ِ )*(‫ ا‬. ِ ,َ+ ِ ‫ ِ ا‬%# ِ %/ْ+ ْ )*(‫' ا‬ ْ !ِ SOLAWAT AT TAFRIJIAH ( Juga disebut Solawat al-Kamilah atau Solawat al-Nariah ) Tujuan baca solawat atas Nabi SAW : Bagi menjalankan perintah Allah SWT seperti yang disebut dalam kitab suci al-Qur‘an, Allah SWT berfirman yang maksudnya. “ Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya solawat kepada Nabi, Hai orang-orang yang beriman bersolawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya ” (Surah al-Ahzab :ayat 56) SOLAWAT at-TAFRIJIAII ِF #Eِ ‫ج‬ ُ JِIَCْ#9َ‫ُ= َو‬HَGُ#"‫ ا‬Fِ #Eِ +D#? َ Cْ9َ ‫ي‬Aِ#"%‫@=ا ا‬%#? َ 2ُ 1#>َ=ِ<,#6 َ ;$َ:َ 1#2ً1#9َ 1#2ًَ #6 َ (ْ$ّ#6 َ ‫ َو‬4ً $َ#2ِ1#0َ ‫ًة‬َ #) َ +,#) َ (%&ُ$%#"‫ا‬ ِ(#YْJِLَ#"‫ ا‬Fِ &ِ#] ْ Oَ#Eِ ‫ُم‬1@َ[َ#"‫; ا‬HَV ْ Zَ#V ْ Yُ‫ُ( َو‬#9ِ‫ا‬OَX َ #"‫ ا‬WV ْ #U ُ ‫ َو‬T ُ #Pِ1#Sَ J%#"‫ ا‬Fِ #Eِ ‫ُل‬1Cَ#9ُ‫ َو‬Q ُ Pِ‫ا‬Oَ? َ #"‫ ا‬Fِ #Eِ ;N َ Hْ9ُ‫ب َو‬ ُ JَLُ#"‫ا‬ .f َ "َ ‫ٍم‬Oْ$ُGْ2َ +,0ُ ‫َ=ٍد‬GَEِ d ٍ Iَ>َ‫ َو‬4ٍ ? َ bَْ +,0ُ a`ِ Fِ _ِ? ْ ) َ ‫ َو‬Fِ "ِ‫; َأ‬$َ:َ ‫َو‬ Ertinya : “ Ya Allah berilah kerahmatan dan kesejahteraan yang sempurna keatas penghulu kami Nabi Muhammad SAW yang dengan berkatnya terbuka apa yang tersimpul dan dengan berkatnya terlepas dari segala kesusahan dan dengan berkatnya di tunaikan segala hajat dan dengan berkatnya tercapai segala keinginan dan akhir hayat yang baik dan dicurahkan air hujan ( Rahmat) dengan berkat wajahnya yang mulia, Kerahmatan dan kesejahteraan yang sempurna Engkau limpahkan juga Ya Allah keatas keluarganya dan sahabatnya dengan kiraan tiap tiap kerdipan mata dan hembusan nafas dan setiap bilangan ilmu yang ada bagiMu Ya Allah ” Cara cara untuk mengamalkan solawat at Tafrijiah :1. Sebagai amalan harian secara bersendirian dan istiqamah selepas solat lima waktu:• • • • Fatehah kepada Rasulullah S.A.W Istighfar(Mohon keampunan pada Allah) Solawat at Tafrijiah Doa Baca 1 x 11 x 11 x 1x 2. Jika ada sesuatu hajat, amal secara bersendirian selepas solat hajat:• • • • Fatehah kepada Rasulullah S.A.W Istighfar (Mohon keampunan pada Allah) Solawat at Tafrijiah Doa Baca 1 x 100 x 100 x 1x 3. Jika berjamaah hendaklah cukupkan bilangan bacaan solawat at Tafrijiah sebanyak 4,444x dan sebaik-baiknya dimulakan dengan solat sunat hajat 2 rakaat: • • • • Fatehah kepada Rasulullah S.A.W Istighfar ( Mohon keampunan pada Allah) Solawat at Tafrijiah Doa Baca 1x 100 x 4,444 x 1x Fadhilat dan kelebihan amalan solawat at Tafrijiah Orang yang kekal mengamalkan solawat at Tafrijiah secara istiqamah akan mendapat anugerah 33 fadhilat dan kelebihan.di dunia dan akhirat. Antara kelebihan yang nyata di perolehi oleh pengamalnya, insyallah ialah:Hati menjadi tenang dan hilang rasa dukacita. Masalah dalam kehidupan yang kusut akan terlerai dan tercapai cita cita. Uurusan pekerjaan dan perniagaan menjadi mudah.. (Pengalaman penulis) Untuk mengetahui tentang kelebihan membaca solawat dan fadhilat yang diperolehi kerana istiqamah mengamalkan solawat at Tafrijiah maka sila dapatkan buku buku Khaujakan berikut: • • • Solawat al Fateh dan Doa Doa Risalah Wirid Khaujakan Bimbingan Rohani WIRID SOLAWAT AT- TAFRIJIAH ِ )*(‫ ا‬. ِ ,َ+ ِ ‫ ِ ا‬%# ِ %/ْ+ ْ )*(‫' ا‬ ْ !ِ (&ُ#"َ n ِ ‫ٌء‬ak َ h َْ Gِ@َ#] ْ ‫ َأ‬Fِ _ِ? ْ #) َ ‫ َو‬Fِ #"ِ‫; آ‬$َ:َ ‫ َو‬h َْ <,_ِC%#"‫َ( ا‬#9َ1#i َ ‫ َو‬h َْ $ِ#6 َ Jْ#bُ‫<ِ= ا‬,#6 َ ‫ِة‬JَN ْ #U َ ;"َ‫( ِإ‬1) 1x . 4 ?91I"‫ا‬ 100/11x . ‫ِم‬Oَْ=ِ<,#6 َ ;$َ:َ 1#2ً1#9َ 1#2ًَ #6 َ (ْ$ّ#6 َ ‫ َو‬4ً $َ#2ِ1#0َ ‫ًة‬َ #) َ +,#) َ (%&ُ$%#"‫( ا‬3) ;HَV ْ Zَ# V ْ Yُ‫ُ( َو‬# 9ِ‫ا‬OَX َ # "‫ ا‬W ُ V ْ #U ُ ‫ َو‬T ُ # Pِ1# Sَ J%# "‫ ا‬Fِ # Eِ ‫ُل‬1Cَ# 9ُ‫ َو‬, Q ِ Pِ‫ا‬Oَ? َ # "‫ ا‬Fِ # Eِ ;N َ Hْ9ُ‫ب َو‬ ُ JَLُ# "‫ ا‬Fِ # Eِ ‫ج‬ ُ JِIَCْ# 9َ‫َو‬ .f َ # #"َ ‫ٍم‬Oْ$ُGْ# #2َ +,# #0ُ ‫َ=ٍد‬Gَ# #Eِ d ٍ Iَ# #>َ‫ َو‬4ٍ ? َ # #bَْ +,# #0ُ a`ِ Fِ _ِ? ْ # #) َ ‫ َو‬Fِ # #"ِ‫; آ‬$َ:َ ‫ َو‬, (ِ# #YْJِLَ# #"‫ ا‬Fِ &ِ# #] ْ Oَ# #Eِ ‫م‬1ُ@َ[َ# #"‫ا‬ 4,444/100/11x ِ )*(‫ ا‬. ِ ,َ+ ِ ‫ ِ ا‬%# ِ %/ْ+ ْ )*(‫' ا‬ ْ !ِ .h َْ Gِ@َ# ] ْ ‫ َأ‬Fِ _ِ? ْ #) َ ‫ َو‬Fِ # "ِ‫; آ‬$َ:َ ‫@ٍ= َو‬%# ? َ 2ُ 1# >َ=ِ<,# 6 َ ;$َ:َ ($,# 6 َ ‫ َو‬+,# ) َ (%&ُ$# "%‫ ا‬h َْ # bَِ1Gَ# "‫ب ا‬ , ‫ َر‬n ِ =ُ@ْ# ? َ "‫( ا‬4) ْ‫ِ( َأن‬$%#6 َ ‫ َو‬Fِ <ْ$َ#:َ n ُ ‫; ا‬$%) َ =ٍ@%#? َ 2ُ f َ <,_ِ#>َ ;$َ:َ ‫ِة‬َ w % #"1#Eِ ‫ك‬ َ =َCْ#:ِ uُ Iّt َ Zَ>َ‫ َو‬f َ <ْ#"َ‫ ِإ‬+ُ#6 % OَZَ#>َ‫ َو‬f َ $ُsَV ْ #>َ 1#>%‫( ِإ‬%&ُ$#"%‫ا‬ ُ|<ْ[ِ#2ُ 1#Yَ | ُ <ْ[ِZَ#V ْ >َ f َ Zِ@َ#U ْ Jَ#Eِ ‫م‬Oْْ‫ َأ‬p % ‫ٍ= ِإ‬#U َ ‫ َأ‬4َ #] َ 1#U َ ;N ِ HْYَ p َ Fُ #>%yِ#`َ 1Cَ#9َ1#] َ 1#U َ a َ N ِ Hْ9َ . (َ$%# #6 َ ‫ َو‬Fِ _ِ? ْ # #) َ ‫; َو‬$َ:َ ‫@ِ= َو‬,# #? َ 2ُ 1# #>=<# #6 َ ;$َ:َ n ِ ‫; ا‬$) َ ‫ َو‬1Cَ}ْ# #Sِ ‫| َأ‬ ُ <ْ[َ# #2ُ 1# #Yَ 1Cَ}ْ# #Sِ ‫| َأ‬ ُ <ْ[َ# #2ُ 1# #Yَ 1Cَ}ْ# #Sِ ‫َأ‬ 1x . h َْ bَِ1Gَ"‫ب ا‬ , ‫ َر‬n ِ =@ْ? َ "‫َوا‬
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful