MAKALAH SISTEM PENDIDIKAN MENURUT IBNU SINA I.PENDAHULUAN.

Pada zaman kebangkitan Islam dalam melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan rata -rata para sarjana Islam, ilmu tidak berasa cukup dengan hanya satu cabang ilmu sahaja malahan sebaliknya, mereka sedaya mungkin cuba menguasai kebanyakan bidang ilmu yang ada pada waktu itu, kecenderungan ini boleh dikatakan sebagai hasil daripada dasar dan pandangan Islam sendiri terhadap ilmu. Sebagaimana dimaklumi, Islam mempunyai pandangan yang komprehensif terhadap hidup, hasilnya ilmu pada pandangan Islam, bersifat bersepadu, dan sebaik-baik ulama ialah orang yang dapat menguasai sebanyak mungkin cabang-cabang ilmu tersebut. Antara orang yang paling berjaya dalam menguasai cabang-cabang ilmu yang banyak ini termasuklah Ibnu Sina , beliau bukan sahaja merupakan seorang ahli perubatan kelas pertama tapi juga ahli sains dan falsafah, di samping itu Ibnu Sina juga merupakan ahli politik yang lincah dan ahli kemasyarakatan yang berkaliber. Dan dikenali di Eropah sebagai Avienna ³ was greatest Muslim thinker and the last of the Muslim philoshopher in the East. 2. BIOGRAFI IBNU SINA. Nama penuh beliau ialah Abu Ali al-Husain Ibn Abdullah Ibnu Sina, yang lahir pada tahun 980 M / 370 H di sebuah kampung bernama Afsahan, di daerah Kahrmisan Bukhara, yang merupakan seorang anak yang bertuah pada masa kecilnya kerana dapat hidup dalam sebuah keluarga yang kaya raya, di Bukharalah juga beliau menumpukan dalam bidang bahasa dan sastera dan hidupnya diabadikan dalam dunia ilmu pengetahuan. sejak kecil mempelajari ilmu, seperti : Filsafah, geometri, ilmu hisab, feqih, logik, perubatan dll. Beliau langsung dibimbing oleh bapaknya sendiri, yang bernama Abdullah.dan lain-lain guru yang dipilih oleh keluarganya sendiri. Bapanya seorang yang ada kecenderungan Isma¶iliyyah dari Mesir, juga peminat falsafah kumpulan Ikhwan al-Safa. Dari perbincangan-perbincangan akademik yang keluarga adakan saban hari Ibnu sina mula beri perhatian terhadap falsafah dan segala bidangnya. Dari mereka, ia melaporkan ³ I was well as my brother, heard the account of the soul and the intellect in the special manner in which they speak about it and know it. Sometimes they used to discuss this among themselves while I was listening to them and understanding what they were saying, but my soul would not accept it, and so they began appeling to me to do it ( meant to accept the Ismaili doctrines ). Kemudian bermula dari itu, tetamu-tetamu dari Egypt aliran Ismailiyyah yang datang ke Bukhara, telah dijemput tinggal dengan keluarganya. Ibnu Sina mengambil kesempatan itu untuk mempelajari beberapa subjek penting seperti ³ philosophy, logic, greek and Indian mathematics´. Tetapi tokoh yang banyak berjasa pada Ibnu Sina ialah seorang sarjana falsafah Abu µ abdullah al-Natali. Selepas mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang sastera dan bahasa sewaktu berusia dua puluh tahu, beliau mulai berminat dengan ilmu-ilmu akal, kemudian memulakan pengajian dalam bidang tersebut dengan mempelajari logik, geometri dan buku Almagest daripada Abu Abdullah al-Natali, seorang rakan bapanya. Dalam bidang perubatan, Ibnu Sina telah mencapai satu tahap pencapaian yang amat tinggi. Walau bagaimanapun, beliau tidak menjadikan sebagai kerjaya untuk mencari rezeki. Sebaliknya, beliau mengajar ilmu tersebut kepada para doktor bagi menambahkan lagi pengetahuan mereka dalam bidang tersebut, pada suatu waktu, apabila beliau berjaya menyembuhkan penyakit yang dihadapi oleh Putera Nuh Ibn Nas al-Samani yang gagal diubati oleh para doktor lain.

iaitu yang tidak tertakluk wujudnya pada perbuatan dan kemahuan kita disebut Falsafah Teoritikal. dan menjaganya daripada hati yang membangkang´ ( Ibn Abi Usaibah. ubat adalah tidak berfaedah. tidaklah cukup kita mengetahui apakah kebaikan itu. Melalui perpustakaan tersebut. Kemasyhuran dan kepakaran Ibnu Sina dalam ilmu perubatan ini kemudiannya telah melayakkan beliau untuk diberi gelaran Mahaguru Pertama (al. beliau percaya kepada ketahanan tubuh itu sendiri dalam menolak penyakit. 3. Kita juga boleh meninggalkannya. 1969). Dalam akhlak. Tetapi susunsn politik. tujuaan falsafah pratikal pula bukan sekadar menyempurnakan jiwa dengan pengetahuan teapi menyesesuaikan dengan kehendak pengetahuan itu. Maknanya beliau tidaklah menyalahi falsafah mashsaiyah peripatetic) yang dikenal orang. tidak rosak dan kotor. komentar. Dalam kitab-kitab lain. bilangan dan zat Tuhan. tanpa ketahanan yang cukup dalam tubuh. bentuk-bentuk geometri. Buku ini dianggap buku yang terpenting dalam falsafah pengetahuan di timur dan di barat. tetapi kita harus . kemudian senyap. Inilah yang klita namakan mazhab yang terkenal. beliau telah dibenarkan untuk menggunakan perpustakaan istana yang banyak mempunyai buku -buku yang sukar didapati. falsafah teoritikal bertujuan menyempurnakan jiwa (nafs) dengan mengetahui. Ibnu Sina menggunakan dua cara dalam menulis kitab-kitabnya.Ibnu Sina telah mendapat penghormatan yang besar daripada putera tersebut. Beliau berpesan agar hikmat ini disembunyikan kepada orang ramai. tingkah laku akhlak dan menciptanya. beliau kemudiannya memperoleh ilmu yang banyak. ada kitab orang yang khusus atau untuk dirinya dan orang yang dekat kepadanya. risalah dalam berbagai bidang. 1934 ). Semua benda ini tertakluk wujudnya kepada perbuatan dan kemahuan kita. Jadi tidaklah patut kita menyimpanya kecuali dalam jiwa yang hidup. begitu juga dengan pelbagai seni dan pertukangan. manakala bahagian kedua disebut Falsafah praktikal ( Morewedge. 1973 : 145 ) Seperti juga Aristotle.Syaikh al-Ra¶is). beliau berpendapat. Menghasilkan lebih kurang 276 tulisan dan buku. Kemudian dibahagikan hikmat itu mengikut benda-benda yang wujud. Antara lain. KARYA PENULISAN. Socrotes pernah berkata : ³ Hikmat adalah benda suci. 1953). namun yang terkenal dengan dua buah karyanya . Menyembunyikan mazhab soal biasa pada filsuf-filsuf dahulu kala ( Madkour. Ever written by one man ( nasr. ditentukannya tujuan. iaitu mencari hakikat sesuatu sesuai dengan kesanggupan manusia. maknanya ³ berlakunya kepercayaan yang diyakini tentang hal-hal wujud´ ( Ibnu Sina. Dengan demikian. Contoh bahagian pertama adalah benda -benda di bumi. Sesetengah benda itu wujudnya tidak bergantung pada perbuatan dan kemahuan kita. di langit. 1965) Sebelum Ibnu Sina membahagikan hikmat itu. Inilah yang disebut mazhab tertutup. misalnya. ada kitab yang ditulisnya untuk orang awam atau sebahagian besar penuntut hikmat. Oleh itu mengetahui perkara-perkara bahagian pertama. ubat hanya boleh merangsang ketahanan itu. Malah buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan tajuk Sufficientioa yang merupakan ³ The Longest encyclopedia of knowlwdge. kita harus membersihkannya dari pada kulit yang mati. ³ Qanun fi¶l-Tibb¶ (Undang-undang dalam perubatan) dan al-Shifa¶ ( sembuh daripada kesalahan) Tidak dapat dinafikan bahawa karya Ibnu Sina yang membincangkan panjang lebar tentang falsafah pengetahuan dalam al-syifa. Ibnu Sina menyatakan terus terang bahawa ia memasukkan falsafah dalam kitab sebagaimana sebenar tampa segan-segan menentang falsafah yang terkenal di kalangan orang kebanyakan.

Klau kita gunakan ujian memendu kereta. dan ilmu tertutup ( mastur) untuk orang-arang Khas. 911). Sebagai alat untuk menyaring. maka apabila jawapanya betul haruslah diberi ganjaran. Dalam pendidikan moden pun penilaian sebagai peneguhan berfungsi serupa itu.1908 : 150 ). tetapi haruslah sesuai dengan bakat dan tabiatnya ( Ibnu Sina. selanjutnya ke jinjang berikutnya dan begitulah seterusnya sehingga puncak kebahagiaan abadi yang di tujunya ( Ibnu Sina. Misalnya kalau seorang kanak-kanak belajar bahasa. Penggunaan penilaian mengikut pengertian iniu banyak didapai dalam bukunya berjudul al-siyasah terutanma berkenaan cara membimbing kanak-kanak. masyarakat ataupun umat manusia seluruhnya ( Ilmu Nabi ) dan juga selepas jiwa berpisah daripada badan pada hari ma¶ad. Barangkali yang disebut oleh Ibnu Sina iaitu sebab-sebab yang kabur dan faktor-faktor yang tersembunyi boleh dikembalikan kepada faktor-faktor psikologi. misalnya jenis D. Ibnu Sina juga menggunakan kroteria ini untuk membahagikan ilmu kepada ilmu terbuka ( masyhur) untuk orang bayak. Dari di\sini difahami bahawa Ibnu sina memberi perhatian pada faktor-faktor . misalnya. Sebagai alat menapis calon-calon yang ingin mendapat tempat yang tertentu dalam peperiksaan. Kalau ia lulus semuanya. maka kita menilai sama ada pengetahuan amnya tyentang aturan-aturan lalu lintas telah dihafaz dan segala amalan memandu kereta telah dapat dilaksanakan atau belum. atau boleh sekedar puji-pujian sahaja. Dengan kata lain penilaian digunakan sebagai alat untuk menentukan sama da tujuan pendidikan dicapai atau tidak. walaupun tidak persis seperti yang digambarkan itu. Pokoknya kanak-kanak itu akan merasa senang setelah memberi jawapan itu dan seterusnya akan berbuat demikian pada masa akan datang dalam suasana yang sama. 1911 : 14 ). kebahgian itu berlaku pada peringkat diri ( akhlak. Tentang cara memilih pekerjaan pula Ibnu Sina berkata bahawa sekadar mengikut kemahuan si anak. penilaian juga sangat berguna. misalnya kelulusan pada sekolah rendah mendorong untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah dan lulus di sekolah menengah mendoriong untuk melanjutkan pelajaran ke universiti dan begitulah seterusnya. Ada dua fungsi yang menonjol dalam penilaian ini. Sudah tentu tentu peringkat-peringkat yang di gambarkan disini merupakan peneguhan untuk mendorong seseorang pengejar kepada peringkat selanjutnya. seperti sebahagian karangannya yang terakhir yang berkenaan falsafah Isragiyah ( Illumination phiosophy). beliau selalu bicara tentang kebahagian sama ada di dunia atau di akhirat. seperti markah yang tinggi. yang bermula pada jinjang pertama mendorong ke jinjang kedua. kerana perbezaan manusia dalam memilih ilmu dan pekerjaan : ³ ada sebab-sebab yang kabur dan faktor yang tersembunyi yang sukar difahami oleh manusia dan susah diukur dan dimengerti (Ibnu Sina.menyesesuaikan dengan kita ketahui. teori dan praktik. mak ia diberi lesen memandu kereta jenis tertentu. Dalam karangan ±karangan Ibnu Sina adakah kita menemui beliau menggunakan kata-kata atau konsep-konsep yang mengandung kedua maksud di atas itu ? jawabannya ³ ya´ ada. Dengan kata lain ada peringkat-pringkat kebahagian itu. dalam karangan-karangan yang bersangkutan dengan falsafah pratikal. Oleh itu tujuan falsafah teoritikal adalah kebenaran sedangkan tujuan falsafah pratikal adalah kebaikan. Pertama sebagai suatu peneguhan terhadap suatu tingkah laku yang ingin dikekalkan. yang sekarang terkenal dengan nama bakat-bakat (apptitude) dan kebolehan (abilities) dengan istilah yang digunakan oleh p[sikologi moden. keluaraga. tetapi apakah sebenarnya penilaian itu ?. Tentang penilaian sebagai peneguhan. Kata penilaian tidak pernah digunakan oleh Ibnu Sina .

yakni dari peringkat Malaikat ( Ibnu Sina. ilmu sihir ( tilsam) ilmu tafsir mimpi. Ibnu Sina membahagikan falsafah teoritikal kepada tiga bahagian ilmu mengikut darjat penglibatan tajuk-tajuknya dengan materi dan gerakan atau kebebasannya daripada gerakan dan materi itu. api dan angin. 1908 : 110-111). jauhar rohani yang membawa wahyu. astrologi. Ilmu matematik. menambahkan ilmu-ilmu berikut kepada ilmu tabii : perubatan . sebagai alat yang sangat berguna. tumbuh-tumbuhan dan haiwan dan jiwa. Terhadap ilmu ketuhanan ( ilahiyat) ditambahkannya cabang-cabang berikut : cara turunnya wahyu. Ilmu ketuhanan. beliau mempercayai bahawa setiap tubuh terdiri daripada empat unsur iaitu : tanah. yang mengkaji tentang cara-cara pengurusan tingkah laku se seorang manusia atau kesucian dirinya. 1. Ilmu pengurusan rumah tangga. yang dipanggilnya ilmu pertengahan. mukjizat. Juga dibicarakan ialah roh amin dan roh quds. ilmu kimia. dan hubungan pelbagai negara. ank-anaknya dan pembantu-pembantunya. wujud dan kehancuran. Demikian juga ahli-ahli falsafah Yunani. Berkenaan matematika. yang dipanggilnya yang paling bawah. ilmu logik tidak diperlukan. 3. 2. 2. timbangan. sebagai engantar bagi falsafah. Rasa¶il Ibnu Sina yang mengandungi hasil sastera kreatif beliau. Ilmu politik. dan memindah air (Ibnu Sina. Aristotle hanya membahagikan kepada materi dan bentuk. selain yang kita saksikan pada Aristotle.. memikul berat. ilham bagi orang-orang takwa yang menyerupai wahyu. yang mengkaji tentang hubungan-hubungan awam dalam suatu bandar. Ilmu akhlak. Bandingannya ialah seperti ilmu tatabahasa yang tidak diperlukan oleh individu yang secara semula jadi. hubungan di antara pelbagai bandar. Ilmu itu adalah . cara wahyu turun sehingga dapat didengar dan dilihat. pandangan dan cermin. Tetapi Ibnu Sina memperluasnya dengan menambahkan pelbagai cabang bagi setiap ilmu tersebut. khabar ghaib. 3. air. ilmu tersebut boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. kepimpinan dan masyrakat yang luhur dan hina. Ibnu Sina berpendapat. beliau berpendapat . bijak berbahasa. sedangkan roh quds termasuk dalam dalam jauhar rohani peringkat pertama. hanya diperlukan oleh mereka yang tidak mempunyai kebolehan berfikir dengan betul secara semula ajdi. walau bagaimanapun. Ilmu tabii. yankni mengkaji tentang hubungan antara lelaki dan isterinya. Ilmu matematik pula ditambahkannya cabang-cabang ilmu berikut : ruang. Ibnu Sina misalnya. Dan antara hasil penulisan beliau lagi termasuklah kumpulah risalah yang berjudul Tis Rasa¶il yang mengandungi berbagai-bagai tajuk dalam berbagai-bagai bidang ilmu . masalah pe-ngaturan rezeki dan kehidupan keluarga. politik. Falsafah pratikal juga terbahagi kepada tiga bahagian ilmu iaitu : 1.psikologi. dan keramat yang menyerupai wahyu. Roh amin termasuk dalam peringkat kedua jauhar rohani. dan risalah-risalah lain lagi tentang erbagai-bagai bidang ilmu. sebaliknya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan semula jadi tersebut. termasuklah ilmu logik antara pendapat beliau termasuklah ilmu logik. 1908 :114 ). gerakan dan perubahan. iaitu mengikut derajat kebebasan daripada materi ( Ibnu sina 1908) Pembahagian serupa ini juga kita dapati pada Aristotle. yang dipanggilnya ilmu paling tinggi. bayang begerak. ilmu firasat. seperti bakat dan kebolehan.

Ibnu Sina meletak tanggung jawab besar di bahu ibubapa untuk menyempurnakan anak-anak. maka akan berkaitan dengan tujuan hidup manusia yang kerapkali lebih tepat disebut sebagai tujuan terakhir ( Ultimate aims) Dalam sistem dan falsafah pendidikan Ibnu Sina terdapat berapa bahagian yang sangat penting 4. Itulah tiga kehinaan ( razilah) .campuran unsur-unsur ini yang berupa lembab. tujuan itu bukan hanya menentukan haluan yang dituju tetapi juga sekaligus memberinya rangsangan. malah suatu negara ( al-Ardh. Ibnu Sina menerangkan tujuan dari pendidikan yang memiliki tiga fungsi yang kesemuanya bersifat normatif. tujuan sebagai alat untuk menentukan haluan pendidikan dapat dilihat dalam tiga perangkat. Ini sesudah tentu dalam kontek pergaulan dengan rakan sebaya dan lain-lain. Sehingga sesiapa yang sanggup mengendalikan dirinya dengan sebaik-baiknya. tentulah akan mendorong pelajar mengeluarkan tenaga yang diperlukan untuk mencapainya. 1976 : 337 ). Kedua.itu banyak. Keluhuran ( fadhilah) dan keburukan (razila ).Murid-murid akan menguasai pribsip-prisip ilmu kimia ( tujuan khas) -2. Tetapi di atas tiga macam keluruhan ini. terdapat keluruhan yang disebut keadilan. Dan akhir sekali. Dalam akhlak. Ibnu Sina berpendapat bahawa sesipa yang akan membimbing orang lain. dan jika diingini.1. ketika melengkapkan setiap . dan tahap awal ini pendidiakan bermula dengan akhlak. SISTEM DAN FALSAFAH PE NDIDIKAN. sentiasa bergantung pada unsur yang lain dalam alam nyata. kerana dirinya itulah yang terdekat kepadanya. ghadhab ( marah ) dan akal. sebagai contoh : unsur pemilihan nama bagi anak-anak kerena ada faedah dan inplikasi tertentu tehadap pemilihan nama ini. Inilah pendekatan definsif yang ditekankan oleh Ibnu Sina pada tahap awal ini. panas.Yang utama sekali. Pendidikan Akhlak. tetapi itu dapat di bahagikan. Alasan Ibnu Sina dalam kontek ini ialah biasanya kanak-kanak itu cepat boleh terpengaruh dengan bentuk-bentuk akhlak yang buruk atau tabiat yang tidak baik. sejuk. Justeru itu adalah lebih berfaedah kepada mereka sendiri supaya senantiasa berjauhan dari bentuk-bentuk berkenaan. iaitu syahwat. iaitu tujuan khas ( obyectives). misalnya tujuan pelajaran kimia sebagai berikut : -1. dan jika dipandang bernilai.. haruslah terlebih dahulu dapat membimbing dirinya sendiri.Murid-murid akan sanggup berfikir secara kritis ( tujuan am ) -3. tujuan am (goals) dan tujuan akhir (aims). tujuan itu mempunyai fungsi untuk menjadi kriteria dalam meniulai proses pendidikan. 4. tujuan itu menentukan haluan bagi proses pendidikan. Mereka juga katanya belum tahu tentang nilai dan perbezaan baik-buruk dan belum tahu untuk mengelak darinya. Ibnu Sina menggunakan istilah Ta¶dib bagi menjelaskan kepentingan pendidikan akhlak yang bersifat definsif iaitu sebelum kanak-kanak ini berhadapan dengan tingkahlaku yang tidak baik dan kecenderungan yang buruk ( al-akhlak al-laimah ).2. Bilalah proses pendidikan bermula ? Ibnu Sina menegaskan Pendidikan selepas sahaja kanak kanak itu tamat penyusuannya ( al-rodo¶at). mengikut kekuatan jiwa yang tiga.Murid-murid akan mencapai perwujudan kendiri ( tujuan akhir ) Kalau dilanjutkan lagi. Pertama. iaitu yang menghimpunkan segala macam keluruhan itu. tidak akan susah mengatur suatu bandar. paling mulia dan paling perlu mendapat perhatian. 4. Malah mengendalikan diri itu lebih susah dari mana-mana bimbingan. Sebelum kita berbincang tentang sistem dan falsafah pendidikan. Apabila digunakan dalam kurikulum maka tiga peringkat tujuan ini masing-masing membincangkan aspek tertentu tujuan itu. Tujuannya adalah nilai.

1908 : 145 ) Bagaimana kita untuk mencapai ta¶dib yang berkesan ? Ibnu Sina menerangkan beberapa pendekatan pratikal untuk digunakan . Ibnu Sina membayangkan bahawa setiap tahun didapati ada kelebihannya. puisi. Jika minat kepada tulisan ( alkitabah ). pemurah (Sakha¶)danberpuas diri ( qana¶ah).Ma¶ruf) dan memuliakan tetamu ( qira al-daif ) dan lain-lain ciri akhlak mulia (makarim al-akhlak) Disini Ibnu Sina juga tidak lupa menerangkan kuliti seorang guru yang baik: guru yang bijak dan beragama. penulisan dan retorika. Disini ia mesti mula dengan puisi kerana ia lebih senang untuk diingati justeru ia ringkas dan mudah bentuknya. bersih. mempunyai adab. rendah cita-cita. kebenaran (sidq).kumpulan itu dengan cabang-cabngnya sebagai unsur yang membentuknya (Ibnu Sina. sentiasa praktis akhlak yang baik dan ada minat untuk menolong kanak atau pelajar. dan lain boleh Kejuruteraan sementara yang lain lagi boleh belajar perubatan (al tibb) - . yang termasuk dalam keluruhan syahwat. Manakala kebaikan daripada semua itu disebut kehinaan (razilah ) dan benruknya bermacam-macam seperti busuk hati. setia (wafa). kesabaran (sabr). berbicara dan bersosial. 1908 : 152). Jika perlu kekerasan . tidak menepati janji. menipu dan takabur. 4.3. dan menjurus hidup dan tidak mengurus sama sekali ( Ibnu Sina. amanah. qosidah. cerdik ( fathonah ). malu (haya). keras kemahuan (izamul himmah). Setelah mempelajari Al-Qur¶an dan agama serta mengingati asas-asas bahasa. kasar cakap. memberi semangat.Natiqah ) adalah bijaksana ( hikmat ) bay an. Ibnu Sina menerangkan tahap yang lebih tinggi. ia perlu belajar bahasa. menyintai ilmu pengetahuan dan elak kebodohan. Antaranya ialah dengan menjadikan mereka merasa takut sambil menggalakkan anak itu belajar.5. Manakala keluruhan ghadab adalah keberanian (syaja¶ah). Tujuan pukulan hanyalah untuk merasakan sedikit kesakitan kepada mereka justeru untuk memberikan pengajaran. maka ia perlu belajar dan menghapal Al-Qur¶an. tegas ( hazm ). penyayang (hilm) dan lapang dada ( rahh al baa). Dan induk segala keluruhan ini adalah keadilan adalah ) yang mengikut Ibnu Sina adalah kesimbangan semua keluruhan itu sehingga yang satu tidak melebihi orang lain. dipuji pada hal-hal yang sesuai. 4. pemerhatian perlu dibuat terhadapnya tentang kursus-kursus yang sesuai dengannya serta masa depannya dan pekerjaannya di hari muka. Misalnya suci diri (iffah). Keluruhan akal ( al-Quwah al. marah. Ia juga perlu mempelajari mate-matika (al-hisab) dan pengumpulan puisi-puisi. mudah mestra. Minat juga perlu diperhatikan.( Ibnu Sina. Penyesuaian perlu kepada pelajar. Isi puisi itu pula hendaklah ada gesaan supaya menghormati ibubapa (Bir al Walidain) mengamalkan tingkah laku yang mulia ( Istina¶ al. Oleh itu keadilan sebenarnya tidak lain daripada jiwa yang mengetengahkan pelbagai akhlak yang bertentangan. Pelajaran kesusasteraan ini pun bukanlah sesuatu yang mudah dan bukan semua boleh belajarnya. memilhara janji (husnul asd walmu hafazah) dan merendah diri (tawadu¶). supaya boleh bercakap dan mendengar dengan baik. syahwat yang berlebihan dan berkurangan. 4. Pengajian Tinggi. Ibnu Sina menggesa supaya hal ini diambil kira. Pengajian Lanjutan. Apabila kanak-kanak membesar. 1908 : 149 ). Jika ia minat lain-lain subyek. mempelajari huruf alphabet dan agama. Pengajian Agama dan Kesusteraan. pelajar boleh ilmu mate-matika (alhisab). pengasih (rahmah). Selanjutnya. keaslian (asalah al ray ) . ghadab dan tiada ghadab sama sekali.4. Tujuan pengajian ini ditahap ini Ibnu Sina ialah kerana ingin untuk mendapatkan kebaikan adab (fadlul adab). makan-minum.

dengan erti untuk semkua lapisan rakyat. Obyektif akhir di atas sesuai dinisbahkan sebagai pelajaran di tahap ijazah pertama yang dapat membawa pelajar ke alam pekerjaan. Subyek-subyek ini menurut Ibnu Sina adalah punca dari skima pendidikannya yang telah dimulakan sejak selepas tamat penyusuan tadi. Dari tahap awal lagi Ibnu Sina telah memberi tumpuan khusus kepada akhjlak dimana ibubapa dan keluarga adalah gurtu serta sekolah yang pertama. Sepanjang skima ini didapati Ibnu Sina telah mengenepikan pendidikan jasmani. al-Qur¶an. Kecendrungan ini memperlihatkan sikap Ibnu Sina yang mementingkan akhlak dan pembangunan intelek.lam sistem pendidikan yang diajukan Ibnu sina ini tidaklah detil kalau dibandingkan dengan Plato dan Aristotle dalam tradisi Greek. Akhlak. 3. namun da. Sesungguhnya bidang-bidang ini tidak boleh dipisahkan. Dalam hal ini Dr. Kemudian dituruti oleh pengajian al-Qur¶an dan agama serta kecintaan terhadap ilmu yang diwakilkan oleh bidang kesusasteraan.Yusof Qardhawi memetik Mahatma Gandhi sebgai berkata : Sesungguhnya agama dan budi pekerti keduanya bersatu. tidak dapat dipisahkan antara satu . pihak berkuasa perlu membentuk undang-undang supaya ibubapa memberi perhatian yang sebaik-baiknya kepada kanak-kanak. Apakah obyektif pendidikan menurut Ibnu Sina ? berpadukan kepada huraian diatas. Dan usia mereka ditahap ini menurut Ibnu Sina ialah lapan belas tahun. Setiap tahap umur disesuaikan dengan pelajaran dan ilmu pengetahuan. minat serta kecerdikan pelajar dan sesuikan ilmu yang dipelajari dengan pekerjaan. lalu anak / pelajar perlu menikmati upah atau gaji dan dari itu ia boleh membina kehidupan dan keluarga serta tidak bergantung dan terpisah dari orang-tuanya. setelah belajar kemudian mendapatkan kerja dan mahir.Penekanan terhadap kecintaan terhadap ilmu dan hikmah. Kumpulan ini menurutnya pada akhirnya tidak mampu untuk mencapai apa yang dicita-citakan.Pendidikan Agama. Untuk tujuan ini penyucian jiwa melalui pembinaan akhlak dan intelek yang baik sangat diperlukan sebab itulah Ibnu sina memberi fokus kepada akhlak dan intelek. Guru-guru adalah agen penting kemajuan para pelajar. kita dapat kenal pasti obyektif yang mahu didapatkan seperti ringkasan iaitu : 1. bukan fizikal. Ibnu Sina mahukan kesempurnaan dalam kehidupan yang boleh membawa manusia kepada kebahagian (al sa¶adah). Apa yang beliau sarankan itu lebih bersifat rasional. kank-kanak perempuan dan lakilaki mestilah dijuruskan dalam pelajaran yang sesuai dengan jantina mereka .Pendidikan dan perkembangan Intelek. Semua usaha-usaha ini boleh membentuk kehidupannya yang berbeza dari sebelumnya. # Ulasan yang dapat pahami tentang skima dan falsafah Ibnu Sina : bahawa pendidikan adalah tanggung jawab nasional. agama serta cinta ilmu menduduki peringkat atas dalam pembentukan insan yang baik. guru-guru perlu perhatian tabiat. Ini boleh membantu pelajar menentukan masa depannya. dalam hal ini. Ini juga memberi makna bahawa para ibubapa bertanggungjawab membuktikan amalan nilai-nilai akhlak yang mulia. Namun katanya ada juga orang-orang yang terpelajar tidak menuruti skima itu. Mereka memilih jalan sendiri dengan melakukan pengorbanan sendiri.Pendidikan Akhlak.beginilah yang terjadi tiap-tiap tahap hingga sempurna. Pilihan yang akhir ini hanya sesuai untuk kumpulan ³gurdian´. kemudia bolehlah ia betulkan niat dan keazaman kepada alam pekerjaan. 4. ini dijelaskan oleh Ibnu sina dalam kitab Al ±Shifa . 2. anak-anak dapat meniru terus-menerus bentuk-bentuk akhlak tersebut.

Ada buku khas tentang akhlak yang berjudul al-akhlaq ( Al-Ardh 1967 : 337 ). cara membelanjakannya.sama lain. Perlaksaan berkait rapat dan takrif ilmu . Dari segi penulisan kitab as-siyasah bukanlah sebuah hasil karya falsafah yang benar dan berpengaruh seperti al-syifa¶ al-Isharat wa al-tanbihat dan lain-lain. Ibnu Sina kelihatan mahu menjelaskan bahawa pembentukan ³Kekuatan dalam diri atau daya tahan´ perlu dimulakan sejak awal lagi sebelum ³ rebung bertukar menjadi buluh´. kejuruteraan. politik. Anak-anak perempuan hendaklah dijuruskan dalam bidang-bidang yang sesuai dengan´nature´ mereka ( fi ma yakhussuha ) sementara lelaki dibidang-bidang untuk mencari nafkah hidup (ai-nafaqa) . Justeru itu Ibnu Sina dalam bahagian akhir kitabnya ³alSyifa menekannkan betapa perlunya pentadbir negara menerangkan undang -undang perkahwinan. Dengan perkataan lain. skima ini juga telah meletakan bahawa batu asas ilmu pengetahuan dan pendidikan itu boleh mempelajari matematik. Pengurusan . Perkahwinan boleh membawa kepada penerusan generasi. maka Ibnu Sina merakamkan bahawa semua upacara dalam perkahwinan itu mestilah mengikut norma-norma agama. baik pakaiannya atau pun keselamatannya. pelaksanaan memang melibatkan perancangan. perubatan dan sebaginya. pengurusan keluarga dan ilmu Nabi. Kepada mereka perkahwinan itu sendiri adalah tiang atau µplatform¶ yang utuh kearah pembentukan masyarakatdan bandar. 5. yang mengemukakan suatu analisa umum tentang teori teori yang menyangkut pengurusan rumah tangga. Ahli-ahli filsafat Islam seperti al-farabi dan Ibnu Sina memandang sangat penting institusi keluarga.serta mengatur pendapatan keluarga. Disini juga ada dijelaskan bahawa ibubapa mestilah memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak. tetapi juga lebih luas daripada itu. dalam huraian tersebut Ibnu Sina menekankan fungsi ³Master´ atau tuan rumah yakni suami yang memiliki tanggung jawab menyeluruh dan wanita sebagai istri adalah ³rakan kongsi hidup sejati´ bagi suami. sedangkan tujuan ilmu teorikal adalah kebenaran. Untuk mengelak lahirnya gejala-gejala yang kurang sihat dalam masyarakat. Selain faedah dari segi akhlak. seperti akhlak. Agama menjadi jiwa bagi budi pekerti dan budi pekerti menjadi udara bagi jiwa. kaedah dan aspek-aspek lain yang boleh disebut sebagai pelaksaan itu.Dan istri menghadapi peranan yang bertambah apabila suami bertugas di luar ialah menjaga dan mengurus harta dan rumah tangga serta menyempurnakan pendidikan anak-anak. Oleh itu ilmu yang dikaitkan dengan amalan dan kemahuan kita disebut ilmu pratikal . Kitab ini karangan Ibnu Sina. Keduanya tidak boleh bercerai dan tidak dapat dibahagi-bahagikan. dan itulah yang kita maksudkan dengan pelaksanaan. yang pembahagiannya kepada ilmu teoritikal dan ilmu pratikal. Menurut Ibnu Sina dalam pelaksanaan pendidikan disini tidak terhad kepada perancancangan (planing) dan pelaksanaan (Implementation). Falsafah pratikal ini menurut Ibnu Sina. justeru itu ia perlu diurus di bawah penentuan undang-undang negara. Kaum wanita mestilah dijaga dan diawasi. Tujuan ilmu ini adalah kebaikan. terbhagi empat bahagian ilmu iaitu : akhlak. menumbuhkan dan menyuburkannya. INSTITUSI KELUARGA. takrif ilmu pratikal menurut Ibnu sina adalah pengetahuan terhadap perkara-perkara yang wujudnya bergantung pada perbuatan dan kemahuan kita. pengajaran. keluarga. sebagaimana air memberi makan kepada tanam-tanaman menumbuhkan dan menyuburkannya. agama memberi makanan kepada budi pekerti. pentadbiran. Unsur defensif ini akan bertindak menjaga dan mengawal individu pabila berhadapan dengan dengan anika pengaruh. syariat. seperti yang kita lihat. pengurusan bandar.

5. falsafah-falsafah tidak mendapat tempat malah banyak mendapat pengaruh di dunia Islam seperti kita lihat pada Ibnu Sina.1938 ) Setelah kita berbincang panjang lebar tentang Ibnu Sina. Falsafah-falsafah alam jagat ini selalu bergerak dan tidak tetap. pada zaman pembaharuan di eropah barulah falsafah-falsafah ini mendapat pengaruh dan mendorong kebangkitan sains dan membawa revolusi saintifik. Sekali imbas Ibnu Sina adalah filsuf berpusatkan bumi kerana beliau pengikut aristotle. Falsafah-falsafah di balik alam ( other-worldly philosophies ) yang terbahagi Kepada dua golongan besar iaitu falsafah yang berasal daripada agama dan falsafah yang berasal dari Athena kuno. Sumber lain adalah mazhab existensialisme yang dipelopori oleh filsuf Denmark Soren Kirkgard (1813-1855). terutama pakar-pakar kurikulum. tetapi menambahkan pelbagai cabang ilmu pengetahuan kepada tiga bahagian ilmu dalam falsafah teoritikal. disebut juga namus atau syariah. 1908 : 394) dan juga dalam kitab al-najat ( The Book of Deliverance) yang sebenarnya merupakan ringkasan dari pada kitab berjudul al-Syifa. Ilmu Tidak kekal Kekal abadi ( hikmat ) Sebagai Tujuan Sebagai alt : Logik Teoritikal Pratikal ‡ Ilmu Tabii *Ilmu akhlak ‡ Ilmu Matematik *Ilmu Pengurusan Rumah ‡ Ilmu Metafizik ( ketuhanan) *Ilmu Pengurusan Bandar ‡ Ilmu Kully ( Universal ) *Ilmu Nabi ( Syariat) Rajah : 3 1 Klasifikasi Ilmu menurut Ibnu Sina Sumber Al-Ardh ( 1967 ) I. Ibnu Sina bukan hanya mengikut kepada Aristotle. Falsafah-falsafah berpusatjkan manusia ( mancenterd philosophies) yang baru saja muncul. 2. 1968 ) dan telah dicetak dalam sembilan surat ( Its¶ rasai l) ( Ibnu Sina. iaitu ilmu Kulli. Manakala ilmu Nabi dihuraikan dalam buku berjudul itbbat alNubuwah ( Ibnu Sina. iaitu pada hujung abad ke ±19 bermula dengan mazhab pragmatisme oleh dua orang filsuf Amerika. iaitu ilmu Nabi. begitu juga falsafah pratikal diberinya satu bahagian baru. biasanya menjeniskan falsafah pengetahuan ( epistemology) ini kepada tiga kategori besar mengikut punca pengetahuan. Kedua-duanya mempengaruhi pendidikan barat. iaitu falsafah-falsafah yang beranggapan bahawa alam jagat ini diam tidak bergerak ( static universe) dan falsafah yang berpendapat bahawa alam jagat ini selalu bergerak dan tidak tetap. iaitu Charles S. iaitu semenjak zaman Aristotle tetapi dalam zaman pertengahan di Eropah. kerana Beliau sangat sedar akan konsepsi Islam tentang hubungan Tuhan dan alam semesta dan selalu berusaha membuktikan bahawa yang dicipta ini . Falsafah-falsafah berpusatkan bumi ini walaupun sudah agak tua. Falsafah-falsafah berpusatkan bumi (Earth-centered philosophies) yang juga terbahagi kepada dua golongan besar. Paragmatisme dan Existennsialime banyak mempengaruhi pendidikan di barat sejak kebelakangan ini. (Ibnu sina. Pakar-pakar pendidikan. malah dalam falsafah teoritikal itu diciptakannya suatu bahagian barru sehingga menjadi empat. . dan falsafah pratikal. tetapi apabila dikaji dengan lebih mendalam. Tambahan-tambahan itu berdasar pada pengalamannya sendiri. 1911 :303) yang terkenal itu.Bandar (politik) dan pengurusan rumah tangga dihuraikan dalam buku berjudul al-siyasah ( Ibnu Sina. timbulah pertanyaan berikut : di manakah letaknya Ibnu Sina di antara filsuf-filsuf pengetahuan ( philosophers of epitemology ) seperti yang dikenal oleh pakar pendidikan belakangan ini. Pierce (1839-1914) dan William James (1842-1910).

Malah orang seperti ini sanggup memerintah dan mewajibkanmereka mengikuti undang-undang yang dibawanya. Peraturan itu adalah sejuml. Perlaksanaan ( practice ) termasuklah disini kaedah ( methology ). Pengetahuan ( knowledge) dalam pendidikan. 4. itu satu pendapat lain adalah Aristotle dan Plato yang tidak bertentangan dengan Islam. Seperti kita lihat di pengurusan bandar dan pengurusan keluarga.centered philosopher). ekonomi dan lain-lain. Ini yang mengaitkannya dengan sistem falsafah di sebalik alam (earth-woridly philosophy) dan juga falsafah berpusatkan bumi ( earth-centered philosophy) kerana syariat pun mengatur hubungan manusia dengan persikitarannya. karyanya dalam falsafah teoritikal menempatkan beliau sebgai filsuf Pendidikan yang tidak ada taranya dalam sejarah pendidikan. manakala keadilan menyeimbangkan di antara cara itu sehingga yang satu tidak melebihi yangb lain. Beliau seorang filsuf berpusatkan manusia ( man. Dan tepat jika idea-idea Ibnu Sina dalam pendidikan dfijeniskan kategori-kategori beikut : Blog dengan ID 26250 Tidak ada 1. Ini bermakna bahawa harus ada seseorang yang membuat aturan dan menjalankannya dan harus ada pencipta keadilan yang menciptakan keadilanitu. semuanya berkaitan manusia. malah haruslah orang yang semacam ini sanggup memerintah manusia dan mewajibkjan mereka mengikuti undang-0undang yang dibawanya. Plato dan muridnya Aristotle. Tentang ilmu Nabi. Di samping itu ia haruslah seorang seperti manusia seperti mereka. Ibnu Sina menyatakan bahawa setiap masyarakat memerlukan peraturan dan keadilan. sehingga muncullah mazhab Ibnu Sina yang berdiri sendiri. yang tidak dapat dikatakan Aristotle atau Platonisme. 1969 : 311).ah cara yang harus diikutui dalam muamalat. 2. Tetapi semua ini tidak lepas daripada hubungan syariat. seperti sembahyang. tetapi lebih tepat disebut¶ Ibn Sinaisme¶. Mengenai akhlak ini dikaitkannya dengan jiwa ( nafs ) dalam konteks dirinya sendiri dan jiwa dalam konteksorang lain. atau beliu berusaha mendamaikan pendapat kedua-dua orang filsuf Yunani itu. KESIMPULAN. haruslah ia membuat dakwah yang bertujuan mengajar manusia mendirikan amal ibadat. haruslah Nabi mengingatkan mereka bahawa amalan-amalan seperti ini akan mendekatkan merekan dengan Allah dan membawa kebaikan dan keuntungan bagi mereka ( Ibnu Sina. salah satu cabang ilmu pratikal yang hanya ada pada Ibnu sina dan tidak ada pada Aristotle. yang difahami kepada dua kategori besar : Falsafah pratikal dan teoritikal. 1938 : 306 ) Dengan demikian Ibnu Sina sekaligus adalah Filsuf di sebalik alam dan filsuf berpusatkan bumi. oleh itu Beliau tetap setia kepada prinsip yang menjadi dasar pandangan Islam (Nasr. 6. Penilaian iaitu kriteria yang digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidak tujuan-tujuan . pembiayaan dan hubungan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan politik. Jiwa dalam konteks orang lain adalah sivik. Daripada segi lain pula. institusi. baik sebagai perseorangan mahupun sebagai masyarakat. jihad. tulisan-tulisanya mengenai akhlak dan politik (siasah) memberi kesan seakan-akan . Tujuan-tujuan (aims) dalam pendidikan .bergantung kepada pencipta. Tulisan ini telah berusaha meninjau karya-karya Ibnu Sina dari sistem pendidikan dan filsafat. atau boleh orang berkata Ibnu Sina adalah pengikut Aristotle dan neo-palatonism sekaligus. 3. puasa. haji dan sebagainya. selain dakwah yang bertujuan memberi petunjuk dan kefahaman. Dalam usahanya mengajar manusia mengerjakan ibadat ini.

Goodman Avicenna.falsafah pendidioan yang berkaitan dengan tujuan dan matlamat pendidikan.E. Muhammad Ashraf. pentadbiran dan lain-lain 4.Gohlman.Penilaian.. obyektif pendidikan bermatlamatkan untuk mencapai dan memajukan pelbagai aktifiti.pendidikan..48-51 8. persepsi. 142. rasional kemahuan atau rohani. Lahore : S. Mahmood Zuhdi AB.H. Ada empat kawasan utama dalam pendidikan menurut Ibnu Sina yang mempunyai pengaruh besar ialah : 1. 5. Ali Mahdi Khan. lihat juga L. Sarjana-sarjana kesarjanaan sains Islam. Dafftar Pustaka Makalah Sistem Pendidikan Menurut Ibnu Sina 1. sekoah ataui universiti kita: Persepsi. 1990. institusi. ³ Preface´. 19. intelektual.Wynne dalam bukunya Theories of Education menerangkan bahawa kemajuan-kemajuan fizikal boleh menjadi penghalang kepada pembangunan mental . Routledge. 2. Dan konsep penilaian yang digunakan adalah luas dan menyeluruh. or to be tolerated as a necessary relief rather then encouraged for its own sake´. Juga asas dan tujuan utama pendidikan menurut Ibnu Sina ialah memanusiakan manusia maksudnya manusia sentiasa ada potensi untuk membuat kemajuan bagi diri sendiri baik kalau dihalusi kepasa aspek-aspek yang lebih detil. Kuala Lumpur. menyangkut dunia dan akhirat. sama seperti penekanan Ibnu Sina diatas : ³Pysical development is typically neglected andphysical Activityi is considerd an obstacle to mental development either to be eliminated insofar as possible. The Elements of Islamic Philososphy.p. walaupun Ibnu Sina kurang memberikan tumpuan dalam kemajuan jasmani justeru perhatiannya lebih dalam perbagai rasional. 3. Rahman. Oleh itu unsur ³ pysical development´ ini boleh dicapai dengan hanya berasaskan kepada kegiatan-kegiatan seperti sukan dan riadah sahaja. bukan disusun bersama dalam suatu sistem pendidikan yang µstandard¶. 1995. 7.J. 4. memori. 6. 1968. . 1973. London and New York. William E. 2. Kualu lumpur. intelektual. Kula lumpur . kemahiran. Erwin I.teori-teori pengetahuan (epistemology) 3. the Elements of Islamic philosophy. Setengah -setengah tulisan zaman moden tentang pendidikan seperti John P. rohani dan lain imaginasi. Political Thought in Medieval Islam : An Introductory Outline. imaginasi. p. Amir A. 61. kerana kriteria yang digunakan adalah kebahagian sebagai peneguhan dan kebahagiaan hanya bernakna kalau dikaitkan dengan kebahagiaan akhirat sebagai tujuan akhir. Ali Mahdi Khan.2000. Pengantar Tamadun Islam. Hasan langgulung. Pendidikan Islam dan peralihan paradigma.pelaksanaan yang mengandungi perkaedahan. The Life of Ibnu Sina. Cambridge h. Mungkin hal ini ada kebenarannya.61. Majid. memori. Rosenthal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful