MODUL PEMBELAJARAN KARANGAN BM STPM oleh NAWI BIN ISMAIL SM TEKNIK TERENGGANU 1 Pendahuluan

Karangan secara tidak langsung dapat memberikan gambaran tentang cara berfikir, kematangan idea, dan penguasaan bahasa penulisnya. Dari aspek yang lain pula, tahap ilmu pengetahuan, maklumat dan keupayaan penulis memanfaatkannya dapat diukur dalam karangan. Meskipun begitu, pelajar yang dapat menghasilkan karangan sedemikian amat kecil bilangannya, meskipun bakal menduduki STPM tidak lama lagi. 2 Disiplin Penulisan

Karangan yang dikehendaki pada peringkat STPM adalah seperti yang berikut: 2.1 Panjang karangan, antara 650 hingga 700 patah perkataan, iaitu 1 pendahuluan 6 isi 1 kesimpulan 2.2 2.3 anggaran 70 hingga 80 patah perkataan setiap isi, 80 hingga 90 patah perkataan anggaran 70 hingga 80 patah perkataan

Tiada kesalahan ayat dan frasa. Mematuhi format, khususnya bagi karangan berformat. Penilaian Kendiri 1 Adakah anda menulis karangan seperti di atas? Jika “ya” bermakna anda telah berada di jalan yang betul, dan teruskanlah. Jika “tidak”, sila betulkan kesilapan anda. Keupayaan anda untuk membetulkan kesilapan itu akan menjanjikan kecemerlangan.

3 3.1

Penilaian Karangan Karangan dinilai berdasarkan perkara yang berikut: • Kerelevanan (R) - 21 markah

Markah R ialah jumlah markah (P), (I), dan (K) Pendahuluan (P) Isi (I) Kesimpulan (K) • • Pengolahan (P) Kebahasaan (B) JUMLAH - 03 markah - 15 markah (@ 3 markah) - 03 markah - 14 markah - 15 markah - 50 MARKAH

1

3.2 Markah akan ditolak sekiranya karangan kurang daripada 650 patah perkataan. Bagi karangan yang lebih daripada 700 patah perkataan pula, bahagian yang lebih itu tidak akan dibaca. 4 Sasaran Minimum Pelajar

Pelajar dicadangkan agar memperoleh markah minimum bagi karangan seperti yang berikut: Bahagian Pendahuluan (P) Isi (I) Kesimpulan (K) Relevan (R) , iaitu P + I + K Pengolahan (P) Kebahasaan (B) JUMLAH Markah Penuh 03 15 03 21 14 15 50 Sasaran Minimum 02 12 02 16 09 07 32

Penilaian Kendiri 2 i. ii. Berapakah markah karangan anda dalam peperiksaan yang terakhir? Adakah sasaran di atas tercapai? Jika tercapai, teruskan usaha anda untuk memperoleh markah yang lebih baik. iii. Jika belum tercapai, adakah anda tahu daerah kelemahan anda? Jika tahu, berusahalah untuk menangani masalah itu. Jika tidak, berbincanglah dengan guru untuk mengetahui kelemahan anda itu. 5 Kelemahan Pelajar

Antara kelemahan pelajar dalam karangan, termasuklah: • • • • • Ketidakupayaan pelajar untuk memikirkan enam isi yang kukuh Mencampuradukkan isi dengan pendahuluan Kegagalan pelajar mempersembahkan isi dengan betul Kurangnya maklumat akibat kurang membaca Melakukan pelbagai kesalahan bahasa, khususnya dari segi - binaan ayat - binaan frasa - pemilihan kata - penggunaan penanda wacana - ejaan, dan - tanda baca

2

Yang berikut ialah contoh membuat perancangan sebelum menulis karangan. 6 Langkah Penulisan Untuk menghasilkan karangan yang baik. Oleh hal yang demikian. SOALAN 1 Usaha untuk menyuburkan tabiat membaca dalam kalangan kanak-kanak bagi meningkatkan budaya ilmu mesti dipergiat secara berterusan. anda perlu membiasakan diri untuk menulis karangan dalam tempoh tersebut. Langkah 1 Membuat Perancangan (10 minit) • Menganalisis soalan – menentukan kehendak soalan • Menyenaraikan isi • Menyesuaikan isi – dapatkan enam isi yang kukuh Menulis Karangan • Pendahuluan • Isi karangan • Kesimpulan Menyemak dan Membetulkan Kesalahan • • • • Ayat Pemilihan kata Ejaan dan tanda baca Aspek tatabahasa yang lain (70 minit) Langkah 2 Langkah 3 (10 minit) Dalam peperiksaan. Cadangan masa dalam kurungan di atas boleh dijadikan panduan. (STPM 2002)  Menganalisis Soalan Soalan di atas berkehendakkan langkah untuk menyemai minat membaca dalam kalangan kanak-kanak.  Menyenaraikan Isi – senaraikan apa-apa sahaja isi yang difikirkan betul.Penilaian Kendiri 3 Telitilah karangan anda. pelajar hendaklah mengamalkan langkah penulisan.1 Membuat Perancangan Amalan sesetengah pelajar yang tidak membuat perancangan dengan betul sebelum menulis karangan memungkinkan karangan yang dihasilkan tidak menepati kehendak soalan. anda dicadangkan agar menulis karangan dalam masa 90 minit. seperti yang berikut. Bincangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyemai minat membaca dalam kalangan mereka. 6. Sekiranya karangan anda mengandungi kesalahan di atas. Contohnya: 3 . usahlah diulanginya agar markah bahasa dalam karangan anda meningkat.

iii. vii. vi. pelajar boleh menyenaraikan apa-apa sahaja isi yang terlintas dalam fikiran. terdapat tiga pihak yang perlu memainkan peranan untuk melaksanakan langkah bagi menyemai minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. perpustakaan – didik dari awal – melentur buluh biarlah dari rebungnya Sekolah hendaklah menyediakan perpustakaan yang lengkap – buku. kemudian susun isi tersebut dan tulis maklumat sokongan yang bersesuaian i. Oleh sebab itu. Siapakah pihak yang dimaksudkan itu? PANDUAN MEMIKIRKAN ISI KARANGAN Bagi soalan yang berkehendakkan LANGKAH. fikirkanlah pihak yang seharusnya melaksanakan langkah tersebut. perabot. iaitu:    IBU BAPA PIHAK SEKOLAH KERAJAAN. vi. tempat pameran buku. Ertinya. CADANGAN.i. v. Dalam contoh di atas. v.  Mengadakan Kempen Program Nilam di sekolah Ibu bapa mengadakan perpustakaan mini Perpustakaan sekolah dilengkapi dengan alam penyaman udara Ibu bapa perlu membawa anak-anak ke kedai buku Kerajaan menambahkan perpustakaan / perkhidmatan perpustakaan bergerak Ibu bapa perlu mengajar anak-anak membaca Ibu bapa sendiri membaca Menyesuaikan Isi – sesuaikan isi di atas agar menjadi enam isi yang kukuh. Yakinlah bahawa walaupun terdapat berbagai-bagai bentuk soalan karangan. 4 . alat penyaman udara Kerajaan seharusnya mengadakan Kempen Membaca – ceramah. namun secara umumnya soalan karangan berkisar pada aspek yang berikut. Ibu bapa perlu menyediakan bahan bacaan di rumah – adakan sudut bacaan atau perpustakaan mini Ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan – bapa borek. iv. anak rintik Ibu bapa harus membawa anak-anak ke kedai buku. ii. dan USAHA. dll Kerajaan perlu menambahkan perpustakaan dan perkhidmatan perpustakaan bergerak di luar bandar Apakah perbezaan antara Langkah 2 dengan Langkah 3? Dalam Langkah 2. DLL Fikirkanlah langkah yang perlu dilakukan oleh pihak yang berkenaan. idea tersebut tidak mungkin tersusun. Penguasaan pelajar terhadap soalan karangan amat penting. perlunya Langkah 3 untuk menyesuaikan isi dan menyusun isi tersebut agar keenam-enam isi yang akan dipersembahkan itu kukuh dan tidak bertindan antara satu sama lain. ii. viii. iv. peraduan. iii. Kesilapan pelajar memahami soalan memungkinkan karangan yang dihasilkan terpesong atau menyeleweng.

8. Jelaskan faktor Malaysia menjadi destinasi pelancong asing. Pada pandangan anda. 3. Kemukakan sebab golongan belia kurang berminat untuk menyertai pertubuhan sukarela. 10. Jelaskan faedah perkembangan industri pelancongan kepada rakyat dan negara. Kemukakan langkah untuk menangani kejadian tanah runtuh di negara kita berulang.Aspek Punca Faktor Sebab Contoh Soalan 1. bagaimanakah pihak-pihak tertentu memainkan peranan untuk menangani kejadian banjir kilat di tempat tinggal anda? 9. Pada pendapat anda. Jelaskan usaha yang wajar dilakukan untuk memajukan industri pelancongan di Malaysia. Huraikan kepentingan penyertaan orang ramai dalam pertubuhan sukarela. • • • • banyak terdapat tempat yang menarik / bersejarah rakyat Malaysia berbilang kaum keamanan negara ini terjamin kerajaan dan badan swasta mengadakan promosi untuk menarik pelancong asing rakyat Malaysia peramah Jelaskan faedah perkembangan industri pelancongan kepada rakyat dan negara. Dapatkah pelajar memperoleh isi yang betul bagi setiap soalan tersebut? Telitilah perbezaan isi bagi tiga tajuk mengenai pelancongan di bawah ini. 7. Pelancongan Jelaskan faktor Malaysia menjadi destinasi pelancong asing. mengapakah kejadian banjir kilat di tempat tinggal anda berlaku? 5. 11. 4. • • • • • menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat menambahkan infrastruktur/memajukan kawasan tertentu membantu perkembangan barangan kraf menambahkan pendapatan negara menaikkan imej negara pada kaca mata orang Jelaskan usaha yang wajar dilakukan untuk memajukan industri pelancongan di Malaysia • • • • • mengenal pasti tempat pelancongan yang baharu menyediakan kemudahan ke destinasi pelancongan yang ada meningkatkan kempen / promosi meningkatkan usaha untuk mengekalkan keamanan negara menambahkan barangan • 5 . Anda boleh berbincang dengan rakan-rakan anda untuk memperoleh isi yang kukuh. Pada pandangan anda. 6. 2. Huraikan punca berlakunya kejadian tanah runtuh di negara ini. bagaimanakah minat orang ramai yang kurang terhadap pertubuhan sukarela dapat ditingkatkan? Kesan Faedah Kepentingan Peranan Langkah Usaha Cadangan Sila baca soalan di atas dengan teliti sekali lagi dan senaraikanlah isi penting bagi soalan tersebut. Bincangkan kesan kejadian tanah runtuh kepada rakyat dan negara.

isi karangan bagi setiap soalan di atas. Jika keadaan ini berlaku. pendekatan atau cara persembahan isi tersebut tidak mungkin sama.dan bernilai murni asing kraf / seni warisan Walaupun perkara umumnya adalah mengenai pelancongan. Telefon bimbit kini semakin digemari oleh masyarakat tanpa mengira golongan. Oleh sebab itu. pelajar akan mendapat markah yang minimum sahaja. Pemahaman yang kukuh tentang perkara ini penting untuk mengelakkan pelajar daripada menulis karangan yang terpesong atau menyeleweng. berlainan. Jelaskan sebab alat ini menjadi pilihan ramai dan kesan yang akan timbul daripada penggunaannya. namun fokusnya adalah berbeza. Penglibatan remaja dalam pelbagai kegiatan jenayah pada hari ini dikatakan berpunca daripada kegagalan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab sewajarnya. Jika ada yang hampir sama pun. Penilaian Kendiri 4 Baca dua soalan yang berikut dengan teliti dan buatlah perancangan isi bagi kedua-dua soalan tersebut seperti dalam contoh di atas. Sejauh manakah pandangan ini dianggap benar?  Menganalisis Soalan Kehendak Soalan 1 Kehendak Soalan 2  Menyenaraikan Isi Soalan 1 Soalan 2  Menyesuaikan Isi Soalan 1 Soalan 2 6 . (STPM 2008) 2. 1.

Panjang pendahuluan. Kanak-kanak yang berusia 7 tahun pun sudah memiliki telefon bimbit. Adakah keenam-enam isi tersebut kukuh? Berbincanglah dengan rakan atau dengan guru anda untuk mendapatkan pengesahannya. Penulisnya juga tidak melakukan kesalahan bahasa. malah menyedari peristiwa di dunia luar. sejarah. Memandangkan tabiat membaca amat penting. Keadaan ini didorong oleh kebanjiran pelbagai model telefon bimbit dan 7 . Langkah 2 : Menulis Karangan Bagaimanakah pendahuluan karangan yang baik? PENDAHULUAN KARANGAN     Menyatakan gambaran umum tentang isu atau fokus soalan. Perhatikanlah contoh pendahuluan bagi karangan tersebut. lebih kurang 80 patah perkataan. Isi bagi soalan tersebut telah disenaraikan dan disesuaikan pada halaman 4. Pendahuluan di atas dikatakan baik kerana penulisnya ingin menulis karangan tentang langkah untuk meningkatkan amalan membaca dalam kalangan kanak-kanak. pembaca bukan sahaja dapat mengetahui perkara yang berlaku di sekeliling mereka.Anda sudah pun memperoleh enam isi bagi setiap soalan di atas. Pelajar X Suatu masa dahulu. Tidak memasukkan isi karangan dalam pendahuluan. Hal ini sesuai dengan peribahasa Melayu. Pendahuluan Contoh Tabiat gemar membaca amat penting. Sila baca pendahuluan karangan tentang telefon bimbit yang ditulis oleh Pelajar X dan Pelajar Y yang berikut. Lihat Soalan 1 pada halaman 3 tentang membaca. usaha untuk meningkatkan amalan tersebut dalam kalangan rakyat perlu dilakukan. Pendahuluan yang sedemikian layak mendapat markah penuh. dan isu semasa terdapat dalam bahan sedemikian. pada hari ini dapat dilihat bahawa penggunaan telefon bimbit semakin meningkat dan digunakan oleh masyarakat tanpa mengira golongan. bahasa. terutama dalam era kesejagatan kini. Hal ini demikian kerana pelbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sains. Peribahasa yang dimasukkan pada bahagian akhir juga sesuai. 3. Isi tentang langkah tidak dimasukkan dalam pendahuluan di atas. Pendahuluan tidak harus terlalu panjang atau terlalu pendek. agama. Dapatkah anda berbuat demikian? Dalam ruangan Penilaian Kendiri 4 (halaman 6). Melalui amalan ini juga. Namun begitu. melentur buluh biarlah dari rebungnya. golongan yang mempunyai telefon bimbit dianggap golongan yang berada. Pendahuluan tersebut juga tidak meleret-leret dan meyakinkan pembaca. terutama dalam kalangan anakanak. terdapat soalan mengenai telefon bimbit dan jenayah remaja.

terdapat tiga soalan berformat yang pernah dikemukakan. Lihat soalan 2 dalam ruangan Penilaian Kendiri 4. Penggunaannya juga hasil daripada era globalisasi. Jenayah berpunca daripada faktor ibu bapa dan faktor-faktor lain. Situasi ini membantu penciptaan pelbagai kemudahan moden. Jika dibandingkan antara pendahuluan Pelajar X dengan Pelajar Y. Soalan (Ceramah) Andaikan anda pegawai kanan di Kementerian Pelajaran dan diminta untuk menyampaikan ceramah kepada ibu bapa dalam satu majlis di sekolah. selain orang dewasa Jangan lupa untuk menyatakan contoh jenayah yang melibatkan remaja.” Sediakan teks ceramah anda itu. Minat orang ramai yang begitu meningkat terhadap telefon bimbit berpunca daripada berbagai-bagai faktor. namun kini. iaitu dunia tanpa sempadan yang melanda dunia pada hari ini. termasuklah Nokia. termasuklah telefon bimbit. Pelajar Y Kemajuan sains dan teknologi berkembang dengan pesatnya dari semasa ke semasa. 8 . tidak terkecuali di Malaysia. Dapatkah anda menulis pendahuluan karangan berformat? Sila baca contoh yang berikut dengan teliti untuk memahaminya dan seterusnya mematuhinya. laporan. anda dikehendaki menulis pendahuluan karangan tentang jenayah remaja. Kalau dahulu. idea yang berikut boleh digunakan untuk menulis pendahuluan tersebut dengan lengkap. halaman 6. dan Maxis. Antara jenama telefon bimbit yang terkenal di negara ini.jenamanya yang terdapat di pasaran. Dalam peperiksaan STPM. alat tersebut juga begitu popular dalam kalangan remaja. pendahuluan siapakah yang lebih baik? Mengapakah anda berpendapat demikian? Setelah memahami kriteria pendahuluan yang baik. iaitu ceramah. Sekiranya pelajar buntu.     Kadar jenayah kian meningkat Jenayah turut melibatkan remaja. alat komunikasi tersebut digunakan secara meluas di seluruh negara. Tajuk ceramah anda ialah “peranan ibu bapa dalam melahirkan masyarakat penyayang. Selain digunakan oleh orang dewasa untuk berkomunikasi. telefon bimbit hanya digunakan oleh golongan yang berada. Sony Ericson. dan memorandum.

pencabulan. Oleh sebab itu. Razak bin Abdullah. Usaha untuk melahirkan masyarakat penyayang sering diperkatakan oleh pemimpin negara kita. Peningkatan kes jenayah dalam kalangan remaja berpunca daripada berbagai-bagai faktor. bahkan pembunuhan turut dikaitkan dengan remaja. Pengetua SMK Kampung Tanjung. aman. Yang dihormati pengerusi majlis. Yang Berusaha En. kes peras ugut. 9 . Hal ini demikian kerana masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Sehubungan dengan itu. ibu bapa hendaklah memainkan peranan penting dalam merealisasikan masyarakat penyayang di bumi bertuah ini. nilai tersebut amat penting. usaha untuk melahirkan masyarakat penyayang hendaklah dilaksanakan. saya akan memperkatakan “peranan ibu bapa dalam melahirkan masyarakat penyayang. kini. Pendahuluan Berita tentang jenayah sering diperkatakan oleh pelbagai pihak. Pendahuluan Contoh Punca Jenayah Remaja dan Langkah-langkah untuk Mengatasinya 1. ragut. Kegiatan jenayah bukan sahaja melibatkan orang dewasa tetapi juga golongan remaja. Di negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Pada pagi ini. Gejala yang dahulunya berlaku di bandar-bandar besar. kini mulai menular ke kawasan luar bandar.Pendahuluan Contoh Assalamualikum dan salam sejahtera. guru-guru.” Hadirin yang dihormati. Soalan (Laporan) Selaku pegawai di Kementerian Dalam Negeri. pergaduhan. ibu bapa dan hadirin sekalian. saya sebagai pegawai di Kementerian Dalam Negeri diminta untuk menyediakan laporan tentang punca penglibatan remaja dalam jenayah dan cadangan untuk mengatasinya. Menyedari hakikat ini. Barubaru ini. Sediakan laporan anda itu. Dalam laporan itu. Berdasarkan hasil kajian tersebut. dan sejahtera. anda dikehendaki menyediakan satu laporan tentang punca penglibatan remaja dalam kancah jenayah. khususnya untuk mengukuhkan semangat perpaduan. kemukakan juga cadangan anda untuk mengatasi penglibatan remaja dalam jenayah. anda telah menjalankan satu kajian tentang kejadian jenayah yang melibatkan remaja di negara ini. seperti Malaysia.

Segelintir mereka. anda menyatakan kekesalan tentang kesan negatif yang timbul daripada rancangan tersebut dan mengemukakan usul untuk menangani kesan negatif itu. Persatuan Seni Warisan Daerah Pekan menghantar memorandum ini untuk mengemukakan kesan negatif rancangan tersebut dan juga usul untuk menangani kesan yang dimaksudkan. lebih-lebih lagi bagi rancangan yang tempoh siarannya panjang. Malaysian Idol. misalnya Akademi Fantasia. namun kesan negatifnya akan mejejaskan masa depan orang ramai. Memorandum Kepada : YB Menteri Tenaga. (STPM 2006) Format memorandum agak asing bagi pelajar kerana format ini tidak dikemukakan dalam peperiksaan SPM. Sila baca contoh yang berikut dengan teliti. sanggup ponteng kelas tuisyen bagi tujuan tersebut. terutamanya golongan remaja. Rancangan Akademi Fantasia khususnya. Pernyataan Masalah 2. Sebagai pengerusi sebuah persatuan kebudayaan dan kesenian yang berpengaruh. dan lain-lain telah diperkenalkan oleh televisyen tempatan. Air. bukan sahaja diminati oleh anak muda tetapi juga oleh orang dewasa. Meskipun rancangan tersebut mendatangkan kepuasan kepada mereka. Bagi sesetengah pelajar pula. Pendahuluan Dunia hiburan semakin berkembang di negara ini. 10 . stesen televisyen cenderung mengadakan rancangan hiburan yang bersifat realiti untuk menarik minat penonton. Air dan Komunikasi Daripada : Pengerusi Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Pekan Memorandum tentang Rancangan Hiburan Bersifat Realiti yang Disiarkan melalui Televisyen 1. rancangan hiburan yang bersifat realiti. anda diminta menghantar satu memorandum kepada Menteri Tenaga. dan Komunikasi. Situasi ini menjejaskan kelancaran aktiviti harian mereka yang berkenaan. Dalam memorandum tersebut.Soalan (Memorandum) Kini. khususnya golongan remaja. Tulis memorandum tersebut selengkapnya. berbeza. namun pendekatan persembahannya.1 Pembaziran Masa Kewujudan rancangan hiburan yang bersifat realiti mengakibatkan banyak masa seseorang terbuang. 2. Rancangan sedemikian menimbulkan kesan negatif kepada penonton. Mentor. Walaupun format ini ada sedikit persamaannya dengan format laporan. mereka sanggup menangguhkan tugasan yang diberikan oleh guru semata-mata untuk berada di hadapan televisyen bagi mengikuti perkembangan rancangan hiburan yang bersifat realiti kegemaran mereka. Kini. Menyedari hal itu.

sekali gus menggagalkan usaha kita untuk mendidik generasi muda agar menghargai masa... pihak kerajaan hendaklah menetapkan garis panduan.. 3... Usul 3.. ternyata mempengaruhi tingkah laku golongan remaja. . 3.. tetapi turut menjejaskan usaha untuk melahirkan remaja yang bijak merancang... Semoga matlamat negara untuk melahirkan remaja yang berwawasan akan menjadi kenyataan. 2.. 30 Mei 2009 11 . cara berpakaian.. 3.......... Selain itu... misalnya dalam rancangan Akademi Fantasia ternyata membazirkan wang orang ramai. .2 Pembaziran Wang Penentuan pemenang melalui undian secara khidmat pesanan ringkas (sms) pula... pergaulan ataupun perlakuan artis yang kadangkala bertentangan dengan nilai ketimuran.(jelaskan isi keenam)..2 Pengaruh Negatif Selain itu.. . tt .. misalnya dengan menggunakan borang undian bagi tujuan tersebut.. khususnya tentang perkara yang berkaitan dengan akhlak dan moral artis. Pembaziran masa dan wang bukan sekadar merugikan mereka.(jelaskan isi kelima).. 4. Abdul Rahim bin Abdullah Pengerusi Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Pekan.1 Mengehadkan Rancangan Bagi menangani kesan negatif rancangan hiburan yang bersifat realiti.. Pihak yang berkenaan hendaklah mencari alternatif lain.. (jelaskan isi ketiga). bilangan rancangan tersebut hendaklah dikurangkan. prestasi mereka dalam akademik akan terjejas.. Hal ini demikian kerana ...3 Menyediakan Garis Panduan Selain itu. Penutup Rancangan hiburan yang bersifat realiti banyak mendatangkan kesan negatif kepada orang ramai.. terutama golongan remaja. 2... Persatuan ini tidak menuntut agar rancangan yang sedemikian dihentikan tetapi mengemukakan beberapa usul yang difikirkan wajar dilaksanakan untuk kebaikan semua...2 Menghentikan Undian Sms Sistem undian yang terbukti membazirkan wang orang ramai hendaklah dihentikan.Sekiranya amalan ini berterusan.... .. persatuan ini yakin bahawa kesan negatif yang dimaksudkan itu akan berkurangan..... tempoh siarannya juga perlulah dipendekkan....(jelaskan isi keempat).. Sekiranya usul di atas dilaksanakan.. (jelaskan isi kedua).........

Cadangan Ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang faedah berjimat cermat. lukis poster tema alam sekitar .Berhadapan dengan pelbagai risiko – cuaca.6. serangan serangga. terdapat pelajar yang menulis karangan tentang “kesan” walaupun soalan berkehendakkan “punca”.Lambat mendatangkan hasil . Kelemahan ini dapat diatasi sekiranya pelajar dapat membuat persembahan isi berdasarkan Borang Rangka Persembahan Isi Karangan (BRPIK) yang berikut. rompakan.jemput tokoh alam sekitar .Banyak urusan – terlalu mengejar kebendaan – tiada masa untuk bersama dengan anak-anak . Oleh sebab aspek ini tidak dikuasai dengan baik.Belia memilih bidang lain .2 Persembahan Isi Keberkesanan persembahan isi amat penting dalam menentukan mutu sesebuah karangan.Anak-anak berasa tidak diperlukan – keluar rumah .tanam kesedaran .Mengadakan forum.Segelintir daripada mereka pernah X X .Timbul konflik dengan pendatang 12 .esei.Ada yang datang secara haram tidak mendapat pekerjaan . BORANG RANGKA PERSEMBAHAN ISI KARANGAN ISI APA Langkah Kerajaan mengadakan Kempen Cintailah Alam Sekitar BAGAIMANA . X .Ada rakan yang merosakkan anakanak .Kaitkan dengan agama – cerita HURAIAN MENGAPA Meningkatkan kesedaran orang ramai – generasi muda tentang kepentingan menjaga alam sekitar LANJUTANNYA Kempen yang berkesan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.Kesejahteraan hidup penduduk tempatan terjejas .Rakan – tempat mengadu .terjebak dalam jenayah juvana Faktor belia tak minat pertanian Pendapatan tidak menentu X .Buat pemerhatian puji / tegur anak-anak . cerpen.Beritahu anak-anak tentang kebaikan dan keburukan pembaziran . Punca jenayah juvana Ibu bapa terlalu sibuk .Bidang pertanian kurang sambutan Kesan kemasukan pekerja asing Kadar jenayah meningkat – kecurian. penyakit .Mengadakan peraduan .Didikan awal penting melentur buluh biarlah dari rebung . wawancara melalui televisyen .

Pertandingan melukis poster. forum. iaitu mengadakan Kempen Semangat Patriotisme. Contoh Persembahan Untuk melahirkan rakyat yang bersemangat patriotik. Isi yang hendak diketengahkan adalah sesuai. terutama televisyen wajar dimanfaatkan untuk menghebahkan perkara ini kepada orang ramai. dan wawancara tentang semangat patriotik boleh diadakan. pihak kerajaan hendaklah mengadakan Kempen Patriotisme. Aktiviti lain. Leftenan Adnan. Kempenkempen ini haruslah menyediakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan semangat patriotisme. aspek bahasanya amat lemah. penulisnya dapat mematuhi kaedah yang diajarkan. huraiannya tidak tepat kerana Pelajar X tidak menjelaskan cara (bagaimana) dan sebab (mengapa) kempen itu perlu diadakan. Selain itu. Aktiviti yang sedemikian dipercayai dapat meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan patriotisme dalam diri setiap rakyat di negara ini.. Mengapakah kempen diadakan? 13 . dan lain-lain perlu ditambah. jelas. Isinya apa? Siapa yang melaksanakannya? Bagaimana dijalankan? kempen Mengadakan Kempen Semangat Patriotisme Pihak kerajaan Mengadakan ceramah.pembunuhan menjadi penjenayah di negara asal . Selain memiliki maklumat yang mencukupi. dan bebas daripada kesalahan bahasa. bermaklumat. Perkara yang diperkatakan dalam perenggan di atas mematuhi kehendak dalam BRPIK di atas. Bagaimana pula dengan contoh persembahan yang berikut. Tayangan filem yang berkaitan dengan semangat tersebut. Kanak-kanak juga akan melahirkan semangat patriotisme dalam diri mereka. Sehubungan dengan itu. dan menghasilkan karya kreatif yang bertemakan semangat kebangsaan perlu diperluas kepada semua pihak. ialah dengan menganjurkan kempen semangat patriotisme. seperti filem Bukit Kepong. tayangan filem dan lain-lain aktiviti. forum. Contoh filem tidak dikemukakan untuk mengukuhkan isi tersebut. misalnya ceramah. Walaupun begitu. menulis esei.Boleh menjejaskan kestabilan politik negara ini Pelajar X Antara langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang bersemangat patriotisme. media elektronik. Hal ini semangat patriotisme dapat diwujudkan dalam diri masyarakat pada hari ini. Kanak-kanak ini yang akan membangunkan negara pada masa yang akan datang. mantap. dan wawancara Mengadakan tayangan gambar Mengadakan pertandingan Untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan semangat patriotisme. Huraian isi di atas.

