan dan menetukan kelemahan membaca dikalangan murid dapat dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah. amatlah baik jika masa yang digunakan oleh murid tidak dihadkan. surat khabar. Untuk menentukan bahawa murid faham bahan yang dibaca. d. “Iowa Silent Reading Test” : Sesuai untuk menguji bacaan murid gred 4 hingga 8. c. Masa pengujian ialah antara 15 hingga 25 minit. atau tidak begiti nyata dalam bacaan. “Gates Primary Reading Test” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid gred 1. atau bahan bacaan yang sesuai boleh digunakan. semua murid harus membaca bahan yang sama. peringkat kefahaman. makna ayat. graf. Dari jumlah perkataan yang dibaca dan masa yang digunakan. d. a. Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta semata-mata. Memberi ujian tara Ada banyak ujian tara yang boleh digunakan untuk menilai peringkat membaca seorang murid. kadar kecekapan membaca dapat dikira untuk semua murid dalam bilik darjah tersebut. dan 3. b. dan disuruh membaca dengan cepat. Tambahan pula ujian ini menguji pembacaan di dalam Bahasa Inggeris. Semua murid dalam bilik darjah disuruh membaca satu bahagian dari buku teks mereka yang belum dibaca mereka lagi. membaca peta. e. mereka boleh disuruh menjawab soalan mengenai perkara yang dibaca. b.5. perbendaharaan kata teknikal. Ujian ini menguji 10 kemahiran membaca iaitu kadar kecekapan. jadual. kepantasan. semua murid disuruh berhenti membaca. c. “Gates Reading Survey for grades 3 to 10” : Ujian ini menguji empat aspek pembacaan iaitu perbendaharaan kata.

kekurangan makanan. kerja pengajaran pemulihan harus jangan dimulakan kiranya masalah fizikal murid yang sepatutnya dapat dirawati. Bincangkan perkara mengenai buku. rancangan dan penilaiannya) harus dilaksanakan berdasarkan maklumat dari saringan dan diagnosis. atau penyakit teruk) maka masalah ini harus dirujuk kepada pihak berkenaan (klinik atau hospital). Berikan projek kecil. c. Kira-kira 95 % masalah penglihatan dapat diatasi dengan penggunaan kaca mata. Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa murid tersebut amatlah lembab dari segi kebolehan mental. Jika masalah yang dihadapi oleh murid berpunca dari rumah. 4. a. Perkara ini harus dimulakan pada awal tahun supaya masa tidak terbuang. .3. Tolong murid mencari dan memilih buku yang senang dan seronok baginya. kerana terpaksa membaca bahan bacaan yang terlalu susah untuknya. Murid-murid yang berkebolehan biasa dan berkebolehan lebih tinggi dalam bilik darjahnya harus diberi pengajaran biasa. maka berikut dikemukakan langkah-langkah untuk panduan guru bagi mengatasi masalah ini. Walau bagaimanapun. Oleh kerana murid lembab ini biasanya tidak suka membaca. maka guru harus mengajarnya lebih perlahan dengan menggunakan contoh dan unit-unit konkrit dalam usaha membina perbendaharaan kata mereka. Memilih murid untuk pengajaran pemulihan (tambahan) Setelah murid diberi ujian ( berbagai-bagai cara lain ) untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Cerita pendek.Dari ujian-ujian ini. Suruh murid membaca buku yang senang dan seronok baginya tanpa meminta ringkasan buku tersebut. Mereka ini harus diberi pengajaran asing atau mereka harus disatukan dengan murid yang sama kebolehan untuk diberi pengajaran pemulihan. Jika kecacatan fizikal yang menyebabkan kelemahan itu ( masalah penglihatan. pendengaran. atau aktiviti yang memerlukan pembacaan. d. di mana hendak mendapatkannya. atau zat makanan.1 Teknik am Pengajaran pemulihan ( iaitu kaedah. perlu ditegaskan di sini bahawa semua murid perlu memperbaiki teknik membacanya. 7. 4. b.3 Kaedah pengajaran pemulihan membaca dan penilaiannya. dan maklumat-maklumat seronok yang terkandung di dalamnya. atau tidak. tidak kira sama ada murid tersebut perlu pengajaran pemulihan. dongeng dan riwayat yang mengandungi perbendaharaan kata terhad amatlah sesuai untuk murid ini. masih belum diberi pertolongan. Untuk murid yang jauh ketinggalan dan tiada harapan untuk mengejar kemajuan rakannya dalam darjah yang sama. guru yang bijaksana mungkin dapat menemui ibu bapa murid tersebut untuk mengurangkan masalah ini jika masalah tersebut dapat dikawal. dan pengajaran pemulihan dapat dimulakan awal-awal lagi. guru bilik darjah dapat membuat skel norma atau purata bagi pembacaan untuk darjahnya atau untuk sekolahnya. guru harus memilih murid yang memerlukan pengajaran pemulihan. Walaupun demikian.

Murid harus diberitahu selalu mengenai kemajuannya. ada beberapa prinsip asas yang boleh digunakan. b. a. 4.2 Teknik khusus. Latihan-latihan yang banyak dan berbagai-bagai jenis harus diberikan. Kajian perkataan secara sistematik. Kajian punca perkataan.2. a. I. e. Walau bagaimanapun.Semua data yang dikumpulkan dari usaha saringan dan diagnosis harus dipertimbangkan dan digunakan untuk merancang sesuatu rancangan pemulihan.1 Teknik pengajaran pemulihan membaca. Keperluan murid harus diambil kira. atau pelajaran yang diikuti oleh murid harus penting baginya dan mirip kepada keadaan sebenar. Bahan yang baru dan lebih tinggi tidak dapat dipelajari selagi bahan asas belum dikuasai.3. 3. Menambahkan perbendaharaan kata Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa seseorang murid itu lemah . Latihan mengenai sesuatu semata-mata untuk latihan sahaja tanpa memasukkan perkara-perkara yang bermakna tidak akan menimbulkan kesan. Mencari ayat tajuk v . Beberapa teknik khusus boleh digunakan untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. a. Menambahkan perbendaharaan kata yang dilihat. Menyatakan tajuk utama iii . Latihan ii . Membaca selalu. Ini akan menggalakkan murid tersebut berusaha lagi. b. Kesilapan yang sering dibuat oleh guru ialah menganggap bahawa seseorang murid itu mengetahui lebih daripada kebolehannya yang sebenar. b. Membaca untuk maklumat penting i . Penggunaan kamus. Setip murid yang lemah amatlah berbeza jika dibandingkan dengan murid lemah yang lain. d. 2. e. Menambahkan perbendaharan kata. Latihan-latihan yang dapat melahirkan rasa puas hati murid akan mempercepatkan proses pembelajarannya lagi. Membaca sepintas lalu. Berikut diturunkan secara kasar teknik khusus yang boleh digunakan diikuti dengan pemerian tiap-tiap satu secara lebih terperinci. Kerja. 1.3. Menyatakan idea pusat. Mulakan pengajaran di tahap kebolehan murid. Rancangan pemulihan dan seterusnya teknik mengajar haruslah berpandukan maklumat setiap murid dalam rancangan tersebut. d. Murid harus merasa puas mengikuti pelajarannya. c. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali. c. Menambahkan kadar kecepatan membaca. Murid memerlukan pengalaman yang baru. carta atau rekodrekod lain. Membaca untuk maklumat terperinci. Kemajuan murid harus ditunjukkan kepada murid tersebut dengan menggunakan graf. 4. iv .

Perkataan yang susah mudah dipelajari dengan menggunakan latihan yang sesuai senarai berbagai-bagai latihan yang boleh digunakan adalah seperti berikut : i . ii . Perbendaharaan kata yang dilihat. kamus yang mudah harus digunakan. Bagi murid sekolah rendah. Maklumat mengenai kemajuan pemain akan dicatatkan pada tiaptiap akhir permainan. berlawanan. maka latihan latihan dalam perkara ini harus diaturkan. Kad-kad dicampurkan dan seorang pembantu akan mengambil satu kad lalu menanya pemain. Penggunaan kamus. vii . Membuat pasangan perkataan di satu senarai dengan senarai yang lain. jika tidak kad itu diasingkan dan akan disebut oleh pembantu. Senarai perkataan seperti ini biasanya terdiri dari sendi nama. adjektif. Cara yang paling berkesan untuk menambahkan perbendaharaan kata ialah dengan membaca selalu. Membuat senarai seerti.dalam perbendaharaan kata. Dalam konteks sesuatu ayat. dan hononim( perkataan yang sama ejaan dan bunyi tetapi berlainan makna ). Membuat senarai perkataan yang mewakili satu keluarga perkataan yang dibina dari punca yang sama. iaitu berapa kali betul dan salah. v . atau latihan yang memerlukan kemahiran menggunakan kamus boleh juga digunakan. Menukar perkataan khusus kepada perkataan am. Perkataanperkataan itu boleh ditulis diatas kad-kad. Pelajaran mengenai makna perkataan harus diperkaitkan secara langsung kepada ayat dalam konteks yang dibaca dan tidak boleh dikaji secara sendiri. sendi kata. Kajian perkataan secara sistematik. Membaca selalu. maka kad tersebut disimpan. ii . Contohnya adalah seperti berikut : i . adjektif. Sebelum memulakan seseorang murid dalam sebarang rancangan pemulihan membaca. Ujian. hinggakan semua perkataan itu dikenali. Kesan pembacaan dapat ditambahkan lagi dengan satu rancangan yang sistematik mengenai perkataan. a. iii . guru harus memastikan bahawa murid tersebut dapat mengenal perkataan-perkataan yang sering terdapat dalam sebarang bacaan. tanpa simbol dan definisi makna yang membingungkan. c. adverba dan berbagai-bagai permainan dapat direka oleh guru bersama dengan murid untuk menguasai perkataan-perkataan biasa ini. Ini adalah kerana aktiviti pembacaan bergantung berat kepada penguasaan makna perkataan yang mengcukupi. Mengisi tempat-tempat kosong dalam perenggan dalam perkataan dalam senarai. Membuat pasangan perkataan dalam jadual tertentu – seperti nama dengan . d. Seorang menjadi pemain dan seorang lagi pembantunya. makna perkataan yang tepat mudah dipelajari. iv . tiap-tiap satu perkataan diatas satu kad. b. nama. Dalam Bahasa Inggeris ada dua ratus dua puluh perkataan yang mewakili lebih dari 50% dari semua bahan bacaan biasa. Aturkan perkataan-perkataan sebagaimana ia mungkin terdapat didalam kamus. vi . Jika pemain dapat mengenal perkataan di kad tadi. Mencari perkataan lain untuk perkataan yang terlalu sering digunakan. Murid harus digalakkan menggunakan kamus. dan membaca berbagaibagai bahan bacaan. Cari makna yang sesuai dari kamus bagi perkataan yang bergaris. Kemudian dua orang murid boleh bermain dengan kad-kad ini. diikuti oleh pemain. seperti daun terup.

Kemudian makna imbuhan pula harus dikaji supaya makna sesuatu ayat itu jelas difahami dari segi makna asal dan bersama dengan imbuhannya. Satu daripada cara-cara itu adalah seperti berikut : w….. x . Cara yang mudah dan yang baik untuk menambahkan kecepatan membaca iailah dengan membaca selalu bahan bacaan yang mudah dibaca dan yang seronok. Sama ada Bahasa Inggeris. Banyak cara boleh digunakan untuk belajar menyebut bunyi perkataan. Apabila seseorang murid itu sudah mula pandai membaca. Memilih gambar dan membuat senarai perkataan yang sesuai dengan gambar tersebut. Murid yang lambat membaca biasanya kurang . Apakah bunyi yang anda sebut apabila sesuatu yang tidak disangka berlaku. Apakah bunyi yang anda sebut apabila meniup lilin? r…. Mencari perkataan yang sesuai untuk perkataan percakapan biasa. Menyimpan buku nota untuk perkataan. viii . a. seperti ‘member’. Kadar kecepatan membaca seseorang murid itu biasanya bergantung kepada tabiatnya. III. Menggantikan perkataan bergaris dengan perkataan serti. Menambahkan kadar kecepatan membaca. Dalam keadaan ini. Murid yang kurang cekap membaca biasanya lebih banyak mengetahui makna perkataan. Tahap yang rendah akan menggunakan perkataan yang mampu digunakan oleh murid ditahap itu. nama dengan kata kerja. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan dan digunakan dalam usaha menambahkan kadar kecepatan membaca. Bagaimanakah bunyi kucing berehat? Sy… Apakah bunyi yang anda sebut untuk memberi isyarat supaya Jangan bisang? C …. Membaca selalu. ‘best’. Gr… Apakah bunyi anjing apabila ia marah? (selain dari menyalak) Banyak lagi bunyi yang dapat ditambahkan kepada senarai ini dari pengalaman guru bilik darjah.. xi . menambahkan kadar membacanya adalah perkara yang paling mudah. II. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali. guru harus memberi murid pelajaran fonik (atau bunyi biasa). Kajian punca perkataan. Latihan seperti ini boleh digunakan untuk berbagai-bagai peringkat. Kajian makna asal sesuatu perkataan. dan sebagainya. kata kerja dengan adverba. iaitu tanpa menggunakan imbuhan akan memudahkan mengingati makna berbagai-bagai bentuk perkataan itu kemudian. Bermacam-macam lagi latihan boleh direka atas bijakpandai dan pengalaman guru.. atau Bahasa Malaysia banyak perkataan menggunakan imbuhan. ix . e. tetapi tidak dapat mengenalnya secara tulisan. Apakah bunyi yang anda sebut apabila bersin? Ow…Apakah bunyi yang anda sebut apabila kesakitan? O …. atau tahap kebolehan membaca. tiap-tiap satu perkataan diikuti dengan ayat. ‘relax’. sama ada dalam Bahasa Inggeris. atau Bahasa Malaysia.adjektif.

hingga enam kali untuk enam saat. perbendaharaan kata. atau rencana itu memerlukan setengah jam untuk dibaca dengan kadar biasa. pembaca terpaksa membaca pantas supaya rencana tersebut selesai dibaca pada masa yang terhad itu. Biasanya. Untuk tiap-tiap satu baris. “ satu-ribudua”. Walau bagaimanapun. Murid harus dapat membaca dan mengingat perkara yang penting sahaja. Penggunaan alat-bantu kadar membaca. Penggunaan masa yang terhad. Sebelum menggunakan teknik ini. minat dan latihan dalam sesuatu bidang yang tertentu. Antaranya adalah seperti berikut. iii .membaca. Berbagai-bagai alat lain boleh digunakan. b. pada mulanya setengahsetengah makna dalam rencana itu akan kabur sedikit. Berbagai-bagai alat Bantu kadar membaca telah direka dan dijual di negara maju. Beberapa latihan untuk mencapai matlamat ini dapat dikemukakan oleh guru. Cara yang kedua yang mudah digunakan untuk mempercepatkan kadar membaca ialah dengan menghadkan masa membaca. Untuk kegunaan guru bilik darjah di negara ini. kerana kefahaman membaca biasanya dikaitkan dengan isi kandungan. sedikit demi sedikit masa ini boleh dikurangkan agar kadar pembacaan murid tersebut bertambah cepat. Perkara yang diperkaitkan dengan kefahaman membaca ialah keadaan fizikal. dan perhatian sepenuhnya. Latihan kefahaman : seperti menanya soalan penting. sekeping kad akan digunakan untuk menutup baris yang baru lalu.guru harus mengira enam saat. atau rakan murid. Caranya seperti berikut : i . Dengan cara ini. i . Katakan murid tersebut mengambil masa tujuh saat untuk membaca satu baris. atau dengan mengira seperti “satu-ribu-satu”. kecerdasan akal. iv . tetapi kesemuanya menggunakan prinsip yang sama. hadkan masa ini kepada dua puluh minit pula. Apabila murid tersebut telah membaca satu. dan sebagainya. memberikan tajuk yang sesuai. pengalaman membaca. cara yang paling mudah dan murah untuk menambahkan kecepatan muridnya membaca ialah dengan menggunakan sekeping kad yang ditolak oleh guru. kadar membaca. atau dua baris. tetapi lama-kelamaan perkara ini dapat diatasi. dan kecekapan tertentu. Dalam mengikuti cara ini. Panduan am untuk menambahkan kefahaman tidak dapat diberikan. ii . maklumat penting. bukan semua perkara dalam sesuatu perenggan itu penting. Masa ini boleh dikurangkan kepada enam saat. guru harus memastikan kadar pembacaan seseorang murid terlebih dahulu. Membaca untuk maklumat penting. dan membaca perkara yang tidak penting ini dengan teliti adalah membuang masa sematamata. Menambahkan kefahaman membaca Tujuan utama semua rancangan membaca ialah untuk menambahkan kefahaman. Katakan sesuatu cerita. beberapa keperluan membaca dapat dilatih oleh guru. dan sebagainya. sama ada dengan menggunakan jam. rasa hati. a. Suruh murid membaca sesuatu bahan seperti biasa. c. Perkara lain tidak perlu diingat. . IV. Mereka hanya membaca buku teks sekolah yang memerlukan bacaan perlahan.

Kemahiran dekod mengenal perhubungan fonem-grafem Analisa fonetik perkataan. dan menilai kemahiran yang diperlukan muridnya supaya dapat membaca. menggabungkan teknik dan bahan pengajarannya. sebab bentuk keseluruhan bahan itu sudah diketahui. Berbagai-bagai bahan bacaan boleh digunakan untuk tujuan ini. guru pemulihan membaca membaca perlu mengajar. diftong dan dwilambang. petikan dan sebagainya tidak perlu dibaca. Apabila seseorang murid membaca sepintas lalu. Menyatakan idea pusat : di dalam sesuatu perenggan. iii . kerana ini akan mengurangkan masa membaca bahan tersebut sepenuhnya. iv . Contohnya ialah membaca langkah-langkah tertentu untuk ujikaji. Bacaan seperti ini memerlukan perhatian yang sepenuhnya agar perkara-perkara kecil dan terperinci tidak tertinggal. Kadang-kadang ayat ini mungkin terletak dimana-mana sahaja dalam perenggan tersebut. Sebagai kesimpulan. Kemahiran kefahaman. bukanlah bermaksud membaca dengan penuh ertikata membaca.ii . iii . mengikuti peraturan mengenai penggunaan sesuatu alat dan sebagainya. melihat jadual isi kandungan. Sebaik-baiknya sebelum membaca sesuatu bahan bacaan ( kecuali cerita yang seronok) maka lebih baik jika pembaca membaca bahan itu sepintas lalu secara kasar dahulu. Kemahiran membaca secara automatik. Berikut diturunkan kemahiran ini untuk panduan guru dan untuk memastikan bahawa murid tersebut telah menguasainya. atau untuk mencari maklumat penting. Membaca untuk maklumat terperinci. b. Perkaitan perkataan yang dilihat dengan perkataan yang diingat dan disebut : bersama maknanya. Kadang-kadang murid perlu juga membaca Sesuatu perkara dengan terperinci. seperti tajuk kecil. Membaca sebuah buku sepintas lal. ii . Kemahiran dekod : kemahiran persepsi Persepsi visual setiap huruf Persepsi visual urutan huruf Persepsi pendengaran sebutan bunyi – konsonan. ia hanya mencari maklumat yang dikehendakinya seperti. Mencari ayat utama : latihan mencari ayat utama dalam sesuatu perenggan harus diberikan juga. Memberi makna sesuatu fakta Memahami makna satu urutan fakta ( perenggan atau cerita ) . khususnya untuk membolehkan murid yang sudah lancar membaca untuk memilih buku yang ingin dibacanya. Analisa struktur perkataan. Perkara-perkara kecil. Membaca sepintas lalu : kebolehan membaca sepintas lalu harus diajar awal. dan melihat bab-bab tertentu secara kasar sahaja tanpa membaca tiap-tiap perkataan. v . Mengarang tajuk utama : seperti contoh tajuk di surat khabar. murid tidak tahu bahawa kebanyakan perenggan mempunyai ayat utama yang biasanya terletak di permulaan. Persepsi pendengaran perkataan dalam urutan. Biasanya. i. atau di akhir perenggan.

Setelah dianalisis keputusannya. Membuat seperti yang diarahkan. Mengikuti satu urutan arahan (seperti dalam resepi) Mencari perhubungan yang menyebabkan sesuatu. bab dan perenggan) sebagai panduan untuk mencari idea penting Mengelaskan bahan kepada tajuk-tajuk tertentu. Membuat rencana kasar dan ringkasan. Meramal sesuatu akan terjadi atau berlaku. Menggunakan bahan rujukan (panduan telefon.3. Mengetahui urutan abjad Mengetahui dan dapat menggunakan berbagai-bagai bahagian buku (tajuk.3 Ujian pra Ujian ini dijalankan kepada semua murid yang terlibat untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat menguasai kemahiran membaca pada peringkat asas. ( rujuk jadual 1 ) Jadual 1 : keputusan ujian pra Markah % Jumlah murid Peratus 10 12 55 20 3 14 30 5 23 . kamus dan sebagainya) Membaca peta.jadual. Menggunakan fail-fail dan bibliografi. 4. glosari. dan carta. Menyelesaikan masalah. Menilai maklumat untuk kepentingan dan keesahannya. jadual isi kandungan. iv .graf. termasuk mencari maklumat yang diperlukan. majority murid-murid gagal menguasai kemahiran membaca peringkat asas terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata KV dan KVK. Kemahiran belajar.Membuat kesimpulan atau penutup Membuat atau mengingat perkara-perkara yang terperinci dalam sesuatu cerita. dan sebagainya) Menggunakan format buku ( susunan buku kepada bahagian tertentu. indeks.

Oleh yang demikian. Mereka akan membaca di stesen ini setelah guru mengesahkan yang mereka berjaya melaksanakan aktiviti yang diberi.40 1 4 50 1 4 60 0 0 70 0 0 80 0 0 90 0 o 100 o 0 Jumlah 22 100 Dapatan di atas menunjukkan: a ) 4 % murid berjaya mendapat markah > 50% b ) 27% murid mendapat markah antara 30% . Memandangkan kaedah lebih menjurus kepada kebolehan seseorang.40% c ) 69% murid mendapat markah < 20% Dapatan daripada analisis ini jelas menggambarkan kepada kita betapa pentingnya rawatan segera dilakukan agar masalah ini dapat diselesaikan. Pengkaji telah memilih untuk menggunakan kaedah pembelajaran masteri di dalam bilik darjah. Murid yang telah berjaya membaca bahan yang disediakan di stesen ini dengan lancar akan diberi hadiah.3. maka ia amat sesuai digunakan untuk kumpulan sasaran. disediakan dengan pelbagai bahan bacaan seperti : a) kad suku kata b) kad perkataan c) kad ayat d) carta cinta pendek.3. aspek utama yang diberi penekanan adalah pembelajaran . Dalam kaedah pembelajaran masteri. beberapa tindakan telah dilakukan bagi memulihkan muridmurid ini. Stesen bacaan Pengkaji telah menyediakan ‘Stesen bacaan’ di salah satu sudut di dalam kelas. Di stesen ini. 4. Stesen ini diwujudkan bertujuan memberi ruang kepada murid-murid untuk mengisi masa terluang selepas selesai sesuatu aktiviti. Aktiviti ini dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan. 4.4.1 Aktiviti Rawatan i. Murid berlumba-lumba menyelesaikan aktiviti dengan jayanya untuk melayakkan mereka pergi ke stesen bacaan. Kaedah pembelajaran masteri telah dipilih memandangkan kumpulan sasaran merupakan golongan yang melakukan sesuatu mengikut minat.4 Rawatan Tindakan awal yang dijalankan bagi membantu murid-murid ini menguasai kemahiran membaca terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata kv dan kvk ialah dengan mengenal pasti kaedah pengajaran yang sesuai.

2. dalam kaedah ini murid dapat beralih ke tahap yang lebih tinggi selepas berjaya pada tahap sebelumnya.mengikut kebolehan. Stesen 2 Di dalam stesen ini. Murid-murid dikehendaki mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan warnawarna tulisan pada kad tersebut. secara tidak langsung dapat menarik minat mereka terhadap proses P & P. Lawatan ke Zoo Melaka telah dibatalkan . Ibu memasak nasi lemak di dapur. aktiviti ini dapat membantu murid membaca dengan cepat. sekiranya kumpulan sasaran diberi tugasan yang mereka boleh lakukan mengikut kebolehan sedia ada. Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini. Secara tidak langsung. Selain itu. Akhir sekali. Adik saya gemar melukis gambar pemandangan 4. Hobi kakak saya membaca buku cerita. pembelajaran masteri lebih memberi peluang individu itu untuk bertindak atas usaha sendiri tanpa arahan guru. Oleh itu. 3. Kaedah ini lebih kepada konsep pembelajaran kendiri iaitu guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Ia bertujuan untuk memudahkan kumpulan sasaran mengenal pasti dan membezakan antara suku kata KV dan KVK. pengkaji menyediakan kad perkataan yang mengandungi gabungan suku kata KV dan KVK seperti : kad perkataan : buku¬ meja memasak tembikai Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada perkataan tersebut. pengkaji menyediakan kad yang mengandungi ayat tunggal yang mudah seperti: KAD AYAT 1. Kad suku kata ba + kul = bakul ja + lan = jalan se + ko + lah = sekolah Penggunaan tulisan berwarna pada setiap perkataan juga adalah penting. Malahan penggunaan warna pada suku kata juga dapat memudahkan murid untuk mengeja ataupun membaca sesuatu perkataan yang diberi. Stesen 1 Di stesen 1 bahan yang digunakan adalah dalam bentuk kad suku kata yang menggabungkan KV dan KVK seperti ‘bakul’ dan ‘jalan’. Stesen 3 Di sini.

tanda baca. membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna. Kemudian murid dikehendaki menyebut suku kata berwarna dan membatangkan perkataan.4 TEKNIK PENGAJARAN PEMULIHAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Hammil¬ dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan. Dengan demikian. Aktiviti yang dijalankan adalah seperti: a ) Menjana idea . Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis. masalah emosi. Stesen 4 Di stesen 4 ini. b.murid membaca tanpa perlu mengeja. iaitu membaca dan memahami teks bacaannya.3. Kemudian pengkaji bersoal-jawab untuk mengetahui tahap kefahaman murid terhadap ayat yang dibaca. Mercer (1985) yangbersetujuh dengan pendapat Hidreth (1947) menyatakan bahawa punc utama ialah masalah ’psikomotor’. Objektif¬ utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca. c ) Membandingkan persepsi murid dengan cerita sebenar pada gambar sebagai pengukuhan.murid bercerita berdasarkan gambar untuk mencungkil pengetahuan am dan sedia ada. huruf. murid dapat menguasai dua kemahiran serentak.) Bacaan terus . ‘Big Book’ adalah sebuah buku yang dibesarkan (enlarged) mengandungi gambar-gambar berwarna dan menarik. Ayatnya adalah pendek supaya murid lebih berfokus kepada latar belakang.Ini adalah sebagai pengukuhan aktiviti di stesen-stesen sebelumnya. Dapatan daripada analisis ini jelas menunjukkan ada peningkatan berlaku walaupun tidak secara keseluruhannya 4. d ) Penilaian 4. pengkaji menyediakan ‘Big Book’ .Dalam melaksanakan aktiviti ini. Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis. kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang .5 Ujian Pos Ujian pos diberikan kepada kumpulan sasaran setelah proses rawatan selesai dijalankan. kemahiran belajar dan membentuk makna. guru menggunakan dua langkah a ) Pengukuhan Pengkaji meminta murid mengeja dan membatangkan suku kata. b ) Pengayaan Pengkaji meminta murid-murid membaca terus ayat tunggal yang diberi. Murid-murid yang mempunyai masalah¬ pembelajaran mempunyai masalah menulis. mengeja.Ia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan teknik yang dilaksanakan.

