REFLEKTIF JURNAL NAMA NO K/P : MOHAMAD ZULKIFLI BIN MOHD NOR : 910603-03-5265

Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnianya dapat juga saya dan ahli kumpulan saya menyiapkan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Children¶s Learning in Science. Saya dan kumpulan saya bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan ini pada masa yang ditetapkan. Walaupun terdapat kekangan kekangan yang mungkin melumpuhkan semangat kami untuk menyiapkan tugasan ini, namun kami mengaggap ia adalah salah satu cabaran kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini. Tugasan ini memerlukan kerjasama antara kumpulan yang mana setiap ahli kumpulan mestilah memainkan peranan masing -masing dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Bukan itu sahaja, setiap orang daripada ahli kumpulan juga mestilah duduk bersama -sama berbincang untuk menghasilkan tugasan yang baik. Kami diminta untuk menyiapkan dan menghantar tugasan ini bertarikh 14 april 2011. Semasa kami menerima tugasan ini, terdapat pelbagai perasaan yang bercampur baur. Contohnya sata dan kumpulan saya begitu teruja untuk membuta tugasan ini kerana saya dan kumpulan saya perlu melakukan tugasan ini di sekolah masing-masing. Saya telah memilih Sekolah Kebangsaan Jelor, manakala tiga orang kawan saya lagi memili untuk melakukan tugasan di Sekolah Kebangsaan Pendek dan Sekolah Kebangsaan Balok. Bukan itu sahaja, sifat ingin tahu tiba -tiba terbit di dalam diri saya apabila menerima tugasan ini kerana tugasan ini memerlukan pembacaan yang teliti dari iaitu topic berkaitan dengan Ch ildren¶s Learning in Science dan topic konstuktivisme. Justeru itu, sifat sama ada saya dapat melakukan tugasan ini ataupun tudak menjadi pembakar semangat untuk menyiapkan tugasan ini. Beliau begitu tekun menunjukkan cara -cara untuk memudahkan tugasan ini. Kami begitu bersyukur dengan kerjasam yang telah diberikan oleh beliau terhadap kumpulan kami.

Jadi apabila melakukan pembacaan yang teliti. kami dapat mengumpulkan sebany ak sebelas soalan untuk ditanya kepadaa guru -guru apabila pergi ke sekolah nanti. setiap orang daripada ahli kumpulan kami mestilah membina sebanyak tidak kurang daripada lima soalan untuk dikumpulkan bersama dengan ahli kumpulan lain. Untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan pembelajaran Sains oleh kanak -kanak sekolah rendah. maka tugasan ini membuatkan saya teruja untuk menyiapkan tugasan ini. saya berasa bermotivasi untuk menjalankan tugasan ini. kami haruslah menunjukkan soalan -soalan kami kepada pensyarah kami. tugasan yang kami lakukan tersebut tidak keluar daripada landasan yang sepatutnya. Encik Azman Bin Omar untuk menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan tugasan bagi menemuramah guru Sains sekolah rendah. Ini akan memudahkan saya untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat daripada guru-guru sekolah terbabit.Setelah mendapat penerangan daripada Encik Azman Bin Omar. Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) diadakan selama lima iaitu bermula pada 20 Mac 2011 dan berakhir pada 24 Mac 2011. Setiap oran g daripada kami menunjukkan soalan soalan yang dibina kepada Encik Azman Bin Omar untuk diluluskan ataupun tidak. Setelah diluluskan. Justeru itu. saya dan ahli kumpulan saya memulakan beberapa pembacaan daripada bahan -bahan ilmiah yang lain untuk mengukuhkan lagi kefahaman saya terhadap topic konstruktivis ini. Saya telah memilih sekolah lama saya bagi melakukan PBS kerana bekas guru-guru saya masih terdapat di sana. Tetapi sebelum itu. Ini ker ana tugasan ini membabitkan kanak-kanak. Sepanjang saya pergi ke sekolah. Apabila sudah membuat pembacaan yang teliti. Oleh kerana saya seorang yang sukakan kanak-kanak. Ini amat penting bagi memudahkan guru -guru tersebut dapat menjawab soalan ini dengan mudah. kami diminta oleh pensyarah kami. .

rakaman semasa sesi temuramah tidak dapat dirakam. µScripting¶ amat penting bagi melihat semua jawapan yang diberikan tersusun dengan ter atur. Pertama sekali. Jadi saya telah menemuramah beliau pada hari Rabu pada pukul 9 pagi. kami masing-masing berkumpul dan berbincang bagi menyiapkan tugasan ini. saya begitu tidak saba untuk menyiapkan tugsan ini. Setelah mengumpulkan semua jawapan. Saya merasakan banyak lagi maklumat-maklumat yang begitu berguna kepada saya tidak dapat diambil. Namun saya agak terkilan kerana tidak dapat merakam sesi temuramah bersama Puan Susilawati binti Ibrahim kerana hanya saya seorang sahaja yang melakukan PBS dan saya melakukanya secar berseorangan.Sebelum saya menemuramah guru. setiap orang daripada kami akan mengeluarkan jawapan-jawapan yang telah dijawab oleh guru masing masing. Sebelum saya beliau. saya memberitahu beliau supaya membuat persediaan dan mengigat kembali apa yang telah dipe lajari. Namun perkara ini tidak mematkan semangat untu menjadi seorang guru yang berjiwa pendidik. saya telah membuat temu janji dahulu dengan guru Sains tersebut supaya saya tidak mengganggu masa pengajaran dan pembelajaran beliau. Sesi temu ramah berjalan dengan lancar. Jadi. Setiap orang daripada kami akan membacakan semua jawapan yang telah dijawab. Beliau begitu tekun untuk menjawab semua soalan yang ditanya oleh saya. saya agak sedih kerana Pengalam Berasaskan Sekolah (PBS) hampir tamat. . Saya dan ahli kumpulan saya telah kembali semula ke kampus. Puan Susilawati adalah seorang guru Sains. Beliau bersetuju untuk ditemuramah bagi tugasan ini. Guru yang telah ditemuramah oleh saya adalah Puan Susilawati Binti Ibrahim iaitu bekas guru saya dahulu. PBS telah tamat. Setalah menamatkan sesi temuaramh. Namun pada masa yang sama. kami telah membuat µscripting¶ bagi mengumpulkan semua jawapan yang telah dikumpulkan. Durasi masa bagi temuramah tersebut adalah lebih kurang 15 -20 minit. Akhirnya. Setelah kembali ke kampus.

tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) banyak membantu saya dan ahli kumpulan dalam membentuk sahsiah guru -guru sains yang kreatif dan kritis. Bukan itu sahaja.. Kami dengan tekun duduk berkumpul untuk membincangkan tugasan ini.... saya dan ahli kumpulan telah berkumpul bagi mencari setiap kata kunci yang terdapat di dalam jawapan.. namun semangat untuk menyiapkan ini begitu kuat. Beliau telah berpuas hati dengan µscripting¶ yang telah dibuat dan beliau meminta saya dan ahli kumpulan meneruskan proses seterusnya iaitu µextracting key factors¶ ataupun mencari kata kunci bagi setiap jawapan... . Secara keseluruhannya.... Tanpa melengahkan masa yang semakin suntuk ini........ Walaupun terdapat kekangan..... Di sana.... Setelah berbincang...... Yang Benar. Kesimpulannya... Kerjasama antara ahli kumpulan saya begitu kuat sekali... kami menaip kata kunci untuk dibentangkan pada hari kuliah...... kami telah pergi berkolaborasi dengan Encik Azman Bin Omar.. ukhuwah antara saya dan ahli kumpulan saya semakin rapat. (MOHAMAD ZULKIFLI BIN MOHD NOR) ... kami begitu bersyukur ke hadrat Illahi kerana kata kunci bagi setia p jawapan dapat dijumpai... Sekian Terima Kasih... saya dan ahli kumpulan saya menunjukkan µscripting¶ yang telah dibuat oleh kumpulan kami... pensyarah kami agak berpuas hati dengan pembentangan kami tetapi perlu membuat penambahbaikan........ Setelah setiap perkara yang di dalam tugasan ini contohnya seperti perbincangan dan analisis data... saya berasa amat gembira kerana tugasan ini dapat juga di siapkan dalam tempoh waktu yang telah di tetapkan...Setelah µscriting¶ disiapkan... Tanpa melengahkan masa.. Kami bersyukur kerana dapat menyiapkan pembentangan tersebut....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful