REFLEKTIF JURNAL NAMA NO K/P : MOHAMAD ZULKIFLI BIN MOHD NOR : 910603-03-5265

Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnianya dapat juga saya dan ahli kumpulan saya menyiapkan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Children¶s Learning in Science. Saya dan kumpulan saya bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan ini pada masa yang ditetapkan. Walaupun terdapat kekangan kekangan yang mungkin melumpuhkan semangat kami untuk menyiapkan tugasan ini, namun kami mengaggap ia adalah salah satu cabaran kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini. Tugasan ini memerlukan kerjasama antara kumpulan yang mana setiap ahli kumpulan mestilah memainkan peranan masing -masing dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Bukan itu sahaja, setiap orang daripada ahli kumpulan juga mestilah duduk bersama -sama berbincang untuk menghasilkan tugasan yang baik. Kami diminta untuk menyiapkan dan menghantar tugasan ini bertarikh 14 april 2011. Semasa kami menerima tugasan ini, terdapat pelbagai perasaan yang bercampur baur. Contohnya sata dan kumpulan saya begitu teruja untuk membuta tugasan ini kerana saya dan kumpulan saya perlu melakukan tugasan ini di sekolah masing-masing. Saya telah memilih Sekolah Kebangsaan Jelor, manakala tiga orang kawan saya lagi memili untuk melakukan tugasan di Sekolah Kebangsaan Pendek dan Sekolah Kebangsaan Balok. Bukan itu sahaja, sifat ingin tahu tiba -tiba terbit di dalam diri saya apabila menerima tugasan ini kerana tugasan ini memerlukan pembacaan yang teliti dari iaitu topic berkaitan dengan Ch ildren¶s Learning in Science dan topic konstuktivisme. Justeru itu, sifat sama ada saya dapat melakukan tugasan ini ataupun tudak menjadi pembakar semangat untuk menyiapkan tugasan ini. Beliau begitu tekun menunjukkan cara -cara untuk memudahkan tugasan ini. Kami begitu bersyukur dengan kerjasam yang telah diberikan oleh beliau terhadap kumpulan kami.

kami diminta oleh pensyarah kami. Setelah diluluskan. Justeru itu. saya berasa bermotivasi untuk menjalankan tugasan ini.Setelah mendapat penerangan daripada Encik Azman Bin Omar. saya dan ahli kumpulan saya memulakan beberapa pembacaan daripada bahan -bahan ilmiah yang lain untuk mengukuhkan lagi kefahaman saya terhadap topic konstruktivis ini. Setiap oran g daripada kami menunjukkan soalan soalan yang dibina kepada Encik Azman Bin Omar untuk diluluskan ataupun tidak. Oleh kerana saya seorang yang sukakan kanak-kanak. kami dapat mengumpulkan sebany ak sebelas soalan untuk ditanya kepadaa guru -guru apabila pergi ke sekolah nanti. Untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan pembelajaran Sains oleh kanak -kanak sekolah rendah. Saya telah memilih sekolah lama saya bagi melakukan PBS kerana bekas guru-guru saya masih terdapat di sana. Apabila sudah membuat pembacaan yang teliti. Ini ker ana tugasan ini membabitkan kanak-kanak. setiap orang daripada ahli kumpulan kami mestilah membina sebanyak tidak kurang daripada lima soalan untuk dikumpulkan bersama dengan ahli kumpulan lain. Sepanjang saya pergi ke sekolah. . Encik Azman Bin Omar untuk menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan tugasan bagi menemuramah guru Sains sekolah rendah. Ini amat penting bagi memudahkan guru -guru tersebut dapat menjawab soalan ini dengan mudah. Ini akan memudahkan saya untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat daripada guru-guru sekolah terbabit. tugasan yang kami lakukan tersebut tidak keluar daripada landasan yang sepatutnya. Tetapi sebelum itu. kami haruslah menunjukkan soalan -soalan kami kepada pensyarah kami. Jadi apabila melakukan pembacaan yang teliti. Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) diadakan selama lima iaitu bermula pada 20 Mac 2011 dan berakhir pada 24 Mac 2011. maka tugasan ini membuatkan saya teruja untuk menyiapkan tugasan ini.

setiap orang daripada kami akan mengeluarkan jawapan-jawapan yang telah dijawab oleh guru masing masing. Pertama sekali. Namun pada masa yang sama. Sebelum saya beliau. rakaman semasa sesi temuramah tidak dapat dirakam. Guru yang telah ditemuramah oleh saya adalah Puan Susilawati Binti Ibrahim iaitu bekas guru saya dahulu. Setalah menamatkan sesi temuaramh.Sebelum saya menemuramah guru. kami masing-masing berkumpul dan berbincang bagi menyiapkan tugasan ini. Setiap orang daripada kami akan membacakan semua jawapan yang telah dijawab. Saya merasakan banyak lagi maklumat-maklumat yang begitu berguna kepada saya tidak dapat diambil. Saya dan ahli kumpulan saya telah kembali semula ke kampus. saya agak sedih kerana Pengalam Berasaskan Sekolah (PBS) hampir tamat. kami telah membuat µscripting¶ bagi mengumpulkan semua jawapan yang telah dikumpulkan. PBS telah tamat. Beliau begitu tekun untuk menjawab semua soalan yang ditanya oleh saya. Beliau bersetuju untuk ditemuramah bagi tugasan ini. Setelah kembali ke kampus. Jadi saya telah menemuramah beliau pada hari Rabu pada pukul 9 pagi. Sesi temu ramah berjalan dengan lancar. Puan Susilawati adalah seorang guru Sains. saya memberitahu beliau supaya membuat persediaan dan mengigat kembali apa yang telah dipe lajari. Setelah mengumpulkan semua jawapan. µScripting¶ amat penting bagi melihat semua jawapan yang diberikan tersusun dengan ter atur. Durasi masa bagi temuramah tersebut adalah lebih kurang 15 -20 minit. Namun saya agak terkilan kerana tidak dapat merakam sesi temuramah bersama Puan Susilawati binti Ibrahim kerana hanya saya seorang sahaja yang melakukan PBS dan saya melakukanya secar berseorangan. . Namun perkara ini tidak mematkan semangat untu menjadi seorang guru yang berjiwa pendidik. saya telah membuat temu janji dahulu dengan guru Sains tersebut supaya saya tidak mengganggu masa pengajaran dan pembelajaran beliau. Akhirnya. Jadi. saya begitu tidak saba untuk menyiapkan tugsan ini.

saya dan ahli kumpulan telah berkumpul bagi mencari setiap kata kunci yang terdapat di dalam jawapan.. tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) banyak membantu saya dan ahli kumpulan dalam membentuk sahsiah guru -guru sains yang kreatif dan kritis. Setelah setiap perkara yang di dalam tugasan ini contohnya seperti perbincangan dan analisis data. Sekian Terima Kasih...... (MOHAMAD ZULKIFLI BIN MOHD NOR) .. Yang Benar... Secara keseluruhannya... Di sana......... Bukan itu sahaja. Kesimpulannya.... kami begitu bersyukur ke hadrat Illahi kerana kata kunci bagi setia p jawapan dapat dijumpai. pensyarah kami agak berpuas hati dengan pembentangan kami tetapi perlu membuat penambahbaikan..... . saya berasa amat gembira kerana tugasan ini dapat juga di siapkan dalam tempoh waktu yang telah di tetapkan... Tanpa melengahkan masa... kami menaip kata kunci untuk dibentangkan pada hari kuliah.. Kerjasama antara ahli kumpulan saya begitu kuat sekali.Setelah µscriting¶ disiapkan.. Setelah berbincang.... Kami dengan tekun duduk berkumpul untuk membincangkan tugasan ini.... saya dan ahli kumpulan saya menunjukkan µscripting¶ yang telah dibuat oleh kumpulan kami....... ukhuwah antara saya dan ahli kumpulan saya semakin rapat....... namun semangat untuk menyiapkan ini begitu kuat. kami telah pergi berkolaborasi dengan Encik Azman Bin Omar... Tanpa melengahkan masa yang semakin suntuk ini.. Beliau telah berpuas hati dengan µscripting¶ yang telah dibuat dan beliau meminta saya dan ahli kumpulan meneruskan proses seterusnya iaitu µextracting key factors¶ ataupun mencari kata kunci bagi setiap jawapan.. Kami bersyukur kerana dapat menyiapkan pembentangan tersebut......... Walaupun terdapat kekangan...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful