Š . Š Tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal. Ciri-ciri : Š setiap sekolah khusus utk kaum tertentu. Š Menggunakan bahasa pengantar. Š Ia dilaksanakan mengikut kepentingan kaum tertentu. tidak ada 1 pendidikan yang seragam di Tanah Melayu. buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza. Š Sistem pendidikan yang diwujudkan oleh British ialah sistem pendidikan vernakular. Š Sekolah dibina di kawasan yang berbeza mengikut kaum.sebelum merdeka.

Š Matlamat : mengekalkan cara hidup tradisional orang Melayu. Š Hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah. Sekolah Melayu. menulis dan mengira. Š diajar membaca. Š Dibina di kawasan luar bandar.Jenis-jenis sekolah di Tanah Melayu : 1. Š Pelajaran agama dan bahasa Arab dititikberatkan. Š Sekolah Melayu pertama ialah sekolah Melayu Gelugor ditubuhkanpada 1816 di Pulau Pinang. Š Lepasan sekolah Melayu tidak berpeluang memegang jawatan tinggi. terpaksa memasuki latihan perguruan. Š Mereka yang ingin meneruskan pelajaran ke peringkat menengah. .

Sekolah Cina. menengah rendah dan menengah atas. Mengambil sukatan. buku teks. . Menyediakan pendidikan rendah. Š Š Š Š Š Dikelolakan oleh masyarakat Cina tempatan.2. Bahasa pengantar mengikut dialek masing2. Tujuan : memupuk semangat kesetiaan terhadap negara China. dan guru daripada negara China.

Sekolah Tamil. Sukatan pelajaran dan buku teks diambil dari India. . Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Š Š Š Š Š Š Kebanyakannya didirikan di ladang2 getah. Dibina oleh pihak majikan dan mubaligh Kristian. Menyediakan peringkat rendah sahaja.3. Pendidikan Tamil disediakan bertujuan mengekalkan anak2 pekerja menjadi buruh di ladang.

Menyediakan pendidikan rendah dan menengah. Matlamat : untuk memenuhi keperluan pentadbiran British. . Sekolah pertama : Penang Free School pada 1816. Mengenakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Š Š Š Š Š Š Š Š Kerajaan Inggeris beri bantuan kewangan kepada sekolah Inggeris. Dibina oleh kerajaan/badan mubaligh Kristian.4. Terbuka kepada semua kaum. Bilangan orang Melayu yang memasuki sekolah ini adalh terhad. Sekolah Inggeris.

Tugas2 yang dilakukan : membentuk 1 sistem pendidikan kebangsaan yang menyatu padukan kanak2 berbilang kaum. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Memastikan sekolah2 vernakular tetap wujud dan diajar sebagai 1 matapelajaran. Menjadi panduan utk membentuk Dasar Pendidikan negara. .Š Š Š Š Š Š Dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak (Menteri Pendidikan). Diterbitkan pada Mei 1956.

Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan. Tamil dan Inggeris sebagai bahasa pengantar. . bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. sekolah menengah kebangsaan manggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. bahasa Cina. Sekolah rendah jenis kebangsaan.Š Š Š Š Š Sekolah rendah kebangsaan. SMJKC dan SMJKT menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pendidikan menengah.

PENYATA BARNES 1950 Š Š Š Š Š Persekolahan rendah ialah alat bagi penyatuan masyarakat. Sekolah2 vernakular Cina dan Tamil dihapuskan diperingkat menengah dan hanya menggunakan bahasa Inggeris. sebuah jawatankuasa di bawah L.J. Terdapat beberapa saranan iaitu membentuk 1 pendidikan yang bercorak kebangsaan utk semua kaum. Menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pada Ogos 1950. . Barnes ditubuhkan bagi mengkaji sistem pendidikan Tanah Melayu.

Š Š Š Š Penyata Barnes ditolak oleh semua kaum. Kaum Melayu : tidakpuas hati dgn pendidikan Melayu yang tidak diberi kedudukan yang wajar Kaum Cina : menentang penghapusan pendidikan cina krn menganggap pendidikan cina sebagai sala satu kebudayaan mereka Kaum India : mereka sependapat dgn kaum cina .

Š Š Š Orang2 Cina meminta supaya diadakan 1 jawatankuasa bagi mengkaji kedudukan pendidikan aliran cina di Tanah Melayu Penyata Fenn_Wu tidak dapat diterima oleh pemimpin2 Melayu terutama dari kalangan pemimpin UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Orang2 India juga meminta utk mengkaji pendidikan Tamil di Tanah Melayu seperti yang dilakukan oleh orang Cina .

Bahasa inggeris akan diajar disekolah yang menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar. Sistem sekolah kebangsaan akan dilaksanakan secara berperingkat2.Š Š Š Š Š Sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan oleh kerajaan British utk mengkaji Laporan Barnes dan Fenn-Wu. Terdapat 2 jenis sekolah kebangsaan iaitu: satu sekolah menggunakan bahasa melayu dan satu lagi sekolah menggunakan bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah cina dan tamil tidak termasuk dalam sistem pelajaran tetapi peruntukan disediakan untuk mempelajari bahasa cina dan tamil sebagai bahasa ketiga. .

SEKIAN«. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful