MAKALAH SISTEM PENDIDIKAN MENURUT IBNU SINA I.PENDAHULUAN.

Pada zaman kebangkitan Islam dalam melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan rata -rata para sarjana Islam, ilmu tidak berasa cukup dengan hanya satu cabang ilmu sahaja malahan sebaliknya, mereka sedaya mungkin cuba menguasai kebanyakan bidang ilmu yang ada pada waktu itu, kecenderungan ini boleh dikatakan sebagai hasil daripada dasar dan pandangan Islam sendiri terhadap ilmu. Sebagaimana dimaklumi, Islam mempunyai pandangan yang komprehensif terhadap hidup, hasilnya ilmu pada pandangan Islam, bersifat bersepadu, dan sebaik-baik ulama ialah orang yang dapat menguasai sebanyak mungkin cabang-cabang ilmu tersebut. Antara orang yang paling berjaya dalam menguasai cabang-cabang ilmu yang banyak ini termasuklah Ibnu Sina , beliau bukan sahaja merupakan seorang ahli perubatan kelas pertama tapi juga ahli sains dan falsafah, di samping itu Ibnu Sina juga merupakan ahli politik yang lincah dan ahli kemasyarakatan yang berkaliber. Dan dikenali di Eropah sebagai Avienna ³ was greatest Muslim thinker and the last of the Muslim philoshopher in the East. 2. BIOGRAFI IBNU SINA. Nama penuh beliau ialah Abu Ali al-Husain Ibn Abdullah Ibnu Sina, yang lahir pada tahun 980 M / 370 H di sebuah kampung bernama Afsahan, di daerah Kahrmisan Bukhara, yang merupakan seorang anak yang bertuah pada masa kecilnya kerana dapat hidup dalam sebuah keluarga yang kaya raya, di Bukharalah juga beliau menumpukan dalam bidang bahasa dan sastera dan hidupnya diabadikan dalam dunia ilmu pengetahuan. sejak kecil mempelajari ilmu, seperti : Filsafah, geometri, ilmu hisab, feqih, logik, perubatan dll. Beliau langsung dibimbing oleh bapaknya sendiri, yang bernama Abdullah.dan lain-lain guru yang dipilih oleh keluarganya sendiri. Bapanya seorang yang ada kecenderungan Isma¶iliyyah dari Mesir, juga peminat falsafah kumpulan Ikhwan al-Safa. Dari perbincangan-perbincangan akademik yang keluarga adakan saban hari Ibnu sina mula beri perhatian terhadap falsafah dan segala bidangnya. Dari mereka, ia melaporkan ³ I was well as my brother, heard the account of the soul and the intellect in the special manner in which they speak about it and know it. Sometimes they used to discuss this among themselves while I was listening to them and understanding what they were saying, but my soul would not accept it, and so they began appeling to me to do it ( meant to accept the Ismaili doctrines ). Kemudian bermula dari itu, tetamu-tetamu dari Egypt aliran Ismailiyyah yang datang ke Bukhara, telah dijemput tinggal dengan keluarganya. Ibnu Sina mengambil kesempatan itu untuk mempelajari beberapa subjek penting seperti ³ philosophy, logic, greek and Indian mathematics´. Tetapi tokoh yang banyak berjasa pada Ibnu Sina ialah seorang sarjana falsafah Abu µ abdullah al-Natali. Selepas mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang sastera dan bahasa sewaktu berusia dua puluh tahu, beliau mulai berminat dengan ilmu-ilmu akal, kemudian memulakan pengajian dalam bidang tersebut dengan mempelajari logik, geometri dan buku Almagest daripada Abu Abdullah al-Natali, seorang rakan bapanya. Dalam bidang perubatan, Ibnu Sina telah mencapai satu tahap pencapaian yang amat tinggi. Walau bagaimanapun, beliau tidak menjadikan sebagai kerjaya untuk mencari rezeki. Sebaliknya, beliau mengajar ilmu tersebut kepada para doktor bagi menambahkan lagi pengetahuan mereka dalam bidang tersebut, pada suatu waktu, apabila beliau berjaya menyembuhkan penyakit yang dihadapi oleh Putera Nuh Ibn Nas al-Samani yang gagal diubati oleh para doktor lain.

1934 ). Melalui perpustakaan tersebut. 1973 : 145 ) Seperti juga Aristotle. falsafah teoritikal bertujuan menyempurnakan jiwa (nafs) dengan mengetahui. Inilah yang klita namakan mazhab yang terkenal. Ibnu Sina menyatakan terus terang bahawa ia memasukkan falsafah dalam kitab sebagaimana sebenar tampa segan-segan menentang falsafah yang terkenal di kalangan orang kebanyakan. Contoh bahagian pertama adalah benda -benda di bumi. komentar. ditentukannya tujuan. Dalam akhlak. Buku ini dianggap buku yang terpenting dalam falsafah pengetahuan di timur dan di barat. tingkah laku akhlak dan menciptanya. Malah buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan tajuk Sufficientioa yang merupakan ³ The Longest encyclopedia of knowlwdge. Kemudian dibahagikan hikmat itu mengikut benda-benda yang wujud. ubat adalah tidak berfaedah. bentuk-bentuk geometri. tetapi kita harus . 1969). 3. maknanya ³ berlakunya kepercayaan yang diyakini tentang hal-hal wujud´ ( Ibnu Sina. namun yang terkenal dengan dua buah karyanya . beliau kemudiannya memperoleh ilmu yang banyak. ³ Qanun fi¶l-Tibb¶ (Undang-undang dalam perubatan) dan al-Shifa¶ ( sembuh daripada kesalahan) Tidak dapat dinafikan bahawa karya Ibnu Sina yang membincangkan panjang lebar tentang falsafah pengetahuan dalam al-syifa. Kemasyhuran dan kepakaran Ibnu Sina dalam ilmu perubatan ini kemudiannya telah melayakkan beliau untuk diberi gelaran Mahaguru Pertama (al. Jadi tidaklah patut kita menyimpanya kecuali dalam jiwa yang hidup. 1965) Sebelum Ibnu Sina membahagikan hikmat itu. Menghasilkan lebih kurang 276 tulisan dan buku. beliau telah dibenarkan untuk menggunakan perpustakaan istana yang banyak mempunyai buku -buku yang sukar didapati. Dengan demikian. kemudian senyap. tujuaan falsafah pratikal pula bukan sekadar menyempurnakan jiwa dengan pengetahuan teapi menyesesuaikan dengan kehendak pengetahuan itu. Ever written by one man ( nasr. 1953). beliau percaya kepada ketahanan tubuh itu sendiri dalam menolak penyakit. Inilah yang disebut mazhab tertutup. tidak rosak dan kotor. dan menjaganya daripada hati yang membangkang´ ( Ibn Abi Usaibah. misalnya. Maknanya beliau tidaklah menyalahi falsafah mashsaiyah peripatetic) yang dikenal orang. begitu juga dengan pelbagai seni dan pertukangan. Tetapi susunsn politik. tidaklah cukup kita mengetahui apakah kebaikan itu. Antara lain. KARYA PENULISAN. beliau berpendapat. Socrotes pernah berkata : ³ Hikmat adalah benda suci. Kita juga boleh meninggalkannya. Ibnu Sina menggunakan dua cara dalam menulis kitab-kitabnya. Semua benda ini tertakluk wujudnya kepada perbuatan dan kemahuan kita. iaitu mencari hakikat sesuatu sesuai dengan kesanggupan manusia. Sesetengah benda itu wujudnya tidak bergantung pada perbuatan dan kemahuan kita. di langit. ada kitab orang yang khusus atau untuk dirinya dan orang yang dekat kepadanya. Menyembunyikan mazhab soal biasa pada filsuf-filsuf dahulu kala ( Madkour. Beliau berpesan agar hikmat ini disembunyikan kepada orang ramai. kita harus membersihkannya dari pada kulit yang mati. Dalam kitab-kitab lain. tanpa ketahanan yang cukup dalam tubuh. ada kitab yang ditulisnya untuk orang awam atau sebahagian besar penuntut hikmat. ubat hanya boleh merangsang ketahanan itu. risalah dalam berbagai bidang.Syaikh al-Ra¶is). iaitu yang tidak tertakluk wujudnya pada perbuatan dan kemahuan kita disebut Falsafah Teoritikal. manakala bahagian kedua disebut Falsafah praktikal ( Morewedge. Oleh itu mengetahui perkara-perkara bahagian pertama.Ibnu Sina telah mendapat penghormatan yang besar daripada putera tersebut. bilangan dan zat Tuhan.

Dari di\sini difahami bahawa Ibnu sina memberi perhatian pada faktor-faktor . Tentang penilaian sebagai peneguhan. seperti sebahagian karangannya yang terakhir yang berkenaan falsafah Isragiyah ( Illumination phiosophy). Misalnya kalau seorang kanak-kanak belajar bahasa. maka kita menilai sama ada pengetahuan amnya tyentang aturan-aturan lalu lintas telah dihafaz dan segala amalan memandu kereta telah dapat dilaksanakan atau belum. tetapi haruslah sesuai dengan bakat dan tabiatnya ( Ibnu Sina. Pertama sebagai suatu peneguhan terhadap suatu tingkah laku yang ingin dikekalkan. maka apabila jawapanya betul haruslah diberi ganjaran. Dalam karangan ±karangan Ibnu Sina adakah kita menemui beliau menggunakan kata-kata atau konsep-konsep yang mengandung kedua maksud di atas itu ? jawabannya ³ ya´ ada. 911). Klau kita gunakan ujian memendu kereta. Ibnu Sina juga menggunakan kroteria ini untuk membahagikan ilmu kepada ilmu terbuka ( masyhur) untuk orang bayak. misalnya jenis D. walaupun tidak persis seperti yang digambarkan itu. kebahgian itu berlaku pada peringkat diri ( akhlak. Tentang cara memilih pekerjaan pula Ibnu Sina berkata bahawa sekadar mengikut kemahuan si anak. Sebagai alat menapis calon-calon yang ingin mendapat tempat yang tertentu dalam peperiksaan. Kata penilaian tidak pernah digunakan oleh Ibnu Sina . Ada dua fungsi yang menonjol dalam penilaian ini. Dalam pendidikan moden pun penilaian sebagai peneguhan berfungsi serupa itu. dan ilmu tertutup ( mastur) untuk orang-arang Khas. Penggunaan penilaian mengikut pengertian iniu banyak didapai dalam bukunya berjudul al-siyasah terutanma berkenaan cara membimbing kanak-kanak. teori dan praktik. misalnya. tetapi apakah sebenarnya penilaian itu ?.1908 : 150 ). mak ia diberi lesen memandu kereta jenis tertentu. kerana perbezaan manusia dalam memilih ilmu dan pekerjaan : ³ ada sebab-sebab yang kabur dan faktor yang tersembunyi yang sukar difahami oleh manusia dan susah diukur dan dimengerti (Ibnu Sina. seperti markah yang tinggi. penilaian juga sangat berguna. beliau selalu bicara tentang kebahagian sama ada di dunia atau di akhirat. 1911 : 14 ). misalnya kelulusan pada sekolah rendah mendorong untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah dan lulus di sekolah menengah mendoriong untuk melanjutkan pelajaran ke universiti dan begitulah seterusnya. Sebagai alat untuk menyaring.menyesesuaikan dengan kita ketahui. atau boleh sekedar puji-pujian sahaja. Sudah tentu tentu peringkat-peringkat yang di gambarkan disini merupakan peneguhan untuk mendorong seseorang pengejar kepada peringkat selanjutnya. Dengan kata lain penilaian digunakan sebagai alat untuk menentukan sama da tujuan pendidikan dicapai atau tidak. masyarakat ataupun umat manusia seluruhnya ( Ilmu Nabi ) dan juga selepas jiwa berpisah daripada badan pada hari ma¶ad. Barangkali yang disebut oleh Ibnu Sina iaitu sebab-sebab yang kabur dan faktor-faktor yang tersembunyi boleh dikembalikan kepada faktor-faktor psikologi. Oleh itu tujuan falsafah teoritikal adalah kebenaran sedangkan tujuan falsafah pratikal adalah kebaikan. Dengan kata lain ada peringkat-pringkat kebahagian itu. Kalau ia lulus semuanya. keluaraga. dalam karangan-karangan yang bersangkutan dengan falsafah pratikal. yang bermula pada jinjang pertama mendorong ke jinjang kedua. Pokoknya kanak-kanak itu akan merasa senang setelah memberi jawapan itu dan seterusnya akan berbuat demikian pada masa akan datang dalam suasana yang sama. selanjutnya ke jinjang berikutnya dan begitulah seterusnya sehingga puncak kebahagiaan abadi yang di tujunya ( Ibnu Sina. yang sekarang terkenal dengan nama bakat-bakat (apptitude) dan kebolehan (abilities) dengan istilah yang digunakan oleh p[sikologi moden.

yang dipanggilnya ilmu pertengahan. Ilmu politik. dan keramat yang menyerupai wahyu. Demikian juga ahli-ahli falsafah Yunani. ilmu firasat. 1. yang mengkaji tentang hubungan-hubungan awam dalam suatu bandar. 3. jauhar rohani yang membawa wahyu. Falsafah pratikal juga terbahagi kepada tiga bahagian ilmu iaitu : 1. yang dipanggilnya ilmu paling tinggi. Ilmu matematik pula ditambahkannya cabang-cabang ilmu berikut : ruang. 2. api dan angin. ilham bagi orang-orang takwa yang menyerupai wahyu. termasuklah ilmu logik antara pendapat beliau termasuklah ilmu logik. masalah pe-ngaturan rezeki dan kehidupan keluarga. ank-anaknya dan pembantu-pembantunya. walau bagaimanapun.psikologi. politik. sebaliknya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan semula jadi tersebut. wujud dan kehancuran. Ilmu matematik. Ilmu tabii. dan risalah-risalah lain lagi tentang erbagai-bagai bidang ilmu. sedangkan roh quds termasuk dalam dalam jauhar rohani peringkat pertama. mukjizat. menambahkan ilmu-ilmu berikut kepada ilmu tabii : perubatan . memikul berat. sebagai alat yang sangat berguna. Ibnu Sina misalnya. gerakan dan perubahan. Roh amin termasuk dalam peringkat kedua jauhar rohani. Ilmu akhlak. khabar ghaib. iaitu mengikut derajat kebebasan daripada materi ( Ibnu sina 1908) Pembahagian serupa ini juga kita dapati pada Aristotle. yankni mengkaji tentang hubungan antara lelaki dan isterinya. yakni dari peringkat Malaikat ( Ibnu Sina. beliau mempercayai bahawa setiap tubuh terdiri daripada empat unsur iaitu : tanah. Berkenaan matematika.. 1908 : 110-111). Dan antara hasil penulisan beliau lagi termasuklah kumpulah risalah yang berjudul Tis Rasa¶il yang mengandungi berbagai-bagai tajuk dalam berbagai-bagai bidang ilmu . Bandingannya ialah seperti ilmu tatabahasa yang tidak diperlukan oleh individu yang secara semula jadi. Ibnu Sina membahagikan falsafah teoritikal kepada tiga bahagian ilmu mengikut darjat penglibatan tajuk-tajuknya dengan materi dan gerakan atau kebebasannya daripada gerakan dan materi itu. dan hubungan pelbagai negara. Tetapi Ibnu Sina memperluasnya dengan menambahkan pelbagai cabang bagi setiap ilmu tersebut. cara wahyu turun sehingga dapat didengar dan dilihat. 2. Ilmu itu adalah . ilmu sihir ( tilsam) ilmu tafsir mimpi. ilmu logik tidak diperlukan. Ilmu pengurusan rumah tangga. hubungan di antara pelbagai bandar. hanya diperlukan oleh mereka yang tidak mempunyai kebolehan berfikir dengan betul secara semula ajdi. Juga dibicarakan ialah roh amin dan roh quds. sebagai engantar bagi falsafah. pandangan dan cermin. Terhadap ilmu ketuhanan ( ilahiyat) ditambahkannya cabang-cabang berikut : cara turunnya wahyu. air. yang mengkaji tentang cara-cara pengurusan tingkah laku se seorang manusia atau kesucian dirinya. Ilmu ketuhanan. ilmu kimia. Rasa¶il Ibnu Sina yang mengandungi hasil sastera kreatif beliau. seperti bakat dan kebolehan. tumbuh-tumbuhan dan haiwan dan jiwa. 1908 :114 ). Ibnu Sina berpendapat. bijak berbahasa. ilmu tersebut boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. bayang begerak. Aristotle hanya membahagikan kepada materi dan bentuk. timbangan. kepimpinan dan masyrakat yang luhur dan hina. astrologi. 3. beliau berpendapat . selain yang kita saksikan pada Aristotle. dan memindah air (Ibnu Sina. yang dipanggilnya yang paling bawah.

Ini sesudah tentu dalam kontek pergaulan dengan rakan sebaya dan lain-lain.Yang utama sekali. Itulah tiga kehinaan ( razilah) . sentiasa bergantung pada unsur yang lain dalam alam nyata.2. Ibnu Sina meletak tanggung jawab besar di bahu ibubapa untuk menyempurnakan anak-anak. Inilah pendekatan definsif yang ditekankan oleh Ibnu Sina pada tahap awal ini. Mereka juga katanya belum tahu tentang nilai dan perbezaan baik-buruk dan belum tahu untuk mengelak darinya. SISTEM DAN FALSAFAH PE NDIDIKAN.Murid-murid akan menguasai pribsip-prisip ilmu kimia ( tujuan khas) -2. Dan akhir sekali. Bilalah proses pendidikan bermula ? Ibnu Sina menegaskan Pendidikan selepas sahaja kanak kanak itu tamat penyusuannya ( al-rodo¶at). Ibnu Sina berpendapat bahawa sesipa yang akan membimbing orang lain. 4. Pendidikan Akhlak. maka akan berkaitan dengan tujuan hidup manusia yang kerapkali lebih tepat disebut sebagai tujuan terakhir ( Ultimate aims) Dalam sistem dan falsafah pendidikan Ibnu Sina terdapat berapa bahagian yang sangat penting 4. tidak akan susah mengatur suatu bandar. 1976 : 337 ). tujuan itu bukan hanya menentukan haluan yang dituju tetapi juga sekaligus memberinya rangsangan. dan jika dipandang bernilai. sejuk. Ibnu Sina menerangkan tujuan dari pendidikan yang memiliki tiga fungsi yang kesemuanya bersifat normatif. mengikut kekuatan jiwa yang tiga. iaitu tujuan khas ( obyectives). dan tahap awal ini pendidiakan bermula dengan akhlak.Murid-murid akan mencapai perwujudan kendiri ( tujuan akhir ) Kalau dilanjutkan lagi. Alasan Ibnu Sina dalam kontek ini ialah biasanya kanak-kanak itu cepat boleh terpengaruh dengan bentuk-bentuk akhlak yang buruk atau tabiat yang tidak baik. Tujuannya adalah nilai. Kedua. tujuan am (goals) dan tujuan akhir (aims). paling mulia dan paling perlu mendapat perhatian. ketika melengkapkan setiap . Sebelum kita berbincang tentang sistem dan falsafah pendidikan. tujuan itu menentukan haluan bagi proses pendidikan. dan jika diingini. 4. tentulah akan mendorong pelajar mengeluarkan tenaga yang diperlukan untuk mencapainya. iaitu yang menghimpunkan segala macam keluruhan itu.1. Tetapi di atas tiga macam keluruhan ini. Ibnu Sina menggunakan istilah Ta¶dib bagi menjelaskan kepentingan pendidikan akhlak yang bersifat definsif iaitu sebelum kanak-kanak ini berhadapan dengan tingkahlaku yang tidak baik dan kecenderungan yang buruk ( al-akhlak al-laimah ). Sehingga sesiapa yang sanggup mengendalikan dirinya dengan sebaik-baiknya. Malah mengendalikan diri itu lebih susah dari mana-mana bimbingan. misalnya tujuan pelajaran kimia sebagai berikut : -1. terdapat keluruhan yang disebut keadilan. sebagai contoh : unsur pemilihan nama bagi anak-anak kerena ada faedah dan inplikasi tertentu tehadap pemilihan nama ini. Pertama. Justeru itu adalah lebih berfaedah kepada mereka sendiri supaya senantiasa berjauhan dari bentuk-bentuk berkenaan. haruslah terlebih dahulu dapat membimbing dirinya sendiri.Murid-murid akan sanggup berfikir secara kritis ( tujuan am ) -3.campuran unsur-unsur ini yang berupa lembab. Keluhuran ( fadhilah) dan keburukan (razila ). malah suatu negara ( al-Ardh. iaitu syahwat. ghadhab ( marah ) dan akal. tujuan sebagai alat untuk menentukan haluan pendidikan dapat dilihat dalam tiga perangkat. Dalam akhlak. panas. tetapi itu dapat di bahagikan.. kerana dirinya itulah yang terdekat kepadanya.itu banyak. Apabila digunakan dalam kurikulum maka tiga peringkat tujuan ini masing-masing membincangkan aspek tertentu tujuan itu. tujuan itu mempunyai fungsi untuk menjadi kriteria dalam meniulai proses pendidikan.

berbicara dan bersosial. malu (haya).kumpulan itu dengan cabang-cabngnya sebagai unsur yang membentuknya (Ibnu Sina. Misalnya suci diri (iffah). Ibnu Sina membayangkan bahawa setiap tahun didapati ada kelebihannya. kesabaran (sabr). Tujuan pukulan hanyalah untuk merasakan sedikit kesakitan kepada mereka justeru untuk memberikan pengajaran. supaya boleh bercakap dan mendengar dengan baik.Ma¶ruf) dan memuliakan tetamu ( qira al-daif ) dan lain-lain ciri akhlak mulia (makarim al-akhlak) Disini Ibnu Sina juga tidak lupa menerangkan kuliti seorang guru yang baik: guru yang bijak dan beragama.( Ibnu Sina. 4. pemerhatian perlu dibuat terhadapnya tentang kursus-kursus yang sesuai dengannya serta masa depannya dan pekerjaannya di hari muka. sentiasa praktis akhlak yang baik dan ada minat untuk menolong kanak atau pelajar. Jika ia minat lain-lain subyek. bersih. Penyesuaian perlu kepada pelajar. memilhara janji (husnul asd walmu hafazah) dan merendah diri (tawadu¶). Selanjutnya. Ibnu Sina menggesa supaya hal ini diambil kira. Isi puisi itu pula hendaklah ada gesaan supaya menghormati ibubapa (Bir al Walidain) mengamalkan tingkah laku yang mulia ( Istina¶ al. Manakala kebaikan daripada semua itu disebut kehinaan (razilah ) dan benruknya bermacam-macam seperti busuk hati. mempunyai adab. Minat juga perlu diperhatikan. rendah cita-cita. 1908 : 152). pemurah (Sakha¶)danberpuas diri ( qana¶ah). Pengajian Agama dan Kesusteraan. penulisan dan retorika. tidak menepati janji. 4. menipu dan takabur. Pelajaran kesusasteraan ini pun bukanlah sesuatu yang mudah dan bukan semua boleh belajarnya. menyintai ilmu pengetahuan dan elak kebodohan. Jika minat kepada tulisan ( alkitabah ). mudah mestra. Pengajian Tinggi. qosidah. dipuji pada hal-hal yang sesuai.4. memberi semangat. ghadab dan tiada ghadab sama sekali. Ia juga perlu mempelajari mate-matika (al-hisab) dan pengumpulan puisi-puisi.1908 : 145 ) Bagaimana kita untuk mencapai ta¶dib yang berkesan ? Ibnu Sina menerangkan beberapa pendekatan pratikal untuk digunakan . pengasih (rahmah).3. Dan induk segala keluruhan ini adalah keadilan adalah ) yang mengikut Ibnu Sina adalah kesimbangan semua keluruhan itu sehingga yang satu tidak melebihi orang lain. mempelajari huruf alphabet dan agama. ia perlu belajar bahasa. tegas ( hazm ). penyayang (hilm) dan lapang dada ( rahh al baa). dan lain boleh Kejuruteraan sementara yang lain lagi boleh belajar perubatan (al tibb) - .5. marah. Tujuan pengajian ini ditahap ini Ibnu Sina ialah kerana ingin untuk mendapatkan kebaikan adab (fadlul adab). keaslian (asalah al ray ) . 1908 : 149 ). maka ia perlu belajar dan menghapal Al-Qur¶an. cerdik ( fathonah ). setia (wafa). Oleh itu keadilan sebenarnya tidak lain daripada jiwa yang mengetengahkan pelbagai akhlak yang bertentangan. Jika perlu kekerasan . dan menjurus hidup dan tidak mengurus sama sekali ( Ibnu Sina. kebenaran (sidq).Natiqah ) adalah bijaksana ( hikmat ) bay an. Antaranya ialah dengan menjadikan mereka merasa takut sambil menggalakkan anak itu belajar. puisi. amanah. makan-minum. 4. Manakala keluruhan ghadab adalah keberanian (syaja¶ah). keras kemahuan (izamul himmah). pelajar boleh ilmu mate-matika (alhisab). yang termasuk dalam keluruhan syahwat. syahwat yang berlebihan dan berkurangan. Ibnu Sina menerangkan tahap yang lebih tinggi. Pengajian Lanjutan. Setelah mempelajari Al-Qur¶an dan agama serta mengingati asas-asas bahasa. Keluruhan akal ( al-Quwah al. Apabila kanak-kanak membesar. kasar cakap. Disini ia mesti mula dengan puisi kerana ia lebih senang untuk diingati justeru ia ringkas dan mudah bentuknya.

Semua usaha-usaha ini boleh membentuk kehidupannya yang berbeza dari sebelumnya. Obyektif akhir di atas sesuai dinisbahkan sebagai pelajaran di tahap ijazah pertama yang dapat membawa pelajar ke alam pekerjaan. al-Qur¶an. agama serta cinta ilmu menduduki peringkat atas dalam pembentukan insan yang baik. Guru-guru adalah agen penting kemajuan para pelajar.Penekanan terhadap kecintaan terhadap ilmu dan hikmah. 2. Namun katanya ada juga orang-orang yang terpelajar tidak menuruti skima itu. Dari tahap awal lagi Ibnu Sina telah memberi tumpuan khusus kepada akhjlak dimana ibubapa dan keluarga adalah gurtu serta sekolah yang pertama. Kumpulan ini menurutnya pada akhirnya tidak mampu untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dan usia mereka ditahap ini menurut Ibnu Sina ialah lapan belas tahun. Apakah obyektif pendidikan menurut Ibnu Sina ? berpadukan kepada huraian diatas. Subyek-subyek ini menurut Ibnu Sina adalah punca dari skima pendidikannya yang telah dimulakan sejak selepas tamat penyusuan tadi. minat serta kecerdikan pelajar dan sesuikan ilmu yang dipelajari dengan pekerjaan. Kecendrungan ini memperlihatkan sikap Ibnu Sina yang mementingkan akhlak dan pembangunan intelek. guru-guru perlu perhatian tabiat. kita dapat kenal pasti obyektif yang mahu didapatkan seperti ringkasan iaitu : 1. lalu anak / pelajar perlu menikmati upah atau gaji dan dari itu ia boleh membina kehidupan dan keluarga serta tidak bergantung dan terpisah dari orang-tuanya. Ini juga memberi makna bahawa para ibubapa bertanggungjawab membuktikan amalan nilai-nilai akhlak yang mulia. dengan erti untuk semkua lapisan rakyat. Sepanjang skima ini didapati Ibnu Sina telah mengenepikan pendidikan jasmani. Pilihan yang akhir ini hanya sesuai untuk kumpulan ³gurdian´. Sesungguhnya bidang-bidang ini tidak boleh dipisahkan. dalam hal ini. Setiap tahap umur disesuaikan dengan pelajaran dan ilmu pengetahuan. pihak berkuasa perlu membentuk undang-undang supaya ibubapa memberi perhatian yang sebaik-baiknya kepada kanak-kanak.Yusof Qardhawi memetik Mahatma Gandhi sebgai berkata : Sesungguhnya agama dan budi pekerti keduanya bersatu.lam sistem pendidikan yang diajukan Ibnu sina ini tidaklah detil kalau dibandingkan dengan Plato dan Aristotle dalam tradisi Greek. anak-anak dapat meniru terus-menerus bentuk-bentuk akhlak tersebut. bukan fizikal. Untuk tujuan ini penyucian jiwa melalui pembinaan akhlak dan intelek yang baik sangat diperlukan sebab itulah Ibnu sina memberi fokus kepada akhlak dan intelek. Kemudian dituruti oleh pengajian al-Qur¶an dan agama serta kecintaan terhadap ilmu yang diwakilkan oleh bidang kesusasteraan. Dalam hal ini Dr. # Ulasan yang dapat pahami tentang skima dan falsafah Ibnu Sina : bahawa pendidikan adalah tanggung jawab nasional. namun da. setelah belajar kemudian mendapatkan kerja dan mahir. 4.Pendidikan Agama. kemudia bolehlah ia betulkan niat dan keazaman kepada alam pekerjaan.beginilah yang terjadi tiap-tiap tahap hingga sempurna. Mereka memilih jalan sendiri dengan melakukan pengorbanan sendiri. Akhlak. Apa yang beliau sarankan itu lebih bersifat rasional. Ini boleh membantu pelajar menentukan masa depannya. 3.Pendidikan Akhlak. kank-kanak perempuan dan lakilaki mestilah dijuruskan dalam pelajaran yang sesuai dengan jantina mereka . tidak dapat dipisahkan antara satu . ini dijelaskan oleh Ibnu sina dalam kitab Al ±Shifa .Pendidikan dan perkembangan Intelek. Ibnu Sina mahukan kesempurnaan dalam kehidupan yang boleh membawa manusia kepada kebahagian (al sa¶adah).

seperti akhlak. Kepada mereka perkahwinan itu sendiri adalah tiang atau µplatform¶ yang utuh kearah pembentukan masyarakatdan bandar. Disini juga ada dijelaskan bahawa ibubapa mestilah memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak. dalam huraian tersebut Ibnu Sina menekankan fungsi ³Master´ atau tuan rumah yakni suami yang memiliki tanggung jawab menyeluruh dan wanita sebagai istri adalah ³rakan kongsi hidup sejati´ bagi suami. Ibnu Sina kelihatan mahu menjelaskan bahawa pembentukan ³Kekuatan dalam diri atau daya tahan´ perlu dimulakan sejak awal lagi sebelum ³ rebung bertukar menjadi buluh´. syariat. Kitab ini karangan Ibnu Sina. 5. Untuk mengelak lahirnya gejala-gejala yang kurang sihat dalam masyarakat. Ada buku khas tentang akhlak yang berjudul al-akhlaq ( Al-Ardh 1967 : 337 ). Perlaksaan berkait rapat dan takrif ilmu . keluarga. perubatan dan sebaginya. menumbuhkan dan menyuburkannya. Oleh itu ilmu yang dikaitkan dengan amalan dan kemahuan kita disebut ilmu pratikal . INSTITUSI KELUARGA. Perkahwinan boleh membawa kepada penerusan generasi. pelaksanaan memang melibatkan perancangan. Keduanya tidak boleh bercerai dan tidak dapat dibahagi-bahagikan. Dari segi penulisan kitab as-siyasah bukanlah sebuah hasil karya falsafah yang benar dan berpengaruh seperti al-syifa¶ al-Isharat wa al-tanbihat dan lain-lain. takrif ilmu pratikal menurut Ibnu sina adalah pengetahuan terhadap perkara-perkara yang wujudnya bergantung pada perbuatan dan kemahuan kita. sedangkan tujuan ilmu teorikal adalah kebenaran. Kaum wanita mestilah dijaga dan diawasi. pentadbiran. Ahli-ahli filsafat Islam seperti al-farabi dan Ibnu Sina memandang sangat penting institusi keluarga.Dan istri menghadapi peranan yang bertambah apabila suami bertugas di luar ialah menjaga dan mengurus harta dan rumah tangga serta menyempurnakan pendidikan anak-anak. cara membelanjakannya. Justeru itu Ibnu Sina dalam bahagian akhir kitabnya ³alSyifa menekannkan betapa perlunya pentadbir negara menerangkan undang -undang perkahwinan. maka Ibnu Sina merakamkan bahawa semua upacara dalam perkahwinan itu mestilah mengikut norma-norma agama. kejuruteraan. kaedah dan aspek-aspek lain yang boleh disebut sebagai pelaksaan itu. sebagaimana air memberi makan kepada tanam-tanaman menumbuhkan dan menyuburkannya. Pengurusan . pengajaran. Dengan perkataan lain.serta mengatur pendapatan keluarga. tetapi juga lebih luas daripada itu. yang pembahagiannya kepada ilmu teoritikal dan ilmu pratikal.sama lain. baik pakaiannya atau pun keselamatannya. Menurut Ibnu Sina dalam pelaksanaan pendidikan disini tidak terhad kepada perancancangan (planing) dan pelaksanaan (Implementation). seperti yang kita lihat. yang mengemukakan suatu analisa umum tentang teori teori yang menyangkut pengurusan rumah tangga. pengurusan bandar. pengurusan keluarga dan ilmu Nabi. politik. Selain faedah dari segi akhlak. Tujuan ilmu ini adalah kebaikan. Falsafah pratikal ini menurut Ibnu Sina. Unsur defensif ini akan bertindak menjaga dan mengawal individu pabila berhadapan dengan dengan anika pengaruh. dan itulah yang kita maksudkan dengan pelaksanaan. agama memberi makanan kepada budi pekerti. Anak-anak perempuan hendaklah dijuruskan dalam bidang-bidang yang sesuai dengan´nature´ mereka ( fi ma yakhussuha ) sementara lelaki dibidang-bidang untuk mencari nafkah hidup (ai-nafaqa) . terbhagi empat bahagian ilmu iaitu : akhlak. skima ini juga telah meletakan bahawa batu asas ilmu pengetahuan dan pendidikan itu boleh mempelajari matematik. Agama menjadi jiwa bagi budi pekerti dan budi pekerti menjadi udara bagi jiwa. justeru itu ia perlu diurus di bawah penentuan undang-undang negara.

1911 :303) yang terkenal itu. dan falsafah pratikal. Tambahan-tambahan itu berdasar pada pengalamannya sendiri. Falsafah-falsafah berpusatkan bumi (Earth-centered philosophies) yang juga terbahagi kepada dua golongan besar. kerana Beliau sangat sedar akan konsepsi Islam tentang hubungan Tuhan dan alam semesta dan selalu berusaha membuktikan bahawa yang dicipta ini . Falsafah-falsafah berpusatkan bumi ini walaupun sudah agak tua. Falsafah-falsafah di balik alam ( other-worldly philosophies ) yang terbahagi Kepada dua golongan besar iaitu falsafah yang berasal daripada agama dan falsafah yang berasal dari Athena kuno. timbulah pertanyaan berikut : di manakah letaknya Ibnu Sina di antara filsuf-filsuf pengetahuan ( philosophers of epitemology ) seperti yang dikenal oleh pakar pendidikan belakangan ini. Pakar-pakar pendidikan. iaitu Charles S. tetapi apabila dikaji dengan lebih mendalam. iaitu ilmu Kulli. falsafah-falsafah tidak mendapat tempat malah banyak mendapat pengaruh di dunia Islam seperti kita lihat pada Ibnu Sina. pada zaman pembaharuan di eropah barulah falsafah-falsafah ini mendapat pengaruh dan mendorong kebangkitan sains dan membawa revolusi saintifik. Sumber lain adalah mazhab existensialisme yang dipelopori oleh filsuf Denmark Soren Kirkgard (1813-1855).1938 ) Setelah kita berbincang panjang lebar tentang Ibnu Sina. 1968 ) dan telah dicetak dalam sembilan surat ( Its¶ rasai l) ( Ibnu Sina. . 1908 : 394) dan juga dalam kitab al-najat ( The Book of Deliverance) yang sebenarnya merupakan ringkasan dari pada kitab berjudul al-Syifa. iaitu pada hujung abad ke ±19 bermula dengan mazhab pragmatisme oleh dua orang filsuf Amerika. 2. begitu juga falsafah pratikal diberinya satu bahagian baru. Pierce (1839-1914) dan William James (1842-1910).Bandar (politik) dan pengurusan rumah tangga dihuraikan dalam buku berjudul al-siyasah ( Ibnu Sina. disebut juga namus atau syariah. iaitu ilmu Nabi. iaitu semenjak zaman Aristotle tetapi dalam zaman pertengahan di Eropah. Ilmu Tidak kekal Kekal abadi ( hikmat ) Sebagai Tujuan Sebagai alt : Logik Teoritikal Pratikal ‡ Ilmu Tabii *Ilmu akhlak ‡ Ilmu Matematik *Ilmu Pengurusan Rumah ‡ Ilmu Metafizik ( ketuhanan) *Ilmu Pengurusan Bandar ‡ Ilmu Kully ( Universal ) *Ilmu Nabi ( Syariat) Rajah : 3 1 Klasifikasi Ilmu menurut Ibnu Sina Sumber Al-Ardh ( 1967 ) I. Sekali imbas Ibnu Sina adalah filsuf berpusatkan bumi kerana beliau pengikut aristotle. malah dalam falsafah teoritikal itu diciptakannya suatu bahagian barru sehingga menjadi empat. biasanya menjeniskan falsafah pengetahuan ( epistemology) ini kepada tiga kategori besar mengikut punca pengetahuan. Manakala ilmu Nabi dihuraikan dalam buku berjudul itbbat alNubuwah ( Ibnu Sina. Falsafah-falsafah alam jagat ini selalu bergerak dan tidak tetap. terutama pakar-pakar kurikulum. iaitu falsafah-falsafah yang beranggapan bahawa alam jagat ini diam tidak bergerak ( static universe) dan falsafah yang berpendapat bahawa alam jagat ini selalu bergerak dan tidak tetap. tetapi menambahkan pelbagai cabang ilmu pengetahuan kepada tiga bahagian ilmu dalam falsafah teoritikal. (Ibnu sina. Paragmatisme dan Existennsialime banyak mempengaruhi pendidikan di barat sejak kebelakangan ini. Ibnu Sina bukan hanya mengikut kepada Aristotle. Kedua-duanya mempengaruhi pendidikan barat. 5. Falsafah-falsafah berpusatjkan manusia ( mancenterd philosophies) yang baru saja muncul.

haji dan sebagainya. ekonomi dan lain-lain. manakala keadilan menyeimbangkan di antara cara itu sehingga yang satu tidak melebihi yangb lain. sehingga muncullah mazhab Ibnu Sina yang berdiri sendiri. 6. malah haruslah orang yang semacam ini sanggup memerintah manusia dan mewajibkjan mereka mengikuti undang-0undang yang dibawanya. tetapi lebih tepat disebut¶ Ibn Sinaisme¶.bergantung kepada pencipta. 2. Dan tepat jika idea-idea Ibnu Sina dalam pendidikan dfijeniskan kategori-kategori beikut : Blog dengan ID 26250 Tidak ada 1. karyanya dalam falsafah teoritikal menempatkan beliau sebgai filsuf Pendidikan yang tidak ada taranya dalam sejarah pendidikan.ah cara yang harus diikutui dalam muamalat. 1969 : 311). 4. Ini bermakna bahawa harus ada seseorang yang membuat aturan dan menjalankannya dan harus ada pencipta keadilan yang menciptakan keadilanitu. Daripada segi lain pula. yang difahami kepada dua kategori besar : Falsafah pratikal dan teoritikal. KESIMPULAN. Perlaksanaan ( practice ) termasuklah disini kaedah ( methology ). yang tidak dapat dikatakan Aristotle atau Platonisme. Dalam usahanya mengajar manusia mengerjakan ibadat ini. baik sebagai perseorangan mahupun sebagai masyarakat. Malah orang seperti ini sanggup memerintah dan mewajibkanmereka mengikuti undang-undang yang dibawanya. Jiwa dalam konteks orang lain adalah sivik. puasa. selain dakwah yang bertujuan memberi petunjuk dan kefahaman. tulisan-tulisanya mengenai akhlak dan politik (siasah) memberi kesan seakan-akan . pembiayaan dan hubungan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan politik. Mengenai akhlak ini dikaitkannya dengan jiwa ( nafs ) dalam konteks dirinya sendiri dan jiwa dalam konteksorang lain. Penilaian iaitu kriteria yang digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidak tujuan-tujuan . semuanya berkaitan manusia. seperti sembahyang. oleh itu Beliau tetap setia kepada prinsip yang menjadi dasar pandangan Islam (Nasr. Di samping itu ia haruslah seorang seperti manusia seperti mereka. 3. Seperti kita lihat di pengurusan bandar dan pengurusan keluarga. 1938 : 306 ) Dengan demikian Ibnu Sina sekaligus adalah Filsuf di sebalik alam dan filsuf berpusatkan bumi. Beliau seorang filsuf berpusatkan manusia ( man. institusi. Peraturan itu adalah sejuml. haruslah Nabi mengingatkan mereka bahawa amalan-amalan seperti ini akan mendekatkan merekan dengan Allah dan membawa kebaikan dan keuntungan bagi mereka ( Ibnu Sina. atau beliu berusaha mendamaikan pendapat kedua-dua orang filsuf Yunani itu. Tulisan ini telah berusaha meninjau karya-karya Ibnu Sina dari sistem pendidikan dan filsafat. Pengetahuan ( knowledge) dalam pendidikan. Tentang ilmu Nabi. Ini yang mengaitkannya dengan sistem falsafah di sebalik alam (earth-woridly philosophy) dan juga falsafah berpusatkan bumi ( earth-centered philosophy) kerana syariat pun mengatur hubungan manusia dengan persikitarannya. jihad. Plato dan muridnya Aristotle. atau boleh orang berkata Ibnu Sina adalah pengikut Aristotle dan neo-palatonism sekaligus.centered philosopher). itu satu pendapat lain adalah Aristotle dan Plato yang tidak bertentangan dengan Islam. salah satu cabang ilmu pratikal yang hanya ada pada Ibnu sina dan tidak ada pada Aristotle. Tujuan-tujuan (aims) dalam pendidikan . haruslah ia membuat dakwah yang bertujuan mengajar manusia mendirikan amal ibadat. Ibnu Sina menyatakan bahawa setiap masyarakat memerlukan peraturan dan keadilan. Tetapi semua ini tidak lepas daripada hubungan syariat.

Amir A. Ada empat kawasan utama dalam pendidikan menurut Ibnu Sina yang mempunyai pengaruh besar ialah : 1. intelektual. Mahmood Zuhdi AB. Pendidikan Islam dan peralihan paradigma. 61. Dafftar Pustaka Makalah Sistem Pendidikan Menurut Ibnu Sina 1. Ali Mahdi Khan. Kuala Lumpur.teori-teori pengetahuan (epistemology) 3. Hasan langgulung. memori. or to be tolerated as a necessary relief rather then encouraged for its own sake´. 4.Gohlman. ³ Preface´. 5. memori. Majid.pelaksanaan yang mengandungi perkaedahan. Sarjana-sarjana kesarjanaan sains Islam. The Life of Ibnu Sina. obyektif pendidikan bermatlamatkan untuk mencapai dan memajukan pelbagai aktifiti.2000. Erwin I. bukan disusun bersama dalam suatu sistem pendidikan yang µstandard¶. Routledge. the Elements of Islamic philosophy. 1995. sama seperti penekanan Ibnu Sina diatas : ³Pysical development is typically neglected andphysical Activityi is considerd an obstacle to mental development either to be eliminated insofar as possible. 2. kerana kriteria yang digunakan adalah kebahagian sebagai peneguhan dan kebahagiaan hanya bernakna kalau dikaitkan dengan kebahagiaan akhirat sebagai tujuan akhir.Wynne dalam bukunya Theories of Education menerangkan bahawa kemajuan-kemajuan fizikal boleh menjadi penghalang kepada pembangunan mental .pendidikan. . Kualu lumpur. Ali Mahdi Khan. intelektual. Setengah -setengah tulisan zaman moden tentang pendidikan seperti John P.. The Elements of Islamic Philososphy. 1968.. Dan konsep penilaian yang digunakan adalah luas dan menyeluruh. 1990. Kula lumpur . London and New York. Muhammad Ashraf. 6. 1973. Cambridge h. Political Thought in Medieval Islam : An Introductory Outline.48-51 8. sekoah ataui universiti kita: Persepsi. imaginasi.falsafah pendidioan yang berkaitan dengan tujuan dan matlamat pendidikan. Rosenthal. Oleh itu unsur ³ pysical development´ ini boleh dicapai dengan hanya berasaskan kepada kegiatan-kegiatan seperti sukan dan riadah sahaja. pentadbiran dan lain-lain 4. Goodman Avicenna.p. Lahore : S. Rahman. p. menyangkut dunia dan akhirat. Mungkin hal ini ada kebenarannya. kemahiran. 19. Juga asas dan tujuan utama pendidikan menurut Ibnu Sina ialah memanusiakan manusia maksudnya manusia sentiasa ada potensi untuk membuat kemajuan bagi diri sendiri baik kalau dihalusi kepasa aspek-aspek yang lebih detil. Pengantar Tamadun Islam. persepsi.H. William E. lihat juga L.E. institusi. 3.61.J. rasional kemahuan atau rohani. walaupun Ibnu Sina kurang memberikan tumpuan dalam kemajuan jasmani justeru perhatiannya lebih dalam perbagai rasional. 142. rohani dan lain imaginasi. 7.Penilaian. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful