KEMAHIRAN BERMAIN HOKI

MENGGELECEK

Kemahiran asas pertama yang harus dipelajari adalah kemahiran menggelecek. Menggelecek adalah cara mengawal bola semasa ia bergerak. Ia adalah kemahiran yang digunakan untuk melepaskan diri dengan bola apabila dikawal oleh pemain lawan. Selain itu kegunaan menggelecek adalah untuk mengekalkan pemilikan bola, persediaan untuk menghantar dan menjaringkan gol, mencari ruang dan menukar arah serta menlengahkan masa.
Cara-cara menggelecek

1. MENGELECEK LONGGAR

Kemahiran menggelecek ini digunakan apabila pemain hendak menggerakkan bola dengan cepat dengan tujuan melepaskan diri dengan bola daripada pemain lawan atau berlari dengan bola ke arah gol.

Kedudukan kayu hoki adalah lebih kurang 45 darjah ke tanah. y Bola Bola hoki harus berada di sebelah kanan dan di depan kaki kanan. y Mata Mata memandang bola pada masa tolakan. Pandang ke depan dengan serta merta selepas tolakan untuk mengkaji situasi permainan. Tangan kanan memegang tengah kayu hokidengan tapak tangan menghadap keluar. Bola tidak harus terlalu jauh sehingga tidak dapat dikawal atau terlalu dekat sehingga menghalang pergerakan atau menghadkan penglihatan . Bola digerakkan ke hadapan dengan ketukan dilakukan oleh tangan kanan.Butiran penting y Pegangan tangan Tangan kiri di hujung kayu hoki dengan belakang tangan menghadap keluar. y Badan Bongkokkan badan sedikit dan lutut dibengkokkan. . siku danpergelangan tangan kiri menghadap ke depan.

Oleh sebab itu. Butiran Penting . Bola hendaklah di hadapan badan. Mengelecek cara ini membenarkan bola dikawal dengan bebas dan bergerak di hadapan kayu. . Tangan kiri memegangkayu dengan kuat sementara tangan kanan membantu mengawal bola sahaja. pemain yang baik tidak akan membiarkan bola bergerak jauh dari kayunya dan menghadapi risiko bola dirampas oleh pihak lawan. Kelecek bebas ini digunakan oleh pemain ditempat lapang untuk bergerak pantas dengan bola seperti seorang penyerang bergerak ke sasaran yang lapang. MENGELECEK RAPAT Menggelecek rapat digunakan apabila pemain hendak mengawal bola dengan rapi. Ia digunakan apabila pemain itu tidak dapat memastikan keadaan atau situasi semasa bermain sama ada selamat atau tidak untuk mendedahkan bola kepada pihak lawan.2. y Bola Bola hendaklah sentiasa berada lebih kurang 30 -40 cm di luar kaki kanan. Sekirannya kedudukan bola terlalu dekat ia akan mengganggu pergerakan dan jika ia terlalu jauh akan menjadi susah untuk mengawalnya. y Pegangan Kayu: Tangan kiri di bahagian atas kayu dan tangan kanan di bawah sedikit. Kelecek bebas juga digunakan untuk melepasi lawan yang berada dalam keadaan pegun dengan menolak bola melalui celah dan keliling kaki lawan ke tempat lapang dan menggunakankelajua nnya untuk mengekalkan pemilikan bola. Kelecek bebas ini membolehkan pergerakan lebih pantas dan penelitian yang baik tetapi menambahkan risiko bola dirampas oleh pihak lawan.

Tangan kiri hendaklah sentiasa menggerakkan kayu belakang dan ke hadapan ke atas bola. Tangan kanan membenarkan kayu diputar bebas dan digabungkan dengan tangan kiri untuk melakukan ketukan untuk menukar arah gerakan bola. Pemain -pemain yang dapat menguasainya akan memperoleh kepuasan dan berupaya bertindak cemerlang.y Kaki dan Badan Badan dibongkokkan sedikit supaya berada dalam keadaan selesa semasa membawa bola. Kayu pemain mesti menyentuh tanah supaya ia dapat melihat ke hadapan semasa ia berlari dan menggelecek bola. Bagaimanapun tidak ada gunanya seorang pemain menunjukkan kelecek 'India' yang 'cantik' sekiranya tiada pemain lawan yang berhampiran. 3. . Gerakan kaki adalah seperti seorang berjalan atau berdiri. MENGELECEK CARA 'INDIA' (INDIAN DRIBBLE) Kelecek cara ini adalah asas bagi semua gerakan dengan bola dalam permainan hoki. Kaedah ini menggalakkan seseorang pemain bergerak dengan pantas daripada gerakan biasa dan akan dapat mengatasi kawasan permainan yang lebih luas. Pemain -pemain mestilah melaksanakan kelecek µIndia¶ di hadapan badan dengan cara menggerakkan bola ke hadapan dan ke belakang melintang badan dan dengan cara silih berganti memainkan bola menggunakan hadapan dan kilas kayu.

Muka kayu pandangkan ke luar sambil buku jari tangan kiri pandan gkan badan pemain. y Kaki dan Badan: Kedudukan kaki adalah kangkang dan badan dibongkokkan ke hadapan dengan bola lebih kurang 60cm di depan. Jika kaki kanan di hadapan maka bola berada di kanan dan jika kaki kiri bergerak ke hadapan maka bola ditarik ke kiri j uga.Butiran penting y Pegangan Kayu: Tangan kiri memegang kayu di bahagian atas. Bola ditarik ke kanan atau ke kiri oleh kayu de ngan meluncur bola. Seorang pemain harus ingat bahawa bola mestilah di hadapannya se masa bergerak dan badan pula condong ke depan. Tangan kanan memegang kayu di bawah sedikit. Pada awalnya gerakan bola dari kanan ke kiri adalah secara perlahan dan kemudiannya secara pantas. Ia kemudian ditolak ke kaki kiri dan apabila bola sampai. . Tangan kiri memusing kayu sambil tangan kanan membantunya sahaja. Kayu meluncurkan bola dan tariknya balik kepada kaki kanan. Kayu sentiasa berhampiran dengan bola dan ini membolehkan pemain mengawal bola pada setiap masa. y Bola: Bola hendaklah berada lebih kurang 30cm di hadapan kaki kanan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful