PERANAN AGENSI TEMPATAN

PENGENALAN
• Agensi Tempatan berperanan memberikan kemudahan dan keselesaan kepada masyarakat. • Terdapat beberapa jenis agensi tempatan.Antaranya ialah: • Bomba dan penyelamat • Majlis Daerah • Rukun Tetangga

BOMBA DAN PENYELAMAT
• PERANANYA • -Melindungi nyawa dan harta benda sekiranya berlaku kebakaran • -Mencegah,memadamkan,dan mengawal kebakaran • -Menentukan adanya jalan keluar kebakaran,penyelenggaraan,dan kawal selia yang sempurna. • -Menjalankan penyiasatan tentang sebab dan punca hal kebakaran.

SAMB…
• Menjalankan khidmat kemanusian seperti perlindungan nyawa dan harta benda semasa berlakunya sebarang bencana. • Menyelamatkan haiwan seperti kucing yang tersangkut di atas pokok atau di tempat yang tinggi. • Bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan bencana.

PERKHIDMATAN DAN CARA MENGHARGAINYA
• • • • • KHIDMAT KEMANUSIAN -Membantu mangsa kemalangan -Membantu mangsa bot karam -Membantu mangsa gempa bumi -Membantu mangsa banjir

SAMB…
• Berkerjasama dengan bomba dan penyelemat supaya tugas mereka berjalan lancar. • Tidak membuat panggilan palsu kepada bomba adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan boleh menggenakan hukuman yang berat. • Jangan merosakkan pili bomba atau memakir kereta ditempat yang ada pili bomba kerana menggangu bomba menjalankan tugas mereka.

MAJLIS DAERAH
• Merupakan Pihak Berkuasa Tempatan. • Menyediakan perkhidmatan kepada orang ramai,menjaga kebajikan orang ramai dan menjaga alam sekitar. • TUGASNYA ADALAH:• -Menggubal,melaksana,dan menguatkuasakan undang-undang serta dasar untuk kepentingan dan kesejahteraan penduduk setempat. • Cthnya:membuat peraturan meletakkan kereta dan peraturan membina bangunan.

SAMB…
• -Mengurus kebersihan dan kecantikan bandar.cth:menanam pokok bunga,memotong rumput dan sebagainya. • Perkhidmatan kebersihan dan pembuangan sampah.Cth: kutip dan pelupusan sampah. • Memungut cukai pintu rumah di daerahnya. • Mengeluarkan lesen perniagaan

SAMB..
• Menyediakan peluang perniagaan dengan membekalkan kemudahan dan infrastruktur perniagaan. • Menyediakan perkhidmatan kesihatan seperti semburan racun serangga untuk membasmi nyamuk,memantau kebershian gerai-gerai jualan makanan dan sebagainya. • Menyediakan kemudahan awam-perhentian bas,tandas awam,taman rekreasi,perpustakaan,pasar dan lain-lain lagi. • Menangkap haiwan liar seperti anjing liar atau ular sawa.

RUKUN TETANGGA
• Merupakan satu program sukarela yang ditubuhkan untuk membangunkan masyarakat setempat. • Perkhidmatan yang diberikan oleh agensi ini lebih bersifat bantuan dan kebajikan kepada masyarakat. • Terdiri daripada penduduk setempat.

Antara tugasnya ialah: Melaksanakan dasar integrasi nasional. Membantu membangunkan masyarakat setempat. Memelihara,meningkatkan,dan mengukuhkan perpaduan rakyat. • Membuat rondaan pada waktu malam. • Menganjurkan pelbagai aktiviti sosial yang berunsurkan perpaduan • • • •

SAMB…
• • • • • • • Antara aktiviti yang dijalankan ialah: -Hari Keluarga -Sukan dan rekreasi -Gotong-royong -Sambutan maulidur rasul -Mengadakan rumah terbuka -Menganjurkan kursus

AKTIVITI KUMPULAN

LEMBARAN KERJA

SEKIAN TERIMA KASIH