ِ )*(‫ ا‬.

ِ ,َ+
ِ ‫ ِ ا‬%#
ِ %/ْ+
ْ )*(‫' ا‬
ْ !ِ
SOLAWAT AT TAFRIJIAH
( Juga disebut Solawat al-Kamilah atau Solawat al-Nariah )

Tujuan baca solawat atas Nabi SAW :
Bagi menjalankan perintah Allah SWT seperti yang disebut dalam kitab suci al-Qur‘an,
Allah SWT berfirman yang maksudnya.
“ Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya solawat kepada Nabi, Hai orang-orang
yang beriman bersolawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan
kepadanya ”
(Surah al-Ahzab :ayat 56)

SOLAWAT at-TAFRIJIAII

ِF #Eِ ‫ج‬
ُ JِIَCْ#9َ‫ُ= َو‬HَGُ#"‫ ا‬Fِ #Eِ +D#?
َ Cْ9َ ‫ي‬Aِ#"%‫@=ا ا‬%#?
َ 2ُ 1#>َ=ِ<,#6
َ ;$َ:َ 1#2ً1#9َ 1#2ًَ #6
َ (ْ$ّ#6
َ ‫ َو‬4ً $َ#2ِ1#0َ ‫ًة‬َ #)
َ +,#)
َ (%&ُ$%#"‫ا‬
ِ(#YْJِLَ#"‫ ا‬Fِ &ِ#]
ْ Oَ#Eِ ‫ُم‬1@َ[َ#"‫; ا‬HَV
ْ Zَ#V
ْ Yُ‫ُ( َو‬#9ِ‫ا‬OَX
َ #"‫ ا‬WV
ْ #U
ُ ‫ َو‬T
ُ #Pِ1#Sَ J%#"‫ ا‬Fِ #Eِ ‫ُل‬1Cَ#9ُ‫ َو‬Q
ُ Pِ‫ا‬Oَ?
َ #"‫ ا‬Fِ #Eِ ;N
َ Hْ9ُ‫ب َو‬
ُ JَLُ#"‫ا‬
.f
َ "َ ‫ٍم‬Oْ$ُGْ2َ +,0ُ ‫َ=ٍد‬GَEِ d
ٍ Iَ>َ‫ َو‬4ٍ ?
َ bَْ +,0ُ a`ِ Fِ _ِ?
ْ )
َ ‫ َو‬Fِ "ِ‫; َأ‬$َ:َ ‫َو‬
Ertinya : “ Ya Allah berilah kerahmatan dan kesejahteraan yang sempurna keatas penghulu
kami Nabi Muhammad SAW yang dengan berkatnya terbuka apa yang tersimpul dan
dengan berkatnya terlepas dari segala kesusahan dan dengan berkatnya di tunaikan segala
hajat dan dengan berkatnya tercapai segala keinginan dan akhir hayat yang baik dan
dicurahkan air hujan ( Rahmat) dengan berkat wajahnya yang mulia, Kerahmatan dan
kesejahteraan yang sempurna Engkau limpahkan juga Ya Allah keatas keluarganya dan
sahabatnya dengan kiraan tiap tiap kerdipan mata dan hembusan nafas dan setiap bilangan
ilmu yang ada bagiMu Ya Allah ”

.Cara cara untuk mengamalkan solawat at Tafrijiah :1.W Istighfar ( Mohon keampunan pada Allah) Solawat at Tafrijiah Doa Baca 1x 100 x 4. Jika berjamaah hendaklah cukupkan bilangan bacaan solawat at Tafrijiah sebanyak 4.444x dan sebaik-baiknya dimulakan dengan solat sunat hajat 2 rakaat: • • • • Fatehah kepada Rasulullah S.W Istighfar (Mohon keampunan pada Allah) Solawat at Tafrijiah Doa Baca 1 x 100 x 100 x 1x 3.444 x 1x Fadhilat dan kelebihan amalan solawat at Tafrijiah Orang yang kekal mengamalkan solawat at Tafrijiah secara istiqamah akan mendapat anugerah 33 fadhilat dan kelebihan. Uurusan pekerjaan dan perniagaan menjadi mudah.A. Sebagai amalan harian secara bersendirian dan istiqamah selepas solat lima waktu:• • • • Fatehah kepada Rasulullah S. Jika ada sesuatu hajat.di dunia dan akhirat.A.A. (Pengalaman penulis) .W Istighfar(Mohon keampunan pada Allah) Solawat at Tafrijiah Doa Baca 1 x 11 x 11 x 1x 2. amal secara bersendirian selepas solat hajat:• • • • Fatehah kepada Rasulullah S. Antara kelebihan yang nyata di perolehi oleh pengamalnya. insyallah ialah:Hati menjadi tenang dan hilang rasa dukacita. Masalah dalam kehidupan yang kusut akan terlerai dan tercapai cita cita.

$َ:َ ‫ِة‬َ w % #"1#Eِ ‫ك‬ َ =َCْ#:ِ uُ Iّt َ Zَ>َ‫ َو‬f َ <ْ#"َ‫ ِإ‬+ُ#6 % OَZَ#>َ‫ َو‬f َ $ُsَV ْ #>َ 1#>%‫( ِإ‬%&ُ$#"%‫ا‬ ُ|<ْ[ِ#2ُ 1#Yَ | ُ <ْ[ِZَ#V ْ >َ f َ Zِ@َ#U ْ Jَ#Eِ ‫م‬Oْ<D#{َ 1#Yَ a D U َ 1#Yَ z َ #>ْ‫ َأ‬p % ‫ٍ= ِإ‬#U َ ‫ َأ‬4َ #] َ 1#U َ . 4 ?91I"‫ا‬ 100/11x .# 6 َ ‫ َو‬+. ِ . (ِ# #YْJِLَ# #"‫ ا‬Fِ &ِ# #] ْ Oَ# #Eِ ‫م‬1ُ@َ[َ# #"‫ا‬ 4.h َْ Gِ@َ# ] ْ ‫ َأ‬Fِ _ِ? ْ #) َ ‫ َو‬Fِ # "ِ‫._ِC%#"‫َ( ا‬#9َ1#i َ ‫ َو‬h َْ $ِ#6 َ Jْ#bُ‫<ِ= ا‬.# ) َ (%&ُ$# "%‫ ا‬h َْ # bَِ1Gَ# "‫ب ا‬ .#6 َ .#) َ (%&ُ$%#"‫( ا‬3) ."َ‫( ِإ‬1) 1x .N َ Hْ9ُ‫ب َو‬ ُ JَLُ# "‫ ا‬Fِ # Eِ ‫ج‬ ُ JِIَCْ# 9َ‫َو‬ . ا‬$%) َ =ٍ@%#? َ 2ُ f َ <.َ+ ِ ‫ ِ ا‬%# ِ %/ْ+ ْ )*(‫' ا‬ ْ !ِ . ِ .#6 َ ‫ِة‬JَN ْ #U َ .N ِ HْYَ p َ Fُ #>%yِ#`َ 1Cَ#9َ1#] َ 1#U َ a َ N ِ Hْ9َ .# #? َ 2ُ 1# #>=<# #6 َ .$َ:َ 1#2ً1#9َ 1#2ًَ #6 َ (ْ$ّ#6 َ ‫ َو‬4ً $َ#2ِ1#0َ ‫ًة‬َ #) َ +. ا‬$) َ ‫ َو‬1Cَ}ْ# #Sِ ‫| َأ‬ ُ <ْ[َ# #2ُ 1# #Yَ 1Cَ}ْ# #Sِ ‫| َأ‬ ُ <ْ[َ# #2ُ 1# #Yَ 1Cَ}ْ# #Sِ ‫َأ‬ 1x .# 6 َ . (َ$%# #6 َ ‫ َو‬Fِ _ِ? ْ # #) َ ‫.# #0ُ ‫َ=ٍد‬Gَ# #Eِ d ٍ Iَ# #>َ‫ َو‬4ٍ ? َ # #bَْ +.# #0ُ a`ِ Fِ _ِ? ْ # #) َ ‫ َو‬Fِ # #"ِ‫.$َ:َ n ِ ‫. َو‬$َ:َ ‫@ِ= َو‬.$َ:َ ($. ‫ َر‬n ِ =ُ@ْ# ? َ "‫( ا‬4) ْ‫ِ( َأن‬$%#6 َ ‫ َو‬Fِ <ْ$َ#:َ n ُ ‫.َ+ ِ ‫ ِ ا‬%# ِ %/ْ+ ْ )*(‫' ا‬ ْ !ِ (&ُ#"َ n ِ ‫ٌء‬ak َ h َْ Gِ@َ#] ْ ‫ َأ‬Fِ _ِ? ْ #) َ ‫ َو‬Fِ #"ِ‫. آ‬$َ:َ ‫@ٍ= َو‬%# ? َ 2ُ 1# >َ=ِ<. آ‬$َ:َ ‫ َو‬. h َْ bَِ1Gَ"‫ب ا‬ . آ‬$َ:َ ‫ َو‬h َْ <. ‫ِم‬Oْ<DHَ"‫ ا‬a D ? َ "‫ ا‬Oَq ُ p % ‫ ِإ‬Fَ "َ‫ ِإ‬p َ ‫ي‬Aِ"%‫ْ<ُ( ا‬o ِ Gَ"‫ ا‬n ِ ‫ ا‬JُIِ[ْZَ6 ْ ‫( َأ‬2) ُ=HَGُ#"‫ ا‬Fِ #Eِ +D#? َ Cْ9َ ‫ي‬Aِ#"%‫@= ا‬%#? َ 2ُ 1#>َ=ِ<.TAFRIJIAH ِ )*(‫ ا‬. Q ِ Pِ‫ا‬Oَ? َ # "‫ ا‬Fِ # Eِ .444/100/11x ِ )*(‫ ا‬. ‫ َر‬n ِ =@ْ? َ "‫َوا‬ ._ِ#>َ .f َ # #"َ ‫ٍم‬Oْ$ُGْ# #2َ +.HَV ْ Zَ# V ْ Yُ‫ُ( َو‬# 9ِ‫ا‬OَX َ # "‫ ا‬W ُ V ْ #U ُ ‫ َو‬T ُ # Pِ1# Sَ J%# "‫ ا‬Fِ # Eِ ‫ُل‬1Cَ# 9ُ‫ َو‬.Untuk mengetahui tentang kelebihan membaca solawat dan fadhilat yang diperolehi kerana istiqamah mengamalkan solawat at Tafrijiah maka sila dapatkan buku buku Khaujakan berikut: • • • Solawat al Fateh dan Doa Doa Risalah Wirid Khaujakan Bimbingan Rohani WIRID SOLAWAT AT.