MODUL PEMBELAJARAN KARANGAN BM STPM oleh NAWI BIN ISMAIL SM TEKNIK TERENGGANU 1 Pendahuluan

Karangan secara tidak langsung dapat memberikan gambaran tentang cara berfikir, kematangan idea, dan penguasaan bahasa penulisnya. Dari aspek yang lain pula, tahap ilmu pengetahuan, maklumat dan keupayaan penulis memanfaatkannya dapat diukur dalam karangan. Meskipun begitu, pelajar yang dapat menghasilkan karangan sedemikian amat kecil bilangannya, meskipun bakal menduduki STPM tidak lama lagi. 2 Disiplin Penulisan

Karangan yang dikehendaki pada peringkat STPM adalah seperti yang berikut: 2.1 Panjang karangan, antara 650 hingga 700 patah perkataan, iaitu 1 pendahuluan 6 isi 1 kesimpulan 2.2 2.3 anggaran 70 hingga 80 patah perkataan setiap isi, 80 hingga 90 patah perkataan anggaran 70 hingga 80 patah perkataan

Tiada kesalahan ayat dan frasa. Mematuhi format, khususnya bagi karangan berformat. Penilaian Kendiri 1 Adakah anda menulis karangan seperti di atas? Jika “ya” bermakna anda telah berada di jalan yang betul, dan teruskanlah. Jika “tidak”, sila betulkan kesilapan anda. Keupayaan anda untuk membetulkan kesilapan itu akan menjanjikan kecemerlangan.

3 3.1

Penilaian Karangan Karangan dinilai berdasarkan perkara yang berikut: • Kerelevanan (R) - 21 markah

Markah R ialah jumlah markah (P), (I), dan (K) Pendahuluan (P) Isi (I) Kesimpulan (K) • • Pengolahan (P) Kebahasaan (B) JUMLAH - 03 markah - 15 markah (@ 3 markah) - 03 markah - 14 markah - 15 markah - 50 MARKAH

1

3.2 Markah akan ditolak sekiranya karangan kurang daripada 650 patah perkataan. Bagi karangan yang lebih daripada 700 patah perkataan pula, bahagian yang lebih itu tidak akan dibaca. 4 Sasaran Minimum Pelajar

Pelajar dicadangkan agar memperoleh markah minimum bagi karangan seperti yang berikut: Bahagian Pendahuluan (P) Isi (I) Kesimpulan (K) Relevan (R) , iaitu P + I + K Pengolahan (P) Kebahasaan (B) JUMLAH Markah Penuh 03 15 03 21 14 15 50 Sasaran Minimum 02 12 02 16 09 07 32

Penilaian Kendiri 2 i. ii. Berapakah markah karangan anda dalam peperiksaan yang terakhir? Adakah sasaran di atas tercapai? Jika tercapai, teruskan usaha anda untuk memperoleh markah yang lebih baik. iii. Jika belum tercapai, adakah anda tahu daerah kelemahan anda? Jika tahu, berusahalah untuk menangani masalah itu. Jika tidak, berbincanglah dengan guru untuk mengetahui kelemahan anda itu. 5 Kelemahan Pelajar

Antara kelemahan pelajar dalam karangan, termasuklah: • • • • • Ketidakupayaan pelajar untuk memikirkan enam isi yang kukuh Mencampuradukkan isi dengan pendahuluan Kegagalan pelajar mempersembahkan isi dengan betul Kurangnya maklumat akibat kurang membaca Melakukan pelbagai kesalahan bahasa, khususnya dari segi - binaan ayat - binaan frasa - pemilihan kata - penggunaan penanda wacana - ejaan, dan - tanda baca

2

(STPM 2002)  Menganalisis Soalan Soalan di atas berkehendakkan langkah untuk menyemai minat membaca dalam kalangan kanak-kanak.Penilaian Kendiri 3 Telitilah karangan anda.1 Membuat Perancangan Amalan sesetengah pelajar yang tidak membuat perancangan dengan betul sebelum menulis karangan memungkinkan karangan yang dihasilkan tidak menepati kehendak soalan. 6. Sekiranya karangan anda mengandungi kesalahan di atas. Contohnya: 3 . Yang berikut ialah contoh membuat perancangan sebelum menulis karangan. Bincangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyemai minat membaca dalam kalangan mereka. Langkah 1 Membuat Perancangan (10 minit) • Menganalisis soalan – menentukan kehendak soalan • Menyenaraikan isi • Menyesuaikan isi – dapatkan enam isi yang kukuh Menulis Karangan • Pendahuluan • Isi karangan • Kesimpulan Menyemak dan Membetulkan Kesalahan • • • • Ayat Pemilihan kata Ejaan dan tanda baca Aspek tatabahasa yang lain (70 minit) Langkah 2 Langkah 3 (10 minit) Dalam peperiksaan. seperti yang berikut. anda dicadangkan agar menulis karangan dalam masa 90 minit. pelajar hendaklah mengamalkan langkah penulisan. SOALAN 1 Usaha untuk menyuburkan tabiat membaca dalam kalangan kanak-kanak bagi meningkatkan budaya ilmu mesti dipergiat secara berterusan.  Menyenaraikan Isi – senaraikan apa-apa sahaja isi yang difikirkan betul. usahlah diulanginya agar markah bahasa dalam karangan anda meningkat. Cadangan masa dalam kurungan di atas boleh dijadikan panduan. anda perlu membiasakan diri untuk menulis karangan dalam tempoh tersebut. 6 Langkah Penulisan Untuk menghasilkan karangan yang baik. Oleh hal yang demikian.

 Mengadakan Kempen Program Nilam di sekolah Ibu bapa mengadakan perpustakaan mini Perpustakaan sekolah dilengkapi dengan alam penyaman udara Ibu bapa perlu membawa anak-anak ke kedai buku Kerajaan menambahkan perpustakaan / perkhidmatan perpustakaan bergerak Ibu bapa perlu mengajar anak-anak membaca Ibu bapa sendiri membaca Menyesuaikan Isi – sesuaikan isi di atas agar menjadi enam isi yang kukuh. peraduan. perlunya Langkah 3 untuk menyesuaikan isi dan menyusun isi tersebut agar keenam-enam isi yang akan dipersembahkan itu kukuh dan tidak bertindan antara satu sama lain. v. Siapakah pihak yang dimaksudkan itu? PANDUAN MEMIKIRKAN ISI KARANGAN Bagi soalan yang berkehendakkan LANGKAH. pelajar boleh menyenaraikan apa-apa sahaja isi yang terlintas dalam fikiran. terdapat tiga pihak yang perlu memainkan peranan untuk melaksanakan langkah bagi menyemai minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. iv. ii. Oleh sebab itu. Kesilapan pelajar memahami soalan memungkinkan karangan yang dihasilkan terpesong atau menyeleweng. idea tersebut tidak mungkin tersusun.i. 4 . kemudian susun isi tersebut dan tulis maklumat sokongan yang bersesuaian i. iaitu:    IBU BAPA PIHAK SEKOLAH KERAJAAN. iii. Ertinya. tempat pameran buku. CADANGAN. Ibu bapa perlu menyediakan bahan bacaan di rumah – adakan sudut bacaan atau perpustakaan mini Ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan – bapa borek. perpustakaan – didik dari awal – melentur buluh biarlah dari rebungnya Sekolah hendaklah menyediakan perpustakaan yang lengkap – buku. vi. alat penyaman udara Kerajaan seharusnya mengadakan Kempen Membaca – ceramah. Yakinlah bahawa walaupun terdapat berbagai-bagai bentuk soalan karangan. viii. vii. ii. iv. vi. DLL Fikirkanlah langkah yang perlu dilakukan oleh pihak yang berkenaan. dll Kerajaan perlu menambahkan perpustakaan dan perkhidmatan perpustakaan bergerak di luar bandar Apakah perbezaan antara Langkah 2 dengan Langkah 3? Dalam Langkah 2. v. Dalam contoh di atas. dan USAHA. Penguasaan pelajar terhadap soalan karangan amat penting. perabot. fikirkanlah pihak yang seharusnya melaksanakan langkah tersebut. iii. namun secara umumnya soalan karangan berkisar pada aspek yang berikut. anak rintik Ibu bapa harus membawa anak-anak ke kedai buku.

7. Pada pandangan anda. Kemukakan langkah untuk menangani kejadian tanah runtuh di negara kita berulang. Huraikan punca berlakunya kejadian tanah runtuh di negara ini. 11. 4. Jelaskan usaha yang wajar dilakukan untuk memajukan industri pelancongan di Malaysia. Jelaskan faktor Malaysia menjadi destinasi pelancong asing. Huraikan kepentingan penyertaan orang ramai dalam pertubuhan sukarela. Jelaskan faedah perkembangan industri pelancongan kepada rakyat dan negara. Bincangkan kesan kejadian tanah runtuh kepada rakyat dan negara. 6. Pada pandangan anda.Aspek Punca Faktor Sebab Contoh Soalan 1. 8. Kemukakan sebab golongan belia kurang berminat untuk menyertai pertubuhan sukarela. Pada pendapat anda. mengapakah kejadian banjir kilat di tempat tinggal anda berlaku? 5. Anda boleh berbincang dengan rakan-rakan anda untuk memperoleh isi yang kukuh. bagaimanakah minat orang ramai yang kurang terhadap pertubuhan sukarela dapat ditingkatkan? Kesan Faedah Kepentingan Peranan Langkah Usaha Cadangan Sila baca soalan di atas dengan teliti sekali lagi dan senaraikanlah isi penting bagi soalan tersebut. • • • • • menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat menambahkan infrastruktur/memajukan kawasan tertentu membantu perkembangan barangan kraf menambahkan pendapatan negara menaikkan imej negara pada kaca mata orang Jelaskan usaha yang wajar dilakukan untuk memajukan industri pelancongan di Malaysia • • • • • mengenal pasti tempat pelancongan yang baharu menyediakan kemudahan ke destinasi pelancongan yang ada meningkatkan kempen / promosi meningkatkan usaha untuk mengekalkan keamanan negara menambahkan barangan • 5 . 2. Dapatkah pelajar memperoleh isi yang betul bagi setiap soalan tersebut? Telitilah perbezaan isi bagi tiga tajuk mengenai pelancongan di bawah ini. 3. bagaimanakah pihak-pihak tertentu memainkan peranan untuk menangani kejadian banjir kilat di tempat tinggal anda? 9. • • • • banyak terdapat tempat yang menarik / bersejarah rakyat Malaysia berbilang kaum keamanan negara ini terjamin kerajaan dan badan swasta mengadakan promosi untuk menarik pelancong asing rakyat Malaysia peramah Jelaskan faedah perkembangan industri pelancongan kepada rakyat dan negara. Pelancongan Jelaskan faktor Malaysia menjadi destinasi pelancong asing. 10.

pendekatan atau cara persembahan isi tersebut tidak mungkin sama. Penilaian Kendiri 4 Baca dua soalan yang berikut dengan teliti dan buatlah perancangan isi bagi kedua-dua soalan tersebut seperti dalam contoh di atas. 1. Penglibatan remaja dalam pelbagai kegiatan jenayah pada hari ini dikatakan berpunca daripada kegagalan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab sewajarnya. namun fokusnya adalah berbeza. pelajar akan mendapat markah yang minimum sahaja.dan bernilai murni asing kraf / seni warisan Walaupun perkara umumnya adalah mengenai pelancongan. Jika keadaan ini berlaku. Oleh sebab itu. isi karangan bagi setiap soalan di atas. Sejauh manakah pandangan ini dianggap benar?  Menganalisis Soalan Kehendak Soalan 1 Kehendak Soalan 2  Menyenaraikan Isi Soalan 1 Soalan 2  Menyesuaikan Isi Soalan 1 Soalan 2 6 . Pemahaman yang kukuh tentang perkara ini penting untuk mengelakkan pelajar daripada menulis karangan yang terpesong atau menyeleweng. Jelaskan sebab alat ini menjadi pilihan ramai dan kesan yang akan timbul daripada penggunaannya. Jika ada yang hampir sama pun. berlainan. (STPM 2008) 2. Telefon bimbit kini semakin digemari oleh masyarakat tanpa mengira golongan.

terutama dalam era kesejagatan kini. Panjang pendahuluan. Langkah 2 : Menulis Karangan Bagaimanakah pendahuluan karangan yang baik? PENDAHULUAN KARANGAN     Menyatakan gambaran umum tentang isu atau fokus soalan. Namun begitu. Pendahuluan tersebut juga tidak meleret-leret dan meyakinkan pembaca. pada hari ini dapat dilihat bahawa penggunaan telefon bimbit semakin meningkat dan digunakan oleh masyarakat tanpa mengira golongan. dan isu semasa terdapat dalam bahan sedemikian. terutama dalam kalangan anakanak. Peribahasa yang dimasukkan pada bahagian akhir juga sesuai. Hal ini demikian kerana pelbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sains. Isi bagi soalan tersebut telah disenaraikan dan disesuaikan pada halaman 4. Adakah keenam-enam isi tersebut kukuh? Berbincanglah dengan rakan atau dengan guru anda untuk mendapatkan pengesahannya. Dapatkah anda berbuat demikian? Dalam ruangan Penilaian Kendiri 4 (halaman 6). Perhatikanlah contoh pendahuluan bagi karangan tersebut. Memandangkan tabiat membaca amat penting. Keadaan ini didorong oleh kebanjiran pelbagai model telefon bimbit dan 7 .Anda sudah pun memperoleh enam isi bagi setiap soalan di atas. Melalui amalan ini juga. lebih kurang 80 patah perkataan. usaha untuk meningkatkan amalan tersebut dalam kalangan rakyat perlu dilakukan. bahasa. sejarah. Lihat Soalan 1 pada halaman 3 tentang membaca. pembaca bukan sahaja dapat mengetahui perkara yang berlaku di sekeliling mereka. terdapat soalan mengenai telefon bimbit dan jenayah remaja. Pendahuluan Contoh Tabiat gemar membaca amat penting. Penulisnya juga tidak melakukan kesalahan bahasa. Kanak-kanak yang berusia 7 tahun pun sudah memiliki telefon bimbit. Pendahuluan tidak harus terlalu panjang atau terlalu pendek. agama. malah menyedari peristiwa di dunia luar. Isi tentang langkah tidak dimasukkan dalam pendahuluan di atas. Tidak memasukkan isi karangan dalam pendahuluan. golongan yang mempunyai telefon bimbit dianggap golongan yang berada. melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sila baca pendahuluan karangan tentang telefon bimbit yang ditulis oleh Pelajar X dan Pelajar Y yang berikut. 3. Pelajar X Suatu masa dahulu. Pendahuluan yang sedemikian layak mendapat markah penuh. Hal ini sesuai dengan peribahasa Melayu. Pendahuluan di atas dikatakan baik kerana penulisnya ingin menulis karangan tentang langkah untuk meningkatkan amalan membaca dalam kalangan kanak-kanak.

iaitu ceramah. termasuklah telefon bimbit. terdapat tiga soalan berformat yang pernah dikemukakan. telefon bimbit hanya digunakan oleh golongan yang berada. termasuklah Nokia. Situasi ini membantu penciptaan pelbagai kemudahan moden.     Kadar jenayah kian meningkat Jenayah turut melibatkan remaja. Soalan (Ceramah) Andaikan anda pegawai kanan di Kementerian Pelajaran dan diminta untuk menyampaikan ceramah kepada ibu bapa dalam satu majlis di sekolah. alat tersebut juga begitu popular dalam kalangan remaja. Pelajar Y Kemajuan sains dan teknologi berkembang dengan pesatnya dari semasa ke semasa. namun kini. Jenayah berpunca daripada faktor ibu bapa dan faktor-faktor lain. anda dikehendaki menulis pendahuluan karangan tentang jenayah remaja. halaman 6.jenamanya yang terdapat di pasaran. Kalau dahulu. Sekiranya pelajar buntu. Dalam peperiksaan STPM. Sony Ericson. dan memorandum. idea yang berikut boleh digunakan untuk menulis pendahuluan tersebut dengan lengkap. tidak terkecuali di Malaysia. alat komunikasi tersebut digunakan secara meluas di seluruh negara. Tajuk ceramah anda ialah “peranan ibu bapa dalam melahirkan masyarakat penyayang. Minat orang ramai yang begitu meningkat terhadap telefon bimbit berpunca daripada berbagai-bagai faktor.” Sediakan teks ceramah anda itu. dan Maxis. Jika dibandingkan antara pendahuluan Pelajar X dengan Pelajar Y. Penggunaannya juga hasil daripada era globalisasi. iaitu dunia tanpa sempadan yang melanda dunia pada hari ini. Antara jenama telefon bimbit yang terkenal di negara ini. Selain digunakan oleh orang dewasa untuk berkomunikasi. pendahuluan siapakah yang lebih baik? Mengapakah anda berpendapat demikian? Setelah memahami kriteria pendahuluan yang baik. laporan. Lihat soalan 2 dalam ruangan Penilaian Kendiri 4. Dapatkah anda menulis pendahuluan karangan berformat? Sila baca contoh yang berikut dengan teliti untuk memahaminya dan seterusnya mematuhinya. selain orang dewasa Jangan lupa untuk menyatakan contoh jenayah yang melibatkan remaja. 8 .

