RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : 25 Jun 2008 Masa : 8.15 9.15 pagi ( 60 minit ) Tahun : 4 Zamrud Bil.

Murid : 25 orang Mata Pelajaran : Kajian Tempatan Tajuk : Jenis dan Bentuk Rumah Isi Pelajaran : Jenis Rumah Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui jenis rumah dan bentuk rumah yang ada di kampong mereka. Objektif Pengajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Mengenalpasti jenis dan bentuk rumah yang ada di Malaysia. Menghasilkan Satu Peta Minda menerangkan 3 ciri rumah tradisional dan 3 ciri rumah Bunglow dengan menggunakan borang pengurusan grafik. 90% murid dapat melakarkan reka hiasan dalaman di atas plan lantai bagi satu jenis rumah yang mereka pilih. Nilai Murni : Bekerjasama, Bertolak ansur dan Bersesuaian.

Bahan Bantu Mengajar : 5 Keping Gambar Foto, Kertas Lukisan,Perisian Sims Pen Pelbagai Warna,Borang Pengurusan Grafik dan Komputer serta LCD Bahan Rujukan : Buku Teks dan Risalah(Flayers) Kemahiran Berfikir : Banding beza, Menjana dan Mengkat Langkah Keselamatan : Guru menasihati pelajar supaya menjaga keselamatan Peralatan yang digunakan.

Lkh 1 15 min Jenis-Jenis dan BentukBentuk Rumah Kayu Teres Banglow Pangsa Kondominium Murid secara rawak. Murid dalam kumpulan yang sama diminta menyatakan kategori Rumah yang ditunjukkan oleh Roda tersebut dan mencatatkannya dalam borang kategori yang Material & Media: Roda Kategori Rumah Borang Kategori Kit Pembelajaran Kertas Lukisan Kemahiran Berfikir: Mengkategori Menjana Idea Nilai Murni: Bekerjasama Bertolak Ansur Bersesuaian . Murid secara rawak diminta meneruskan aktiviti 1 dan 2 di atas secara berterusan sehingga selesai kesemua soalan yang ada pada Teka Silang Kata tersebut. Murid diminta menyata dan menuliskan jawapan pilihan mereka diruang disediakan dipapan Hitam. Murid diminta menceritakan jenis dan bentuk rumah yang mereka diami bersama keluarga Murid dalam 5 kumpulan berlima. diminta kehadapan meja guru bagi mengambil satu sampul arahan untuk mendapat tip bagi menjawab soalan pertama teka silang kata. diminta memusingkan Roda Kategori Rumah dalam kumpulan masingmasing secara bergilirgilir.

Lkh 2 18 min Spesifikasi Bagi Rumah : Tradisi Kayu Teres Banglow Pangsa Kondominium diedarkan dalam kit pembelajaran. Murid diminta meneliti resos mengenai ciri-ciri dan spesifikasi setiap rumah di belakang setiap foto yang dibekalkan dalam Kit Pembelajaran dan melengkapkan sekurangkurangnya 4 ciri bagi setiap jenis rumah berasaskan resos tersebut Murid dalam kumpulan yang sama diminta menghasilkan Peta Minda mengenai Jenis dan Ciri-Ciri rumah. Dalam kumpulan yang sama murid diminta melihat 5 gambar foto rumah yang berbeza. Murid secara rawak diminta memberikan contoh-contoh rumah mengikut kategori yang ditunjukkan oleh Roda tersebut setiap kali dipusingkan dan lengkapkan dalam Borang Kategori yang dibekalkan. Murid dalam kumpulan yang sama diminta membuat lakaran bentuk rumah yang terdapat dalam borang Kategori dengan menggunakan kertas lukisan. Wakil setiap kumpulan diminta untuk Material & Media: Gambar Foto Kit Pembelajaran Peta Minda Berfikir Kemahiran: Menjana Idea Banding beza Evaluate: Mengesan 4 ciri setiap jenis rumah Menghasilkan Peta Minda Proses Permurnian dengan bimbingan Guru .

Mengapa mereka memilih lakaran tersebut . Lakaran Hiasan Dalam yang siap hendaklah dipamerkan dihadapan kelas dan dibuat penilaian bagi menentukan lakaran yang terbaik mengikut pandangan pelajar.Lkh 3 18min Spesifikasi Hiasan Dalaman Bagi Rumah: Tradisi Kayu Teres Banglow Pangsa Kondominium membuat pembentangan dihadapan kelas sambil melakukan proses pemurnian maklumat bagi tugasan masing Murid dalam kumpulan yang sama diminta membuat rujukan cepat melalui Kad Gambar yang dibekalkan dalam Kit Pembelajaran sambil mencatat bentuk-bentuk hiasan dalaman yang menarik perhatian mereka. murid diminta membuat lakaran hiasan dalam yang mereka fikirkan sesuai dengan bentuk rumah yang mereka pilih. Wakil murid diminta menerangkan kepada kelas mengapa mereka memilih hiasan dalaman tersebut sebagai menarik. Semua pelajar diminta secara rawak diminta menyatakan. Dengan menggunakan Plan Lantai yang telah dilukis dengan Kertas Lukisan.

Murid dapat melakukan semua aktiviti dengan lancar dan tepat dengan bantuan dan bimbingan guru dan . .. Murid diminta menyatakan bagaimana cara terbaik untuk berhadapan dengan situasai perbezaan pendapat? Murid diminta menyatakan pendapat mereka terhadap kesesuaian jenis dan bentuk rumah Refleksi : Secara keseluruhannya proses P&P berjalan dengan lancar dan tersusun dengan penggunaan teknik pengajaran yang berkesan dan mengikut keperluan dan kebolehan murid.Rumusan Bekerjasama Bertolak ansur Bersesuaian sebagai Hiasan Dalam rumah yang terbaik.