Ciri-ciri : Š setiap sekolah khusus utk kaum tertentu. Š Sekolah dibina di kawasan yang berbeza mengikut kaum. buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza. Š Tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal.sebelum merdeka. tidak ada 1 pendidikan yang seragam di Tanah Melayu. Š Ia dilaksanakan mengikut kepentingan kaum tertentu. Š Menggunakan bahasa pengantar. Š Sistem pendidikan yang diwujudkan oleh British ialah sistem pendidikan vernakular. Š .

Š Sekolah Melayu pertama ialah sekolah Melayu Gelugor ditubuhkanpada 1816 di Pulau Pinang. Š Pelajaran agama dan bahasa Arab dititikberatkan.Jenis-jenis sekolah di Tanah Melayu : 1. Š Mereka yang ingin meneruskan pelajaran ke peringkat menengah. Š Matlamat : mengekalkan cara hidup tradisional orang Melayu. Š Lepasan sekolah Melayu tidak berpeluang memegang jawatan tinggi. Š Hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah. Š diajar membaca. menulis dan mengira. Š Dibina di kawasan luar bandar. Sekolah Melayu. terpaksa memasuki latihan perguruan. .

menengah rendah dan menengah atas. Sekolah Cina. Menyediakan pendidikan rendah. Š Š Š Š Š Dikelolakan oleh masyarakat Cina tempatan. Mengambil sukatan. Bahasa pengantar mengikut dialek masing2. dan guru daripada negara China. . buku teks.2. Tujuan : memupuk semangat kesetiaan terhadap negara China.

Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sekolah Tamil. Dibina oleh pihak majikan dan mubaligh Kristian.3. Sukatan pelajaran dan buku teks diambil dari India. Menyediakan peringkat rendah sahaja. . Š Š Š Š Š Š Kebanyakannya didirikan di ladang2 getah. Pendidikan Tamil disediakan bertujuan mengekalkan anak2 pekerja menjadi buruh di ladang.

Dibina oleh kerajaan/badan mubaligh Kristian.4. . Sekolah Inggeris. Menyediakan pendidikan rendah dan menengah. Matlamat : untuk memenuhi keperluan pentadbiran British. Š Š Š Š Š Š Š Š Kerajaan Inggeris beri bantuan kewangan kepada sekolah Inggeris. Bilangan orang Melayu yang memasuki sekolah ini adalh terhad. Terbuka kepada semua kaum. Sekolah pertama : Penang Free School pada 1816. Mengenakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

. Menjadi panduan utk membentuk Dasar Pendidikan negara. Diterbitkan pada Mei 1956. Memastikan sekolah2 vernakular tetap wujud dan diajar sebagai 1 matapelajaran. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.Š Š Š Š Š Š Dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak (Menteri Pendidikan). Tugas2 yang dilakukan : membentuk 1 sistem pendidikan kebangsaan yang menyatu padukan kanak2 berbilang kaum.

sekolah menengah kebangsaan manggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tamil dan Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah rendah jenis kebangsaan.Š Š Š Š Š Sekolah rendah kebangsaan. . Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan. Pendidikan menengah. SMJKC dan SMJKT menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. bahasa Cina. bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

Menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah2 vernakular Cina dan Tamil dihapuskan diperingkat menengah dan hanya menggunakan bahasa Inggeris.J. Barnes ditubuhkan bagi mengkaji sistem pendidikan Tanah Melayu. Pada Ogos 1950. . Terdapat beberapa saranan iaitu membentuk 1 pendidikan yang bercorak kebangsaan utk semua kaum.PENYATA BARNES 1950 Š Š Š Š Š Persekolahan rendah ialah alat bagi penyatuan masyarakat. sebuah jawatankuasa di bawah L.

Š Š Š Š Penyata Barnes ditolak oleh semua kaum. Kaum Melayu : tidakpuas hati dgn pendidikan Melayu yang tidak diberi kedudukan yang wajar Kaum Cina : menentang penghapusan pendidikan cina krn menganggap pendidikan cina sebagai sala satu kebudayaan mereka Kaum India : mereka sependapat dgn kaum cina .

Š Š Š Orang2 Cina meminta supaya diadakan 1 jawatankuasa bagi mengkaji kedudukan pendidikan aliran cina di Tanah Melayu Penyata Fenn_Wu tidak dapat diterima oleh pemimpin2 Melayu terutama dari kalangan pemimpin UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Orang2 India juga meminta utk mengkaji pendidikan Tamil di Tanah Melayu seperti yang dilakukan oleh orang Cina .

Sekolah cina dan tamil tidak termasuk dalam sistem pelajaran tetapi peruntukan disediakan untuk mempelajari bahasa cina dan tamil sebagai bahasa ketiga.Š Š Š Š Š Sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan oleh kerajaan British utk mengkaji Laporan Barnes dan Fenn-Wu. . Terdapat 2 jenis sekolah kebangsaan iaitu: satu sekolah menggunakan bahasa melayu dan satu lagi sekolah menggunakan bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa inggeris akan diajar disekolah yang menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar. Sistem sekolah kebangsaan akan dilaksanakan secara berperingkat2.

.SEKIAN«.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful