METODOLOGI PENGUMPULAN DATA

Analisis Dokumen

Kelang¶ -metode: -kajian analisis dokumen (laporan kes mahkamah dan rekod polis) -temu bual dgn mangsa dan perogol .Pendahuluan  Metod yg dipilih utk mengumpulkan data hendaklah sesuai dgn objektif kajian. Contoh kajian: µMasalah Sumbang µMasalah Mahram dalam Kalangan Muslim Lembah Kelang¶ .

proses pengumpulan data dan boleh dipercayai. Elemen penting dlm pengumpulan data: -kebolehpercayaan -kesahan .«sambungan  Pemilihan metode yg tepat sangat penting kerana darjah saintifik kajian bergantung kpd.

Analisis Dokumen Sumber utama kajian sains sosial melalui kaedah analsis data: Dokumen sejarah Laporan statistik Rekod organisasi Rekod/laporan pentadbiran Rekod kesihatan .

moden.Penelitian Dokumen Aspek penelitian keadaan fizikal dokumen: dokumen: -Keaslian dokumen (kesahihan hadith) -Keadaan dan tempat penerbitan dokumen (sebab muncul hadith maudu`) maudu`) -Identiti penulis dokumen (niat penulis) -Gaya bahasa (klasik. terjemahan. sukar) -Sumber rujukan dokumen -Mengutamakan sumber premier (tiada ulasan. plagiarisme) .

Metodologi Analisis Dokumen  Garis panduan analisis dokumen: Meneliti Isi Kandungan. . -mencari isi-isi penting isiMeneliti Hujah dan Fakta. -adakah sumber benar. releven dan tepat.

 Membuat perbandingan. pendekatan. Kritikan yg positif. -perbandingan di antara penulis yg berbeza dan dokumen yg berlainan dari segi idea. -aspek kekuatan dan kelemahannya dalam kandungan. metodologi dan teori. metodologi atau hasil. .

.«sambungan Membuat kesimpulan. -Persoalan yg boleh timbulkan: -Adakah saya setuju dgn idea atau hasil kajian penulis? -Adakah penemuan/dakwaannya munasabah? -Adakah penulis berkenaan boleh dipercayai? -Kesimpulan bukannya rumusan tetapi kritikan dan analisis yg membina. -dgn adil dan kritis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful