Ciri-ciri : Š setiap sekolah khusus utk kaum tertentu. buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza. Š . Š Tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal. Š Sistem pendidikan yang diwujudkan oleh British ialah sistem pendidikan vernakular.sebelum merdeka. Š Sekolah dibina di kawasan yang berbeza mengikut kaum. Š Ia dilaksanakan mengikut kepentingan kaum tertentu. Š Menggunakan bahasa pengantar. tidak ada 1 pendidikan yang seragam di Tanah Melayu.

Š Dibina di kawasan luar bandar.Jenis-jenis sekolah di Tanah Melayu : 1. Š Pelajaran agama dan bahasa Arab dititikberatkan. Š diajar membaca. . menulis dan mengira. Š Mereka yang ingin meneruskan pelajaran ke peringkat menengah. Š Hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah. Sekolah Melayu. Š Lepasan sekolah Melayu tidak berpeluang memegang jawatan tinggi. terpaksa memasuki latihan perguruan. Š Sekolah Melayu pertama ialah sekolah Melayu Gelugor ditubuhkanpada 1816 di Pulau Pinang. Š Matlamat : mengekalkan cara hidup tradisional orang Melayu.

Š Š Š Š Š Dikelolakan oleh masyarakat Cina tempatan. dan guru daripada negara China. Menyediakan pendidikan rendah. Tujuan : memupuk semangat kesetiaan terhadap negara China. Bahasa pengantar mengikut dialek masing2. buku teks. Sekolah Cina. . menengah rendah dan menengah atas. Mengambil sukatan.2.

. Menyediakan peringkat rendah sahaja.3. Sukatan pelajaran dan buku teks diambil dari India. Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Pendidikan Tamil disediakan bertujuan mengekalkan anak2 pekerja menjadi buruh di ladang. Š Š Š Š Š Š Kebanyakannya didirikan di ladang2 getah. Sekolah Tamil. Dibina oleh pihak majikan dan mubaligh Kristian.

Bilangan orang Melayu yang memasuki sekolah ini adalh terhad. Matlamat : untuk memenuhi keperluan pentadbiran British. Sekolah Inggeris. Mengenakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Menyediakan pendidikan rendah dan menengah. Š Š Š Š Š Š Š Š Kerajaan Inggeris beri bantuan kewangan kepada sekolah Inggeris. Dibina oleh kerajaan/badan mubaligh Kristian. Sekolah pertama : Penang Free School pada 1816. . Terbuka kepada semua kaum.4.

Tugas2 yang dilakukan : membentuk 1 sistem pendidikan kebangsaan yang menyatu padukan kanak2 berbilang kaum.Š Š Š Š Š Š Dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak (Menteri Pendidikan). Diterbitkan pada Mei 1956. Menjadi panduan utk membentuk Dasar Pendidikan negara. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Memastikan sekolah2 vernakular tetap wujud dan diajar sebagai 1 matapelajaran. .

Tamil dan Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pendidikan menengah.Š Š Š Š Š Sekolah rendah kebangsaan. Sekolah rendah jenis kebangsaan. bahasa Cina. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan. SMJKC dan SMJKT menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. sekolah menengah kebangsaan manggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. .

PENYATA BARNES 1950 Š Š Š Š Š Persekolahan rendah ialah alat bagi penyatuan masyarakat. sebuah jawatankuasa di bawah L. . Barnes ditubuhkan bagi mengkaji sistem pendidikan Tanah Melayu. Pada Ogos 1950. Terdapat beberapa saranan iaitu membentuk 1 pendidikan yang bercorak kebangsaan utk semua kaum.J. Menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah2 vernakular Cina dan Tamil dihapuskan diperingkat menengah dan hanya menggunakan bahasa Inggeris.

Š Š Š Š Penyata Barnes ditolak oleh semua kaum. Kaum Melayu : tidakpuas hati dgn pendidikan Melayu yang tidak diberi kedudukan yang wajar Kaum Cina : menentang penghapusan pendidikan cina krn menganggap pendidikan cina sebagai sala satu kebudayaan mereka Kaum India : mereka sependapat dgn kaum cina .

Š Š Š Orang2 Cina meminta supaya diadakan 1 jawatankuasa bagi mengkaji kedudukan pendidikan aliran cina di Tanah Melayu Penyata Fenn_Wu tidak dapat diterima oleh pemimpin2 Melayu terutama dari kalangan pemimpin UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Orang2 India juga meminta utk mengkaji pendidikan Tamil di Tanah Melayu seperti yang dilakukan oleh orang Cina .

Sekolah cina dan tamil tidak termasuk dalam sistem pelajaran tetapi peruntukan disediakan untuk mempelajari bahasa cina dan tamil sebagai bahasa ketiga. Bahasa inggeris akan diajar disekolah yang menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar. . Sistem sekolah kebangsaan akan dilaksanakan secara berperingkat2. Terdapat 2 jenis sekolah kebangsaan iaitu: satu sekolah menggunakan bahasa melayu dan satu lagi sekolah menggunakan bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar.Š Š Š Š Š Sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan oleh kerajaan British utk mengkaji Laporan Barnes dan Fenn-Wu.

.SEKIAN«.