P. 1
16574010-A-Geografistpm

16574010-A-Geografistpm

|Views: 176|Likes:
Published by Gloria Jane

More info:

Published by: Gloria Jane on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

--------------------------------KANDUNGAN----------------------------ISI KANDUNGAN Prakata Jadual Perancangan Ulangkaji Geografi Kertas 1 dan Geografi Kertas 2 Teknik Mengulangkaji dan

Menghadapi Peperiksaan Format Baru Kertas Geografi STPM dan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Strategi Menjawab soalan Geografi STPM 2. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) a) b) c) d) e) f) g) h) Sistem bumi Sistem Geomorfologi Sistem Atmosfera Sistem Hidrologi Sistem Ekologi Saling kebergantungan sistem Kajian luar. Kemahiran Geografi MUKA SURAT

3. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia) a) Penduduk b) Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar c) Transformasi Desa dan Pembandaran d) Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama

1

Serantau e) Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya f) Kajian luar. BIBLIOGRAFI

PRAKATA
Buku Koleksi Skema Jawapan Geografi STPM ini membekalkan maklumat yang amat berguna kepada calon-calon Geografi yang akan mengambil STPM. Ini kerana buku ini mengandungi garis panduan menjawab serta isi-isi penting bagi soalan-soalan pilihan berdasarkan sukatan baru Geografi mulai tahun 2006. Oleh sebab itu, setiap calon Geografi seharusnya memiliki buku tersebut sebagai panduan asas untuk menjawab soalan aras STPM sebenar dan seterusnya menjadi teman persediaan ulangkaji yang membantu memperolehi markah yang cemerlang. Berdasarkan isi-isi jawapan yang diberi para calon boleh membuat latihan pengembangan isi (elebration) samada secara individu atau berkumpulan. Namun begitu buku ini bertindak sebagai pembantu dan pemandu kepada anda, kejayaan mutlak adalah terletak ditangan anda sendiri. Kandungan buku ini meliputi ke dua-dua kertas Geografi iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Ia disusun dengan sistematik bagi memudahkan penggunaannya. Kandungannya meliputi: 1. Jadual Perancangan Ulangkaji mengikut kertas dan topik yang bertindak sebagai senarai semak proses pembelajaran calon. 2. Teknik Mengulangkaji dan menghadapi peperiksaan bagi kertas Geografi STPM. 3. Format Baru Kertas Geografi STPM. 4. Strategi Menjawab soalan Geografi STPM. Amat penting untuk calon-calon memahami sistem pemarkahan yang diguna-pakai dan sentiasa mengaplikasikan panduan menjawab yang disarankan. 5. Skema dan isi-isi jawapan penting bagi soalan-soalan Geografi Kertas 1 dan 2 yang telah dipilih.

2

Buku ini disediakan oleh kumpulan guru pakar Geografi STPM peringkat negeri Pahang dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (JPNP). Justeru, sekalung budi dan jutaan terima kasih kepada Pegawai Geografi JPN yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan buku ini.
Sekian dari Panel Penulis

Temerloh, Pahang Jun 2008
i JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 1 (Alam Sekitar Fizikal)

TEMA DAN TAJUK
1.0 SISTEM BUMI 1.1 Konsep sistem 1.2 Sistem suria 1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.4 Tenaga 1.5 Peranan tenaga suria 2.0 SISTEM GEOMORFOLOGI 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.2 Konfigurasi bentuk muka bumi 2.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.5 Kemahiran amali sistem geomorfologi 3.0 SISTEM ATMOSFERA 3.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.2 Cuaca dan iklim 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.4 Perubahan iklim 3.5 Mikro iklim bandar 3.6 Kemahiran amali sistem Atmosfera 4.0 SISTEM HIDROLOGI 4.1 Fasa air 4.2 Kitaran hidrologi

TARIKH MULA

TARIKH TAMAT

CATATA N

3

4.3 Edaran air tanih 4.4 Imbangan air 4.5 Kaitan sistem Hidrologi dengan manusia 4.6 Kemahiran Amali Sistem Hidrologi. 5.0 SISTEM EKOLOGI 5.1 Ekologi dan ekosistem 5.2 Aliran tenaga dalam siratan makanan 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.3 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.4 Kemahiran amali sistem ekologi.

6.0 SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM. 6.1 Intraksi antara sistem. 6.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia. 6.3 Pengekalan, Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal 7.0 KAJIAN LUAR 7.1 Kajian Luar sistem geomorfologi 7.2 Kajian luar sistem atmosfera 7.3 Kajian luar sistem hidrologi 7.4 Kajian luar sistem ekologi

4

1 Transformasi desa 3.4 Kemahiran amali penduduk 2.4 Kemahiran amali pembangunan ekonomi 3.3 Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar 2. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR.3 Migrasi Penduduk 1.3 Pertumbuhan penduduk 1. 2. PENDUDUK 1.4 Penduduk dan alam sekitar 1.2 Proses pembangunan ekonomi 2.2 Bandar dan pembandaran TARIKH MULA TARIKH TAMAT SELESAI (/) 5 .JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 2 (Alam Sekitar Manusia) TEMA DAN TAJUK 1.2 Taburan Penduduk 1.1 Sektor-Sektor ekonomi 2. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3.1 Konsep penduduk 1.

3 Pengurusan alam sekitar 6.1 Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal 5.2 Kajian Luar Transformasi desa dan pembandaran TEKNIK MENGULANG KAJI DAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Panduan Umum Mengulang kaji 1. 5. 3. GLOBALISASI EKONOMI SAN KERJASAMA SERANTAU 4. Membaca buku atau nota ringkas. Agehkan waktu untuk membaca.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar 4. Nota yang dibuat jangan terlalu panjang kerana ia sukar diingat.6.2 Impak sosial 5.1 Globalisasi ekonomi 4. 6 .1 Kajian Luar Pembangunan ekonomi 6. 2. Sediakan jadual waktu yang sistematik dan disiplinkan diri anda seboleh mungkin mengikuti jadual waktu yang anda bina itu. Lakarkan isi-isi penting yang anda perolehi itu dalam bentuk peta minda.3 Pertumbuhan Segi tiga 4.2 Kerjasama serantau 4. Cuba ingat kembali apa yang anda baca (isi-isi penting). KAJIAN LUAR 6. Fahami apa yang dibaca dan catat kata kunci-kata kunci penting yang terdapat dalam nota atau buku anda. membuat nota ringkas. Kemahiran Amali desa dan Pembandaran Transformasi 4.5 Kemahiran Amali . mengingat/menghafal dan membuat latihan esei serta kemahiran amali . Tutup kembali buku/nota anda. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5.

3. Setiap ahli dalam kumpulan perbincangan (antara 4 – 5 orang sahaja) mestilah mengambil peranaan untuk menjana dan menyumbangkan idea-idea yang kreatif mengikut kehendak soalan ulanghkaji yang telah anda kumpulkan itu. Ulangi langkah 1 hingga 4 di dalam panduan umum mengulang kaji di atas. 7. (Perkara yang paling penting untuk dinilai dan dibincangkan ialah sejauhmana isi jawapan dan pengembangan isi anda itu relevan/menepati dengan kehendak soalan peperiksaan).Mengulang kaji. 4. plotan yang betul. 6. 7 .4.Lihat Strategi Menjawab Soalan Geografi STPM. Berdasarkan jadual analisis dan taburan soalan yang telah diberi. Baca semula nota yang telah anda lakar dalam bentuk peta minda sebagai memperkukuhkan lagi ingatan anda. Kembangkan isi jawapan/isi-isi penting yang telah anda perolehi dalam langkah 1 hingga 4 mengikut kehendak soalan yang telah anda kumpulkan itu berasaskan konsep : FAKTA dahulu diikuti oleh HURAIAN dan dilengkapi dengan CONTOH. pertengahan tahun dan lain-lain yang berkaitan dengan topik/sub topik penting tersebut. petunjuk. Pilih soalan/data dari soalan peperiksaan STPM sebenar atau soalan-soalan dari peperiksaan-peperiksaan lain yang searas dengan STPM.. Semak kembali. soalan peperiksaan dalaman seperti soalan percubaan. Bagi jawapan yang terbaik yang telah dinilai oleh guru mestilah dikongsi bersama oleh rakan-rakan sekumpulan anda. a) Teknik ulangkaji Soalan Esei 1.peta tematik. Hantarkan jawapan lengkap yang telah anda kembangkan isinya itu kepada guru anda untuk disemak. tentukan topik dan sub topik penting yang amat perlu diberi penekanan bagi sesuatu tahun tertentu. Sebarkan jawapan terbaik kepada rakan-rakan anda – jangan kedekut untuk berkongsi kepintaran anda. kemas bersih dan sempurna. Cuba kembangkan bagi satu-satu isi jawapan anda di sekitar 6 hingga 7 baris. Sila jawab soalan-soalan kemahiran amali tersebut dengan berpandukan konsep kartografi yang tepat – Mesti ada tajuk. pengiraan. Disamping itu juga merangka jawapan bagi soalan-soalan ulangkaji selanjutnya. 2. skala. rajah dan carta. Kumpulkan soalan-soalan STPM sebenar (bermula 2000). 1. b) Teknik Mengulang Kaji soalan Kemahiran Amali. 5. Kenalpastikan topik/sub topik yang memungkinkan soalan kemahiran amali boleh ditanya dalam pelbagai bentuk seperti pelbagai graf garis dan bar.peta lakar dan peta topo serta gambarajah dan gambar foto 2. Panduan Khusus . Bentukkan kumpulan perbincangan anda untuk menilai kekuatankelemahan jawapan yang telah anda buat/disemak oleh guru.

iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Kesimpulan: Apa yang penting dalam mengulangkaji subjek Geografi ini ialah anda mesti buat dalam bentuk kumpulan. Jawapan yang telah disiapkan boleh dihantar kepada guru anda untuk disemak. kajian dan tafsiran peta topografi. analisa sebab-akibat serta membuat ramalan. gambar rajah. Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 1 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. Jawapan yang terbaik diedar dan dikongsi bersama-sama. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. Soalan kemahiran amali termasuk juga bahagian analisanya seperti analisa pola/trend/arah alir sesuatu graf. Alam Sekitar Manusia Masa : 3 jam Masa : 3 jam 8 . pelbagai data geografi. beban belajar anda juga menjadi ringan dan anda akan berkongsi kejayaan yang cemerlang. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. Bincangkan kelemahan-kekuatan hasil kerja amali anda itu dalam kumpulan perbincangan anda. 4. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. Kerana penjanaan idea melalui perbincangan kumpulan adalah lebih kemas dan jitu. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. Justeru anda perlu bincangkan kehendak soalan analisa ini didalam kumpulan perbincangan anda.3.

Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1.2 Konsep sistem Sistem suria 9 . aras sukar (Analisis. Sistem Bumi 1. sistem atmosfera. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. carta dan peta. Sederhana dan Sukar. Setiap tahun adunan soalan langsung. carta dan peta serta menganalisis data. 4. 3. rajah. 2. rajah. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 1 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK R PERINGKAT KEMAHIRAN I II III S T R S T R S BIL SOALA N T 1. persembahan kartografi seperti graf. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan. carta. graf. Sintesis dan Penilaian). Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. sistem hidrologi dan sistem ekologi. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. Soalan 3 datangnya dari topik SISTEM GEOMORFOLOGI.1 1. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. rajah. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. peta lakar dan peta topografi. Aras mudah (Pengetahuan). aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). 1. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu sistem berikut. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. Sistem geomorfologi.

1 Pengenalan proses geomorfologi 2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.4 Tenaga 1.5 Kemahiran amali 2.(20 Waktu) 1. Sistem 4. Sistem Atmosf era 2 ( 40 Waktu) 4.Sistem Geomorfologi ( 60 Waktu ) 2 Atau 3 1.5 Mikro iklim bandar 3.2 Konfigurasi bentuk bumi 2. 4.4 Perubahan iklim 3.6 Kemahiran amali 3.6 Kajian luar 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.5 Peranan tenaga suria 2.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.2 Cuaca dan iklim 3.3 Edaran air tanih 4.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.2 Kitaran Hidrologi hidrologi (20 Waktu) 1 4.1 Fasa air 1 2.7 Kajian luar 4.5 Kaitan sistem 10 .4 Imbangan air.

1 Interaksi antara sistem.7 Kajian lluar 5.2 Aliran tenaga (20 Waktu) 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.5 Kajian luar 6. JUMLAH 1 8 Nota: I : Pengetahuan. R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) 11 . Sistem ekosistem Ekologi 5.1 Ekologi dan 1 dalam siratan makanan 5.Saling Kebergantung an sistem (20 Waktu) 6. Sintesis dan Penilaian.hidrologi dengan manusia.4 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia 6. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis. 6.6 Kemahiran amali 4. 4.3 Pengekalan. pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal.

Alam Sekitar Manusia Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. Sintesis dan Penilaian). Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan c) d) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun.a) b) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. gambar rajah. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. pelbagai data geografi. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 2 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. Aras mudah (Pengetahuan). kajian dan tafsiran peta topografi. 12 . iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Sederhana dan Sukar. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. aras sukar (Analisis.

Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan. graf. 3. Pembanguna 2. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 2 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK PERINGKAT KEMAHIRAN I II III R S T R S T R S T BIL SOALAN 1.6 Kemahiran amali penduduk 2.1 Sektor- 1. peta lakar dan peta topografi. carta. carta dan peta serta menganalisis data. rajah. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. 1. Atau 3 (Soalan atau) 2. pembangunan Atau 3 13 . Penduduk (50 Waktu) 1.3 Pertumbuhan penduduk 1. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. rajah.2. 4.2 Taburan penduduk 1.1 Konsep penduduk 1. carta dan peta. Setiap tahun adunan soalan langsung. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data.4 Migrasi 1. Soalan no 3 datangnya dari tema PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR. rajah. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar atau Transformasi desa dan pembandaran. sektor ekonomi. persembahan kartografi seperti graf. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan.5 Penduduk dan alam sekitar 1. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya.2 Proses n ekonomi 1. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu tema berikut.

2 Kerjasama serantau 4.2 Bandar dan pembandaran. 5. Globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau. Impak 5.3 Pengurusan alam sekitar JUMLAH 10 8 Nota: 14 .1 Transformasi desa.3 Kemahiran amali 3.5 Kemahiran amali (Soalan atau) 3.4 (50 Waktu) ekonomi. 3.dan impak alam sekitar 1.7 Kajian luar 3. Transformasi desa dan pembandara n (30 Waktu) 2 4.3 Pertumbuhah segitiga 4.4 Kajian luar 4.4 Kemahiran amali 2.2 Impak sosial. 3. 5. 2. (30 Waktu) 1 5.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar. Impak pembangun an ekonomi terhadap alam sekitar.1 Globalisasi ekonomi 4.1 Impak alam sekitar aktiviti dan manusia pengurusann terhadap alam ya (20 Waktu) 1 sekitar. 4.

Iaitu Geografi Kertas -1 942/1 Kertas Alam Sekitar Fizikal dan Geografi Kertas 2 – Kertas Alam Sekitar Manusia.1 Sukatan baru Geografi STPM yang diperkenalkan pada tahun 1996 dan edisi semakan (2006) hanya mengandungi dua kertas sahaja. Sintesis dan Penilaian.I : Pengetahuan. 15 . Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) g) h) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. e) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun. f) STRATEGI MENJAWAB SOALAN GEOGRAFI STPM 1. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis.0 PANDUAN AM KEPADA CALON 1.

akan dikemukakan 8 soalan dan calon dikehendaki pilih serta jawab 4 soalan sahaja dalam jangka masa 3 jam.aras soalan. Dalam hal ini amat perlu bagi calon menganalisis soalan STPM 2000 hingga 2007 untuk melihat corak atau bentuk soalan yang ditanya .0 KENALI BENTUK SOALAN Ada tiga bentuk soalan yang begitu popular ditanya iaitu soalan bersifat langsung (directly Questions).3 Ini bermakna calon hanya mempunyai masa lebih kurang 45 minit sahaja untuk menjawab setiap soalan tersebut. 2. Ingat! Agehkan masa yang lebih lama kepada wajaran markah yang besar dan jangan terlalu menumpu kepada soalan yang wajaran markahnya sedikit. soalan nombor 3 nya dari tajuk pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. Wajaran markah ini memberikan pandu arah yang amat berguna kepada calon untuk merancang jawapan masing-masing. Cuba dapatkan khidmat-bantu dari guru anda. Begitu juga dengan Geografi Kertas 2. Calon hanya perlu pilih SALAH SATU SOALAN SAHAJA. Bagi Geografi kertas 1. 1.konsepsi soalan dan lain-lain. 1.1 Strategi Menjawab Soalan Langsung.tema-tema yang dijangka penting untuk difokuskan. 1. dan juga soalan berasaskan Kajian luar (Kajian Lapangan).Pendekatan menjawab bagi ke dua-dua kertas tersebut dan sistem pemarkahannya hampir sama sahaja berasaskan konsep ISI + HURAIAN + CONTOH.taburan tajuk. terdiri daripada 2 soalan pilihan (SAMADA dan ATAU). Pelajari semua. Setiap soalan akan berbentuk pecahan (a. soalan nombor 3 adalah dari tajuk sistem geomorfologi manakala bagi Geografi kertas 2. tetapi sesuatu tajuk atau sub tajuk itu tidak perlu terlalu mendalam sepertimana dalam sukatan lama sebelumnya. Ketiga-tiga bentuk soalan ini memerlukan pendekatan menjawab yang berbeza-beza.4 Soalan-soalan yang dikemukakan boleh terdiri daripada satu tajuk khusus.b atau c). Mulai tahun 2006. trend soalan. satu sub-tajuk khusus. soalan kemahiran amali yang melibatkan persembahan kartografi. Jadi elakkan diri daripada meninggalkan mana-mana tajuk dalam sukatan. 2. soalan nombor 3. gabungan beberapa tajuk atau gabungan beberapa sub-tajuk. Jumlah markah bagi setiap soalan apabila dicampurkan wajaran-wajarannya akan bernilai 25 Markah.2 Geografi kertas 1 mengandungi 8 soalan semuanya dan calon-calon dikehendaki pilih dan jawab empat soalan sahaja dalam jangkamasa 3 jam. tidak lagi soalan khusus/soalan langsung seperti sukatan lama. 16 . Setiap soalan sekurangkurangnya mengandungi 2 atau 3 pecahan dan setiap pecahan soalan diberikan wajaran markah di hujungnya dalam tanda kurungan.

Cuba sediakan sekurang-kurangnya 6 sebab bagi soalan (b) di atas. Misalnya Indonesia.1. 2.diulaskan. Bahagian c) = soalan bersifat aplikasi seperti cadangkan.2.2.analisakan. Cukup sekadar sebaris dua ayat sahaja bagi setiap ciri yang dinyatakan.Ada tajuk yang perlu dikupas. (5 Markah) b) Jelaskan mengapa negara tersebut perlu memperlahankan kadar pertumbuhan penduduknya.4. 2. (10 Markah) b) Cadangkan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan masalah lebihan penduduk di negara berkenaan. (10 Markah). urutan soalannya mungkin seperti berikut: Bahagian a) = soalan konsep/definisi/bezakan makna/apakah yang dimaksudkan dan lain-lain yang seumpamanya. Setiap isi yang dihurai mestilah distruktur mengikut perenggan yang berlainan. huraikan. Setiap sebab mestilah dijelaskan dengan detail antara 6 hingga 7 baris bagi setiap isi yang dikemukakan. Urutan soalan begini sebenarnya cuba mengukur pemikiran pelajar dari aras bawah kepada aras tinggi. Justeru itu strategi belajar calon juga mestilah pelbagai aras untuk satu-satu tajuk. bincangkan dll yang setaraf dengannya.1.ulaskan. Tidak boleh kita mempelajari sesuatu tajuk itu secara persembahan dan penghuraian fakta semata-mata. 5.terangkan. 2. Bahagian b) calon mestilah menjelaskan sebabsebab negara Indonesia perlu memperlahankan pertumbuhan penduduknya. Jika satu-satu soalan itu terdiri daripada 3 pecahan.1. Seterusnya calon perlu menyatakan ciri-ciri demografi negara berkenaan. calon perlu menamakan dahulu negara yang dipilih. a) Nyatakan ciri kependudukan (demografi) negara tersebut.1.mengapakah dan seumpamanya. Menyatakan tidak perlu menghurai. dibahaskan.jelaskan. Justeru itu amat penting untuk kita memahami bentuk.dibincangkan. Ini bermakna jika anda ada 6 isi ia mestilah dihurai dalam 6 perenggan yang berlainan.1 Soalan langsung adalah soalan yang ditanya terus tanpa melibatkan banyak rangsangan dan referent. Di antara contoh soalan langsung yang akan dibincangkan di sini adalah seperti berikut: Pilih sebuah negara di rantau Asia Pasifik. aras dan kehendak setiap kata kunci dalam soalan.3. Bagi soalan (c) 17 .1.dibuat ramalan. 2.dibuat perbandingan dan sebagainya. Bagi menjawab soalan di atas. Ia biasanya mempunyai 2 hingga 3 pecahan yang diberikan wajaran markah masing-masing. Bahagian b) = Soalan huraian/penjelasan/penerangan seperti .komen.

padat bersama dengan sokongan contoh yang sesuai juga akan dianugerahkan markahnya.7. Calon juga boleh mengemukan Fakta dahulu diikuti oleh Contoh kemudiannya berdasarkan contoh-contoh tersebut ia membuat Penghuraian. Jumlah markah yang diberi bergantunglah kepada peruntukkan markah yang disediakan untuk setiap judul isi berkenaan. Justeru itu. ia boleh jadi data. Formula F:H:C mestilah dipatuhi. Aspek contoh pula tidak semestinya merujuk kepada tempat semata-mata.betul. (huraian tidak seimbang).relevan. 2. tidak lebih daripada itu. Sebutan isi yang relevan. Diikuti oleh Huraian (H) dan Dilengkapi dengan Contoh (C). Setiap judul isi yang diberi mestilah dijelaskan sebaik mungkin dengan sokongan contoh-contoh yang konkrit dan bukannya dibiarkan dalam bentuk senarai isi (Listing) sahaja. Misalnya jika calon ada 6 judul isi bermakna mesti ada 6 perenggan yang berasingan. Apa yang penting. 2.6. Huraian yang terlalu panjang berjela untuk satu-satu isi akan diberikan Awarded (Sudah tepu/maksima). Sistem penilaian begini mempunyai implikasi seperti berikut: a) Jangan sekali-kali mengulang isi atau mengulangi huraian. sistem ini juga memerlukan calon membuat perenggan jawapan yang baik. Isi dan huraian yang berulang tidak diambil kira. Fakta atau Isi mestilah diserlahkan dalam ayat pertama bagi setiap perenggan. b) Jangan sekali-kali terlalu mendetailkan huraian pada satu-satu isi sahaja sehingga isi yang lain amat cetek huraiannya. Jika ini berlaku calon masih mempunyai lebihan satu atau dua isi yang membolehkan mereka masih mampu memperolehi markah yang maksima. Ini untuk mengelakkan berlakunya isi atau huraian yang berkemungkinan diletakkan di bawah judul isi yang sama (tindanan isi) dalam skemanya nanti.betul dan tepat dengan kehendak soalan akan diberikan markahnya secara khusus manakala huraian yang baik. Setiap perenggan mesti ada Fakta atau Isi (F) .pula calon juga perlu sediakan 6 cadangan yang sesuai dan setiap cadangan perlu dihurai dengan sebaik mungkin.memenuhi kehendak soalan. Lazimnya markah untuk huraian lebih tinggi nilainya berbanding dengan markah untuk isi sahaja.1. d) Selain itu. fenomena atau nama 18 .1. Jangan sekalikali menyembunyikan fakta/isi diakhir ayat pada perenggan. Dalam hal ini kualiti jawapan calon amat bergantung kepada kualiti dan kekuatan huraiannya. Ini kerana jika sesuatu isi itu misalnya diperuntukkan 2 markah maka ia hanya boleh dianugerahkan 2 markah sahaja. Ini kerana sistem penilaian jawapan dibuat berasaskan konsep Analitikal dan Impression atau Isi/Point dengan huraian. pemarkahan akan diberikan kepada jawapan yang mempunyai kombinasi antara ISI dengan HURAIAN dan bukannya kepada isi semata-mata. c) Sebaik-baiknya lebihkan isi dan huraiannya menjadi 6 atau 7 isi sebagai Reserve.

e) Akhir sekali.ciri dan lain-lain bergantunglah kepada kehendak dan situasi soalan. Skala yang dipilih mestilah sesuai untuk mewakili semua data dalam soalan. Pada Tahun 2008”.graf. Misalan “Graf Bulatan Menunjukkan Min Suhu Bulanan di Cameron Highland.sesuatu subjek misalnya bangsa. Skala Aritmetik diguna sekiranya bezantara data-data yang diberi tidak terlalu besar manakala Skala Geometri diguna-pakai sekiranya bezantara data-data yang diberi terlalu besar perbezaannya khususnya antara nilai maksima dengan minima. 2. Sebagai panduan skala yang diguna mestilah ditulis/dinyatakan 19 . kemahiran untuk menganalisis mengenai apa yang dapat ditunjukkan oleh persembahan kartografinya. 2.000 Orang atau ke dua skala Geometri yang melibatkan nilai punca kuasa dua seperti 1 CM : 100 unit Puncakuasadua . Harus diingat sekiranya anda menggunakan skala geometri anda mestilah terlebih dahulu mempunca-kuasaduakan semua data yang diberi dan terpaksa berkerja dalam unit punca kuasadua. kemahiran untuk mempersembahkan data-data yang diberi oleh soalan kepada bentuk kartografi yang diminta dan kedua.carta dan lain-lain persembahan kartografi. Pendahuluan dan penutup cukup sekadar satu atau dua baris ayat sahaja sebagai pengenalan kepada apa yang diminta oleh soalan. Soalan kemahiran amali memerlukan calon bersedia dalam dua aspek.1. Tajuk mesti ditulis.2 Strategi Menjawab Soalan Kemahiran Amali.Pada Tahun 2008”. Sesuatu tajuk yang ditulis mestilah dapat menggambarkan kaedah kartografi yang diguna serta apa yang diwakilinya. Pertama. Pemilihan skala yang sesuai. Peta Aliran Menunjukkan Migrasi Luar Bandar ke Kuala Lumpur.2. Sebaik-baiknya tajuk ditulis di ruang paling atas bagi sesebuah peta. misalnya menganalisis bentuk dan trend sesuatu graf. Kerana ia tidak mempunyai apa-apa peruntukan markah kepada aspek pendahuluan atau penutup. Tajuk yang betul dan tepat. Dalam hal ini ada dua jenis skala yang boleh dipilih oleh calon. Walau apapun bentuk persembahan kartografi boleh diminta oleh soalan tetapi sistem penilaiannya adalah konsisten tertumpu kepada aspek-aspek berikut: 2. Pertama skala Aritmetik seperti 1 CM : 50.2. sistem pemarkahan begini juga tidak memerlukan Pendahuluan dan Penutup yang panjang berjela. Ke dua-dua jenis skala ini berbeza daripada segi penggunaannya. Pemilihan skala yang sesuai amat penting bagi memudahkan dan menghasilkan kerja-kerja plotan yang tepat dan bermutu.2.

calon tidak boleh mengulas data semata-mata.2.6. persembahan kartografi yang dibuat adalah tidak lengkap. Seperkara yang mesti diingatkan apabila calon bersedia untuk menjawab soalan kemahiran amali ialah ia mesti membawa kelengkapan alat tulis yang secukupnya. Tanpa petunjuk. lorekan bagi peta koroples dan sebagainya. ketepatan plotan atau tandaan mengikut skala yang diguna dan juga kesan-nampak (Visual effect).2.2. satu set geometri yang dalamnya mengandungi jangka lukis. Tidak cukup sekadar memberikan angka-angka perubahan. rajah. Ia merupakan satu nilai estetika yang diberi kepada kerja-kerja persembahan kartografi calon yang kemas. Harus diingat bahawa soalan kemahiran amali tidak semata-mata melibatkan kerja-kerja kartografi sahaja. 2. Apabila menjawab soalan analisis. Data yang diberi perlu dikira dengan menggunakan skala yang telah dipilih oleh calon dan sebaik-baiknya pengiraan tersebut ditunjukkan dalam bentuk jadual serta dihantar bersama-sama jawapan anda. Petunjuk amat penting sebagai indikator yang diguna untuk mentafsir sesuatu persembahan kartografi. Pengalaman pemeriksaan yang lalu membuktikan calon hanya berupaya menghasilkan persembahan kartografi yang baik tetapi amat lemah dalam bahagian menganalisis graf. palang/turus bagi graf bar.carta atau peta yang telah dilukis berdasarkan kemahuan soalan.cantik.peta dan sebagainya. Misalnya anda boleh menggunakan warna yang berbeza asalkan ia tidak menyalahi teknik-teknik kartografi.pensel yang pelbagai warna dan lain-lain alat yang bersesuaian.2.di penjuru sebelah kanan sesuatu persembahan kartografi dan ia berada di bawah daripada tajuk. meramalkan kemungkinan yang boleh berlaku akibat sesuatu pola yang dapat ditunjukkan oleh graf. Pengiraan nilai terhadap data yang diberi oleh soalan. Sekurang-kurangnya ia mesti ada sebuah Kalkulator. Penilaian pada aspek plotan amat bergantung kepada sejauhmana anda dapat menyiapkannya.ramalan dan lain-lain yang berkaitan dengan bahagian amali yang ditunjukkan. Merujuk kepada apa yang dapat anda persembahkan. Sebenarnya ia lebih merupakan satu bonus kepada kualiti hasil kerja calon.3.pemadam.rajah. carta. 2. Justeru plotan harus dibuat dengan teliti dan jelas. 4. Setiap ulasan data mestilah disokong dengan alasan atau sebab-sebab yang relevan dan menasabah. Lazimnya petunjuk di letakkan di ruangan bawah sebelah kiri graf.pembaris. jangka sudut. Sebahagian markahnya terletak pada aspek-aspek pentafsiran. bersih. bulatan bagi carta pai. lengkap dan sempurna.peta dan sebagainya. naikturun data dan sebagainya yang hanya melibatkan unsur kuantitatif sahaja. merumuskan pola dan trendnya. Menyediakan petunjuk.rajah. garis aliran bagi peta aliran. 5. Misalnya garisan bagi graf garis. menyatakan peratus. Membuat Plotan. 2. Justeru ia mesti disediakan. Kebersihan dan kesempurnaan.analisis.carta. Dalam hal ini sebab dan alasan boleh diambil daripada 20 . 2.

Kawasan yang dikaji atau kawasan lapangan adalah merujuk kepada satu kawasan sahaja dan ia tidak boleh menyebutkan banyak kawasan atau merata-rata tempat. Satu Jenis Aktiviti Ekonomi. Misalnya jika calon menggunakan konsep pemanasan global. 2.3. satu kawasan pelancongan. Dalam konteks ini calon mestilah pandai memilih jenis aktiviti ekonomi yang paling banyak membawa kesan negatif kepada alam sekitar setempat yang telah dikajinya. Setiap tahun soalannya sentiasa dikemukakan. satu kawasan perlombongan. Apabila calon menjawab soalan kajian luar ini. sebuah mukim.pengentahuan geografi yang telahpun calon pelajari khususnya di bilik darjah. 2. Aktiviti ekonomi yang dikaji juga tidak boleh banyak.sebuah kampung. Soalan kajian luar merupakan soalan yang popular ditanya. Tidak boleh melompat kepada aktiviti ekonomi lain. sebuah kawasan pembalakan. sebuah kawasan industeri. Umpamanya jika calon memilih aktiviti perindustrian maka segala perbincangan jawapan mestilah berkait dan relevan dengan aktiviti perindustrian sahaja.3. sebuah estet/ladang. 1.tepat dan lengkap. Umpamanya adalah amat mustahil seseorang calon itu boleh mengkaji secara kajian luar di seluruh negeri atau seluruh negara. kawasan petempatan seperti satu rancangan Felda. kesan rumah hijau. Saiz kawasan lapangan yang boleh diterima seperti di sebuah kawasan taman perumahan. Ia boleh dibuktikan dengan nama-nama tempat. 2. 2. Konsep Lapangan.3. nama hotel dan lainlain ciri persekitaran setempat yang menunjukkan fenomena geografi tempatan. Ia perlu merujuk kepada satu jenis sahaja. nama kilang.3 Strategi Menjawab Soalan Kajian Luar. seseorang calon seharusnya memahami Tiga konsep berikut: 2. Konsep Lokaliti.3. 21 . Bagi menjawab soalan kajian luar atau kajian lapangan. sebuah daerah dan lain-lain kawasan yang mikro saiznya yang boleh mencerminkan kemampuan pelajar/calon membuat kajian dalam jangkamasa yang terhad. kawasan kajian tersebut mestilah dinamakan dengan jelas. Konsep kawasan lapangan ini adalah spesifik dan kecil keluasannya. nama sungai. Amat penting bagi setiap isi yang dikemukakan dan dihuraikan dalam soalan kajian luar ini mestilah bersifat LOKALITI (merujuk kepada tempat yang dikaji). Justeru itu unsur-unsur kuatitatif mestilah digabungjalinkan dengan unsur kualitatif semasa calon menjawab soalan yang berkaitan dengan analisa ini.

elemen ekologi. 5. Alatanya pula seperti alat tulis. Semasa calon menghuraikan jawapan bagi kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar ia mestilah pandai memilih kesan-kesan yan relevan dengan aktiviti ekonomi yang dikajinya itu. Hakisan tanah dan tanah runtuh. Dalam Daerah Gua Musang. kaedah kajian dan peralatan yang Di antara kaedah yang sesuai disebut dalam kajian di atas ialah seperti kaedah pemerhatian dan pencerapan. Banjir sungai (akibat 22 . Perubahan terhadap landskap fizikal. Misalan “ Kajian saya ialah terhadap aktiviti Pembalakan di Dabong.3. Kelantan”. Kerana ke tiga-tiga fenomena/kesan tersebut tidak merujuk kepada kesan di lokasi kawasan yang dikaji dan ia amat luas(Global) iaitu seluruh dunia sedangkan calon tidak mengkaji seluruh dunia!. Misalan “ Tujuan kajian saya ialah untuk mengenalpasti kesan-kesan persekitaran samada ke atas elemen geomorfologi. Seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang wajar diambil bagi mengurangkan kesan-kesan negatif tersebut”. 2. Sepatutnya konsep tersebut digantikan dengan istilah Pemanasan Setempat di kawasan yang dikajinya. kaedah temubual/soal selidik dan juga kaedah pengukuran.elemen hidrologi dan juga elemen atmosfera setempat akibat aktiviti pembalakan yang telah dijalankan di Dabong ini. Misalnya jika calon mengkaji aktiviti pembalakan adalah tidak relevan jika ia menghuraikan kesan terhadap pencemaran bau!. sesuatu jawapan kajian luar seharusnya dimulakan dengan perkaraperkara berikut: a) Menyatakan Tajuk Kajian. Calon juga boleh menceritakan secara ringkas lokasi/kedudukan kawasan yang dikajinya. Tajuk kajian mesti mengandungi apakah jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan dimana ia dikaji. b) Menyatakan Objektif Kajian: Tujuan kajian luar dibuat mestilah disebut dengan jelas. kamera. borang soal-selidik dan lain-lain yang bersesuaian. 4.penipisan lapisan ozon sebagai satu isi jawapan untuk menjawab soalan kesan negatif persekitaran ia sama sekali tidak boleh diterima. Di antara kesan-kesan umum yang boleh disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang dikaji ialah seperti. c) Menyatakan digunakan. Sebelum calon menulis jawapan yang berkaitan dengan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar.

Saya yakin anda akan berjaya dengan cemerlang dan gemilang. menyitar terhadap mana-mana pihak yang bertanggungjawab menimbulkan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar tersebut oleh pihak-pihak berwajib di sesuatu tempat.Sebenarnya kecermerlangan (Prinsipal A) boleh digenggam oleh pelajar. Pencemaran udara dan bau.dasar yang semakin cetek) dan banjir kilat. penghijauan kawasan sekitar dan lain-lain cadangan yang boleh meningkatkan kesedaran masyarakat agar peka kepada kesan persekitaran yang telah dibincangkan itu. langkah perundangan dan akta. jelas menunjukkan bahawa sistem penilaian yang diguna dalam Geografi Kertas 1 dan 2 STPM amat menguntungkan pelajar. Ke dua. Pertama. langkah pengurusan seperti menanam semula hutan. jika menghuraikan kesan hakisan tanah ia mungkin boleh dibuktikan dengan kesan-kesan gegalur yang terdapat disekitarnya.denda (kompaun).. Huraian terhadap kesan tidak boleh secara umum sahaja. Ke tiga. kesan pemanasan setempat/iklim mikro. membina sistem perparitan. Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Kaedah MJK (Kaedah Mudah Jawab Soalan Konsep) 1. langkah kempen kesedaran dan kerjasama masyarakat setempat seperti gotong royong pembersihan sungai. Justeru itu apa yang penting ialah pelajar perlu rajin membuat latihan menjawab soalan khususnya aspek pengembangan isi dengan panduan yang telah diberikan. Harus diingat apabila calon menghuraikan kesan-kesan negatif ini ia mestilah disokong dengan dapatandapatan daripada kajiannya. mengadakan kumpulan perbincangan bagi memantapkan lagi ilmunya dan akhir sekali bertawakkallah kepada yang ESA. Sebenarnya pelajar mudah memperolehi markah jika betul kaedahnya. dan juga kerosakan ekosistem daratan dan akuatik seperti kemusnahan spesis dan habitat. Apabila calon menjawab bahagian cadangan mengatasi kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar. Seboleh mungkin bukti/dapatan ini mestilah disebut agar jawapan anda kukuh dan benar-benar mencerminkan kajian luar. menapis asap dan lainlain yang boleh difikirkan bersesuaian dengan jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan kesan negatif yang diakibatkan olehnya. 3. Ketiga-tiga aspek ini mestilah ditulis dalam jawapan anda.0 Pengenalan. Pengalaman penulis sebagai pengajar membuktikan bahawa kelemahan utama pelajar ialah tidak boleh menbuat huraian (elebration) yang baik walaupun mampu mengemukakan isi/fakta yang bernas dan tepat. 23 . misalnya oleh Majlis daerah. kempen cintailah sungai kita. 6. Pencemaran air. ia mestilah bersifat lokaliti. Seperti tindakan menyaman. Persepsi Geografi masa kini bukan lagi sesukar masa dahulu. memperbanyakkan bacaan demi memperluaskan pengentahuan geografikalnya.0 RUMUSAN Berdasarkan perbincangan di atas. jawapannya mesti mengandungi ke tiga-tiga elemen berikut. memperdalamkan semula sungai. Sebagai contohnya jika calon menghuraikan kesan pencemaran air sungai ia mestilah menyatakan nama sungai yang terlibat. merawat sisa.

2. Biasanya merupakan soalan bahagian (a) untuk mana-mana 8 soalan yang dikemukakan dalam kertas peperiksaan sama ada kertas 1 dan 2. • • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? [4m] Soalan 2(a) Jelaskan secara ringkas konsep hanyutan benua. Soalan konsep merupakan soalan yang membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah dalam peperiksaan STPM. Soalan tersebut ialah : Kertas 1Tahun 2006. ianya boleh membantu pelajar mendapat markah yang lebih baik. bilangan bentuk soalan konsep ini merupakan bentuk yang acapkali ditanya dalam kertas peperiksaan STPM. Bagi kertas 1 tahun 2006 sebanyak 4 soalan dan 2007 sebanyak 5 soalan merupakan bentuk soalan konsep.Oleh itu.0 Mengapa kaedah ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Geografi STPM. • Soalan 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk? 24 . Walaupun hanya membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah. [5m] Soalan 5 (a) Takrifkan tekanan udara. [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? [5m] Kertas 1Tahun 2007. untuk menjawab soalan ini jawapan seharusnya berdasarkan maksud secara ringkas dan tepat sesuatu perkara atau keadaan tertentu. Oleh itu. Untuk membuktikan kekerapan soalan tersebut di bawah ini diperturunkan jumlah soalan bentuk tersebut untuk renungan para pembaca.Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang kaedah mudah jawab soalan bentuk konsep ini adalah lebih baik untuk diperjelaskan maksud perkataan konsep itu sendiri. Dalam Kamus Dewan perkataan konsep bermaksud pengertian am atau idea yang berdasarkan sesuatu.

Soalan tersebut ialah : Kertas 2 Tahun 2006. Acap kali calon menjawab dengan panjang lebar meliputi beberapa perenggan dan terlalu umum. [5m] Soalan ini kerap kali sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat .[5m] • • • • Soalan 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemendapan sungai? [5m] Soalan 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil pantai seimbang? [5m] Soalan 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera ? [5m] Soalan 5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5m] Begitu juga bagi kertas 2 tahun 2006 sebanyak 2 soalan dan 2007 sebanyak 3 soalan merupakan bentuk soalan konsep. Markah yang diperolehi antara 1 atau 2 sahaja. 25 . 3. • • Soalan 2(a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani? [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? [5m] Kertas 2 Tahun 2007 • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan migrasi antarabangsa ? [3m] Soalan 2(a)Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertumbuhan penduduk [5m] Soalan 5(a) Takrifkan transformasi desa. malahan ada yang tidak mendapat markah lansung.0 Apa yang dimaksudkan dengan kaedah MJK.

sama seperti dua kaedah di atas dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. Sebenarnya ‘Apa’ dalam konteks kaedah ini membawa maksud apa yang ditanya tentang sesuatu perkara atau kejadian itu secara tepat. 3. Manakala ‘ Bagaimana’ pula bermaksud dengan cara apa perkara dan kejadian itu berlaku mengikut proses tertentu dan bertepatan dengan kehendak sesuatu perkara dalam soalan yang ditanya. Bagi memudahkan pemahaman para guru dan pelajar tentang perkataan ‘Apa’ ‘Bagaimana’. Kaedah ABC bermaksud A untuk apa. Kaedah ABS bermaksud A untuk apa. Kaedah ACC bermaksud A untuk Apa. ‘Contoh ‘ dalam konteks kaedah ini.2 Kaedah ABS. 3. Oleh itu dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. membawa maksud contoh dari segi lokasi dan jenis sesuatu perkara atau kejadian itu. Kaedah ini membolehkan pelajar memahami dengan lebih mudah dan mendapat markah penuh.1 Kaedah ABC. Perkataan ‘Sebab’ pula 26 . 3. B untuk bagaimana dan C untuk contoh. ‘Contoh’.3 Kaedah ABK.4 Kaedah ACC. ‘Kesan’ dan ‘ Sebab’ serta ‘Ciri akan diperjelaskan maksudnya di ruangan ini. bagaimana dan contoh untuk mendapat markah penuh. Tidak dapat dinafikan kaedah MJK dapat membantu para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memudahkan para pelajar memahami dan menjawab dengan tepat akan soalan tersebut. Sebenarnya terdapat tiga kaedah MJK yang boleh diamalkan. ketiga-tiga aspek ini perlu disentuh.Berdasarkan dua sebab di atas iaitu merupakan soalan yang acapkali ditanya dan sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. Kaedah ABK bermaksud A untuk Apa.Oleh itu untuk mendapat markah penuh . ABS dan ABK serta ACC.Empat kaedah mudah jawab soalan konsep itu ialah kaedah ABC. Selain itu. bagiamana dan kesan.dah 3. C untuk Ciri dan C untuk Contoh. B untuk Bagaimana dan K untuk Kesan Oleh itu. B untuk bagaimana dan S untuk sebab. bagaimana dan sebab untuk mendapat markah yang baik. Oleh itu.

tanah runtuh dan gelangsaran. Huraiannya. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia.2 Kaedah MJK – ABS. Apa : proses perebutan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat.Contoh kesotan tanih. perkataan ‘ kesan’ merupakan akibat yang terjadi jika sesuatu perkara atau kejadian itu berlaku secara berleluasa dan berlebihan daripada kedaan yang sepatutnya berlaku. Pergerakan jisim bermaksud proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pengerakan ke bawah cerun secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. suhu dan matahari contoh proses larutan. pengoksidan dan pengkarbonan. Apa : proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pergerakan ke bawah cerun. Bagaimana : secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. 27 .1 Kaedah MJK – ABC. Di sini akan diperjelaskan beberapa contoh untuk memudahkan pemahaman pelajar untuk menjawab soalan berbentuk konsep. Contoh : proses larutan. matahari. tanah runtuh dan gelangsaran.membawa maksud sebab berlakunya sesuatu perkara atau kejadian itu yang mana menyebabkan berlakunya sesuatu proses tertentu.Contoh Jawapan Mengikut Kaedah MJK. Akhir sekali. suhu dan Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim. Bagaimana : secara insistu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan. 4. Huraiannya. pengoksidan dan pengkarbonan. Contoh : kesotan tanih.0 Contoh. Luluhawa kimia bermaksud proses pereputan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat secara insitu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan. 4. 4.

Apa : Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Bagaimana : Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. Apa : Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. Huraiannya. yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan. Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi.Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir bandar yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan.Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan jerebu. Sebab : Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi. Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. 4. Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan.3 Kaedah MJK – ABK. Huraiannya. 28 . Bagaimana : Sebab : Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir Bandar. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan Pulau Haba.

Contoh 1

: Apakah yang anda tahu berkaitan dengan putaran bumi. Putaran bumi bermaksud bumi berputar pada paksinya sendiri dengan

kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Huraiannya, Apa Bagaimana : bumi berputar pada paksinya sendiri. selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Kesan : Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan peredaran bumi. : dengan kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur

Peredaran bumi bermaksud bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Huraiannya, Apa : bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur. yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Kesannya : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang. Bagimana : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang.

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

29

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang berada di dalam alam sekitar fizikal yang berguna dan bermanfaat bagi memenuhi keperluan atau kehendak manusia yang hidup di dalamnya. Huraiannya, Apa Ciri Contoh : : : 4.4 Kaedah ACC. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan bandaraya global. Bandaraya global bermaksud bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi yang bertaraf global, pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan NewYork dan Paris. Huraiannya, Apa Ciri Contoh Contoh 2 : bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi bertaraf global. : pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan antarabangsa,mercu tanda global. : contohnya London, Tokyo, New York dan Paris : Apakah yang anda faham tentang pembangunan. antarabangsa,mercu tanda global,contohnya London, Tokyo, Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbahaui dan tidak boleh diperbaharui.

Pembangunan ialah satu proses perubahan daripada tradisioal kepada moden melibatkan perubahan demografi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik disebabkan Huraiannya, Apa Ciri Sebab : perubahan daripada tradisioal kepada moden. : perubahan domegrafi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik. : peninkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan pekapita, meningkatnya kadar celik huruf. peningkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan perkapita, meningkatnya kadar celik huruf.

30

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui seperti air, hutan, gas asli dan bijih timah. Huraiannya, Apa Ciri Contoh 5.0 : : : Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. air, hutan , gas asli dan bijih timah.

Bagaimana para guru dan pelajar boleh membuat pilihan atau menentukan

sama ada menggunakan ABC, ABS dan ABK. 5.1 Cara menentukan penggunaan ABC. ABC, secara mudah amat sesuai digunakan untuk soalan konsep yang melibatkan soalan berkaitan proses yang berlaku terhadap sesuau kejadian atau perkara . Misalnya pada contoh di atas melibatkan proses luluhawa kimia, pergerakan jirim dan bandar raya global. 5.2 Cara menentukan penggunaan ABS. Manakala ABS pula merupakan kejadian atau fenomena yang melibatkan berlakunya campur tangan aktiviti manusia, kebanyakannya berpunca daripada aktiviti manusia dan sedikit sebanyak juga berpunca daripada faktor semula jadi.Misalnya fenomena jerebu dan pulau haba serta pembangunan.

5.3 Cara menentukan penggunaan ABK.

31

Manakala, ABK amat sesuai untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kejadian atau bahan semula jadi dan membawa kesan kepada manusia di bumi dalam melakukan aktiviti bagi meneruskan kelangsungan hidup. Contoh kejadian putaran bumi, peredaran bumi dan sumber alam. 5.4 Cara menentukan penggunaan ACC. Akhir sekali kaedah ACC. Kaedah ini ada keistimewaannya iaitu hanya digunakkan untuk menjawan soalan konsep dalam Geografi kertas 2.

6.0

Kesimpulannya. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat .

Dengan adanya panduan ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar menjawab soalan berbentuk konsep ini dan akan mendapat merkah yang lebih cemerlang dalam mata pelajaran Geografi STPM.

32

TEMA 1 : SISTEM BUMI 1. a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. (4 markah) 33 . (5 markah) (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut.

3. (8 markah) Perlu kaitkan antara keamatan tenaga solar dengan ciri-ciri tumbuhan di tropika kefahaman dan penjelasan . Kecondongan paksi bumi ialah 23 ½˚ dari garisan yang tegak pada rataan Londar-menyebabkan terdapat perbezaan keamatan tenaga solar yang diterima oleh kedua-dua kawasan. matahari lebih hampir dengan garisan Sartan manakala pada 21 Mac dan 22 September lebih hampir dengan garisan Khatulistiwa.(8 markah) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lempab.b) Dengan bantuan gambarajah. bahang/radiasi.Oleh kerana kawasan tropika menerima tenaga solar yang banyak (sebahagiannya telah dibalikkan oleh awan yang tebal) menyebabkan suhu di tropika lembap tidak kurang 25˚C.(8 markah) -Lukis gambarajah yang sesuai untuk membantu huraian 1. kinetik. b) Dengan bantuan gambarajah. sejatan dan kelembapan yang tinggi (80% pada jam 9. Jarak matahari(beza ikut musim). terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. Kecondongan pancaran (pancaran tegak atau pancaran serong) 4.Misalnya pada 22 Disember matahari lebih hampir dengan garisan Jadi tetapi pada 21 Jun. (4 markah) -Bentuk-bentuk tenaga . elektrik dan magnet. Jangkamasa pancaran (berkaitan dengan panjang waktu siang mengikut musim) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lembap. 2.tenaga haba.00 pagi) dan hujan 34 . kimia. (5 markah) -Tenaga ialah keupayaan melakukan sesuatu kerja/aktiviti atau kemampuan untuk mewujudkan perubahan terhadap jirim (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut. terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. keupayaan.

tahunan yang lebat sepanjang tahun melebihi 2000mm setahun – hutan hujan tropika (hutan malar hijau) – mempengaruhi kadar keamatan yang diterima dan seterusnya mempengaruhi ciri-ciri tumbuhan. Kesan

1.

Pokok-pokok besar yang berdaun hijau sepanjang tahun menyebabkan cahaya matahari cuma sampai ke beberapa tompok kecil di dalam hutan dan ini pun dalam beberapa jam sahaja setiap hari. Intensiti cahaya yang diterima oleh silara pokok yang tinggi. Keadaan demikian rupa tidak memungkinkan pertumbuhan pokok rendah di kawasan tropika. Sebaliknya pokok-pokok sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini menyebabkan pokok-pokoknya berbatang lurus dan bercabang-cabang di bahagian atasnya. Keamatan cahaya matahari yang diterima oleh lantai hutan adalah rendah berbanding dengan jumlah yang sampai ke silara. Di sebahagian besarnya keamatan cahaya tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan tumbuhan di lantai hutan. Kawasan yang menerima cahaya matahari akan ditumbuhi anakanak pokok dari lapisan A,B, dan C. (pokok-pokok besar mungkin tumbang di tengah-tengah hutan dan melalui ruang inilah cahaya matahari sampai ke lantai hutan). Anak-anak benih tumbuh setinggi beberapa cm sahaja setahun. Pertumbuhan pesat hanya berlaku apabila hutan ditebang dan dibersihkan dan menghasilkan belukar. Pokok liana terpaksa bergantung kepada tumbuhan lain supaya tenaga cahaya matahari dapat dicapai. Pokok liana kecil boleh hidup dalam keadaan yang gelap atau teduh tetapi apabila sudah besar ia memerlukan cahaya. Pokok-pokok saprofit dapat menyesuaikan diri dengan kadar keamatan tenaga solar yang rendah dengan hidup di habitat yang gelap, kerana ia tidak mengandungi klorofil. Ia dapat makan dari bahan reput atau humus dalam tanih. Hutan di sekitar sungai yang besar adalah tebal dan sukar ditembusi kerana lantai hutan ditumbuhi dengan pelbagai jenis hutan pokok renek dan pokokpokok yang rendah yang tidak jauh bezanya daripada belukar. Berbeza dengan lantai hutan yang jauh dari sungai, lantai hutan di sekitar sungai menerima cahaya matahari setiap hari

2.

3.

4.

5.

2.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) (b) Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan Litosfera. (10 markah) (c) Terangkan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah)

35

Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) Sistem ialah satu set himpunan objek atau angkubah-angkubah yang berada dalam satu sempadan arbitari yang berinterkasi antara angkubah kerana sifatnya yang saling berkaitan. b)Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan litosfera. (10 markah) 1. Biosfera – bahangan matahari diterima oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis--membekalkan tenaga kepada haiwan dan manusia (vitamin D) 2. Hidrosfera – panaskan badan air – sejatan- bentuk awan sumbangkan kerpasan- air larian permukaan masuk semula ke hidrosfera 3. Litosfera – bahang matahari membantu kepada proses luluhawa kimia, pereputan dan penguraian batuan bagi pembentukan tanih. Pereputan dan penguraian fosil flora dan fauna membekal tanih yang subur kepada litosfera. c) Jelaskan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah) 1. Tenaga bahangan memanaskan badan air 2. Wujud tenaga haba dalam badan air dan terpeluwap. 3. Sejatan berlaku pada badan air dan wap air menaik, pergerakan ini mewujudkan tenaga kinetik. 4. Haba pendam dalam udara mengurai wap air untuk terus naik. 5. Membentuk awan dan menurunkan kerpasan turun ke bumi oleh tenaga kinetik

3. a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) b) Tunjukkan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) c) Jelaskan kesan-kesan terhadap system geomorfologi apabila bumi dikatakan

36

menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) 1. perbezaan dari segi punca tenaga:- tenaga endogenik berasal dari dalam bumi/kerak bumi manakala tenaga eksogenik berasal dari luar bumi/tenaga matahari. perbezaan contoh tenaga:- tenaga endogenik seperti tenaga seismik(gempa bumi), tenaga volkanik (gempa bumi), tenaga atomik seperti daripada galian plutonium, uranium dll. Tenaga eksogenik adalah tenaga matahari yang boleh bertukar menjadi tenaga keupayaan, kinetik, kimia dll. Tenaga eksogenik/matahari amat penting untuk menggerakkan seluruh sistem bumi sama ada system geomorfologi, sistem atmosfera, hidrologi dan juga ekologi. Manakala tenaga endogenik amat penting untuk menghidupkan system dalam bumi/aktiviti ignius jalar dalam dan juga jalar luar.

2.

3.

b) Huraikan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) Tenaga eksogenik/tenaga matahari adalah amat penting untuk menggerakkan seluruh operasi sistem-sistem bumi. 1. Luluhawa berlaku (kimia/fizikal) – kesemuanya memerlukan suhu yang tinggi/tenaga haba yang cukup untuk beroperasi. Misalnya, luluhawa kimia memerlukan suhu asas 10˚C untuk bertindakbalas menguraikan batuan.Manakala luluhawa fizikal memerlukan kepanasan yang terik untuk mengembangkan mineral batuan. Proses hakisan dan pergerakan jisim – Misalnya dalam proses hakisan glasier, proses ini boleh berlaku apabila mempunyai tenaga haba yang cukup untuk mencairkan salji.Bahang matahari akan mencairkan salji. Apabila sajli mencair, barulah ia boleh menggerakkan segala bahan hakisan menuruni lurah0lurah. Proses sejatpeluhan dalam system hidrologi. Sejatan dari permukaan air, sejatan dari lembapan tanih dan perpeluhan dari tumbuh-tumbuhan tidak akan terjadi jika tidak mempunyai tenaga haba matahari yang cukup. Oleh itu, ia mempengaruhi turunnya hujan. Membolehkan angin bertiup dalam sistem atmosfera. An gin akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Untuk enghasilkan perbezaan tekanan ini, mestilah wujud perbezaan suhu/perbezaan haba antara dua tempat. Membolehkan tumbuh-tumbuhan membuat makanan dalam sistem ekologi.Tenaga matahari yang cukup membolehkan proses fotosintesis berlaku. Begitu juga organisma-organisma lain yang memerlukan tenaga matahari untuk

2.

3.

4.

5.

37

pelbagai proses seperti proses perpeluhan/respirasi, tumbesaran dan sebagainya. c) Jelaskan kesan-kesan terhadap sistem geomorfologi apabila bumi dikatakan menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Sistem bumi menerima lebihan tenaga eksogenik disebabkan aktiviti manusia-kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon. Kesan-kesan:1. Fenomena penggurunan-saiz kawasan gurun menjadi semakin besar akibat cuaca dan persekitaran di kawasan gurun yang semakin kering-kontang, tandusgersang. Proses-proses luluhawa fizikal serta hakisan layangan angina semakin dominan-contoh, Gurun Sahel dan Kalahari di Afrika sedang mengalami proses perluasan yang hebat. Pencairan ais di kawasan-kawasan kutub.Misalnya litupan ais Antartika dan Greenland-menyebabkan kenaikan aras laut serta risiko yang rendah menjadi tenggelam. Menggiatkan proses hakisan glasier dan runtuhan salji di kawasan pergunungan tinggi-kerana litupan ais dan salji akan mengalami pencairan yang hebat.

2.

3.

4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba atmosfera. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) Suatu konsep keseimbangan yang merujuk kepada radiasi matahari yang datang dan diterima oleh atmosfera dan bumi berbanding dengan radiasi keluar yang diserakkan atau dibalikkan dan juga dikenali sebagai imbangan haba. b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) 1. 2. 3. 4. 5. Input radiasi gelombang panjang dan output radiasi gelombang panjang. Halaju insolasi dan biasan. Pantulan atau albedo Peningkatan albedo dan pantulan radiasi gelombang pendek. Insolasi dan proses penyerakan.

c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba

38

Kegiatan perkilangan Proses pembandaran kawasan Bandar Penggunaan kenderaan bermotor Pembukaan kawasan hutan Pembakaran sampah dan hutan 6. 3. a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. 4. habuk dan hablur ais – menyerakkan sinaran matahari Penyerapan – zarah wap air. 2. Jarak dari matahari dengan bumi (150 juta km) – jarak -peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian solstis dan ekuinoks semasa perihelion dan afehelion Elektromagnet mengikut kitaran tompok matahari (tempoh 11 tahun setiap kitaran) Tompok matahari (sunspot) – lebih banyak tenaga Pemantulan – di lapisan atas atmosfera dan pemantulan oleh awan Penyerakan olehzarah yang halus seperti molikul gas. 5. gas-gas. (10 markah) 1. 8.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa.atmosfera. 3. wap air. habuk dan debu menyerap kira-kira 15% daripada jumlah sinaran Albedo – keputihan atau kecerahan sesuatu permukaan (yang lebih cerah akan memantulkan jumlah sinaran yang tinggi) Gambarajah yang sesuai juga boleh disertakan 2. (5 markah) b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. 39 . Pembinaan kemudahan jalan pengangkutan 5. debu. 7. 6. (5 markah) 1. udara. 5. 4.

a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. air dan tumbuh-tumbuhan) dan bentuk (topografi) – hadap matahari atau terlindung c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) 1. 2. membolehkan pokok subur dan tidak berkulat Mengeringkan sisa-sisa pertanian. setrusnya ia mempengaruhi proses-proses geografi fizikal di kawasan tropika lembap yang sesuai untuk pertanian Sejatpeluhan membolehkan tanaman tidak mengalami lebihan air yang melampau. 4. (10 markah) 40 . Putaran bumi mewujudkan siang dan malam Peredaran bumi mengelilingi matahari yang mewujudkan kejadian musim mengikut kedudukan garis lintang Kecondongan pancaran matahari Ketebalan atmosfera (bandingan antara kawasan gurun dan tropika lembap) Perbezaan permukaan dari segi jenis (daratan. 2. 5. belukar atau rumput boleh dibakar untuk membersihkan lading dan dijadikan baja (kebenaran JAS) 4.b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) 1. Kenalpasti ciri-ciri tropika lembap–panas lembap dan hujan sepanjang tahun Keamatan tenaga matahari yang tinggi dan sepanjang tahun-pertanian sepanjang tahun Jumlah tenaga matahari yang banyak mempengaruhi pelbagai jenis tanaman ditanam dan menghasilkan produktiviti sepanjang masa (kelapa sawit. 5. (10 markah) c) Bincangkan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. 6. 6. 3. getah. dll) dan seterusnya mempengaruhi kegiatan pertanian. nutrient. pokok. 3. nanas dll) Peranan tenaga matahari dalam mempengaruhi kebanyakan kitar (air.

Bumi mengelilinggi matahari-memerlukan 365 ¼ hari untuk melengkapkan satu orbit Pergerakan bumi di atas paksi Kecondongan paksi bumi Sifat bumi berbentuk sfera c) Huraikan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk.Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) Kedudukan matahari adalah tegak di kawasan khatulistiwa yang menyebabkan panjang siang dan malam adalah sama panjang di seluruh dunia. Pengangkutan-darat. (6 markah) b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. Pelancongan-tumpuan kawasan tropika. Pembalakan-penebangan pokok pada musim dingin-getah pokok beku 3. 3. 2.air dan udara 6. (10 markah) 1. (5 markah) (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. 41 . (6 markah) c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi.a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. (10 markah) 1.contoh-pelancong dari kawasan sederhana dunia-contoh 4. Perikanan-perbezaan-di tropika sepanjang tahun-kawasan sederhana aktif musim panas 5. (5 markah) Bahangan suria-bahangan matahari iaitu punca tenaga haba dalam bentuk sinaran gelombang elektromagnet pendek dan cahaya. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. Lain-lain-aktiviti/perlombongan/sosial 7. khatulistiwa-pertanian sepanjang masa 2. 4. Pertanian-kawasan sederhana kegiatan menanam dijalankan pada musim panas/hari bebas fros.

6. 2. dll. 2.C dan D Tumbuhan menumpang-parasit Tumbuhan menjalar dan melilit Ciri daun/batang/silara 8. 3.wap air/awan/hablur ais. 3. Pembalikan oleh awan yang berbeza ketebalan. Diserap oleh atmosfera seperti gas CO2. Malar hijau-fotosintesis Kepadatan/kepelbagaian jenis dan sepsis Susun lapis tumbuhan A. 4. 3. 2. (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. 4.B. 5. a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) b) Huraikan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. 5. Bukti pelayaran mengelilingi bumi Bukti daripada kedudukan kaki langit yang melengkung Terbit dan terbenamnya matahari Bukti satelit 42 . (6 markah) 1. 3. 2. Proses luluhawa-kimia/fizikal Proses pergerakan jisim Proses hakisan Proses pengangkutan Proses pemendapan c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. 4.Bahangan bumi-bahangan terrestrial hasil pembalikan haba bumi yang diserap dari matahari dalam bentuk gelombang electromagnet yang panjang. (10 markah) c) Jelaskan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. Penyerakan bahangan matahari oleh partikel habuk. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) 1. (8 markah) 1.molekul gas. partikel/habuk. (6 markah) 1.ozon. manik air.

huraikan kejadian musim berlaku.siang dan malam yang tidak sama panjang 43 . Melihat kapal di laut 6.Gambarajah 4 musim. Bentuk bumi b) Jelaskan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. 2 3. kawasan latitud 36˚U dan 36˚S. Perikanan 6. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) Solstis-Suatu keadaan di mana matahari tengahari tegak di atas kepala di Garisan Sartan (23 1/2˚U) pada 21 Jun dan di Garisan Jadi (23 1/2˚S) pada 22 Disember menyebabkan siang dan malam yang tidak sama panjang di kawasan-kawasan beriklim sederhana kecuali di kawasan Khatulistiwa. (10 markah) 1. (10 markah) c) Bandingkan bagaimana kejadian musim mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana.kawasan kutub Radiasi mengalami pelbagai proses sebelum sampai ke permukaan bumi c) Huraikan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. jelaskan kejadian 4 musim . b) Dengan bantuan gambarajah.a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) b) Berdasarkan suatu gambarajah. Perlombongan 3. (10 markah) 1. Pengangkutan 9. Pertanian 2. Pelancongan 4. Jarak bumi dengan matahari Luas permukaan bumi yang berbeza di kawasan garis lintang berbeza-zon khatulistiwa. Perindustrian 7. Pembalakan 5. (10 markah) 1.5.

152 juta km . Jangkamasa penanaman-sepanjang masa/ikut musim Jenis pertanian Kawasan pertanian Fungsi pertanian sama ada untuk sara diri atau dagangan Keluasan/saiz tanaman 10.147 juta km c) Bagaimanakah iklim yang berbeza mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana.Peredaran bumi mengelilinggi matahari-365 ¼ hari untuk melengkapkan satu peredaran 3.afelion . 3. (7 markah) 44 .Kedudukan matahari di Garisan Sartan (Solstis Musim Panas) atau Jadi (Solstis Musim Sejuk) . 5. 2.2.Penerimaan haba yang berbeza dalam keadaan jarak bumi yang berbeza dari matahari .kedudukan matahari tegak di Khatulistiwa .Putaran bumi di atas paksi yang condong 23 1/2˚ daripada satah tegak-ada tempat yang menerima lebih pada masa tertentu 4. 4. di kawasan sederhana dunia. (8 markah) (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia.(a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’. (7 markah) (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’. Kejadian ekuinoks dan solstis iaitu . (10 markah) Pertanian di kawasn tropika dan kawasan sederhana dibezakan dengan melihat aspekaspek berikut: 1. 5.perihelion .Penerimaan haba di kawasan kutub yang berbeza.

Pemburuan – haiwan tak aktif musim sejuk Pertanian . (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. 2. Perubahan ketinggian matahari tengah hari dilangit. 3. 5. 3. di kawasan sederhana dunia 1. 4. 2.terjejas Tema 2 : Sistem Geogmorfologi. 4. (8 markah) Kesan kejadian soltis ialah: 1. 2. Soalan 1 45 . Pembalakan –musim sejuk. Siang dan malam yang tidak sama panjang kecuali di khatulistiwa. Malam lebih panjang daripada siang di hemisfera utara Siang lebih panjang daripada malam di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Dis di Garisan Jadi Hamisfera utara mengalami musim sejuk dan hamisfera selatan mengalami musim panas Soltis musim panas: 1.terganggu Petempatan . 4. 2.terganggu Pengangkutan. (10 markah) Pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. 4. 3. 6. Pelancongan – salji – ski dll. di kawasan sederhana dunia. 3. Berlaku kejadian musim panas. Siang lebih panjang daripada malam di hemisfera utara Malam lebih panjang daripada siang di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Jun di Garisan Selatan Hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. Berlaku kejadian musim sejuk .Soltis musim sejuk: 1.

dijumpai dalam kerak bumi diteroka dan dimajukan. 3. Kandungan mineral yang berbeza. 2. 4. . Pelancongan .6 g/cm³ hingga 2.0 g/cm³.pelbagai jenis tanih membentuk daratan . 2.a) Apakah yang dimaksudkan dengan struktur bumi.contoh tanah Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting – menarik dan menggalakan kedatangan pelancongan.menggalak dan meningkatkan hasil pertanian. c) Jelaskan proses pembentukan gunung lipat dan gunung bongkah. Jenis batuan yang berbeza. sial terdiri daripada batuan granit dan sima batuan basalt. Proses pembentukan gunung bongkah terjadi akibat kejadian gilinciran disebabkan kuasa tegangan atau mampatan dan menyebabkan berlaku rekahan di mana akhirnya sebahagain kerak jatuh atau naik berbanding kawasan sekitarnya. Pelombongan . sial kurang tumpat iaitu 2.udara nyaman. ( 6 markah ) Cadangan Isi Cadangan : 1. Ketumpatan yang berbeza.tanih laterit untuk kelapa sawit dan getah-tanih alluvium untuk pada sawah –tanih gambut untuk nanas. Proses pembentukan gunung lipat terjadi akibat pergerakan bumi secara besarbesaran disebabkan tekanan yang kuat dalam kerak bumi sehingga menyebabkan batuan termampat dan kawasan yang lemah akan berlipat. Pertanian. 3. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. b) Jelaskan tiga perbandingan sial dan sima.membentuk tanah tinggi.7g/cm³dan sima lebih tumpat iaitu 2.8 g/cm³ hingga 3.sial terdiri daripada silika dan aluminium dan sima mengandungi silika dan magnesium. Ketebalan yang berbeza. sial 20 hingga 70km dan sima 5 hingga 10km.suhu yang sederhana tumbuahan semula yang subur dan menarik. d) Huraikan empat kepentingan daratan kepada alam sekitar manusia.menghasilkan sumber mineral dan bahan tanaga untuk 46 .menghasilkan pelbagai jenis tanaman . (5 markah) Cadangan Jawapan : Struktur bumi merupakan lapisan bumi iaitu terdiri kerak bumi.pelbagai jenis mineral yang berharga . mantel dan teras bumi yang mempunya sifat fizikal dan sifat kimia yang berbeza . ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. 2.

(4markah) Cadangan Isi Jawapan : 1.kaya dengan sumber balak. 5. kayu gergaji dan perabut. tongsan dan talipia dijalankan-mempelbagaikan sumber pendapatan individu dan negara.berhablur dan tidak mengandungi fosil ii. cengal dan jelutung.menjadi pendapatan sampingan dan tetap bagi petani. Ternakan .untuk dijadikan papan lapir.ternakan meragut rumput. a) i.tanah pamah beralun dan rata -padang rumput yang subur.contoh Delta Kelantan dengan padi dan Felda Jengka dengan kelapa sawit dan getah.lembu dan biri-biri –contoh Padang Rumput Steppe dan Pampas. 6. Pembalakan .terdapat Hutan Hujan Tropika.kolam dan tasikternakan ikan keli. 4. Apakah yang dimaksudkan dengan batuan igneus? ( 4markah ) Cadangan Jawapan : Batuan yang terbentuk daripada penyejukan dan pembekuan magma dari lapisan mantel . Jalar luar/ igneus terobosan . 2.manusia .contoh meranti. Ternakan ikan air tawar – daratan yang berair seperti sungai. Nyatakan dua jenis batuan igneus dan satu contoh setiap batuan tersebut.berkilat . Jalar dalam/igneus rejahan contoh gabro/diorite/granit 47 .bersifat keras . contoh basalt/riolit/pumis .contoh dikawasan tanah tinggi kurang daripada 1200m. Soalan 2.

suhu tinggi Batu enapan Batu lebur (magma dan lava) Suhu sangat tinggi (peleburan) Batu Metamorfosis Tindak balas kimia. (7 markah ) Cadangan Jawapan Luluhawa dan tekanan Penyejukan dan Penghabluran Batuan Igneus tinggi Tindakbalas kimia. Cadangan Isi Jawapan 48 .b) Lukis dan tunjukkan bagaimana kitaran batuan berlaku. tekanan dan suhu tinggi Rajah : Kitar Batuan c) Huraikan lima kepentingan batuan terhadap aktiviti manusia. tekanan.

jalan raya bertar-mudah pergerakan. Kuari – batuan granit – dijadikan batuan untuk sector pembinaan – peluang pekerjaan – meningkatkan pendapatan – Contoh Rawang dan Ipoh. Bukti Oseanik. 2. 3. Pembinaan jalan raya – batuan igneus jenis granit.dibentuk dan dijadikan bahan hiasan wanita.1. 5. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: Satu pergerakan kerak bumi secara mendatar disebabkan arus perolakan dalam lapisan mantel berlaku berjuta-juta tahun dahulu sehingga membentuk benua hari ini b) Jelaskan 3 bukti yang menyokong tentang hanyutan benua.contoh Air Terjun Sekayu dan Air Terjun Kota Tinggi. Keagamaan – gua terbentuk daripada batu kapur – tempat akitiviti keagamaan dijalankan – terdapat banyak patung penganut agama Hindu.Contoh berlian.kembangkan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan. Kuala Kangsar dan Ayer Hitam 7. zamrud dan delima.kembangkan sector pembinan bagunan dan projek perumah – kemudahan tempat tinggal rakyat. 4. – lembangan dan dasar lautan lebih muda dari benua. Soalan 3 a) Apakah yang anda faham tentang hanyutan benua. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Perindusterian – kaolin untuk membuat seramik – tembikar dan pinggan mangkuk yang menarik – peluang pekerjaan . 6.meningkatikan darjah ketaksampaian. 4.dikunjung penganut Hindu untuk beribadat contoh semasa perayaan Deepavali. 49 . Bukti iklim palaeo – taburan zon iklim ada persamaan dari segi ciri pengglasieran. Hiasan Wanita – batu permata terbentuk daripada batuan metamorphosis. Bukti sepadanan benua – benua Amerika dengan Afrika – pantai timur benua Amerika Selatan dicantum dengan pantai barat benua Afrika – bentuk satu daratan yang luas.. Pelancongan – air terjun terbentuk daripada batuan igneus.tempat pelancongan yang unik dan menarik. Pembinaan bangunan – batu kapur campuran bahan simen.meningkatkan pendapatan – contoh Bidor. Bukti bahan fosil – persamaan bahan fosil antara Afrika Selatan dengan Amerika Selatan. 3. 2.bahan mendapan berhampiran benua lebih tua berbanding di tengah lembangan.menggalak dan daya tarik kedatangan pelancong.dianggap suci dan berkat.

5.Contoh gempa bumi di Acheh pada 26 Disember 2004 mengwujudkan kehadiran tsunami. Memusnahkan harta benda. Perlombongan – kaya dengan sumber mineral.c) Nyatakan tiga cara berlakunya pergerakan plat tektonik.jalan raya.berlaku gempa bumi.matahari di lindungan debu gunung berapi. tsunami dan gempa bumi kemusnahan tempat tinggal. Pelancongan – tasik kawah. 4. jalan kereta api. ( 3 markah ) Cadangan Jawapan : Tiga cara pergerakan plat tektonik ialah pertembungan plat. air hujan dan pancaran matahari.200 000 orang telah terkorban kerana gempa bumi dan tsunami.banyak nyawa terkorban.letusan gunung berapi. Kehilangan nyawa. ii. Kemusnahan infrastruktur. 3. 2. 7. d) Huraikan lima kesan pergerakan plat tektonik terhadap alam sekitar. Nyatakan jenis luluhawa kimia yang anda tahu ? 50 .ingeus jalar dalam seperti batolit dan lakolit banyak mengandungi batuan granit.suhu global menurun sebanyak 0. gizar dan mata air panas di kawasan gunung berapi -tarikan utama pelancongan-contoh Tasik Danau Toba di Indonesia dan Rotorus di New Zealand.menggalakan aktiviti kuari – juga kaya dengan sumber. Penurunan suhu secara global.5°C – berlarutan beberapa tahun. bekalan elektrik dan bekalan air terputus.akibat bencana tersebut. 6.Contoh letusan gunung berapi Pinatubo di Filipina pada 1991. Pertanian – penanaman padi sawah dilereng berteres di kawasan gunung berapikehadiran lava bes yang subur-menggalakkan aktiviti pertanian. Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia ? ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Luluhawa kimia ialah merupakan proses pereputan dan penyepaian batuan secara insitu yang melibatkan perubahan kimia dan saiz batuan akibat tindakan agen geomorfologi seperti perubahan suhu. kenderaan dan harta benda yang lain.bantuan dari luar sukar untuk sampai dan dihantar-perhubungan dengan dunia luar terputus. perselisihan plat dan pencapahan plat.Contoh kejadian di Acheh 26 Disember 2004 telah memusnahkan lebih 500 000 tempat tinggal penduduk di Acheh dan di kawasan sekitarnya. Soalan 4 a) i.gelinciran dan tsunami. Cadangan Isi Jawapan : 1.contoh di Indonesia dan Filipina.letusan gunung berapi.

kehadiran pacaran matahari melebihi 6 jam sehari secara purata.batu granit akan terluluhawa jika terdedah di permukaan bumi dalam jangka masa yang lama berbanding dengan batuan granit yang berada di dalam kerak bumi 7. 6.Contoh rekahan pada batu kapur. pemcairan dan pembekuan berlaku secara berulang-ulang dan luluhawa terjadi.membantu dan menambah aktifkan luluhawa-merupakan garis kelemahan dan membenarkan kehadiran air hujan dan udara memasuki batuan. Masa – semakin lama terdedah kepada agen luluhawa. agak sukar terluluhawa. Tindakan manusia.perlu jangka masa yang lama untuk terluluhawa.( 3 markah) Cadangan Jawapan : Jenis luluhawa ialah larutan.luluhawa kimia amat berkesan.proses pengkarbonan akan berlakuterbentuk pandang darat karst iaitu pembentukan dolin.manusia mendedah batuan dengan agen luluhawa di permukaan bumi.pancaran matahari dan julat suhu harian sesuatu kawasan. 4. b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi luluhawa. 3. penghidratan dan hidrolisis. Bentuk muka bumi – kawasan pergunungan bersalji berlaku luluhawa tindakan fros. pengoksidaan.kawasan rendah dan menakung air – tanih menjadi lembap-larutan dan pengembangan batuan terjadi. perlombongan dan pertanian.akar pokok masuk ke celahcelah rekahan batuan. pengkarbonan. Tumbuh-tumbuhan – tindakan akar akan terbentuk.semakin jelas pengaruh luluhawa ke atasnya. Cadangan Isi Jawapan : 51 . Rekahan Batuan. c) Huraikan lima pengaruh luluhawa terhadap alam sekitar. Suhu – melibatkan unsur cuaca seperti jumlah karpasan. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1.batuan enapan lebih lembut – mudah terluluhawa dengan kehadiran agen luluhawa .gua dan sungai bawah tanah. 2.Kawasan beriklim gurun – jumlah kerpasan kurang-julat suhu harian yang tinggimenggalakkan luluhawa fizikal. Kekerasan batuan – berbeza mngikut jenis-batu ingeus seperti granit dan gabro adalah batuan keras.kawasan beriklim khatulistiwa.rekahan batuan akan membesar – luluhawa biologi berlaku. 5.aktiviti manusia yang terlibat seperti pembalakan. suhu panas dan lembap sepanjang tahun-jumlah hujan yang banyak.

di kawasan bercerun telah alami luluhawa. 2. 6. Kesotan tanih merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun secara perlahan-lahan dan mengambil tempuh masa yang lama untuk dilihat kesannya disebabkab kecerunan yang landai iaitu antara 2° hingga 4°. 3. Pelombongan – struktur batuan yang lemah memudahkan aktiviti perlombongan bijih timah. 2. Pelancongan. Soalan 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kesotan tanih dan tanah runtuh ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat. Berlaku kemiskinan tanih – batuan terluluhawa alami proses larut resap yang tinggi – mineral tersingkir dari tanih dengan banyak. Perindustrian – mengwujudkan industri seramik. 52 . Berlakunya tanah runtuh. 2. 4. Pertanian.tanih kaolin hasil daripada proses hidrolisis. 5.Contoh Jengka di Pahang dan Segamat di Johor.pandangan darat karst. ( 8 markah) Cadangan Isi Jawapan : 1.luluhawa pengkarbonan. stalagmite.luluhawa membentuk tanih subur untuk penanamanan hasil pertaniantanih laterit terbentuk daripada proses luluhawa pengoksidaan.1.musnah petempatan dan jalan raya di kawasan sekitar kejadian.mudah berlaku tanah runtuh. tiang kalsit. dan sungai bawah tanah -merupakan tempat yang menjadi tarikan pelancong.terbentuk gua. Kecerunan – berkait dengan tarikan gravity yang amat penting dalam proses inikawasan yang landai iaitu kurang 5° pergerakan jenis perlahan akan berlakukawasan anatara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat dan pergerakan jenis cepat akan berjadi. Regolit yang tebal – proses penyediaan bahan regolith daripada proses luluhawa yang berlaku dikawasan persekitaran juga mempengaruhi – regolit yang kurang akan menyebabkan pergerakan berlaku dalam skala yang kecil – regolith banyak pergerakan akan berlaku dalam skala yang besar.sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tanah pamah yang beralun di kaki bukit.bijih timah jenis lanar.di kawasan tanah lanar yang telah mengalami proses luluhawa sebelum di hakis oleh air di kawasan tersebu. tembikar dan jubin-Contoh Bidor dan Kuala Kangsar di Perak dan Ayer Hitam di Johar.stalaktif. b) Nyatakan empat faktor yang menyebabkan berlakunya proses pergerakan jisim.Lembah Klang dan Lembah Kinta.contoh Gua Niah dan Gua Mulu.membuat pasu.

Gerakan tektonik – letusan gunung berapi dan gempa bumi melonggarkan struktur tanih. Sistem peparitan – paip saliran air dibina. pokok buluh dan pohon renek ditanam di cerun lebuh raya – sebagai tanaman tutup bumi – akar mencengkam tanih. 3.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya.tanah kurang tepu dengan air berat tanih kurang – tarikan graviti kurang.struktur tanih tidak stabil. Konkrit tembok dibina bertingkat-tingkat untukmenghalang dan mengawal tanah runtuk. Soalan 6. 4. Tembok konkrit – didirikan di kawasan cerun curam tegak 90°. Sungkupan Plastik – bersifat sementara – berfungsi menghalang air daripada meresap ke dalam tanah.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan. Penanaman tumbuhan – rumput.kempen diberi dari masa ke semasa melalui media cetak dan media elektronik. 53 .tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah. b) i. Kempen kesedaran – kepada rakyat terutama pemaju perumahan.3. a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil rentas sungai. c) Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan tanah runtuh di kawasan cerun lebuh raya di Malaysia.tangga batu menuruni cerun terus ke parit –kurang berlaku resapan air dalam tanah. Juga dimulai dari peringkat sekolah rendah dan menengah supaya para pelajar mengetahui kepentingan menggekalkan kestabilan alam sekitar.tanih akan tepu dengan air.terutama dicerun yang musnah atau digaris gelinciran. Nyatakan bentuk muka bumi pemendapan sungai. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim. pekebun kecil dan pengusaha hotel. Profil rentas sungai merupakan gambaran bentuk lembangan sungai dari satu tebing ke satu tebing di mana-mana bahagian sungai. 5.air bertakung di bahagian belakang tembok dapat disalurkan keluar – disalurkan ke tangga .air bertindak sebagai pelican membatu pergerakan tanih kecerun bukit.silara menghalang titisan hujan turun ke tanah. 4. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan.kurang kadar hakisan.tidak stabil – menahan daripada berlaku tanah runtuh.mudah berlaku pergerakan jisim. 2. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi pergerakan jisim. 1. 6. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian.air meresap dan basah . 5.

Halaju air –halaju air perlahan dan tenaga air berkurangan.keupayaan air mengangkut beban berkurangan.pola saliran berbirai. tasik ladam dan delta.contoh Dataran Kedah Perlis dan Delta Kelantan. 1. Pertanian. pola saliran sepunca dan pola saliran setumpu.bahagian hilir beban bertambah. Kecerunan sungai – berkait rapat dengan halaju air.aliran menjadi perlahan. Pengangkutan – dikaitan dengan tetambak. Soalan 7 a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses hakisan. 4.pembinaan jalan raya – memudahkan mobility penduduk – sumbangan kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan bertambah.padi sawah dikaitkan dengan dataran banjir dan delta.memendapan meningkat. Peloncongan – Tasik ladam.tanih alivium yang subur. 2. 3. dikaitkan dengan aktiviti rekreasi seperti memancing dan berkelah dan berperahu. ( 8 markah) Cadangan Jawapan : 1.dijadikan kawasan ternakan ikan tawar.bahagian hilir bentuk muka bumi agak landai halaju air akan berkurangan.pemendapan berlaku. ( 4 markah ) 54 . Halangan – halangan batuan keras yang menonjol di alur sungai. ii. 4. 5. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Jenis pola saliran yang ada ialah pola saliran reranting. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan.di bantu oleh kecerunan yang landai dan halaju air yang perlahan – pemendapan meningkat di bahagian hilir sungai.pemendapan meningkat.pola saliran jejala. dataran banjir. Nyatakan jenis pola saliran.halangan pokok tumbang dan haling aliran air sungai.keupayaan mengangkut beban akan berkurangan.hasil daripada proses hakisan di bahagian hulu sungai. Isipadu air – isipadu air berkurangan musim kemarau dan ketika banjir surutkeupayaan air mengangkut beban berkurangan – pemendapan meningkat terutama selepas berlaku banjir.( 3 markah ) Cadangan Jawapan: Bentuk muka bumi pemendapan sungai ialah tetambak. 2. Bahan muatan sungai. Perikanan – dikaitkan dengan tasik ladam. c) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai. d) Huraikan kepentingan tiga bentuk muka bumi pemendapan kepada aktiviti manusia. 3.

Contoh jeram di Hulu Tembeling Pahang. d) Huraikan lima langkah untuk mengurangkan kadar hakisan di aliran air sungai. a) Apakah maksud profil panjang sungai. Pembinaan tembok kontrik.Cadangan Jawapan Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir.batuan keras akan tertonjol ke atas. 5.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras. Air terjun. (4 markah) Cadangan Jawapan : Empat cara hakisan ialah tindakan hidraul.lagaan dan larutan.Contoh Air Kota Tinggi di Johor dan Air Terjun Sekayu di Terengganu.lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi. angin dan ombak. b) Nyatakan empat cara hakisan sungai. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. 2. [5m] Cadangan Jawapan : Profil sungai merupakan bentuk lembah dari satu poin ke satu poin tertentu di sepanjang lembah sungai yang merujuk kepada kawasan sungai yang 55 . Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. Soalan 8.aliran air tersekat dan melompat menneruni bonjolan yang keras. Kuat kuasa undang-undang. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. c) Jelaskan pembentukan air terjun dan jeram.batuan keras akan mengalami rekahan. lelasan. ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. 4. 2. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan: 1. 3. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai.

bermula di tanah tinggi hingga ke muara sungai di mana mempunyai kecerunan yang berbeza dan membentuk bentuk muka bumi yang berbeza. Soalan 9. Pertanian – beban yang dibawa meningkat – profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai dan cetek.pemendapan giat-cerun landai. b) Jelaskan tiga proses yang berlaku disepanjang profil tersebut. Penebangan terpilih – tebang pokok yang benar-benar matang. Hakisan – giat di bahagian hulu. 2. 1. [6m] Cadangan Jawapan : 1.hakisan akan meningkat. Kuat kuasa undang-undang . Langkah-langkah : 1.cerun curam-halaju kuat-batuan keras. Pengangkutan – pengangkutan giat berlaku. 56 . 2.Akta Perhutanan .isi padu air sedikit. 2. Halaju air – bahagian hulu lebih curam kerana halaju air yang kuat – bahagian hilir agak landai kerana halaju air lebih perlahan.profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai.cerun. Jumlah air hujan – hujan yang lebat menyebabkan profil sungai terganggu. halaju air dan isipadu air sedarhana. Pemendapan . [ 8m] Cadangan Isi Jawapan : Aktiviti . 3. c) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi profil panjang sungai [6m] Cadangan Isi Jawapan : 1. halaju air perlahan dan isipadu air sedikit. 2. d) Huraikan dua aktiviti manusia yang mengganggu profil panjang sungai dan dua langkah mengatasi gangguan tersebut. Pembalakan – mendapan akan meningkat. 3.profil bahagian hulu lebih bercerun curam –bahagian hilir lebih landai. Kecerunan.

2. 4. Jelaskan pernyataan ini. Pemendapan – pemendapan sungai terganggu. 3. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. Pengangkutan – proses pengangkutan beban sentimen diganggu.a) Apakah yang dimaksudkan dengan legeh. 2. Perlombongan – batuan di bahagian hulu mengalami hakisan menghasilkan batu pasir. Pembinaan tembok kontrik. Pelancongan – hakisan membentuk air terjun dan jeram-tempat menarik dan menggalakkan aktiviti pelancongan. 4. [8m] Cadangan Isi Jawapan : 1.beban sentimen telah dimendapkan dalam empangan sebelum sampai ke bahagian hilir. Pertanian – hakisan hasil bahan mendap –bentuk dataran banjir dan delta. 3. [5m] Cadangan Jawapan: Legeh sungai merupakan banjaran gunung dan tanah tinggi berhutan yang menjadi garis pemisahan aliran sungai dan merupakan punca sungai serta merupakan kawasan tadahan. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. Soalan 10 57 . d) Huraikan tiga langkah yang boleh dijalankan untuk mengurangkan hakisan sungai. Hakisan – berkurangan aliran air diatur oleh pembinaan empangan. Ternakan ikan air tawar – hakisan memotong likuan sungai –terbentuk tasik ladam. [6m) Cadangan Isi Jawapan : 1. 2. 5. b) Jelaskan bagaimana tindakan hakisan sungai boleh menjana aktiviti manusia. Kuat kuasa undang-undang. [6m] Cadangan jawapan : 1. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai. 3. c) Pembinaan empangan disesuatu aliran sungai memberi kesan kepada proses-proses sungai.

‘Pinggir pantai mengalami proses hakisan seperti tindakan hidraul. [ 4 markah ] Cadangan Jawapan : 1.batu tunggul. Lelesan – melibatkan pasir sebagai agen utama menghakis pinggir pantai 2. [ 3 markah ] Cadangan Jawapan : Bentuk muka bumi pinggir pantai ialah gua. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan : 1. [ 6 markah] Cadangan Isi Jawapan : 58 . i. Larutan – batu kapur yang terdapat di pinggir pantai di hakis oleh air laut yang mengandungi asid karbonik yang lemah. gerbang laut. c) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi bentuk muka bumi di pinggir pantai.permukaan lembut lebih mudah terhakis. geo. tunggul sisa. Lagaan – melibatkan beban sentimen dalam berada di dalam ombak berlaga sesame sendiri. Cara – Tindakan hidruil perlukan rekahan – lelasan tindakan ke atas permukaan batuan. 4. Tiga bentuk muka bumi hakisan pinggir pantai. Tindakan hidrual.melibatkan air bertindak balas dengan batuan di pinggir pantai yang mempunyai rekahan. lelasan. Agen – Tindakan hidraul agen utama air – lelasan agen utama pasir atau beban sentimen. 2.’ a) Jelaskan perbezaan antara tindakan hidraul dan lelasan. 3. Jelaskan cara berlakunya hakisan ombak. ii.larutan dan lagaan yang telah menhasilkan pelbagai bentuk muka bumi yang tersendiri. b) Nyatakan. cenuram dan pentas hakisan ombak. gloup.

Sejatpeluhan-merupakan proses kehilangan air pada tumbuhan yang berlaku bila tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi daripada tekanan wap air di atmosfera. tempat yang sesuai dan baik untuk habitat ikan. 3. Jenis batuan – pantai yang mengandungi batuan keras dan lembut akan mengalami hakisan yang berbeza.1. 2..Batuan keras sukar untuk dihakis dan mengambil jangka masa yang panjang. 2. 59 .proses perubahan air ke cecair dalam bentuk wap air di mana tekanan wap air pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. Ternakan akuakultur.tanjung dan teluk sumber alam semula jadi yang indah dan menarik.pantai yang landai alami geseran dan melemahkan tenaga ombak untuk melakukan hakisan. [ 6 markah ] 1.teluk.. Kekuatan ombak. Pelancongan – pantai . TEMA 3 : SISTEM ATMOSFERA CADANGAN JAWAPAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan tentang ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’. (6m) Sejatan.ombak besar yang besar akan member kesan yang sangat besar kepada pingir pantai dalam mengubah dan membentuk betuk muka bumi di pinggir pantai. d) Huraikan tiga kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai terhadap aktiviti manusia.pantai yang lebih curam mengalami hakisan yang lebih tinggi berbanding pantai yang bercerun landai.pantai yang menpunyai hutan semula jadi seperti paya bakau dan hutan pantai. Tadahan air atau takungan air. Batuan lembut lebih mudah terhakis. Contoh batuan keras akan membentuk tanjung dan batuan lembut akan membentu teluk. 4. Kecerunan pantai. Perlombongan pasir – pantai yang mengandungi pasir boleh diteroka untuk sumber bahan mentah peridustrian dan pembinaan. 3.

Apabila ia berlaku atmosfera akan kekurangan kandungan wap air.proses sejatpeluhan tinggi kerana proses sejatpeluhan berlaku melalui liang-liang storma daun.Tiupan angin-Semakin kencang dan keberterusan tiupan angin semakin tinggi proses sejatan. menyebabkan ia kurang menerima hujan. contoh Jelebu di N. 6-Orientasi atau keterdedahan pokok-Semakin banyak pokok yang terdedah pada pancaran matahari.b) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’. 4.Suhu udara tinggi-Semakin tinggi suhu di suatu kawasan. sebaliknya pada waktu malam kerana udara yang lebih sejuk dan suhu daun juga rendah menyebabkan sejatpeluhan kurang berlaku pada waktu malam. semakin banyak wap air yang terhasil. sejatan tinggi-proses sejatan terjadi melalui liang-liang pore tanih. semakin tinggi proses sejatanpeluhan berlaku. kerana hujan di haling oleh bukit dan tidak sempat sampai ke kawasaan itu. semakin banyak sejatan berlaku kerana tekanan pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. 3-Pembalakan berlebihan-Iaitu proses memusnahkan tumbuhan secara berleluasa menyebabkan tumbuhan berkurangan dan berlaku gangguan pada proses transpirasi. 60 . 3. c) Huraikan faktor semula jadi dan factor manusia yang menyebabkan kemarau. kerana kandungan wap yg terdapat di atmosfera akan di bawa jauh dari tempat tersebut dan meninggalkan ruang kosong di kawasan itu untuk di isi oleh wap air yang baru.9. (10m) Sejatan 1. seterusnya kurang berlaku kerpasan sedangkan sejatan berlaku dengan giat. terlindung dan mengalami kemarau. (9m) 1-Kawasan lindungan hujan-Kawasan yang terlindung dari oleh bukit tinggi atau berada jauh di pedalaman. Sejatpeluhan 5-Saiz dan kuantiti daun-Daun yang besar dan bilangan yang banyak.Luas kawasan permukaan air-Semakin luas kawasan permukaan. 2. 2-Fenomena el-nino-Iaitu fenomena udara kering/kemarau yang di bawa oleh arus angin kering dari lautan Pasifik.Seterusnya cuaca menjadi kering dan kemarau akan berlaku.Kandungan lembapan tanih-Kelembapan tanih tinggi. 7-Panjangan waktu siang dan malam-Waktu siang yang panjang akan menghasilkan sejatpeluhan yang lebih banyak.

akan menipiskan lapisan ozon.spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatan elektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. Co2. banjir besar dll. 4-Pengangkutan-penggunaan kapal terbang supersonic. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut. (5m) Gas-gas tercemar hasil daripada aktiviti manusia akan memutuskan ikatan-ikatan oksigen dalam ozon yg terdapat pd lapisan statosfera dan menyebabkan lapisan ozon terhakis dan menipis. pinggir pantai akan mengalami hakisan yang tinggi. b) Jelaskan punca-punca berlakunya fenomena penipisan lapisan ozon. (10m) 1-Pemanasan global-Sinar UV yang berlebihan memasuki atmosfera bumi mengakibatkan bumi menjadi panas-menghasilkan pelbagai fenomena seperti el-nino. (10m) 1-Pertanian-penggunaan baja nitrogen yang banyak membawa kepada pencemaran air dan udara. salji di kedua-dua kutub semakin mencair ini memberi kesan pada penenggelaman pinggir pantai. seterusnya akan menipiskan lapisan ozon. 61 . 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat-kesan dari kenaikan aras laut. 2-Pencairan salji di kutub-kesan dari kepanasan yang di alami bumi. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya seperti CFC. ia sangat aktif apabila bercampur dengan molekul ozon. pencemaran ini akan di bawa naik ke atas samada sewaktu proses sejatan atau sewaktu pelepasan bahang oleh bumi ke ruang atmosfera. c) Huraikan kesan-kesan fenomena penipisan lapisan ozon pada alam sekitar manusia. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas yang terhasil seperti gas CFC. Karbon monoksida. Penipisan ini membolehkan sinar UV memasuki ruang atmosfera bumi. 3-Penggunaan tenaga nuklear pada peluru berpandu dan ujian roket-Penggunaan uranium akan menghasilkan gas radioaktif yang sangat berbahaya samada pada manusia dan jg pada lapisan ozon. 4-Kebakaran hutan secara semulajadi-hutan-hutan akan terbakar secara semulajadi kerana suhu dunia yang panas dan udara yang kering akan menggalakkan lagi kebakaran hutan. seterusnya kan menghakis laipsan ozon. la-nina.CADANGAN JAWAPAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan penipisan lapisan ozon.

membentuk lebih banyak wap air. 2-Pemanasan yang tidak sama rata permukaan bumi mengikut garis lintangmewujudkan dua tekanan sel yang berbeza. 4-Pusingan bumi di atas paksi dan pengaruh Daya Coriolis. 5-Ciri-ciri udara dan air-Udara sejuk lebih berat dan udara panas adalah ringan dan naik ke atas.padi sawah/ tembakau di Delta Kelantan mengikut musim panas dan lembap. 3-Pelancongan-Musim panas lebih ramai pelancong di pulau-pulau dan pinggir pantaitiada gangguan oleh hujan dan ombak besar. musim tengkujuh (nov-mac) nelayan di Pantai Timur Semenanjung terganggu. 7-Kemusnahan hidupan akuatik dan terumbu karang-Suhu air laut yang tinggi akan memusnahkan hidupan akuatik dan terumbu karang kerana makanan untuk hidupan akuatik ini seperti plankton tidak boleh hidup akibat dari suhu yang panas. ia akan menyilaukan mata. 6-Kerosakan DNA manusia. 2-Perikanan pinggir pantai-cuaca tenang lebih banyak tangkapan. DNA manusia. 62 . musim hujan-sukar untuk proses penebangan dan pengangkutan balak. c) Huraikan pengaruh angin monsun ke atas kegiatan ekonomi penduduk di kawasankawasan tropika. ini memberi kesan pada retina mata manusia. 3-Kecondongan paksi bumi-Berlaku musim yang berbeza antara Hemisfera Utara dan Hemisfera Selatan. CADANGAN JAWAPAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan sel tekanan udara.5-Penyakit katarak mata dan barah kulit-ekoran sinaran matahari yang tidak di tapis. haiwan dan tumbuhan-Kerana mengalami kekeringan air dalam badan dan jumlah air yang diterima tidak mencukupi. haiwan dan tumbuhan akan rosak. (5m) Kawasan di permukaan bumi yang mempunyai isobar atau garisan suhu yang seragam samada bersifat tekanan tinggi atau rendah b) Terangkan faktor-faktor yang menentukan pola edaran udara secara global (10m) 1-Perbazaan jangka panjang jumlah tenaga yang dipancarkan oleh matahari ke permukaan bumi. 4-Pembalakan-Musim panas lebih giat-balak mudah diangkut keluar dari hutan. selain penyakit barah kulit akibat pancaran uv yang tinggi. (10m) 1-Pertanian.

Lukis gambarajah hujan perolakan -Udara panas menjalankan proses di permukaan bumi. c) Huraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi hujan asid. Lukis gambarajah hujan bukit -Udara lembap naik ke atas di bawa angin dari arah laut kearah kawasan tanah tinggi. Co2 dll. -Udara dipaksa naik di kawasan terdapat halangan seperti banjaran dan gunung.5-IKS-Aktiviti menjemur batik. -Wap air di bawa ke atas lalu mengalami proses pengembangan dan penyejukkan. 63 . -Mencapai titik pemeluwapan dan di tukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai hujan bukit. jelaskan bagaimana kejadian ‘hujan perolakan’ dan ‘hujan bukit’ terbentuk (10) 1. ikan. udang dan lain-lain sangat giat di pantai timur semenanjung Malaysia pada musim monsoon barat daya. 2. Kegiatan pembakaran terbuka-pembakaran terbuka oleh orang ramai dan juga di tapak pembuangan sampah juga telah membebaskan asap yang mengandungi pelbagai gas seperti sulphur dioksida. (10) 1. -Mencapai titik pemeluwapan dan ditukar pada bentuk cecair dan turun sebagai kerpasan. Kegiatan perindustrian-Asap kilang yang tidak di tapis yang mengandungi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida terbebas ke udara. 2. seterusnya bercampur dengan wap air dan terjadilah hujan asid. pada monsun timur laut kegiatan menjemur kurang giat kerana ia membawa hujan yang lebat CADANGAN JAWAPAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? (5) Kerpasan adalah lembapan/titisan air yang terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair (hujan) dan pepejal (salji/hujan batu) dan intensiti b)Dengan bantuan gambarajah. Kegiatan pengangkutan-pembakaran bahan api fosil di bandar-bandar besar oleh kenderaan telah membebaskan gas yang mengandungi Co2 di udara dengan banyak. 3.

4-Hujan perolakan kerap berlaku. (5m) Penggunaan gas CFC yg berlebihan menyebabkan ia naik ke atmosfera dan bertindakbalas dengan sinar UV lalu terurai menjadi atom klorin. 3-Kelembapan bandingan rendah-kurang tumbuhan. Atom oksigen akan bertindakbalas dengan atom klorin menghasilkan klorin monoksida menyebabkan pengurangan molekul ozon berlaku. (10m) 1-Peningkatan suhu dunia. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatanelektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. Atom klorin akan bertindakbalas dengan molekul ozon menyebabkan ia terurai membentuk oksigen dan atom oksigen. 5-Mengubah ekologi pinggir pantai. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat. a) Apakah yang dimaksudkan dengan mikro iklim Bandar. 2-Pencairan salji di kutub.CADANGAN JAWAPAN 5 a) Bagaimanakah penipisan lapisan ozon berlaku di ruang stratosfera. (10m) 1-Pertanian-penggunaan semburan aerosol. 64 . (12m) 1-Sinaran matahari berkurangan-pencemaran udara / jerebu. 7-Perubahan angin dunia. 4-Penggunaan kapal terbang supersonic. 2-Suhu semakin tinggi kearah pusat Bandar. (5m) Iklim berskala kecil dengan keluasan yang terhad yang di sebabkan oleh aktiviti manusia dan semulajadi b) Jelaskan ciri-ciri mikro iklim bandar. 4-Pinggir pantai tenggelam. 6-Mengganggu kitar hidrologi. c) Jelaskan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. b) Huraikan punca-punca pembebasan gas kloroflorokarbon (CFC) ke atmosfera. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya. 3-Penggunaan baja kimia. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas CFC terbebas. 7-Pengangkutan-penggunaan kenderaan yang mengeluarkan gas karbon monoksida.

3-Alir lintang atmosfera. TEMA 4 SISTEM HIDROLOGI 1. 8-Kempen. Perindustrian-Industri minuman sangat memerlukan bekalan air mencukupi.5-Halaju angin berkurang/tiupan angin ke pusat Bandar. perumahan dll. 3. 5. 2-Mengurangkan pembakaran bahan api fosil/guna sumber tenaga mesra alam. Pelancongan-Tasik semulajadi dan tasik buatan. 7-Pendidikan. 5-Inflitrasi. Proses Menegak 1-Sejatan. Domestik-Kegunaan harian seperti untuk membasuh.Tasik buatan. minum. terutama semasa proses pembesaran. Selain itu untuk kegunaan menyejukkan mesin sewaktu proses pengeluaran. 4. (9) 1. mandi dll. (10) CADANGAN JAWAPAN a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. (8m) 1-Perhutanan Bandar. (6) b) Huraikan kepentingan air kepada alam sekitar. 2-Sejatpeluhan 3-Kerpasan 4-Aliran batang. (9) c) Jelaskan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. 6-Peraturan dan garis panduan untuk bangunan. 5-Kuatkuasa undang-undang. b) Jelaskan kepentingan air kepada alam sekitar manusia. a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. 9. Pertanian-Tanaman seperti padi/sayuran sangat memerlukan air. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan pencemaran udara Bandar. 2-Aliran air bawah tanah. 4-Kawalan teknikal/mekanikal. 65 . Perlombongan-Bijih timah. (6) Proses Mendatar 1-Larian air permukaan. kilang. 2. 3-Mencegah pembakaran terbuka sisa Bandar.

c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. (10) 1. 2. Hujan tiruan-membenihkan awan bagi mejadikan hujan. Bina empangan-Air ditakung dan disimpan, digunakan sewaktu diperlukan. 3. Guna sumber air tanah-Air bawah tanah sangat berpotensi untuk di bangunkan. Antara kaedah yg boleh digunakan ialah telaga tiub untuk menyedut air bawah tanah, menggali telaga. 4. Sistem pengairan-Memodenkan sistem pengairan supaya lebih efektif dan dapat mengelakkan dari pembaziran air berlaku, disamping membaik pulih saluran paip yang rosak dan tersumbat. 5. Bina terowong air-Terowong di bina untuk pelbagai kegunaan terutama untuk penyaluran air terus kepada pengguna tanpa sebarang kebocoran, dapat mengelakkan pembaziran, Di samping dapat menyalur air keluar sekiranya berlaku lebihan air. 6. Catuan air-Penggunaan air yang berjadual mengikut lokasi. Biasanya hadkan penggunaan pada waktu puncak (siang) dan di buka pada waktu malam.

2. a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) b) Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) CADANGAN JAWAPAN a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) 1. Aliran air permukaan- Aliran permukaan adalah lebihan air hujan yang mengalir menuruni cerun setelah semua liang pore tanah tepu dengan air hujan yang disusupkan. 2. Aliran air bawah tanah-Ia bergerak di atas lapisan tidak telap air di dalam tanah. Sistem akuifer khususnya dari jenis akuilud bertindak membenarkan air mengalir secara mendatar di dalam system menuju ke system sungai, tasik, kolam dll. 3. Airan antara- juga dikenali sebagai aliran intra. Ia berlaku secara mendatar hampir dengan permukaan/sub permukaan. Ia juga berpunca drp liang-liang pore yang sudah tepu dengan air dan secara perlahan-lahan menuruni cerun. b) Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) 1. Kerpasan-Input utama dalam menentukan imbangan air. Ia bertindak membekalkan air ke dalam sis. Hidrologi 2. Perpeluhan-Iaitu jumlah lembapan yang tersejat daripada unsur biological seperti tumbuhan,haiwan dan manusia. Perpeluhan adalah proses output dalam imbangan air. Ia berlaku menerusi liang roma akibat proses metabolisme.

66

3. Sejatan-Iaitu air yang tersejat daripada permukaan air dan lembapan tanih. Ia amat dipengaruhi oleh bekalan tenaga matahari. Sejatan merupakan output dalam imbangan hidrologi. 4. Larian air permukaan-Ia adalah proses perantaraan antara input dan output. Semua air larian akan berakhir di kawasan takungan seperti tasik, sungai dll yang akan mempengaruhi pula proses sejatan. 5. Simpanan air bawah tanah-Air hujan yang turun akan disusupkan ke dalam tanah menerusi liang-liang pore dan bertakung di atas lapisan yang tidak telap air di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam lapisan ini dipanggil akuifer. c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) Kenalpasti ketidakseimbangan air positif iaitu lebihan air (banjir). 1. Fenomena banjir-Akibat curahan air hujan yang berlebihan menyebabkan limpahan air keluar melalui tebing-tebing sungai dan tasik. Lebihan air akan mengalir dan melimpahi kawasan-kawasan tanag rendah. 2. Menjejaskan aktiviti manusia-Aktiviti seperti pertanian, pelancongan dan lain-lain akan terjejas akibat lebihan air seperti banjir, ia akan memusnahkan tanaman, ternakan dan sebagainya. 3. Kelembapan bandingan sentiasa tinggi- Udara akan sentiasa lembap apabila kerpasan melebihi sejatan. Udara yang sentiasa lembap menyebabkan udara sentiasa sejuk.

Tema 5 Sistem Ekologi

1. a) Beri maksud rantaian makanan.(5m)
Rantaian makanan bermaksud hubungan pemakanan antara pengeluar,pengguna primer,pengguna sekunder dan pengguna tertier yang melibatkan pemindahan tenaga untuk menjalankan aktiviti tumbesaran dan kelangsungan hidup dalam satu ekosistem. b) Bagaimanakah aliran tenaga berlaku dalam sebuah ekosistem pertanian. (8m)

67

Contoh : Ekosistem kebun sayur cahaya matahari pokok sawi ulat beluncas burung ular sawa pengurai

1. Cahaya matahari adalah asas kepada hidupan. Ia penting untuk proses fotosintesis. 2. Pokok sawi adalah pengeluar yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis tumbuhan menggunakan cahaya matahari dan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat dan glukos. 3. Pokok sawi akan dimakan oleh ulat beluncas yang merupakan pengguna primer. Ulat beluncas adalah haiwan herbivor iaitu haiwan pemakan tumbuhan. Berlaku pemindahan tenaga dari pokok sawi kepada ulat beluncas. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 4. Ulat beluncas akan dimakan oleh burung yang merupakan pengguna sekunder. Berlaku pemindahan tenaga dari ulat beluncas kepada ulat burung. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 5. Burung akan dimakan oleh ular sawa yang merupakan pengguna tertier. Ular sawa adalah haiwan karnivor iaitu haiwan pemakan daging. Berlaku pemindahan tenaga dari burung kepada ular sawa. Tenaga itu digunakan untuk membesar, bergerak dan bernafas. 6. Apabila tumbuhan dan haiwan mati ia akan diuraikan oleh bakteria pengurai seperti protozoa dan menukarkannya menjadi nutrien. c) Jelaskan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pertanian tersebut.(6m) Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem pertanian i. Pengunaan racun serangga dan baja kimia oleh petani telah menyebabkan tanah berasid dan tidak sesuai untuk pertanian. Keadaan ini menyebabkan kegiatan pertanian tidak dapat dijalankan semula di kawasan tersebut. ii. Pengambilan kawasan pertanian untuk tujuan lain contohnya petempatan, industri, lebuhraya dan kawasan pelancongan. Ini menyebabkan persaingan guna tanah kawasan penanaman padi ditambak untuk dijadikan kawasan perumahan. iii. Penggunaan racun serangga menyebabkanpengguna primer mati lalu pengguna sekunder kurang sumber makanan. Bila ulat beluncas mati burung akan kurang makanan. iv. Pembajakan semasa proses penanaman menyebabkan tanih jadi gondol dan tandus. Pengeluar musnah @ proses hakisan membawa bersama mineral dalam tanih. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pemiskinan tanih. v. Menanam ikut cerun menyebabkan berlakunya kejadian hakisan yang meluas lantas nutrien hilang bersama air larian permukaan . Tanih akan menjadi tidak subur.

68

d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. (6m) Langkah mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. i. Penggunaan baja organik / kompos harus diperluaskan dalam sektor pertanian. Ini akan menjamin tanih terus subur dan tidak berasid. Contohnya penggunaan najis ternakan. ii. Kaedah Biologi iaitu menggunakan burung hantu untuk membunuh tikus. Kaedah ini dapat mengurangakan pencemaran alam sekitar yang disebabkan penggunaan racun serangga. iii. Penanaman secara berteres mengurangkan aliran air dan hakisan. Ini akan mengekalkan kesuburan tanih. iv. Undang-undang dan garis panduan mesti dilaksanakan untuk menghadkan kawasan petempatan ke kawasan pertanian. Contohnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974,EIA (Pindaan 2005). v. Kempen seperti Cintai Alam Sekitar / Selamatkan Bumi dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar dan badan bukan kerajaan . vi. Pendidikan - formal & tidak formal. - dalam subjek sains dan geografi. - ceramah alam sekitar. 2. a) Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof? (3m) Tumbuhan yang berupaya memproses makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis .

b) Terangkan bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem sawah padi. (10m) i- Tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari matahari kepada tumbuhan (padi dan rumput) untuk proses fotosintesis. ii- Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna primer (tikus, belalang dan lain-lain) digunakan untuk bergerak, membesar dan bernafas.

69

iv.sawah padi jadi kawasan tidak telap air. -menyebabkan sawah padi ditebus guna -contoh: Bukit Merah Wetland ii. hotel dan kolam renang. ii. d) Huraikan kesan penerokaan kawasan sawah padi kepada alam sekitar. -kawasan sawah padi ditimbun/ditambak untuk dijadikan taman perumahan.Organisma pengurai seperti bakteria dan kulat memperolehi tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati untuk diguna balik oleh pengeluar.Pembinaan jalan raya / Lebuhraya -penambakan sawah padi dengan meninggikan kawasan yang akan dibina lebuhraya / jalanraya agar selamat dari bencana banjir. iii.tiada kawasan saliran air resapan air bawah tanah.krisis makanan . .menyebabkan kerosakan harta benda (rumah. . perabot.hujan lebat menyebabkan banjir. restoran.Akuakultur -pembinaan kolam ikan/udang di kawasan sawah padi.banjir . iv. biawak dan lain-lain) digunakan untuk bergerak. c i) Bagaimanakah aktiviti penerokaan di kawasan sawah padi mengganggu keseimbangan ekosistem. 70 . membesar dan bernafas. (4m) i. (8m) i. .Aktiviti perlancongan -pembinaan chalet. -disebabkan peningkatan pemintaan sumber protein.iii. kenderaan tenggelam) dan kehilangan nyawa.Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder (ular.Pembinaan petempatan -petambahah penduduk menyebabkan permintaan terhadap tempat tinggal meningkat.kurang bekalan padi sebagai tanaman ruji.

c) Huraikan kesan pemusnahan ekologi hutan terhadap alam sekitar fizikal.(5m) Gambaran tentang aliran tenaga dalam satu ekosistem mengikut aras trofik Iaitu kelompok organisme yang terlibat dalam rantaian makanan. hakisan permukaan serta kesotan cerun.melalui proses fotosintesis ia menukarkan tenaga suria kepada tenaga kimia yang akan digunakan oleh haiwan dan tumbuhan parasit.susup air bawah tanah tidak berlaku. ii.oksigen pula kelansungan hidup manusia dan haiwan. 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan piramid tenaga. . jalanraya. biasanya semakin tinggi peringkat rantaian makanan semakin kurang tenaga.kurang bekalan air .tumbuhan bekal oksigen kepada hidupan. (6m) i. medan letak kereta. . .Hakisan tanah . Ini kerana tanah terdedah itu mengalami hakisan percikan.sawah padi jadi kawasan tidak telap air apabila dijadikan kawasan perumahan. (8m) i.iii.tumbuhan hijau memainkan peranan dalam mengawal keseimbangan ekosistem sebagai pengeluar utama kepada komponen-komponen hidupan lain. b) Terangkan peranan tumbuh-tumbuhan dalam sebuah ekosistem. .melalui proses fotosintesis oksigen dibebaskan. .kegiatan pertanian pindah menyebabkan berlakunya hakisan cerun yang pesat akibat daripada aktiviti meneres bukit-bukit dan teknik tradisional iaitu pembajakan dan penanaman yang tidak mengikut teknik agronomi. saprofit sebagai makanan. . iv. 71 . iii.kurang air bawah tanah.tumbuhan merendahkan suhu -sejatpeluhan bebaskan wap air yang merendahkan suhu persekitaran.pembersihan kawasan hutan untuk projek perumahan telah menyebabkan berlakunya pertambahan kadar hakisan tanah sebanyak lima kali ganda. lebuhraya.

vi. ..akibat daripada teknik lombong pam yang digunakan yang memancutkan air telah menyebabkan hakisan yang amat ketara sekali terhadap kawasan bukit tersebut. iv. perumahan. habuk dan lain-lain. suhu dan hujan berubah setelah hutan dibersihkan. Hujan berterusan menyebabkan air melimpah keluar dari tebing menjadi banjir.pencemaran air . . .penerangan kawasan hutan menyebabkan berlakunya perubahan musim hujan.pembinaan Empangan Kenyir di Terengganu menyebabkan haiwan berpindah ke kawasan lain dan banyak spesies tumbuhan tenggelam dan musnah.pemusnahan terhadap spesies tumbuhan dan haiwan (biodiversiti) . .perubahan iklim mikro . pembalakan dan perlombongan secara besar-besaran menyebabkan berlakunya hakisan dan bahan-bahah hakisan ini dimendapkan di sungai. v. Pencemaran udara kesan daripada penerokaan hutan untuk pembinaan jalanraya. perumahan. pertanian. Ketiadaan kawasan tumbuhan yang dapat mengawal pengaliran air larian menyebabkan hujan turun terus mengalir ke lembangan.hutan hujan tropika Malaysia kaya dengan berbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Ini menyebabkan pembebasan bahan pencemar ke udara meningkat yang berupa kumpulan asap hitam. bilangan kenderaan bertambah..dimaksudkan dengan unsur cuaca iaitu suhu dan hujan.kesan dari penerokaan hutan untuk pembangunan. pemusnahan hutan untuk tujuan pembangunan. Akibatnya. Bahan-bahan hakisan yang dibawa mendap di dasar dan mencetekkan sungai. pembalakan.banjir . ii. kelodak serta pasir ke sungai-sungai menyebabkan pencemaran. pertanian. pembalakan dan lain-lain membawa kepada kemusnahan spesies tumbuhan dan kepupusan haiwan dalam jangka masa panjang. kekerapan musim kemarau dan kejadian banjir kilat. gas. pertanian. yang melibatkan kawasan tadahan hujan. Air larian membawa bahan-bahan hakisan seperti lanar selut. iv.hakisan tanah yang pesat di kawasan penerokaan hutan ini adalah kerana tumbuhan tidak dapat memainkan peranan menghalang hakisan seperti peranan silara tumbuhan. iii. tindakan air itu berupaya melonggarkan ikatan butiran dan hakisan lurah berlaku.peranan hutan hujan tropika terganggu apabila kawasan tersebut diterokai untuk pembangunan.kering kerana air bawah tanah turut tersejat melalui proses sejatan dan memberi kesan pada kandungan tanah seperti humus akan musnah 72 . sungai akan tercemar.gangguan edaran hidrologi semulajadi dan kawasan tadahan. perumahan dan sebagainya membawa kepada kekerapan banjir.

ii. (6m) i .dijalankan untuk meningkatkan pengurusan sumber hutan dan menjamin pengekalan sumber semulajadi dan balak yang berterusan.pengeluaran lesen untuk mengawal pemburuan binatang. vi.penubuhan ladang hutan . Saling bergantungan antara sistem 1 a) Beri maksud konsep pemeliharaan alam sekitar. . vii. .Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) -bertanggungjawab untuk melindungi hidupan liar dan taman negara. viii.d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi kepupusan flora dan fauna di Malaysia .mewartakan hutan simpan dan taman negara .menimbulkan kesedaran masyarakat berkenaan cara memelihara alam sekitar secara formal dan tidak formal.mengehadkan pengeluaran lesen memburu dan membalak .menjalankan penyelidikan .beberapa akta digubal untuk melindungi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar contohnya Akta Perhutanan Negara 1984.PERHILITAN bertanggungjawab dalam pengeluaran lesen pembalakan. iii. (5m) Pemeliharaan – usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan pertubuhan tertentu bagi melindungi alam sekitar yang sedia ada dari musnah demi 73 . v.penghutanan semula (penanaman semula) .dianjurkan kerajaan dan NGO misalnya Tabung Alam Malaysia (WWF Malaysia).Kempen .ditubuhkan bagi membekalkan bahan kayu yang berterusan.Pendidikan alam sekitar . Perlis Perak dan Selangor. .menguatkuasakan undang-undang .contoh projek ladang hutan kayu jati di Kedah. iv.penerokaan hutan tidak dibenarkan di hutan simpan contoh Taman Negara Endau Rompin.menanam semula pokok yang ditebang dan pokok yang ditanam matang dalam jangka masa 15 tahun. xi.contoh: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM).

iii. ii. Kemusnahan ekosistem hutan Kandungan hujan asid dengan pH kurang dari 5 menyebabkan kemusnahan hutan. Taman Negara Taman Negara telah diwartakan oleh kerajaan sebagai rizab di mana aktiviti penebangan pokok dan perburuan diharamkan sama sekali di kawasan tersebut. c) Hujan asid adalah salah satu fenomena yang wujud akibat kegagalan manusia memelihara sistem atmosfera. Langkah ini diambil bertujuan melindungi flora dan fauna di kawasan tersebut. (6m) Tiga kesan hujan asid i. Jelaskan tiga kesan fenomena hujan asid terhadap alam sekitar. (4m) i. Di India ladang gandum yang berhampiran kawasan industri mengalami penurunan pengeluaran. ii.kepentingan generasi akan datang b) Huraikan dua contoh kaedah pemeliharaan alam sekitar. Penebangan hutan secara terpilih Untuk memastikan khazanah hutan kekal terpelihara proses penebangan secara terpilih hendaklah dilaksanakan. Hujan asid menyebabkan pokok menjadi lemah kerana akar pokok menjadi lemah dan tidak dapat meresap nutrien. iii. Ia pernah terjadi di Sweden dan Finland. Dengan cara ini pokok yang belum matang berpeluang membesar menggantikan pokok yang telah ditebang. Kemusnahan hidupan akuatik Hujan asid yang masuk ke dalam sungai akan membunuh hidupan akuatik seperti udang dan ikan. d) Jelaskan langkah kaedah bukan perundangan mendapat membendung masalah hujan asid? (8m) 74 . Hutan Simpan Selain taman negara kerajaan juga mewujudkan hutan simpan yang berfungsi mengekalkan flora dan fauna di kawasan tersebut Contoh hutan simpan ialah Hutan Simpan Endau-Rompin di Sempadan Pahang-Johor. Aktiviti pertanian terganggu Hujan asid menyebabkan tanih berasid dan menjejaskan kesuburan tanih. Melalui kaedah ini hanya pokok yang matang sahaja ditebang. Contoh taman negara yang terdapat di Malaysia ialah Taman Negara Kinabalu.

Penapis asap di cerobong asap kilang -mengurangkan masalah pencemaran. Ia boleh mengubah dan mengganggu alam sekitar fizikal dan lam sekitar manusia . kelapa sawit. Bina kawasan industri di kawasan luar bandar.faktor manusia a.pembuangan puntung rokok atau bahan mudah terbakar semasa musim kering. 75 . (6m) Faktor menyebabkan kebakaran hutan. Fenomena El-Nino menyebabkan cuaca panas berpanjangan lantas mewujudkan masalah kemarau.Kaedah Bukan Perundangan i. bas.tanaman berskala besar. monorail. . Definisi ‘saling kebergantungan antara sistem’ ialah interaksi antara satu sistem dengan sistem yang lain.contoh di Indonesia. Penggunaan kenderaan awam -LRT.proses tebang bakar oleh kaum asli. pertanian pindah .dijalankan di kawasan pendalaman. i. b. . c.merendahkan kepekatan bahan pencemar diruang atmosfera iii. b. -asap yang terbebas tidak engandungi bahan pencemar ii. . Kempen Kongsi Kereta -mengurangkan kenderaan di jalanraya.Faktor semulajadi a. -megurangkan bahan pencemar iv. sektor perladangan .Indonesia. Kebakaran hutan secara meluas pernah terjadi Kalimantan. Cuaca yang panas ini menyebabkan daun kering di kawasan hutan mudah terbakar. b) Jelaskan faktor yang memnyebabkan kebakaran hutan. Letusan gunung berapi mengeluarkan lava panas yang menyebabkan hutan mudah terbakar.untuk tanaman getah. . ii. kecuaian manusia . .kilang Proton dipindahkan dari Shah Alam ke Tanjung Malim 2 a) Beri maksud ‘saling kebergantungan antara sistem.

ii.hujan tiruan .awan tidak terbentuk dan sekaligus mengurangkan hujan. Singapura dan Indonesia. ii.tiada akar pokok untuk meresap air ke bawah tanah.jumlah wap air di atmosfera berkurangan. b) mengurangkan kerpasan .Sistem hidrologi a) mengurangkan sumber air bawah tanah .Malaysia dan Singapura memberi bantuan teknikal masa memadamka kebakaran di Indonesia. terjadilah hujan.memadamkan api dari udara menggunakan helikopter.api mudah merebak c) Bagaimanakah kebakaran hutan mempengaruhi sistem atmosfera dan sistem hidrologi? (8m) Kebakaran hutan mempengaruhi sistem: i..Atmosfera a) jerebu .kerjasama teknikal antara Malaysia. i. . . 76 . .wap air mengalami pengeluwapan dan membentuk hujan asid. . .air bawah tanah berkurangan.gas rumah hijau penyumbang kepada pemanasan global.mengurangkan proses susupan air bawah tanah. c) peningkatan suhu global . . d) Huraikan langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan? (6m) Langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan.tiada daun untuk proses sejatpeluhan.hutan terbakar mengeluarkan asap dan partikulat terampai di atmosfera.kerjasama antara negara .garam akan menarik wap air membentuk awan dan bila awan berat. . . . . b) hujan asid .pembebasan karbon dioksida meningkatkan kepekatan gas rumah hijau.udara kering dan angin tenang membantu mengapungkan partikulat di ruang atmosfera.membuat hujan tiruan dengan menyemburkan garam kepada awan komulonimbus.komponen hasil pembakaran hutan seperti karbon dioksida dan karbon monoksida menyerap dalam wap air.

sistem ekologi ii) Perubahan yang berlaku terhadap sistem tersebut a.contoh : Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iv. . .kempen . (8m) kesan-kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia.sistem geomorfologi . Sains. v.perundangan . b. sistem geomorfologi – gelinciran/sesar . 3. a) Beri maksud gempa bumi.tujuan supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. . majalah.tujuan: mendidik pelajar tentang pentingnya hutan dalam kehidupan manusia.pendidikan tidak formal: ceramah Alam Sekitar. sistem ekologi – habitat tumbuhan musnah c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia.kehilangan nyawa 77 . (4m) Gempa bumi didefinisikan sebagai satu gegaran kerak bumi akibat pelepasan tenaga dari dalam bumi secara tiba-tiba . . . (3m) i) sistem yang berubah akibat gempa bumi .iii. .antara kempen adalah ‘Hijaukan Bumi’.tindakan perundangan kepada pertani yang menjalankan pembakaran hutan secara terbuka. NGO. (2m) ii) perubahan yang berlaku terhadap sistem-sistem tersebut. b) Nyatakan : i) sistem-sistem yang berubah akibat gempa bumi. i.pendidikan formal: Geografi.media: tv. akhbar.pendidikan .kempen untuk menyedarkan masyarakat pentingnya hutan kepada manusia.pendidikan formal dan tidak formal. NGO. .tanah runtuh. anjuran: JAS.

bangunan runtuh menyebabkan banyak kematian. . iii. v.Wabak penyakit . ii.Kemusnahan infrastruktur . Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di lembangan saliran.Kemusnahan harta benda . d) Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kesan gempa bumi. iv. .jalanraya retak.membina bangunan yang kukuh dan tahan gempa iaitu mempunyai ciri-ciri keselamatan . iv.sumbangan dari negara-negara lain.. pejabat runtuh. terputus. ( 7 markah ) Cadangan Jawapan: 78 .kerjasama antarabangsa . vi.kurangkan pembinaan di kawasan lereng bukit . industri dan kawasan perlancongan musnah.taun kerana kurang bekalan air bersih.mengurangkan risiko runtuhan bangunan.rumah.Trauma .kejuruteraan bangunan yang tinggi .bantuan dari PBB.petempatan dibina di kawasan rata. . iii.alat pengesan gempa bumi (siesmograf) . bapa. .bakteria dan virus dari bangkai haiwan dan mayat manusia.kemajuan teknologi dapat mengesan kejadian gempa yang akan berlaku. ii.gangguan emosi akibat kehilangan orang tersayang seperti ibu. . a) Senaraikan jenis dan cara hakisan sungai di kawasan tersebut. Kajian Luar Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan 1.premis perniagaan. .contoh di Jepun dan Taiwan. pasangan dan anak.sistem cerucuk yang kuat dan tahan gegaran.jambatan runtuh. bangunan perniagaan.diterokai oleh pengkaji dari Amerika Syarikat dan Rusia. (6m) i.contoh: di China. .tiang elektrik dan telefon tumbang. .Kehilangan sumber rezeki .

batuan keras akan mengalami rekahan. 6.delta dan dataran banjir untuk penanaman padi sawah.bahagian hulu air deras dan batuan jenis batuan keras. Menjana kuasa hidro elektrik – di kawasan air terjun dan jeram.kawasan sekitar air terjun.likuan sungai dan delta – mudah dibina kemudahan asas untuk kelansungan hidup manusia Soalan 2 Berdasarkan kajian luar yang anda jalankan di sebuah kawasan tanah tinggi.lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi 4. b) Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi hasil tindakan sungai terhadap kegiatan manusia. 4. ( 10 markah ) Cadangan Jawapan : 1.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. Pertanian . 79 . Jenis hakisan yang terdapat di kawasan kajian ialah hakisan mendalam. hakisan menegak dan hakisan mengundur. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. a. Pelancongan. 5. Lubuk junam. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras. ( i ) Nyatakan dua proses geomorfologi yang berlaku di kawasan tersebut. lelasan.hakisan menegak bertindak dengan berkesan di dasar alur dan mendalamkan dasar sungai sehingga membentuk gaung. Petempatan .lekukan yang dalam terbentuk di kaki air terjun – tindakan air sungai melalui hakisan mendalam dan tidankan pusaran air membentuk lubuk tersebut.Kajian luar dijalankan di Sungai Pahang.aliran air tersekat dan melompat menuruni bonjolan yang keras. 3.batuan keras akan tertonjol ke atas. Ternakan ikan air tawar – di kawasan tasik ladam dan muara sungai – habitat ikan yang susuai dan baik.tambah pendapatan nelayan. 5. b) Huraikan bentuk muka bumi akibat proses hakisan di kawasan tersebut. jeram dan tasik ladam untuk berkelah. mandi. 2. Cara berlakunya hakisan ialah lagaan. Gaung .batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. tindakan hidrual dan larutan. Pahang.manda dan memancing serta berkayak.lurah yang dalam terbentuk hasil dari hakisan menegak. Air terjun. ( 8 markah ) Cadangan Jawapan : 3.

Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir. ( ii ) Jelaskan maksud salah satu daripada proses tersebut. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah.air meresap dan basah .penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan .dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim. Pahang.. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi hakisan dan tanah runtuh. ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 7. 10.struktur tanih tidak stabil. angin dan ombak.tanih akan tepu dengan air. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian.air bertindak sebagai pelicin membantu pergerakan dan hakisan tanih ke cerun bukit. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun. Terangkan tiga kepentingan kawasan tanah tinggi kepada manusia. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan : 80 . ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: 1. b. 8. Dua proses geomorfologi ialah tanah runtuh dan hakisan.hakisan juga meningkat dikawasan yang bercerun curam. Jelaskan tiga faktor yang menpengaruhi proses geomorfologi tersebut. Kecerunan – kawasan antara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat menyebab terjadinya tanah runtuh. 9. 2.( 2 markah) Cadangan Jawapan : Kawasan Kajian luar ialah Tanah Tinggi Camaron. c.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah.

( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. 2. Huraikan tiga kesan penerokaan tanah tinggi terhadap alam sekitar. Tanah runtuh.tanah tinggi semula jadi. d.tanah kehilangan ikatan dan cengkaman. 3. Alat : Tolok hujan 2. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hujan penerimaan di kawasan tersebut (10) 81 . Banjir – alur sungai cetek-penuh dengan beban yang dibawa air hujan. Ekopelancongan.punca sungai dan membekal air untuk kawasan sekitarnya. 2.hujan berjumlah melebihi 2000mm.tumbuhan tiada sebagai penghalang matahari dan penyerap karbon dioksida di udara semasa proses fotosentisis. Soalan 3 a) Terangkan satu kaedah untuk menyukat hujan. Jumlah hujan dinyatakan dalam mm. Cara menyukat: Satu silinder logam dengan satu corong bergaris pusat 20cm atau 13cm diletakkan di kawasan lapang dengan ketinggian rim corong 0. Ukuran dibuat pada masa yang tetap di waktu pagi dengan menuangkan air hujan yang bertakung ke dalam satu silinder bersenggat dan diambil bacaannya.empangan mudah dibina contoh Empangan Sultan Abu Bakar Tanah Tinggi Cameron.udara nyaman. Pertanian – tanaman teh tanah tinggi dan tanaman udara sederhana seperti buahbuahan dan bunga-bungaan-suhu sekitar 25°C.tumbuhan semula jadi yang menarik dan unik. Kawasan tadahan hujan – tanah tinggi berhutan tebal.1. Peningkatan suhu.3 meter di atas tanah.tepu dengan air hujan. 3. (5) Cadangan Jawapan 1.

3. Perubahan negative-tanaman musnah akibat tidak cukup air. 3. Pertanian-Perubahan positif-tanaman tenggelam. rosak. pedalaman atau kaki bukit 4.. 2. sangat mempengaruhi jumlah hujan di kawasan ini. Akuakultur-Banjir memusnahkan sangkar dan menenggelamkan kolam. tempoh basah hujan sangat tinggi. 2. Musim kemarausungai cetek-bot-bot dan perahu tidak boleh bergerak. sotong dll. lebat atau hujan batu. (5 markah) 1. 4. Pengangkutan-Musim banjir-jalan raya tenggelam. c) Terangkan bagaimana perubahan sumber air mengganggu aktiviti manusia(10 markah) 1. Perniagaan-Musim hujan atau banjir membantutkan aktiviti perniagaan. Mengganggu aktiviti manusia. Tiupan angin. Ciri hujan yang turun-Hujan renyai-renyai. Lokasi kajian/nama sekolah 2. proses jual beli 6. Musim basah atau kering-sangat mempengaruhi jumlah hujan. Soalan 4 a) Jelaskan bagaimana anda mengukur min suhu maksimum dan minimum. Tempoh masa hujan-samada hujan turun secara berterusan atau sekejap-kejap tapi dalam tempoh yang kerap. Perindustrian-Musim hujan-banjir akan menjejas aktiviti perkilanganmesin rosak. Dapatkan bacaan suhu maksimum dan suhu minimum suhu Kaedah mengukur suhu maksimum dan suhu minim umm di stesen kaji cuaca SMK Jerantut dalam tempoh 24 jam 82 .Nyatakan kawasan/lokasi kajian: 1. ikan terlepas. tempoh kering sebaliknya. 5. ikan. Mengganggu aktiviti manusia.Alat Termometer Sixes 3. Kedudukan tempat-Lokasi kajian berada samada berhampiran dengan lautan.Samada di pengaruhi oleh angin monsoon timur laut atau tidak. IKS-Musim hujan menjejaskan aktiviti perjemuran seperti batik. 5.

Mencatat nilai suhu maksimum dan minimum dalam Termometer Sixes. tekanan udara dan angin.13 Jun 2008). Angin bertiup dari kawasan udara lembap/tekanan tinggi ke kawasan udara kering/tekanan rendah-udara kering memudahkan wap-wap air yang dibawa oleh angin naik ke atasmengalami penyejukan adiabatik sehingga tepu-hujan turun. b)Jelaskan kaedah pengiraan min suhu dan julat suhu dalam tempoh 24 jam (suhu harian) (10 markah) Cadangan Jawapan Suhu maksimum pada 13 Jun 2008 = 32˚C Suhu minimum pada 13 Jun 2008 = 22˚C Min suhu harian = 32 + 22 2 = 27˚C Julat suhu harian =Suhu maksimum – suhu minimum = 32 – 22 = 10˚C c)Huraikan perkaitan antara unsur-unsur cuaca 1. tekanan rendah-anngin bertiup dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah-boleh dibuat antara kawasan yang mengalami pulau haba/kawasan bandar dengan kawasan pinggir Bandar/luar Bandar yang suhunya lebih rendah. sinaran matahari/sejatan. angina dan hujan. Langkah 3 – Bacaan diambil selepas tempoh 24 jam (pada jam 7. 3. Soalan 5 83 . Perkaitan antara suhu.30 pagi. Perkaitan antara kelembapan udara dengan suhu sekitar-% kelembapan udara tinggi/udara lembap akan menyebabkan suhu sekitar rendah/lebih sejuk berbanding % kelembapan udara rendah/udara kering. suhu sekitarnya adalah lebih tinggi.Langkah 1 – Pengukuran suhu dibuat-alat Termometer Sixes-diselaraskan pada suhu semasa pada waktu pagi (pada jam 7. hujan.30 pagi bertarikh 12 Jun 2008) Langkah 2 – Termometer Sixes diletakkan dalam rumah pelindung Stevenson yang ditempatkan di kawasan lapang di stesen mini kaji cuaca sekolah. Hukum Boyle-suhu tinggi.kelembapan bandingan. Unsur-unsur cuaca di kawasan tersebut sememangnya saling berkaitsuhu. 4. Udara lembap lazimnya-banyak wap air. bahangan solar dan angin 2. Perkaitan antara kelembapan udara.

Apabila buah bakau jatuh anak benih yang berbentuk tajam dan tercacak ke dalam lumpur. Pokok bakau mempunyai silara yang seragam (tidak berlapis). 5. a) . Akar jangkang yang berselirat mengukuhkan struktur pokok bakau apabila dilanda ombak kuat atau proses pasang surut yang berulang. Ia juga tahan kepada perubahan pasang surut. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1.parapet dan nipah. Pokok bakau mempunyai mempunyai akar ceracak dan akar jangkang.tanih lumpur.air laut dan karbon dioksida b) Huraikan ciri-ciri tumbuhan di kawasan tersebut. Haiwan seperti ikan belacak. Kajian luar ini dijalankan di Kg. 2.Nyatakan komponen biotik dan abiotik di kawasan tersebut. Terdiri dari pokok berkayu keras yang hidup subur di kawasan berlumpur. Ia merupakan sebuah kawasan hutan paya bakau . Apabila matang anak benih akin keluar dari bahagian bawah bawah buah bakau. 3. Komponen abiotik seperti udara.Berdasarkan satu kajian luar terhadap ekosistem hutan semulajadi pinggir pantai. 4. Daunnya kecil dan masin yang menjadi kegemaran haiwan ternakan seperti kambing. (8markah) 84 . terletak di kawasan.Banting. (5markah) Cadangan jawapan. c) Jelaskan kepentingan ekosistem tersebut kepada alam sekitar kawasan kajian. Pokok bakau mengeluarkan buah.cahaya matahari.Selangor. Endah. Akar ceracak digunakan untuk tujuan pernafasan. Ini adlah salah satu cara regenerasi pokok bakau. Komponen biotik ialah tumbuhan seperti pokok bakau. kerang dan biawak. udang. Pokok ini hidup di kawasan bersaliran buruk iaitu tanihnya sentiasa menakung air. Contoh pokok bakau ialah pokok bakau minyak.

Cadangan Isi Jawapan: 1. Hutan paya bakau menjadi pusat rekreasi yang menarik untuk kunjungan pelancong asing dan tempatan.kerang dan ikan yang membekalkan sumber protin kepada manusia. Paya bakau menjadi sumber makanan kepada manusia. Pokok damar menghasilkan bahan untuk dijadikan pencelup. Pengkaji datang ke kawasan ini untuk mengkaji biodiversiti flora dan fauna di kawasan ini. Hutan paya bakau berfungsi mengekalkan keseimbangan ekosistem. Hutan paya bakau menjadi pusat persinggahan beberapa jenis burung migratori. Hutan paya bakau menjadi pusat penyedikan saintifik. 6. 5. 4. Kepelbagaian spisies tumbuhan dan haiwan menarik minat para pengkaji dari luar dan dalam negara. Proses fotosintesis mengawal pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. d) Bagaimanakah rantaian makanan di kawasan tersebut terjejas. Kawasan paya bakau adalah sumber ekonomi iaitu pokok bakau merupakan sumber bahan mentah untuk industri arang kayu. 2. kelip-kelip di Kuala Selangor atau burung migaratori di Kuala Gula dan Tanjung Tuan. Proses sejatpeluhan yang tinggi menyebabkan wujudnya kerpasan dan kelembapan yang tinggi. (6markah) 85 . Ia terdiri dari udang sotong. Ia juga adalah bahan utama untuk dijadikan cerucuk untuk pembinaan rumah. 3. Kejadian musim sejuk di kawasan hawa sederhana di hemisfera utara memaksa hidupan jenis ini berhijrah di hemisfera selatan yang mengalami musim panas. Pelancong boleh melihat monyet belanda.

Aktiviti melombong pasir mendalamkan dasar pinggir laut dan sekaligus menggalakkan proses hakisan ombak. Kegiatan manusia menangkap ikan. Huraikan salah satu dari kitar nutrien tersebut. Ini kerana proses fotosintesis terjejas kerana pokok tersebut membekalkan oksigen kepada manusia. Bangau Tanjung. Dua kitar nutrien tersebut ialah kitar oksigen dan kitar karbon ii.kerang dan tiram akan terjejas kerana habitat mereka telah musnah. Kajian luar ini dijalankan di sebuah kolam ikan di Kg. Keadaan ini secara tidak langsung men jejaskan rantaian makanan di kawasan terebut. (2markah) Cadangan jawapan. Kawasan paya bakau ditambak dengan pasir dan tanah untuk dijadikan kawasan perumahan. Tebusguna tanah untuk tujuan pertanian dan petempatan telah memusnahkan kawasan paya bakau.1. 4. SOALAN 6 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di sebuah kolam : a) i.ketam dan udang untuk dijadikan sumber makanan mengganggu rantaian makanan. 2. Aktiviti perlombongan pasir di pinggir pantai telah menjejaskan rantaian makanan ekosistem paya bakau. 3. Tindakan mengambil tumbuhan seperti pokok parapat dan nipah menjejaskan rantaian makanan. 3. Nyatakan dua kitar nutrien yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Contohnya hidupan seperti siput. 86 . Pembinaan kolam ternakan ikan di kawasan paya bakau (marinkultur) telah memusnahkan kawasan semulajadi pokok bakau. Penerokaan hutan paya bakau untuk tujuan perusahaan arang kayu telah memusnahkan pokok bakau yang berfungsi sebagai pengeluar. Hutan pokok bakau ditebang dan digantikan dengan kolam ternakan ikan dan udang. Temerloh. (7markah ) Cadangan jawapan.

Kitar oksigen dalam ekosistem kolam.ikan. 4. 2. Kitar oksigen berlaku melalui proses fotosintesis. Kemarau Kemarau pula terjadi apabila hujan tidak turun dalam jangkamasa yang lama.alga dan lumut oksigen dibebaskan. Semasa proses fotosintesis yang dijalankan oleh rumpai air. 1. 5. Semasa proses respirasi oleh rumpai air.lumut.liang litensil pada batang dan akar tumbuhan itu sendiri. 1. Proses respirasi oleh tumbuhan berlaku apabila oksigen diserap oleh liang stomata daun. Hujan yang turun dalam jangkamasa yang lama menyebabkan banjir dan air kolam melimpah keluar membawa bersama nya hidupan di dalamnya.labi-labi dan cacing tanih menyedut oksigen semasa proses respirasi melalui hidung dan mulut. Bakteria dan kulat menggunakan bahan organik dan oksigen untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan nutrien dalam tanah. 2.penggunaan dan pengembalian oksigen ke ruang atmosfera secara berterusan. Semasa proses pereputan oleh bakteria dan kulat proses pengambilan oksigen berlaku.Jelaskan bagaimana keseimbangan ekosistem kolam terganggu.labi-labi dan cacing tanah oksigen digunakan. Haiwan seperti ikan. 7. Aktiviti manusia 87 . Keadaan menyebabkan isipadu kolam menyusut dengan banyaknya dan dalam keadaan kritkal boleh menyebabkan kolam menjadi kering lalu hidupan di dalamnya mati. b) . (6markah) Cadangan Isi Jawapan Gangguan terdiri dari gangguan semulajadi dan aktiviti manusia. Banjir biasanya berlaku semasa tiupan angin monsun Timur Laut yang menyebabkan intensiti hujan meningkat secara mendadak. Banjir Banjir boleh menghanyutkan segala hidupan kolam ke tempat lain. Dalam ketiga-tiga proses ini pengambilan. 3. 8.respirasi dan pereputan. 6. Gangguan semulajadi i. ii.

c) Terangkan kesan gangguan tersebut terhadap unsur biotik dan abiotik dalam ekosistem kolam tersebut. Unsur abiotik Air kolam akan tercemar dan berasid. Generasi muda diperingkat sekolah rendah diterapkan dengan pengetahuan tentang pemeliharaan alam sekitar melalui subjek kajian tempatan dan di peringkat sekolah menengah dalam subjek Geografi dan Sains. Kegiatan manusia yang sering mengganggu ekosistem kolam biasanya berpunca dari kegiatan pertanian di sekitarnya yang menggunakan baja kimia secara berlebihan disamping turut menyalirkan sisa racun serangga ke dalam kolam. Salah satu cara pemeliharaan ekosistem kolam ialah dengan menjalankan pembangunan lestari.i. Kilang kimia seperti kilang baja. ii. Kempen juga boleh dijalan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya ekosistem kolam. 88 . Pendidikan sama ada secara formal dan informal merupakan langkah awal yang boleh memelihara ekosistem kolam. Sifat air yang berasid dan kurang oksigen akan menye babkan hidupan dalam kolam mati. Kempen yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan NGO melalui media cetak dan elektronik dapat membantu pemeliharaan kawasan kolam. Secara tidak langsung mereka sedar pentingnya ekosistem kolam dalam kehidupan manusia. Sektor perindustrian turut membuang sisa toksik ke dalam kolam. Saba liknya kandungan karbon dioksida meningkat kerana tiada tumbuhan untuk menyerapnya untuk proses fotosintesis. 3. Kemahiran Geografi. cat dan racun yang dibina berhampiran kolam mengambil jalan mudah dengan membuang sisa buangan kilang ke dalam kolam. d) Cadangkan langkah-langkah pemeliharaan kawasan kolam tersebut agar keseimbangan ekosistem kawasan tersebut dapat dikekalkan. 4markah) Cadangan Jawapan 1. Geografi Alam Sekitar Fizikal. Sebarang projek pembangunan mestilah dirancang dengan sistematik di mana kawasan industri hendaklah dibina jauh dari kawasan kolam. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Kandungan oksigen dalam kolam berkurangan kerana tumbuhan kolam telah mati dan tidak menjalankan proses fotosintesis. Unsur biotik Unsur biotik seperti rumpai dan ikan akan mati apabila air kolam dicemari oleh sisa toksik atau racun serangga. 2. 3.

00 km persegi 2m 4. (7markah) Cadangan Jawapan : Kaedah yang tepat Kenalpasti skala yang betul Cara pengiraan yang betul Jawapan yang betul 5.00 – 6.25 km persegi 1m ( ii ) hitung kecerunan Sg. Medan Sari ke titik B di Kg.9 = 23cm x 500 = 11500 = 1 : 1456 (0. (10markah) 89 . ( i ) hitung keluasan kawasan banjir.0 – 12.45%) c) Huraikan langkah-langkah yang boleh di ambil bagi mengatasi kejadian banjir di kawasan tersebut.Soalan 1 Rajah 1 pada halaman 3 menunjukkan sebahagian kawasan lembangan saliran yang berskala 1 : 50 000. sungai utama dan cawangan-cawangannya berada. b) Berdasarkan Rajah 1.25 – 5. Jaya. Simpang Kanan dari titik A di Kg.75 – 6.1 m 7.75 km persegi 3m 5. ( Lihat Peta Soalan STPM Tahun 2003) a) Apakah yang dimaksudkan dengan lembangan saliran? (5markah) Cadangan Jawapan : Kawasan tadahan bagi satu sistemsungai yang merangkumi persekitaran punca sungai. (3markah) Cadangan Jawapan : Formula yang betul Perbezaan ketinggian Kecerunan = Jarak mendatar 20.

Simpang Kiri/ alir ke selatan. Melencongkan aliran di hulu Sg.Cadangan Jawapan : 1. Simpang kanan Membina benteng di sepanjang tebing Sg. Membina empangan di hulu Sg. 2. Simpang Kanan Meluruskan Sg.25km² Bil petak penuh 14 Bil ¾ 3 Bil ½ 14 Jumlah petak 23 ¼ petak Keluasan tasik ladam 23.pertempatan 3. badan air – perikanan.25 x 0.81 km² c) jelaskan bagaimana bentuk muka bumi di kawasan itu mempengaruhi aktiviti manusia (12markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. b) hitung keluasan tasik ladam (8markah) Cadangan Jawapan: Keluasan tasik ladam Skala 1 : 50 000 1cm = 0. Simpang Kanan supaya iar sungai mengalir lancar 5. tasik ladam – eko pelancongan 5. 90 .5km = 0.5km x 0. dataran banjir – pertanian 2.25 km² = 5. Simpang Kanan Mendalam dan melebarkan Sg. ( 5 markah) Cadangan Jawapan : tasik yang terbentuk akibat daripada likuan sungai yang terpisah/ terpenggal/ terputus. Soalan 2 Berdasarkan peta 1 yang berskala 1: 50 000 ( Peta STPM 2005) a) takrifkan tasik ladam.5km Keluasan satu petak grid 0. 4. 3. tasik ladam – ternakan ikan dalam sangkar / akuakultur 4. dataran mendap. Simpang Kanan ke Sg.

[ 10 markah ] b) Jelaskan pola taburan Status Kualiti Udara bagi kedua-dua bandar tersebut.50 51 .300 Baik Sedarhana Tidak Sihat Sangat Tidak Sihat Skala Status IPU dan Status Kualiti Udara. a) Berdasarkan Jadual 1. [ 3 markah ] c) Jelaskan tiga sebab berlakunya kejadian jerebu.200 201. lukis graf garisan menunjukkan Status Indeks Pencemaran Udara bagi Kuala Lumpur dan Kuantan mulai 9 hingga 18 April 2006. 7. sungai –perlombongan pasir sungai – pengangkutan Soalan 3 Tarikh 9 Bandar Kuala Lumpur Kuantan 100 45 150 50 290 50 300 100 300 100 280 60 250 50 200 45 100 40 80 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jadual 1 : Status Indeks Pencemaran Udara (IPU) Bagi Kuala Lumpur dan Kuantan Mulai 9 hingga 18 April 2006 Status IPU Status Kualiti Udara 0 . [ 6 markah ] d) Huraikan tiga kesan jerebu terhadap alam sekitar.100 101 . [ 6 markah ] Cadangan Isi Jawapan: a) Tajuk betul Skala betul Paksi betul 91 .6.

6. Kebakaran hutan Letusan gunung berapi Asap kenderaan Pembakaran bahan api fosil Pembakaran terbuka Industri berasaskan kayu Kuari Gangguan sistem pernafasan Masalah penglihatan Jarak penglihatan Penyakit kulit dan sistem saraf Kemalangan Fotosintesis terganggu Terganggu pembentukan hujan Soalan 4 Jadual 1 di bawah menunjukkan Jumlah Hujan Tahunan Taiping dan Kuala Pilah dari tahun 2000 hingga 2006. 6. Minimum kedua-dua tempat / nilai IPU b) 1. [ 8 markah] Cadangan Isi Jawapan: 92 . 7. 4. 3. Lokasi / Tahun Taiping Kuala Pilah 2000 3075 1355 2001 3890 1480 2002 3990 1550 2003 4300 1756 2004 4575 1980 2005 4775 2100 2006 4930 2220 (a) Bagaimanakah min hujan tahunan dikira. 7. Keseluruhan Kuala Lumpur tinggi / Kuantan rendah 2. 4. [ 6 markah ] ii. c) 1. [3 Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. 5. 5. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan markah ] (b) i. 2. 2. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah [ 10 markah ] (c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar.Petunjuk betul plotan betul 1. 3. 2000 tahunan. Maksimum kedua-dua tempat / nilai IPU 3.

5. Pengangkutan. 6. Alam sekitar Fizikal : 1. Jana kuasa hidroelektrik. Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. Min Hujan Tahunan = Jumlah Hujan Tahunan Selama 35 tahun. 1. Aktiviti pertanian. pelancongan 93 . lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah b) Tajuk betul Skala betul Paksi betul Petunjuk betul plotan betul c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. 3. Kegunaan domestik. Alam sekitar Manusia.Bagaimanakah jumlah hujan tahunan dikira. 2. 7. Kekal kelembapan udara. Perindustrian. Penternakan. Lokasi / Tahun Perbezaan Taiping Perbezaan Kuala Pilah 2000 2001 815 125 2002 100 70 2003 301 206 2004 275 224 2005 200 120 2006 155 120 (a) [ 6 markah ] ii. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan. 35 tahun [3 markah ] (b) i. 3. Membentuk tanih. 4. 2. Membentuk hujan.

94 .

[15 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Panduan Menjawab: Graf yang paling sesuai untuk menunjukkan arah alir ialah graf garis.9 28.3 5.9 TAHUN 1965 36.4 23. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.4 30.0 Pertambahan semula 12.8 1975 31.9 1985 31.0 Kematian Kasar 31.4 21. 95 .SOALAN PILIHAN 1 Jadual 1 menunjukkan kadar kelahiran kasar.0 19.6 1957 43.3 12.7 7. [10 Markah] b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis dalam (a). lukiskan sebuah rajah yang sesuai tentang arah alir perubahan kadar kelahiran kasar. Jadual 1: Kadar kelahiran kasar.4 6.5 25. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia.8 1995 26.2 4. jelaskan arah alir pertambahan penduduk semulajadi Semananjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. 1931 – 1995 Kadar bagi setiap 1000 penduduk 1931 Kelahiran Kasar 43. Justeru itu calon mesti membina 3 garisan di atas graf yang sama bagi menunjukkan arah alir perubahan kadar kelahiran.0 jadi a) 1947 43.5 24. perubahan kadar kematian dan perubahan pertambahan semulajadi penduduk antara tahun 1931 hingga 1995. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.8 Dengan menggunakan maklumat dalam jadual 1.

Anak merupakan satu rezeki. Mereka langsung tidak merancang kelahiran/menjarakkan kelahiran. Disebabkan oleh kelahiran yang tidak dikawal/tiadanya dasar kependudukan yang jelas disamping peningkatan taraf kesihatan. 3. Arah aliran ini berpunca dari beberapa sebab. halangan agama dan pegangan adat tradisi yang kuat menyebabkan mereka tidak bersedia untuk mengurangkan kelahiran.Pemarkahan Graf garisan ialah: • • • • • Tajuk yang lengkap ditulis di bahagian atas graf. Skala yang betul dan selaras dengan paksi. Setiap keluarga perlukan anak yang ramai sebagai “buruh keluarga” yang amat diperlukan di sawah. Malah menjadi satu kebanggaan bagi mereka apabila memiliki anak yang ramai. Perkahwinan di usia belasan tahun merupakan satu amalan biasa bagi masyarakat sebelum merdeka. Taraf pendidikan penduduk yang rendah disamping pegangan agama dan adat yang masih kuat yang juga boleh meningkatkan kelahiran.1957/sebelum merdeka) disebabkan oleh:. Berdasarkan graf yang dilukis pertambahan semulajadi penduduk semakin meningkat antara tahun 1931 hingga 1957 tetapi semakin menurun selepas tahun 1957 hinggalah 1995. Perancangan keluarga jelas tidak akan berjaya kerana taraf pendidikan penduduk yang amat rendah. Kadar kelahiran tolak dengan Kadar kematian. Di samping faktor perkahwinan di usia muda dan lain-lain. 2. Peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. Gabungan pelbagai faktor inilah yang menyebabkan kelahiran berterusan meningkat. Plotan Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Sila buat graf garisan ini sebagai latihan anda (b) Menjelaskan arah alir pertambahan penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. 1. Cadangan Jawapan: Rujuk kepada Graf Yang dilukis: Pertambahan penduduk semulajadi diperolehi dengan cara. semulajadi 96 . Pertambahan semulajadi meningkat ( 1931 . Sebelum merdeka kelahiran penduduk sukar dikawal kerana tidak ada satu dasar kependudukan yang jelas di Malaysia. Ketiadaan dasar kependudukan ini menyebabkan setiap keluarga berkecenderungan memiliki anak yang ramai. Berlakunya amalan perkahwinan di usia muda yang meningkatkan kadar fertiliti/kesuburan seterusnya kelahiran meningkat.

5.1995/selepas merdeka) disebabkan oleh: 4. Ini kerana adanya dasar kependudukan yang lebih jelas/amalan perancangan keluarga telah dilaksanakan. Dengan berkahwin lambat membolehkan kemampuan melahirkan anak semakin berkurangan/tahap kesuburan menjadi semakin rendah. Mudah menerima dan memahami saranan kerajaan dalam konteks perancangan kelahiran. walaupun tidak sepenuhnya sekurang-kurangnya ia berupaya memperlahankan sedikit kadar kelahiran. berubahnya nilai dan status quo yang dipegang oleh masyarakat khususnya masyarakat bandar. Selain itu sebahagian besar usia penduduk dihabiskan di bangku persekolahan hinggalah ke institusi pendidikan tinggi. 6. Justeru perkahwinan berlaku melepasi tahap usia 20-an dan sekali gus mengelakkan perkahwinan di usia belasan tahun. Walaupun tidak berjaya sepenuhnya tetapi ia jelas berupaya memperlahan kelahiran. penggunaan kondom. Penurunan kadar kelahiran disamping kadar kematian juga terus menurun. Kualiti pendidikan rakyat terus meningkat. 97 . Kehidupan yang lebih mementingkan kerjaya menyebabkan keperluan kepada anak yang ramai bukan lagi sesuatu yang dibanggakan. Pelbagai kaedah diperkenalkan seperti penggunaan pil perancang. Amalan perkahwinan lebih lewat yang secara langsung mengurangkan fertiliti. Pendidikan tinggi menyebabkan mereka tidak terlalu terkonkong dengan adat tradisi. Masyarakat mula menerimanya. Dengan adanya perubahanperubahan ini kadar kelahiran menjadi semakin perlahan. Setelah keluar dari universiti secara puratanya umur mereka berada pada 23 – 24 tahun.Pertambahan semulajadi menurun (1957 . Perkahwinan lewat berkait dengan sikap masyarakat yang mementingkan kerjaya serta kebebasan.penjarakkan kelahiran dan lain-lain termasuk juga kaedah tradisional. Pada masa yang sama juga meningkatnya kos hidup menyebabkan bilangan anak yang ramai adalah satu bebanan.

0 5.2 3. [9 Markah] c) Nyatakan jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia.6 0.7 5.9 4.0 a) Berdasarkan jadual 3.2 5.4 1.14 15 .44 45 .24 25 . [ 6 Markah] 98 .1 5. 1995.5 1. Kumpulan Umur (Tahun) 1 .9 Perempuan 3.9 2. lukiskan sebuah rajah yang sesuai untuk menunjukkan [10 Markah] migrasi dalaman di Malaysia pada tahun 1995.64 65 dan lebih Lelaki 3.3 1.5 6.8 1. Jadual 2: Migrasi dalaman sebagai peratusan daripada jumlah Penduduk mengikut kumpulan umur dan jantina di Malaysia.SOALAN PILIHAN 2 Jadual 2 menunjukkan migrasi dalaman mengikut umur dan jantina di Malaysia pada tahun 1995. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak sedemikian.1 Jumlah 3. b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a).9 2.34 35 .4 1.

kemudahan perumahan.CADANGAN JAWAPAN (a) Calon boleh membina graf garis atau graf bar sebagai kaedah kartografi yang sesuai. Perubahan minat golongan muda yang ketara terhadap sektor pertanian di desa yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan telah menolak mereka ke bandar untuk mengejar taraf hidup yang lebih baik. Dengan adanya tawaran gaji yang lebih lumayan dari kedua-dua sektor di atas menyebabkan golongan muda berterusan berhijrah ke bandar. Faktor tolakan di desa. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan kepada Rajah/Graf: .44 )tahun sedangkan kumpulan tua dan kanak-kanak adalah sedikit. Kewujudan universiti-universiti ini menjadi tarikan utama golongan pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka.Corak migrasi menunjukkan peratus terbanyak datangnya daripada kumpulan umur muda dan dewasa (15 . Misalnya di Kuala Lumpur adanya UM dan UIA di Pulau Pinang ada USM di Shah Alam ada UiTM. Setelah tamat pengajian mereka terus menetap di bandar kerana peluang pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka banyak terdapat di bandar. (b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a).kemudahan pembandaran serta faktor hiburan yang banyak. [ 10 Markah] Sila buat latihan amali menggunakan data di atas Seperti biasa perkara-perkara penting yang dinilai ialah: Kesesuaian tajuk. Serentak dengan tarikan di bandar wujud pula tolakan di desa. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak demikian. Tarikan perkerjaan di bandar. Realitinya pola aliran migrasi dalaman yang utama ialah migrasi desa ke bandar. plotan graf. masalah ancaman fizikal yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan dan tetap. skala dan paksi. 3. Selain itu di bandar juga terdapat beberapa tarikan lain seperti kemudahan asas yang lebih selesa. petunjuk serta kebersihan dan kesempurnaan. Peluang melanjutkan pelajaran di bandar. 2. Peluang perkerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan lebih banyak dibuka dan ditawarkan kepada kumpulan umur muda dan dewasa khususnya di bandar. 99 . Pelbagai kolej dan institusi tengajian tinggi terlonggok di bandar. Jelas sekali sektor pertanian tidak begitu menarik minat golongan muda kerana ia menghadapi pelbagai masalah seperti harga yang tidak stabil. Sebab-sebab mengapa migrasi dalamam bercorak sedemikian: 1. Juga lebih banyak dan terbuka kepada golongan muda terutama sekali di peringkat IPT samada IPTA mahupun IPTS.

Migrasi desa ke bandar khususnya ke bandar-bandar besar/utama. Jadual 3: Struktur umur dan jantina penduduk Malaysia.39 40 .9 10 . 4. SOALAN PILIHAN 3 Jadual 3 menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997.19 20 . Perpindahan kerana pertukaran tempat kerja samada dari bandar kecil ke bandar sederhana ke bandar besar atau sebaliknya. [10 Markah] 100 . berhijrah kerana tarikan perkerjaan.pendidikan. 3. terdiri dari golongan muda.59 60 .29 30 . Migrasi bandar ke desa. Migrasi bandar ke bandar.(c) Jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia. [ 6 Markah] Di antara jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia ialah: 1. 2.49 50 . Pola aliran yang utama. Kumpulan Umur 0 .kemudahan sosial serta faktor tolakan di desa.69 70 dan lebih Lelaki (‘ 000) 2612 2357 2017 1653 1168 684 386 206 Perempuan (‘000) 2455 2225 1876 1584 1111 656 414 261 a) Berdasarkan jadual 3. 1997. Misalnya migrasi dari kampung-kampung tradisional ke tanah-tanah rancangan Felda/Felcra di bawah Program Pembangunan Wilayah. Migrasi desa ke desa. Berlaku di sekitar tahun 1970-an. lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia bagi tahun 1997. Golongan pesara yang pulang ke kampung setelah tamat perkhidmatan di bandar atau pertukaran tempat kerja.

101 . 2. 3.69 tahun dan 70 tahun ke atas). Komposisi umur . Kadar kelahiran masih lagi tinggi/terus meningkat dan kadar kematian semakin merosot. Ini menunjukkan warga tua perempuan lebih ramai berbanding lelaki. skala yang sesuai. Ciri Jantina.b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis pada soalan (a). b) I) Ciri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. petunjuk dan kebersihan serta kesempurnaan. Bilangan penduduk lelaki mengatasi perempuan bagi setiap kumpulan umur kecuali pada kumpulan umur (60 .kanak-kanak dan belia) masih ramai berbanding dengan golongan dewasa dan tua iaitu kira-kira 44% daripada jumlah penduduk negara. Kumpulan umur tua sedikit relatif dengan kumpulan umur yang lain. kencing manis. i) Jelaskan cirri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. Hal ini disebabkan oleh teknologi perubatan yang ada masih tidak berupaya untuk mengawal penyakit merbahaya seperti jantung. 1997 ialah: 1. Ini menggambarkan nisbah tanggungan masih lagi besar khususnya di usia persekolahan.Golongan muda (bawah 20 tahun . [10 Markah] Pemarkahannya ialah: Tajuk yang betul. 4. Dibuktikan melalui tapak piramid yang masih lebar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan. Jangka hayat masih lagi rendah. Piramid berbentuk progresif. Walaupun rajah piramid kelihatan seimbang tetapi pada keseluruhannya penduduk lelaki lebih ramai daripada perempuan melebihi hampir 500 000 orang. Disamping amalan pemakanan yang tidak seimbang dan kesedaran penjagaan kesihatan yang masih rendah. program perancangan keluarga yang kurang berkesan dan amalan perkahwinan di usia muda masih berlaku. Sila lukis Rajah Piramid menggunakan data di atas.Ciri-Ciri Utama Penduduk Malaysia. [ 8 Markah] Sila rujuk rajah piramid yang dilukis . darah tinggi. [ 8 Markah] ii) Huraikan kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. [ 7 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Pendekatan Menjawab: Rajah yang paling sesuai untuk menunjukkan data struktur umur dan jantina penduduk ialah Rajah Piramid. plotan.

1. faedah persaraan dan sebagainya. perindustrian. perubatan percuma. [ 7 Markah] Kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Perlunya pertambahan peluang pekerjaan agar sejajar dengan peningkatan penduduk dan keperluan guna tenaga dalam negara. 2. 3. reakreasi dan lain-lain bagi menampung keperluan penduduk yang ramai khususnya di bandar-bandar besar akibat migrasi penduduk muda. 4. Peluang pekerjaan perlu ditambah dalam sektor ekonomi moden seperti perindustrian dan perkhidmatan. 102 . Disamping itu keperluan peruntukan yang khusus untuk menampung kebajikan warga tua yang semakin bertambah seperti rumah-rumah kebajikan. Kumpulan umur dewasa yang sedia ada (20 . Pertumbuhan penduduk yang agak pesat sebagai satu aset membekalkan tenaga kerja/tenaga buruh pada masa hadapan untuk mempercepatkan lagi pembangunan sektorsektor ekonomi seperti pertanian. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat menjamin peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan dan seterusnya menambahkan pengeluaran. kesihatan. pendidikan.b) ii) Kesan-kesan ciri kependudukan di atas terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Kumpulan umur dewasa yang ada dengan kuasa beli yang agak tinggi juga menjamin pertambahan permintaan dan penawaran.59 tahun) juga merupakan kumpulan umur yang produktif membantu memesatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pasaran domestik menjadi semakin besar/kuasa-kuasa pasaran semakin kuat dan kesan positif dari perluasan pasaran diperolehi . Pertambahan peluang pekerjaan dalam semua sektor amat penting demi mengelakkan pengganguran pada masa hadapan. Pertambahan perbelanjaan kerajaan.perkhidmatan dan sebagainya. Memperluaskan pasaran domestik. Perbelanjaan yang besar amat diperlukan dalam menyediakan kemudahan asas.

lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. 4. Jadual 4: Penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia 1900 – 1990 (Juta orang) Wilayah Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 Tahun 1950 200 163 167 1376 576 1970 344 283 228 2056 705 1990 648 448 276 3108 786 a) Berdasarkan jadual 4.[ 9 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Berdasarkan jadual 4. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. 2. [ 8 Markah] (Sila lukis graf garis menggunakan data di atas) Item Pemarkahan 1. Tajuk yang betul Skala yang sesuai dan selaras dengan paksi.SOALAN PILIHAN 4. [ 8 Markah] b) i) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat [2 Markah] Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. [ 6 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia. Petunjuk: Plotan (1 wilayah = 1 Markah) Markah 1 1 1 5 MAX = 8 103 . 3. Jadual 4 menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih dunia dari tahun 1900 hingga tahun 1990.

( 6 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kepesatan pertumbuhan penduduk di Asia berlaku selepas tahun 1950. halangan agama. 104 .b) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ( 2 Markah) Jawapan Wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ialah wilayah ASIA. (3) Kegagalan Program Kawalan Penduduk/Perancangan keluarga di sesetengah negara Asia yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang masih rendah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Kegagalan program perancangan keluarga boleh juga dikaitkan dengan keperluan buruh/tenaga kerja oleh sesebuah keluarga khususnya dalam sektor pertanian tadisional. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 . (5) Kestabilan politik. (4) Bertambahnya pengeluaran sumber-sumber makanan khususnya pada era revolusi hijau yang memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk Asia dapat ditampung daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran. Antaranya: (1) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian ekoran daripada kemajuan taraf kesihatan serta teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya serta dapat mengurangkan resiko kematian bayi di samping meningkatkan jangka hayat penduduk. adat dan status quo masyarakat. Di samping memberi ruang kepada negara-negara Asia mengubah polisi kependudukan dan sosio-ekonomi negara masing-masing ke arah pertambahan penduduk. Kedapatan lebih banyak sumber makanan berzat/berkhasiat serta amalan pemakanan/diet yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan penduduk bertambah.1945) mengurangkan kematian penduduk secara besar-besaran akibat peperangan. (2) Aras kesuburan (Fertiliti) wanita yang tinggi berkaitan dengan peratus penduduk dalam kumpulan umur subur yang ramai (misalnya 15 hingga 44 tahun) serta amalan perkahwinan pada usia muda khususnya di negara-negara Asia yang sedang membangun.jangka hayat meningkat yang seterusnya mendorong peningkatan kelahiran. ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. kadar kematian berkurangan. peningkatan tenaga buruh dan kemajuan ekonomi.

infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah.kenderaan. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. Bangladesh dll yang sesuai. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. bijih timah. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. Filipina. Pembangunan sumber alam meningkat. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri.c) Pilih sebuah negara di Asia. Persaingan guna tanah untuk petempatan.pembandaran. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Pertumbuhan penduduk yang pesat memungkinkan sumber-sumber alam sesebuah negara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertumbuhan tersebut.sumber bahan api fosil.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat.pertanian. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya. India. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit.[ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah Negara di Asia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . harganya semakin mahal.perindustrian. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. 105 . (5) Kesan positif. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan.

0 44. [ 12 Markah] ________________________________________________________________ 106 . [10 Markah] c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara.0 38.2 27.0 52.0 38.1 28.3 25. Jadual 5: Kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996.5 28.1 43.0 45.9 a) Berdasarkan jadual 5.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 5 menunjukkan kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996.0 25.9 51.4 18.0 50.2 13. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) 1954 1996 52. [ 3 Markah] b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara.8 31. kenalpasti TIGA buah negara yang mengalami penurunan kadar kelahiran paling ketara dari tahun 1954 hingga tahun 1996.5 46.

4) Peningkatan taraf pendidikan – meningkatnya kesedaran dan kefahaman untuk merancang keluarga (mengimbangi saiz keluarga dengan pendapatan).1 27.7 18.8 24. 5) Peningkatan wanita yang berkerjaya – perancangan perkahwinan.1 – 25.0 – 28.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Mengenalpasti tiga buah negara: BRUNEI .9 12.0 – 31.9 – 25. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam SINGAPURA dan Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) ( 1954 ▬ 1996 ) Penurunan kadar kelahiran 52.2 45. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran: 1) Keberkesanan dasar saiz keluarga kecil – Singapura yang melaksanakan dasar 1 keluarga.0 – 18.0 51.8 50.5 43. 3) Perkahwinan di usia yang lewat – mengurangkan fertiliti.1 38. 107 . 2 orang anak pada tahun 1970-an.9 9.1 b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara. meninggalkan sesetengah adat tradisi dsb.3 44. 2) Perlaksanaan program perancangan keluarga yang menjarakkan/mengurangkan kelahiran. perubahan status quo dll.9 27.0 – 27.8 32.6 14.4 46.0 – 38. THAILAND.2 18.0 – 28.2 52.5 – 13.

[ 12 Markah] SKEMA JAWAPAN: Cadangan Isi Jawapan Pertambahan penduduk menyebabkan sumber-sumber alam di negara-negara Asia Tenggara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertambahan tersebut.c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara.kenderaan.pembandaran.perindustrian. bijih timah.pertanian. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.sumber bahan api fosil. Pembangunan sumber alam meningkat. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertambahan penduduk . [11 Markah] 108 . bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. (5) Kesan positif. Persaingan guna tanah untuk petempatan. sumber [5 Markah] Alam di [9 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. harganya semakin mahal. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. SOALAN PILIHAN 6 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit.

taraf sosial seperti tahap pendidikan. CIRI Ciri-ciri negara yang mengalami lebihan penduduk: Antaranya: Kebuluran. b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. Bangladesh dll. Kesannya seperti kemusnahan kepelbagaian biologi.Tanah diteroka secara berlebihan untuk petempatan dan pertanian. cerunnya tidak stabil dan mudah runtuh. 3. Ini berlaku dengan cara mengeksploitasi/ mengguna sumber alam secara berlebihan dan tanpa kawalan : 1. Swaziland.kemiskinan. kadar pengganguran yang tinggi. ekosistem dan kepupusan sumber hutan. CONTOH Contoh Negara. Akibat permintaan yang tinggi dan eksploitasi berlebihan bagi menampung lebihan penduduk. Kemerosotan kualiti tanih . kawasan pertanian dll. habitat. Filipina. Kemerosotan sumber hutan – Hutan dinyahkan secara berleluasa bagi memenuhi permintaan penduduk yang semakin pesat untuk petempatan. terhakis. pendapatan perkapita yang rendah. Ethopia. Kesuburan tanih terjejas akibat kekerapan penanaman. 2. India. Lebihan mutlak: Afrika Utara. Struktur tanih menjadi rosak. kesihatan yang rendah.pelbagai kemudahan asas. kadar kelahiran dan kadar kematian yang tinggi. kehilangan nuterin. Cadangan Isi Jawapan Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dipengaruhi oleh lebihan penduduk. Sudan. tapakbina bandar.______________________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? [5 Markah] KONSEP: Konsep Lebihan Penduduk : Suatu keadaan dimana jumlah penduduk berlebihan berbanding dengan sumber-sumber pengeluaran . Contoh Negara lebihan relatif: Indonesia. Terbahagi kepada 2 iaitu: lebihan penduduk mutlak yang bermakna sumber alam yang amat sedikit atau sudah habis digunakan dan lebihan penduduk relatif iaitu sumber alam masih ada/masih banyak tetapi keupayaan teknologi untuk membangun/menjana sumber tersebut adalah rendah sehingga aras dan keperluan penduduk tidak boleh ditampung. 109 sumber Alam di [9 Markah] . struktur penduduk tidak seimbang dll yang relevan dengan ciri kependudukan negara sedang membangun. Kehabisan sumber-sumber makanan – khususnya sumber makanan seperti sumber pertanian dan perikanan.

3. Cth perlepasan asap. Misalnya dari umur belasan tahun kepada awal/pertengahan 20-an. Kemerosotan sumber-sumber mineral – Sumber-sumber seperti petroleum dan gas asli. kondom. 5. Vietnam. 7. Langkah-langkah untuk mengoptimakan penduduk sesebuah penduduk ialah: lebihan penduduk: Kemboja dll. Perancangan keluarga – penggunaan pil. 6. [11 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Pasifik yang betul mengalami Contohnya. Kemerosotan sumber marin – sumber perikanan laut. 110 . industri. Pengeluaran dan penggunaan yang berlebihan membolehkan sesetengah sumber mineral habis di luar jangkaan. langkah perundangan seperti menaikkan had umur boleh kahwin. Nota: Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dilihat dari segi kualiti dan kuantiti sumber tersebut. 1 Markah. Cth China.4. Negara yang berlebihan 1. pelbagai gas karbon monaksida dll. runtuhan dll c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk. kaunseling keluarga dsb. Kepupusan hidupan akuatik termasuk ekosistemnya akibat penerokaan sumber yang berlebihan. Kemerosotan sumber air – Kekurangan bekalan air bersih dan kadar pencemaran air meningkat ekoran daripada eksploitasi dan penggunaan yang berlebihan bagi menampung penduduk yang ramai dan berlebihan. hakisan. sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat/lebihan penduduk. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu.Pencemaran sumber atau kerosakan sumber. penjarakan kelahiran. Mengurangkan kadar kelahiran dengan cara . Thailand. Filipina. Kuantiti – Kepupusan/kehabisan/kemusnahan sumber yang semakin berkurangan Kualiti -. 2 Melaksanakan dasar saiz keluarga kecil seperti “satu keluarga satu anak” atau satu keluarga dua anak. sumber logam boleh pupus kerana ia terpaksa dikeluarkan secara berlebihan untuk menampung keperluan penduduk yang terlalu ramai. Indonesia. Kemerosotan sumber udara – Kadar Pencemaran meningkat akibat pertambahan kenderaan.

Meningkatkan keupayaan teknologi khususnya melalui R&D untuk menjana dan memajukan sepenuhnya pelbagai stok sumber yang ada untuk kesejahteraan penduduk.4. SOALAN PILIHAN 7 Rajah 1 di bawah menunjukkan piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000. 5. Mempelbagaikan aktiviti ekonomi. 6. Piramid Penduduk India. Disamping mencipta teknologi baru untuk kegunaan penduduk dan negara. Meningkatkan kualiti sumber manusia dalam negara dengan cara: Pertingkatkan tahap pendidikan dan kemahiran penduduk. Rajah 1 : Piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000. 7. Tahun 2000 Piramid Penduduk Jepun. Mencipta banyak peluang pekerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan yang menjamin pendapatan perkapita yang tinggi kepada penduduk dan mengatasi pengangguran sepenuhnya. Tahun 2000 111 . Meningkatkan kerjaya wanita – meramaikan wanita berkerjaya tinggi supaya tempoh perkahwinan boleh dilambatkan. latihan lanjutan – melahirkan tenaga mahir yang boleh mendominasikan teknologi tinggi serta boleh mengurus – tadbir sumber dengan bijaksana.

progrm perancangan keluarganya sangat berjaya. [ 8 Markah ] Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun. masyarakat berpendidikan tinggi. [ 7 Markah ] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) (i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. kahwin awal. 112 . a) i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. Bezakan empat ciri demografi antara kedua-dua bentuk piramid di [8 Markah] Negara India Negara Jepun Kadar kelahiran rendah – negara maju. [ 2 Markah] Markah Negara India = Piramid Progresif Negara Jepun = Piramid Stabil atau Mantap (Pemarkahan: Nama piramid penduduk mesti betul untuk diberi markah) a) (ii) atas. wanita berkerjaya dll Marka h 2 1 1 Ciri Demografi Kadar kelahiran tinggi dan 1. Kadar kelahiran kadar kematian rendah – dan kadar sebab kegagalan program perancangan keluarga.Berdasarkan rajah 1. keperluan buruh keluarga dll. taraf kematian pendidikan rendah. [ 2 Markah ] ii) bezakan empat ciri demografi yang boleh ditafsirkan antara kedua-dua bentuk piramid di atas. [ 8 Markah ] b) c) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India.

Ini bermakna kadar kelahiran dan kematian antara lelaki dan wanita adalah hampir sama. barah dll termasuk amalan penjagaan kesihatan yang masih rendah. Keperluan asas kehidupan sangat tinggi. Jangka hayat Jangka hayat rendah – kadar kematian golongan tua tinggi. Nisbah ekonomi (golongan dewasa) adalah sedikit untuk tanggungan menanggung golongan muda khususnya di bawah umur yang sangat ramai. darah tinggi. Jangka hayat tinggi – proses penuaan penduduk. Namun begitu golongan dewasanya lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua. Teknologi perubatan yang maju berjaya mencegah penyakit yang merbahaya di kalangan warga emas. 2 Sangat besar – Golongan produktif daripada segi 4. 2 5. Nisbah jantina. Struktur umur Tidak seimbang. jantung. Di samping kesedaran penjagaan kesihatan yang tinggi oleh penduduk Jepun Hampir seimbang antara muda – dewasa dan tua. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan pada peringkat umur muda dan dewasa tetapi berbeza pada peringkat umur tua (melebihi 54 tahun). 2 PEMARKAHAN: Mana-mana 4 isi terbaik x 2 markah = MAX 8 Markah. 113 . Teknologi perubatan masih rendah untuk mengawal penyakit seperti kencing manis. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan bagi setiap kumpulan umur yang sama. Nisbah tanggugan kecil – Golongan dewasa yang produktif lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua yang terpaksa ditanggung. Golongan wanita tua melebihi golongan lelaki tua. 2 3.2. Golongan muda mengatasi golongan dewasa dan tua yang berpunca daripada kadar kelahiran yang tinggi.

kuasa beli dan tabungan yang rendah menyebabkan kemunduran/taraf hidup penduduk yang rendah. c) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun [7 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Mengenakan denda/kompaun. Dasar Governan – Dasar saiz keluarga kecil/menghadkan bilangan anak. 114 . pencemaran alam sekitar yang menjejaskan kesihatan penduduk dll indeks kualiti hidup yang merosot. kesihatan. kesihatan dll. Masalah kekurangan makanan. Bebanan kerajaan sangat besar – Peruntukan kerajaan terpaksa diberikan kepada kemudahan asas seperti pendidikan. 4. 6. 3. perikanan. tidak memberikan keistimewaan seperti kemudahan pendidikan. Kualiti hidup yang rendah – pemilikan barangan dan perkhidmatan berkualiti terhad. Kadar pengganguran yang tinggi – Aras penduduk tidak boleh ditampung dengan kemampuan sumber alam yang ada/Peluang pekerjaan yang disediakan tidak sepadan dengan jumlah penduduk. Taraf pendidikan yang rendah – kadar buta huruf/buta ICT yang tinggi 5. jaringan perhubungan dll untuk menampung jumlah penduduk yang ramai.b) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. Taraf kesihatan yang rendah – penularan wabak penyakit dan kadar kematian tinggi terutamanya di kawasan pedalaman.Bekalan sumber makanan seperti sumber pertanian. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Kemiskinan dan kemunduran/Lingkaran kemiskinan – Pendapatan perkapita yang rendah.penternakan tidak sepadan dengan aras penduduk dalam tempoh tertentu menyebabkan fenomena kebuluran. Ini akan menyebabkan pengganguran 2. masalah perumahan. 7. seperti 1 keluarga 1 anak (China) atau 2 anak (Singapura).

3 860. [9 Markah] (c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia.4 Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah (’000 orang) 3167.4 3 500.2.2 4 188.6 7 619. SOALAN PILIHAN 8 Jadual 6 menunjukkan jumlah penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002.7 1313.P Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Kelantan Terengganu Pahang Jumlah Penduduk Mengikut Negeri (’000 orang) 204.8 2 704.8 1 288. menjarakkan kelahiran.6 1 313.4 1 649. Meningkatkan kerjaya wanita – memperbanyakkan golongan wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi bagi tujuan melewatkan perkahwinan. Wilayah Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W.0 898.5 2 051. teknik AUD.4 4 200. pengguguran.0 635. 3. Meningkatkan had umur perkahwinan – melewatkan usia berkahwin misalnya melepasi umur 20-an. dan di atas peta yang disediakan lukis peta titik yang menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002. [ 8 Markah] (b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia. Jadual 6 : Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah dan Negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002. bagi tujuan mengurangkan fertiliti/kesuburan. kempen saiz keluarga yang seimbang dll. Program perancangan keluarga – Pengurangan kelahiran dengan penggunaan pil perancang.9 1 379. 4. [ 8 Markah] 115 .2 Utara Tengah Selatan Timur (a) Berdasarkan jadual 6.

[ 8 Markah] Rujuk Peta Titik yang dilukis. 116 .________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Membuat Peta Titik bagi menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002.

117 .

2. 5. Faktor pendidikan – peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lebih banyak terdapat di Wilayah Tengah khususnya IPTA dan IPTS.Peningkatan taraf kesihatan. Peningkatan kadar kelahiran yang tinggi di wilayah tengah. taraf hidup. Faktor sosial – meliputi kemudahan asas pembandaran seperti tempat kediaman yang selesa. prasarana yang cukup. 118 . 6. Cadangan Isi Jawapan Wilayah tengah mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang ramai kerana menjadi tumpuan migrasi dari wilayah lain juga akibat pertambahan penduduk semulajadi yang pesat 1.Item Pemarkahan Tajuk yang betul Skala yang sesuai. [ 9 Markah] Sebab-sebab Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi. kualiti hidup penduduk bandar. 4. Faktor pengangkutan dan perhubungan – kemajuan dan kecanggihan sistem pengangkutan dan perhubungan telah meningkatkan ketersampaian dan interaksi inter dan intra Wilayah tengah dengan wilayah-wilayah yang lain. kemudahan hiburan dll yang terdapat dengan banyak di wilayah Tengah. Ada 4 wilayah (12 negeri) = MAX 4 markah JUMLAH MARKAH Markah 1 1 1 1 4 8 b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia.perkhidmatan dan perniagaan yang begitu pesat berkembang di wilayah tengah. Perkhwinan migran pada usia muda – berkahwin awal menyebabkan fertilitinya adalah tinggi. 3. Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Plotan 1 wilayah (3 negeri) = 1 markah. Ini mempercepatkan pertambahan penduduk di wilayah tengah. kemudahan kesihatan. Faktor ekonomi – peluang pekerjaan yang luas dengan pendapatan yang lumayan khususnya dalam sektor perindustrian.

Perbezaan dari segi pengangkutan dan perhubungan . bandar baru. pengganguran dan kemiskinan masih ketara di wilayah-wilayah lain khususnya wilayah timur akibat migrasi ke wilayah tengah. merompak/mencuri.Jaringan perhubungan dan pengangkutan adalah berbeza mengikut wilayah. Wilayah tengah mempunyai banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi cth subbandar.c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia.bandar metropolis dan lain-lain. Perbezaan ciri-ciri pembandaran/urbanisasi antara wilayah – wilayah tengah terlalu pesat. 7. 119 . 5. kesihatan. pembangunan bandar yang tidak seimbang. bandar satelit. Mewujudkan dualisme ekonomi antara wilayah (pertanian biasanya luar bandar – perindustrian) yang menyebabkan jurang/lompang ekonomi antara wilayah yang besar seperti perbezaan KDNK antara wilayah/negeri. Kesan sosial seperti jenayah. 6. 3. 2. Perbezaan Peluang Pekerjaan antara wilayah menyebabkan wujudnya jurang pendapatan perkapita yang besar – Kekurangan peluang pekerjaan. telekomunikasi amat maju di wilayah tengah. Kemajuan ini tidak setanding dengan wilayah-wilayah lain. pengangkutan. Perbezaan kemudahan asas antara wilayah – pendididikan. 4. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah: 1. Perbezaan saiz dan kuasa beli pasaran – saiz pasaran yang luas dan kuasa beli yang tinggi di wilayah Tengah berbanding dengan wilayah lain. perebakan penyakit dan juga masalah sosial meningkat di wilayah tengah.

Menyediakan peluang perkerjaan kepada penduduk yang berkaitan dengan sektor perikanan seperti sebagai nelayan. Terengganu dan Pahang. lemak ikan paus ke negara-negara lain. Sebagai sumber pemakanan (protein) yang penting. [12 Markah] Huraikan. Sumber ikan digunakan sebagai makanan bersama dengan makanan ruji seperti nasi. Sebagai contoh penduduk yang tinggal di tepi pantai amat bergantung kepada aktiviti perikanan seperti pesisir pantai Kelantan. (i) Masalah yang dialami oleh aktiviti perikanan laut dalam. Thailand misalnya banyak mengeksport hasil perikanannya ke Malaysia dan Singapura. a) b) Jelaskan mengapa pentingnya aktiviti perikanan laut dalam. Hasil jualan ini akan dapat menambahkan pendapatan eksport negara. perkhidmatan pemasaran dan lain-lain. dan [ 7 Markah] (ii) masalah yang ditimbulkan oleh aktiviti tersebut. 2. Sesetengah negara menjadikan ikan laut sebagai hasil eksport. Filipina. Sebagai bahan eksport yang akan menghasilkan pendapatan negara melalui pertukaran mata wang asing. Jepun juga mengeksport hasil ikan seperti minyak ikan kod. Hasil tangkapan laut dalam biasanya memberikan pulangan yang 120 . Menyumbang kepada pendapatan negara. Ini kerana budaya pemakanan penduduk di sebahagian besar negara Asia pasifik amat bergantung kepada perikanan laut dalam yang amat kaya dengan pelbagai sumbernya. [ 12 Markah] Di antara kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik ialah: 1. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan contoh-contoh di mana-mana negara Asia Pasifik. Indonesia termasuk juga Malaysia amat bergantung kepada bekalan ikan khususnya dari laut dalam. 3. Justeru negara-negara Asia Pasifik yang dikelilingi oleh laut seperti Jepun. pekerja di kilang memproses. Korea.

pembuatan bot. Keupayaan modal yang terhad dan teknologi tangkapan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu memaju/meneroka perikanan laut dalam secara besar-besaran. Ini menimbulkan resiko pencerobohan atau mudah tertangkap oleh pihak berkuasa negara lain. 6. Selain itu aktiviti perikanan laut 121 . Membantu menggalakkan perkembangan industri yang berkaitan. Pertindihan kawasan/sempadan perairan khususnya di zon ekonomi eksklusif (ZEE). kekurangan teknologi. Ancaman lanun di laut antarabangsa. Masalah yang berkaitan dengan perikanan secara umun seperti kekurangan modal. Industri hilirandan huluan yang bergantung kepada sumber perikanan laut akan berkembang dengan cepat seperti industri pengentinan. penyediaan habitat tiruan/tukun. kilang ais. ancaman nelayan asing/pencerobohan.lumayan. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran diperolehi melalui peningkatan kuasa beli pengguna. masalah pasaran. penggunaan radar pengesan. Resiko lanun amat besar. 5. b) Masalah-masalah yang dihadapi dan yang ditimbulkan oleh aktiviti perikanan laut dalam. 3. Sesetengah negara seperti Jepun pula berkemampuan untuk mengukuhkan rangkaian paaran luar negara melalui pengeksportan hasil-hasil perikanan laut dalamnya. (i) Masalah yang dihadapi: 1. peralatan penangkapan dan sebagainya. Apabila keupayaan R&D dalam sector ini bertambah maju maka ia sekaligus membantu perkembangan R&D dalam sektor-sektor lain juga.justeru itu ia boleh menambakan pendapatan dan nelayan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka 4. Masalah keselamatan nelayan. teknologi komunikasi dan sebagainya. Memperluaskan pasaran samada di dalam atau di luar negara. 2. kekurangan buruh. Dengan itu rantaian ekonomi dalam negara menjadi lebih kukuh. Industri perikanan bertindak sebagai pembekal bahan mentah kepada industri lain khususnya IKS seperti pemprosesan ikan kering dan keropok. Sesetengah penduduk tidak berkesanggupan untuk meneroka perikanan laut dalam kerana khuatir keselamatan mereka yang amat sukar dijamin di perairan antarabangsa. Pengentahuan yang terhad juga membolehkan mereka mudah terceroboh memasuki kawasan perairan negara lain yang menyebabkan mereka ditangkap. kemudahan asas dan sebagainya. Membantu meningkatkan teknologi dalam sesebuah negara khususnya yang berkait dengan teknologi perikanan laut dalam seperti teknologi awet-beku. rangkaian pemasaran dalam negara yang akan meningkatkan pendapatan negara. Kekurangan modal dan kekurangan teknologi amat ketara sekali terutamanya bagi negara Asia Pasifik yang masih membangun dan miskin. Masalah politik perairan antarabangsa.

Jelas sekali masalah ini sering ditimbulkan oleh nelayan laut dalam. [10 Markah] 122 . Menceroboh perairan negara lain sehingga ditangkap oleh pihak berkuasa akan menimbulkan banyak masalah kerana ia memerlukan penyelesaian diplomatik dan politik.dalam juga mendapat tentangan daripada pergerakan alam sekitar seperti Green Peace misalnya mereka menghalang penangkapan ikan paus oleh nelayan laut dalam Jepun. [ 5Markah] a) Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Misalnya Malaysia sering diceroboh oleh nelayan Thailand. Sesetengah kaedah tangkapan seperti penggunaan pukat harimau dan pukat tunda memberi kesan kepupusan sumber perikanan dalam jangkamasa panjang. 2. Pencerobohan zon pinggir pantai bukan sahaja oleh nelayan laut dalam malah oleh nelayan-nelayan asing. Zon perikanan pinggir pantai sepatutnya tidak boleh dijadikan lokasi mereka. Masalah kepupusan sumber perikanan akibat kadar tangkapan yang berterusan melebihi had serta kaedah tangkapan yang boleh memusnahkan habitat . Anak-anak ikan juga tidak terkecuali. (ii) Masalah yang ditimbulkan: 1. Selain itu terumbu karang yang menjadi habitat ikan juga boleh musnah dengan menggunakan pukat tunda. [10 Markah] b) Bincangkan kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi di negara-negara berkenaan. Apabila pencerobohan berlaku konflik akan timbul. Konflik dengan nelayan perikanan pinggir pantai apabila nelayan laut dalam tamak sehingga menceroboh zon perikanan pinggir pantai yang sama sekali diharamkan untuk mereka. SOALAN PILIHAN 2 a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Kerana kaedah ini mengambil semua saiz dan jenis ikan.

Selain itu dengan adanya industri-industri yang berkaitan ini juga ia telah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk dalam pelbagai sektor seperti pekerja kilang pemprosesan kayu balak. Di Malaysia sebagai contoh. mengutip dan berburu. Ini akan menambahkan lagi pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup mereka sekaligus pengganguran dan kemiskinan dapat dikurangkan. Aktiviti pembinaan empangan hidroelektrik. negaranegara Eropah dan sebagainya yang mempunyai nilai matawang yang lebih tinggi daripada mereka bagi memperolehi keuntungan dari tukaran mata wang. Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun. Selain itu terdapat juga orang-orang asli yang menjual hasil-hasil hutan sebagai sumber ekonomi seperti hasil rotan. pekerja kilang perabot. hutan Endau – rompin. damar. akar-akar kayu untuk perubatan dan sebagainya. Taman negara Sepilok amat terkenal sebagai destinasi pelancongan utama. Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur. air terjun. Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . Penting untuk sektor pembalakan. Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport. Membantu memajukan industri-industri yang berkaitan dengan sumber hutan (industri hiliran) seperti industri membuat perabot. Dengan adanya industri-industri ini maka kepelbagaian ekonomi dan rantaian ekonomi di sesebuah negara berkembang dengan pesat. USA. Aktiviti pembinaan infrastruktur khususnya jaringan lebuhraya.CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Aktiviti pembinaan estet perumahan dan estet perindustrian b) Sebab-sebab hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara [ 10 Markah] 1. 4. Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah. 3. [ 5Markah] Lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di Asia Tenggara ialah: Aktiviti pembalakan haram tanpa kawalan Aktiviti pertanian perladangan dan pertanian pindah. Oleh itu kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang. kepelbagaian spesis fauna dan flora yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. 2. • • • • • 123 . Ekosistem hutan sebagai habitat/tempat tinggal mereka disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan mereka. perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbaaian biologi hutannya. pemandu di sector pengangkutan dan sebagainya. industri pembinaan (perumahan) serta industri pengangkutan.

Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali. Menggangu kestabilan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. b) Kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi. SOALAN PILIHAN 3 Pilih sebuah negara di Asia Pasifik. 3. kitar tenaga. banjir/hidrologi dan sebagainya. a) Senaraikan empat jenis mineral yang dilombong di negara tersebut. Di tempat baru ini mereka terpaksa bersaing dengan koloni lain. dan nyatakan lokasi utama setiap jenis mineral itu. [ 10 Markah] 1.Hutan berfungsi sebagai satu habitat. Penghijrahan spesis akibat pemusnahan habitat . Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca. Dalam kes ini sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat.5. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupanhidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan. Proses penyahutanan memusnahkan sama sekali habitat. [5 Markah] b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut dan [10 Markah] 124 . Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. Menggangu kehidupan orang asli di dalam hutan yang dianggap sebagai komponen penting untuk menstabilkan ekosistem hutan. Memusnahkan pelbagai spesis herba yang sangat bernilai. 2. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. hakisan. 4. Justeru itu haiwan-haiwan akan berhijrah ke hutan/habitat lain untuk mencari perlindungan atau tempat baru. Kemusnahan habitat mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. Persaingan intra dan interspesis akan berlaku dan mana-mana spesis yang kalah akan musnah dan pupus. Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh. rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan.

Adanya stok atau simpanan sumber yang banyak untuk menentukan jangkamasa operasi di samping kualiti sumber mineral yang ada. Misalnya terdapat sedikit sahaja aktiviti perlombongan bijih timah dan bijih besi di Malaysia pada masa kini. Raub Pahang. Lembah Kelang dan Sungai Lembing Pahang. Semeling Kedah dan Ipoh Perak. [10 Markah] CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN. Sumber tersebut mestilah ada dalam kuantiti yang banyak. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut. Lubuk Mandi Terengganu Lembah Kinta. Misalnya sumber petroleum di Malaysia dijangka boleh terus dicarigali dalam tempoh 50 tahun lagi. 2. a) Negara yang dipilih ialah Malaysia. Usaha pengeluaran dan pemprosesan petroleum memerlukan teknologi tinggi dan peralatan yang canggih. Di antara jenis mineral dan lokasi perlombongannya ialah: [ 5 Markah] Jenin Mineral Lokasi utama pengeluaran Petroleum dan Gas Luar pantai Terengganu. Antaranya ialah: 1. Selain itu kehabisan sesuatu sumber pula akan menyebabkan operasi perlombongan terpaksa ditutup.c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal di negara tersebut. tanpa adanya sumber aktiviti pengeluaran tidak dapat dijalankan. Sarawak. Teknologi tinggi mungkin diimport atau 125 . Bauksit Tembaga Emas Teluk Ramunia dan Seri Medan Johor Mamut Sabah Bau Sarawak. Sumber petroleum di Malaysia juga adalah dari jenis berkualiti tinggi yang boleh diguna untuk pelbagai tujuan. [ 10 Markah] Cadangan isi jawapan Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di Malaysia. Bijih Besi. Bijih Timah. Tanpa teknologi moden tidak mungkin pengeluaran dapat dijalankan. Kedapatan sumber menjadi faktor yang amat penting. Pantai Barat Sabah dan Luar pantai Asli. Faktor keupayaan teknologi dan modal untuk pengeluaran dan pemerosesan sumber mineral yang ada.

Pengeluaran hasil perlombongan amat dipengaruhi oleh kuantiti permintaan dari dalam dan luar negara. kelulusan permit. Kewujudan kemudahan pengangkutan mempengaruhi ketersampaian kepada sumber mineral. PETRONAS misalnya menghantar tenaga kerjanya ke luar negara untuk memperolehi ilmu dan kemahiran yang diperlukan. Antara kesan perlombongan ke atas pandang darat ialah: 126 . Begitu juga dengan keupayaan modal. Faktor kemudahan asas khususnya sistem pengangkutan dan perhubungan.petempatan dan lain-lain. kemudahan pemasaran dan lain-lain yang berkaitan. Selain itu faktor pasaran juga amat mustahak. kepakaran dan juga faktor pasaran. kuasa beli pengguna dan sebagainya.diperolehi melalui usahasama. Pada masa kini pula sistem paip dan kapal tangki mempengaruhi perlombongan petroleum di Malaysia. Dasar kerajaan dan faktor penjajahan. Bekalan tenaga buruh mahir dan separa mahir samada dari dalam atau luar negara adalah amat penting mempengaruhi kegiatan perlombongan. Adanya tenaga buruh. Justeru itu pengeluaran petroleum di Malaysia banyak menggunakan teknologi dan modal import seperti dari Syarikat SHELL. Dasar kerajaan meliputi kuota pengeluaran. Buruh mahir penting dalam kejuruteraan petroleum. Faktor penjajahan pula meliputi usaha mengeksploitasi dan memonopoli pengeluaran sesuatu sumber untuk memenuhi keperluan negara mereka. kemudahan pelabuhan dan penyimpanan. c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal negara tersebut. ESSO. [10 Markah] Cadangan isi jawapan Landskap bermaksud pandang darat atau rupamuka-rupamuka yang wujud di atas permukaan bumi yang dapat dilihat dengan mata kasar. 3. Pada masa dahulu sistem pengangkutan keretapi memainkan peranan yang penting dalam perlombongan bijih timah. Keperluan modal yang banyak samada dari dalam atau luar negara amat penting dalam menjayakan aktiviti perlombongan. 4. sistem percukaian. harga dan persaingan. kemudahan keselamatan. R&D kawalan mutu dan sebagainya. insentif pelaburan. 5. BRITISH PETROLEUM (BP) disamping PETRONAS sendiri sebagai satusatunya pelaburan modal dalam negara. Kekurangan buruh mahir di Malaysia diatasi melalui pinjaman tenaga luar dan juga program latihan dan kursus jangka panjang untuk pekerja tempatan. usaha R&D dan sebagainya yang dikenakan kepada sesebuah syarikat carigali. Dalam kes Malaysia penjajah Inggeris sebenarnya yang memajukan perlombongan bijih timah pada abad ke 19 dengan membawa masuk migran Cina serta usaha menyediakan sistem pengangkutan. pelabuhan.

penarahan dan peletupan bukit. Begitu juga di Miri terdapatnya kilang baja urea serta kilang petrokimia dan kilang cat. stesyen janakuasa TNB di samping pelbagai kilang petrokimia yang menggunakan petroleum sebagai bahan mentahnya atau sebagai sumber tenaganya. Petempatan pelombong akan terbentuk seterusnya boleh berkembang menjadi pekan dan bandar. Pengaruh/Kesan terhadap landskap Fizikal. 1. saluran paip dan juga kemudahan telekomunikasi. Ipoh dan Kuala Lumpur adalah terdiri daripada petempatan perlombongan bijih timah oleh orang-orang China pada abad ke 19 dahulu. jalan keretapi. lapangan terbang. tinggalan ketulan-ketulan batuan akibat aktiviti perlombongan kuari dan marmar atau kaedah pam hidraulik dalam perlombongan bijih timah. Terengganu dan juga Bandar Miri. Selangor. 5. Selain itu kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik dan lain-lain perkhidmatan seperti sekolah/pusat-pusat latihan kemahiran. Sesetengah daripada tasik bekas lombong tersebut telah dimajukan sebagai tasik reakreasi seperti Tasik Titiwangsa dan The Mines di Selangor serta Taman Tasik Taiping. Kewujudan petempatan yang akhirnya berkembang menjadi pekan atau bandar. Kewujudan rangkaian pengangkutan seperti jalan raya. Pandang darat cerun-cerun bukit yang musnah akibat kesan-kesan pemotongan. Terengganu dan Batu Arang. Sebagai contoh di Bandar Kerteh. Kewujudan kesan-kesan lekukan/kolam dan tasik yang sukar ditimbus atau dikenali sebagai tasik lombong terutama sekali di kawasan perlombongan bijih timah yang menggunakan kaedah kapal korek. Sebagai contoh bandar-bandar seperti Taiping. Serawak. kemudahan pelabuhan. Kewujudan kemudahan pengangkutan ini bertujuan untuk mempercepatkan penghantaran sumber mineral ke kilang memproses atau gudang penyimpanan serta ke kawasan pasaran.Pengaruh/Kesan ke atas landskap budaya. kilang baja urea dan juga stesyen-stesyen janakuasa. Kawasan-kawasan perlombongan akan dibanjiri oleh migran dari luar untuk bekerja sebagai pelombong. 4. Adakalanya kawasan petempatan yang telah terbentuk atau pekan akan “mati” apabila sumber-sumber perlombongan habis dieksploitasi. kilang memproses gas asli. Kewujudan kilang-kilang yang berkaitan dengan pengeluaran sumber mineral tersebut seperti kilang petrokimia. Dengan menggunakan kaedah ini tebing sesebuah bukit akan musnah. klinik/hospital di samping kemudahan reakreasi seperti padang golf dan taman-taman permainan juga akan disediakan untuk memenuhi keperluan pekerja. Kawasan 127 . Larut. 3. Kewujudan tasik lombong ini banyak kelihatan di sekitar Ipoh dan Taiping Perak serta Kuala Lumpur. 2. Penghijrahan keluar pekerja akan berlaku meninggalkan pandang darat rumah-rumah kosong dan lombong tinggal seperti di Bukit Besi. Sebagai contoh di Bandar Kerteh wujudnya kilang memproses gas asli.

Di Malaysia tenaga buruh terlatih adalah ramai. 128 . 2. Ini telah mewujudkan iklim pelaburan yang sihat yang meyakinkan pelaburan asing. [10 Markah] c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. Kelebihan penawaran tenaga buruh yang murah. Kewujudan tenaga buruh yang berdaya saing dan berdaya maju di Malaysia. penyediaan prasarana yang lengkap dan baik. Pelabur asing tertarik dengan adanya skim galakan pelaburan.berbukit akan tertingal sebagai bukit sisa. Keadaan politik yang stabil dalam jangka masa panjang. penawaran tapak industri yang masih murah serta lain-lain lagi. Ini menyebabkan pelabur asing tidak menghadapi banyak masalah dan tidak ragu-ragu tentang keupayaan tenaga buruh di Malaysia. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. [8 Markah] b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. Diantara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia yang boleh menjana perkembangan pesat sektor industri pembuatan ialah: 1. Zon Perdagangan Bebas (FTZ). Selain itu pandang darat kemusnahan hutan juga berlaku akibat aktiviti mencari gali sesuatu jenis sumber mineral . telah menjamin produk industri pembuatan yang berkualiti dan sekaligus industri ini lebih pesat berkembang. [8 Markah] Cadangan jawapan Lengkap Negara yang dipilih ialah MALAYSIA. mudah diperolehi dan upahnya murah relatif dengan tenaga buruh di negara-negara yang setaraf seperti Singapura. pengecualian/penurunan beberapa jenis cukai lndustri. Pada masa yang sama dasar dan polisi kerajaan Malaysia sendiri telah menggalakkan perkembangan sektor ini . Tenaga buruh di Malaysia juga mudah dilatih kesan daripada taraf pendidikan yang tinggi yang telah dicapai oleh Malaysia.ramai dan terlatih khususnya dalam sektor industri pembuatan yang berintensif buruh seperti industri elektrik dan elektronik.pemberian taraf perintis. SOALAN PILIHAN 4 Pilih sebuah negara di Asia Tenggara. Pemerintahan kerajaan Barisan Nasional yang stabil dan kukuh memberikan keyakinan kepada para pelabur untuk terus menanam modal di Malaysia bagi memperolehi keuntungan jangka panjang.

Sumber bahan mentah dalam negara sentiasa ada kerana Malaysia juga turut memacu sektor pertaniannya. jalan keretapi telah mempercepatkan pengangkutan barangan dan pekerja. 6. 4. Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Kuantan telah menggalakkan lagi aktiviti import-eksport hasil industri pembuatan ke luar negara. Dengan itu sumber bahan mentah ini tidak perlu diimport dan ini boleh menjimatkan kos pengeluaran. Kewujudan prasarana atau kesediaan kemudahan asas seperti kemudahan pengangkutan. Penawaran sumber tenaga yang banyak dan murah telah memangkinkan lagi pertumbuhan industri pembuatan yang baru dan memperkembangkan industri pembuatan yang sedia ada. 129 . Pada masa yang sama sumber kuasa juga adalah banyak seperti petroleum. sarung tangan. Walaupun saiz penduduk Malaysia masih lagi kecil tetapi kuasa beli penggunanya adalah tinggi.3. Rangkaian lebuh raya. gas asli dan kuasa elektrik hidro (KEH). Kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia dalam konteks ini amat menggalakkan kemasukan pelabur asing. Kelebihan teknologi yang dimiliki untuk menghasilkan kepelbagaian produk yang berkualiti tinggi serta berdaya saing.telekomunikasi dan pelabuhan yang baik. maka ia telah menjamin keberterusan dan kepesatan perkembangan sektor industri pembuatan di Malaysia. jalan raya. Dengan adanya keupayaan teknologi dan modal yang kukuh ini. Malaysia juga mempunyai keupayaan modal yang kukuh yang datangnya dari pelaburan dalam dan luar negara. Kewujudan pelabuhan Kelang. Dalam konteks ini Malaysia sememangnya memberikan keutamaan kepada program R&D . lilin dan sebagainya. Misalnya sumber getah dan kelapa sawit menjadi faktor penting mempengaruhi perkembangan industri pembuatan berasaskan hasil pertanian (agro based industry) seperti pembuatan tayar. Justeru itu kadar permintaan terhadap hasil industri pembuatan berterusan meningkat. Kelebihan pasaran dalam negara yang amat menggalakkan. sabun. Malaysia juga kaya dengan sumber bahan mentah. Pelabuhan Pulau Pinang. Keupayaan membeli yang tinggi ini berpunca daripada pendapatan perkapita penduduk yang agak tinggi relatif dengan negara ASEAN yang lain. minyak masak. 5. Teknologi baru sentiasa dihasilkan bagi meningkatkan kualiti produk yang sedia ada dan juga mencipta produk baru yang menepati citarasa pengguna semasa agar boleh bersaing di pasaran global. Kelebihan sumber bahan mentah dan sumber kuasa yang dimiliki. Selain teknologi. Pasir Gudang. Mereka tidak perlu mengeluarkan kos yang besar untuk menggerakkan operasi kilang pembuatan mereka. Dalam keadaan pasaran dunia yang lembab pun pasaran dalam negara Malaysia masih lagi aktif.

Dasar kerajaan yang menyediakan kawasan/tapak yang khas dan menarik untuk berkelompok seperti di kawasan Zon dagangan bebas (FTZ) yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas – elektrik. dan ke dua pengezonan guna tanah khususnya di bandar yang sudah padat dan tepu bina di samping untuk mengelakkan pencemaran serta kesesakan. air. Hal ini kerana untuk menjimatkan kos pengangkutan dan menikmati faedah daripada ekonomi bidangan. 130 . Kawasan tersebut sudah sedia maju dengan industri – maka industri yang berkaitan akan terus tertumpu ke arahnya untuk menikmati faedah perkongsian bersama seperti perkongsian kemudahan asas. jalan raya. tumpuan industri pembuatan adalah di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Pulau Pinang. Industri yang saling bergantung lazimnya berada setempat dan berdekatan antara satu sama lain. Di antara sebab-sebab industri pembuatan tertumpu di kawasankawasan berkenaan ialah: 1. sewa tapak yang murah atau diberikan taraf perintis dan lain-lain keistimewaan. Selain itu di bandar besar juga mudah diperolehi tenaga buruh yang sesuai seperti tenaga buruh mahir dan terlatih. 2. 3. Di antara kawasan tumpuan industri ini ialah seperti di Shah Alam – Petaling Jaya. Ini kerana di kawasan bandar saiz pasaran adalah luas dengan kuasa beli yang tinggi terutama sekali yang melibatkan produk barangan pengguna seperti tekstil. ekoran daripada taraf pendidikan penduduk bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan penduduk luar bandar. Output sesuatu industri menjadi input industri lain. Di Malaysia. Dengan adanya tarikan-tarikan ini maka pengusaha-pengusaha industri yang baru akan melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan apatah lagi jika industri pembuatan tersebut bersifat industri berkait yang perlu saling bergantung antara satu sama lain. Pasir Gudang di Johor. aksesori dan lain-lain. perkongsian pasaran. Johor Baharu. elektrik dan elektronik serta pembuatan makanan. Kawasan berkenaan mempunyai jumlah penduduk yang ramai yang akan menawarkan tenaga buruh yang mudah dan pasaran yang luas seperti kawasan bandarbandar besar. Kawasan industri Gebeng dan Semambu di Kuantan dan sebagainya. kominikasi. Shah Alam dan lain-lain lagi. (10 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Industri pembuatan di Malaysia sememangnya tertumpu atau beraglomerasi di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Pertama sebagai satu dasar membangun/memajukan kawasan yang sebelumnya mundur. Kawasan Industri Bayan Lepas dan Bayan Baru di Pulau Pinang. Misalnya industri pembuatan kereta berdekatan dengan industri pembuatan tayar dan juga berdekatan dengan industri pembuatan cat.b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut.perkongsian kepakaran dan lain-lain yang boleh menjimatkan kos. Terdapat pelbagai sebab kerajaan “meaglomerasikan” kilang di kawasan-kawasan tertentu sahaja khususnya di kawasan pinggir bandar. Kawasan ini seringkali diistiharkan sebagai kawasan estet perindustrian.

Kesan positif. peningkatan tabungan dan lain-lain. hujan asid dan sebagainya. kemudahan pembandaran dan lain-lain faktor penarik. Di sesetengah kawasan FTZ sememangnya sudah lengkap dan maju dengan kemudahan asas. kemudahan reakreasi dan lain-lain. Kawasan tumpuan industri pembuatan akan membebaskan dengan banyak bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. kemudahan tempat tinggal yang selesa. pencemaran air. Gangguan kesihatan penduduk akibat fenomena pencemaran udara dan jerebu. Oleh itu industri pembuatan tertarik dan tertumpu di kawasan berkenaan kerana pengusaha tidak perlu lagi menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. penawaran tenaga kerja dan saiz pasaran juga bertambah yang akhirnya menarik minat industri pembuatan lain melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan. 131 . kemudahan membeli-belah. gas kloroflorokarbon dan lain-lain yang boleh memudaratkan kesihatan penduduk. c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. Kesesakan lalu lintas. Masalah kesesakan penduduk dan masalah sosial. Pertumbuhan industri pembuatan menggalakkan perkembangan bandar moden yang lengkap dengan segala kemudahan. Dengan adanya kemudahan asas yang lengkap. Justeru penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan seperti kemudahan telekomunikasi dan pengangkutan. Kawasan atau wilayah berkenaan sudah sedia maju dengan kemudahan perkhidmatan seperti bank. ( 7 Markah) Cadangan jawapan lengkap 1. sulfur.pencemaran bunyi. sistem pengangkutan dan telekomunikasi. ia menjadi tarikan kepada penduduk untuk berhijrah dan menjadi pekerja tetap. Penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan pembandaran kerana kawasan tumpuan industri biasanya mempercepatkan proses urbanisasi. 5. Keadaan ini biasanya boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti penyakit berjangkit. 4. Seperti peningkatan pendapatan dan taraf hidup penduduk yang semakin baik. Apabila pekerja bertambah maka jumlah kenderaan juga akan bertambah untuk berulang-alik ke tempat kerja. Jumlah penduduk semakin bertambah. penyalahgunaan dadah dan sebagainya. 3. Kesannya masalah aliran trafik (Traffic Jam) akan berlaku yang boleh melambatkan perjalanan dan resiko kemalangan kepada penduduk. 2. masalah jenayah.4. peningkatan pendapatan penduduk dan kuasa belinya. Kesan daripada pertambahan pekerjaan dari kilang-kilang pembuatan. Pertambahan tenaga buruh menyebabkan sesuatu kawaan seperti di bandar menjadi padat dan sesak. Hanya kilang sahaja yang perlu didirikan.

Pantai Chenang. Tiga kawasan pelancongan yang popular di Malaysia ialah seperti di Pulau Langkawi di Kedah. kejernihan air laut dan kepelbagaian sumber maritim yang terpelihara juga menjadi tarikan pelancong untuk menjalankan aktiviti menyelam (skuba) sekaligus menjadikan Langkawi sebagai syurga di bawah air. Pulau Langkawi adalah kawasan pelancongan yang amat terkenal di utara semenanjung. [ 9 Markah] d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. Pulau Singa Besar. Pulau Tuba. cantik dan menarik. Mesti menyebut atau menamakan tiga kawasan pelancongan yang betul dan tepat dengan negara yang dirujuk. 132 . huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. Kawasan Air Terjun Kota Tinggi. Hal ini adalah disebabkan oleh adanya ciri-ciri tarikan yang istimewa yang dimiliknya. (7 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Kawasan pelancongan yang dipilih ialah di Pulau Langkawi. Tarikan pantai dan pulau yang bersih. Negara yang dirujuk ialah Malaysia. [ 7 Markah] c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Kedah. huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. Pantai Kok. [ 6 Markah] _______________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a). [ 3 Markah] Boleh merujuk kepada sebuah negara sahaja. Gugusan pulau-pulau yang cukup unik dengan pantainya yang bersih menjadi daya tarikan utama pelancong ke Langkawi . Selain daripada tarikan pantai dan pulau.Seperti Pulau Dayang Bunting. Di antaranya ialah: 1. Johor serta Tanah Tinggi Cameron (Cameron Highland) di Pahang. Pantai Pasir Hitam dan sebagainya. [ 3 Markah] b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a).SOALAN PILIHAN 5 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara.

Tarikan khusus seperti tempat bersejarah (arkeologi). 4. Kawasan kemuncak gunung ini mempunyai pemandangan yang cantik dan menarik. Langkawi adalah sebuah pulau yang mudah dikunjungi kerana tersedianya pelbagai kemudahan pengangkutan untuk ke sana dan juga pengangkutan di pulau itu sendiri. Langkawi juga mempunyai kawasan tanah tinggi yang menjadi tarikan baru pelancongan iaitu di Gunung Mat Cincang. Telaga Air Panas. Menyedari potensi ini kerajaan telah menyediakan kereta kabel sebagai pengangkutan utama ke gunung tersebut. resort dan chalet disediakan dengan banyak untuk dipilih oleh pelancong. kemudahan reakreasi di laut dan dihutan juga turut disediakan. suhunya yang sejuk dan nyaman disamping dapat melihat seluruh landskap Langkawi. c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Pengangkutan seperti feri yang boleh dinaiki di Kuala Perlis. Kuala Kedah atau Pulau Pinang di samping adanya pengangkutan kapal terbang menjadikan ia sebuah pulau yang “Assibile”. Pusat-pusat membeli belah yang bebas cukai. Selain itu Langkawi juga telah diistiharkan sebagai kawasan bebas cukai pada tahun 1983. 2. 1. Tumpuan pelancong bukan sekadar untuk melawat tempat-tempat menarik bahkan menjadi untuk membeli-belah. Telaga Tujuh (kawasan air terjun) dan juga pantai yang pasirnya bewarna hitam.2. Di antara sumbangannya ialah. Kesemuanya menjadi tarikan utama para pelancong. 133 . Selain itu Langkawi juga mempunyai tarikan fizikal yang istimewa yang tidak kedapatan di tempat lain seperti Tasik Dayang Bunting. Tarikan pengangkutan dan juga kemudahan asas pelancongan yang lengkap. sektor pelancongan telah banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonominya. [ 9 Markah] Cadangan Jawapan Lengkap Di Malaysia. pantai pasir hitam. Menyumbang kepada pendapatan negara melalui tukaran mata wang asing dari pelancong-pelancong luar negara. Selain itu pelbagai hotel bertaraf lima bintang. Padang Mat Sirat dan Tasik Dayang Bunting mempunyai kisah-kisah yang menarik perhatian pelancong. Tarikan di kawasan tanah tinggi. Misalnya kewujudan makam Mahsuri. Jelas sekali Langkawi mempunyai tarikan sejarah dan lagenda yang cukup kuat untuk menarik pelancong. kawasan beras terbakar. 3. Mengurangkan kadar pengganguran dalam negara dengan mencipta banyak peluang pekerjaan dalam bidang yang berkaitan – meningkatkan taraf hidup penduduk. Dengan peristiharan ini harga sesetengah barangan yang dijual menjadi lebih murah berbanding dengan tempat-tempat lain di Malaysia.

3. menganjurkan aktiviti seperti sukan. memelihara kualiti alam sekitar setempat dsb. Membangunkan kawasan mundur – menukarkan struktur ekonomi setempat dan menggalakkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang baru. menguruskan sisa pelancongan secara teratur. (6 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. 2. Chalet dll). resort. 134 . restoran. perniagaan makanan. 4. d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. Menyedia dan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan agar kawasan pelancongan mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi 4. 5. persidangan/seminar dll. Membangunkan secara optima sumber-sumber setempat yang dikenalpasti berpotensi sebagai sumber pelancongan samada sumber semulajadi atau sumber buatan manusia. pameran. 5.3. kemudahan riadah dan sukan dsb. pengangkutan. penawaran pakej pelancongan yang menarik. Langkah promosi menerusi pelbagai media. Menyediakan kemudahan asas yang cukup – seperti kemudahan penginapan (Hotel. Menggalakkan pertumbuhan/perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti industri kraf tangan. Kempen kesedaran – seperti langkah menjaga kebersihan kawasan pelancongan. Membantu meningkatkan keupayaan modal dalam negara melalui pelaburan asing/tempatan yang melabur dalam industri pelancongan – menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. telekomunikasi dll. kebudayaan.

Sebab-sebab perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di Malaysia. [12 Markah] b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. Faktor fizikal seperti zon pinggir pantai yang berteluk dan bermuara yang memudahkan pembinaan pelabuhan perikanan disamping keadaan pantai yang terlindung. pukat hanyut. 135 . Perairan negara yang dikawal dengan lebih ketat berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. bubu dll yang sememangnya tidak mampu untuk beroperasi di laut dalam. 2. pukat tangkul.SOALAN PILIHAN 6 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Pasifik. Keupayaan modal yang terhad untuk meneroka laut dalam – justeru terpaksa menumpukan kepada perikanan pinggir pantai sahaja. 1. [ 13 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. Kawasan perikanan pinggir pantai dikelilingi oleh pentas lautan yang cetek – pentas sunda yang kaya dengan plankton dan sumber-sumber perikanan. Keupayaan teknologi perikanan yang masih rendah dan hanya sesuai digunakan di kawasan pinggir pantai sahaja seperti penggunaan pukat tarik. a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. 3. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan sebuah negara – dijangka Malaysia. 5. berhampiran dengan pulau yang mengurangkan resiko keselamatan nelayan daripada ancaman ribut berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. pancing. 4. Misalnya sebahagian besar nelayan pinggir pantai hanya mampu memiliki bot-bot kecil sahaja. Kawasan pinggir pantai lebih selamat dan perairannya terkawal daripada ancaman lanun serta pencerobohan nelayan asing.

Oleh itu mereka tertumpu di kawasan perikanan pinggir pantai. 136 . pemantauan. 6) Kekurangan pengentahuan dan kemahiran untuk meningkatkan produktiviti perikanan disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. 4) Masalah pasaran. untuk memiliki bot-bot yang lebih besar. Kemahiran nelayan pantai terbatas di zon pinggir pantai sahaja. pembekuan/pengawetan dll. Misalnya oleh Bank Pertanian. 2) Ancaman pencerobohan nelayan asing atau nelayan perikanan laut dalam di zon perikanan pinggir pantai. Disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. membatalkan lesen operasi dll yang dilakukan oleh Jabatan laut. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Masalah-masalah yang dihadapi: 1) Masalah fizikal seperti ancaman musim tengkujuh dan muara sungai yang semakin cetek terutamanya selepas banjir. polis marin dan Jabatan perikanan dari semasa ke semasa. Kekurangan pengentahuan. 5) Kekurangan kemudahan asas seperti ketiadaan jeti untuk mendaratkan hasil tangkapan. hukuman denda/kompaun.Terikat dengan sistem hutang orang tengah – hasil terpaksa dijual kepada orang tengah dengan harga yang lebih murah dan kesannya nelayan sentiasa berada di dalam kemiskinan. kekurangan alat/teknologi tangkapan. kekurangan kemudahan pengangkutan. 3) Kekurangan modal untuk memajukan aktiviti perikanan seperti akuakultur. Langkah-langkah mengatasinya: 1) Langkah perundangan – untuk mengawal selia zon perikanan pinggir pantai daripada dicerobohi. 2) Memberikan bantuan modal/subsidi kepada nelayan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan keupayaan modal para nelayan. Rondaan. Disamping kerjasama dengan negara jiran. alat tangkapan yang lebih moden dan lain-lain. kepakaran dan kemahiran untuk meneroka laut dalam khususnya untuk mengendalikan kapal yang lebih besar dan teknologi moden.6.

kemudahan dingin-beku dll yang juga dilaksanakan menerusi LKIM. 5) Menggalakkan industri akuakultur sebagai kegiatan sampingan nelayan yang dijalankan oleh Jabatan perikanan. [ 6 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan.3) Membantu memasarkan hasil perikanan melalui koperasi nelayan atau menerusi LKIM. [ 10 Markah] b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. Disamping menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D). Pemarkahan: Masalah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah. Langkah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah SOALAN PILIHAN 7. 7) Usaha memperdalamkan muara sungai bagi memudahkan keluar-masuk dan pendaratan bot-bot nelayan. 4) Menyediakan kemudahan asas yang lengkap seperti kompleks perikanan. [ 9 Markah] ________________________________________________________________ 137 . Dengan merujuk kepada Malaysia. a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. rangkaian pengangkutan. 6) Memberikan khidmat latihan dan kemahiran kepada nelayan khususnya dalam konteks penggunaan teknologi moden.

rangkaian pengangkutan dll sejajar dengan pertambahan penduduk/pekerja kilang. 138 . [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab penyebaran keluar industri dari kawasan maju ke kawasan mundur: 1) Untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan kurang maju seterusnya mengimbangi tahap pembangunan ekonomi antara kawasan. air. 3) Meningkatkan jumlah penduduk di kawasan kurang maju atau untuk mengimbangi taburan penduduk antara kawasan. bunyi dll di kawasan maju atau kawasan bandar-bandar besar. pertanian dll. 7) Untuk mengurangkan tekanan terhadap tanah yang sudah padat dan tepubina khususnya di kawasan bandar. Industri perkilangan bertindak sebagai pemangkin dan penggerak kepada perkembangan sektor ekonomi lain yang berkaitan – sektor perkhidmatan. 6) Untuk mengurangkan pencemaran persekitaran – udara. 4) Mempercepatkan pembangunan sosial dan kemudahan asas di kawasan kurang maju – seperti pembinaan sekolah. 2) Mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas di kawasan kurang maju/kawasan luar bandar – meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk seterusnya membendung aliran migrasi desa ke bandar. perniagaan. Penempatan industri perkilangan akan menggalakkan migrasi masuk ke kawasan yang berkurangan penduduk. klinik/hospital. Atau ruang tanah yang ada di kawasan bandar boleh dibangunkan dengan sektor lain yang lebih menguntungkan.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. 5) Untuk mengurangkan kesesakan penduduk dan lalu lintas di kawasan maju khususnya kawasan bandar-bandar besar.

getah. 1. 2. pembuatan perabot dsb. Merawat enfluen sebelum dilepaskan/disalirkan ke sistem saliran. padi. membuat cat dan varnis. Contoh: Memproses kelapa sawit. industri penyaduran tin.penjara kepada pekilang yang melanggar akta tersebut. Langkah perundangan. Amalan pengurusan yang strategik meliputi: i) ii) Menempatkan kilang di kawasan khusus jauh dari sungai dan petempatan penduduk. 5) Industri berasaskan kimia dan petrokimia. 4) Industri tekstil – membuat pakaian/fabrik dan pewarna. pembuatan baja kimia dan racun serangga. sarung tangan. 139 . membuat kabel/dawai dll. menyitar premis. penyaduran logam. 2) Industri perkilangan berasaskan hasil hutan. Contoh kilang papan dan pulpa. kasut dll.b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. pembuatan tayar. tebu – hasilkan gula. c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. 6) Industri membuat simen. jubin/seramik dan batu bata. 3) Industri memproses dan pembuatan makanan dan minuman: Contoh minuman ringan dan berkarbonat. kilang pembuatan kertas. Contoh menapis petroleum dan gas asli. membatalkan lesen operasi. membuat sabun dan pencuci dll. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1) Industri perkilangan samada industri memproses atau pembuatan yang berasaskan hasil pertanian. makanan dalam tin. Menguatkuasakan undang-undang di bawah akta kualiti alam sekitar 1974 – seperti mengenakan denda/kompaun. 7) Industri besi-keluli. memproses produk tenusu dan perikanan termasuk juga memproses makanan ternakan. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang telah diambil.

Menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang mesra alam untuk menggerakkan jentera kilang seperti tenaga hidro elektrik. 6 Markah. Cadangan Pemarkahan: Langkah perundangan = MAX Amalan pengurusan = MAX Kempen kesedaran = MAX 2 Markah. 1 Markah.berjadual dan teratur ditapak-tapak pelupusan yang dikhaskan. Membangunkan teknologi insinerator untuk pelupusan sisa pepejal dari kilang. 3. Meninggikan serombong asap dan memasang alat penapis asap di dalam serombong tersebut. 140 . Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: Dijalankan melalui media massa seperti kempen cintailah sungai kita dan juga mengeratkan kerjasama antara agensi kerajaan – swasta dan NGO.iii) iv) v) vi) vii) Mengawal selia pelupusan sisa kilang khususnya sisa pepejal secara sistematik. Mewujudkan zon hijau – menanam pokok-pokok peneduh di sekitar kawasan kilang yang berfungsi untuk memerangkap pencemaran habuk dan asap.

7 4.5 11. [10 Markah] c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal.2 5. [ 7 Markah] b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia. [ 7 Markah] Calon mesti melukis sebuah carta pai atau rajah bulatan berbahagi 141 .7 339.SOALAN PILIHAN 8 Jadual 1 menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. Jadual 1 : Komposisi Perbelanjaan Pelancong di Malaysia pada Tahun 2000.4 2 119.7 100. Item Penginapan Membeli – belah Makanan dan minuman.0 3. Pengangkutan domestik Lawatan ke tempat yang menarik Hiburan Lain-lain.1 19. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.1 1 073.8 23. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. [ 8 Markah] _______________________________________________________________________ _ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 1.3 458.5 9 174.5 385. Jumlah Perbelanjaan RM Juta % 3 009.4 1 789.0 a) Berdasarkan jadual 1.9 32.

pelancongan budaya dan warisan sejarah. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pengangkutan domestik melibatkan aktiviti pengangkutan dalam negara samada pengangkutan darat.pelancongan MICE (persidangan. 142 . agropelancongan dan arkeo-pelancongan. Plotan Markah 1 1 1 4 MAX 7 b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia. sukan air dan lain-lain. restoran. kemudahan telekomunikasi dll. 5) Menggalakkan aktiviti pelancongan seperti pelancongan kesihatan. Menarik kemasukan pelabur yang menyebabkan potensi sumber pelancongan yang baru dimajukan sepenuhnya seperti sumber eco-pelancongan.Item Pemarkahan 1. 3. Petunjuk 4. 2) Mempercepatkan pembangunan sumber-sumber pelancongan yang baru.resort. Ia menggalakkan aktiviti pelancongan dengan cara: 1) Meningkatkan ketersampaian antara lokasi pelancongan.chalet. pelancongan kapal mewah. 4) Menggalakkan perkembangan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan sektor pelancongan seperti perniagaan kraf tangan. akua-pelancongan. Pengangkutan domestik memudahkan dan mempercepatkan destinasi pelancongan dikunjungi. Skala jejari yang sesuai.pelancongan pendidikan. konvensyen dan pameran). Tajuk yang betul 2. 3) Memudahkan pembangunan fizikal di lokasi pelancongan seperti pembinaan hotel.pelancongan sukan dan reakreasi dsb. udara dan air.

resort dan chalet. 3) Meningkatkan kadar pencemaran air khususnya sungai.c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal.kolam – akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel.resort. tasik.resort dan padang golf. 4) Memusnahkan kawasan tadahan air – Akibat penyahutanan untuk dibina hotel. Ini menjejaskan sumber air kepada sungai. kolam dan paya setempat. 143 . 2) Meningkatkan kadar hakisan tanih dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh – akibat pemotongan. kepelbagaian biologi. 6) Menjejaskan ekosistem di kawasan tanah tinggi akibat pemusnahan hutan untuk dibina pusat-pusat pelancongan. rantaian makanan dll. 5) Peningkatan suhu mikro (pemanasan setempat) – Penyahutanan untuk pembinaan infrastruktur pelancongan akan mengurangkan kelembapan udara dan hutan tidak lagi berfungsi untuk menapis dan menyerap bahangan matahari.tasik.chalet dan padang golf.resort dan laluan pengangkutan ke destinasi pelancongan. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal : 1) Perubahan landskap fizikal akibat pembinaan hotel.penarahan dan peneresan cerun bukit untuk dibina hotel. Kesannya memusnahkan habitat.

makanan halal. biodisel. 144 . Terbahagi kepada: (i) (ii) Industri memproses bahan mentah pertanian – seperti memproses kelapa sawit. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. koko. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: Industri hiliran yang berasaskan sumber pertanian (tanaman). produk IKS yang berasaskan sumber pertanian. seperti agro. hasil ternakan dan perikanan. ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. getah asli. Dengan merujuk kepada negara Malaysia.SOALAN PILIHAN 9 a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. makanan ternakan seperti pallet. kelapa. padi. industri asas tani dalam [ 10 Markah] b) i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. industri asas tani dalam [ 10 Markah] [ 5 Markah] i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. Dengan merujuk kepada negara Malaysia. Industri pembuatan berasaskan hasil pertanian. ternakan dan perikanan. penternakan dan perikanan (Agro Based Industry) termasuk IKS yang berasaskan sumber-sumber pertanian.

145 . Misalnya zon tanaman buah-buahan dengan industri pengetinan. teknologi kawalan penyakit dan perosak. penternak. Oleh itu rantaian ekonomi yang berkaitan pertanian boleh diperluaskan. zon akuakultur dengan industri pemprosesan makanan ikan dll. Pendapatan petani. zon hortikultur (bungaan) dengan industri pengawetan dan pembungkusan. industri makanan ternakan akan mewujudkan akuakultur dan marin kultur.Cadangan Isi Jawapan Kepentingan industri asas tani dalam memajukan sektor pertanian. haiwan eksotik dll. Pengusaha pertanian mendapat jaminan pasaran tempatan dan luar negara. Seperti industri perubatan dan kecantikan (pharmaceutical) akan mewujudkan ladang-ladang herba. Peluang pekerjaan bertambah. (1) Menambahkan produktiviti/pengeluaran hasil tanaman. ikan hiasan. teknologi pembungkusan dan pelabelan dll bagi tujuan meningkatkan kualiti hasil pertanian kerana industri asas tani amat memerlukan bahan mentah yang berkualiti. ternakan dan perikanan kerana permintaan bahan mentah dari industri asas tani akan meningkat. Pasaran produk industri asas tani secara tidak langsung menjadi pasaran produk pertanian. pekebun dan nelayan meningkat (2) Mewujudkan bidang–bidang pertumbuhan baru dalam sektor pertanian. (3) Membangunkan kawasan pertanian secara bersepadu dengan industri hilirannya. (5) Memperluaskan penggunaan teknologi baru dalam sektor pertanian seperti agrobioteknologi. teknologi pembiakbakaan. (4) Memperluaskan pasaran produk pertanian di dalam dan luar negara.

[ 6 Markah] ________________________________________________________________ 146 . (4) Pencemaran tanih – tanih berasid akibat larut resap air hujan di kawasan longgokan getah sebelum diproses dan tandan kelapa sawit selepas diproses. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Pencemaran udara – perlepasan asap dari kilang-kilang memproses getah dan kelapa sawit. kilang memproses hasil ikan. [ 10 Markah] (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. SOALAN PILIHAN 10 Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. (5) Peningkatan suhu setempat – haba yang dikeluarkan dari kilang-kilang pemprosesan. kolam dan juga sisa-sisa ternakan dan perikanan yang sudah diproses. (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. disamping bunyi bising dari generator kilang. [ 9 Markah] (b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. (3) Pencemaran bau dan bunyi – bau busuk terutamanya dari kilang getah dan kelapa sawit.ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. (2) Pencemaran air – pembuangan/perlepasan sisa toksid (enfluen) dari kilang-kilang memproses hasil pertanian ke sungai. tasik.

[ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara Asia Tenggara – dijangka Malaysia. (6) Ciri buruh dan kepakaran – Penggunaan buruh mahir dan tenaga pakar khususnya jurutera. Betty. Gas asli – dieksport dan juga kegunaan tempatan. Bokor. Pemilikan kerajaan/GLC (Syarikat berkaitan kerajaan seperti PETRONAS) dan juga pelaburan asing seperti SHELL dan BRITISH PETROLEUM (BP) (5) Ciri Teknologi – penggunaan teknologi tinggi seperti sistem GIS dan teknologi seismik untuk mengesan medan petroleum dan gas asli. (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan.CADANGAN SKEMA JAWAPAN Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. Purata pengeluaran petroleum mentah di Malaysia melebihi 300. Baronia. (3) Orientasi pengeluaran – Berorientasikan eksport. Temana dll). Dulang. Bekok dsb). Guntong. Petroleum dieksport sepenuhnya kerana petroleum mentah Malaysia berkualiti tinggi. (1) Taburan/lokasi perlombongan – terletak di luar pantai (di laut). teknologi carigali dan juga teknologi pemprosesan. (4) Modal dan pemilikan – Pelaburan dan penggunaan modal besar. 147 . luar pantai Serawak dan luar pantai barat Sabah. Tapis. Misalnya luar pantai Terengganu. (2) Skala operasi – besar-besaran. Contoh-contoh medan petroleum (luar pantai Terengganu seperti Tiong. (luar pantai Serawak seperti Baram. Ciri-ciri utama perlombongan petroleum dan gas asli.00 tong sehari dan purata pengeluaran gas asli melebihi 4000 juta kaki padu sehari.

(4) Bahan api/sumber kuasa kepada industri perkilangan generator/mesin bagi kilang-kilang pemprosesan dan pembuatan. Pembakaran/perlepasan gas asli yang dibuat akan membebaskan bahan-bahan pencemar udara – karbon dioksida. Merosakkan terumbu karang dan hidupan laut. Pencemaran udara di kawasan pelantar cari gali gas asli. rantaian makanan dan lain-lain elemen ekologi lautan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian. kilang membuat cat. sulfur dioksida. Misalnya penapisan petroleum di Tangga Batu (Melaka) dan Lutong (Serawak). 2. Kidurong (Serawak). 1. fiber/gentian dll. kemusnahan plankton dan zooplankton. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di persekitaran lautan sahaja. Gebeng (Kuantan). Seperti Loji Janakuasa Elektrik Paka (Terengganu) beroperasi menggunakan sumber gas asli dari Kertih. Tumpahan petroleum mentah di kawasan pelantar cari gali semasa kerja-kerja pengerudian dan pengangkutan. (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. Menjejaskan ekosistem lautan/maritim. kerosakan habitat lautan. – menggerakkan (5) Bahan api/sumber kuasa kepada industri pengangkutan – rantaian bagi industri perkilangan untuk mengangkut bahan mentah ke kilang dan barangan siap ke pasaran. (3) Bahan mentah kepada industri tenaga – Sebahagian besar gas asli yang dihasilkan di Malaysia dijadikan bahan api bagi menjana tenaga elektrik termal. (1) Bahan mentah kepada industri pemprosesan dan penapisan. 148 . kilang pembuatan baja urea di Bintulu. Seperti kilang petrokimia di Kertih (Terengganu).(b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. (2) Bahan mentah industri pembuatan – petrokimia. 3. Pencemaran laut. metana dsb. Proses pembauran berlaku menyebabkan ketulan-ketulan minyak mentah terapung di permukaan laut.

Kuala Lumpur sebagai contohnya. [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang ialah : KUALA LUMPUR. Adanya kemudahan pembandaran yang lebih luas dan prasarana yang lebih baik seperti pusat-pusat perkhidmatan penduduk. pusat hiburan dan reakreasi. [10 Markah] c) Ulaskan masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandar-bandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai.perkhidmatan.perdagangan dan lain-lain tertumpu di bandar-bandar besar berbanding dengan bandar-bandar lain. kawasan perumahan terancang lengkap dengan kemudahan air. menyediakan pelbagai kemudahan bandar yang menarik migrasi penduduk dari luar bandar tertumpu ke arahnya. 149 . JAKARTA. Kadar tumpuan penduduk yang terlalu pesat menyebabkan Bangkok muncul sebagai Bandaraya Primat. Sebagai contohnya Bandaraya Bangkok di Thailand telah menjadi pusat tumpuan penduduk kerana ia menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dengan pendapatan yang lebih lumayan. di bandar-bandar besar. elektrik.pusat kewangan. YANGOON. [ 5 Markah] b) Mengapakah penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. 2. 1. HO CHI MINH DAN MANILA (b) Sebab-sebab penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan negara-negara di rantau Asia Tenggara. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan. a) Namakan lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang. Kepesatan Pembangunan sektor ekonomi moden khususnya sektor industri. BANGKOK.

Masalah pencemaran bunyi dan pencemaran bau. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. 2. Bandar-bandar besar di Asia Tenggara sememangnya terbentuk melalui faktor sejarah seperti Jakarta di Indonesia. Ranggon di Myanmar dan lain-lain. menjadi ibu negara/pusat pentadbiran dan lain-lain yang menjadi tarikan penduduk. Kewujudan kemudahan pendidikan khususnya pendidikan tinggi samada IPTA atau IPTS yang lebih banyak di bandar-bandar utama berbanding dengan bandar ke dua/ kawasan-kawasan lain.hidrokarbonhidrokarbon. sistem perparitan dan pembentungan yang tidak terurus boleh menyebabkan bau busuk dan pencemaran persekitaran/persekitaran yang kotor. Faktor sejarah pembandaran. Bandar-bandar utama lebih awal dimajukan/dibangunkan sehingga sesetengahnya sudah stabil dan bergelar bandaraya yang menjadi pusat segala aktiviti ekonomi.sulfur dioksida. 150 . Penduduk yang ramai khususnya di kawasan setinggan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. asap. mempercepatkan ketersampaian dan meningkatkan mobiliti penduduk. Bangkok di Thailand. Setelah tamat mereka terus menetap di bandar kerana di bandar-bandar besar menawarkan peluang perkerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan mereka. Kesannya pelbagai penyakit mudah merebak seperti penyakit taun dan denggi. jelaga dan sebagainya telah mencemarkan udara dan dalam keadaan udara yang kering boleh membentuk fenomena jerebu yang boleh mengurangkan jarak penglihatan. Sistem pengangkutan seperti bas dan keretapi menghubungkan kawasan desa dan bandar kecil dengan bandar-bandar besar telah memudahkan pergerakan penduduk ke bandar besar. politeknik dan kolej telah menarik pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka.karbon dioksida. Pembebasan bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. 5. Kewujudan IPT. Jarak perjalanan menjadi semakin dekat dan cepat. Manila di Filipina. Adanya pelbagai sistem pengangkutan yang lebih baik menghubungkan bandar utama dengan bandar lain/kawasan lain. 4. semua kawasan boleh dihubungi dengan mudah. Masalah pencemaran udara/jerebu.3. (c) Masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandarbandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik. Kuala Lumpur di Malaysia.

penurapan muka bumi yang keterlaluan. kenderaan dan stesyen janakuasa. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. bekalan air yang tidak bersih. air hujan/hujan asid dll yang berpunca daripada sisa domestik/perumahan dan sisa kilang yang menjejaskan ekosistem akuatik.3. penimbusan kawasan paya(wet land). muara/pelabuhan. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina. air bawah tanah. ketiadaan tumbuhan yang menyebabkan kelembapan udara rendah/udara kering (dry air). sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum Area). Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. Meliputi pencemaran sungai. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. Wabak penyakit. Masalah banjir. 7. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Masalah pencemaran air. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh industri. 4. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia. penuh dengan sampah sarap seperti di sungai Gombak dan sungai Kelang. alirannya tersekat. 5. penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. Masalah hakisan tanah. Seperti aktiviti peneresan. 151 . 6.

Berlaku menerusi proses rebakan bandar dari pusat ke pinggir atau perkembangan pesat zon pinggir bandar/sub bandar itu sendiri sehingga sempadan sesebuah bandar bercantum dengan sempadan bandar lain yang berdekatan dengannya. 2. Manila dengan Quezon City. Fenomena tersebut melibatkan bandaraya utama (ibu negara) dengan bandar sekitar yang berdekatan dengannya.SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan konurbasi bandar?. Jarak antara bandar yang dekat ini akan mempercepatkan penggabungan sempadan apabila berlakunya rebakan di bandar-bandar yang berhampiran itu.Kobe serta Tokyo .Osaka . Terdapat beberapa sebab fenomena konurbasi bandar berlaku di Asia Tenggara. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Contoh: Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya. Faktor keletakan bandar yang berhampiran antara satu sama lain. Bangkok dengan Thonburi. [12 Markah] c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan fenomena konurbasi bandar tersebut. Antara sebabnya ialah: 1. Di sesetengah negara proses konurbasi bandar terlalu pesat berlaku sehingga banyak bandar yang berdekatan telah bergabung menjadi bandar yang lebih besar dikenali sebagai megalopolis seperti Kyoto .Yokohama di Jepun. 152 . [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Konsep Konurbasi Bandar. Proses percantuman atau penggabungan bagi dua buah bandar atau lebih yang terletak berdekatan antara satu sama lain. b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. Misalnya Petaling Jaya adalah jiran kepada Kuala Lumpur manakala Shah Alam pula adalah jiran kepada Petaling Jaya.Kawasaki . [ 5 Markah] b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. Apabila bandar-bandar ini berkembang maka tidak hairanlah jika ia mudah bercantum kerana jaraknya yang begitu dekat dan mungkin hanya disempadani dengan jalan raya atau lebuh raya sahaja.

Zon-zon industri biasanya diletakkan di pinggir bandar. Ampang. 5. Apabila masing-masing bandar melokasikan kawasan industrinya di pinggiran maka mudahlah kawasan pinggiran tersebut berkembang dan bercantum. Pembangunan perindustrian yang pesat di zon-zon pinggir bandar/sub bandar yang menyebabkan proses pembandaran yang cepat pula dialami oleh zon berkenaan sehingga ia boleh bercantum dengan pinggir bandar yang lain. Rangkaian pengangkutan yang baik jelas sekali memainkan peranan utama mempercepatkan penggabungan kerana ia menghubungkan pusat-pusat bandar berkenaan dengan cepat dan pantas. Cheras begitu pantas berkembang dengan kawasan perumahan sehingga ia menjadi sub-sub bandar yang bergabung dan mengelilingi Bandaraya Kuala Lumpur itu sendiri. Ketersampaian menjadi lebih mudah dan dekat. 153 . Pertumbuhan penduduk bandar yang pesat sehingga ruang bandar padat dan tepubina. Dengan itu zon-zon pinggir bandar/sempadan semakin cepat bergabung. mewujudkan bandar-bandar satelit. jalan keretapi dan lain-lain menghubungkan antara bandar-bandar tersebut yang akan memudahkan/memangkinkan lagi proses rebakan dan limpahan pembandaran. Pada lazimnya ke arah mana sistem pengangkutan berkembang maka petempatan dan zon-zon guna tanah yang lain juga turut berkembang selari dengan arah perkembangan jalan pengangkutan tersebut. memajukan/menyebarkan pembangunan ke pinggir bandar. Misalnya Petaling Jaya dan Shah Alam sebagai bandar Industri dan petempatan manakala Putra Jaya sebagai bandar pentadbiran. Zon-zon pinggiran bandar-bandar ini kelak akan berkembang seterusnya boleh bergabung dengan bandar induknya. 3. Selain untuk mengurangkan kesesakan penduduk di bandar utama ia juga disediakan sebagai bandar industri. jalan raya. bandar-bandar baru yang kelak akan berkembang dan bercantum dengan sempadan bandar lain. 4. Kewujudan sistem pengangkutan seperti lebuh raya. bandar pentadbiran. Justeru kawasan-kawasan kediaman berkembang dengan cepat di pinggirpinggir bandar yang akan diikuti pula oleh perkembangan kemudahan pembandaran/tumbuhnya sub-sub bandar.bandar pendidikan dan lain-lain lagi. Dasar kerajaan seperti untuk mengurangkan kepadatan dan kesesakan di bandarbandar utama.2. Di Selangor misalnya kawasan sekitar bandaraya Kuala Lumpur seperti di Sri Kembangan. Bandar-bandar baru diwujudkan dengan pelbagai sebab.

Di Kuala Lumpur jalan-jalan menuju ke pusat bandar biasanya adalah sesak pada waktu-waktu tersebut seperti di Jalan Kucing.udara dan daratan akibat pembuangan sisa-sisa domestik. udara diselaputi gas-gas seperti karbon monoksida. Di kawasan setinggan pula pelbagai penyakit berjangkit seperti denggi dan taun cepat merebak kerana persekitaran yang kotor dan tidak terurus. Masalah sosial. nilai hartanah menjadi semakin mahal akibat persaingan pelbagai guna tanah di pinggir bandar untuk kediaman. sisa kilang dan kenderaan. Masalah kesesakan. pertambahan kilang dan sumber kenderaan. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan. 154 . Pertambahan penduduk. Antaranya ialah: 1. Masalah kesesakan berlaku di jalan-jalan masuk ke pusat bandar pada waktu pagi (pergi kerja) dan juga petang (pulang dari kerja). Justeru itu pelbagai bahan pencemar dilepaskan khususnya ke atas sumber-sumber air dan udara. Sungai dan tasik tercemar. persaingan pekerjaan dan pengganguran boleh mempercepatkan kadar jenayah seperti merompak dan menyamun. Justeru masalah akibat konurbasi juga adalah sebahagian daripada masalah urbanisasi. Ini mendorong kepada kewujudan petempatan-petempatan setinggan khususnya di kawasan pinggir-pinggir bandar. Seperti peningkatan kadar jenayah serta merebaknya pelbagai jenis penyakit. Fenomena konurbasi bandar sebenarnya adalah sebahagian daripada proses urbanisasi. Jalan Cheras dan lain-lain lagi. industri. sulfur. ruang niaga dan sebagainya. Masalah pencemaran persekitaran seperti pencemaran air. Masalah tanah . Penduduk bandar bertumpu untuk tinggal di pinggir-pinggir bandar tetapi masih bekerja di pusat bandar. 2. Konurbasi akan melibatkan pertambahan penduduk.c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan konurbasi bandar tersebut. Saiz tanah menjadi semakin sempit. 4. Golongan berpendapatan rendah tidak mampu memiliki rumah. hidrokarbon dan partikel-partikel terampai yang lain. Jalan Ampang. Tol Sungai Besi. 3.

kadar celik huruf. Pembangunan yang dijalankan seperti pemodenan desa. b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. 155 . seperti sumber mineral. Disamping faktor jenis tanah. berbukit-bukau. mewujudkan pusat pertumbuhan desa dan juga pembandaran desa. kualiti dan kesuburannya. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Terdapat pelbagai sebab mengapa wujudnya pembangunan yang tidak seimbang di antara negeri-negeri Malaysia. berlembah dan berlurah dengan kawasan yang pamah. Faktor fizikal meliputi bentuk muka bumi dan kesuburan tanah. Antaranya ialah: 1. kuasa belinya. tabunganya. 2. [ 8 Markah] c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. Di antara indikator sosio-ekonomi yang dirujuk ialah seperti peningkatan pendapatan perkapita penduduk desa. rata.SOALAN PILIHAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. [ 8 Markah] CADANGAN JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Transformasi desa adalah merujuk kepada perubahan sosio-ekonomi desa akibat pembangunan yang telah dilaksanakan. hutan. pelbagai tapakbina khususnya petempatan dan juga ketersampaian yang berbeza.datar dan beralun yang mempengaruhi pembangunan pertanian. pemilikan barangan seperti kenderaan dan lain-lain lagi. taraf kesihatan. Taburan sumber alam yang tidak seimbang. Perbezaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang. Ada negeri yang kaya dengan sumber mineral lebih awal diteroka dan dimajukan berbanding dengan sesetengah negeri yang amat kurang sumber berpotensi. bahan mentah dan sebagainya.

Ini menggalakkan migrasi dari negeri mundur ke negeri yang sudah sedia maju .pembangunan pertanian dll yang masih tertumpu di kawasan/negeri pantai barat semenanjung . c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. kesediaan menerima pemodenan. pembangunan industri. 7. Ini akan mempengaruhi saiz pasaran dan kuasa beli. kemudahan kesihatan. Meliputi kemudahan pendidikan. 4. Manakala proses urbanisasi yang lambat di negeri-negeri pantai timur semenanjung telah menyebabkan perkembangan ekonominya turut perlahan. Menekankan pembangunan fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT dan juga penyediaan kemudahan fizikal pertanian seperti Rancangan Pengairan Muda dan Kemubu yang dijadikan sebagai projek asas untuk memajukan sektor pertanian desa khususnya padi sawah.wujudnya dualisme ekonomi. Fokus pelaburan/kemasukan modal masih tertumpu di kawasan berkenaan. taraf hidup. Terdapat dua 156 . Faktor governan – Dasar dan rancangan kerajaan terutama sekali di awal kemerdekaan. Meliputi rancangan pembangunan bandar. Faktor penduduk. Taburan dan kemajuan ekonomi industri serta rantaian ekonomi yang berkaitan dengannya seperti perkhidmatan masih tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. 5. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan dan berjaya memajukan kawasan desa atau luar bandar di Malaysia ialah: 1) Program pembangunan insitu. saiz(jumlahnya). 8. Kawasan/negeri yang ketiadaan sumber ditinggalkan. Memajukan negeri yang berpotensi sahaja. Faktor-faktor sosial. Kesan dasar penjajahan. Kewujudan dan perkembangan bandar juga tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. Kadar perindustrian yang berbeza. Manakala kawasan/negeri lain lambat dibangunkan. kemudahan asas(prasarana). kemudahan pengangkutan dan perhubungan masih tertumpu di negeri-negeri pantai pantai barat semenanjung berbanding dengan negerinegeri lain. Faktor proses pembandaran/urbanisasi. pendapatan perkapitanya serta kualiti penduduk/taraf pendidikan yang berbeza mengikut negeri. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama/bandar besar banyak terdapat di kawasan ini.3. Meliputi taburan dan kepadatannya. Ini kerana niat penjajah ialah untuk mengeksploitasi sumber bijih timah. Sejarah lampau menyaksikan negeri-negeri yang kaya dengan sumber alam sahaja yang dimajukan oleh penjajah seperti negeri Perak dan Selangor . mengubah cara hidup dan lain-lain kemajuan. Kawasan-kawasan lain kurang diberi tumpuan. 6.

pekebun. diberikan insentif pelaburan dll untuk menarik pelabur membina industrinya. dibina kemudahan asas yang lengkap. IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala resos. LKIM. kemudahan reakreasi dan sebagainya mengikut keperluan penduduk setempat 7) Program/pakej bantuan modal dan subsidi kepada petani. Program Penyelerakkan/penyebaran industri ke desa.KESEDAR. nelayan dan usahawan desa untuk memajukan aktiviti ekonomi mereka seperti skim kredit mikro. 3). 4) Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus. Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Programme – IADP). Di antara contoh RPW yang telah diperbadankan dan mempunyai autonomi secara khusus untuk memajukan wilayah mundur ialah seperti Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) JENGKA. MARDEC dll. Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru merupakan usaha-usaha utama yang telah dilaksanakan oleh kerajaan disekitar tahun 1970-an. Pertama ialah untuk kawasan penanaman padi dan kedua ialah untuk kawasan bukan penanaman padi. KEDA. kepelbagaian tanaman. Diantara strategi yang terlibat di bawah IADP ialah seperti program pembangunan tanah pertanian.KEJORA. naik taraf kemudahan kesihatan. Seperti membina kemudahan pendidikan menengah dan IPT di luar bandar. 8) Membantu memasarkan hasil tani dan produk desa seperti mewujudkan pasar tani di bawah FAMA.PERDA.DARA dan lain-lain lagi. 2). Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi. Pembandaran Kawasan luar bandar dilaksanakan menerusi strategi-strategi seperti. penternak. 157 . program penanaman semula dan juga penyatuan saiz dan skel tani yang tidak ekonomik dibawah rancangan mini estet (pertanian berkelompok).KETENGAH. 5) Membandarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru. sumber berpotensi dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar dan seterusnya membasmi kemiskinan desa. pengangkutan dan perhubungan. Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah. Mewujudkan Bandar Industri sejajar dengan program penyelerakan industri ke luar bandar 6) Program pembangunan sosial. tabung usahawan kecil dan sederhana dll. LPN. Kawasan desa yang berpotensi dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemerosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai (FTZ).jenis program pembangunan insitu yang dilaksanakan di Malaysia. tenaga.

Kwangju. Bangkok. 10) Memperluaskan penggunaan teknologi moden kepada petani. penggunaan bioteknologi. Korea Utara – Pyong Yang dan Namp’o.Seoul. SOALAN PILIHAN 4 . Shanghai. Chengdu. Guangzhou. pekebun. c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Kuala Lumpur. nelayan desa menerusi pelbagai usaha R&D seperti penggunaan jentera moden. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan [ 3 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bandaraya metropolitan adalah bandaraya yang mempunyai penduduk melebihi 1 juta orang. Kunming dan Bandaraya Hong Kong. 158 . penternak. Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. input pertanian moden dll. Hanoi. bimbingan dan kemahiran yang dilaksanakan oleh berbagai agensi kerajaan untuk menguruskan pelbagai sektor ekonomi desa dengan berkesan. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan tersebut [ 3 Markah] mengalami [12 Markah] b) Mengapakah bandaraya metropolitan pertumbuhan penduduk yang pesat. Pusan. Jakarta dan Manila Asia Timur: China – Beijing. Di antaranya ialah: Asia Tenggara: Yangon. Bandaraya Ho Chi Minh.9) Memberikan khidmat latihan. Korea Selatan . [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik.

Tarikan untuk melanjutkan pelajaran – khususnya pendidikan tinggi. (Pemusatan institusi pendidikan tinggi di bandaraya metropolitan) Tarikan kemudahan bandar yang lain – hiburan. b) Mengapakah bandaraya metropolitan tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Nagoya. Yokohama. Pertumbuhan penduduk bandar metropolitan menjadi pesat kerana peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. Kawasaki. 2) Kemudahan kesihatan yang baik – mengurangkan kadar kematian bayi di kalangan penduduk bandar di samping meningkatnya jangka hayat penduduk.Tokyo. Hiroshima Taiwan – Taipei. kemudahan kesihatan dll yang terdapat di bandaraya metropolitan. 159 . Kyoto. Kobe. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab bandaraya metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat: a) Pertumbuhan penduduk pesat akibat aliran migrasi masuk penduduk dari luar bandar atau bandar kecil dan sederhana ke bandaraya metropolitan berkenaan. prasarana yang lengkap. 3) Peningkatan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk bandaraya memungkinkan saiz keluarga yang lebih besar boleh ditampung. Migrasi masuk ini disebabkan oleh: 1) 2) 3) 4) Tarikan peluang pekerjaan yang banyak dan berpendapatan lumayan khususnya dari sektor industri. Hal ini disebabkan oleh: 1) Aras kesuburan/fertiliti migran adalah tinggi. Kecenderungan meningkatkan kelahiran. perkhidmatan dan perniagaan. b) Pertumbuhan penduduk pesat akibat pertambahan secara semulajadi.Jepun . Kumpulan umur muda menjadi komposisi utama penghijrah ke bandaraya metropolitan. Pemusatan pelbagai fungsi bandar di bandaraya metropolitan. Osaka.

Seperti aktiviti peneresan. 4. bekalan air yang tidak bersih. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. penimbusan kawasan paya(wet land). penurapan muka bumi yang keterlaluan. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik yang bertambah. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh kenderaan dan stesyen janakuasa yang semakin bertambah. Pencemaran persekitaran yang mempercepatkan penularan wabak penyakit. 5. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk yang ramai seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. Masalah banjir.c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. 160 . penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. alirannya tersekat. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia dll. Masalah pencemaran air khususnya pencemaran sungai. penuh dengan sampah sarap. 2. Masalah pencemaran udara/jerebu. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak dengan penduduk. Masalah pencemaran bunyi dan bau. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum). tasik dan paya yang berpunca daripada pembuangan sisa domestik/perumahan yang menjejaskan ekosistem akuatik. 6. Masalah hakisan tanih. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina perumahan 7. 3.

perniagaan. kediaman dll sektor ekonomi moden).perindustrian. Ciri ruang bandar – padat dan tepubina. Pemusatan (aglomerasi) fungsi bandar – pentadbiran. 3. penduduk bandaraya Kuala Lumpur ialah seramai 1. 5.saiz penduduk melebihi 1 juta orang ( Data tahun 2007. [ 5 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Ciri-ciri bagi sesebuah metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara ciri-ciri bagi metropolis (bandaraya) Kuala Lumpur ialah: 1. perindustrian dll. 2. Ciri lingkungan pengaruh – sangat luas meliputi sub-sub bandar dan juga bandarbandar yang lain.3 juta orang. Ciri penduduk . 161 .SOALAN PILIHAN 5 a) Huraikan ciri metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. perdagangan. 4. Perkembangan bangunan secara vertikal bagi menjimatkan ruang. Ciri guna tanah – guna tanah bandar sepenuhnya perkhidmatan. (perniagaan.

ubat. kadar kelahiran meningkat. • Kemudahan pengangkutan yang baik yang meningkatkan ketersampaian untuk masuk ke Lembah Kelang. Subang Jaya dsb. Kesannya kelahiran bertambah. Cyberjaya. perkhidmatan sosial. • Mewujudkan bandar-bandar baru dan bandar-bandar satelit seperti Shah Alam – Petaling Jaya (perindustrian).perkhidmatan dan perniagaan. Petaling Jaya. KL Sentral. Kesannya pertumbuhan semulajadi meningkat. (Status MSC kini – Taman Teknologi Malaysia. • Peluang melanjutkan pelajaran yang lebih banyak – kewujudan pusat-pusat pengajian tinggi (IPTA dan IPTS). ERL. kakitangan perubatan) – menurunkan kadar kematian dan mengawal wabak penyakit. • Peluang pekerjaan yang luas dalam ke tiga-tiga sektor di atas dengan tawaran gaji yang menarik. perumahan.b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] Cadangan Isi Jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang. • Menjadikan Lembah Kelang sebagai penjana pertumbuhan ekonomi negara – pusat perindustrian. (1) Isipadu aliran migrasi masuk penduduk yang tinggi ke Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkembangan pesat sektor ekonomi moden – perindustrian. Ampang Jaya. perniagaan dan perkhidmatan. Seperti usaha untuk menjadikan Lembah Kelang berstatus MSC secara keseluruhannya dalam RMK 9. • Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang lengkap untuk 162 . Putrajaya (pentadbiran). Putrajaya dan KLCC) • Menyediakan prasarana pengangkutan awam yang cekap dan moden untuk meningkatkan ketersampaian dalam dan antara bandar di Lembah Kelang seperti LRT. (2) Kadar pertumbuhan penduduk semulajadi yang pesat di Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkahwinan antara migran yang berusia muda – aras kesuburan bertambah. • Kemudahan pembandaran yang menarik – prasarana lengkap. (3) Peranan kerajaan mempercepatkan proses pembandaran di Lembah Kelang seperti. hiburan dan reakreasi dll. Komuter dll. • Memajukan sub-urban sebagai kawasan kediaman yang dilengkapi dengan kemudahan pembandaran yang cukup. doktor. • Taraf kesihatan yang baik (kemudahan. • Pendapatan dan taraf hidup meningkat – mampu memiliki saiz keluarga yang lebih ramai.

bandar. [13 Markah] b) Huraikan secara ringkas empat program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. (6) Pencemaran bunyi. kawasan industri dll. pendidikan. (4) Pencemaran udara. c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. Pemarkahan: 1 isi = 1 markah = MAX 5 Markah SOALAN PILIHAN 1 a) Mengapakah pakatan segi tiga pertumbuhan ditubuhkan di rantau Asia Tenggara. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Peningkatan suhu setempat (pulau haba bandar) (2) Hakisan dan tanah runtuh/tanah mendap (3) Banjir kilat. [12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Sebab-sebab pakatan segi tiga pertumbuhan di tubuhkan di rantau Asia Tenggara. (9) Kerosakan ekosistem – seperti ekosistem paya/tanah lembab. (7) Pencemaran sampah sarap dan bau. IMT-GT dan EAGA-BIMP. IMS-GT. (8) Pencemaran sisa toksid yang berbahaya dan pencemaran tanih.penduduk bandar – kemudahan kesihatan. jaminan keselamatan dll.hutan untuk dijadikan tapakbina perumahan. Antara sebab-sebab mengapa pakatan segi tiga pertumbuhan tersebut ditubuhkan ialah: 163 . [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara pakatan segi tiga pertumbuhan yang ditubuhkan di rantau Asia Tenggara ialah. (5) Pencemaran air.

Pihak swasta akan berkongsi modal melaksanakan sesuatu projek. Utara Kedah-Perlis seperti Bukit Kayu Hitam. 2. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran dan perdagangan antara kawasan/intra-ASEAN. 5. Ini kerana pembangunan sumber dilakukan menerusi pelbagai perkongsian bijak yang diamalkan. Kerana barangan di kawasan-kawasan bebas cukai tersebut lebih laris/dijual dengan harga yang murah. Untuk mempercepatkan lagi/memangkinkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai sektor di antara negara-negara ASEAN yang berjiran yang termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan berkenaan. Kekurangan buruh di Malaysia ditampung oleh kemasukan buruh dari Indonesia. 3.sumber air dan sebagainya. Pemindahan teknologi membolehkan sumber-sumber yang ada dapat dibangunkan dengan cepat. R&D dan inovasi baru dari negara jiran yang lebih maju ke kawasan segitiga terbabit. sumber maritim. Misalnya melalui kewujudan kawasan bebas cukai. Langkawi.perkhidmatan dan pergerakan penduduk. Dengan adanya pakatan ini sumber-sumber tersebut boleh dibangunkan tanpa terbiar membazir sebagai stok sumber sahaja. Utara Acheh dan Selatan Thai pastinya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran setempat akan dinikmati bersama. Pengkalan Kubor sudah tentunya memberikan manfaat pasaran kepada semua negara. Misalnya di bawah IMT –GT kawasankawasan seperti Pulau Langkawi.sumber tenaga. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan tenaga pakar. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian teknologi. 4. Kawasan-kawasan seperti Bukit Kayu hitam.1. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pembangunan sumber alam . Misalnya projek Line ke 2 menghubungkan Malaysia dengan Singapura di bawah IMS-GT telah dilaksanakan dengan jayanya dan memberi keuntungan kepada ke dua-dua negara daripada segi aliran barangan. Kekurangan teknologi sesebuah negara ditampung oleh kelebihan teknologi negara lain yang samasama melabur di kawasan segi tiga terbabit. Kekurangan buruh dan kepakaran di sesuatu kawasan segitiga akan dapat ditampung oleh buruh dan tenaga pakar dari negara jiran. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian pelaburan modal/kewangan berdasarkan prinsip perkongsian bijak yang dilakukan menerusi pelaburan bersama ataupun pelaburan silang oleh pihak swasta. Segitiga pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN yang baru. Kawasan segitiga sememangnya kaya dengan sumber-sumber alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya seperti sumber hutan. Dalam konteks ini wujud suasana saling melengkapi. 6. 164 .

Seperti menjadikan kepulauan Riau sebagai pusat pelancongan baru di bawah IMS-GT.sumber air.Kerjasama perikanan pula meliputi perikanan pinggir pantai. Program kerjasama pembangunan sektor pelancongan.Phuket . Khususnya berkaitan dengan sektor perladangan kelapa sawit dan getah di bawah EAGA dan juga sektor makanan/padi di bawah IMT-GT. Termasuk juga program pertukaran siaran radio &TV dan lain-lain program budaya di kawasan segitiga terbabit yang membolehkan intraksi sosial antara negara berjiran akan menjadi lebih rapat.(b) Program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. Program pembangunan sektor telekomunikasi. Misalnya jalan keretapi Trans-Borneo di bawah EAGA-BIMP. 2. Program kerjasama pembangunan sektor perindustrian. 3. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Meliputi usahasama memajukan sumber-sumber pembalakan khususnya di kawasan EAGA yang sememangnya kaya dengan sumber hutan disamping program kerjasama pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. bekalan tenaga.Phuket-Acheh di bawah IMT-GT. Tumpuan diberi kepada sektor industri berasaskan sumber seperti industri pemprosesan pertanian (agro base industry) terutamanaya di IMT-GT dan EAGA serta industri berintensif buruh di IMSGT dan IMT-GT. 5. Program kerjasama membangunkan sektor pembandaran. Program kerjasama pembangunan sektor pertanian dan perikanan. 7. 6. Memajukan industri perhotelan/resort atau memajukan sumber-sumber maritim untuk tujuan pelancongan. 4. Program kerjasama pembangunan sektor pengangkutan. Program kerjasama membangunkan infrastruktur fizikal seperti jaringan jalan raya. Projek Line ke 2 Johor dengan Singapura di bawah IMS-GT dan juga perkhidmatan feri Langkawi .Acheh sebagai “pintu masuk pelancong ASEAN” di bawah IMTGT. sistem perhubungan dan lain-lain terutamanya di wilayah yang baru berkembang misalnya di Lembah Mindano di bawah EAGA. Program kerjasama pembangunan sektor perhutanan. 165 . Khususnya laluan darat. udara dan air/perkapalan. laut dalam dan akuakultur. Langkawi . 8. Mewujudkan bandarbandar baru melalui pendekatan pelaburan bersama seperti projek bandar Nusa Jaya sebagai bandar terapung di Tanjung Pelepas Johor di bawah rancangan IMS-GT.

SOALAN PILIHAN 2 Jadual 1 menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Jadual 1: Nilai Perdagangan antara negara-negara ASEAN (Juta US$) pada tahun 1990 dan 1996. Boleh dipilih samada graf bar kompaun atau graf bar komponen. huraikan keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Graf bar tersebut mesti menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Negara Brunai Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand Jumlah a) 1990 1 131 4 420 16 509 2 198 23 605 7 764 55 627 1996 1 700 12 600 37 200 7 000 72 200 19 900 150 600 Berdasarkan jadual 1 di atas. [ 10 Markah] Untuk lebih cepat calon dinasihatkan membuat graf bar kompaun. lukiskan graf bar untuk menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [10 Markah] b) Berdasarkan graf bar yang telah anda lukis pada soalan (a). [ 9 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Soalan kemahiran amali. [6 Markah] c) Jelaskan tiga halangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. Calon perlu membuat graf bar. 166 .

Peningkatan yang perlahan dialami oleh Berunai (569 juta US$) diikuti oleh Filipina (4. Angka skala yang dipilih mestilah selari dengan selang paksi yang dibuat dan dinyatakan unitnya. 1.973 juta US$).semua negara Asean mengalami peningkatan nilai perdagangan antara 1990 hingga 1996. 2. Dilukis di bawah graf.691 juta US$) dan Thailand (12. Keadaan perdagangan antara negara-negara Asean pada tahun 1990 dan 1996. Kemas dan bersih. (Sila buat latihan amali menggunakan data ini) (b) Keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Ditulis di ruang atas graf bar b) Skala yang sesuai yang boleh mewakili semua data.180 juta US$) 167 . Tepat dengan tuntutan kartografi. Keseluruhannya.Elemen penting yang mesti ada di dalam graf bar: a) Tajuk yang lengkap ”Graf Bar Kompaun: nilai perdagangan antara negaranegara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. 3. d) e) Petunjuk. Penigkatan terbesar/tertinggi dialami oleh Singapura sebanyak (48. 595 juta US$). [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan. Skala ditulis di penjuru kanan di bawah tajuk. diikuti Malaysia (20. Jumlah peningkatan adalah sebanyak (94.802 juta US$) dan Indonesia (8. c) Plotan yang menunjukkan kesan nampak dan setiap bar dilorek atau diwarnakan untuk membezakan antara ke dua-dua tahun tersebut. 136 juta US$).

Antaranya: 1. Sesetengah negara seperti Indonesia masih belum pulih ekonominya akibat kejatuhan nilai mata wang. Keadaan ini menyukarkan perluasan perdagangan antara negara dan juga kewujudan imbangan dagangan. Berunai dan Malaysia. 168 . [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan: Perdagangan intra ASEAN menghadapi beberapa halangan. 2. Komoditi barangan yang homogeneus menyebabkan ancaman perlambakan dipasaran yang akhirnya menurunkan harga pasaran.(c) Tiga halangan perdagangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. Negara yang saiz pasarannya besar seperti Indonesia dan Filipina tetapi kuasa beli penduduknya pula rendah manakala negara yang kuasa beli pasarannya tinggi seperti Singapura dan Berunai hanya memiliki saiz pasaran/jumlah penduduk yang sedikit. Apabila ekonomi rakan seperdagangan masih belum pulih maka ia akan membataskan dan menjejaskan aliran perdagangan serantau. Masalah kejatuhan nilai mata wang. Kuasa beli pasaran yang masih rendah dan saiz pasaran yang kecil. 3. Persaingan sesama negara pengeluar. Apabila urusan dagangan menggunakan dollar US akan wujud jurang nilai mata wang yang begitu besar dengan negara yang lebih stabil seperti Singapura. Kesan daripada pengeluaran barangan yang sama secara berlebihan boleh menurunkan harga barangan tersebut dan seterusnya menjejaskan pendapatan petani negara-negara ASEAN. persaingan pengeluaran beras antara Thailand dengan Myanmar. Contoh komoditi kelapa sawit dan getah antara Malaysia dengan Indonesia.

Malaysia amat bergantung kepada teknologi moden dari negara-negara maju dengan mengimport teknologi dari Jepun. Ciri-ciri saling bergantung antara Malaysia dengan negara-negara lain meliputi: 1. telekomunikasi. sumber kuasa dan juga sumber makanan. Pergantungan kepada teknologi. Sebagai contoh produk alat hawa dingin Malaysia amat bergantung kepada pasaran negara-negara timur jauh. pelancongan. Penawaran buruh yang rendah dalam sektor-sektor kritikal menyebabkan Malaysia amat bergantung kepada buruh asing. 5. [13 Markah] b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. pengangkutan. 2. Pergantungan kepada buruh dan kepakaran. sayuran. negara-negara Eropah dll khususnya dalam bidang perindustrian.SOALAN PILIHAN 3 “Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara-negara di dunia semakin terkait dan saling bergantung antara satu sama lain” (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. Malaysia tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk memperkasakan ekonominya. Misalnya pergantungan kepada AFTA. Misalnya dalam sektor pembinaan dan perladangan bergantung kepada tenaga buruh 169 . pasaran Asia-Pasifik dsb. sumber tenaga dsb. Rusia. Tanpa modal asing. [13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih mana-mana sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. sumber perikanan. perkhidmatan. Pergantungan kepada pasaran luar negara. 3. ICT dsb. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. Pergantungan kepada modal. pasaran Eropah. Pergantungan kepada sumber bahan mentah. 4. buahan dll bagi menampung kekurangan sumber makanan dalam negara. Misalnya Malaysia bergantung kepada Thailand dalam konteks bekalan beras. pasaran Amerika syarikat. Korea Selatan.pertahanan. Amerika Syarikat. Pelaburan modal asing amat diperlukan oleh Malaysia untuk menggerak dan memajukan sektor-sektor ekonomi seperti perindustrian.

Ini boleh dilakukan menerusi penubuhan Bank ASEAN. Mengurangkan kebergantungan kepada modal dari negara-negara kapitalis yang jelas tidak menguntungkan negara-negara ASEAN jika berlaku resiko yang tidak diingini yang menyebabkan modal asing boleh ditarik keluar dari ASEAN pada bila-bila masa. Persepakatan sesama negara ASEAN dalam konteks ini membolehkan resiko kejatuhan nilai mata wang boleh dikurangkan. Mengurangkan monopoli pasaran barangan dalaman ASEAN oleh negara-negara maju. Koperasi ASEAN. prinsip menang-menang dan juga langkah pertukaran teknologi dan inovasi baru. saling melengkapi (complementary) serta prinsip dan “Situasi Menang-Menang” (Win-Win Situation). 3. 5. Dengan adanya AFTA membolehkan produk barangan sesama negara ASEAN dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan barangan dari negara luar ASEAN. 2. Mengurangkan dominasi teknologi dan kepakaran dari negara-negara maju. Membendung campurtangan politik dari negara-negara maju menerusi prinsip”Zon Aaman Bebas dan Berkecuali”( ZOFPAN). latihan tenaga manusia secara bersama dan bersepadu sesama negara anggota ASEAN. Mengurangkan monopoli pasaran kewangan ASEAN oleh negara-negara maju khususnya Amerika Syarikat. konsep saling melengkapi.Indonesia serta Thailand. 170 . b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. Oleh sebab itu sesama negara ASEAN boleh meningkatkan pelaburan menerusi konsep pelaburan bersama dan juga pelaburan silang. Ini boleh dilakukan melalui konsep perkongsian pintar. 6. Tetapi pergantungan Malaysia dengan negara-negara maju adalah tidak adil dan berat sebelah yang memihak kepada negara-negara maju tersebut. dasar tidak campur tangan negara-negara anggota serta prinsip kemakmuran bersama ASEAN. cadangan penggunaan matawang ASEAN bagi menggantikan dollar US dll. (12 Markah) Cadangan Isi Jawapan Pakatan ekonomi serantau ASEAN boleh mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi dengan cara: 1. Ini dilakukan menerusi kawasan pasaran bebas ASEAN (AFTA). 4. Ciri-ciri pergantungan Malaysia dengan negara-negara ASEAN yang lain berasaskan konsep perkongsian pintar.

Barangan-barangan dalam senarai ini telah dikecualikan daripada pengurangan tarif buat selamalamanya 171 . kehidupan dan kesihatan manusia termasuk haiwan dan tumbuhan disamping barangan yang ada nilai seni. [15 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. Barangan automotif/kenderaan dan alat ganti. sejarah dan arkeologi. Barangan yang berkaitan dengan keselamatan negara. (Perdagangan intra – ASEAN) Contoh: Terdapat beberapa kategori barangan yang disenaraikan di bawah AFTA yang diberikan potongan atau pengurangan tarif iaitu: a) b) c) d) e) Barangan pertanian yang telah diproses dan beberapa jenis produk pertanian lain.SOALAN PILIHAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. [6 Markah] b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. Barangan elektrik dan elektronik. [4 Markah] c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. Barangan yang dianggap sensitif seperti hasil pertanian yang belum diproses misalnya beras. [6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: AFTA ialah kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara (ASEAN) yang mengamalkan konsep pengurangan tarif atau penghapusan tarif bagi barangan atau produk ASEAN yang diperdagangkan di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri. Negara anggota diberikan masa yang lebih panjang untuk mengurangkan tarif barangan ini.

Dalam konteks ini Malaysia akan memperolehi faedah daripada ekonomi bidangan. kuasa beli penduduk akan meningkat dan barangan Malaysia boleh dijual ke serata negara ASEAN. Untuk mengelakkan persaingan produk yang sama maka antara syarikat ASEAN akan menjalinkan kerjasama untuk pengkhususan pengeluaran. Thailand. Misalnya syarikat Malaysia kini boleh menembusi saiz pasaran ASEAN yang melebihi 530 juta orang. Dengan tawaran harga yang lebih murah. Indonesia dan Singapura. penggunaan teknologi dan inovasi baru oleh syarikat-syarikat swasta atau kerajaan (GLC) yang berlumba-lumba menjaga kualiti produk masing-masing. c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. Kesannya Malaysia akan menikmati faedah daripada segi perkembangan R&D. 172 . Kesannya ia dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju yang selalunya tidak adil dalam konteks hubungan dagangan dua hala. 4) Faedah daripada segi pengkhususan pengeluaran dan keadaan saling melengkapi (Complementary) bagi menjimatkan kos pengeluaran. bekalan barangan yang berterusan dan sekaligus mengurangkan defisit import barangan dari negara maju. Kesan-kesan positif perluasan pasaran termasuklan hubungan antara rangkaian pemasaran. 2) Faedah daripada segi perluasan saiz pasaran. pengilang atau pengeluar dengan pengguna sesama negara ASEAN menjadi lebih kukuh disamping karenah birokrasi yang cerewet boleh diminimakan. [15 Markah] Cadangan Isi Jawapan Faedah yang diperolehi Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Peningkatan aliran perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN yang lain apabila harga barangan menjadi lebih murah. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan Negara yang melaksanakan AFTA di peringkat awal penubuhannya ialah: Malaysia. persaingan antara pengeluar akan menjadi lebih hebat untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan berdaya saing di pasaran bebas AFTA. 3) Faedah daripada segi peningkatan kualiti produk. perkongsian teknologi dan kepakaran. Apabila harga menjadi lebih murah. Menerusi AFTA semua negara anggota dapat menikmati faedah harga barangan yang lebih murah.b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya.

Misalnya barangan dari Thailand dan Indonesia jauh lebih murah berbanding dengan Malaysia. 173 . Syarikat-syarikat bumiputera khususnya IKS menghadapi resiko kerugian dan mungkin gulung tikar. Kemboja.Laos. Kesannya sukar untuk melakulariskan barangan Malaysia di negara-negara berkenaan.Masalah yang dihadapi oleh Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Ancaman kepada pengusaha tempatan yang masih tidak mampu bersaing dan terlalu bergantung kepada dasar perlindungan kerajaan. Ini kerana harga barangan Malaysia relatif lebih mahal berbanding dengan produk barangan ASEAN lain disebabkan kos pengeluaran khususnya kos buruh dan bahan mentahnya lebih tinggi. 3) Masalah kuasa beli dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam. 2) Ancaman lambakan barangan import dalam pasaran Malaysia. Filipina adalah lebih rendah kerana pendapatan perkapitanya lebih rendah berbanding Malaysia.

019.581.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 3 menunjukkan nilai eksport dan import Malaysia dengan beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.923.838.7 RM: Juta Import 3.203.4. [10 Markah] c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya.5 13.9 18.8 . [9 Markah] ______________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 3.559.909.0 1.576.724.0 5.2 3.2 2.5 a) Berdasarkan jadual 3.978. Jadual 3: Nilai Eksport dan Import (RM: Juta) Malaysia dengan beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada Tahun 2002. [ 6 Markah] Negara Asia Pasifik Imbangan Perdagangan Terpilih (EKSPORT ▬ IMPORT) RM: Juta Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China 205.1 4.5 44.414.9 12.9 47.635. [ 6 Markah] b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.9 3.703.8 7.6 . Negara-negara Asia Pasifik terpilih Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China JUMLAH Eksport 3.422.1 213.398.1 19.236. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.3 403.988.4 174 .

6. 5. Menyertai Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 3. Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara-negara Komanwel (CHOGM). Kerjasama Asean + 3 (China. IMS-GT. Kebersihan dan kesempurnaan Markah 1 1 1 6 1 c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya. India). 7. 4. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pakatan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia untuk meningkatkan aliran perdagangannya: 1. EAGA – BIMP). 10. 8. Menyertai Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO). 175 . Menyertai pakatan segitiga pertumbuhan ASEAN : (IMT – GT. [10 Markah] Lihat Graf Bar Cermin yang dilukis di sebelah Item Pemarkahan Tajuk/Kaedah yang betul Skala yang sesuai Petunjuk Plotan (1 negara = 1 markah). 9. Menyertai kerjasama ekonomi Negara-negara berkecuali (NAM).b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. 2. Jepun. Menyertai pertubuhan Negara-negara Islam (OIC). Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara Selatan – Selatan. (Negara-negara di hemisfera selatan seperti Negara-negara Asia. Afrika dan Amerika selatan). Meryertai negara-negara membangun G15. Menyertai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan juga Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC).

176 .

pembandaran. kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3 . [5 Markah] b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi telah menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. Nilai Keasidan ( pH) disamping perubahan warna dan bau yang ada di dalam sesuatu sumber air tersebut. Kemerosotan kualiti air dikesan melalui kandungan pepejal terampai (SS) dan juga kekeruhan/perubahan warna air. Coli). SOALAN PILIHAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. ekonomi telah [10 Markah] Kemerosotan kualiti sumber air berlaku melalui pembangunan ekonomi berikut: 1. kandungan bakteria Escherichia Coli (E. Contoh-Contoh pencemaran sumber air ialah: Pencemaran sungai seperti Sungai Gombak dan Sungai Kelang. 177 . kandungan Pepejal Terampai (SS). air bawah tanah dan juga air hujan tercemar atau semakin rendah kualitinya. . tasik. pencemaran air bawah tanah dan juga pencemaran air hujan iaitu hujan asid khususnya di kawasan-kawasan perindustrian yang padat b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. Pencemaran sumber-sumber air = kemerosotan kualiti sumber air.perindustrian dan lain-lain yang melibatkan aktiviti pembalakan dan penyahutanan.TEMA: IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA. pencemaran tasik seperti Tasik Minimata di Jepun akibat pembuangan raksa ke dalamnya. petempatan. Ini menyebabkan sumber air seperti sungai dan tasik tercemar apabila partikel-partikel tanah yang terhakis di bawa oleh larian air permukaan ke sungai. Indeks kemerosotan kualiti air bersih (kadar pencemaran air) dari pelbagai sumber ini boleh diukur melalui pelbagai indikator seperti kandungan Permintaan Oksigen Biologikal (BOD). Sebagai contoh pencemaran di Sungai Kelantan akibat pembangunan tanah kawasan KESEDAR pada tahun 1970-an.N). pencemaran laut seperti di Selat Melaka. [5 Markah] Konsep kemerosotan kualiti sumber air. Pembangunan tanah secara besar-besaran samada untuk pertanian.kolam dan takungan semulajadi. Iaitu sumbersumber air bersih samada dari sungai. [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN: a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. laut.

tasik dan paya. 5. Jika melebihi paras yang dibenarkan 200 MPN/100 ml maka air laut tersebut sudah tercemar. Dikesan melalui kewujudan ketulan-ketulan tar/minyak mentah menutupi permukaan air laut. kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domestik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke sungai.2.“sungai mati”. 6. Contoh terbaik ialah sungai Sepang. Selangor yang telah dikelaskan sebagai terjejas teruk akibat pembuangan najis dan sisa ternakan dari hampir 100 ladang khinzir yang terletak di tebingnya. Pembangunan pertanian . Contohnya banyak terdapat di kawasan perladangan getah dan kelapa sawit. Di perairan Selat Melaka berisiko tinggi untuk sumber laut tercemar kerana selat ini merupakan antara jalan air tersibuk di dunia. Penyaliran najis haiwan seperti najis khinzir ke sungai atau pembuangan sisa-sisa haiwan yang disembelih atau yang mati ke sungai. Pembangunan sektor pengangkutan.Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan sumber-sumber air seperti air tanah tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarutresapkan. Pembangunan sektor pelancongan. Punca ini banyak terdapat di kawasan pelancongan popular seperti di Port Dickson Negeri Sembilan dan Batu Feringgi di Pulau Pinang.Coli amat tinggi. Pembangunan perindustrian. air sungai.hujan asid. Pembuangan sisa domestik khususnya sampah sarap dari kawasan-kawasan setinggan menjadi punca penting mengapa sungai Gombak dan Sungai Kelang di Kuala Lumpur tercemar teruk. Johor dan sungai Prai di Pulau Pinang. 7. paya dan tasik juga tercemar akibat dibawa oleh air hujan. 178 . Pembangunan sektor penternakan. Kemerosotan kualiti air laut ini dikesan melalui kandungan bakteria E. 3. kadar alir sungai amat perlahan . Air sungai berbau busuk. Pembangunan pesat sektor pembandaran. Kemerosotan kualiti sumber air ini dikesan melalui nilai pH. Sektor perkilangan dianggap sebagai sector yang paling banyak menyumbang kepada pencemaran sumber air khususnya air sungai. Pertambahan penduduk bandar. Kadar kemerosotan diukur dengan indikator kandungan BOD dalam air di samping perubahan warna dan bau. Perlepasan Enfluen/sisa kilang ke sungai. 4. Termasuk juga pembuangan sisa-sisa makanan oleh peniaga kecil dan lain-lain sisa dari kawasan perumahan ke sungai dan paya . tasik.Coli. Sebagai contoh sungai Sekudai.paya dan sebagainya. kandungan bakteria E. Kilang-kilang yang banyak mencemarkan sungai ialah kilang memproses getah serta kelapa sawit. Perlepasan sisa kumbahan dari hotel. Sumber air laut tercemar melalui pembuangan enap cemar serta perlanggaran dan tumpahan minyak oleh kapal-kapal tangki. Selain itu perlepasan bahan-bahan pencemar dari serombong kilang ke udara boleh menyebabkan kualiti air hujan merosot . resort dan chalet ke laut menyebabkan pencemaran air laut.

selia aktiviti pembalakan dan penyahutanan terutamanya di kawasan rezab sungai. Loji perawatan boleh ditempatkan terus di tebing-tebing sungai . c) Langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. Selain itu menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap dan juga melicinkan kadar alirnya. 179 . perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. 3. Pencemaran laut di kawasan pelantar cari gali petroleum juga boleh berlaku semasa kerja-kerja pengerudian dijalankan. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. emas dan tembaga mencemarkan sungai dan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalamnya seperti kes perlombongan tembaga di Mamut Sabah. Pada masa yang sama juga usahausaha mempertingkatkan R&D dan teknologi haruslah dijalankan dari masa ke semasa seperti teknologi kitar semula air atau mengubah teknologi perindustrian ke arah yang tidak mencemarkan air bagi menjamin sumber-sumber air masa hadapan sentiasa bersih. pemilik-pemilik kapal. Mengawal .kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. 4. Pembangunan sektor perlombongan. 2. Di peringkat awal pembinaan empangan hidro elektrik biasanya mencemarkan sungai dengan kelodak dan bahan ampaian. penternak. Pembangunan sumber tenaga. Langkah perundangan. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran laut. Sisa perlombongan bijih timah. Merawat air yang telah tercemar khususnya akibat sisa kilang dan air kumbahan. 1. Hanya air yang sudah dirawat sahaja yang boleh dialirkan ke sungai semula. Begitu juga penggunaan air untuk pembersihan dan penyejukan loji janakuasa elektrik yang menggunakan petroleum sebagai bahan bakarnya. Penguatkuasaan undang-undang .8. menarik balik lesen operasi dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan sumbersumber air samada dari pekilang. Misalnya kawasan 10 km dari tebing sungai merupakan kawasan rezab atau kawasan penampan yang tidak boleh diusik untuk pembalakan dan penyahutanan. Di samping menyedia/memperbanyakkan loji merawat air. 9. kawasan tadahan/hutan simpan dan sebagainya bagi menjamin sumber air sungai sentiasa bersih dan berterusan. Air buangan setelah loji dibersih/disejukkan yang disalirkan ke sungai menyebabkan sungai tercemar. Misalnya di kalangan negara ASEAN . orang perseorangan dan sebagainya.pengawasan/pemantauan yang teliti serta tindakan tegas termasuk denda/kompaun.

Usaha-usaha menjaga dan mengawasi untuk mengekalkan sumber-sumber alam daripada diteroka. [ 11Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya air bersih dan menjaga sumber air sebagai penerus kehidupan. SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. Usaha penjagaan ini dilaksanakan melalui langkah perundangan. Maksud pemeliharaan. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. hargailah air dan sebagainya atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. dieksploitasi atau dimusnahkan. [10 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan.5. Usaha ini dilakukan melalui langkah bukan perundangan seperti amalan pengurusan yang strategik dan juga kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. [4 Markah] b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. 2. Maksud pemuliharaan. 180 . Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. Usaha-usaha membaik pulih dan menggantikan sumbersumber alam yang telah diteroka dan dieksploitasi.

Taman Laut Pulau Tioman. 6. Kawalan perairan negara. jabatan perikanan dll. 3. Tumpahan minyak boleh berlaku melalui perlanggaran kapal-kapal tangki atau pembuangan enap cemar kapal-kapal tangki berkenaan. 9. 8. jabatan laut. Mengetatkan aktiviti rondaan. Green Peace dll. Mewartakan taman-taman maritim sebagai kawasan perlindungan seperti Taman Laut Pulau Payar. Usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) sumber-sumber marin. sisa kumbahan. Taman Laut Pulau Redang dll. kempen “Save Our Sea” yang dianjurkan oleh PBB bermula 1998. sisa domestik di buang/disalirkan ke laut atau tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan/penyaliran sisa radioaktif. pencerobohan nelayan asing dan sebagainya dengan kerjasama polis marin. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Membina tukun-tukun tiruan di laut sebagai kawasan pembiakan dan habitat pelbagai jenis hidupan laut. Langkah pencegahan meliputi tindakan perundangan seperti mengenakan denda/kompaun.b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. 181 . JICA. mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti yang mencemarkan perairan negara termasuk juga kawalan aktiviti perikanan. 4. Meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa untuk mengawal selia perairan seperti kerjasama dengan negara jiran. menyitar premis. 7. Mengawal dan membersihkan tumpahan minyak di laut daripada merebak dengan cepat. Menyediakan tapak pelupusan sisa atau loji rawatan sisa yang khusus sebelum sisa industri (efluen). 2. kerjasama dengan agensi luar negara seperti SEFDEC. Meliputi kajian tahap pencemaran dan langkah-langkah kawalannya. usaha penetasan dan perlindungan penyu dll. Peraturan-peraturan tertentu dikenakan untuk melindungi segala sumber hidupan laut terutamanya terumbu karang di kawasan berkenaan. Misalnya usaha menyelamatkan terumbu karang daripada serangan tapak sulaiman. menggantung lesen operasi bagi mana-mana individu atau syarikat yang mencemar dan memusnahkan sumber-sumber marin. 5. Jabatan Perikanan dan juga Kerajaan Negeri . Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang khusus berkaitan dengan menyelamatkan sumber-sumber marin daripada ancaman kepupusan. Usaha ini dilakukan secara bersepadu oleh UPM.

langkah pengurusan yang strategik kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. Penghutanan semula – Menubuhkan estet hutan kekal untuk jaminan masa hadapan dengan menanam pokok balak yang cepat membesar dan matang seperti Acasia. Hanya pokok-pokok yang matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yang ditebang. Menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara dengan tegas dan ketat seperti mengenakan denda/kompaun yang tinggi.aluminium dalam industri pembinaan. [ 11Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. (iii). 182 . (v). Yamane. sentang dll.besi. Melaksanakan sistem penebangan hutan secara terpilih bukannya tebang bersih.c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. (vi). penggunaan sumber terbuang dalam industri perabot dll. Melaksanakan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) secara berterusan khususnya dalam konteks sivilkulture – menjaga dan merawat hutan daripada perosak dan penyakit dan juga teknologi pembiak bakaan pokok dan sebagainya. Menggalakkan penggunaan sumber-sumber gentian agar tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan seperti penggunaan simen.batu bata. (ii). (iv). Kempen menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan sebagai warisan generasi kini dan akan dating menerusi pelbagai media seperti “kempen cintailah hutan kita” “kempen penghijauan bumi” termasuk juga kempen kesedaran kepada masyarakat orang asli. Langkah kesedaran dan pendidikan: (i). Langkah Pengurusan: (i). Mewartakan hutan simpan/tamam negara dan juga kawasan perlindungan hidupan liar untuk mengekalkan sumber-sumber perhutanan sebagai khazanah warisan. Langkah perundangan: (i). Pembangunan lestari dalam sektor perhutanan boleh dicapai dengan mengadunkan langkah perundangan. Penubuhan pasukan renjer hutan untuk memastikan tiada pembalakan haram. penjara. tiada aktiviti pencerobohan dan juga mengawal selia hutan daripada kebakaran. membatalkan lesen operasi kepada individu dan syarikat yang melanggar akta berkenaan.

Sumber alam yang tidak boleh diperbaharui: Sumber mineral seperti: Petroleum. gas asli. [ 12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. (Nyatakan 3 sahaja) 183 . Cadangan pemarkahan: Pemilihan sebuah negara Langkah perundangan (wajib ada) Langkah pengurusan (mana-mana 3 isi) Langkah kesedaran dan pendidikan (mana-mana 1 isi) = 1 Markah = 2 Markah.plutonium dll. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. boleh diperbaharui [ 8 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. [ 5 Markah] b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. tembaga. sumber marin. kolej. MAX = 11 Markah SOALAN PILIHAN 3 a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. 2. tenaga biojisim dll. uranium.(ii). emas. bijih timah. (Nyatakan 3 sahaja). tenaga suria. bauksit. udara. = 6 Markah = 2 markah. Sumber alam yang boleh diperbaharui: Hutan dan kepelbagaian biologi. tanih. Sumber air. Pendidikan alam sekitar secara khusus atau merentasi kurikulum di peringkat sekolah. maktab dan universiti.

Untuk mengekalkan keseimbangan sistem alam sekitar fizikal samada sistem hidrologi.b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan meliputi: i. ii. sistem ekologi. Cadangan Isi Jawapan boleh diperbaharui [ 8 Markah] Sebab-sebab sumber alam yang boleh diperbaharui perlu dipelihara dan dipulihara: 1. pengangkutan dsb. sumber air yang membekalkan tenaga kepada sektor perindustrian. bekalan sumber pertanian (tanih) dan perikanan (marin) yang cukup dll kebergantungan hidup manusia terhadap sumber alam. Untuk menjamin keberterusan sektor ekonomi yang bergantung kepada sumber berkenaan sebagai bahan mentah atau sumber tenaga. 5. Penguatkuasaan undang-undang. menyitar premis dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan alam sekitar samada ke atas syarikat atau orang perseorangan dan sebagainya. Seperti kegiatan pembalakan dan pelancongan yang bergantung kepada sumber hutan. c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. 3. Tindakan tegas termasuk denda/kompaun. 2. tumbuhan yang berharga dsb.perindustrian dll agar tidak mencemarkan alam sekitar.selia aktiviti pembangunan yang berasaskan sumber alam seperti aktiviti pembalakan. Kawal selia. Untuk menjamin keperluan dan kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang sentiasa dapat dipenuhi seperti keperluan terhadap sumber air dan udara yang bersih. pengawasan dan pemantauan yang teliti dilakukan secara sepadu oleh agensiagensi kerajaan. sistem atmosfera dan juga sistem geomorfologi. Untuk mengekalkan sumber warisan daripada diancam kepupusan seperti pelbagai jenis hidupan liar. 184 . membatalkan lesen operasi. Untuk menjamin kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) berterusan dan berkembang dengan pesat seperti R&D dalam bioteknologi dan bioperubatan.perlombongan. Mewartakan kawasan rezab sumber disamping mengawal . 4. hidupan marin. pertanian. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.

185 . Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. Pemuliharaan sumber yang telah tercemar seperti merawat air yang telah tercemar. sumber marin dll yang berkaitan. antara kerajaan – swasta – NGO dan masyarakat setempat. i. ii. Langkah Kempen dan pendidikan alam sekitar. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran . menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap. iii. Kerjasama dan penyelarasan antara agensi kerajaan dalam negara.pemuliharaan sumber tanih.kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. penggunaan bahan kitar semula dan bahan pengganti.Langkah Pengurusan yang strategik meliputi: i. menghasilkan hujan tiruan untuk membersihkan udara. meninggi dan menyediakan sistem penapisan dalam serombong asap kilang. universiti dan juga masyarakat. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya mengawal/mencegah pencemaran . Misalnya di kalangan negara ASEAN . perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. Mempertingkatkan R&D dan teknologi yang mesra alam seperti penggunaan sumber tenaga gantian. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. memperluaskan penggunaan bioteknologi dll yang boleh mengurangkan resiko pencemaran. atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai disamping pendidikan alam sekitar pula bermula di peringkat sekolah.

SOALAN PILIHAN 4 Dengan merujuk kepada kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. Genting Highland. Menyatakan empat jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tanah tinggi.sayuran dan bungaan. Contohnya: Cameron Highland. Aktiviti pembinaan – pembinaan perumahan.Tanah Tinggi Kundasang dll. projek hidroelektrik dll  Aktiviti pembalakan / penyahutanan untuk pelbagai tujuan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara kesan negatif aktiviti ekonomi terhadap persekitaran fizikal di kawasan tanah tinggi ialah: 186 . a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. jaringan pengangkutan. [10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Menamakan kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. Bukit Fraser.  Aktiviti perniagaan. Di antaranya ialah: Aktiviti pertanian seperti tanaman teh. pelancongan perniagaan. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut.  Aktiviti perkhidmatan     b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat.infrastruktur. Aktiviti penternakan termasuk akuakultur dan ternakan lebah Aktiviti pelancongan – pelancongan sukan/golf.

1. Kerosakan ekosistem hutan – kemusnahan habitat dan spesis/kepelbagaian biologi. 6. Amalan pengurusan yang cekap: Meliputi: 1. Mengharamkan penggunaan jentera berat di kawasan tanah tinggi. 3. hutan primer bertukar kepada hutan sekunder. tasik. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas ialah: Langkah perundangan: Melipatgandakan usaha pemantauan oleh pihak berkuasa. kolam. padang golf. Perubahan landskap fizikal secara besar-besaran – penggondolan bukit. Peningkatan suhu mikro – kawasan sekitar tidak lagi sesejuk atau nyaman daripada keadaan sebelumnya akibat penyahutanan untuk pelbagai tujuan. 187 . mengenakan denda yang berat – menaikkan kadar kompaun. 5 Memusnahkan kawasan tadahan air – menjejaskan sumber air kepada sungai. menarik balik lesen operasi. 4. menghukum pegawai yang rasuah dll termasuk langkah EIA sebelum sesuatu projek pembangunan di kawasan tanah tinggi dijalankan. Memotong cerun bukit mengikut spesifikasi yang dibenarkan. tanaman perladangan. 2. 3. Pencemaran sumber air (tasik. rantaian makanan dll yang berkaitan dengan ekologi hutan c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut.pertanian dll. 7. Menjejaskan kesuburan tanih/lapisan top soil semakin nipis – menggangu keseimbangan nutrien tanih apabila tumbuhan yang melindungi permukaan tanih di tebang/dimusnahkan. Kesan hakisan tanih dan tanah runtuh – kewujudan gegalur di cerun-cerun bukit atau tanah runtuh/batu runtuh di kaki bukit yang sudah di potong dan diteres oleh jentera berat untuk aktiviti pembinaan. bangunan dll. Memberbaiki tatacara/prosedur penggunaan tanah di kawasan tanah tinggi. 2.paya) termasuk sungai – Sungai menjadi keruh dan berkelodak atau pencemaran sumber air akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia dalam pertanian serta penyaliran sisa kumbahan dari sektor pelancongan yang menjejaskan ekosistem akuatik.kolam. paya dan empangan akibat aktiviti pembalahan dan penyahutanan. penjara.

7. Langkah kestrukturan seperti membina benteng konkrit. 9. kawalan biologi agar tidak terlalu bergantung kepada baja kimia serta racun serangga. groin dan gabion. Amalan pertanian yang mesra alam seperti kaedah hidroponik. 8. Amalan pertanian berteres/mengikut kontor. sesi penerangan/dialog. 6. Kempen dan Pendidikan Alam Sekitar: Kempen kesedaran kepada penduduk setempat dan pengusaha – menerusi risalah.tembok penahan (retainning wall) serta sungkupan plastik untuk menstabilkan cerun. Amalan pengurusan : MAX 6 markah. Merawat atau membersihkan sungai yang tercemar. Pemarkahan: Langkah perundangan : MAX 2 markah. seminar. Kempen dan PAS : MAX 2 markah 188 . Menanam semula hutan yang sudah ditebang/penghutanan semula. Menanam tanaman tutup bumi di tapak pertanian atau tanaman rumput dan tumbuhan pelindung di kawasan bercerun. 10. menggunakan baja organik. 5.program gotongroyong termasuk pendidikan alam sekitar. Membina sistem saliran – parit dan longkang yang sistematik untuk penyaliran air yang lebih sempurna.4.

• Pemeliharaan alam sekitar: usaha memelihara/menjaga sumber alam sekitar menerusi langkah perundangan – akta. penggunaan. [ 10 Markah] c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. [ 5 Markah] b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. Pemuliharaan alam sekitar : Usaha membaik pulih sumber alam sekitar menerusi langkah bukan perundangan – amalan pengurusan yang strategik. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep Pengurusan Alam Sekitar: Melibatkan perancangan.SOALAN PILIHAN 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. • 189 . perintah. ordinan. kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. pelaksanaan hukuman dll di bawah aspek perundangan. pemeliharan dan pemuliharaan alam sekitar secara sistematik menerusi langkah perundangan dan bukan perundangan bagi menjamin kelestarian (keberterusan) sumber alam sekitar.

Akta Perhutanan Negara 1984. Enakmen air 1948 dll. Peraturan Kualiti alam Sekeliling (Bahan Buangan Berjadual). Akta Taman Negara 1980. Misalnya di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 terdapat peraturan-peraturan seperti Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (udara bersih) 1978. Akta Perikanan 1985. Bertujuan untuk menilai impak keseluruhan sesuatu projek pembangunan yang dijalankan oleh sektor awam dan swasta erhadap alam sekitar. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. Undang-undang kecil pelupusan sampah Majlis Daerah Hulu Langat 1984. Akta Pemuliharaan tanah 1960. 190 . (5) Penyediaan Laporan Kesan Alam Sekitar (EIA). Akta ini dikawal secara langsung oleh kerajaan pusat/agensi kerajaan pusat. Hukuman dijatuhkan oleh Mahkamah atau badan-badan yang berkuasa. Misalnya Ordinan Tali Air dan Perparitan 1954.b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. EIA termaktub di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang ditetapkan)(Penilaian kesan alam sekeliling). 1987 dll undang-undang kecil di bawah PBT. Peraturan merupakan perincian di bawah Akta bagi kes-kes tertentu yang lebih spesifik. Undang-undang kecil Perlesenan Tred. (1) Akta dan enakmen. (4) Penguatkuasaan dan Perlaksanaan hukuman – denda/kompaun. pembatalan lesen operasi. 1987. EIA meliputi penilaian awal dan penilaian terperinci mengikut tatacara yang telah ditetapkan. (3) Ordinan – Termaktub di bawah undang-undang kecil yang di kawal oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) seperti Majlis Daerah dan Majlis Pembandaran. 1989 dll. perniagaan dan perindustrian Majlis Daerah Hulu Langat. menyitar premis dan hukuman penjara di bawah peruntukan undang-undang alam sekitar. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen Perindustrian) 1979. Akta merupakan asas perundangan yang komprehensif bagi mengkordinasikan kesemua aktiviti berkaitan pengawalan alam sekitar di seluruh negara Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dikawal oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) (2) Peraturan dan arahan.

191 . (5) Peranan badan bukan kerajaan (NGO) – menganjurkan seminar. teknologi dan pelbagai jenis kemudahana bagi menjaga alam sekitar. Sama-sama menjaga alam sekitar misalnya patuhi segala peraturan yang ditetapkan. (3) Peranan orang ramai menyahut seruan kerajaan melibatkan diri dalam kempen penjagaan alam sekitar seperti ”Kempen Penghijauan Bumi”. Menjadikan alam sekitar sebagai hak milik bersama. sumbangan kewangan. ”Kempen Cintailah Sungai Kita”. Sains dan alam sekitar merentas kurikulum. persidangan. kempen dll yang berkaitan bagi memelihara dan memulihara alam sekitar. menyertai pelbagai projek gotong-royong membersihkan persekitaran dll. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Penglibatan masyarakat dalam penjagaan alam sekitar: (1) Peranan orang ramai/awam – memantau dan melaporkan aktiviti yang merosakkan alam sekitar kepada pihak berkuasa. (4) Peranan masyarakat pendidikan – Guru dan Murid di sekolah dan IPT menanam kesedaran kepentingan alam sekitar menerusi matapelajaran Geografi.c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. (2) Peranan media – Masyarakat media mendedahkan secara berterusan terhadap jenayah alam sekitar seperti yang dibuat oleh TV 3 dan NTV7. (6) Peranan pihak swasta.

[ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. karbon monoksida. 2. Kegiatan pembalakan dan aktiviti penyahutanan.SOALAN PILIHAN 6 a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. 4. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. 1. Kegiatan ini menyebabkan lebihan karbon dioksida dalam udara – imbangan karbon dioksida dengan oksigen terjejas. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kegiatan –kegiatan ekonomi yang menyebabkan pemanasan global. pembakaran hutan untuk aktiviti pertanian pindah atau pembakaran terbuka untuk membersihkan tapak pertanian juga akan membebaskan gas-gas rumah hijau. Kegiatan pengangkutan – kenderaan yang menggunakan bahan api fosil. Kegiatan perindustrian yang banyak membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Kegiatan pembakaran terbuka seperti pembakaran di tapak pelupusan sampah. 192 . Lapisan ozon bukan sahaja menipis tetapi telah berlakunya kebocoran sehingga terbentuknya lubang-lubang ozon (Ozone Holes). 5. metana dan lain-lain yang menjadi agen utama menghakis dan menipiskan lapisan Ozon serta membentuk selimut atmosfera yang memerangkap bahangan bumi.Halon. sulfur oksida.Chloroflorocarbon. 3. Gas-gas rumah hijau juga dikeluarkan oleh punca kenderaan akibat pembakaran yang tidak lengkap dalam sistem enginnya yang mengeluarkan banyak karbon monoksida yang akan memerangkap bahangan bumi. Kegiatan Ujian nuklear di kawasan Kutub Selatan khususnya di Benua Antartika. [ 8 Markah] b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia.

meningkatkan isipadu dan paras air laut seterusnya menambahkan kadar hakisan oleh ombak. gelangsaran tanah dll. fenomena salji runtuh. 1. Ini kerana kadar sejatan permukaan berlaku dengan cepat tidak sepadan dengan bekalan air yang ada.kolam dan proses transpirasi tumbuhan. regim wilayah daripada sumber-sumber sungai. Gangguan ke atas sistem ekologi. 4. paras mata air dalam tanah akan menurun.ekosistem muara. Pemanasan global mempercepatkan proses luluhawa fizikal dan hakisan layangan angin dan seterusnya memudahkan pembesaran saiz gurun. Keadaan ini telah melemah. ( 10 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kesan Ke atas Alam sekitar Fizikal. Ketidakseimbangan air benua. Pencairan litupan ais benua dan ais pergunungan tinggi.. Cairan ais benua akan membanjiri laut.mengubah atau menghentikan tiupan angin timuran yang selama ini membawa hujan yang lebat khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Pemanasan global akan mempercepatkan lagi kenaikan suhu lautan khususnya lautan Pasifik. 2. 7. 3.tasik.ekosistem paya. Kawasan-kawasan pantai yang rendah mudah ditenggelami. sistem akuifer kekurangan sumber air. Mempercepatkan fenomena “Penggurunan (Desertification). Di samping itu simpanan air tanah juga akan berkurangan. Menggalakkan kebakaran hutan secara semulajadi sekaligus menyebabkan pula fenomena jerebu. terumbu karang dll. 193 . Kesannya negara-negara tersebut mengalami cuaca panas. Kecairan litupan ais pergunungan tinggi pula akan menambahkan kadar hakisan glasier. seperti ke atas ekosistem hutan. Contohnya mengancam kepelbagaian spesis flora dan fauna.ekosistem tasik. ekosistem laut dan sebagainya yang melibatkan peningkatan suhu dan kekurangan bekalan air.kemarau yang terik akibat kekurangan hujan. Kenaikan suhu lautan Pasifik telah menyebabkan tekanan udaranya menjadi rendah. sepertimana yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia. Menggalakkan Kejadian El-Nino. Gangguan ke atas kitar hidrologi. Pada skala mikro seperti kawasan bandar pemanasan global akan menyebabkan kejadiaan Pulau Haba Bandar . kepupusan hidupan akuatik. 5.b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. Kawasan bandar menjadi lebih panas berbanding dengan kawasan luar bandar. Dengan terbentuknya lapisan “Selimut Karbon Dioksida” di ruang atmosfera bandar telah menyebabkan tenaga matahari terperangkap. 6.

sebaliknya menggunakan teknologi yang mesra alam seperti insenerator untuk melupuskan sisa pepejal/sampah. 3. Mengawal aktiviti penyahutanan di semua peringkat – global. Gangguan kepada bekalan air penduduk – menjejaskan aktiviti dan keperluan harian dan kualiti kehidupan penduduk. 5. 9. Kawalan ini boleh dilaksanakan melalui undang-undang. Gangguan kesihatan yang berkaitan dengan cuaca panas seperti memudahkan perebakan penyakit. kaedah tebang –reput di kawasan pertanian dll. Kerjasama antarabangsa bagi mengawal perlepasan gas-gas rumah hijau dan CFC khususnya melalui perindustrian sepertimana yang termaktub dalam sidang kemuncak bumi. Menggalakkan penduduk menggunakan produk yang bersifat mesra alam yang kurang/tidak membebaskan CFC ke udara. 194 . tenaga biomass dsb. 10. kempen menggunakan sistem pengangkutan awam yang moden. Ancaman nyawa. tenaga solar. tanaman cepat mati . Menjejaskan aktiviti pertanian akibat cuaca panas – kekurangan bekalan air. 2. stroke haba dan juga ketidakselesaan hidup serta gangguan kepada aktiviti sosial penduduk. ( 7 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar seperti kempen berkongsi kereta. 8. 4. Resiko kebakaran yang tinggi khususnya di kawasan pertanian dan kawasan hutan.Kesan ke atas alam sekitar manusia. 6. kempen penghijauan bumi dsb. serantau dan negara khusus di kawasan Tropika. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. Banyak menggunakan sumber tenaga gantian yang bersifat mesra alam dalam sektor perindustrian dan pengangkutan seperti penggunaan KEH. hartabenda dll. Mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka . 11.

TEMA KAJIAN LUAR
SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan pelancongan, a) Huraikan bukti-bukti yang menunjukkan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. [9 Markah] b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan [8 Markah] c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan bukti-bukti yang menjadikan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. (9 Markah) Judul Isi Jawapan 1. Tajuk Kajian: Menamakan satu kawasan pelancongan yang dikaji secara spesifik samada di satu kawasan pantai, di sebuah pulau, satu kawasan tanah tinggi, satu kawasan hutan lipur dll yang bersesuaian. Contoh: Kajian luar terhadap aktiviti
pelancongan di pantai Port Dickson, Negeri Sembilan.

2. Tujuan kajian. Untuk mengenalpasti kesan aktiviti pelancongan terhadap persekitaran fizikal setempat serta mencadangkan langkah-langkah mengatasinya. 3. Kaedah Kajian: Kaedah pemerhatian di lapangan, soal-selidik, membuat pengukuran dan pengujian atau membuat rujukan berdasarkan sumber-sumber ke dua. Bukti-bukti yang menjadikan sesebuah kawasan itu menjadi tarikan pelancong: 1. Rupamuka fizikal yang menarik seperti; pantai yang bersih dan landai, adanya air terjun/jeram, persekitaran tanah tinggi/bukit yang menarik, adanya gua-gua batu kapur dan lain-lain yang berkaitan dengan rupamuka fizikal yang unik.

195

2. Suhu, kelembapan udara serta tiupan angin. Persekitaran yang sejuk dan lembab seperti di kawasan tanah tinggi/bukit dan kawasan hutan lipur serta kawasan pinggir pantai yang nyaman. 3. Hutan dan tumbuhan. Pelbagai spesis fauna dan flora yang menarik, adanya tumbuhan seperti pokok rhu, bakau dan sebagainya. 4. Adanya pelbagai kemudahan asas yang disediakan seperti hotel/resort dan chalet, padang golf, taman permainan, kolam renang, kemudahan skuba dll termasuklah kemudahan pengangkutan dan telekomunikasi. 5. Adanya tarikan sejarah dan budaya seperti tinggalan arkeologi, monumen, replika dan lain-lain yang berkaitan. b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan (8 Markah). Judul Isi Jawapan 1. Perubahan landskap sesuatu kawasan seperti hutan rhu, bakau atau hutan di kawasan tanah tinggi kepada bangunan hotel dan resort, padang golf, pusat-pusat reakreasi dsb. 2. Kesan hakisan di cerun-cerun bukit akibat pembinaan hotel, resort dan padang golf. 3. Pencemaran air . Seperti air laut dan sungai akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel/resort. 4. Gangguan kepada ekosistem daratan akibat penebangan hutan untuk membina hotel/resort dan padang golf serta ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut dan sungai. 5. Perubahan suhu mikro khususnya di kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi tidak sesejuk sebelumnya akibat penebangan hutan secara berleluasa untuk membina pusat-pusat pelancongan. 6. Pencemaran persekitaran seperti sampah sarap dan sisa makanan di kawasan perkelahan pantai dan hutan lipur yang membawa kepada pencemaran bau.

196

c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. (8 Markah) Judul Isi Jawapan
1. Langkah perundangan. Meliputi usaha pemantauan, penguatkuasaan undang-undang seperti denda/kompaun, menarik balik permit perniagaan dsb kepada mana-mana pengusaha hotel/resort atau peniaga-peniaga restoran dan gerai yang mencemarkan air laut/sungai serta pembuangan sampah/sisa yang tidak terurus. Langkah ini boleh dijalankan oleh JAS dan majlis daerah/perbandaran. 2. Amalan Pengurusan sisa yang cekap. Seperti merawat terlebih dahulu air kumbahan sebelum dilepaskan ke laut dan sungai, menyediakan sistem takungan najis/tangki septik yang khas untuk IWK, menyedia/menambahkan tong-tong sampah, mengutip sampah dan sisa secara sistematik dan berjadual untuk dilupuskan di tempat khas - tanggungjawab Alam Flora. 3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada pengusaha dan pelancong - melalui risalah dan slogan, program gotong- royong dan lain-lain yang bersesuaian. NOTA PEMARKAHAN:

1. Jawapan umum/langsung tidak bersifat kajian luar - tidak merujuk manamana satu kawasan secara khusus (tidak sebut nama kawasan pelancongan) atau menyebut di merata-rata tempat (banyak kawasan) atau kawasan kajian terlalu luas seperti sebuah negara atau sebuah negeri yang sememangnya langsung tidak mampu dikaji secara kajian lapangan, maka markah maksima =

5/25 sahaja.

197

SOALAN PILIHAN 2 Berdasarkan pemerhatian yang telah anda jalankan di satu kawasan pertanian, a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. [9 Markah] b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. kemanusiaan [8 Markah]

c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Soalan ini ialah soalan kajian luar/kajian lapangan. Oleh itu jawapan calon mesti memenuhi kreteria berikut: 1. Jawapan mestilah merujuk kepada SATU kawasan pertanian yang khusus dan kecil skalanya seperti (di sebuah kampung, mukim, daerah, felda/kawasan pembangunan wilayah, estet/ladang, kebun dll seumpamanya. Paling luas kawasan yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja). 2. Skala jawapan tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. 3. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan pertanian yang lain. 4. pun. Jawapan tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk mana-mana kawasan pertanian

(Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi kreteria ini maka markah maksima ialah 5/25 sahaja)

198

Contoh pengurusan sistematik – projek pertanian berkelompok/mini estet. JUDUL ISI JAWAPAN kemanusiaan (8 Markah) Faktor-faktor fizikal dan kemanusiaan yang boleh dijelaskan adalah bergantung kepada jenis pertanian/tanaman yang dipilih di antaranya ialah: Faktor Fizikal 1. 199 . Di antara ciri-ciri kegiatan pertanian yang boleh disentuh ialah: 1. kaedah pengairan dll. sara diri. tanah tinggi. 6. tanah pasir untuk kelapa dsb. tanah lanar/aluvium untuk padi sawah. buruh asing dsb. benih. 2. syarikat swasta. Pemilikan dan pengurusannya – Adakah dimiliki oleh individu. Teknologi dan input yang digunakan – Teknologi tradisional atau moden. 4. syarikat swasta dsb. tanah gambut untuk nanas. Jenis tanah – mempengaruhi jenis tanaman seperti tanah laterit untuk getah dan kelapa sawit. 5. Jenis tanaman – sejenis atau pelbagai jenis (nyatakan tanamannya).a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. Modal dan kos – kecil atau besar. jumlah/saiz tenaga buruh. diuruskan oleh FELDA/FELCRA. penggunaan baja. Adakah perladangan untuk eksport. 3. kontrak. Skala dan orientasi pengeluaran – nyatakan saiz keluasannya serta sistemnya. Penggunaan buruh – buruh keluarga atau buruh upahan/bergaji tetap. kaki bukit beralun. (9 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Tajuk kajian: Menyebutkan /menamakan SEBUAH kawasan pertanian yang dikaji. pertanian pindah dll.racun serangga. kebun kecil. 2. lereng bukit dll. agensi kerajaan dll serta pengurusannya sistematik atau tidak. b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. modal sendiri atau pinjaman termasuk juga pemberian subsidi. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah pamah. dataran lanar/delta.

Ketidakseimbangan nutrien tanah – kehilangan kesuburan tanah lebih cepat akibat pertanian sejenis /tanpa giliran atau terlalu kerap . Faktor Kemanusiaan 1. orang tengah dll. 4. baja kimia. perubahan harga. LPP. 200 . saiz dan jumlah tenaga buruh yang terlibat.3. kelembapan udara dsb. (8 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Bergantung kepada jenis pertanian yang dikaji. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran. Pencemaran air dan kemusnahan hidupan akuatik akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan. 5. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. Faktor teknologi – tradisional atau moden. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. R&D dsb) c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. 4. 2. sistem pengairan yang disediakan dan kemudahan fizikal yang lain. RISDA. 3. 6. pasar tani. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan. hujan. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. Hakisan tanah – kehilangan top soil lebih cepat jika aktiviti pertanian tersebut tanpa tanaman tutup bumi. Faktor buruh – penggunaan tenaga buruh keluarga/tempatan/asing. racun serangga dll. 7. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. pinjaman kredit daripada institusi kewangan seperti bank pertanian dll. penggunaan alat seperti jentera. Antara dampaknya ialah: 1. FELDA/FELCRA dll. Saliran – sistem saliran seperti sungai dan paya termasuk juga saliran tanah samada menakung atau tidak menakung air. tidak berteres/berkontur atau pendedahan secara langsung kepada agen hakisan di peringkat kerja pembukaan dan pembersihan tapak pertanian. 2. 3. rangkaian pemasaran seperti adanya FAMA. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi – Jabatan pertanian.

oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1.4. Pencemaran udara – amalan pertanian secara tebang – bakar atau penyemburan racun serangga secara meluas. Kemusnahan ekosistem hutan berkait dengan kerja-kerja pembangunan tanah pertanian dan juga kemusnahan ekosistem akuatik akibat aktiviti penebusgunaan tanah untuk pertanian. 3. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. 6. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. 5. 201 . SOALAN PILIHAN 3 Berdasarkan kepada satu kajian luar yang telah anda jalankan bagi manamana kawasan. 2. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. (a) Pilih satu kegiatan ekonomi primer dan tuliskan laporan tentang sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi kawasan berkenaan. Perubahan landskap secara besar-besaran di peringkat awal pembukaan tapak pertanian – penyahutanan atau aktiviti penanaman semula. 7. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. [13 Markah] b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro akibat pembakaran dan pembersihan kawasan pertanian atau pembersihan kawasan hutan untuk pertanian. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain.

Pembalakan atau Perhutanan. c) Kaedah kajian. Daerah Maran. Perikanan. Mempercepatkan pembangunan sumber alam kawasan berkenaan – sumber alam tidak dibiarkan membazir/memajukan ekonomi insitu. Ini termasuklah sumber tanah 202 . c) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat ke empat sahaja (aktiviti ekonomi yang bercampur aduk) maka pilih yang dominan dan relevan sahaja.perdagangan. Panduan Pemeriksaan a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Keseluruhan kawasan ladang ialah seluas 2500 ekar.perniagaan. Kaedah kajian yang dijalankan ialah pemerhatian. Perladangan kelapa sawit menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan utama penduduk yang mengerjakan ladang seluas 10 ekar bagi setiap keluarga. Pahang. Jawapan hanya berdasarkan kepada SALAH SATU kegiatan ekonomi primer berikut: Pertanian. Cadangan Jawapannya: a) Kegiatan ekonomi primer yang dipilih ialah aktiviti pertanian perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16.4. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. b) Objektif kajian. pengangkutan. MAX = 5/25 sahaja. dan Perlombongan. b) Jawapan yang tidak merujuk kepada aktiviti ekonomi primer (merujuk kepada ekonomi sekunder dan tertier seperti industri perkilangan. Hasil kelapa sawit telah berupaya meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup penduduk kawasan ini melepasi daripada garis kemiskinan. pembinaan dll. temubual dan soal selidik. yang terletak di dalam gugusan Felda Wilayah Jengka. Sumbangan sektor pertanian perladangan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi Felda Jengka 16 : 1.. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. ii) Mengenalpasti kesan negatif akibat perladangan kelapa sawit terhadap alam sekitar khususnya yang melibatkan aktiviti penanaman semula serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya. pelancongan. 2. Tujuan kajian ini ialah untuk: i) Menghuraikan sumbangan kegiatan pertanian kelapa sawit kepada pembangunan ekonomi Jengka 16 khususnya dan wilayah Jengka amnya.

elektrik. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berrantaian dengannya atau mewujudkan kepelbagaian ekonomi. Pokok-pokok yang sudah tua ditebang secara besar-besaran dan digantikan dengan benih baru secara berperingkat-peringkat. 4. Aktiviti ini telah menimbulkan beberapa kesan negatif terhadap alam sekitar setempat. Selain itu sektor perkhidmatan khususnya pengangkutan (jalan raya berkembang dengan pesat). sumber makanan dll. sekolah. b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. Antaranya ialah: 1. 3. Selain itu sebagai kegiatan sampingan peneroka juga menjalankan aktiviti penternakan lembu/kerbau serta akuakultur. Ini menggalakkan perkembangan perniagaan runcit. pasar malam dan pasar tani untuk membekalkan keperluan penduduk sekitar. (12 Markah) Cadangan Jawapannya: Pada masa kini kawasan perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16 sedang mengalami proses penanaman semula. Pencemaran air khususnya sungai dan paya. 4. Memajukan infrastuktur seperti rangkaian jalan raya. Apabila pokok-pokok sawit ditebang maka organisma ini akan kehilangan habitat. Perubahan landskap yang ketara seperti hutan kelapa sawit yang hijau bertukar kepada tanah tergondol. Dengan memperolehi pendapatan hasil perladangan kelapa sawit itu maka kuasa beli peneroka akan bertambah. Adanya kesan hakisan tanah dan gegalur apabila penebangan hutan sawit tersebut mendedahkan permukaan tanih kepada agen-agen hakisan air hujan dan juga larian air permukaan. babi hutan dan juga haiwan primat khususnya kera. bekalan air. kewujudan kawasan yang agak kering dan tandus sebelum benih kelapa sawit yang baru membesar. Kawasan bukit kecil jelas kelihatan kesan-kesan gegalur ini.yang digunakan sepenuhnya. pasar tani dan lain-lain. 2. Dengan adanya lading kelapa sawit yang luas membolehkan sebuah kilang memproses hasil kelapa sawit di bina di kawasan tersebut. klinik desa dan lain-lain lagi. Sebenarnya kawasan hutan kelapa sawit menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis seperti tikus. Selain itu ia juga telah mempercepatkan pembangunan Bandar Jengka yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang membekalkan pelbagai jenis perkhidmatan bandar kepada penduduk wilayah Jengka itu sendiri. Memperluaskan pasaran setempat serta kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran seperti kewujudan pasar malam. 3. 5. ayam hutan. ular. Kawasan ladang banyak mengandungi 203 . sistem perhubungan. Kemusnahan ekosistem.

kaedah tebang reput bukannya tebang . Langkah perundangan – Menguatkuasakan undang-undang dan akta seperti mengenakan denda/kompaun kepada mana-mana peneroka yang menjalankan kaedah tebang – bakar dalam penanaman semula kelapa sawit di ladang mereka. 2. Menggantikan kaedah tebang –bakar kepada tebang – reput. Langkah pengurusan yang strategik: Antaranya ialah: a) Menanaman tanaman tutup bumi seperti pokok kekacang dan juga tanaman sampingan jangka pendek seperti pisang dan jagung bagi mengelakkan pendedahan permukaan bumi kepada agen hakisan. Apabila hutan sawit ditebang dan tiada lagi proses transpirasi pokok untuk membebaskan wap-wap air ke udara. b) c) Membina lebih banyak sistem perparitan dan saliran dalam kawasan ladang. Kesannya sumber-sumber air tersebut akan tercemar seperti mana yang dialami oleh Sungai Jengka dan sungai Cenerai yang merentasi kawasan ladang ini. Langkah kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang bersesuaian kepada peneroka seperti kempen menggunakan bioteknologi. Oleh itu apabila hakisan larian air permukaan berlaku ia akan membawa masuk kelodak dan lumpur ke dalam sungai dan paya berkenaan. SOALAN PILIHAN 4 204 ... Langkah-langkah mengatasinya: 1. 5.bakar dll lagi.alur-alur sungai yang kecil dan juga paya. Pemanasan setempat (kenaikan suhu mikro) dan pengurangan kelembapan udara. 3.

oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Merujuk kepada sebuah bandar kecil sahaja . Tajuk kajian: Menamakan sebuah bandar kecil yang dikaji. (Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Bandar besar seperti ibu negeri atau bandaraya tidak diterima. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. Hanya sebuah bandar kecil sahaja yang diterima. Bandar yang paling besar boleh diterima ialah bandar ibu daerah sahaja. Menyatakan objektif kajian. (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. Huraian aktiviti perniagaan yang dikaji boleh meliputi: 205 . 3. 2.Berdasarkan pemerhatian yang anda telah lakukan di sebuah bandar kecil. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. [ 8 Markah] c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. [ 8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar/kajian lapangan. [9 Markah] b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana sebuah bandar kecil pun. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Jawapan juga tidak boleh merujuk kepada banyak bandar.) (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. 3. 2. Menyatakan kaedah kajian yang digunakan.

g) Bahan mentah/barangan perniagaan – dari kawasan sekitar atau diambil dari luar. e) Buruh – penggunaan tenaga buruh/tenaga kerja asing atau tempatan. Status kebersihan udara – pencemaran udara sekitar yang boleh diukur melalui indeks IPU. Status kebersihan air – pencemaran sungai. d) Modal – keupayaan modal kecil atau besar. 5. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. gaji/upah buruh dll. dan takungan air yang lain. perniagaan makanan. b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Status kebersihan persekitaran bandar – pencemaran sampah sarap. perniagaan perkhidmatan dsb. 4.a) Jenis perniagaan yang dijalankan: Perniagaan borong. modal sendiri atau pinjaman bank. daerah lain dsb. keluarga atau syarikat/usahsama. sederhana atau besar-besaran. Status kebersihan premis kediaman seperti sistem pembentungan. 2. 3. longkang. ke bandar lain. kontrak atau tetap. f) Orientasi pasaran – kepada penduduk seitar atau luar kawasan/luar bandar. runcit. sisa pepejal dan pencemaran bau. b) c) Skala operasi perniagaan: Skala kecil. sistem longkang. sampah sarap dsb. Status kebersihan premis perniagaan khususnya perniagaan makanan – gerai dan restoran. terlatih atau tidak terlatih. dana kerajaan misalnya di bawah skim kredit mikro dll. Pemilikan dan pengurusan : Individu. 206 . parit.

6. ceramah/seminar atau gotong royong membersihkan persekitaran yang melibatkan kerjasama PBT. 207 . Mengawal selia dan memantau tahap kebersihan premis khususnya premis perniagaan makanan oleh Majlis Daerah/Majlis Pembandaran – Sistem pelabelan tahap kebersihan sebagai peringatan kepada pelanggan misalnya (Hijau – baik. penerangan. Menyediakan tong-tong sampah dan pusat pungutan bahan untuk kitar semula. 5. Mengadakan kempen kesedaran mengenai penjagaan kebersihan dari masa ke semasa – melalui risalah. Kuning – memuaskan. Kementerian Kesihatan. 2. Menyediakan sistem pungutan sampah dan pelupusan sisa pepejal/sampah secara sistematik dan berjadual di tapak pelupusan yang khas – jauh dari kawasan petempatan. Merah – tidak bersih). menyitar premis. ( 8 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. 4. membatalkan lesen operasi kepada pengusaha yang melanggar peraturan dan kawalan kebersihan. Menyediakan perkhidmatan pembentungan yang cekap oleh IWK – mengangkut dan merawat sisa kumbahan di loji rawatan yang jauh dari petempatan. Sebagai contoh oleh Alam Flora. Menguatkuasakan undang-undang PBT – seperti denda/kompaun.c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. 3. NGO dan orang ramai.

sebuah kawasan hutan. Jawapan calon mestilah bersifat in-situ. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. 208 . Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. 2. sebuah bandar kecil/sederhana. [7 Markah] b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda.SOALAN PILIHAN 5 Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap mana-mana satu jenis aktiviti ekonomi tertier.Kawasan kajian mestilah dinyatakan secara spesifik. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Contoh kawasan kajian yang boleh diambil kira ialah seperti di sebuah pulau. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang sesuail bagi mengurangkan kesankesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. sebuah kawasan tanah tinggi. sebuah kawasan di bandar besar/bandaraya. Jawapan hanya berdasarkan kepada kegiatan ekonomi tertier sahaja. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal akibat aktiviti ekonomi itu. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. 4. 3. sebuah pantai. a) Kenalpastikan faktor-faktor yang menyebabkan aktiviti ekonomi tersebut dijalankan di kawasan itu.

perniagaan. gua batu kapur dsb. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan fizikal yang lain. Faktor Kemanusiaan 1. c) Bagi jawapan calon yang bercampur aduk antara aktiviti tertier dengan aktiviti ekonomi yang lain maka pilih aktiviti tertier sahaja. 2. pengangkutan. 2 dan 3 di atas (walaupun masih membincangkan kegiatan ekonomi tertier) markah MAX = 5 sahaja. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. kesan negatif ke atas alam sekitar dan langkah mengatasinya. paya elemen saliran semulajadi. 2. pinjaman kredit daripada institusi kewangan/bank-bank tempatan/dana kerajaan dll. soal-selidik dll yang sesuai. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. Saliran – sistem saliran seperti sungai. hujan. teknologi tempatan atau import. perkhidmatan. Faktor Fizikal 1. Faktor – Faktor yang mempengaruhinya terdiri daripada faktor fizikal dan manusia antaranya ialah. hutan. Pemarkahannya masih per 25. kelembapan udara dsb. landai dll aspek relief. 4. 4. kawasan pantai yang bercerun. Format Jawapan: a) Tajuk Kajian: Menamakan kawasan kajian dan SALAH satu jenis aktiviti ekonomi tertier – Pelancongan. Kaedah kajian: Pemerhatian. Faktor teknologi – tradisional atau moden. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi pelaksana dan rangkaian promosi. tanah bencah (wetland). pencerapan. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah tinggi.tasik.Panduan Pemeriksaan: a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Objektif kajian: Untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan kegiatan ekonomi dijalankan. 3. Faktor tarikan sumber alam secara khusus – pulau. 209 . b) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti tertier = 0 Markah. temubual. 3.

Pencemaran udara . 8. 210 . Pencemaran bunyi dan bau. Pencemaran tanih dan sisa pepejal. 6. 2. Kemusnahan ekosistem hutan. Antara kesannyanya ialah: 1. rantaian makanan. Faktor budaya – tarikan budaya secara khusus sperti tinggal arkeologi. Perubahan landskap secara besar-besaran . Faktor buruh – penggunaan tenaga kerja . dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. 7.5. Kemusnahan kawasan tadahan air. Hakisan tanah dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro. 7. biodiversiti dll yang berkaitan dengan ekosistem. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran berkaitan dengan harga dan kualiti produk perkhidmatan. 6. atau tempat-tempat menarik yang disediakan seperti Sunway Lagoon. monumen. tasik buatan manusia dll b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. 5. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bergantung kepada jenis aktiviti ekonomi yang dikaji. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak.tenaga keluarga/tempatan/asing. 3. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal setempat akibat aktiviti ekonomi itu. R&D dsb) 8. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. 4. 9. Pencemaran air. saiz dan jumlah tenaga kerja yang terlibat.kehilangan habitat.

3. = MAX 4 Markah = MAX 2 Markah. [ 8 Markah] Cadangan Skema Jawapan: 1. 2.c) Huraikan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. Langkah perundangan secara spesifik Amalan pengurusan yang strategik (Mana-mana 2 isi yang dihuraikan) Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: = MAX 2 Markah. 211 .

212 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->