RUJUKAN KAMI : mcsb(u)/stud/sr/01/11 TARIKH : 11hb April 2011

KEPADA YANG BERKENAAN,

Tuan/Puan, PER : MAKLUMAN PENJELASAN TUNGGAKAN YURAN PENGAJIAN & YURAN ASRAMA Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Untuk makluman pihak tuan/puan, berikutan arahan daripada Ketua Eksekutif, Multimedia College Sdn Bhd(MCSB), pihak MCSB(Utara) telah membuat sedikit perubahan pada polisi pembayaran yuran pengajian. Polisi ini telah dikuatkuasakan dikesemua kolej-kolej cawangan dibawah Multimedia College Sdn Bhd(MCSB) bermula pada 26hb Mac 2011. 3. Mengikut polisi ini, semua mahasiswa/wi dikehendaki membuat penjelasan yuran pengajian secara berperingkat-peringkat pada setiap semester pengajian. Berikut adalah peringkat-peringkat pembayaran yang perlu dibuat : I. II. III. Peringkat 1 (40%) Peringkat 2 (20%) Peringkat 3 (40%) : : : Sebelum Pendaftaran Subjek Sebelum Memduduki Peperiksaan Sebelum Keputusan Peperiksaan Dikeluarkan

*Jumlah peratusan pembayaran adalah mengikut jumlah yuran pengajian pada semester tersebut. Sila rujuk bahagian lampiran untuk maklumat lanjut. Sekiranya pembayaran tidak dijelaskan seperti yang ditetapkan, anak-anak tuan/puan boleh dikenakan tindakan untuk tidak dibenarkan membuat pendaftaran subjek/menduduki peperiksaan/mendapatkan keputusan peperiksaan. Sila rujuk bahagian lampiran untuk maklumat yuran pengajian terkini. 4. Bagi pembayaran yuran asrama (Sekiranya anak tuan/puan mendiami asrama sahaja),tuan/puan adalah dikehendaki untuk memastikan anak-anak tuan/puan menjelaskannya pada setiap hujung bulan, bulan semasa. Bagi anak-anak tuan/puan yang terpaksa berpindah keluar, mereka dikehendaki menjelaskan yuran asrama sehingga bulan terkini iaitu Mac 2011. Kegagalan untuk menjelaskan yuran asrama akan turut menyebabkan anak tuan/puan disekat daripada menduduki peperiksaan. 5. Kerjasama daripada pihak tuan/puan adalah amat diharapkan oleh pihak MCSB bagi mengelakkan anak-anak tuan/puan daripada dikenakan tindakan berikutan kegagalan untuk menjelaskan tunggakan hutang. 6. Sekian. Kerjasama daripada pihak tuan/puan adalah didahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

TAJUDIN RAMLEE Ketua, Kolej Cawangan unit Taiping Multimedia College (Northen) Sdn Bhd

LAMPIRAN :
TEMPOH PENJELASAN YURAN PENGAJIAN (SEMESTER 1) : I. II. III. Peringkat 1 : 23 Mei 2011 10 Jun 2011 Peringkat 2 : 5 September 2011 9 September 2011 Peringkat 3 : 3 Oktober 2011 14 Oktober 2011

1) DIPLOMA IN TECHNOLOGY (TELECOMMUNICATION ENGINEERING)

OKTOBER 2010

YURAN PENGAJIAN SEMASA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3 JUMLAH KESELURUHAN

: : : : :

RM 2,560.00 RM 1,024.00 RM 512.00 RM 1,024.00 RM 2,560.00 (RM 2,560 x 40%) (RM 2,560 x 20%) (RM 2,560 x 40%)

2) DIPLOMA IN MANAGEMENT WITH MULTIMEDIA

OKTOBER 2010

YURAN PENGAJIAN SEMASA PERINGKAT 1 PERINGKAT 2 PERINGKAT 3 JUMLAH KESELURUHAN

: : : : :

RM 2,260.00 RM 904.00 RM 452.00 RM 904.00 RM 2,260.00 (RM2,260 x 40%) (RM2,260 x 20%) (RM2,260 x 40%)

3) YURAN ASRAMA Yuran Bulanan : RM 150.00

*Sila pastikan anak tuan/puan membuat penjelasan yuran asrama sehingga bulan Mac 2011. Sila buat semakan bayaran yuran asrama anda di Bahagian Admin untuk mengetahui status terkini pembayaran anda.