MAKALAH SISTEM PENDIDIKAN MENURUT IBNU SINA I.PENDAHULUAN.

Pada zaman kebangkitan Islam dalam melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan rata -rata para sarjana Islam, ilmu tidak berasa cukup dengan hanya satu cabang ilmu sahaja malahan sebaliknya, mereka sedaya mungkin cuba menguasai kebanyakan bidang ilmu yang ada pada waktu itu, kecenderungan ini boleh dikatakan sebagai hasil daripada dasar dan pandangan Islam sendiri terhadap ilmu. Sebagaimana dimaklumi, Islam mempunyai pandangan yang komprehensif terhadap hidup, hasilnya ilmu pada pandangan Islam, bersifat bersepadu, dan sebaik-baik ulama ialah orang yang dapat menguasai sebanyak mungkin cabang-cabang ilmu tersebut. Antara orang yang paling berjaya dalam menguasai cabang-cabang ilmu yang banyak ini termasuklah Ibnu Sina , beliau bukan sahaja merupakan seorang ahli perubatan kelas pertama tapi juga ahli sains dan falsafah, di samping itu Ibnu Sina juga merupakan ahli politik yang lincah dan ahli kemasyarakatan yang berkaliber. Dan dikenali di Eropah sebagai Avienna ³ was greatest Muslim thinker and the last of the Muslim philoshopher in the East. 2. BIOGRAFI IBNU SINA. Nama penuh beliau ialah Abu Ali al-Husain Ibn Abdullah Ibnu Sina, yang lahir pada tahun 980 M / 370 H di sebuah kampung bernama Afsahan, di daerah Kahrmisan Bukhara, yang merupakan seorang anak yang bertuah pada masa kecilnya kerana dapat hidup dalam sebuah keluarga yang kaya raya, di Bukharalah juga beliau menumpukan dalam bidang bahasa dan sastera dan hidupnya diabadikan dalam dunia ilmu pengetahuan. sejak kecil mempelajari ilmu, seperti : Filsafah, geometri, ilmu hisab, feqih, logik, perubatan dll. Beliau langsung dibimbing oleh bapaknya sendiri, yang bernama Abdullah.dan lain-lain guru yang dipilih oleh keluarganya sendiri. Bapanya seorang yang ada kecenderungan Isma¶iliyyah dari Mesir, juga peminat falsafah kumpulan Ikhwan al-Safa. Dari perbincangan-perbincangan akademik yang keluarga adakan saban hari Ibnu sina mula beri perhatian terhadap falsafah dan segala bidangnya. Dari mereka, ia melaporkan ³ I was well as my brother, heard the account of the soul and the intellect in the special manner in which they speak about it and know it. Sometimes they used to discuss this among themselves while I was listening to them and understanding what they were saying, but my soul would not accept it, and so they began appeling to me to do it ( meant to accept the Ismaili doctrines ). Kemudian bermula dari itu, tetamu-tetamu dari Egypt aliran Ismailiyyah yang datang ke Bukhara, telah dijemput tinggal dengan keluarganya. Ibnu Sina mengambil kesempatan itu untuk mempelajari beberapa subjek penting seperti ³ philosophy, logic, greek and Indian mathematics´. Tetapi tokoh yang banyak berjasa pada Ibnu Sina ialah seorang sarjana falsafah Abu µ abdullah al-Natali. Selepas mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang sastera dan bahasa sewaktu berusia dua puluh tahu, beliau mulai berminat dengan ilmu-ilmu akal, kemudian memulakan pengajian dalam bidang tersebut dengan mempelajari logik, geometri dan buku Almagest daripada Abu Abdullah al-Natali, seorang rakan bapanya. Dalam bidang perubatan, Ibnu Sina telah mencapai satu tahap pencapaian yang amat tinggi. Walau bagaimanapun, beliau tidak menjadikan sebagai kerjaya untuk mencari rezeki. Sebaliknya, beliau mengajar ilmu tersebut kepada para doktor bagi menambahkan lagi pengetahuan mereka dalam bidang tersebut, pada suatu waktu, apabila beliau berjaya menyembuhkan penyakit yang dihadapi oleh Putera Nuh Ibn Nas al-Samani yang gagal diubati oleh para doktor lain.

tidaklah cukup kita mengetahui apakah kebaikan itu. iaitu yang tidak tertakluk wujudnya pada perbuatan dan kemahuan kita disebut Falsafah Teoritikal. dan menjaganya daripada hati yang membangkang´ ( Ibn Abi Usaibah. Menyembunyikan mazhab soal biasa pada filsuf-filsuf dahulu kala ( Madkour. beliau berpendapat. ditentukannya tujuan. KARYA PENULISAN. 1965) Sebelum Ibnu Sina membahagikan hikmat itu. komentar. Maknanya beliau tidaklah menyalahi falsafah mashsaiyah peripatetic) yang dikenal orang. Jadi tidaklah patut kita menyimpanya kecuali dalam jiwa yang hidup. Melalui perpustakaan tersebut. tujuaan falsafah pratikal pula bukan sekadar menyempurnakan jiwa dengan pengetahuan teapi menyesesuaikan dengan kehendak pengetahuan itu. Inilah yang klita namakan mazhab yang terkenal. Ibnu Sina menyatakan terus terang bahawa ia memasukkan falsafah dalam kitab sebagaimana sebenar tampa segan-segan menentang falsafah yang terkenal di kalangan orang kebanyakan. ubat adalah tidak berfaedah. Oleh itu mengetahui perkara-perkara bahagian pertama. Buku ini dianggap buku yang terpenting dalam falsafah pengetahuan di timur dan di barat. Semua benda ini tertakluk wujudnya kepada perbuatan dan kemahuan kita. Sesetengah benda itu wujudnya tidak bergantung pada perbuatan dan kemahuan kita. ³ Qanun fi¶l-Tibb¶ (Undang-undang dalam perubatan) dan al-Shifa¶ ( sembuh daripada kesalahan) Tidak dapat dinafikan bahawa karya Ibnu Sina yang membincangkan panjang lebar tentang falsafah pengetahuan dalam al-syifa. Dalam akhlak. Contoh bahagian pertama adalah benda -benda di bumi. Tetapi susunsn politik. ada kitab yang ditulisnya untuk orang awam atau sebahagian besar penuntut hikmat. tingkah laku akhlak dan menciptanya. iaitu mencari hakikat sesuatu sesuai dengan kesanggupan manusia. bentuk-bentuk geometri. tidak rosak dan kotor. beliau kemudiannya memperoleh ilmu yang banyak.Syaikh al-Ra¶is). tetapi kita harus . Ibnu Sina menggunakan dua cara dalam menulis kitab-kitabnya. namun yang terkenal dengan dua buah karyanya . Menghasilkan lebih kurang 276 tulisan dan buku. Kemudian dibahagikan hikmat itu mengikut benda-benda yang wujud. bilangan dan zat Tuhan. Ever written by one man ( nasr. misalnya. ada kitab orang yang khusus atau untuk dirinya dan orang yang dekat kepadanya. Beliau berpesan agar hikmat ini disembunyikan kepada orang ramai. manakala bahagian kedua disebut Falsafah praktikal ( Morewedge. Antara lain. 1953). maknanya ³ berlakunya kepercayaan yang diyakini tentang hal-hal wujud´ ( Ibnu Sina. Inilah yang disebut mazhab tertutup. tanpa ketahanan yang cukup dalam tubuh. falsafah teoritikal bertujuan menyempurnakan jiwa (nafs) dengan mengetahui. kemudian senyap. Malah buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan tajuk Sufficientioa yang merupakan ³ The Longest encyclopedia of knowlwdge. di langit. Dengan demikian. risalah dalam berbagai bidang. Dalam kitab-kitab lain. Kemasyhuran dan kepakaran Ibnu Sina dalam ilmu perubatan ini kemudiannya telah melayakkan beliau untuk diberi gelaran Mahaguru Pertama (al. kita harus membersihkannya dari pada kulit yang mati. 3. 1973 : 145 ) Seperti juga Aristotle. 1934 ). beliau telah dibenarkan untuk menggunakan perpustakaan istana yang banyak mempunyai buku -buku yang sukar didapati. ubat hanya boleh merangsang ketahanan itu. beliau percaya kepada ketahanan tubuh itu sendiri dalam menolak penyakit. begitu juga dengan pelbagai seni dan pertukangan. Socrotes pernah berkata : ³ Hikmat adalah benda suci. Kita juga boleh meninggalkannya.Ibnu Sina telah mendapat penghormatan yang besar daripada putera tersebut. 1969).

masyarakat ataupun umat manusia seluruhnya ( Ilmu Nabi ) dan juga selepas jiwa berpisah daripada badan pada hari ma¶ad. misalnya jenis D. Dalam karangan ±karangan Ibnu Sina adakah kita menemui beliau menggunakan kata-kata atau konsep-konsep yang mengandung kedua maksud di atas itu ? jawabannya ³ ya´ ada. Pertama sebagai suatu peneguhan terhadap suatu tingkah laku yang ingin dikekalkan. Dari di\sini difahami bahawa Ibnu sina memberi perhatian pada faktor-faktor . misalnya kelulusan pada sekolah rendah mendorong untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah dan lulus di sekolah menengah mendoriong untuk melanjutkan pelajaran ke universiti dan begitulah seterusnya. seperti markah yang tinggi. seperti sebahagian karangannya yang terakhir yang berkenaan falsafah Isragiyah ( Illumination phiosophy).menyesesuaikan dengan kita ketahui. Kalau ia lulus semuanya. Barangkali yang disebut oleh Ibnu Sina iaitu sebab-sebab yang kabur dan faktor-faktor yang tersembunyi boleh dikembalikan kepada faktor-faktor psikologi. Tentang cara memilih pekerjaan pula Ibnu Sina berkata bahawa sekadar mengikut kemahuan si anak. Dengan kata lain ada peringkat-pringkat kebahagian itu. teori dan praktik. Pokoknya kanak-kanak itu akan merasa senang setelah memberi jawapan itu dan seterusnya akan berbuat demikian pada masa akan datang dalam suasana yang sama. dan ilmu tertutup ( mastur) untuk orang-arang Khas. kebahgian itu berlaku pada peringkat diri ( akhlak. Kata penilaian tidak pernah digunakan oleh Ibnu Sina . yang sekarang terkenal dengan nama bakat-bakat (apptitude) dan kebolehan (abilities) dengan istilah yang digunakan oleh p[sikologi moden. dalam karangan-karangan yang bersangkutan dengan falsafah pratikal. beliau selalu bicara tentang kebahagian sama ada di dunia atau di akhirat. Dengan kata lain penilaian digunakan sebagai alat untuk menentukan sama da tujuan pendidikan dicapai atau tidak. kerana perbezaan manusia dalam memilih ilmu dan pekerjaan : ³ ada sebab-sebab yang kabur dan faktor yang tersembunyi yang sukar difahami oleh manusia dan susah diukur dan dimengerti (Ibnu Sina. Misalnya kalau seorang kanak-kanak belajar bahasa. tetapi apakah sebenarnya penilaian itu ?. yang bermula pada jinjang pertama mendorong ke jinjang kedua. misalnya. 911). Penggunaan penilaian mengikut pengertian iniu banyak didapai dalam bukunya berjudul al-siyasah terutanma berkenaan cara membimbing kanak-kanak. Klau kita gunakan ujian memendu kereta. selanjutnya ke jinjang berikutnya dan begitulah seterusnya sehingga puncak kebahagiaan abadi yang di tujunya ( Ibnu Sina.1908 : 150 ). keluaraga. Oleh itu tujuan falsafah teoritikal adalah kebenaran sedangkan tujuan falsafah pratikal adalah kebaikan. maka apabila jawapanya betul haruslah diberi ganjaran. Dalam pendidikan moden pun penilaian sebagai peneguhan berfungsi serupa itu. 1911 : 14 ). Sebagai alat menapis calon-calon yang ingin mendapat tempat yang tertentu dalam peperiksaan. Sudah tentu tentu peringkat-peringkat yang di gambarkan disini merupakan peneguhan untuk mendorong seseorang pengejar kepada peringkat selanjutnya. mak ia diberi lesen memandu kereta jenis tertentu. Ada dua fungsi yang menonjol dalam penilaian ini. maka kita menilai sama ada pengetahuan amnya tyentang aturan-aturan lalu lintas telah dihafaz dan segala amalan memandu kereta telah dapat dilaksanakan atau belum. tetapi haruslah sesuai dengan bakat dan tabiatnya ( Ibnu Sina. Sebagai alat untuk menyaring. Ibnu Sina juga menggunakan kroteria ini untuk membahagikan ilmu kepada ilmu terbuka ( masyhur) untuk orang bayak. walaupun tidak persis seperti yang digambarkan itu. atau boleh sekedar puji-pujian sahaja. Tentang penilaian sebagai peneguhan. penilaian juga sangat berguna.

2. Ibnu Sina membahagikan falsafah teoritikal kepada tiga bahagian ilmu mengikut darjat penglibatan tajuk-tajuknya dengan materi dan gerakan atau kebebasannya daripada gerakan dan materi itu. bijak berbahasa. 1. Ilmu pengurusan rumah tangga. Terhadap ilmu ketuhanan ( ilahiyat) ditambahkannya cabang-cabang berikut : cara turunnya wahyu. bayang begerak. Berkenaan matematika. pandangan dan cermin. sebagai engantar bagi falsafah. Dan antara hasil penulisan beliau lagi termasuklah kumpulah risalah yang berjudul Tis Rasa¶il yang mengandungi berbagai-bagai tajuk dalam berbagai-bagai bidang ilmu . 3. memikul berat. beliau mempercayai bahawa setiap tubuh terdiri daripada empat unsur iaitu : tanah. 1908 :114 ). beliau berpendapat . Tetapi Ibnu Sina memperluasnya dengan menambahkan pelbagai cabang bagi setiap ilmu tersebut. 1908 : 110-111). yakni dari peringkat Malaikat ( Ibnu Sina. ilmu logik tidak diperlukan. Juga dibicarakan ialah roh amin dan roh quds. kepimpinan dan masyrakat yang luhur dan hina. hanya diperlukan oleh mereka yang tidak mempunyai kebolehan berfikir dengan betul secara semula ajdi. cara wahyu turun sehingga dapat didengar dan dilihat. Bandingannya ialah seperti ilmu tatabahasa yang tidak diperlukan oleh individu yang secara semula jadi. Ilmu politik. yang mengkaji tentang cara-cara pengurusan tingkah laku se seorang manusia atau kesucian dirinya. walau bagaimanapun. gerakan dan perubahan. jauhar rohani yang membawa wahyu. 2. masalah pe-ngaturan rezeki dan kehidupan keluarga. Ilmu matematik pula ditambahkannya cabang-cabang ilmu berikut : ruang. Ilmu akhlak. ilmu sihir ( tilsam) ilmu tafsir mimpi. iaitu mengikut derajat kebebasan daripada materi ( Ibnu sina 1908) Pembahagian serupa ini juga kita dapati pada Aristotle. ilmu kimia. dan risalah-risalah lain lagi tentang erbagai-bagai bidang ilmu. Ibnu Sina misalnya. astrologi. ilmu firasat. Rasa¶il Ibnu Sina yang mengandungi hasil sastera kreatif beliau. Aristotle hanya membahagikan kepada materi dan bentuk. sebaliknya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan semula jadi tersebut. seperti bakat dan kebolehan. ilham bagi orang-orang takwa yang menyerupai wahyu. menambahkan ilmu-ilmu berikut kepada ilmu tabii : perubatan . Roh amin termasuk dalam peringkat kedua jauhar rohani. ilmu tersebut boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. mukjizat. yang mengkaji tentang hubungan-hubungan awam dalam suatu bandar. yankni mengkaji tentang hubungan antara lelaki dan isterinya. sebagai alat yang sangat berguna. tumbuh-tumbuhan dan haiwan dan jiwa. Falsafah pratikal juga terbahagi kepada tiga bahagian ilmu iaitu : 1. sedangkan roh quds termasuk dalam dalam jauhar rohani peringkat pertama. dan keramat yang menyerupai wahyu. yang dipanggilnya yang paling bawah. dan hubungan pelbagai negara. Ilmu ketuhanan. dan memindah air (Ibnu Sina. khabar ghaib. 3. Ilmu itu adalah . air.. selain yang kita saksikan pada Aristotle. politik. yang dipanggilnya ilmu paling tinggi. timbangan. Ilmu tabii. Demikian juga ahli-ahli falsafah Yunani. Ibnu Sina berpendapat. wujud dan kehancuran. ank-anaknya dan pembantu-pembantunya. hubungan di antara pelbagai bandar. yang dipanggilnya ilmu pertengahan. api dan angin.psikologi. Ilmu matematik. termasuklah ilmu logik antara pendapat beliau termasuklah ilmu logik.

Tujuannya adalah nilai. 1976 : 337 ). tujuan itu mempunyai fungsi untuk menjadi kriteria dalam meniulai proses pendidikan. tujuan sebagai alat untuk menentukan haluan pendidikan dapat dilihat dalam tiga perangkat. Pertama. iaitu syahwat. 4. malah suatu negara ( al-Ardh. tidak akan susah mengatur suatu bandar. misalnya tujuan pelajaran kimia sebagai berikut : -1. dan jika diingini. 4. Dalam akhlak. Dan akhir sekali. dan jika dipandang bernilai. Inilah pendekatan definsif yang ditekankan oleh Ibnu Sina pada tahap awal ini. ketika melengkapkan setiap . sentiasa bergantung pada unsur yang lain dalam alam nyata.1. Justeru itu adalah lebih berfaedah kepada mereka sendiri supaya senantiasa berjauhan dari bentuk-bentuk berkenaan. Ini sesudah tentu dalam kontek pergaulan dengan rakan sebaya dan lain-lain. Sehingga sesiapa yang sanggup mengendalikan dirinya dengan sebaik-baiknya. dan tahap awal ini pendidiakan bermula dengan akhlak. Kedua. Itulah tiga kehinaan ( razilah) . Sebelum kita berbincang tentang sistem dan falsafah pendidikan. Ibnu Sina meletak tanggung jawab besar di bahu ibubapa untuk menyempurnakan anak-anak. paling mulia dan paling perlu mendapat perhatian. Apabila digunakan dalam kurikulum maka tiga peringkat tujuan ini masing-masing membincangkan aspek tertentu tujuan itu. Pendidikan Akhlak. tentulah akan mendorong pelajar mengeluarkan tenaga yang diperlukan untuk mencapainya. Ibnu Sina menggunakan istilah Ta¶dib bagi menjelaskan kepentingan pendidikan akhlak yang bersifat definsif iaitu sebelum kanak-kanak ini berhadapan dengan tingkahlaku yang tidak baik dan kecenderungan yang buruk ( al-akhlak al-laimah ). Ibnu Sina menerangkan tujuan dari pendidikan yang memiliki tiga fungsi yang kesemuanya bersifat normatif.2. tujuan am (goals) dan tujuan akhir (aims).Yang utama sekali. tetapi itu dapat di bahagikan.Murid-murid akan menguasai pribsip-prisip ilmu kimia ( tujuan khas) -2.Murid-murid akan mencapai perwujudan kendiri ( tujuan akhir ) Kalau dilanjutkan lagi. iaitu tujuan khas ( obyectives). ghadhab ( marah ) dan akal. SISTEM DAN FALSAFAH PE NDIDIKAN.itu banyak. maka akan berkaitan dengan tujuan hidup manusia yang kerapkali lebih tepat disebut sebagai tujuan terakhir ( Ultimate aims) Dalam sistem dan falsafah pendidikan Ibnu Sina terdapat berapa bahagian yang sangat penting 4. tujuan itu menentukan haluan bagi proses pendidikan. iaitu yang menghimpunkan segala macam keluruhan itu. terdapat keluruhan yang disebut keadilan.campuran unsur-unsur ini yang berupa lembab. Ibnu Sina berpendapat bahawa sesipa yang akan membimbing orang lain. panas. sejuk. mengikut kekuatan jiwa yang tiga. haruslah terlebih dahulu dapat membimbing dirinya sendiri. sebagai contoh : unsur pemilihan nama bagi anak-anak kerena ada faedah dan inplikasi tertentu tehadap pemilihan nama ini. Alasan Ibnu Sina dalam kontek ini ialah biasanya kanak-kanak itu cepat boleh terpengaruh dengan bentuk-bentuk akhlak yang buruk atau tabiat yang tidak baik.. Keluhuran ( fadhilah) dan keburukan (razila ). Bilalah proses pendidikan bermula ? Ibnu Sina menegaskan Pendidikan selepas sahaja kanak kanak itu tamat penyusuannya ( al-rodo¶at). kerana dirinya itulah yang terdekat kepadanya.Murid-murid akan sanggup berfikir secara kritis ( tujuan am ) -3. Tetapi di atas tiga macam keluruhan ini. tujuan itu bukan hanya menentukan haluan yang dituju tetapi juga sekaligus memberinya rangsangan. Mereka juga katanya belum tahu tentang nilai dan perbezaan baik-buruk dan belum tahu untuk mengelak darinya. Malah mengendalikan diri itu lebih susah dari mana-mana bimbingan.

Ia juga perlu mempelajari mate-matika (al-hisab) dan pengumpulan puisi-puisi. Antaranya ialah dengan menjadikan mereka merasa takut sambil menggalakkan anak itu belajar. 1908 : 152). Manakala kebaikan daripada semua itu disebut kehinaan (razilah ) dan benruknya bermacam-macam seperti busuk hati. penyayang (hilm) dan lapang dada ( rahh al baa). tidak menepati janji. kasar cakap. Ibnu Sina menerangkan tahap yang lebih tinggi. bersih. keras kemahuan (izamul himmah).5. Minat juga perlu diperhatikan. Penyesuaian perlu kepada pelajar. Ibnu Sina menggesa supaya hal ini diambil kira.3.1908 : 145 ) Bagaimana kita untuk mencapai ta¶dib yang berkesan ? Ibnu Sina menerangkan beberapa pendekatan pratikal untuk digunakan . Apabila kanak-kanak membesar. Disini ia mesti mula dengan puisi kerana ia lebih senang untuk diingati justeru ia ringkas dan mudah bentuknya. penulisan dan retorika. sentiasa praktis akhlak yang baik dan ada minat untuk menolong kanak atau pelajar. kesabaran (sabr). mudah mestra. 4. Ibnu Sina membayangkan bahawa setiap tahun didapati ada kelebihannya. pemerhatian perlu dibuat terhadapnya tentang kursus-kursus yang sesuai dengannya serta masa depannya dan pekerjaannya di hari muka. malu (haya). dan lain boleh Kejuruteraan sementara yang lain lagi boleh belajar perubatan (al tibb) - . syahwat yang berlebihan dan berkurangan. berbicara dan bersosial. dan menjurus hidup dan tidak mengurus sama sekali ( Ibnu Sina. memilhara janji (husnul asd walmu hafazah) dan merendah diri (tawadu¶). Manakala keluruhan ghadab adalah keberanian (syaja¶ah). Tujuan pukulan hanyalah untuk merasakan sedikit kesakitan kepada mereka justeru untuk memberikan pengajaran. Jika minat kepada tulisan ( alkitabah ). 1908 : 149 ).kumpulan itu dengan cabang-cabngnya sebagai unsur yang membentuknya (Ibnu Sina. Tujuan pengajian ini ditahap ini Ibnu Sina ialah kerana ingin untuk mendapatkan kebaikan adab (fadlul adab). Oleh itu keadilan sebenarnya tidak lain daripada jiwa yang mengetengahkan pelbagai akhlak yang bertentangan. Setelah mempelajari Al-Qur¶an dan agama serta mengingati asas-asas bahasa.( Ibnu Sina. keaslian (asalah al ray ) . Pengajian Agama dan Kesusteraan. 4. Pengajian Tinggi. Jika perlu kekerasan . menyintai ilmu pengetahuan dan elak kebodohan. Selanjutnya. Isi puisi itu pula hendaklah ada gesaan supaya menghormati ibubapa (Bir al Walidain) mengamalkan tingkah laku yang mulia ( Istina¶ al. Keluruhan akal ( al-Quwah al. kebenaran (sidq). cerdik ( fathonah ). yang termasuk dalam keluruhan syahwat. Pengajian Lanjutan. supaya boleh bercakap dan mendengar dengan baik. ghadab dan tiada ghadab sama sekali. ia perlu belajar bahasa. 4. rendah cita-cita. Misalnya suci diri (iffah). puisi.4. Dan induk segala keluruhan ini adalah keadilan adalah ) yang mengikut Ibnu Sina adalah kesimbangan semua keluruhan itu sehingga yang satu tidak melebihi orang lain. pemurah (Sakha¶)danberpuas diri ( qana¶ah). makan-minum. maka ia perlu belajar dan menghapal Al-Qur¶an. memberi semangat. menipu dan takabur.Ma¶ruf) dan memuliakan tetamu ( qira al-daif ) dan lain-lain ciri akhlak mulia (makarim al-akhlak) Disini Ibnu Sina juga tidak lupa menerangkan kuliti seorang guru yang baik: guru yang bijak dan beragama. pelajar boleh ilmu mate-matika (alhisab). amanah. dipuji pada hal-hal yang sesuai. mempunyai adab. pengasih (rahmah). mempelajari huruf alphabet dan agama. marah. Jika ia minat lain-lain subyek.Natiqah ) adalah bijaksana ( hikmat ) bay an. qosidah. Pelajaran kesusasteraan ini pun bukanlah sesuatu yang mudah dan bukan semua boleh belajarnya. setia (wafa). tegas ( hazm ).

Akhlak. kemudia bolehlah ia betulkan niat dan keazaman kepada alam pekerjaan.lam sistem pendidikan yang diajukan Ibnu sina ini tidaklah detil kalau dibandingkan dengan Plato dan Aristotle dalam tradisi Greek. Kumpulan ini menurutnya pada akhirnya tidak mampu untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dari tahap awal lagi Ibnu Sina telah memberi tumpuan khusus kepada akhjlak dimana ibubapa dan keluarga adalah gurtu serta sekolah yang pertama. Dalam hal ini Dr. Subyek-subyek ini menurut Ibnu Sina adalah punca dari skima pendidikannya yang telah dimulakan sejak selepas tamat penyusuan tadi. Untuk tujuan ini penyucian jiwa melalui pembinaan akhlak dan intelek yang baik sangat diperlukan sebab itulah Ibnu sina memberi fokus kepada akhlak dan intelek. anak-anak dapat meniru terus-menerus bentuk-bentuk akhlak tersebut. Apakah obyektif pendidikan menurut Ibnu Sina ? berpadukan kepada huraian diatas. tidak dapat dipisahkan antara satu . # Ulasan yang dapat pahami tentang skima dan falsafah Ibnu Sina : bahawa pendidikan adalah tanggung jawab nasional. Kemudian dituruti oleh pengajian al-Qur¶an dan agama serta kecintaan terhadap ilmu yang diwakilkan oleh bidang kesusasteraan. 3. Apa yang beliau sarankan itu lebih bersifat rasional. minat serta kecerdikan pelajar dan sesuikan ilmu yang dipelajari dengan pekerjaan. 4. 2. Semua usaha-usaha ini boleh membentuk kehidupannya yang berbeza dari sebelumnya. dengan erti untuk semkua lapisan rakyat.Pendidikan Akhlak. Ibnu Sina mahukan kesempurnaan dalam kehidupan yang boleh membawa manusia kepada kebahagian (al sa¶adah).Yusof Qardhawi memetik Mahatma Gandhi sebgai berkata : Sesungguhnya agama dan budi pekerti keduanya bersatu. kita dapat kenal pasti obyektif yang mahu didapatkan seperti ringkasan iaitu : 1. pihak berkuasa perlu membentuk undang-undang supaya ibubapa memberi perhatian yang sebaik-baiknya kepada kanak-kanak. Sesungguhnya bidang-bidang ini tidak boleh dipisahkan. Obyektif akhir di atas sesuai dinisbahkan sebagai pelajaran di tahap ijazah pertama yang dapat membawa pelajar ke alam pekerjaan. al-Qur¶an. Mereka memilih jalan sendiri dengan melakukan pengorbanan sendiri. Namun katanya ada juga orang-orang yang terpelajar tidak menuruti skima itu. setelah belajar kemudian mendapatkan kerja dan mahir. lalu anak / pelajar perlu menikmati upah atau gaji dan dari itu ia boleh membina kehidupan dan keluarga serta tidak bergantung dan terpisah dari orang-tuanya. agama serta cinta ilmu menduduki peringkat atas dalam pembentukan insan yang baik. Ini juga memberi makna bahawa para ibubapa bertanggungjawab membuktikan amalan nilai-nilai akhlak yang mulia. Sepanjang skima ini didapati Ibnu Sina telah mengenepikan pendidikan jasmani. guru-guru perlu perhatian tabiat. Ini boleh membantu pelajar menentukan masa depannya. Guru-guru adalah agen penting kemajuan para pelajar. Dan usia mereka ditahap ini menurut Ibnu Sina ialah lapan belas tahun.beginilah yang terjadi tiap-tiap tahap hingga sempurna.Pendidikan Agama. ini dijelaskan oleh Ibnu sina dalam kitab Al ±Shifa .Pendidikan dan perkembangan Intelek. namun da. kank-kanak perempuan dan lakilaki mestilah dijuruskan dalam pelajaran yang sesuai dengan jantina mereka . Pilihan yang akhir ini hanya sesuai untuk kumpulan ³gurdian´.Penekanan terhadap kecintaan terhadap ilmu dan hikmah. dalam hal ini. Kecendrungan ini memperlihatkan sikap Ibnu Sina yang mementingkan akhlak dan pembangunan intelek. Setiap tahap umur disesuaikan dengan pelajaran dan ilmu pengetahuan. bukan fizikal.

Ahli-ahli filsafat Islam seperti al-farabi dan Ibnu Sina memandang sangat penting institusi keluarga. baik pakaiannya atau pun keselamatannya. Pengurusan . Menurut Ibnu Sina dalam pelaksanaan pendidikan disini tidak terhad kepada perancancangan (planing) dan pelaksanaan (Implementation). cara membelanjakannya. politik. yang pembahagiannya kepada ilmu teoritikal dan ilmu pratikal.sama lain. Falsafah pratikal ini menurut Ibnu Sina. Selain faedah dari segi akhlak. justeru itu ia perlu diurus di bawah penentuan undang-undang negara. menumbuhkan dan menyuburkannya. yang mengemukakan suatu analisa umum tentang teori teori yang menyangkut pengurusan rumah tangga. INSTITUSI KELUARGA. Dari segi penulisan kitab as-siyasah bukanlah sebuah hasil karya falsafah yang benar dan berpengaruh seperti al-syifa¶ al-Isharat wa al-tanbihat dan lain-lain. seperti yang kita lihat. pengurusan keluarga dan ilmu Nabi.Dan istri menghadapi peranan yang bertambah apabila suami bertugas di luar ialah menjaga dan mengurus harta dan rumah tangga serta menyempurnakan pendidikan anak-anak. agama memberi makanan kepada budi pekerti. Kitab ini karangan Ibnu Sina. Dengan perkataan lain. syariat. Ada buku khas tentang akhlak yang berjudul al-akhlaq ( Al-Ardh 1967 : 337 ). pentadbiran. perubatan dan sebaginya. Unsur defensif ini akan bertindak menjaga dan mengawal individu pabila berhadapan dengan dengan anika pengaruh. takrif ilmu pratikal menurut Ibnu sina adalah pengetahuan terhadap perkara-perkara yang wujudnya bergantung pada perbuatan dan kemahuan kita. Anak-anak perempuan hendaklah dijuruskan dalam bidang-bidang yang sesuai dengan´nature´ mereka ( fi ma yakhussuha ) sementara lelaki dibidang-bidang untuk mencari nafkah hidup (ai-nafaqa) . sedangkan tujuan ilmu teorikal adalah kebenaran. Keduanya tidak boleh bercerai dan tidak dapat dibahagi-bahagikan. kaedah dan aspek-aspek lain yang boleh disebut sebagai pelaksaan itu. Kaum wanita mestilah dijaga dan diawasi. terbhagi empat bahagian ilmu iaitu : akhlak. Tujuan ilmu ini adalah kebaikan. Kepada mereka perkahwinan itu sendiri adalah tiang atau µplatform¶ yang utuh kearah pembentukan masyarakatdan bandar. Perlaksaan berkait rapat dan takrif ilmu . Perkahwinan boleh membawa kepada penerusan generasi. keluarga. seperti akhlak. dan itulah yang kita maksudkan dengan pelaksanaan. Justeru itu Ibnu Sina dalam bahagian akhir kitabnya ³alSyifa menekannkan betapa perlunya pentadbir negara menerangkan undang -undang perkahwinan. pengajaran. maka Ibnu Sina merakamkan bahawa semua upacara dalam perkahwinan itu mestilah mengikut norma-norma agama. Oleh itu ilmu yang dikaitkan dengan amalan dan kemahuan kita disebut ilmu pratikal . skima ini juga telah meletakan bahawa batu asas ilmu pengetahuan dan pendidikan itu boleh mempelajari matematik. pelaksanaan memang melibatkan perancangan. Agama menjadi jiwa bagi budi pekerti dan budi pekerti menjadi udara bagi jiwa. Untuk mengelak lahirnya gejala-gejala yang kurang sihat dalam masyarakat.serta mengatur pendapatan keluarga. tetapi juga lebih luas daripada itu. pengurusan bandar. 5. dalam huraian tersebut Ibnu Sina menekankan fungsi ³Master´ atau tuan rumah yakni suami yang memiliki tanggung jawab menyeluruh dan wanita sebagai istri adalah ³rakan kongsi hidup sejati´ bagi suami. sebagaimana air memberi makan kepada tanam-tanaman menumbuhkan dan menyuburkannya. Disini juga ada dijelaskan bahawa ibubapa mestilah memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak. kejuruteraan. Ibnu Sina kelihatan mahu menjelaskan bahawa pembentukan ³Kekuatan dalam diri atau daya tahan´ perlu dimulakan sejak awal lagi sebelum ³ rebung bertukar menjadi buluh´.

Ilmu Tidak kekal Kekal abadi ( hikmat ) Sebagai Tujuan Sebagai alt : Logik Teoritikal Pratikal ‡ Ilmu Tabii *Ilmu akhlak ‡ Ilmu Matematik *Ilmu Pengurusan Rumah ‡ Ilmu Metafizik ( ketuhanan) *Ilmu Pengurusan Bandar ‡ Ilmu Kully ( Universal ) *Ilmu Nabi ( Syariat) Rajah : 3 1 Klasifikasi Ilmu menurut Ibnu Sina Sumber Al-Ardh ( 1967 ) I. Manakala ilmu Nabi dihuraikan dalam buku berjudul itbbat alNubuwah ( Ibnu Sina. tetapi menambahkan pelbagai cabang ilmu pengetahuan kepada tiga bahagian ilmu dalam falsafah teoritikal. iaitu pada hujung abad ke ±19 bermula dengan mazhab pragmatisme oleh dua orang filsuf Amerika.Bandar (politik) dan pengurusan rumah tangga dihuraikan dalam buku berjudul al-siyasah ( Ibnu Sina. Pierce (1839-1914) dan William James (1842-1910). timbulah pertanyaan berikut : di manakah letaknya Ibnu Sina di antara filsuf-filsuf pengetahuan ( philosophers of epitemology ) seperti yang dikenal oleh pakar pendidikan belakangan ini. Falsafah-falsafah di balik alam ( other-worldly philosophies ) yang terbahagi Kepada dua golongan besar iaitu falsafah yang berasal daripada agama dan falsafah yang berasal dari Athena kuno. Ibnu Sina bukan hanya mengikut kepada Aristotle. Tambahan-tambahan itu berdasar pada pengalamannya sendiri. biasanya menjeniskan falsafah pengetahuan ( epistemology) ini kepada tiga kategori besar mengikut punca pengetahuan. dan falsafah pratikal. Falsafah-falsafah berpusatjkan manusia ( mancenterd philosophies) yang baru saja muncul. Kedua-duanya mempengaruhi pendidikan barat. Pakar-pakar pendidikan. iaitu semenjak zaman Aristotle tetapi dalam zaman pertengahan di Eropah. Sumber lain adalah mazhab existensialisme yang dipelopori oleh filsuf Denmark Soren Kirkgard (1813-1855). (Ibnu sina. iaitu Charles S. begitu juga falsafah pratikal diberinya satu bahagian baru. Falsafah-falsafah berpusatkan bumi ini walaupun sudah agak tua. 1968 ) dan telah dicetak dalam sembilan surat ( Its¶ rasai l) ( Ibnu Sina. iaitu ilmu Nabi. iaitu falsafah-falsafah yang beranggapan bahawa alam jagat ini diam tidak bergerak ( static universe) dan falsafah yang berpendapat bahawa alam jagat ini selalu bergerak dan tidak tetap. kerana Beliau sangat sedar akan konsepsi Islam tentang hubungan Tuhan dan alam semesta dan selalu berusaha membuktikan bahawa yang dicipta ini . disebut juga namus atau syariah. Sekali imbas Ibnu Sina adalah filsuf berpusatkan bumi kerana beliau pengikut aristotle. 1911 :303) yang terkenal itu. Paragmatisme dan Existennsialime banyak mempengaruhi pendidikan di barat sejak kebelakangan ini. pada zaman pembaharuan di eropah barulah falsafah-falsafah ini mendapat pengaruh dan mendorong kebangkitan sains dan membawa revolusi saintifik. 2. Falsafah-falsafah alam jagat ini selalu bergerak dan tidak tetap. terutama pakar-pakar kurikulum. malah dalam falsafah teoritikal itu diciptakannya suatu bahagian barru sehingga menjadi empat. Falsafah-falsafah berpusatkan bumi (Earth-centered philosophies) yang juga terbahagi kepada dua golongan besar. iaitu ilmu Kulli. falsafah-falsafah tidak mendapat tempat malah banyak mendapat pengaruh di dunia Islam seperti kita lihat pada Ibnu Sina. 5. .1938 ) Setelah kita berbincang panjang lebar tentang Ibnu Sina. 1908 : 394) dan juga dalam kitab al-najat ( The Book of Deliverance) yang sebenarnya merupakan ringkasan dari pada kitab berjudul al-Syifa. tetapi apabila dikaji dengan lebih mendalam.

Jiwa dalam konteks orang lain adalah sivik.ah cara yang harus diikutui dalam muamalat. seperti sembahyang. semuanya berkaitan manusia. Penilaian iaitu kriteria yang digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidak tujuan-tujuan . Tentang ilmu Nabi. institusi. KESIMPULAN. itu satu pendapat lain adalah Aristotle dan Plato yang tidak bertentangan dengan Islam. salah satu cabang ilmu pratikal yang hanya ada pada Ibnu sina dan tidak ada pada Aristotle. 2. 3. yang tidak dapat dikatakan Aristotle atau Platonisme. atau boleh orang berkata Ibnu Sina adalah pengikut Aristotle dan neo-palatonism sekaligus. haruslah Nabi mengingatkan mereka bahawa amalan-amalan seperti ini akan mendekatkan merekan dengan Allah dan membawa kebaikan dan keuntungan bagi mereka ( Ibnu Sina. baik sebagai perseorangan mahupun sebagai masyarakat. tetapi lebih tepat disebut¶ Ibn Sinaisme¶. Beliau seorang filsuf berpusatkan manusia ( man. Di samping itu ia haruslah seorang seperti manusia seperti mereka. Plato dan muridnya Aristotle. malah haruslah orang yang semacam ini sanggup memerintah manusia dan mewajibkjan mereka mengikuti undang-0undang yang dibawanya. Tulisan ini telah berusaha meninjau karya-karya Ibnu Sina dari sistem pendidikan dan filsafat. oleh itu Beliau tetap setia kepada prinsip yang menjadi dasar pandangan Islam (Nasr. Peraturan itu adalah sejuml. ekonomi dan lain-lain.centered philosopher). puasa. selain dakwah yang bertujuan memberi petunjuk dan kefahaman. yang difahami kepada dua kategori besar : Falsafah pratikal dan teoritikal. karyanya dalam falsafah teoritikal menempatkan beliau sebgai filsuf Pendidikan yang tidak ada taranya dalam sejarah pendidikan. Daripada segi lain pula. Ini bermakna bahawa harus ada seseorang yang membuat aturan dan menjalankannya dan harus ada pencipta keadilan yang menciptakan keadilanitu. Tujuan-tujuan (aims) dalam pendidikan . jihad. 6. 1969 : 311). Mengenai akhlak ini dikaitkannya dengan jiwa ( nafs ) dalam konteks dirinya sendiri dan jiwa dalam konteksorang lain. Seperti kita lihat di pengurusan bandar dan pengurusan keluarga. atau beliu berusaha mendamaikan pendapat kedua-dua orang filsuf Yunani itu. sehingga muncullah mazhab Ibnu Sina yang berdiri sendiri. Ibnu Sina menyatakan bahawa setiap masyarakat memerlukan peraturan dan keadilan. Pengetahuan ( knowledge) dalam pendidikan.bergantung kepada pencipta. tulisan-tulisanya mengenai akhlak dan politik (siasah) memberi kesan seakan-akan . Perlaksanaan ( practice ) termasuklah disini kaedah ( methology ). 1938 : 306 ) Dengan demikian Ibnu Sina sekaligus adalah Filsuf di sebalik alam dan filsuf berpusatkan bumi. haji dan sebagainya. Dalam usahanya mengajar manusia mengerjakan ibadat ini. manakala keadilan menyeimbangkan di antara cara itu sehingga yang satu tidak melebihi yangb lain. Tetapi semua ini tidak lepas daripada hubungan syariat. Malah orang seperti ini sanggup memerintah dan mewajibkanmereka mengikuti undang-undang yang dibawanya. 4. haruslah ia membuat dakwah yang bertujuan mengajar manusia mendirikan amal ibadat. Ini yang mengaitkannya dengan sistem falsafah di sebalik alam (earth-woridly philosophy) dan juga falsafah berpusatkan bumi ( earth-centered philosophy) kerana syariat pun mengatur hubungan manusia dengan persikitarannya. pembiayaan dan hubungan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan politik. Dan tepat jika idea-idea Ibnu Sina dalam pendidikan dfijeniskan kategori-kategori beikut : Blog dengan ID 26250 Tidak ada 1.

Gohlman. Pendidikan Islam dan peralihan paradigma. Oleh itu unsur ³ pysical development´ ini boleh dicapai dengan hanya berasaskan kepada kegiatan-kegiatan seperti sukan dan riadah sahaja. 1990. The Life of Ibnu Sina. Sarjana-sarjana kesarjanaan sains Islam. Cambridge h. kemahiran. 7.pendidikan. Dafftar Pustaka Makalah Sistem Pendidikan Menurut Ibnu Sina 1. the Elements of Islamic philosophy.Penilaian. 19. Erwin I. Goodman Avicenna.. rohani dan lain imaginasi.48-51 8. Majid. obyektif pendidikan bermatlamatkan untuk mencapai dan memajukan pelbagai aktifiti. 5. menyangkut dunia dan akhirat. 2. 6. intelektual. Ali Mahdi Khan. Mahmood Zuhdi AB.p. 1968. imaginasi. The Elements of Islamic Philososphy. 4.falsafah pendidioan yang berkaitan dengan tujuan dan matlamat pendidikan. institusi. Ada empat kawasan utama dalam pendidikan menurut Ibnu Sina yang mempunyai pengaruh besar ialah : 1.E. bukan disusun bersama dalam suatu sistem pendidikan yang µstandard¶..Wynne dalam bukunya Theories of Education menerangkan bahawa kemajuan-kemajuan fizikal boleh menjadi penghalang kepada pembangunan mental . rasional kemahuan atau rohani. . walaupun Ibnu Sina kurang memberikan tumpuan dalam kemajuan jasmani justeru perhatiannya lebih dalam perbagai rasional. Kualu lumpur. 142. Setengah -setengah tulisan zaman moden tentang pendidikan seperti John P. Pengantar Tamadun Islam. Rahman. sama seperti penekanan Ibnu Sina diatas : ³Pysical development is typically neglected andphysical Activityi is considerd an obstacle to mental development either to be eliminated insofar as possible. Political Thought in Medieval Islam : An Introductory Outline. Hasan langgulung. memori. Ali Mahdi Khan.61. 3. persepsi.J. Dan konsep penilaian yang digunakan adalah luas dan menyeluruh. Kula lumpur . p. Mungkin hal ini ada kebenarannya. 2. Rosenthal. kerana kriteria yang digunakan adalah kebahagian sebagai peneguhan dan kebahagiaan hanya bernakna kalau dikaitkan dengan kebahagiaan akhirat sebagai tujuan akhir. Juga asas dan tujuan utama pendidikan menurut Ibnu Sina ialah memanusiakan manusia maksudnya manusia sentiasa ada potensi untuk membuat kemajuan bagi diri sendiri baik kalau dihalusi kepasa aspek-aspek yang lebih detil. William E. Muhammad Ashraf. 61. memori. ³ Preface´. sekoah ataui universiti kita: Persepsi. 1973. intelektual.H.pelaksanaan yang mengandungi perkaedahan. lihat juga L. 1995. London and New York. Kuala Lumpur. pentadbiran dan lain-lain 4. Lahore : S. Amir A.teori-teori pengetahuan (epistemology) 3.2000. or to be tolerated as a necessary relief rather then encouraged for its own sake´. Routledge.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful