MAKALAH SISTEM PENDIDIKAN MENURUT IBNU SINA I.PENDAHULUAN.

Pada zaman kebangkitan Islam dalam melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan rata -rata para sarjana Islam, ilmu tidak berasa cukup dengan hanya satu cabang ilmu sahaja malahan sebaliknya, mereka sedaya mungkin cuba menguasai kebanyakan bidang ilmu yang ada pada waktu itu, kecenderungan ini boleh dikatakan sebagai hasil daripada dasar dan pandangan Islam sendiri terhadap ilmu. Sebagaimana dimaklumi, Islam mempunyai pandangan yang komprehensif terhadap hidup, hasilnya ilmu pada pandangan Islam, bersifat bersepadu, dan sebaik-baik ulama ialah orang yang dapat menguasai sebanyak mungkin cabang-cabang ilmu tersebut. Antara orang yang paling berjaya dalam menguasai cabang-cabang ilmu yang banyak ini termasuklah Ibnu Sina , beliau bukan sahaja merupakan seorang ahli perubatan kelas pertama tapi juga ahli sains dan falsafah, di samping itu Ibnu Sina juga merupakan ahli politik yang lincah dan ahli kemasyarakatan yang berkaliber. Dan dikenali di Eropah sebagai Avienna ³ was greatest Muslim thinker and the last of the Muslim philoshopher in the East. 2. BIOGRAFI IBNU SINA. Nama penuh beliau ialah Abu Ali al-Husain Ibn Abdullah Ibnu Sina, yang lahir pada tahun 980 M / 370 H di sebuah kampung bernama Afsahan, di daerah Kahrmisan Bukhara, yang merupakan seorang anak yang bertuah pada masa kecilnya kerana dapat hidup dalam sebuah keluarga yang kaya raya, di Bukharalah juga beliau menumpukan dalam bidang bahasa dan sastera dan hidupnya diabadikan dalam dunia ilmu pengetahuan. sejak kecil mempelajari ilmu, seperti : Filsafah, geometri, ilmu hisab, feqih, logik, perubatan dll. Beliau langsung dibimbing oleh bapaknya sendiri, yang bernama Abdullah.dan lain-lain guru yang dipilih oleh keluarganya sendiri. Bapanya seorang yang ada kecenderungan Isma¶iliyyah dari Mesir, juga peminat falsafah kumpulan Ikhwan al-Safa. Dari perbincangan-perbincangan akademik yang keluarga adakan saban hari Ibnu sina mula beri perhatian terhadap falsafah dan segala bidangnya. Dari mereka, ia melaporkan ³ I was well as my brother, heard the account of the soul and the intellect in the special manner in which they speak about it and know it. Sometimes they used to discuss this among themselves while I was listening to them and understanding what they were saying, but my soul would not accept it, and so they began appeling to me to do it ( meant to accept the Ismaili doctrines ). Kemudian bermula dari itu, tetamu-tetamu dari Egypt aliran Ismailiyyah yang datang ke Bukhara, telah dijemput tinggal dengan keluarganya. Ibnu Sina mengambil kesempatan itu untuk mempelajari beberapa subjek penting seperti ³ philosophy, logic, greek and Indian mathematics´. Tetapi tokoh yang banyak berjasa pada Ibnu Sina ialah seorang sarjana falsafah Abu µ abdullah al-Natali. Selepas mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang sastera dan bahasa sewaktu berusia dua puluh tahu, beliau mulai berminat dengan ilmu-ilmu akal, kemudian memulakan pengajian dalam bidang tersebut dengan mempelajari logik, geometri dan buku Almagest daripada Abu Abdullah al-Natali, seorang rakan bapanya. Dalam bidang perubatan, Ibnu Sina telah mencapai satu tahap pencapaian yang amat tinggi. Walau bagaimanapun, beliau tidak menjadikan sebagai kerjaya untuk mencari rezeki. Sebaliknya, beliau mengajar ilmu tersebut kepada para doktor bagi menambahkan lagi pengetahuan mereka dalam bidang tersebut, pada suatu waktu, apabila beliau berjaya menyembuhkan penyakit yang dihadapi oleh Putera Nuh Ibn Nas al-Samani yang gagal diubati oleh para doktor lain.

Ibnu Sina menyatakan terus terang bahawa ia memasukkan falsafah dalam kitab sebagaimana sebenar tampa segan-segan menentang falsafah yang terkenal di kalangan orang kebanyakan. risalah dalam berbagai bidang. ditentukannya tujuan. ada kitab yang ditulisnya untuk orang awam atau sebahagian besar penuntut hikmat. beliau percaya kepada ketahanan tubuh itu sendiri dalam menolak penyakit. ubat adalah tidak berfaedah. tanpa ketahanan yang cukup dalam tubuh. Kemudian dibahagikan hikmat itu mengikut benda-benda yang wujud. di langit. bilangan dan zat Tuhan. beliau kemudiannya memperoleh ilmu yang banyak.Ibnu Sina telah mendapat penghormatan yang besar daripada putera tersebut. 1953). iaitu yang tidak tertakluk wujudnya pada perbuatan dan kemahuan kita disebut Falsafah Teoritikal. 1965) Sebelum Ibnu Sina membahagikan hikmat itu. Ever written by one man ( nasr. Kita juga boleh meninggalkannya. dan menjaganya daripada hati yang membangkang´ ( Ibn Abi Usaibah. falsafah teoritikal bertujuan menyempurnakan jiwa (nafs) dengan mengetahui. Malah buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan tajuk Sufficientioa yang merupakan ³ The Longest encyclopedia of knowlwdge. kita harus membersihkannya dari pada kulit yang mati. Jadi tidaklah patut kita menyimpanya kecuali dalam jiwa yang hidup. Dalam kitab-kitab lain. Contoh bahagian pertama adalah benda -benda di bumi. kemudian senyap. 1969). Menghasilkan lebih kurang 276 tulisan dan buku. Socrotes pernah berkata : ³ Hikmat adalah benda suci. Oleh itu mengetahui perkara-perkara bahagian pertama. tetapi kita harus . Dalam akhlak. ³ Qanun fi¶l-Tibb¶ (Undang-undang dalam perubatan) dan al-Shifa¶ ( sembuh daripada kesalahan) Tidak dapat dinafikan bahawa karya Ibnu Sina yang membincangkan panjang lebar tentang falsafah pengetahuan dalam al-syifa. Tetapi susunsn politik.Syaikh al-Ra¶is). 1934 ). 3. begitu juga dengan pelbagai seni dan pertukangan. beliau berpendapat. namun yang terkenal dengan dua buah karyanya . Maknanya beliau tidaklah menyalahi falsafah mashsaiyah peripatetic) yang dikenal orang. Sesetengah benda itu wujudnya tidak bergantung pada perbuatan dan kemahuan kita. Beliau berpesan agar hikmat ini disembunyikan kepada orang ramai. Antara lain. Inilah yang klita namakan mazhab yang terkenal. manakala bahagian kedua disebut Falsafah praktikal ( Morewedge. tidak rosak dan kotor. misalnya. Inilah yang disebut mazhab tertutup. komentar. Ibnu Sina menggunakan dua cara dalam menulis kitab-kitabnya. ubat hanya boleh merangsang ketahanan itu. Buku ini dianggap buku yang terpenting dalam falsafah pengetahuan di timur dan di barat. tujuaan falsafah pratikal pula bukan sekadar menyempurnakan jiwa dengan pengetahuan teapi menyesesuaikan dengan kehendak pengetahuan itu. Menyembunyikan mazhab soal biasa pada filsuf-filsuf dahulu kala ( Madkour. tingkah laku akhlak dan menciptanya. beliau telah dibenarkan untuk menggunakan perpustakaan istana yang banyak mempunyai buku -buku yang sukar didapati. bentuk-bentuk geometri. 1973 : 145 ) Seperti juga Aristotle. tidaklah cukup kita mengetahui apakah kebaikan itu. Kemasyhuran dan kepakaran Ibnu Sina dalam ilmu perubatan ini kemudiannya telah melayakkan beliau untuk diberi gelaran Mahaguru Pertama (al. Dengan demikian. Semua benda ini tertakluk wujudnya kepada perbuatan dan kemahuan kita. KARYA PENULISAN. Melalui perpustakaan tersebut. maknanya ³ berlakunya kepercayaan yang diyakini tentang hal-hal wujud´ ( Ibnu Sina. ada kitab orang yang khusus atau untuk dirinya dan orang yang dekat kepadanya. iaitu mencari hakikat sesuatu sesuai dengan kesanggupan manusia.

Ibnu Sina juga menggunakan kroteria ini untuk membahagikan ilmu kepada ilmu terbuka ( masyhur) untuk orang bayak. maka apabila jawapanya betul haruslah diberi ganjaran. Tentang cara memilih pekerjaan pula Ibnu Sina berkata bahawa sekadar mengikut kemahuan si anak. Ada dua fungsi yang menonjol dalam penilaian ini. mak ia diberi lesen memandu kereta jenis tertentu. misalnya kelulusan pada sekolah rendah mendorong untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah dan lulus di sekolah menengah mendoriong untuk melanjutkan pelajaran ke universiti dan begitulah seterusnya. seperti sebahagian karangannya yang terakhir yang berkenaan falsafah Isragiyah ( Illumination phiosophy). yang sekarang terkenal dengan nama bakat-bakat (apptitude) dan kebolehan (abilities) dengan istilah yang digunakan oleh p[sikologi moden. seperti markah yang tinggi. Dalam pendidikan moden pun penilaian sebagai peneguhan berfungsi serupa itu. Penggunaan penilaian mengikut pengertian iniu banyak didapai dalam bukunya berjudul al-siyasah terutanma berkenaan cara membimbing kanak-kanak. Sudah tentu tentu peringkat-peringkat yang di gambarkan disini merupakan peneguhan untuk mendorong seseorang pengejar kepada peringkat selanjutnya. Kalau ia lulus semuanya. Sebagai alat untuk menyaring. Misalnya kalau seorang kanak-kanak belajar bahasa. keluaraga.1908 : 150 ). tetapi apakah sebenarnya penilaian itu ?. dan ilmu tertutup ( mastur) untuk orang-arang Khas. kerana perbezaan manusia dalam memilih ilmu dan pekerjaan : ³ ada sebab-sebab yang kabur dan faktor yang tersembunyi yang sukar difahami oleh manusia dan susah diukur dan dimengerti (Ibnu Sina. Sebagai alat menapis calon-calon yang ingin mendapat tempat yang tertentu dalam peperiksaan. Klau kita gunakan ujian memendu kereta. misalnya. maka kita menilai sama ada pengetahuan amnya tyentang aturan-aturan lalu lintas telah dihafaz dan segala amalan memandu kereta telah dapat dilaksanakan atau belum. yang bermula pada jinjang pertama mendorong ke jinjang kedua. Tentang penilaian sebagai peneguhan. Barangkali yang disebut oleh Ibnu Sina iaitu sebab-sebab yang kabur dan faktor-faktor yang tersembunyi boleh dikembalikan kepada faktor-faktor psikologi. misalnya jenis D. Pokoknya kanak-kanak itu akan merasa senang setelah memberi jawapan itu dan seterusnya akan berbuat demikian pada masa akan datang dalam suasana yang sama. 1911 : 14 ). penilaian juga sangat berguna. Dengan kata lain ada peringkat-pringkat kebahagian itu. walaupun tidak persis seperti yang digambarkan itu. Oleh itu tujuan falsafah teoritikal adalah kebenaran sedangkan tujuan falsafah pratikal adalah kebaikan. kebahgian itu berlaku pada peringkat diri ( akhlak.menyesesuaikan dengan kita ketahui. Pertama sebagai suatu peneguhan terhadap suatu tingkah laku yang ingin dikekalkan. beliau selalu bicara tentang kebahagian sama ada di dunia atau di akhirat. tetapi haruslah sesuai dengan bakat dan tabiatnya ( Ibnu Sina. 911). Dari di\sini difahami bahawa Ibnu sina memberi perhatian pada faktor-faktor . teori dan praktik. Kata penilaian tidak pernah digunakan oleh Ibnu Sina . masyarakat ataupun umat manusia seluruhnya ( Ilmu Nabi ) dan juga selepas jiwa berpisah daripada badan pada hari ma¶ad. dalam karangan-karangan yang bersangkutan dengan falsafah pratikal. Dalam karangan ±karangan Ibnu Sina adakah kita menemui beliau menggunakan kata-kata atau konsep-konsep yang mengandung kedua maksud di atas itu ? jawabannya ³ ya´ ada. Dengan kata lain penilaian digunakan sebagai alat untuk menentukan sama da tujuan pendidikan dicapai atau tidak. selanjutnya ke jinjang berikutnya dan begitulah seterusnya sehingga puncak kebahagiaan abadi yang di tujunya ( Ibnu Sina. atau boleh sekedar puji-pujian sahaja.

3. Demikian juga ahli-ahli falsafah Yunani. dan memindah air (Ibnu Sina. 2. ilmu kimia. termasuklah ilmu logik antara pendapat beliau termasuklah ilmu logik. Falsafah pratikal juga terbahagi kepada tiga bahagian ilmu iaitu : 1. yankni mengkaji tentang hubungan antara lelaki dan isterinya. pandangan dan cermin. menambahkan ilmu-ilmu berikut kepada ilmu tabii : perubatan . sebagai alat yang sangat berguna. Terhadap ilmu ketuhanan ( ilahiyat) ditambahkannya cabang-cabang berikut : cara turunnya wahyu. Ilmu matematik. Roh amin termasuk dalam peringkat kedua jauhar rohani. 1908 : 110-111). dan keramat yang menyerupai wahyu. ilmu logik tidak diperlukan. Ilmu akhlak. Rasa¶il Ibnu Sina yang mengandungi hasil sastera kreatif beliau. sedangkan roh quds termasuk dalam dalam jauhar rohani peringkat pertama. beliau berpendapat . seperti bakat dan kebolehan. Tetapi Ibnu Sina memperluasnya dengan menambahkan pelbagai cabang bagi setiap ilmu tersebut. Ilmu politik. timbangan. Ibnu Sina membahagikan falsafah teoritikal kepada tiga bahagian ilmu mengikut darjat penglibatan tajuk-tajuknya dengan materi dan gerakan atau kebebasannya daripada gerakan dan materi itu. gerakan dan perubahan. yang mengkaji tentang hubungan-hubungan awam dalam suatu bandar.psikologi. dan risalah-risalah lain lagi tentang erbagai-bagai bidang ilmu. beliau mempercayai bahawa setiap tubuh terdiri daripada empat unsur iaitu : tanah. hubungan di antara pelbagai bandar. masalah pe-ngaturan rezeki dan kehidupan keluarga. ilmu sihir ( tilsam) ilmu tafsir mimpi. sebaliknya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan semula jadi tersebut. Juga dibicarakan ialah roh amin dan roh quds. yang dipanggilnya ilmu pertengahan. api dan angin. 1. Ilmu tabii. Ibnu Sina misalnya. walau bagaimanapun. 3. 2. cara wahyu turun sehingga dapat didengar dan dilihat. ank-anaknya dan pembantu-pembantunya. jauhar rohani yang membawa wahyu. Ilmu ketuhanan. Ilmu matematik pula ditambahkannya cabang-cabang ilmu berikut : ruang. Dan antara hasil penulisan beliau lagi termasuklah kumpulah risalah yang berjudul Tis Rasa¶il yang mengandungi berbagai-bagai tajuk dalam berbagai-bagai bidang ilmu . Berkenaan matematika. bayang begerak. mukjizat. yang mengkaji tentang cara-cara pengurusan tingkah laku se seorang manusia atau kesucian dirinya. kepimpinan dan masyrakat yang luhur dan hina. yang dipanggilnya ilmu paling tinggi. yang dipanggilnya yang paling bawah. ilmu firasat. Aristotle hanya membahagikan kepada materi dan bentuk. memikul berat. yakni dari peringkat Malaikat ( Ibnu Sina. Ilmu itu adalah .. astrologi. selain yang kita saksikan pada Aristotle. sebagai engantar bagi falsafah. tumbuh-tumbuhan dan haiwan dan jiwa. hanya diperlukan oleh mereka yang tidak mempunyai kebolehan berfikir dengan betul secara semula ajdi. air. ilmu tersebut boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. iaitu mengikut derajat kebebasan daripada materi ( Ibnu sina 1908) Pembahagian serupa ini juga kita dapati pada Aristotle. politik. Ilmu pengurusan rumah tangga. Bandingannya ialah seperti ilmu tatabahasa yang tidak diperlukan oleh individu yang secara semula jadi. khabar ghaib. bijak berbahasa. dan hubungan pelbagai negara. wujud dan kehancuran. ilham bagi orang-orang takwa yang menyerupai wahyu. Ibnu Sina berpendapat. 1908 :114 ).

Justeru itu adalah lebih berfaedah kepada mereka sendiri supaya senantiasa berjauhan dari bentuk-bentuk berkenaan. Ini sesudah tentu dalam kontek pergaulan dengan rakan sebaya dan lain-lain. tentulah akan mendorong pelajar mengeluarkan tenaga yang diperlukan untuk mencapainya. kerana dirinya itulah yang terdekat kepadanya. Pendidikan Akhlak.Yang utama sekali. terdapat keluruhan yang disebut keadilan. 1976 : 337 ). Ibnu Sina meletak tanggung jawab besar di bahu ibubapa untuk menyempurnakan anak-anak. Itulah tiga kehinaan ( razilah) . Pertama. haruslah terlebih dahulu dapat membimbing dirinya sendiri. Tetapi di atas tiga macam keluruhan ini. sebagai contoh : unsur pemilihan nama bagi anak-anak kerena ada faedah dan inplikasi tertentu tehadap pemilihan nama ini. sejuk. Sehingga sesiapa yang sanggup mengendalikan dirinya dengan sebaik-baiknya. paling mulia dan paling perlu mendapat perhatian. tidak akan susah mengatur suatu bandar. Bilalah proses pendidikan bermula ? Ibnu Sina menegaskan Pendidikan selepas sahaja kanak kanak itu tamat penyusuannya ( al-rodo¶at).Murid-murid akan mencapai perwujudan kendiri ( tujuan akhir ) Kalau dilanjutkan lagi. mengikut kekuatan jiwa yang tiga. Mereka juga katanya belum tahu tentang nilai dan perbezaan baik-buruk dan belum tahu untuk mengelak darinya. malah suatu negara ( al-Ardh. Dan akhir sekali. 4. 4. tujuan am (goals) dan tujuan akhir (aims).Murid-murid akan menguasai pribsip-prisip ilmu kimia ( tujuan khas) -2.Murid-murid akan sanggup berfikir secara kritis ( tujuan am ) -3. Ibnu Sina menggunakan istilah Ta¶dib bagi menjelaskan kepentingan pendidikan akhlak yang bersifat definsif iaitu sebelum kanak-kanak ini berhadapan dengan tingkahlaku yang tidak baik dan kecenderungan yang buruk ( al-akhlak al-laimah ).1. Keluhuran ( fadhilah) dan keburukan (razila ). ghadhab ( marah ) dan akal. panas. tetapi itu dapat di bahagikan.. tujuan itu mempunyai fungsi untuk menjadi kriteria dalam meniulai proses pendidikan. Ibnu Sina berpendapat bahawa sesipa yang akan membimbing orang lain. tujuan itu menentukan haluan bagi proses pendidikan. Malah mengendalikan diri itu lebih susah dari mana-mana bimbingan.itu banyak. Dalam akhlak. Alasan Ibnu Sina dalam kontek ini ialah biasanya kanak-kanak itu cepat boleh terpengaruh dengan bentuk-bentuk akhlak yang buruk atau tabiat yang tidak baik. iaitu tujuan khas ( obyectives). Ibnu Sina menerangkan tujuan dari pendidikan yang memiliki tiga fungsi yang kesemuanya bersifat normatif. dan jika dipandang bernilai.2.campuran unsur-unsur ini yang berupa lembab. iaitu yang menghimpunkan segala macam keluruhan itu. SISTEM DAN FALSAFAH PE NDIDIKAN. Apabila digunakan dalam kurikulum maka tiga peringkat tujuan ini masing-masing membincangkan aspek tertentu tujuan itu. Tujuannya adalah nilai. tujuan sebagai alat untuk menentukan haluan pendidikan dapat dilihat dalam tiga perangkat. sentiasa bergantung pada unsur yang lain dalam alam nyata. Sebelum kita berbincang tentang sistem dan falsafah pendidikan. maka akan berkaitan dengan tujuan hidup manusia yang kerapkali lebih tepat disebut sebagai tujuan terakhir ( Ultimate aims) Dalam sistem dan falsafah pendidikan Ibnu Sina terdapat berapa bahagian yang sangat penting 4. Kedua. dan tahap awal ini pendidiakan bermula dengan akhlak. dan jika diingini. Inilah pendekatan definsif yang ditekankan oleh Ibnu Sina pada tahap awal ini. misalnya tujuan pelajaran kimia sebagai berikut : -1. ketika melengkapkan setiap . iaitu syahwat. tujuan itu bukan hanya menentukan haluan yang dituju tetapi juga sekaligus memberinya rangsangan.

kebenaran (sidq). berbicara dan bersosial. memberi semangat. malu (haya).1908 : 145 ) Bagaimana kita untuk mencapai ta¶dib yang berkesan ? Ibnu Sina menerangkan beberapa pendekatan pratikal untuk digunakan . keras kemahuan (izamul himmah). setia (wafa). Dan induk segala keluruhan ini adalah keadilan adalah ) yang mengikut Ibnu Sina adalah kesimbangan semua keluruhan itu sehingga yang satu tidak melebihi orang lain. Manakala keluruhan ghadab adalah keberanian (syaja¶ah). puisi. tidak menepati janji. Tujuan pukulan hanyalah untuk merasakan sedikit kesakitan kepada mereka justeru untuk memberikan pengajaran. qosidah. penulisan dan retorika. Pengajian Tinggi. pengasih (rahmah).4. 1908 : 152). Isi puisi itu pula hendaklah ada gesaan supaya menghormati ibubapa (Bir al Walidain) mengamalkan tingkah laku yang mulia ( Istina¶ al. ia perlu belajar bahasa. yang termasuk dalam keluruhan syahwat. ghadab dan tiada ghadab sama sekali. dan lain boleh Kejuruteraan sementara yang lain lagi boleh belajar perubatan (al tibb) - . pelajar boleh ilmu mate-matika (alhisab). Disini ia mesti mula dengan puisi kerana ia lebih senang untuk diingati justeru ia ringkas dan mudah bentuknya. Jika perlu kekerasan . Pengajian Lanjutan. maka ia perlu belajar dan menghapal Al-Qur¶an. kasar cakap. supaya boleh bercakap dan mendengar dengan baik. keaslian (asalah al ray ) . pemerhatian perlu dibuat terhadapnya tentang kursus-kursus yang sesuai dengannya serta masa depannya dan pekerjaannya di hari muka. Keluruhan akal ( al-Quwah al. tegas ( hazm ). dan menjurus hidup dan tidak mengurus sama sekali ( Ibnu Sina. menyintai ilmu pengetahuan dan elak kebodohan. Minat juga perlu diperhatikan. pemurah (Sakha¶)danberpuas diri ( qana¶ah).Natiqah ) adalah bijaksana ( hikmat ) bay an. Ibnu Sina menggesa supaya hal ini diambil kira. mempelajari huruf alphabet dan agama. Penyesuaian perlu kepada pelajar. dipuji pada hal-hal yang sesuai. mempunyai adab. Ibnu Sina menerangkan tahap yang lebih tinggi.kumpulan itu dengan cabang-cabngnya sebagai unsur yang membentuknya (Ibnu Sina. sentiasa praktis akhlak yang baik dan ada minat untuk menolong kanak atau pelajar. Jika minat kepada tulisan ( alkitabah ). marah. Tujuan pengajian ini ditahap ini Ibnu Sina ialah kerana ingin untuk mendapatkan kebaikan adab (fadlul adab). Misalnya suci diri (iffah). Pengajian Agama dan Kesusteraan. Setelah mempelajari Al-Qur¶an dan agama serta mengingati asas-asas bahasa.Ma¶ruf) dan memuliakan tetamu ( qira al-daif ) dan lain-lain ciri akhlak mulia (makarim al-akhlak) Disini Ibnu Sina juga tidak lupa menerangkan kuliti seorang guru yang baik: guru yang bijak dan beragama. kesabaran (sabr). Pelajaran kesusasteraan ini pun bukanlah sesuatu yang mudah dan bukan semua boleh belajarnya. 4. 4. makan-minum. cerdik ( fathonah ). Manakala kebaikan daripada semua itu disebut kehinaan (razilah ) dan benruknya bermacam-macam seperti busuk hati.3. Antaranya ialah dengan menjadikan mereka merasa takut sambil menggalakkan anak itu belajar. syahwat yang berlebihan dan berkurangan. mudah mestra. penyayang (hilm) dan lapang dada ( rahh al baa). Jika ia minat lain-lain subyek. Ibnu Sina membayangkan bahawa setiap tahun didapati ada kelebihannya. Selanjutnya.5. amanah.( Ibnu Sina. bersih. rendah cita-cita. menipu dan takabur. 4. Apabila kanak-kanak membesar. Oleh itu keadilan sebenarnya tidak lain daripada jiwa yang mengetengahkan pelbagai akhlak yang bertentangan. memilhara janji (husnul asd walmu hafazah) dan merendah diri (tawadu¶). 1908 : 149 ). Ia juga perlu mempelajari mate-matika (al-hisab) dan pengumpulan puisi-puisi.

anak-anak dapat meniru terus-menerus bentuk-bentuk akhlak tersebut.Penekanan terhadap kecintaan terhadap ilmu dan hikmah. Sepanjang skima ini didapati Ibnu Sina telah mengenepikan pendidikan jasmani. 3. agama serta cinta ilmu menduduki peringkat atas dalam pembentukan insan yang baik. kemudia bolehlah ia betulkan niat dan keazaman kepada alam pekerjaan. Kumpulan ini menurutnya pada akhirnya tidak mampu untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kecendrungan ini memperlihatkan sikap Ibnu Sina yang mementingkan akhlak dan pembangunan intelek. bukan fizikal.lam sistem pendidikan yang diajukan Ibnu sina ini tidaklah detil kalau dibandingkan dengan Plato dan Aristotle dalam tradisi Greek. Kemudian dituruti oleh pengajian al-Qur¶an dan agama serta kecintaan terhadap ilmu yang diwakilkan oleh bidang kesusasteraan. Dalam hal ini Dr. kita dapat kenal pasti obyektif yang mahu didapatkan seperti ringkasan iaitu : 1. kank-kanak perempuan dan lakilaki mestilah dijuruskan dalam pelajaran yang sesuai dengan jantina mereka . Mereka memilih jalan sendiri dengan melakukan pengorbanan sendiri. # Ulasan yang dapat pahami tentang skima dan falsafah Ibnu Sina : bahawa pendidikan adalah tanggung jawab nasional.Yusof Qardhawi memetik Mahatma Gandhi sebgai berkata : Sesungguhnya agama dan budi pekerti keduanya bersatu. lalu anak / pelajar perlu menikmati upah atau gaji dan dari itu ia boleh membina kehidupan dan keluarga serta tidak bergantung dan terpisah dari orang-tuanya. pihak berkuasa perlu membentuk undang-undang supaya ibubapa memberi perhatian yang sebaik-baiknya kepada kanak-kanak.Pendidikan dan perkembangan Intelek. Semua usaha-usaha ini boleh membentuk kehidupannya yang berbeza dari sebelumnya. Apa yang beliau sarankan itu lebih bersifat rasional. tidak dapat dipisahkan antara satu . Pilihan yang akhir ini hanya sesuai untuk kumpulan ³gurdian´. namun da. Ini juga memberi makna bahawa para ibubapa bertanggungjawab membuktikan amalan nilai-nilai akhlak yang mulia.beginilah yang terjadi tiap-tiap tahap hingga sempurna. Subyek-subyek ini menurut Ibnu Sina adalah punca dari skima pendidikannya yang telah dimulakan sejak selepas tamat penyusuan tadi. guru-guru perlu perhatian tabiat. Ini boleh membantu pelajar menentukan masa depannya. dalam hal ini. Sesungguhnya bidang-bidang ini tidak boleh dipisahkan. Obyektif akhir di atas sesuai dinisbahkan sebagai pelajaran di tahap ijazah pertama yang dapat membawa pelajar ke alam pekerjaan. Untuk tujuan ini penyucian jiwa melalui pembinaan akhlak dan intelek yang baik sangat diperlukan sebab itulah Ibnu sina memberi fokus kepada akhlak dan intelek. al-Qur¶an. Guru-guru adalah agen penting kemajuan para pelajar. Apakah obyektif pendidikan menurut Ibnu Sina ? berpadukan kepada huraian diatas. Setiap tahap umur disesuaikan dengan pelajaran dan ilmu pengetahuan. Namun katanya ada juga orang-orang yang terpelajar tidak menuruti skima itu. 4. dengan erti untuk semkua lapisan rakyat. ini dijelaskan oleh Ibnu sina dalam kitab Al ±Shifa . setelah belajar kemudian mendapatkan kerja dan mahir. minat serta kecerdikan pelajar dan sesuikan ilmu yang dipelajari dengan pekerjaan.Pendidikan Akhlak. Dan usia mereka ditahap ini menurut Ibnu Sina ialah lapan belas tahun.Pendidikan Agama. Ibnu Sina mahukan kesempurnaan dalam kehidupan yang boleh membawa manusia kepada kebahagian (al sa¶adah). Akhlak. Dari tahap awal lagi Ibnu Sina telah memberi tumpuan khusus kepada akhjlak dimana ibubapa dan keluarga adalah gurtu serta sekolah yang pertama. 2.

baik pakaiannya atau pun keselamatannya. kejuruteraan. Anak-anak perempuan hendaklah dijuruskan dalam bidang-bidang yang sesuai dengan´nature´ mereka ( fi ma yakhussuha ) sementara lelaki dibidang-bidang untuk mencari nafkah hidup (ai-nafaqa) . Selain faedah dari segi akhlak.serta mengatur pendapatan keluarga. 5. justeru itu ia perlu diurus di bawah penentuan undang-undang negara. pengajaran. yang pembahagiannya kepada ilmu teoritikal dan ilmu pratikal. Falsafah pratikal ini menurut Ibnu Sina. Dengan perkataan lain. Ada buku khas tentang akhlak yang berjudul al-akhlaq ( Al-Ardh 1967 : 337 ). Kepada mereka perkahwinan itu sendiri adalah tiang atau µplatform¶ yang utuh kearah pembentukan masyarakatdan bandar. syariat. terbhagi empat bahagian ilmu iaitu : akhlak. Disini juga ada dijelaskan bahawa ibubapa mestilah memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak. cara membelanjakannya. Untuk mengelak lahirnya gejala-gejala yang kurang sihat dalam masyarakat. sedangkan tujuan ilmu teorikal adalah kebenaran. Ahli-ahli filsafat Islam seperti al-farabi dan Ibnu Sina memandang sangat penting institusi keluarga. Ibnu Sina kelihatan mahu menjelaskan bahawa pembentukan ³Kekuatan dalam diri atau daya tahan´ perlu dimulakan sejak awal lagi sebelum ³ rebung bertukar menjadi buluh´. Justeru itu Ibnu Sina dalam bahagian akhir kitabnya ³alSyifa menekannkan betapa perlunya pentadbir negara menerangkan undang -undang perkahwinan. seperti akhlak. menumbuhkan dan menyuburkannya. perubatan dan sebaginya. dalam huraian tersebut Ibnu Sina menekankan fungsi ³Master´ atau tuan rumah yakni suami yang memiliki tanggung jawab menyeluruh dan wanita sebagai istri adalah ³rakan kongsi hidup sejati´ bagi suami. Dari segi penulisan kitab as-siyasah bukanlah sebuah hasil karya falsafah yang benar dan berpengaruh seperti al-syifa¶ al-Isharat wa al-tanbihat dan lain-lain. pengurusan keluarga dan ilmu Nabi. sebagaimana air memberi makan kepada tanam-tanaman menumbuhkan dan menyuburkannya. Pengurusan . Perlaksaan berkait rapat dan takrif ilmu . pentadbiran. skima ini juga telah meletakan bahawa batu asas ilmu pengetahuan dan pendidikan itu boleh mempelajari matematik. pengurusan bandar. yang mengemukakan suatu analisa umum tentang teori teori yang menyangkut pengurusan rumah tangga. Kaum wanita mestilah dijaga dan diawasi. Oleh itu ilmu yang dikaitkan dengan amalan dan kemahuan kita disebut ilmu pratikal . Agama menjadi jiwa bagi budi pekerti dan budi pekerti menjadi udara bagi jiwa. Menurut Ibnu Sina dalam pelaksanaan pendidikan disini tidak terhad kepada perancancangan (planing) dan pelaksanaan (Implementation).sama lain. takrif ilmu pratikal menurut Ibnu sina adalah pengetahuan terhadap perkara-perkara yang wujudnya bergantung pada perbuatan dan kemahuan kita. Unsur defensif ini akan bertindak menjaga dan mengawal individu pabila berhadapan dengan dengan anika pengaruh. Keduanya tidak boleh bercerai dan tidak dapat dibahagi-bahagikan. Kitab ini karangan Ibnu Sina. pelaksanaan memang melibatkan perancangan. Perkahwinan boleh membawa kepada penerusan generasi. keluarga. tetapi juga lebih luas daripada itu. seperti yang kita lihat.Dan istri menghadapi peranan yang bertambah apabila suami bertugas di luar ialah menjaga dan mengurus harta dan rumah tangga serta menyempurnakan pendidikan anak-anak. maka Ibnu Sina merakamkan bahawa semua upacara dalam perkahwinan itu mestilah mengikut norma-norma agama. INSTITUSI KELUARGA. kaedah dan aspek-aspek lain yang boleh disebut sebagai pelaksaan itu. agama memberi makanan kepada budi pekerti. politik. dan itulah yang kita maksudkan dengan pelaksanaan. Tujuan ilmu ini adalah kebaikan.

biasanya menjeniskan falsafah pengetahuan ( epistemology) ini kepada tiga kategori besar mengikut punca pengetahuan. Falsafah-falsafah di balik alam ( other-worldly philosophies ) yang terbahagi Kepada dua golongan besar iaitu falsafah yang berasal daripada agama dan falsafah yang berasal dari Athena kuno. iaitu ilmu Kulli. Sekali imbas Ibnu Sina adalah filsuf berpusatkan bumi kerana beliau pengikut aristotle. iaitu ilmu Nabi. dan falsafah pratikal.1938 ) Setelah kita berbincang panjang lebar tentang Ibnu Sina. Pakar-pakar pendidikan. 1968 ) dan telah dicetak dalam sembilan surat ( Its¶ rasai l) ( Ibnu Sina. timbulah pertanyaan berikut : di manakah letaknya Ibnu Sina di antara filsuf-filsuf pengetahuan ( philosophers of epitemology ) seperti yang dikenal oleh pakar pendidikan belakangan ini. (Ibnu sina. 1908 : 394) dan juga dalam kitab al-najat ( The Book of Deliverance) yang sebenarnya merupakan ringkasan dari pada kitab berjudul al-Syifa. Falsafah-falsafah berpusatkan bumi (Earth-centered philosophies) yang juga terbahagi kepada dua golongan besar. iaitu pada hujung abad ke ±19 bermula dengan mazhab pragmatisme oleh dua orang filsuf Amerika. Paragmatisme dan Existennsialime banyak mempengaruhi pendidikan di barat sejak kebelakangan ini. Pierce (1839-1914) dan William James (1842-1910). Falsafah-falsafah alam jagat ini selalu bergerak dan tidak tetap. malah dalam falsafah teoritikal itu diciptakannya suatu bahagian barru sehingga menjadi empat. . tetapi menambahkan pelbagai cabang ilmu pengetahuan kepada tiga bahagian ilmu dalam falsafah teoritikal. Falsafah-falsafah berpusatkan bumi ini walaupun sudah agak tua. Ibnu Sina bukan hanya mengikut kepada Aristotle. 2. Sumber lain adalah mazhab existensialisme yang dipelopori oleh filsuf Denmark Soren Kirkgard (1813-1855). tetapi apabila dikaji dengan lebih mendalam. 5. falsafah-falsafah tidak mendapat tempat malah banyak mendapat pengaruh di dunia Islam seperti kita lihat pada Ibnu Sina. Tambahan-tambahan itu berdasar pada pengalamannya sendiri. iaitu falsafah-falsafah yang beranggapan bahawa alam jagat ini diam tidak bergerak ( static universe) dan falsafah yang berpendapat bahawa alam jagat ini selalu bergerak dan tidak tetap. disebut juga namus atau syariah. Kedua-duanya mempengaruhi pendidikan barat. 1911 :303) yang terkenal itu. Falsafah-falsafah berpusatjkan manusia ( mancenterd philosophies) yang baru saja muncul. pada zaman pembaharuan di eropah barulah falsafah-falsafah ini mendapat pengaruh dan mendorong kebangkitan sains dan membawa revolusi saintifik. iaitu semenjak zaman Aristotle tetapi dalam zaman pertengahan di Eropah. Manakala ilmu Nabi dihuraikan dalam buku berjudul itbbat alNubuwah ( Ibnu Sina. kerana Beliau sangat sedar akan konsepsi Islam tentang hubungan Tuhan dan alam semesta dan selalu berusaha membuktikan bahawa yang dicipta ini . begitu juga falsafah pratikal diberinya satu bahagian baru. terutama pakar-pakar kurikulum. iaitu Charles S.Bandar (politik) dan pengurusan rumah tangga dihuraikan dalam buku berjudul al-siyasah ( Ibnu Sina. Ilmu Tidak kekal Kekal abadi ( hikmat ) Sebagai Tujuan Sebagai alt : Logik Teoritikal Pratikal ‡ Ilmu Tabii *Ilmu akhlak ‡ Ilmu Matematik *Ilmu Pengurusan Rumah ‡ Ilmu Metafizik ( ketuhanan) *Ilmu Pengurusan Bandar ‡ Ilmu Kully ( Universal ) *Ilmu Nabi ( Syariat) Rajah : 3 1 Klasifikasi Ilmu menurut Ibnu Sina Sumber Al-Ardh ( 1967 ) I.

karyanya dalam falsafah teoritikal menempatkan beliau sebgai filsuf Pendidikan yang tidak ada taranya dalam sejarah pendidikan. Daripada segi lain pula. KESIMPULAN. salah satu cabang ilmu pratikal yang hanya ada pada Ibnu sina dan tidak ada pada Aristotle. yang tidak dapat dikatakan Aristotle atau Platonisme. tulisan-tulisanya mengenai akhlak dan politik (siasah) memberi kesan seakan-akan . manakala keadilan menyeimbangkan di antara cara itu sehingga yang satu tidak melebihi yangb lain. Seperti kita lihat di pengurusan bandar dan pengurusan keluarga. sehingga muncullah mazhab Ibnu Sina yang berdiri sendiri. semuanya berkaitan manusia. Jiwa dalam konteks orang lain adalah sivik.ah cara yang harus diikutui dalam muamalat. seperti sembahyang. haji dan sebagainya. institusi. selain dakwah yang bertujuan memberi petunjuk dan kefahaman. tetapi lebih tepat disebut¶ Ibn Sinaisme¶. itu satu pendapat lain adalah Aristotle dan Plato yang tidak bertentangan dengan Islam. haruslah ia membuat dakwah yang bertujuan mengajar manusia mendirikan amal ibadat. Pengetahuan ( knowledge) dalam pendidikan. Di samping itu ia haruslah seorang seperti manusia seperti mereka. Tetapi semua ini tidak lepas daripada hubungan syariat. baik sebagai perseorangan mahupun sebagai masyarakat. 1938 : 306 ) Dengan demikian Ibnu Sina sekaligus adalah Filsuf di sebalik alam dan filsuf berpusatkan bumi. Dalam usahanya mengajar manusia mengerjakan ibadat ini. Ini yang mengaitkannya dengan sistem falsafah di sebalik alam (earth-woridly philosophy) dan juga falsafah berpusatkan bumi ( earth-centered philosophy) kerana syariat pun mengatur hubungan manusia dengan persikitarannya. jihad. pembiayaan dan hubungan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan politik. Tentang ilmu Nabi. Penilaian iaitu kriteria yang digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidak tujuan-tujuan . 2. 4. 6. haruslah Nabi mengingatkan mereka bahawa amalan-amalan seperti ini akan mendekatkan merekan dengan Allah dan membawa kebaikan dan keuntungan bagi mereka ( Ibnu Sina. yang difahami kepada dua kategori besar : Falsafah pratikal dan teoritikal. Mengenai akhlak ini dikaitkannya dengan jiwa ( nafs ) dalam konteks dirinya sendiri dan jiwa dalam konteksorang lain. atau boleh orang berkata Ibnu Sina adalah pengikut Aristotle dan neo-palatonism sekaligus. Perlaksanaan ( practice ) termasuklah disini kaedah ( methology ).bergantung kepada pencipta. Tulisan ini telah berusaha meninjau karya-karya Ibnu Sina dari sistem pendidikan dan filsafat. puasa. Peraturan itu adalah sejuml.centered philosopher). malah haruslah orang yang semacam ini sanggup memerintah manusia dan mewajibkjan mereka mengikuti undang-0undang yang dibawanya. ekonomi dan lain-lain. oleh itu Beliau tetap setia kepada prinsip yang menjadi dasar pandangan Islam (Nasr. Dan tepat jika idea-idea Ibnu Sina dalam pendidikan dfijeniskan kategori-kategori beikut : Blog dengan ID 26250 Tidak ada 1. Malah orang seperti ini sanggup memerintah dan mewajibkanmereka mengikuti undang-undang yang dibawanya. atau beliu berusaha mendamaikan pendapat kedua-dua orang filsuf Yunani itu. 1969 : 311). 3. Ibnu Sina menyatakan bahawa setiap masyarakat memerlukan peraturan dan keadilan. Plato dan muridnya Aristotle. Tujuan-tujuan (aims) dalam pendidikan . Beliau seorang filsuf berpusatkan manusia ( man. Ini bermakna bahawa harus ada seseorang yang membuat aturan dan menjalankannya dan harus ada pencipta keadilan yang menciptakan keadilanitu.

bukan disusun bersama dalam suatu sistem pendidikan yang µstandard¶. walaupun Ibnu Sina kurang memberikan tumpuan dalam kemajuan jasmani justeru perhatiannya lebih dalam perbagai rasional. 61. Goodman Avicenna. 6. 1973. Dafftar Pustaka Makalah Sistem Pendidikan Menurut Ibnu Sina 1.Wynne dalam bukunya Theories of Education menerangkan bahawa kemajuan-kemajuan fizikal boleh menjadi penghalang kepada pembangunan mental . Setengah -setengah tulisan zaman moden tentang pendidikan seperti John P. imaginasi. menyangkut dunia dan akhirat.Gohlman. 7. sekoah ataui universiti kita: Persepsi.falsafah pendidioan yang berkaitan dengan tujuan dan matlamat pendidikan.2000.E. 142.. Erwin I. London and New York. persepsi. Kualu lumpur. kerana kriteria yang digunakan adalah kebahagian sebagai peneguhan dan kebahagiaan hanya bernakna kalau dikaitkan dengan kebahagiaan akhirat sebagai tujuan akhir.61. Lahore : S. 19. 2. Muhammad Ashraf. 1995. Mahmood Zuhdi AB.p. Cambridge h. Ada empat kawasan utama dalam pendidikan menurut Ibnu Sina yang mempunyai pengaruh besar ialah : 1. Kula lumpur . obyektif pendidikan bermatlamatkan untuk mencapai dan memajukan pelbagai aktifiti. rohani dan lain imaginasi. Pengantar Tamadun Islam. Rosenthal. Ali Mahdi Khan. intelektual. or to be tolerated as a necessary relief rather then encouraged for its own sake´. William E.H.. The Life of Ibnu Sina. 2.48-51 8. 1990. Rahman. Hasan langgulung. Mungkin hal ini ada kebenarannya. Pendidikan Islam dan peralihan paradigma.pelaksanaan yang mengandungi perkaedahan. 4. Ali Mahdi Khan. Sarjana-sarjana kesarjanaan sains Islam.J. the Elements of Islamic philosophy. Oleh itu unsur ³ pysical development´ ini boleh dicapai dengan hanya berasaskan kepada kegiatan-kegiatan seperti sukan dan riadah sahaja. rasional kemahuan atau rohani. The Elements of Islamic Philososphy. Routledge. institusi. intelektual. Majid. pentadbiran dan lain-lain 4. kemahiran. Political Thought in Medieval Islam : An Introductory Outline. memori. memori. Juga asas dan tujuan utama pendidikan menurut Ibnu Sina ialah memanusiakan manusia maksudnya manusia sentiasa ada potensi untuk membuat kemajuan bagi diri sendiri baik kalau dihalusi kepasa aspek-aspek yang lebih detil. Kuala Lumpur. sama seperti penekanan Ibnu Sina diatas : ³Pysical development is typically neglected andphysical Activityi is considerd an obstacle to mental development either to be eliminated insofar as possible. Dan konsep penilaian yang digunakan adalah luas dan menyeluruh. 3. . p.pendidikan. ³ Preface´. lihat juga L.Penilaian.teori-teori pengetahuan (epistemology) 3. Amir A. 5. 1968.