PERINGKAT PENGUTARAAN TAMPAK KANAK-KANAK MENGIKUT VIKTOR LOWENFELD DAN HERBERT READ

Lahir pada tahun 1903 di Linz, Austria. Bermain muzik (violin) sejak dari kecil, dan pada umur 9 tahun beliau mula menceburkan diri dalam bidang seni lukis.

Menurut Viktor Lowenfeld peringkat pengutaraan tampak kanak-kanak dapat diketahui dengan meneliti lukisan kanak-kanak mengikut perkembangan kanak-kanak. Bahan, kandungan subjek dan persekitaran pelajar dapat disesuaikan mengikut peringkat perkembangan untuk merangsang perutaraan tampak kanak-kanak,

Perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembagan menyeluruh kanakkanak. Pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan kanak-kanak. Menggunakan aksi kanak-kanak. Menggunakan isi kandungan yang berkaitan dengan kehidupan seharian kanakkanak. Objek yang konkrit.

Apabila pengetahuan sedia ada (pasif) diaktifkan, persepsi, kognisi dan pembelajaran akan berlaku secara semula jadi. Aktiviti seni yang memuaskan keperluan asas kanakkanak dari segi fizikal, mental, sosial, emosi, intelek dan estetik boleh direka untuk membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan yang sihat. Hasilnya, perkembangan dan tumbesaran kanak-kanak akan berlaku dengan sihat dalam keadaan tidak sedar. Viktor Lowenfeld telah mengkelaskan peringkat pengutaraan tampak di kalangan kanak-kanak hingga remaja, peringkat-peringkat tersebut adalah: Contengan ± usia 2 hingga 4 tahun Pra Skematik- usia 4 ± 7 tahun Skematik ± Usia 7 ± 9 tahun Awal realisme ± usia 9 ± 12 tahun Penakulan- Usia 12 ± 14 tahun Remaja ± usia 14 hingga 17 tahun

Peringkat contengan boleh dibahagi kepada 3 peringkat iaitu: Contengan tanpa kawalan atau contengan tidak menentu. Contengan Terkawal atau Contengan Kawalan garisan. Contengan bermakna.

Contongen tanpa kawalan atau contengan tidak menentu. Bermula dengan menconteng menggunakan apa sahaja bahan yang dapat dipegang ke atas sebarang permukaan yang berada di persekitaran. Melihat permukaan yang luas sebagai tempat paling mudah bagi mereka menconteng. Merupakan contengan garisan bersifat panjang, pendek, tidak tentu arah secara berulang-ulang. Tidak menggambarkan apa-apa imej kerana kawalan maskular mereka masih berada pada tahap lemah. Hanya merupakan catatan kinestatik bukan bertujuan untuk menggambar. Lebih kepada kepuasan dan keseronokan dapat memegang sesuatu tanpa memahami fungsi sebenar alat. Cara alat dipegang banyak bergantung kepada perkembangan fizikal dan psikologi kanak-kanak.

Contengan terkawal atau contengan kawalan garisan 2 ½ tahun hingga 3 tahun Pada peringkat ini keupayaan menconteng banyak kepada kawalan maskular tangan. Wujud koordinasi mata dan tangan. Suka menconteng sehingga memenuhi ruang permukaan. Garisan berulang-ulang dengan pelbagai nilai garisan. Alat contengan dipagang dengan lebih baik selalunya tidak diangkat ketika menconteng. Mula membentuk rupa mudah seperti bulat, garisan menegak dan melintang. Cuba menampakkan sesuatu representasi klerana mereka mula menyedari hubungan antara contengannya dengan objek tampak. Contengan bermakna Lewat usia 3 hingga 4 tahun. Kanak-kanak cuba menamakan bahagian-bahagian pada lukisan mereka atau menceritakan tentang apa yang mereka lukis walaupun imej sebenar tentang cerita atau nama tersebut tidak jelas. Gambar yang dilukis sudah mula dapat dikaitkan dengan alam sekeliling terutamanya percubaannya untuk menggambarkan perasaannya. Sudah mula menampakkan imaginasi dan tidak lagi hanya tertumpu kepada pergerakan kinestetik

PERINGKAT PRA SKEMATIK 

Bermulanya bentuk konkrit yang mana kanak-kanak di peringkat ini melukis bentuk-bentuk yang terdapat dipersekitaran mereka Gambar yang dilukis telah mula dikenali imejnya Imej digambarkan berasaskan apa yang mereka tahu bukan merupakan representasi tampak Misalnya mereka suka melukis muka orang Mereka tahu setiap muka ada mata, hidung, telinga dan mulut Kedudukan dan kadar banding mata, mulut dan lainnya tidak penting bagi mereka Imej manusia digambarkan dengan rupa asas, iaitu bulat bagi muka, garis panjang bagi anggota tubuh badan, kaki dan tangan. Objek dilukis di mana-mana sahaja ruang lukis(kertas atau permukaan). Unsur ruang telah cuba dinampakkan iaitu berasaskan kepada objek-objek penyokong yang diletakkan di sekeliling objek utama. Ruang ini dinamakan µruang badan¶. Mereka suka mencuba dan membuat pernyataan sendiri walaupun imej yang terhasil tidak logik bagi orang dewasa.

PERINGKAT SKEMATIK o Skema bermaksud suatu konsep. Ianya diulang-ulang. o Simbol-simbol merupakan konsep yang dibuat oleh kanak-kanak tetapi sifatnya tidak tekal. o Ia akan berubah mengikut tahap perkembangan kanak-kanak. o Simbol-simbol merupakan perlambangan tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasai(emosi) serta keupayaan kinestetik mereka. o Kanak-kanak diperingkat ini tertarik melukis gambar manusia dan objek-objek yang menarik perhatian mereka. o Lukisan mereka banyak menggunakan bentuk geometrik seperti bulat(mandala), empat segi, tiga segi, bujur dan kaku. o Objek yang menjadi tumpuan mereka seperti muka manusia akan digambarkan secara berlebih-lebih(exegeration) o Kefahaman mereka tentang ruang digambarkan melalui satu garisan dasar satah, yang mana semua objek dilukis di atas atau dalam lingkungan garis tersebut. o Lukisan mereka banyak kelihatan bersifat hiasan(dekoratif).

PERINGKAT AWAL REALISME y y Kanak-kanak berusia 9 hingga 12 tahun Peringkat ini mereka mula menyedari tentang dirinya sebagai seorang ahli rakan sebaya dan masyarakat. y y Kumpulan rakan sebaya lebih menarik perhatian. Perbezaan jantina mula dirasakan dan sebab itu mereka mula bergerak mengikut rakan sebaya atau jantina. y Lukisan mereka juga menampakkan ciri-ciri perbezaan jantina melalui ciri-ciri rambut dan pakaian. y y y Cara melebih-lebihkan mulai dikurangkan dan adakala langsung tidak diaplikasi Cuba untuk menampakkan ciri-ciri dewasa. Objek atau gambar yang dilukis berdasarkan kepada kesedaran tampak sahaja bukan melalui pengamatan. y y Kefahaman ruang digambarkan melalui kesan tindih-tindih objek. Objek tidak lagi diletakkan di atas garis dasar satah, tetapi memahami garisan. horizontal di mana objek banyak bertumpu di bahagian bawah(tanah). y y y y Kadar banding(propotion) pada lukisan orang dilakukan secara naturalistic. Menggunakan warna-warna bagi menggambarkan sesuatu objek. Hijau untuk pokok, biru untuk langit, kuning untuk tanah dan sebagainya. Memasukkan lebih banyak objek ke dalam lukisan mereka.

CADANGAN UNTUK MENINGKATKAN KEUPAYAAN TAMPAK KANAK-KANAK 

Rangsang(stimulasi) pemikiran mereka dengan memberikan banyak bahan bacaan, bercerita, menonton filem tentang haiwan, manusia dan sebagainya. Khayalan dan kepercayaan mereka tentang sesuatu, memainkan peranan penting di peringkat usia ini. Berikan perhatian terhadap karya seni mereka agar mereka merasakan kehebatan keupayaan mereka dan dirinya dihargai. Bimbing kanak-kanak berfikir sehingga kepada satu titik mula di mana mereka boleh berfikir dan bertindak secara berdikari. Jangan keterlaluan mengkritik kerja dan tindakan mereka, kerana kesilapan juga meriupakan proses pembelajaran.

PERINGKAT-PERINGKAT PENGUTARAAN KANAK-KANAK MENGIKUT TEORI VIKTOR LOWENFELD.

1) PERINGKAT CONTENGAN (2-4 tahun)

CIRI-CIRI

y a) Contengan tanpa kawalan atau contengan tidak menentu

y y y

Mula dengan conteng menggunakan apa sahaja bahan atau alat pada sebarang permukaan di sekitar mereka. Contengan garisan bersifat panjang, pendek secara berulang-ulang. Cara alat dipegang ikut keupayaan dan kesukaan Daya contengan bergantung kepada perkembangan fizikal dan psikologikal kanak-kanak.

y y y y y y y y

b) Contengan terkawal ataupun contengan kawalan garisan

Keupayaan menconteng bergantung kepada kawalan maskular tangan Wujud koordinasi mata dan tangan Suka conteng hingga penuhi ruang permukaan Garisan berulang dengan pelbagai nilai garisan Alat contengan dipegang dengan lebih baik Tangan selalunya tidak diangkat semasa menconteng Mula bentuk rupa mudah seperti bulat, garisan menegak dan melintang Cuba menampakkan sesuatu representasi kerana mula menyedari hubungan diantara contengan dengan objek tampak

y y c) Contengan bermakna y y y

Lewat usia 3-4 tahun - Kanak-kanak cuba menamakan bahagian pada lukisan atau menceritakan tentang lukisan mereka walaupun imej sebenar tentang cerita atau nama tersebut tidak jelas. Gambar yang dilukis dapat dikaitkan dengan alam sekitar (cuba menggambarkan perasaan) Mula menampakkan imaginasi (tidak hanya tertumpu pada pergerakan kinestetik) Piaget namakan peringkat ini sebagai peringkat intuitif dalam operasi konkrit

y y y 2) PERINGKAT PRA- SKEMATIK (4- 7 tahun) y

y

y y

y

Bermulanya bentuk konkrit (kanak-kanak melukis bentuk yang terdapat dipersekitaran mereka) Gambar yang dilukis telah mula dikenali imejnya Imej digambarkan berasaskan apa yang mereka tahu bukan merupakan reprensentasi tampak Contoh : Mereka lukis muka orang, mereka tahu setiap muka ada telinga, mata, hidung dan mulut. Kedudukan atau kadar banding mulut, mata dan lainlain tidak penting kepada mereka Imej manusia digambarkan dengan rupa asas (bulat bagi muka, garisan panjang bagi anggota tubuh, kaki dan tangan). Objek dilukis dimana-mana sahaja pada ruang lukis Unsur ruang cuba dinampakkan iaitu berdasarkan objek-objek penyokong yang diletakkan disekeliling objek pertama. Ruang ini dinamakan ruang badan. Suka mencuba dan buat pernyataan sendiri walaupun imej yang terhasil tidak logik bagi orang dewasa

y y

y 3) PERINGKAT SKEMATIK (7 ± 9 tahun)

y

y

y

y

y

Skema bermaksud sebagai suatu konsep. Ianya diulang-ulang Simbol-simbol merupakan konsep yang dibuat oleh kanak-kanak tetapi sifatnya tidak tekal. Ia akan berubah mengikut tahap perkembangan kanakkanak. Simbol-simbol merupakan perlambangan tentang apa yang mereka lihat dan yang mereka rasai (emosi) serta keupayaan kinestatik mereka. Kanak-kanak di peringkat ini tertarik melukis gambar manusia dan objek-objek yang menarik perhatian mereka. Lukisan mereka banyak menggunakan bentuk geometri seperti bulat, empat segi, tiga segi, bujur dan lain-lain. Objek yang menjadi tumpuan mereka seperti muka manusia, digambarkan secara berlebihan (exegeration). Kefahaman mereka tentang ruang digambarkan melalui satu garisan dasar satah di mana semua objek dilukis di atas atau dalam lingkungan garis tersebut. Lukisan mereka bayak kelihatan bersifat hiasan

(dekoratif).

y y

y y y

y y 4) PERINGKAT AWAL REALISM (9-12 tahun)

y y

y

mereka mula menyedari tentang diri sebagai seorang ahli rakan sebaya dan masyarakat kumpulan rakan sebaya lebih menarik perhatian mereka. Perbezaan jantina mula dirasakan dan sebab itu mereka mula bergerak mengikut rakan sebaya sam jantina. Lukisan mereka juga menampakkan ciri-ciri perbezaan jantina melalui ciri rambut dan pakaian. Cara melebih-lebihkan (exegeration) tidak lagi dilakukan Objek atau gambar yang dilukis berdasarkan kepada kesedaran tampak sahaja bukan melalui pengamatan. Kefahaman ruang digambarkan melalui kesan tindantindih objek. Objek tidak lagi diletakkan atas garis dasar satah, tetapi memahami garis horizon di mana, objek banyak bertumpu di bahagian bawah (tanah). Kadar banding (propotion) pada lukisan orang, dilakukan secara naturalistik. Menguunakan warna bagi menggambarkan sesuatu objek.Hijau untuk pokok,biru untuk langit,kuning untuk tanah dan sebagainya. Memasukkan lebih banyak objek dalam lukisan mereka.

Cadangan untuk meningkatkan keupayaan tampak rangsangkan pemikiran mereka dengan memberikan banyak bahan bacaan bercerita, menonton filem tentang haiwan, manusia dan sebagainya. Khayalan dan kepercayaan mereka tentang sesuatu memainkan peranan penting diperingkat usia ini Berikan perhatian terhadap karya mereka agar mereka merasakan kehebatan keupayaan mereka dan dirinya dihargai. Bimbing kanak-kanak berfikir hingga ke satu titik mula di mana mereka boleh berfikir dan bertindak secara berdikari Jangan keterlaluan mengkritik kerja dan tindakan mereka kerana kesilapan itu juga merupakan proses pembelajaran

y 5) PERINGKAT PENAAKULAN (12-14 tahun)

y y y y y

Peringkat Peeudo-natiralistik, iaitu lebih menyedari tentang bentuk-bentuk sebenar seperti apa yang diperhatikan Peringkat peralihan zaman kanak-kanak ke zaman remaja dan bersifat lebih kritikal. Lukisannya diolah lebih natural Mmahami konsep ruang. Objek yang jauh bersaiz lebih kecil berbanding yang dekat Terdapat tanda-tanda dalam lukisan mereka yang Cuma menggunakan perspektif Terdapat juga yang cuba mengubahsuai gambar orang dan haiwan ke dalam bentuk karton melalui lukisan satirikal.

6) PERINGKAT REMAJA (14-17 tahun)

y

y y y

y

y

Individu peringkat ini telah mula membuat kritikan diri, idealistik dan menyedari peranannya dalam masyarakat. Bersifat individualistik dan merasakan bebas membuat keputusan sendiri. Kefahaman tentang ruang, objek dan perlambangan menjadi lebih matang. Lukisan di peringkat ini menjadi penting kepada mereka sebagai media melahirkan emosi, perasaan, respon terhadap sesuatu dan penyataan fikirannya. Mula mengembangkan minat dan kemahuan untuk mendapatkannya kemahiran seni dan tertentu yang disukainya seperti batik, catan dan sebagainya. Peringkat ini memulakan era memahami kehidupan sosial dan konsep seni yang berfungsi.

HERBERT READ

Born on 4 December 1893, Kirkbymoorside, North Yorkshire. Died 12 June 1968 (aged 74), Stonegrave, North Yorkshire. Occupation as a poet, modern art historian, and literary & art critic Nationality : English

Herbert Read menyatakan seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik. ± Seni adalah alat untuk mendidik seseorang. Seni juga boleh menyatukan semua Negara melalui pendidikan dan pembentukan diri.