Berdasarkan hasil kajian tersebut. Hal ini demikian kerana masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Razak bin Abdullah.” Hadirin yang dihormati. Kegiatan jenayah bukan sahaja melibatkan orang dewasa tetapi juga golongan remaja. nilai tersebut amat penting. saya akan memperkatakan “peranan ibu bapa dalam melahirkan masyarakat penyayang. ibu bapa dan hadirin sekalian. 9 . ragut. Gejala yang dahulunya berlaku di bandar-bandar besar. aman. Pada pagi ini. pencabulan. anda dikehendaki menyediakan satu laporan tentang punca penglibatan remaja dalam kancah jenayah. kemukakan juga cadangan anda untuk mengatasi penglibatan remaja dalam jenayah. anda telah menjalankan satu kajian tentang kejadian jenayah yang melibatkan remaja di negara ini. Pengetua SMK Kampung Tanjung. Usaha untuk melahirkan masyarakat penyayang sering diperkatakan oleh pemimpin negara kita. khususnya untuk mengukuhkan semangat perpaduan. Barubaru ini. saya sebagai pegawai di Kementerian Dalam Negeri diminta untuk menyediakan laporan tentang punca penglibatan remaja dalam jenayah dan cadangan untuk mengatasinya. kes peras ugut. Sehubungan dengan itu. Soalan (Laporan) Selaku pegawai di Kementerian Dalam Negeri. Sediakan laporan anda itu. Pendahuluan Contoh Punca Jenayah Remaja dan Langkah-langkah untuk Mengatasinya 1. Pendahuluan Berita tentang jenayah sering diperkatakan oleh pelbagai pihak.Pendahuluan Contoh Assalamualikum dan salam sejahtera. Oleh sebab itu. kini mulai menular ke kawasan luar bandar. seperti Malaysia. pergaduhan. usaha untuk melahirkan masyarakat penyayang hendaklah dilaksanakan. dan sejahtera. Peningkatan kes jenayah dalam kalangan remaja berpunca daripada berbagai-bagai faktor. ibu bapa hendaklah memainkan peranan penting dalam merealisasikan masyarakat penyayang di bumi bertuah ini. kini. Menyedari hakikat ini. Yang Berusaha En. Di negara yang mempunyai masyarakat majmuk. bahkan pembunuhan turut dikaitkan dengan remaja. Dalam laporan itu. guru-guru. Yang dihormati pengerusi majlis.

Air dan Komunikasi Daripada : Pengerusi Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Pekan Memorandum tentang Rancangan Hiburan Bersifat Realiti yang Disiarkan melalui Televisyen 1. dan Komunikasi. Meskipun rancangan tersebut mendatangkan kepuasan kepada mereka. Mentor. namun kesan negatifnya akan mejejaskan masa depan orang ramai. 2. 10 . Walaupun format ini ada sedikit persamaannya dengan format laporan. Menyedari hal itu.Soalan (Memorandum) Kini. Air. dan lain-lain telah diperkenalkan oleh televisyen tempatan. Kini. Sebagai pengerusi sebuah persatuan kebudayaan dan kesenian yang berpengaruh. Segelintir mereka. Dalam memorandum tersebut. lebih-lebih lagi bagi rancangan yang tempoh siarannya panjang. Situasi ini menjejaskan kelancaran aktiviti harian mereka yang berkenaan. Pendahuluan Dunia hiburan semakin berkembang di negara ini.1 Pembaziran Masa Kewujudan rancangan hiburan yang bersifat realiti mengakibatkan banyak masa seseorang terbuang. misalnya Akademi Fantasia. anda diminta menghantar satu memorandum kepada Menteri Tenaga. stesen televisyen cenderung mengadakan rancangan hiburan yang bersifat realiti untuk menarik minat penonton. Malaysian Idol. rancangan hiburan yang bersifat realiti. berbeza. namun pendekatan persembahannya. Rancangan sedemikian menimbulkan kesan negatif kepada penonton. Bagi sesetengah pelajar pula. Sila baca contoh yang berikut dengan teliti. Pernyataan Masalah 2. sanggup ponteng kelas tuisyen bagi tujuan tersebut. Tulis memorandum tersebut selengkapnya. Memorandum Kepada : YB Menteri Tenaga. khususnya golongan remaja. Rancangan Akademi Fantasia khususnya. bukan sahaja diminati oleh anak muda tetapi juga oleh orang dewasa. mereka sanggup menangguhkan tugasan yang diberikan oleh guru semata-mata untuk berada di hadapan televisyen bagi mengikuti perkembangan rancangan hiburan yang bersifat realiti kegemaran mereka. terutamanya golongan remaja. (STPM 2006) Format memorandum agak asing bagi pelajar kerana format ini tidak dikemukakan dalam peperiksaan SPM. Persatuan Seni Warisan Daerah Pekan menghantar memorandum ini untuk mengemukakan kesan negatif rancangan tersebut dan juga usul untuk menangani kesan yang dimaksudkan. anda menyatakan kekesalan tentang kesan negatif yang timbul daripada rancangan tersebut dan mengemukakan usul untuk menangani kesan negatif itu.

Pihak yang berkenaan hendaklah mencari alternatif lain. bilangan rancangan tersebut hendaklah dikurangkan.. 2.. Selain itu. Hal ini demikian kerana ... ... ...1 Mengehadkan Rancangan Bagi menangani kesan negatif rancangan hiburan yang bersifat realiti. Penutup Rancangan hiburan yang bersifat realiti banyak mendatangkan kesan negatif kepada orang ramai.(jelaskan isi keempat).2 Pengaruh Negatif Selain itu.......... khususnya tentang perkara yang berkaitan dengan akhlak dan moral artis.. pergaulan ataupun perlakuan artis yang kadangkala bertentangan dengan nilai ketimuran. .. .. (jelaskan isi kedua). terutama golongan remaja.. tt ...... Sekiranya usul di atas dilaksanakan.. Pembaziran masa dan wang bukan sekadar merugikan mereka... (jelaskan isi ketiga).. misalnya dengan menggunakan borang undian bagi tujuan tersebut. pihak kerajaan hendaklah menetapkan garis panduan.. 4.. tetapi turut menjejaskan usaha untuk melahirkan remaja yang bijak merancang..3 Menyediakan Garis Panduan Selain itu....... prestasi mereka dalam akademik akan terjejas. 3.. persatuan ini yakin bahawa kesan negatif yang dimaksudkan itu akan berkurangan. Semoga matlamat negara untuk melahirkan remaja yang berwawasan akan menjadi kenyataan. misalnya dalam rancangan Akademi Fantasia ternyata membazirkan wang orang ramai. cara berpakaian..... Usul 3.. 3. tempoh siarannya juga perlulah dipendekkan.....Sekiranya amalan ini berterusan.2 Menghentikan Undian Sms Sistem undian yang terbukti membazirkan wang orang ramai hendaklah dihentikan... 3.(jelaskan isi keenam)... ternyata mempengaruhi tingkah laku golongan remaja.(jelaskan isi kelima). sekali gus menggagalkan usaha kita untuk mendidik generasi muda agar menghargai masa...2 Pembaziran Wang Penentuan pemenang melalui undian secara khidmat pesanan ringkas (sms) pula.. 2. 30 Mei 2009 11 . Persatuan ini tidak menuntut agar rancangan yang sedemikian dihentikan tetapi mengemukakan beberapa usul yang difikirkan wajar dilaksanakan untuk kebaikan semua. Abdul Rahim bin Abdullah Pengerusi Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Pekan.....

jemput tokoh alam sekitar .terjebak dalam jenayah juvana Faktor belia tak minat pertanian Pendapatan tidak menentu X .tanam kesedaran . lukis poster tema alam sekitar .Rakan – tempat mengadu . cerpen.6.Berhadapan dengan pelbagai risiko – cuaca. Punca jenayah juvana Ibu bapa terlalu sibuk .Ada yang datang secara haram tidak mendapat pekerjaan .Ada rakan yang merosakkan anakanak . Cadangan Ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang faedah berjimat cermat.Belia memilih bidang lain . wawancara melalui televisyen .Didikan awal penting melentur buluh biarlah dari rebung . serangan serangga.Buat pemerhatian puji / tegur anak-anak .Bidang pertanian kurang sambutan Kesan kemasukan pekerja asing Kadar jenayah meningkat – kecurian. rompakan. penyakit . terdapat pelajar yang menulis karangan tentang “kesan” walaupun soalan berkehendakkan “punca”. BORANG RANGKA PERSEMBAHAN ISI KARANGAN ISI APA Langkah Kerajaan mengadakan Kempen Cintailah Alam Sekitar BAGAIMANA .Mengadakan forum. Oleh sebab aspek ini tidak dikuasai dengan baik. Kelemahan ini dapat diatasi sekiranya pelajar dapat membuat persembahan isi berdasarkan Borang Rangka Persembahan Isi Karangan (BRPIK) yang berikut.2 Persembahan Isi Keberkesanan persembahan isi amat penting dalam menentukan mutu sesebuah karangan.Kaitkan dengan agama – cerita HURAIAN MENGAPA Meningkatkan kesedaran orang ramai – generasi muda tentang kepentingan menjaga alam sekitar LANJUTANNYA Kempen yang berkesan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. X .Beritahu anak-anak tentang kebaikan dan keburukan pembaziran .esei.Anak-anak berasa tidak diperlukan – keluar rumah .Timbul konflik dengan pendatang 12 .Segelintir daripada mereka pernah X X .Mengadakan peraduan .Kesejahteraan hidup penduduk tempatan terjejas .Lambat mendatangkan hasil .Banyak urusan – terlalu mengejar kebendaan – tiada masa untuk bersama dengan anak-anak .

Isinya apa? Siapa yang melaksanakannya? Bagaimana dijalankan? kempen Mengadakan Kempen Semangat Patriotisme Pihak kerajaan Mengadakan ceramah. pihak kerajaan hendaklah mengadakan Kempen Patriotisme. Contoh filem tidak dikemukakan untuk mengukuhkan isi tersebut. Huraian isi di atas. Selain itu. Kanak-kanak juga akan melahirkan semangat patriotisme dalam diri mereka. terutama televisyen wajar dimanfaatkan untuk menghebahkan perkara ini kepada orang ramai. misalnya ceramah. jelas. Selain memiliki maklumat yang mencukupi. Sehubungan dengan itu. Hal ini semangat patriotisme dapat diwujudkan dalam diri masyarakat pada hari ini. dan lain-lain perlu ditambah. huraiannya tidak tepat kerana Pelajar X tidak menjelaskan cara (bagaimana) dan sebab (mengapa) kempen itu perlu diadakan. forum. Kanak-kanak ini yang akan membangunkan negara pada masa yang akan datang. penulisnya dapat mematuhi kaedah yang diajarkan. menulis esei.pembunuhan menjadi penjenayah di negara asal . Pertandingan melukis poster. iaitu mengadakan Kempen Semangat Patriotisme. Kempenkempen ini haruslah menyediakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan semangat patriotisme. tayangan filem dan lain-lain aktiviti. dan wawancara Mengadakan tayangan gambar Mengadakan pertandingan Untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan semangat patriotisme. Isi yang hendak diketengahkan adalah sesuai. Bagaimana pula dengan contoh persembahan yang berikut. dan wawancara tentang semangat patriotik boleh diadakan. Tayangan filem yang berkaitan dengan semangat tersebut. Perkara yang diperkatakan dalam perenggan di atas mematuhi kehendak dalam BRPIK di atas. seperti filem Bukit Kepong. Contoh Persembahan Untuk melahirkan rakyat yang bersemangat patriotik. forum. Mengapakah kempen diadakan? 13 . Walaupun begitu. dan bebas daripada kesalahan bahasa. dan menghasilkan karya kreatif yang bertemakan semangat kebangsaan perlu diperluas kepada semua pihak. Aktiviti yang sedemikian dipercayai dapat meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan patriotisme dalam diri setiap rakyat di negara ini. bermaklumat. ialah dengan menganjurkan kempen semangat patriotisme. media elektronik. mantap. aspek bahasanya amat lemah.Boleh menjejaskan kestabilan politik negara ini Pelajar X Antara langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang bersemangat patriotisme. Aktiviti lain.. Leftenan Adnan.

Aktiviti forum dan ceramah tentang kepentingan berjimat cermat boleh disiarkan menerusi televisyen untuk tontonan orang ramai. di sini juga terdapat pulau-pulau peranginan. dan hutan lipur yang menarik untuk dikunjungi. Oleh sebab itu. mereka memilih Malaysia untuk dikunjungi dan seterusnya menikmati keindahan alam ciptaan Ilahi. Yang berikut dikemukakan dua petikan persembahan isi karangan tentang faktor Malaysia menjadi tumpuan pelancong asing. tidak mustahil masyarakat yang berjimat cermat dapat dilahirkan di negara ini. atau puisi yang bertemakan amalan berjimat cermat. Petikan B Keistimewaan alam semula jadi di Malaysia menjadi daya penarik pelancong asing ke negara ini. dan bersantai di pantai.Contoh? Filem Bukit Kepong dan Leftenan Adnan. Hutan tersebut menjadi santuari kepada beratus-ratus spesies burung. Selain dapat memerhatikan hidupan liar dan burung. peraduan menulis esei. Selain itu. Langkah ini penting untuk menyedarkan orang ramai tentang faedah mengamalkan nilai berjimat cermat. Petikan manakah yang lebih mematuhi cara persembahan seperti yang dicadangkan di atas? Petikan A Malaysia menjadi tumpuan pelancong asing kerana di negara ini banyak terdapat tempat yang menarik untuk dilawati. dan ikan. Malaysia juga memiliki Taman Negara. Mereka mendapat kepuasan dan mendapat pengalaman yang tidak ternilai setelah mengunjungi Malaysia. iaitu antara hutan hujan tropika yang tertua di dunia. serangga. Mereka datang ke sini untuk bersiar-siar sambil menikmati udara pantai yang nyaman dengan suasananya yang menarik. memancing. terutama pelancong asing. tanah tinggi. Pulau Redang. (83 patah perkataan) Kesimpulan Karangan 14 . pokok meranti. Keistimewaan tersebut tidak terdapat di tempat mereka. Di Malaysia. cerpen. Sekiranya usaha ini dapat dilaksanakan dengan teratur. kupu-kupu. Tokoh-tokoh ekonomi seharusnya dijemput untuk menjayakan aktiviti tersebut. Pihak kerajaan atau badan-badan ekonomi juga boleh menganjurkan pertandingan pidato. pelancong boleh menyelam skuba. misalnya Pulau Sipadan. dan Pulau Tioman mengandungi terumbu karang yang menarik. iaitu sumber penghasilan air wangi. Bagaimana pula dengan persembahan yang berikut? Pihak kerajaan hendaklah mengadakan Kempen Berjimat Cermat. Di sini. Di sini juga terdapat pokok tualang. terdapat pantai yang indah untuk pelancong beristirahat. pelancong boleh melawat perkampungan orang asli. Pulau-pulau di Malaysia. dan pokok gaharu. kerajaan hendaklah menjaga destinasi tersebut dengan menyediakan pelbagai kemudahan kepada pengunjung. Oleh itu.

Mereka yang terpilih telah pun Zainal hubungi petang semalam. d. Peralatan canggih itu kami telah gunakan sejak beberapa tahun yang lalu. Tajuk ucapan yang akan diperkatakan oleh saya nanti amat menarik. Untuk menghadapi cabaran alaf baharu seharusnya melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. e. Antara perkara yang perlu diberikan pertimbangan semasa menulis kesimpulan adalah seperti yang berikut. c. Melalui aktiviti tertentu. Penerapan nilai-nilai murni yang telah kerajaan uar-uarkan sewajarnya disokong. pendapat tokoh yang berwibawa yang berkaitan Bebas daripada kesalahan bahasa KESIMPULAN SENTUH ISU SOALAN  ULAS ISI  BERIKAN PANDANGAN Lihatlah contoh kesimpulan karangan tentang kepentingan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. AYAT Tidak Menepati Struktur Ayat Pasif a. 6. Nilai-nilai tersebut amat penting untuk melahirkan modal insan yang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara pada masa akan datang. dan intelek. Bagi menangani jenayah remaja hendaklah menguatkuasakan undang-undang. statistik. Ayat Tergantung a.3 KESALAHAN STRUKTUR YANG MEMUSNAHKAN HARAPAN Untuk memperoleh markah yang tinggi. generasi muda yang berdisiplin dan bertanggungjawab dapat dilahirkan. 15 . Kepada golongan remaja yang gigih mengejar kejayaan perlu diberikan sokongan. b. Dato’ Hishamudin Tun Hussein pernah menyatakan bahawa penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum amat penting untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Mereka yang didapati bersalah kerana melakukan pelbagai kesalahan. ii. emosi. rohani. bertepatan dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain itu. cogan kata. Kesimpulannya.3. pengetahuan dan pengalaman pelajar akan bertambah.1 i. d. Menteri Pelajaran Malaysia. elakkanlah kesalahan bahasa yang berikut. penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dapat membantu pembentukan jati diri mereka. 6. c. • • • Menyimpulkan perkara yang ditulis dan memberikan pandangan Masukkan peribahasa. b. Tindakan yang mereka laksanakan tidak menguntungkan rakyat.Kesimpulan yang baik akan diberikan 3 markah. Oleh sebab itu.

d. e. Maksud Ayat Kabur a. Penggunaan telefon bimbit juga pastinya akan menyusahkan jika seseorang itu tidak menggunakan alat tersebut. 6. iv. Pendatang asing mulai memasuki ke negara ini sejak zaman penjajah lagi. Pasukan tentera itu digeruni musuh kerana mereka bersenjatakan dengan senjata moden. b. Kesalahan Penanda Wacana Hal ini kerana Ini untuk Hal ini demikian Justeru itu 16 .2 i. Pengguna boleh mendapatkan maklumat daripada Persatuan Pengguna yang banyak membantu pengguna yang menghadapi masalah. Pada era globalisasi ini harus menitikberatkan tahap ilmu pengetahuan masingmasing. Penggunaan Kata Sendi Nama selain daripada itu sejak dari demi untuk di era pembangunan iv.e. Pihak berkuasa akan menyalahi kepada sesiapa sahaja yang melanggar undangundang. c. Pemimpin itu telah memperkatakan tentang isu kegawatan ekonomi dunia kini. Program itu adalah untuk meningkatkan lagi prestasi ahli sukan negara. KESALAHAN LAIN Bentuk Lewah kos perbelanjaan destinasi yang dituju saling kasih-mengasihi semua pegawai-pegawai khalayak ramai saling bantu-membantu ramai murid-murid setiap peserta-peserta ii. b.3. c. Hukuman terhadapnya dijatuhkan berdasarkan kepada bukti pihak polis. terutama aduan dan pendapat. iii. Tidak Mematuhi Hukun D – M lain-lain faktor mini marathon polis inspektor plastik beg Mah Kedai Jahit Razak Kedai Gunting iii. Tidak Menepati Binaan Ayat Aktif Transitif dan Ayat Aktif TakTransitif a. jika kita ditimpa kemalangan pastinya pada waktu itu kita perlu mencari pondok telefon atau terpaksa pergi ke hospital untuk menyelamatkan nyawa mangsa kemalangan tersebut. Tanpa telefon bimbit. f.

Sila rujuk buku atau nota tentang ayat pasif sekiranya pelajar memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Abang membersihkan ruang tamu. Ayat tersebut tidak gramatis tanpa keterangan. Baca ringkasan ayat aktif yang berikut dengan teliti. ayat tersebut masih betul tanpa keterangan. (tinggal = kk tak tr b) (di pedalaman = keterangan) Keterangan dalam ayat di atas tidak boleh digugurkan. TAK BERPELENGKAP TAK TRANSITIF • • • tidak boleh dipasifkan tiada objek sebagai penyambut ada keterangan • • Keterangan boleh digugurkan Cth: Adik merangkak di atas lantai.4 MENILAI PENGUASAAN AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF Kelemahan dalam aspek bahasa menyebabkan pelajar tidak memperoleh markah yang tinggi dalam karangan. Ayat Aktif Tak Transitif Tak Berpelengkap Adik menangis di dalam bilik. Raja menganugerahinya pingat. termasuklah kegagalan menguasai ayat aktif dan ayat pasif. 2. Ayat tersebut salah sekiranya dimasukkan kata sendi nama. Dia memenangi dalam Keterangan tak boleh digugurkan Cth: Penyakitnya beransur pulih. ( / ) Ayat Aktif Tak Transitif Berpelengkap Mereka tinggal di pedalaman. TRANSITIF • • AYAT AKTIF boleh dipasifkan ada objek sebagai penyambut Contoh ayat – boleh dipasifkan. BERPELENGKAP • • Catatan: Ayat Aktif Transitif Dia memenangi peraduan itu. (memenangi = kk aktif transitif) (peraduan itu = objek) Selepas kk aktif transitif mesti objek. Adik menangis. ( X ) 17 . Kakak menghidangi tetamu nasi. Mereka tinggal.6. (menangis = kk tak tr tak b) (di dalam bilik = keterangan) Keterangan dalam ayat di atas boleh digugurkan. Antara kelemahan yang dimaksudkan. Ertinya. 3. 1.

. Bilik itu disewa oleh KGD 3. ( X) LATIHAN 1 Tandakan ( / ) bagi ayat yang betul dan ( X ) bagi yang salah. engkau.-an) 1. 4.peraduan itu. 2. Haiwan ganas itu kena tembak. beliau.. ( / )atau (X) IMBUHAN KATA KERJA PASIF (di-. Pencuri itu kena tangkap oleh polis. Penceramah itu menjelaskan tentang masalah pekerjaan. Bilik itu KGD 2 sewa. 3. Mereka masuk ke negara ini pada abad ke-16. -nya KATA BANTU “kena” 1. kami. 2. Bagi yang salah. dapatkah anda menyatakan sebab kesalahan dan membetulkan kesalahan tersebut? BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AYAT Mereka memasuki negara ini pada akad ke-16.. kauKGD3: dia. Razali menasihati kepada anaknya supaya belajar. Pokok itu terlanggar oleh lori panjang. Tindakan itu diambil berdasarkan pada maklumat polis. Mereka telah menjadi anggota kepada pertubuhan itu. 18 . Mereka telah menjadi anggota dalam pertubuhan itu. Peserta itu mengatasi terhadap lawannya dengan mudah.. 1. awak.. Penjenayah itu tertembak di kepalanya.. Bilik itu KGD 1 sewa. ke-. kita KGD2: kamu. AYAT PASIF KATA GANTI NAMA DIRI (KGD) KGD1: saya.. Pakaian di atas meja itu belum bergosok. ku-. ber-. aku. mereka. Mereka memasuki ke negara ini pada abad ke-16. 2. ter-. Mereka telah menganggotai dalam pertubuhan itu. Anak burung itu kesejukan di atas pokok. Bungkusan itu diposkan petang tadi. 3.oleh.

( / )atau (X) Pelajar yang menguasai ayat pasif tidak menghadapi masalah untuk menjawab semua soalan di atas. Akan kukotakan segala janjiku terhadap ibu bapaku Mereka akan kami undang ke majlis perasmian itu nanti. ( / )atau (X) LATIHAN 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AYAT Perkara itu kami akan bawa ke tengah. Tidak mungkin kertas kerja itu dapat beliau siapkan esok. Kena halau penagih dadah itu oleh penduduk kampung. Bangunan itu akan kusewakan kepada orang ramai. Salimah tersenyum di ruang tamu rumahnya. Harimau itu tertembak di bahagian belakangnya. Masa depan mereka sukar untuk kami ramalkan. Mereka kegemparan apabila terdengar letupan. Borang permohonan itu akan dihantar kemudian.Latihan yang berikut adalah untuk menguji penguasaan anda tentang ayat pasif. Mangsa kemalangan itu telah diselamatkan. Kerenah remaja. Anak kambing datuk kesejukan di bawah pokok. kita perlu tangani bersama-sama. Pemain itu terjatuh ketika berlari di padang. Sudah lama tawaran untuk ke luar negara mereka terima. Dia tergamak untuk mengkhianati sahabat baiknya. Sila baca soalan yang berikut dengan teliti dan tandakan ( / ) bagi binaan ayat pasif yang betul dan ( X ) bagi yang salah. berbincanglah dengan rakan atau guru untuk mengatasi kelemahan anda. Isu kegawatan ekonomi sudah pun mereka bincangkan. bukan sahaja dapat mengelakkan 19 . Sebahagian daripada bilik itu belum bercat. LATIHAN 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AYAT Rahsia itu terbongkar oleh pihak polis. Pelajar yang menguasai ayat pasif. Bagi yang masih ragu-ragu.

contohnya sepak takraw dan sebagainya. kini. //Dalam kelab tersebut. Contohnya. termasuklah memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak mereka. Permainan zaman ini direka dari barangan elektronik yang ringan dan mudah dibawa. cara bermain wau ataupun gasing dan banyak lagi. //Selain itu untuk mengeratkan hubungan antara penduduk masyarakat terdahulu. //Contohnya. Ibu bapa boleh menunjuk ajar cara bermain permainan tersebut. Selain itu. contohnya sempena hari keluarga dan sebagainya. Dengan ini. Hal ini berlanjutan sehinggakan //remaja tidak mengetahui apa itu permainan tradisional. hendaklah melantik seseorang yang mahir dalam permainan tradisional ini. ibu bapa juga boleh membeli alat permainan tradisional di kedai. //Hal ini kerana untuk memastikan generasi muda akan datang tahu apa itu permainan tradisional. //mereka boleh menyertai pertandingan tersebut. Bagi ibu bapa yang mempunyai bakat bermain permainan tradisional. IS = 2 Seterusnya. //Ini juga dapat melahirkan minat apabila dia melihat permainan berkenaan contohnya permainan congkak. P=2 //Antara langkah-langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. //Ini kerana anak mereka timbul keinginannya untuk bermain. //Hal ini demikian masyarakat kini leka dengan arus pemodenan dan permainan tradisional pula dilupakan. rumusan dan alih bentuk teks. tetapi dapat pula menjawab soalan analisis kesalahan bahasa dan soalan objektif (Kertas 1) dengan baik. mereka boleh menunjukkan cara membuatnya. Ibu bapa juga boleh menunjukkan gambar-gambar permainan tradisional.kesalahan membina ayat pasif dalam karangan. Permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh orangorang terdahulu. mewujudkan kelab atau persatuan. 7 MENILAI KARANGAN K1 Minat orang ramai terhadap seni permainan tradisional. kurang menggalakkan. Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan generasi muda di negara ini. pihak sekolah hendaklah menjadikan permainan tradisional salah satu kegiatan sukan di sekolah. Perkara ini perlu diatasi untuk mengelakkan lenyapnya seni permainan tradisional di negara ini. hasrat kerjaan untuk memartabatkan permainan tradisional akan tercapai. IS = 3 Selain itu juga //ibu bapa juga boleh membawa anak-anak mereka ke tempat pertandingan permainan tradisional. pelbagai permainan terbaru wujud. Ia memastikan 20 . contohnya permainan “game boy” dan sebagainya. Pada zaman moden ini. Bagi ibu bapa yang kurang mampu.

sambil menyelam minum air. Antara permainannya. Hal ini demikian kerana untuk //menambahkan lagi pengetahuan kepada masyarakat tentang permainan tradisional ini.pelajar dapat mempelajari permainan tradisional ini dengan lebih mendalam. //Ini untuk memberitahu kempen yang ingin diadakan. //Bak kata pepatah. //Ini dapat menghidupkan kembali permainan tradisional untuk generasi yang akan datang. pihak yang menganjurkan kempen ini juga boleh memanggil tokok-tokoh terkemuka. Bagi sekolah yang berjaya. //Selain itu juga. Atris juga hendaklah terlibat dalam pertandingan ini. IS = 2 Pihak kerajaan hendaklah menyediakan pusat kemahiran untuk melatih golongan muda. Selain itu. iaitu bermula dengan peringkat kampung sehingga peringkat antarabangsa. IS = 2 //Selain itu juga menganjurkan pertandingan permainan tradisional. gasing. Di samping itu. Selain itu. //Justeru itu. Artis terkemuka juga boleh dijemput bagi //memeriahkan lagi pertandingan. ia juga dapat memberikan peluang pekerjaan kepada tenaga yang mengajar. media cetak dan sebagainya. termasuklah sepak raga. dapat menimbulkan minat dalam kalangan remaja. congkak. Pihak sekolah juga boleh mengadakan pertandingan peringkat sekolah. Contohnya. //kerajaan boleh menyebarkan dengan menggunakan media massa. Ini adalah untuk menarik minat golongan muda. //Hal ini demikian dapat menarik minat untuk melihat artis kegemaran mereka akan menyertainya. Dengan melaksanakan langkah ini sudah tentu hasrat untuk mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan generasi muda di negara ini akan tercapai. Dengan teknologi moden sekarang. media elektronik. //kita juga boleh mengadakan perlawanan peringkat. wawancara turut diadakan bagi //memeriahkan lagi sambutan. IS = 2 //Seterusnya mengadakan kempen juga salah satu langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. ini dapat menyerapkan minat kepada masyarakat tentang permainan tradisional ini. dan sebagainya. Ini juga dapat menarik minat pelancong untuk mengunjungi Malaysia. Semua permainan tradisional ini //boleh dimainkan oleh semua peringkat umur. Pihak kerajaan perlu mendapat sokongan. semua pihak hendaklah saling bekerjasama bagi mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan generasi muda di negara ini agar permainan tradisional dapat dikekalkan dan tidak ditelan arus pemodenan. sekolah berkenaan terus mewakili daerah untuk ke peringkat seterusnya. contohnya ahli sasterawan negara. Samad Said. Selain dapat mengajar cara-cara bermain permainan tradisional. IS = 2 Kesimpulannya. A. MARKAH P I K = = = 02 13 0 K=1 21 .

(P+I+K) R P B = = = = 16 08 03 27 / 50 (// = 25) JUMLAH 22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful