MODUL PEMBELAJARAN KARANGAN BM STPM oleh NAWI BIN ISMAIL SM TEKNIK TERENGGANU 1 Pendahuluan

Karangan secara tidak langsung dapat memberikan gambaran tentang cara berfikir, kematangan idea, dan penguasaan bahasa penulisnya. Dari aspek yang lain pula, tahap ilmu pengetahuan, maklumat dan keupayaan penulis memanfaatkannya dapat diukur dalam karangan. Meskipun begitu, pelajar yang dapat menghasilkan karangan sedemikian amat kecil bilangannya, meskipun bakal menduduki STPM tidak lama lagi. 2 Disiplin Penulisan

Karangan yang dikehendaki pada peringkat STPM adalah seperti yang berikut: 2.1 Panjang karangan, antara 650 hingga 700 patah perkataan, iaitu 1 pendahuluan 6 isi 1 kesimpulan 2.2 2.3 anggaran 70 hingga 80 patah perkataan setiap isi, 80 hingga 90 patah perkataan anggaran 70 hingga 80 patah perkataan

Tiada kesalahan ayat dan frasa. Mematuhi format, khususnya bagi karangan berformat. Penilaian Kendiri 1 Adakah anda menulis karangan seperti di atas? Jika “ya” bermakna anda telah berada di jalan yang betul, dan teruskanlah. Jika “tidak”, sila betulkan kesilapan anda. Keupayaan anda untuk membetulkan kesilapan itu akan menjanjikan kecemerlangan.

3 3.1

Penilaian Karangan Karangan dinilai berdasarkan perkara yang berikut: • Kerelevanan (R) - 21 markah

Markah R ialah jumlah markah (P), (I), dan (K) Pendahuluan (P) Isi (I) Kesimpulan (K) • • Pengolahan (P) Kebahasaan (B) JUMLAH - 03 markah - 15 markah (@ 3 markah) - 03 markah - 14 markah - 15 markah - 50 MARKAH

1

3.2 Markah akan ditolak sekiranya karangan kurang daripada 650 patah perkataan. Bagi karangan yang lebih daripada 700 patah perkataan pula, bahagian yang lebih itu tidak akan dibaca. 4 Sasaran Minimum Pelajar

Pelajar dicadangkan agar memperoleh markah minimum bagi karangan seperti yang berikut: Bahagian Pendahuluan (P) Isi (I) Kesimpulan (K) Relevan (R) , iaitu P + I + K Pengolahan (P) Kebahasaan (B) JUMLAH Markah Penuh 03 15 03 21 14 15 50 Sasaran Minimum 02 12 02 16 09 07 32

Penilaian Kendiri 2 i. ii. Berapakah markah karangan anda dalam peperiksaan yang terakhir? Adakah sasaran di atas tercapai? Jika tercapai, teruskan usaha anda untuk memperoleh markah yang lebih baik. iii. Jika belum tercapai, adakah anda tahu daerah kelemahan anda? Jika tahu, berusahalah untuk menangani masalah itu. Jika tidak, berbincanglah dengan guru untuk mengetahui kelemahan anda itu. 5 Kelemahan Pelajar

Antara kelemahan pelajar dalam karangan, termasuklah: • • • • • Ketidakupayaan pelajar untuk memikirkan enam isi yang kukuh Mencampuradukkan isi dengan pendahuluan Kegagalan pelajar mempersembahkan isi dengan betul Kurangnya maklumat akibat kurang membaca Melakukan pelbagai kesalahan bahasa, khususnya dari segi - binaan ayat - binaan frasa - pemilihan kata - penggunaan penanda wacana - ejaan, dan - tanda baca

2

Oleh hal yang demikian. 6 Langkah Penulisan Untuk menghasilkan karangan yang baik. Cadangan masa dalam kurungan di atas boleh dijadikan panduan. SOALAN 1 Usaha untuk menyuburkan tabiat membaca dalam kalangan kanak-kanak bagi meningkatkan budaya ilmu mesti dipergiat secara berterusan. pelajar hendaklah mengamalkan langkah penulisan. Yang berikut ialah contoh membuat perancangan sebelum menulis karangan.Penilaian Kendiri 3 Telitilah karangan anda.  Menyenaraikan Isi – senaraikan apa-apa sahaja isi yang difikirkan betul. Bincangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyemai minat membaca dalam kalangan mereka. (STPM 2002)  Menganalisis Soalan Soalan di atas berkehendakkan langkah untuk menyemai minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. seperti yang berikut. usahlah diulanginya agar markah bahasa dalam karangan anda meningkat. Contohnya: 3 . anda dicadangkan agar menulis karangan dalam masa 90 minit.1 Membuat Perancangan Amalan sesetengah pelajar yang tidak membuat perancangan dengan betul sebelum menulis karangan memungkinkan karangan yang dihasilkan tidak menepati kehendak soalan. anda perlu membiasakan diri untuk menulis karangan dalam tempoh tersebut. Sekiranya karangan anda mengandungi kesalahan di atas. 6. Langkah 1 Membuat Perancangan (10 minit) • Menganalisis soalan – menentukan kehendak soalan • Menyenaraikan isi • Menyesuaikan isi – dapatkan enam isi yang kukuh Menulis Karangan • Pendahuluan • Isi karangan • Kesimpulan Menyemak dan Membetulkan Kesalahan • • • • Ayat Pemilihan kata Ejaan dan tanda baca Aspek tatabahasa yang lain (70 minit) Langkah 2 Langkah 3 (10 minit) Dalam peperiksaan.

Penguasaan pelajar terhadap soalan karangan amat penting. iaitu:    IBU BAPA PIHAK SEKOLAH KERAJAAN. fikirkanlah pihak yang seharusnya melaksanakan langkah tersebut.i. CADANGAN. viii. Dalam contoh di atas. Ibu bapa perlu menyediakan bahan bacaan di rumah – adakan sudut bacaan atau perpustakaan mini Ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan – bapa borek. tempat pameran buku. iii.  Mengadakan Kempen Program Nilam di sekolah Ibu bapa mengadakan perpustakaan mini Perpustakaan sekolah dilengkapi dengan alam penyaman udara Ibu bapa perlu membawa anak-anak ke kedai buku Kerajaan menambahkan perpustakaan / perkhidmatan perpustakaan bergerak Ibu bapa perlu mengajar anak-anak membaca Ibu bapa sendiri membaca Menyesuaikan Isi – sesuaikan isi di atas agar menjadi enam isi yang kukuh. pelajar boleh menyenaraikan apa-apa sahaja isi yang terlintas dalam fikiran. namun secara umumnya soalan karangan berkisar pada aspek yang berikut. Ertinya. dan USAHA. idea tersebut tidak mungkin tersusun. Siapakah pihak yang dimaksudkan itu? PANDUAN MEMIKIRKAN ISI KARANGAN Bagi soalan yang berkehendakkan LANGKAH. iii. kemudian susun isi tersebut dan tulis maklumat sokongan yang bersesuaian i. v. perpustakaan – didik dari awal – melentur buluh biarlah dari rebungnya Sekolah hendaklah menyediakan perpustakaan yang lengkap – buku. ii. v. 4 . perlunya Langkah 3 untuk menyesuaikan isi dan menyusun isi tersebut agar keenam-enam isi yang akan dipersembahkan itu kukuh dan tidak bertindan antara satu sama lain. iv. anak rintik Ibu bapa harus membawa anak-anak ke kedai buku. peraduan. perabot. Oleh sebab itu. vii. alat penyaman udara Kerajaan seharusnya mengadakan Kempen Membaca – ceramah. vi. Kesilapan pelajar memahami soalan memungkinkan karangan yang dihasilkan terpesong atau menyeleweng. DLL Fikirkanlah langkah yang perlu dilakukan oleh pihak yang berkenaan. ii. dll Kerajaan perlu menambahkan perpustakaan dan perkhidmatan perpustakaan bergerak di luar bandar Apakah perbezaan antara Langkah 2 dengan Langkah 3? Dalam Langkah 2. vi. Yakinlah bahawa walaupun terdapat berbagai-bagai bentuk soalan karangan. terdapat tiga pihak yang perlu memainkan peranan untuk melaksanakan langkah bagi menyemai minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. iv.

2. 6. Huraikan kepentingan penyertaan orang ramai dalam pertubuhan sukarela. Kemukakan langkah untuk menangani kejadian tanah runtuh di negara kita berulang. Jelaskan faktor Malaysia menjadi destinasi pelancong asing. 3. Dapatkah pelajar memperoleh isi yang betul bagi setiap soalan tersebut? Telitilah perbezaan isi bagi tiga tajuk mengenai pelancongan di bawah ini. Pada pandangan anda. Huraikan punca berlakunya kejadian tanah runtuh di negara ini. 11. Pelancongan Jelaskan faktor Malaysia menjadi destinasi pelancong asing. Kemukakan sebab golongan belia kurang berminat untuk menyertai pertubuhan sukarela. • • • • banyak terdapat tempat yang menarik / bersejarah rakyat Malaysia berbilang kaum keamanan negara ini terjamin kerajaan dan badan swasta mengadakan promosi untuk menarik pelancong asing rakyat Malaysia peramah Jelaskan faedah perkembangan industri pelancongan kepada rakyat dan negara. 8. Pada pandangan anda.Aspek Punca Faktor Sebab Contoh Soalan 1. Anda boleh berbincang dengan rakan-rakan anda untuk memperoleh isi yang kukuh. bagaimanakah minat orang ramai yang kurang terhadap pertubuhan sukarela dapat ditingkatkan? Kesan Faedah Kepentingan Peranan Langkah Usaha Cadangan Sila baca soalan di atas dengan teliti sekali lagi dan senaraikanlah isi penting bagi soalan tersebut. Bincangkan kesan kejadian tanah runtuh kepada rakyat dan negara. 7. Jelaskan usaha yang wajar dilakukan untuk memajukan industri pelancongan di Malaysia. mengapakah kejadian banjir kilat di tempat tinggal anda berlaku? 5. Pada pendapat anda. 10. • • • • • menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat menambahkan infrastruktur/memajukan kawasan tertentu membantu perkembangan barangan kraf menambahkan pendapatan negara menaikkan imej negara pada kaca mata orang Jelaskan usaha yang wajar dilakukan untuk memajukan industri pelancongan di Malaysia • • • • • mengenal pasti tempat pelancongan yang baharu menyediakan kemudahan ke destinasi pelancongan yang ada meningkatkan kempen / promosi meningkatkan usaha untuk mengekalkan keamanan negara menambahkan barangan • 5 . 4. bagaimanakah pihak-pihak tertentu memainkan peranan untuk menangani kejadian banjir kilat di tempat tinggal anda? 9. Jelaskan faedah perkembangan industri pelancongan kepada rakyat dan negara.

berlainan. Penilaian Kendiri 4 Baca dua soalan yang berikut dengan teliti dan buatlah perancangan isi bagi kedua-dua soalan tersebut seperti dalam contoh di atas. Jelaskan sebab alat ini menjadi pilihan ramai dan kesan yang akan timbul daripada penggunaannya. (STPM 2008) 2. namun fokusnya adalah berbeza. Penglibatan remaja dalam pelbagai kegiatan jenayah pada hari ini dikatakan berpunca daripada kegagalan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab sewajarnya. Telefon bimbit kini semakin digemari oleh masyarakat tanpa mengira golongan. isi karangan bagi setiap soalan di atas. 1.dan bernilai murni asing kraf / seni warisan Walaupun perkara umumnya adalah mengenai pelancongan. Jika ada yang hampir sama pun. pelajar akan mendapat markah yang minimum sahaja. pendekatan atau cara persembahan isi tersebut tidak mungkin sama. Pemahaman yang kukuh tentang perkara ini penting untuk mengelakkan pelajar daripada menulis karangan yang terpesong atau menyeleweng. Sejauh manakah pandangan ini dianggap benar?  Menganalisis Soalan Kehendak Soalan 1 Kehendak Soalan 2  Menyenaraikan Isi Soalan 1 Soalan 2  Menyesuaikan Isi Soalan 1 Soalan 2 6 . Jika keadaan ini berlaku. Oleh sebab itu.

Isi tentang langkah tidak dimasukkan dalam pendahuluan di atas. golongan yang mempunyai telefon bimbit dianggap golongan yang berada. Pendahuluan tidak harus terlalu panjang atau terlalu pendek. Melalui amalan ini juga. agama. Langkah 2 : Menulis Karangan Bagaimanakah pendahuluan karangan yang baik? PENDAHULUAN KARANGAN     Menyatakan gambaran umum tentang isu atau fokus soalan. dan isu semasa terdapat dalam bahan sedemikian. Tidak memasukkan isi karangan dalam pendahuluan. malah menyedari peristiwa di dunia luar. Sila baca pendahuluan karangan tentang telefon bimbit yang ditulis oleh Pelajar X dan Pelajar Y yang berikut. Pendahuluan di atas dikatakan baik kerana penulisnya ingin menulis karangan tentang langkah untuk meningkatkan amalan membaca dalam kalangan kanak-kanak. Panjang pendahuluan. terutama dalam kalangan anakanak. Namun begitu. terutama dalam era kesejagatan kini. Kanak-kanak yang berusia 7 tahun pun sudah memiliki telefon bimbit. pada hari ini dapat dilihat bahawa penggunaan telefon bimbit semakin meningkat dan digunakan oleh masyarakat tanpa mengira golongan. Pendahuluan yang sedemikian layak mendapat markah penuh. Isi bagi soalan tersebut telah disenaraikan dan disesuaikan pada halaman 4. Pendahuluan Contoh Tabiat gemar membaca amat penting. Penulisnya juga tidak melakukan kesalahan bahasa. 3. Pelajar X Suatu masa dahulu. Hal ini sesuai dengan peribahasa Melayu. Adakah keenam-enam isi tersebut kukuh? Berbincanglah dengan rakan atau dengan guru anda untuk mendapatkan pengesahannya. sejarah. Hal ini demikian kerana pelbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sains. Lihat Soalan 1 pada halaman 3 tentang membaca. Keadaan ini didorong oleh kebanjiran pelbagai model telefon bimbit dan 7 . melentur buluh biarlah dari rebungnya. pembaca bukan sahaja dapat mengetahui perkara yang berlaku di sekeliling mereka. lebih kurang 80 patah perkataan.Anda sudah pun memperoleh enam isi bagi setiap soalan di atas. Peribahasa yang dimasukkan pada bahagian akhir juga sesuai. bahasa. terdapat soalan mengenai telefon bimbit dan jenayah remaja. Dapatkah anda berbuat demikian? Dalam ruangan Penilaian Kendiri 4 (halaman 6). Memandangkan tabiat membaca amat penting. Pendahuluan tersebut juga tidak meleret-leret dan meyakinkan pembaca. Perhatikanlah contoh pendahuluan bagi karangan tersebut. usaha untuk meningkatkan amalan tersebut dalam kalangan rakyat perlu dilakukan.

Sekiranya pelajar buntu. telefon bimbit hanya digunakan oleh golongan yang berada. Jika dibandingkan antara pendahuluan Pelajar X dengan Pelajar Y. namun kini. Antara jenama telefon bimbit yang terkenal di negara ini.     Kadar jenayah kian meningkat Jenayah turut melibatkan remaja. selain orang dewasa Jangan lupa untuk menyatakan contoh jenayah yang melibatkan remaja. terdapat tiga soalan berformat yang pernah dikemukakan. iaitu dunia tanpa sempadan yang melanda dunia pada hari ini. dan Maxis. pendahuluan siapakah yang lebih baik? Mengapakah anda berpendapat demikian? Setelah memahami kriteria pendahuluan yang baik. Pelajar Y Kemajuan sains dan teknologi berkembang dengan pesatnya dari semasa ke semasa. termasuklah telefon bimbit. alat tersebut juga begitu popular dalam kalangan remaja. tidak terkecuali di Malaysia. Tajuk ceramah anda ialah “peranan ibu bapa dalam melahirkan masyarakat penyayang.” Sediakan teks ceramah anda itu. Situasi ini membantu penciptaan pelbagai kemudahan moden. halaman 6. Dalam peperiksaan STPM. Soalan (Ceramah) Andaikan anda pegawai kanan di Kementerian Pelajaran dan diminta untuk menyampaikan ceramah kepada ibu bapa dalam satu majlis di sekolah. 8 . Jenayah berpunca daripada faktor ibu bapa dan faktor-faktor lain. dan memorandum. Minat orang ramai yang begitu meningkat terhadap telefon bimbit berpunca daripada berbagai-bagai faktor. termasuklah Nokia.jenamanya yang terdapat di pasaran. Kalau dahulu. anda dikehendaki menulis pendahuluan karangan tentang jenayah remaja. laporan. Dapatkah anda menulis pendahuluan karangan berformat? Sila baca contoh yang berikut dengan teliti untuk memahaminya dan seterusnya mematuhinya. Selain digunakan oleh orang dewasa untuk berkomunikasi. Sony Ericson. idea yang berikut boleh digunakan untuk menulis pendahuluan tersebut dengan lengkap. iaitu ceramah. alat komunikasi tersebut digunakan secara meluas di seluruh negara. Lihat soalan 2 dalam ruangan Penilaian Kendiri 4. Penggunaannya juga hasil daripada era globalisasi.

kemukakan juga cadangan anda untuk mengatasi penglibatan remaja dalam jenayah. Yang Berusaha En. guru-guru. khususnya untuk mengukuhkan semangat perpaduan. Di negara yang mempunyai masyarakat majmuk. ibu bapa hendaklah memainkan peranan penting dalam merealisasikan masyarakat penyayang di bumi bertuah ini. Pendahuluan Contoh Punca Jenayah Remaja dan Langkah-langkah untuk Mengatasinya 1. Pendahuluan Berita tentang jenayah sering diperkatakan oleh pelbagai pihak. Sehubungan dengan itu. ibu bapa dan hadirin sekalian. saya akan memperkatakan “peranan ibu bapa dalam melahirkan masyarakat penyayang. kes peras ugut. saya sebagai pegawai di Kementerian Dalam Negeri diminta untuk menyediakan laporan tentang punca penglibatan remaja dalam jenayah dan cadangan untuk mengatasinya. seperti Malaysia. Berdasarkan hasil kajian tersebut. Pengetua SMK Kampung Tanjung. Kegiatan jenayah bukan sahaja melibatkan orang dewasa tetapi juga golongan remaja. Razak bin Abdullah. Yang dihormati pengerusi majlis. Sediakan laporan anda itu. dan sejahtera. ragut. Barubaru ini. Soalan (Laporan) Selaku pegawai di Kementerian Dalam Negeri. Usaha untuk melahirkan masyarakat penyayang sering diperkatakan oleh pemimpin negara kita. pencabulan. 9 . Dalam laporan itu. Menyedari hakikat ini. Peningkatan kes jenayah dalam kalangan remaja berpunca daripada berbagai-bagai faktor. Gejala yang dahulunya berlaku di bandar-bandar besar. Oleh sebab itu. Pada pagi ini. nilai tersebut amat penting. bahkan pembunuhan turut dikaitkan dengan remaja. anda dikehendaki menyediakan satu laporan tentang punca penglibatan remaja dalam kancah jenayah.” Hadirin yang dihormati.Pendahuluan Contoh Assalamualikum dan salam sejahtera. aman. kini mulai menular ke kawasan luar bandar. anda telah menjalankan satu kajian tentang kejadian jenayah yang melibatkan remaja di negara ini. Hal ini demikian kerana masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang dapat hidup dalam suasana yang harmoni. pergaduhan. kini. usaha untuk melahirkan masyarakat penyayang hendaklah dilaksanakan.

namun kesan negatifnya akan mejejaskan masa depan orang ramai. 2. lebih-lebih lagi bagi rancangan yang tempoh siarannya panjang. Rancangan Akademi Fantasia khususnya. Air dan Komunikasi Daripada : Pengerusi Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Pekan Memorandum tentang Rancangan Hiburan Bersifat Realiti yang Disiarkan melalui Televisyen 1. rancangan hiburan yang bersifat realiti. Tulis memorandum tersebut selengkapnya. dan Komunikasi. dan lain-lain telah diperkenalkan oleh televisyen tempatan. Persatuan Seni Warisan Daerah Pekan menghantar memorandum ini untuk mengemukakan kesan negatif rancangan tersebut dan juga usul untuk menangani kesan yang dimaksudkan. Memorandum Kepada : YB Menteri Tenaga. stesen televisyen cenderung mengadakan rancangan hiburan yang bersifat realiti untuk menarik minat penonton. Pendahuluan Dunia hiburan semakin berkembang di negara ini. namun pendekatan persembahannya. misalnya Akademi Fantasia. (STPM 2006) Format memorandum agak asing bagi pelajar kerana format ini tidak dikemukakan dalam peperiksaan SPM. 10 . sanggup ponteng kelas tuisyen bagi tujuan tersebut.1 Pembaziran Masa Kewujudan rancangan hiburan yang bersifat realiti mengakibatkan banyak masa seseorang terbuang. berbeza. mereka sanggup menangguhkan tugasan yang diberikan oleh guru semata-mata untuk berada di hadapan televisyen bagi mengikuti perkembangan rancangan hiburan yang bersifat realiti kegemaran mereka. Malaysian Idol. Air. Bagi sesetengah pelajar pula. khususnya golongan remaja. Rancangan sedemikian menimbulkan kesan negatif kepada penonton. Sila baca contoh yang berikut dengan teliti. Pernyataan Masalah 2. Sebagai pengerusi sebuah persatuan kebudayaan dan kesenian yang berpengaruh. Mentor. Walaupun format ini ada sedikit persamaannya dengan format laporan. Situasi ini menjejaskan kelancaran aktiviti harian mereka yang berkenaan. bukan sahaja diminati oleh anak muda tetapi juga oleh orang dewasa. Kini. anda diminta menghantar satu memorandum kepada Menteri Tenaga. terutamanya golongan remaja. Dalam memorandum tersebut. Menyedari hal itu. Meskipun rancangan tersebut mendatangkan kepuasan kepada mereka. Segelintir mereka. anda menyatakan kekesalan tentang kesan negatif yang timbul daripada rancangan tersebut dan mengemukakan usul untuk menangani kesan negatif itu.Soalan (Memorandum) Kini.

.. 3...2 Menghentikan Undian Sms Sistem undian yang terbukti membazirkan wang orang ramai hendaklah dihentikan.. misalnya dalam rancangan Akademi Fantasia ternyata membazirkan wang orang ramai. (jelaskan isi ketiga).. Selain itu. Pihak yang berkenaan hendaklah mencari alternatif lain. Pembaziran masa dan wang bukan sekadar merugikan mereka. Usul 3. bilangan rancangan tersebut hendaklah dikurangkan...(jelaskan isi keempat).....3 Menyediakan Garis Panduan Selain itu.... Abdul Rahim bin Abdullah Pengerusi Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Pekan. Penutup Rancangan hiburan yang bersifat realiti banyak mendatangkan kesan negatif kepada orang ramai.. tempoh siarannya juga perlulah dipendekkan. tetapi turut menjejaskan usaha untuk melahirkan remaja yang bijak merancang. tt ... 2.. Hal ini demikian kerana ..1 Mengehadkan Rancangan Bagi menangani kesan negatif rancangan hiburan yang bersifat realiti..... sekali gus menggagalkan usaha kita untuk mendidik generasi muda agar menghargai masa. khususnya tentang perkara yang berkaitan dengan akhlak dan moral artis.. ... 2.. Semoga matlamat negara untuk melahirkan remaja yang berwawasan akan menjadi kenyataan.. pergaulan ataupun perlakuan artis yang kadangkala bertentangan dengan nilai ketimuran... (jelaskan isi kedua)... pihak kerajaan hendaklah menetapkan garis panduan.. prestasi mereka dalam akademik akan terjejas.. Persatuan ini tidak menuntut agar rancangan yang sedemikian dihentikan tetapi mengemukakan beberapa usul yang difikirkan wajar dilaksanakan untuk kebaikan semua........ 3....Sekiranya amalan ini berterusan.. ternyata mempengaruhi tingkah laku golongan remaja. .. . terutama golongan remaja..(jelaskan isi kelima).....2 Pembaziran Wang Penentuan pemenang melalui undian secara khidmat pesanan ringkas (sms) pula..2 Pengaruh Negatif Selain itu.. misalnya dengan menggunakan borang undian bagi tujuan tersebut.. 3.. . Sekiranya usul di atas dilaksanakan..(jelaskan isi keenam). persatuan ini yakin bahawa kesan negatif yang dimaksudkan itu akan berkurangan. 4.... cara berpakaian. 30 Mei 2009 11 .

wawancara melalui televisyen .Kaitkan dengan agama – cerita HURAIAN MENGAPA Meningkatkan kesedaran orang ramai – generasi muda tentang kepentingan menjaga alam sekitar LANJUTANNYA Kempen yang berkesan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.Belia memilih bidang lain . terdapat pelajar yang menulis karangan tentang “kesan” walaupun soalan berkehendakkan “punca”.Mengadakan peraduan .Rakan – tempat mengadu .Banyak urusan – terlalu mengejar kebendaan – tiada masa untuk bersama dengan anak-anak . Cadangan Ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang faedah berjimat cermat.Bidang pertanian kurang sambutan Kesan kemasukan pekerja asing Kadar jenayah meningkat – kecurian.Mengadakan forum. Kelemahan ini dapat diatasi sekiranya pelajar dapat membuat persembahan isi berdasarkan Borang Rangka Persembahan Isi Karangan (BRPIK) yang berikut.2 Persembahan Isi Keberkesanan persembahan isi amat penting dalam menentukan mutu sesebuah karangan.tanam kesedaran .Segelintir daripada mereka pernah X X .Timbul konflik dengan pendatang 12 .esei.Beritahu anak-anak tentang kebaikan dan keburukan pembaziran . lukis poster tema alam sekitar . cerpen.6.Kesejahteraan hidup penduduk tempatan terjejas . BORANG RANGKA PERSEMBAHAN ISI KARANGAN ISI APA Langkah Kerajaan mengadakan Kempen Cintailah Alam Sekitar BAGAIMANA . serangan serangga. rompakan. X . Punca jenayah juvana Ibu bapa terlalu sibuk .Berhadapan dengan pelbagai risiko – cuaca.Ada rakan yang merosakkan anakanak .Anak-anak berasa tidak diperlukan – keluar rumah .Buat pemerhatian puji / tegur anak-anak . penyakit .Ada yang datang secara haram tidak mendapat pekerjaan .terjebak dalam jenayah juvana Faktor belia tak minat pertanian Pendapatan tidak menentu X .Lambat mendatangkan hasil . Oleh sebab aspek ini tidak dikuasai dengan baik.Didikan awal penting melentur buluh biarlah dari rebung .jemput tokoh alam sekitar .

Tayangan filem yang berkaitan dengan semangat tersebut. Selain memiliki maklumat yang mencukupi. Kanak-kanak juga akan melahirkan semangat patriotisme dalam diri mereka. dan menghasilkan karya kreatif yang bertemakan semangat kebangsaan perlu diperluas kepada semua pihak. Isi yang hendak diketengahkan adalah sesuai.. Contoh filem tidak dikemukakan untuk mengukuhkan isi tersebut. Perkara yang diperkatakan dalam perenggan di atas mematuhi kehendak dalam BRPIK di atas. tayangan filem dan lain-lain aktiviti. seperti filem Bukit Kepong. Aktiviti lain. Kanak-kanak ini yang akan membangunkan negara pada masa yang akan datang. dan wawancara tentang semangat patriotik boleh diadakan. menulis esei. penulisnya dapat mematuhi kaedah yang diajarkan. huraiannya tidak tepat kerana Pelajar X tidak menjelaskan cara (bagaimana) dan sebab (mengapa) kempen itu perlu diadakan. Selain itu. ialah dengan menganjurkan kempen semangat patriotisme. Sehubungan dengan itu. Aktiviti yang sedemikian dipercayai dapat meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan patriotisme dalam diri setiap rakyat di negara ini. dan wawancara Mengadakan tayangan gambar Mengadakan pertandingan Untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan semangat patriotisme. misalnya ceramah. dan lain-lain perlu ditambah. Bagaimana pula dengan contoh persembahan yang berikut. Hal ini semangat patriotisme dapat diwujudkan dalam diri masyarakat pada hari ini.Boleh menjejaskan kestabilan politik negara ini Pelajar X Antara langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang bersemangat patriotisme. bermaklumat. terutama televisyen wajar dimanfaatkan untuk menghebahkan perkara ini kepada orang ramai. Pertandingan melukis poster. Huraian isi di atas. dan bebas daripada kesalahan bahasa.pembunuhan menjadi penjenayah di negara asal . Leftenan Adnan. Walaupun begitu. aspek bahasanya amat lemah. jelas. Isinya apa? Siapa yang melaksanakannya? Bagaimana dijalankan? kempen Mengadakan Kempen Semangat Patriotisme Pihak kerajaan Mengadakan ceramah. mantap. iaitu mengadakan Kempen Semangat Patriotisme. pihak kerajaan hendaklah mengadakan Kempen Patriotisme. forum. Mengapakah kempen diadakan? 13 . media elektronik. Kempenkempen ini haruslah menyediakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan semangat patriotisme. forum. Contoh Persembahan Untuk melahirkan rakyat yang bersemangat patriotik.

mereka memilih Malaysia untuk dikunjungi dan seterusnya menikmati keindahan alam ciptaan Ilahi. Petikan manakah yang lebih mematuhi cara persembahan seperti yang dicadangkan di atas? Petikan A Malaysia menjadi tumpuan pelancong asing kerana di negara ini banyak terdapat tempat yang menarik untuk dilawati. Di sini. iaitu antara hutan hujan tropika yang tertua di dunia. Mereka mendapat kepuasan dan mendapat pengalaman yang tidak ternilai setelah mengunjungi Malaysia. Sekiranya usaha ini dapat dilaksanakan dengan teratur. Tokoh-tokoh ekonomi seharusnya dijemput untuk menjayakan aktiviti tersebut. pelancong boleh melawat perkampungan orang asli. Hutan tersebut menjadi santuari kepada beratus-ratus spesies burung. Keistimewaan tersebut tidak terdapat di tempat mereka. Oleh sebab itu. Di Malaysia. Di sini juga terdapat pokok tualang. atau puisi yang bertemakan amalan berjimat cermat. Malaysia juga memiliki Taman Negara. dan pokok gaharu. Mereka datang ke sini untuk bersiar-siar sambil menikmati udara pantai yang nyaman dengan suasananya yang menarik. Oleh itu. Selain dapat memerhatikan hidupan liar dan burung. misalnya Pulau Sipadan. iaitu sumber penghasilan air wangi. (83 patah perkataan) Kesimpulan Karangan 14 . Pihak kerajaan atau badan-badan ekonomi juga boleh menganjurkan pertandingan pidato. tanah tinggi. Pulau-pulau di Malaysia. terutama pelancong asing. kupu-kupu. di sini juga terdapat pulau-pulau peranginan. peraduan menulis esei. Aktiviti forum dan ceramah tentang kepentingan berjimat cermat boleh disiarkan menerusi televisyen untuk tontonan orang ramai. Yang berikut dikemukakan dua petikan persembahan isi karangan tentang faktor Malaysia menjadi tumpuan pelancong asing. Petikan B Keistimewaan alam semula jadi di Malaysia menjadi daya penarik pelancong asing ke negara ini. dan bersantai di pantai. kerajaan hendaklah menjaga destinasi tersebut dengan menyediakan pelbagai kemudahan kepada pengunjung. dan hutan lipur yang menarik untuk dikunjungi. serangga. Bagaimana pula dengan persembahan yang berikut? Pihak kerajaan hendaklah mengadakan Kempen Berjimat Cermat.Contoh? Filem Bukit Kepong dan Leftenan Adnan. Selain itu. Langkah ini penting untuk menyedarkan orang ramai tentang faedah mengamalkan nilai berjimat cermat. dan Pulau Tioman mengandungi terumbu karang yang menarik. memancing. dan ikan. pokok meranti. pelancong boleh menyelam skuba. tidak mustahil masyarakat yang berjimat cermat dapat dilahirkan di negara ini. Pulau Redang. cerpen. terdapat pantai yang indah untuk pelancong beristirahat.

Antara perkara yang perlu diberikan pertimbangan semasa menulis kesimpulan adalah seperti yang berikut. 6. Untuk menghadapi cabaran alaf baharu seharusnya melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. rohani. pendapat tokoh yang berwibawa yang berkaitan Bebas daripada kesalahan bahasa KESIMPULAN SENTUH ISU SOALAN  ULAS ISI  BERIKAN PANDANGAN Lihatlah contoh kesimpulan karangan tentang kepentingan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. b. Selain itu.Kesimpulan yang baik akan diberikan 3 markah. elakkanlah kesalahan bahasa yang berikut. Oleh sebab itu. pengetahuan dan pengalaman pelajar akan bertambah. Tindakan yang mereka laksanakan tidak menguntungkan rakyat. 6. d. Menteri Pelajaran Malaysia. Ayat Tergantung a. 15 . emosi. Melalui aktiviti tertentu. • • • Menyimpulkan perkara yang ditulis dan memberikan pandangan Masukkan peribahasa. Mereka yang didapati bersalah kerana melakukan pelbagai kesalahan. cogan kata. Peralatan canggih itu kami telah gunakan sejak beberapa tahun yang lalu. generasi muda yang berdisiplin dan bertanggungjawab dapat dilahirkan.3 KESALAHAN STRUKTUR YANG MEMUSNAHKAN HARAPAN Untuk memperoleh markah yang tinggi. ii. penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dapat membantu pembentukan jati diri mereka.3. bertepatan dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kepada golongan remaja yang gigih mengejar kejayaan perlu diberikan sokongan. Bagi menangani jenayah remaja hendaklah menguatkuasakan undang-undang. e. Mereka yang terpilih telah pun Zainal hubungi petang semalam. dan intelek. b. c. c. AYAT Tidak Menepati Struktur Ayat Pasif a. Kesimpulannya. Nilai-nilai tersebut amat penting untuk melahirkan modal insan yang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara pada masa akan datang. Penerapan nilai-nilai murni yang telah kerajaan uar-uarkan sewajarnya disokong. Tajuk ucapan yang akan diperkatakan oleh saya nanti amat menarik. d. statistik. Dato’ Hishamudin Tun Hussein pernah menyatakan bahawa penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum amat penting untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani.1 i.

Pendatang asing mulai memasuki ke negara ini sejak zaman penjajah lagi. Tidak Mematuhi Hukun D – M lain-lain faktor mini marathon polis inspektor plastik beg Mah Kedai Jahit Razak Kedai Gunting iii. e.2 i. Tanpa telefon bimbit. b. c. Pihak berkuasa akan menyalahi kepada sesiapa sahaja yang melanggar undangundang. b. KESALAHAN LAIN Bentuk Lewah kos perbelanjaan destinasi yang dituju saling kasih-mengasihi semua pegawai-pegawai khalayak ramai saling bantu-membantu ramai murid-murid setiap peserta-peserta ii. Pengguna boleh mendapatkan maklumat daripada Persatuan Pengguna yang banyak membantu pengguna yang menghadapi masalah. c. jika kita ditimpa kemalangan pastinya pada waktu itu kita perlu mencari pondok telefon atau terpaksa pergi ke hospital untuk menyelamatkan nyawa mangsa kemalangan tersebut. Pasukan tentera itu digeruni musuh kerana mereka bersenjatakan dengan senjata moden. d.3. Kesalahan Penanda Wacana Hal ini kerana Ini untuk Hal ini demikian Justeru itu 16 . f. Penggunaan Kata Sendi Nama selain daripada itu sejak dari demi untuk di era pembangunan iv.e. Pemimpin itu telah memperkatakan tentang isu kegawatan ekonomi dunia kini. Penggunaan telefon bimbit juga pastinya akan menyusahkan jika seseorang itu tidak menggunakan alat tersebut. Pada era globalisasi ini harus menitikberatkan tahap ilmu pengetahuan masingmasing. Hukuman terhadapnya dijatuhkan berdasarkan kepada bukti pihak polis. terutama aduan dan pendapat. iv. iii. Tidak Menepati Binaan Ayat Aktif Transitif dan Ayat Aktif TakTransitif a. 6. Program itu adalah untuk meningkatkan lagi prestasi ahli sukan negara. Maksud Ayat Kabur a.

2. termasuklah kegagalan menguasai ayat aktif dan ayat pasif. 3. BERPELENGKAP • • Catatan: Ayat Aktif Transitif Dia memenangi peraduan itu.6. Antara kelemahan yang dimaksudkan. Sila rujuk buku atau nota tentang ayat pasif sekiranya pelajar memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. (menangis = kk tak tr tak b) (di dalam bilik = keterangan) Keterangan dalam ayat di atas boleh digugurkan. ayat tersebut masih betul tanpa keterangan. TAK BERPELENGKAP TAK TRANSITIF • • • tidak boleh dipasifkan tiada objek sebagai penyambut ada keterangan • • Keterangan boleh digugurkan Cth: Adik merangkak di atas lantai.4 MENILAI PENGUASAAN AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF Kelemahan dalam aspek bahasa menyebabkan pelajar tidak memperoleh markah yang tinggi dalam karangan. 1. Dia memenangi dalam Keterangan tak boleh digugurkan Cth: Penyakitnya beransur pulih. (tinggal = kk tak tr b) (di pedalaman = keterangan) Keterangan dalam ayat di atas tidak boleh digugurkan. ( / ) Ayat Aktif Tak Transitif Berpelengkap Mereka tinggal di pedalaman. Ayat Aktif Tak Transitif Tak Berpelengkap Adik menangis di dalam bilik. Adik menangis. TRANSITIF • • AYAT AKTIF boleh dipasifkan ada objek sebagai penyambut Contoh ayat – boleh dipasifkan. Ayat tersebut tidak gramatis tanpa keterangan. Ayat tersebut salah sekiranya dimasukkan kata sendi nama. Kakak menghidangi tetamu nasi. Mereka tinggal. Baca ringkasan ayat aktif yang berikut dengan teliti. (memenangi = kk aktif transitif) (peraduan itu = objek) Selepas kk aktif transitif mesti objek. Ertinya. ( X ) 17 . Raja menganugerahinya pingat. Abang membersihkan ruang tamu.

Bungkusan itu diposkan petang tadi. Razali menasihati kepada anaknya supaya belajar. 4.. Anak burung itu kesejukan di atas pokok. AYAT PASIF KATA GANTI NAMA DIRI (KGD) KGD1: saya. 2. ke-. mereka. Bilik itu disewa oleh KGD 3. Haiwan ganas itu kena tembak. Mereka memasuki ke negara ini pada abad ke-16. ku-.-an) 1. beliau. Pakaian di atas meja itu belum bergosok. kami. 18 . ter-. engkau. Peserta itu mengatasi terhadap lawannya dengan mudah.oleh.. Bilik itu KGD 1 sewa.. dapatkah anda menyatakan sebab kesalahan dan membetulkan kesalahan tersebut? BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AYAT Mereka memasuki negara ini pada akad ke-16. Bilik itu KGD 2 sewa.. Pencuri itu kena tangkap oleh polis. Mereka masuk ke negara ini pada abad ke-16.. Pokok itu terlanggar oleh lori panjang. 3.peraduan itu. awak. kita KGD2: kamu. aku. ber-. Penceramah itu menjelaskan tentang masalah pekerjaan. ( X) LATIHAN 1 Tandakan ( / ) bagi ayat yang betul dan ( X ) bagi yang salah. 3.. Penjenayah itu tertembak di kepalanya. 2. Mereka telah menjadi anggota kepada pertubuhan itu. ( / )atau (X) IMBUHAN KATA KERJA PASIF (di-. Mereka telah menjadi anggota dalam pertubuhan itu. Mereka telah menganggotai dalam pertubuhan itu. -nya KATA BANTU “kena” 1. 2.. Tindakan itu diambil berdasarkan pada maklumat polis. 1. Bagi yang salah. kauKGD3: dia.

Isu kegawatan ekonomi sudah pun mereka bincangkan. Harimau itu tertembak di bahagian belakangnya. Kerenah remaja. Sebahagian daripada bilik itu belum bercat. bukan sahaja dapat mengelakkan 19 . Tidak mungkin kertas kerja itu dapat beliau siapkan esok. Akan kukotakan segala janjiku terhadap ibu bapaku Mereka akan kami undang ke majlis perasmian itu nanti.Latihan yang berikut adalah untuk menguji penguasaan anda tentang ayat pasif. Kena halau penagih dadah itu oleh penduduk kampung. ( / )atau (X) Pelajar yang menguasai ayat pasif tidak menghadapi masalah untuk menjawab semua soalan di atas. Mangsa kemalangan itu telah diselamatkan. Bagi yang masih ragu-ragu. Mereka kegemparan apabila terdengar letupan. Sila baca soalan yang berikut dengan teliti dan tandakan ( / ) bagi binaan ayat pasif yang betul dan ( X ) bagi yang salah. berbincanglah dengan rakan atau guru untuk mengatasi kelemahan anda. Dia tergamak untuk mengkhianati sahabat baiknya. ( / )atau (X) LATIHAN 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AYAT Perkara itu kami akan bawa ke tengah. Pelajar yang menguasai ayat pasif. Pemain itu terjatuh ketika berlari di padang. Masa depan mereka sukar untuk kami ramalkan. Salimah tersenyum di ruang tamu rumahnya. Anak kambing datuk kesejukan di bawah pokok. Sudah lama tawaran untuk ke luar negara mereka terima. Borang permohonan itu akan dihantar kemudian. Bangunan itu akan kusewakan kepada orang ramai. LATIHAN 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AYAT Rahsia itu terbongkar oleh pihak polis. kita perlu tangani bersama-sama.

rumusan dan alih bentuk teks. Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan generasi muda di negara ini. mewujudkan kelab atau persatuan. Ia memastikan 20 . Ibu bapa juga boleh menunjukkan gambar-gambar permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh orangorang terdahulu. //Selain itu untuk mengeratkan hubungan antara penduduk masyarakat terdahulu. contohnya sepak takraw dan sebagainya. Bagi ibu bapa yang mempunyai bakat bermain permainan tradisional. pelbagai permainan terbaru wujud. IS = 3 Selain itu juga //ibu bapa juga boleh membawa anak-anak mereka ke tempat pertandingan permainan tradisional. Pada zaman moden ini. P=2 //Antara langkah-langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. cara bermain wau ataupun gasing dan banyak lagi. IS = 2 Seterusnya. //Hal ini kerana untuk memastikan generasi muda akan datang tahu apa itu permainan tradisional. //Hal ini demikian masyarakat kini leka dengan arus pemodenan dan permainan tradisional pula dilupakan. Contohnya. Bagi ibu bapa yang kurang mampu. //Ini kerana anak mereka timbul keinginannya untuk bermain. pihak sekolah hendaklah menjadikan permainan tradisional salah satu kegiatan sukan di sekolah. //mereka boleh menyertai pertandingan tersebut. Ibu bapa boleh menunjuk ajar cara bermain permainan tersebut. contohnya permainan “game boy” dan sebagainya. //Dalam kelab tersebut. 7 MENILAI KARANGAN K1 Minat orang ramai terhadap seni permainan tradisional. Perkara ini perlu diatasi untuk mengelakkan lenyapnya seni permainan tradisional di negara ini. //Contohnya. kurang menggalakkan. contohnya sempena hari keluarga dan sebagainya. //Ini juga dapat melahirkan minat apabila dia melihat permainan berkenaan contohnya permainan congkak. mereka boleh menunjukkan cara membuatnya. hendaklah melantik seseorang yang mahir dalam permainan tradisional ini. tetapi dapat pula menjawab soalan analisis kesalahan bahasa dan soalan objektif (Kertas 1) dengan baik. hasrat kerjaan untuk memartabatkan permainan tradisional akan tercapai. Dengan ini. Hal ini berlanjutan sehinggakan //remaja tidak mengetahui apa itu permainan tradisional. ibu bapa juga boleh membeli alat permainan tradisional di kedai. Selain itu. Permainan zaman ini direka dari barangan elektronik yang ringan dan mudah dibawa.kesalahan membina ayat pasif dalam karangan. termasuklah memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak mereka. kini.

Samad Said. congkak. //Ini dapat menghidupkan kembali permainan tradisional untuk generasi yang akan datang. termasuklah sepak raga. ia juga dapat memberikan peluang pekerjaan kepada tenaga yang mengajar. //kerajaan boleh menyebarkan dengan menggunakan media massa. Antara permainannya. //kita juga boleh mengadakan perlawanan peringkat. Hal ini demikian kerana untuk //menambahkan lagi pengetahuan kepada masyarakat tentang permainan tradisional ini. Ini juga dapat menarik minat pelancong untuk mengunjungi Malaysia. //Bak kata pepatah. A. Di samping itu. sekolah berkenaan terus mewakili daerah untuk ke peringkat seterusnya. Selain itu. IS = 2 //Seterusnya mengadakan kempen juga salah satu langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. Bagi sekolah yang berjaya. Ini adalah untuk menarik minat golongan muda. Pihak sekolah juga boleh mengadakan pertandingan peringkat sekolah. sambil menyelam minum air. Dengan teknologi moden sekarang. //Hal ini demikian dapat menarik minat untuk melihat artis kegemaran mereka akan menyertainya. Artis terkemuka juga boleh dijemput bagi //memeriahkan lagi pertandingan. Selain dapat mengajar cara-cara bermain permainan tradisional. iaitu bermula dengan peringkat kampung sehingga peringkat antarabangsa. wawancara turut diadakan bagi //memeriahkan lagi sambutan. Atris juga hendaklah terlibat dalam pertandingan ini. gasing. Selain itu. ini dapat menyerapkan minat kepada masyarakat tentang permainan tradisional ini. dan sebagainya.pelajar dapat mempelajari permainan tradisional ini dengan lebih mendalam. Dengan melaksanakan langkah ini sudah tentu hasrat untuk mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan generasi muda di negara ini akan tercapai. Semua permainan tradisional ini //boleh dimainkan oleh semua peringkat umur. //Selain itu juga. media elektronik. pihak yang menganjurkan kempen ini juga boleh memanggil tokok-tokoh terkemuka. Pihak kerajaan perlu mendapat sokongan. semua pihak hendaklah saling bekerjasama bagi mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan generasi muda di negara ini agar permainan tradisional dapat dikekalkan dan tidak ditelan arus pemodenan. IS = 2 Pihak kerajaan hendaklah menyediakan pusat kemahiran untuk melatih golongan muda. //Ini untuk memberitahu kempen yang ingin diadakan. IS = 2 //Selain itu juga menganjurkan pertandingan permainan tradisional. contohnya ahli sasterawan negara. Contohnya. MARKAH P I K = = = 02 13 0 K=1 21 . media cetak dan sebagainya. IS = 2 Kesimpulannya. //Justeru itu. dapat menimbulkan minat dalam kalangan remaja.

(P+I+K) R P B = = = = 16 08 03 27 / 50 (// = 25) JUMLAH 22 .