P. 1
PENGERTIAN SENI

PENGERTIAN SENI

|Views: 1,998|Likes:
Published by Emerald Sapphire

More info:

Published by: Emerald Sapphire on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2015

pdf

text

original

Institut Perguruan Sultan Abdul Halim

Folio Pendidikan Seni Visual;

Nama Pelajar No I/C Kumpulan Nama Pensyarah Tarikh Hantar

: Muhamad Zahid Bin Ahmad Sarkawi. : 900101-10-5607 : F 1 B ( PPISMP Ambilan Julai 2008 ) : Uthayakumaran A/L Kandasamy : 21 September 2008

PENGHARGAAN Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah s.w.t kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya melaksanakan kerja kursus berasaskan ilmu dengan teratur dan jayanya.Kerja kursus berasaskan ilmu adalah satu sistem pelaksanaan kerja secara berstuktur yang bertujuan untuk mentafsir penguasaan dan pencapaian pelajar dalam aspek pemerolehan ilmu, pengusaan ilmu dan kemahiran pemindahan pembelajaran,amalan kalaborasi serta penghayatan nilai dan sahsiah keguruan. Melalui kerja kursus berasakan ilmu ini,pelajar dapat meningkatkan kemahiran dalam membuat rujukan dan mengakses maklumat daripada pelbagai sumber,memilih maklumat yang relevan dan mengorganisasi maklumat secara sistematik dan bermakna.Disini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak pusat sumber Institut Perguruan Sultan Abdul Halim kerana telah menyediakan bahan-bahan dan sumber maklumat kepada saya untuk menyelesaikan kerja kursus ini.Tidak dilupa juga kepada pensyarah subjek ini iaitu Othayakumaran A/L Kandasamy dan rakan-rakan yang membimbing dan memberikan tunjuk ajar kepada saya. Akhir kata,semoga segala ilmu dan maklumat yang saya melalui tugasan ini dapat saya manfaatkan dalam diri saya dan masyarakat,sekian terima kasih.

ISI KANDUNGAN

Muka surat Pendahuluan Isi kandungan Pengenalan Pendidikan Seni Visual • • • Definisi Matlamat dan objektif Pandangan tokoh •   Peranan Seni Visual . Psikologi sosiologi . • • Warna Ruang . • • • • • • • Kontra Penegasan Imbangan Irama dan pergerakan Kepelbagaian Kesatuan Harmoni . . Muka surat

Prinsip rekaan

Unsur-unsur seni • Garisan • • • Jalinan Rupa Bentuk

Rumusan Bibliografi

televisyen. mempelajari sejarah dan antropologi seni. Keperluan individu ini dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai nproses. teknik dan media serta pembentukan nilai. Disiplin ini mengkaji fungsi dan bentuk setiap objek yang kita hasilkan. kraft. Hal ini dapat menjelaskan betapa menyeluruhnya pendidikan seni visual. dan melihat nilai hasil individu. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual yang meliputi catan. seni bina.PENGENALAN Pendidikan Seni adalah program pendidikan bersistem. membuat dan memahami seni disamping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri. dan seni komputer. arca. Pendidikan sini visual merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan seni. Feldmen (1996) memberi definisi pendidikan seni sebagai satu usaha yang melibatkan pengaajaran dan pembelajaran. fotografi filem. . membezakan makna seni. reka bentuk industri. terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu.

melukis. Berdasarkan Ensiklopedia Malaysiana (1966:453). “Seni barmaksud kecil sekali. Seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran”. halus. Mengikut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia. mengukir.PENGERTIAN SENI Membawa maksud kebolehan mencipta. . keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung cirri-ciri estetika dan logika”. Mengikut Ibnu Khaldun “seni itu adalah kebenaran. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1988). Oxford Student Dictionary Of Current English For KBSM. Fine Art In Islamic Civilization Imam Al-Ghazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan keindahan dan kecantikan. menggubah dan sebagainya. molek atau elok. kecekapan atau kepandaian membuaangt sesuatu yang indah-indah. Fajar Bakti (1989:33) menyatakan “Art : the creation or expression of what is beautiful especially in visual form : great skill or ability in such expression”. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai hasil buatan manusia yang diatur dengan mahir dan boleh digunakan untuk menyuarakan pengalaman manusia.

MATLAMAT PENDIDIKAN SENI VISUAL. kepelbagaian. Menghargai keindahan alam persekitaran. imaginative. • Visual merujuk kepada sesuatu yang boleh dinilai dan dilihat oleh mata manusia. kreatif inovatif dan inventif. • Unsur seni reka ialah garisan. • Setiap hasil kerja seni dalam penghasilan seni visual memerlukan kombinasi unsur seni dan prinsip rekaan. Kita sebagai manusia menggunakn deria mata untuk melihat atau nampak akan sesuatu.     Membentuk keperibadian yang celik budaya Mempunyai nilai-nilai estetikm yang tinggi. . warna. keindahan seni dan warisan bangsa. • Prinsip seni reka ialah penegasan. imbangan. OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL      Menunjukkan semangat bina jati diri kea rah pembentukan Negara bangsa. bentuk dan ruang. Meningkatkan rasa kesyukuran nterhadap tuhan. irama. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual. Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya. Membuat diskripsi analisis.SENI VISUAL Visual bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak. teknologi dan mata pelajaran lain. jalinan. harmoni. kritis. rupa. Menunjukkan nilai tambah dalam disiplin sains. dan pergerakan serta kesatuan. • Wujud atau terbit daripada idea atau pengalaman atau rangsangan individu untuk melahirkan daya cipta yang indah serta dapat dinilai serta dilihat menggunakan mata manusia. kontra. • Seni visual dapat dinilai keindahannya daripada pengalaman estetik.

http. kesempurnaan. Idea atau konsep objek tukang pembuat itu meniru konsep sebenar objek itu yang diberi tuhan. nilai dan moral. Plato (427/428 sebelum masihi – 347 sebelum masihi) Sumber . kesejahteraan dan keindahan. dan puisi dengan konsep ilhamnya.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. Dikaitkan juga dengan perlakuan. Tukang pembuat objek meniru ideanya atau konsepnya mengenai objek itu.html Pendapat Plato (347 SM) – lukisan adalah tiga kali terpisah daripada kebenaran . akhlak.PANDANGAN TOKOH-TOKOH BARAT TENTANG SENI VISUAL. Plato membandingkan lukisan dengan kebenaran iaitu .ironorchid.com/clipart/person/plato. Plato membincangkan lukisan dengan konsep imitasinya.//www. kebaikan. Pembaca puisi memainkan perasaan dengan ilham yang diterimanya.    Pelukis yang melukis gambar objek meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. .

Dengan struktur bentuk dalam puisi itu. Aristotle memberi penekanan kepada bentuk dan struktur sesuatu hasil ataun karya. Dengan sruktur bentuk universal itu kita dapat mengenali pokok.   Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang yang baik.Aristotle (384 sebelum masihi – 322 sebelum masihi) Pendapat Aristotle pelukis sebenarnya meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada benda alam dan pembaca puisi sebenarnya tidak mendapat ilham dari dewa tetapi mencapai kartasis dengan struktur bentuk dalam cerita puisi itu. . kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada pokok.

suka riang. .  mewujudkan suasana gembira. Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. minat untuk belajar dan memajukan diri. emosi dan intlektual (kecerdasan fikiran) melalui seni. Memberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. Memimpin kanak-kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. Frank Cizek (1865 – 1946 )   Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal.Pestalozzi ( 1746 – 1827 )    kanak-kanak patut diberi peluang belajar seni sama ada berbakat atau tidak. Selain itu beliau berpendapat seni ialah kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (life long ) terhadap aktiviti bercorak praktikal. John Dewey (1859 – 1952)    Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak.

Melalui karya seni. dan  Seni dijadikan sebagai pemangkin untuk nketakwaan. . sifat tawaduk akan lebih tertampildan lebih beriman kepada Allah.Imam menyatakan bahawa apabila orang yang mempunyai ilmu seni bertemu dengan objek alam semulajadi akan dapat mencipta suatu karya atau sekurang-kurangnya menghargai objek tersebut. untuk keredhaan Allah dan menghindarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Menurut Al-Ghazalba     Seni tidak ekses ( melampaui batas-batas kesusilaan ) Seni untuk Islam bertunjangkan dari Allah untuk Allah Keindahan yang dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kepada “mardatillah” dan Seni membentuk peribadi muslim kea rah yang lebih mantap dan beriman. Seni menuju kepada “Al-Falah”. Menurut Al-Ghazali   seni bersandarkan daripada Allah kepada Allah.PANDANGAN TOKOH TIMUR DAN ISLAM TENTANG SENI VISUAL. MUSLIM Muslim dalam Kitab Al.

Psikologi membawa maksud perbincangan atau kajian ke atas keseluruhan tingkah laku manusia secara saintifik. rasa hati. kenyang. kreativiti. emosi. Sensitivity Merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. letih dan lapar. iaitu psyche yang membawa maksud jiwa. dan menghayati Sensitiviti melatih pengkarya menyatakan ekspresi secara jujur. Terbahagi kepada dua :  Emosi sensori Ialah emosi kesan dari[pada rangsangan dari luar tubuh seperti rasa dingin. membuat pertimbangan dan pernyataan diri. Emosi Keupayaan melahirkan idea. Perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitivity.PERANAN SENI VISUAL Peranan Psikologi . . peka. Berasal daripada perkataan Greek. dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual.   Pengkarya mempunyai kebolehan untuk merasa. minda dan semangat atau roh dan logos yang membawa maksud perbincangan atau bidang kajian.

menjadikan individu lebih imaginative dalam pengkaryaan dan perekaan. Kreatif ialah sejenis pemikiran yang spontan. simpati. berimaginasi. sesuatu yang asli dan berdaya cipta  Kreativiti dalam seni visual lebih kepada sesuatu teknik yang merujuk kepada penglibatan dalam menghasilkan pelbagai kualiti kerja yang lebih menarik. (a) (b) (c) (d) (e) Kreativiti ekspresif Kreativiti teknikal Kreativiti inovatif Kreativiti inventif Kreativiti emergenitif  Pembelajaran SV. Emosi psikik Ialah emosi yang mempunytai alas an kejiwaan seperti kasih sayang. Kreativiti Kamus Dewan Ahli psikologi kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. Ekspresi . aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaan membuat dan mencipta. berani dan penemuan saintifik dan rekaan mekanikal. persaudaraan dan perasaan benci.

aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan.M Maciver (1972) mengatakan bahawa masyarakat adalah makhluk-makhluk sosial yang melahirkan sifat-sifat mereka dengan mencipta satu organisasi yang memandu dan mengawal dan mengawal kelaakuan mereka dalam pelbagai cara Nasionalisme Falsafah. gambaran pemikiran dan perasaan. Pembelajaran SV dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan cintakan Negara. sosiologi adalah sains kehidupan sosial yang melibatkan kesan tindak balas sesama manusia. pergerakan. Propaganda SV sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebarkan idea. Menurut ahli falsafaah Perancic. Ahli sosiologi. orang lain. Contohnya Poskad kepada Dunia. pengaruh dan kuasa. semangat dan perasaan melalui SV. Pembelajaran SV. arahan dan simbol. manifestasi. R. karya Awang Damit Ahmad. idea. Poskad kepada Dunia (1990) . atau kepercayaan. Peranan sosiologi .curahan idea. Auguste Comte yang digelar Bapa Sosiologi Dunia. perasaan dan emosi. masyarakat. pemikiran. peristiwa dan benda. menggambar. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkitkan nilai.Tindak balas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran. hasrat. Merupakan kajian sistematik tentang masyarakat dan tingkah laku sosial. Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin. Selain itu ia juga dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea. memberi makna menerusi perkataan.

Spiritual Ketenangan. Semangat Bumi.Persekitaran Kesedaran nilai persekitaran. Air dan Udara karya Patrick Ng Kah Onn. Contohnya Rumah Rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. kepuasan dan keselesaan. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. Ritual / upacara SV dalam melaksanakan ritual / upacara sesuatu budaya dan adapt resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. Contohnya patung Jah Hut dan Mah Meri. Rumah Rakit – Kuala Lipis. Pembelajaran SV dapat mengukuhkan kepekaan dan sensitivity terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. Pengeluaran . Contohnya. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli Pahang dan Selangor. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. unsur keselesaan dan keharmonian dalam SV. karya Lai Foong Mooi.

penerokaan. Contohnya seperti bidang pembungkusan. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. . Pembelajaran SV dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni. gaya. Contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster. Contohnya penghasilan batik dan songket. Pemujukan Hasil SV berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. PENGALAMAN ESTETIK Dapat membina kepekaan dan pertimbangan dalam diri individu. Perniagaan dan perdagangan Pembelajaran SV dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. fungsi dan kegunaan. eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni. masyarakat dan persekitaran. Terbahagi kepada Pengalaman intelektual Melalui kajian. penggiat seni.Hasil seni SV berasaskan kepada factor cita rasa. Kebanyakan yang terlibat ialah pengkritik.

pengarca pandai tukang dan sebagainya. . Melalui penglibatan deria.Pengalaman langsung Melalui proses membuat atau memproses penghasilan produk seni.setiap karya seni mempunyai satu atau lebih elemen yang dinyatakan itu. UNSUR SENI Unsur seni merupakan eleman asas dalam penghasilan sesebuah karya seni. Antara yang terlibat ialah pelukis.

Garisan terdiri dari pelbagai sifat. emosi dan makna. jenis garisan dan pelbagai kuantiti garisan. Sesuatu garis mempunyai sifat fizikal. • • • Garisan mungkin berupa pinggir. Garisan dapat dihasilkan menggunakan pelbagai jenis media atau bahan. atau paksi visual. . kontur.GARISAN RUANG WARNA UNSUR SENI JALINAN RUPA BENTUK GARISAN Merupakan satu titik yang bergerak dari satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam satu ruang. kualiti bahan. perubahan satah. keupayaan fungsi. satu pertemuan kawasan.

Lembut Kasar Berserabut Berduri Tegas Berbulu Licin Menggerutu .Sifat garisan Sifat garisan ialah keadaan gambaran berdasarkan jenis sesuatu garisan yang dicipta. Perbezaan sifat garisan dalam penghasilan karya akan menghasilkan kesan visual yang berbeza dalam penghasilan karya.

melengkung. dari timur ke barat atau dari barat ke timur. beralun.Jenis garisan Melintang Menegak Nipis Titik Berputar Melengkung Berpancar Zig-zag Mengenali garisan dengan beberapa kategori. Garisan mungkin lurus. Garisan menegak bergerak dari atas atau dari bawah . bersegi atau sendeng Ketagori kedua ialah arah garisan. Arah garisan menerangkan hubungkait garisan dengan muka surat Garisan melintang bergerak merentasi mukasurat. • • Ketagori pertama ialah jenis garisan.

• • Ketagori ketiga ialah kualiti garisan. Dalam alam semulajadi terdapat berbagai jenis garisan yang menggambarkan keadaan atau sifat benda tersebut. lembut. putus-putus dan berubah-ubah. nipis. . Garisan dihasilkan berseni atau ‘bold’ seperti tebal. lembut.mukasurat. atau spontan. daripada nilai yang gelap ke terang dan juga garisan yang membengkok dan lurus. Garisan seperti ini akan menunjukan kontor dan bentuk satu alam benda dan sifatnya. aktif. Kualiti atau mutu garisan • • • Pelbagai mutu bentuk garisan dari tebal ke nipis. samada dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. kemas. nipis. sederhana. Garisan boleh jadi tebal. Garisan diognal kelihatan menyendeng dalam perbandingan pada sudut mukasurat.

Kualiti garisan dapat menimbulkan ilusa visual ruang pada sesuatu imej yang digambarkan. sama ada dalam ruang dua dimensi atau tiga dimensi. Kawasan ruang yang ditunjukkan oleh garisan boleh terdiri daripada rupa yang tersusun atau tidak tersusun. Garisan melambangkan ruang • Garisan boleh digunakan sebagai rujukan visual bagi menunjukkan dan membahagikan kawasan ruang. Ia bertujuan untuk menimbulkan ruang visual pada benda tersebut. Garisan melambangkan arah . Contohnya garisan bagi ruang paling hadapan sesuatu benda yang dilukis menggunakan kualiti garisan yang lebih tebal.

Garisan dari segi visual dapat memberikan satu suasana pergerakan dinamik seperti dalam ilustrasi figura disebelah. Garisan juga boleh digelar sebagai statik, aktif atau dinamik. Ini bergantung kepada kedudukan dan orientasi diantara satu format dua atau tiga dimensi • Garisan menerangkan rupa • Garisan boleh mempersembahkan kontor rupa atau pinggir bagi satah bagi bentuk dua atau tiga dimensi. Garisan boleh mempersembahkan figura yang tersusun atau yang tidak tersusun, abstrak atau nyata.

Garisan mempersembahkan sifat permukaan • Garisan boleh ditambah kepada ciri-ciri figura atau bentuk dan rupa. Kontor rupa, ton, dan jalinan boleh ditentukan dengan menggunakan teknik lukisan garisan yang menghasilkan tarikan dan makna visual.

Garisan membentuk corak/ jalinan Garisan juga boleh digunakan dalam kebanyakan objek buatan manusia, bahan dan struktur binaan di dalam persekitaran. Di dalam kajian visual, corak boleh disusun daripada satu set garisan kepada tatarajah Teknik lain yang membolehkan corak dihasilkan ialah pemecahan dari kestabilan kepada corak yang tersusun. Perubahan di dalam ketebalan garisan boleh menghasilkan ilusi kedalaman dan pergerakan Garisan sebagai sistem simbol • Garisan juga boleh digunakan tidak hanya pada lukisan figura dan bentuk, tetapi juga bagi mewakili fakta teknikal, bilangan, ringkasan ekspresi atau simbol kod.

Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi

Elemen taipografi boleh disusun untuk membentuk garisan dan menghasilkan imej serta komposisi.

Garisan sebagai makna visual bagi ekspressi Garisan juga boleh digunakan sebagai peranti visual yang dinamaik untuk menterjemahkan idea dan suasana. Garisan mempunyai makna grafik dan keupayaan bagi mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, kesepontanan, keceriaan, keberanian atau perasaan Garisan menghasilkan ilusi ukuran, kedalaman dan pergerakan • Garisan juga boleh digunakan secara efektif untuk menghasilkan ilusi bagi ukuran, kedalaman, dan pergerakan dalam satu format dua dimensi. • Berbagai ketebalan garisan, ruang, arah yang sebanding dan tindanan adalah teknik yang digunakan dalam komposisi garisan untuk menghasilkan ilusi kedalaman dan jarak.

Garisan menghasilkan ton • Garisan boleh digunakan untuk menghasilkan ton. Kesan visual ini boleh dicapai dengan menggunakan ketebalan garisan yang berbeza atau sama dan ruang diantaranya. Nilai kecerahan dan kegelapan garisan ini dapat dihasilkan melalui teknik ini bagi menghasilkan ilusi kedalaman, ciri-ciri permukaan dan pergerakan

Garisan di dalam persekitaran semulajadi Garisan juga didapati dalam bentuk persekitaran semulajadi sebagai hasil dari bentuk atau pengaruh daripada persekitaran Garisan di dalam produk, bentuk dan persekitaran buatan manusia. • Garisan juga terdapat dalam bentuk buatan manusia dan persekitaran hasil dari pembahagian ruang, kualiti semulajadi objek, penggunaan bahan dan sebagainya.

Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. • Kualiti emosi tertentu boleh dinyatakan oleh jurureka apabila menghasilkan garisan. Emosi ini akan mewujudkan tindakbalas daripada pemerhati. • Garisan boleh digunakan bagi mengubahsuai mood dan kadarbanding bagi sesuatu rekabentuk. Walaupun jenis garisan tertentu biasanya menimbulkan perasaan tertentu, ia merupakan penilaian yang subjektif Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik • Didalam rekaletak, garisan boleh diatur untuk memisahkan bahagian-bahagian penting dalam rekaletak. Disini garisan digunakan untuk menghasilkan lajur yang berbeza-beza. Contoh fungsi garisan dalam rekaletak iaitu: 1. Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan). 2. Menegaskan perkataan yang penting. 3. Menghubungkan unit maklumat. • • • • • Garisan banyak digunakan dalam rekaletak atau rekabentuk grafik. Garisan digunakan bagi mengawal: Arah Pembahagian Emosi Rentak

Lukisan yang menunjukan sifat permukaan bagi tumbuhan

Susunan garisan dalam pelbagai ketebalan menghasilkan pergerakan. Garisan membentuk corak/ jalinan Lukisan kuda belang menggunakan garisan untuk menghasilkan Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi .Garisan dan arah Garisan mempersembahkan sifat permukaan Garisan menerangkan rupa corak.

` Garisan sebagai sistem simbol Garisan sebagai makna visual bagi ekspresi .

Garisan menghasilkan ilusi ukuran.Peta jalan Contoh garisan yang mempersembahkan ekspressi dan pergerakan. kedalaman dan pergerakan Garisan menghasilkan ton Garisan bertindih menghasilkan Kedalaman dan dimensi .

garisan pada permukaan tanah Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan Garisan yang terdapat persekitaran manusia .Garisan dalam persekitaran semula jadi Garisan yang menghasilkan pergerakan Garisan di dalam produk. bentuk dan persekitaran buatan manusia.

Jalinan tiruan . beralun. tumpul dan berkilat. rasa pada permukaan bergantung kepada tahap dimana ia dapat dipisahkan melalui komposisinya. berbongol. JALINAN Jalinan adalah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan benda semula jadi atau benda buatan manusia. Jalinan adalah permukaan yang sebenar.Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. • Jalinan boleh diterangkan dengan sesetengah perkataan seperti kasar. • Deria rasa dapat membantu kita memahami suasana jalinan dipersekitaran. bersegi-segi. • • Jalinan sebenar Jalinan yang digunakan dalam karya dengan mengekalkan sifat-sifat daripada jalinan asal Pada benda yang ditiru. bergaris. licin. Penghasilan karya menggunakan beberapa jenis jalinan. Ini menentukan apa yang dilihat dan apa yang kita rasa.

Jalinan abstrak Sifat atau rupa bentuk jalinan yang diolah dalam karya. Jalinan rekaan Jalinan rekaan ialah jalinan yang direka oleh manusia atau dipermudahkan daripada jalinan yang sedia ada. Jalinan pada kain kasar sejenis jalinan sentuh – dapat dirasa . Contohnya jalinan kayu menggunakan pelbagai media atau teknik.• • Jalinan yang ditiru atau dihasilkan oleh manusia manusia sama ada jalinan sentuh atau jalinan tampak. Jalinan sentuh Adalah jalinan yang sebenar dan boleh dirasa permukaannya menggunakan jari. gambar pokok pada ilutrasi komik dam olahan imej manusia pada catan cat minyak. Jalinan dipermudahkan atau dimujarabkan mengikut kehendak pengkarya serta mengikut fungsi karya. Contohnya teknik simen ferro. • Terdapat 2 jenis jalinan iaitu: 1.

arah bagi sumber cahaya.2. pembalikan pada permukaan. corak jalinan. pudar dan bersinar. nilai jalinannya tidak dapat dirasai oleh deria sentuhan Jalinan pada batu mar-mar adalah jalinan tampak – hanya dapat dilihat Memerhatikan jalinan dari jarak dekat Jalinan boleh dinyatakan dengan perkataan seperti kasar. Jalinan tampak Ialah jalinan ilusi. dan jarak daripada pelihat memberi kesan kepada persepsi dan persembahan jalinan . lembut. Faktor seperti nilai kontras. pigmen warna.

Ini mungkin terdiri daripada jalinan sentuh atau jalianan tampak yang realistik. gosokan. . tenunan. • • Kebanyakan jalinan yang menarik boleh dipersembahkan dengan menggabungkan berbagai media lukisan dan teknik. lukisan. lipatan dan tebukan.Jalinan kasar Jalinan lembut Mempersembahkan jalinan melalui lukisan. Jalinan boleh dihasilkan melalui catan.

Tatarajah keseluruhan jalinan ini boleh digunakan untu menghasilkan komposisi rupa yang besar atau figura. garisan. arkitek dan jurureka juga menggunakan ton dan warna melalui penggunan pelbagai media. Jalinan yang dihasilkan secara ilusi pada sebuah lukisan Jalinan abstrak dan dekoratif boleh dihasilkan dengan menggunakan pengulangan pada corak. artis. tenunan atau tebukan pada permukaan kertas. Jalinan sentuh boleh dipersembahkan melalui teknik kolaj.• Untuk menghasilkan jalinan tiruan. . dan satah rupa.

Corak adalah sebahagian dari jalinan tampak yang membentuk ilusi jalinan. Jalinan boleh diletakan di mana-mana sahaja yang dirasai perlu oleh jurureka untuk mencapai kesan yang diingini.Robert Mazur menggunakan arkilik polimer dan pasir silica untuk menghasilkan lukisan Aplikasi jalinan di dalam rekabentuk grafik • • • Jalinan adalah penyumbang utama kepada nilai keupayaan dan dimensi rekaletak. Jurureka mungkin memerlukan . Jalinan juga dapat digunakan bagi menghasilkan penekanan. Kemahiran menggunakan jalinan boleh membuat rekabentuk kelihatan menarik.

Contoh dimana jurureka menggunakan jalinan bitmap kepada latarbelakang untuk memberikan nilai estetika atau mood kepada skrin RUPA Bermaksud garisan luar sesuatu benda. dan menghasilkan kontras yang menarik. .Kerja –kerja perletakkan jalinan pada objek dalam grafik komputer Didalam rekabentuk grafik penggunaan jalinan amat meluas yang merupakan salah satu elemen yang penting. Garisan luar sesuatu benda akan bertemu pada satu titik dan berakhir pada titik yang sama. Beberapa contoh penggunaan jalinan ialah seperti berikut: menghubungkan imej dengan latarbelakang. memberikan mood atau identity kepada hasil kerja.

Rupa organik Mempunyai rupa yang lebih bebas dan tidak mempunyai sudut yang tepat. Ini bermakna cara bagaimana figura dan bentuk dikenalpasti.• • • • Ciri-ciri bagi satu satah dan ditentukan oleh konfigurasi kontor garisan Rupa merupakan hasil pertemuan penghujungnya garisan dengan titik permulaanya. Contoh rupa organik. Rupanya kukuh dan kelihatan kasar. Contoh rupa geometrik seperti hexagon. empatsegi dan bulatan 2. Kebanyakan rupa mempunyai nama yang berdasarkan kepada pinggir kontor. Ia lebih berseni dan lembut. Dengan kata lain rupa adalah sifat bagi pengenalan terhadap satah dan ditetapkan oleh tatarajah kontor garisan atau pinggir satu satah. Bila garisan menutupi sesuatu kawasan maka lahirlah rupa. tidak mempunyai sudut yang tepat Poligon . • Rupa terbahagi kepada 2 kategori utama iaitu: 1. ciri-ciri fizikal dan kesatuan. Rupa geometri Mempunyai sudut-sudut yang tepat. tigasegi.

Kombinasi antara segmen garisan dengan rupa tertentu menghasilkan poligon PARALLELOGRAMS Rombus Romboid Trapezoid Trapezium Segi empat tepat Segi empat sama POLYGON BIASA Segi tiga Pentagon Heksagon Heptagon octagon Segi empat Membahagikan imej dan objek ke dalam rupa akromatik. poligon adalah susunan titik. dan satah ruangan dalaman. . Setiap titik mempersembahkan penjuru atau vertex. Bahagian garisan adalah sebahagian daripada poligon berdasarkan titik dan bahagian menyebabkan terjadinya rupa yang khusus. bahagian garisan.• Dari segi teori.

dan rupa menghasilkan ton Tranformasi rupa • • Kemampuan untuk melakukan tranformasi pada rupa adalah kemahiran yang penting di dalam rekabentuk. tetapi menetapkan ilusi kedalaman dengan nilai ton akromatik dan kromatik. Proses transformasi ini kerapkali digunakan di dalam bidang rekabentuk produk. Contoh tranfomasi rupa Rupa menetapkan struktur rekabentuk senibina dan pembahagian ruang dalaman. . Ia adalah satu pendekatan kreatif yang dapat menyelesaikan beberapa masalah visual. garisan. abstraksi. Teknik ini menghasilkan penggayaan.• • Artis. arkitek dan jurureka kerapkali menggunakan teknik visual bagi membahagikan imej kepada nilai yang rata menggunakan fotograf atau ilustrasi. hasil seni dan struktur senibina. Imej Albert Einstein menggunakan titik. Tranformasi ini dilakukan menggunakan samada kaedah penambahan ataupun pengurangan.

rupa digunakan untuk menentukan pinggir bagi ruang tiga dimensi. membentuk siling.Dalam senibina dan rekabentuk ruang dalaman. a) Rupa positif ialah rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu. b) Rupa negatif ialah ruang di keliling rupa sesuatu objek. dinding dan lantai bagi banggunan dan bilik-bilik di dalam bangunan Ruang yang ditentukan oleh rupa yang boleh dilihat di bahagian siling. lantai dan dinding. Rupa positif dan rupa negetif Rupa boleh diolah dalam bentuk positif atau negatif. • Positif negetif .

Rupa dan lambang • Cuba perhatikan lambang-lambang pada bendera negara kita. Rupa itu ialah rupa bulan dan bintang. Terdapat dua rupa yang menjadi lambing kepada negara kita. rupa muka taip ini dibuat untuk menjadi daya penarik dan menyampaikan mesej. Contohnya : Menggambarkan kekuatan Menggambarkan kelucuan . Pada asasnya. • • Huruf boleh dilukis dalam pelbagai rupa untuk pelbagai tujuan. Rupa dan muka taip • Mukataip ialah jenis-jenis reka bentuk huruf.

Gabungan daripada rupa dapat menghasilkan bentuk. warna. saiz atau bahan. ketinggian. jalinan. Disamping itu bentuk juga mempunyai perhubungan yang rapat kesan bayangan dan cahaya. Bentuk mempunyai struktur dalaman. Bentuk terbahagi kepada dua dimensi. Bentuk asas geometric . Bentuk terhasil akibat perbezaan dari segi ton. garisan. jisimdan biasanya bentuk mempunyai lebih daripada stu permukaan.BENTUK • • • • • • Bentuk ialah lanjutan daripada pemahaman rupa. Bentuk mempunyai keluasan. Contohnya garisan dapat digunakan bagi menghasilkan bentuk. tiga dimensi dan pelbagai dimensi.

Ia mempunyai isipadu. • Bentuk pelbagai dimensi disampaikan dalam gabungan bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi. bangunan dan tembikar labu saying.Bentuk dua dimensi • Bentuk dua dimensi merujuk kepada gambar atu visual dua dimensi. • Bentuk tiga dimensi terbahagi kepada dua jenis iaitu bentuk yang dapat dilihat dari pelbagai sudut iaitu 360 darjah dan bentuk timbul (relief) • Contoh bentuk yang dapat dilihat pada sudut 360 darjah ialah arca. • Contoh karya seni visual yang mempunyai bentuk tiga dimensi ialah arca. Bentuk pelbagai dimensi • Bentuk pelbagai dimensi biasanya dipersembahkan melalui media baru dan dipersembahkan melalui teknologi digital. • Ia juga dipersembahkan dalam gabungan dimensi contohnya dalam olahan visual ilusi maya. jisim dan dapat dirasa serta disentuh. Ia dapat dilihat pada permukaan 180 darjah. anyaman rotan dan ukiran kayu. Contohnya melalui paparan multimedia. . Bentuk tiga dimensi • Bentuk tiga dimensi merujuk pada yang wujud pada ruangan yang sebenar atau rata. foto. • Contoh bentuk timbul boleh didapati daripada arca yang dilekatkan pada dinding seperti ukiran kayu dan arca simen. • Bentuk dua dimensi hanya wujud dalam gambar dan bentuknya tidak dapat disentuh dan dirasa ruangnya. • Contoh bentuk dua dimensi ialah catan. dan reka bentuk grafik.

Bentuk sebuah kereta Bentuk padu (konkrit) • Bentuk padu mempunyai tiga dimensi iaitu panjang. seperti dalam ilustrasi di sebelah . strukturnya. kaedah menghasilkannya. lebar dan dalam.• Bentuk boleh dihuraikan dari segi fungsi. ada yang mempunyai rupa tertentu dan ada yang bebas. bahan. kualiti emosi dan gaya. Bentuk ada yang nampak berat dan ringan.

jalinan. • Asas bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi bermula dengan penggunaan satah rupa dua dimensi yang dipanggil poligon. lebar dan dalam Persembahan bentuk pada format dua dimensi (bentuk ilusi) • Ilusi bentuk pada satahgambar dua dimensi boleh dihasilkan menggunakan sistem lukisan binaan. bentuk tiga dimensi dapat dihasilkan melalui proses tessellations dan jaringan satah. Daripada poligon. . ton atau warna Lukisan selari bagi bentuk padu menghasilkan ilusi bentuk Perhubungan diantara rupa dua dimensi dan bentuk tiga dimensi.Keratan rentas ilustrasi baseball yang menunjukan tiga dimensi isipadu iaitu panjang.

Ilustrasi dalam figura di muka surat sebelah menunjukkan beberapa contoh bagaimana bingkai garisan digunakan bagi menghasilkan rekabentuk yang berasakan bentuk. Struktur garisan yang menghasilkan bentuk 2. Penggunaan konfigurasi garisan untuk menghasilkan bentuk • Bagi arkitek dan jurureka rekabentuk dalaman dan jurureka produk struktur garisan boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai aplikasi. Teknik lukisan menggunakan ton dan jalinan digunakan untuk menghasilkan ilusi bentuk.Contoh dimana polyhedron dilakukan lipatan bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi.3 Bentuk dan rupa • Sebagai sebahagian dari satah. produk dan struktur di dalam persekitaran. Terdapat satu panduan diantara bentuk padu dan objek. .7. rupa juga adalah sebahagian daripada sifat bentuk.

merupakan komponen cahaya. mood. dan juga jurureka mempunyai pengetahuan mengenai warna yang boleh mempengaruhi sikap dan pemikiran manusia. Pereka-pereka yang mereka pakaian. Ahli psikologi.WARNA • • • • • Warna ialah unsur visual yang memainkan peranan yang penting dalam penghasilan karya dan kehidupan harian. mereka memperuntukan masa yang panjang untuk memikirkan tentang pemilahan warna Warna terbahagi kepada tiga kategori • • • Warna asas (primary colour) Warna sekunder (secondary colour) Warna tertier (tertiary colour) . yang mempengaruhi pemikiran. tindakbalas dan juga kesihatan kita. Warna. Untuk itu. Warna adalah tindak balas visual terhadap gelombang cahaya yang dikenal pasti sebagai merah. biru. Malah warna juga mampu mempengaruhi tahap kesihatan seseorang itu. kereta dan hiasan dalaman juga mengetahui kepentingan warna di dalam sesuatu rekaan. Pemilihan warna untuk pakaian juga mempengaruhi peluahan perasaan seseorang. hijau dan lain-lain.

Campuran warna asa dapat menghasilkan pelbagai warna. Warna sekunder . kuning dan merah. Biru Merah Kuning Warna utama terhasil dari pemisahan warna spektrum.Warna utama • • • • Warna utama terdiri dari tiga warna-warna asas. Gabungan tiga warna ini dapat menghasilkan berbagai hue. Ia tidak dapat dihasilkan melalui campuran warna lain. Warna utama ini tidak boleh dihasilkan dari campuran sebarang warna. Warna utama ialah biru. Antara jenis warna yang dapat dihasilkan melalui campuran warna asas ialah warna skunder dan warna tertier.

CAMPURAN DAN WARNA ASAS BIRU + KUNING MERAH + BIRU MERAH +KUNING KEPUTUSAN WARNA HIJAU UNGU OREN/JINGGA .• Warna sekunder terhasil daripada campuran dua warna asas.

Ia terhasil daripada campuran satu warna asas dan satu awrna sekunder. Campuran warna daripada warna asas dapat menghasilkan berbagai-bagai warna. Ia juga dikenali juga sebagai warna penggenap (complementary colour). Campuran warna amat penting dalam penghasilan karya terutamanya dalam penghasilan catan. .Warna tertiar • • • • Warna tertiar terhasil daripada campuran warna asas dan warna sekunder. Warna asas yang dicampur ialah warna yang ada di bersebelahan roda warna.

Suhu warna terdiri daripada warna panas dan warna sejuk.Suhu warna • • • • Suhu warna dapat dirasai melalui deria penglihatan seseorang. Warna panas . Ia juga dapat dirasai melalui perasaan seseorang yang melihat warna tersebut. Suhu warna tidak dapat dirasai melalui deria sentuhan.

suram dan stabil. Warna panas adalah warna yang tergolong dalam kumpulan warna yang mempunyai intensiti yang tinggi seperti merah. Warna sejuk • • • Warna sejuk ialah warna yang tergolong didalam warna yang mempunyai intensity yang rendah. dingin dan damai. Wujud daripada benda panas seperti api yang sedang marak dan matahari yang sedang bersinar. Contohnya suasana yang menimbulkan perasaan tersebut ialah warna yang terdapat pada air laut. Hijau. Contoh warna sejuk adalah seperti Biru. air sungai. Ianya melambangkan ketenganan. tenteram. nyaman. kemeriahan dan keceriaan. peperangan. Ianya melambangkan kekuatan.• • • Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang bertenaga seperti susunan kemewaha. hutan dan bukit bukau. kuning dan oren. CONTOH WARNA SEJUK DAN WARNA PANAS . aktif dan kukuh. dan Ungu Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang menimbulkan perasaan aman.

warna panas Nilai warna .Warna sejuk Warna sejuk memberi inspirasi yang lebih tenang dan nyaman pada persepsi mata.

pakaiaan atau catan. . Nilai ukuran dapat dibahagikan kepada tiga peringkat. Nisbah campuran warna akan menentukan kadar nilai kuasa sesuatu warna. Kombinasi warna diperlukan sebagai panduan dalam menyesuaikan warna-warna yang berbeza dalam sesatu karya. Campuran warna dengan penggenap akan menghasilkan nilai ukuran sesuatu warna.• • Nilai warna ialah ukuran kekuatan warna. Dihasilkan melalui campuran warna hitam atau putih mengikut kadar tertentu. Seperti hiasan dalaman. Jika sesuatu warna dicampur dengan warna putih ia akan menjadi lebih terang dan jika dicampur warna hitam warna tersebut akan menjadi lebih gelap. Kesesuaindan padanan warna yang dipilih akan menghasilkan warna yang menimbulkan pelbagai tema atau suasana. Warna kroma • • • • Warna kroma ialah nilai ukuran warna. sederhana dan pudar. iaitu cerah. Ton warna • • • • Kesan pancaran terang atau gelap warna. Warna kroma akan memberikan kesan yang lebih pudar daripada warna asalnya. Kombinasi warna dan skema warna dapat menimbulkan tema atau suasana yang menyagarkan. hangat.rekaan grafik. Penggunaan ton warna dalam karya seni dapat mencipta ruang. Contohnya kecerahan atau kegelapan sesuatu warna. Nilai warna terdiri daripada ton warna warna kroma. Skema warna • • • • Skema warna ialah rangkaian kombinasi warna-warna yang harmoni. eksklusif dan ceria.

RUANG .Nilai warna Ton warna Ton warna boleh dijelaskan dengan kepudaran warna hitamkepada putih.

kedalaman dan juga panjang serta lebar. Ruang mempunyai ketebalan. senibina dan rekabentuk.• • • Ruang bermaksud kawasan yang kosong disekeliling sesuatu objek. • • • • • • • Ruang melibatkan pesepsi pada kedudukan dua dimensi dan tiga dimensi. Ruang boleh dikategorikan kepada jenis yang berbeza: . Visual kadang kala dirujuk sebagai ruang seni kerana kebanyakan seni jenis ini disusun dalam ruang. di antara dua objek ataupun rongga yang terdapat dalam sesuatu objek Ruang kelihatan timbul dan tenggelam mengikut susunan dan tindakan warna yang tertentu Perbezaan saiz dapat menimbulkan ruang dekat atau jauh.jarak. Ruang konkrit • Terdapat dalam ruang sebenar. Ruang terbahagi kepada dua Ruang ilusi • Berbentuk dua dimensi. Jarak diantara atau sekeliling objek • Ruang melibatkan pesepsi jarak dalam persekitaran dan perkaitannya pada kerja seni. ruang digunakan untuk mengisi kekosongan. pasti dan sentiasa terkini. Ia berbentuk tiga dimensi. Ruang tidak boleh ditafsir. Kita boleh merasai kedalaman ruang kongkrit contohnya ruang dalm bangunan. Kita dapat merasai kedalaman ruang ilusi tetapi hanya dapat melihat pada permukaan 180 darjah. Contohnya ruang ilusi yang terdapat pada catan cat air dan fotografi. Ruang digunakan sebagai suatu cara untuk menerangkan bahagian dalaman atau jarak diantara suatu titik yang belum begitu pasti. Ia bersambung. perabot dan arca. Rupa 2 dimensi atau 3 dimensi ditakrifkan sebagai elemen visual yang tidak mempunyai sempadan dan sambungan yang tidak terbatas dari ruang kawasan sesuatu objek.

1. • Satu plan yang menggunakan panjang dan lebar. juga dikenali sebagai format plan . Ruang dua dimensi • Kita mendefinasikan ruang dua dimensi sebagai permukaan yang rata dan hanya mempunyai lebar dan panjang sahaja. Ruang tiga dimensi • Makanisma ini digambarkan oleh penglihatan dua belah mata dalam keadaan sebenar (binocular) Ruang dan persprktif . 2.

sudut tepi. garisan perspektif pada sesuatu objek atau persekitaran akan kelihatan seolah-olah bertemu pada suatu titik yang dinamakan titik lenyap. .ketinggian. Perbezaan aras mata mewujudkan perbezaan sudut pandangan.dan kelebaran mengikut jarak yang tertentu. Lukisan perspektif pandangan sesuatu objek berubah dari segi saiz.sudut bawah Kedudukan garisan perspektif bergantung kepada kedudukan aras mata seseorang.sudut atas.• • • • • • • • • Objek yang sama saiz kelihatan lebih besar ditempat dekat tetapi lebih kecil di tempat jauh. Garisan grid perspektif menimbulkan ruang dan illusi tiga dimensi dalam kerja dua dimensi Sesuatu objek dapat dilihat dari sudut yang berlainan Contoh:sudut hadapan. Aras mata ialah kedudukan mata seseorang apabila melihat sesuatu objek. Jika dicantumkan. Aras mata menentukan kedudukan kaki langit pemisah antara awan dan bumi atau dua bahagian atas dan bawah.

Penegasan • Penegasan wujud pada sesuatu gubahan apabila terdapat unsure yang menonjol di dalamnya. • Aplikasi prinsip rekaan penegasan dalam gubahan seni visual dapat.PRINSIP REKAAN Kontra • Kontra wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang mempunyai cirri-ciri bertentangan atau bercanggahan dalam sesuatu gubahan. c) Menghasilkan hasil seni berpelbagai lebih menarik. b) Mengelak kebosanan. c) Penggunaan bahan yang berlainan. cirri penegasan dapat dicapai melalui cara-cara berikut . • Kontra juga berkaitan dengan focus kerana cirri-ciri yang bertentangan menimbulkan perbezaan. c) Mengelakkan kebosanan. a) Menggunakan unsur-unsur seni yang berkontra. • Dalam proses penghasilan karya seni visual. • Penegasan ialah satu teknik yang berkesan untuk menimbulkan focus atau tumpuan terhadap sesuatu perkara atau objek. • Kontra banyak diaplikasikan dalam gubahan seni kerana aplikasi ini dapat. • Kesan kontra dapt ditimbulkan dalam kegiatan menghasilkan karya-karya seni visual melalui a) Penggunaan dan pengolahan unsur-unsur seni yang berlainan. a) Member penegasan dantumpuan. b) Menarik perhatian. b) Mengasingkan elemen yang harus ditegaskan c) Meletakkan objek penegasan di pusat dengan menggunakan garisan grid berpancaran. b) Pengolahan teknik dan dan gaya yang berbeza-beza. a) Menimbulkan focus atau tumpuan. .

Kepelbagaian .bergoyang.Imbangan • Imbangan bermaksud keadaan yang berpadanan dari segi berat. Irama dan pergerakan • Pergerakan ialah keadaan yang bergerak. • Terdapat dua jenis imbangan. d) Menimbulkan kesan visual yang lebih hidup dan realistic. memancar. b) Imbangan tidak simetri yang unsur-unsur seni di kedua-dua bahagian pada gubahan tidak sama tetapi mempunyai cirri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan melalui cara susunan dan penggunaanya. menimbulkan imej yang lebih hidup dan realistik. c) Menimbulkan daya tarikan yang lebih menarik. b) Menjadikan gambar lebih menarik. • Irama dan pergerakan dapat diwujudkan dalam gubahan seni visual melalui pengolahan unsur-unsur seni dengan cara dan teknik yang tertentu. bergegar. dan tumpuan perhatian. • Irama dan pergerakan bertujuan untuk membolehkan nyawa kepada rupa dan bentuk visual dalam seni tampak dua dimensi. Garisan ‘axis’ dilukis ditengah-tengah untuk memastikan kedua-dua bahagian mempunyai kesamaan. a) Menghasilkan irama dan Susana tertentu. berayun. hasil yang bersimetri mempunyai cirri-ciri berikut . b) Daya tarikan sederhana atau tiada tarikan langsung. a) Imbangan simetri yang unsur-unsur seni di bahagian kiri sama dengan kanan atau atas sama dengan bawah. a) Penegasan yang biasanya berpusat di bahagian tengah. bersinar-sinar dan sebagainya. justeru menjadikan gambar kelihatan lebih menarik. • Aplikasi prinsip irama dan pergerakan dalam kegiatan menggambar dapat. • Dalam ciptaan seni. c) Hasil kelihatan dirancang dengan teliti dan terkawal mengikut grid yang tertentu. tarikan.

teratur. variasi. teratur. dan selesa pada pandangan.• • • Kepelbagaian merujuk kepada keadaan yang mempunyai penggabungan pelbagai gaya. seragam. warna panas. ulangan garisan.. gubahan warna sewarna. gubahan warna harmoni. Aplikasi prinsip rekaan kepelbagaian dalam karya seni visual dapat member gaya. dan kontra. • Aplikasi prinsip rekaan harmoni dapat menimbulkan gambaran yang sempurna. • Aplikasi prinsip kesatuan dalam karya seni akan menjadikan hasil itu kelihatan lebih lengkap. • Aplikasi warna dari kumpulan yang sama atau mempunyai hubungkait antara satu sama lain jyga menimbulkan gambaran harmoni dalam sesuatu gubahan. bentik. • Dalam konteks seni. seperti warna sejuk. perlanjutan. Harmoni • Susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara yang tertentu akan menimbulkan harmoni. dan campuran berbagai jenis warna yang mempunyai hubungkait antara satu sama lain. Kepelbagaian dapat diwujudkan melalui aktiviti gayaan.pengelolaan tema. Harmoni tidak akan muncul jika terdapat cirri-ciri yang bercanggah. rupa. • Penggunaan unsur-unsur seni. tenaga dan daya tarikan bagi gubahan itu. nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. serta rekaan yang baik dapat mewujudkan kesatuan pada sesuatu gubahan seni visual. RUMUSAN . dan sempurnadisamping menimbulkan suasana yang tenteram serta perasaan yang selesa. jalinan. dan ruang dalam gaya dan arah yang tertentu atau berpandukan garisan grid akan menghasilkan gubahan yang harmoni. Kesatuan • Kesatuan wujud pada suatu gubahan apabila kesemua unsur-unsur didalamnya mempunyai satu tema yang sama dan menyeluruh.

Seni visual ini juga banyak memberi kesedaran kepda kita untuk menghargai alam sekitar.bentuk.jalinan .Rumusan yang dapat dibuat daripada tugasan seni visual ini ialah mata pelajaran ini memainkan peranan penting dalam mematangkan keperibadian masyarakat pada zaman ini kerana seni visual ini mendekatkan diri kita kepada keindahan alam ciptaan tuhan. Selain itu.Daripada gabungan kesemua unsur-unsur seni ini ia dapat menghasilkan lukisan yang menarik.rupa.ruang dan warna. BIBLIOGRAFI . Melalui tugasan ini dapatlah kita mengetahui tentang topik-topik yang sangat penting dalam seni visual.prinsip rekaan juga memainkan peranan pentig dalam penghasilan sesuatu karya supaya dapat memberi memberi kesan yang menarik kepada karya yang dihasilkan. Disamping itu juga mata pelajaran ini diselitkan dengan tajuk unsur-unsur seni iaitu garisan.

Kunci Misteri Pendididkan Seni Visual. Shahrizal Dolah (2007).Bhd .Oxford Fajar Sdn. Katheleen Chee (2006) SPM FOKUS U Pendidikan Seni Visual. Selangor.Bhd Kathleen Chee (2003).Razak Mohd. Marhanim A.Bhd.Bhd.Pelangi Sdn.Hassan Mohd Ghazali (2007).Pelangi Sdn. Teks Kreatif Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5.Selangor. Perak: Creative Enterprise Sdn.Ace Ahead Seni Visual .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->