TEORI HIERARKI KEPERLUAN ABRAHAM MASLOW

Maslow memperkenalkan lima hierarki keperluan semula jadi manusia yang ditujukan kepada tingkah laku manusia. Keperluan tersebut ialah keperluan fisiologi, keselamatan, kasih sayang, penghargaan kendiri dan keperluan kesempurnaan kendiri. Menurut Maslow juga, manusia di dorong oleh keperluan yang rendah atau bawah yang perlu dipenuhi telebih dahulu sebelum dapat meningkat ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, keluarga yang berpendapatan rendah seperti klien saya iaitu Tok Tijah lebih banyak menumpukan usaha untuk memenuhi keperluan asas seperti mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang selesa berbanding dari mendapatkan keperluan lain. Apabila keperluan-keperluan asas ini tidak dapat memenuhi kehendak mereka, isu-isu lain sering diabaikan seperti pendidikan anak-anak dan tahap kesihatan keluarga. Jika dikaitkan dengan Teori Hierarki Maslow ini, ternyata pendidikan anak-anak tidak banyak diberikan perhatian oleh ibu bapa sehinggalah keluarga tersebut menikmati status ekonomi yang memuaskan. Oleh itu, adalah sukar bagi anak-anak untuk memberi perhatian yang lebih terhadap pelajaran sedangkan pada masa yang sama memikirkan apa yang perlu dimakan untuk mengelakkan kelaparan, tempat belajar yang tidak kondusif dan tidak mempunyai duit untuk membeli makanan dan minuman semasa ke sekolah. Keghairahan anak-anak yang masih muda ini untuk belajar hanya tinggal impian dan seterusnya kejayaan yang diingini tidak akan kesampaian. Keadaan ini dialami oleh keluarga Tok Tijah dimana anak lelakinya hanya bersekolah di tingkatan tiga sahaja walaupun mempunyai peluang yang cerah untuk meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Hal ini demikian kerana keluarga ini tidak mempunyai wang yang secukupnya untuk menyara perbelanjaan persekolahan anaknya. Keadaan ini diibaratkan seperti ³Yang kaya akan bertambah kaya dan Yang miskin akan bertambah miskin´.

Maslow juga menerangkan mengenai lima tahap keperluan manusia seperti yang telah saya nyatakan di atas. Tahap keperluan manusia yang pertama iaitu fisiologi merupakan keperluan manusia yang paling asas untuk hidup. Keadaan ini dapat dirujuk kepada permasalahan yang berlaku kepada keluarga Tok tijah dimana mereka hanya mampu untuk memenuhi keperluan ini sahaja. Tahap ketiga ialah keperluan sosial atau kasih sayang. Keadaan ini berlaku disebabkan. anak sulung Tok Tijah mempunyai lima orang anak yang masih bersekolah dan keadaan ini menyebabkan beliau menghadapi masalah kewangan untuk menyara keluarga beliau. Hal ini demikian kerana. Keselamatan di sini bermaksud individu akan cuba berusaha bagi menjamin penerusan hidupnya dengan mendapatkan kerja yang sesuai supaya mampu mendapatkan rumah atau tempat tinggal yang sesuai. klien saya mempunyai rumah yang agak usang dan memerlukan rumah yang baru bagi menjamin keselamatannya. Pada masa ini. keperluan lain tidak sekali menjadi tumpuan selagi kehendak asas ini dipenuhi. Manusia memerlukan air. Tahap kedua pula melibatkan keperluan keselamatan. Setelah mencapai keperluan pada tahap yang pertama dan kedua. Keadaan ini dapat digambarkan melalui pengalaman saya ketika menemubual klien saya iaitu Tok Tijah di mana mereka mempunyai perasan malu kepada persekitaran iaitu malu untuk menyertai sesuatu aktiviti sosial yang dianjurkan oleh komuniti dan malu kepada rakan-rakan serta jiran-jiran. Hal ini demikian kerana rumah yang selesa dan sempurna diperlukan untuk menjamin kestabilan hidupnya. makanan dan tempat tinggal bagi memenuhi kehendak pertama dan utama ini.Selain itu. mereka merasa sangat merendah diri disebabkan oleh kemiskinan yang dialami oleh . Oleh itu keperluan fisiologi adalah menjadi keutamaan beliau berbanding keperluan lain. udara. Sebagai contoh. individu kini beralih kepada keperluan yang tidak kurang penting dalam hidupnya iaitu keinginan kepada interaksi sosial.

Namun begitu. Tahap yang terakhir ialah tahap kesempurnaan kendiri.mereka dan tanggapan masyarakat terhadap mereka. Tahap keempat pula ialah keperluan penghargaan kendiri. Perasaan ini hanya dapat dirasai oleh individu yang telah dapat memenuhi kesemua tahap-tahap keperluan sebelum ini dengan baik. Dalam tahap ini individu mungkin sudah mempunyai pekerjaan dan status yang agak kukuh. . Dalam tahap ini. apabila individu tidak dapat mencapai apa yang diingini menyebabkan mereka akan rasa kekurangan harga diri. dan seterusnya akan timbul perasaan rendah diri. Oleh itu. Ini merupakan tahap pemenuhan diri di mana individu telah berupaya mempunyai perasan puas terhadap apa yang telah dicapai selama ini. Oleh itu keperluan ini harus dipenuhi oleh setiap manusia kerana manusia sememangnya tidak boleh wujud bersendirian. tidak bermaya dan tidak bersemangat dalam kehidupan harian. mereka inginkan pula rasa tanggungjawab yang sesuai. Mereka akan berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai hal ini supaya timbul perasaan dihargai sama ada di tempat kerja atau di rumah. individu sepatutnya telah dapat merasakan apa yang sepatutnya dicapai. pengiktirafan dan sentiasa ingin kepada pencapaian yang lebih baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful