RUJUKAN KAMI : mcsb(u)/stud/sr/01/11 TARIKH : 11hb April 2011

KEPADA YANG BERKENAAN,

Tuan/Puan, PER : MAKLUMAN PENJELASAN TUNGGAKAN YURAN PENGAJIAN & YURAN ASRAMA Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Untuk makluman pihak tuan/puan, berikutan arahan daripada Ketua Eksekutif, Multimedia College Sdn Bhd(MCSB), pihak MCSB(Utara) telah membuat sedikit perubahan pada polisi pembayaran yuran pengajian. Polisi ini telah dikuatkuasakan dikesemua kolej-kolej cawangan dibawah Multimedia College Sdn Bhd(MCSB) bermula pada 26hb Mac 2011. 3. Mengikut polisi ini, semua mahasiswa/wi dikehendaki membuat penjelasan yuran pengajian secara berperingkat-peringkat pada setiap semester pengajian. Berikut adalah peringkat-peringkat pembayaran yang perlu dibuat : I. II. III. Peringkat 1 (40%) Peringkat 2 (20%) Peringkat 3 (40%) : : : Sebelum Pendaftaran Subjek Sebelum Memduduki Peperiksaan Sebelum Keputusan Peperiksaan Dikeluarkan

*Jumlah peratusan pembayaran adalah mengikut jumlah yuran pengajian pada semester tersebut. Sila rujuk bahagian lampiran untuk maklumat lanjut. Sekiranya pembayaran tidak dijelaskan seperti yang ditetapkan, anak-anak tuan/puan boleh dikenakan tindakan untuk tidak dibenarkan membuat pendaftaran subjek/menduduki peperiksaan/mendapatkan keputusan peperiksaan. Sila rujuk bahagian lampiran untuk maklumat yuran pengajian terkini. 4. Bagi pembayaran yuran asrama (Sekiranya anak tuan/puan mendiami asrama sahaja),tuan/puan adalah dikehendaki untuk memastikan anak-anak tuan/puan menjelaskannya pada setiap hujung bulan, bulan semasa. Bagi anak-anak tuan/puan yang terpaksa berpindah keluar, mereka dikehendaki menjelaskan yuran asrama sehingga bulan terkini iaitu Mac 2011. Kegagalan untuk menjelaskan yuran asrama akan turut menyebabkan anak tuan/puan disekat daripada menduduki peperiksaan. 5. Kerjasama daripada pihak tuan/puan adalah amat diharapkan oleh pihak MCSB bagi mengelakkan anak-anak tuan/puan daripada dikenakan tindakan berikutan kegagalan untuk menjelaskan tunggakan hutang. 6. Sekian. Kerjasama daripada pihak tuan/puan adalah didahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

TAJUDIN RAMLEE Ketua, Kolej Cawangan unit Taiping Multimedia College (Northen) Sdn Bhd

LAMPIRAN :
TEMPOH PENJELASAN YURAN PENGAJIAN (SEMESTER 1) : I. II. III. Peringkat 1 : 23 Mei 2011 10 Jun 2011 Peringkat 2 : 5 September 2011 9 September 2011 Peringkat 3 : 3 Oktober 2011 14 Oktober 2011

1) DIPLOMA IN TECHNOLOGY (TELECOMMUNICATION ENGINEERING)

OKTOBER 2010

YURAN PENGAJIAN SEMASA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3 JUMLAH KESELURUHAN

: : : : :

RM 2,560.00 RM 1,024.00 RM 512.00 RM 1,024.00 RM 2,560.00 (RM 2,560 x 40%) (RM 2,560 x 20%) (RM 2,560 x 40%)

2) DIPLOMA IN MANAGEMENT WITH MULTIMEDIA

OKTOBER 2010

YURAN PENGAJIAN SEMASA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3 JUMLAH KESELURUHAN

: : : : :

RM 2,260.00 RM 904.00 RM 452.00 RM 904.00 RM 2,260.00 (RM2,260 x 40%) (RM2,260 x 20%) (RM2,260 x 40%)

3) YURAN ASRAMA Yuran Bulanan : RM 150.00

*Sila pastikan anak tuan/puan membuat penjelasan yuran asrama sehingga bulan Mac 2011. Sila buat semakan bayaran yuran asrama anda di Bahagian Admin untuk mengetahui status terkini pembayaran anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful