P. 1
Mengatasi Kelemahan Murid Menguasai Aspek

Mengatasi Kelemahan Murid Menguasai Aspek

|Views: 6,524|Likes:
Published by ZULKIFLI ABDULLAH

More info:

Published by: ZULKIFLI ABDULLAH on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2015

pdf

text

original

Zulkifli Abdullah 770403-03-6675

Mengatasi Kelemahan Murid Menguasai Aspek Tatabahasa Dalam Bahasa Melayu Melalui Cara Permainan Bahasa

Oleh Zulkifli Bin Abdullah SJK (T) Bandar Baru Salak Tinggi 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan

ABSTRAK

Guru Bahasa Melayu sering menghadapi masalah dalam pengajaran Bahasa Melayu kerana murid tidak menguasai aspek tatabahasa. Kemahiran tatabahasa ini perlu dikuasai oleh murid kerana kemahiran ini amat berguna dalam penulisan Bahasa Melayu lebih-lebih lagi kepada murid di sekolah Cina dan Tamil di mana Bahasa Melayu menjadi bahasa kedua selepas Bahasa Ibunda mereka. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam aspek tatabahasa. Seramai 20 murid dari tahun 5 telah dipilih sebagai responden kajian berdasarkan kelemahan mereka dalam aspek tatabahasa . Instrumen kajian terdiri daripada Ujian pra dan Ujian Pasca mengenai 4 aspek tatabahasa yang terpilih iaitu kata hubung, kata adjektif, kata seru dan kata tanya. Tindakan untuk meningkatkan penguasaan tatabahasa responden berkenaan adalah penggunaan permainan bahasa khasnya kuiz, latih tubi dan mencantum kad. Murid-murid berasa gembira dalam menyertai aktiviti-aktiviti ini kerana mereka berlumbalumba untuk memenangi pertandingan dan permainan ini. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa tindakan yang dilaksanakan telah membantu murid untuk menguasai aspek tatabahasa. Hasilnya hampir kesemua murid dapat menguasai aspek tatabahasa dalam tajuk Kata Tanya, Kata Seru, Kata Adjektif dan Kata Hubung. Pengkaji berpuas hati dengan dapatan kajian kerana dapat menarik minat murid belajar kemahiran ini tetapi perlu ditambah baikkan lagi dengan tindakan baru yang lebih efisyen serta menarik minat murid .

1

kata seru. Salah satu syarat yang penting bagi kemasukan ke IPTA ialah pelajar mesti mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu. Selain itu pendidikan di Malaysia juga mewajibkan semua murid supaya lulus mata pelajaran Bahasa Melayu. kata hubung. penjodoh bilangan. Biasanya guru-guru bahasa berasa tercabar dan kerap menghadapi masalah dalam pengajaran Bahasa Melayu. Jika tidak mereka mungkin menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan seharian. Tambahan pula Bahasa Melayu bukanlah bahasa pertuturan seharian mereka. Murid-murid sekolah dikehendaki mempelajari Bahasa Melayu dalam semua aspek iaitu perlu menguasai tatabahasa dan juga harus mahir dalam penulisan Bahasa Melayu. Ini kerana murid-murid agak sukar untuk memahami tatabahasa Bahasa Melayu. guru-guru bahasa dikehendaki menggunakan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran yang baru dan mencabar bagi memudahkan pemahaman murid dalam Bahasa Melayu iaitu dalam aspek tatabahasa dan juga penulisan karangan. simpulan bahasa. Buktinya adalah kemerosotan keputusan peperiksaan UPSR 2009 dalam subjek pemahaman Bahasa 2 . Pelajar diwajibkan lulus Bahasa Melayu dalam peperiksaan dalaman sekolah dan juga peperiksaan UPSR bagi murid sekolah rendah dan juga PMR dan SPM bagi murid sekolah menengah. kata bilangan. Statistik juga menunjukkan bahawa murid-murid sekolah berasa sukar untuk memahami tatabahasa Bahasa Melayu.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 FOKUS KAJIAN Pelajar Malaysia dikehendaki menguasai Bahasa Melayu kerana bahasa ini amat penting bagi kehidupan harian kita di Malaysia. Oleh itu. peribahasa. Dalam aspek tatabahasa murid-murid dikehendaki mahir dalam tajuk-tajuk seperti kata tanya. kata sendi. Manakala. REFLEKSI ISU KAJIAN Isu kelemahan penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah sering menjadi buah mulut. perumpamaan dan jenis-jenis ayat. kata adjektif. Isu ini juga menjadi hangat dan mendapat perhatian pelbagai pihak. dalam penulisan pula murid-murid harus mahir dalam teknik-teknik menulis karangan yang baik.

. Dalam kajian ini permainan bahasa dipilih untuk menyelesaikan masalah tadi. Hal ini berlaku kerana muridmurid yang tidak menguasai tatabahasa tidak boleh menjawab soalan pemahaman. mencantum kad dan latih tubi. Di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Bandar Baru Salak Tinggi murid-murid menghadapi masalah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Ini kerana 30 daripada 40 soalan pemahaman meliputi tajuk tatabahasa. Dengan ini diharap supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran tatabahasa. Misalnya dalam UPSR tahun 2009. Keputusan murid dalam ujian pasca iaitu ujian yang dibuat selepas permainan bahasa ini agak 3 .guru Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Bandar Baru Salak Tinggi telah mengkaji masalah ini dan cuba untuk mengatasi masalah ini. 10% daripada murid-murid tahun 6 gagal dalam kertas pemahaman berbanding subjek lain yang mencapai 100%. berjumpa guru. buku-buku cerita. Ini merupakan petanda bahawa Bahasa Melayu merupakan subjek yang kritikal di sekolah ini. Jika murid tidak menguasai aspek tatabahasa maka mereka tidak boleh menjawab soalan pemahaman. Hasil daripada laporan prestasi ini dan pengalaman penyelidik sendiri yang menghadapi pelajar-pelajar yang tidak mempunyai kemahiran penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. rujuk kamus.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 Melayu. membaca buku rujukan. Guru. Kami memilih cara ini kerana permainan bahasa sangat diminati oleh murid. Guru-guru bahasa membuat kajian untuk mendapat tahu punca masalah ini . Bagi mengatasi masalah ini guru±guru perlu menggalakkan murid-murid supaya rajin membaca surat khabar dan memberi penerangan tentang kebaikan membaca surat khabar. Jika murid-murid rajin membaca surat khabar mereka boleh memperkayakan perbendaharaan kata dan seterusnya mereka boleh menguasai tatabahasa Bahasa Melayu. Ini mungkin disebabkan permainan bahasa ini memberangsangkan minat murid dan menggalakkan murid untuk mengambil bahagian.Daripada kajian ini. didapati bahawa murid-murid lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu kerana murid-murid malas membaca surat khabar. Dalam permainan bahasa ini dibahagikan kepada 3 bahagian yang kecil iaitu kuiz. menyebabkan penyelidik mencuba kaedah yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. perbincangan kumpulan dan sebagainya. Salah satu punca penting mengapa murid-murid gagal menguasai tatabahasa Bahasa Melayu ialah kurang berminat membaca surat khabar. Laporan prestasi UPSR 2009 dan ujian bulanan sekolah menunjukkan kelemahan pelajar dalam Bahasa Melayu. Namun apa yang menggembirakan saya selaku guru Bahasa Melayu adalah kini murid-murid lebih mahir dan boleh menguasai aspek tatabahasa dengan baik.

3. 4. 2. Mengenal pasti kelemahan pelajar tahun 5 dalam aspek tatabahasa. Murid-murid kelas ini agak lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Boleh dikatakan bahawa hampir keseluruhan murid kelas ini tidak boleh menjawab soalan tatabahasa Bahasa Melayu. Meningkatkan keberkesanan penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu dalam usaha meningkatkan keupayaan. KUMPULAN SASARAN Saya memilih murid Tahun 5 Kamban sebagai kumpulan sasaran dalam mengkaji masalah penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 baik dan memberangsangkan. Saya sebagai Guru Bahasa Melayu kelas ini menghadapi masalah semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Guru-guru menilai keberkesanan penggunaan permainan bahasa dalam meningkatkan prestasi murid dari segi pengguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Maka saya terpaksa menjalankan kelas pemulihan. Merangka tindakan pembaikan untuk mengatasi kelemahan pelajar dalam tatabahasa Bahasa Melayu. Jadi saya mencadangkan permainan bahasa ini kepada guru-guru yang lain untuk dicuba di dalam kelas mereka. Oleh kerana murid lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. 4 . Inilah yang menyebabkan saya memilih kelas dan tajuk ini bagi menjalankan kajian tindakan ini. Hampir keseluruhan murid Tahun 5 mahir dan kini telah menguasai aspek tatabahasa. OBJEKTIF KAJIAN Tujuan kajian ini adalah untuk : 1. maka saya tidak boleh menjalankan pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. kemahiran dan pencapaian pelajar dalam Bahasa Melayu.

Beliau membantu kami dengan menyemak soalan ±soalan yang kami sediakan. Guru bahasa dan ketua panitia Bahasa Melayu berganding bahu dalam menyediakan ujian-ujian ini. kata adjektif. Kami telah berbincang dan menyediakan soalan±soalan tatabahasa bagi ujian pra dan ujian pasca. Guru telah menjalankan beberapa tindakan untuk mengatasi kelemahan tatabahasa murid dalam Bahasa Melayu.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 INSTRUMEN KAJIAN Ujian Pra Dijalankan pada 15 Februari 2010 untuk mendapatkan data pelajar yang tidak mahir dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. maka guru dapat memahami tentang kelemahan murid dalam penguasaan tatabahasa. ujian pasca diadakan pada 1 Mac 2010. Semasa menyediakan soalan ini kami juga menghadapi beberapa masalah. kata seru dan kata tanya (Rujuk lampiran A). (Rujuk lampiran A) Ujian Pasca Dijalankan pada 1 Mac 2010 untuk mendapatkan data pelajar untuk mengetahui sama ada pelajar benar-benar memiliki kemahiran tatabahasa setelah beberapa tindakan telah diambil. mencantum kad dan latih tubi. kata seru dan kata tanya. Setelah dikaji tentang keputusan ujian pra. Manakala. 5 . Soalan tatabahasa ini merangkumi tajuk-tajuk seperti kata hubung. Selain itu. Ini kerana murid-murid ini akan menduduki peperiksaan UPSR pada tahun hadapan. kami berasa amat bangga dan gembira kerana dapat menyediakan soalan tatabahasa ini. Soalan tatabahasa ini merangkumi tajuk-tajuk seperti kata hubung. Kami juga berazam untuk menangani masalah penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu di kalangan murid tahun 5 sekolah kami. kata adjektif. LANGKAH ± LANGKAH TINDAKAN Tindakan pertama ialah penyediaan ujian pra dan ujian pasca. Bagi mengatasi masalah ini kami meminta bantuan ketua panitia Bahasa Melayu. Ujian pra dan ujian pasca ini saya sediakan dengan dibantu oleh guru-guru bahasa yang lain. Ujian pra ini diadakan pada 15 Februari 2010. Antara permainan bahasa yang dipilih ialah kuiz . Permainan bahasa dipilih sebagai alat yang penting dalam mengatasi kelemahan murid.

Permainan ini diadakan pada 22 Februari 2010. Kemudian mereka akan mencantumkan kad manila tersebut dan melekatkan kad manila tersebut di hadapan kelas. Kuiz Guru±guru menyediakan soalan kuiz yang meliputi soalan tatabahasa. Contoh soalan kuiz adalah seperti berikut: Senaraikan 3 kata tanya 1) 2) 3) Senaraikan 2 kata seru 1) 2) 2. Kuiz ini dijalankan pada 18 Februari 2010. kata seru. kata hubung. Dalam kad manila ditulis soalan-soalan tatabahasa dan jawapannya ditulis berasingan dalam kad manila yang lain. Semasa menjalankan kuiz ini murid-murid tahun 5 dibahagikan kepada dua kumpulan yang berasingan dan diberi nama iaitu Kumpulan Cemerlang dan Kumpulan Gemilang. sambil 6 . Soalan±soalan kuiz ini dibincang dan disediakan oleh guru±guru Bahasa Melayu. Setiap kumpulan diberikan masa 1 minit untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Contohnya. Markah bagi kumpulan pertama yang menjawab dengan betul ialah sebanyak 3 markah. Manakala. Murid-murid dibahagikan dalam 2 kumpulan . Satu kumpulan diberikan soalan dan satu lagi kumpulan diberikan jawapan.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 Permainan Bahasa 1. kata adjektif. Contoh Soalan : Mereka berbual ________________ berjalan. kata tanya dan sebagainya. Murid-murid dikehendaki membaca soalan dan mencari jawapan pada rakan mereka. Kuiz ini dijalankan selama 1 minggu dan setiap hari soalan kuiz berbeza iaitu berdasarkan tajuk±tajuk yang berbeza. bagi kumpulan yang kedua menjawab soalan dengan betul diberikan 1 markah. Mencantum Kad Guru-guru bahasa juga mengadakan permainan mencantum kad.

Walau bagaimanapun. Guru telah menyediakan beberapa soalan tatabahasa Bahasa Melayu. Ini bermakna separuh murid tidak dapat 7 . Ujian Pra berupa soalan tatabahasa diadakan pada 15 Februari 2010 untuk menentukan dan melihat tahap pemahaman murid tentang tatabahasa Bahasa Melayu. Walau bagaimanapun. murid-murid juga diberi latih tubi. Hanya 10 orang murid sahaja yang berjaya mendapat markah diantara 60-100. Jadual di atas menunjukkan bahawa seramai 5 (25%) murid gagal menjawab soalan tatabahasa yang diberikan. murid-murid begitu aktif menjawab soalan. Latih Tubi Selain daripada soalan kuiz dan permainan mencantum kad.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 3. Dalam melaksanakan langkah-langkah tindakan seperti yang disebut di atas guru-guru menghadapi pelbagai masalah. Begitu juga semasa permainan mencantum kad. Markah lulus yang ditetapkan ialah 40 %. UJIAN PRA Jadual 1 : Keputusan Ujian Pra Peratus 0-19 20-39 40-59 60-79 80-100 Jumlah Pelajar Bilangan pelajar 2 3 5 8 2 20 Jadual 1 di atas menunjukkan tentang keputusan ujian pra. Contohnya. KEPUTUSAN Sebelum aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan untuk menentukan kelemahan murid dalam aspek tatabahasa Bahasa Melayu pelbagai langkah telah diambil. Dalam latih tubi ini murid-murid diberikan 10 soalan tatabahasa dan mereka diminta menjawab soalan-soalan ini dalam masa yang ditetapkan. murid-murid tidak aktif menjawab soalan latih tubi. Apa yang mengecewakan ialah 5 daripada 20 murid gagal mendapat 40 markah. murid-murid berasa gembira dan cenderung untuk terlibat dalam kuiz. menyediakan soalan kuiz. 25% adalah satu peratus yang besar bagi sekolah kami. Mereka berebut-rebut untuk menjawab soalan kuiz. Latih tubi ini diadakan pada 24 Februari 2010.

Jadual 2 : Keputusan Ujian Pasca Peratus 0-19 20-39 40-59 60-79 80-100 Jumlah Pelajar Bilangan pelajar 1 4 10 5 20 Dari keputusan di atas didapati hampir semua murid dapat memahami dan menjawab soalan tatabahasa dengan mudah selepas ujian pasca. Pencapaian ini amat memberangsangkan dan menunjukkan bahawa murid dapat menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Daripada keputusan di atas didapati bahawa 19 murid telah lulus dalam ujian pasca ini. 2. didapati bahawa murid-murid Tahun 5 terlalu lemah dalam aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Ujian pasca dilaksanakan selepas tindakan diambil. ANALISIS DATA Jadual 3 : Analisis Keputusan Ujian Pra Dan Ujian Pasca Bil 1.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayudengan baik. Ini kerana permainan bahasa yang dijalankan selepas ujian pra amat berkesan dan mendapat respon yang baik daripada murid. Berikut adalah hasil analisis pencapaian Ujian pasca selepas pengajaran dan pembelajaran yang diadakan pada 1 Mac 2010. 4. Seramai 15 murid telah berjaya mendapat pangkat A dan B. 3. UJIAN PASCA Jadual 2 menunjukkan tentang keputusan ujian pasca yang dijalankan. Punitian David Thanaraj Prema Nama Pra 15 42 50 33 Pasca 25 50 63 60 10 18 13 27 Beza 8 . Daripada analisis ini. Pencapaian ini juga menunjukkan bahawa permainan bahasa yang dibuat oleh guru selepas ujian pra amat berkesan dan murid-murid dapat menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu.

Primila Sharvin Meganathan Loganathan Ramesh Pavithra Gangai Thayala Raj Vijay Baga Mani Arasu Guna Mano Shanti 52 45 60 55 68 65 75 75 18 90 88 68 60 28 73 25 63 60 70 65 75 73 83 85 43 93 90 80 73 45 75 45 12 15 10 10 07 08 08 10 23 03 02 12 13 17 02 20 Jadual 3 menunjukkan analisis keputusan ujian pra dan ujian pasca secara terperinci. 10. Setelah murid-murid menguasai tatabahasa Bahasa Melayu maka ujian pasca pula diadakan. 8. Ini kerana hampir kesemua murid telah lulus dalam ujian pasca ini. kami membuat keputusan untuk mengadakan permainan bahasa bagi mengatasi masalah ini. 15. 17. 14. 11. 6. 15 murid daripada 20 murid sahaja yang lulus iaitu berjaya mendapat markah 40%. 20. Melalui perbincangan. Keputusan ujian pasca ini agak memberangsangkan dan menggembirakan. Terdapat 5 murid yang berjaya mendapat pangkat A dan10 murid berjaya mendapat pangkat B.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 5. 16. Daripada jadual di atas didapati dalam ujian pra. 7. Manakala. seramai 4 murid atau 20% murid berada pada tahap pencapaian C. Hanya seorang murid sahaja yang masih gagal. Permainan bahasa ini dibahagikan kepada 3 iaitu kuiz. 19. 12. Bakinya iaitu 5 murid gagal dalam ujian pra ini. Bagi mengatasi masalah ini maka guru bahasa bersama-sama dengan guru-guru lain berganding bahu. 9 . 13. mencantum kad dan latih tubi. Ini menunjukkan bahawa hampir 25% murid gagal dalam ujian pra. 18. 9.

namun dengan semangat untuk memperbaiki kelemahan murid dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab. Misalnya menggunakan kaedah ini untuk mengajar penulisan Bahasa Melayu. Misalnya guru-guru yang mengajar tahap 1 iaitu tahun 1 hingga tahun 3 sepatutnya mengunakan permainan bahasa ini. Hasilnya tentu baik. saya telah berjaya dalam kajian ini. Saya juga telah mencadangkan kepada pentadbiran sekolah supaya meminta semua guru Bahasa Melayu supaya menggunakan cara permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Walaupun penyelidik mempunyai banyak tugasan lain yang terpaksa dilaksanakan. Penyelidikan ini juga dapat memberi banyak pengalaman kepada penyelidik dan membantu penyelidik mencari cara penambahbaikan. Sebagai tindakan lanjutan saya akan menggunakan teknik permainan bahasa ini untuk mengajar tajuk-tajuk yang lain. penyelidik juga dapat mengesan kelemahan dan kekuatan pengajaran dan pembelajaran guru serta dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. Saya sebagai penyelidik ingin mengesyorkan permainan bahasa ini kepada semua guru bahasa bagi mengatasi masalah penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 REFLEKSI TINDAKAN Penyelidikan ini dapat memberi kesedaran kepada guru-guru Bahasa Melayu tentang masalah pelajar dan kelemahan pelajar dalam penguasaan tatabahasa dalam Bahasa Melayu. kajian ini dapat disempurnakan dalam tempoh yang dirancangkan. Sebagai kesimpulannya. 10 . Saya juga berazam untuk memastikan para pelajar saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR nanti bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi saya sebagai guru Bahasa Melayu Tahun 5 berasa gembira atas pencapaian murid-murid. Hampir keseluruhan murid telah berjaya menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Di samping itu.

Penyelidik berbangga dapat menjalankan kajian tindakan ini pada gelungan pertama. Oleh yang demikian.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 PENUTUP Kajian Tindakan ini adalah satu kajian yang baik jika dijalankan di peringkat sekolah. penyelidik berharap dapat meneruskan penyelidikan ke gelung yang kedua pada masa akan datang dan akan cuba menerapkan dalam tajuk lain yang akan diajar. Kajian ini bukan sahaja dapat meningkatkan prestasi pelajar tetapi dapat juga memperbaiki teknik pengajaran dan pembelajaran guru-guru. 11 . Diharapkan kajian ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada penyelidik sebagai tenaga pengajar yang bertanggungjawab untuk melihat kejayaan pelajarnya dalam bidang bahasa.

. 1. 2. Ramesh««««««««« (dan. . «««««««««. nahas kau! 2. . 1.. besarnya rumah kamu! 3. Rina pergi ke kedai ««««««««« (sambil. ««««««««««««. ««««««««««««. cantiknya baju k! 12 . dengan) Suresh pergi melawat Kuala Lumpur pada cuti penggal yang lalu. . untuk) membeli kek.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 LAMPIRAN A (CONTOH AYAT) TAJUK : KATA HUBUNG Gariskan jawapan yang betul. TAJUK : KATA TANYA Tuliskan jawapan yang betul. keadaan nenek kamu di hospital? TAJUK : KATA SERU Nyatakan kata seru yang betul. 1. «««««««««. «««««««««. nama guru kelas kamu? 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->