sistem pendidikan SEBELUM DAN SELEPAS merdeka

Š Sistem pendidikan yang diwujudkan oleh British ialah sistem pendidikan vernakular. Š . buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza. Ciri-ciri : Š setiap sekolah khusus utk kaum tertentu. Š Menggunakan bahasa pengantar. Š Sekolah dibina di kawasan yang berbeza mengikut kaum. tidak ada 1 pendidikan yang seragam di Tanah Melayu. Š Ia dilaksanakan mengikut kepentingan kaum tertentu.sebelum merdeka. Š Tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal.

menulis dan mengira.Jenis-jenis sekolah di Tanah Melayu : 1. Š Matlamat : mengekalkan cara hidup tradisional orang Melayu. Š Sekolah Melayu pertama ialah sekolah Melayu Gelugor ditubuhkanpada 1816 di Pulau Pinang. terpaksa memasuki latihan perguruan. Š diajar membaca. Š Dibina di kawasan luar bandar. Š Mereka yang ingin meneruskan pelajaran ke peringkat menengah. . Š Hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah. Š Pelajaran agama dan bahasa Arab dititikberatkan. Š Lepasan sekolah Melayu tidak berpeluang memegang jawatan tinggi. Sekolah Melayu.

menengah rendah dan menengah atas. Menyediakan pendidikan rendah. buku teks. Tujuan : memupuk semangat kesetiaan terhadap negara China. Bahasa pengantar mengikut dialek masing2. dan guru daripada negara China. Sekolah Cina. . Mengambil sukatan. Š Š Š Š Š Dikelolakan oleh masyarakat Cina tempatan.2.

Menyediakan peringkat rendah sahaja. Dibina oleh pihak majikan dan mubaligh Kristian. Pendidikan Tamil disediakan bertujuan mengekalkan anak2 pekerja menjadi buruh di ladang. . Sukatan pelajaran dan buku teks diambil dari India.3. Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Š Š Š Š Š Š Kebanyakannya didirikan di ladang2 getah. Sekolah Tamil.

Terbuka kepada semua kaum.4. Bilangan orang Melayu yang memasuki sekolah ini adalh terhad. Sekolah pertama : Penang Free School pada 1816. Matlamat : untuk memenuhi keperluan pentadbiran British. Mengenakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Menyediakan pendidikan rendah dan menengah. Sekolah Inggeris. Dibina oleh kerajaan/badan mubaligh Kristian. Š Š Š Š Š Š Š Š Kerajaan Inggeris beri bantuan kewangan kepada sekolah Inggeris. .

. Tugas2 yang dilakukan : membentuk 1 sistem pendidikan kebangsaan yang menyatu padukan kanak2 berbilang kaum. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Menjadi panduan utk membentuk Dasar Pendidikan negara. Memastikan sekolah2 vernakular tetap wujud dan diajar sebagai 1 matapelajaran.Š Š Š Š Š Š Dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak (Menteri Pendidikan). Diterbitkan pada Mei 1956.

Pendidikan menengah. sekolah menengah kebangsaan manggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.Š Š Š Š Š Sekolah rendah kebangsaan. Sekolah rendah jenis kebangsaan. SMJKC dan SMJKT menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan. bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. . bahasa Cina. Tamil dan Inggeris sebagai bahasa pengantar.

sebuah jawatankuasa di bawah L. Pada Ogos 1950.J.PENYATA BARNES 1950 Š Š Š Š Š Persekolahan rendah ialah alat bagi penyatuan masyarakat. Barnes ditubuhkan bagi mengkaji sistem pendidikan Tanah Melayu. Terdapat beberapa saranan iaitu membentuk 1 pendidikan yang bercorak kebangsaan utk semua kaum. . Menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah2 vernakular Cina dan Tamil dihapuskan diperingkat menengah dan hanya menggunakan bahasa Inggeris.

Š Š Š Š Penyata Barnes ditolak oleh semua kaum. Kaum Melayu : tidakpuas hati dgn pendidikan Melayu yang tidak diberi kedudukan yang wajar Kaum Cina : menentang penghapusan pendidikan cina krn menganggap pendidikan cina sebagai sala satu kebudayaan mereka Kaum India : mereka sependapat dgn kaum cina .

Š Š Š Orang2 Cina meminta supaya diadakan 1 jawatankuasa bagi mengkaji kedudukan pendidikan aliran cina di Tanah Melayu Penyata Fenn_Wu tidak dapat diterima oleh pemimpin2 Melayu terutama dari kalangan pemimpin UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Orang2 India juga meminta utk mengkaji pendidikan Tamil di Tanah Melayu seperti yang dilakukan oleh orang Cina .

Bahasa inggeris akan diajar disekolah yang menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar. Terdapat 2 jenis sekolah kebangsaan iaitu: satu sekolah menggunakan bahasa melayu dan satu lagi sekolah menggunakan bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar. Sistem sekolah kebangsaan akan dilaksanakan secara berperingkat2.Š Š Š Š Š Sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan oleh kerajaan British utk mengkaji Laporan Barnes dan Fenn-Wu. Sekolah cina dan tamil tidak termasuk dalam sistem pelajaran tetapi peruntukan disediakan untuk mempelajari bahasa cina dan tamil sebagai bahasa ketiga. .

SEKIAN«. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful