P. 1
16574010-A-Geografistpm

16574010-A-Geografistpm

|Views: 176|Likes:
Published by Gloria Jane

More info:

Published by: Gloria Jane on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

--------------------------------KANDUNGAN----------------------------ISI KANDUNGAN Prakata Jadual Perancangan Ulangkaji Geografi Kertas 1 dan Geografi Kertas 2 Teknik Mengulangkaji dan

Menghadapi Peperiksaan Format Baru Kertas Geografi STPM dan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Strategi Menjawab soalan Geografi STPM 2. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) a) b) c) d) e) f) g) h) Sistem bumi Sistem Geomorfologi Sistem Atmosfera Sistem Hidrologi Sistem Ekologi Saling kebergantungan sistem Kajian luar. Kemahiran Geografi MUKA SURAT

3. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia) a) Penduduk b) Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar c) Transformasi Desa dan Pembandaran d) Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama

1

Serantau e) Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya f) Kajian luar. BIBLIOGRAFI

PRAKATA
Buku Koleksi Skema Jawapan Geografi STPM ini membekalkan maklumat yang amat berguna kepada calon-calon Geografi yang akan mengambil STPM. Ini kerana buku ini mengandungi garis panduan menjawab serta isi-isi penting bagi soalan-soalan pilihan berdasarkan sukatan baru Geografi mulai tahun 2006. Oleh sebab itu, setiap calon Geografi seharusnya memiliki buku tersebut sebagai panduan asas untuk menjawab soalan aras STPM sebenar dan seterusnya menjadi teman persediaan ulangkaji yang membantu memperolehi markah yang cemerlang. Berdasarkan isi-isi jawapan yang diberi para calon boleh membuat latihan pengembangan isi (elebration) samada secara individu atau berkumpulan. Namun begitu buku ini bertindak sebagai pembantu dan pemandu kepada anda, kejayaan mutlak adalah terletak ditangan anda sendiri. Kandungan buku ini meliputi ke dua-dua kertas Geografi iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Ia disusun dengan sistematik bagi memudahkan penggunaannya. Kandungannya meliputi: 1. Jadual Perancangan Ulangkaji mengikut kertas dan topik yang bertindak sebagai senarai semak proses pembelajaran calon. 2. Teknik Mengulangkaji dan menghadapi peperiksaan bagi kertas Geografi STPM. 3. Format Baru Kertas Geografi STPM. 4. Strategi Menjawab soalan Geografi STPM. Amat penting untuk calon-calon memahami sistem pemarkahan yang diguna-pakai dan sentiasa mengaplikasikan panduan menjawab yang disarankan. 5. Skema dan isi-isi jawapan penting bagi soalan-soalan Geografi Kertas 1 dan 2 yang telah dipilih.

2

Buku ini disediakan oleh kumpulan guru pakar Geografi STPM peringkat negeri Pahang dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (JPNP). Justeru, sekalung budi dan jutaan terima kasih kepada Pegawai Geografi JPN yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan buku ini.
Sekian dari Panel Penulis

Temerloh, Pahang Jun 2008
i JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 1 (Alam Sekitar Fizikal)

TEMA DAN TAJUK
1.0 SISTEM BUMI 1.1 Konsep sistem 1.2 Sistem suria 1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.4 Tenaga 1.5 Peranan tenaga suria 2.0 SISTEM GEOMORFOLOGI 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.2 Konfigurasi bentuk muka bumi 2.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.5 Kemahiran amali sistem geomorfologi 3.0 SISTEM ATMOSFERA 3.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.2 Cuaca dan iklim 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.4 Perubahan iklim 3.5 Mikro iklim bandar 3.6 Kemahiran amali sistem Atmosfera 4.0 SISTEM HIDROLOGI 4.1 Fasa air 4.2 Kitaran hidrologi

TARIKH MULA

TARIKH TAMAT

CATATA N

3

4.3 Edaran air tanih 4.4 Imbangan air 4.5 Kaitan sistem Hidrologi dengan manusia 4.6 Kemahiran Amali Sistem Hidrologi. 5.0 SISTEM EKOLOGI 5.1 Ekologi dan ekosistem 5.2 Aliran tenaga dalam siratan makanan 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.3 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.4 Kemahiran amali sistem ekologi.

6.0 SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM. 6.1 Intraksi antara sistem. 6.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia. 6.3 Pengekalan, Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal 7.0 KAJIAN LUAR 7.1 Kajian Luar sistem geomorfologi 7.2 Kajian luar sistem atmosfera 7.3 Kajian luar sistem hidrologi 7.4 Kajian luar sistem ekologi

4

2.4 Kemahiran amali pembangunan ekonomi 3.1 Transformasi desa 3.4 Kemahiran amali penduduk 2.2 Taburan Penduduk 1.3 Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar 2.JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 2 (Alam Sekitar Manusia) TEMA DAN TAJUK 1.3 Migrasi Penduduk 1.4 Penduduk dan alam sekitar 1.2 Proses pembangunan ekonomi 2.1 Sektor-Sektor ekonomi 2. PENDUDUK 1. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3.2 Bandar dan pembandaran TARIKH MULA TARIKH TAMAT SELESAI (/) 5 . PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR.1 Konsep penduduk 1.3 Pertumbuhan penduduk 1.

KAJIAN LUAR 6.1 Globalisasi ekonomi 4.6.1 Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal 5. 3. Kemahiran Amali desa dan Pembandaran Transformasi 4. Tutup kembali buku/nota anda. 6 . Cuba ingat kembali apa yang anda baca (isi-isi penting).2 Impak sosial 5. Sediakan jadual waktu yang sistematik dan disiplinkan diri anda seboleh mungkin mengikuti jadual waktu yang anda bina itu. 5.3 Pertumbuhan Segi tiga 4. Nota yang dibuat jangan terlalu panjang kerana ia sukar diingat. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5. Fahami apa yang dibaca dan catat kata kunci-kata kunci penting yang terdapat dalam nota atau buku anda.2 Kerjasama serantau 4.3 Pengurusan alam sekitar 6. mengingat/menghafal dan membuat latihan esei serta kemahiran amali . GLOBALISASI EKONOMI SAN KERJASAMA SERANTAU 4.1 Kajian Luar Pembangunan ekonomi 6. 2. Lakarkan isi-isi penting yang anda perolehi itu dalam bentuk peta minda.2 Kajian Luar Transformasi desa dan pembandaran TEKNIK MENGULANG KAJI DAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Panduan Umum Mengulang kaji 1. membuat nota ringkas.5 Kemahiran Amali . Membaca buku atau nota ringkas.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar 4. Agehkan waktu untuk membaca.

Kenalpastikan topik/sub topik yang memungkinkan soalan kemahiran amali boleh ditanya dalam pelbagai bentuk seperti pelbagai graf garis dan bar. Semak kembali. 7. b) Teknik Mengulang Kaji soalan Kemahiran Amali. Pilih soalan/data dari soalan peperiksaan STPM sebenar atau soalan-soalan dari peperiksaan-peperiksaan lain yang searas dengan STPM. Sila jawab soalan-soalan kemahiran amali tersebut dengan berpandukan konsep kartografi yang tepat – Mesti ada tajuk.4. Kumpulkan soalan-soalan STPM sebenar (bermula 2000). petunjuk.peta lakar dan peta topo serta gambarajah dan gambar foto 2.peta tematik. Ulangi langkah 1 hingga 4 di dalam panduan umum mengulang kaji di atas. 1. 5. (Perkara yang paling penting untuk dinilai dan dibincangkan ialah sejauhmana isi jawapan dan pengembangan isi anda itu relevan/menepati dengan kehendak soalan peperiksaan). Hantarkan jawapan lengkap yang telah anda kembangkan isinya itu kepada guru anda untuk disemak. rajah dan carta. Disamping itu juga merangka jawapan bagi soalan-soalan ulangkaji selanjutnya. Baca semula nota yang telah anda lakar dalam bentuk peta minda sebagai memperkukuhkan lagi ingatan anda. 4. a) Teknik ulangkaji Soalan Esei 1. tentukan topik dan sub topik penting yang amat perlu diberi penekanan bagi sesuatu tahun tertentu. kemas bersih dan sempurna. 3. Bentukkan kumpulan perbincangan anda untuk menilai kekuatankelemahan jawapan yang telah anda buat/disemak oleh guru. 7 . plotan yang betul. soalan peperiksaan dalaman seperti soalan percubaan.. Setiap ahli dalam kumpulan perbincangan (antara 4 – 5 orang sahaja) mestilah mengambil peranaan untuk menjana dan menyumbangkan idea-idea yang kreatif mengikut kehendak soalan ulanghkaji yang telah anda kumpulkan itu. pertengahan tahun dan lain-lain yang berkaitan dengan topik/sub topik penting tersebut. Cuba kembangkan bagi satu-satu isi jawapan anda di sekitar 6 hingga 7 baris. Kembangkan isi jawapan/isi-isi penting yang telah anda perolehi dalam langkah 1 hingga 4 mengikut kehendak soalan yang telah anda kumpulkan itu berasaskan konsep : FAKTA dahulu diikuti oleh HURAIAN dan dilengkapi dengan CONTOH.Mengulang kaji. Berdasarkan jadual analisis dan taburan soalan yang telah diberi. 6.Lihat Strategi Menjawab Soalan Geografi STPM. pengiraan. Panduan Khusus . Sebarkan jawapan terbaik kepada rakan-rakan anda – jangan kedekut untuk berkongsi kepintaran anda. 2. Bagi jawapan yang terbaik yang telah dinilai oleh guru mestilah dikongsi bersama oleh rakan-rakan sekumpulan anda. skala.

Kerana penjanaan idea melalui perbincangan kumpulan adalah lebih kemas dan jitu. pelbagai data geografi. beban belajar anda juga menjadi ringan dan anda akan berkongsi kejayaan yang cemerlang. Alam Sekitar Manusia Masa : 3 jam Masa : 3 jam 8 . Soalan kemahiran amali termasuk juga bahagian analisanya seperti analisa pola/trend/arah alir sesuatu graf. gambar rajah. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). kajian dan tafsiran peta topografi. Bincangkan kelemahan-kekuatan hasil kerja amali anda itu dalam kumpulan perbincangan anda. analisa sebab-akibat serta membuat ramalan. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi.3. Jawapan yang terbaik diedar dan dikongsi bersama-sama. Jawapan yang telah disiapkan boleh dihantar kepada guru anda untuk disemak. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. Kesimpulan: Apa yang penting dalam mengulangkaji subjek Geografi ini ialah anda mesti buat dalam bentuk kumpulan. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 1 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. 4. Justeru anda perlu bincangkan kehendak soalan analisa ini didalam kumpulan perbincangan anda.

Aras mudah (Pengetahuan). Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. Sistem geomorfologi. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. 2. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 1 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK R PERINGKAT KEMAHIRAN I II III S T R S T R S BIL SOALA N T 1. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan. Sintesis dan Penilaian). Sistem Bumi 1. carta dan peta serta menganalisis data. carta dan peta. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. peta lakar dan peta topografi. rajah. rajah. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. aras sukar (Analisis. 4. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). 1. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. sistem hidrologi dan sistem ekologi. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. carta. graf. sistem atmosfera. Setiap tahun adunan soalan langsung.2 Konsep sistem Sistem suria 9 . Sederhana dan Sukar. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu sistem berikut.Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1.1 1. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. 3. Soalan 3 datangnya dari topik SISTEM GEOMORFOLOGI. rajah. persembahan kartografi seperti graf.

3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.2 Konfigurasi bentuk bumi 2.5 Mikro iklim bandar 3.5 Peranan tenaga suria 2. 4.2 Kitaran Hidrologi hidrologi (20 Waktu) 1 4.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2. Sistem Atmosf era 2 ( 40 Waktu) 4.2 Cuaca dan iklim 3.(20 Waktu) 1.4 Tenaga 1. Sistem 4.6 Kemahiran amali 3.5 Kemahiran amali 2.Sistem Geomorfologi ( 60 Waktu ) 2 Atau 3 1.1 Fasa air 1 2.4 Imbangan air.7 Kajian luar 4.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.6 Kajian luar 3.3 Edaran air tanih 4.5 Kaitan sistem 10 .4 Perubahan iklim 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.

1 Interaksi antara sistem. Sistem ekosistem Ekologi 5. 6.7 Kajian lluar 5. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis.1 Ekologi dan 1 dalam siratan makanan 5.hidrologi dengan manusia. R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) 11 . pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal. Sintesis dan Penilaian.3 Pengekalan. 4.5 Kajian luar 6.6 Kemahiran amali 4.4 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia 6. JUMLAH 1 8 Nota: I : Pengetahuan.Saling Kebergantung an sistem (20 Waktu) 6.2 Aliran tenaga (20 Waktu) 5.

dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 2 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). pelbagai data geografi. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. aras sukar (Analisis. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan c) d) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. Sintesis dan Penilaian). Alam Sekitar Manusia Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. 12 . Aras mudah (Pengetahuan). kajian dan tafsiran peta topografi. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. Sederhana dan Sukar. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal.a) b) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. gambar rajah.

graf.1 Konsep penduduk 1. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu tema berikut. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. rajah. Setiap tahun adunan soalan langsung. 1. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. carta dan peta serta menganalisis data. sektor ekonomi. pembangunan Atau 3 13 .5 Penduduk dan alam sekitar 1. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon.2. Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar atau Transformasi desa dan pembandaran. Soalan no 3 datangnya dari tema PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR. carta dan peta. rajah. rajah.4 Migrasi 1. 4. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan.3 Pertumbuhan penduduk 1. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. 3.2 Proses n ekonomi 1. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya.1 Sektor- 1. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 2 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK PERINGKAT KEMAHIRAN I II III R S T R S T R S T BIL SOALAN 1. persembahan kartografi seperti graf. Pembanguna 2. peta lakar dan peta topografi. Atau 3 (Soalan atau) 2.6 Kemahiran amali penduduk 2. carta. Penduduk (50 Waktu) 1.2 Taburan penduduk 1.

1 Transformasi desa. Impak pembangun an ekonomi terhadap alam sekitar. 2. 5.1 Globalisasi ekonomi 4.dan impak alam sekitar 1. 5.5 Kemahiran amali (Soalan atau) 3. Transformasi desa dan pembandara n (30 Waktu) 2 4.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar. Impak 5. 3.2 Impak sosial.3 Kemahiran amali 3.4 (50 Waktu) ekonomi.3 Pengurusan alam sekitar JUMLAH 10 8 Nota: 14 . 4.1 Impak alam sekitar aktiviti dan manusia pengurusann terhadap alam ya (20 Waktu) 1 sekitar.4 Kemahiran amali 2. Globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau.4 Kajian luar 4.3 Pertumbuhah segitiga 4.7 Kajian luar 3. 3.2 Bandar dan pembandaran. (30 Waktu) 1 5.2 Kerjasama serantau 4.

e) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) g) h) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis.I : Pengetahuan.0 PANDUAN AM KEPADA CALON 1. 15 . Sintesis dan Penilaian.1 Sukatan baru Geografi STPM yang diperkenalkan pada tahun 1996 dan edisi semakan (2006) hanya mengandungi dua kertas sahaja. Iaitu Geografi Kertas -1 942/1 Kertas Alam Sekitar Fizikal dan Geografi Kertas 2 – Kertas Alam Sekitar Manusia. f) STRATEGI MENJAWAB SOALAN GEOGRAFI STPM 1. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun.

Pendekatan menjawab bagi ke dua-dua kertas tersebut dan sistem pemarkahannya hampir sama sahaja berasaskan konsep ISI + HURAIAN + CONTOH.4 Soalan-soalan yang dikemukakan boleh terdiri daripada satu tajuk khusus. Setiap soalan akan berbentuk pecahan (a. dan juga soalan berasaskan Kajian luar (Kajian Lapangan).2 Geografi kertas 1 mengandungi 8 soalan semuanya dan calon-calon dikehendaki pilih dan jawab empat soalan sahaja dalam jangkamasa 3 jam.3 Ini bermakna calon hanya mempunyai masa lebih kurang 45 minit sahaja untuk menjawab setiap soalan tersebut. Calon hanya perlu pilih SALAH SATU SOALAN SAHAJA. Ingat! Agehkan masa yang lebih lama kepada wajaran markah yang besar dan jangan terlalu menumpu kepada soalan yang wajaran markahnya sedikit. 1. tidak lagi soalan khusus/soalan langsung seperti sukatan lama.1 Strategi Menjawab Soalan Langsung. soalan kemahiran amali yang melibatkan persembahan kartografi. Setiap soalan sekurangkurangnya mengandungi 2 atau 3 pecahan dan setiap pecahan soalan diberikan wajaran markah di hujungnya dalam tanda kurungan. soalan nombor 3 nya dari tajuk pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. Pelajari semua.taburan tajuk.0 KENALI BENTUK SOALAN Ada tiga bentuk soalan yang begitu popular ditanya iaitu soalan bersifat langsung (directly Questions). Begitu juga dengan Geografi Kertas 2.konsepsi soalan dan lain-lain.tema-tema yang dijangka penting untuk difokuskan. Ketiga-tiga bentuk soalan ini memerlukan pendekatan menjawab yang berbeza-beza. terdiri daripada 2 soalan pilihan (SAMADA dan ATAU). 1. trend soalan. akan dikemukakan 8 soalan dan calon dikehendaki pilih serta jawab 4 soalan sahaja dalam jangka masa 3 jam. gabungan beberapa tajuk atau gabungan beberapa sub-tajuk. 16 . Mulai tahun 2006. Dalam hal ini amat perlu bagi calon menganalisis soalan STPM 2000 hingga 2007 untuk melihat corak atau bentuk soalan yang ditanya . soalan nombor 3 adalah dari tajuk sistem geomorfologi manakala bagi Geografi kertas 2.aras soalan. satu sub-tajuk khusus. Jumlah markah bagi setiap soalan apabila dicampurkan wajaran-wajarannya akan bernilai 25 Markah. Bagi Geografi kertas 1. Cuba dapatkan khidmat-bantu dari guru anda. Jadi elakkan diri daripada meninggalkan mana-mana tajuk dalam sukatan. 2. 1. 2. soalan nombor 3.b atau c). tetapi sesuatu tajuk atau sub tajuk itu tidak perlu terlalu mendalam sepertimana dalam sukatan lama sebelumnya. Wajaran markah ini memberikan pandu arah yang amat berguna kepada calon untuk merancang jawapan masing-masing.

Cuba sediakan sekurang-kurangnya 6 sebab bagi soalan (b) di atas. huraikan.4.analisakan. Bahagian b) calon mestilah menjelaskan sebabsebab negara Indonesia perlu memperlahankan pertumbuhan penduduknya.1. 2. Bahagian c) = soalan bersifat aplikasi seperti cadangkan. bincangkan dll yang setaraf dengannya. (10 Markah). Cukup sekadar sebaris dua ayat sahaja bagi setiap ciri yang dinyatakan.jelaskan. urutan soalannya mungkin seperti berikut: Bahagian a) = soalan konsep/definisi/bezakan makna/apakah yang dimaksudkan dan lain-lain yang seumpamanya.terangkan. Menyatakan tidak perlu menghurai. Seterusnya calon perlu menyatakan ciri-ciri demografi negara berkenaan. Bagi soalan (c) 17 .1. Bagi menjawab soalan di atas.mengapakah dan seumpamanya. 5. Bahagian b) = Soalan huraian/penjelasan/penerangan seperti . Justeru itu amat penting untuk kita memahami bentuk.dibuat ramalan.komen.ulaskan.2.Ada tajuk yang perlu dikupas. Ia biasanya mempunyai 2 hingga 3 pecahan yang diberikan wajaran markah masing-masing. Setiap sebab mestilah dijelaskan dengan detail antara 6 hingga 7 baris bagi setiap isi yang dikemukakan.3. 2. Jika satu-satu soalan itu terdiri daripada 3 pecahan. aras dan kehendak setiap kata kunci dalam soalan. Misalnya Indonesia. Urutan soalan begini sebenarnya cuba mengukur pemikiran pelajar dari aras bawah kepada aras tinggi.dibincangkan. Setiap isi yang dihurai mestilah distruktur mengikut perenggan yang berlainan. Di antara contoh soalan langsung yang akan dibincangkan di sini adalah seperti berikut: Pilih sebuah negara di rantau Asia Pasifik. dibahaskan. Ini bermakna jika anda ada 6 isi ia mestilah dihurai dalam 6 perenggan yang berlainan. (10 Markah) b) Cadangkan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan masalah lebihan penduduk di negara berkenaan. (5 Markah) b) Jelaskan mengapa negara tersebut perlu memperlahankan kadar pertumbuhan penduduknya. Justeru itu strategi belajar calon juga mestilah pelbagai aras untuk satu-satu tajuk.1. 2.1 Soalan langsung adalah soalan yang ditanya terus tanpa melibatkan banyak rangsangan dan referent.1. Tidak boleh kita mempelajari sesuatu tajuk itu secara persembahan dan penghuraian fakta semata-mata.2.1.diulaskan.dibuat perbandingan dan sebagainya. calon perlu menamakan dahulu negara yang dipilih. a) Nyatakan ciri kependudukan (demografi) negara tersebut. 2.

Jumlah markah yang diberi bergantunglah kepada peruntukkan markah yang disediakan untuk setiap judul isi berkenaan. Apa yang penting.relevan.betul.1.pula calon juga perlu sediakan 6 cadangan yang sesuai dan setiap cadangan perlu dihurai dengan sebaik mungkin. sistem ini juga memerlukan calon membuat perenggan jawapan yang baik.6. Sistem penilaian begini mempunyai implikasi seperti berikut: a) Jangan sekali-kali mengulang isi atau mengulangi huraian. Huraian yang terlalu panjang berjela untuk satu-satu isi akan diberikan Awarded (Sudah tepu/maksima). pemarkahan akan diberikan kepada jawapan yang mempunyai kombinasi antara ISI dengan HURAIAN dan bukannya kepada isi semata-mata.1.padat bersama dengan sokongan contoh yang sesuai juga akan dianugerahkan markahnya. Fakta atau Isi mestilah diserlahkan dalam ayat pertama bagi setiap perenggan. Aspek contoh pula tidak semestinya merujuk kepada tempat semata-mata. Isi dan huraian yang berulang tidak diambil kira. Ini untuk mengelakkan berlakunya isi atau huraian yang berkemungkinan diletakkan di bawah judul isi yang sama (tindanan isi) dalam skemanya nanti. 2. b) Jangan sekali-kali terlalu mendetailkan huraian pada satu-satu isi sahaja sehingga isi yang lain amat cetek huraiannya.memenuhi kehendak soalan.7. Lazimnya markah untuk huraian lebih tinggi nilainya berbanding dengan markah untuk isi sahaja. 2. d) Selain itu. Sebutan isi yang relevan. Setiap perenggan mesti ada Fakta atau Isi (F) .betul dan tepat dengan kehendak soalan akan diberikan markahnya secara khusus manakala huraian yang baik. Formula F:H:C mestilah dipatuhi. ia boleh jadi data. Justeru itu. Ini kerana jika sesuatu isi itu misalnya diperuntukkan 2 markah maka ia hanya boleh dianugerahkan 2 markah sahaja. Dalam hal ini kualiti jawapan calon amat bergantung kepada kualiti dan kekuatan huraiannya. Diikuti oleh Huraian (H) dan Dilengkapi dengan Contoh (C). fenomena atau nama 18 . tidak lebih daripada itu. Setiap judul isi yang diberi mestilah dijelaskan sebaik mungkin dengan sokongan contoh-contoh yang konkrit dan bukannya dibiarkan dalam bentuk senarai isi (Listing) sahaja. Jika ini berlaku calon masih mempunyai lebihan satu atau dua isi yang membolehkan mereka masih mampu memperolehi markah yang maksima. Ini kerana sistem penilaian jawapan dibuat berasaskan konsep Analitikal dan Impression atau Isi/Point dengan huraian. c) Sebaik-baiknya lebihkan isi dan huraiannya menjadi 6 atau 7 isi sebagai Reserve. Misalnya jika calon ada 6 judul isi bermakna mesti ada 6 perenggan yang berasingan. (huraian tidak seimbang). Calon juga boleh mengemukan Fakta dahulu diikuti oleh Contoh kemudiannya berdasarkan contoh-contoh tersebut ia membuat Penghuraian. Jangan sekalikali menyembunyikan fakta/isi diakhir ayat pada perenggan.

Dalam hal ini ada dua jenis skala yang boleh dipilih oleh calon. Pemilihan skala yang sesuai. Misalan “Graf Bulatan Menunjukkan Min Suhu Bulanan di Cameron Highland. Skala Aritmetik diguna sekiranya bezantara data-data yang diberi tidak terlalu besar manakala Skala Geometri diguna-pakai sekiranya bezantara data-data yang diberi terlalu besar perbezaannya khususnya antara nilai maksima dengan minima.2.graf. Tajuk yang betul dan tepat. Ke dua-dua jenis skala ini berbeza daripada segi penggunaannya. Walau apapun bentuk persembahan kartografi boleh diminta oleh soalan tetapi sistem penilaiannya adalah konsisten tertumpu kepada aspek-aspek berikut: 2.2 Strategi Menjawab Soalan Kemahiran Amali. misalnya menganalisis bentuk dan trend sesuatu graf. e) Akhir sekali. Tajuk mesti ditulis. kemahiran untuk mempersembahkan data-data yang diberi oleh soalan kepada bentuk kartografi yang diminta dan kedua.sesuatu subjek misalnya bangsa. Sebagai panduan skala yang diguna mestilah ditulis/dinyatakan 19 . sistem pemarkahan begini juga tidak memerlukan Pendahuluan dan Penutup yang panjang berjela. Pendahuluan dan penutup cukup sekadar satu atau dua baris ayat sahaja sebagai pengenalan kepada apa yang diminta oleh soalan. Kerana ia tidak mempunyai apa-apa peruntukan markah kepada aspek pendahuluan atau penutup.Pada Tahun 2008”. Pertama.000 Orang atau ke dua skala Geometri yang melibatkan nilai punca kuasa dua seperti 1 CM : 100 unit Puncakuasadua . Pertama skala Aritmetik seperti 1 CM : 50. Skala yang dipilih mestilah sesuai untuk mewakili semua data dalam soalan.ciri dan lain-lain bergantunglah kepada kehendak dan situasi soalan.2. 2. Soalan kemahiran amali memerlukan calon bersedia dalam dua aspek. kemahiran untuk menganalisis mengenai apa yang dapat ditunjukkan oleh persembahan kartografinya.2. Sebaik-baiknya tajuk ditulis di ruang paling atas bagi sesebuah peta. 2. Harus diingat sekiranya anda menggunakan skala geometri anda mestilah terlebih dahulu mempunca-kuasaduakan semua data yang diberi dan terpaksa berkerja dalam unit punca kuasadua. Pada Tahun 2008”. Sesuatu tajuk yang ditulis mestilah dapat menggambarkan kaedah kartografi yang diguna serta apa yang diwakilinya.carta dan lain-lain persembahan kartografi. Pemilihan skala yang sesuai amat penting bagi memudahkan dan menghasilkan kerja-kerja plotan yang tepat dan bermutu.1. Peta Aliran Menunjukkan Migrasi Luar Bandar ke Kuala Lumpur.

4. Membuat Plotan.pensel yang pelbagai warna dan lain-lain alat yang bersesuaian. Lazimnya petunjuk di letakkan di ruangan bawah sebelah kiri graf. meramalkan kemungkinan yang boleh berlaku akibat sesuatu pola yang dapat ditunjukkan oleh graf.carta atau peta yang telah dilukis berdasarkan kemahuan soalan. Misalnya garisan bagi graf garis. 5.pemadam. Tidak cukup sekadar memberikan angka-angka perubahan. Sebahagian markahnya terletak pada aspek-aspek pentafsiran.di penjuru sebelah kanan sesuatu persembahan kartografi dan ia berada di bawah daripada tajuk.carta. bersih. Data yang diberi perlu dikira dengan menggunakan skala yang telah dipilih oleh calon dan sebaik-baiknya pengiraan tersebut ditunjukkan dalam bentuk jadual serta dihantar bersama-sama jawapan anda. rajah. lengkap dan sempurna. 2.peta dan sebagainya. merumuskan pola dan trendnya. 2.rajah.peta dan sebagainya. Tanpa petunjuk. Sebenarnya ia lebih merupakan satu bonus kepada kualiti hasil kerja calon.3. garis aliran bagi peta aliran. Ia merupakan satu nilai estetika yang diberi kepada kerja-kerja persembahan kartografi calon yang kemas. Harus diingat bahawa soalan kemahiran amali tidak semata-mata melibatkan kerja-kerja kartografi sahaja. Sekurang-kurangnya ia mesti ada sebuah Kalkulator. Menyediakan petunjuk.pembaris. ketepatan plotan atau tandaan mengikut skala yang diguna dan juga kesan-nampak (Visual effect). bulatan bagi carta pai. Justeru ia mesti disediakan. Setiap ulasan data mestilah disokong dengan alasan atau sebab-sebab yang relevan dan menasabah.rajah. Dalam hal ini sebab dan alasan boleh diambil daripada 20 . Petunjuk amat penting sebagai indikator yang diguna untuk mentafsir sesuatu persembahan kartografi. jangka sudut.ramalan dan lain-lain yang berkaitan dengan bahagian amali yang ditunjukkan. Kebersihan dan kesempurnaan.2. Pengiraan nilai terhadap data yang diberi oleh soalan. satu set geometri yang dalamnya mengandungi jangka lukis. persembahan kartografi yang dibuat adalah tidak lengkap. Merujuk kepada apa yang dapat anda persembahkan. carta. naikturun data dan sebagainya yang hanya melibatkan unsur kuantitatif sahaja. menyatakan peratus.6. Penilaian pada aspek plotan amat bergantung kepada sejauhmana anda dapat menyiapkannya.2. Seperkara yang mesti diingatkan apabila calon bersedia untuk menjawab soalan kemahiran amali ialah ia mesti membawa kelengkapan alat tulis yang secukupnya.cantik.analisis. Misalnya anda boleh menggunakan warna yang berbeza asalkan ia tidak menyalahi teknik-teknik kartografi. lorekan bagi peta koroples dan sebagainya. Justeru plotan harus dibuat dengan teliti dan jelas.2. Pengalaman pemeriksaan yang lalu membuktikan calon hanya berupaya menghasilkan persembahan kartografi yang baik tetapi amat lemah dalam bahagian menganalisis graf.2. calon tidak boleh mengulas data semata-mata. 2. Apabila menjawab soalan analisis. 2. palang/turus bagi graf bar.

Konsep Lapangan. sebuah kawasan pembalakan. Konsep kawasan lapangan ini adalah spesifik dan kecil keluasannya. sebuah kawasan industeri. Konsep Lokaliti. Aktiviti ekonomi yang dikaji juga tidak boleh banyak. Apabila calon menjawab soalan kajian luar ini. kesan rumah hijau. Misalnya jika calon menggunakan konsep pemanasan global.pengentahuan geografi yang telahpun calon pelajari khususnya di bilik darjah. sebuah mukim. Kawasan yang dikaji atau kawasan lapangan adalah merujuk kepada satu kawasan sahaja dan ia tidak boleh menyebutkan banyak kawasan atau merata-rata tempat.3. 2. Amat penting bagi setiap isi yang dikemukakan dan dihuraikan dalam soalan kajian luar ini mestilah bersifat LOKALITI (merujuk kepada tempat yang dikaji). Dalam konteks ini calon mestilah pandai memilih jenis aktiviti ekonomi yang paling banyak membawa kesan negatif kepada alam sekitar setempat yang telah dikajinya. 21 . Umpamanya jika calon memilih aktiviti perindustrian maka segala perbincangan jawapan mestilah berkait dan relevan dengan aktiviti perindustrian sahaja. Tidak boleh melompat kepada aktiviti ekonomi lain. 2.3 Strategi Menjawab Soalan Kajian Luar. nama hotel dan lainlain ciri persekitaran setempat yang menunjukkan fenomena geografi tempatan. kawasan kajian tersebut mestilah dinamakan dengan jelas.3. seseorang calon seharusnya memahami Tiga konsep berikut: 2. sebuah daerah dan lain-lain kawasan yang mikro saiznya yang boleh mencerminkan kemampuan pelajar/calon membuat kajian dalam jangkamasa yang terhad.3. Ia perlu merujuk kepada satu jenis sahaja. Setiap tahun soalannya sentiasa dikemukakan. nama sungai. Bagi menjawab soalan kajian luar atau kajian lapangan. 2. Umpamanya adalah amat mustahil seseorang calon itu boleh mengkaji secara kajian luar di seluruh negeri atau seluruh negara. satu kawasan perlombongan. satu kawasan pelancongan. kawasan petempatan seperti satu rancangan Felda. Satu Jenis Aktiviti Ekonomi. Saiz kawasan lapangan yang boleh diterima seperti di sebuah kawasan taman perumahan.sebuah kampung. nama kilang. Justeru itu unsur-unsur kuatitatif mestilah digabungjalinkan dengan unsur kualitatif semasa calon menjawab soalan yang berkaitan dengan analisa ini. sebuah estet/ladang. 1. 2.3. Ia boleh dibuktikan dengan nama-nama tempat.tepat dan lengkap. Soalan kajian luar merupakan soalan yang popular ditanya.

5. 2. Dalam Daerah Gua Musang. 4. Tajuk kajian mesti mengandungi apakah jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan dimana ia dikaji. Calon juga boleh menceritakan secara ringkas lokasi/kedudukan kawasan yang dikajinya. Banjir sungai (akibat 22 . elemen ekologi. Misalnya jika calon mengkaji aktiviti pembalakan adalah tidak relevan jika ia menghuraikan kesan terhadap pencemaran bau!. kaedah kajian dan peralatan yang Di antara kaedah yang sesuai disebut dalam kajian di atas ialah seperti kaedah pemerhatian dan pencerapan. Sebelum calon menulis jawapan yang berkaitan dengan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar.elemen hidrologi dan juga elemen atmosfera setempat akibat aktiviti pembalakan yang telah dijalankan di Dabong ini. borang soal-selidik dan lain-lain yang bersesuaian. b) Menyatakan Objektif Kajian: Tujuan kajian luar dibuat mestilah disebut dengan jelas. Alatanya pula seperti alat tulis. c) Menyatakan digunakan. Semasa calon menghuraikan jawapan bagi kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar ia mestilah pandai memilih kesan-kesan yan relevan dengan aktiviti ekonomi yang dikajinya itu. Misalan “ Kajian saya ialah terhadap aktiviti Pembalakan di Dabong. Di antara kesan-kesan umum yang boleh disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang dikaji ialah seperti. Perubahan terhadap landskap fizikal.penipisan lapisan ozon sebagai satu isi jawapan untuk menjawab soalan kesan negatif persekitaran ia sama sekali tidak boleh diterima. Kerana ke tiga-tiga fenomena/kesan tersebut tidak merujuk kepada kesan di lokasi kawasan yang dikaji dan ia amat luas(Global) iaitu seluruh dunia sedangkan calon tidak mengkaji seluruh dunia!. kaedah temubual/soal selidik dan juga kaedah pengukuran. kamera. sesuatu jawapan kajian luar seharusnya dimulakan dengan perkaraperkara berikut: a) Menyatakan Tajuk Kajian. Misalan “ Tujuan kajian saya ialah untuk mengenalpasti kesan-kesan persekitaran samada ke atas elemen geomorfologi. Hakisan tanah dan tanah runtuh. Sepatutnya konsep tersebut digantikan dengan istilah Pemanasan Setempat di kawasan yang dikajinya. Kelantan”. Seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang wajar diambil bagi mengurangkan kesan-kesan negatif tersebut”.3.

Justeru itu apa yang penting ialah pelajar perlu rajin membuat latihan menjawab soalan khususnya aspek pengembangan isi dengan panduan yang telah diberikan. mengadakan kumpulan perbincangan bagi memantapkan lagi ilmunya dan akhir sekali bertawakkallah kepada yang ESA.0 RUMUSAN Berdasarkan perbincangan di atas. Seperti tindakan menyaman. Kaedah MJK (Kaedah Mudah Jawab Soalan Konsep) 1. membina sistem perparitan. jawapannya mesti mengandungi ke tiga-tiga elemen berikut. memperbanyakkan bacaan demi memperluaskan pengentahuan geografikalnya. memperdalamkan semula sungai. Seboleh mungkin bukti/dapatan ini mestilah disebut agar jawapan anda kukuh dan benar-benar mencerminkan kajian luar. Ke dua. menapis asap dan lainlain yang boleh difikirkan bersesuaian dengan jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan kesan negatif yang diakibatkan olehnya.0 Pengenalan.Sebenarnya kecermerlangan (Prinsipal A) boleh digenggam oleh pelajar. Harus diingat apabila calon menghuraikan kesan-kesan negatif ini ia mestilah disokong dengan dapatandapatan daripada kajiannya. 6. kesan pemanasan setempat/iklim mikro. Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain yang berkaitan dengannya. misalnya oleh Majlis daerah. Ke tiga.dasar yang semakin cetek) dan banjir kilat. 3. kempen cintailah sungai kita. langkah kempen kesedaran dan kerjasama masyarakat setempat seperti gotong royong pembersihan sungai. Huraian terhadap kesan tidak boleh secara umum sahaja. Persepsi Geografi masa kini bukan lagi sesukar masa dahulu. Saya yakin anda akan berjaya dengan cemerlang dan gemilang. Pertama. Pengalaman penulis sebagai pengajar membuktikan bahawa kelemahan utama pelajar ialah tidak boleh menbuat huraian (elebration) yang baik walaupun mampu mengemukakan isi/fakta yang bernas dan tepat. jelas menunjukkan bahawa sistem penilaian yang diguna dalam Geografi Kertas 1 dan 2 STPM amat menguntungkan pelajar. merawat sisa. 23 . Sebenarnya pelajar mudah memperolehi markah jika betul kaedahnya. ia mestilah bersifat lokaliti. Apabila calon menjawab bahagian cadangan mengatasi kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar.denda (kompaun). langkah pengurusan seperti menanam semula hutan.. Ketiga-tiga aspek ini mestilah ditulis dalam jawapan anda. dan juga kerosakan ekosistem daratan dan akuatik seperti kemusnahan spesis dan habitat. Pencemaran udara dan bau. penghijauan kawasan sekitar dan lain-lain cadangan yang boleh meningkatkan kesedaran masyarakat agar peka kepada kesan persekitaran yang telah dibincangkan itu. Pencemaran air. jika menghuraikan kesan hakisan tanah ia mungkin boleh dibuktikan dengan kesan-kesan gegalur yang terdapat disekitarnya. langkah perundangan dan akta. Sebagai contohnya jika calon menghuraikan kesan pencemaran air sungai ia mestilah menyatakan nama sungai yang terlibat. menyitar terhadap mana-mana pihak yang bertanggungjawab menimbulkan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar tersebut oleh pihak-pihak berwajib di sesuatu tempat.

Walaupun hanya membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah. Untuk membuktikan kekerapan soalan tersebut di bawah ini diperturunkan jumlah soalan bentuk tersebut untuk renungan para pembaca. [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? [5m] Kertas 1Tahun 2007.Oleh itu.0 Mengapa kaedah ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Geografi STPM. ianya boleh membantu pelajar mendapat markah yang lebih baik. untuk menjawab soalan ini jawapan seharusnya berdasarkan maksud secara ringkas dan tepat sesuatu perkara atau keadaan tertentu. • Soalan 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk? 24 . Oleh itu. Soalan tersebut ialah : Kertas 1Tahun 2006. Biasanya merupakan soalan bahagian (a) untuk mana-mana 8 soalan yang dikemukakan dalam kertas peperiksaan sama ada kertas 1 dan 2. • • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? [4m] Soalan 2(a) Jelaskan secara ringkas konsep hanyutan benua.Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang kaedah mudah jawab soalan bentuk konsep ini adalah lebih baik untuk diperjelaskan maksud perkataan konsep itu sendiri. [5m] Soalan 5 (a) Takrifkan tekanan udara. Soalan konsep merupakan soalan yang membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah dalam peperiksaan STPM. Bagi kertas 1 tahun 2006 sebanyak 4 soalan dan 2007 sebanyak 5 soalan merupakan bentuk soalan konsep. 2. Dalam Kamus Dewan perkataan konsep bermaksud pengertian am atau idea yang berdasarkan sesuatu. bilangan bentuk soalan konsep ini merupakan bentuk yang acapkali ditanya dalam kertas peperiksaan STPM.

[5m] Soalan ini kerap kali sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat . Markah yang diperolehi antara 1 atau 2 sahaja. Acap kali calon menjawab dengan panjang lebar meliputi beberapa perenggan dan terlalu umum. Soalan tersebut ialah : Kertas 2 Tahun 2006. 3. malahan ada yang tidak mendapat markah lansung. 25 .0 Apa yang dimaksudkan dengan kaedah MJK.[5m] • • • • Soalan 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemendapan sungai? [5m] Soalan 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil pantai seimbang? [5m] Soalan 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera ? [5m] Soalan 5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5m] Begitu juga bagi kertas 2 tahun 2006 sebanyak 2 soalan dan 2007 sebanyak 3 soalan merupakan bentuk soalan konsep. • • Soalan 2(a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani? [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? [5m] Kertas 2 Tahun 2007 • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan migrasi antarabangsa ? [3m] Soalan 2(a)Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertumbuhan penduduk [5m] Soalan 5(a) Takrifkan transformasi desa.

Kaedah ABS bermaksud A untuk apa. 3.4 Kaedah ACC. Tidak dapat dinafikan kaedah MJK dapat membantu para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memudahkan para pelajar memahami dan menjawab dengan tepat akan soalan tersebut.3 Kaedah ABK. sama seperti dua kaedah di atas dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. ‘Contoh ‘ dalam konteks kaedah ini. B untuk bagaimana dan S untuk sebab. B untuk bagaimana dan C untuk contoh. Bagi memudahkan pemahaman para guru dan pelajar tentang perkataan ‘Apa’ ‘Bagaimana’.dah 3. ‘Contoh’. Oleh itu. ketiga-tiga aspek ini perlu disentuh.1 Kaedah ABC. 3. ABS dan ABK serta ACC.2 Kaedah ABS. Manakala ‘ Bagaimana’ pula bermaksud dengan cara apa perkara dan kejadian itu berlaku mengikut proses tertentu dan bertepatan dengan kehendak sesuatu perkara dalam soalan yang ditanya. bagaimana dan sebab untuk mendapat markah yang baik. C untuk Ciri dan C untuk Contoh. B untuk Bagaimana dan K untuk Kesan Oleh itu. Sebenarnya terdapat tiga kaedah MJK yang boleh diamalkan. dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa.Oleh itu untuk mendapat markah penuh . 3. ‘Kesan’ dan ‘ Sebab’ serta ‘Ciri akan diperjelaskan maksudnya di ruangan ini. Kaedah ACC bermaksud A untuk Apa. Kaedah ABK bermaksud A untuk Apa.Empat kaedah mudah jawab soalan konsep itu ialah kaedah ABC. membawa maksud contoh dari segi lokasi dan jenis sesuatu perkara atau kejadian itu. Kaedah ABC bermaksud A untuk apa.Berdasarkan dua sebab di atas iaitu merupakan soalan yang acapkali ditanya dan sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. Kaedah ini membolehkan pelajar memahami dengan lebih mudah dan mendapat markah penuh. bagiamana dan kesan. Oleh itu dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. Perkataan ‘Sebab’ pula 26 . Selain itu. Sebenarnya ‘Apa’ dalam konteks kaedah ini membawa maksud apa yang ditanya tentang sesuatu perkara atau kejadian itu secara tepat. bagaimana dan contoh untuk mendapat markah penuh.

Contoh : kesotan tanih. tanah runtuh dan gelangsaran. pengoksidan dan pengkarbonan. suhu dan Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim. Contoh : proses larutan. Bagaimana : secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. perkataan ‘ kesan’ merupakan akibat yang terjadi jika sesuatu perkara atau kejadian itu berlaku secara berleluasa dan berlebihan daripada kedaan yang sepatutnya berlaku. 4. 27 .0 Contoh. Huraiannya. Akhir sekali. Luluhawa kimia bermaksud proses pereputan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat secara insitu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia. matahari. Di sini akan diperjelaskan beberapa contoh untuk memudahkan pemahaman pelajar untuk menjawab soalan berbentuk konsep.membawa maksud sebab berlakunya sesuatu perkara atau kejadian itu yang mana menyebabkan berlakunya sesuatu proses tertentu.1 Kaedah MJK – ABC.2 Kaedah MJK – ABS. Apa : proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pergerakan ke bawah cerun. Huraiannya. Apa : proses perebutan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat.Contoh Jawapan Mengikut Kaedah MJK. 4. 4. tanah runtuh dan gelangsaran. Pergerakan jisim bermaksud proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pengerakan ke bawah cerun secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan.Contoh kesotan tanih. Bagaimana : secara insistu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan. suhu dan matahari contoh proses larutan. pengoksidan dan pengkarbonan.

Apa : Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Apa : Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. Bagaimana : Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi.Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan jerebu. 28 .Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir bandar yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan. Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi. 4.3 Kaedah MJK – ABK. Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Sebab : Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi. Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Bagaimana : Sebab : Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir Bandar. Huraiannya. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan Pulau Haba. Huraiannya. yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan.

Contoh 1

: Apakah yang anda tahu berkaitan dengan putaran bumi. Putaran bumi bermaksud bumi berputar pada paksinya sendiri dengan

kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Huraiannya, Apa Bagaimana : bumi berputar pada paksinya sendiri. selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Kesan : Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan peredaran bumi. : dengan kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur

Peredaran bumi bermaksud bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Huraiannya, Apa : bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur. yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Kesannya : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang. Bagimana : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang.

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

29

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang berada di dalam alam sekitar fizikal yang berguna dan bermanfaat bagi memenuhi keperluan atau kehendak manusia yang hidup di dalamnya. Huraiannya, Apa Ciri Contoh : : : 4.4 Kaedah ACC. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan bandaraya global. Bandaraya global bermaksud bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi yang bertaraf global, pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan NewYork dan Paris. Huraiannya, Apa Ciri Contoh Contoh 2 : bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi bertaraf global. : pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan antarabangsa,mercu tanda global. : contohnya London, Tokyo, New York dan Paris : Apakah yang anda faham tentang pembangunan. antarabangsa,mercu tanda global,contohnya London, Tokyo, Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbahaui dan tidak boleh diperbaharui.

Pembangunan ialah satu proses perubahan daripada tradisioal kepada moden melibatkan perubahan demografi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik disebabkan Huraiannya, Apa Ciri Sebab : perubahan daripada tradisioal kepada moden. : perubahan domegrafi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik. : peninkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan pekapita, meningkatnya kadar celik huruf. peningkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan perkapita, meningkatnya kadar celik huruf.

30

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui seperti air, hutan, gas asli dan bijih timah. Huraiannya, Apa Ciri Contoh 5.0 : : : Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. air, hutan , gas asli dan bijih timah.

Bagaimana para guru dan pelajar boleh membuat pilihan atau menentukan

sama ada menggunakan ABC, ABS dan ABK. 5.1 Cara menentukan penggunaan ABC. ABC, secara mudah amat sesuai digunakan untuk soalan konsep yang melibatkan soalan berkaitan proses yang berlaku terhadap sesuau kejadian atau perkara . Misalnya pada contoh di atas melibatkan proses luluhawa kimia, pergerakan jirim dan bandar raya global. 5.2 Cara menentukan penggunaan ABS. Manakala ABS pula merupakan kejadian atau fenomena yang melibatkan berlakunya campur tangan aktiviti manusia, kebanyakannya berpunca daripada aktiviti manusia dan sedikit sebanyak juga berpunca daripada faktor semula jadi.Misalnya fenomena jerebu dan pulau haba serta pembangunan.

5.3 Cara menentukan penggunaan ABK.

31

Manakala, ABK amat sesuai untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kejadian atau bahan semula jadi dan membawa kesan kepada manusia di bumi dalam melakukan aktiviti bagi meneruskan kelangsungan hidup. Contoh kejadian putaran bumi, peredaran bumi dan sumber alam. 5.4 Cara menentukan penggunaan ACC. Akhir sekali kaedah ACC. Kaedah ini ada keistimewaannya iaitu hanya digunakkan untuk menjawan soalan konsep dalam Geografi kertas 2.

6.0

Kesimpulannya. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat .

Dengan adanya panduan ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar menjawab soalan berbentuk konsep ini dan akan mendapat merkah yang lebih cemerlang dalam mata pelajaran Geografi STPM.

32

TEMA 1 : SISTEM BUMI 1. a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. (5 markah) (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut. (4 markah) 33 .

terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. Jangkamasa pancaran (berkaitan dengan panjang waktu siang mengikut musim) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lembap.Misalnya pada 22 Disember matahari lebih hampir dengan garisan Jadi tetapi pada 21 Jun. matahari lebih hampir dengan garisan Sartan manakala pada 21 Mac dan 22 September lebih hampir dengan garisan Khatulistiwa. Kecondongan paksi bumi ialah 23 ½˚ dari garisan yang tegak pada rataan Londar-menyebabkan terdapat perbezaan keamatan tenaga solar yang diterima oleh kedua-dua kawasan. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. (5 markah) -Tenaga ialah keupayaan melakukan sesuatu kerja/aktiviti atau kemampuan untuk mewujudkan perubahan terhadap jirim (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut.b) Dengan bantuan gambarajah. Kecondongan pancaran (pancaran tegak atau pancaran serong) 4. b) Dengan bantuan gambarajah.(8 markah) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lempab. kinetik. bahang/radiasi.(8 markah) -Lukis gambarajah yang sesuai untuk membantu huraian 1. kimia.00 pagi) dan hujan 34 . (4 markah) -Bentuk-bentuk tenaga . terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. (8 markah) Perlu kaitkan antara keamatan tenaga solar dengan ciri-ciri tumbuhan di tropika kefahaman dan penjelasan .tenaga haba. elektrik dan magnet. sejatan dan kelembapan yang tinggi (80% pada jam 9.Oleh kerana kawasan tropika menerima tenaga solar yang banyak (sebahagiannya telah dibalikkan oleh awan yang tebal) menyebabkan suhu di tropika lembap tidak kurang 25˚C. 3. 2. keupayaan. Jarak matahari(beza ikut musim).

tahunan yang lebat sepanjang tahun melebihi 2000mm setahun – hutan hujan tropika (hutan malar hijau) – mempengaruhi kadar keamatan yang diterima dan seterusnya mempengaruhi ciri-ciri tumbuhan. Kesan

1.

Pokok-pokok besar yang berdaun hijau sepanjang tahun menyebabkan cahaya matahari cuma sampai ke beberapa tompok kecil di dalam hutan dan ini pun dalam beberapa jam sahaja setiap hari. Intensiti cahaya yang diterima oleh silara pokok yang tinggi. Keadaan demikian rupa tidak memungkinkan pertumbuhan pokok rendah di kawasan tropika. Sebaliknya pokok-pokok sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini menyebabkan pokok-pokoknya berbatang lurus dan bercabang-cabang di bahagian atasnya. Keamatan cahaya matahari yang diterima oleh lantai hutan adalah rendah berbanding dengan jumlah yang sampai ke silara. Di sebahagian besarnya keamatan cahaya tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan tumbuhan di lantai hutan. Kawasan yang menerima cahaya matahari akan ditumbuhi anakanak pokok dari lapisan A,B, dan C. (pokok-pokok besar mungkin tumbang di tengah-tengah hutan dan melalui ruang inilah cahaya matahari sampai ke lantai hutan). Anak-anak benih tumbuh setinggi beberapa cm sahaja setahun. Pertumbuhan pesat hanya berlaku apabila hutan ditebang dan dibersihkan dan menghasilkan belukar. Pokok liana terpaksa bergantung kepada tumbuhan lain supaya tenaga cahaya matahari dapat dicapai. Pokok liana kecil boleh hidup dalam keadaan yang gelap atau teduh tetapi apabila sudah besar ia memerlukan cahaya. Pokok-pokok saprofit dapat menyesuaikan diri dengan kadar keamatan tenaga solar yang rendah dengan hidup di habitat yang gelap, kerana ia tidak mengandungi klorofil. Ia dapat makan dari bahan reput atau humus dalam tanih. Hutan di sekitar sungai yang besar adalah tebal dan sukar ditembusi kerana lantai hutan ditumbuhi dengan pelbagai jenis hutan pokok renek dan pokokpokok yang rendah yang tidak jauh bezanya daripada belukar. Berbeza dengan lantai hutan yang jauh dari sungai, lantai hutan di sekitar sungai menerima cahaya matahari setiap hari

2.

3.

4.

5.

2.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) (b) Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan Litosfera. (10 markah) (c) Terangkan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah)

35

Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) Sistem ialah satu set himpunan objek atau angkubah-angkubah yang berada dalam satu sempadan arbitari yang berinterkasi antara angkubah kerana sifatnya yang saling berkaitan. b)Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan litosfera. (10 markah) 1. Biosfera – bahangan matahari diterima oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis--membekalkan tenaga kepada haiwan dan manusia (vitamin D) 2. Hidrosfera – panaskan badan air – sejatan- bentuk awan sumbangkan kerpasan- air larian permukaan masuk semula ke hidrosfera 3. Litosfera – bahang matahari membantu kepada proses luluhawa kimia, pereputan dan penguraian batuan bagi pembentukan tanih. Pereputan dan penguraian fosil flora dan fauna membekal tanih yang subur kepada litosfera. c) Jelaskan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah) 1. Tenaga bahangan memanaskan badan air 2. Wujud tenaga haba dalam badan air dan terpeluwap. 3. Sejatan berlaku pada badan air dan wap air menaik, pergerakan ini mewujudkan tenaga kinetik. 4. Haba pendam dalam udara mengurai wap air untuk terus naik. 5. Membentuk awan dan menurunkan kerpasan turun ke bumi oleh tenaga kinetik

3. a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) b) Tunjukkan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) c) Jelaskan kesan-kesan terhadap system geomorfologi apabila bumi dikatakan

36

menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) 1. perbezaan dari segi punca tenaga:- tenaga endogenik berasal dari dalam bumi/kerak bumi manakala tenaga eksogenik berasal dari luar bumi/tenaga matahari. perbezaan contoh tenaga:- tenaga endogenik seperti tenaga seismik(gempa bumi), tenaga volkanik (gempa bumi), tenaga atomik seperti daripada galian plutonium, uranium dll. Tenaga eksogenik adalah tenaga matahari yang boleh bertukar menjadi tenaga keupayaan, kinetik, kimia dll. Tenaga eksogenik/matahari amat penting untuk menggerakkan seluruh sistem bumi sama ada system geomorfologi, sistem atmosfera, hidrologi dan juga ekologi. Manakala tenaga endogenik amat penting untuk menghidupkan system dalam bumi/aktiviti ignius jalar dalam dan juga jalar luar.

2.

3.

b) Huraikan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) Tenaga eksogenik/tenaga matahari adalah amat penting untuk menggerakkan seluruh operasi sistem-sistem bumi. 1. Luluhawa berlaku (kimia/fizikal) – kesemuanya memerlukan suhu yang tinggi/tenaga haba yang cukup untuk beroperasi. Misalnya, luluhawa kimia memerlukan suhu asas 10˚C untuk bertindakbalas menguraikan batuan.Manakala luluhawa fizikal memerlukan kepanasan yang terik untuk mengembangkan mineral batuan. Proses hakisan dan pergerakan jisim – Misalnya dalam proses hakisan glasier, proses ini boleh berlaku apabila mempunyai tenaga haba yang cukup untuk mencairkan salji.Bahang matahari akan mencairkan salji. Apabila sajli mencair, barulah ia boleh menggerakkan segala bahan hakisan menuruni lurah0lurah. Proses sejatpeluhan dalam system hidrologi. Sejatan dari permukaan air, sejatan dari lembapan tanih dan perpeluhan dari tumbuh-tumbuhan tidak akan terjadi jika tidak mempunyai tenaga haba matahari yang cukup. Oleh itu, ia mempengaruhi turunnya hujan. Membolehkan angin bertiup dalam sistem atmosfera. An gin akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Untuk enghasilkan perbezaan tekanan ini, mestilah wujud perbezaan suhu/perbezaan haba antara dua tempat. Membolehkan tumbuh-tumbuhan membuat makanan dalam sistem ekologi.Tenaga matahari yang cukup membolehkan proses fotosintesis berlaku. Begitu juga organisma-organisma lain yang memerlukan tenaga matahari untuk

2.

3.

4.

5.

37

pelbagai proses seperti proses perpeluhan/respirasi, tumbesaran dan sebagainya. c) Jelaskan kesan-kesan terhadap sistem geomorfologi apabila bumi dikatakan menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Sistem bumi menerima lebihan tenaga eksogenik disebabkan aktiviti manusia-kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon. Kesan-kesan:1. Fenomena penggurunan-saiz kawasan gurun menjadi semakin besar akibat cuaca dan persekitaran di kawasan gurun yang semakin kering-kontang, tandusgersang. Proses-proses luluhawa fizikal serta hakisan layangan angina semakin dominan-contoh, Gurun Sahel dan Kalahari di Afrika sedang mengalami proses perluasan yang hebat. Pencairan ais di kawasan-kawasan kutub.Misalnya litupan ais Antartika dan Greenland-menyebabkan kenaikan aras laut serta risiko yang rendah menjadi tenggelam. Menggiatkan proses hakisan glasier dan runtuhan salji di kawasan pergunungan tinggi-kerana litupan ais dan salji akan mengalami pencairan yang hebat.

2.

3.

4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba atmosfera. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) Suatu konsep keseimbangan yang merujuk kepada radiasi matahari yang datang dan diterima oleh atmosfera dan bumi berbanding dengan radiasi keluar yang diserakkan atau dibalikkan dan juga dikenali sebagai imbangan haba. b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) 1. 2. 3. 4. 5. Input radiasi gelombang panjang dan output radiasi gelombang panjang. Halaju insolasi dan biasan. Pantulan atau albedo Peningkatan albedo dan pantulan radiasi gelombang pendek. Insolasi dan proses penyerakan.

c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba

38

Kegiatan perkilangan Proses pembandaran kawasan Bandar Penggunaan kenderaan bermotor Pembukaan kawasan hutan Pembakaran sampah dan hutan 6.atmosfera. 5. 3. wap air. 8.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. 7. 3. 4. 2. (5 markah) 1. 4. (10 markah) 1. (5 markah) b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. Jarak dari matahari dengan bumi (150 juta km) – jarak -peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian solstis dan ekuinoks semasa perihelion dan afehelion Elektromagnet mengikut kitaran tompok matahari (tempoh 11 tahun setiap kitaran) Tompok matahari (sunspot) – lebih banyak tenaga Pemantulan – di lapisan atas atmosfera dan pemantulan oleh awan Penyerakan olehzarah yang halus seperti molikul gas. debu. habuk dan hablur ais – menyerakkan sinaran matahari Penyerapan – zarah wap air. 39 . 6. a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. 5.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. gas-gas. Pembinaan kemudahan jalan pengangkutan 5. habuk dan debu menyerap kira-kira 15% daripada jumlah sinaran Albedo – keputihan atau kecerahan sesuatu permukaan (yang lebih cerah akan memantulkan jumlah sinaran yang tinggi) Gambarajah yang sesuai juga boleh disertakan 2. udara.

5. getah.a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. membolehkan pokok subur dan tidak berkulat Mengeringkan sisa-sisa pertanian. 6. belukar atau rumput boleh dibakar untuk membersihkan lading dan dijadikan baja (kebenaran JAS) 4. Kenalpasti ciri-ciri tropika lembap–panas lembap dan hujan sepanjang tahun Keamatan tenaga matahari yang tinggi dan sepanjang tahun-pertanian sepanjang tahun Jumlah tenaga matahari yang banyak mempengaruhi pelbagai jenis tanaman ditanam dan menghasilkan produktiviti sepanjang masa (kelapa sawit. 3. 4. (10 markah) 40 . 5. 3. pokok. nanas dll) Peranan tenaga matahari dalam mempengaruhi kebanyakan kitar (air. (10 markah) c) Bincangkan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. air dan tumbuh-tumbuhan) dan bentuk (topografi) – hadap matahari atau terlindung c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) 1. Putaran bumi mewujudkan siang dan malam Peredaran bumi mengelilingi matahari yang mewujudkan kejadian musim mengikut kedudukan garis lintang Kecondongan pancaran matahari Ketebalan atmosfera (bandingan antara kawasan gurun dan tropika lembap) Perbezaan permukaan dari segi jenis (daratan. 2. setrusnya ia mempengaruhi proses-proses geografi fizikal di kawasan tropika lembap yang sesuai untuk pertanian Sejatpeluhan membolehkan tanaman tidak mengalami lebihan air yang melampau. 2. 6. dll) dan seterusnya mempengaruhi kegiatan pertanian.b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) 1. nutrient.

khatulistiwa-pertanian sepanjang masa 2. (6 markah) c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. 4. (10 markah) 1. (6 markah) b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. Pembalakan-penebangan pokok pada musim dingin-getah pokok beku 3. (10 markah) 1. b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. (5 markah) Bahangan suria-bahangan matahari iaitu punca tenaga haba dalam bentuk sinaran gelombang elektromagnet pendek dan cahaya. Bumi mengelilinggi matahari-memerlukan 365 ¼ hari untuk melengkapkan satu orbit Pergerakan bumi di atas paksi Kecondongan paksi bumi Sifat bumi berbentuk sfera c) Huraikan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. Lain-lain-aktiviti/perlombongan/sosial 7. 2. 3. Pertanian-kawasan sederhana kegiatan menanam dijalankan pada musim panas/hari bebas fros. 41 . Perikanan-perbezaan-di tropika sepanjang tahun-kawasan sederhana aktif musim panas 5. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. Pengangkutan-darat.air dan udara 6.Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) Kedudukan matahari adalah tegak di kawasan khatulistiwa yang menyebabkan panjang siang dan malam adalah sama panjang di seluruh dunia. (5 markah) (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. Pelancongan-tumpuan kawasan tropika.a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi.contoh-pelancong dari kawasan sederhana dunia-contoh 4.

partikel/habuk. 3. 2. 4.wap air/awan/hablur ais. 5. a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) b) Huraikan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. 3. (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. 2. 2. 2. dll.C dan D Tumbuhan menumpang-parasit Tumbuhan menjalar dan melilit Ciri daun/batang/silara 8. 3. Bukti pelayaran mengelilingi bumi Bukti daripada kedudukan kaki langit yang melengkung Terbit dan terbenamnya matahari Bukti satelit 42 . 5.Bahangan bumi-bahangan terrestrial hasil pembalikan haba bumi yang diserap dari matahari dalam bentuk gelombang electromagnet yang panjang.B.molekul gas. Pembalikan oleh awan yang berbeza ketebalan. b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. manik air.ozon. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) 1. 3. Diserap oleh atmosfera seperti gas CO2. Penyerakan bahangan matahari oleh partikel habuk. (8 markah) 1. Malar hijau-fotosintesis Kepadatan/kepelbagaian jenis dan sepsis Susun lapis tumbuhan A. (10 markah) c) Jelaskan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. Proses luluhawa-kimia/fizikal Proses pergerakan jisim Proses hakisan Proses pengangkutan Proses pemendapan c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. 6. (6 markah) 1. (6 markah) 1. 4. 4.

Pembalakan 5. Perindustrian 7. (10 markah) 1. Bentuk bumi b) Jelaskan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang.Gambarajah 4 musim.a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) b) Berdasarkan suatu gambarajah. Pertanian 2. 2 3. (10 markah) c) Bandingkan bagaimana kejadian musim mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana. (10 markah) 1. (10 markah) 1.kawasan kutub Radiasi mengalami pelbagai proses sebelum sampai ke permukaan bumi c) Huraikan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. Perikanan 6. Perlombongan 3. b) Dengan bantuan gambarajah. Jarak bumi dengan matahari Luas permukaan bumi yang berbeza di kawasan garis lintang berbeza-zon khatulistiwa. Pelancongan 4. jelaskan kejadian 4 musim .siang dan malam yang tidak sama panjang 43 . Melihat kapal di laut 6. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) Solstis-Suatu keadaan di mana matahari tengahari tegak di atas kepala di Garisan Sartan (23 1/2˚U) pada 21 Jun dan di Garisan Jadi (23 1/2˚S) pada 22 Disember menyebabkan siang dan malam yang tidak sama panjang di kawasan-kawasan beriklim sederhana kecuali di kawasan Khatulistiwa. huraikan kejadian musim berlaku.5. Pengangkutan 9. kawasan latitud 36˚U dan 36˚S.

di kawasan sederhana dunia.2. 3.Peredaran bumi mengelilinggi matahari-365 ¼ hari untuk melengkapkan satu peredaran 3.Kedudukan matahari di Garisan Sartan (Solstis Musim Panas) atau Jadi (Solstis Musim Sejuk) .(a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’. Kejadian ekuinoks dan solstis iaitu . (10 markah) Pertanian di kawasn tropika dan kawasan sederhana dibezakan dengan melihat aspekaspek berikut: 1.perihelion .152 juta km . (7 markah) (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. 4. (8 markah) (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. 5.Penerimaan haba yang berbeza dalam keadaan jarak bumi yang berbeza dari matahari . Jangkamasa penanaman-sepanjang masa/ikut musim Jenis pertanian Kawasan pertanian Fungsi pertanian sama ada untuk sara diri atau dagangan Keluasan/saiz tanaman 10.afelion .kedudukan matahari tegak di Khatulistiwa . 2.Putaran bumi di atas paksi yang condong 23 1/2˚ daripada satah tegak-ada tempat yang menerima lebih pada masa tertentu 4.147 juta km c) Bagaimanakah iklim yang berbeza mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana. (7 markah) 44 . 5. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’.Penerimaan haba di kawasan kutub yang berbeza.

3. Perubahan ketinggian matahari tengah hari dilangit. 3. di kawasan sederhana dunia. (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. Siang dan malam yang tidak sama panjang kecuali di khatulistiwa.terganggu Pengangkutan. Soalan 1 45 . 6. Berlaku kejadian musim panas. Siang lebih panjang daripada malam di hemisfera utara Malam lebih panjang daripada siang di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Jun di Garisan Selatan Hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. Pembalakan –musim sejuk. 4. (8 markah) Kesan kejadian soltis ialah: 1. 5.terjejas Tema 2 : Sistem Geogmorfologi. (10 markah) Pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. Berlaku kejadian musim sejuk . 3. 4. 3. 2. Malam lebih panjang daripada siang di hemisfera utara Siang lebih panjang daripada malam di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Dis di Garisan Jadi Hamisfera utara mengalami musim sejuk dan hamisfera selatan mengalami musim panas Soltis musim panas: 1. 4. 2. 2. Pelancongan – salji – ski dll. 2.terganggu Petempatan .Soltis musim sejuk: 1. 4. Pemburuan – haiwan tak aktif musim sejuk Pertanian . di kawasan sederhana dunia 1.

menghasilkan pelbagai jenis tanaman . 3.8 g/cm³ hingga 3. sial kurang tumpat iaitu 2. 2. mantel dan teras bumi yang mempunya sifat fizikal dan sifat kimia yang berbeza . sial terdiri daripada batuan granit dan sima batuan basalt. Proses pembentukan gunung lipat terjadi akibat pergerakan bumi secara besarbesaran disebabkan tekanan yang kuat dalam kerak bumi sehingga menyebabkan batuan termampat dan kawasan yang lemah akan berlipat.0 g/cm³. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. d) Huraikan empat kepentingan daratan kepada alam sekitar manusia. Ketumpatan yang berbeza. Proses pembentukan gunung bongkah terjadi akibat kejadian gilinciran disebabkan kuasa tegangan atau mampatan dan menyebabkan berlaku rekahan di mana akhirnya sebahagain kerak jatuh atau naik berbanding kawasan sekitarnya. Pelancongan . (5 markah) Cadangan Jawapan : Struktur bumi merupakan lapisan bumi iaitu terdiri kerak bumi.7g/cm³dan sima lebih tumpat iaitu 2. c) Jelaskan proses pembentukan gunung lipat dan gunung bongkah. .6 g/cm³ hingga 2. ( 6 markah ) Cadangan Isi Cadangan : 1. 3. 2.pelbagai jenis mineral yang berharga .udara nyaman. 4.pelbagai jenis tanih membentuk daratan . b) Jelaskan tiga perbandingan sial dan sima. ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1.menghasilkan sumber mineral dan bahan tanaga untuk 46 . 2. Jenis batuan yang berbeza.menggalak dan meningkatkan hasil pertanian. Pertanian.sial terdiri daripada silika dan aluminium dan sima mengandungi silika dan magnesium.suhu yang sederhana tumbuahan semula yang subur dan menarik. Pelombongan .tanih laterit untuk kelapa sawit dan getah-tanih alluvium untuk pada sawah –tanih gambut untuk nanas.dijumpai dalam kerak bumi diteroka dan dimajukan. sial 20 hingga 70km dan sima 5 hingga 10km. Kandungan mineral yang berbeza.a) Apakah yang dimaksudkan dengan struktur bumi. Ketebalan yang berbeza.membentuk tanah tinggi.contoh tanah Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting – menarik dan menggalakan kedatangan pelancongan.

a) i.tanah pamah beralun dan rata -padang rumput yang subur.manusia .berkilat .lembu dan biri-biri –contoh Padang Rumput Steppe dan Pampas. 6.terdapat Hutan Hujan Tropika. Apakah yang dimaksudkan dengan batuan igneus? ( 4markah ) Cadangan Jawapan : Batuan yang terbentuk daripada penyejukan dan pembekuan magma dari lapisan mantel . Jalar luar/ igneus terobosan . tongsan dan talipia dijalankan-mempelbagaikan sumber pendapatan individu dan negara. contoh basalt/riolit/pumis .contoh Delta Kelantan dengan padi dan Felda Jengka dengan kelapa sawit dan getah. Soalan 2. 2. cengal dan jelutung. Nyatakan dua jenis batuan igneus dan satu contoh setiap batuan tersebut.contoh dikawasan tanah tinggi kurang daripada 1200m.kolam dan tasikternakan ikan keli.bersifat keras .contoh meranti.menjadi pendapatan sampingan dan tetap bagi petani. Ternakan ikan air tawar – daratan yang berair seperti sungai.untuk dijadikan papan lapir. (4markah) Cadangan Isi Jawapan : 1.ternakan meragut rumput. 5. Jalar dalam/igneus rejahan contoh gabro/diorite/granit 47 . 4. kayu gergaji dan perabut.kaya dengan sumber balak.berhablur dan tidak mengandungi fosil ii. Pembalakan . Ternakan .

b) Lukis dan tunjukkan bagaimana kitaran batuan berlaku.suhu tinggi Batu enapan Batu lebur (magma dan lava) Suhu sangat tinggi (peleburan) Batu Metamorfosis Tindak balas kimia. tekanan dan suhu tinggi Rajah : Kitar Batuan c) Huraikan lima kepentingan batuan terhadap aktiviti manusia. tekanan. (7 markah ) Cadangan Jawapan Luluhawa dan tekanan Penyejukan dan Penghabluran Batuan Igneus tinggi Tindakbalas kimia. Cadangan Isi Jawapan 48 .

Bukti Oseanik. Bukti sepadanan benua – benua Amerika dengan Afrika – pantai timur benua Amerika Selatan dicantum dengan pantai barat benua Afrika – bentuk satu daratan yang luas. 6. 4. Pembinaan jalan raya – batuan igneus jenis granit.1.kembangkan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan. Keagamaan – gua terbentuk daripada batu kapur – tempat akitiviti keagamaan dijalankan – terdapat banyak patung penganut agama Hindu.dianggap suci dan berkat.contoh Air Terjun Sekayu dan Air Terjun Kota Tinggi.meningkatkan pendapatan – contoh Bidor. Pembinaan bangunan – batu kapur campuran bahan simen. Kuala Kangsar dan Ayer Hitam 7.menggalak dan daya tarik kedatangan pelancong.tempat pelancongan yang unik dan menarik. 2. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1..Contoh berlian. Hiasan Wanita – batu permata terbentuk daripada batuan metamorphosis. Perindusterian – kaolin untuk membuat seramik – tembikar dan pinggan mangkuk yang menarik – peluang pekerjaan . Bukti bahan fosil – persamaan bahan fosil antara Afrika Selatan dengan Amerika Selatan.bahan mendapan berhampiran benua lebih tua berbanding di tengah lembangan. Kuari – batuan granit – dijadikan batuan untuk sector pembinaan – peluang pekerjaan – meningkatkan pendapatan – Contoh Rawang dan Ipoh. zamrud dan delima.jalan raya bertar-mudah pergerakan. Pelancongan – air terjun terbentuk daripada batuan igneus.dibentuk dan dijadikan bahan hiasan wanita. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: Satu pergerakan kerak bumi secara mendatar disebabkan arus perolakan dalam lapisan mantel berlaku berjuta-juta tahun dahulu sehingga membentuk benua hari ini b) Jelaskan 3 bukti yang menyokong tentang hanyutan benua. 3. – lembangan dan dasar lautan lebih muda dari benua.meningkatikan darjah ketaksampaian. Soalan 3 a) Apakah yang anda faham tentang hanyutan benua. 5. 49 . 2.kembangkan sector pembinan bagunan dan projek perumah – kemudahan tempat tinggal rakyat.dikunjung penganut Hindu untuk beribadat contoh semasa perayaan Deepavali. Bukti iklim palaeo – taburan zon iklim ada persamaan dari segi ciri pengglasieran. 4. 3.

bantuan dari luar sukar untuk sampai dan dihantar-perhubungan dengan dunia luar terputus.letusan gunung berapi. kenderaan dan harta benda yang lain. gizar dan mata air panas di kawasan gunung berapi -tarikan utama pelancongan-contoh Tasik Danau Toba di Indonesia dan Rotorus di New Zealand.jalan raya.banyak nyawa terkorban. 2. jalan kereta api. 5. Soalan 4 a) i.c) Nyatakan tiga cara berlakunya pergerakan plat tektonik.5°C – berlarutan beberapa tahun.contoh di Indonesia dan Filipina. perselisihan plat dan pencapahan plat. Penurunan suhu secara global.akibat bencana tersebut. 7. bekalan elektrik dan bekalan air terputus. Pertanian – penanaman padi sawah dilereng berteres di kawasan gunung berapikehadiran lava bes yang subur-menggalakkan aktiviti pertanian.ingeus jalar dalam seperti batolit dan lakolit banyak mengandungi batuan granit.Contoh kejadian di Acheh 26 Disember 2004 telah memusnahkan lebih 500 000 tempat tinggal penduduk di Acheh dan di kawasan sekitarnya. tsunami dan gempa bumi kemusnahan tempat tinggal. Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia ? ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Luluhawa kimia ialah merupakan proses pereputan dan penyepaian batuan secara insitu yang melibatkan perubahan kimia dan saiz batuan akibat tindakan agen geomorfologi seperti perubahan suhu.berlaku gempa bumi.matahari di lindungan debu gunung berapi. Nyatakan jenis luluhawa kimia yang anda tahu ? 50 . Kemusnahan infrastruktur.menggalakan aktiviti kuari – juga kaya dengan sumber. 6. 3.suhu global menurun sebanyak 0. ( 3 markah ) Cadangan Jawapan : Tiga cara pergerakan plat tektonik ialah pertembungan plat. Memusnahkan harta benda. Kehilangan nyawa. d) Huraikan lima kesan pergerakan plat tektonik terhadap alam sekitar. Cadangan Isi Jawapan : 1. air hujan dan pancaran matahari. 4.Contoh gempa bumi di Acheh pada 26 Disember 2004 mengwujudkan kehadiran tsunami.200 000 orang telah terkorban kerana gempa bumi dan tsunami. Perlombongan – kaya dengan sumber mineral.letusan gunung berapi. Pelancongan – tasik kawah.gelinciran dan tsunami.Contoh letusan gunung berapi Pinatubo di Filipina pada 1991. ii.

b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi luluhawa.kawasan beriklim khatulistiwa. suhu panas dan lembap sepanjang tahun-jumlah hujan yang banyak.semakin jelas pengaruh luluhawa ke atasnya.perlu jangka masa yang lama untuk terluluhawa.kawasan rendah dan menakung air – tanih menjadi lembap-larutan dan pengembangan batuan terjadi. perlombongan dan pertanian. pemcairan dan pembekuan berlaku secara berulang-ulang dan luluhawa terjadi. agak sukar terluluhawa.aktiviti manusia yang terlibat seperti pembalakan. penghidratan dan hidrolisis. Suhu – melibatkan unsur cuaca seperti jumlah karpasan.rekahan batuan akan membesar – luluhawa biologi berlaku.akar pokok masuk ke celahcelah rekahan batuan. Tumbuh-tumbuhan – tindakan akar akan terbentuk. Tindakan manusia. 5.batuan enapan lebih lembut – mudah terluluhawa dengan kehadiran agen luluhawa . pengoksidaan. c) Huraikan lima pengaruh luluhawa terhadap alam sekitar.Contoh rekahan pada batu kapur. 2.proses pengkarbonan akan berlakuterbentuk pandang darat karst iaitu pembentukan dolin. Bentuk muka bumi – kawasan pergunungan bersalji berlaku luluhawa tindakan fros. 3.pancaran matahari dan julat suhu harian sesuatu kawasan.Kawasan beriklim gurun – jumlah kerpasan kurang-julat suhu harian yang tinggimenggalakkan luluhawa fizikal. Kekerasan batuan – berbeza mngikut jenis-batu ingeus seperti granit dan gabro adalah batuan keras. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. pengkarbonan.( 3 markah) Cadangan Jawapan : Jenis luluhawa ialah larutan. Rekahan Batuan.gua dan sungai bawah tanah.manusia mendedah batuan dengan agen luluhawa di permukaan bumi. 6. Masa – semakin lama terdedah kepada agen luluhawa.kehadiran pacaran matahari melebihi 6 jam sehari secara purata. Cadangan Isi Jawapan : 51 .membantu dan menambah aktifkan luluhawa-merupakan garis kelemahan dan membenarkan kehadiran air hujan dan udara memasuki batuan.luluhawa kimia amat berkesan. 4.batu granit akan terluluhawa jika terdedah di permukaan bumi dalam jangka masa yang lama berbanding dengan batuan granit yang berada di dalam kerak bumi 7.

Contoh Jengka di Pahang dan Segamat di Johor. 2. Kesotan tanih merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun secara perlahan-lahan dan mengambil tempuh masa yang lama untuk dilihat kesannya disebabkab kecerunan yang landai iaitu antara 2° hingga 4°. ( 8 markah) Cadangan Isi Jawapan : 1.pandangan darat karst. 5.membuat pasu. 2. Berlaku kemiskinan tanih – batuan terluluhawa alami proses larut resap yang tinggi – mineral tersingkir dari tanih dengan banyak. 2.stalaktif. tembikar dan jubin-Contoh Bidor dan Kuala Kangsar di Perak dan Ayer Hitam di Johar. tiang kalsit. 4. Pelombongan – struktur batuan yang lemah memudahkan aktiviti perlombongan bijih timah.1. Regolit yang tebal – proses penyediaan bahan regolith daripada proses luluhawa yang berlaku dikawasan persekitaran juga mempengaruhi – regolit yang kurang akan menyebabkan pergerakan berlaku dalam skala yang kecil – regolith banyak pergerakan akan berlaku dalam skala yang besar. Soalan 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kesotan tanih dan tanah runtuh ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1. 3. Pelancongan.tanih kaolin hasil daripada proses hidrolisis.di kawasan tanah lanar yang telah mengalami proses luluhawa sebelum di hakis oleh air di kawasan tersebu.mudah berlaku tanah runtuh.terbentuk gua. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat. 6.contoh Gua Niah dan Gua Mulu.sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tanah pamah yang beralun di kaki bukit.luluhawa membentuk tanih subur untuk penanamanan hasil pertaniantanih laterit terbentuk daripada proses luluhawa pengoksidaan.di kawasan bercerun telah alami luluhawa.luluhawa pengkarbonan.Lembah Klang dan Lembah Kinta. Pertanian. 52 . stalagmite. Perindustrian – mengwujudkan industri seramik.bijih timah jenis lanar. dan sungai bawah tanah -merupakan tempat yang menjadi tarikan pelancong. Kecerunan – berkait dengan tarikan gravity yang amat penting dalam proses inikawasan yang landai iaitu kurang 5° pergerakan jenis perlahan akan berlakukawasan anatara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat dan pergerakan jenis cepat akan berjadi.musnah petempatan dan jalan raya di kawasan sekitar kejadian. b) Nyatakan empat faktor yang menyebabkan berlakunya proses pergerakan jisim. Berlakunya tanah runtuh.

Konkrit tembok dibina bertingkat-tingkat untukmenghalang dan mengawal tanah runtuk. Profil rentas sungai merupakan gambaran bentuk lembangan sungai dari satu tebing ke satu tebing di mana-mana bahagian sungai.tangga batu menuruni cerun terus ke parit –kurang berlaku resapan air dalam tanah.tanah kurang tepu dengan air berat tanih kurang – tarikan graviti kurang. 6.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim. Penanaman tumbuhan – rumput.kurang kadar hakisan. Soalan 6. 3. 5. pekebun kecil dan pengusaha hotel. 5. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya. Gerakan tektonik – letusan gunung berapi dan gempa bumi melonggarkan struktur tanih. 2. Kempen kesedaran – kepada rakyat terutama pemaju perumahan. Nyatakan bentuk muka bumi pemendapan sungai.air bertindak sebagai pelican membatu pergerakan tanih kecerun bukit. pokok buluh dan pohon renek ditanam di cerun lebuh raya – sebagai tanaman tutup bumi – akar mencengkam tanih. Sungkupan Plastik – bersifat sementara – berfungsi menghalang air daripada meresap ke dalam tanah.terutama dicerun yang musnah atau digaris gelinciran. a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil rentas sungai.3.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan.struktur tanih tidak stabil. Juga dimulai dari peringkat sekolah rendah dan menengah supaya para pelajar mengetahui kepentingan menggekalkan kestabilan alam sekitar. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun. Sistem peparitan – paip saliran air dibina.tanih akan tepu dengan air.tidak stabil – menahan daripada berlaku tanah runtuh.silara menghalang titisan hujan turun ke tanah. c) Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan tanah runtuh di kawasan cerun lebuh raya di Malaysia.kempen diberi dari masa ke semasa melalui media cetak dan media elektronik. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian. 1. 4.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi pergerakan jisim. 53 . b) i.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah. 4. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan. Tembok konkrit – didirikan di kawasan cerun curam tegak 90°.air meresap dan basah .mudah berlaku pergerakan jisim.air bertakung di bahagian belakang tembok dapat disalurkan keluar – disalurkan ke tangga .

4. 4. Kecerunan sungai – berkait rapat dengan halaju air.pemendapan berlaku.( 3 markah ) Cadangan Jawapan: Bentuk muka bumi pemendapan sungai ialah tetambak. Nyatakan jenis pola saliran.contoh Dataran Kedah Perlis dan Delta Kelantan. 5. dikaitkan dengan aktiviti rekreasi seperti memancing dan berkelah dan berperahu.pembinaan jalan raya – memudahkan mobility penduduk – sumbangan kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan bertambah. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Jenis pola saliran yang ada ialah pola saliran reranting. ii. Halangan – halangan batuan keras yang menonjol di alur sungai. Peloncongan – Tasik ladam. ( 8 markah) Cadangan Jawapan : 1. 2. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan. Pengangkutan – dikaitan dengan tetambak. tasik ladam dan delta.keupayaan air mengangkut beban berkurangan.pola saliran berbirai. 2.bahagian hilir beban bertambah. pola saliran sepunca dan pola saliran setumpu.bahagian hilir bentuk muka bumi agak landai halaju air akan berkurangan. 1.keupayaan mengangkut beban akan berkurangan.pola saliran jejala. Isipadu air – isipadu air berkurangan musim kemarau dan ketika banjir surutkeupayaan air mengangkut beban berkurangan – pemendapan meningkat terutama selepas berlaku banjir. Perikanan – dikaitkan dengan tasik ladam. 3.aliran menjadi perlahan. dataran banjir. ( 4 markah ) 54 .memendapan meningkat. d) Huraikan kepentingan tiga bentuk muka bumi pemendapan kepada aktiviti manusia.dijadikan kawasan ternakan ikan tawar. 3. c) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai.halangan pokok tumbang dan haling aliran air sungai. Halaju air –halaju air perlahan dan tenaga air berkurangan.padi sawah dikaitkan dengan dataran banjir dan delta. Pertanian. Soalan 7 a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses hakisan. Bahan muatan sungai.tanih alivium yang subur.di bantu oleh kecerunan yang landai dan halaju air yang perlahan – pemendapan meningkat di bahagian hilir sungai.hasil daripada proses hakisan di bahagian hulu sungai.pemendapan meningkat.

3.Contoh Air Kota Tinggi di Johor dan Air Terjun Sekayu di Terengganu. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar.lagaan dan larutan. d) Huraikan lima langkah untuk mengurangkan kadar hakisan di aliran air sungai. 5. 2. c) Jelaskan pembentukan air terjun dan jeram. a) Apakah maksud profil panjang sungai.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. 2. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai.lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi.batuan keras akan tertonjol ke atas.aliran air tersekat dan melompat menneruni bonjolan yang keras. Soalan 8.Contoh jeram di Hulu Tembeling Pahang. Kuat kuasa undang-undang.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. [5m] Cadangan Jawapan : Profil sungai merupakan bentuk lembah dari satu poin ke satu poin tertentu di sepanjang lembah sungai yang merujuk kepada kawasan sungai yang 55 .Cadangan Jawapan Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir. b) Nyatakan empat cara hakisan sungai.batuan keras akan mengalami rekahan. Pembinaan tembok kontrik. angin dan ombak. (4 markah) Cadangan Jawapan : Empat cara hakisan ialah tindakan hidraul. ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. 4. Air terjun. lelasan. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan: 1. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras.

2. Langkah-langkah : 1.Akta Perhutanan .profil bahagian hulu lebih bercerun curam –bahagian hilir lebih landai. 56 . Hakisan – giat di bahagian hulu. c) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi profil panjang sungai [6m] Cadangan Isi Jawapan : 1. Pembalakan – mendapan akan meningkat. Jumlah air hujan – hujan yang lebat menyebabkan profil sungai terganggu. halaju air dan isipadu air sedarhana.cerun curam-halaju kuat-batuan keras. halaju air perlahan dan isipadu air sedikit. 2. Pengangkutan – pengangkutan giat berlaku. 2. 2. 3. 3. Kecerunan.pemendapan giat-cerun landai. d) Huraikan dua aktiviti manusia yang mengganggu profil panjang sungai dan dua langkah mengatasi gangguan tersebut. Soalan 9.cerun. [6m] Cadangan Jawapan : 1. [ 8m] Cadangan Isi Jawapan : Aktiviti .hakisan akan meningkat.isi padu air sedikit. Pemendapan .profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai. Pertanian – beban yang dibawa meningkat – profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai dan cetek. Halaju air – bahagian hulu lebih curam kerana halaju air yang kuat – bahagian hilir agak landai kerana halaju air lebih perlahan. b) Jelaskan tiga proses yang berlaku disepanjang profil tersebut. 1.bermula di tanah tinggi hingga ke muara sungai di mana mempunyai kecerunan yang berbeza dan membentuk bentuk muka bumi yang berbeza. Penebangan terpilih – tebang pokok yang benar-benar matang. Kuat kuasa undang-undang .

2. 3. 2. 5. Hakisan – berkurangan aliran air diatur oleh pembinaan empangan. Kuat kuasa undang-undang. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai.beban sentimen telah dimendapkan dalam empangan sebelum sampai ke bahagian hilir. Ternakan ikan air tawar – hakisan memotong likuan sungai –terbentuk tasik ladam. Pemendapan – pemendapan sungai terganggu. d) Huraikan tiga langkah yang boleh dijalankan untuk mengurangkan hakisan sungai. 3. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. Pelancongan – hakisan membentuk air terjun dan jeram-tempat menarik dan menggalakkan aktiviti pelancongan. [6m] Cadangan jawapan : 1. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. 4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan legeh. Jelaskan pernyataan ini. [8m] Cadangan Isi Jawapan : 1. Pengangkutan – proses pengangkutan beban sentimen diganggu. Pembinaan tembok kontrik. Perlombongan – batuan di bahagian hulu mengalami hakisan menghasilkan batu pasir. c) Pembinaan empangan disesuatu aliran sungai memberi kesan kepada proses-proses sungai. [5m] Cadangan Jawapan: Legeh sungai merupakan banjaran gunung dan tanah tinggi berhutan yang menjadi garis pemisahan aliran sungai dan merupakan punca sungai serta merupakan kawasan tadahan. 4. Pertanian – hakisan hasil bahan mendap –bentuk dataran banjir dan delta. 2. Soalan 10 57 . b) Jelaskan bagaimana tindakan hakisan sungai boleh menjana aktiviti manusia. [6m) Cadangan Isi Jawapan : 1. 3.

Agen – Tindakan hidraul agen utama air – lelasan agen utama pasir atau beban sentimen. 2. geo. Lagaan – melibatkan beban sentimen dalam berada di dalam ombak berlaga sesame sendiri. [ 6 markah] Cadangan Isi Jawapan : 58 .batu tunggul. 4. b) Nyatakan. Lelesan – melibatkan pasir sebagai agen utama menghakis pinggir pantai 2. 3. [ 4 markah ] Cadangan Jawapan : 1. Larutan – batu kapur yang terdapat di pinggir pantai di hakis oleh air laut yang mengandungi asid karbonik yang lemah. Cara – Tindakan hidruil perlukan rekahan – lelasan tindakan ke atas permukaan batuan.’ a) Jelaskan perbezaan antara tindakan hidraul dan lelasan.larutan dan lagaan yang telah menhasilkan pelbagai bentuk muka bumi yang tersendiri. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan : 1. [ 3 markah ] Cadangan Jawapan : Bentuk muka bumi pinggir pantai ialah gua. gerbang laut. ii.permukaan lembut lebih mudah terhakis. lelasan. gloup.‘Pinggir pantai mengalami proses hakisan seperti tindakan hidraul. cenuram dan pentas hakisan ombak.melibatkan air bertindak balas dengan batuan di pinggir pantai yang mempunyai rekahan. Tindakan hidrual. tunggul sisa. Jelaskan cara berlakunya hakisan ombak. c) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi bentuk muka bumi di pinggir pantai. i. Tiga bentuk muka bumi hakisan pinggir pantai.

Pelancongan – pantai .teluk.Batuan keras sukar untuk dihakis dan mengambil jangka masa yang panjang. (6m) Sejatan. Sejatpeluhan-merupakan proses kehilangan air pada tumbuhan yang berlaku bila tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi daripada tekanan wap air di atmosfera. [ 6 markah ] 1. Perlombongan pasir – pantai yang mengandungi pasir boleh diteroka untuk sumber bahan mentah peridustrian dan pembinaan. Batuan lembut lebih mudah terhakis. 2.1. Contoh batuan keras akan membentuk tanjung dan batuan lembut akan membentu teluk.ombak besar yang besar akan member kesan yang sangat besar kepada pingir pantai dalam mengubah dan membentuk betuk muka bumi di pinggir pantai. Jenis batuan – pantai yang mengandungi batuan keras dan lembut akan mengalami hakisan yang berbeza. d) Huraikan tiga kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai terhadap aktiviti manusia. 4.proses perubahan air ke cecair dalam bentuk wap air di mana tekanan wap air pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera.pantai yang landai alami geseran dan melemahkan tenaga ombak untuk melakukan hakisan.tanjung dan teluk sumber alam semula jadi yang indah dan menarik. 59 . tempat yang sesuai dan baik untuk habitat ikan.. Kekuatan ombak. Tadahan air atau takungan air.pantai yang lebih curam mengalami hakisan yang lebih tinggi berbanding pantai yang bercerun landai. Ternakan akuakultur.. 2. 3. Kecerunan pantai.pantai yang menpunyai hutan semula jadi seperti paya bakau dan hutan pantai. TEMA 3 : SISTEM ATMOSFERA CADANGAN JAWAPAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan tentang ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’. 3.

3-Pembalakan berlebihan-Iaitu proses memusnahkan tumbuhan secara berleluasa menyebabkan tumbuhan berkurangan dan berlaku gangguan pada proses transpirasi. kerana hujan di haling oleh bukit dan tidak sempat sampai ke kawasaan itu. c) Huraikan faktor semula jadi dan factor manusia yang menyebabkan kemarau. 7-Panjangan waktu siang dan malam-Waktu siang yang panjang akan menghasilkan sejatpeluhan yang lebih banyak. 2-Fenomena el-nino-Iaitu fenomena udara kering/kemarau yang di bawa oleh arus angin kering dari lautan Pasifik. kerana kandungan wap yg terdapat di atmosfera akan di bawa jauh dari tempat tersebut dan meninggalkan ruang kosong di kawasan itu untuk di isi oleh wap air yang baru.Luas kawasan permukaan air-Semakin luas kawasan permukaan. Apabila ia berlaku atmosfera akan kekurangan kandungan wap air. 4. menyebabkan ia kurang menerima hujan. semakin tinggi proses sejatanpeluhan berlaku.Seterusnya cuaca menjadi kering dan kemarau akan berlaku. semakin banyak wap air yang terhasil.proses sejatpeluhan tinggi kerana proses sejatpeluhan berlaku melalui liang-liang storma daun.Kandungan lembapan tanih-Kelembapan tanih tinggi. 6-Orientasi atau keterdedahan pokok-Semakin banyak pokok yang terdedah pada pancaran matahari. sejatan tinggi-proses sejatan terjadi melalui liang-liang pore tanih.b) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’.Suhu udara tinggi-Semakin tinggi suhu di suatu kawasan. (9m) 1-Kawasan lindungan hujan-Kawasan yang terlindung dari oleh bukit tinggi atau berada jauh di pedalaman.9. Sejatpeluhan 5-Saiz dan kuantiti daun-Daun yang besar dan bilangan yang banyak. (10m) Sejatan 1. seterusnya kurang berlaku kerpasan sedangkan sejatan berlaku dengan giat.Tiupan angin-Semakin kencang dan keberterusan tiupan angin semakin tinggi proses sejatan. sebaliknya pada waktu malam kerana udara yang lebih sejuk dan suhu daun juga rendah menyebabkan sejatpeluhan kurang berlaku pada waktu malam. semakin banyak sejatan berlaku kerana tekanan pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. 2. terlindung dan mengalami kemarau. contoh Jelebu di N. 60 . 3.

4-Pengangkutan-penggunaan kapal terbang supersonic. (10m) 1-Pertanian-penggunaan baja nitrogen yang banyak membawa kepada pencemaran air dan udara. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat-kesan dari kenaikan aras laut. la-nina.spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatan elektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. (10m) 1-Pemanasan global-Sinar UV yang berlebihan memasuki atmosfera bumi mengakibatkan bumi menjadi panas-menghasilkan pelbagai fenomena seperti el-nino. ia sangat aktif apabila bercampur dengan molekul ozon. banjir besar dll. b) Jelaskan punca-punca berlakunya fenomena penipisan lapisan ozon. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya seperti CFC. 61 . Co2. salji di kedua-dua kutub semakin mencair ini memberi kesan pada penenggelaman pinggir pantai. c) Huraikan kesan-kesan fenomena penipisan lapisan ozon pada alam sekitar manusia. seterusnya kan menghakis laipsan ozon. 4-Kebakaran hutan secara semulajadi-hutan-hutan akan terbakar secara semulajadi kerana suhu dunia yang panas dan udara yang kering akan menggalakkan lagi kebakaran hutan. pinggir pantai akan mengalami hakisan yang tinggi. Penipisan ini membolehkan sinar UV memasuki ruang atmosfera bumi. Karbon monoksida. akan menipiskan lapisan ozon. 3-Penggunaan tenaga nuklear pada peluru berpandu dan ujian roket-Penggunaan uranium akan menghasilkan gas radioaktif yang sangat berbahaya samada pada manusia dan jg pada lapisan ozon. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas yang terhasil seperti gas CFC. 2-Pencairan salji di kutub-kesan dari kepanasan yang di alami bumi. (5m) Gas-gas tercemar hasil daripada aktiviti manusia akan memutuskan ikatan-ikatan oksigen dalam ozon yg terdapat pd lapisan statosfera dan menyebabkan lapisan ozon terhakis dan menipis.CADANGAN JAWAPAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan penipisan lapisan ozon. pencemaran ini akan di bawa naik ke atas samada sewaktu proses sejatan atau sewaktu pelepasan bahang oleh bumi ke ruang atmosfera. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut. seterusnya akan menipiskan lapisan ozon.

padi sawah/ tembakau di Delta Kelantan mengikut musim panas dan lembap. ia akan menyilaukan mata. CADANGAN JAWAPAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan sel tekanan udara. 62 . 3-Kecondongan paksi bumi-Berlaku musim yang berbeza antara Hemisfera Utara dan Hemisfera Selatan. selain penyakit barah kulit akibat pancaran uv yang tinggi. 4-Pusingan bumi di atas paksi dan pengaruh Daya Coriolis. 2-Perikanan pinggir pantai-cuaca tenang lebih banyak tangkapan. (10m) 1-Pertanian. c) Huraikan pengaruh angin monsun ke atas kegiatan ekonomi penduduk di kawasankawasan tropika. membentuk lebih banyak wap air. 5-Ciri-ciri udara dan air-Udara sejuk lebih berat dan udara panas adalah ringan dan naik ke atas. haiwan dan tumbuhan-Kerana mengalami kekeringan air dalam badan dan jumlah air yang diterima tidak mencukupi. musim hujan-sukar untuk proses penebangan dan pengangkutan balak. 2-Pemanasan yang tidak sama rata permukaan bumi mengikut garis lintangmewujudkan dua tekanan sel yang berbeza. DNA manusia. 6-Kerosakan DNA manusia. (5m) Kawasan di permukaan bumi yang mempunyai isobar atau garisan suhu yang seragam samada bersifat tekanan tinggi atau rendah b) Terangkan faktor-faktor yang menentukan pola edaran udara secara global (10m) 1-Perbazaan jangka panjang jumlah tenaga yang dipancarkan oleh matahari ke permukaan bumi. 7-Kemusnahan hidupan akuatik dan terumbu karang-Suhu air laut yang tinggi akan memusnahkan hidupan akuatik dan terumbu karang kerana makanan untuk hidupan akuatik ini seperti plankton tidak boleh hidup akibat dari suhu yang panas. ini memberi kesan pada retina mata manusia. 3-Pelancongan-Musim panas lebih ramai pelancong di pulau-pulau dan pinggir pantaitiada gangguan oleh hujan dan ombak besar. musim tengkujuh (nov-mac) nelayan di Pantai Timur Semenanjung terganggu.5-Penyakit katarak mata dan barah kulit-ekoran sinaran matahari yang tidak di tapis. haiwan dan tumbuhan akan rosak. 4-Pembalakan-Musim panas lebih giat-balak mudah diangkut keluar dari hutan.

Lukis gambarajah hujan perolakan -Udara panas menjalankan proses di permukaan bumi. pada monsun timur laut kegiatan menjemur kurang giat kerana ia membawa hujan yang lebat CADANGAN JAWAPAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? (5) Kerpasan adalah lembapan/titisan air yang terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair (hujan) dan pepejal (salji/hujan batu) dan intensiti b)Dengan bantuan gambarajah. seterusnya bercampur dengan wap air dan terjadilah hujan asid.5-IKS-Aktiviti menjemur batik. -Mencapai titik pemeluwapan dan ditukar pada bentuk cecair dan turun sebagai kerpasan. Kegiatan pembakaran terbuka-pembakaran terbuka oleh orang ramai dan juga di tapak pembuangan sampah juga telah membebaskan asap yang mengandungi pelbagai gas seperti sulphur dioksida. 2. (10) 1. udang dan lain-lain sangat giat di pantai timur semenanjung Malaysia pada musim monsoon barat daya. c) Huraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi hujan asid. -Mencapai titik pemeluwapan dan di tukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai hujan bukit. jelaskan bagaimana kejadian ‘hujan perolakan’ dan ‘hujan bukit’ terbentuk (10) 1. ikan. 63 . -Wap air di bawa ke atas lalu mengalami proses pengembangan dan penyejukkan. -Udara dipaksa naik di kawasan terdapat halangan seperti banjaran dan gunung. 3. Lukis gambarajah hujan bukit -Udara lembap naik ke atas di bawa angin dari arah laut kearah kawasan tanah tinggi. Kegiatan perindustrian-Asap kilang yang tidak di tapis yang mengandungi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida terbebas ke udara. 2. Kegiatan pengangkutan-pembakaran bahan api fosil di bandar-bandar besar oleh kenderaan telah membebaskan gas yang mengandungi Co2 di udara dengan banyak. Co2 dll.

Atom oksigen akan bertindakbalas dengan atom klorin menghasilkan klorin monoksida menyebabkan pengurangan molekul ozon berlaku. (10m) 1-Peningkatan suhu dunia. (5m) Penggunaan gas CFC yg berlebihan menyebabkan ia naik ke atmosfera dan bertindakbalas dengan sinar UV lalu terurai menjadi atom klorin. b) Huraikan punca-punca pembebasan gas kloroflorokarbon (CFC) ke atmosfera. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya. (10m) 1-Pertanian-penggunaan semburan aerosol. 3-Kelembapan bandingan rendah-kurang tumbuhan. (5m) Iklim berskala kecil dengan keluasan yang terhad yang di sebabkan oleh aktiviti manusia dan semulajadi b) Jelaskan ciri-ciri mikro iklim bandar. Atom klorin akan bertindakbalas dengan molekul ozon menyebabkan ia terurai membentuk oksigen dan atom oksigen. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatanelektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. 4-Hujan perolakan kerap berlaku. 2-Suhu semakin tinggi kearah pusat Bandar. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas CFC terbebas. c) Jelaskan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar.CADANGAN JAWAPAN 5 a) Bagaimanakah penipisan lapisan ozon berlaku di ruang stratosfera. (12m) 1-Sinaran matahari berkurangan-pencemaran udara / jerebu. 4-Penggunaan kapal terbang supersonic. a) Apakah yang dimaksudkan dengan mikro iklim Bandar. 7-Pengangkutan-penggunaan kenderaan yang mengeluarkan gas karbon monoksida. 3-Penggunaan baja kimia. 64 . 6-Mengganggu kitar hidrologi. 5-Mengubah ekologi pinggir pantai. 2-Pencairan salji di kutub. 4-Pinggir pantai tenggelam. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat. 7-Perubahan angin dunia.

(8m) 1-Perhutanan Bandar.5-Halaju angin berkurang/tiupan angin ke pusat Bandar. Proses Menegak 1-Sejatan. (9) 1. 4-Kawalan teknikal/mekanikal. Perlombongan-Bijih timah. perumahan dll. mandi dll. 2-Aliran air bawah tanah. 7-Pendidikan. 9. kilang. Pelancongan-Tasik semulajadi dan tasik buatan. Selain itu untuk kegunaan menyejukkan mesin sewaktu proses pengeluaran.Tasik buatan. 2-Mengurangkan pembakaran bahan api fosil/guna sumber tenaga mesra alam. TEMA 4 SISTEM HIDROLOGI 1. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan pencemaran udara Bandar. Pertanian-Tanaman seperti padi/sayuran sangat memerlukan air. (9) c) Jelaskan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. Perindustrian-Industri minuman sangat memerlukan bekalan air mencukupi. 65 . 5-Kuatkuasa undang-undang. b) Jelaskan kepentingan air kepada alam sekitar manusia. terutama semasa proses pembesaran. 5-Inflitrasi. 3-Alir lintang atmosfera. 3-Mencegah pembakaran terbuka sisa Bandar. 8-Kempen. (10) CADANGAN JAWAPAN a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. 5. 2-Sejatpeluhan 3-Kerpasan 4-Aliran batang. minum. (6) b) Huraikan kepentingan air kepada alam sekitar. 6-Peraturan dan garis panduan untuk bangunan. 3. a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. (6) Proses Mendatar 1-Larian air permukaan. Domestik-Kegunaan harian seperti untuk membasuh. 4. 2.

c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. (10) 1. 2. Hujan tiruan-membenihkan awan bagi mejadikan hujan. Bina empangan-Air ditakung dan disimpan, digunakan sewaktu diperlukan. 3. Guna sumber air tanah-Air bawah tanah sangat berpotensi untuk di bangunkan. Antara kaedah yg boleh digunakan ialah telaga tiub untuk menyedut air bawah tanah, menggali telaga. 4. Sistem pengairan-Memodenkan sistem pengairan supaya lebih efektif dan dapat mengelakkan dari pembaziran air berlaku, disamping membaik pulih saluran paip yang rosak dan tersumbat. 5. Bina terowong air-Terowong di bina untuk pelbagai kegunaan terutama untuk penyaluran air terus kepada pengguna tanpa sebarang kebocoran, dapat mengelakkan pembaziran, Di samping dapat menyalur air keluar sekiranya berlaku lebihan air. 6. Catuan air-Penggunaan air yang berjadual mengikut lokasi. Biasanya hadkan penggunaan pada waktu puncak (siang) dan di buka pada waktu malam.

2. a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) b) Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) CADANGAN JAWAPAN a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) 1. Aliran air permukaan- Aliran permukaan adalah lebihan air hujan yang mengalir menuruni cerun setelah semua liang pore tanah tepu dengan air hujan yang disusupkan. 2. Aliran air bawah tanah-Ia bergerak di atas lapisan tidak telap air di dalam tanah. Sistem akuifer khususnya dari jenis akuilud bertindak membenarkan air mengalir secara mendatar di dalam system menuju ke system sungai, tasik, kolam dll. 3. Airan antara- juga dikenali sebagai aliran intra. Ia berlaku secara mendatar hampir dengan permukaan/sub permukaan. Ia juga berpunca drp liang-liang pore yang sudah tepu dengan air dan secara perlahan-lahan menuruni cerun. b) Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) 1. Kerpasan-Input utama dalam menentukan imbangan air. Ia bertindak membekalkan air ke dalam sis. Hidrologi 2. Perpeluhan-Iaitu jumlah lembapan yang tersejat daripada unsur biological seperti tumbuhan,haiwan dan manusia. Perpeluhan adalah proses output dalam imbangan air. Ia berlaku menerusi liang roma akibat proses metabolisme.

66

3. Sejatan-Iaitu air yang tersejat daripada permukaan air dan lembapan tanih. Ia amat dipengaruhi oleh bekalan tenaga matahari. Sejatan merupakan output dalam imbangan hidrologi. 4. Larian air permukaan-Ia adalah proses perantaraan antara input dan output. Semua air larian akan berakhir di kawasan takungan seperti tasik, sungai dll yang akan mempengaruhi pula proses sejatan. 5. Simpanan air bawah tanah-Air hujan yang turun akan disusupkan ke dalam tanah menerusi liang-liang pore dan bertakung di atas lapisan yang tidak telap air di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam lapisan ini dipanggil akuifer. c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) Kenalpasti ketidakseimbangan air positif iaitu lebihan air (banjir). 1. Fenomena banjir-Akibat curahan air hujan yang berlebihan menyebabkan limpahan air keluar melalui tebing-tebing sungai dan tasik. Lebihan air akan mengalir dan melimpahi kawasan-kawasan tanag rendah. 2. Menjejaskan aktiviti manusia-Aktiviti seperti pertanian, pelancongan dan lain-lain akan terjejas akibat lebihan air seperti banjir, ia akan memusnahkan tanaman, ternakan dan sebagainya. 3. Kelembapan bandingan sentiasa tinggi- Udara akan sentiasa lembap apabila kerpasan melebihi sejatan. Udara yang sentiasa lembap menyebabkan udara sentiasa sejuk.

Tema 5 Sistem Ekologi

1. a) Beri maksud rantaian makanan.(5m)
Rantaian makanan bermaksud hubungan pemakanan antara pengeluar,pengguna primer,pengguna sekunder dan pengguna tertier yang melibatkan pemindahan tenaga untuk menjalankan aktiviti tumbesaran dan kelangsungan hidup dalam satu ekosistem. b) Bagaimanakah aliran tenaga berlaku dalam sebuah ekosistem pertanian. (8m)

67

Contoh : Ekosistem kebun sayur cahaya matahari pokok sawi ulat beluncas burung ular sawa pengurai

1. Cahaya matahari adalah asas kepada hidupan. Ia penting untuk proses fotosintesis. 2. Pokok sawi adalah pengeluar yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis tumbuhan menggunakan cahaya matahari dan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat dan glukos. 3. Pokok sawi akan dimakan oleh ulat beluncas yang merupakan pengguna primer. Ulat beluncas adalah haiwan herbivor iaitu haiwan pemakan tumbuhan. Berlaku pemindahan tenaga dari pokok sawi kepada ulat beluncas. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 4. Ulat beluncas akan dimakan oleh burung yang merupakan pengguna sekunder. Berlaku pemindahan tenaga dari ulat beluncas kepada ulat burung. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 5. Burung akan dimakan oleh ular sawa yang merupakan pengguna tertier. Ular sawa adalah haiwan karnivor iaitu haiwan pemakan daging. Berlaku pemindahan tenaga dari burung kepada ular sawa. Tenaga itu digunakan untuk membesar, bergerak dan bernafas. 6. Apabila tumbuhan dan haiwan mati ia akan diuraikan oleh bakteria pengurai seperti protozoa dan menukarkannya menjadi nutrien. c) Jelaskan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pertanian tersebut.(6m) Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem pertanian i. Pengunaan racun serangga dan baja kimia oleh petani telah menyebabkan tanah berasid dan tidak sesuai untuk pertanian. Keadaan ini menyebabkan kegiatan pertanian tidak dapat dijalankan semula di kawasan tersebut. ii. Pengambilan kawasan pertanian untuk tujuan lain contohnya petempatan, industri, lebuhraya dan kawasan pelancongan. Ini menyebabkan persaingan guna tanah kawasan penanaman padi ditambak untuk dijadikan kawasan perumahan. iii. Penggunaan racun serangga menyebabkanpengguna primer mati lalu pengguna sekunder kurang sumber makanan. Bila ulat beluncas mati burung akan kurang makanan. iv. Pembajakan semasa proses penanaman menyebabkan tanih jadi gondol dan tandus. Pengeluar musnah @ proses hakisan membawa bersama mineral dalam tanih. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pemiskinan tanih. v. Menanam ikut cerun menyebabkan berlakunya kejadian hakisan yang meluas lantas nutrien hilang bersama air larian permukaan . Tanih akan menjadi tidak subur.

68

d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. (6m) Langkah mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. i. Penggunaan baja organik / kompos harus diperluaskan dalam sektor pertanian. Ini akan menjamin tanih terus subur dan tidak berasid. Contohnya penggunaan najis ternakan. ii. Kaedah Biologi iaitu menggunakan burung hantu untuk membunuh tikus. Kaedah ini dapat mengurangakan pencemaran alam sekitar yang disebabkan penggunaan racun serangga. iii. Penanaman secara berteres mengurangkan aliran air dan hakisan. Ini akan mengekalkan kesuburan tanih. iv. Undang-undang dan garis panduan mesti dilaksanakan untuk menghadkan kawasan petempatan ke kawasan pertanian. Contohnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974,EIA (Pindaan 2005). v. Kempen seperti Cintai Alam Sekitar / Selamatkan Bumi dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar dan badan bukan kerajaan . vi. Pendidikan - formal & tidak formal. - dalam subjek sains dan geografi. - ceramah alam sekitar. 2. a) Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof? (3m) Tumbuhan yang berupaya memproses makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis .

b) Terangkan bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem sawah padi. (10m) i- Tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari matahari kepada tumbuhan (padi dan rumput) untuk proses fotosintesis. ii- Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna primer (tikus, belalang dan lain-lain) digunakan untuk bergerak, membesar dan bernafas.

69

iv. iii. restoran.krisis makanan .Organisma pengurai seperti bakteria dan kulat memperolehi tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati untuk diguna balik oleh pengeluar. .hujan lebat menyebabkan banjir.Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder (ular.Aktiviti perlancongan -pembinaan chalet. . 70 . . iv.menyebabkan kerosakan harta benda (rumah. -disebabkan peningkatan pemintaan sumber protein.Pembinaan petempatan -petambahah penduduk menyebabkan permintaan terhadap tempat tinggal meningkat. kenderaan tenggelam) dan kehilangan nyawa.Pembinaan jalan raya / Lebuhraya -penambakan sawah padi dengan meninggikan kawasan yang akan dibina lebuhraya / jalanraya agar selamat dari bencana banjir.sawah padi jadi kawasan tidak telap air.tiada kawasan saliran air resapan air bawah tanah.Akuakultur -pembinaan kolam ikan/udang di kawasan sawah padi. -menyebabkan sawah padi ditebus guna -contoh: Bukit Merah Wetland ii.kurang bekalan padi sebagai tanaman ruji. membesar dan bernafas. ii. perabot. c i) Bagaimanakah aktiviti penerokaan di kawasan sawah padi mengganggu keseimbangan ekosistem.banjir . -kawasan sawah padi ditimbun/ditambak untuk dijadikan taman perumahan.iii. biawak dan lain-lain) digunakan untuk bergerak. (4m) i. hotel dan kolam renang. (8m) i. d) Huraikan kesan penerokaan kawasan sawah padi kepada alam sekitar.

kurang bekalan air . ii. 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan piramid tenaga. . medan letak kereta. hakisan permukaan serta kesotan cerun. iii. . (8m) i. c) Huraikan kesan pemusnahan ekologi hutan terhadap alam sekitar fizikal. Ini kerana tanah terdedah itu mengalami hakisan percikan.tumbuhan hijau memainkan peranan dalam mengawal keseimbangan ekosistem sebagai pengeluar utama kepada komponen-komponen hidupan lain.melalui proses fotosintesis ia menukarkan tenaga suria kepada tenaga kimia yang akan digunakan oleh haiwan dan tumbuhan parasit.kegiatan pertanian pindah menyebabkan berlakunya hakisan cerun yang pesat akibat daripada aktiviti meneres bukit-bukit dan teknik tradisional iaitu pembajakan dan penanaman yang tidak mengikut teknik agronomi.pembersihan kawasan hutan untuk projek perumahan telah menyebabkan berlakunya pertambahan kadar hakisan tanah sebanyak lima kali ganda.tumbuhan merendahkan suhu -sejatpeluhan bebaskan wap air yang merendahkan suhu persekitaran.oksigen pula kelansungan hidup manusia dan haiwan. (6m) i.(5m) Gambaran tentang aliran tenaga dalam satu ekosistem mengikut aras trofik Iaitu kelompok organisme yang terlibat dalam rantaian makanan. iv. . jalanraya.Hakisan tanah . biasanya semakin tinggi peringkat rantaian makanan semakin kurang tenaga. b) Terangkan peranan tumbuh-tumbuhan dalam sebuah ekosistem.iii. .kurang air bawah tanah. 71 . saprofit sebagai makanan.tumbuhan bekal oksigen kepada hidupan.melalui proses fotosintesis oksigen dibebaskan.sawah padi jadi kawasan tidak telap air apabila dijadikan kawasan perumahan. lebuhraya.susup air bawah tanah tidak berlaku. . .

pembinaan Empangan Kenyir di Terengganu menyebabkan haiwan berpindah ke kawasan lain dan banyak spesies tumbuhan tenggelam dan musnah. Hujan berterusan menyebabkan air melimpah keluar dari tebing menjadi banjir. iii. vi. kekerapan musim kemarau dan kejadian banjir kilat. perumahan dan sebagainya membawa kepada kekerapan banjir. habuk dan lain-lain. .. bilangan kenderaan bertambah.gangguan edaran hidrologi semulajadi dan kawasan tadahan. Pencemaran udara kesan daripada penerokaan hutan untuk pembinaan jalanraya.kesan dari penerokaan hutan untuk pembangunan.kering kerana air bawah tanah turut tersejat melalui proses sejatan dan memberi kesan pada kandungan tanah seperti humus akan musnah 72 .banjir . sungai akan tercemar. Bahan-bahan hakisan yang dibawa mendap di dasar dan mencetekkan sungai.perubahan iklim mikro . . Akibatnya.hakisan tanah yang pesat di kawasan penerokaan hutan ini adalah kerana tumbuhan tidak dapat memainkan peranan menghalang hakisan seperti peranan silara tumbuhan.pencemaran air . pembalakan. pertanian. pertanian. perumahan. yang melibatkan kawasan tadahan hujan.dimaksudkan dengan unsur cuaca iaitu suhu dan hujan.pemusnahan terhadap spesies tumbuhan dan haiwan (biodiversiti) . pembalakan dan lain-lain membawa kepada kemusnahan spesies tumbuhan dan kepupusan haiwan dalam jangka masa panjang. v. pemusnahan hutan untuk tujuan pembangunan. gas. Ini menyebabkan pembebasan bahan pencemar ke udara meningkat yang berupa kumpulan asap hitam.. Ketiadaan kawasan tumbuhan yang dapat mengawal pengaliran air larian menyebabkan hujan turun terus mengalir ke lembangan. iv. suhu dan hujan berubah setelah hutan dibersihkan. . tindakan air itu berupaya melonggarkan ikatan butiran dan hakisan lurah berlaku.hutan hujan tropika Malaysia kaya dengan berbagai spesies tumbuhan dan haiwan.akibat daripada teknik lombong pam yang digunakan yang memancutkan air telah menyebabkan hakisan yang amat ketara sekali terhadap kawasan bukit tersebut.penerangan kawasan hutan menyebabkan berlakunya perubahan musim hujan. pertanian.peranan hutan hujan tropika terganggu apabila kawasan tersebut diterokai untuk pembangunan. iv. kelodak serta pasir ke sungai-sungai menyebabkan pencemaran. ii. pembalakan dan perlombongan secara besar-besaran menyebabkan berlakunya hakisan dan bahan-bahah hakisan ini dimendapkan di sungai. perumahan. Air larian membawa bahan-bahan hakisan seperti lanar selut. .

contoh projek ladang hutan kayu jati di Kedah.menanam semula pokok yang ditebang dan pokok yang ditanam matang dalam jangka masa 15 tahun.dijalankan untuk meningkatkan pengurusan sumber hutan dan menjamin pengekalan sumber semulajadi dan balak yang berterusan.d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi kepupusan flora dan fauna di Malaysia . v.dianjurkan kerajaan dan NGO misalnya Tabung Alam Malaysia (WWF Malaysia).mewartakan hutan simpan dan taman negara .Kempen .Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) -bertanggungjawab untuk melindungi hidupan liar dan taman negara.ditubuhkan bagi membekalkan bahan kayu yang berterusan. .PERHILITAN bertanggungjawab dalam pengeluaran lesen pembalakan.penubuhan ladang hutan . Perlis Perak dan Selangor. .mengehadkan pengeluaran lesen memburu dan membalak . viii. vi.menimbulkan kesedaran masyarakat berkenaan cara memelihara alam sekitar secara formal dan tidak formal.menguatkuasakan undang-undang . (6m) i . xi. iii. vii.pengeluaran lesen untuk mengawal pemburuan binatang.penerokaan hutan tidak dibenarkan di hutan simpan contoh Taman Negara Endau Rompin.contoh: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM).penghutanan semula (penanaman semula) .Pendidikan alam sekitar .beberapa akta digubal untuk melindungi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar contohnya Akta Perhutanan Negara 1984.menjalankan penyelidikan . Saling bergantungan antara sistem 1 a) Beri maksud konsep pemeliharaan alam sekitar. iv. . ii. (5m) Pemeliharaan – usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan pertubuhan tertentu bagi melindungi alam sekitar yang sedia ada dari musnah demi 73 .

Melalui kaedah ini hanya pokok yang matang sahaja ditebang. Di India ladang gandum yang berhampiran kawasan industri mengalami penurunan pengeluaran. Hutan Simpan Selain taman negara kerajaan juga mewujudkan hutan simpan yang berfungsi mengekalkan flora dan fauna di kawasan tersebut Contoh hutan simpan ialah Hutan Simpan Endau-Rompin di Sempadan Pahang-Johor. iii. Aktiviti pertanian terganggu Hujan asid menyebabkan tanih berasid dan menjejaskan kesuburan tanih. c) Hujan asid adalah salah satu fenomena yang wujud akibat kegagalan manusia memelihara sistem atmosfera. iii. Kemusnahan ekosistem hutan Kandungan hujan asid dengan pH kurang dari 5 menyebabkan kemusnahan hutan. (6m) Tiga kesan hujan asid i. Penebangan hutan secara terpilih Untuk memastikan khazanah hutan kekal terpelihara proses penebangan secara terpilih hendaklah dilaksanakan. Jelaskan tiga kesan fenomena hujan asid terhadap alam sekitar. Ia pernah terjadi di Sweden dan Finland. Langkah ini diambil bertujuan melindungi flora dan fauna di kawasan tersebut. ii. Kemusnahan hidupan akuatik Hujan asid yang masuk ke dalam sungai akan membunuh hidupan akuatik seperti udang dan ikan. ii. Contoh taman negara yang terdapat di Malaysia ialah Taman Negara Kinabalu. Dengan cara ini pokok yang belum matang berpeluang membesar menggantikan pokok yang telah ditebang. d) Jelaskan langkah kaedah bukan perundangan mendapat membendung masalah hujan asid? (8m) 74 .kepentingan generasi akan datang b) Huraikan dua contoh kaedah pemeliharaan alam sekitar. Hujan asid menyebabkan pokok menjadi lemah kerana akar pokok menjadi lemah dan tidak dapat meresap nutrien. (4m) i. Taman Negara Taman Negara telah diwartakan oleh kerajaan sebagai rizab di mana aktiviti penebangan pokok dan perburuan diharamkan sama sekali di kawasan tersebut.

b) Jelaskan faktor yang memnyebabkan kebakaran hutan.faktor manusia a. bas. Fenomena El-Nino menyebabkan cuaca panas berpanjangan lantas mewujudkan masalah kemarau.tanaman berskala besar. Letusan gunung berapi mengeluarkan lava panas yang menyebabkan hutan mudah terbakar.dijalankan di kawasan pendalaman. c. pertanian pindah . (6m) Faktor menyebabkan kebakaran hutan. b. . Ia boleh mengubah dan mengganggu alam sekitar fizikal dan lam sekitar manusia .merendahkan kepekatan bahan pencemar diruang atmosfera iii. 75 . kelapa sawit. Penggunaan kenderaan awam -LRT. kecuaian manusia .Indonesia. .contoh di Indonesia. -megurangkan bahan pencemar iv. i. monorail.untuk tanaman getah. .Faktor semulajadi a.proses tebang bakar oleh kaum asli. b.kilang Proton dipindahkan dari Shah Alam ke Tanjung Malim 2 a) Beri maksud ‘saling kebergantungan antara sistem. . Bina kawasan industri di kawasan luar bandar. .pembuangan puntung rokok atau bahan mudah terbakar semasa musim kering. Cuaca yang panas ini menyebabkan daun kering di kawasan hutan mudah terbakar. ii.Kaedah Bukan Perundangan i. Definisi ‘saling kebergantungan antara sistem’ ialah interaksi antara satu sistem dengan sistem yang lain. Kebakaran hutan secara meluas pernah terjadi Kalimantan. sektor perladangan . -asap yang terbebas tidak engandungi bahan pencemar ii. Penapis asap di cerobong asap kilang -mengurangkan masalah pencemaran. Kempen Kongsi Kereta -mengurangkan kenderaan di jalanraya.

api mudah merebak c) Bagaimanakah kebakaran hutan mempengaruhi sistem atmosfera dan sistem hidrologi? (8m) Kebakaran hutan mempengaruhi sistem: i.mengurangkan proses susupan air bawah tanah.hujan tiruan .garam akan menarik wap air membentuk awan dan bila awan berat. i. .tiada daun untuk proses sejatpeluhan. ii. . Singapura dan Indonesia.gas rumah hijau penyumbang kepada pemanasan global.hutan terbakar mengeluarkan asap dan partikulat terampai di atmosfera.kerjasama antara negara .membuat hujan tiruan dengan menyemburkan garam kepada awan komulonimbus. b) mengurangkan kerpasan .awan tidak terbentuk dan sekaligus mengurangkan hujan. . terjadilah hujan.Atmosfera a) jerebu . . . 76 .komponen hasil pembakaran hutan seperti karbon dioksida dan karbon monoksida menyerap dalam wap air.Malaysia dan Singapura memberi bantuan teknikal masa memadamka kebakaran di Indonesia.udara kering dan angin tenang membantu mengapungkan partikulat di ruang atmosfera. .Sistem hidrologi a) mengurangkan sumber air bawah tanah . . .. d) Huraikan langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan? (6m) Langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan.tiada akar pokok untuk meresap air ke bawah tanah.wap air mengalami pengeluwapan dan membentuk hujan asid.jumlah wap air di atmosfera berkurangan. b) hujan asid . ii.air bawah tanah berkurangan.memadamkan api dari udara menggunakan helikopter.kerjasama teknikal antara Malaysia. . .pembebasan karbon dioksida meningkatkan kepekatan gas rumah hijau. c) peningkatan suhu global .

iii. anjuran: JAS. NGO. NGO. . .sistem ekologi ii) Perubahan yang berlaku terhadap sistem tersebut a.tujuan: mendidik pelajar tentang pentingnya hutan dalam kehidupan manusia.pendidikan formal dan tidak formal. . sistem ekologi – habitat tumbuhan musnah c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia. (2m) ii) perubahan yang berlaku terhadap sistem-sistem tersebut.perundangan . 3.pendidikan formal: Geografi.contoh : Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iv. i.antara kempen adalah ‘Hijaukan Bumi’. . v.tindakan perundangan kepada pertani yang menjalankan pembakaran hutan secara terbuka. (3m) i) sistem yang berubah akibat gempa bumi . Sains. a) Beri maksud gempa bumi. akhbar.kempen untuk menyedarkan masyarakat pentingnya hutan kepada manusia.sistem geomorfologi . b. b) Nyatakan : i) sistem-sistem yang berubah akibat gempa bumi.kehilangan nyawa 77 .pendidikan tidak formal: ceramah Alam Sekitar. sistem geomorfologi – gelinciran/sesar .tujuan supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut.media: tv. .tanah runtuh. .pendidikan . (4m) Gempa bumi didefinisikan sebagai satu gegaran kerak bumi akibat pelepasan tenaga dari dalam bumi secara tiba-tiba .kempen . (8m) kesan-kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia. . majalah.

a) Senaraikan jenis dan cara hakisan sungai di kawasan tersebut.alat pengesan gempa bumi (siesmograf) .bangunan runtuh menyebabkan banyak kematian. pejabat runtuh.kerjasama antarabangsa . Kajian Luar Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan 1.membina bangunan yang kukuh dan tahan gempa iaitu mempunyai ciri-ciri keselamatan .jalanraya retak. .bakteria dan virus dari bangkai haiwan dan mayat manusia. Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di lembangan saliran. . d) Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kesan gempa bumi. ii.jambatan runtuh.gangguan emosi akibat kehilangan orang tersayang seperti ibu.premis perniagaan..petempatan dibina di kawasan rata.sumbangan dari negara-negara lain. iii.Wabak penyakit .contoh: di China. ii.sistem cerucuk yang kuat dan tahan gegaran.Trauma . . .kejuruteraan bangunan yang tinggi . vi. .rumah. bangunan perniagaan.contoh di Jepun dan Taiwan. iv. . bapa.bantuan dari PBB. terputus. iv.kurangkan pembinaan di kawasan lereng bukit . pasangan dan anak. v.tiang elektrik dan telefon tumbang. iii.Kemusnahan infrastruktur . (6m) i. .diterokai oleh pengkaji dari Amerika Syarikat dan Rusia. . ( 7 markah ) Cadangan Jawapan: 78 .mengurangkan risiko runtuhan bangunan.kemajuan teknologi dapat mengesan kejadian gempa yang akan berlaku.Kemusnahan harta benda . industri dan kawasan perlancongan musnah.taun kerana kurang bekalan air bersih.Kehilangan sumber rezeki .

lekukan yang dalam terbentuk di kaki air terjun – tindakan air sungai melalui hakisan mendalam dan tidankan pusaran air membentuk lubuk tersebut. Jenis hakisan yang terdapat di kawasan kajian ialah hakisan mendalam. b) Huraikan bentuk muka bumi akibat proses hakisan di kawasan tersebut. Menjana kuasa hidro elektrik – di kawasan air terjun dan jeram.batuan keras akan mengalami rekahan.tambah pendapatan nelayan. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras.Kajian luar dijalankan di Sungai Pahang.manda dan memancing serta berkayak. hakisan menegak dan hakisan mengundur. 6. lelasan. ( 8 markah ) Cadangan Jawapan : 3.hakisan menegak bertindak dengan berkesan di dasar alur dan mendalamkan dasar sungai sehingga membentuk gaung. a. 3. 4. Cara berlakunya hakisan ialah lagaan. Gaung . jeram dan tasik ladam untuk berkelah.bahagian hulu air deras dan batuan jenis batuan keras. 2. Petempatan . ( 10 markah ) Cadangan Jawapan : 1. mandi.batuan keras akan tertonjol ke atas. Air terjun. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras. ( i ) Nyatakan dua proses geomorfologi yang berlaku di kawasan tersebut. 79 .lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi 4. 5. b) Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi hasil tindakan sungai terhadap kegiatan manusia. Pelancongan. Lubuk junam. Pertanian . tindakan hidrual dan larutan.delta dan dataran banjir untuk penanaman padi sawah.likuan sungai dan delta – mudah dibina kemudahan asas untuk kelansungan hidup manusia Soalan 2 Berdasarkan kajian luar yang anda jalankan di sebuah kawasan tanah tinggi. Ternakan ikan air tawar – di kawasan tasik ladam dan muara sungai – habitat ikan yang susuai dan baik. Pahang.aliran air tersekat dan melompat menuruni bonjolan yang keras. 5.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut.lurah yang dalam terbentuk hasil dari hakisan menegak.kawasan sekitar air terjun.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis.

c. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi hakisan dan tanah runtuh.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya. 2.. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: 1. Dua proses geomorfologi ialah tanah runtuh dan hakisan.air meresap dan basah . 8.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim. Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir. ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 7. Terangkan tiga kepentingan kawasan tanah tinggi kepada manusia.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . ( ii ) Jelaskan maksud salah satu daripada proses tersebut.tanih akan tepu dengan air. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun. angin dan ombak.( 2 markah) Cadangan Jawapan : Kawasan Kajian luar ialah Tanah Tinggi Camaron.hakisan juga meningkat dikawasan yang bercerun curam.struktur tanih tidak stabil.air bertindak sebagai pelicin membantu pergerakan dan hakisan tanih ke cerun bukit. Jelaskan tiga faktor yang menpengaruhi proses geomorfologi tersebut. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan : 80 . 10. b. 9. Kecerunan – kawasan antara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat menyebab terjadinya tanah runtuh. Pahang.

Cara menyukat: Satu silinder logam dengan satu corong bergaris pusat 20cm atau 13cm diletakkan di kawasan lapang dengan ketinggian rim corong 0.1. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1.tumbuhan tiada sebagai penghalang matahari dan penyerap karbon dioksida di udara semasa proses fotosentisis. 3.tepu dengan air hujan.hujan berjumlah melebihi 2000mm. Ekopelancongan. 2. Banjir – alur sungai cetek-penuh dengan beban yang dibawa air hujan. (5) Cadangan Jawapan 1.tanah tinggi semula jadi. 2.udara nyaman. 3.tanah kehilangan ikatan dan cengkaman. d. Ukuran dibuat pada masa yang tetap di waktu pagi dengan menuangkan air hujan yang bertakung ke dalam satu silinder bersenggat dan diambil bacaannya.tumbuhan semula jadi yang menarik dan unik. Jumlah hujan dinyatakan dalam mm. Kawasan tadahan hujan – tanah tinggi berhutan tebal. Tanah runtuh.empangan mudah dibina contoh Empangan Sultan Abu Bakar Tanah Tinggi Cameron. Peningkatan suhu. Huraikan tiga kesan penerokaan tanah tinggi terhadap alam sekitar. Alat : Tolok hujan 2.punca sungai dan membekal air untuk kawasan sekitarnya.3 meter di atas tanah. Pertanian – tanaman teh tanah tinggi dan tanaman udara sederhana seperti buahbuahan dan bunga-bungaan-suhu sekitar 25°C. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hujan penerimaan di kawasan tersebut (10) 81 . Soalan 3 a) Terangkan satu kaedah untuk menyukat hujan.

2. Perniagaan-Musim hujan atau banjir membantutkan aktiviti perniagaan. Kedudukan tempat-Lokasi kajian berada samada berhampiran dengan lautan. Akuakultur-Banjir memusnahkan sangkar dan menenggelamkan kolam. Perubahan negative-tanaman musnah akibat tidak cukup air. Mengganggu aktiviti manusia. Pengangkutan-Musim banjir-jalan raya tenggelam.Nyatakan kawasan/lokasi kajian: 1. Musim basah atau kering-sangat mempengaruhi jumlah hujan. c) Terangkan bagaimana perubahan sumber air mengganggu aktiviti manusia(10 markah) 1. 4. (5 markah) 1. Perindustrian-Musim hujan-banjir akan menjejas aktiviti perkilanganmesin rosak. Soalan 4 a) Jelaskan bagaimana anda mengukur min suhu maksimum dan minimum. Dapatkan bacaan suhu maksimum dan suhu minimum suhu Kaedah mengukur suhu maksimum dan suhu minim umm di stesen kaji cuaca SMK Jerantut dalam tempoh 24 jam 82 . pedalaman atau kaki bukit 4. IKS-Musim hujan menjejaskan aktiviti perjemuran seperti batik.Alat Termometer Sixes 3. proses jual beli 6.Samada di pengaruhi oleh angin monsoon timur laut atau tidak.. tempoh basah hujan sangat tinggi. Mengganggu aktiviti manusia. tempoh kering sebaliknya. 2. rosak. Musim kemarausungai cetek-bot-bot dan perahu tidak boleh bergerak. lebat atau hujan batu. sangat mempengaruhi jumlah hujan di kawasan ini. Tiupan angin. ikan terlepas. ikan. Ciri hujan yang turun-Hujan renyai-renyai. 5. sotong dll. 3. Lokasi kajian/nama sekolah 2. 3. 5. Pertanian-Perubahan positif-tanaman tenggelam. Tempoh masa hujan-samada hujan turun secara berterusan atau sekejap-kejap tapi dalam tempoh yang kerap.

Mencatat nilai suhu maksimum dan minimum dalam Termometer Sixes.30 pagi. tekanan rendah-anngin bertiup dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah-boleh dibuat antara kawasan yang mengalami pulau haba/kawasan bandar dengan kawasan pinggir Bandar/luar Bandar yang suhunya lebih rendah. angina dan hujan.Langkah 1 – Pengukuran suhu dibuat-alat Termometer Sixes-diselaraskan pada suhu semasa pada waktu pagi (pada jam 7. Perkaitan antara kelembapan udara. b)Jelaskan kaedah pengiraan min suhu dan julat suhu dalam tempoh 24 jam (suhu harian) (10 markah) Cadangan Jawapan Suhu maksimum pada 13 Jun 2008 = 32˚C Suhu minimum pada 13 Jun 2008 = 22˚C Min suhu harian = 32 + 22 2 = 27˚C Julat suhu harian =Suhu maksimum – suhu minimum = 32 – 22 = 10˚C c)Huraikan perkaitan antara unsur-unsur cuaca 1.13 Jun 2008). Angin bertiup dari kawasan udara lembap/tekanan tinggi ke kawasan udara kering/tekanan rendah-udara kering memudahkan wap-wap air yang dibawa oleh angin naik ke atasmengalami penyejukan adiabatik sehingga tepu-hujan turun. bahangan solar dan angin 2. Perkaitan antara kelembapan udara dengan suhu sekitar-% kelembapan udara tinggi/udara lembap akan menyebabkan suhu sekitar rendah/lebih sejuk berbanding % kelembapan udara rendah/udara kering. sinaran matahari/sejatan. Soalan 5 83 . Hukum Boyle-suhu tinggi. tekanan udara dan angin.kelembapan bandingan. Unsur-unsur cuaca di kawasan tersebut sememangnya saling berkaitsuhu. 4. suhu sekitarnya adalah lebih tinggi. Langkah 3 – Bacaan diambil selepas tempoh 24 jam (pada jam 7. hujan.30 pagi bertarikh 12 Jun 2008) Langkah 2 – Termometer Sixes diletakkan dalam rumah pelindung Stevenson yang ditempatkan di kawasan lapang di stesen mini kaji cuaca sekolah. 3. Udara lembap lazimnya-banyak wap air. Perkaitan antara suhu.

Contoh pokok bakau ialah pokok bakau minyak. kerang dan biawak. Pokok bakau mempunyai silara yang seragam (tidak berlapis). Pokok bakau mempunyai mempunyai akar ceracak dan akar jangkang.Nyatakan komponen biotik dan abiotik di kawasan tersebut. Ini adlah salah satu cara regenerasi pokok bakau. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1.Selangor. 4. Pokok ini hidup di kawasan bersaliran buruk iaitu tanihnya sentiasa menakung air.air laut dan karbon dioksida b) Huraikan ciri-ciri tumbuhan di kawasan tersebut. (8markah) 84 . 2. Daunnya kecil dan masin yang menjadi kegemaran haiwan ternakan seperti kambing.parapet dan nipah. Pokok bakau mengeluarkan buah.cahaya matahari. Akar ceracak digunakan untuk tujuan pernafasan. terletak di kawasan. Akar jangkang yang berselirat mengukuhkan struktur pokok bakau apabila dilanda ombak kuat atau proses pasang surut yang berulang.tanih lumpur. Terdiri dari pokok berkayu keras yang hidup subur di kawasan berlumpur. Komponen biotik ialah tumbuhan seperti pokok bakau. Endah. Apabila buah bakau jatuh anak benih yang berbentuk tajam dan tercacak ke dalam lumpur. c) Jelaskan kepentingan ekosistem tersebut kepada alam sekitar kawasan kajian.Banting. Kajian luar ini dijalankan di Kg. Ia merupakan sebuah kawasan hutan paya bakau . 5. a) . Haiwan seperti ikan belacak. Ia juga tahan kepada perubahan pasang surut.Berdasarkan satu kajian luar terhadap ekosistem hutan semulajadi pinggir pantai. udang. 3. Komponen abiotik seperti udara. (5markah) Cadangan jawapan. Apabila matang anak benih akin keluar dari bahagian bawah bawah buah bakau.

Ia juga adalah bahan utama untuk dijadikan cerucuk untuk pembinaan rumah. 2. Kawasan paya bakau adalah sumber ekonomi iaitu pokok bakau merupakan sumber bahan mentah untuk industri arang kayu. Hutan paya bakau menjadi pusat persinggahan beberapa jenis burung migratori. Ia terdiri dari udang sotong. (6markah) 85 . 3. Paya bakau menjadi sumber makanan kepada manusia. Proses sejatpeluhan yang tinggi menyebabkan wujudnya kerpasan dan kelembapan yang tinggi. 4. Hutan paya bakau menjadi pusat penyedikan saintifik. Hutan paya bakau berfungsi mengekalkan keseimbangan ekosistem.kerang dan ikan yang membekalkan sumber protin kepada manusia. Pengkaji datang ke kawasan ini untuk mengkaji biodiversiti flora dan fauna di kawasan ini. Pokok damar menghasilkan bahan untuk dijadikan pencelup. 5. Kepelbagaian spisies tumbuhan dan haiwan menarik minat para pengkaji dari luar dan dalam negara. kelip-kelip di Kuala Selangor atau burung migaratori di Kuala Gula dan Tanjung Tuan.Cadangan Isi Jawapan: 1. Proses fotosintesis mengawal pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Pelancong boleh melihat monyet belanda. d) Bagaimanakah rantaian makanan di kawasan tersebut terjejas. Kejadian musim sejuk di kawasan hawa sederhana di hemisfera utara memaksa hidupan jenis ini berhijrah di hemisfera selatan yang mengalami musim panas. 6. Hutan paya bakau menjadi pusat rekreasi yang menarik untuk kunjungan pelancong asing dan tempatan.

Nyatakan dua kitar nutrien yang terdapat dalam ekosistem tersebut. 3. Tebusguna tanah untuk tujuan pertanian dan petempatan telah memusnahkan kawasan paya bakau. Aktiviti melombong pasir mendalamkan dasar pinggir laut dan sekaligus menggalakkan proses hakisan ombak. (7markah ) Cadangan jawapan. 86 . 4. Temerloh. Pembinaan kolam ternakan ikan di kawasan paya bakau (marinkultur) telah memusnahkan kawasan semulajadi pokok bakau. Dua kitar nutrien tersebut ialah kitar oksigen dan kitar karbon ii. Keadaan ini secara tidak langsung men jejaskan rantaian makanan di kawasan terebut. (2markah) Cadangan jawapan. Aktiviti perlombongan pasir di pinggir pantai telah menjejaskan rantaian makanan ekosistem paya bakau.1. Ini kerana proses fotosintesis terjejas kerana pokok tersebut membekalkan oksigen kepada manusia. Huraikan salah satu dari kitar nutrien tersebut. Kegiatan manusia menangkap ikan. Penerokaan hutan paya bakau untuk tujuan perusahaan arang kayu telah memusnahkan pokok bakau yang berfungsi sebagai pengeluar. Bangau Tanjung. Kajian luar ini dijalankan di sebuah kolam ikan di Kg. Tindakan mengambil tumbuhan seperti pokok parapat dan nipah menjejaskan rantaian makanan. 3. Kawasan paya bakau ditambak dengan pasir dan tanah untuk dijadikan kawasan perumahan.kerang dan tiram akan terjejas kerana habitat mereka telah musnah. 2. SOALAN 6 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di sebuah kolam : a) i. Contohnya hidupan seperti siput. Hutan pokok bakau ditebang dan digantikan dengan kolam ternakan ikan dan udang.ketam dan udang untuk dijadikan sumber makanan mengganggu rantaian makanan.

Aktiviti manusia 87 . 5.alga dan lumut oksigen dibebaskan. 6. ii. Gangguan semulajadi i. 4.respirasi dan pereputan.Jelaskan bagaimana keseimbangan ekosistem kolam terganggu. Keadaan menyebabkan isipadu kolam menyusut dengan banyaknya dan dalam keadaan kritkal boleh menyebabkan kolam menjadi kering lalu hidupan di dalamnya mati. b) .liang litensil pada batang dan akar tumbuhan itu sendiri.ikan. Kemarau Kemarau pula terjadi apabila hujan tidak turun dalam jangkamasa yang lama. Haiwan seperti ikan.penggunaan dan pengembalian oksigen ke ruang atmosfera secara berterusan. Bakteria dan kulat menggunakan bahan organik dan oksigen untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan nutrien dalam tanah.Kitar oksigen dalam ekosistem kolam. 1. 2. 8. Banjir biasanya berlaku semasa tiupan angin monsun Timur Laut yang menyebabkan intensiti hujan meningkat secara mendadak. Kitar oksigen berlaku melalui proses fotosintesis. Semasa proses respirasi oleh rumpai air. 7. Proses respirasi oleh tumbuhan berlaku apabila oksigen diserap oleh liang stomata daun. Hujan yang turun dalam jangkamasa yang lama menyebabkan banjir dan air kolam melimpah keluar membawa bersama nya hidupan di dalamnya. 3. (6markah) Cadangan Isi Jawapan Gangguan terdiri dari gangguan semulajadi dan aktiviti manusia. Banjir Banjir boleh menghanyutkan segala hidupan kolam ke tempat lain.labi-labi dan cacing tanah oksigen digunakan. Semasa proses fotosintesis yang dijalankan oleh rumpai air.lumut. Semasa proses pereputan oleh bakteria dan kulat proses pengambilan oksigen berlaku.labi-labi dan cacing tanih menyedut oksigen semasa proses respirasi melalui hidung dan mulut. 1. 2. Dalam ketiga-tiga proses ini pengambilan.

88 . Geografi Alam Sekitar Fizikal. Sifat air yang berasid dan kurang oksigen akan menye babkan hidupan dalam kolam mati. Kemahiran Geografi. Unsur abiotik Air kolam akan tercemar dan berasid. ii. Salah satu cara pemeliharaan ekosistem kolam ialah dengan menjalankan pembangunan lestari. Sektor perindustrian turut membuang sisa toksik ke dalam kolam. Sebarang projek pembangunan mestilah dirancang dengan sistematik di mana kawasan industri hendaklah dibina jauh dari kawasan kolam. 2. Kempen juga boleh dijalan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya ekosistem kolam. Unsur biotik Unsur biotik seperti rumpai dan ikan akan mati apabila air kolam dicemari oleh sisa toksik atau racun serangga. 4markah) Cadangan Jawapan 1. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Kilang kimia seperti kilang baja. Kempen yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan NGO melalui media cetak dan elektronik dapat membantu pemeliharaan kawasan kolam. Pendidikan sama ada secara formal dan informal merupakan langkah awal yang boleh memelihara ekosistem kolam. Kegiatan manusia yang sering mengganggu ekosistem kolam biasanya berpunca dari kegiatan pertanian di sekitarnya yang menggunakan baja kimia secara berlebihan disamping turut menyalirkan sisa racun serangga ke dalam kolam. 3. c) Terangkan kesan gangguan tersebut terhadap unsur biotik dan abiotik dalam ekosistem kolam tersebut. Saba liknya kandungan karbon dioksida meningkat kerana tiada tumbuhan untuk menyerapnya untuk proses fotosintesis.i. d) Cadangkan langkah-langkah pemeliharaan kawasan kolam tersebut agar keseimbangan ekosistem kawasan tersebut dapat dikekalkan. cat dan racun yang dibina berhampiran kolam mengambil jalan mudah dengan membuang sisa buangan kilang ke dalam kolam. Generasi muda diperingkat sekolah rendah diterapkan dengan pengetahuan tentang pemeliharaan alam sekitar melalui subjek kajian tempatan dan di peringkat sekolah menengah dalam subjek Geografi dan Sains. Secara tidak langsung mereka sedar pentingnya ekosistem kolam dalam kehidupan manusia. Kandungan oksigen dalam kolam berkurangan kerana tumbuhan kolam telah mati dan tidak menjalankan proses fotosintesis. 3.

Medan Sari ke titik B di Kg.75 km persegi 3m 5.00 km persegi 2m 4.45%) c) Huraikan langkah-langkah yang boleh di ambil bagi mengatasi kejadian banjir di kawasan tersebut.1 m 7. (3markah) Cadangan Jawapan : Formula yang betul Perbezaan ketinggian Kecerunan = Jarak mendatar 20. Jaya. (7markah) Cadangan Jawapan : Kaedah yang tepat Kenalpasti skala yang betul Cara pengiraan yang betul Jawapan yang betul 5.0 – 12.75 – 6. b) Berdasarkan Rajah 1. ( Lihat Peta Soalan STPM Tahun 2003) a) Apakah yang dimaksudkan dengan lembangan saliran? (5markah) Cadangan Jawapan : Kawasan tadahan bagi satu sistemsungai yang merangkumi persekitaran punca sungai.9 = 23cm x 500 = 11500 = 1 : 1456 (0. (10markah) 89 .00 – 6.Soalan 1 Rajah 1 pada halaman 3 menunjukkan sebahagian kawasan lembangan saliran yang berskala 1 : 50 000.25 km persegi 1m ( ii ) hitung kecerunan Sg. sungai utama dan cawangan-cawangannya berada. Simpang Kanan dari titik A di Kg.25 – 5. ( i ) hitung keluasan kawasan banjir.

Simpang Kanan Mendalam dan melebarkan Sg.25km² Bil petak penuh 14 Bil ¾ 3 Bil ½ 14 Jumlah petak 23 ¼ petak Keluasan tasik ladam 23. badan air – perikanan.25 x 0. dataran banjir – pertanian 2. 90 .Cadangan Jawapan : 1.5km x 0. Simpang kanan Membina benteng di sepanjang tebing Sg. Simpang Kiri/ alir ke selatan. Simpang Kanan supaya iar sungai mengalir lancar 5. 3. Melencongkan aliran di hulu Sg. Soalan 2 Berdasarkan peta 1 yang berskala 1: 50 000 ( Peta STPM 2005) a) takrifkan tasik ladam.5km = 0. b) hitung keluasan tasik ladam (8markah) Cadangan Jawapan: Keluasan tasik ladam Skala 1 : 50 000 1cm = 0. Membina empangan di hulu Sg. tasik ladam – ternakan ikan dalam sangkar / akuakultur 4. tasik ladam – eko pelancongan 5. ( 5 markah) Cadangan Jawapan : tasik yang terbentuk akibat daripada likuan sungai yang terpisah/ terpenggal/ terputus. Simpang Kanan ke Sg.25 km² = 5.pertempatan 3. 2.5km Keluasan satu petak grid 0.81 km² c) jelaskan bagaimana bentuk muka bumi di kawasan itu mempengaruhi aktiviti manusia (12markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. Simpang Kanan Meluruskan Sg. dataran mendap. 4.

a) Berdasarkan Jadual 1. [ 6 markah ] d) Huraikan tiga kesan jerebu terhadap alam sekitar. [ 3 markah ] c) Jelaskan tiga sebab berlakunya kejadian jerebu. sungai –perlombongan pasir sungai – pengangkutan Soalan 3 Tarikh 9 Bandar Kuala Lumpur Kuantan 100 45 150 50 290 50 300 100 300 100 280 60 250 50 200 45 100 40 80 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jadual 1 : Status Indeks Pencemaran Udara (IPU) Bagi Kuala Lumpur dan Kuantan Mulai 9 hingga 18 April 2006 Status IPU Status Kualiti Udara 0 . lukis graf garisan menunjukkan Status Indeks Pencemaran Udara bagi Kuala Lumpur dan Kuantan mulai 9 hingga 18 April 2006.200 201. 7.6.50 51 . [ 6 markah ] Cadangan Isi Jawapan: a) Tajuk betul Skala betul Paksi betul 91 . [ 10 markah ] b) Jelaskan pola taburan Status Kualiti Udara bagi kedua-dua bandar tersebut.300 Baik Sedarhana Tidak Sihat Sangat Tidak Sihat Skala Status IPU dan Status Kualiti Udara.100 101 .

5. 6. 2000 tahunan. 4. 4. Lokasi / Tahun Taiping Kuala Pilah 2000 3075 1355 2001 3890 1480 2002 3990 1550 2003 4300 1756 2004 4575 1980 2005 4775 2100 2006 4930 2220 (a) Bagaimanakah min hujan tahunan dikira. Keseluruhan Kuala Lumpur tinggi / Kuantan rendah 2. 2. [ 8 markah] Cadangan Isi Jawapan: 92 . Minimum kedua-dua tempat / nilai IPU b) 1. Maksimum kedua-dua tempat / nilai IPU 3. [ 6 markah ] ii. Kebakaran hutan Letusan gunung berapi Asap kenderaan Pembakaran bahan api fosil Pembakaran terbuka Industri berasaskan kayu Kuari Gangguan sistem pernafasan Masalah penglihatan Jarak penglihatan Penyakit kulit dan sistem saraf Kemalangan Fotosintesis terganggu Terganggu pembentukan hujan Soalan 4 Jadual 1 di bawah menunjukkan Jumlah Hujan Tahunan Taiping dan Kuala Pilah dari tahun 2000 hingga 2006. 3. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah [ 10 markah ] (c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. c) 1. 7. 3. 6.Petunjuk betul plotan betul 1. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan markah ] (b) i. [3 Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. 5. 7. 2.

Lokasi / Tahun Perbezaan Taiping Perbezaan Kuala Pilah 2000 2001 815 125 2002 100 70 2003 301 206 2004 275 224 2005 200 120 2006 155 120 (a) [ 6 markah ] ii. 3. Penternakan. 5. 2. Kekal kelembapan udara. 6. 7. Membentuk hujan. pelancongan 93 . 1. Pengangkutan. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan. Perindustrian.Bagaimanakah jumlah hujan tahunan dikira. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah b) Tajuk betul Skala betul Paksi betul Petunjuk betul plotan betul c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. 4. 2. 3. Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. Aktiviti pertanian. Kegunaan domestik. Alam sekitar Fizikal : 1. Alam sekitar Manusia. 35 tahun [3 markah ] (b) i. Jana kuasa hidroelektrik. Membentuk tanih. Min Hujan Tahunan = Jumlah Hujan Tahunan Selama 35 tahun.

94 .

perubahan kadar kematian dan perubahan pertambahan semulajadi penduduk antara tahun 1931 hingga 1995.8 1975 31. lukiskan sebuah rajah yang sesuai tentang arah alir perubahan kadar kelahiran kasar. [15 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Panduan Menjawab: Graf yang paling sesuai untuk menunjukkan arah alir ialah graf garis.2 4. 95 .9 28. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. Jadual 1: Kadar kelahiran kasar.6 1957 43.5 25.0 Pertambahan semula 12.0 19.9 1985 31.3 12.3 5.8 1995 26.4 6.8 Dengan menggunakan maklumat dalam jadual 1. Justeru itu calon mesti membina 3 garisan di atas graf yang sama bagi menunjukkan arah alir perubahan kadar kelahiran.0 Kematian Kasar 31. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia.4 21.4 23. jelaskan arah alir pertambahan penduduk semulajadi Semananjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. 1931 – 1995 Kadar bagi setiap 1000 penduduk 1931 Kelahiran Kasar 43.SOALAN PILIHAN 1 Jadual 1 menunjukkan kadar kelahiran kasar.0 jadi a) 1947 43.9 TAHUN 1965 36.5 24. [10 Markah] b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis dalam (a).4 30.7 7.

Pertambahan semulajadi meningkat ( 1931 . halangan agama dan pegangan adat tradisi yang kuat menyebabkan mereka tidak bersedia untuk mengurangkan kelahiran. Peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. Mereka langsung tidak merancang kelahiran/menjarakkan kelahiran.1957/sebelum merdeka) disebabkan oleh:. Berlakunya amalan perkahwinan di usia muda yang meningkatkan kadar fertiliti/kesuburan seterusnya kelahiran meningkat. Sebelum merdeka kelahiran penduduk sukar dikawal kerana tidak ada satu dasar kependudukan yang jelas di Malaysia. Skala yang betul dan selaras dengan paksi. 1. Ketiadaan dasar kependudukan ini menyebabkan setiap keluarga berkecenderungan memiliki anak yang ramai. semulajadi 96 . Plotan Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Sila buat graf garisan ini sebagai latihan anda (b) Menjelaskan arah alir pertambahan penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. Anak merupakan satu rezeki. Setiap keluarga perlukan anak yang ramai sebagai “buruh keluarga” yang amat diperlukan di sawah. Taraf pendidikan penduduk yang rendah disamping pegangan agama dan adat yang masih kuat yang juga boleh meningkatkan kelahiran. Arah aliran ini berpunca dari beberapa sebab. Di samping faktor perkahwinan di usia muda dan lain-lain. Perancangan keluarga jelas tidak akan berjaya kerana taraf pendidikan penduduk yang amat rendah. Disebabkan oleh kelahiran yang tidak dikawal/tiadanya dasar kependudukan yang jelas disamping peningkatan taraf kesihatan. Kadar kelahiran tolak dengan Kadar kematian. 3. Cadangan Jawapan: Rujuk kepada Graf Yang dilukis: Pertambahan penduduk semulajadi diperolehi dengan cara. Perkahwinan di usia belasan tahun merupakan satu amalan biasa bagi masyarakat sebelum merdeka. Gabungan pelbagai faktor inilah yang menyebabkan kelahiran berterusan meningkat.Pemarkahan Graf garisan ialah: • • • • • Tajuk yang lengkap ditulis di bahagian atas graf. Berdasarkan graf yang dilukis pertambahan semulajadi penduduk semakin meningkat antara tahun 1931 hingga 1957 tetapi semakin menurun selepas tahun 1957 hinggalah 1995. 2. Malah menjadi satu kebanggaan bagi mereka apabila memiliki anak yang ramai.

97 . Pada masa yang sama juga meningkatnya kos hidup menyebabkan bilangan anak yang ramai adalah satu bebanan. 5.1995/selepas merdeka) disebabkan oleh: 4. Kualiti pendidikan rakyat terus meningkat.Pertambahan semulajadi menurun (1957 . Walaupun tidak berjaya sepenuhnya tetapi ia jelas berupaya memperlahan kelahiran. Pendidikan tinggi menyebabkan mereka tidak terlalu terkonkong dengan adat tradisi. Masyarakat mula menerimanya.penjarakkan kelahiran dan lain-lain termasuk juga kaedah tradisional. Selain itu sebahagian besar usia penduduk dihabiskan di bangku persekolahan hinggalah ke institusi pendidikan tinggi. Dengan berkahwin lambat membolehkan kemampuan melahirkan anak semakin berkurangan/tahap kesuburan menjadi semakin rendah. Pelbagai kaedah diperkenalkan seperti penggunaan pil perancang. Perkahwinan lewat berkait dengan sikap masyarakat yang mementingkan kerjaya serta kebebasan. Mudah menerima dan memahami saranan kerajaan dalam konteks perancangan kelahiran. penggunaan kondom. berubahnya nilai dan status quo yang dipegang oleh masyarakat khususnya masyarakat bandar. Justeru perkahwinan berlaku melepasi tahap usia 20-an dan sekali gus mengelakkan perkahwinan di usia belasan tahun. Dengan adanya perubahanperubahan ini kadar kelahiran menjadi semakin perlahan. Amalan perkahwinan lebih lewat yang secara langsung mengurangkan fertiliti. Setelah keluar dari universiti secara puratanya umur mereka berada pada 23 – 24 tahun. 6. Ini kerana adanya dasar kependudukan yang lebih jelas/amalan perancangan keluarga telah dilaksanakan. Penurunan kadar kelahiran disamping kadar kematian juga terus menurun. Kehidupan yang lebih mementingkan kerjaya menyebabkan keperluan kepada anak yang ramai bukan lagi sesuatu yang dibanggakan. walaupun tidak sepenuhnya sekurang-kurangnya ia berupaya memperlahankan sedikit kadar kelahiran.

4 1. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak sedemikian. 1995. lukiskan sebuah rajah yang sesuai untuk menunjukkan [10 Markah] migrasi dalaman di Malaysia pada tahun 1995.9 2. b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a).44 45 . [9 Markah] c) Nyatakan jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia.4 1.24 25 .64 65 dan lebih Lelaki 3.SOALAN PILIHAN 2 Jadual 2 menunjukkan migrasi dalaman mengikut umur dan jantina di Malaysia pada tahun 1995.5 6.5 1. Jadual 2: Migrasi dalaman sebagai peratusan daripada jumlah Penduduk mengikut kumpulan umur dan jantina di Malaysia. [ 6 Markah] 98 .14 15 .9 Perempuan 3. Kumpulan Umur (Tahun) 1 .1 Jumlah 3.1 5.0 a) Berdasarkan jadual 3.7 5.3 1.8 1.0 5.6 0.9 2.2 3.2 5.34 35 .9 4.

kemudahan pembandaran serta faktor hiburan yang banyak. Faktor tolakan di desa. 3. Peluang melanjutkan pelajaran di bandar. 99 .CADANGAN JAWAPAN (a) Calon boleh membina graf garis atau graf bar sebagai kaedah kartografi yang sesuai. Selain itu di bandar juga terdapat beberapa tarikan lain seperti kemudahan asas yang lebih selesa. Realitinya pola aliran migrasi dalaman yang utama ialah migrasi desa ke bandar. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak demikian. Kewujudan universiti-universiti ini menjadi tarikan utama golongan pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. Pelbagai kolej dan institusi tengajian tinggi terlonggok di bandar. kemudahan perumahan. Jelas sekali sektor pertanian tidak begitu menarik minat golongan muda kerana ia menghadapi pelbagai masalah seperti harga yang tidak stabil. Perubahan minat golongan muda yang ketara terhadap sektor pertanian di desa yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan telah menolak mereka ke bandar untuk mengejar taraf hidup yang lebih baik. plotan graf. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan kepada Rajah/Graf: . (b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a).Corak migrasi menunjukkan peratus terbanyak datangnya daripada kumpulan umur muda dan dewasa (15 . 2. Setelah tamat pengajian mereka terus menetap di bandar kerana peluang pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka banyak terdapat di bandar. Juga lebih banyak dan terbuka kepada golongan muda terutama sekali di peringkat IPT samada IPTA mahupun IPTS. petunjuk serta kebersihan dan kesempurnaan. Peluang perkerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan lebih banyak dibuka dan ditawarkan kepada kumpulan umur muda dan dewasa khususnya di bandar. masalah ancaman fizikal yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan dan tetap.44 )tahun sedangkan kumpulan tua dan kanak-kanak adalah sedikit. Serentak dengan tarikan di bandar wujud pula tolakan di desa. Tarikan perkerjaan di bandar. skala dan paksi. Sebab-sebab mengapa migrasi dalamam bercorak sedemikian: 1. Dengan adanya tawaran gaji yang lebih lumayan dari kedua-dua sektor di atas menyebabkan golongan muda berterusan berhijrah ke bandar. Misalnya di Kuala Lumpur adanya UM dan UIA di Pulau Pinang ada USM di Shah Alam ada UiTM. [ 10 Markah] Sila buat latihan amali menggunakan data di atas Seperti biasa perkara-perkara penting yang dinilai ialah: Kesesuaian tajuk.

Migrasi bandar ke desa. Migrasi desa ke desa. Kumpulan Umur 0 . 3.29 30 .59 60 .69 70 dan lebih Lelaki (‘ 000) 2612 2357 2017 1653 1168 684 386 206 Perempuan (‘000) 2455 2225 1876 1584 1111 656 414 261 a) Berdasarkan jadual 3. 1997. Misalnya migrasi dari kampung-kampung tradisional ke tanah-tanah rancangan Felda/Felcra di bawah Program Pembangunan Wilayah. 4. Jadual 3: Struktur umur dan jantina penduduk Malaysia.39 40 .kemudahan sosial serta faktor tolakan di desa. [ 6 Markah] Di antara jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia ialah: 1. 2. SOALAN PILIHAN 3 Jadual 3 menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997.49 50 . terdiri dari golongan muda. Golongan pesara yang pulang ke kampung setelah tamat perkhidmatan di bandar atau pertukaran tempat kerja.9 10 . Pola aliran yang utama.pendidikan. [10 Markah] 100 .(c) Jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia. Berlaku di sekitar tahun 1970-an. Perpindahan kerana pertukaran tempat kerja samada dari bandar kecil ke bandar sederhana ke bandar besar atau sebaliknya. Migrasi bandar ke bandar. berhijrah kerana tarikan perkerjaan.19 20 . lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia bagi tahun 1997. Migrasi desa ke bandar khususnya ke bandar-bandar besar/utama.

Bilangan penduduk lelaki mengatasi perempuan bagi setiap kumpulan umur kecuali pada kumpulan umur (60 . Dibuktikan melalui tapak piramid yang masih lebar. [ 8 Markah] ii) Huraikan kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. 4.69 tahun dan 70 tahun ke atas).Ciri-Ciri Utama Penduduk Malaysia. Ciri Jantina.kanak-kanak dan belia) masih ramai berbanding dengan golongan dewasa dan tua iaitu kira-kira 44% daripada jumlah penduduk negara. Piramid berbentuk progresif. petunjuk dan kebersihan serta kesempurnaan. Walaupun rajah piramid kelihatan seimbang tetapi pada keseluruhannya penduduk lelaki lebih ramai daripada perempuan melebihi hampir 500 000 orang. darah tinggi. Kadar kelahiran masih lagi tinggi/terus meningkat dan kadar kematian semakin merosot. Hal ini disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan. 1997 ialah: 1. i) Jelaskan cirri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. 101 . Hal ini disebabkan oleh teknologi perubatan yang ada masih tidak berupaya untuk mengawal penyakit merbahaya seperti jantung. Sila lukis Rajah Piramid menggunakan data di atas. kencing manis. program perancangan keluarga yang kurang berkesan dan amalan perkahwinan di usia muda masih berlaku. b) I) Ciri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. Ini menggambarkan nisbah tanggungan masih lagi besar khususnya di usia persekolahan. Jangka hayat masih lagi rendah. Komposisi umur . skala yang sesuai. Kumpulan umur tua sedikit relatif dengan kumpulan umur yang lain. [ 7 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Pendekatan Menjawab: Rajah yang paling sesuai untuk menunjukkan data struktur umur dan jantina penduduk ialah Rajah Piramid. [10 Markah] Pemarkahannya ialah: Tajuk yang betul. plotan. [ 8 Markah] Sila rujuk rajah piramid yang dilukis . 2.Golongan muda (bawah 20 tahun . 3. Disamping amalan pemakanan yang tidak seimbang dan kesedaran penjagaan kesihatan yang masih rendah.b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis pada soalan (a). Ini menunjukkan warga tua perempuan lebih ramai berbanding lelaki.

kesihatan. [ 7 Markah] Kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Pasaran domestik menjadi semakin besar/kuasa-kuasa pasaran semakin kuat dan kesan positif dari perluasan pasaran diperolehi . faedah persaraan dan sebagainya. Pertambahan perbelanjaan kerajaan. Disamping itu keperluan peruntukan yang khusus untuk menampung kebajikan warga tua yang semakin bertambah seperti rumah-rumah kebajikan. perubatan percuma. reakreasi dan lain-lain bagi menampung keperluan penduduk yang ramai khususnya di bandar-bandar besar akibat migrasi penduduk muda. Perbelanjaan yang besar amat diperlukan dalam menyediakan kemudahan asas.perkhidmatan dan sebagainya. Pertambahan peluang pekerjaan dalam semua sektor amat penting demi mengelakkan pengganguran pada masa hadapan. 3.59 tahun) juga merupakan kumpulan umur yang produktif membantu memesatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat sebagai satu aset membekalkan tenaga kerja/tenaga buruh pada masa hadapan untuk mempercepatkan lagi pembangunan sektorsektor ekonomi seperti pertanian. Kumpulan umur dewasa yang sedia ada (20 . Pertumbuhan penduduk yang agak pesat menjamin peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan dan seterusnya menambahkan pengeluaran. pendidikan. perindustrian. Peluang pekerjaan perlu ditambah dalam sektor ekonomi moden seperti perindustrian dan perkhidmatan. Memperluaskan pasaran domestik. Kumpulan umur dewasa yang ada dengan kuasa beli yang agak tinggi juga menjamin pertambahan permintaan dan penawaran. 1. 4. Perlunya pertambahan peluang pekerjaan agar sejajar dengan peningkatan penduduk dan keperluan guna tenaga dalam negara. 102 . 2.b) ii) Kesan-kesan ciri kependudukan di atas terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia.

3. [ 8 Markah] (Sila lukis graf garis menggunakan data di atas) Item Pemarkahan 1. Jadual 4 menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih dunia dari tahun 1900 hingga tahun 1990. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990.SOALAN PILIHAN 4. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. 2. [ 8 Markah] b) i) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat [2 Markah] Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut.[ 9 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Berdasarkan jadual 4. Jadual 4: Penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia 1900 – 1990 (Juta orang) Wilayah Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 Tahun 1950 200 163 167 1376 576 1970 344 283 228 2056 705 1990 648 448 276 3108 786 a) Berdasarkan jadual 4. Petunjuk: Plotan (1 wilayah = 1 Markah) Markah 1 1 1 5 MAX = 8 103 . 4. [ 6 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia. Tajuk yang betul Skala yang sesuai dan selaras dengan paksi. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990.

(4) Bertambahnya pengeluaran sumber-sumber makanan khususnya pada era revolusi hijau yang memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk Asia dapat ditampung daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran. (2) Aras kesuburan (Fertiliti) wanita yang tinggi berkaitan dengan peratus penduduk dalam kumpulan umur subur yang ramai (misalnya 15 hingga 44 tahun) serta amalan perkahwinan pada usia muda khususnya di negara-negara Asia yang sedang membangun. Ini disebabkan oleh beberapa faktor.b) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ( 2 Markah) Jawapan Wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ialah wilayah ASIA. peningkatan tenaga buruh dan kemajuan ekonomi. adat dan status quo masyarakat. kadar kematian berkurangan.jangka hayat meningkat yang seterusnya mendorong peningkatan kelahiran. Antaranya: (1) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian ekoran daripada kemajuan taraf kesihatan serta teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya serta dapat mengurangkan resiko kematian bayi di samping meningkatkan jangka hayat penduduk. 104 . ( 6 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kepesatan pertumbuhan penduduk di Asia berlaku selepas tahun 1950. Di samping memberi ruang kepada negara-negara Asia mengubah polisi kependudukan dan sosio-ekonomi negara masing-masing ke arah pertambahan penduduk.1945) mengurangkan kematian penduduk secara besar-besaran akibat peperangan. (5) Kestabilan politik. Kedapatan lebih banyak sumber makanan berzat/berkhasiat serta amalan pemakanan/diet yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan penduduk bertambah. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 . (3) Kegagalan Program Kawalan Penduduk/Perancangan keluarga di sesetengah negara Asia yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang masih rendah. halangan agama. Kegagalan program perancangan keluarga boleh juga dikaitkan dengan keperluan buruh/tenaga kerja oleh sesebuah keluarga khususnya dalam sektor pertanian tadisional. ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut.

India. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.[ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah Negara di Asia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. (5) Kesan positif. Bangladesh dll yang sesuai. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. harganya semakin mahal.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh.kenderaan. Pembangunan sumber alam meningkat.c) Pilih sebuah negara di Asia.pembandaran.pertanian.sumber bahan api fosil. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. Persaingan guna tanah untuk petempatan. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. 105 . Filipina. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. bijih timah. Pertumbuhan penduduk yang pesat memungkinkan sumber-sumber alam sesebuah negara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertumbuhan tersebut.perindustrian.

[ 12 Markah] ________________________________________________________________ 106 . kenalpasti TIGA buah negara yang mengalami penurunan kadar kelahiran paling ketara dari tahun 1954 hingga tahun 1996.8 31.0 45.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 5 menunjukkan kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996.4 18.0 38.1 43.2 13.5 46.9 51.0 50. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) 1954 1996 52.9 a) Berdasarkan jadual 5. [10 Markah] c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara.1 28.3 25.0 44. Jadual 5: Kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996.0 38.0 52.0 25.5 28. [ 3 Markah] b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara.2 27.

1 b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara.0 – 28.1 38.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Mengenalpasti tiga buah negara: BRUNEI .9 12.1 – 25. 5) Peningkatan wanita yang berkerjaya – perancangan perkahwinan. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran: 1) Keberkesanan dasar saiz keluarga kecil – Singapura yang melaksanakan dasar 1 keluarga.8 32.4 46. meninggalkan sesetengah adat tradisi dsb.2 45.9 27.0 51.9 9.3 44.2 52. 3) Perkahwinan di usia yang lewat – mengurangkan fertiliti.6 14.7 18. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam SINGAPURA dan Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) ( 1954 ▬ 1996 ) Penurunan kadar kelahiran 52.0 – 18.2 18.8 24. 4) Peningkatan taraf pendidikan – meningkatnya kesedaran dan kefahaman untuk merancang keluarga (mengimbangi saiz keluarga dengan pendapatan).0 – 31.9 – 25.0 – 28. THAILAND. 2) Perlaksanaan program perancangan keluarga yang menjarakkan/mengurangkan kelahiran.5 43. perubahan status quo dll.0 – 38. 2 orang anak pada tahun 1970-an.1 27.5 – 13. 107 .0 – 27.8 50.

(3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri.pembandaran. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. [11 Markah] 108 . Pembangunan sumber alam meningkat. (5) Kesan positif.kenderaan. harganya semakin mahal.perindustrian.c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan.pertanian.sumber bahan api fosil. bijih timah. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. Persaingan guna tanah untuk petempatan. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . sumber [5 Markah] Alam di [9 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertambahan penduduk . SOALAN PILIHAN 6 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. [ 12 Markah] SKEMA JAWAPAN: Cadangan Isi Jawapan Pertambahan penduduk menyebabkan sumber-sumber alam di negara-negara Asia Tenggara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertambahan tersebut.

Akibat permintaan yang tinggi dan eksploitasi berlebihan bagi menampung lebihan penduduk. Kesannya seperti kemusnahan kepelbagaian biologi. kesihatan yang rendah. ekosistem dan kepupusan sumber hutan. Contoh Negara lebihan relatif: Indonesia.______________________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? [5 Markah] KONSEP: Konsep Lebihan Penduduk : Suatu keadaan dimana jumlah penduduk berlebihan berbanding dengan sumber-sumber pengeluaran .Tanah diteroka secara berlebihan untuk petempatan dan pertanian. CONTOH Contoh Negara. Lebihan mutlak: Afrika Utara. Kemerosotan kualiti tanih . terhakis. pendapatan perkapita yang rendah. Sudan. habitat. struktur penduduk tidak seimbang dll yang relevan dengan ciri kependudukan negara sedang membangun. Cadangan Isi Jawapan Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dipengaruhi oleh lebihan penduduk. tapakbina bandar. Ini berlaku dengan cara mengeksploitasi/ mengguna sumber alam secara berlebihan dan tanpa kawalan : 1. India. CIRI Ciri-ciri negara yang mengalami lebihan penduduk: Antaranya: Kebuluran. kadar kelahiran dan kadar kematian yang tinggi. 2. Terbahagi kepada 2 iaitu: lebihan penduduk mutlak yang bermakna sumber alam yang amat sedikit atau sudah habis digunakan dan lebihan penduduk relatif iaitu sumber alam masih ada/masih banyak tetapi keupayaan teknologi untuk membangun/menjana sumber tersebut adalah rendah sehingga aras dan keperluan penduduk tidak boleh ditampung. kehilangan nuterin. Kehabisan sumber-sumber makanan – khususnya sumber makanan seperti sumber pertanian dan perikanan.kemiskinan. taraf sosial seperti tahap pendidikan.pelbagai kemudahan asas. 109 sumber Alam di [9 Markah] . kawasan pertanian dll. cerunnya tidak stabil dan mudah runtuh. Swaziland. Filipina. Bangladesh dll. Kesuburan tanih terjejas akibat kekerapan penanaman. b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. Struktur tanih menjadi rosak. Kemerosotan sumber hutan – Hutan dinyahkan secara berleluasa bagi memenuhi permintaan penduduk yang semakin pesat untuk petempatan. 3. Ethopia. kadar pengganguran yang tinggi.

hakisan. Indonesia.4. Negara yang berlebihan 1. Cth China. runtuhan dll c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk. Perancangan keluarga – penggunaan pil. Kuantiti – Kepupusan/kehabisan/kemusnahan sumber yang semakin berkurangan Kualiti -. penjarakan kelahiran. industri. Pengeluaran dan penggunaan yang berlebihan membolehkan sesetengah sumber mineral habis di luar jangkaan. 110 . sumber logam boleh pupus kerana ia terpaksa dikeluarkan secara berlebihan untuk menampung keperluan penduduk yang terlalu ramai. Kemerosotan sumber air – Kekurangan bekalan air bersih dan kadar pencemaran air meningkat ekoran daripada eksploitasi dan penggunaan yang berlebihan bagi menampung penduduk yang ramai dan berlebihan. langkah perundangan seperti menaikkan had umur boleh kahwin. 2 Melaksanakan dasar saiz keluarga kecil seperti “satu keluarga satu anak” atau satu keluarga dua anak. Kepupusan hidupan akuatik termasuk ekosistemnya akibat penerokaan sumber yang berlebihan. [11 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Pasifik yang betul mengalami Contohnya. 5.Pencemaran sumber atau kerosakan sumber. Langkah-langkah untuk mengoptimakan penduduk sesebuah penduduk ialah: lebihan penduduk: Kemboja dll. Cth perlepasan asap. Filipina. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. 1 Markah. Nota: Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dilihat dari segi kualiti dan kuantiti sumber tersebut. Kemerosotan sumber udara – Kadar Pencemaran meningkat akibat pertambahan kenderaan. 3. Kemerosotan sumber-sumber mineral – Sumber-sumber seperti petroleum dan gas asli. 6. pelbagai gas karbon monaksida dll. Mengurangkan kadar kelahiran dengan cara . sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat/lebihan penduduk. 7. Thailand. kaunseling keluarga dsb. kondom. Vietnam. Kemerosotan sumber marin – sumber perikanan laut. Misalnya dari umur belasan tahun kepada awal/pertengahan 20-an.

Meningkatkan keupayaan teknologi khususnya melalui R&D untuk menjana dan memajukan sepenuhnya pelbagai stok sumber yang ada untuk kesejahteraan penduduk. Rajah 1 : Piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000. Tahun 2000 111 . 7. Meningkatkan kerjaya wanita – meramaikan wanita berkerjaya tinggi supaya tempoh perkahwinan boleh dilambatkan. Tahun 2000 Piramid Penduduk Jepun. 5. Mempelbagaikan aktiviti ekonomi.4. Meningkatkan kualiti sumber manusia dalam negara dengan cara: Pertingkatkan tahap pendidikan dan kemahiran penduduk. latihan lanjutan – melahirkan tenaga mahir yang boleh mendominasikan teknologi tinggi serta boleh mengurus – tadbir sumber dengan bijaksana. Piramid Penduduk India. Disamping mencipta teknologi baru untuk kegunaan penduduk dan negara. 6. Mencipta banyak peluang pekerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan yang menjamin pendapatan perkapita yang tinggi kepada penduduk dan mengatasi pengangguran sepenuhnya. SOALAN PILIHAN 7 Rajah 1 di bawah menunjukkan piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000.

Bezakan empat ciri demografi antara kedua-dua bentuk piramid di [8 Markah] Negara India Negara Jepun Kadar kelahiran rendah – negara maju.progrm perancangan keluarganya sangat berjaya. a) i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. kahwin awal. [ 7 Markah ] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) (i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. keperluan buruh keluarga dll. Kadar kelahiran kadar kematian rendah – dan kadar sebab kegagalan program perancangan keluarga. [ 8 Markah ] b) c) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. 112 . [ 8 Markah ] Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun. [ 2 Markah ] ii) bezakan empat ciri demografi yang boleh ditafsirkan antara kedua-dua bentuk piramid di atas. masyarakat berpendidikan tinggi. [ 2 Markah] Markah Negara India = Piramid Progresif Negara Jepun = Piramid Stabil atau Mantap (Pemarkahan: Nama piramid penduduk mesti betul untuk diberi markah) a) (ii) atas. wanita berkerjaya dll Marka h 2 1 1 Ciri Demografi Kadar kelahiran tinggi dan 1. taraf kematian pendidikan rendah.Berdasarkan rajah 1.

Keperluan asas kehidupan sangat tinggi. Struktur umur Tidak seimbang. 113 . Teknologi perubatan yang maju berjaya mencegah penyakit yang merbahaya di kalangan warga emas. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan pada peringkat umur muda dan dewasa tetapi berbeza pada peringkat umur tua (melebihi 54 tahun). Jangka hayat tinggi – proses penuaan penduduk. 2 Sangat besar – Golongan produktif daripada segi 4. Nisbah tanggugan kecil – Golongan dewasa yang produktif lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua yang terpaksa ditanggung. Golongan muda mengatasi golongan dewasa dan tua yang berpunca daripada kadar kelahiran yang tinggi. 2 3. Teknologi perubatan masih rendah untuk mengawal penyakit seperti kencing manis. jantung. Jangka hayat Jangka hayat rendah – kadar kematian golongan tua tinggi. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan bagi setiap kumpulan umur yang sama. Nisbah jantina. Ini bermakna kadar kelahiran dan kematian antara lelaki dan wanita adalah hampir sama. Golongan wanita tua melebihi golongan lelaki tua. 2 5.2. Di samping kesedaran penjagaan kesihatan yang tinggi oleh penduduk Jepun Hampir seimbang antara muda – dewasa dan tua. Namun begitu golongan dewasanya lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua. barah dll termasuk amalan penjagaan kesihatan yang masih rendah. darah tinggi. Nisbah ekonomi (golongan dewasa) adalah sedikit untuk tanggungan menanggung golongan muda khususnya di bawah umur yang sangat ramai. 2 PEMARKAHAN: Mana-mana 4 isi terbaik x 2 markah = MAX 8 Markah.

Bekalan sumber makanan seperti sumber pertanian. c) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun [7 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. tidak memberikan keistimewaan seperti kemudahan pendidikan. Ini akan menyebabkan pengganguran 2. Bebanan kerajaan sangat besar – Peruntukan kerajaan terpaksa diberikan kepada kemudahan asas seperti pendidikan. Masalah kekurangan makanan. Taraf kesihatan yang rendah – penularan wabak penyakit dan kadar kematian tinggi terutamanya di kawasan pedalaman. Kemiskinan dan kemunduran/Lingkaran kemiskinan – Pendapatan perkapita yang rendah. seperti 1 keluarga 1 anak (China) atau 2 anak (Singapura). 3. kesihatan.b) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. Dasar Governan – Dasar saiz keluarga kecil/menghadkan bilangan anak. masalah perumahan. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. kesihatan dll. Mengenakan denda/kompaun. 6. 4. Kualiti hidup yang rendah – pemilikan barangan dan perkhidmatan berkualiti terhad. jaringan perhubungan dll untuk menampung jumlah penduduk yang ramai. 7. 114 .penternakan tidak sepadan dengan aras penduduk dalam tempoh tertentu menyebabkan fenomena kebuluran. Taraf pendidikan yang rendah – kadar buta huruf/buta ICT yang tinggi 5. perikanan. pencemaran alam sekitar yang menjejaskan kesihatan penduduk dll indeks kualiti hidup yang merosot. Kadar pengganguran yang tinggi – Aras penduduk tidak boleh ditampung dengan kemampuan sumber alam yang ada/Peluang pekerjaan yang disediakan tidak sepadan dengan jumlah penduduk. kuasa beli dan tabungan yang rendah menyebabkan kemunduran/taraf hidup penduduk yang rendah.

8 2 704.6 1 313. kempen saiz keluarga yang seimbang dll.2. Program perancangan keluarga – Pengurangan kelahiran dengan penggunaan pil perancang. [ 8 Markah] 115 . Wilayah Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W.2 Utara Tengah Selatan Timur (a) Berdasarkan jadual 6.4 4 200. menjarakkan kelahiran. [9 Markah] (c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia.6 7 619.3 860. Meningkatkan kerjaya wanita – memperbanyakkan golongan wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi bagi tujuan melewatkan perkahwinan. 4. 3. SOALAN PILIHAN 8 Jadual 6 menunjukkan jumlah penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002. [ 8 Markah] (b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia.4 Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah (’000 orang) 3167. Meningkatkan had umur perkahwinan – melewatkan usia berkahwin misalnya melepasi umur 20-an. teknik AUD.7 1313.5 2 051.8 1 288.0 898.4 1 649. dan di atas peta yang disediakan lukis peta titik yang menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002. pengguguran.4 3 500.9 1 379. Jadual 6 : Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah dan Negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002.P Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Kelantan Terengganu Pahang Jumlah Penduduk Mengikut Negeri (’000 orang) 204.0 635. bagi tujuan mengurangkan fertiliti/kesuburan.2 4 188.

[ 8 Markah] Rujuk Peta Titik yang dilukis. 116 .________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Membuat Peta Titik bagi menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002.

117 .

2.perkhidmatan dan perniagaan yang begitu pesat berkembang di wilayah tengah. [ 9 Markah] Sebab-sebab Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi. prasarana yang cukup. kemudahan kesihatan. kemudahan hiburan dll yang terdapat dengan banyak di wilayah Tengah. 4. Peningkatan kadar kelahiran yang tinggi di wilayah tengah. Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Plotan 1 wilayah (3 negeri) = 1 markah.Item Pemarkahan Tajuk yang betul Skala yang sesuai.Peningkatan taraf kesihatan. Ini mempercepatkan pertambahan penduduk di wilayah tengah. 3. 118 . Faktor pengangkutan dan perhubungan – kemajuan dan kecanggihan sistem pengangkutan dan perhubungan telah meningkatkan ketersampaian dan interaksi inter dan intra Wilayah tengah dengan wilayah-wilayah yang lain. Cadangan Isi Jawapan Wilayah tengah mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang ramai kerana menjadi tumpuan migrasi dari wilayah lain juga akibat pertambahan penduduk semulajadi yang pesat 1. kualiti hidup penduduk bandar. taraf hidup. Ada 4 wilayah (12 negeri) = MAX 4 markah JUMLAH MARKAH Markah 1 1 1 1 4 8 b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia. Faktor sosial – meliputi kemudahan asas pembandaran seperti tempat kediaman yang selesa. 5. Perkhwinan migran pada usia muda – berkahwin awal menyebabkan fertilitinya adalah tinggi. 6. Faktor ekonomi – peluang pekerjaan yang luas dengan pendapatan yang lumayan khususnya dalam sektor perindustrian. Faktor pendidikan – peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lebih banyak terdapat di Wilayah Tengah khususnya IPTA dan IPTS.

2. 4. kesihatan. Perbezaan kemudahan asas antara wilayah – pendididikan. bandar satelit. Kemajuan ini tidak setanding dengan wilayah-wilayah lain. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah: 1. Perbezaan saiz dan kuasa beli pasaran – saiz pasaran yang luas dan kuasa beli yang tinggi di wilayah Tengah berbanding dengan wilayah lain. Perbezaan Peluang Pekerjaan antara wilayah menyebabkan wujudnya jurang pendapatan perkapita yang besar – Kekurangan peluang pekerjaan. 7. Wilayah tengah mempunyai banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi cth subbandar. 6. telekomunikasi amat maju di wilayah tengah. Perbezaan ciri-ciri pembandaran/urbanisasi antara wilayah – wilayah tengah terlalu pesat. perebakan penyakit dan juga masalah sosial meningkat di wilayah tengah. Kesan sosial seperti jenayah.c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia. merompak/mencuri.Jaringan perhubungan dan pengangkutan adalah berbeza mengikut wilayah. 3. bandar baru. pengangkutan. Perbezaan dari segi pengangkutan dan perhubungan . Mewujudkan dualisme ekonomi antara wilayah (pertanian biasanya luar bandar – perindustrian) yang menyebabkan jurang/lompang ekonomi antara wilayah yang besar seperti perbezaan KDNK antara wilayah/negeri.bandar metropolis dan lain-lain. 5. pembangunan bandar yang tidak seimbang. pengganguran dan kemiskinan masih ketara di wilayah-wilayah lain khususnya wilayah timur akibat migrasi ke wilayah tengah. 119 .

pekerja di kilang memproses. Sebagai sumber pemakanan (protein) yang penting. [ 12 Markah] Di antara kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik ialah: 1. Sesetengah negara menjadikan ikan laut sebagai hasil eksport. Hasil jualan ini akan dapat menambahkan pendapatan eksport negara. (i) Masalah yang dialami oleh aktiviti perikanan laut dalam. Hasil tangkapan laut dalam biasanya memberikan pulangan yang 120 . Sumber ikan digunakan sebagai makanan bersama dengan makanan ruji seperti nasi. Menyediakan peluang perkerjaan kepada penduduk yang berkaitan dengan sektor perikanan seperti sebagai nelayan. Sebagai bahan eksport yang akan menghasilkan pendapatan negara melalui pertukaran mata wang asing. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik. Ini kerana budaya pemakanan penduduk di sebahagian besar negara Asia pasifik amat bergantung kepada perikanan laut dalam yang amat kaya dengan pelbagai sumbernya. Jepun juga mengeksport hasil ikan seperti minyak ikan kod. Korea. 3. perkhidmatan pemasaran dan lain-lain. Sebagai contoh penduduk yang tinggal di tepi pantai amat bergantung kepada aktiviti perikanan seperti pesisir pantai Kelantan. Filipina. Terengganu dan Pahang. Menyumbang kepada pendapatan negara. a) b) Jelaskan mengapa pentingnya aktiviti perikanan laut dalam. [12 Markah] Huraikan.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan contoh-contoh di mana-mana negara Asia Pasifik. dan [ 7 Markah] (ii) masalah yang ditimbulkan oleh aktiviti tersebut. lemak ikan paus ke negara-negara lain. Thailand misalnya banyak mengeksport hasil perikanannya ke Malaysia dan Singapura. Indonesia termasuk juga Malaysia amat bergantung kepada bekalan ikan khususnya dari laut dalam. 2. Justeru negara-negara Asia Pasifik yang dikelilingi oleh laut seperti Jepun.

3. Sesetengah negara seperti Jepun pula berkemampuan untuk mengukuhkan rangkaian paaran luar negara melalui pengeksportan hasil-hasil perikanan laut dalamnya.lumayan. b) Masalah-masalah yang dihadapi dan yang ditimbulkan oleh aktiviti perikanan laut dalam. 2. (i) Masalah yang dihadapi: 1. 5. Masalah politik perairan antarabangsa. penggunaan radar pengesan. Keupayaan modal yang terhad dan teknologi tangkapan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu memaju/meneroka perikanan laut dalam secara besar-besaran. ancaman nelayan asing/pencerobohan. masalah pasaran. Resiko lanun amat besar. kemudahan asas dan sebagainya. Kekurangan modal dan kekurangan teknologi amat ketara sekali terutamanya bagi negara Asia Pasifik yang masih membangun dan miskin. Ancaman lanun di laut antarabangsa. peralatan penangkapan dan sebagainya. Membantu menggalakkan perkembangan industri yang berkaitan. kekurangan teknologi. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran diperolehi melalui peningkatan kuasa beli pengguna. Pertindihan kawasan/sempadan perairan khususnya di zon ekonomi eksklusif (ZEE). teknologi komunikasi dan sebagainya. Apabila keupayaan R&D dalam sector ini bertambah maju maka ia sekaligus membantu perkembangan R&D dalam sektor-sektor lain juga. pembuatan bot. 6. Industri hilirandan huluan yang bergantung kepada sumber perikanan laut akan berkembang dengan cepat seperti industri pengentinan. penyediaan habitat tiruan/tukun. Sesetengah penduduk tidak berkesanggupan untuk meneroka perikanan laut dalam kerana khuatir keselamatan mereka yang amat sukar dijamin di perairan antarabangsa. rangkaian pemasaran dalam negara yang akan meningkatkan pendapatan negara. Dengan itu rantaian ekonomi dalam negara menjadi lebih kukuh. Membantu meningkatkan teknologi dalam sesebuah negara khususnya yang berkait dengan teknologi perikanan laut dalam seperti teknologi awet-beku. Ini menimbulkan resiko pencerobohan atau mudah tertangkap oleh pihak berkuasa negara lain. Pengentahuan yang terhad juga membolehkan mereka mudah terceroboh memasuki kawasan perairan negara lain yang menyebabkan mereka ditangkap. Selain itu aktiviti perikanan laut 121 .justeru itu ia boleh menambakan pendapatan dan nelayan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka 4. kekurangan buruh. Masalah keselamatan nelayan. Masalah yang berkaitan dengan perikanan secara umun seperti kekurangan modal. Industri perikanan bertindak sebagai pembekal bahan mentah kepada industri lain khususnya IKS seperti pemprosesan ikan kering dan keropok. Memperluaskan pasaran samada di dalam atau di luar negara. kilang ais.

SOALAN PILIHAN 2 a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Menceroboh perairan negara lain sehingga ditangkap oleh pihak berkuasa akan menimbulkan banyak masalah kerana ia memerlukan penyelesaian diplomatik dan politik. 2. Anak-anak ikan juga tidak terkecuali. [10 Markah] 122 . Kerana kaedah ini mengambil semua saiz dan jenis ikan. Masalah kepupusan sumber perikanan akibat kadar tangkapan yang berterusan melebihi had serta kaedah tangkapan yang boleh memusnahkan habitat . (ii) Masalah yang ditimbulkan: 1. [10 Markah] b) Bincangkan kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi di negara-negara berkenaan. Jelas sekali masalah ini sering ditimbulkan oleh nelayan laut dalam. [ 5Markah] a) Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Apabila pencerobohan berlaku konflik akan timbul. Konflik dengan nelayan perikanan pinggir pantai apabila nelayan laut dalam tamak sehingga menceroboh zon perikanan pinggir pantai yang sama sekali diharamkan untuk mereka. Misalnya Malaysia sering diceroboh oleh nelayan Thailand.dalam juga mendapat tentangan daripada pergerakan alam sekitar seperti Green Peace misalnya mereka menghalang penangkapan ikan paus oleh nelayan laut dalam Jepun. Pencerobohan zon pinggir pantai bukan sahaja oleh nelayan laut dalam malah oleh nelayan-nelayan asing. Selain itu terumbu karang yang menjadi habitat ikan juga boleh musnah dengan menggunakan pukat tunda. Sesetengah kaedah tangkapan seperti penggunaan pukat harimau dan pukat tunda memberi kesan kepupusan sumber perikanan dalam jangkamasa panjang. Zon perikanan pinggir pantai sepatutnya tidak boleh dijadikan lokasi mereka.

perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbaaian biologi hutannya. pekerja kilang perabot. Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur. Dengan adanya industri-industri ini maka kepelbagaian ekonomi dan rantaian ekonomi di sesebuah negara berkembang dengan pesat. Oleh itu kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang. Di Malaysia sebagai contoh. • • • • • 123 . Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . mengutip dan berburu. Taman negara Sepilok amat terkenal sebagai destinasi pelancongan utama. hutan Endau – rompin. Aktiviti pembinaan infrastruktur khususnya jaringan lebuhraya. USA. Selain itu terdapat juga orang-orang asli yang menjual hasil-hasil hutan sebagai sumber ekonomi seperti hasil rotan. Ekosistem hutan sebagai habitat/tempat tinggal mereka disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan mereka.CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. negaranegara Eropah dan sebagainya yang mempunyai nilai matawang yang lebih tinggi daripada mereka bagi memperolehi keuntungan dari tukaran mata wang. Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun. Aktiviti pembinaan empangan hidroelektrik. Penting untuk sektor pembalakan. damar. kepelbagaian spesis fauna dan flora yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. 2. 3. 4. [ 5Markah] Lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di Asia Tenggara ialah: Aktiviti pembalakan haram tanpa kawalan Aktiviti pertanian perladangan dan pertanian pindah. Ini akan menambahkan lagi pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup mereka sekaligus pengganguran dan kemiskinan dapat dikurangkan. Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport. pemandu di sector pengangkutan dan sebagainya. Aktiviti pembinaan estet perumahan dan estet perindustrian b) Sebab-sebab hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara [ 10 Markah] 1. industri pembinaan (perumahan) serta industri pengangkutan. Selain itu dengan adanya industri-industri yang berkaitan ini juga ia telah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk dalam pelbagai sektor seperti pekerja kilang pemprosesan kayu balak. akar-akar kayu untuk perubatan dan sebagainya. Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah. air terjun. Membantu memajukan industri-industri yang berkaitan dengan sumber hutan (industri hiliran) seperti industri membuat perabot.

Di tempat baru ini mereka terpaksa bersaing dengan koloni lain. Proses penyahutanan memusnahkan sama sekali habitat. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. banjir/hidrologi dan sebagainya. Justeru itu haiwan-haiwan akan berhijrah ke hutan/habitat lain untuk mencari perlindungan atau tempat baru. 3. SOALAN PILIHAN 3 Pilih sebuah negara di Asia Pasifik. 2. Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca. Menggangu kehidupan orang asli di dalam hutan yang dianggap sebagai komponen penting untuk menstabilkan ekosistem hutan. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. kitar tenaga. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupanhidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan. [5 Markah] b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut dan [10 Markah] 124 . b) Kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi. dan nyatakan lokasi utama setiap jenis mineral itu. Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan.Hutan berfungsi sebagai satu habitat. a) Senaraikan empat jenis mineral yang dilombong di negara tersebut. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali. Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh. hakisan. Kemusnahan habitat mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. 4. [ 10 Markah] 1. Menggangu kestabilan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan.5. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. Dalam kes ini sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara. Penghijrahan spesis akibat pemusnahan habitat . Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. Persaingan intra dan interspesis akan berlaku dan mana-mana spesis yang kalah akan musnah dan pupus. rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan. Memusnahkan pelbagai spesis herba yang sangat bernilai.

Adanya stok atau simpanan sumber yang banyak untuk menentukan jangkamasa operasi di samping kualiti sumber mineral yang ada. Lembah Kelang dan Sungai Lembing Pahang. Bauksit Tembaga Emas Teluk Ramunia dan Seri Medan Johor Mamut Sabah Bau Sarawak. [10 Markah] CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN. Faktor keupayaan teknologi dan modal untuk pengeluaran dan pemerosesan sumber mineral yang ada. Selain itu kehabisan sesuatu sumber pula akan menyebabkan operasi perlombongan terpaksa ditutup. Lubuk Mandi Terengganu Lembah Kinta. Usaha pengeluaran dan pemprosesan petroleum memerlukan teknologi tinggi dan peralatan yang canggih. 2. Sumber tersebut mestilah ada dalam kuantiti yang banyak. Teknologi tinggi mungkin diimport atau 125 . Bijih Timah. Kedapatan sumber menjadi faktor yang amat penting. Semeling Kedah dan Ipoh Perak.c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal di negara tersebut. Di antara jenis mineral dan lokasi perlombongannya ialah: [ 5 Markah] Jenin Mineral Lokasi utama pengeluaran Petroleum dan Gas Luar pantai Terengganu. Pantai Barat Sabah dan Luar pantai Asli. Sumber petroleum di Malaysia juga adalah dari jenis berkualiti tinggi yang boleh diguna untuk pelbagai tujuan. Raub Pahang. tanpa adanya sumber aktiviti pengeluaran tidak dapat dijalankan. Sarawak. Bijih Besi. Misalnya sumber petroleum di Malaysia dijangka boleh terus dicarigali dalam tempoh 50 tahun lagi. [ 10 Markah] Cadangan isi jawapan Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di Malaysia. Misalnya terdapat sedikit sahaja aktiviti perlombongan bijih timah dan bijih besi di Malaysia pada masa kini. a) Negara yang dipilih ialah Malaysia. Tanpa teknologi moden tidak mungkin pengeluaran dapat dijalankan. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut. Antaranya ialah: 1.

sistem percukaian. kemudahan pelabuhan dan penyimpanan. usaha R&D dan sebagainya yang dikenakan kepada sesebuah syarikat carigali.petempatan dan lain-lain. Pada masa kini pula sistem paip dan kapal tangki mempengaruhi perlombongan petroleum di Malaysia. ESSO. Selain itu faktor pasaran juga amat mustahak. Adanya tenaga buruh. pelabuhan.diperolehi melalui usahasama. Buruh mahir penting dalam kejuruteraan petroleum. PETRONAS misalnya menghantar tenaga kerjanya ke luar negara untuk memperolehi ilmu dan kemahiran yang diperlukan. Faktor penjajahan pula meliputi usaha mengeksploitasi dan memonopoli pengeluaran sesuatu sumber untuk memenuhi keperluan negara mereka. 4. Antara kesan perlombongan ke atas pandang darat ialah: 126 . Pada masa dahulu sistem pengangkutan keretapi memainkan peranan yang penting dalam perlombongan bijih timah. Justeru itu pengeluaran petroleum di Malaysia banyak menggunakan teknologi dan modal import seperti dari Syarikat SHELL. Dasar kerajaan dan faktor penjajahan. Keperluan modal yang banyak samada dari dalam atau luar negara amat penting dalam menjayakan aktiviti perlombongan. [10 Markah] Cadangan isi jawapan Landskap bermaksud pandang darat atau rupamuka-rupamuka yang wujud di atas permukaan bumi yang dapat dilihat dengan mata kasar. kepakaran dan juga faktor pasaran. harga dan persaingan. R&D kawalan mutu dan sebagainya. insentif pelaburan. kelulusan permit. Dalam kes Malaysia penjajah Inggeris sebenarnya yang memajukan perlombongan bijih timah pada abad ke 19 dengan membawa masuk migran Cina serta usaha menyediakan sistem pengangkutan. Kekurangan buruh mahir di Malaysia diatasi melalui pinjaman tenaga luar dan juga program latihan dan kursus jangka panjang untuk pekerja tempatan. Kewujudan kemudahan pengangkutan mempengaruhi ketersampaian kepada sumber mineral. Dasar kerajaan meliputi kuota pengeluaran. 5. Begitu juga dengan keupayaan modal. kemudahan pemasaran dan lain-lain yang berkaitan. Bekalan tenaga buruh mahir dan separa mahir samada dari dalam atau luar negara adalah amat penting mempengaruhi kegiatan perlombongan. 3. kuasa beli pengguna dan sebagainya. Faktor kemudahan asas khususnya sistem pengangkutan dan perhubungan. BRITISH PETROLEUM (BP) disamping PETRONAS sendiri sebagai satusatunya pelaburan modal dalam negara. kemudahan keselamatan. Pengeluaran hasil perlombongan amat dipengaruhi oleh kuantiti permintaan dari dalam dan luar negara. c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal negara tersebut.

Kewujudan kesan-kesan lekukan/kolam dan tasik yang sukar ditimbus atau dikenali sebagai tasik lombong terutama sekali di kawasan perlombongan bijih timah yang menggunakan kaedah kapal korek. Dengan menggunakan kaedah ini tebing sesebuah bukit akan musnah. 1. Kewujudan kemudahan pengangkutan ini bertujuan untuk mempercepatkan penghantaran sumber mineral ke kilang memproses atau gudang penyimpanan serta ke kawasan pasaran. saluran paip dan juga kemudahan telekomunikasi. Terengganu dan juga Bandar Miri. Terengganu dan Batu Arang. klinik/hospital di samping kemudahan reakreasi seperti padang golf dan taman-taman permainan juga akan disediakan untuk memenuhi keperluan pekerja. jalan keretapi. kilang baja urea dan juga stesyen-stesyen janakuasa. Sebagai contoh di Bandar Kerteh. Kewujudan rangkaian pengangkutan seperti jalan raya. stesyen janakuasa TNB di samping pelbagai kilang petrokimia yang menggunakan petroleum sebagai bahan mentahnya atau sebagai sumber tenaganya. Penghijrahan keluar pekerja akan berlaku meninggalkan pandang darat rumah-rumah kosong dan lombong tinggal seperti di Bukit Besi. kemudahan pelabuhan. 4.Pengaruh/Kesan ke atas landskap budaya. Sebagai contoh bandar-bandar seperti Taiping. Kawasan-kawasan perlombongan akan dibanjiri oleh migran dari luar untuk bekerja sebagai pelombong. Sesetengah daripada tasik bekas lombong tersebut telah dimajukan sebagai tasik reakreasi seperti Tasik Titiwangsa dan The Mines di Selangor serta Taman Tasik Taiping. lapangan terbang. Kawasan 127 . Larut. Pandang darat cerun-cerun bukit yang musnah akibat kesan-kesan pemotongan. 2. Kewujudan kilang-kilang yang berkaitan dengan pengeluaran sumber mineral tersebut seperti kilang petrokimia. Selangor. Selain itu kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik dan lain-lain perkhidmatan seperti sekolah/pusat-pusat latihan kemahiran. kilang memproses gas asli. Sebagai contoh di Bandar Kerteh wujudnya kilang memproses gas asli. Petempatan pelombong akan terbentuk seterusnya boleh berkembang menjadi pekan dan bandar. 5. Serawak. Kewujudan petempatan yang akhirnya berkembang menjadi pekan atau bandar. Kewujudan tasik lombong ini banyak kelihatan di sekitar Ipoh dan Taiping Perak serta Kuala Lumpur. 3. Begitu juga di Miri terdapatnya kilang baja urea serta kilang petrokimia dan kilang cat. Ipoh dan Kuala Lumpur adalah terdiri daripada petempatan perlombongan bijih timah oleh orang-orang China pada abad ke 19 dahulu. Adakalanya kawasan petempatan yang telah terbentuk atau pekan akan “mati” apabila sumber-sumber perlombongan habis dieksploitasi. Pengaruh/Kesan terhadap landskap Fizikal. penarahan dan peletupan bukit. tinggalan ketulan-ketulan batuan akibat aktiviti perlombongan kuari dan marmar atau kaedah pam hidraulik dalam perlombongan bijih timah.

telah menjamin produk industri pembuatan yang berkualiti dan sekaligus industri ini lebih pesat berkembang. Tenaga buruh di Malaysia juga mudah dilatih kesan daripada taraf pendidikan yang tinggi yang telah dicapai oleh Malaysia. [8 Markah] b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. pengecualian/penurunan beberapa jenis cukai lndustri. Diantara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia yang boleh menjana perkembangan pesat sektor industri pembuatan ialah: 1. Kewujudan tenaga buruh yang berdaya saing dan berdaya maju di Malaysia. penawaran tapak industri yang masih murah serta lain-lain lagi. Selain itu pandang darat kemusnahan hutan juga berlaku akibat aktiviti mencari gali sesuatu jenis sumber mineral . Kelebihan penawaran tenaga buruh yang murah. Pemerintahan kerajaan Barisan Nasional yang stabil dan kukuh memberikan keyakinan kepada para pelabur untuk terus menanam modal di Malaysia bagi memperolehi keuntungan jangka panjang.berbukit akan tertingal sebagai bukit sisa. 2.pemberian taraf perintis. [8 Markah] Cadangan jawapan Lengkap Negara yang dipilih ialah MALAYSIA. Pada masa yang sama dasar dan polisi kerajaan Malaysia sendiri telah menggalakkan perkembangan sektor ini . [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. Ini telah mewujudkan iklim pelaburan yang sihat yang meyakinkan pelaburan asing. mudah diperolehi dan upahnya murah relatif dengan tenaga buruh di negara-negara yang setaraf seperti Singapura. penyediaan prasarana yang lengkap dan baik. Di Malaysia tenaga buruh terlatih adalah ramai. 128 . [10 Markah] c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. Zon Perdagangan Bebas (FTZ). Pelabur asing tertarik dengan adanya skim galakan pelaburan. Ini menyebabkan pelabur asing tidak menghadapi banyak masalah dan tidak ragu-ragu tentang keupayaan tenaga buruh di Malaysia. SOALAN PILIHAN 4 Pilih sebuah negara di Asia Tenggara.ramai dan terlatih khususnya dalam sektor industri pembuatan yang berintensif buruh seperti industri elektrik dan elektronik. Keadaan politik yang stabil dalam jangka masa panjang.

gas asli dan kuasa elektrik hidro (KEH). Kelebihan pasaran dalam negara yang amat menggalakkan. jalan keretapi telah mempercepatkan pengangkutan barangan dan pekerja. Selain teknologi. Dalam konteks ini Malaysia sememangnya memberikan keutamaan kepada program R&D . Pada masa yang sama sumber kuasa juga adalah banyak seperti petroleum. Penawaran sumber tenaga yang banyak dan murah telah memangkinkan lagi pertumbuhan industri pembuatan yang baru dan memperkembangkan industri pembuatan yang sedia ada. Dengan adanya keupayaan teknologi dan modal yang kukuh ini. Mereka tidak perlu mengeluarkan kos yang besar untuk menggerakkan operasi kilang pembuatan mereka.3. Pelabuhan Pulau Pinang. Pasir Gudang. 129 . maka ia telah menjamin keberterusan dan kepesatan perkembangan sektor industri pembuatan di Malaysia. minyak masak. Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Kuantan telah menggalakkan lagi aktiviti import-eksport hasil industri pembuatan ke luar negara. Kewujudan prasarana atau kesediaan kemudahan asas seperti kemudahan pengangkutan. lilin dan sebagainya. Kelebihan sumber bahan mentah dan sumber kuasa yang dimiliki. Teknologi baru sentiasa dihasilkan bagi meningkatkan kualiti produk yang sedia ada dan juga mencipta produk baru yang menepati citarasa pengguna semasa agar boleh bersaing di pasaran global. 4. sarung tangan. Misalnya sumber getah dan kelapa sawit menjadi faktor penting mempengaruhi perkembangan industri pembuatan berasaskan hasil pertanian (agro based industry) seperti pembuatan tayar. 6. Kelebihan teknologi yang dimiliki untuk menghasilkan kepelbagaian produk yang berkualiti tinggi serta berdaya saing. Dalam keadaan pasaran dunia yang lembab pun pasaran dalam negara Malaysia masih lagi aktif. Kewujudan pelabuhan Kelang. Malaysia juga kaya dengan sumber bahan mentah. Rangkaian lebuh raya. Justeru itu kadar permintaan terhadap hasil industri pembuatan berterusan meningkat. Keupayaan membeli yang tinggi ini berpunca daripada pendapatan perkapita penduduk yang agak tinggi relatif dengan negara ASEAN yang lain. Sumber bahan mentah dalam negara sentiasa ada kerana Malaysia juga turut memacu sektor pertaniannya. Dengan itu sumber bahan mentah ini tidak perlu diimport dan ini boleh menjimatkan kos pengeluaran. sabun.telekomunikasi dan pelabuhan yang baik. Walaupun saiz penduduk Malaysia masih lagi kecil tetapi kuasa beli penggunanya adalah tinggi. Kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia dalam konteks ini amat menggalakkan kemasukan pelabur asing. 5. Malaysia juga mempunyai keupayaan modal yang kukuh yang datangnya dari pelaburan dalam dan luar negara. jalan raya.

Hal ini kerana untuk menjimatkan kos pengangkutan dan menikmati faedah daripada ekonomi bidangan. Pulau Pinang.perkongsian kepakaran dan lain-lain yang boleh menjimatkan kos. Di Malaysia. aksesori dan lain-lain. dan ke dua pengezonan guna tanah khususnya di bandar yang sudah padat dan tepu bina di samping untuk mengelakkan pencemaran serta kesesakan. Pasir Gudang di Johor. Pertama sebagai satu dasar membangun/memajukan kawasan yang sebelumnya mundur. tumpuan industri pembuatan adalah di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. sewa tapak yang murah atau diberikan taraf perintis dan lain-lain keistimewaan. (10 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Industri pembuatan di Malaysia sememangnya tertumpu atau beraglomerasi di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Di antara kawasan tumpuan industri ini ialah seperti di Shah Alam – Petaling Jaya. 3. 2. Johor Baharu. Misalnya industri pembuatan kereta berdekatan dengan industri pembuatan tayar dan juga berdekatan dengan industri pembuatan cat. ekoran daripada taraf pendidikan penduduk bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan penduduk luar bandar. kominikasi. Di antara sebab-sebab industri pembuatan tertumpu di kawasankawasan berkenaan ialah: 1. Output sesuatu industri menjadi input industri lain. Kawasan tersebut sudah sedia maju dengan industri – maka industri yang berkaitan akan terus tertumpu ke arahnya untuk menikmati faedah perkongsian bersama seperti perkongsian kemudahan asas. Kawasan ini seringkali diistiharkan sebagai kawasan estet perindustrian. Dengan adanya tarikan-tarikan ini maka pengusaha-pengusaha industri yang baru akan melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan apatah lagi jika industri pembuatan tersebut bersifat industri berkait yang perlu saling bergantung antara satu sama lain. Kawasan berkenaan mempunyai jumlah penduduk yang ramai yang akan menawarkan tenaga buruh yang mudah dan pasaran yang luas seperti kawasan bandarbandar besar. Dasar kerajaan yang menyediakan kawasan/tapak yang khas dan menarik untuk berkelompok seperti di kawasan Zon dagangan bebas (FTZ) yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas – elektrik. elektrik dan elektronik serta pembuatan makanan. Ini kerana di kawasan bandar saiz pasaran adalah luas dengan kuasa beli yang tinggi terutama sekali yang melibatkan produk barangan pengguna seperti tekstil. Kawasan Industri Bayan Lepas dan Bayan Baru di Pulau Pinang. 130 .b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. Kawasan industri Gebeng dan Semambu di Kuantan dan sebagainya. Industri yang saling bergantung lazimnya berada setempat dan berdekatan antara satu sama lain. perkongsian pasaran. Selain itu di bandar besar juga mudah diperolehi tenaga buruh yang sesuai seperti tenaga buruh mahir dan terlatih. jalan raya. Shah Alam dan lain-lain lagi. air. Terdapat pelbagai sebab kerajaan “meaglomerasikan” kilang di kawasan-kawasan tertentu sahaja khususnya di kawasan pinggir bandar.

peningkatan pendapatan penduduk dan kuasa belinya. hujan asid dan sebagainya. kemudahan reakreasi dan lain-lain. 2. Pertambahan tenaga buruh menyebabkan sesuatu kawaan seperti di bandar menjadi padat dan sesak. peningkatan tabungan dan lain-lain. Oleh itu industri pembuatan tertarik dan tertumpu di kawasan berkenaan kerana pengusaha tidak perlu lagi menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. 5. Seperti peningkatan pendapatan dan taraf hidup penduduk yang semakin baik. 4. ( 7 Markah) Cadangan jawapan lengkap 1. Kesan positif. Pertumbuhan industri pembuatan menggalakkan perkembangan bandar moden yang lengkap dengan segala kemudahan. Kesan daripada pertambahan pekerjaan dari kilang-kilang pembuatan. sulfur. Kesannya masalah aliran trafik (Traffic Jam) akan berlaku yang boleh melambatkan perjalanan dan resiko kemalangan kepada penduduk.4. Apabila pekerja bertambah maka jumlah kenderaan juga akan bertambah untuk berulang-alik ke tempat kerja. pencemaran air. masalah jenayah. Kawasan tumpuan industri pembuatan akan membebaskan dengan banyak bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. Kawasan atau wilayah berkenaan sudah sedia maju dengan kemudahan perkhidmatan seperti bank. penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Di sesetengah kawasan FTZ sememangnya sudah lengkap dan maju dengan kemudahan asas. Dengan adanya kemudahan asas yang lengkap. kemudahan pembandaran dan lain-lain faktor penarik. Gangguan kesihatan penduduk akibat fenomena pencemaran udara dan jerebu. Kesesakan lalu lintas. Hanya kilang sahaja yang perlu didirikan. Jumlah penduduk semakin bertambah. Masalah kesesakan penduduk dan masalah sosial. sistem pengangkutan dan telekomunikasi. ia menjadi tarikan kepada penduduk untuk berhijrah dan menjadi pekerja tetap. 3.pencemaran bunyi. kemudahan membeli-belah. gas kloroflorokarbon dan lain-lain yang boleh memudaratkan kesihatan penduduk. penawaran tenaga kerja dan saiz pasaran juga bertambah yang akhirnya menarik minat industri pembuatan lain melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan. Penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan pembandaran kerana kawasan tumpuan industri biasanya mempercepatkan proses urbanisasi. 131 . Justeru penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan seperti kemudahan telekomunikasi dan pengangkutan. kemudahan tempat tinggal yang selesa. c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. Keadaan ini biasanya boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti penyakit berjangkit.

huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. Kawasan Air Terjun Kota Tinggi.SOALAN PILIHAN 5 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara. Tiga kawasan pelancongan yang popular di Malaysia ialah seperti di Pulau Langkawi di Kedah. cantik dan menarik. Pantai Pasir Hitam dan sebagainya. Pulau Langkawi adalah kawasan pelancongan yang amat terkenal di utara semenanjung. [ 3 Markah] b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a). [ 3 Markah] Boleh merujuk kepada sebuah negara sahaja.Seperti Pulau Dayang Bunting. Di antaranya ialah: 1. [ 9 Markah] d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. Pulau Tuba. Kedah. Gugusan pulau-pulau yang cukup unik dengan pantainya yang bersih menjadi daya tarikan utama pelancong ke Langkawi . Mesti menyebut atau menamakan tiga kawasan pelancongan yang betul dan tepat dengan negara yang dirujuk. huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. kejernihan air laut dan kepelbagaian sumber maritim yang terpelihara juga menjadi tarikan pelancong untuk menjalankan aktiviti menyelam (skuba) sekaligus menjadikan Langkawi sebagai syurga di bawah air. 132 . Pantai Chenang. [ 7 Markah] c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Pantai Kok. (7 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Kawasan pelancongan yang dipilih ialah di Pulau Langkawi. a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. [ 6 Markah] _______________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. Pulau Singa Besar. Tarikan pantai dan pulau yang bersih. Johor serta Tanah Tinggi Cameron (Cameron Highland) di Pahang. Negara yang dirujuk ialah Malaysia. Hal ini adalah disebabkan oleh adanya ciri-ciri tarikan yang istimewa yang dimiliknya. Selain daripada tarikan pantai dan pulau. b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a).

Telaga Air Panas. Dengan peristiharan ini harga sesetengah barangan yang dijual menjadi lebih murah berbanding dengan tempat-tempat lain di Malaysia. Tarikan di kawasan tanah tinggi. Padang Mat Sirat dan Tasik Dayang Bunting mempunyai kisah-kisah yang menarik perhatian pelancong. Tarikan pengangkutan dan juga kemudahan asas pelancongan yang lengkap. Selain itu Langkawi juga telah diistiharkan sebagai kawasan bebas cukai pada tahun 1983. 133 . sektor pelancongan telah banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonominya. Tarikan khusus seperti tempat bersejarah (arkeologi).2. 1. Di antara sumbangannya ialah. 4. kemudahan reakreasi di laut dan dihutan juga turut disediakan. Misalnya kewujudan makam Mahsuri. Kuala Kedah atau Pulau Pinang di samping adanya pengangkutan kapal terbang menjadikan ia sebuah pulau yang “Assibile”. suhunya yang sejuk dan nyaman disamping dapat melihat seluruh landskap Langkawi. c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. 2. Langkawi juga mempunyai kawasan tanah tinggi yang menjadi tarikan baru pelancongan iaitu di Gunung Mat Cincang. kawasan beras terbakar. Kesemuanya menjadi tarikan utama para pelancong. 3. [ 9 Markah] Cadangan Jawapan Lengkap Di Malaysia. Selain itu pelbagai hotel bertaraf lima bintang. Pusat-pusat membeli belah yang bebas cukai. Menyedari potensi ini kerajaan telah menyediakan kereta kabel sebagai pengangkutan utama ke gunung tersebut. Langkawi adalah sebuah pulau yang mudah dikunjungi kerana tersedianya pelbagai kemudahan pengangkutan untuk ke sana dan juga pengangkutan di pulau itu sendiri. pantai pasir hitam. resort dan chalet disediakan dengan banyak untuk dipilih oleh pelancong. Mengurangkan kadar pengganguran dalam negara dengan mencipta banyak peluang pekerjaan dalam bidang yang berkaitan – meningkatkan taraf hidup penduduk. Pengangkutan seperti feri yang boleh dinaiki di Kuala Perlis. Jelas sekali Langkawi mempunyai tarikan sejarah dan lagenda yang cukup kuat untuk menarik pelancong. Selain itu Langkawi juga mempunyai tarikan fizikal yang istimewa yang tidak kedapatan di tempat lain seperti Tasik Dayang Bunting. Telaga Tujuh (kawasan air terjun) dan juga pantai yang pasirnya bewarna hitam. Tumpuan pelancong bukan sekadar untuk melawat tempat-tempat menarik bahkan menjadi untuk membeli-belah. Kawasan kemuncak gunung ini mempunyai pemandangan yang cantik dan menarik. Menyumbang kepada pendapatan negara melalui tukaran mata wang asing dari pelancong-pelancong luar negara.

Membantu meningkatkan keupayaan modal dalam negara melalui pelaburan asing/tempatan yang melabur dalam industri pelancongan – menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. kebudayaan. 5. Membangunkan kawasan mundur – menukarkan struktur ekonomi setempat dan menggalakkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang baru. 5. 4. kemudahan riadah dan sukan dsb. persidangan/seminar dll. memelihara kualiti alam sekitar setempat dsb. 134 . Chalet dll). d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. pameran. 3. Kempen kesedaran – seperti langkah menjaga kebersihan kawasan pelancongan.3. Menyediakan kemudahan asas yang cukup – seperti kemudahan penginapan (Hotel. pengangkutan. penawaran pakej pelancongan yang menarik. restoran. 2. Membangunkan secara optima sumber-sumber setempat yang dikenalpasti berpotensi sebagai sumber pelancongan samada sumber semulajadi atau sumber buatan manusia. perniagaan makanan. telekomunikasi dll. (6 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Menyedia dan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan agar kawasan pelancongan mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi 4. menganjurkan aktiviti seperti sukan. Menggalakkan pertumbuhan/perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti industri kraf tangan. menguruskan sisa pelancongan secara teratur. Langkah promosi menerusi pelbagai media. resort.

Perairan negara yang dikawal dengan lebih ketat berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan sebuah negara – dijangka Malaysia. 1. Sebab-sebab perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di Malaysia. Kawasan pinggir pantai lebih selamat dan perairannya terkawal daripada ancaman lanun serta pencerobohan nelayan asing. 135 . 2. a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. 4. berhampiran dengan pulau yang mengurangkan resiko keselamatan nelayan daripada ancaman ribut berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. 5. [ 13 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. Misalnya sebahagian besar nelayan pinggir pantai hanya mampu memiliki bot-bot kecil sahaja.SOALAN PILIHAN 6 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Pasifik. bubu dll yang sememangnya tidak mampu untuk beroperasi di laut dalam. [12 Markah] b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. pukat hanyut. pancing. Kawasan perikanan pinggir pantai dikelilingi oleh pentas lautan yang cetek – pentas sunda yang kaya dengan plankton dan sumber-sumber perikanan. Keupayaan modal yang terhad untuk meneroka laut dalam – justeru terpaksa menumpukan kepada perikanan pinggir pantai sahaja. pukat tangkul. 3. Faktor fizikal seperti zon pinggir pantai yang berteluk dan bermuara yang memudahkan pembinaan pelabuhan perikanan disamping keadaan pantai yang terlindung. Keupayaan teknologi perikanan yang masih rendah dan hanya sesuai digunakan di kawasan pinggir pantai sahaja seperti penggunaan pukat tarik.

pembekuan/pengawetan dll. Langkah-langkah mengatasinya: 1) Langkah perundangan – untuk mengawal selia zon perikanan pinggir pantai daripada dicerobohi. polis marin dan Jabatan perikanan dari semasa ke semasa. membatalkan lesen operasi dll yang dilakukan oleh Jabatan laut. kekurangan alat/teknologi tangkapan. Kekurangan pengentahuan. 6) Kekurangan pengentahuan dan kemahiran untuk meningkatkan produktiviti perikanan disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah.6. 3) Kekurangan modal untuk memajukan aktiviti perikanan seperti akuakultur.Terikat dengan sistem hutang orang tengah – hasil terpaksa dijual kepada orang tengah dengan harga yang lebih murah dan kesannya nelayan sentiasa berada di dalam kemiskinan. 136 . kekurangan kemudahan pengangkutan. Disamping kerjasama dengan negara jiran. 2) Memberikan bantuan modal/subsidi kepada nelayan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan keupayaan modal para nelayan. 2) Ancaman pencerobohan nelayan asing atau nelayan perikanan laut dalam di zon perikanan pinggir pantai. Kemahiran nelayan pantai terbatas di zon pinggir pantai sahaja. alat tangkapan yang lebih moden dan lain-lain. Rondaan.Oleh itu mereka tertumpu di kawasan perikanan pinggir pantai. b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Masalah-masalah yang dihadapi: 1) Masalah fizikal seperti ancaman musim tengkujuh dan muara sungai yang semakin cetek terutamanya selepas banjir. untuk memiliki bot-bot yang lebih besar. 4) Masalah pasaran. hukuman denda/kompaun. Misalnya oleh Bank Pertanian. pemantauan. Disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. 5) Kekurangan kemudahan asas seperti ketiadaan jeti untuk mendaratkan hasil tangkapan. kepakaran dan kemahiran untuk meneroka laut dalam khususnya untuk mengendalikan kapal yang lebih besar dan teknologi moden.

a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. Disamping menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D). [ 6 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. kemudahan dingin-beku dll yang juga dilaksanakan menerusi LKIM. 5) Menggalakkan industri akuakultur sebagai kegiatan sampingan nelayan yang dijalankan oleh Jabatan perikanan. 7) Usaha memperdalamkan muara sungai bagi memudahkan keluar-masuk dan pendaratan bot-bot nelayan. Dengan merujuk kepada Malaysia. Pemarkahan: Masalah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah. rangkaian pengangkutan. Langkah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah SOALAN PILIHAN 7. 6) Memberikan khidmat latihan dan kemahiran kepada nelayan khususnya dalam konteks penggunaan teknologi moden. [ 10 Markah] b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar.3) Membantu memasarkan hasil perikanan melalui koperasi nelayan atau menerusi LKIM. [ 9 Markah] ________________________________________________________________ 137 . 4) Menyediakan kemudahan asas yang lengkap seperti kompleks perikanan.

2) Mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas di kawasan kurang maju/kawasan luar bandar – meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk seterusnya membendung aliran migrasi desa ke bandar.rangkaian pengangkutan dll sejajar dengan pertambahan penduduk/pekerja kilang. Penempatan industri perkilangan akan menggalakkan migrasi masuk ke kawasan yang berkurangan penduduk. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab penyebaran keluar industri dari kawasan maju ke kawasan mundur: 1) Untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan kurang maju seterusnya mengimbangi tahap pembangunan ekonomi antara kawasan. Atau ruang tanah yang ada di kawasan bandar boleh dibangunkan dengan sektor lain yang lebih menguntungkan. Industri perkilangan bertindak sebagai pemangkin dan penggerak kepada perkembangan sektor ekonomi lain yang berkaitan – sektor perkhidmatan. 5) Untuk mengurangkan kesesakan penduduk dan lalu lintas di kawasan maju khususnya kawasan bandar-bandar besar. air. bunyi dll di kawasan maju atau kawasan bandar-bandar besar. 7) Untuk mengurangkan tekanan terhadap tanah yang sudah padat dan tepubina khususnya di kawasan bandar. pertanian dll.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. 4) Mempercepatkan pembangunan sosial dan kemudahan asas di kawasan kurang maju – seperti pembinaan sekolah. klinik/hospital. 6) Untuk mengurangkan pencemaran persekitaran – udara. 3) Meningkatkan jumlah penduduk di kawasan kurang maju atau untuk mengimbangi taburan penduduk antara kawasan. perniagaan. 138 .

membuat kabel/dawai dll. kasut dll. Contoh kilang papan dan pulpa. 5) Industri berasaskan kimia dan petrokimia.penjara kepada pekilang yang melanggar akta tersebut. memproses produk tenusu dan perikanan termasuk juga memproses makanan ternakan. industri penyaduran tin. sarung tangan. 2) Industri perkilangan berasaskan hasil hutan. Amalan pengurusan yang strategik meliputi: i) ii) Menempatkan kilang di kawasan khusus jauh dari sungai dan petempatan penduduk. 7) Industri besi-keluli. Merawat enfluen sebelum dilepaskan/disalirkan ke sistem saliran. Menguatkuasakan undang-undang di bawah akta kualiti alam sekitar 1974 – seperti mengenakan denda/kompaun. menyitar premis. 139 . pembuatan tayar.b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1) Industri perkilangan samada industri memproses atau pembuatan yang berasaskan hasil pertanian. makanan dalam tin. 4) Industri tekstil – membuat pakaian/fabrik dan pewarna. tebu – hasilkan gula. 1. membuat cat dan varnis. penyaduran logam. membatalkan lesen operasi. 2. c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. 6) Industri membuat simen. padi. Contoh: Memproses kelapa sawit. Contoh menapis petroleum dan gas asli. membuat sabun dan pencuci dll. pembuatan perabot dsb. getah. jubin/seramik dan batu bata. kilang pembuatan kertas. Langkah perundangan. 3) Industri memproses dan pembuatan makanan dan minuman: Contoh minuman ringan dan berkarbonat. pembuatan baja kimia dan racun serangga. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang telah diambil.

3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: Dijalankan melalui media massa seperti kempen cintailah sungai kita dan juga mengeratkan kerjasama antara agensi kerajaan – swasta dan NGO. Membangunkan teknologi insinerator untuk pelupusan sisa pepejal dari kilang. Cadangan Pemarkahan: Langkah perundangan = MAX Amalan pengurusan = MAX Kempen kesedaran = MAX 2 Markah. Mewujudkan zon hijau – menanam pokok-pokok peneduh di sekitar kawasan kilang yang berfungsi untuk memerangkap pencemaran habuk dan asap.iii) iv) v) vi) vii) Mengawal selia pelupusan sisa kilang khususnya sisa pepejal secara sistematik.berjadual dan teratur ditapak-tapak pelupusan yang dikhaskan. 6 Markah. 1 Markah. Menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang mesra alam untuk menggerakkan jentera kilang seperti tenaga hidro elektrik. 140 . Meninggikan serombong asap dan memasang alat penapis asap di dalam serombong tersebut.

3 458.SOALAN PILIHAN 8 Jadual 1 menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. [ 7 Markah] Calon mesti melukis sebuah carta pai atau rajah bulatan berbahagi 141 .5 9 174.7 339.7 4.5 385. [10 Markah] c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.0 a) Berdasarkan jadual 1. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.0 3.2 5. [ 8 Markah] _______________________________________________________________________ _ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 1.4 2 119.1 19. Item Penginapan Membeli – belah Makanan dan minuman. Jadual 1 : Komposisi Perbelanjaan Pelancong di Malaysia pada Tahun 2000.7 100.8 23. Jumlah Perbelanjaan RM Juta % 3 009. Pengangkutan domestik Lawatan ke tempat yang menarik Hiburan Lain-lain.5 11.1 1 073.4 1 789.9 32. [ 7 Markah] b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia.

3.pelancongan MICE (persidangan. akua-pelancongan. 5) Menggalakkan aktiviti pelancongan seperti pelancongan kesihatan. restoran. Tajuk yang betul 2. konvensyen dan pameran). udara dan air. 4) Menggalakkan perkembangan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan sektor pelancongan seperti perniagaan kraf tangan. Plotan Markah 1 1 1 4 MAX 7 b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia. Petunjuk 4. agropelancongan dan arkeo-pelancongan. Menarik kemasukan pelabur yang menyebabkan potensi sumber pelancongan yang baru dimajukan sepenuhnya seperti sumber eco-pelancongan. Skala jejari yang sesuai. sukan air dan lain-lain.resort.chalet. pelancongan budaya dan warisan sejarah. Ia menggalakkan aktiviti pelancongan dengan cara: 1) Meningkatkan ketersampaian antara lokasi pelancongan. Pengangkutan domestik memudahkan dan mempercepatkan destinasi pelancongan dikunjungi.pelancongan pendidikan. kemudahan telekomunikasi dll. 142 . pelancongan kapal mewah. 3) Memudahkan pembangunan fizikal di lokasi pelancongan seperti pembinaan hotel. 2) Mempercepatkan pembangunan sumber-sumber pelancongan yang baru. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pengangkutan domestik melibatkan aktiviti pengangkutan dalam negara samada pengangkutan darat.Item Pemarkahan 1.pelancongan sukan dan reakreasi dsb.

6) Menjejaskan ekosistem di kawasan tanah tinggi akibat pemusnahan hutan untuk dibina pusat-pusat pelancongan.penarahan dan peneresan cerun bukit untuk dibina hotel. Ini menjejaskan sumber air kepada sungai. tasik. Kesannya memusnahkan habitat.kolam – akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel.chalet dan padang golf. 2) Meningkatkan kadar hakisan tanih dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh – akibat pemotongan.resort dan chalet. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal : 1) Perubahan landskap fizikal akibat pembinaan hotel. 5) Peningkatan suhu mikro (pemanasan setempat) – Penyahutanan untuk pembinaan infrastruktur pelancongan akan mengurangkan kelembapan udara dan hutan tidak lagi berfungsi untuk menapis dan menyerap bahangan matahari.resort.resort dan padang golf. kepelbagaian biologi.resort dan laluan pengangkutan ke destinasi pelancongan. rantaian makanan dll. kolam dan paya setempat. 143 . 4) Memusnahkan kawasan tadahan air – Akibat penyahutanan untuk dibina hotel.tasik. 3) Meningkatkan kadar pencemaran air khususnya sungai.c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal.

SOALAN PILIHAN 9 a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. industri asas tani dalam [ 10 Markah] b) i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. kelapa. biodisel. ternakan dan perikanan. Dengan merujuk kepada negara Malaysia. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?.makanan halal. hasil ternakan dan perikanan. getah asli. seperti agro. padi. ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. industri asas tani dalam [ 10 Markah] [ 5 Markah] i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. produk IKS yang berasaskan sumber pertanian. Terbahagi kepada: (i) (ii) Industri memproses bahan mentah pertanian – seperti memproses kelapa sawit. makanan ternakan seperti pallet. 144 . [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: Industri hiliran yang berasaskan sumber pertanian (tanaman). koko. penternakan dan perikanan (Agro Based Industry) termasuk IKS yang berasaskan sumber-sumber pertanian. Dengan merujuk kepada negara Malaysia. Industri pembuatan berasaskan hasil pertanian.

Peluang pekerjaan bertambah. Pendapatan petani. zon hortikultur (bungaan) dengan industri pengawetan dan pembungkusan. Oleh itu rantaian ekonomi yang berkaitan pertanian boleh diperluaskan. (5) Memperluaskan penggunaan teknologi baru dalam sektor pertanian seperti agrobioteknologi.Cadangan Isi Jawapan Kepentingan industri asas tani dalam memajukan sektor pertanian. pekebun dan nelayan meningkat (2) Mewujudkan bidang–bidang pertumbuhan baru dalam sektor pertanian. (1) Menambahkan produktiviti/pengeluaran hasil tanaman. haiwan eksotik dll. Misalnya zon tanaman buah-buahan dengan industri pengetinan. teknologi pembiakbakaan. Pengusaha pertanian mendapat jaminan pasaran tempatan dan luar negara. (3) Membangunkan kawasan pertanian secara bersepadu dengan industri hilirannya. teknologi kawalan penyakit dan perosak. teknologi pembungkusan dan pelabelan dll bagi tujuan meningkatkan kualiti hasil pertanian kerana industri asas tani amat memerlukan bahan mentah yang berkualiti. zon akuakultur dengan industri pemprosesan makanan ikan dll. ternakan dan perikanan kerana permintaan bahan mentah dari industri asas tani akan meningkat. Seperti industri perubatan dan kecantikan (pharmaceutical) akan mewujudkan ladang-ladang herba. ikan hiasan. penternak. industri makanan ternakan akan mewujudkan akuakultur dan marin kultur. (4) Memperluaskan pasaran produk pertanian di dalam dan luar negara. 145 . Pasaran produk industri asas tani secara tidak langsung menjadi pasaran produk pertanian.

(3) Pencemaran bau dan bunyi – bau busuk terutamanya dari kilang getah dan kelapa sawit. (4) Pencemaran tanih – tanih berasid akibat larut resap air hujan di kawasan longgokan getah sebelum diproses dan tandan kelapa sawit selepas diproses. [ 9 Markah] (b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. [ 10 Markah] (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ 146 . kolam dan juga sisa-sisa ternakan dan perikanan yang sudah diproses.ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. (2) Pencemaran air – pembuangan/perlepasan sisa toksid (enfluen) dari kilang-kilang memproses hasil pertanian ke sungai. disamping bunyi bising dari generator kilang. SOALAN PILIHAN 10 Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. tasik. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Pencemaran udara – perlepasan asap dari kilang-kilang memproses getah dan kelapa sawit. kilang memproses hasil ikan. (5) Peningkatan suhu setempat – haba yang dikeluarkan dari kilang-kilang pemprosesan.

Purata pengeluaran petroleum mentah di Malaysia melebihi 300. Guntong. (3) Orientasi pengeluaran – Berorientasikan eksport. Tapis.CADANGAN SKEMA JAWAPAN Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. teknologi carigali dan juga teknologi pemprosesan. Pemilikan kerajaan/GLC (Syarikat berkaitan kerajaan seperti PETRONAS) dan juga pelaburan asing seperti SHELL dan BRITISH PETROLEUM (BP) (5) Ciri Teknologi – penggunaan teknologi tinggi seperti sistem GIS dan teknologi seismik untuk mengesan medan petroleum dan gas asli. (2) Skala operasi – besar-besaran. Bokor. (6) Ciri buruh dan kepakaran – Penggunaan buruh mahir dan tenaga pakar khususnya jurutera. (1) Taburan/lokasi perlombongan – terletak di luar pantai (di laut). Bekok dsb). Misalnya luar pantai Terengganu. Baronia. Petroleum dieksport sepenuhnya kerana petroleum mentah Malaysia berkualiti tinggi. (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. Contoh-contoh medan petroleum (luar pantai Terengganu seperti Tiong. Gas asli – dieksport dan juga kegunaan tempatan. (4) Modal dan pemilikan – Pelaburan dan penggunaan modal besar. luar pantai Serawak dan luar pantai barat Sabah. Ciri-ciri utama perlombongan petroleum dan gas asli. Dulang. Temana dll). (luar pantai Serawak seperti Baram. Betty. 147 .00 tong sehari dan purata pengeluaran gas asli melebihi 4000 juta kaki padu sehari. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara Asia Tenggara – dijangka Malaysia.

(1) Bahan mentah kepada industri pemprosesan dan penapisan. Proses pembauran berlaku menyebabkan ketulan-ketulan minyak mentah terapung di permukaan laut. (2) Bahan mentah industri pembuatan – petrokimia. Menjejaskan ekosistem lautan/maritim. Seperti Loji Janakuasa Elektrik Paka (Terengganu) beroperasi menggunakan sumber gas asli dari Kertih. fiber/gentian dll. sulfur dioksida. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di persekitaran lautan sahaja. Pencemaran laut. Pembakaran/perlepasan gas asli yang dibuat akan membebaskan bahan-bahan pencemar udara – karbon dioksida. metana dsb.(b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. 148 . 3. Pencemaran udara di kawasan pelantar cari gali gas asli. (3) Bahan mentah kepada industri tenaga – Sebahagian besar gas asli yang dihasilkan di Malaysia dijadikan bahan api bagi menjana tenaga elektrik termal. – menggerakkan (5) Bahan api/sumber kuasa kepada industri pengangkutan – rantaian bagi industri perkilangan untuk mengangkut bahan mentah ke kilang dan barangan siap ke pasaran. 2. rantaian makanan dan lain-lain elemen ekologi lautan. kerosakan habitat lautan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian. Merosakkan terumbu karang dan hidupan laut. Seperti kilang petrokimia di Kertih (Terengganu). kemusnahan plankton dan zooplankton. kilang pembuatan baja urea di Bintulu. (4) Bahan api/sumber kuasa kepada industri perkilangan generator/mesin bagi kilang-kilang pemprosesan dan pembuatan. Gebeng (Kuantan). Tumpahan petroleum mentah di kawasan pelantar cari gali semasa kerja-kerja pengerudian dan pengangkutan. 1. kilang membuat cat. Misalnya penapisan petroleum di Tangga Batu (Melaka) dan Lutong (Serawak). Kidurong (Serawak).

di bandar-bandar besar. elektrik. Sebagai contohnya Bandaraya Bangkok di Thailand telah menjadi pusat tumpuan penduduk kerana ia menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dengan pendapatan yang lebih lumayan. 149 . Kadar tumpuan penduduk yang terlalu pesat menyebabkan Bangkok muncul sebagai Bandaraya Primat.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan negara-negara di rantau Asia Tenggara.perdagangan dan lain-lain tertumpu di bandar-bandar besar berbanding dengan bandar-bandar lain. pusat hiburan dan reakreasi. 1. [ 5 Markah] b) Mengapakah penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. menyediakan pelbagai kemudahan bandar yang menarik migrasi penduduk dari luar bandar tertumpu ke arahnya. Kepesatan Pembangunan sektor ekonomi moden khususnya sektor industri. BANGKOK. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan. HO CHI MINH DAN MANILA (b) Sebab-sebab penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. [10 Markah] c) Ulaskan masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandar-bandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. kawasan perumahan terancang lengkap dengan kemudahan air. JAKARTA. Kuala Lumpur sebagai contohnya. a) Namakan lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang.pusat kewangan. Adanya kemudahan pembandaran yang lebih luas dan prasarana yang lebih baik seperti pusat-pusat perkhidmatan penduduk.perkhidmatan. YANGOON. 2. [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang ialah : KUALA LUMPUR.

150 . menjadi ibu negara/pusat pentadbiran dan lain-lain yang menjadi tarikan penduduk. Setelah tamat mereka terus menetap di bandar kerana di bandar-bandar besar menawarkan peluang perkerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan mereka. Manila di Filipina. politeknik dan kolej telah menarik pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. 2. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik. (c) Masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandarbandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. Jarak perjalanan menjadi semakin dekat dan cepat. Bandar-bandar besar di Asia Tenggara sememangnya terbentuk melalui faktor sejarah seperti Jakarta di Indonesia. Masalah pencemaran bunyi dan pencemaran bau. jelaga dan sebagainya telah mencemarkan udara dan dalam keadaan udara yang kering boleh membentuk fenomena jerebu yang boleh mengurangkan jarak penglihatan. 5. Masalah pencemaran udara/jerebu. asap. mempercepatkan ketersampaian dan meningkatkan mobiliti penduduk. Bandar-bandar utama lebih awal dimajukan/dibangunkan sehingga sesetengahnya sudah stabil dan bergelar bandaraya yang menjadi pusat segala aktiviti ekonomi.karbon dioksida. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak. Adanya pelbagai sistem pengangkutan yang lebih baik menghubungkan bandar utama dengan bandar lain/kawasan lain. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1.sulfur dioksida. Faktor sejarah pembandaran. Kewujudan kemudahan pendidikan khususnya pendidikan tinggi samada IPTA atau IPTS yang lebih banyak di bandar-bandar utama berbanding dengan bandar ke dua/ kawasan-kawasan lain. Penduduk yang ramai khususnya di kawasan setinggan. Kesannya pelbagai penyakit mudah merebak seperti penyakit taun dan denggi. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas.hidrokarbonhidrokarbon. Ranggon di Myanmar dan lain-lain. Pembebasan bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. 4. semua kawasan boleh dihubungi dengan mudah. Kuala Lumpur di Malaysia. Kewujudan IPT. sistem perparitan dan pembentungan yang tidak terurus boleh menyebabkan bau busuk dan pencemaran persekitaran/persekitaran yang kotor. Bangkok di Thailand.3. Sistem pengangkutan seperti bas dan keretapi menghubungkan kawasan desa dan bandar kecil dengan bandar-bandar besar telah memudahkan pergerakan penduduk ke bandar besar.

bekalan air yang tidak bersih. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina. muara/pelabuhan. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum Area). Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia. penimbusan kawasan paya(wet land). 5. 6. air hujan/hujan asid dll yang berpunca daripada sisa domestik/perumahan dan sisa kilang yang menjejaskan ekosistem akuatik. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh industri. Meliputi pencemaran sungai. 7. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. ketiadaan tumbuhan yang menyebabkan kelembapan udara rendah/udara kering (dry air). penuh dengan sampah sarap seperti di sungai Gombak dan sungai Kelang. air bawah tanah. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. Masalah banjir. Wabak penyakit. 4. Masalah pencemaran air. kenderaan dan stesyen janakuasa. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. Masalah hakisan tanah. 151 . penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. Seperti aktiviti peneresan. penurapan muka bumi yang keterlaluan.3. alirannya tersekat.

Jarak antara bandar yang dekat ini akan mempercepatkan penggabungan sempadan apabila berlakunya rebakan di bandar-bandar yang berhampiran itu. Apabila bandar-bandar ini berkembang maka tidak hairanlah jika ia mudah bercantum kerana jaraknya yang begitu dekat dan mungkin hanya disempadani dengan jalan raya atau lebuh raya sahaja.Kawasaki . Bangkok dengan Thonburi. Fenomena tersebut melibatkan bandaraya utama (ibu negara) dengan bandar sekitar yang berdekatan dengannya. Contoh: Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya. Berlaku menerusi proses rebakan bandar dari pusat ke pinggir atau perkembangan pesat zon pinggir bandar/sub bandar itu sendiri sehingga sempadan sesebuah bandar bercantum dengan sempadan bandar lain yang berdekatan dengannya. Manila dengan Quezon City. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1.Yokohama di Jepun.SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan konurbasi bandar?. Antara sebabnya ialah: 1. Faktor keletakan bandar yang berhampiran antara satu sama lain. 2. Di sesetengah negara proses konurbasi bandar terlalu pesat berlaku sehingga banyak bandar yang berdekatan telah bergabung menjadi bandar yang lebih besar dikenali sebagai megalopolis seperti Kyoto . Misalnya Petaling Jaya adalah jiran kepada Kuala Lumpur manakala Shah Alam pula adalah jiran kepada Petaling Jaya.Kobe serta Tokyo . Proses percantuman atau penggabungan bagi dua buah bandar atau lebih yang terletak berdekatan antara satu sama lain. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Konsep Konurbasi Bandar. 152 . b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara.Osaka . [ 5 Markah] b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. [12 Markah] c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan fenomena konurbasi bandar tersebut. Terdapat beberapa sebab fenomena konurbasi bandar berlaku di Asia Tenggara.

Rangkaian pengangkutan yang baik jelas sekali memainkan peranan utama mempercepatkan penggabungan kerana ia menghubungkan pusat-pusat bandar berkenaan dengan cepat dan pantas. Pada lazimnya ke arah mana sistem pengangkutan berkembang maka petempatan dan zon-zon guna tanah yang lain juga turut berkembang selari dengan arah perkembangan jalan pengangkutan tersebut. Bandar-bandar baru diwujudkan dengan pelbagai sebab. Dasar kerajaan seperti untuk mengurangkan kepadatan dan kesesakan di bandarbandar utama. Apabila masing-masing bandar melokasikan kawasan industrinya di pinggiran maka mudahlah kawasan pinggiran tersebut berkembang dan bercantum. Kewujudan sistem pengangkutan seperti lebuh raya. Zon-zon pinggiran bandar-bandar ini kelak akan berkembang seterusnya boleh bergabung dengan bandar induknya.2. Misalnya Petaling Jaya dan Shah Alam sebagai bandar Industri dan petempatan manakala Putra Jaya sebagai bandar pentadbiran. 5. Dengan itu zon-zon pinggir bandar/sempadan semakin cepat bergabung. Zon-zon industri biasanya diletakkan di pinggir bandar. 153 .bandar pendidikan dan lain-lain lagi. bandar-bandar baru yang kelak akan berkembang dan bercantum dengan sempadan bandar lain. memajukan/menyebarkan pembangunan ke pinggir bandar. 3. mewujudkan bandar-bandar satelit. Ketersampaian menjadi lebih mudah dan dekat. Cheras begitu pantas berkembang dengan kawasan perumahan sehingga ia menjadi sub-sub bandar yang bergabung dan mengelilingi Bandaraya Kuala Lumpur itu sendiri. bandar pentadbiran. jalan keretapi dan lain-lain menghubungkan antara bandar-bandar tersebut yang akan memudahkan/memangkinkan lagi proses rebakan dan limpahan pembandaran. jalan raya. 4. Justeru kawasan-kawasan kediaman berkembang dengan cepat di pinggirpinggir bandar yang akan diikuti pula oleh perkembangan kemudahan pembandaran/tumbuhnya sub-sub bandar. Pembangunan perindustrian yang pesat di zon-zon pinggir bandar/sub bandar yang menyebabkan proses pembandaran yang cepat pula dialami oleh zon berkenaan sehingga ia boleh bercantum dengan pinggir bandar yang lain. Selain untuk mengurangkan kesesakan penduduk di bandar utama ia juga disediakan sebagai bandar industri. Ampang. Di Selangor misalnya kawasan sekitar bandaraya Kuala Lumpur seperti di Sri Kembangan. Pertumbuhan penduduk bandar yang pesat sehingga ruang bandar padat dan tepubina.

Masalah tanah . 3. sulfur. Masalah sosial. Pertambahan penduduk. Jalan Cheras dan lain-lain lagi. Jalan Ampang. Di Kuala Lumpur jalan-jalan menuju ke pusat bandar biasanya adalah sesak pada waktu-waktu tersebut seperti di Jalan Kucing. Saiz tanah menjadi semakin sempit. Masalah pencemaran persekitaran seperti pencemaran air. 2. Fenomena konurbasi bandar sebenarnya adalah sebahagian daripada proses urbanisasi. pertambahan kilang dan sumber kenderaan. Tol Sungai Besi. Di kawasan setinggan pula pelbagai penyakit berjangkit seperti denggi dan taun cepat merebak kerana persekitaran yang kotor dan tidak terurus. nilai hartanah menjadi semakin mahal akibat persaingan pelbagai guna tanah di pinggir bandar untuk kediaman.c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan konurbasi bandar tersebut. persaingan pekerjaan dan pengganguran boleh mempercepatkan kadar jenayah seperti merompak dan menyamun. Antaranya ialah: 1. Ini mendorong kepada kewujudan petempatan-petempatan setinggan khususnya di kawasan pinggir-pinggir bandar. 154 . Sungai dan tasik tercemar. sisa kilang dan kenderaan. Seperti peningkatan kadar jenayah serta merebaknya pelbagai jenis penyakit. Konurbasi akan melibatkan pertambahan penduduk. hidrokarbon dan partikel-partikel terampai yang lain. Golongan berpendapatan rendah tidak mampu memiliki rumah. Justeru itu pelbagai bahan pencemar dilepaskan khususnya ke atas sumber-sumber air dan udara. ruang niaga dan sebagainya.udara dan daratan akibat pembuangan sisa-sisa domestik. Masalah kesesakan berlaku di jalan-jalan masuk ke pusat bandar pada waktu pagi (pergi kerja) dan juga petang (pulang dari kerja). Masalah kesesakan. 4. Penduduk bandar bertumpu untuk tinggal di pinggir-pinggir bandar tetapi masih bekerja di pusat bandar. industri. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan. Justeru masalah akibat konurbasi juga adalah sebahagian daripada masalah urbanisasi. udara diselaputi gas-gas seperti karbon monoksida.

Antaranya ialah: 1. Perbezaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang. Di antara indikator sosio-ekonomi yang dirujuk ialah seperti peningkatan pendapatan perkapita penduduk desa. mewujudkan pusat pertumbuhan desa dan juga pembandaran desa. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Terdapat pelbagai sebab mengapa wujudnya pembangunan yang tidak seimbang di antara negeri-negeri Malaysia. berbukit-bukau. kuasa belinya. Faktor fizikal meliputi bentuk muka bumi dan kesuburan tanah. tabunganya. rata. kadar celik huruf. Taburan sumber alam yang tidak seimbang. b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. seperti sumber mineral. berlembah dan berlurah dengan kawasan yang pamah.SOALAN PILIHAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. Pembangunan yang dijalankan seperti pemodenan desa. pelbagai tapakbina khususnya petempatan dan juga ketersampaian yang berbeza. [ 8 Markah] c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. hutan.datar dan beralun yang mempengaruhi pembangunan pertanian. taraf kesihatan. 2. kualiti dan kesuburannya. [ 8 Markah] CADANGAN JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Transformasi desa adalah merujuk kepada perubahan sosio-ekonomi desa akibat pembangunan yang telah dilaksanakan. Ada negeri yang kaya dengan sumber mineral lebih awal diteroka dan dimajukan berbanding dengan sesetengah negeri yang amat kurang sumber berpotensi. pemilikan barangan seperti kenderaan dan lain-lain lagi. Disamping faktor jenis tanah. 155 . bahan mentah dan sebagainya.

3. Kawasan/negeri yang ketiadaan sumber ditinggalkan. pendapatan perkapitanya serta kualiti penduduk/taraf pendidikan yang berbeza mengikut negeri.pembangunan pertanian dll yang masih tertumpu di kawasan/negeri pantai barat semenanjung .wujudnya dualisme ekonomi. Taburan dan kemajuan ekonomi industri serta rantaian ekonomi yang berkaitan dengannya seperti perkhidmatan masih tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. Fokus pelaburan/kemasukan modal masih tertumpu di kawasan berkenaan. 5. 7. Faktor proses pembandaran/urbanisasi. Memajukan negeri yang berpotensi sahaja. Manakala proses urbanisasi yang lambat di negeri-negeri pantai timur semenanjung telah menyebabkan perkembangan ekonominya turut perlahan. Sejarah lampau menyaksikan negeri-negeri yang kaya dengan sumber alam sahaja yang dimajukan oleh penjajah seperti negeri Perak dan Selangor . Faktor governan – Dasar dan rancangan kerajaan terutama sekali di awal kemerdekaan. Meliputi rancangan pembangunan bandar. kesediaan menerima pemodenan. saiz(jumlahnya). Kesan dasar penjajahan. Faktor penduduk. Manakala kawasan/negeri lain lambat dibangunkan. Kewujudan dan perkembangan bandar juga tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. Meliputi taburan dan kepadatannya. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama/bandar besar banyak terdapat di kawasan ini. Faktor-faktor sosial. Kawasan-kawasan lain kurang diberi tumpuan. Ini akan mempengaruhi saiz pasaran dan kuasa beli. Ini menggalakkan migrasi dari negeri mundur ke negeri yang sudah sedia maju . Meliputi kemudahan pendidikan. pembangunan industri. Terdapat dua 156 . taraf hidup. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan dan berjaya memajukan kawasan desa atau luar bandar di Malaysia ialah: 1) Program pembangunan insitu. kemudahan asas(prasarana). kemudahan kesihatan. Kadar perindustrian yang berbeza. 8. 4. mengubah cara hidup dan lain-lain kemajuan. Ini kerana niat penjajah ialah untuk mengeksploitasi sumber bijih timah. kemudahan pengangkutan dan perhubungan masih tertumpu di negeri-negeri pantai pantai barat semenanjung berbanding dengan negerinegeri lain. 6. Menekankan pembangunan fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT dan juga penyediaan kemudahan fizikal pertanian seperti Rancangan Pengairan Muda dan Kemubu yang dijadikan sebagai projek asas untuk memajukan sektor pertanian desa khususnya padi sawah.

KETENGAH. Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah.jenis program pembangunan insitu yang dilaksanakan di Malaysia. Pertama ialah untuk kawasan penanaman padi dan kedua ialah untuk kawasan bukan penanaman padi. Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Programme – IADP). 8) Membantu memasarkan hasil tani dan produk desa seperti mewujudkan pasar tani di bawah FAMA. penternak. tabung usahawan kecil dan sederhana dll. program penanaman semula dan juga penyatuan saiz dan skel tani yang tidak ekonomik dibawah rancangan mini estet (pertanian berkelompok). 4) Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus. Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi. diberikan insentif pelaburan dll untuk menarik pelabur membina industrinya. kepelbagaian tanaman. Diantara strategi yang terlibat di bawah IADP ialah seperti program pembangunan tanah pertanian. Program Penyelerakkan/penyebaran industri ke desa. LKIM. kemudahan reakreasi dan sebagainya mengikut keperluan penduduk setempat 7) Program/pakej bantuan modal dan subsidi kepada petani. Kawasan desa yang berpotensi dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemerosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai (FTZ).DARA dan lain-lain lagi. naik taraf kemudahan kesihatan. Pembandaran Kawasan luar bandar dilaksanakan menerusi strategi-strategi seperti. Seperti membina kemudahan pendidikan menengah dan IPT di luar bandar. Mewujudkan Bandar Industri sejajar dengan program penyelerakan industri ke luar bandar 6) Program pembangunan sosial.PERDA. MARDEC dll. dibina kemudahan asas yang lengkap. KEDA. Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru merupakan usaha-usaha utama yang telah dilaksanakan oleh kerajaan disekitar tahun 1970-an. nelayan dan usahawan desa untuk memajukan aktiviti ekonomi mereka seperti skim kredit mikro. 3). pengangkutan dan perhubungan.KEJORA. Di antara contoh RPW yang telah diperbadankan dan mempunyai autonomi secara khusus untuk memajukan wilayah mundur ialah seperti Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) JENGKA. IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala resos. sumber berpotensi dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar dan seterusnya membasmi kemiskinan desa. LPN. 5) Membandarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru. tenaga. 157 . 2). pekebun.KESEDAR.

Kuala Lumpur. Korea Utara – Pyong Yang dan Namp’o. Bandaraya Ho Chi Minh. Kwangju. Di antaranya ialah: Asia Tenggara: Yangon. c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Chengdu. Jakarta dan Manila Asia Timur: China – Beijing. SOALAN PILIHAN 4 . Shanghai. Hanoi. input pertanian moden dll. bimbingan dan kemahiran yang dilaksanakan oleh berbagai agensi kerajaan untuk menguruskan pelbagai sektor ekonomi desa dengan berkesan.9) Memberikan khidmat latihan. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. Bangkok. Kunming dan Bandaraya Hong Kong. 158 . a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan tersebut [ 3 Markah] mengalami [12 Markah] b) Mengapakah bandaraya metropolitan pertumbuhan penduduk yang pesat. pekebun. nelayan desa menerusi pelbagai usaha R&D seperti penggunaan jentera moden. Guangzhou.Seoul. penggunaan bioteknologi. penternak. Pusan. 10) Memperluaskan penggunaan teknologi moden kepada petani. Korea Selatan . a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan [ 3 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bandaraya metropolitan adalah bandaraya yang mempunyai penduduk melebihi 1 juta orang.

b) Mengapakah bandaraya metropolitan tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Tarikan untuk melanjutkan pelajaran – khususnya pendidikan tinggi. Nagoya. Hal ini disebabkan oleh: 1) Aras kesuburan/fertiliti migran adalah tinggi. 159 . Kobe. 2) Kemudahan kesihatan yang baik – mengurangkan kadar kematian bayi di kalangan penduduk bandar di samping meningkatnya jangka hayat penduduk. Kumpulan umur muda menjadi komposisi utama penghijrah ke bandaraya metropolitan. 3) Peningkatan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk bandaraya memungkinkan saiz keluarga yang lebih besar boleh ditampung. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab bandaraya metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat: a) Pertumbuhan penduduk pesat akibat aliran migrasi masuk penduduk dari luar bandar atau bandar kecil dan sederhana ke bandaraya metropolitan berkenaan. (Pemusatan institusi pendidikan tinggi di bandaraya metropolitan) Tarikan kemudahan bandar yang lain – hiburan. Pemusatan pelbagai fungsi bandar di bandaraya metropolitan. Kyoto. kemudahan kesihatan dll yang terdapat di bandaraya metropolitan. Hiroshima Taiwan – Taipei. Kawasaki. Pertumbuhan penduduk bandar metropolitan menjadi pesat kerana peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. Kecenderungan meningkatkan kelahiran.Jepun .Tokyo. Osaka. Yokohama. Migrasi masuk ini disebabkan oleh: 1) 2) 3) 4) Tarikan peluang pekerjaan yang banyak dan berpendapatan lumayan khususnya dari sektor industri. prasarana yang lengkap. perkhidmatan dan perniagaan. b) Pertumbuhan penduduk pesat akibat pertambahan secara semulajadi.

Masalah pencemaran air khususnya pencemaran sungai. Masalah pencemaran bunyi dan bau. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. alirannya tersekat. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik yang bertambah. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor.c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. 2. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. 160 . Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak dengan penduduk. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk yang ramai seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. Pencemaran persekitaran yang mempercepatkan penularan wabak penyakit. 5. Masalah hakisan tanih. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. Seperti aktiviti peneresan. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh kenderaan dan stesyen janakuasa yang semakin bertambah. penuh dengan sampah sarap. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. penurapan muka bumi yang keterlaluan. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia dll. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum). tasik dan paya yang berpunca daripada pembuangan sisa domestik/perumahan yang menjejaskan ekosistem akuatik. penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. penimbusan kawasan paya(wet land). pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina perumahan 7. bekalan air yang tidak bersih. 6. 4. Masalah banjir. 3. Masalah pencemaran udara/jerebu.

5. 4.3 juta orang. [ 5 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Ciri-ciri bagi sesebuah metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara ciri-ciri bagi metropolis (bandaraya) Kuala Lumpur ialah: 1.saiz penduduk melebihi 1 juta orang ( Data tahun 2007. 2. 3. Ciri lingkungan pengaruh – sangat luas meliputi sub-sub bandar dan juga bandarbandar yang lain. Ciri guna tanah – guna tanah bandar sepenuhnya perkhidmatan. perindustrian dll. Perkembangan bangunan secara vertikal bagi menjimatkan ruang. (perniagaan. kediaman dll sektor ekonomi moden). perdagangan.perindustrian. Pemusatan (aglomerasi) fungsi bandar – pentadbiran. 161 . Ciri penduduk .SOALAN PILIHAN 5 a) Huraikan ciri metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. Ciri ruang bandar – padat dan tepubina. penduduk bandaraya Kuala Lumpur ialah seramai 1. perniagaan.

(Status MSC kini – Taman Teknologi Malaysia. Kesannya pertumbuhan semulajadi meningkat. • Memajukan sub-urban sebagai kawasan kediaman yang dilengkapi dengan kemudahan pembandaran yang cukup. Cyberjaya.b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] Cadangan Isi Jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang. perniagaan dan perkhidmatan. • Menjadikan Lembah Kelang sebagai penjana pertumbuhan ekonomi negara – pusat perindustrian. Putrajaya dan KLCC) • Menyediakan prasarana pengangkutan awam yang cekap dan moden untuk meningkatkan ketersampaian dalam dan antara bandar di Lembah Kelang seperti LRT. • Peluang pekerjaan yang luas dalam ke tiga-tiga sektor di atas dengan tawaran gaji yang menarik. • Mewujudkan bandar-bandar baru dan bandar-bandar satelit seperti Shah Alam – Petaling Jaya (perindustrian). Kesannya kelahiran bertambah. Seperti usaha untuk menjadikan Lembah Kelang berstatus MSC secara keseluruhannya dalam RMK 9. Komuter dll. perumahan. Petaling Jaya. kakitangan perubatan) – menurunkan kadar kematian dan mengawal wabak penyakit. Subang Jaya dsb.perkhidmatan dan perniagaan. kadar kelahiran meningkat. Ampang Jaya. • Pendapatan dan taraf hidup meningkat – mampu memiliki saiz keluarga yang lebih ramai. doktor. • Kemudahan pengangkutan yang baik yang meningkatkan ketersampaian untuk masuk ke Lembah Kelang. • Kemudahan pembandaran yang menarik – prasarana lengkap. ERL. • Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang lengkap untuk 162 . • Peluang melanjutkan pelajaran yang lebih banyak – kewujudan pusat-pusat pengajian tinggi (IPTA dan IPTS). (1) Isipadu aliran migrasi masuk penduduk yang tinggi ke Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkembangan pesat sektor ekonomi moden – perindustrian. • Taraf kesihatan yang baik (kemudahan. Putrajaya (pentadbiran). (2) Kadar pertumbuhan penduduk semulajadi yang pesat di Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkahwinan antara migran yang berusia muda – aras kesuburan bertambah. hiburan dan reakreasi dll. perkhidmatan sosial. ubat. (3) Peranan kerajaan mempercepatkan proses pembandaran di Lembah Kelang seperti. KL Sentral.

hutan untuk dijadikan tapakbina perumahan. bandar. IMT-GT dan EAGA-BIMP. (9) Kerosakan ekosistem – seperti ekosistem paya/tanah lembab. Pemarkahan: 1 isi = 1 markah = MAX 5 Markah SOALAN PILIHAN 1 a) Mengapakah pakatan segi tiga pertumbuhan ditubuhkan di rantau Asia Tenggara. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Peningkatan suhu setempat (pulau haba bandar) (2) Hakisan dan tanah runtuh/tanah mendap (3) Banjir kilat. kawasan industri dll. Antara sebab-sebab mengapa pakatan segi tiga pertumbuhan tersebut ditubuhkan ialah: 163 . (7) Pencemaran sampah sarap dan bau. [13 Markah] b) Huraikan secara ringkas empat program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. pendidikan. jaminan keselamatan dll. (4) Pencemaran udara. IMS-GT. [12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Sebab-sebab pakatan segi tiga pertumbuhan di tubuhkan di rantau Asia Tenggara. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara pakatan segi tiga pertumbuhan yang ditubuhkan di rantau Asia Tenggara ialah. (5) Pencemaran air.penduduk bandar – kemudahan kesihatan. c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. (8) Pencemaran sisa toksid yang berbahaya dan pencemaran tanih. (6) Pencemaran bunyi.

Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian teknologi.perkhidmatan dan pergerakan penduduk.sumber air dan sebagainya. Utara Kedah-Perlis seperti Bukit Kayu Hitam. Pihak swasta akan berkongsi modal melaksanakan sesuatu projek. Segitiga pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN yang baru. Utara Acheh dan Selatan Thai pastinya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. sumber maritim. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran dan perdagangan antara kawasan/intra-ASEAN. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran setempat akan dinikmati bersama. Dalam konteks ini wujud suasana saling melengkapi. 2. Kekurangan teknologi sesebuah negara ditampung oleh kelebihan teknologi negara lain yang samasama melabur di kawasan segi tiga terbabit. Dengan adanya pakatan ini sumber-sumber tersebut boleh dibangunkan tanpa terbiar membazir sebagai stok sumber sahaja. Kekurangan buruh dan kepakaran di sesuatu kawasan segitiga akan dapat ditampung oleh buruh dan tenaga pakar dari negara jiran. Kawasan-kawasan seperti Bukit Kayu hitam. 3.1. Ini kerana pembangunan sumber dilakukan menerusi pelbagai perkongsian bijak yang diamalkan. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pembangunan sumber alam . Misalnya di bawah IMT –GT kawasankawasan seperti Pulau Langkawi. 4. Langkawi. 5. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian pelaburan modal/kewangan berdasarkan prinsip perkongsian bijak yang dilakukan menerusi pelaburan bersama ataupun pelaburan silang oleh pihak swasta. R&D dan inovasi baru dari negara jiran yang lebih maju ke kawasan segitiga terbabit. Kerana barangan di kawasan-kawasan bebas cukai tersebut lebih laris/dijual dengan harga yang murah. Pemindahan teknologi membolehkan sumber-sumber yang ada dapat dibangunkan dengan cepat. Misalnya melalui kewujudan kawasan bebas cukai. Misalnya projek Line ke 2 menghubungkan Malaysia dengan Singapura di bawah IMS-GT telah dilaksanakan dengan jayanya dan memberi keuntungan kepada ke dua-dua negara daripada segi aliran barangan.sumber tenaga. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan tenaga pakar. 164 . Kekurangan buruh di Malaysia ditampung oleh kemasukan buruh dari Indonesia. 6. Untuk mempercepatkan lagi/memangkinkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai sektor di antara negara-negara ASEAN yang berjiran yang termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan berkenaan. Pengkalan Kubor sudah tentunya memberikan manfaat pasaran kepada semua negara. Kawasan segitiga sememangnya kaya dengan sumber-sumber alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya seperti sumber hutan.

(b) Program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. Seperti menjadikan kepulauan Riau sebagai pusat pelancongan baru di bawah IMS-GT. laut dalam dan akuakultur. Program kerjasama membangunkan infrastruktur fizikal seperti jaringan jalan raya. Program kerjasama pembangunan sektor perindustrian. 6. Mewujudkan bandarbandar baru melalui pendekatan pelaburan bersama seperti projek bandar Nusa Jaya sebagai bandar terapung di Tanjung Pelepas Johor di bawah rancangan IMS-GT.Acheh sebagai “pintu masuk pelancong ASEAN” di bawah IMTGT. bekalan tenaga. Program kerjasama pembangunan sektor pelancongan. sistem perhubungan dan lain-lain terutamanya di wilayah yang baru berkembang misalnya di Lembah Mindano di bawah EAGA. Memajukan industri perhotelan/resort atau memajukan sumber-sumber maritim untuk tujuan pelancongan. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. 4. Meliputi usahasama memajukan sumber-sumber pembalakan khususnya di kawasan EAGA yang sememangnya kaya dengan sumber hutan disamping program kerjasama pemeliharaan dan pemuliharaan hutan.Kerjasama perikanan pula meliputi perikanan pinggir pantai. 3. Khususnya laluan darat. Projek Line ke 2 Johor dengan Singapura di bawah IMS-GT dan juga perkhidmatan feri Langkawi . Program pembangunan sektor telekomunikasi. Program kerjasama pembangunan sektor perhutanan. 165 . 7. Program kerjasama pembangunan sektor pertanian dan perikanan. 5. udara dan air/perkapalan. Misalnya jalan keretapi Trans-Borneo di bawah EAGA-BIMP. Khususnya berkaitan dengan sektor perladangan kelapa sawit dan getah di bawah EAGA dan juga sektor makanan/padi di bawah IMT-GT.sumber air. Program kerjasama membangunkan sektor pembandaran. Langkawi . Program kerjasama pembangunan sektor pengangkutan.Phuket-Acheh di bawah IMT-GT. Tumpuan diberi kepada sektor industri berasaskan sumber seperti industri pemprosesan pertanian (agro base industry) terutamanaya di IMT-GT dan EAGA serta industri berintensif buruh di IMSGT dan IMT-GT.Phuket . Termasuk juga program pertukaran siaran radio &TV dan lain-lain program budaya di kawasan segitiga terbabit yang membolehkan intraksi sosial antara negara berjiran akan menjadi lebih rapat. 2. 8.

Jadual 1: Nilai Perdagangan antara negara-negara ASEAN (Juta US$) pada tahun 1990 dan 1996.SOALAN PILIHAN 2 Jadual 1 menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Graf bar tersebut mesti menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Negara Brunai Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand Jumlah a) 1990 1 131 4 420 16 509 2 198 23 605 7 764 55 627 1996 1 700 12 600 37 200 7 000 72 200 19 900 150 600 Berdasarkan jadual 1 di atas. [6 Markah] c) Jelaskan tiga halangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. [10 Markah] b) Berdasarkan graf bar yang telah anda lukis pada soalan (a). Boleh dipilih samada graf bar kompaun atau graf bar komponen. lukiskan graf bar untuk menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [ 9 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Soalan kemahiran amali. 166 . huraikan keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [ 10 Markah] Untuk lebih cepat calon dinasihatkan membuat graf bar kompaun. Calon perlu membuat graf bar.

802 juta US$) dan Indonesia (8. Dilukis di bawah graf. 3. Ditulis di ruang atas graf bar b) Skala yang sesuai yang boleh mewakili semua data. c) Plotan yang menunjukkan kesan nampak dan setiap bar dilorek atau diwarnakan untuk membezakan antara ke dua-dua tahun tersebut. Peningkatan yang perlahan dialami oleh Berunai (569 juta US$) diikuti oleh Filipina (4. 1. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan. diikuti Malaysia (20. Keseluruhannya. Kemas dan bersih. Penigkatan terbesar/tertinggi dialami oleh Singapura sebanyak (48. Keadaan perdagangan antara negara-negara Asean pada tahun 1990 dan 1996.Elemen penting yang mesti ada di dalam graf bar: a) Tajuk yang lengkap ”Graf Bar Kompaun: nilai perdagangan antara negaranegara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. (Sila buat latihan amali menggunakan data ini) (b) Keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996.semua negara Asean mengalami peningkatan nilai perdagangan antara 1990 hingga 1996. Tepat dengan tuntutan kartografi. Jumlah peningkatan adalah sebanyak (94.180 juta US$) 167 . 2. 136 juta US$).973 juta US$). d) e) Petunjuk.691 juta US$) dan Thailand (12. Skala ditulis di penjuru kanan di bawah tajuk. 595 juta US$). Angka skala yang dipilih mestilah selari dengan selang paksi yang dibuat dan dinyatakan unitnya.

Keadaan ini menyukarkan perluasan perdagangan antara negara dan juga kewujudan imbangan dagangan. Negara yang saiz pasarannya besar seperti Indonesia dan Filipina tetapi kuasa beli penduduknya pula rendah manakala negara yang kuasa beli pasarannya tinggi seperti Singapura dan Berunai hanya memiliki saiz pasaran/jumlah penduduk yang sedikit. Masalah kejatuhan nilai mata wang.(c) Tiga halangan perdagangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. Apabila ekonomi rakan seperdagangan masih belum pulih maka ia akan membataskan dan menjejaskan aliran perdagangan serantau. Apabila urusan dagangan menggunakan dollar US akan wujud jurang nilai mata wang yang begitu besar dengan negara yang lebih stabil seperti Singapura. 168 . Sesetengah negara seperti Indonesia masih belum pulih ekonominya akibat kejatuhan nilai mata wang. Antaranya: 1. Contoh komoditi kelapa sawit dan getah antara Malaysia dengan Indonesia. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan: Perdagangan intra ASEAN menghadapi beberapa halangan. Kesan daripada pengeluaran barangan yang sama secara berlebihan boleh menurunkan harga barangan tersebut dan seterusnya menjejaskan pendapatan petani negara-negara ASEAN. Persaingan sesama negara pengeluar. 2. Berunai dan Malaysia. Komoditi barangan yang homogeneus menyebabkan ancaman perlambakan dipasaran yang akhirnya menurunkan harga pasaran. persaingan pengeluaran beras antara Thailand dengan Myanmar. Kuasa beli pasaran yang masih rendah dan saiz pasaran yang kecil. 3.

Korea Selatan. Pergantungan kepada modal. sumber perikanan. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. Misalnya Malaysia bergantung kepada Thailand dalam konteks bekalan beras. negara-negara Eropah dll khususnya dalam bidang perindustrian. Penawaran buruh yang rendah dalam sektor-sektor kritikal menyebabkan Malaysia amat bergantung kepada buruh asing. Pergantungan kepada teknologi. telekomunikasi. Sebagai contoh produk alat hawa dingin Malaysia amat bergantung kepada pasaran negara-negara timur jauh. [13 Markah] b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. Rusia. 4. buahan dll bagi menampung kekurangan sumber makanan dalam negara. Pergantungan kepada sumber bahan mentah. Malaysia amat bergantung kepada teknologi moden dari negara-negara maju dengan mengimport teknologi dari Jepun. Tanpa modal asing. [13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih mana-mana sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. pelancongan. Ciri-ciri saling bergantung antara Malaysia dengan negara-negara lain meliputi: 1. 2. Pergantungan kepada pasaran luar negara.pertahanan. Amerika Syarikat. Malaysia tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk memperkasakan ekonominya. sumber tenaga dsb. pasaran Eropah.SOALAN PILIHAN 3 “Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara-negara di dunia semakin terkait dan saling bergantung antara satu sama lain” (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. Misalnya dalam sektor pembinaan dan perladangan bergantung kepada tenaga buruh 169 . perkhidmatan. 3. Pergantungan kepada buruh dan kepakaran. sumber kuasa dan juga sumber makanan. ICT dsb. 5. Misalnya pergantungan kepada AFTA. pengangkutan. Pelaburan modal asing amat diperlukan oleh Malaysia untuk menggerak dan memajukan sektor-sektor ekonomi seperti perindustrian. pasaran Asia-Pasifik dsb. sayuran. pasaran Amerika syarikat.

Persepakatan sesama negara ASEAN dalam konteks ini membolehkan resiko kejatuhan nilai mata wang boleh dikurangkan. 3. cadangan penggunaan matawang ASEAN bagi menggantikan dollar US dll. (12 Markah) Cadangan Isi Jawapan Pakatan ekonomi serantau ASEAN boleh mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi dengan cara: 1. Ini dilakukan menerusi kawasan pasaran bebas ASEAN (AFTA). Tetapi pergantungan Malaysia dengan negara-negara maju adalah tidak adil dan berat sebelah yang memihak kepada negara-negara maju tersebut. Dengan adanya AFTA membolehkan produk barangan sesama negara ASEAN dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan barangan dari negara luar ASEAN. dasar tidak campur tangan negara-negara anggota serta prinsip kemakmuran bersama ASEAN. Ini boleh dilakukan menerusi penubuhan Bank ASEAN. saling melengkapi (complementary) serta prinsip dan “Situasi Menang-Menang” (Win-Win Situation). 4.Indonesia serta Thailand. 5. Koperasi ASEAN. Ciri-ciri pergantungan Malaysia dengan negara-negara ASEAN yang lain berasaskan konsep perkongsian pintar. latihan tenaga manusia secara bersama dan bersepadu sesama negara anggota ASEAN. Mengurangkan monopoli pasaran kewangan ASEAN oleh negara-negara maju khususnya Amerika Syarikat. Ini boleh dilakukan melalui konsep perkongsian pintar. Oleh sebab itu sesama negara ASEAN boleh meningkatkan pelaburan menerusi konsep pelaburan bersama dan juga pelaburan silang. konsep saling melengkapi. prinsip menang-menang dan juga langkah pertukaran teknologi dan inovasi baru. Mengurangkan dominasi teknologi dan kepakaran dari negara-negara maju. Mengurangkan monopoli pasaran barangan dalaman ASEAN oleh negara-negara maju. 2. 170 . b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. Mengurangkan kebergantungan kepada modal dari negara-negara kapitalis yang jelas tidak menguntungkan negara-negara ASEAN jika berlaku resiko yang tidak diingini yang menyebabkan modal asing boleh ditarik keluar dari ASEAN pada bila-bila masa. Membendung campurtangan politik dari negara-negara maju menerusi prinsip”Zon Aaman Bebas dan Berkecuali”( ZOFPAN). 6.

Barangan automotif/kenderaan dan alat ganti. [6 Markah] b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. kehidupan dan kesihatan manusia termasuk haiwan dan tumbuhan disamping barangan yang ada nilai seni. Barangan elektrik dan elektronik. [4 Markah] c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. Barangan yang berkaitan dengan keselamatan negara.SOALAN PILIHAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. [15 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. Barangan-barangan dalam senarai ini telah dikecualikan daripada pengurangan tarif buat selamalamanya 171 . Barangan yang dianggap sensitif seperti hasil pertanian yang belum diproses misalnya beras. sejarah dan arkeologi. (Perdagangan intra – ASEAN) Contoh: Terdapat beberapa kategori barangan yang disenaraikan di bawah AFTA yang diberikan potongan atau pengurangan tarif iaitu: a) b) c) d) e) Barangan pertanian yang telah diproses dan beberapa jenis produk pertanian lain. Negara anggota diberikan masa yang lebih panjang untuk mengurangkan tarif barangan ini. [6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: AFTA ialah kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara (ASEAN) yang mengamalkan konsep pengurangan tarif atau penghapusan tarif bagi barangan atau produk ASEAN yang diperdagangkan di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri.

Untuk mengelakkan persaingan produk yang sama maka antara syarikat ASEAN akan menjalinkan kerjasama untuk pengkhususan pengeluaran. Menerusi AFTA semua negara anggota dapat menikmati faedah harga barangan yang lebih murah. c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. Misalnya syarikat Malaysia kini boleh menembusi saiz pasaran ASEAN yang melebihi 530 juta orang. [15 Markah] Cadangan Isi Jawapan Faedah yang diperolehi Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Peningkatan aliran perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN yang lain apabila harga barangan menjadi lebih murah. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan Negara yang melaksanakan AFTA di peringkat awal penubuhannya ialah: Malaysia. Kesan-kesan positif perluasan pasaran termasuklan hubungan antara rangkaian pemasaran.b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. Dengan tawaran harga yang lebih murah. Apabila harga menjadi lebih murah. penggunaan teknologi dan inovasi baru oleh syarikat-syarikat swasta atau kerajaan (GLC) yang berlumba-lumba menjaga kualiti produk masing-masing. 4) Faedah daripada segi pengkhususan pengeluaran dan keadaan saling melengkapi (Complementary) bagi menjimatkan kos pengeluaran. perkongsian teknologi dan kepakaran. bekalan barangan yang berterusan dan sekaligus mengurangkan defisit import barangan dari negara maju. 3) Faedah daripada segi peningkatan kualiti produk. Indonesia dan Singapura. Thailand. persaingan antara pengeluar akan menjadi lebih hebat untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan berdaya saing di pasaran bebas AFTA. 2) Faedah daripada segi perluasan saiz pasaran. 172 . pengilang atau pengeluar dengan pengguna sesama negara ASEAN menjadi lebih kukuh disamping karenah birokrasi yang cerewet boleh diminimakan. Kesannya Malaysia akan menikmati faedah daripada segi perkembangan R&D. kuasa beli penduduk akan meningkat dan barangan Malaysia boleh dijual ke serata negara ASEAN. Kesannya ia dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju yang selalunya tidak adil dalam konteks hubungan dagangan dua hala. Dalam konteks ini Malaysia akan memperolehi faedah daripada ekonomi bidangan.

Syarikat-syarikat bumiputera khususnya IKS menghadapi resiko kerugian dan mungkin gulung tikar. Kemboja.Laos. 173 . 3) Masalah kuasa beli dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam. Misalnya barangan dari Thailand dan Indonesia jauh lebih murah berbanding dengan Malaysia. 2) Ancaman lambakan barangan import dalam pasaran Malaysia.Masalah yang dihadapi oleh Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Ancaman kepada pengusaha tempatan yang masih tidak mampu bersaing dan terlalu bergantung kepada dasar perlindungan kerajaan. Ini kerana harga barangan Malaysia relatif lebih mahal berbanding dengan produk barangan ASEAN lain disebabkan kos pengeluaran khususnya kos buruh dan bahan mentahnya lebih tinggi. Kesannya sukar untuk melakulariskan barangan Malaysia di negara-negara berkenaan. Filipina adalah lebih rendah kerana pendapatan perkapitanya lebih rendah berbanding Malaysia.

2 2.203.635.559. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.6 .414.838.422.978.923. [9 Markah] ______________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 3.0 1.703.7 RM: Juta Import 3.988.1 19.4 174 .5 44.5 a) Berdasarkan jadual 3.2 3.9 12. Jadual 3: Nilai Eksport dan Import (RM: Juta) Malaysia dengan beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada Tahun 2002.1 4.8 7.3 403. [ 6 Markah] Negara Asia Pasifik Imbangan Perdagangan Terpilih (EKSPORT ▬ IMPORT) RM: Juta Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China 205.1 213.236.9 18.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 3 menunjukkan nilai eksport dan import Malaysia dengan beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. Negara-negara Asia Pasifik terpilih Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China JUMLAH Eksport 3.9 3.9 47.398. [ 6 Markah] b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.019.581.8 .0 5. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.724. [10 Markah] c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya.4.909.5 13.576.

b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. (Negara-negara di hemisfera selatan seperti Negara-negara Asia. Kebersihan dan kesempurnaan Markah 1 1 1 6 1 c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya. 5. [10 Markah] Lihat Graf Bar Cermin yang dilukis di sebelah Item Pemarkahan Tajuk/Kaedah yang betul Skala yang sesuai Petunjuk Plotan (1 negara = 1 markah). 8. Menyertai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan juga Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC). India). 10. Menyertai Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 3. Menyertai kerjasama ekonomi Negara-negara berkecuali (NAM). 9. 4. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pakatan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia untuk meningkatkan aliran perdagangannya: 1. Menyertai pertubuhan Negara-negara Islam (OIC). 2. Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara Selatan – Selatan. Jepun. Menyertai Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO). 175 . Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara-negara Komanwel (CHOGM). 6. EAGA – BIMP). Meryertai negara-negara membangun G15. IMS-GT. Kerjasama Asean + 3 (China. Afrika dan Amerika selatan). 7. Menyertai pakatan segitiga pertumbuhan ASEAN : (IMT – GT.

176 .

SOALAN PILIHAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air.pembandaran. Coli). [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN: a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. air bawah tanah dan juga air hujan tercemar atau semakin rendah kualitinya. laut. ekonomi telah [10 Markah] Kemerosotan kualiti sumber air berlaku melalui pembangunan ekonomi berikut: 1. [5 Markah] b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi telah menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. pencemaran air bawah tanah dan juga pencemaran air hujan iaitu hujan asid khususnya di kawasan-kawasan perindustrian yang padat b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. . pencemaran laut seperti di Selat Melaka. kandungan bakteria Escherichia Coli (E. Iaitu sumbersumber air bersih samada dari sungai. kandungan Pepejal Terampai (SS). 177 . tasik. pencemaran tasik seperti Tasik Minimata di Jepun akibat pembuangan raksa ke dalamnya. petempatan.N).TEMA: IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA. kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3 . Sebagai contoh pencemaran di Sungai Kelantan akibat pembangunan tanah kawasan KESEDAR pada tahun 1970-an.kolam dan takungan semulajadi. Indeks kemerosotan kualiti air bersih (kadar pencemaran air) dari pelbagai sumber ini boleh diukur melalui pelbagai indikator seperti kandungan Permintaan Oksigen Biologikal (BOD).perindustrian dan lain-lain yang melibatkan aktiviti pembalakan dan penyahutanan. [5 Markah] Konsep kemerosotan kualiti sumber air. Ini menyebabkan sumber air seperti sungai dan tasik tercemar apabila partikel-partikel tanah yang terhakis di bawa oleh larian air permukaan ke sungai. Kemerosotan kualiti air dikesan melalui kandungan pepejal terampai (SS) dan juga kekeruhan/perubahan warna air. Pembangunan tanah secara besar-besaran samada untuk pertanian. Pencemaran sumber-sumber air = kemerosotan kualiti sumber air. Contoh-Contoh pencemaran sumber air ialah: Pencemaran sungai seperti Sungai Gombak dan Sungai Kelang. Nilai Keasidan ( pH) disamping perubahan warna dan bau yang ada di dalam sesuatu sumber air tersebut.

Di perairan Selat Melaka berisiko tinggi untuk sumber laut tercemar kerana selat ini merupakan antara jalan air tersibuk di dunia. paya dan tasik juga tercemar akibat dibawa oleh air hujan. 178 . Contohnya banyak terdapat di kawasan perladangan getah dan kelapa sawit. Penyaliran najis haiwan seperti najis khinzir ke sungai atau pembuangan sisa-sisa haiwan yang disembelih atau yang mati ke sungai. Termasuk juga pembuangan sisa-sisa makanan oleh peniaga kecil dan lain-lain sisa dari kawasan perumahan ke sungai dan paya . Selain itu perlepasan bahan-bahan pencemar dari serombong kilang ke udara boleh menyebabkan kualiti air hujan merosot .“sungai mati”.Coli. 7. Perlepasan sisa kumbahan dari hotel.hujan asid. Pembangunan sektor pengangkutan. tasik dan paya. Punca ini banyak terdapat di kawasan pelancongan popular seperti di Port Dickson Negeri Sembilan dan Batu Feringgi di Pulau Pinang.Coli amat tinggi. kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domestik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke sungai. Sumber air laut tercemar melalui pembuangan enap cemar serta perlanggaran dan tumpahan minyak oleh kapal-kapal tangki. Pertambahan penduduk bandar. Pembangunan pertanian . 6. Pembangunan perindustrian. 5. tasik. 3. Selangor yang telah dikelaskan sebagai terjejas teruk akibat pembuangan najis dan sisa ternakan dari hampir 100 ladang khinzir yang terletak di tebingnya. air sungai. Kadar kemerosotan diukur dengan indikator kandungan BOD dalam air di samping perubahan warna dan bau. Kemerosotan kualiti sumber air ini dikesan melalui nilai pH. Dikesan melalui kewujudan ketulan-ketulan tar/minyak mentah menutupi permukaan air laut.Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan sumber-sumber air seperti air tanah tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarutresapkan. 4. Kemerosotan kualiti air laut ini dikesan melalui kandungan bakteria E. Perlepasan Enfluen/sisa kilang ke sungai. kadar alir sungai amat perlahan . Air sungai berbau busuk. resort dan chalet ke laut menyebabkan pencemaran air laut. Jika melebihi paras yang dibenarkan 200 MPN/100 ml maka air laut tersebut sudah tercemar. Pembuangan sisa domestik khususnya sampah sarap dari kawasan-kawasan setinggan menjadi punca penting mengapa sungai Gombak dan Sungai Kelang di Kuala Lumpur tercemar teruk. Sebagai contoh sungai Sekudai. Kilang-kilang yang banyak mencemarkan sungai ialah kilang memproses getah serta kelapa sawit. Contoh terbaik ialah sungai Sepang. kandungan bakteria E. Pembangunan sektor pelancongan. Sektor perkilangan dianggap sebagai sector yang paling banyak menyumbang kepada pencemaran sumber air khususnya air sungai.paya dan sebagainya. Johor dan sungai Prai di Pulau Pinang. Pembangunan sektor penternakan.2. Pembangunan pesat sektor pembandaran.

kawasan tadahan/hutan simpan dan sebagainya bagi menjamin sumber air sungai sentiasa bersih dan berterusan.pengawasan/pemantauan yang teliti serta tindakan tegas termasuk denda/kompaun. 179 . Mengawal .8. emas dan tembaga mencemarkan sungai dan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalamnya seperti kes perlombongan tembaga di Mamut Sabah. Misalnya di kalangan negara ASEAN . Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. 1. 3. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran laut. menarik balik lesen operasi dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan sumbersumber air samada dari pekilang. Penguatkuasaan undang-undang . c) Langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. Pembangunan sektor perlombongan. 2. 4. penternak. Begitu juga penggunaan air untuk pembersihan dan penyejukan loji janakuasa elektrik yang menggunakan petroleum sebagai bahan bakarnya. Sisa perlombongan bijih timah. Loji perawatan boleh ditempatkan terus di tebing-tebing sungai . Hanya air yang sudah dirawat sahaja yang boleh dialirkan ke sungai semula. Selain itu menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap dan juga melicinkan kadar alirnya. Di samping menyedia/memperbanyakkan loji merawat air. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. Di peringkat awal pembinaan empangan hidro elektrik biasanya mencemarkan sungai dengan kelodak dan bahan ampaian. Pada masa yang sama juga usahausaha mempertingkatkan R&D dan teknologi haruslah dijalankan dari masa ke semasa seperti teknologi kitar semula air atau mengubah teknologi perindustrian ke arah yang tidak mencemarkan air bagi menjamin sumber-sumber air masa hadapan sentiasa bersih. Pembangunan sumber tenaga. pemilik-pemilik kapal. orang perseorangan dan sebagainya. Air buangan setelah loji dibersih/disejukkan yang disalirkan ke sungai menyebabkan sungai tercemar.kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. Misalnya kawasan 10 km dari tebing sungai merupakan kawasan rezab atau kawasan penampan yang tidak boleh diusik untuk pembalakan dan penyahutanan.selia aktiviti pembalakan dan penyahutanan terutamanya di kawasan rezab sungai. Langkah perundangan. 9. Merawat air yang telah tercemar khususnya akibat sisa kilang dan air kumbahan. Pencemaran laut di kawasan pelantar cari gali petroleum juga boleh berlaku semasa kerja-kerja pengerudian dijalankan.

Maksud pemeliharaan. dieksploitasi atau dimusnahkan. [10 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. Usaha ini dilakukan melalui langkah bukan perundangan seperti amalan pengurusan yang strategik dan juga kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. Usaha-usaha menjaga dan mengawasi untuk mengekalkan sumber-sumber alam daripada diteroka. SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. Usaha-usaha membaik pulih dan menggantikan sumbersumber alam yang telah diteroka dan dieksploitasi. [ 11Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. Usaha penjagaan ini dilaksanakan melalui langkah perundangan. 2. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1.5. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya air bersih dan menjaga sumber air sebagai penerus kehidupan. 180 . Maksud pemuliharaan. [4 Markah] b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. hargailah air dan sebagainya atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai.

Usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) sumber-sumber marin. 5. Kawalan perairan negara. Menyediakan tapak pelupusan sisa atau loji rawatan sisa yang khusus sebelum sisa industri (efluen). sisa domestik di buang/disalirkan ke laut atau tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan/penyaliran sisa radioaktif. pencerobohan nelayan asing dan sebagainya dengan kerjasama polis marin. Usaha ini dilakukan secara bersepadu oleh UPM. Taman Laut Pulau Tioman. Taman Laut Pulau Redang dll. sisa kumbahan. 181 . Meliputi kajian tahap pencemaran dan langkah-langkah kawalannya. 3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang khusus berkaitan dengan menyelamatkan sumber-sumber marin daripada ancaman kepupusan. menggantung lesen operasi bagi mana-mana individu atau syarikat yang mencemar dan memusnahkan sumber-sumber marin. 8. Langkah pencegahan meliputi tindakan perundangan seperti mengenakan denda/kompaun. Membina tukun-tukun tiruan di laut sebagai kawasan pembiakan dan habitat pelbagai jenis hidupan laut. 7. 2. Green Peace dll. Meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa untuk mengawal selia perairan seperti kerjasama dengan negara jiran.b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. Mewartakan taman-taman maritim sebagai kawasan perlindungan seperti Taman Laut Pulau Payar. usaha penetasan dan perlindungan penyu dll. kempen “Save Our Sea” yang dianjurkan oleh PBB bermula 1998. 9. jabatan perikanan dll. Peraturan-peraturan tertentu dikenakan untuk melindungi segala sumber hidupan laut terutamanya terumbu karang di kawasan berkenaan. mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti yang mencemarkan perairan negara termasuk juga kawalan aktiviti perikanan. Misalnya usaha menyelamatkan terumbu karang daripada serangan tapak sulaiman. Tumpahan minyak boleh berlaku melalui perlanggaran kapal-kapal tangki atau pembuangan enap cemar kapal-kapal tangki berkenaan. 6. 4. Mengetatkan aktiviti rondaan. jabatan laut. Mengawal dan membersihkan tumpahan minyak di laut daripada merebak dengan cepat. JICA. Jabatan Perikanan dan juga Kerajaan Negeri . menyitar premis. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. kerjasama dengan agensi luar negara seperti SEFDEC.

Melaksanakan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) secara berterusan khususnya dalam konteks sivilkulture – menjaga dan merawat hutan daripada perosak dan penyakit dan juga teknologi pembiak bakaan pokok dan sebagainya. membatalkan lesen operasi kepada individu dan syarikat yang melanggar akta berkenaan. [ 11Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. penggunaan sumber terbuang dalam industri perabot dll. Menggalakkan penggunaan sumber-sumber gentian agar tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan seperti penggunaan simen. tiada aktiviti pencerobohan dan juga mengawal selia hutan daripada kebakaran. Kempen menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan sebagai warisan generasi kini dan akan dating menerusi pelbagai media seperti “kempen cintailah hutan kita” “kempen penghijauan bumi” termasuk juga kempen kesedaran kepada masyarakat orang asli.besi. Mewartakan hutan simpan/tamam negara dan juga kawasan perlindungan hidupan liar untuk mengekalkan sumber-sumber perhutanan sebagai khazanah warisan. Langkah kesedaran dan pendidikan: (i). Menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara dengan tegas dan ketat seperti mengenakan denda/kompaun yang tinggi. Penubuhan pasukan renjer hutan untuk memastikan tiada pembalakan haram. (vi).aluminium dalam industri pembinaan. Melaksanakan sistem penebangan hutan secara terpilih bukannya tebang bersih. (iv). Hanya pokok-pokok yang matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yang ditebang. langkah pengurusan yang strategik kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar.c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. (ii).batu bata. Penghutanan semula – Menubuhkan estet hutan kekal untuk jaminan masa hadapan dengan menanam pokok balak yang cepat membesar dan matang seperti Acasia. (iii). 182 . Yamane. Langkah perundangan: (i). Langkah Pengurusan: (i). Pembangunan lestari dalam sektor perhutanan boleh dicapai dengan mengadunkan langkah perundangan. penjara. sentang dll. (v).

tembaga. [ 12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. MAX = 11 Markah SOALAN PILIHAN 3 a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui.(ii). gas asli. Sumber air. emas. Pendidikan alam sekitar secara khusus atau merentasi kurikulum di peringkat sekolah. Cadangan pemarkahan: Pemilihan sebuah negara Langkah perundangan (wajib ada) Langkah pengurusan (mana-mana 3 isi) Langkah kesedaran dan pendidikan (mana-mana 1 isi) = 1 Markah = 2 Markah. bijih timah. [ 5 Markah] b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. maktab dan universiti.plutonium dll. (Nyatakan 3 sahaja) 183 . tanih. (Nyatakan 3 sahaja). [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. kolej. sumber marin. tenaga biojisim dll. udara. Sumber alam yang boleh diperbaharui: Hutan dan kepelbagaian biologi. tenaga suria. Sumber alam yang tidak boleh diperbaharui: Sumber mineral seperti: Petroleum. boleh diperbaharui [ 8 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. = 6 Markah = 2 markah. bauksit. 2. uranium.

Seperti kegiatan pembalakan dan pelancongan yang bergantung kepada sumber hutan. pengangkutan dsb. bekalan sumber pertanian (tanih) dan perikanan (marin) yang cukup dll kebergantungan hidup manusia terhadap sumber alam.selia aktiviti pembangunan yang berasaskan sumber alam seperti aktiviti pembalakan. membatalkan lesen operasi.perindustrian dll agar tidak mencemarkan alam sekitar. pertanian. Kawal selia. Untuk mengekalkan sumber warisan daripada diancam kepupusan seperti pelbagai jenis hidupan liar. Mewartakan kawasan rezab sumber disamping mengawal . 4. Untuk menjamin keperluan dan kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang sentiasa dapat dipenuhi seperti keperluan terhadap sumber air dan udara yang bersih. Untuk menjamin keberterusan sektor ekonomi yang bergantung kepada sumber berkenaan sebagai bahan mentah atau sumber tenaga.perlombongan. Penguatkuasaan undang-undang. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan meliputi: i. hidupan marin. 3. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. pengawasan dan pemantauan yang teliti dilakukan secara sepadu oleh agensiagensi kerajaan. Cadangan Isi Jawapan boleh diperbaharui [ 8 Markah] Sebab-sebab sumber alam yang boleh diperbaharui perlu dipelihara dan dipulihara: 1. ii. Untuk mengekalkan keseimbangan sistem alam sekitar fizikal samada sistem hidrologi. sistem atmosfera dan juga sistem geomorfologi. Untuk menjamin kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) berterusan dan berkembang dengan pesat seperti R&D dalam bioteknologi dan bioperubatan. sistem ekologi. tumbuhan yang berharga dsb. 5. sumber air yang membekalkan tenaga kepada sektor perindustrian. 184 . c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. 2. Tindakan tegas termasuk denda/kompaun. menyitar premis dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan alam sekitar samada ke atas syarikat atau orang perseorangan dan sebagainya.b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan.

iii. menghasilkan hujan tiruan untuk membersihkan udara.pemuliharaan sumber tanih.Langkah Pengurusan yang strategik meliputi: i. penggunaan bahan kitar semula dan bahan pengganti. atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai disamping pendidikan alam sekitar pula bermula di peringkat sekolah. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. universiti dan juga masyarakat. Pemuliharaan sumber yang telah tercemar seperti merawat air yang telah tercemar. menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya mengawal/mencegah pencemaran .kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. Langkah Kempen dan pendidikan alam sekitar. memperluaskan penggunaan bioteknologi dll yang boleh mengurangkan resiko pencemaran. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. sumber marin dll yang berkaitan. ii. meninggi dan menyediakan sistem penapisan dalam serombong asap kilang. Misalnya di kalangan negara ASEAN . antara kerajaan – swasta – NGO dan masyarakat setempat. Kerjasama dan penyelarasan antara agensi kerajaan dalam negara. 185 . i. Mempertingkatkan R&D dan teknologi yang mesra alam seperti penggunaan sumber tenaga gantian. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran .

jaringan pengangkutan. Bukit Fraser.SOALAN PILIHAN 4 Dengan merujuk kepada kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. Aktiviti penternakan termasuk akuakultur dan ternakan lebah Aktiviti pelancongan – pelancongan sukan/golf. [10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Menamakan kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. Contohnya: Cameron Highland. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara kesan negatif aktiviti ekonomi terhadap persekitaran fizikal di kawasan tanah tinggi ialah: 186 . Genting Highland.Tanah Tinggi Kundasang dll. Aktiviti pembinaan – pembinaan perumahan.infrastruktur.sayuran dan bungaan.  Aktiviti perniagaan. Menyatakan empat jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tanah tinggi. pelancongan perniagaan. Di antaranya ialah: Aktiviti pertanian seperti tanaman teh.  Aktiviti perkhidmatan     b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. projek hidroelektrik dll  Aktiviti pembalakan / penyahutanan untuk pelbagai tujuan.

Perubahan landskap fizikal secara besar-besaran – penggondolan bukit. rantaian makanan dll yang berkaitan dengan ekologi hutan c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut.paya) termasuk sungai – Sungai menjadi keruh dan berkelodak atau pencemaran sumber air akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia dalam pertanian serta penyaliran sisa kumbahan dari sektor pelancongan yang menjejaskan ekosistem akuatik. bangunan dll. Menjejaskan kesuburan tanih/lapisan top soil semakin nipis – menggangu keseimbangan nutrien tanih apabila tumbuhan yang melindungi permukaan tanih di tebang/dimusnahkan. Memberbaiki tatacara/prosedur penggunaan tanah di kawasan tanah tinggi. 3. Kesan hakisan tanih dan tanah runtuh – kewujudan gegalur di cerun-cerun bukit atau tanah runtuh/batu runtuh di kaki bukit yang sudah di potong dan diteres oleh jentera berat untuk aktiviti pembinaan. menarik balik lesen operasi. 4. 2. penjara. 5 Memusnahkan kawasan tadahan air – menjejaskan sumber air kepada sungai. mengenakan denda yang berat – menaikkan kadar kompaun. Memotong cerun bukit mengikut spesifikasi yang dibenarkan. 3. tasik. tanaman perladangan. Kerosakan ekosistem hutan – kemusnahan habitat dan spesis/kepelbagaian biologi. Mengharamkan penggunaan jentera berat di kawasan tanah tinggi. 2.pertanian dll. hutan primer bertukar kepada hutan sekunder.1. paya dan empangan akibat aktiviti pembalahan dan penyahutanan. Amalan pengurusan yang cekap: Meliputi: 1. Peningkatan suhu mikro – kawasan sekitar tidak lagi sesejuk atau nyaman daripada keadaan sebelumnya akibat penyahutanan untuk pelbagai tujuan. 7. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas ialah: Langkah perundangan: Melipatgandakan usaha pemantauan oleh pihak berkuasa. 187 . kolam. 6. menghukum pegawai yang rasuah dll termasuk langkah EIA sebelum sesuatu projek pembangunan di kawasan tanah tinggi dijalankan.kolam. Pencemaran sumber air (tasik. padang golf.

Membina sistem saliran – parit dan longkang yang sistematik untuk penyaliran air yang lebih sempurna. Kempen dan PAS : MAX 2 markah 188 . Pemarkahan: Langkah perundangan : MAX 2 markah. Merawat atau membersihkan sungai yang tercemar. groin dan gabion. 5.tembok penahan (retainning wall) serta sungkupan plastik untuk menstabilkan cerun. 7. Kempen dan Pendidikan Alam Sekitar: Kempen kesedaran kepada penduduk setempat dan pengusaha – menerusi risalah. sesi penerangan/dialog.program gotongroyong termasuk pendidikan alam sekitar. kawalan biologi agar tidak terlalu bergantung kepada baja kimia serta racun serangga. Menanam semula hutan yang sudah ditebang/penghutanan semula. seminar. 10.4. Langkah kestrukturan seperti membina benteng konkrit. Amalan pengurusan : MAX 6 markah. Amalan pertanian berteres/mengikut kontor. 6. menggunakan baja organik. 8. Menanam tanaman tutup bumi di tapak pertanian atau tanaman rumput dan tumbuhan pelindung di kawasan bercerun. 9. Amalan pertanian yang mesra alam seperti kaedah hidroponik.

penggunaan. pemeliharan dan pemuliharaan alam sekitar secara sistematik menerusi langkah perundangan dan bukan perundangan bagi menjamin kelestarian (keberterusan) sumber alam sekitar.SOALAN PILIHAN 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. Pemuliharaan alam sekitar : Usaha membaik pulih sumber alam sekitar menerusi langkah bukan perundangan – amalan pengurusan yang strategik. kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. perintah. [ 5 Markah] b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. pelaksanaan hukuman dll di bawah aspek perundangan. • Pemeliharaan alam sekitar: usaha memelihara/menjaga sumber alam sekitar menerusi langkah perundangan – akta. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. • 189 . [ 10 Markah] c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep Pengurusan Alam Sekitar: Melibatkan perancangan. ordinan.

Akta ini dikawal secara langsung oleh kerajaan pusat/agensi kerajaan pusat. Hukuman dijatuhkan oleh Mahkamah atau badan-badan yang berkuasa. EIA termaktub di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang ditetapkan)(Penilaian kesan alam sekeliling). Bertujuan untuk menilai impak keseluruhan sesuatu projek pembangunan yang dijalankan oleh sektor awam dan swasta erhadap alam sekitar. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dikawal oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) (2) Peraturan dan arahan. (4) Penguatkuasaan dan Perlaksanaan hukuman – denda/kompaun. Enakmen air 1948 dll. Undang-undang kecil pelupusan sampah Majlis Daerah Hulu Langat 1984. Akta merupakan asas perundangan yang komprehensif bagi mengkordinasikan kesemua aktiviti berkaitan pengawalan alam sekitar di seluruh negara Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen Perindustrian) 1979. Akta Perhutanan Negara 1984. Misalnya Ordinan Tali Air dan Perparitan 1954. 1987 dll undang-undang kecil di bawah PBT. 190 . Akta Pemuliharaan tanah 1960. Peraturan merupakan perincian di bawah Akta bagi kes-kes tertentu yang lebih spesifik.b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. 1987. (5) Penyediaan Laporan Kesan Alam Sekitar (EIA). Peraturan Kualiti alam Sekeliling (Bahan Buangan Berjadual). Akta Taman Negara 1980. Akta Perikanan 1985. (3) Ordinan – Termaktub di bawah undang-undang kecil yang di kawal oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) seperti Majlis Daerah dan Majlis Pembandaran. EIA meliputi penilaian awal dan penilaian terperinci mengikut tatacara yang telah ditetapkan. perniagaan dan perindustrian Majlis Daerah Hulu Langat. (1) Akta dan enakmen. pembatalan lesen operasi. Misalnya di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 terdapat peraturan-peraturan seperti Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (udara bersih) 1978. Undang-undang kecil Perlesenan Tred. 1989 dll. menyitar premis dan hukuman penjara di bawah peruntukan undang-undang alam sekitar.

Sama-sama menjaga alam sekitar misalnya patuhi segala peraturan yang ditetapkan. ”Kempen Cintailah Sungai Kita”. (3) Peranan orang ramai menyahut seruan kerajaan melibatkan diri dalam kempen penjagaan alam sekitar seperti ”Kempen Penghijauan Bumi”. (5) Peranan badan bukan kerajaan (NGO) – menganjurkan seminar. menyertai pelbagai projek gotong-royong membersihkan persekitaran dll. teknologi dan pelbagai jenis kemudahana bagi menjaga alam sekitar. Menjadikan alam sekitar sebagai hak milik bersama.c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. sumbangan kewangan. 191 . kempen dll yang berkaitan bagi memelihara dan memulihara alam sekitar. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Penglibatan masyarakat dalam penjagaan alam sekitar: (1) Peranan orang ramai/awam – memantau dan melaporkan aktiviti yang merosakkan alam sekitar kepada pihak berkuasa. (2) Peranan media – Masyarakat media mendedahkan secara berterusan terhadap jenayah alam sekitar seperti yang dibuat oleh TV 3 dan NTV7. persidangan. (4) Peranan masyarakat pendidikan – Guru dan Murid di sekolah dan IPT menanam kesedaran kepentingan alam sekitar menerusi matapelajaran Geografi. Sains dan alam sekitar merentas kurikulum. (6) Peranan pihak swasta.

karbon monoksida. 1.Chloroflorocarbon. Kegiatan pembakaran terbuka seperti pembakaran di tapak pelupusan sampah. [ 8 Markah] b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. Gas-gas rumah hijau juga dikeluarkan oleh punca kenderaan akibat pembakaran yang tidak lengkap dalam sistem enginnya yang mengeluarkan banyak karbon monoksida yang akan memerangkap bahangan bumi. Kegiatan pengangkutan – kenderaan yang menggunakan bahan api fosil.Halon. 4. Kegiatan Ujian nuklear di kawasan Kutub Selatan khususnya di Benua Antartika. metana dan lain-lain yang menjadi agen utama menghakis dan menipiskan lapisan Ozon serta membentuk selimut atmosfera yang memerangkap bahangan bumi. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kegiatan –kegiatan ekonomi yang menyebabkan pemanasan global. 3.SOALAN PILIHAN 6 a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. 192 . 2. Lapisan ozon bukan sahaja menipis tetapi telah berlakunya kebocoran sehingga terbentuknya lubang-lubang ozon (Ozone Holes). 5. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. Kegiatan perindustrian yang banyak membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Kegiatan pembalakan dan aktiviti penyahutanan. pembakaran hutan untuk aktiviti pertanian pindah atau pembakaran terbuka untuk membersihkan tapak pertanian juga akan membebaskan gas-gas rumah hijau. Kegiatan ini menyebabkan lebihan karbon dioksida dalam udara – imbangan karbon dioksida dengan oksigen terjejas. sulfur oksida.

193 . kepupusan hidupan akuatik. Pencairan litupan ais benua dan ais pergunungan tinggi. Kawasan bandar menjadi lebih panas berbanding dengan kawasan luar bandar.ekosistem muara. Ketidakseimbangan air benua. Contohnya mengancam kepelbagaian spesis flora dan fauna. Menggalakkan kebakaran hutan secara semulajadi sekaligus menyebabkan pula fenomena jerebu. 3. paras mata air dalam tanah akan menurun. 7.mengubah atau menghentikan tiupan angin timuran yang selama ini membawa hujan yang lebat khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Menggalakkan Kejadian El-Nino. Kesannya negara-negara tersebut mengalami cuaca panas. meningkatkan isipadu dan paras air laut seterusnya menambahkan kadar hakisan oleh ombak. 6. fenomena salji runtuh. Kenaikan suhu lautan Pasifik telah menyebabkan tekanan udaranya menjadi rendah. 4. Mempercepatkan fenomena “Penggurunan (Desertification).kemarau yang terik akibat kekurangan hujan. 2.b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. gelangsaran tanah dll. ( 10 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kesan Ke atas Alam sekitar Fizikal. sepertimana yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia. 1.kolam dan proses transpirasi tumbuhan. Kawasan-kawasan pantai yang rendah mudah ditenggelami. Keadaan ini telah melemah. Pemanasan global mempercepatkan proses luluhawa fizikal dan hakisan layangan angin dan seterusnya memudahkan pembesaran saiz gurun. Gangguan ke atas kitar hidrologi. sistem akuifer kekurangan sumber air.. Di samping itu simpanan air tanah juga akan berkurangan. regim wilayah daripada sumber-sumber sungai. terumbu karang dll. seperti ke atas ekosistem hutan. Cairan ais benua akan membanjiri laut. Pemanasan global akan mempercepatkan lagi kenaikan suhu lautan khususnya lautan Pasifik. 5. Pada skala mikro seperti kawasan bandar pemanasan global akan menyebabkan kejadiaan Pulau Haba Bandar . Gangguan ke atas sistem ekologi.ekosistem paya. Dengan terbentuknya lapisan “Selimut Karbon Dioksida” di ruang atmosfera bandar telah menyebabkan tenaga matahari terperangkap.ekosistem tasik. ekosistem laut dan sebagainya yang melibatkan peningkatan suhu dan kekurangan bekalan air.tasik. Ini kerana kadar sejatan permukaan berlaku dengan cepat tidak sepadan dengan bekalan air yang ada. Kecairan litupan ais pergunungan tinggi pula akan menambahkan kadar hakisan glasier.

11. 10. serantau dan negara khusus di kawasan Tropika. 2. 8.Kesan ke atas alam sekitar manusia. Kerjasama antarabangsa bagi mengawal perlepasan gas-gas rumah hijau dan CFC khususnya melalui perindustrian sepertimana yang termaktub dalam sidang kemuncak bumi. Menjejaskan aktiviti pertanian akibat cuaca panas – kekurangan bekalan air. stroke haba dan juga ketidakselesaan hidup serta gangguan kepada aktiviti sosial penduduk. 9. kempen menggunakan sistem pengangkutan awam yang moden. kaedah tebang –reput di kawasan pertanian dll. tanaman cepat mati . Mengawal aktiviti penyahutanan di semua peringkat – global. 3. ( 7 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Kawalan ini boleh dilaksanakan melalui undang-undang. 5. 4. tenaga biomass dsb. hartabenda dll. Resiko kebakaran yang tinggi khususnya di kawasan pertanian dan kawasan hutan. 194 . Menggalakkan penduduk menggunakan produk yang bersifat mesra alam yang kurang/tidak membebaskan CFC ke udara. Ancaman nyawa. 6. Banyak menggunakan sumber tenaga gantian yang bersifat mesra alam dalam sektor perindustrian dan pengangkutan seperti penggunaan KEH. kempen penghijauan bumi dsb.sebaliknya menggunakan teknologi yang mesra alam seperti insenerator untuk melupuskan sisa pepejal/sampah. Gangguan kepada bekalan air penduduk – menjejaskan aktiviti dan keperluan harian dan kualiti kehidupan penduduk. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. Mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka . Gangguan kesihatan yang berkaitan dengan cuaca panas seperti memudahkan perebakan penyakit. Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar seperti kempen berkongsi kereta. tenaga solar.

TEMA KAJIAN LUAR
SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan pelancongan, a) Huraikan bukti-bukti yang menunjukkan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. [9 Markah] b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan [8 Markah] c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan bukti-bukti yang menjadikan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. (9 Markah) Judul Isi Jawapan 1. Tajuk Kajian: Menamakan satu kawasan pelancongan yang dikaji secara spesifik samada di satu kawasan pantai, di sebuah pulau, satu kawasan tanah tinggi, satu kawasan hutan lipur dll yang bersesuaian. Contoh: Kajian luar terhadap aktiviti
pelancongan di pantai Port Dickson, Negeri Sembilan.

2. Tujuan kajian. Untuk mengenalpasti kesan aktiviti pelancongan terhadap persekitaran fizikal setempat serta mencadangkan langkah-langkah mengatasinya. 3. Kaedah Kajian: Kaedah pemerhatian di lapangan, soal-selidik, membuat pengukuran dan pengujian atau membuat rujukan berdasarkan sumber-sumber ke dua. Bukti-bukti yang menjadikan sesebuah kawasan itu menjadi tarikan pelancong: 1. Rupamuka fizikal yang menarik seperti; pantai yang bersih dan landai, adanya air terjun/jeram, persekitaran tanah tinggi/bukit yang menarik, adanya gua-gua batu kapur dan lain-lain yang berkaitan dengan rupamuka fizikal yang unik.

195

2. Suhu, kelembapan udara serta tiupan angin. Persekitaran yang sejuk dan lembab seperti di kawasan tanah tinggi/bukit dan kawasan hutan lipur serta kawasan pinggir pantai yang nyaman. 3. Hutan dan tumbuhan. Pelbagai spesis fauna dan flora yang menarik, adanya tumbuhan seperti pokok rhu, bakau dan sebagainya. 4. Adanya pelbagai kemudahan asas yang disediakan seperti hotel/resort dan chalet, padang golf, taman permainan, kolam renang, kemudahan skuba dll termasuklah kemudahan pengangkutan dan telekomunikasi. 5. Adanya tarikan sejarah dan budaya seperti tinggalan arkeologi, monumen, replika dan lain-lain yang berkaitan. b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan (8 Markah). Judul Isi Jawapan 1. Perubahan landskap sesuatu kawasan seperti hutan rhu, bakau atau hutan di kawasan tanah tinggi kepada bangunan hotel dan resort, padang golf, pusat-pusat reakreasi dsb. 2. Kesan hakisan di cerun-cerun bukit akibat pembinaan hotel, resort dan padang golf. 3. Pencemaran air . Seperti air laut dan sungai akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel/resort. 4. Gangguan kepada ekosistem daratan akibat penebangan hutan untuk membina hotel/resort dan padang golf serta ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut dan sungai. 5. Perubahan suhu mikro khususnya di kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi tidak sesejuk sebelumnya akibat penebangan hutan secara berleluasa untuk membina pusat-pusat pelancongan. 6. Pencemaran persekitaran seperti sampah sarap dan sisa makanan di kawasan perkelahan pantai dan hutan lipur yang membawa kepada pencemaran bau.

196

c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. (8 Markah) Judul Isi Jawapan
1. Langkah perundangan. Meliputi usaha pemantauan, penguatkuasaan undang-undang seperti denda/kompaun, menarik balik permit perniagaan dsb kepada mana-mana pengusaha hotel/resort atau peniaga-peniaga restoran dan gerai yang mencemarkan air laut/sungai serta pembuangan sampah/sisa yang tidak terurus. Langkah ini boleh dijalankan oleh JAS dan majlis daerah/perbandaran. 2. Amalan Pengurusan sisa yang cekap. Seperti merawat terlebih dahulu air kumbahan sebelum dilepaskan ke laut dan sungai, menyediakan sistem takungan najis/tangki septik yang khas untuk IWK, menyedia/menambahkan tong-tong sampah, mengutip sampah dan sisa secara sistematik dan berjadual untuk dilupuskan di tempat khas - tanggungjawab Alam Flora. 3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada pengusaha dan pelancong - melalui risalah dan slogan, program gotong- royong dan lain-lain yang bersesuaian. NOTA PEMARKAHAN:

1. Jawapan umum/langsung tidak bersifat kajian luar - tidak merujuk manamana satu kawasan secara khusus (tidak sebut nama kawasan pelancongan) atau menyebut di merata-rata tempat (banyak kawasan) atau kawasan kajian terlalu luas seperti sebuah negara atau sebuah negeri yang sememangnya langsung tidak mampu dikaji secara kajian lapangan, maka markah maksima =

5/25 sahaja.

197

SOALAN PILIHAN 2 Berdasarkan pemerhatian yang telah anda jalankan di satu kawasan pertanian, a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. [9 Markah] b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. kemanusiaan [8 Markah]

c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Soalan ini ialah soalan kajian luar/kajian lapangan. Oleh itu jawapan calon mesti memenuhi kreteria berikut: 1. Jawapan mestilah merujuk kepada SATU kawasan pertanian yang khusus dan kecil skalanya seperti (di sebuah kampung, mukim, daerah, felda/kawasan pembangunan wilayah, estet/ladang, kebun dll seumpamanya. Paling luas kawasan yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja). 2. Skala jawapan tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. 3. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan pertanian yang lain. 4. pun. Jawapan tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk mana-mana kawasan pertanian

(Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi kreteria ini maka markah maksima ialah 5/25 sahaja)

198

penggunaan baja. Jenis tanah – mempengaruhi jenis tanaman seperti tanah laterit untuk getah dan kelapa sawit. tanah tinggi. lereng bukit dll. JUDUL ISI JAWAPAN kemanusiaan (8 Markah) Faktor-faktor fizikal dan kemanusiaan yang boleh dijelaskan adalah bergantung kepada jenis pertanian/tanaman yang dipilih di antaranya ialah: Faktor Fizikal 1. Jenis tanaman – sejenis atau pelbagai jenis (nyatakan tanamannya). agensi kerajaan dll serta pengurusannya sistematik atau tidak. sara diri. diuruskan oleh FELDA/FELCRA. Adakah perladangan untuk eksport. syarikat swasta. Teknologi dan input yang digunakan – Teknologi tradisional atau moden. buruh asing dsb. 6. kontrak. kebun kecil. 4. Skala dan orientasi pengeluaran – nyatakan saiz keluasannya serta sistemnya. Modal dan kos – kecil atau besar. 5. jumlah/saiz tenaga buruh. (9 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Tajuk kajian: Menyebutkan /menamakan SEBUAH kawasan pertanian yang dikaji.a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. 2. syarikat swasta dsb. kaki bukit beralun. tanah lanar/aluvium untuk padi sawah. Pemilikan dan pengurusannya – Adakah dimiliki oleh individu. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah pamah. Contoh pengurusan sistematik – projek pertanian berkelompok/mini estet. dataran lanar/delta. 2. tanah gambut untuk nanas. Di antara ciri-ciri kegiatan pertanian yang boleh disentuh ialah: 1. Penggunaan buruh – buruh keluarga atau buruh upahan/bergaji tetap.racun serangga. b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. 3. benih. kaedah pengairan dll. pertanian pindah dll. modal sendiri atau pinjaman termasuk juga pemberian subsidi. 199 . tanah pasir untuk kelapa dsb.

pinjaman kredit daripada institusi kewangan seperti bank pertanian dll. racun serangga dll. Hakisan tanah – kehilangan top soil lebih cepat jika aktiviti pertanian tersebut tanpa tanaman tutup bumi. R&D dsb) c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan. orang tengah dll. Antara dampaknya ialah: 1. sistem pengairan yang disediakan dan kemudahan fizikal yang lain. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. 200 . FELDA/FELCRA dll. RISDA. Faktor buruh – penggunaan tenaga buruh keluarga/tempatan/asing. 5. 2. saiz dan jumlah tenaga buruh yang terlibat. Faktor teknologi – tradisional atau moden. LPP. Ketidakseimbangan nutrien tanah – kehilangan kesuburan tanah lebih cepat akibat pertanian sejenis /tanpa giliran atau terlalu kerap . penggunaan alat seperti jentera.3. rangkaian pemasaran seperti adanya FAMA. hujan. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. perubahan harga. 6. 4. 2. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran. kelembapan udara dsb. tidak berteres/berkontur atau pendedahan secara langsung kepada agen hakisan di peringkat kerja pembukaan dan pembersihan tapak pertanian. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi – Jabatan pertanian. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. (8 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Bergantung kepada jenis pertanian yang dikaji. pasar tani. 3. 3. baja kimia. Faktor Kemanusiaan 1. 7. Saliran – sistem saliran seperti sungai dan paya termasuk juga saliran tanah samada menakung atau tidak menakung air. 4. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. Pencemaran air dan kemusnahan hidupan akuatik akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan.

(a) Pilih satu kegiatan ekonomi primer dan tuliskan laporan tentang sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi kawasan berkenaan. 5. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. 7. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro akibat pembakaran dan pembersihan kawasan pertanian atau pembersihan kawasan hutan untuk pertanian. Kemusnahan ekosistem hutan berkait dengan kerja-kerja pembangunan tanah pertanian dan juga kemusnahan ekosistem akuatik akibat aktiviti penebusgunaan tanah untuk pertanian. 2.4. Pencemaran udara – amalan pertanian secara tebang – bakar atau penyemburan racun serangga secara meluas. 201 . SOALAN PILIHAN 3 Berdasarkan kepada satu kajian luar yang telah anda jalankan bagi manamana kawasan. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. 6. [13 Markah] b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. Perubahan landskap secara besar-besaran di peringkat awal pembukaan tapak pertanian – penyahutanan atau aktiviti penanaman semula. 3.

perdagangan. c) Kaedah kajian. Daerah Maran. Panduan Pemeriksaan a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Mempercepatkan pembangunan sumber alam kawasan berkenaan – sumber alam tidak dibiarkan membazir/memajukan ekonomi insitu. ii) Mengenalpasti kesan negatif akibat perladangan kelapa sawit terhadap alam sekitar khususnya yang melibatkan aktiviti penanaman semula serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya. Pahang. Hasil kelapa sawit telah berupaya meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup penduduk kawasan ini melepasi daripada garis kemiskinan.4. Perladangan kelapa sawit menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan utama penduduk yang mengerjakan ladang seluas 10 ekar bagi setiap keluarga. MAX = 5/25 sahaja. Keseluruhan kawasan ladang ialah seluas 2500 ekar. pengangkutan. Kaedah kajian yang dijalankan ialah pemerhatian. Jawapan hanya berdasarkan kepada SALAH SATU kegiatan ekonomi primer berikut: Pertanian. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. Perikanan. Tujuan kajian ini ialah untuk: i) Menghuraikan sumbangan kegiatan pertanian kelapa sawit kepada pembangunan ekonomi Jengka 16 khususnya dan wilayah Jengka amnya. Sumbangan sektor pertanian perladangan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi Felda Jengka 16 : 1. dan Perlombongan. b) Jawapan yang tidak merujuk kepada aktiviti ekonomi primer (merujuk kepada ekonomi sekunder dan tertier seperti industri perkilangan.perniagaan. pelancongan. temubual dan soal selidik. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. b) Objektif kajian. c) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat ke empat sahaja (aktiviti ekonomi yang bercampur aduk) maka pilih yang dominan dan relevan sahaja. yang terletak di dalam gugusan Felda Wilayah Jengka. pembinaan dll. Cadangan Jawapannya: a) Kegiatan ekonomi primer yang dipilih ialah aktiviti pertanian perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16.. 2. Pembalakan atau Perhutanan. Ini termasuklah sumber tanah 202 .

Ini menggalakkan perkembangan perniagaan runcit. Pokok-pokok yang sudah tua ditebang secara besar-besaran dan digantikan dengan benih baru secara berperingkat-peringkat. Antaranya ialah: 1. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berrantaian dengannya atau mewujudkan kepelbagaian ekonomi. Apabila pokok-pokok sawit ditebang maka organisma ini akan kehilangan habitat. b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. Sebenarnya kawasan hutan kelapa sawit menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis seperti tikus. 5. Selain itu ia juga telah mempercepatkan pembangunan Bandar Jengka yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang membekalkan pelbagai jenis perkhidmatan bandar kepada penduduk wilayah Jengka itu sendiri. klinik desa dan lain-lain lagi. ayam hutan. Selain itu sebagai kegiatan sampingan peneroka juga menjalankan aktiviti penternakan lembu/kerbau serta akuakultur. elektrik. Kawasan bukit kecil jelas kelihatan kesan-kesan gegalur ini. sistem perhubungan. Selain itu sektor perkhidmatan khususnya pengangkutan (jalan raya berkembang dengan pesat). 3. 2. Kawasan ladang banyak mengandungi 203 . kewujudan kawasan yang agak kering dan tandus sebelum benih kelapa sawit yang baru membesar. 3.yang digunakan sepenuhnya. pasar malam dan pasar tani untuk membekalkan keperluan penduduk sekitar. 4. Perubahan landskap yang ketara seperti hutan kelapa sawit yang hijau bertukar kepada tanah tergondol. ular. bekalan air. pasar tani dan lain-lain. Pencemaran air khususnya sungai dan paya. (12 Markah) Cadangan Jawapannya: Pada masa kini kawasan perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16 sedang mengalami proses penanaman semula. Dengan adanya lading kelapa sawit yang luas membolehkan sebuah kilang memproses hasil kelapa sawit di bina di kawasan tersebut. Adanya kesan hakisan tanah dan gegalur apabila penebangan hutan sawit tersebut mendedahkan permukaan tanih kepada agen-agen hakisan air hujan dan juga larian air permukaan. Memperluaskan pasaran setempat serta kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran seperti kewujudan pasar malam. Kemusnahan ekosistem. 4. Dengan memperolehi pendapatan hasil perladangan kelapa sawit itu maka kuasa beli peneroka akan bertambah. Aktiviti ini telah menimbulkan beberapa kesan negatif terhadap alam sekitar setempat. sumber makanan dll. sekolah. Memajukan infrastuktur seperti rangkaian jalan raya. babi hutan dan juga haiwan primat khususnya kera.

. 5. Langkah perundangan – Menguatkuasakan undang-undang dan akta seperti mengenakan denda/kompaun kepada mana-mana peneroka yang menjalankan kaedah tebang – bakar dalam penanaman semula kelapa sawit di ladang mereka. 2. 3..alur-alur sungai yang kecil dan juga paya. Menggantikan kaedah tebang –bakar kepada tebang – reput. Kesannya sumber-sumber air tersebut akan tercemar seperti mana yang dialami oleh Sungai Jengka dan sungai Cenerai yang merentasi kawasan ladang ini.bakar dll lagi. Langkah kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang bersesuaian kepada peneroka seperti kempen menggunakan bioteknologi. Apabila hutan sawit ditebang dan tiada lagi proses transpirasi pokok untuk membebaskan wap-wap air ke udara. Pemanasan setempat (kenaikan suhu mikro) dan pengurangan kelembapan udara. Langkah pengurusan yang strategik: Antaranya ialah: a) Menanaman tanaman tutup bumi seperti pokok kekacang dan juga tanaman sampingan jangka pendek seperti pisang dan jagung bagi mengelakkan pendedahan permukaan bumi kepada agen hakisan. Oleh itu apabila hakisan larian air permukaan berlaku ia akan membawa masuk kelodak dan lumpur ke dalam sungai dan paya berkenaan. SOALAN PILIHAN 4 204 . b) c) Membina lebih banyak sistem perparitan dan saliran dalam kawasan ladang. kaedah tebang reput bukannya tebang . Langkah-langkah mengatasinya: 1.

2. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana sebuah bandar kecil pun. Bandar yang paling besar boleh diterima ialah bandar ibu daerah sahaja. [ 8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar/kajian lapangan. Jawapan juga tidak boleh merujuk kepada banyak bandar. (Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. 3. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. [9 Markah] b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Bandar besar seperti ibu negeri atau bandaraya tidak diterima. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. [ 8 Markah] c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Menyatakan kaedah kajian yang digunakan. Hanya sebuah bandar kecil sahaja yang diterima. 2. Merujuk kepada sebuah bandar kecil sahaja .) (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. Tajuk kajian: Menamakan sebuah bandar kecil yang dikaji. Menyatakan objektif kajian. Huraian aktiviti perniagaan yang dikaji boleh meliputi: 205 . 3. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1.Berdasarkan pemerhatian yang anda telah lakukan di sebuah bandar kecil.

f) Orientasi pasaran – kepada penduduk seitar atau luar kawasan/luar bandar. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. modal sendiri atau pinjaman bank. Pemilikan dan pengurusan : Individu. Status kebersihan premis kediaman seperti sistem pembentungan. 5. 206 . dana kerajaan misalnya di bawah skim kredit mikro dll. ke bandar lain. sisa pepejal dan pencemaran bau. b) c) Skala operasi perniagaan: Skala kecil. 3. sampah sarap dsb. gaji/upah buruh dll. runcit. d) Modal – keupayaan modal kecil atau besar. sistem longkang. e) Buruh – penggunaan tenaga buruh/tenaga kerja asing atau tempatan. 2. dan takungan air yang lain. 4. perniagaan makanan. g) Bahan mentah/barangan perniagaan – dari kawasan sekitar atau diambil dari luar. terlatih atau tidak terlatih. Status kebersihan premis perniagaan khususnya perniagaan makanan – gerai dan restoran. keluarga atau syarikat/usahsama. parit. Status kebersihan air – pencemaran sungai.a) Jenis perniagaan yang dijalankan: Perniagaan borong. perniagaan perkhidmatan dsb. Status kebersihan persekitaran bandar – pencemaran sampah sarap. kontrak atau tetap. Status kebersihan udara – pencemaran udara sekitar yang boleh diukur melalui indeks IPU. daerah lain dsb. b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. sederhana atau besar-besaran. longkang.

3. Mengawal selia dan memantau tahap kebersihan premis khususnya premis perniagaan makanan oleh Majlis Daerah/Majlis Pembandaran – Sistem pelabelan tahap kebersihan sebagai peringatan kepada pelanggan misalnya (Hijau – baik. 5. Kuning – memuaskan. menyitar premis. Mengadakan kempen kesedaran mengenai penjagaan kebersihan dari masa ke semasa – melalui risalah. Menyediakan sistem pungutan sampah dan pelupusan sisa pepejal/sampah secara sistematik dan berjadual di tapak pelupusan yang khas – jauh dari kawasan petempatan. ( 8 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. ceramah/seminar atau gotong royong membersihkan persekitaran yang melibatkan kerjasama PBT. Menyediakan perkhidmatan pembentungan yang cekap oleh IWK – mengangkut dan merawat sisa kumbahan di loji rawatan yang jauh dari petempatan. 4.c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Merah – tidak bersih). Menguatkuasakan undang-undang PBT – seperti denda/kompaun. 6. 207 . Menyediakan tong-tong sampah dan pusat pungutan bahan untuk kitar semula. 2. membatalkan lesen operasi kepada pengusaha yang melanggar peraturan dan kawalan kebersihan. Sebagai contoh oleh Alam Flora. Kementerian Kesihatan. penerangan. NGO dan orang ramai.

2. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang sesuail bagi mengurangkan kesankesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. sebuah kawasan hutan. sebuah bandar kecil/sederhana. a) Kenalpastikan faktor-faktor yang menyebabkan aktiviti ekonomi tersebut dijalankan di kawasan itu. Contoh kawasan kajian yang boleh diambil kira ialah seperti di sebuah pulau. [7 Markah] b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. 4.Kawasan kajian mestilah dinyatakan secara spesifik. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. sebuah pantai. Jawapan hanya berdasarkan kepada kegiatan ekonomi tertier sahaja. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. 3. 208 .SOALAN PILIHAN 5 Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap mana-mana satu jenis aktiviti ekonomi tertier. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal akibat aktiviti ekonomi itu. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. Jawapan calon mestilah bersifat in-situ. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. sebuah kawasan di bandar besar/bandaraya. sebuah kawasan tanah tinggi.

perkhidmatan.Panduan Pemeriksaan: a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Saliran – sistem saliran seperti sungai. 4. b) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti tertier = 0 Markah. Format Jawapan: a) Tajuk Kajian: Menamakan kawasan kajian dan SALAH satu jenis aktiviti ekonomi tertier – Pelancongan. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah tinggi. temubual. Faktor tarikan sumber alam secara khusus – pulau. pencerapan. 3. 2. Faktor – Faktor yang mempengaruhinya terdiri daripada faktor fizikal dan manusia antaranya ialah. tanah bencah (wetland). hujan. kesan negatif ke atas alam sekitar dan langkah mengatasinya. 4. 2. Faktor Fizikal 1. Kaedah kajian: Pemerhatian. Faktor Kemanusiaan 1. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi pelaksana dan rangkaian promosi. c) Bagi jawapan calon yang bercampur aduk antara aktiviti tertier dengan aktiviti ekonomi yang lain maka pilih aktiviti tertier sahaja. kelembapan udara dsb. Objektif kajian: Untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan kegiatan ekonomi dijalankan. Pemarkahannya masih per 25. 2 dan 3 di atas (walaupun masih membincangkan kegiatan ekonomi tertier) markah MAX = 5 sahaja. paya elemen saliran semulajadi.tasik. hutan. landai dll aspek relief. soal-selidik dll yang sesuai. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan fizikal yang lain. kawasan pantai yang bercerun. pengangkutan. Faktor teknologi – tradisional atau moden. pinjaman kredit daripada institusi kewangan/bank-bank tempatan/dana kerajaan dll. 209 . teknologi tempatan atau import. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. 3. perniagaan. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. gua batu kapur dsb.

7. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. monumen. Kemusnahan ekosistem hutan. Hakisan tanah dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh. Pencemaran bunyi dan bau.kehilangan habitat. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bergantung kepada jenis aktiviti ekonomi yang dikaji. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. 210 . 6. 3. Pencemaran udara . atau tempat-tempat menarik yang disediakan seperti Sunway Lagoon. biodiversiti dll yang berkaitan dengan ekosistem. rantaian makanan. R&D dsb) 8.5. Perubahan landskap secara besar-besaran . Faktor budaya – tarikan budaya secara khusus sperti tinggal arkeologi. 9. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran berkaitan dengan harga dan kualiti produk perkhidmatan. 6. Kemusnahan kawasan tadahan air.tenaga keluarga/tempatan/asing. 7. Pencemaran tanih dan sisa pepejal. tasik buatan manusia dll b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. saiz dan jumlah tenaga kerja yang terlibat. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. 5. Antara kesannyanya ialah: 1. 4. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal setempat akibat aktiviti ekonomi itu. 8. 2. Faktor buruh – penggunaan tenaga kerja . Pencemaran air.

211 . Langkah perundangan secara spesifik Amalan pengurusan yang strategik (Mana-mana 2 isi yang dihuraikan) Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: = MAX 2 Markah. 2. 3. = MAX 4 Markah = MAX 2 Markah.c) Huraikan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. [ 8 Markah] Cadangan Skema Jawapan: 1.

212 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->