AHLI KUMPULAN: SURAYA BINTI NAWI SYAHIRAH BINTI ZAINALABIDIN SITI NURAFIEQAH BINTI ZURKFLI NORHASANAH BINTI MOHAMAD

YUSSOP KOD MATA PELAJARAN: PRA 3101

.

Berdasarkan kepada konsep tersebut. Sehingga awal abad ke 20. . keperluan masyarakatan dan strategi-strategi pengajaran.€ Kurikulum berasal dari perkataan Latin yang merujuk kepada laluan dalam sesuatu pertandingan . kurikulum merujuk kepada kandungan dan bahan pembelajaran yang berkembang iaitu apa itu persekolahan . perkataan kurikulum adalah berkait rapat dengan perkataaan laluan atau laluan-laluan . Ahli progresif dan behaviouris pada lewat abad ke-19 dan abad ke-20 membincangkan tentang kurikulum dengan memasukkan unsurunsur seperti kepelbagaian.

2.€ 1. Satu siri latihan pengalaman langsung secara sedar digunakan oleh sekolah untuk melengkap dan menyempurnakan pendedahannya. Konsep beliau menekankan kepada pemupukan perkembangan individu melalui segala pengalaman termasuk pengalaman yang dirancangkan oleh sekolah. yang tak terarah dan terarah. dalam buku The Curriculum menghuraikan kurikulum sebagai: Keseluruhan pengalaman. Frank Bobbit (1918). terumpu kepada perkembangan kebolehan individu atau. .

Pembentukan kurikulum menekankan kepentingan dan keperluan masyarakat.€ John Dewey (1902. halaman 5) dalam bukunya The Child and The Curriculum merujuk istilah kurikulum sebagai pengajian di sekolah dengan mengambil kira kandungan dari masa lampau hingga masa kini . .

.

Setelah kurikulum dibentuk. tahap pelaksanaan. .DEFINISI PEMBANGUNAN KURIKULUM € Pembangunan kurikulum pula adalah perihal pembinaan dan pembentukan kurikulum. tahap pembaharuan yang akan membawa kepada pembentukan dan pembinaan kurikulum yang baru pula (Razali Arof. 1996). ianya akan melalui tahap penyebaran. tahap penilaian.

MODEL-MODEL PEMBANGUNAN KURIKULUM MODEL PEMBANGUNAN KURIKULUM MODEL TYLER MODEL TREND TERKINI MODEL TABA MODEL STENHOUSE MODEL SAYLOR. ALEXANDER & LEWIS .

€ Menurut Tyler (1949). tujuan sebenar pendidikan adalah untuk membawa perubahan dalam tingkah laku murid-murid. dikelola & dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. € . segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar. dirancang. € Kurikulum merangkumi objektif pendidikan.MODEL TYLER (1949) Kurikulum ialah segala pembelajaran yang diarah. € Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan pendidikan dianggap alat untuk mencapai suatu tujuan.

. Bagaimanakah pengalaman pendidikan ini boleh disusun secara berkesan? iv. Apakah pengalaman pendidikan yang boleh diberikan yang mungkin dapat mencapai tujuan tersebut? iii.4 SOALAN ASAS KURIKULUM Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai oleh sekolah? ii. Bagaimanakah dapat kita tentukan sama ada tujuan ini boleh dicapai atau sebaliknya? i.

KAEDAH MENCAPAI OBJEKTIF enentukan matlamat dan objektif emilih pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran bagi mencapai mencapai matlamat dan objektif Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran perlu disusun secara sistematik Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi menentukan pencapaian objektif .

Penekanan pada pembentukan objektif tingkah laku sebagai tujuan sebenar pendidikan bukanlah untuk guru melakukan sesuatu aktiviti tetapi untuk membawa perubahan signifikan dalam pola tingkah laku murid. € Sangat penting untuk mengenal pasti bahawa sebarang pernyataan objektif sekolah adalah merupakan pernyataan perubahan yang berlaku dikalangan murid. € Kaedah sistematik dan memberi panduan yang kukuh untuk menentukan objektif tingkah laku dan menyediakan hasilan yang jelas supaya kandungan kurikulum dan kaedah penyampaian dapat disusun dan hasilannya boleh dinilai. € .

€ .MODEL TABA (1962) Kurikulum sebagai rancangan untuk bertindak € Pendekatan bawah ke atas (bottoms-up) terhadap kurikulum di mana guru memainkan peranan utama. € Terdapat peraturan tertentu untuk membina kurikulum dan guru harus membantu dalam proses perkembangan murid-murid.

Peraturan tersebut ialah: € Menghasilkan unit pelajaran kecil mengikut gred dan mata pelajaran € Mencuba unit yang dihasilkan € Menyemak semula pelajaran dan membuat penambahbaikan € Menambah skop dan urutan program € Mengguna dan menyebar hasil pelajaran .

7 LANGKAH KURIKULUM        Mendiagnosis keperluan pembelajaran Membentuk objektif tingkah laku Memilih bahan pembelajaran yang sesuai Pengurusan kandungan pembelajaran Pemilihan pengalaman pembelajaran Pengelolaan aktiviti pembelajaran Menentukan bahan pembelajaran yang akan dinilai dan cara-cara untuk menilai .

Contoh: Penggunaan ICT dalam proses P&P. € Trend terkini ialah pembelajaran yang terdiri daripada interaksi kanak-kanak dengan orang dewasa. kuasa & trend semasa dalam sistem pendidikan sebuah negara.MODEL TREND TERKINI (EMERGENT CURRICULUM) Kurikulum emergent yang terpaksa diwujudkan mengikut kehendak. € Kanak-kanak diberikan peluang dan inisiatif untuk membuat keputusan. pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulum. € 4 komponen penting objektif kurikulum. pengetahuan. € .

persoalan. isu semasa dalam satu persekitaran dan daripada satu kumpulan manusia. € . € Guru mesti menilai kebolehan murid dan merancang aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan pemikiran kritis mereka.Idea-idea dalam kurikulum emergent berasal daripada minat. € Guru sebagai seorang pemerhati.

CONTOH MODEL KURIKULUM MODEL KURIKULUM FROEBELIAN MODEL KURIKULUM MONTESSORI .

com/doc/6812170/Kurik ulum-Model-Kurikulum € http://www.casadeibambini.html# 3 € http://www.org.froebel.net/curriculu m.uk/printable.com/doc/38166119/Mod el-Pembangunan-Kurikulum-Di-Malaysia € http://www.html € .scribd.RUJUKAN http://www.scribd.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.