TAJUK: PENGENALAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: ADA VIDEO: TIADA AUDIO: ADA

SCENE : 1

SELAMAT DATANG DISEDIAKAN OLEH :

ENTER
EFEK: TIADA

1

mana butang yang diingini untuk membuat capaian seterusnya. 2 .Aset. -SELAMAT MENCUBA-« EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Klik pada mana. LABILITI DAN EKUITI PEMILIK SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 3 ASET.TAJUK: PRINSIP AKAUN SPM SUMBER: INTERNET ANIMASI: ADA VIDEO: TIADA AUDIO: Bahan Guru SCENE: 2 PRINSIP AKAUN SPM Soalan SPM Capaian Pelawat E-mail Laman web ini disediakan khusus untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran Prinsip Akaun sebagai mata pelajaran elektif bagi peperiksaan SPM. Sila pilih topik yang ingin dipelajari: . liabiliti atau ekuiti pemilik.Mengenalpasti akaun yang perlu di debit dan dikreditkan apabila berlakunya urusniaga. liabiliti dan ekuiti pemilik . TAJUK: ASET. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Anda boleh klik pada gambar tabung duit untuk balik ke Menu Utama Nota Tutorial Latihan Setelah pelajar mengikuti laman ini . Liabiliti dan Ekuiti Pemilik .Mengetahui konsep aset. Harapan kami agar pelajar-pelajar dapat mengikuti tutorial dan membuat latihan yang disediakan.Syarkat Berhad EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada topik yang ingin dipelajari. pelajar diharap akan dapat : . . Penyampaian bersifat interaktif ini diharap dapat membantu para pelajar.Mengenalpasti kesan urusniaga pada aset.

LIABILITI DAN EKUITI ( TUTORIAL) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA SCENE: 5 ASET. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Panduan :Klik tetikus atas imej lampu untuk mengetahui jawapannya Apakah yang di katakan Aset? Bolehkah kamu berikan contoh-contoh aset dalam perniagaan? NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada imej lampu untuk mengetahui jawapannya. Untuk kembali semula ke paparan sebelumnya sila klik pada butang bulat berwarna merah. Untuk meneruskan aplikasi sila klik ke butang anak panah berwarna merah. Untuk meneruskan aplikasi sila klik ke butang anak panah berwarna merah. 3 .LIABILITI DAN EKUITI ( TUTORIAL) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 4 ASET. Untuk menamatkan aplikasi. EFEK: TIADA TAJUK: ASET. pengguna perlu klik pada imej tabung duit. pengguna perlu klik pada imej tabung duit. Untuk menamatkan aplikasi. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Panduan :Klik tetikus atas imej lampu untuk mengetahui jawapannya Apakah yang dimaksudkan dengan Liabiliti? Bolehkah kamu berikan dua contoh liabiliti dalam perniagaan? AUDIO: NOTA ARAHAN: EFEK: TIADA Pengguna perlu klik pada imej lampu untuk mengetahui jawapannya.TAJUK: ASET. Untuk kembali semula ke paparan sebelumnya sila klik pada butang bulat berwarna merah.

LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Panduan :Klik tetikus atas imej lampu untuk mengetahui jawapannya Apakah yang dimaksudkan dengan Ekuiti Pemilik? Apakah contoh -contoh ekuiti pemilik? NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada imej lampu untuk mengetahui jawapannya.TAJUK: ASET. pengguna perlu klik pada imej tabung duit. Untuk menamatkan aplikasi. 4 . Untuk meneruskan aplikasi sila klik ke butang anak panah berwarna merah. Untuk kembali semula ke paparan sebelumnya sila klik pada butang bulat berwarna merah.LIABILITI DAN EKUITI ( TUTORIAL) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: EFEK: TIADA SCENE: 6 ASET.

