AHLI KUMPULAN: SURAYA BINTI NAWI SYAHIRAH BINTI ZAINALABIDIN SITI NURAFIEQAH BINTI ZURKFLI NORHASANAH BINTI MOHAMAD

YUSSOP KOD MATA PELAJARAN: PRA 3101

.

keperluan masyarakatan dan strategi-strategi pengajaran. . Sehingga awal abad ke 20. perkataan kurikulum adalah berkait rapat dengan perkataaan laluan atau laluan-laluan . kurikulum merujuk kepada kandungan dan bahan pembelajaran yang berkembang iaitu apa itu persekolahan .€ Kurikulum berasal dari perkataan Latin yang merujuk kepada laluan dalam sesuatu pertandingan . Berdasarkan kepada konsep tersebut. Ahli progresif dan behaviouris pada lewat abad ke-19 dan abad ke-20 membincangkan tentang kurikulum dengan memasukkan unsurunsur seperti kepelbagaian.

. yang tak terarah dan terarah. terumpu kepada perkembangan kebolehan individu atau. Frank Bobbit (1918). 2. dalam buku The Curriculum menghuraikan kurikulum sebagai: Keseluruhan pengalaman. Konsep beliau menekankan kepada pemupukan perkembangan individu melalui segala pengalaman termasuk pengalaman yang dirancangkan oleh sekolah.€ 1. Satu siri latihan pengalaman langsung secara sedar digunakan oleh sekolah untuk melengkap dan menyempurnakan pendedahannya.

halaman 5) dalam bukunya The Child and The Curriculum merujuk istilah kurikulum sebagai pengajian di sekolah dengan mengambil kira kandungan dari masa lampau hingga masa kini . . Pembentukan kurikulum menekankan kepentingan dan keperluan masyarakat.€ John Dewey (1902.

.

tahap pelaksanaan. tahap pembaharuan yang akan membawa kepada pembentukan dan pembinaan kurikulum yang baru pula (Razali Arof. ianya akan melalui tahap penyebaran. 1996). Setelah kurikulum dibentuk.DEFINISI PEMBANGUNAN KURIKULUM € Pembangunan kurikulum pula adalah perihal pembinaan dan pembentukan kurikulum. tahap penilaian. .

ALEXANDER & LEWIS .MODEL-MODEL PEMBANGUNAN KURIKULUM MODEL PEMBANGUNAN KURIKULUM MODEL TYLER MODEL TREND TERKINI MODEL TABA MODEL STENHOUSE MODEL SAYLOR.

dirancang.MODEL TYLER (1949) Kurikulum ialah segala pembelajaran yang diarah. dikelola & dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar. € Kurikulum merangkumi objektif pendidikan. € Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan pendidikan dianggap alat untuk mencapai suatu tujuan. € . € Menurut Tyler (1949). tujuan sebenar pendidikan adalah untuk membawa perubahan dalam tingkah laku murid-murid.

Apakah pengalaman pendidikan yang boleh diberikan yang mungkin dapat mencapai tujuan tersebut? iii. Bagaimanakah pengalaman pendidikan ini boleh disusun secara berkesan? iv. Bagaimanakah dapat kita tentukan sama ada tujuan ini boleh dicapai atau sebaliknya? i. .4 SOALAN ASAS KURIKULUM Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai oleh sekolah? ii.

KAEDAH MENCAPAI OBJEKTIF enentukan matlamat dan objektif emilih pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran bagi mencapai mencapai matlamat dan objektif Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran perlu disusun secara sistematik Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi menentukan pencapaian objektif .

Penekanan pada pembentukan objektif tingkah laku sebagai tujuan sebenar pendidikan bukanlah untuk guru melakukan sesuatu aktiviti tetapi untuk membawa perubahan signifikan dalam pola tingkah laku murid. € . € Sangat penting untuk mengenal pasti bahawa sebarang pernyataan objektif sekolah adalah merupakan pernyataan perubahan yang berlaku dikalangan murid. € Kaedah sistematik dan memberi panduan yang kukuh untuk menentukan objektif tingkah laku dan menyediakan hasilan yang jelas supaya kandungan kurikulum dan kaedah penyampaian dapat disusun dan hasilannya boleh dinilai.

MODEL TABA (1962) Kurikulum sebagai rancangan untuk bertindak € Pendekatan bawah ke atas (bottoms-up) terhadap kurikulum di mana guru memainkan peranan utama. € Terdapat peraturan tertentu untuk membina kurikulum dan guru harus membantu dalam proses perkembangan murid-murid. € .

Peraturan tersebut ialah: € Menghasilkan unit pelajaran kecil mengikut gred dan mata pelajaran € Mencuba unit yang dihasilkan € Menyemak semula pelajaran dan membuat penambahbaikan € Menambah skop dan urutan program € Mengguna dan menyebar hasil pelajaran .

7 LANGKAH KURIKULUM        Mendiagnosis keperluan pembelajaran Membentuk objektif tingkah laku Memilih bahan pembelajaran yang sesuai Pengurusan kandungan pembelajaran Pemilihan pengalaman pembelajaran Pengelolaan aktiviti pembelajaran Menentukan bahan pembelajaran yang akan dinilai dan cara-cara untuk menilai .

€ Trend terkini ialah pembelajaran yang terdiri daripada interaksi kanak-kanak dengan orang dewasa. € 4 komponen penting objektif kurikulum. kuasa & trend semasa dalam sistem pendidikan sebuah negara.MODEL TREND TERKINI (EMERGENT CURRICULUM) Kurikulum emergent yang terpaksa diwujudkan mengikut kehendak. pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulum. Contoh: Penggunaan ICT dalam proses P&P. € Kanak-kanak diberikan peluang dan inisiatif untuk membuat keputusan. € . pengetahuan.

€ Guru sebagai seorang pemerhati. persoalan. € . isu semasa dalam satu persekitaran dan daripada satu kumpulan manusia. € Guru mesti menilai kebolehan murid dan merancang aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan pemikiran kritis mereka.Idea-idea dalam kurikulum emergent berasal daripada minat.

CONTOH MODEL KURIKULUM MODEL KURIKULUM FROEBELIAN MODEL KURIKULUM MONTESSORI .

net/curriculu m.html € .com/doc/38166119/Mod el-Pembangunan-Kurikulum-Di-Malaysia € http://www.html# 3 € http://www.uk/printable.scribd.froebel.com/doc/6812170/Kurik ulum-Model-Kurikulum € http://www.scribd.RUJUKAN http://www.org.casadeibambini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful