TAJUK: PENGENALAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: ADA VIDEO: TIADA AUDIO: ADA

SCENE : 1

SELAMAT DATANG DISEDIAKAN OLEH :

ENTER
EFEK: TIADA

1

Harapan kami agar pelajar-pelajar dapat mengikuti tutorial dan membuat latihan yang disediakan. pelajar diharap akan dapat : . TAJUK: ASET.mana butang yang diingini untuk membuat capaian seterusnya.Syarkat Berhad EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada topik yang ingin dipelajari. Penyampaian bersifat interaktif ini diharap dapat membantu para pelajar.Mengenalpasti kesan urusniaga pada aset.TAJUK: PRINSIP AKAUN SPM SUMBER: INTERNET ANIMASI: ADA VIDEO: TIADA AUDIO: Bahan Guru SCENE: 2 PRINSIP AKAUN SPM Soalan SPM Capaian Pelawat E-mail Laman web ini disediakan khusus untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran Prinsip Akaun sebagai mata pelajaran elektif bagi peperiksaan SPM. LABILITI DAN EKUITI PEMILIK SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 3 ASET. . -SELAMAT MENCUBA-« EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Klik pada mana.Mengetahui konsep aset. liabiliti dan ekuiti pemilik . 2 . Sila pilih topik yang ingin dipelajari: . liabiliti atau ekuiti pemilik. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Anda boleh klik pada gambar tabung duit untuk balik ke Menu Utama Nota Tutorial Latihan Setelah pelajar mengikuti laman ini .Aset. Liabiliti dan Ekuiti Pemilik .Mengenalpasti akaun yang perlu di debit dan dikreditkan apabila berlakunya urusniaga.

LIABILITI DAN EKUITI ( TUTORIAL) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA SCENE: 5 ASET. EFEK: TIADA TAJUK: ASET. Untuk meneruskan aplikasi sila klik ke butang anak panah berwarna merah.LIABILITI DAN EKUITI ( TUTORIAL) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 4 ASET. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Panduan :Klik tetikus atas imej lampu untuk mengetahui jawapannya Apakah yang dimaksudkan dengan Liabiliti? Bolehkah kamu berikan dua contoh liabiliti dalam perniagaan? AUDIO: NOTA ARAHAN: EFEK: TIADA Pengguna perlu klik pada imej lampu untuk mengetahui jawapannya. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Panduan :Klik tetikus atas imej lampu untuk mengetahui jawapannya Apakah yang di katakan Aset? Bolehkah kamu berikan contoh-contoh aset dalam perniagaan? NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada imej lampu untuk mengetahui jawapannya. Untuk kembali semula ke paparan sebelumnya sila klik pada butang bulat berwarna merah. Untuk kembali semula ke paparan sebelumnya sila klik pada butang bulat berwarna merah. pengguna perlu klik pada imej tabung duit. 3 .TAJUK: ASET. pengguna perlu klik pada imej tabung duit. Untuk menamatkan aplikasi. Untuk menamatkan aplikasi. Untuk meneruskan aplikasi sila klik ke butang anak panah berwarna merah.

TAJUK: ASET. pengguna perlu klik pada imej tabung duit. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Panduan :Klik tetikus atas imej lampu untuk mengetahui jawapannya Apakah yang dimaksudkan dengan Ekuiti Pemilik? Apakah contoh -contoh ekuiti pemilik? NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada imej lampu untuk mengetahui jawapannya. Untuk menamatkan aplikasi. Untuk kembali semula ke paparan sebelumnya sila klik pada butang bulat berwarna merah. 4 . Untuk meneruskan aplikasi sila klik ke butang anak panah berwarna merah.LIABILITI DAN EKUITI ( TUTORIAL) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: EFEK: TIADA SCENE: 6 ASET.

E. C. HASIL E. G. A. G. Modal 7. G. E. D. Overdarf 3. A. G. C. ASET SEMASA C. E. E. B. E. F atau G . F. EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Untuk menjawab. F. A. F. C. G. B. Jika pengguna menjawab soalan dengan betul. Jualan 2. B. F. C. ASET TETAP F. E. pengguna hanya perlu klik pada butang 'A'. LIABILITI JANGKA PANJANG D. B. F.TAJUK: ASET. F. C. B. A. 'C'. A. Komisen Diterima 4. D. G. D. E . G. Dividen Pelaburan A. D. LIABILITI SEMASA B. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK A. D. Stok 5. EKUTI PEMILIK 1. D. 'D'.LIABILITI DAN EKUITI ( LATIHAN) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 7 ASET. E. B. B. paparan imej gembira akan muncul dan jika pengguna menjawab soalan dengan salah. BELANJA G. A. 5 . C. F. pengguna perlu klik pada butang tabung duit. C. 'B'. Tanah 6. D. paparan imej sedih akan muncul Untuk menamatkan aplikasi.

A. A. LIABILITI SEMASA E. C. B. ASET TETAP A. ASET SEMASA C. C.TAJUK: ASET. B.LIABILITI DAN EKUITI ( LATIHAN) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 8 ASET. paparan imej gembira akan muncul dan jika pengguna menjawab soalan dengan salah. Faedah Simpanan Tetap 2. Jika pengguna menjawab soalan dengan betul. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK A. D. 6 . Alatan Pejabat 5. pengguna hanya perlu klik pada butang 'A'. pengguna perlu klik pada butang tabung duit. 'D'. Belian 3. D. D. E. Sewa Diterima Terdahulu B. HASIL D. E. C. C. A. 'C'. A. B. C. B. BELANJA 1. EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Untuk menjawab. atau E . E. E. 'B'. D. D. E. Stok 4. paparan imej sedih akan muncul Untuk menamatkan aplikasi. B.

TAJUK: JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: Ada SCENE: 9 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan latihan. 7 .

TAJUK: JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: ADA SCENE: 10 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke soalan Latihan. TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 1 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: EFEK: TIADA SCENE: 11 Aset ialah harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi (perniagaan atau bukan perniagaan). NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk meneruskan atau kembali ke Soalan tutorial 8 .

NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan tutorial.TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 1 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: EFEK: TIADA SCENE: 12 NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan tutorial TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 2 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: EFEK: TIADA SCENE: 13 Liabiliti ialah apa yang dihutang oleh sebuah perniagaan. Perniagaan boleh berhutang apabila membeli barangniaga dan juga boleh meminjam wang dari pihak bank. 9 .

TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 2 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 14 Apabila perniagaan membeli barangniaga secara berhutang dengan peniaga atau orang lain . Apa yang kita dapat baik dalam bentuk wang atau bentuk aset lain kita namakan pinjaman. EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan tutorial TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 3 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 15 Sebenarnya ekuiti pemilik ialah hak pemilik dalam perniagaan. EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk meneruskan atau kembali ke Soalan tutorial 10 . Pemilik memasukkan aset ke dalam perniagaan hanya dengan tujuan supaya dapat semula apa yang dilaburkan bersama keuntungan. Perniagaan juga boleh membuat pinjaman dari badan-badan lain seperti Bank. Peniaga lain itu dinamakan pemiutang. Syarikat Kewangan atau badan-badan lain.

TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 3 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 16 Bila pemilik melabur wangnya atau membawa masuk aset peribadinya untuk kegunaan perniagaan. EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan tutorial. ia akan dicatat sebagai modal Untung bersih yang diperolehi perniagaan juga merupakan hak pemilik.Belanja. Untung bersih = Hasil . 11 .

pengguna perlu klik pada butang HOME . LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Panduan : Klik pada akaun yang perlu didebitkan dalam kotak jawapan. TUNAI SEWA 4. Membayar sewa kepada pemilik kedai secara tunai. Untuk menamatkan aplikasi. ALI JUALAN EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada salah satu kotak jawapan yang telah disediakan. Menjual barangniaga kepada Ali secara kredit. 12 . TUNAI MODAL 2. TUNAI BELIAN 3. 1. Pemilik membawa masuk tunai untuk memulakan perniagaan.TAJUK: ASET. Membeli barangniaga dari Syarikat Lee Bhd.LIABILITI DAN EKUITI ( LATIHAN) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 17 ASET.

TAJUK: KEPUTUSAN JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: Ada SCENE: 18 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah Back untuk melihat semula soalan latihan dan anak panah 13 .

TAJUK: KEPUTUSAN JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: ADA SCENE: 19 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke soalan Latihan. . KELUAR DARIPADA APLIKASI INI? YA TIDAK TERIMA KASIH 14 . TAJUK: PENUTUP SCENE: 20 TAMAT SUMBER: INTERNET ANIMASI: ADA VIDEO: TIADA AUDIO: ADA EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada butang YA untuk menamatkan aplikasi dan klik pada butang TIDAK untuk Kembali ke menu utama.

TAJUK: KEPUTUSAN JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE : 21 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah Back untuk melihat semula soalan latihan dan anak panah TAJUK: KEPUTUSAN JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE : 22 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah Back untuk melihat semula soalan latihan dan anak panah 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful