RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH TEMA : DIRI SAYA SUBTEMA : KEBERSIHAN DIRI TUNJANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

KANDUNGAN - Perhimpunan pagi : murid member salam dan ucapan selamat pagi.murid membaca al-fatihah dan doa belajar - Tunjang BM (BM 1.1.7 mendengar arahan dan memberi respon) (BM 2.2.7 Bersoaljawab secara bersopan) Aktiviti : -guru meminta murid-murid berada dalam kumpulan. Guru bertanyakan isi pelajaran semalam dan murid menjawab -guru membacakan buku besar kepada murid.

MASA

CATATAN / BAHAN

30 minit RUTIN / PERBUALAN PAGI

Buku kedatangan murid Kesepaduan PFK

40 minit Permainan Luar

Tunjang Fizikal dan Kesihatan (K.T.I Menunjukkan apresiasi muzik)

(K.T.I 2.4.5 Membuat pergeraka bebas mengikut muzik )

-murid membuat pergerakan mengikut rentak muzik -permainan cabut ekor naga -guru menunjukkan cara permainan -murid paling banyak mencabut ekor, dikira

-

Kain ekor Speaker Laptop

5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik) - - - Guru memain peranan dengan menggunakan topeng Murid menyanyi lagu kucing dan tikus dengan bantuan guru Murid membuat topeng Murid menyanyi dengan gerakan - Lembaran kerja . berat (berat dan ringan) Guru menggunakan boneka untuk menerangkan konsep saiz Murid mencari objek satu cirri di dalam kelas Murid membuat lembaran kerja dalam kumpulan Lembaran kerja Boneka - - 30 minit MODUL BERTEMA FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Tunjang Fizikal dan Estetika ± Kreativiti (K.1.3) Membanding dan mengumpulkan objekobjek mengikut satu ciri a. 2.3.T 2.I 2. saiz (besar dan kecil. Tekstur (licin dan kasar) c.T.3 Membanding dan mengelaskan objek (S.4 Menunjukkan apresiasi muzik) (K.I. panjang dan pendek) b.I 2.4.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti nyanyian ) (K.I 2.T 2.T.12 Menyanyi dengan persaan dan ekspresi (K.pemenang 30 minit AWAL SAINS Tunjang Sains dan Teknologi ± Awal Sains S.T.T.

5 Membaca perkataan B.1.2.M 2.7 ) Listen to and identify common objects in the environment (B.7 ) Mendengar arahan dan memberi respon ( B.2) Listen to and understand meaning of simple words - - 30 minit MODUL TERAS BAHASA MALAYSIA Tunjang Komunikasi ± Bahasa Malaysia B.M 4.I 1.M 1.2 Bersoaljawab melalui rangsangan yang diberi B.2.M 3.M 4.M 3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul the teacher show the lettet ³D´ Show word that start with µ D¶ Student try to search what is the meaning of the words Teachers expl 30 minit MODUL TERAS BAHASA INGGERIS Tunjang Komunikasi Bahasa Inggeris (B.6) Listen to and responn verbally to greeting (BI 4.2.M 1.7) Bersoaljawab secara bersopan (B.legible print (B.5.3) Membatangkan dua suku kata untuk menjadi perkataan (B.2.REHAT DAN PENGURUSAN DIRI (BI 1.I 1.M 2.2.2 Menguasai kemahiran menulis - - Guru menggunakan kad imbas bergambar dan kad imbas suku kata untuk mengajar membatangkan suku kata Murid diberikan lembaran kerja 10 minit - Bersoaljawab dengan murid mengenai pembelajaran pada hari ini .1 Mendengar dengan penuh perhatian B.4) Write simple words in neat.

AKTIVITI PENUTUP - Murid member salam dan bersalam dengan guru Guru member pesanan kepada murid .