Oleh sebab itu. dan ikan. Mereka mendapat kepuasan dan mendapat pengalaman yang tidak ternilai setelah mengunjungi Malaysia. dan pokok gaharu. Petikan manakah yang lebih mematuhi cara persembahan seperti yang dicadangkan di atas? Petikan A Malaysia menjadi tumpuan pelancong asing kerana di negara ini banyak terdapat tempat yang menarik untuk dilawati. Selain itu. atau puisi yang bertemakan amalan berjimat cermat. peraduan menulis esei. Yang berikut dikemukakan dua petikan persembahan isi karangan tentang faktor Malaysia menjadi tumpuan pelancong asing. misalnya Pulau Sipadan. Hutan tersebut menjadi santuari kepada beratus-ratus spesies burung. Malaysia juga memiliki Taman Negara. Mereka datang ke sini untuk bersiar-siar sambil menikmati udara pantai yang nyaman dengan suasananya yang menarik. Tokoh-tokoh ekonomi seharusnya dijemput untuk menjayakan aktiviti tersebut. tanah tinggi. kerajaan hendaklah menjaga destinasi tersebut dengan menyediakan pelbagai kemudahan kepada pengunjung. iaitu sumber penghasilan air wangi. dan Pulau Tioman mengandungi terumbu karang yang menarik. Pihak kerajaan atau badan-badan ekonomi juga boleh menganjurkan pertandingan pidato. di sini juga terdapat pulau-pulau peranginan. Langkah ini penting untuk menyedarkan orang ramai tentang faedah mengamalkan nilai berjimat cermat. pelancong boleh menyelam skuba. (83 patah perkataan) Kesimpulan Karangan 14 . pelancong boleh melawat perkampungan orang asli. Keistimewaan tersebut tidak terdapat di tempat mereka. serangga. tidak mustahil masyarakat yang berjimat cermat dapat dilahirkan di negara ini. Pulau-pulau di Malaysia. Oleh itu. mereka memilih Malaysia untuk dikunjungi dan seterusnya menikmati keindahan alam ciptaan Ilahi. dan hutan lipur yang menarik untuk dikunjungi. terutama pelancong asing. Bagaimana pula dengan persembahan yang berikut? Pihak kerajaan hendaklah mengadakan Kempen Berjimat Cermat. Sekiranya usaha ini dapat dilaksanakan dengan teratur. kupu-kupu. Petikan B Keistimewaan alam semula jadi di Malaysia menjadi daya penarik pelancong asing ke negara ini. cerpen. dan bersantai di pantai. Di Malaysia. Pulau Redang. pokok meranti.Contoh? Filem Bukit Kepong dan Leftenan Adnan. Di sini. terdapat pantai yang indah untuk pelancong beristirahat. Aktiviti forum dan ceramah tentang kepentingan berjimat cermat boleh disiarkan menerusi televisyen untuk tontonan orang ramai. Selain dapat memerhatikan hidupan liar dan burung. memancing. Di sini juga terdapat pokok tualang. iaitu antara hutan hujan tropika yang tertua di dunia.

Tajuk ucapan yang akan diperkatakan oleh saya nanti amat menarik.3 KESALAHAN STRUKTUR YANG MEMUSNAHKAN HARAPAN Untuk memperoleh markah yang tinggi. bertepatan dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tindakan yang mereka laksanakan tidak menguntungkan rakyat.3. Mereka yang didapati bersalah kerana melakukan pelbagai kesalahan. Untuk menghadapi cabaran alaf baharu seharusnya melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. e. cogan kata. 15 . 6. Dato’ Hishamudin Tun Hussein pernah menyatakan bahawa penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum amat penting untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani.Kesimpulan yang baik akan diberikan 3 markah. pengetahuan dan pengalaman pelajar akan bertambah. Melalui aktiviti tertentu.1 i. emosi. statistik. b. Penerapan nilai-nilai murni yang telah kerajaan uar-uarkan sewajarnya disokong. Oleh sebab itu. pendapat tokoh yang berwibawa yang berkaitan Bebas daripada kesalahan bahasa KESIMPULAN SENTUH ISU SOALAN  ULAS ISI  BERIKAN PANDANGAN Lihatlah contoh kesimpulan karangan tentang kepentingan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Mereka yang terpilih telah pun Zainal hubungi petang semalam. d. Kesimpulannya. Peralatan canggih itu kami telah gunakan sejak beberapa tahun yang lalu. c. Bagi menangani jenayah remaja hendaklah menguatkuasakan undang-undang. • • • Menyimpulkan perkara yang ditulis dan memberikan pandangan Masukkan peribahasa. Nilai-nilai tersebut amat penting untuk melahirkan modal insan yang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara pada masa akan datang. c. penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dapat membantu pembentukan jati diri mereka. 6. Menteri Pelajaran Malaysia. generasi muda yang berdisiplin dan bertanggungjawab dapat dilahirkan. ii. Antara perkara yang perlu diberikan pertimbangan semasa menulis kesimpulan adalah seperti yang berikut. AYAT Tidak Menepati Struktur Ayat Pasif a. Selain itu. dan intelek. b. d. elakkanlah kesalahan bahasa yang berikut. rohani. Ayat Tergantung a. Kepada golongan remaja yang gigih mengejar kejayaan perlu diberikan sokongan.

iv. Pada era globalisasi ini harus menitikberatkan tahap ilmu pengetahuan masingmasing. Kesalahan Penanda Wacana Hal ini kerana Ini untuk Hal ini demikian Justeru itu 16 . terutama aduan dan pendapat. e. b. Tanpa telefon bimbit. Program itu adalah untuk meningkatkan lagi prestasi ahli sukan negara. Pendatang asing mulai memasuki ke negara ini sejak zaman penjajah lagi. Pasukan tentera itu digeruni musuh kerana mereka bersenjatakan dengan senjata moden. Maksud Ayat Kabur a. f. c. Tidak Menepati Binaan Ayat Aktif Transitif dan Ayat Aktif TakTransitif a. Pemimpin itu telah memperkatakan tentang isu kegawatan ekonomi dunia kini.2 i. iii. d. c. 6. Tidak Mematuhi Hukun D – M lain-lain faktor mini marathon polis inspektor plastik beg Mah Kedai Jahit Razak Kedai Gunting iii. Pihak berkuasa akan menyalahi kepada sesiapa sahaja yang melanggar undangundang. Penggunaan telefon bimbit juga pastinya akan menyusahkan jika seseorang itu tidak menggunakan alat tersebut. Penggunaan Kata Sendi Nama selain daripada itu sejak dari demi untuk di era pembangunan iv.e.3. KESALAHAN LAIN Bentuk Lewah kos perbelanjaan destinasi yang dituju saling kasih-mengasihi semua pegawai-pegawai khalayak ramai saling bantu-membantu ramai murid-murid setiap peserta-peserta ii. Hukuman terhadapnya dijatuhkan berdasarkan kepada bukti pihak polis. Pengguna boleh mendapatkan maklumat daripada Persatuan Pengguna yang banyak membantu pengguna yang menghadapi masalah. jika kita ditimpa kemalangan pastinya pada waktu itu kita perlu mencari pondok telefon atau terpaksa pergi ke hospital untuk menyelamatkan nyawa mangsa kemalangan tersebut. b.

3. ( / ) Ayat Aktif Tak Transitif Berpelengkap Mereka tinggal di pedalaman. Ayat tersebut salah sekiranya dimasukkan kata sendi nama. Sila rujuk buku atau nota tentang ayat pasif sekiranya pelajar memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Raja menganugerahinya pingat. 1. ayat tersebut masih betul tanpa keterangan. Mereka tinggal. TRANSITIF • • AYAT AKTIF boleh dipasifkan ada objek sebagai penyambut Contoh ayat – boleh dipasifkan. (memenangi = kk aktif transitif) (peraduan itu = objek) Selepas kk aktif transitif mesti objek. (menangis = kk tak tr tak b) (di dalam bilik = keterangan) Keterangan dalam ayat di atas boleh digugurkan. 2. ( X ) 17 . BERPELENGKAP • • Catatan: Ayat Aktif Transitif Dia memenangi peraduan itu.4 MENILAI PENGUASAAN AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF Kelemahan dalam aspek bahasa menyebabkan pelajar tidak memperoleh markah yang tinggi dalam karangan. Dia memenangi dalam Keterangan tak boleh digugurkan Cth: Penyakitnya beransur pulih. (tinggal = kk tak tr b) (di pedalaman = keterangan) Keterangan dalam ayat di atas tidak boleh digugurkan. Ertinya. termasuklah kegagalan menguasai ayat aktif dan ayat pasif. Ayat Aktif Tak Transitif Tak Berpelengkap Adik menangis di dalam bilik. Baca ringkasan ayat aktif yang berikut dengan teliti. Ayat tersebut tidak gramatis tanpa keterangan. TAK BERPELENGKAP TAK TRANSITIF • • • tidak boleh dipasifkan tiada objek sebagai penyambut ada keterangan • • Keterangan boleh digugurkan Cth: Adik merangkak di atas lantai. Antara kelemahan yang dimaksudkan.6. Abang membersihkan ruang tamu. Kakak menghidangi tetamu nasi. Adik menangis.

aku. 18 . beliau. ke-. Pencuri itu kena tangkap oleh polis.. 3. Mereka telah menjadi anggota kepada pertubuhan itu. kami. Penceramah itu menjelaskan tentang masalah pekerjaan. ( X) LATIHAN 1 Tandakan ( / ) bagi ayat yang betul dan ( X ) bagi yang salah. Mereka telah menjadi anggota dalam pertubuhan itu. Razali menasihati kepada anaknya supaya belajar... 2.. dapatkah anda menyatakan sebab kesalahan dan membetulkan kesalahan tersebut? BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AYAT Mereka memasuki negara ini pada akad ke-16. ter-. ( / )atau (X) IMBUHAN KATA KERJA PASIF (di-. 2. Peserta itu mengatasi terhadap lawannya dengan mudah. -nya KATA BANTU “kena” 1. Bagi yang salah.-an) 1. Bungkusan itu diposkan petang tadi. Anak burung itu kesejukan di atas pokok. 2. Mereka memasuki ke negara ini pada abad ke-16.peraduan itu. 1. kita KGD2: kamu. engkau.oleh. mereka. Pakaian di atas meja itu belum bergosok. Penjenayah itu tertembak di kepalanya. Mereka masuk ke negara ini pada abad ke-16. Bilik itu disewa oleh KGD 3. Bilik itu KGD 2 sewa. Pokok itu terlanggar oleh lori panjang. Haiwan ganas itu kena tembak. Mereka telah menganggotai dalam pertubuhan itu. AYAT PASIF KATA GANTI NAMA DIRI (KGD) KGD1: saya. awak.. kauKGD3: dia. ber-. 4.. Bilik itu KGD 1 sewa.. Tindakan itu diambil berdasarkan pada maklumat polis. 3. ku-.

( / )atau (X) Pelajar yang menguasai ayat pasif tidak menghadapi masalah untuk menjawab semua soalan di atas. Masa depan mereka sukar untuk kami ramalkan. Mereka kegemparan apabila terdengar letupan.Latihan yang berikut adalah untuk menguji penguasaan anda tentang ayat pasif. Pelajar yang menguasai ayat pasif. Kerenah remaja. Sebahagian daripada bilik itu belum bercat. Bangunan itu akan kusewakan kepada orang ramai. Dia tergamak untuk mengkhianati sahabat baiknya. Anak kambing datuk kesejukan di bawah pokok. Mangsa kemalangan itu telah diselamatkan. Bagi yang masih ragu-ragu. Sila baca soalan yang berikut dengan teliti dan tandakan ( / ) bagi binaan ayat pasif yang betul dan ( X ) bagi yang salah. LATIHAN 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AYAT Rahsia itu terbongkar oleh pihak polis. Pemain itu terjatuh ketika berlari di padang. Sudah lama tawaran untuk ke luar negara mereka terima. Borang permohonan itu akan dihantar kemudian. Isu kegawatan ekonomi sudah pun mereka bincangkan. berbincanglah dengan rakan atau guru untuk mengatasi kelemahan anda. ( / )atau (X) LATIHAN 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AYAT Perkara itu kami akan bawa ke tengah. bukan sahaja dapat mengelakkan 19 . Tidak mungkin kertas kerja itu dapat beliau siapkan esok. Salimah tersenyum di ruang tamu rumahnya. kita perlu tangani bersama-sama. Akan kukotakan segala janjiku terhadap ibu bapaku Mereka akan kami undang ke majlis perasmian itu nanti. Harimau itu tertembak di bahagian belakangnya. Kena halau penagih dadah itu oleh penduduk kampung.

kini. kurang menggalakkan. //mereka boleh menyertai pertandingan tersebut. //Hal ini kerana untuk memastikan generasi muda akan datang tahu apa itu permainan tradisional. pihak sekolah hendaklah menjadikan permainan tradisional salah satu kegiatan sukan di sekolah. Bagi ibu bapa yang mempunyai bakat bermain permainan tradisional. Contohnya. mereka boleh menunjukkan cara membuatnya. Ia memastikan 20 . IS = 3 Selain itu juga //ibu bapa juga boleh membawa anak-anak mereka ke tempat pertandingan permainan tradisional. Ibu bapa boleh menunjuk ajar cara bermain permainan tersebut. //Selain itu untuk mengeratkan hubungan antara penduduk masyarakat terdahulu. Hal ini berlanjutan sehinggakan //remaja tidak mengetahui apa itu permainan tradisional. hasrat kerjaan untuk memartabatkan permainan tradisional akan tercapai. IS = 2 Seterusnya. P=2 //Antara langkah-langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. contohnya sepak takraw dan sebagainya. //Hal ini demikian masyarakat kini leka dengan arus pemodenan dan permainan tradisional pula dilupakan. pelbagai permainan terbaru wujud. //Dalam kelab tersebut. rumusan dan alih bentuk teks. Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan generasi muda di negara ini. cara bermain wau ataupun gasing dan banyak lagi. ibu bapa juga boleh membeli alat permainan tradisional di kedai.kesalahan membina ayat pasif dalam karangan. Perkara ini perlu diatasi untuk mengelakkan lenyapnya seni permainan tradisional di negara ini. mewujudkan kelab atau persatuan. Permainan zaman ini direka dari barangan elektronik yang ringan dan mudah dibawa. 7 MENILAI KARANGAN K1 Minat orang ramai terhadap seni permainan tradisional. Bagi ibu bapa yang kurang mampu. contohnya permainan “game boy” dan sebagainya. //Ini juga dapat melahirkan minat apabila dia melihat permainan berkenaan contohnya permainan congkak. //Contohnya. Permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh orangorang terdahulu. tetapi dapat pula menjawab soalan analisis kesalahan bahasa dan soalan objektif (Kertas 1) dengan baik. Pada zaman moden ini. Ibu bapa juga boleh menunjukkan gambar-gambar permainan tradisional. //Ini kerana anak mereka timbul keinginannya untuk bermain. hendaklah melantik seseorang yang mahir dalam permainan tradisional ini. contohnya sempena hari keluarga dan sebagainya. termasuklah memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak mereka. Selain itu. Dengan ini.

Semua permainan tradisional ini //boleh dimainkan oleh semua peringkat umur. Pihak kerajaan perlu mendapat sokongan. Ini adalah untuk menarik minat golongan muda. IS = 2 //Seterusnya mengadakan kempen juga salah satu langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. Hal ini demikian kerana untuk //menambahkan lagi pengetahuan kepada masyarakat tentang permainan tradisional ini. //Selain itu juga. dan sebagainya. gasing. termasuklah sepak raga. media elektronik. contohnya ahli sasterawan negara. IS = 2 //Selain itu juga menganjurkan pertandingan permainan tradisional. pihak yang menganjurkan kempen ini juga boleh memanggil tokok-tokoh terkemuka. Artis terkemuka juga boleh dijemput bagi //memeriahkan lagi pertandingan. Pihak sekolah juga boleh mengadakan pertandingan peringkat sekolah. IS = 2 Kesimpulannya. ini dapat menyerapkan minat kepada masyarakat tentang permainan tradisional ini. //kerajaan boleh menyebarkan dengan menggunakan media massa. //Ini untuk memberitahu kempen yang ingin diadakan. Contohnya. sambil menyelam minum air. IS = 2 Pihak kerajaan hendaklah menyediakan pusat kemahiran untuk melatih golongan muda. sekolah berkenaan terus mewakili daerah untuk ke peringkat seterusnya. //Hal ini demikian dapat menarik minat untuk melihat artis kegemaran mereka akan menyertainya.pelajar dapat mempelajari permainan tradisional ini dengan lebih mendalam. Selain itu. MARKAH P I K = = = 02 13 0 K=1 21 . dapat menimbulkan minat dalam kalangan remaja. wawancara turut diadakan bagi //memeriahkan lagi sambutan. //kita juga boleh mengadakan perlawanan peringkat. Selain itu. Bagi sekolah yang berjaya. //Bak kata pepatah. media cetak dan sebagainya. Atris juga hendaklah terlibat dalam pertandingan ini. Dengan teknologi moden sekarang. Di samping itu. Selain dapat mengajar cara-cara bermain permainan tradisional. congkak. A. semua pihak hendaklah saling bekerjasama bagi mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan generasi muda di negara ini agar permainan tradisional dapat dikekalkan dan tidak ditelan arus pemodenan. ia juga dapat memberikan peluang pekerjaan kepada tenaga yang mengajar. Antara permainannya. Samad Said. Ini juga dapat menarik minat pelancong untuk mengunjungi Malaysia. //Ini dapat menghidupkan kembali permainan tradisional untuk generasi yang akan datang. //Justeru itu. iaitu bermula dengan peringkat kampung sehingga peringkat antarabangsa. Dengan melaksanakan langkah ini sudah tentu hasrat untuk mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan generasi muda di negara ini akan tercapai.

(P+I+K) R P B = = = = 16 08 03 27 / 50 (// = 25) JUMLAH 22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful