P. 1
PENGERTIAN SENI

PENGERTIAN SENI

|Views: 1,969|Likes:
Published by Emerald Sapphire

More info:

Published by: Emerald Sapphire on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2015

pdf

text

original

Institut Perguruan Sultan Abdul Halim

Folio Pendidikan Seni Visual;

Nama Pelajar No I/C Kumpulan Nama Pensyarah Tarikh Hantar

: Muhamad Zahid Bin Ahmad Sarkawi. : 900101-10-5607 : F 1 B ( PPISMP Ambilan Julai 2008 ) : Uthayakumaran A/L Kandasamy : 21 September 2008

PENGHARGAAN Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah s.w.t kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya melaksanakan kerja kursus berasaskan ilmu dengan teratur dan jayanya.Kerja kursus berasaskan ilmu adalah satu sistem pelaksanaan kerja secara berstuktur yang bertujuan untuk mentafsir penguasaan dan pencapaian pelajar dalam aspek pemerolehan ilmu, pengusaan ilmu dan kemahiran pemindahan pembelajaran,amalan kalaborasi serta penghayatan nilai dan sahsiah keguruan. Melalui kerja kursus berasakan ilmu ini,pelajar dapat meningkatkan kemahiran dalam membuat rujukan dan mengakses maklumat daripada pelbagai sumber,memilih maklumat yang relevan dan mengorganisasi maklumat secara sistematik dan bermakna.Disini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak pusat sumber Institut Perguruan Sultan Abdul Halim kerana telah menyediakan bahan-bahan dan sumber maklumat kepada saya untuk menyelesaikan kerja kursus ini.Tidak dilupa juga kepada pensyarah subjek ini iaitu Othayakumaran A/L Kandasamy dan rakan-rakan yang membimbing dan memberikan tunjuk ajar kepada saya. Akhir kata,semoga segala ilmu dan maklumat yang saya melalui tugasan ini dapat saya manfaatkan dalam diri saya dan masyarakat,sekian terima kasih.

ISI KANDUNGAN

Muka surat Pendahuluan Isi kandungan Pengenalan Pendidikan Seni Visual • • • Definisi Matlamat dan objektif Pandangan tokoh •   Peranan Seni Visual . Psikologi sosiologi . • • Warna Ruang . • • • • • • • Kontra Penegasan Imbangan Irama dan pergerakan Kepelbagaian Kesatuan Harmoni . . Muka surat

Prinsip rekaan

Unsur-unsur seni • Garisan • • • Jalinan Rupa Bentuk

Rumusan Bibliografi

mempelajari sejarah dan antropologi seni. Disiplin ini mengkaji fungsi dan bentuk setiap objek yang kita hasilkan. arca. terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. teknik dan media serta pembentukan nilai. televisyen. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual yang meliputi catan. fotografi filem.PENGENALAN Pendidikan Seni adalah program pendidikan bersistem. Keperluan individu ini dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai nproses. membezakan makna seni. seni bina. reka bentuk industri. dan seni komputer. membuat dan memahami seni disamping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri. kraft. . Hal ini dapat menjelaskan betapa menyeluruhnya pendidikan seni visual. dan melihat nilai hasil individu. Pendidikan sini visual merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan seni. Feldmen (1996) memberi definisi pendidikan seni sebagai satu usaha yang melibatkan pengaajaran dan pembelajaran.

Fajar Bakti (1989:33) menyatakan “Art : the creation or expression of what is beautiful especially in visual form : great skill or ability in such expression”. kecekapan atau kepandaian membuaangt sesuatu yang indah-indah. Oxford Student Dictionary Of Current English For KBSM. halus. melukis. menggubah dan sebagainya. keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung cirri-ciri estetika dan logika”. Mengikut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia.PENGERTIAN SENI Membawa maksud kebolehan mencipta. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1988). mengukir. Seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran”. Fine Art In Islamic Civilization Imam Al-Ghazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan keindahan dan kecantikan. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai hasil buatan manusia yang diatur dengan mahir dan boleh digunakan untuk menyuarakan pengalaman manusia. . Berdasarkan Ensiklopedia Malaysiana (1966:453). molek atau elok. Mengikut Ibnu Khaldun “seni itu adalah kebenaran. “Seni barmaksud kecil sekali.

SENI VISUAL Visual bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak. Menunjukkan nilai tambah dalam disiplin sains. Menghargai keindahan alam persekitaran. kreatif inovatif dan inventif. kontra. teknologi dan mata pelajaran lain. harmoni. bentuk dan ruang. • Visual merujuk kepada sesuatu yang boleh dinilai dan dilihat oleh mata manusia. imbangan. • Wujud atau terbit daripada idea atau pengalaman atau rangsangan individu untuk melahirkan daya cipta yang indah serta dapat dinilai serta dilihat menggunakan mata manusia. kepelbagaian. Membuat diskripsi analisis. OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL      Menunjukkan semangat bina jati diri kea rah pembentukan Negara bangsa. keindahan seni dan warisan bangsa. • Setiap hasil kerja seni dalam penghasilan seni visual memerlukan kombinasi unsur seni dan prinsip rekaan. irama. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual. jalinan. kritis.     Membentuk keperibadian yang celik budaya Mempunyai nilai-nilai estetikm yang tinggi. MATLAMAT PENDIDIKAN SENI VISUAL. • Seni visual dapat dinilai keindahannya daripada pengalaman estetik. imaginative. warna. • Prinsip seni reka ialah penegasan. Meningkatkan rasa kesyukuran nterhadap tuhan. Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya. . Kita sebagai manusia menggunakn deria mata untuk melihat atau nampak akan sesuatu. dan pergerakan serta kesatuan. rupa. • Unsur seni reka ialah garisan.

Pembaca puisi memainkan perasaan dengan ilham yang diterimanya. kesempurnaan.PANDANGAN TOKOH-TOKOH BARAT TENTANG SENI VISUAL. akhlak.ironorchid. nilai dan moral. Idea atau konsep objek tukang pembuat itu meniru konsep sebenar objek itu yang diberi tuhan. dan puisi dengan konsep ilhamnya.//www. Plato membandingkan lukisan dengan kebenaran iaitu . kebaikan.com/clipart/person/plato. .http.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. Plato membincangkan lukisan dengan konsep imitasinya.    Pelukis yang melukis gambar objek meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. Tukang pembuat objek meniru ideanya atau konsepnya mengenai objek itu. Dikaitkan juga dengan perlakuan.html Pendapat Plato (347 SM) – lukisan adalah tiga kali terpisah daripada kebenaran . Plato (427/428 sebelum masihi – 347 sebelum masihi) Sumber . kesejahteraan dan keindahan.

Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada pokok. . kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. Aristotle memberi penekanan kepada bentuk dan struktur sesuatu hasil ataun karya. Dengan sruktur bentuk universal itu kita dapat mengenali pokok.   Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang yang baik. Dengan struktur bentuk dalam puisi itu.Aristotle (384 sebelum masihi – 322 sebelum masihi) Pendapat Aristotle pelukis sebenarnya meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada benda alam dan pembaca puisi sebenarnya tidak mendapat ilham dari dewa tetapi mencapai kartasis dengan struktur bentuk dalam cerita puisi itu.

 mewujudkan suasana gembira.Pestalozzi ( 1746 – 1827 )    kanak-kanak patut diberi peluang belajar seni sama ada berbakat atau tidak. Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. emosi dan intlektual (kecerdasan fikiran) melalui seni. John Dewey (1859 – 1952)    Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. Frank Cizek (1865 – 1946 )   Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. suka riang. minat untuk belajar dan memajukan diri. Memimpin kanak-kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. Memberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. Selain itu beliau berpendapat seni ialah kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (life long ) terhadap aktiviti bercorak praktikal. .

Melalui karya seni. MUSLIM Muslim dalam Kitab Al. sifat tawaduk akan lebih tertampildan lebih beriman kepada Allah.Imam menyatakan bahawa apabila orang yang mempunyai ilmu seni bertemu dengan objek alam semulajadi akan dapat mencipta suatu karya atau sekurang-kurangnya menghargai objek tersebut. Menurut Al-Ghazalba     Seni tidak ekses ( melampaui batas-batas kesusilaan ) Seni untuk Islam bertunjangkan dari Allah untuk Allah Keindahan yang dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kepada “mardatillah” dan Seni membentuk peribadi muslim kea rah yang lebih mantap dan beriman. Menurut Al-Ghazali   seni bersandarkan daripada Allah kepada Allah. .PANDANGAN TOKOH TIMUR DAN ISLAM TENTANG SENI VISUAL. dan  Seni dijadikan sebagai pemangkin untuk nketakwaan. untuk keredhaan Allah dan menghindarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seni menuju kepada “Al-Falah”.

letih dan lapar. kenyang. Sensitivity Merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. dan menghayati Sensitiviti melatih pengkarya menyatakan ekspresi secara jujur. kreativiti.   Pengkarya mempunyai kebolehan untuk merasa. minda dan semangat atau roh dan logos yang membawa maksud perbincangan atau bidang kajian. Berasal daripada perkataan Greek. rasa hati. Perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitivity. Terbahagi kepada dua :  Emosi sensori Ialah emosi kesan dari[pada rangsangan dari luar tubuh seperti rasa dingin. dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual. iaitu psyche yang membawa maksud jiwa. . membuat pertimbangan dan pernyataan diri.PERANAN SENI VISUAL Peranan Psikologi . Psikologi membawa maksud perbincangan atau kajian ke atas keseluruhan tingkah laku manusia secara saintifik. emosi. peka. Emosi Keupayaan melahirkan idea.

persaudaraan dan perasaan benci. (a) (b) (c) (d) (e) Kreativiti ekspresif Kreativiti teknikal Kreativiti inovatif Kreativiti inventif Kreativiti emergenitif  Pembelajaran SV. Ekspresi . sesuatu yang asli dan berdaya cipta  Kreativiti dalam seni visual lebih kepada sesuatu teknik yang merujuk kepada penglibatan dalam menghasilkan pelbagai kualiti kerja yang lebih menarik. berimaginasi. menjadikan individu lebih imaginative dalam pengkaryaan dan perekaan. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaan membuat dan mencipta. simpati. Kreativiti Kamus Dewan Ahli psikologi kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. Kreatif ialah sejenis pemikiran yang spontan. Emosi psikik Ialah emosi yang mempunytai alas an kejiwaan seperti kasih sayang. berani dan penemuan saintifik dan rekaan mekanikal.

Propaganda SV sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebarkan idea. Pembelajaran SV. perasaan dan emosi. peristiwa dan benda. Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin. orang lain. gambaran pemikiran dan perasaan. memberi makna menerusi perkataan.curahan idea. karya Awang Damit Ahmad. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkitkan nilai. menggambar. Pembelajaran SV dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan cintakan Negara. hasrat. Auguste Comte yang digelar Bapa Sosiologi Dunia. atau kepercayaan. pemikiran. Merupakan kajian sistematik tentang masyarakat dan tingkah laku sosial. idea.Tindak balas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran. Poskad kepada Dunia (1990) . manifestasi. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan. Contohnya Poskad kepada Dunia. Ahli sosiologi. arahan dan simbol. semangat dan perasaan melalui SV. pergerakan. Peranan sosiologi . pengaruh dan kuasa. masyarakat. Selain itu ia juga dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea. sosiologi adalah sains kehidupan sosial yang melibatkan kesan tindak balas sesama manusia. Menurut ahli falsafaah Perancic. R.M Maciver (1972) mengatakan bahawa masyarakat adalah makhluk-makhluk sosial yang melahirkan sifat-sifat mereka dengan mencipta satu organisasi yang memandu dan mengawal dan mengawal kelaakuan mereka dalam pelbagai cara Nasionalisme Falsafah.

Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. Contohnya Rumah Rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. Semangat Bumi. Ritual / upacara SV dalam melaksanakan ritual / upacara sesuatu budaya dan adapt resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. Pembelajaran SV dapat mengukuhkan kepekaan dan sensitivity terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli Pahang dan Selangor. kepuasan dan keselesaan. Pengeluaran . Contohnya. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. Rumah Rakit – Kuala Lipis. Spiritual Ketenangan. Contohnya patung Jah Hut dan Mah Meri. unsur keselesaan dan keharmonian dalam SV. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca.Persekitaran Kesedaran nilai persekitaran. karya Lai Foong Mooi. Air dan Udara karya Patrick Ng Kah Onn.

eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni. penggiat seni. Contohnya seperti bidang pembungkusan. Perniagaan dan perdagangan Pembelajaran SV dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan.Hasil seni SV berasaskan kepada factor cita rasa. Terbahagi kepada Pengalaman intelektual Melalui kajian. Contohnya penghasilan batik dan songket. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. Contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster. Pembelajaran SV dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni. masyarakat dan persekitaran. PENGALAMAN ESTETIK Dapat membina kepekaan dan pertimbangan dalam diri individu. penerokaan. . Pemujukan Hasil SV berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. fungsi dan kegunaan. Kebanyakan yang terlibat ialah pengkritik. gaya.

Melalui penglibatan deria. .Pengalaman langsung Melalui proses membuat atau memproses penghasilan produk seni. pengarca pandai tukang dan sebagainya.setiap karya seni mempunyai satu atau lebih elemen yang dinyatakan itu. UNSUR SENI Unsur seni merupakan eleman asas dalam penghasilan sesebuah karya seni. Antara yang terlibat ialah pelukis.

atau paksi visual. satu pertemuan kawasan.GARISAN RUANG WARNA UNSUR SENI JALINAN RUPA BENTUK GARISAN Merupakan satu titik yang bergerak dari satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam satu ruang. keupayaan fungsi. jenis garisan dan pelbagai kuantiti garisan. Garisan terdiri dari pelbagai sifat. . • • • Garisan mungkin berupa pinggir. Garisan dapat dihasilkan menggunakan pelbagai jenis media atau bahan. emosi dan makna. kualiti bahan. Sesuatu garis mempunyai sifat fizikal. kontur. perubahan satah.

Sifat garisan Sifat garisan ialah keadaan gambaran berdasarkan jenis sesuatu garisan yang dicipta. Perbezaan sifat garisan dalam penghasilan karya akan menghasilkan kesan visual yang berbeza dalam penghasilan karya. Lembut Kasar Berserabut Berduri Tegas Berbulu Licin Menggerutu .

• • Ketagori pertama ialah jenis garisan. Garisan mungkin lurus. Garisan menegak bergerak dari atas atau dari bawah .Jenis garisan Melintang Menegak Nipis Titik Berputar Melengkung Berpancar Zig-zag Mengenali garisan dengan beberapa kategori. melengkung. bersegi atau sendeng Ketagori kedua ialah arah garisan. dari timur ke barat atau dari barat ke timur. Arah garisan menerangkan hubungkait garisan dengan muka surat Garisan melintang bergerak merentasi mukasurat. beralun.

mukasurat. . lembut. Garisan dihasilkan berseni atau ‘bold’ seperti tebal. daripada nilai yang gelap ke terang dan juga garisan yang membengkok dan lurus. kemas. Garisan boleh jadi tebal. Garisan diognal kelihatan menyendeng dalam perbandingan pada sudut mukasurat. nipis. Garisan seperti ini akan menunjukan kontor dan bentuk satu alam benda dan sifatnya. sederhana. Dalam alam semulajadi terdapat berbagai jenis garisan yang menggambarkan keadaan atau sifat benda tersebut. samada dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. lembut. nipis. atau spontan. putus-putus dan berubah-ubah. • • Ketagori ketiga ialah kualiti garisan. Kualiti atau mutu garisan • • • Pelbagai mutu bentuk garisan dari tebal ke nipis. aktif.

Kualiti garisan dapat menimbulkan ilusa visual ruang pada sesuatu imej yang digambarkan. Garisan melambangkan ruang • Garisan boleh digunakan sebagai rujukan visual bagi menunjukkan dan membahagikan kawasan ruang. Kawasan ruang yang ditunjukkan oleh garisan boleh terdiri daripada rupa yang tersusun atau tidak tersusun. Garisan melambangkan arah . Ia bertujuan untuk menimbulkan ruang visual pada benda tersebut. sama ada dalam ruang dua dimensi atau tiga dimensi. Contohnya garisan bagi ruang paling hadapan sesuatu benda yang dilukis menggunakan kualiti garisan yang lebih tebal.

Garisan dari segi visual dapat memberikan satu suasana pergerakan dinamik seperti dalam ilustrasi figura disebelah. Garisan juga boleh digelar sebagai statik, aktif atau dinamik. Ini bergantung kepada kedudukan dan orientasi diantara satu format dua atau tiga dimensi • Garisan menerangkan rupa • Garisan boleh mempersembahkan kontor rupa atau pinggir bagi satah bagi bentuk dua atau tiga dimensi. Garisan boleh mempersembahkan figura yang tersusun atau yang tidak tersusun, abstrak atau nyata.

Garisan mempersembahkan sifat permukaan • Garisan boleh ditambah kepada ciri-ciri figura atau bentuk dan rupa. Kontor rupa, ton, dan jalinan boleh ditentukan dengan menggunakan teknik lukisan garisan yang menghasilkan tarikan dan makna visual.

Garisan membentuk corak/ jalinan Garisan juga boleh digunakan dalam kebanyakan objek buatan manusia, bahan dan struktur binaan di dalam persekitaran. Di dalam kajian visual, corak boleh disusun daripada satu set garisan kepada tatarajah Teknik lain yang membolehkan corak dihasilkan ialah pemecahan dari kestabilan kepada corak yang tersusun. Perubahan di dalam ketebalan garisan boleh menghasilkan ilusi kedalaman dan pergerakan Garisan sebagai sistem simbol • Garisan juga boleh digunakan tidak hanya pada lukisan figura dan bentuk, tetapi juga bagi mewakili fakta teknikal, bilangan, ringkasan ekspresi atau simbol kod.

Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi

Elemen taipografi boleh disusun untuk membentuk garisan dan menghasilkan imej serta komposisi.

Garisan sebagai makna visual bagi ekspressi Garisan juga boleh digunakan sebagai peranti visual yang dinamaik untuk menterjemahkan idea dan suasana. Garisan mempunyai makna grafik dan keupayaan bagi mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, kesepontanan, keceriaan, keberanian atau perasaan Garisan menghasilkan ilusi ukuran, kedalaman dan pergerakan • Garisan juga boleh digunakan secara efektif untuk menghasilkan ilusi bagi ukuran, kedalaman, dan pergerakan dalam satu format dua dimensi. • Berbagai ketebalan garisan, ruang, arah yang sebanding dan tindanan adalah teknik yang digunakan dalam komposisi garisan untuk menghasilkan ilusi kedalaman dan jarak.

Garisan menghasilkan ton • Garisan boleh digunakan untuk menghasilkan ton. Kesan visual ini boleh dicapai dengan menggunakan ketebalan garisan yang berbeza atau sama dan ruang diantaranya. Nilai kecerahan dan kegelapan garisan ini dapat dihasilkan melalui teknik ini bagi menghasilkan ilusi kedalaman, ciri-ciri permukaan dan pergerakan

Garisan di dalam persekitaran semulajadi Garisan juga didapati dalam bentuk persekitaran semulajadi sebagai hasil dari bentuk atau pengaruh daripada persekitaran Garisan di dalam produk, bentuk dan persekitaran buatan manusia. • Garisan juga terdapat dalam bentuk buatan manusia dan persekitaran hasil dari pembahagian ruang, kualiti semulajadi objek, penggunaan bahan dan sebagainya.

Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. • Kualiti emosi tertentu boleh dinyatakan oleh jurureka apabila menghasilkan garisan. Emosi ini akan mewujudkan tindakbalas daripada pemerhati. • Garisan boleh digunakan bagi mengubahsuai mood dan kadarbanding bagi sesuatu rekabentuk. Walaupun jenis garisan tertentu biasanya menimbulkan perasaan tertentu, ia merupakan penilaian yang subjektif Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik • Didalam rekaletak, garisan boleh diatur untuk memisahkan bahagian-bahagian penting dalam rekaletak. Disini garisan digunakan untuk menghasilkan lajur yang berbeza-beza. Contoh fungsi garisan dalam rekaletak iaitu: 1. Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan). 2. Menegaskan perkataan yang penting. 3. Menghubungkan unit maklumat. • • • • • Garisan banyak digunakan dalam rekaletak atau rekabentuk grafik. Garisan digunakan bagi mengawal: Arah Pembahagian Emosi Rentak

Lukisan yang menunjukan sifat permukaan bagi tumbuhan

Garisan dan arah Garisan mempersembahkan sifat permukaan Garisan menerangkan rupa corak. Susunan garisan dalam pelbagai ketebalan menghasilkan pergerakan. Garisan membentuk corak/ jalinan Lukisan kuda belang menggunakan garisan untuk menghasilkan Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi .

` Garisan sebagai sistem simbol Garisan sebagai makna visual bagi ekspresi .

Garisan menghasilkan ilusi ukuran.Peta jalan Contoh garisan yang mempersembahkan ekspressi dan pergerakan. kedalaman dan pergerakan Garisan menghasilkan ton Garisan bertindih menghasilkan Kedalaman dan dimensi .

bentuk dan persekitaran buatan manusia. garisan pada permukaan tanah Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan Garisan yang terdapat persekitaran manusia .Garisan dalam persekitaran semula jadi Garisan yang menghasilkan pergerakan Garisan di dalam produk.

bergaris. JALINAN Jalinan adalah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan benda semula jadi atau benda buatan manusia. berbongol. • Deria rasa dapat membantu kita memahami suasana jalinan dipersekitaran. Ini menentukan apa yang dilihat dan apa yang kita rasa. Jalinan adalah permukaan yang sebenar. • Jalinan boleh diterangkan dengan sesetengah perkataan seperti kasar. rasa pada permukaan bergantung kepada tahap dimana ia dapat dipisahkan melalui komposisinya. licin. Penghasilan karya menggunakan beberapa jenis jalinan. • • Jalinan sebenar Jalinan yang digunakan dalam karya dengan mengekalkan sifat-sifat daripada jalinan asal Pada benda yang ditiru. Jalinan tiruan . tumpul dan berkilat.Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. beralun. bersegi-segi.

Jalinan sentuh Adalah jalinan yang sebenar dan boleh dirasa permukaannya menggunakan jari. Jalinan abstrak Sifat atau rupa bentuk jalinan yang diolah dalam karya. • Terdapat 2 jenis jalinan iaitu: 1. Contohnya teknik simen ferro. Contohnya jalinan kayu menggunakan pelbagai media atau teknik. Jalinan pada kain kasar sejenis jalinan sentuh – dapat dirasa . Jalinan rekaan Jalinan rekaan ialah jalinan yang direka oleh manusia atau dipermudahkan daripada jalinan yang sedia ada. gambar pokok pada ilutrasi komik dam olahan imej manusia pada catan cat minyak.• • Jalinan yang ditiru atau dihasilkan oleh manusia manusia sama ada jalinan sentuh atau jalinan tampak. Jalinan dipermudahkan atau dimujarabkan mengikut kehendak pengkarya serta mengikut fungsi karya.

lembut. Faktor seperti nilai kontras. pembalikan pada permukaan. dan jarak daripada pelihat memberi kesan kepada persepsi dan persembahan jalinan . arah bagi sumber cahaya. pudar dan bersinar. nilai jalinannya tidak dapat dirasai oleh deria sentuhan Jalinan pada batu mar-mar adalah jalinan tampak – hanya dapat dilihat Memerhatikan jalinan dari jarak dekat Jalinan boleh dinyatakan dengan perkataan seperti kasar. pigmen warna.2. Jalinan tampak Ialah jalinan ilusi. corak jalinan.

lipatan dan tebukan. gosokan. lukisan. Jalinan boleh dihasilkan melalui catan. Ini mungkin terdiri daripada jalinan sentuh atau jalianan tampak yang realistik. • • Kebanyakan jalinan yang menarik boleh dipersembahkan dengan menggabungkan berbagai media lukisan dan teknik. .Jalinan kasar Jalinan lembut Mempersembahkan jalinan melalui lukisan. tenunan.

dan satah rupa. tenunan atau tebukan pada permukaan kertas. artis. garisan. arkitek dan jurureka juga menggunakan ton dan warna melalui penggunan pelbagai media. Jalinan yang dihasilkan secara ilusi pada sebuah lukisan Jalinan abstrak dan dekoratif boleh dihasilkan dengan menggunakan pengulangan pada corak.• Untuk menghasilkan jalinan tiruan. Tatarajah keseluruhan jalinan ini boleh digunakan untu menghasilkan komposisi rupa yang besar atau figura. Jalinan sentuh boleh dipersembahkan melalui teknik kolaj. .

Corak adalah sebahagian dari jalinan tampak yang membentuk ilusi jalinan. Jurureka mungkin memerlukan . Kemahiran menggunakan jalinan boleh membuat rekabentuk kelihatan menarik. Jalinan juga dapat digunakan bagi menghasilkan penekanan. Jalinan boleh diletakan di mana-mana sahaja yang dirasai perlu oleh jurureka untuk mencapai kesan yang diingini.Robert Mazur menggunakan arkilik polimer dan pasir silica untuk menghasilkan lukisan Aplikasi jalinan di dalam rekabentuk grafik • • • Jalinan adalah penyumbang utama kepada nilai keupayaan dan dimensi rekaletak.

Kerja –kerja perletakkan jalinan pada objek dalam grafik komputer Didalam rekabentuk grafik penggunaan jalinan amat meluas yang merupakan salah satu elemen yang penting. memberikan mood atau identity kepada hasil kerja. Beberapa contoh penggunaan jalinan ialah seperti berikut: menghubungkan imej dengan latarbelakang. Contoh dimana jurureka menggunakan jalinan bitmap kepada latarbelakang untuk memberikan nilai estetika atau mood kepada skrin RUPA Bermaksud garisan luar sesuatu benda. Garisan luar sesuatu benda akan bertemu pada satu titik dan berakhir pada titik yang sama. . dan menghasilkan kontras yang menarik.

Ia lebih berseni dan lembut. tidak mempunyai sudut yang tepat Poligon . Rupanya kukuh dan kelihatan kasar. Rupa geometri Mempunyai sudut-sudut yang tepat. ciri-ciri fizikal dan kesatuan. tigasegi. Contoh rupa geometrik seperti hexagon.• • • • Ciri-ciri bagi satu satah dan ditentukan oleh konfigurasi kontor garisan Rupa merupakan hasil pertemuan penghujungnya garisan dengan titik permulaanya. Dengan kata lain rupa adalah sifat bagi pengenalan terhadap satah dan ditetapkan oleh tatarajah kontor garisan atau pinggir satu satah. empatsegi dan bulatan 2. Ini bermakna cara bagaimana figura dan bentuk dikenalpasti. Contoh rupa organik. • Rupa terbahagi kepada 2 kategori utama iaitu: 1. Kebanyakan rupa mempunyai nama yang berdasarkan kepada pinggir kontor. Rupa organik Mempunyai rupa yang lebih bebas dan tidak mempunyai sudut yang tepat. Bila garisan menutupi sesuatu kawasan maka lahirlah rupa.

bahagian garisan. poligon adalah susunan titik. Setiap titik mempersembahkan penjuru atau vertex. dan satah ruangan dalaman. . Bahagian garisan adalah sebahagian daripada poligon berdasarkan titik dan bahagian menyebabkan terjadinya rupa yang khusus. Kombinasi antara segmen garisan dengan rupa tertentu menghasilkan poligon PARALLELOGRAMS Rombus Romboid Trapezoid Trapezium Segi empat tepat Segi empat sama POLYGON BIASA Segi tiga Pentagon Heksagon Heptagon octagon Segi empat Membahagikan imej dan objek ke dalam rupa akromatik.• Dari segi teori.

Proses transformasi ini kerapkali digunakan di dalam bidang rekabentuk produk. Contoh tranfomasi rupa Rupa menetapkan struktur rekabentuk senibina dan pembahagian ruang dalaman. abstraksi. arkitek dan jurureka kerapkali menggunakan teknik visual bagi membahagikan imej kepada nilai yang rata menggunakan fotograf atau ilustrasi.• • Artis. Ia adalah satu pendekatan kreatif yang dapat menyelesaikan beberapa masalah visual. garisan. hasil seni dan struktur senibina. . dan rupa menghasilkan ton Tranformasi rupa • • Kemampuan untuk melakukan tranformasi pada rupa adalah kemahiran yang penting di dalam rekabentuk. Teknik ini menghasilkan penggayaan. Imej Albert Einstein menggunakan titik. Tranformasi ini dilakukan menggunakan samada kaedah penambahan ataupun pengurangan. tetapi menetapkan ilusi kedalaman dengan nilai ton akromatik dan kromatik.

membentuk siling.Dalam senibina dan rekabentuk ruang dalaman. dinding dan lantai bagi banggunan dan bilik-bilik di dalam bangunan Ruang yang ditentukan oleh rupa yang boleh dilihat di bahagian siling. Rupa positif dan rupa negetif Rupa boleh diolah dalam bentuk positif atau negatif. lantai dan dinding. b) Rupa negatif ialah ruang di keliling rupa sesuatu objek. a) Rupa positif ialah rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu. rupa digunakan untuk menentukan pinggir bagi ruang tiga dimensi. • Positif negetif .

Rupa itu ialah rupa bulan dan bintang. Rupa dan muka taip • Mukataip ialah jenis-jenis reka bentuk huruf. Terdapat dua rupa yang menjadi lambing kepada negara kita.Rupa dan lambang • Cuba perhatikan lambang-lambang pada bendera negara kita. • • Huruf boleh dilukis dalam pelbagai rupa untuk pelbagai tujuan. Contohnya : Menggambarkan kekuatan Menggambarkan kelucuan . Pada asasnya. rupa muka taip ini dibuat untuk menjadi daya penarik dan menyampaikan mesej.

garisan. Bentuk mempunyai keluasan. Bentuk asas geometric . Disamping itu bentuk juga mempunyai perhubungan yang rapat kesan bayangan dan cahaya. saiz atau bahan. Bentuk terhasil akibat perbezaan dari segi ton. Bentuk mempunyai struktur dalaman.BENTUK • • • • • • Bentuk ialah lanjutan daripada pemahaman rupa. tiga dimensi dan pelbagai dimensi. Gabungan daripada rupa dapat menghasilkan bentuk. jisimdan biasanya bentuk mempunyai lebih daripada stu permukaan. Bentuk terbahagi kepada dua dimensi. jalinan. Contohnya garisan dapat digunakan bagi menghasilkan bentuk. warna. ketinggian.

• Bentuk pelbagai dimensi disampaikan dalam gabungan bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi. • Contoh bentuk timbul boleh didapati daripada arca yang dilekatkan pada dinding seperti ukiran kayu dan arca simen. • Contoh karya seni visual yang mempunyai bentuk tiga dimensi ialah arca. dan reka bentuk grafik. jisim dan dapat dirasa serta disentuh. Contohnya melalui paparan multimedia. bangunan dan tembikar labu saying. Bentuk tiga dimensi • Bentuk tiga dimensi merujuk pada yang wujud pada ruangan yang sebenar atau rata. • Ia juga dipersembahkan dalam gabungan dimensi contohnya dalam olahan visual ilusi maya. Ia mempunyai isipadu. foto. • Contoh bentuk dua dimensi ialah catan. Bentuk pelbagai dimensi • Bentuk pelbagai dimensi biasanya dipersembahkan melalui media baru dan dipersembahkan melalui teknologi digital. anyaman rotan dan ukiran kayu. • Bentuk tiga dimensi terbahagi kepada dua jenis iaitu bentuk yang dapat dilihat dari pelbagai sudut iaitu 360 darjah dan bentuk timbul (relief) • Contoh bentuk yang dapat dilihat pada sudut 360 darjah ialah arca. . Ia dapat dilihat pada permukaan 180 darjah.Bentuk dua dimensi • Bentuk dua dimensi merujuk kepada gambar atu visual dua dimensi. • Bentuk dua dimensi hanya wujud dalam gambar dan bentuknya tidak dapat disentuh dan dirasa ruangnya.

seperti dalam ilustrasi di sebelah . lebar dan dalam. bahan. Bentuk ada yang nampak berat dan ringan. Bentuk sebuah kereta Bentuk padu (konkrit) • Bentuk padu mempunyai tiga dimensi iaitu panjang. ada yang mempunyai rupa tertentu dan ada yang bebas. strukturnya.• Bentuk boleh dihuraikan dari segi fungsi. kaedah menghasilkannya. kualiti emosi dan gaya.

jalinan. . Daripada poligon. bentuk tiga dimensi dapat dihasilkan melalui proses tessellations dan jaringan satah. ton atau warna Lukisan selari bagi bentuk padu menghasilkan ilusi bentuk Perhubungan diantara rupa dua dimensi dan bentuk tiga dimensi.Keratan rentas ilustrasi baseball yang menunjukan tiga dimensi isipadu iaitu panjang. • Asas bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi bermula dengan penggunaan satah rupa dua dimensi yang dipanggil poligon. lebar dan dalam Persembahan bentuk pada format dua dimensi (bentuk ilusi) • Ilusi bentuk pada satahgambar dua dimensi boleh dihasilkan menggunakan sistem lukisan binaan.

produk dan struktur di dalam persekitaran.7. rupa juga adalah sebahagian daripada sifat bentuk. Ilustrasi dalam figura di muka surat sebelah menunjukkan beberapa contoh bagaimana bingkai garisan digunakan bagi menghasilkan rekabentuk yang berasakan bentuk. Terdapat satu panduan diantara bentuk padu dan objek. Struktur garisan yang menghasilkan bentuk 2. Teknik lukisan menggunakan ton dan jalinan digunakan untuk menghasilkan ilusi bentuk.Contoh dimana polyhedron dilakukan lipatan bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi.3 Bentuk dan rupa • Sebagai sebahagian dari satah. . Penggunaan konfigurasi garisan untuk menghasilkan bentuk • Bagi arkitek dan jurureka rekabentuk dalaman dan jurureka produk struktur garisan boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai aplikasi.

hijau dan lain-lain. Warna. Warna adalah tindak balas visual terhadap gelombang cahaya yang dikenal pasti sebagai merah.WARNA • • • • • Warna ialah unsur visual yang memainkan peranan yang penting dalam penghasilan karya dan kehidupan harian. Untuk itu. mereka memperuntukan masa yang panjang untuk memikirkan tentang pemilahan warna Warna terbahagi kepada tiga kategori • • • Warna asas (primary colour) Warna sekunder (secondary colour) Warna tertier (tertiary colour) . tindakbalas dan juga kesihatan kita. Pereka-pereka yang mereka pakaian. Pemilihan warna untuk pakaian juga mempengaruhi peluahan perasaan seseorang. biru. yang mempengaruhi pemikiran. dan juga jurureka mempunyai pengetahuan mengenai warna yang boleh mempengaruhi sikap dan pemikiran manusia. Ahli psikologi. merupakan komponen cahaya. mood. Malah warna juga mampu mempengaruhi tahap kesihatan seseorang itu. kereta dan hiasan dalaman juga mengetahui kepentingan warna di dalam sesuatu rekaan.

Warna utama ini tidak boleh dihasilkan dari campuran sebarang warna. Campuran warna asa dapat menghasilkan pelbagai warna. Warna utama ialah biru.Warna utama • • • • Warna utama terdiri dari tiga warna-warna asas. kuning dan merah. Gabungan tiga warna ini dapat menghasilkan berbagai hue. Antara jenis warna yang dapat dihasilkan melalui campuran warna asas ialah warna skunder dan warna tertier. Ia tidak dapat dihasilkan melalui campuran warna lain. Warna sekunder . Biru Merah Kuning Warna utama terhasil dari pemisahan warna spektrum.

• Warna sekunder terhasil daripada campuran dua warna asas. CAMPURAN DAN WARNA ASAS BIRU + KUNING MERAH + BIRU MERAH +KUNING KEPUTUSAN WARNA HIJAU UNGU OREN/JINGGA .

Warna tertiar • • • • Warna tertiar terhasil daripada campuran warna asas dan warna sekunder. Campuran warna amat penting dalam penghasilan karya terutamanya dalam penghasilan catan. Ia terhasil daripada campuran satu warna asas dan satu awrna sekunder. Campuran warna daripada warna asas dapat menghasilkan berbagai-bagai warna. . Warna asas yang dicampur ialah warna yang ada di bersebelahan roda warna. Ia juga dikenali juga sebagai warna penggenap (complementary colour).

Suhu warna • • • • Suhu warna dapat dirasai melalui deria penglihatan seseorang. Suhu warna tidak dapat dirasai melalui deria sentuhan. Warna panas . Suhu warna terdiri daripada warna panas dan warna sejuk. Ia juga dapat dirasai melalui perasaan seseorang yang melihat warna tersebut.

tenteram. Ianya melambangkan ketenganan. Ianya melambangkan kekuatan. Hijau. hutan dan bukit bukau. dan Ungu Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang menimbulkan perasaan aman. kemeriahan dan keceriaan. dingin dan damai. Contohnya suasana yang menimbulkan perasaan tersebut ialah warna yang terdapat pada air laut. suram dan stabil. aktif dan kukuh.• • • Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang bertenaga seperti susunan kemewaha. Warna panas adalah warna yang tergolong dalam kumpulan warna yang mempunyai intensiti yang tinggi seperti merah. CONTOH WARNA SEJUK DAN WARNA PANAS . nyaman. Wujud daripada benda panas seperti api yang sedang marak dan matahari yang sedang bersinar. air sungai. Contoh warna sejuk adalah seperti Biru. kuning dan oren. Warna sejuk • • • Warna sejuk ialah warna yang tergolong didalam warna yang mempunyai intensity yang rendah. peperangan.

Warna sejuk Warna sejuk memberi inspirasi yang lebih tenang dan nyaman pada persepsi mata. warna panas Nilai warna .

Nilai warna terdiri daripada ton warna warna kroma. Kesesuaindan padanan warna yang dipilih akan menghasilkan warna yang menimbulkan pelbagai tema atau suasana. Campuran warna dengan penggenap akan menghasilkan nilai ukuran sesuatu warna. Ton warna • • • • Kesan pancaran terang atau gelap warna. Nisbah campuran warna akan menentukan kadar nilai kuasa sesuatu warna. Seperti hiasan dalaman. Warna kroma akan memberikan kesan yang lebih pudar daripada warna asalnya.rekaan grafik. . Warna kroma • • • • Warna kroma ialah nilai ukuran warna.• • Nilai warna ialah ukuran kekuatan warna. hangat. Skema warna • • • • Skema warna ialah rangkaian kombinasi warna-warna yang harmoni. Jika sesuatu warna dicampur dengan warna putih ia akan menjadi lebih terang dan jika dicampur warna hitam warna tersebut akan menjadi lebih gelap. Nilai ukuran dapat dibahagikan kepada tiga peringkat. Kombinasi warna dan skema warna dapat menimbulkan tema atau suasana yang menyagarkan. Penggunaan ton warna dalam karya seni dapat mencipta ruang. sederhana dan pudar. Contohnya kecerahan atau kegelapan sesuatu warna. iaitu cerah. Dihasilkan melalui campuran warna hitam atau putih mengikut kadar tertentu. eksklusif dan ceria. pakaiaan atau catan. Kombinasi warna diperlukan sebagai panduan dalam menyesuaikan warna-warna yang berbeza dalam sesatu karya.

Nilai warna Ton warna Ton warna boleh dijelaskan dengan kepudaran warna hitamkepada putih. RUANG .

Rupa 2 dimensi atau 3 dimensi ditakrifkan sebagai elemen visual yang tidak mempunyai sempadan dan sambungan yang tidak terbatas dari ruang kawasan sesuatu objek. Ia berbentuk tiga dimensi. Ruang digunakan sebagai suatu cara untuk menerangkan bahagian dalaman atau jarak diantara suatu titik yang belum begitu pasti. di antara dua objek ataupun rongga yang terdapat dalam sesuatu objek Ruang kelihatan timbul dan tenggelam mengikut susunan dan tindakan warna yang tertentu Perbezaan saiz dapat menimbulkan ruang dekat atau jauh. kedalaman dan juga panjang serta lebar. Visual kadang kala dirujuk sebagai ruang seni kerana kebanyakan seni jenis ini disusun dalam ruang. Kita boleh merasai kedalaman ruang kongkrit contohnya ruang dalm bangunan. perabot dan arca. Ruang mempunyai ketebalan. Ruang boleh dikategorikan kepada jenis yang berbeza: .• • • Ruang bermaksud kawasan yang kosong disekeliling sesuatu objek. Ia bersambung.jarak. pasti dan sentiasa terkini. Ruang konkrit • Terdapat dalam ruang sebenar. Contohnya ruang ilusi yang terdapat pada catan cat air dan fotografi. Ruang terbahagi kepada dua Ruang ilusi • Berbentuk dua dimensi. Kita dapat merasai kedalaman ruang ilusi tetapi hanya dapat melihat pada permukaan 180 darjah. Jarak diantara atau sekeliling objek • Ruang melibatkan pesepsi jarak dalam persekitaran dan perkaitannya pada kerja seni. • • • • • • • Ruang melibatkan pesepsi pada kedudukan dua dimensi dan tiga dimensi. ruang digunakan untuk mengisi kekosongan. senibina dan rekabentuk. Ruang tidak boleh ditafsir.

Ruang tiga dimensi • Makanisma ini digambarkan oleh penglihatan dua belah mata dalam keadaan sebenar (binocular) Ruang dan persprktif . juga dikenali sebagai format plan . 2.1. • Satu plan yang menggunakan panjang dan lebar. Ruang dua dimensi • Kita mendefinasikan ruang dua dimensi sebagai permukaan yang rata dan hanya mempunyai lebar dan panjang sahaja.

. Garisan grid perspektif menimbulkan ruang dan illusi tiga dimensi dalam kerja dua dimensi Sesuatu objek dapat dilihat dari sudut yang berlainan Contoh:sudut hadapan.sudut bawah Kedudukan garisan perspektif bergantung kepada kedudukan aras mata seseorang. Jika dicantumkan. Aras mata ialah kedudukan mata seseorang apabila melihat sesuatu objek.sudut atas. Perbezaan aras mata mewujudkan perbezaan sudut pandangan. Aras mata menentukan kedudukan kaki langit pemisah antara awan dan bumi atau dua bahagian atas dan bawah.sudut tepi. garisan perspektif pada sesuatu objek atau persekitaran akan kelihatan seolah-olah bertemu pada suatu titik yang dinamakan titik lenyap. Lukisan perspektif pandangan sesuatu objek berubah dari segi saiz.dan kelebaran mengikut jarak yang tertentu.• • • • • • • • • Objek yang sama saiz kelihatan lebih besar ditempat dekat tetapi lebih kecil di tempat jauh.ketinggian.

b) Mengasingkan elemen yang harus ditegaskan c) Meletakkan objek penegasan di pusat dengan menggunakan garisan grid berpancaran. Penegasan • Penegasan wujud pada sesuatu gubahan apabila terdapat unsure yang menonjol di dalamnya.PRINSIP REKAAN Kontra • Kontra wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang mempunyai cirri-ciri bertentangan atau bercanggahan dalam sesuatu gubahan. • Penegasan ialah satu teknik yang berkesan untuk menimbulkan focus atau tumpuan terhadap sesuatu perkara atau objek. c) Mengelakkan kebosanan. b) Mengelak kebosanan. a) Menimbulkan focus atau tumpuan. c) Penggunaan bahan yang berlainan. • Kontra banyak diaplikasikan dalam gubahan seni kerana aplikasi ini dapat. • Dalam proses penghasilan karya seni visual. b) Pengolahan teknik dan dan gaya yang berbeza-beza. • Kontra juga berkaitan dengan focus kerana cirri-ciri yang bertentangan menimbulkan perbezaan. a) Member penegasan dantumpuan. c) Menghasilkan hasil seni berpelbagai lebih menarik. • Kesan kontra dapt ditimbulkan dalam kegiatan menghasilkan karya-karya seni visual melalui a) Penggunaan dan pengolahan unsur-unsur seni yang berlainan. • Aplikasi prinsip rekaan penegasan dalam gubahan seni visual dapat. . a) Menggunakan unsur-unsur seni yang berkontra. cirri penegasan dapat dicapai melalui cara-cara berikut . b) Menarik perhatian.

Garisan ‘axis’ dilukis ditengah-tengah untuk memastikan kedua-dua bahagian mempunyai kesamaan. Kepelbagaian . • Dalam ciptaan seni. memancar. • Irama dan pergerakan bertujuan untuk membolehkan nyawa kepada rupa dan bentuk visual dalam seni tampak dua dimensi. b) Imbangan tidak simetri yang unsur-unsur seni di kedua-dua bahagian pada gubahan tidak sama tetapi mempunyai cirri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan melalui cara susunan dan penggunaanya. • Irama dan pergerakan dapat diwujudkan dalam gubahan seni visual melalui pengolahan unsur-unsur seni dengan cara dan teknik yang tertentu. c) Hasil kelihatan dirancang dengan teliti dan terkawal mengikut grid yang tertentu. • Aplikasi prinsip irama dan pergerakan dalam kegiatan menggambar dapat.Imbangan • Imbangan bermaksud keadaan yang berpadanan dari segi berat. bergegar. a) Penegasan yang biasanya berpusat di bahagian tengah. • Terdapat dua jenis imbangan. menimbulkan imej yang lebih hidup dan realistik. d) Menimbulkan kesan visual yang lebih hidup dan realistic. Irama dan pergerakan • Pergerakan ialah keadaan yang bergerak. tarikan. bersinar-sinar dan sebagainya. b) Menjadikan gambar lebih menarik. justeru menjadikan gambar kelihatan lebih menarik.bergoyang. a) Menghasilkan irama dan Susana tertentu. dan tumpuan perhatian. hasil yang bersimetri mempunyai cirri-ciri berikut . b) Daya tarikan sederhana atau tiada tarikan langsung. berayun. a) Imbangan simetri yang unsur-unsur seni di bahagian kiri sama dengan kanan atau atas sama dengan bawah. c) Menimbulkan daya tarikan yang lebih menarik.

teratur. rupa. tenaga dan daya tarikan bagi gubahan itu. seperti warna sejuk. dan sempurnadisamping menimbulkan suasana yang tenteram serta perasaan yang selesa. • Aplikasi prinsip kesatuan dalam karya seni akan menjadikan hasil itu kelihatan lebih lengkap. gubahan warna harmoni. bentik. dan ruang dalam gaya dan arah yang tertentu atau berpandukan garisan grid akan menghasilkan gubahan yang harmoni. serta rekaan yang baik dapat mewujudkan kesatuan pada sesuatu gubahan seni visual. jalinan. seragam. • Dalam konteks seni.. • Aplikasi warna dari kumpulan yang sama atau mempunyai hubungkait antara satu sama lain jyga menimbulkan gambaran harmoni dalam sesuatu gubahan. nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. warna panas. dan campuran berbagai jenis warna yang mempunyai hubungkait antara satu sama lain. teratur. RUMUSAN . dan kontra. Harmoni • Susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara yang tertentu akan menimbulkan harmoni.• • • Kepelbagaian merujuk kepada keadaan yang mempunyai penggabungan pelbagai gaya. variasi. • Aplikasi prinsip rekaan harmoni dapat menimbulkan gambaran yang sempurna. ulangan garisan. Harmoni tidak akan muncul jika terdapat cirri-ciri yang bercanggah.pengelolaan tema. Kepelbagaian dapat diwujudkan melalui aktiviti gayaan. gubahan warna sewarna. Aplikasi prinsip rekaan kepelbagaian dalam karya seni visual dapat member gaya. dan selesa pada pandangan. • Penggunaan unsur-unsur seni. perlanjutan. Kesatuan • Kesatuan wujud pada suatu gubahan apabila kesemua unsur-unsur didalamnya mempunyai satu tema yang sama dan menyeluruh.

Disamping itu juga mata pelajaran ini diselitkan dengan tajuk unsur-unsur seni iaitu garisan.bentuk.jalinan . Melalui tugasan ini dapatlah kita mengetahui tentang topik-topik yang sangat penting dalam seni visual.Rumusan yang dapat dibuat daripada tugasan seni visual ini ialah mata pelajaran ini memainkan peranan penting dalam mematangkan keperibadian masyarakat pada zaman ini kerana seni visual ini mendekatkan diri kita kepada keindahan alam ciptaan tuhan.prinsip rekaan juga memainkan peranan pentig dalam penghasilan sesuatu karya supaya dapat memberi memberi kesan yang menarik kepada karya yang dihasilkan.ruang dan warna.rupa.Daripada gabungan kesemua unsur-unsur seni ini ia dapat menghasilkan lukisan yang menarik. BIBLIOGRAFI . Selain itu.Seni visual ini juga banyak memberi kesedaran kepda kita untuk menghargai alam sekitar.

Bhd Kathleen Chee (2003).Pelangi Sdn.Ace Ahead Seni Visual . Teks Kreatif Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5.Bhd.Bhd .Oxford Fajar Sdn.Selangor.Bhd.Kunci Misteri Pendididkan Seni Visual. Selangor. Perak: Creative Enterprise Sdn. Katheleen Chee (2006) SPM FOKUS U Pendidikan Seni Visual.Razak Mohd. Marhanim A.Hassan Mohd Ghazali (2007).Pelangi Sdn. Shahrizal Dolah (2007).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->