PELAN STRATEGIK PROGRAM LINUS ( 2011-2015

)
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian murid dalam penguasaan 3M ( Program Linus ) masih belum mencapai 100 % 1. Masih terdapat murid yang masih belum menguasai 3M ( membaca,menulis dan mengira ) 2. Lebih kurang 30% 40% gagal dalam pemahaman dan penulisan 2. Meningkatkan kelulusan 100% dalam pemahaman dan penulisan 1. Meningkatkan kadar celik huruf 1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru 2. Meningkatkan kualiti pengajaran murid 3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Melayu dan Matematik 4. Meningkatkan penggunaan ICT dan alat bantu mengajar dan pengajaran dan pembelajaran 3. Peratusan yang dicapai dalam penguasaan Peperiksaan dalam 100% untuk pemahaman,penulis an dan pengiraan. 2. Peratusan sifar mengikuti Program Linus. 1. 100 % menguasai Kemahiran membaca,menulis dan mengira.