Do’a Asma’ul Husna 1. 2. 3. 4.

Al Fatihah Al Ikhlas Al Falaq An Naas

Subhanallahi walhamdulillahuallahu akbar, wa lahaula walaquwata ilabilahil aliyul adziim Allahuma sholi ala muhammad wa ala ali sayidina muhammad Allahumma lakal asma’ul husna nad ‘uwaka bihaa 1. Yaa Allahu anta robbuna laailaha illa anta Yaa Allah Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak di sembah kecuali Engkau 2. Yaa Rohmaanu narjuu rohmatak Yaa Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang - Mu 3. Yaa Rohiimu irhamna Yaa Tuhan Yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami 4. Yaa maaliku a’ thinaa min mulkika Yaa Tuhan yang Maha Raja (yang mempunyai kekuasaan) berilahkanlah kami kekuasaan-Mu 5. Yaa Quddusu Qodis fitrotanaa Yaa Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami 6. Yaa Sallamu salimnaa min aafatiddunnya wa azabil akhiroh Yaa Tuhan Pemberi Selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa akhirat 7. Yaa Mu’minu aaminnaa wa aamin ahlana wabaladana Yaa Tuhan yang Memberi Keamanan, berikanlah kami keamanan keluarga dan negeri kami 8. Yaa Muhaiminu haimin ‘auratinaa wa aj sadana Yaa Tuhan yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami 9. Yaa Azzizzu azziznaa bil ilmi wal karoomah Yaa Tuhan yang Maha Mulia, Muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan 10. Yaa Jabbaru hablanaa min jabaruutika Yaa Tuhan yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu 11. Yaa Mutakabbiru bifadlika ij ‘alna kubaroo’ Yaa Tuhan yang Maha Megah, dengan anugerahMu jadikanlah kami orang yang megah 12. Yaa Kholiqu Hassin Kholkona wa hassin khulukonaa Yaa Tuham yang Maha menciptakan, baguskanlah kejadian kami dan ahlaq kami 13. Yaa Barii’u abrinaa minassyirki wal maradi wal fitnati Yaa Tuhan yang Maha membebaskan, bebaskanlah kami dari syirik, penyakit dan fitnah 14. Yaa Mushowiru showirnaa ilaa ahsanil kholqi wal haali Yaa Tuhan Yang Maha Membentuk, bentuklah kami menjadi sebaik-baik mahluk dan sebaik-baik keadaan 15. Yaa Ghofaru ighfirlanaa dzunuubanaa Yaa Tuhan Yang Maha Pengampun , ampunilah dosa-dosa kami 16. Yaa Qohharu ikhar ‘aduwana ilal istislami Yaa Tuhan Yang Maha Memaksa, paksalah musuh kami untuk menyerah 17. Yaa Wahabu hablana duriyatan thoyibah

berikanlah kepada akami kemampuan untuk selau bersyukur kepada-Mu 37. bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan 20. Yaa Bassitu ubsutyadaka ‘alaina bil athiyah Yaa Tuhan Yang Maha Meluaskan. Yaa Mudzilu dzalilman adzalanaa Yaa Tuhan Yang Maha Menghinakan. hinakanlah orang yang menghina kami 27. Yaa Qoobidhu idazaa a aj ‘aluuna faqbid ruuhana fii husnil khotimah Yaa Tuhan Yang Maha Mencabut. jatuhkanlah orang yang mendholimi kami 24. lihatlah semua amal kebaikan kami 29. Yaa Sammi’u isma’ syakwatana Yaa Tuhan Yang Maha Mendengar. berikan keadilan kepada orang yang saying kami 31. Yaa Mu ‘izzu aatinaa ‘ijataka Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Kemuliaan limpahkanlah kemuliaan-Mu kepada kami 26. ampunilah dosa dan keteledoran kami 36.Yaa Tuhan Yang Maha Memberi. berikanlah kepada kami apa yang kami tidak ketahui 21. angkatlah derajat kami 25. Yaa Roofi ‘u irfa darojatina Yaa Tuhan Yang Maha Mengangkat. luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian 23. bersikaplah halus kepada kami 34. jika telah sampai ajalkami. bergizi dan banyak 19. hukumlah orang-orang yang dengki dancurang kepada kami 30. Yaa ‘Aliyu uluwaka nastaghitsu . dengarkanlah pengaduan kami 28. hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun 33. Yaa Syakuru a ‘inna ‘ala syukrika Yaa Tuhan Yang Maha Menerima Syukur. hidupkanlah kami sebagaimana orang-orang yang agung 35. Yaa Aliimu alimnaa malaa na’lam Yaa Tuhan Yang Maha Mengetahuai. Yaa Khofidu ikhfidi man dzolamanaa Yaa Tuhan Yang Maha Menjatuhkan. Yaa Adhimu ahyina hayatal udomaa ‘a Yaa Tuhan Yang maha Agung. Yaa Khobiru ihyina hayatal khubaro Yaa Tuhan Yang Maha Waspada. Yaa Haliimu Bil hilmi jayyinna Yaa Tuhan Yang Maha Penyantun. jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orang-orang yang selalu waspada 32. Yaa Bashiiru abshir hasanatina Yaa Tuhan Yang Maha Melihat. Yaa ‘Adlu I ‘ dil man rohimana Yaa Tuhan Yang Maha Menetapka Keadilan. berikanlah kepada kami anak keturunan yang baikbaik 18. Yaa Gofuru igfirlana wa isrofana Yaa Tuhan Yang Maha Pengampun. berikanlah kepada kami rizki yang halal. Yaa Fattahu iftah lana abwabal khoiri Yaa Tuhan Yang Maha Membuka. cabutlahruh kami dalam keadaan khusnul khotimah 22. Yaa Latiifu ultuf binaa Yaa Tuhan Yang Maha Halus. Yaa Rozzaqu urzuknaa halaalan thoyibaan wasii ‘aa Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Rizki. Yaa Hakamu uhkum man hasada ‘alaina wagossyana Yaa Tuhan Yang Maha Menetapkan Hukum.

dengan kekuatan-Mu tolonglah kami 55. Yaa Hasiibu haasibna hisaaban yasiiroo Yaa Tuhan Yang maha menghisab. tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah haq kepada orang yang mempunyai haq 53. Yaa Hafidu ihfadna min fitnatidunnya wa suu ‘iha Yaa Allah Yang Maha Memelihara. kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami 56. berilah kekuatan tiada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau 41. kabulkanlah do’a dan ajakan kami. Yaa Kowiyu bikuwatika fanshurna Yaa Tuhan Yang Maha Kuat. Yaa Hakimu ahyina hayaatal mukamaa’I Yaa Tuhan Yang Maha Bijaksana. Yaa Majiidu a’ thina majdaka Yaa Tuhan Yang Maha Mulia. Yaa Syahiidu isyhad bi anna muslimuun Yaa Tuhan Yang maha menyaksikan. Yaa Muukitu a’thina quwataka laa haula wala kuwata illa bika Yaa Allah Yang Maha Memberi Kekuatan. luluskan semua keperluan kami 46. dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang 49. Yaa Ba’isu ib ‘sna ma asyuhadaai wa sholihiin Yaa Tuhan Yang Maha Membangkitkan. perihalalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya 40. muliakanlah kami dengan ketakwaan 44. Yaa Matiinu umtun imanana wasabit aqdamana Yaa Tuhan Yang maha Kokoh. Yaa Waasii‘u urzuknaa rizqon waasi’aa wawashi’ suduroona Yaa Tuhan Yang Maha Meluaskan. Yaa Wakiilu ‘alaika tawakalna Yaa Tuhan Yang Menerima Penyerahan. Yaa Waliyyu ahyina hayaatal auliyaa . bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang-orang yang sholeh 51.Yaa Tuhan Yang Maha Tinggi. berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami 47. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa ‘thi kulla dzi hakkin haqqo Yaa Allah Tuhan Yang Maha Haqq. Yaa Rokiibu ahyina tahta rikoobatik Yaa Tuhan Yang Maha Mengamati ggerak-gerik. sksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu 52. hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan 42. hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orangorang yang bijaksana 48. kepada-Mu kami serahkan urusan Kami 54. Yaa Mujjibbu ajib da’watana waqdi hawa ijanaa Yaa Tuhan Yang Maha Mengabulkan. Yaa Kabbiru ij ‘alan kubaroo ‘a Yaa Tuhan Yang Maha Besar. Yaa Waduudu wuddaka ista’ tsarna wa alhimna mawadatan warohmah Yaa Tuhan Yang Maha Mencintai. hidupkanlah kami seperti orang orang yang mempunyai keluhuran 43. Yaa Karimu akrimnaa bitakwaa Yaa Tuhan Yang Maha Mulia. hanya cintamu kami mementingkan. Yaa Jalillu ahyina hayaatal ajjilaa Yaa Tuhan Yang Maha Luhur. kami mengharap ketinggian dari-Mu 38. jadikanlah kami orang yang besar 39. berikanlah kepada kami kemuliaan 50. hodupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu 45.

Yaa Muqtadiru iktadiirlana zauzan wakhoiron kullahu Yaa Tuhan Yang Maha Menentukan. matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam 63. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa’ yanaa wasyarikaatana wajiroo’atanaa Yaa Tuhan Yang Maha Hidup. Yaa Mubdi ‘u bismika ibtada’ naa Yaa Tuhan Yang Maha Memulai. Yaa Maajidu aatinaa majdaka Yaa Tuhan Yang Maha Mulia. Yaa Akhiruu ij’al akhiiroo ‘ umrina khoiroohu Yaa Tuhan Yang maha Akhir. Yaa Shoomadu ilaika shoomadna Yaa Tuhan Yang Tergantung kepadaNya sesuatu. berikanlah kepada kami kemulyaanMu 67. limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji 58. Yaa Qoodiru biqudrotika anjib mindohrina dzuriyatan toyyibah Yaa Tuhan Yang Maha Kuasa.Esakan Engkau 59. perstukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami 68. Yaa Mukodimuu Kodiim hawaijanaa fi-dunnya wal akhiroh Yaa Tuhan Ynag Maha Mendahulukan. hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali) 57. Yaa Dohiiru adhiril haqqo ‘alaina warziqna tiba’ah Yaa Tuhan Yang maha Nyata. Yaa Waahidu wahid tafarukma wajma’ syamlana Yaa Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan. Yaa Wajiidu aujid madhoo’a annaa Yaa Tuhan Yang Maha Mewujudkan /Menemukan. hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami dan tanaman kami 64. akhirkanlah hidup kami dengan khusnul khotimah 73. tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikan 71. jadikanlah kebaikan pada akhi umur kami 75. Yaa Mummitu amitna laa diinil islam Yaa Tuhan Yang Maha Mematikan. Yaa muakhiru akhir hayatana bihusnil khotimah Yaa Tuhan Yang Maha Mengakhirkan. Yaa Muhshi ahsina min zumrotil muwahidiin Yaa Tuhan Yang Maha Menghitung. tampakanlah kepada kami kebenaran. dahulukan keperluan kami dunia dan akhirat 72. ketemukanlah semua yang hilang dari kami 66. Yaa Muhyii lakaa nihyii fahayinna bissalaam Yaa Tuhan Yang Maha Menghidupkan. masukanlah kami sedalam syurga bersama orangorang yang pertama masuk syurga 74. Yaa Muu ‘idu a ‘id maghoba ‘annaa Yaa Tuhan Yang Maha Mengembalikan. hanya kepadaMu kami bergantung 69. hitu nglah kami termasuk bilangan orang-orang yang meng . Yaa Qooyuumu aqimnaa bil istikomah Yaa Tuhan Yang Maha Tegak.Yaa Tuhan Yang Maha Melindungi. dengan kekuasaanMu lahirkanlah dari tulang punggung kami anak keturunan yang baik 70. tegakanlah kami dengan konsisten 65. Dengan Nama-Mu kami memulai 60. kembalikanlah semua yang hilang dari kami 61. Yaa Hamiduu urzuqnaa ‘isyatatan hamiidah Yaa Tuhan Yang Maha Terpuji. karena Engkau kami hidup hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan 62. berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya . Yaa Awaluu adkhilnal jannata ma’al awaliin Yaa Tuhan Yang Maha Pertama.

berikanlah kerajaan/kekuasaanMm kepada siapa yang Engkau kekendaki 84. Yaa Tawwabu taqobal taubatana wataqobbal ma’dirotanaa Ya Tuhan Yang Maha Menerima Taubat. berikanlah kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami 93. janganlah kami disiksa karena dosa-dosa kami 85.76. dengan ni’mat-Mu berikanlah kami kekayaan 90. kumpulkan kami bersama orang yang sholeh 88. sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu 94. Yaa Muntaqiimu laa tantakim ‘alaina bidunubina Yaa Tuhan Yang Maha Menyiksa. limnpahkanlah kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama dengan yang dermawan pula. Engkau adalah Penguasa urusan kami. tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkanlah dari kami kedzaliman 87. Yaa Naafii’u infa’ lanaa ma ‘alamtana wamma rozaktana Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Maafat. Yaa Malikal mulki aati mulkaka man tasyaa ‘u minna Yaa Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan. Yaa Rouufu anzil ‘alaina ro’fataka Yaa Tuhan Yang Maha Pengasih. 80. terimalah Taubat dan uzur kami 81. Yaa Haadi ihdinasyirotol mustaqiim Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Petujnjuk. Yaa Ghoniyyu aghninna bihalaalika an haromik Yaa Tuhan Yang Maha Kaya. Yaa Badii’u ibda’ lana hayatan badii ‘ah . Yaa Jamii’u ijma’naa ma’asholihiin Yaa Tuhan Yang Maha Mengumpulkan. maka swgerakanlah pertolongan Mu kepada kami 78. jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang membahayakan kami 92. tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami 91. Yaa Maani’u ‘imna dairotas suu ‘I taduuru ‘alaina Yaa Tuhan Yang Maha Menolak. berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman 89. maafkanlah semua kesalahan kami 82. Yaa Batinu abtiin ‘uyubana wastur aurootina Yaa Tuhan Yang maha Menyembunyikan. Yaa Muqsithu syabitlana qisthon wazil ‘ana dzulman Yaa Tuhan Yang Maha Mengdili. Yaa Walli anta waali amrinaa fasrii nusrotakalana Yaa Tuhan Yang Maha Menguasai. muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan 86. tunjukanlah kepada kami jalan yang lurus 95. turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu 83. Yaa Mugni bini’matika aghninaa Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan. Yaa Muutaa’ali a’li kalimataka wahdul man khodalana Yaa Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur). Yaa Nuuruu nawir kulubana bihidayatika Yaa Tuhan Yang Bercahaya. Yaa Dhorru la tushib dorooka wadhoro mayadhuru ‘laina Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya. Yaa Barru ashib baroka ‘alaina wa ahyinaa ma’al barorotil kiroom Yaa Tuhan Yang Maha Dermawan. luhurkanlah/peliharalah kalimatMu dan hinakanlah orang yang merendahkan kami 79. Yaa ‘Afuwwu fa’fu ‘anna khotoyananaa Yaa Tuhan Yang Maha Memaafkan. Yaa Dzalzala li wal ikrom akrimna bil ij lali wataqwaa Yaa Tuhan Ynag Mempunyai Keagungan/Kemulyaan. sembunyikanlah cacat kami dan tutupkah rahasia kami 77.

Yaa Rasyidu alhimna rushidaka wa ahyina roosidiin Yaa Tuhan Ynag Maha cvendekiawan. Yaa Baaqii abqi ni’matakal lati an’amta ‘alaina Yaa Tuhan Yang Maha Kekal. Yaa wariisyu ij ‘alna warosyati janatinna’iim Yaa Tuhan Yang Maha Pewaris. kekalkanlah ni’mat yang telah Engkau berikan kepada kami 97. ciptankanlah kepada kami hidup yang indah 96. jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar .Yaa Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan. limpahkanlah kecendiawan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang yang cendekia 99. jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga keni’matan 98. Yaa Shobuuru ij ‘alna shobiriin Yaa Tuhan Yang Maha Penyabar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful