TAJUK: PENGENALAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: ADA VIDEO: TIADA AUDIO: ADA

SCENE : 1

SELAMAT DATANG DISEDIAKAN OLEH :

ENTER
EFEK: TIADA

1

2 .TAJUK: PRINSIP AKAUN SPM SUMBER: INTERNET ANIMASI: ADA VIDEO: TIADA AUDIO: Bahan Guru SCENE: 2 PRINSIP AKAUN SPM Soalan SPM Capaian Pelawat E-mail Laman web ini disediakan khusus untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran Prinsip Akaun sebagai mata pelajaran elektif bagi peperiksaan SPM. pelajar diharap akan dapat : .Mengenalpasti akaun yang perlu di debit dan dikreditkan apabila berlakunya urusniaga. liabiliti atau ekuiti pemilik.Mengenalpasti kesan urusniaga pada aset. . LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Anda boleh klik pada gambar tabung duit untuk balik ke Menu Utama Nota Tutorial Latihan Setelah pelajar mengikuti laman ini . Penyampaian bersifat interaktif ini diharap dapat membantu para pelajar.Syarkat Berhad EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada topik yang ingin dipelajari. liabiliti dan ekuiti pemilik . LABILITI DAN EKUITI PEMILIK SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 3 ASET. Harapan kami agar pelajar-pelajar dapat mengikuti tutorial dan membuat latihan yang disediakan.mana butang yang diingini untuk membuat capaian seterusnya.Aset. -SELAMAT MENCUBA-« EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Klik pada mana.Mengetahui konsep aset. Liabiliti dan Ekuiti Pemilik . TAJUK: ASET. Sila pilih topik yang ingin dipelajari: .

pengguna perlu klik pada imej tabung duit. Untuk kembali semula ke paparan sebelumnya sila klik pada butang bulat berwarna merah. 3 .LIABILITI DAN EKUITI ( TUTORIAL) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 4 ASET. Untuk kembali semula ke paparan sebelumnya sila klik pada butang bulat berwarna merah.TAJUK: ASET. Untuk meneruskan aplikasi sila klik ke butang anak panah berwarna merah. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Panduan :Klik tetikus atas imej lampu untuk mengetahui jawapannya Apakah yang di katakan Aset? Bolehkah kamu berikan contoh-contoh aset dalam perniagaan? NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada imej lampu untuk mengetahui jawapannya.LIABILITI DAN EKUITI ( TUTORIAL) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA SCENE: 5 ASET. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Panduan :Klik tetikus atas imej lampu untuk mengetahui jawapannya Apakah yang dimaksudkan dengan Liabiliti? Bolehkah kamu berikan dua contoh liabiliti dalam perniagaan? AUDIO: NOTA ARAHAN: EFEK: TIADA Pengguna perlu klik pada imej lampu untuk mengetahui jawapannya. Untuk menamatkan aplikasi. Untuk meneruskan aplikasi sila klik ke butang anak panah berwarna merah. EFEK: TIADA TAJUK: ASET. Untuk menamatkan aplikasi. pengguna perlu klik pada imej tabung duit.

pengguna perlu klik pada imej tabung duit.TAJUK: ASET. Untuk menamatkan aplikasi. Untuk meneruskan aplikasi sila klik ke butang anak panah berwarna merah. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Panduan :Klik tetikus atas imej lampu untuk mengetahui jawapannya Apakah yang dimaksudkan dengan Ekuiti Pemilik? Apakah contoh -contoh ekuiti pemilik? NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada imej lampu untuk mengetahui jawapannya. Untuk kembali semula ke paparan sebelumnya sila klik pada butang bulat berwarna merah.LIABILITI DAN EKUITI ( TUTORIAL) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: EFEK: TIADA SCENE: 6 ASET. 4 .

EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Untuk menjawab. Jika pengguna menjawab soalan dengan betul. E . F atau G . LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK A. D. F. A. D. C. F. E. G. E. HASIL E. A. A.TAJUK: ASET. A. paparan imej sedih akan muncul Untuk menamatkan aplikasi. B. Jualan 2. B. E. D. D. D. G. Tanah 6. F. G. G. LIABILITI JANGKA PANJANG D. C. C. pengguna perlu klik pada butang tabung duit. F. C. A. paparan imej gembira akan muncul dan jika pengguna menjawab soalan dengan salah. Komisen Diterima 4. B. Stok 5. B. D. F. G. E. LIABILITI SEMASA B. ASET SEMASA C. E. F. B. BELANJA G. 'C'. ASET TETAP F. C. Dividen Pelaburan A. C. 'D'. C. G. B. pengguna hanya perlu klik pada butang 'A'. EKUTI PEMILIK 1. Overdarf 3. 5 . F. E. E. A.LIABILITI DAN EKUITI ( LATIHAN) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 7 ASET. Modal 7. G. 'B'. B. D.

EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Untuk menjawab. C. ASET SEMASA C. pengguna perlu klik pada butang tabung duit. E. A. Jika pengguna menjawab soalan dengan betul. paparan imej sedih akan muncul Untuk menamatkan aplikasi. 6 . C. 'B'. Faedah Simpanan Tetap 2. Belian 3. E. E. atau E . D. A. Alatan Pejabat 5. D. D. pengguna hanya perlu klik pada butang 'A'. Stok 4. C. B. A.TAJUK: ASET. B. Sewa Diterima Terdahulu B. B. C. D. B. ASET TETAP A. 'C'. C. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK A. HASIL D. 'D'. A. B. D. BELANJA 1. E. LIABILITI SEMASA E. E. paparan imej gembira akan muncul dan jika pengguna menjawab soalan dengan salah.LIABILITI DAN EKUITI ( LATIHAN) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 8 ASET.

7 .TAJUK: JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: Ada SCENE: 9 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan latihan.

TAJUK: JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: ADA SCENE: 10 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke soalan Latihan. NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk meneruskan atau kembali ke Soalan tutorial 8 . TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 1 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: EFEK: TIADA SCENE: 11 Aset ialah harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi (perniagaan atau bukan perniagaan).

NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan tutorial. 9 .TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 1 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: EFEK: TIADA SCENE: 12 NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan tutorial TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 2 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: EFEK: TIADA SCENE: 13 Liabiliti ialah apa yang dihutang oleh sebuah perniagaan. Perniagaan boleh berhutang apabila membeli barangniaga dan juga boleh meminjam wang dari pihak bank.

EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk meneruskan atau kembali ke Soalan tutorial 10 .TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 2 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 14 Apabila perniagaan membeli barangniaga secara berhutang dengan peniaga atau orang lain . Pemilik memasukkan aset ke dalam perniagaan hanya dengan tujuan supaya dapat semula apa yang dilaburkan bersama keuntungan. Peniaga lain itu dinamakan pemiutang. Apa yang kita dapat baik dalam bentuk wang atau bentuk aset lain kita namakan pinjaman. Syarikat Kewangan atau badan-badan lain. Perniagaan juga boleh membuat pinjaman dari badan-badan lain seperti Bank. EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan tutorial TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 3 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 15 Sebenarnya ekuiti pemilik ialah hak pemilik dalam perniagaan.

EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan tutorial. ia akan dicatat sebagai modal Untung bersih yang diperolehi perniagaan juga merupakan hak pemilik. Untung bersih = Hasil .TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 3 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 16 Bila pemilik melabur wangnya atau membawa masuk aset peribadinya untuk kegunaan perniagaan. 11 .Belanja.

12 . Untuk menamatkan aplikasi. 1.LIABILITI DAN EKUITI ( LATIHAN) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 17 ASET. TUNAI MODAL 2. pengguna perlu klik pada butang HOME . Menjual barangniaga kepada Ali secara kredit. Membeli barangniaga dari Syarikat Lee Bhd. ALI JUALAN EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada salah satu kotak jawapan yang telah disediakan. Pemilik membawa masuk tunai untuk memulakan perniagaan. TUNAI BELIAN 3.TAJUK: ASET. TUNAI SEWA 4. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Panduan : Klik pada akaun yang perlu didebitkan dalam kotak jawapan. Membayar sewa kepada pemilik kedai secara tunai.

TAJUK: KEPUTUSAN JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: Ada SCENE: 18 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah Back untuk melihat semula soalan latihan dan anak panah 13 .

. KELUAR DARIPADA APLIKASI INI? YA TIDAK TERIMA KASIH 14 .TAJUK: KEPUTUSAN JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: ADA SCENE: 19 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke soalan Latihan. TAJUK: PENUTUP SCENE: 20 TAMAT SUMBER: INTERNET ANIMASI: ADA VIDEO: TIADA AUDIO: ADA EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada butang YA untuk menamatkan aplikasi dan klik pada butang TIDAK untuk Kembali ke menu utama.

TAJUK: KEPUTUSAN JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE : 21 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah Back untuk melihat semula soalan latihan dan anak panah TAJUK: KEPUTUSAN JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE : 22 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah Back untuk melihat semula soalan latihan dan anak panah 15 .