Zulkifli Abdullah 770403-03-6675

Mengatasi Kelemahan Murid Menguasai Aspek Tatabahasa Dalam Bahasa Melayu Melalui Cara Permainan Bahasa

Oleh Zulkifli Bin Abdullah SJK (T) Bandar Baru Salak Tinggi 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan

ABSTRAK

Guru Bahasa Melayu sering menghadapi masalah dalam pengajaran Bahasa Melayu kerana murid tidak menguasai aspek tatabahasa. Kemahiran tatabahasa ini perlu dikuasai oleh murid kerana kemahiran ini amat berguna dalam penulisan Bahasa Melayu lebih-lebih lagi kepada murid di sekolah Cina dan Tamil di mana Bahasa Melayu menjadi bahasa kedua selepas Bahasa Ibunda mereka. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam aspek tatabahasa. Seramai 20 murid dari tahun 5 telah dipilih sebagai responden kajian berdasarkan kelemahan mereka dalam aspek tatabahasa . Instrumen kajian terdiri daripada Ujian pra dan Ujian Pasca mengenai 4 aspek tatabahasa yang terpilih iaitu kata hubung, kata adjektif, kata seru dan kata tanya. Tindakan untuk meningkatkan penguasaan tatabahasa responden berkenaan adalah penggunaan permainan bahasa khasnya kuiz, latih tubi dan mencantum kad. Murid-murid berasa gembira dalam menyertai aktiviti-aktiviti ini kerana mereka berlumbalumba untuk memenangi pertandingan dan permainan ini. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa tindakan yang dilaksanakan telah membantu murid untuk menguasai aspek tatabahasa. Hasilnya hampir kesemua murid dapat menguasai aspek tatabahasa dalam tajuk Kata Tanya, Kata Seru, Kata Adjektif dan Kata Hubung. Pengkaji berpuas hati dengan dapatan kajian kerana dapat menarik minat murid belajar kemahiran ini tetapi perlu ditambah baikkan lagi dengan tindakan baru yang lebih efisyen serta menarik minat murid .

1

penjodoh bilangan. dalam penulisan pula murid-murid harus mahir dalam teknik-teknik menulis karangan yang baik. simpulan bahasa. kata seru. Biasanya guru-guru bahasa berasa tercabar dan kerap menghadapi masalah dalam pengajaran Bahasa Melayu. kata bilangan. guru-guru bahasa dikehendaki menggunakan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran yang baru dan mencabar bagi memudahkan pemahaman murid dalam Bahasa Melayu iaitu dalam aspek tatabahasa dan juga penulisan karangan. kata sendi. Murid-murid sekolah dikehendaki mempelajari Bahasa Melayu dalam semua aspek iaitu perlu menguasai tatabahasa dan juga harus mahir dalam penulisan Bahasa Melayu. Dalam aspek tatabahasa murid-murid dikehendaki mahir dalam tajuk-tajuk seperti kata tanya. Tambahan pula Bahasa Melayu bukanlah bahasa pertuturan seharian mereka. REFLEKSI ISU KAJIAN Isu kelemahan penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah sering menjadi buah mulut. perumpamaan dan jenis-jenis ayat. Statistik juga menunjukkan bahawa murid-murid sekolah berasa sukar untuk memahami tatabahasa Bahasa Melayu. Manakala. Ini kerana murid-murid agak sukar untuk memahami tatabahasa Bahasa Melayu. Isu ini juga menjadi hangat dan mendapat perhatian pelbagai pihak. kata hubung.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 FOKUS KAJIAN Pelajar Malaysia dikehendaki menguasai Bahasa Melayu kerana bahasa ini amat penting bagi kehidupan harian kita di Malaysia. Oleh itu. Salah satu syarat yang penting bagi kemasukan ke IPTA ialah pelajar mesti mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu. Selain itu pendidikan di Malaysia juga mewajibkan semua murid supaya lulus mata pelajaran Bahasa Melayu. Buktinya adalah kemerosotan keputusan peperiksaan UPSR 2009 dalam subjek pemahaman Bahasa 2 . kata adjektif. Pelajar diwajibkan lulus Bahasa Melayu dalam peperiksaan dalaman sekolah dan juga peperiksaan UPSR bagi murid sekolah rendah dan juga PMR dan SPM bagi murid sekolah menengah. peribahasa. Jika tidak mereka mungkin menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan seharian.

Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 Melayu. Bagi mengatasi masalah ini guru±guru perlu menggalakkan murid-murid supaya rajin membaca surat khabar dan memberi penerangan tentang kebaikan membaca surat khabar. berjumpa guru. mencantum kad dan latih tubi.guru Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Bandar Baru Salak Tinggi telah mengkaji masalah ini dan cuba untuk mengatasi masalah ini. Kami memilih cara ini kerana permainan bahasa sangat diminati oleh murid. Hasil daripada laporan prestasi ini dan pengalaman penyelidik sendiri yang menghadapi pelajar-pelajar yang tidak mempunyai kemahiran penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Dengan ini diharap supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran tatabahasa. Guru. Di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Bandar Baru Salak Tinggi murid-murid menghadapi masalah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Dalam kajian ini permainan bahasa dipilih untuk menyelesaikan masalah tadi. Jika murid tidak menguasai aspek tatabahasa maka mereka tidak boleh menjawab soalan pemahaman.Daripada kajian ini. menyebabkan penyelidik mencuba kaedah yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. 10% daripada murid-murid tahun 6 gagal dalam kertas pemahaman berbanding subjek lain yang mencapai 100%. . rujuk kamus. Dalam permainan bahasa ini dibahagikan kepada 3 bahagian yang kecil iaitu kuiz. Ini mungkin disebabkan permainan bahasa ini memberangsangkan minat murid dan menggalakkan murid untuk mengambil bahagian. Keputusan murid dalam ujian pasca iaitu ujian yang dibuat selepas permainan bahasa ini agak 3 . Ini merupakan petanda bahawa Bahasa Melayu merupakan subjek yang kritikal di sekolah ini. perbincangan kumpulan dan sebagainya. buku-buku cerita. Misalnya dalam UPSR tahun 2009. Guru-guru bahasa membuat kajian untuk mendapat tahu punca masalah ini . Salah satu punca penting mengapa murid-murid gagal menguasai tatabahasa Bahasa Melayu ialah kurang berminat membaca surat khabar. Ini kerana 30 daripada 40 soalan pemahaman meliputi tajuk tatabahasa. Laporan prestasi UPSR 2009 dan ujian bulanan sekolah menunjukkan kelemahan pelajar dalam Bahasa Melayu. Namun apa yang menggembirakan saya selaku guru Bahasa Melayu adalah kini murid-murid lebih mahir dan boleh menguasai aspek tatabahasa dengan baik. didapati bahawa murid-murid lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu kerana murid-murid malas membaca surat khabar. Hal ini berlaku kerana muridmurid yang tidak menguasai tatabahasa tidak boleh menjawab soalan pemahaman. membaca buku rujukan. Jika murid-murid rajin membaca surat khabar mereka boleh memperkayakan perbendaharaan kata dan seterusnya mereka boleh menguasai tatabahasa Bahasa Melayu.

4. Saya sebagai Guru Bahasa Melayu kelas ini menghadapi masalah semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Hampir keseluruhan murid Tahun 5 mahir dan kini telah menguasai aspek tatabahasa. Boleh dikatakan bahawa hampir keseluruhan murid kelas ini tidak boleh menjawab soalan tatabahasa Bahasa Melayu. maka saya tidak boleh menjalankan pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. Oleh kerana murid lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Inilah yang menyebabkan saya memilih kelas dan tajuk ini bagi menjalankan kajian tindakan ini. 3. Merangka tindakan pembaikan untuk mengatasi kelemahan pelajar dalam tatabahasa Bahasa Melayu. Maka saya terpaksa menjalankan kelas pemulihan. Guru-guru menilai keberkesanan penggunaan permainan bahasa dalam meningkatkan prestasi murid dari segi pengguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Murid-murid kelas ini agak lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. KUMPULAN SASARAN Saya memilih murid Tahun 5 Kamban sebagai kumpulan sasaran dalam mengkaji masalah penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Meningkatkan keberkesanan penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu dalam usaha meningkatkan keupayaan. 4 . Jadi saya mencadangkan permainan bahasa ini kepada guru-guru yang lain untuk dicuba di dalam kelas mereka. 2.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 baik dan memberangsangkan. Mengenal pasti kelemahan pelajar tahun 5 dalam aspek tatabahasa. kemahiran dan pencapaian pelajar dalam Bahasa Melayu. OBJEKTIF KAJIAN Tujuan kajian ini adalah untuk : 1.

ujian pasca diadakan pada 1 Mac 2010. Kami juga berazam untuk menangani masalah penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu di kalangan murid tahun 5 sekolah kami. Bagi mengatasi masalah ini kami meminta bantuan ketua panitia Bahasa Melayu. Ujian pra dan ujian pasca ini saya sediakan dengan dibantu oleh guru-guru bahasa yang lain. Selain itu. Guru telah menjalankan beberapa tindakan untuk mengatasi kelemahan tatabahasa murid dalam Bahasa Melayu. kami berasa amat bangga dan gembira kerana dapat menyediakan soalan tatabahasa ini. Setelah dikaji tentang keputusan ujian pra. Semasa menyediakan soalan ini kami juga menghadapi beberapa masalah. Beliau membantu kami dengan menyemak soalan ±soalan yang kami sediakan. maka guru dapat memahami tentang kelemahan murid dalam penguasaan tatabahasa. Soalan tatabahasa ini merangkumi tajuk-tajuk seperti kata hubung. Permainan bahasa dipilih sebagai alat yang penting dalam mengatasi kelemahan murid. LANGKAH ± LANGKAH TINDAKAN Tindakan pertama ialah penyediaan ujian pra dan ujian pasca. Ini kerana murid-murid ini akan menduduki peperiksaan UPSR pada tahun hadapan. kata seru dan kata tanya. mencantum kad dan latih tubi.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 INSTRUMEN KAJIAN Ujian Pra Dijalankan pada 15 Februari 2010 untuk mendapatkan data pelajar yang tidak mahir dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Guru bahasa dan ketua panitia Bahasa Melayu berganding bahu dalam menyediakan ujian-ujian ini. Antara permainan bahasa yang dipilih ialah kuiz . Ujian pra ini diadakan pada 15 Februari 2010. Soalan tatabahasa ini merangkumi tajuk-tajuk seperti kata hubung. kata seru dan kata tanya (Rujuk lampiran A). kata adjektif. 5 . (Rujuk lampiran A) Ujian Pasca Dijalankan pada 1 Mac 2010 untuk mendapatkan data pelajar untuk mengetahui sama ada pelajar benar-benar memiliki kemahiran tatabahasa setelah beberapa tindakan telah diambil. Manakala. Kami telah berbincang dan menyediakan soalan±soalan tatabahasa bagi ujian pra dan ujian pasca. kata adjektif.

Setiap kumpulan diberikan masa 1 minit untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Kuiz Guru±guru menyediakan soalan kuiz yang meliputi soalan tatabahasa. Contoh Soalan : Mereka berbual ________________ berjalan. Manakala. Kuiz ini dijalankan selama 1 minggu dan setiap hari soalan kuiz berbeza iaitu berdasarkan tajuk±tajuk yang berbeza. kata adjektif. bagi kumpulan yang kedua menjawab soalan dengan betul diberikan 1 markah. Permainan ini diadakan pada 22 Februari 2010. Contoh soalan kuiz adalah seperti berikut: Senaraikan 3 kata tanya 1) 2) 3) Senaraikan 2 kata seru 1) 2) 2. Soalan±soalan kuiz ini dibincang dan disediakan oleh guru±guru Bahasa Melayu. sambil 6 . Markah bagi kumpulan pertama yang menjawab dengan betul ialah sebanyak 3 markah. Mencantum Kad Guru-guru bahasa juga mengadakan permainan mencantum kad. Murid-murid dikehendaki membaca soalan dan mencari jawapan pada rakan mereka.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 Permainan Bahasa 1. kata hubung. Contohnya. Kemudian mereka akan mencantumkan kad manila tersebut dan melekatkan kad manila tersebut di hadapan kelas. Semasa menjalankan kuiz ini murid-murid tahun 5 dibahagikan kepada dua kumpulan yang berasingan dan diberi nama iaitu Kumpulan Cemerlang dan Kumpulan Gemilang. kata tanya dan sebagainya. Dalam kad manila ditulis soalan-soalan tatabahasa dan jawapannya ditulis berasingan dalam kad manila yang lain. Kuiz ini dijalankan pada 18 Februari 2010. Murid-murid dibahagikan dalam 2 kumpulan . kata seru. Satu kumpulan diberikan soalan dan satu lagi kumpulan diberikan jawapan.

Ujian Pra berupa soalan tatabahasa diadakan pada 15 Februari 2010 untuk menentukan dan melihat tahap pemahaman murid tentang tatabahasa Bahasa Melayu. Dalam melaksanakan langkah-langkah tindakan seperti yang disebut di atas guru-guru menghadapi pelbagai masalah. menyediakan soalan kuiz. Ini bermakna separuh murid tidak dapat 7 . murid-murid tidak aktif menjawab soalan latih tubi. Mereka berebut-rebut untuk menjawab soalan kuiz. murid-murid juga diberi latih tubi. Latih Tubi Selain daripada soalan kuiz dan permainan mencantum kad. 25% adalah satu peratus yang besar bagi sekolah kami. Walau bagaimanapun. Jadual di atas menunjukkan bahawa seramai 5 (25%) murid gagal menjawab soalan tatabahasa yang diberikan. Guru telah menyediakan beberapa soalan tatabahasa Bahasa Melayu. Contohnya. Markah lulus yang ditetapkan ialah 40 %. Apa yang mengecewakan ialah 5 daripada 20 murid gagal mendapat 40 markah. Dalam latih tubi ini murid-murid diberikan 10 soalan tatabahasa dan mereka diminta menjawab soalan-soalan ini dalam masa yang ditetapkan. UJIAN PRA Jadual 1 : Keputusan Ujian Pra Peratus 0-19 20-39 40-59 60-79 80-100 Jumlah Pelajar Bilangan pelajar 2 3 5 8 2 20 Jadual 1 di atas menunjukkan tentang keputusan ujian pra. murid-murid begitu aktif menjawab soalan. Begitu juga semasa permainan mencantum kad. murid-murid berasa gembira dan cenderung untuk terlibat dalam kuiz. Hanya 10 orang murid sahaja yang berjaya mendapat markah diantara 60-100. Latih tubi ini diadakan pada 24 Februari 2010. KEPUTUSAN Sebelum aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan untuk menentukan kelemahan murid dalam aspek tatabahasa Bahasa Melayu pelbagai langkah telah diambil. Walau bagaimanapun.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 3.

4. UJIAN PASCA Jadual 2 menunjukkan tentang keputusan ujian pasca yang dijalankan. Daripada keputusan di atas didapati bahawa 19 murid telah lulus dalam ujian pasca ini. Pencapaian ini juga menunjukkan bahawa permainan bahasa yang dibuat oleh guru selepas ujian pra amat berkesan dan murid-murid dapat menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Berikut adalah hasil analisis pencapaian Ujian pasca selepas pengajaran dan pembelajaran yang diadakan pada 1 Mac 2010. Daripada analisis ini. Jadual 2 : Keputusan Ujian Pasca Peratus 0-19 20-39 40-59 60-79 80-100 Jumlah Pelajar Bilangan pelajar 1 4 10 5 20 Dari keputusan di atas didapati hampir semua murid dapat memahami dan menjawab soalan tatabahasa dengan mudah selepas ujian pasca.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayudengan baik. ANALISIS DATA Jadual 3 : Analisis Keputusan Ujian Pra Dan Ujian Pasca Bil 1. Seramai 15 murid telah berjaya mendapat pangkat A dan B. Pencapaian ini amat memberangsangkan dan menunjukkan bahawa murid dapat menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Ini kerana permainan bahasa yang dijalankan selepas ujian pra amat berkesan dan mendapat respon yang baik daripada murid. Ujian pasca dilaksanakan selepas tindakan diambil. didapati bahawa murid-murid Tahun 5 terlalu lemah dalam aspek tatabahasa Bahasa Melayu. 2. Punitian David Thanaraj Prema Nama Pra 15 42 50 33 Pasca 25 50 63 60 10 18 13 27 Beza 8 . 3.

18. 11. kami membuat keputusan untuk mengadakan permainan bahasa bagi mengatasi masalah ini. Bakinya iaitu 5 murid gagal dalam ujian pra ini. 14. Manakala. Ini menunjukkan bahawa hampir 25% murid gagal dalam ujian pra. Terdapat 5 murid yang berjaya mendapat pangkat A dan10 murid berjaya mendapat pangkat B. 15 murid daripada 20 murid sahaja yang lulus iaitu berjaya mendapat markah 40%. 9. 8. Primila Sharvin Meganathan Loganathan Ramesh Pavithra Gangai Thayala Raj Vijay Baga Mani Arasu Guna Mano Shanti 52 45 60 55 68 65 75 75 18 90 88 68 60 28 73 25 63 60 70 65 75 73 83 85 43 93 90 80 73 45 75 45 12 15 10 10 07 08 08 10 23 03 02 12 13 17 02 20 Jadual 3 menunjukkan analisis keputusan ujian pra dan ujian pasca secara terperinci. Ini kerana hampir kesemua murid telah lulus dalam ujian pasca ini. mencantum kad dan latih tubi. 7. 6. 15. Hanya seorang murid sahaja yang masih gagal. 9 . Keputusan ujian pasca ini agak memberangsangkan dan menggembirakan. Melalui perbincangan. 17. 19. 10. 16. seramai 4 murid atau 20% murid berada pada tahap pencapaian C. Daripada jadual di atas didapati dalam ujian pra. Bagi mengatasi masalah ini maka guru bahasa bersama-sama dengan guru-guru lain berganding bahu.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 5. 13. 20. 12. Permainan bahasa ini dibahagikan kepada 3 iaitu kuiz. Setelah murid-murid menguasai tatabahasa Bahasa Melayu maka ujian pasca pula diadakan.

saya telah berjaya dalam kajian ini. Sebagai kesimpulannya. Saya juga telah mencadangkan kepada pentadbiran sekolah supaya meminta semua guru Bahasa Melayu supaya menggunakan cara permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Walaupun penyelidik mempunyai banyak tugasan lain yang terpaksa dilaksanakan. Misalnya menggunakan kaedah ini untuk mengajar penulisan Bahasa Melayu. Saya juga berazam untuk memastikan para pelajar saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR nanti bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Hasilnya tentu baik. Saya sebagai penyelidik ingin mengesyorkan permainan bahasa ini kepada semua guru bahasa bagi mengatasi masalah penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Jadi saya sebagai guru Bahasa Melayu Tahun 5 berasa gembira atas pencapaian murid-murid. 10 . penyelidik juga dapat mengesan kelemahan dan kekuatan pengajaran dan pembelajaran guru serta dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. namun dengan semangat untuk memperbaiki kelemahan murid dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab. Di samping itu. kajian ini dapat disempurnakan dalam tempoh yang dirancangkan. Sebagai tindakan lanjutan saya akan menggunakan teknik permainan bahasa ini untuk mengajar tajuk-tajuk yang lain.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 REFLEKSI TINDAKAN Penyelidikan ini dapat memberi kesedaran kepada guru-guru Bahasa Melayu tentang masalah pelajar dan kelemahan pelajar dalam penguasaan tatabahasa dalam Bahasa Melayu. Misalnya guru-guru yang mengajar tahap 1 iaitu tahun 1 hingga tahun 3 sepatutnya mengunakan permainan bahasa ini. Penyelidikan ini juga dapat memberi banyak pengalaman kepada penyelidik dan membantu penyelidik mencari cara penambahbaikan. Hampir keseluruhan murid telah berjaya menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu.

11 . Diharapkan kajian ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada penyelidik sebagai tenaga pengajar yang bertanggungjawab untuk melihat kejayaan pelajarnya dalam bidang bahasa. penyelidik berharap dapat meneruskan penyelidikan ke gelung yang kedua pada masa akan datang dan akan cuba menerapkan dalam tajuk lain yang akan diajar. Penyelidik berbangga dapat menjalankan kajian tindakan ini pada gelungan pertama. Oleh yang demikian. Kajian ini bukan sahaja dapat meningkatkan prestasi pelajar tetapi dapat juga memperbaiki teknik pengajaran dan pembelajaran guru-guru.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 PENUTUP Kajian Tindakan ini adalah satu kajian yang baik jika dijalankan di peringkat sekolah.

Rina pergi ke kedai ««««««««« (sambil. .Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 LAMPIRAN A (CONTOH AYAT) TAJUK : KATA HUBUNG Gariskan jawapan yang betul. . TAJUK : KATA TANYA Tuliskan jawapan yang betul. 1. 1. «««««««««. 2. keadaan nenek kamu di hospital? TAJUK : KATA SERU Nyatakan kata seru yang betul.. «««««««««. nama guru kelas kamu? 2. nahas kau! 2. 1. «««««««««. . cantiknya baju k! 12 .. ««««««««««««. dengan) Suresh pergi melawat Kuala Lumpur pada cuti penggal yang lalu. besarnya rumah kamu! 3. ««««««««««««. Ramesh««««««««« (dan. untuk) membeli kek.