‡ MOHD KHAIROL ANUAR BIN ZAKARIA ‡ MUHAMAD TAUFIK BIN MD YUSOFF ‡ MOHD ATIF HAFIZ BIN ZULKAFLEE

‡ Kaedah ialah satu perancangan yang sistematik secara keseluruhan ‡ Perancangan atau prosedur yang perlu diamalkan oleh semua guru bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang sistematik. . terancang dan teratur.

nilainilai dan kemahiran yang diinginkan kepada pelajar. ‡ Melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu guru menyampaikan pengetahuan.‡ Sebagai langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya murid dapat memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka. ketrampilan oleh guru. .

‡ Merangkumi semua program ataupun perancangan guru sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. . ‡ Satu prosedur bagi melakukan sesuatu aktiviti yang didahului dengan kewujudan pendekatan.

‡ Perancangan yang dapat membantu pendekatan pengajaran yang ingin digunakan oleh guru bagi memudahkan proses pemindahan pengetahuan kepada pelajar ataupun kemahiran. ‡ Proses yang penting bagi ditentukan terlebih dahulu oleh guru sebelum mula memikirkan apakah teknik yang mahu digunakan dalam satu-satu topik pengajaran. .

Membekalkan pelajar dengan ilmu. Membentuk akidah islam yang betul di kalangan pelajar 2. 3. Menenamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar. . Membentuk pekerti mulia berlandaskan kepada tuntutan akidah.KAEDAH PENGAJARAN AKIDAH Objektif pengajaran akidah ialah : 1. 4.

Antaranya ialah : a) kaedah soal jawab b) kaedah syarahan c) kaedah perbincangan d) kaedah bercerita .Pengajaran akidah ini boleh menggunakan pelbagai teknik dan kaedah.

Huraian Kaedah Syarahan ‡ kaedah syarahan atau kuliah adalah kaedah yang palig popular digunakan guru di dalam bilik darjah (Ab. . 2004) factor utama guru menggunakan kaedah ini disebabkan oleh kos yang murah dan mudah digunakan tanpa memerlukan persediaan yang lama. Halim et al.

Faktor yang dihadapi oleh pelajar dengan kaedah syarahan: ‡ Tidak memahami apa yang dipelajari kerana penjelasan yang kurang atau kabur daripada guru ‡ Mereka tidak dapat mengaitkan apa yang dipelajari untuk di amalkan dalam kehidupan keseharian mereka .

‡ Mereka merasa mengantuk. tidak dapat memberi tumpuan dan bosan terhadap pengajaran yang diberikan ‡ Ada guru yang menunjukan teladan yang tidak baik semasa pengajaran dijalankan .

‡ Pelajar diberi peranan aktif untuk mengemukakan pandangan atau pendapat sewaktu berbincang. ‡ Guru membimbing pandangan yang dikemukakan murid ke arah satu prinsip atau pandangan yang menyeluruh. .HURAIAN KAEDAH PERBINCANGAN ‡ Strategi pengajaran berbentuk perbualan dikalangan pelajar di bawah seliaan guru.

.Perbincangan mestilah berasaskan kepada dua prinsip : 1. b) Merangsang minat pelajar c) Membimbing mereka mendapat pengetahuan yang baru. Mencari persefahaman Tujuan kaedah ini ialah : a) Menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara murid tentang sesuatu topik. Kebebasan bersuara 2.

2. 4. . Memastikan setiap pelajar berpeluang memberi pendapat atau kemukakan soalan. 3. Meringkaskan atau merumuskan idea-idea atau kesimpulan hasil dari perbincangan tersebut. Menggalakkan penilaian secara objektif semasa idea berkenaan dikemukakan. Merancang dan menentukan isi utama dalam topik yang akan dibincangkan.Langkah-langkah yang perlu diambil guru sebelum melaksanakan kaedah ini ialah : 1.

‡ Perbincangan tidak dimonopoli oleh seorang pelajar sahaja.‡ Guru memulakan perbincangan dengan mengemukakan tajuk. ‡ Murid diminta memberi sumbangan idea atau pertanyaan sewaktu ‡ berbincang dan mendapat tindak balas dari murid lain. .

‡ Guru berperanan memastikan perbincangan tidak keluar topik. . ‡ Kaedah ini diaplikasikan oleh Rasulullah dalam menyampaikan ilmu dengan mengadakan musyawarah atau perbincangan dengan pengikutnya dalam memutuskan sesuatu perkara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful