Do’a Asma’ul Husna 1. 2. 3. 4.

Al Fatihah Al Ikhlas Al Falaq An Naas

Subhanallahi walhamdulillahuallahu akbar, wa lahaula walaquwata ilabilahil aliyul adziim Allahuma sholi ala muhammad wa ala ali sayidina muhammad Allahumma lakal asma’ul husna nad ‘uwaka bihaa 1. Yaa Allahu anta robbuna laailaha illa anta Yaa Allah Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak di sembah kecuali Engkau 2. Yaa Rohmaanu narjuu rohmatak Yaa Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang - Mu 3. Yaa Rohiimu irhamna Yaa Tuhan Yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami 4. Yaa maaliku a’ thinaa min mulkika Yaa Tuhan yang Maha Raja (yang mempunyai kekuasaan) berilahkanlah kami kekuasaan-Mu 5. Yaa Quddusu Qodis fitrotanaa Yaa Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami 6. Yaa Sallamu salimnaa min aafatiddunnya wa azabil akhiroh Yaa Tuhan Pemberi Selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa akhirat 7. Yaa Mu’minu aaminnaa wa aamin ahlana wabaladana Yaa Tuhan yang Memberi Keamanan, berikanlah kami keamanan keluarga dan negeri kami 8. Yaa Muhaiminu haimin ‘auratinaa wa aj sadana Yaa Tuhan yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami 9. Yaa Azzizzu azziznaa bil ilmi wal karoomah Yaa Tuhan yang Maha Mulia, Muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan 10. Yaa Jabbaru hablanaa min jabaruutika Yaa Tuhan yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu 11. Yaa Mutakabbiru bifadlika ij ‘alna kubaroo’ Yaa Tuhan yang Maha Megah, dengan anugerahMu jadikanlah kami orang yang megah 12. Yaa Kholiqu Hassin Kholkona wa hassin khulukonaa Yaa Tuham yang Maha menciptakan, baguskanlah kejadian kami dan ahlaq kami 13. Yaa Barii’u abrinaa minassyirki wal maradi wal fitnati Yaa Tuhan yang Maha membebaskan, bebaskanlah kami dari syirik, penyakit dan fitnah 14. Yaa Mushowiru showirnaa ilaa ahsanil kholqi wal haali Yaa Tuhan Yang Maha Membentuk, bentuklah kami menjadi sebaik-baik mahluk dan sebaik-baik keadaan 15. Yaa Ghofaru ighfirlanaa dzunuubanaa Yaa Tuhan Yang Maha Pengampun , ampunilah dosa-dosa kami 16. Yaa Qohharu ikhar ‘aduwana ilal istislami Yaa Tuhan Yang Maha Memaksa, paksalah musuh kami untuk menyerah 17. Yaa Wahabu hablana duriyatan thoyibah

jika telah sampai ajalkami. jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orang-orang yang selalu waspada 32. berikanlah kepada kami rizki yang halal. Yaa Mudzilu dzalilman adzalanaa Yaa Tuhan Yang Maha Menghinakan. Yaa Mu ‘izzu aatinaa ‘ijataka Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Kemuliaan limpahkanlah kemuliaan-Mu kepada kami 26. Yaa Bashiiru abshir hasanatina Yaa Tuhan Yang Maha Melihat. hukumlah orang-orang yang dengki dancurang kepada kami 30. Yaa Rozzaqu urzuknaa halaalan thoyibaan wasii ‘aa Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Rizki. Yaa Syakuru a ‘inna ‘ala syukrika Yaa Tuhan Yang Maha Menerima Syukur. Yaa Sammi’u isma’ syakwatana Yaa Tuhan Yang Maha Mendengar. berikanlah kepada akami kemampuan untuk selau bersyukur kepada-Mu 37. jatuhkanlah orang yang mendholimi kami 24. berikan keadilan kepada orang yang saying kami 31. lihatlah semua amal kebaikan kami 29. Yaa Hakamu uhkum man hasada ‘alaina wagossyana Yaa Tuhan Yang Maha Menetapkan Hukum. Yaa Khobiru ihyina hayatal khubaro Yaa Tuhan Yang Maha Waspada. berikanlah kepada kami anak keturunan yang baikbaik 18. Yaa Adhimu ahyina hayatal udomaa ‘a Yaa Tuhan Yang maha Agung. bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan 20. Yaa Latiifu ultuf binaa Yaa Tuhan Yang Maha Halus. Yaa Roofi ‘u irfa darojatina Yaa Tuhan Yang Maha Mengangkat. bersikaplah halus kepada kami 34. berikanlah kepada kami apa yang kami tidak ketahui 21. luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian 23. Yaa ‘Aliyu uluwaka nastaghitsu . cabutlahruh kami dalam keadaan khusnul khotimah 22. Yaa ‘Adlu I ‘ dil man rohimana Yaa Tuhan Yang Maha Menetapka Keadilan. Yaa Khofidu ikhfidi man dzolamanaa Yaa Tuhan Yang Maha Menjatuhkan. ampunilah dosa dan keteledoran kami 36. Yaa Haliimu Bil hilmi jayyinna Yaa Tuhan Yang Maha Penyantun. dengarkanlah pengaduan kami 28. Yaa Aliimu alimnaa malaa na’lam Yaa Tuhan Yang Maha Mengetahuai. hinakanlah orang yang menghina kami 27. bergizi dan banyak 19. Yaa Gofuru igfirlana wa isrofana Yaa Tuhan Yang Maha Pengampun.Yaa Tuhan Yang Maha Memberi. angkatlah derajat kami 25. hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun 33. Yaa Fattahu iftah lana abwabal khoiri Yaa Tuhan Yang Maha Membuka. Yaa Qoobidhu idazaa a aj ‘aluuna faqbid ruuhana fii husnil khotimah Yaa Tuhan Yang Maha Mencabut. Yaa Bassitu ubsutyadaka ‘alaina bil athiyah Yaa Tuhan Yang Maha Meluaskan. hidupkanlah kami sebagaimana orang-orang yang agung 35.

kabulkanlah do’a dan ajakan kami. sksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu 52. Yaa Waliyyu ahyina hayaatal auliyaa . Yaa Waasii‘u urzuknaa rizqon waasi’aa wawashi’ suduroona Yaa Tuhan Yang Maha Meluaskan. muliakanlah kami dengan ketakwaan 44. Yaa Kabbiru ij ‘alan kubaroo ‘a Yaa Tuhan Yang Maha Besar. Yaa Hasiibu haasibna hisaaban yasiiroo Yaa Tuhan Yang maha menghisab. hidupkanlah kami seperti orang orang yang mempunyai keluhuran 43. bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang-orang yang sholeh 51. Yaa Syahiidu isyhad bi anna muslimuun Yaa Tuhan Yang maha menyaksikan. kepada-Mu kami serahkan urusan Kami 54. tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah haq kepada orang yang mempunyai haq 53. hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orangorang yang bijaksana 48. dengan kekuatan-Mu tolonglah kami 55. Yaa Rokiibu ahyina tahta rikoobatik Yaa Tuhan Yang Maha Mengamati ggerak-gerik. Yaa Kowiyu bikuwatika fanshurna Yaa Tuhan Yang Maha Kuat. Yaa Matiinu umtun imanana wasabit aqdamana Yaa Tuhan Yang maha Kokoh. Yaa Mujjibbu ajib da’watana waqdi hawa ijanaa Yaa Tuhan Yang Maha Mengabulkan. Yaa Wakiilu ‘alaika tawakalna Yaa Tuhan Yang Menerima Penyerahan. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa ‘thi kulla dzi hakkin haqqo Yaa Allah Tuhan Yang Maha Haqq. Yaa Ba’isu ib ‘sna ma asyuhadaai wa sholihiin Yaa Tuhan Yang Maha Membangkitkan. berikanlah kepada kami kemuliaan 50. Yaa Muukitu a’thina quwataka laa haula wala kuwata illa bika Yaa Allah Yang Maha Memberi Kekuatan.Yaa Tuhan Yang Maha Tinggi. luluskan semua keperluan kami 46. Yaa Hakimu ahyina hayaatal mukamaa’I Yaa Tuhan Yang Maha Bijaksana. berilah kekuatan tiada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau 41. dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang 49. hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan 42. Yaa Majiidu a’ thina majdaka Yaa Tuhan Yang Maha Mulia. kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami 56. kami mengharap ketinggian dari-Mu 38. berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami 47. perihalalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya 40. jadikanlah kami orang yang besar 39. Yaa Karimu akrimnaa bitakwaa Yaa Tuhan Yang Maha Mulia. Yaa Waduudu wuddaka ista’ tsarna wa alhimna mawadatan warohmah Yaa Tuhan Yang Maha Mencintai. Yaa Jalillu ahyina hayaatal ajjilaa Yaa Tuhan Yang Maha Luhur. hodupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu 45. Yaa Hafidu ihfadna min fitnatidunnya wa suu ‘iha Yaa Allah Yang Maha Memelihara. hanya cintamu kami mementingkan.

Yaa Waahidu wahid tafarukma wajma’ syamlana Yaa Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan. jadikanlah kebaikan pada akhi umur kami 75. Yaa Mukodimuu Kodiim hawaijanaa fi-dunnya wal akhiroh Yaa Tuhan Ynag Maha Mendahulukan. hanya kepadaMu kami bergantung 69. hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami dan tanaman kami 64. ketemukanlah semua yang hilang dari kami 66. karena Engkau kami hidup hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan 62. Yaa Shoomadu ilaika shoomadna Yaa Tuhan Yang Tergantung kepadaNya sesuatu. kembalikanlah semua yang hilang dari kami 61. matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam 63. Yaa Qooyuumu aqimnaa bil istikomah Yaa Tuhan Yang Maha Tegak. Yaa Muhyii lakaa nihyii fahayinna bissalaam Yaa Tuhan Yang Maha Menghidupkan. Yaa Qoodiru biqudrotika anjib mindohrina dzuriyatan toyyibah Yaa Tuhan Yang Maha Kuasa. berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya . Yaa Muu ‘idu a ‘id maghoba ‘annaa Yaa Tuhan Yang Maha Mengembalikan. dengan kekuasaanMu lahirkanlah dari tulang punggung kami anak keturunan yang baik 70.Esakan Engkau 59. Dengan Nama-Mu kami memulai 60. Yaa Muqtadiru iktadiirlana zauzan wakhoiron kullahu Yaa Tuhan Yang Maha Menentukan. hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali) 57. Yaa Mubdi ‘u bismika ibtada’ naa Yaa Tuhan Yang Maha Memulai. Yaa Mummitu amitna laa diinil islam Yaa Tuhan Yang Maha Mematikan. perstukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami 68. Yaa Awaluu adkhilnal jannata ma’al awaliin Yaa Tuhan Yang Maha Pertama. Yaa Hamiduu urzuqnaa ‘isyatatan hamiidah Yaa Tuhan Yang Maha Terpuji. berikanlah kepada kami kemulyaanMu 67. hitu nglah kami termasuk bilangan orang-orang yang meng .Yaa Tuhan Yang Maha Melindungi. tampakanlah kepada kami kebenaran. Yaa Muhshi ahsina min zumrotil muwahidiin Yaa Tuhan Yang Maha Menghitung. Yaa Dohiiru adhiril haqqo ‘alaina warziqna tiba’ah Yaa Tuhan Yang maha Nyata. Yaa Wajiidu aujid madhoo’a annaa Yaa Tuhan Yang Maha Mewujudkan /Menemukan. dahulukan keperluan kami dunia dan akhirat 72. limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji 58. Yaa Akhiruu ij’al akhiiroo ‘ umrina khoiroohu Yaa Tuhan Yang maha Akhir. tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikan 71. tegakanlah kami dengan konsisten 65. Yaa Maajidu aatinaa majdaka Yaa Tuhan Yang Maha Mulia. masukanlah kami sedalam syurga bersama orangorang yang pertama masuk syurga 74. akhirkanlah hidup kami dengan khusnul khotimah 73. Yaa muakhiru akhir hayatana bihusnil khotimah Yaa Tuhan Yang Maha Mengakhirkan. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa’ yanaa wasyarikaatana wajiroo’atanaa Yaa Tuhan Yang Maha Hidup.

limnpahkanlah kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama dengan yang dermawan pula. Yaa Tawwabu taqobal taubatana wataqobbal ma’dirotanaa Ya Tuhan Yang Maha Menerima Taubat. Yaa Malikal mulki aati mulkaka man tasyaa ‘u minna Yaa Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan. Yaa Rouufu anzil ‘alaina ro’fataka Yaa Tuhan Yang Maha Pengasih. tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkanlah dari kami kedzaliman 87. tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami 91. Yaa Ghoniyyu aghninna bihalaalika an haromik Yaa Tuhan Yang Maha Kaya. berikanlah kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami 93. 80. Yaa Muqsithu syabitlana qisthon wazil ‘ana dzulman Yaa Tuhan Yang Maha Mengdili. janganlah kami disiksa karena dosa-dosa kami 85. tunjukanlah kepada kami jalan yang lurus 95. terimalah Taubat dan uzur kami 81. berikanlah kerajaan/kekuasaanMm kepada siapa yang Engkau kekendaki 84. turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu 83. Yaa Nuuruu nawir kulubana bihidayatika Yaa Tuhan Yang Bercahaya. Yaa Walli anta waali amrinaa fasrii nusrotakalana Yaa Tuhan Yang Maha Menguasai. sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu 94. luhurkanlah/peliharalah kalimatMu dan hinakanlah orang yang merendahkan kami 79. Yaa Dhorru la tushib dorooka wadhoro mayadhuru ‘laina Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya. maka swgerakanlah pertolongan Mu kepada kami 78. kumpulkan kami bersama orang yang sholeh 88. Yaa Haadi ihdinasyirotol mustaqiim Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Petujnjuk. Yaa Naafii’u infa’ lanaa ma ‘alamtana wamma rozaktana Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Maafat. Yaa ‘Afuwwu fa’fu ‘anna khotoyananaa Yaa Tuhan Yang Maha Memaafkan. Yaa Batinu abtiin ‘uyubana wastur aurootina Yaa Tuhan Yang maha Menyembunyikan. muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan 86. Yaa Mugni bini’matika aghninaa Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan. Engkau adalah Penguasa urusan kami. maafkanlah semua kesalahan kami 82. Yaa Jamii’u ijma’naa ma’asholihiin Yaa Tuhan Yang Maha Mengumpulkan. Yaa Muntaqiimu laa tantakim ‘alaina bidunubina Yaa Tuhan Yang Maha Menyiksa. Yaa Badii’u ibda’ lana hayatan badii ‘ah . Yaa Maani’u ‘imna dairotas suu ‘I taduuru ‘alaina Yaa Tuhan Yang Maha Menolak. Yaa Muutaa’ali a’li kalimataka wahdul man khodalana Yaa Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur). sembunyikanlah cacat kami dan tutupkah rahasia kami 77. dengan ni’mat-Mu berikanlah kami kekayaan 90. Yaa Barru ashib baroka ‘alaina wa ahyinaa ma’al barorotil kiroom Yaa Tuhan Yang Maha Dermawan. Yaa Dzalzala li wal ikrom akrimna bil ij lali wataqwaa Yaa Tuhan Ynag Mempunyai Keagungan/Kemulyaan. berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman 89.76. jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang membahayakan kami 92.

ciptankanlah kepada kami hidup yang indah 96. jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar . limpahkanlah kecendiawan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang yang cendekia 99.Yaa Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan. Yaa Rasyidu alhimna rushidaka wa ahyina roosidiin Yaa Tuhan Ynag Maha cvendekiawan. Yaa wariisyu ij ‘alna warosyati janatinna’iim Yaa Tuhan Yang Maha Pewaris. kekalkanlah ni’mat yang telah Engkau berikan kepada kami 97. jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga keni’matan 98. Yaa Shobuuru ij ‘alna shobiriin Yaa Tuhan Yang Maha Penyabar. Yaa Baaqii abqi ni’matakal lati an’amta ‘alaina Yaa Tuhan Yang Maha Kekal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful