Š Sekolah dibina di kawasan yang berbeza mengikut kaum.sebelum merdeka. buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza. Š . Š Tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal. tidak ada 1 pendidikan yang seragam di Tanah Melayu. Š Sistem pendidikan yang diwujudkan oleh British ialah sistem pendidikan vernakular. Š Ia dilaksanakan mengikut kepentingan kaum tertentu. Š Menggunakan bahasa pengantar. Ciri-ciri : Š setiap sekolah khusus utk kaum tertentu.

terpaksa memasuki latihan perguruan. Š Mereka yang ingin meneruskan pelajaran ke peringkat menengah. Š Dibina di kawasan luar bandar.Jenis-jenis sekolah di Tanah Melayu : 1. menulis dan mengira. Sekolah Melayu. Š Matlamat : mengekalkan cara hidup tradisional orang Melayu. Š Sekolah Melayu pertama ialah sekolah Melayu Gelugor ditubuhkanpada 1816 di Pulau Pinang. Š Lepasan sekolah Melayu tidak berpeluang memegang jawatan tinggi. Š Pelajaran agama dan bahasa Arab dititikberatkan. Š diajar membaca. . Š Hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah.

Bahasa pengantar mengikut dialek masing2. Š Š Š Š Š Dikelolakan oleh masyarakat Cina tempatan. Sekolah Cina. . menengah rendah dan menengah atas. buku teks. Menyediakan pendidikan rendah.2. Mengambil sukatan. Tujuan : memupuk semangat kesetiaan terhadap negara China. dan guru daripada negara China.

. Pendidikan Tamil disediakan bertujuan mengekalkan anak2 pekerja menjadi buruh di ladang. Menyediakan peringkat rendah sahaja.3. Sekolah Tamil. Sukatan pelajaran dan buku teks diambil dari India. Š Š Š Š Š Š Kebanyakannya didirikan di ladang2 getah. Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Dibina oleh pihak majikan dan mubaligh Kristian.

Bilangan orang Melayu yang memasuki sekolah ini adalh terhad. Š Š Š Š Š Š Š Š Kerajaan Inggeris beri bantuan kewangan kepada sekolah Inggeris. Terbuka kepada semua kaum. Matlamat : untuk memenuhi keperluan pentadbiran British. Sekolah pertama : Penang Free School pada 1816. Dibina oleh kerajaan/badan mubaligh Kristian. .4. Mengenakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Menyediakan pendidikan rendah dan menengah. Sekolah Inggeris.

Memastikan sekolah2 vernakular tetap wujud dan diajar sebagai 1 matapelajaran. Tugas2 yang dilakukan : membentuk 1 sistem pendidikan kebangsaan yang menyatu padukan kanak2 berbilang kaum. Menjadi panduan utk membentuk Dasar Pendidikan negara.Š Š Š Š Š Š Dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak (Menteri Pendidikan). Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. . Diterbitkan pada Mei 1956.

Sekolah rendah jenis kebangsaan. Tamil dan Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pendidikan menengah. sekolah menengah kebangsaan manggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. bahasa Cina. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan. bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. SMJKC dan SMJKT menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.Š Š Š Š Š Sekolah rendah kebangsaan. .

Barnes ditubuhkan bagi mengkaji sistem pendidikan Tanah Melayu.J. Pada Ogos 1950. Terdapat beberapa saranan iaitu membentuk 1 pendidikan yang bercorak kebangsaan utk semua kaum.PENYATA BARNES 1950 Š Š Š Š Š Persekolahan rendah ialah alat bagi penyatuan masyarakat. . sebuah jawatankuasa di bawah L. Sekolah2 vernakular Cina dan Tamil dihapuskan diperingkat menengah dan hanya menggunakan bahasa Inggeris. Menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Š Š Š Š Penyata Barnes ditolak oleh semua kaum. Kaum Melayu : tidakpuas hati dgn pendidikan Melayu yang tidak diberi kedudukan yang wajar Kaum Cina : menentang penghapusan pendidikan cina krn menganggap pendidikan cina sebagai sala satu kebudayaan mereka Kaum India : mereka sependapat dgn kaum cina .

Š Š Š Orang2 Cina meminta supaya diadakan 1 jawatankuasa bagi mengkaji kedudukan pendidikan aliran cina di Tanah Melayu Penyata Fenn_Wu tidak dapat diterima oleh pemimpin2 Melayu terutama dari kalangan pemimpin UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Orang2 India juga meminta utk mengkaji pendidikan Tamil di Tanah Melayu seperti yang dilakukan oleh orang Cina .

Terdapat 2 jenis sekolah kebangsaan iaitu: satu sekolah menggunakan bahasa melayu dan satu lagi sekolah menggunakan bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa inggeris akan diajar disekolah yang menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar. Sistem sekolah kebangsaan akan dilaksanakan secara berperingkat2. Sekolah cina dan tamil tidak termasuk dalam sistem pelajaran tetapi peruntukan disediakan untuk mempelajari bahasa cina dan tamil sebagai bahasa ketiga. .Š Š Š Š Š Sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan oleh kerajaan British utk mengkaji Laporan Barnes dan Fenn-Wu.

.SEKIAN«.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful