Laporan Dadah Januari 2009

LAMPIRAN

UNDANG –UNDANG DADAH DI MALAYSIA
BIL UNDANG-UNDANG DADAH TUJUAN AKTA 1.AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 Suatu akta bagi membuat peruntukkan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan, pengeksportan, pengilangan, penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah merbahaya tertentu. Membuat peruntukkan khas berhubung dengan bidang kuasa Mahkamah terhadap kesalahan–kesalahan yang tertakluk dibawahnya dan perbicaraan Mahkamah. 2.AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983 –(PINDAAN) 1998

Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983 (Pindaan) 1998 digubal bertujuan untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada penagih–penagih dadah. Seliaan merupakan proses rawatan lanjutan yang menitik beratkan pengawasan keatas penagih–penagih bertujuan memastikan mereka tidak mengulangi tabiat penagihan mereka. 3.AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH – LANGKAH PENCEGAHANKHAS) 1985 Suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai tahanan pencegahan orang – orang yang ada kaitan dengan apa–apa aktiviti yang berhubung dengan atau yang membuat pengedaran dadah berbahaya. 4.AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTHAKAN HARTA) 1988 Suatu akta bagi membuat peruntukkan–peruntukkan mengenai kesalahan – kesalahan berhubung dengan harta dan mengenai penyitaan dan perlucuthakan harta yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan kesalahan – kesalahan dibawah Akta Dadah Berbahaya 1952. 5.AKTA RACUN 1952 Suatu akta untuk mengawal pengimportan, pemilikan, pengeluaran, penjualan dan penggunaan racun. “Racun” bermaksud bahan–bahan yang dinamakan dan disenaraikan didalam Senarai Racun dan termasuk apa–apa campuran,

solusi atau yang asli yang mengandungi bahan–bahan tersebut apa – apa penyediaan atau bahan-bahan yang terkandung didalam Jadual Kedua Akta ini.penyediaan. 37 (ADB) Hukuman : Mati Mandatori Akta 39A(2) •Memiliki 5-15 gm heroin atau morfin •Memiliki 250-1000 gm candu •Memiliki 50 – 200 gm ganja •Memiliki lebih 15-40 gm kokain •Memiliki lebih 750 gm daun koka •Memiliki 30-50 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ectasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. Laporan Dadah Januari 2009 37 Laporan Dadah Januari 2009 RINGKASAN SEKSYEN-SEKSYEN PENTINGAKTA DADAH BERBAHAYA 1952 (PINDAAN 1998)SEKSYENKESALAHAN/JENIS DADAH & HUKUMAN 39B •Memiliki 15 gm atau lebih heroindan/atau morfin •Memiliki 1000 gm atau lebih candumasak atau mentah •Memiliki 40 gm kokain atau lebih •Memiliki 200 gm atau lebih ganja •Memiliki 2000 gm daun koka ataulebih •Memiliki 50 gm atau lebih Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. 39A(2)) Hukuman : Tidak kurang lima tahun penjara atau dipenjara seumur hidup dan tidak kurang 10 sebatan .

Akta 6 Memiliki kurang daripada 5 gm candu mentah atau daun koka atau pokok popi atau biji ganja dari popi . 39A(1)) Hukuman : Tidak kurang 2 tahun penjara tetapi tidak lebih 5 tahun dan sebatan tidak kurang 3 sebatan dan tidak lebih 9 sebatan Akta 6B •Menanam atau mengusahakan pokok ganja Hukuman: Penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang 6 sebatan.Akta 39A(1) •Memiliki 2-5 gm heroin atau morfin •Memiliki 20-50 gm ganja •Memiliki 5-15 gm kokain •Memiliki 100-250 gm candu •Memiliki 250-750 gm daun koka •Memiliki 5-30 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek.

Bagi pegawai awam penjara. pusat pemulihan.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. polis peg. Denda tidak lebih RM100.00 atau penjara tidak kurang 2 tahun.000. Akta ADB 10 Penggunaan sesuatu permis. pemilikan alat perkakas menghisap dadah Denda tidak lebih RM20.000/.Denda tidak lebih RM20. 15(1)(a) •Memasukkan dadah (dadah-dadahyang dijadualkan) ke dalam badan Denda tidak lebih RM 5. Akta 9 Memiliki kurang 100 gm candu masak Denda tidak lebih RM20.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. lokap polis atau mana-mana tempat tahanan dan memiliki dadah di tempattersebut. 15(b) •Berada di dalam premis tempat hisapdadah .000/.000/. Akta ADB 12(2) •Memiliki kurang 2 gm heroin atau morfin •Memiliki lain-lain dadah kurangdaripada Sek.000/.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau keduaduanya sekali. Pemulihan di kenakan sebatan tidal lebih 3 sebatan sebagai tambahan.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. 39(A)(1) •Pejawat awam yang bertugas dipenjara.

00 atau penjara tidak kurang 2 tahun. .000.Denda tidak lebih RM 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful