P. 1
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

|Views: 416|Likes:
Published by Jian Liang Fam

More info:

Published by: Jian Liang Fam on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KONSEP Dalam proses Pendidikan , Pendidikan Pemulihan Khas ialah : “ Satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid–murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira sebagai asas menjadi Fokus Kurikulum Baru Sekolah Rendah” . MATLAMAT Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahirankemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempuh masa yang ditetapkan. TAKRIFAN AE Tanseley dan R. Culliford “ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa, ” M. F . Clough “ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak. ” Sharifah Rahman Ali “ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi , yang sederhana dan di bawah paras sederhana . Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded).” ” Kanak-kanak Pemulihan Khas adalah kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M pada masa yang sepatutnya.” Strategi Pelaksanaan Pencalonan Murid i) Murid yang tidak melepasi Ujian Pelepasan KIA2M ii) Pencalonan murid boleh dibuat oleh: * guru mata pelajaran / guru kelas * guru besar * ibu bapa iii) Murid KIA2M yang telah berjaya dalam Ujian Pelepasan I atau 2 tidak boleh dicalonkan. Pengumpulan Maklumat i) Maklumat peribadi dan prestasi murid dapat menolong guru pemulihan khas memahami murid yang dicalonkan dan membuat keputusan samada murid perlu mengikuti program pemulihan khas atau sebaliknya. Guru pemulihan khas juga dapat mengetahui tentang kesihatan dan taraf sisio-ekonomi murid. ii) Maklumat tersebut boleh didapati dari: a) Guru besar – berdasarkan rekod murid, pemerhatian dan perhubungan b) Guru Kelas – boleh menambah maklumat dengan mengambil tahu kehadiran, ketepatan masa kesekolah dan perhubungan dengan murid-murid lain. c) Ibubapa – boleh memberitahu tentang tingkah laku umum, kegemaran dan perkaraperkara yang tidak digemari serta sikapnya terhadap pelajaran.Perbincangan dengan

ibubapa amat digalakkan bagi membolehkan pelaksanaan program pemulihan khas berjalan lancar.

Ciri-Ciri Kanak-Kanak Pemulihan Antara ciri-ciri kanak-kanak pemulihan ialah; a. Emosi dan Tingkahlaku i. Perasaan rendah diri. ii. Perasaan risau. iii. Perasaan sedih, hiba atau duka. iv. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran. v. Perasaan takut akan perkara-perkara baru. vi. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan. vii. Pasif. viii. Malas b. Sosial i. Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggu kawan-kawan. ii. Lemah / kurang interaksi dengan rakan. iii. Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku. iv. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan. v. Menangis - enggan masuk darjah. vi. Hyper aktif. c. Kesihatan i. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan. ii. Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus). iii. Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan). iv. Lemah gerakkan motor-kasar dan halus. v. Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk. vi. Kurang menjaga kebersihan diri. d. Kesediaan Belajar i. Belum bersedia untuk belajar. ii. Perbendaharaan kata kurang. iii. Lemah pemahaman. iv. Kurang keyakinan diri dan rangsangan. v. Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat. e. Pengamatan i. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan. ii. Lemah pendengaran bunyi dan rentak. iii. Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah. iv. Lambat mengkelaskan benda. v. Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru. vi. Tidak dapat menyelesaikan masalah.

vii. Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang. viii. Tidak kreatif. ix. Lemah pergerakan dan perbuatan. x. Lemah daya pemikiran/ingatan. xi. Tidak boleh mengingat kembali. Mengenal pasti Murid Pemulihan Khas 1. Melalui perbincangan dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. 2. Rekod-rekod prestasi 3. Rekod kesihatan 4. Kerja-kerja harian murid 5. Laporan Adab Belajar ( LAB ) 6. Melalui pemerhatian 7. Punca-punca lain yang diperolehi TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 1. PENGENALAN Pendidikan Pemulihan adalah satu cabang pendidikan khusus bagi mengatasi serba sedikit tentang masalah pendidikan yang timbul pada masa kini, khasnya bagi kanakkanak yang nyata sekali menghadapi masalah pembelajaran serta tecicir dan ketinggalan dalam alam pendidikan jika dibandingkan dengan tingkat kebolehan lahiriah mereka. 2. PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS Guru Pendidikan Pemulihan Khas memainkan Lima Peranan Penting seperti berikut: 2.1 Peranan Sebagai Penilai ( An Assessment Role ) 2.1.1 Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pemulihan khas. 2.1.2 Menjalankan Ujian Diagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajaran yang khusus yang dihadapi oleh murid-murid. 2.1.3 Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun. 2.2 Preskriptif ( Presciptive Role ) 2.2.1 Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu. 2.2.2 Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan

2 Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka.5.2.2 Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan.2 Membantu guru-guru asas dalam hal: 3.4. 3. 3.42 Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M..4 Mengajar sebagai guru pembimbing untuk membantu guru mata pelajaran asas sekiranya keadaan memerlukan. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid Tahun 1 hingga 3.1 Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun 6. 2.5.1 Mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan sama ada di kelas biasa atau kelas khas. kesihatan dan keterangan lain mengenai latar belakang murid. 3. ibubapa.2.3 Peranan Pengajaran (A Teaching Therapentik) 2. 2.5 Peranan Perhubungan ( A Liaison Role ) 2.2. .4 Peranan Khidmat Bantu ( A Supportive Role ) 2. 3.memerlukan.1 Mengajar dan membantu murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah kemahiran asas 3M.3.2. pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku. 2. TUGAS GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 3. 3. 3. 2. doktor.3. 2.3 Berjumpa dan berbincang dengan guru .2 Mengajar bersama-sama dengan guru mata pelajaran sebagai “ team teaching ” / “ guru pendamping ” sekiranya perlu. 2.1 Membantu guru-guru merancang dan penambahbaikkan aktiviti-aktiviti dan bahanbahan pengajaran dan pembelajaran.3 Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan khas.1 Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid.

5 Lembaran Kerja 3.4 Hasil-hasil temubual dan rujukan 3.8 Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajkan murid-murid pemulihan di sekolah. 3.2 Borang Latar belakang Murid Pemulihan. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi: 3.3 Borang Pengumpulan Maklumat.5. 3.7 Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan memerlukan.4.5 Menyediakan fail diri bagi setiap murid pemulihan.3.1 Laporan prestasi murid. 3. 3.5.5. 3.6 Hasil Penilaian yang telah dijalankan.4. Fail diri murid mengandungi: 3. 3. .5.6 Membentuk jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.7 Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.4.3 Laporan kesihatan murid.2 Latar belakang murid.4 Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan. 3. 3.4.5.1 Borang Pencalonan. 3.4 Ujian Saringan dan Diagnostik 3.5. 3.5.

7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif. 1.2. 1.2. 1. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1.2. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak. 1. 1.2. Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa.2. Kemahiran Bacaan c.2.1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN 1.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri.2.1. Kemahiran Lisan b. 1.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami. Kemahiran Tulisan d. 1. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial. 1. Jika ditinjau dengan teliti. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a.2. Dia akan cuba . dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur.

. Bagi setengah-setengah bahasa. konsep dan kemahiran mendengar perkataan.Memahami urutan atau sekuan.Mengikut arahan. perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. .Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. . Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. mengenal dan mengamatinya. 1.Mendengar secara kritikal.3: KEPENTINGAN LISAN Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. nada (tekanan suara ).Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran katakata atau ayat dalam intonasi.meniru serta menuturkannya berulang-ulang. . licin dan lancar.Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. dia seharusnya dapat mengecam. 1. . mengajuk dan seterusnya bercakap. jeda serta helaan yang betul.Memahami perkataan. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan. . . Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis. Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: .Menentukan idea utama / terpenting. Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan . .” auding” . . Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan.Mengingat kembali.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar.

1. 1. . Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. intonasi dan tekanan suara. .2. . Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid.Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran.mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. Dengan itu mereka akan lebih berani.5. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa.1. Struktur ayat. Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka.Mendengar secara kritikal. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran muridmurid. Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. . Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. 1.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1. Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan.4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. .5. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: .

6.5. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian.1.5.7.6.3. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal. 1. pertandingan dan sebagainya. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran.6.6. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang.2.1. 1.1. bernas dan mudah.1. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan. Semasa murid-murid meniru sebutan.6.3.6. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur.5. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.5.1.1. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid.1.5. 1. 1. 1.4.1. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. 1. 1.1.6. 1. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri. Pilih.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1. Ketika menyampaikan pengajaran.6.6.5. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.5.6. 1.1. 1.6. . Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. 1.8.4.7..1.1.6.9. 1. 1. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.

Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. KEMAHIRAN BACAAN 2. b. d. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic . Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman. Diskriminasi: Mengecam. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang. 2.2. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan maknamakna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan. KESEDIAAN MEMBACA . MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a. Turutan : Memahami giliran. Sintesis : Membuat kesimpulan 2. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a.4. 2.3.3. mengamati serta memahamkan kandungannya. c.2. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a. b. Pendengaran : Pendengaran yang jelas. urutan dan sekuan. mencari dan membezakan / mengasingkan. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar. e.2 PROSES BACAAN 2. Seni bahasa : Mendengar. 2.2. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a.2.2. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. 2. bertutur. membaca dan menulis.2.1.

Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik.3. 2.4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: . 2.4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2.KEADAAN FIZIKAL . .3. EMOSI. .2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai.5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) .3.Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am. .1.3. .1.Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza.Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu.6PENGUASAAN BAHASA . murung.Umur: Peringkat umur yang berbeza. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan. . tidak suka bercakap dan lain-lain. 2.1.Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya. .1. 2.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang.Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi.1. 2. . rasa dan cita rasa. . .3.1.Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak.3. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu.Diskriminasi Penglihatan.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca. 2.Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca .Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca.Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya.3.Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal.3.1 BENTUK HURUF . FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2.4. .1. 2.Diskriminasi Pendengaran.1. MOTIVASI DAN SAHSIAH .

. .Merangkak-rangkak.Huruf terbalik. .Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup.4.Bunyi huruf yang seakan-akan sama.Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda. 2. . .Salah memecah / membatang suku kata.Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata.Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. . .Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan . . . . . . .Mengeja sebelum membaca.Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut.Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding.Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata.Mengulang.Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan..4.Penilaian . . . . .Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal. .Pelaksanaan. .Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya. .Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut. .Membaca mengikut loghat. 2.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.Pembalikan perkataan. . .Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. . 2.Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. .2 PERINGKAT SUKU KATA . . . 2.Susun strategi pemulihan.Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah.Menyebut perkataan mengikut loghat.3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN .4.4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT .Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya. .4.Mengenal pasti kanak-kanak.Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.Tertinggal.Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama.5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA .

Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun.3 KEMAHIRAN TULISAN 3. fikiran serta perasaan dengan baik. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. fikiran dan idea.1. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti . menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini).2.3. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. perhubungan serta matlamat hidup. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca.jari serta kordinasi mata tangan. syair. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3. 3. tangan. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. pantas dan cekap. Untuk menyediakan.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. bahkan juga seluruh insan umumnya. PERANAN TULISAN Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. menyemai. DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan.

Lain-lain yang berkaitan. 3.3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : .Membina ayat. . . Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. teka-teki dll.Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : .Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan.menggunting.Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong. sajak. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. .Mengarang cerita. 4. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa . dari atas ke bawah dan lain-lain.Kemahiran mengawal dan memegang pensel. . menampal. .Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil.3.Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan.Masalah pembalikan huruf atau perkataan. 2. . 3. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan.3. cara memegang alat tulis.Menulis surat kiriman.2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan . membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan.Mengarang pantun. 3. mengoyak. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. . 3.Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan . MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN . . . mengenal. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit.Meneliti. . menguli tepung dan lainlain.3. menganyam. Menguasai gerak tangan bebas. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa.Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul. . .

. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca.1.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul.Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. EJAAN 4. 4.. . Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. . PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4. Lemah dalam ingatan penglihatan. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.Menulis dengan meninggalkan huruf.1. . Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam.Mengulang garis-garis huruf yang ditulis.4. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. 3. 4. . tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul. . . . CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. perkataan atau imbuhan.2. . Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih.2.Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya.Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah.Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan.Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. Memberikan penerangan.

Lemah dari segi Analisis Pendengaran. . .Mendiskriminasi perkataan. . 4. . .Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak. tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll.Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan.Membina perkataan di dalam perkataan.Permainan teka teki.Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2.2. AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA . .Permainan Silang kata.3. . . PELAKSANAAN 5.Masalah penglihatan seperti rabun dan juling. .Mencari perkataan berlawan. MENGENAL PASTI MASALAH 3.. . .Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. PENILAIAN . 4.2.Melengkapkan atau menambah perkataan.Membina perkataan berirama ( sama di pangkal. berganda dan jantina. .Kemungkinan lemah dalam bacaan. STRATEGI PENGAJARAN 4. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.

bantuan kewangan atau lain-lain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah.3 Berdasarkan pemerhatian guru.2.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1.2 Berdasarkan PKBS. 2. biarkan. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan . ibu bapa. 3. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas. atau 1. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2.3. 2. Jangan teruskan ujian. guru darjah.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2.2.2. 2. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan. iaitu LISAN.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab. 2. atau kesemua di atas.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar.2. guru Bahasa Melayu. pendengaran atau pertuturan. · Jika masalah tersebut ’agak berat’. KPM) 2. dengan cara kaunseling. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil. atau 1.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan.1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi. .1. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1.2.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut. Guru tengok cara murid menjawab. 2. Masa menjawab tidak terhad.4 Beri sehelai demi sehelai. STRATEGI PENGAJARAN 3. dan lain-lain Perlu diselesaikan terlebih dahulu.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri. MENGENAL PASTI MASALAH 2.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab. 2. PRAKTIK DAN BERTULIS.

3. agar mudah dirujuk. .3 Tampal senarai masalah di fail murid.2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid.3.

penggunaan dan organisasi bahan grafik. kebolehan berbahasa. Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata. dan pengalaman sedia ada. Justeru. struktur cerita. Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul.Pemulihan Membaca. kendungan bahan. Justeru. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini. Aktiviti Pemulihan Bacaan. Pengajaran bunyi vokal. Pengenalan Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti: Bibir • Gigi • Gusi • Lelangit keras • Lelangit • lembut Anak tekak • Lidah • Rongga tekak • Rongga mulut • . dan konsonan juga perlulah ditekankan. pengetahuan. 1. panjang pendek ayat. diftong. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza. b) Faktor yang ada pada bahan bacaan.

menilai jawapan mereka dari soal selidik guru. dan seorang guru pemulihan ditugaskan untuk mengajar murid-murid ini. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut.1 Cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan Pada masa ini. Sebelum Sesutu rancangan pemulihan dapat dijalankan. Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain diasingkan. 4. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yang kebetulannya membawa berbagai-bagai makna negatif). Selaras dengan keperluan kurikulum di sekolah rendah yang mementingkan kebolehan membaca. 6.2. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. sama ada bidang membaca. .4. Cara-cara ini adalah seperti berikut : 1.2 Pemulihan membaca 4. berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan dalam 3M. langkah yang kedua ialah diagnosis. iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja. Beberapa cara dapat digunakan untuk membuat tindakan saringan dan diagnosis untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. menulis dan mengira. 2. memberi ujian yang direka oleh guru. 3.0 Aktiviti Pemulihan Tulisan 4. Peperiksaan penilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuan mengesan kelemahan murid untuk dibetulkan. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. memerhatikan murid yang sedang membaca. mengkaji pergerakan mata murid ketika membaca. Kemudian. 4. 7. atau diberi pemulihan dalam darjah empat. 5. Setakat mana perkara ini dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan dan kesanggupan guru-guru darjah empat. Langkah ini diberi nama saringan. menulis atau mengira. memberi ujian tara. menulis dan mengira. memilih murid untuk pengajaran pemulihan (atau tambahan).1 Saringan dan diagnosis. rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolah ditumpukan di sekolah rendah. menggunakan buku bacaan yang telah dikelaskan.

iaitu murid tersebut tidak menukar muka surat yang dibaca dengan kadar sepatutnya. dan terus membaca serta ia akan dapat kepuasan dari membaca. Tidak duduk senang. b. perkara-perkara seperti diatas haruslah dikaji dengan teliti oleh guru untuk menetukan perkaitan diantara tabiat tersebut dengan sesuatu kelemahan membaca. Membaca sesuatu muka surat terlalu lama. Guru boleh menyediakan dan memberikan soal selidik mengenai tabiat membaca kepada murid. d. Majalah apakah yang selalu anda baca? Mengapa? 7. Apa yang anda buat jika anda tidak berada di sekolah? 2.Sebagai panduan. 1. Dari manakah anda dapat buku untuk dibaca? 6. Cara-cara mengesan murid yang mempunyai masalah membaca ialah dengan memerhatikan murid yang membuat perkara berikut : a. c. Menggunakan buku yang telah dikelaskan . 1. Apakah jenis buku yang anda suka baca? Riwayat hidup Pengembaraan Cerita binatang Dongeng Berita 4. atau tidak diminatinya. selalu bergerak-gerak dan melihat keluar ketika membaca. Perbuatan atau tabiat diatas mungkin menunjukkan bahawa bahan bacaan yang sedang dibaca oleh murid tidak sesuai. e. Menilai jawapan dari soal selidik mengenai tabiat membaca. Berikut diturunkan satu contoh soal selidik yang dapat digunakan oleh guru. Walaupun demikian. Menggerakkan kepala (dan bukan mata) ketika membaca. Adakah anda suka membaca majalah dan buku? 3. Tarikh : ………………………. Menggunakan jari atau pensil sebagai petunjuk ketika membaca sesuatu barisan. Tujuan dan matlamat sesuatu rancangan membaca ialah agar murid mempunyai tabiat membaca. Namakan buku-buku yang telah anda baca pada tahun lalu dan tandakan buku yang anda suka. Menggerakkan bibir ketika membaca yang sepatutnya tidak perlu. Apakah cita-cita anda apabila dewasa? 3. biasanya lebih daripada satu cara digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Kerja sekolah jenis apa yang anda suka? 8. Jawapan-jawapan dari soal selidik ini dapat digunakan oleh guru untuk mengesan sesuatu masalah khusus dengan lebih lanjut. Nama murid : ……………………. Memerhatikan murid yang sedang membaca. 2.. 5.

Jika ada buku yang telah dikelaskan mengikut darjah. Dari kiraan ini. 10 perkataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 llllllllll = 10 perhentian = 15 pematahan balik = 10 perhentian llllllllll jumlah : 20 perhentian 5 pematahan balik Pergerakan mata ketika membaca seperti ini adalah petunjuk semata-mata untuk beberapa proses yang berlaku dalam otak ketika membaca. maka murid yang disyaki mempunyai kelemahan membaca boleh disuruh membaca buku tersebut. beberapa maklumat telah diperolehi. Rancangan . 4. b. atau kelas bahan bacaan hinggakan murid tersebut benar-benar dapat membaca pantas dan faham bahan bacaan yang dibacanya. manakala bahan sejarah mungkin didapati lebih senang. Untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. Pakar-pakar psikologi telah mengkaji pergerakan mata ketika membaca. Ketika proses membaca. manakala seorang murid berkebolehan biasa di Gred 8 di Amerika Syarikat ( tingkatan 2 di Malaysia) membuat 93 perhentian untuk membaca jumlah perkataan yang sama. murid darjah dua tadi membuat 50 pematahan balik untuk 100 perkataan (5 pematahan balik untuk 10 perkataan). Biasanya. tidaklah betul jika matlamat pengajaran pemulihan ialah untuk melatih pergerakan mata semata-mata. Antaranya adalah seperti berikut : a. Dari kajian mereka. Contohnya seorang murid darjah dua di Amerika Syarikat didapati telah membuat 200 perhentian (lompatan) untuk membaca 100 perkataan (20 perhentian untuk 10 perkataan). Pembaca yang pantas akan membuat perhentian dan pematahan balik yang sedikit ketika membaca jika dibandingkan dengan pembaca yang lambat. mata pembaca bergerak dalam satu siri lompatan di satu barisan tulisan. manakala murid tingkatan dua membuat 17 pematahan balik untuk 100 perkataan seperti yang digambarkan dalam rajah berikut : Pergerakan mata ketika membaca untuk murid darjah dua. berbagai-bagai jenis bahan bacaan dikemukakan kepada murid tersebut. Cara ini harus dapat dibuat untuk beberapa peringkat. Mengkaji pergerakan mata ketika murid membaca. kerana bahan sains mungkin menimbulkan kerumitan. Kemudian kefahaman murid boleh diuji dengan memberinya soalan-soalan berkaitan dengan perkara yang telah dibacanya.

Berikut diturunkan jumlah purata perhentian dan pematahan balik bagi murid-murid berkebolehan biasa dari Gred 1 hingga ke maktab di Amerika Syarikat. Purata pergerakan mata untuk murid-murid dari berbagai-bagai darjah. Dengan sedikit latihan cara ini akan menjadi mudah dan keputusan yang diperolehi amatlah tepat. Perhentian untuk 100 perkataan 1 250 2 200 3 175 4 140 5 125 6 120 7 115 Menengah atas 93 Maktab 80 Pematahan balik untuk 100 perkataan 60 50 40 30 25 23 21 17 10 . perhentian dikira terlebih dahulu. alat yang paling mudah dan paling murah ialah dengan menggunakan cermin biasa. atau sebaliknya. Cermin diletakkan di sebelah kiri halaman buku. atau bukti dari ujian dan cara mengesan yang lain. Untuk memudahkan pengiraan. Jadual ini adalah untuk panduan kasar semata-mata. Untuk mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata. Guru berdiri di belakang murid dan mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata murid tersebut ketika membaca.pemulihan harus memberi pengalaman membaca kepada murid-murid tertentu. dan murid disuruh membaca halaman kanan. Rekod pergerakan mata seperti ini harus digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca dengan maklumat. dan pematahan balik dikira kemudian. kerana data tempatan tidak diperolehi.

Sebaik-baiknya. dan 3. Untuk menguji kecekapan membaca. d.5. maksud perenggan. novel. c. Memberi ujian yang direka oleh guru Berbagai-bagai cara mengesan dan menetukan kelemahan membaca dikalangan murid dapat dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah. membaca peta. Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta semata-mata. d. atau bahan bacaan yang sesuai boleh digunakan. kerana ujian tersebut bertujuan menguji sama ada murid benar-benar faham bahan yang dibacanya. membaca direktori. dan disuruh menandakan perkataan yang terakhir dibaca. Soalan yang menguji pengetahuan murid mengenai makna perkataan. selain dari buku teks seperti majalah. e. tetapi hampir kesemua ujian ini telah direka di Amerika Syarikat berpandukan data murid-murid disana. makna ayat. atau tidak begiti nyata dalam bacaan. “Gates Reading Survey for grades 3 to 10” : Ujian ini menguji empat aspek pembacaan iaitu perbendaharaan kata. Semua murid dalam bilik darjah disuruh membaca satu bahagian dari buku teks mereka yang belum dibaca mereka lagi. Semua murid disuruh mula membaca pada masa yang sama. jadual. perbendaharaan kata teknikal. dan ketepatan. satu cara yang mudah boleh digunakan. Untuk menguji kefahaman sahaja. “Iowa Silent Reading Test” : Sesuai untuk menguji bacaan murid gred 4 hingga 8. Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta yang dimaksudkan. dan perbendaharaan kata am. Soalan yang menilai kebolehan membaca dan memahami soalan. Tambahan pula ujian ini menguji pembacaan di dalam Bahasa Inggeris. semua murid harus membaca bahan yang sama. “SRA Reading Record” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid-murid gred 8 hingga 13. kepantasan. surat khabar. c. kadar kecekapan membaca dapat dikira untuk semua murid dalam bilik darjah tersebut. Kemudian setelah 10 atau 15 minit. “Gates Primary Reading Test” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid gred 1. semua murid disuruh berhenti membaca. . Ujian ini menguji 10 kemahiran membaca iaitu kadar kecekapan. Untuk menentukan bahawa murid faham bahan yang dibaca. dan disuruh membaca dengan cepat. mereka boleh disuruh menjawab soalan mengenai perkara yang dibaca. Dengan itu. b. Bahan-bahan lain. b. graf. Memberi ujian tara Ada banyak ujian tara yang boleh digunakan untuk menilai peringkat membaca seorang murid.2. Soalan yang menguji sama ada murid dapat mengumpulkan maklumat penting dalam sesuatu perenggan. membaca iklan. a. penggunaan indeks. Masa pengujian ialah antara 15 hingga 25 minit. 6. amatlah baik jika masa yang digunakan oleh murid tidak dihadkan. berikut diturunkan di antara ujian-ujian bacaan yang lazim digunakan untuk pengetahuan dan makluman sahaja. kefahaman. peringkat kefahaman. Jenis soalan yang boleh digunakan untuk menguji kefahaman adalah seperti berikut : a. Dari jumlah perkataan yang dibaca dan masa yang digunakan.

Cerita pendek.1 Teknik am Pengajaran pemulihan ( iaitu kaedah. Tolong murid mencari dan memilih buku yang senang dan seronok baginya. kekurangan makanan. Perkara ini harus dimulakan pada awal tahun supaya masa tidak terbuang. c. maka guru harus mengajarnya lebih perlahan dengan menggunakan contoh dan unit-unit konkrit dalam usaha membina perbendaharaan kata mereka. pendengaran. rancangan dan penilaiannya) harus dilaksanakan berdasarkan maklumat dari saringan dan diagnosis. atau tidak. kerja pengajaran pemulihan harus jangan dimulakan kiranya masalah fizikal murid yang sepatutnya dapat dirawati. Murid-murid yang berkebolehan biasa dan berkebolehan lebih tinggi dalam bilik darjahnya harus diberi pengajaran biasa. Walau bagaimanapun. atau penyakit teruk) maka masalah ini harus dirujuk kepada pihak berkenaan (klinik atau hospital). Suruh murid membaca buku yang senang dan seronok baginya tanpa meminta ringkasan buku tersebut. guru yang bijaksana mungkin dapat menemui ibu bapa murid tersebut untuk mengurangkan masalah ini jika masalah tersebut dapat dikawal. maka berikut dikemukakan langkah-langkah untuk panduan guru bagi mengatasi masalah ini. 7. Berikan projek kecil. guru bilik darjah dapat membuat skel norma atau purata bagi pembacaan untuk darjahnya atau untuk sekolahnya. dan pengajaran pemulihan dapat dimulakan awal-awal lagi. tidak kira sama ada murid tersebut perlu pengajaran pemulihan. di mana hendak mendapatkannya. . Mereka ini harus diberi pengajaran asing atau mereka harus disatukan dengan murid yang sama kebolehan untuk diberi pengajaran pemulihan. 4. b. Jika masalah yang dihadapi oleh murid berpunca dari rumah. Jika kecacatan fizikal yang menyebabkan kelemahan itu ( masalah penglihatan. perlu ditegaskan di sini bahawa semua murid perlu memperbaiki teknik membacanya. Memilih murid untuk pengajaran pemulihan (tambahan) Setelah murid diberi ujian ( berbagai-bagai cara lain ) untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca.Dari ujian-ujian ini. dan maklumat-maklumat seronok yang terkandung di dalamnya. masih belum diberi pertolongan.3. Bincangkan perkara mengenai buku. atau aktiviti yang memerlukan pembacaan. Walaupun demikian. guru harus memilih murid yang memerlukan pengajaran pemulihan. Untuk murid yang jauh ketinggalan dan tiada harapan untuk mengejar kemajuan rakannya dalam darjah yang sama. a. Oleh kerana murid lembab ini biasanya tidak suka membaca. 4. dongeng dan riwayat yang mengandungi perbendaharaan kata terhad amatlah sesuai untuk murid ini. kerana terpaksa membaca bahan bacaan yang terlalu susah untuknya. atau zat makanan. Kira-kira 95 % masalah penglihatan dapat diatasi dengan penggunaan kaca mata. d. Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa murid tersebut amatlah lembab dari segi kebolehan mental.3 Kaedah pengajaran pemulihan membaca dan penilaiannya.

Kerja. c. Murid harus diberitahu selalu mengenai kemajuannya. Menyatakan idea pusat. a. 3. Latihan ii .3.2 Teknik khusus. Menambahkan perbendaharan kata. c. Setip murid yang lemah amatlah berbeza jika dibandingkan dengan murid lemah yang lain. Kajian punca perkataan.2. e. b. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali. Keperluan murid harus diambil kira. I.1 Teknik pengajaran pemulihan membaca. Membaca selalu. Menyatakan tajuk utama iii . 4. a. d. Kajian perkataan secara sistematik. Murid memerlukan pengalaman yang baru. Membaca untuk maklumat penting i . Menambahkan perbendaharaan kata yang dilihat. ada beberapa prinsip asas yang boleh digunakan. Ini akan menggalakkan murid tersebut berusaha lagi. carta atau rekodrekod lain. 4. Penggunaan kamus. Berikut diturunkan secara kasar teknik khusus yang boleh digunakan diikuti dengan pemerian tiap-tiap satu secara lebih terperinci.3. a. Beberapa teknik khusus boleh digunakan untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. 1. b. Mencari ayat tajuk v .Semua data yang dikumpulkan dari usaha saringan dan diagnosis harus dipertimbangkan dan digunakan untuk merancang sesuatu rancangan pemulihan. iv . Bahan yang baru dan lebih tinggi tidak dapat dipelajari selagi bahan asas belum dikuasai. atau pelajaran yang diikuti oleh murid harus penting baginya dan mirip kepada keadaan sebenar. Latihan-latihan yang dapat melahirkan rasa puas hati murid akan mempercepatkan proses pembelajarannya lagi. Kemajuan murid harus ditunjukkan kepada murid tersebut dengan menggunakan graf. Kesilapan yang sering dibuat oleh guru ialah menganggap bahawa seseorang murid itu mengetahui lebih daripada kebolehannya yang sebenar. Murid harus merasa puas mengikuti pelajarannya. Latihan-latihan yang banyak dan berbagai-bagai jenis harus diberikan. Rancangan pemulihan dan seterusnya teknik mengajar haruslah berpandukan maklumat setiap murid dalam rancangan tersebut. Mulakan pengajaran di tahap kebolehan murid. Latihan mengenai sesuatu semata-mata untuk latihan sahaja tanpa memasukkan perkara-perkara yang bermakna tidak akan menimbulkan kesan. Menambahkan perbendaharaan kata Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa seseorang murid itu lemah . Walau bagaimanapun. Membaca sepintas lalu. Membaca untuk maklumat terperinci. Menambahkan kadar kecepatan membaca. b. 2. d. e.

Kajian perkataan secara sistematik. atau latihan yang memerlukan kemahiran menggunakan kamus boleh juga digunakan. Maklumat mengenai kemajuan pemain akan dicatatkan pada tiaptiap akhir permainan. Ini adalah kerana aktiviti pembacaan bergantung berat kepada penguasaan makna perkataan yang mengcukupi. Cari makna yang sesuai dari kamus bagi perkataan yang bergaris. v . maka kad tersebut disimpan. Jika pemain dapat mengenal perkataan di kad tadi. sendi kata. vi . Kesan pembacaan dapat ditambahkan lagi dengan satu rancangan yang sistematik mengenai perkataan. a. adverba dan berbagai-bagai permainan dapat direka oleh guru bersama dengan murid untuk menguasai perkataan-perkataan biasa ini. Mencari perkataan lain untuk perkataan yang terlalu sering digunakan. Seorang menjadi pemain dan seorang lagi pembantunya. seperti daun terup.dalam perbendaharaan kata. Membuat senarai seerti. Menukar perkataan khusus kepada perkataan am. c. adjektif. Pelajaran mengenai makna perkataan harus diperkaitkan secara langsung kepada ayat dalam konteks yang dibaca dan tidak boleh dikaji secara sendiri. iv . d. jika tidak kad itu diasingkan dan akan disebut oleh pembantu. berlawanan. Membuat pasangan perkataan dalam jadual tertentu – seperti nama dengan . Contohnya adalah seperti berikut : i . makna perkataan yang tepat mudah dipelajari. tanpa simbol dan definisi makna yang membingungkan. Ujian. iii . Kemudian dua orang murid boleh bermain dengan kad-kad ini. dan membaca berbagaibagai bahan bacaan. guru harus memastikan bahawa murid tersebut dapat mengenal perkataan-perkataan yang sering terdapat dalam sebarang bacaan. hinggakan semua perkataan itu dikenali. Perkataan yang susah mudah dipelajari dengan menggunakan latihan yang sesuai senarai berbagai-bagai latihan yang boleh digunakan adalah seperti berikut : i . Aturkan perkataan-perkataan sebagaimana ia mungkin terdapat didalam kamus. nama. Murid harus digalakkan menggunakan kamus. Dalam Bahasa Inggeris ada dua ratus dua puluh perkataan yang mewakili lebih dari 50% dari semua bahan bacaan biasa. Perbendaharaan kata yang dilihat. Membuat senarai perkataan yang mewakili satu keluarga perkataan yang dibina dari punca yang sama. Penggunaan kamus. Dalam konteks sesuatu ayat. Kad-kad dicampurkan dan seorang pembantu akan mengambil satu kad lalu menanya pemain. Cara yang paling berkesan untuk menambahkan perbendaharaan kata ialah dengan membaca selalu. Membaca selalu. tiap-tiap satu perkataan diatas satu kad. diikuti oleh pemain. maka latihan latihan dalam perkara ini harus diaturkan. dan hononim( perkataan yang sama ejaan dan bunyi tetapi berlainan makna ). ii . vii . Membuat pasangan perkataan di satu senarai dengan senarai yang lain. kamus yang mudah harus digunakan. Sebelum memulakan seseorang murid dalam sebarang rancangan pemulihan membaca. ii . b. iaitu berapa kali betul dan salah. adjektif. Senarai perkataan seperti ini biasanya terdiri dari sendi nama. Bagi murid sekolah rendah. Mengisi tempat-tempat kosong dalam perenggan dalam perkataan dalam senarai. Perkataanperkataan itu boleh ditulis diatas kad-kad.

II.adjektif. Dalam keadaan ini. Bagaimanakah bunyi kucing berehat? Sy… Apakah bunyi yang anda sebut untuk memberi isyarat supaya Jangan bisang? C …. ix . Menambahkan kadar kecepatan membaca. Satu daripada cara-cara itu adalah seperti berikut : w…. Apakah bunyi yang anda sebut apabila bersin? Ow…Apakah bunyi yang anda sebut apabila kesakitan? O …. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali. sama ada dalam Bahasa Inggeris. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan dan digunakan dalam usaha menambahkan kadar kecepatan membaca. tiap-tiap satu perkataan diikuti dengan ayat. Apakah bunyi yang anda sebut apabila meniup lilin? r…. Membaca selalu. Gr… Apakah bunyi anjing apabila ia marah? (selain dari menyalak) Banyak lagi bunyi yang dapat ditambahkan kepada senarai ini dari pengalaman guru bilik darjah. ‘best’. ‘relax’. Kemudian makna imbuhan pula harus dikaji supaya makna sesuatu ayat itu jelas difahami dari segi makna asal dan bersama dengan imbuhannya. Apabila seseorang murid itu sudah mula pandai membaca. Banyak cara boleh digunakan untuk belajar menyebut bunyi perkataan. Kadar kecepatan membaca seseorang murid itu biasanya bergantung kepada tabiatnya. III. Mencari perkataan yang sesuai untuk perkataan percakapan biasa. e. Kajian makna asal sesuatu perkataan. xi . viii . menambahkan kadar membacanya adalah perkara yang paling mudah.. dan sebagainya.. x . tetapi tidak dapat mengenalnya secara tulisan. atau Bahasa Malaysia banyak perkataan menggunakan imbuhan. iaitu tanpa menggunakan imbuhan akan memudahkan mengingati makna berbagai-bagai bentuk perkataan itu kemudian. Menggantikan perkataan bergaris dengan perkataan serti. kata kerja dengan adverba. guru harus memberi murid pelajaran fonik (atau bunyi biasa). Cara yang mudah dan yang baik untuk menambahkan kecepatan membaca iailah dengan membaca selalu bahan bacaan yang mudah dibaca dan yang seronok. Murid yang lambat membaca biasanya kurang . Kajian punca perkataan. Memilih gambar dan membuat senarai perkataan yang sesuai dengan gambar tersebut. Latihan seperti ini boleh digunakan untuk berbagai-bagai peringkat. Menyimpan buku nota untuk perkataan. atau tahap kebolehan membaca. Sama ada Bahasa Inggeris. Murid yang kurang cekap membaca biasanya lebih banyak mengetahui makna perkataan. a. seperti ‘member’.. Tahap yang rendah akan menggunakan perkataan yang mampu digunakan oleh murid ditahap itu. Bermacam-macam lagi latihan boleh direka atas bijakpandai dan pengalaman guru. atau Bahasa Malaysia. nama dengan kata kerja. Apakah bunyi yang anda sebut apabila sesuatu yang tidak disangka berlaku.

hingga enam kali untuk enam saat. Membaca untuk maklumat penting. dan perhatian sepenuhnya. tetapi lama-kelamaan perkara ini dapat diatasi. Cara yang kedua yang mudah digunakan untuk mempercepatkan kadar membaca ialah dengan menghadkan masa membaca. Panduan am untuk menambahkan kefahaman tidak dapat diberikan. Katakan sesuatu cerita. kadar membaca. Menambahkan kefahaman membaca Tujuan utama semua rancangan membaca ialah untuk menambahkan kefahaman. Walau bagaimanapun. dan sebagainya. Caranya seperti berikut : i .guru harus mengira enam saat. kerana kefahaman membaca biasanya dikaitkan dengan isi kandungan. c. rasa hati. Perkara yang diperkaitkan dengan kefahaman membaca ialah keadaan fizikal. Penggunaan alat-bantu kadar membaca. pembaca terpaksa membaca pantas supaya rencana tersebut selesai dibaca pada masa yang terhad itu. Masa ini boleh dikurangkan kepada enam saat. atau rakan murid. bukan semua perkara dalam sesuatu perenggan itu penting. pada mulanya setengahsetengah makna dalam rencana itu akan kabur sedikit. Berbagai-bagai alat Bantu kadar membaca telah direka dan dijual di negara maju. iii . dan kecekapan tertentu. perbendaharaan kata. Antaranya adalah seperti berikut. Latihan kefahaman : seperti menanya soalan penting. memberikan tajuk yang sesuai. hadkan masa ini kepada dua puluh minit pula. cara yang paling mudah dan murah untuk menambahkan kecepatan muridnya membaca ialah dengan menggunakan sekeping kad yang ditolak oleh guru. sekeping kad akan digunakan untuk menutup baris yang baru lalu. Perkara lain tidak perlu diingat. dan sebagainya. a. guru harus memastikan kadar pembacaan seseorang murid terlebih dahulu. Apabila murid tersebut telah membaca satu. Untuk kegunaan guru bilik darjah di negara ini. Suruh murid membaca sesuatu bahan seperti biasa. Dengan cara ini. maklumat penting. iv . Dalam mengikuti cara ini. i . tetapi kesemuanya menggunakan prinsip yang sama. minat dan latihan dalam sesuatu bidang yang tertentu. ii . kecerdasan akal. dan membaca perkara yang tidak penting ini dengan teliti adalah membuang masa sematamata.membaca. Mereka hanya membaca buku teks sekolah yang memerlukan bacaan perlahan. atau dua baris. Penggunaan masa yang terhad. Berbagai-bagai alat lain boleh digunakan. pengalaman membaca. “ satu-ribudua”. atau rencana itu memerlukan setengah jam untuk dibaca dengan kadar biasa. Untuk tiap-tiap satu baris. IV. Murid harus dapat membaca dan mengingat perkara yang penting sahaja. Sebelum menggunakan teknik ini. atau dengan mengira seperti “satu-ribu-satu”. . Beberapa latihan untuk mencapai matlamat ini dapat dikemukakan oleh guru. b. Katakan murid tersebut mengambil masa tujuh saat untuk membaca satu baris. beberapa keperluan membaca dapat dilatih oleh guru. sama ada dengan menggunakan jam. sedikit demi sedikit masa ini boleh dikurangkan agar kadar pembacaan murid tersebut bertambah cepat. Biasanya.

Mencari ayat utama : latihan mencari ayat utama dalam sesuatu perenggan harus diberikan juga. iii . Bacaan seperti ini memerlukan perhatian yang sepenuhnya agar perkara-perkara kecil dan terperinci tidak tertinggal. i. Mengarang tajuk utama : seperti contoh tajuk di surat khabar. kerana ini akan mengurangkan masa membaca bahan tersebut sepenuhnya. menggabungkan teknik dan bahan pengajarannya. Sebaik-baiknya sebelum membaca sesuatu bahan bacaan ( kecuali cerita yang seronok) maka lebih baik jika pembaca membaca bahan itu sepintas lalu secara kasar dahulu. seperti tajuk kecil. atau untuk mencari maklumat penting.ii . iv . Menyatakan idea pusat : di dalam sesuatu perenggan. Perkara-perkara kecil. Biasanya. murid tidak tahu bahawa kebanyakan perenggan mempunyai ayat utama yang biasanya terletak di permulaan. Sebagai kesimpulan. iii . Memberi makna sesuatu fakta Memahami makna satu urutan fakta ( perenggan atau cerita ) . v . diftong dan dwilambang. Membaca sebuah buku sepintas lal. Perkaitan perkataan yang dilihat dengan perkataan yang diingat dan disebut : bersama maknanya. mengikuti peraturan mengenai penggunaan sesuatu alat dan sebagainya. Membaca sepintas lalu : kebolehan membaca sepintas lalu harus diajar awal. Kadang-kadang ayat ini mungkin terletak dimana-mana sahaja dalam perenggan tersebut. Persepsi pendengaran perkataan dalam urutan. Kemahiran membaca secara automatik. Kemahiran dekod : kemahiran persepsi Persepsi visual setiap huruf Persepsi visual urutan huruf Persepsi pendengaran sebutan bunyi – konsonan. guru pemulihan membaca membaca perlu mengajar. Kemahiran dekod mengenal perhubungan fonem-grafem Analisa fonetik perkataan. Berikut diturunkan kemahiran ini untuk panduan guru dan untuk memastikan bahawa murid tersebut telah menguasainya. Apabila seseorang murid membaca sepintas lalu. Berbagai-bagai bahan bacaan boleh digunakan untuk tujuan ini. melihat jadual isi kandungan. ii . atau di akhir perenggan. ia hanya mencari maklumat yang dikehendakinya seperti. b. Membaca untuk maklumat terperinci. dan melihat bab-bab tertentu secara kasar sahaja tanpa membaca tiap-tiap perkataan. Contohnya ialah membaca langkah-langkah tertentu untuk ujikaji. petikan dan sebagainya tidak perlu dibaca. Kemahiran kefahaman. Analisa struktur perkataan. khususnya untuk membolehkan murid yang sudah lancar membaca untuk memilih buku yang ingin dibacanya. bukanlah bermaksud membaca dengan penuh ertikata membaca. sebab bentuk keseluruhan bahan itu sudah diketahui. Kadang-kadang murid perlu juga membaca Sesuatu perkara dengan terperinci. dan menilai kemahiran yang diperlukan muridnya supaya dapat membaca.

dan sebagainya) Menggunakan format buku ( susunan buku kepada bahagian tertentu.3. Menilai maklumat untuk kepentingan dan keesahannya. bab dan perenggan) sebagai panduan untuk mencari idea penting Mengelaskan bahan kepada tajuk-tajuk tertentu. Membuat rencana kasar dan ringkasan. Setelah dianalisis keputusannya. kamus dan sebagainya) Membaca peta. Kemahiran belajar. Menggunakan bahan rujukan (panduan telefon. termasuk mencari maklumat yang diperlukan.3 Ujian pra Ujian ini dijalankan kepada semua murid yang terlibat untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat menguasai kemahiran membaca pada peringkat asas. Mengetahui urutan abjad Mengetahui dan dapat menggunakan berbagai-bagai bahagian buku (tajuk. Menyelesaikan masalah. ( rujuk jadual 1 ) Jadual 1 : keputusan ujian pra Markah % Jumlah murid Peratus 10 12 55 20 3 14 30 5 23 . Mengikuti satu urutan arahan (seperti dalam resepi) Mencari perhubungan yang menyebabkan sesuatu. majority murid-murid gagal menguasai kemahiran membaca peringkat asas terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata KV dan KVK. iv .graf. dan carta. indeks. 4. Membuat seperti yang diarahkan. Meramal sesuatu akan terjadi atau berlaku.jadual. Menggunakan fail-fail dan bibliografi. jadual isi kandungan. glosari.Membuat kesimpulan atau penutup Membuat atau mengingat perkara-perkara yang terperinci dalam sesuatu cerita.

4 Rawatan Tindakan awal yang dijalankan bagi membantu murid-murid ini menguasai kemahiran membaca terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata kv dan kvk ialah dengan mengenal pasti kaedah pengajaran yang sesuai.40 1 4 50 1 4 60 0 0 70 0 0 80 0 0 90 0 o 100 o 0 Jumlah 22 100 Dapatan di atas menunjukkan: a ) 4 % murid berjaya mendapat markah > 50% b ) 27% murid mendapat markah antara 30% . Aktiviti ini dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan.1 Aktiviti Rawatan i. Memandangkan kaedah lebih menjurus kepada kebolehan seseorang. beberapa tindakan telah dilakukan bagi memulihkan muridmurid ini. Oleh yang demikian. 4. disediakan dengan pelbagai bahan bacaan seperti : a) kad suku kata b) kad perkataan c) kad ayat d) carta cinta pendek.3. Stesen ini diwujudkan bertujuan memberi ruang kepada murid-murid untuk mengisi masa terluang selepas selesai sesuatu aktiviti.3. Murid berlumba-lumba menyelesaikan aktiviti dengan jayanya untuk melayakkan mereka pergi ke stesen bacaan. Pengkaji telah memilih untuk menggunakan kaedah pembelajaran masteri di dalam bilik darjah. maka ia amat sesuai digunakan untuk kumpulan sasaran.40% c ) 69% murid mendapat markah < 20% Dapatan daripada analisis ini jelas menggambarkan kepada kita betapa pentingnya rawatan segera dilakukan agar masalah ini dapat diselesaikan. Murid yang telah berjaya membaca bahan yang disediakan di stesen ini dengan lancar akan diberi hadiah. Mereka akan membaca di stesen ini setelah guru mengesahkan yang mereka berjaya melaksanakan aktiviti yang diberi. 4. Kaedah pembelajaran masteri telah dipilih memandangkan kumpulan sasaran merupakan golongan yang melakukan sesuatu mengikut minat. Dalam kaedah pembelajaran masteri. aspek utama yang diberi penekanan adalah pembelajaran . Stesen bacaan Pengkaji telah menyediakan ‘Stesen bacaan’ di salah satu sudut di dalam kelas.4. Di stesen ini.

pengkaji menyediakan kad yang mengandungi ayat tunggal yang mudah seperti: KAD AYAT 1. Stesen 2 Di dalam stesen ini. Kaedah ini lebih kepada konsep pembelajaran kendiri iaitu guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Malahan penggunaan warna pada suku kata juga dapat memudahkan murid untuk mengeja ataupun membaca sesuatu perkataan yang diberi. Ibu memasak nasi lemak di dapur. Stesen 3 Di sini. Lawatan ke Zoo Melaka telah dibatalkan . dalam kaedah ini murid dapat beralih ke tahap yang lebih tinggi selepas berjaya pada tahap sebelumnya. 3. Ia bertujuan untuk memudahkan kumpulan sasaran mengenal pasti dan membezakan antara suku kata KV dan KVK. sekiranya kumpulan sasaran diberi tugasan yang mereka boleh lakukan mengikut kebolehan sedia ada. pengkaji menyediakan kad perkataan yang mengandungi gabungan suku kata KV dan KVK seperti : kad perkataan : buku¬ meja memasak tembikai Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada perkataan tersebut. secara tidak langsung dapat menarik minat mereka terhadap proses P & P. pembelajaran masteri lebih memberi peluang individu itu untuk bertindak atas usaha sendiri tanpa arahan guru. Akhir sekali. Murid-murid dikehendaki mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan warnawarna tulisan pada kad tersebut. Oleh itu. Secara tidak langsung.mengikut kebolehan. Hobi kakak saya membaca buku cerita. Kad suku kata ba + kul = bakul ja + lan = jalan se + ko + lah = sekolah Penggunaan tulisan berwarna pada setiap perkataan juga adalah penting. Adik saya gemar melukis gambar pemandangan 4. Selain itu. Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini. 2. aktiviti ini dapat membantu murid membaca dengan cepat. Stesen 1 Di stesen 1 bahan yang digunakan adalah dalam bentuk kad suku kata yang menggabungkan KV dan KVK seperti ‘bakul’ dan ‘jalan’.

) Bacaan terus . b. tanda baca. mengeja.4 TEKNIK PENGAJARAN PEMULIHAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Hammil¬ dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan. huruf. Ayatnya adalah pendek supaya murid lebih berfokus kepada latar belakang. kemahiran belajar dan membentuk makna.murid bercerita berdasarkan gambar untuk mencungkil pengetahuan am dan sedia ada. Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis. Mercer (1985) yangbersetujuh dengan pendapat Hidreth (1947) menyatakan bahawa punc utama ialah masalah ’psikomotor’. Murid-murid yang mempunyai masalah¬ pembelajaran mempunyai masalah menulis.Dalam melaksanakan aktiviti ini.5 Ujian Pos Ujian pos diberikan kepada kumpulan sasaran setelah proses rawatan selesai dijalankan. pengkaji menyediakan ‘Big Book’ .murid membaca tanpa perlu mengeja. Aktiviti yang dijalankan adalah seperti: a ) Menjana idea . guru menggunakan dua langkah a ) Pengukuhan Pengkaji meminta murid mengeja dan membatangkan suku kata.Ini adalah sebagai pengukuhan aktiviti di stesen-stesen sebelumnya. Dapatan daripada analisis ini jelas menunjukkan ada peningkatan berlaku walaupun tidak secara keseluruhannya 4. Dengan demikian.Ia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan teknik yang dilaksanakan. c ) Membandingkan persepsi murid dengan cerita sebenar pada gambar sebagai pengukuhan. Stesen 4 Di stesen 4 ini. ‘Big Book’ adalah sebuah buku yang dibesarkan (enlarged) mengandungi gambar-gambar berwarna dan menarik. kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang . d ) Penilaian 4. masalah emosi. membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna.3. Objektif¬ utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca. murid dapat menguasai dua kemahiran serentak. Kemudian murid dikehendaki menyebut suku kata berwarna dan membatangkan perkataan. iaitu membaca dan memahami teks bacaannya. Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis. b ) Pengayaan Pengkaji meminta murid-murid membaca terus ayat tunggal yang diberi. Kemudian pengkaji bersoal-jawab untuk mengetahui tahap kefahaman murid terhadap ayat yang dibaca.

Satu lagi masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid dalam tulisan mekanis ialah tulisan yang terlalu sesak atau terlalu jarang. senget. bercelaru. Hasil dari ujian pos yang dijalankan terhadap kumpulan sasaran dapat menjelaskan bahawa kaedah pembelajaran adalah faktor penting untuk meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran. guru hendaklah membimbing pergerakan tangan murid berkenaan. lihat contoh berikut Ada juga murid yang tidak dapat menulis dengan sekata (uniform). Perhatikan cara dia memegang pensel dan kedudukan tangannya di atas meja ketika dia menulis untukmemastikan pergerakan yang betul. guru hendaklah berulang kali mengajar konsep saiz dengan menunjukkan fungsi setiap garisan di atas kertas.5 Kesimpulan Dapatan dari kajian yang dijalankan terbukti menunjukkan kaedah pembelajaran mengikut kebolehan (stesen) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bacaan kumpulan sasaran secara positif.lemah.4. Kaedah Pembelajaran Masteri yang cuba diterapkan oleh pengkaji menampakkan hasil yang membanggakan. terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis. Jika menulis terlalu besar atau terlalu kecil.terlalu jarak atau terlalu dekat. Huruf c hendaklah ditulis di dlam garisan. . Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat. Selain itu. 4. guru hendaklah meletakkan kertas lurus sebagai panduan untuk murid menulis. Guru juga boleh mengadakan muzik latar yang sesuai untuk menarik minat murid ketika menulis. 4. Selain daripada di atas. Untuk mengatasi masalah ini cuba latih tubi murid menulis huruf mengikut jark hujung jari atau diukur dengan jarak sebatang pensel. Bagi masalah menulis bentuk huruf yang tidak betul dan berbentuk huruf senget. arah tulisan yang tidak betul. Bagi masalah ini. Kenyataan ini dapat dikukuhkan lagi dengan perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos yang telah dijalankan ke atas mereka. guru boleh menggunakan kebijaksanaan dan kreativiti sendiri untuk membantu murid menulis dengan betul dan sempurna. Contohnya.1 CARA MELAKSANAKAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Wiedorholt. Aktiviti menulis ini juga boleh digabungkan dengan permainan untuk menghindari kebosanan murid jika guru terlalu kerap menggunakan teknik latih tubi. ia turut meningkatkan keyakinan diri murid untuk terlibat dalam proses P & P. Hammil dan Brown (1983) mencadangkan guru-guru sekolah¬ rendah memperuntukkan 10 hingga 15 minit setiap hari untuk mengajar tulisan tangan (mekanis).

Melalui kaedah ini. respons baik yang diberi oleh mereka terhadap P & P secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan guru. Kumpulan sasaran juga lebih berminat untuk menyertai setiap aktiviti yang dijalankan kerana mereka memahami apa yang dipelajari. Disebabkan semangat ingin berjaya telah wujud dalam diri mereka. kumpulan sasaran merasakan diri mereka lebih dihargai dan secara tidak langsung telah berjaya meningkatkan keyakinan diri mereka. Perubahan sikap yang positif kepada kumpulan sasaran turut membantu kejayaan mereka. 4. Walau bagaimanapun. wujudlah suasana P & P yang lebih menyeronokkan. Bahan yang diberi juga tidak boleh terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. Oleh yang demikian.5. dengan sendirinya murid-murid ini menggunakan masaterluang dengan aktiviti membaca bahan yang disediakan .1 Cadangan pembelajaran Murid bukan hanya memerlukan satu pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inovatif yang dapat menarik perhatian mereka tetapi yang sama penting ialah satu strategi yang dapat membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar agar proses P & P boleh dianggap berkesan. Malahan semangat ingin berjaya yang ditunjukkan oleh mereka amat mengagumkan. Selain itu. peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. Ini adalah kerana setiap aktiviti yang dirancang dapat diikuti dengan penuh minat. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->