. Bagi masalah ini. Guru juga boleh mengadakan muzik latar yang sesuai untuk menarik minat murid ketika menulis. lihat contoh berikut Ada juga murid yang tidak dapat menulis dengan sekata (uniform). Untuk mengatasi masalah ini cuba latih tubi murid menulis huruf mengikut jark hujung jari atau diukur dengan jarak sebatang pensel. Perhatikan cara dia memegang pensel dan kedudukan tangannya di atas meja ketika dia menulis untukmemastikan pergerakan yang betul. bercelaru. arah tulisan yang tidak betul. guru hendaklah membimbing pergerakan tangan murid berkenaan.4. Selain daripada di atas. 4. Kenyataan ini dapat dikukuhkan lagi dengan perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos yang telah dijalankan ke atas mereka. guru hendaklah berulang kali mengajar konsep saiz dengan menunjukkan fungsi setiap garisan di atas kertas. Selain itu. Contohnya.lemah. Aktiviti menulis ini juga boleh digabungkan dengan permainan untuk menghindari kebosanan murid jika guru terlalu kerap menggunakan teknik latih tubi. Bagi masalah menulis bentuk huruf yang tidak betul dan berbentuk huruf senget. Hasil dari ujian pos yang dijalankan terhadap kumpulan sasaran dapat menjelaskan bahawa kaedah pembelajaran adalah faktor penting untuk meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran. Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat. ia turut meningkatkan keyakinan diri murid untuk terlibat dalam proses P & P. Satu lagi masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid dalam tulisan mekanis ialah tulisan yang terlalu sesak atau terlalu jarang.5 Kesimpulan Dapatan dari kajian yang dijalankan terbukti menunjukkan kaedah pembelajaran mengikut kebolehan (stesen) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bacaan kumpulan sasaran secara positif. Jika menulis terlalu besar atau terlalu kecil. senget.1 CARA MELAKSANAKAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Wiedorholt. guru boleh menggunakan kebijaksanaan dan kreativiti sendiri untuk membantu murid menulis dengan betul dan sempurna.terlalu jarak atau terlalu dekat. terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis. 4. guru hendaklah meletakkan kertas lurus sebagai panduan untuk murid menulis. Kaedah Pembelajaran Masteri yang cuba diterapkan oleh pengkaji menampakkan hasil yang membanggakan. Huruf c hendaklah ditulis di dlam garisan. Hammil dan Brown (1983) mencadangkan guru-guru sekolah¬ rendah memperuntukkan 10 hingga 15 minit setiap hari untuk mengajar tulisan tangan (mekanis).

Bahan yang diberi juga tidak boleh terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. Perubahan sikap yang positif kepada kumpulan sasaran turut membantu kejayaan mereka. Malahan semangat ingin berjaya yang ditunjukkan oleh mereka amat mengagumkan.1 Cadangan pembelajaran Murid bukan hanya memerlukan satu pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inovatif yang dapat menarik perhatian mereka tetapi yang sama penting ialah satu strategi yang dapat membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar agar proses P & P boleh dianggap berkesan. Ini adalah kerana setiap aktiviti yang dirancang dapat diikuti dengan penuh minat. . Disebabkan semangat ingin berjaya telah wujud dalam diri mereka. respons baik yang diberi oleh mereka terhadap P & P secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan guru.5. Selain itu. kumpulan sasaran merasakan diri mereka lebih dihargai dan secara tidak langsung telah berjaya meningkatkan keyakinan diri mereka. 4.Melalui kaedah ini. peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. Kumpulan sasaran juga lebih berminat untuk menyertai setiap aktiviti yang dijalankan kerana mereka memahami apa yang dipelajari. dengan sendirinya murid-murid ini menggunakan masaterluang dengan aktiviti membaca bahan yang disediakan . Walau bagaimanapun. Oleh yang demikian. wujudlah suasana P & P yang lebih menyeronokkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->