Tanah 6. 'C'. B. F. E. F. Dividen Pelaburan A. A. paparan imej gembira akan muncul dan jika pengguna menjawab soalan dengan salah. C. E. G. A. B. E . E. EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Untuk menjawab. 'B'. A. E.LIABILITI DAN EKUITI ( LATIHAN) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 7 ASET. B. G. Jualan 2. C. LIABILITI JANGKA PANJANG D. Jika pengguna menjawab soalan dengan betul. pengguna perlu klik pada butang tabung duit. F. Modal 7. HASIL E. B. Stok 5. D. B. B. ASET TETAP F. A. paparan imej sedih akan muncul Untuk menamatkan aplikasi. F. pengguna hanya perlu klik pada butang 'A'. C. D. D. F. E. LIABILITI SEMASA B. C. D. D. 'D'. F. G. Overdarf 3. C. C. F atau G . D. F. E. B. E. 5 . LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK A. Komisen Diterima 4. EKUTI PEMILIK 1. BELANJA G. G. G. ASET SEMASA C. G. A. D. C. G. A.TAJUK: ASET.

C. 'C'. atau E . E. E. pengguna perlu klik pada butang tabung duit. ASET TETAP A. BELANJA 1. EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Untuk menjawab. Faedah Simpanan Tetap 2. Sewa Diterima Terdahulu B. Belian 3. 'D'. C. E. B. D. paparan imej sedih akan muncul Untuk menamatkan aplikasi. A. Jika pengguna menjawab soalan dengan betul. D.TAJUK: ASET. 'B'. C. paparan imej gembira akan muncul dan jika pengguna menjawab soalan dengan salah.LIABILITI DAN EKUITI ( LATIHAN) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 8 ASET. B. D. B. B. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK A. ASET SEMASA C. LIABILITI SEMASA E. D. Alatan Pejabat 5. C. A. C. pengguna hanya perlu klik pada butang 'A'. A. E. Stok 4. HASIL D. D. B. 6 . E. A.

7 .TAJUK: JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: Ada SCENE: 9 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan latihan.

NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk meneruskan atau kembali ke Soalan tutorial 8 .TAJUK: JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: ADA SCENE: 10 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke soalan Latihan. TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 1 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: EFEK: TIADA SCENE: 11 Aset ialah harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi (perniagaan atau bukan perniagaan).

9 . Perniagaan boleh berhutang apabila membeli barangniaga dan juga boleh meminjam wang dari pihak bank.TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 1 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: EFEK: TIADA SCENE: 12 NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan tutorial TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 2 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: EFEK: TIADA SCENE: 13 Liabiliti ialah apa yang dihutang oleh sebuah perniagaan. NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan tutorial.

Pemilik memasukkan aset ke dalam perniagaan hanya dengan tujuan supaya dapat semula apa yang dilaburkan bersama keuntungan. Perniagaan juga boleh membuat pinjaman dari badan-badan lain seperti Bank. EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk meneruskan atau kembali ke Soalan tutorial 10 . Apa yang kita dapat baik dalam bentuk wang atau bentuk aset lain kita namakan pinjaman. EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan tutorial TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 3 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 15 Sebenarnya ekuiti pemilik ialah hak pemilik dalam perniagaan. Peniaga lain itu dinamakan pemiutang. Syarikat Kewangan atau badan-badan lain.TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 2 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 14 Apabila perniagaan membeli barangniaga secara berhutang dengan peniaga atau orang lain .

EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke Soalan tutorial.Belanja.TAJUK: JAWAPAN TUTORIAL 3 SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 16 Bila pemilik melabur wangnya atau membawa masuk aset peribadinya untuk kegunaan perniagaan. Untung bersih = Hasil . ia akan dicatat sebagai modal Untung bersih yang diperolehi perniagaan juga merupakan hak pemilik. 11 .

LIABILITI DAN EKUITI ( LATIHAN) SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE: 17 ASET. Menjual barangniaga kepada Ali secara kredit. 12 . 1. ALI JUALAN EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada salah satu kotak jawapan yang telah disediakan. Untuk menamatkan aplikasi. TUNAI BELIAN 3.TAJUK: ASET. TUNAI MODAL 2. pengguna perlu klik pada butang HOME . Membeli barangniaga dari Syarikat Lee Bhd. Membayar sewa kepada pemilik kedai secara tunai. LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Panduan : Klik pada akaun yang perlu didebitkan dalam kotak jawapan. Pemilik membawa masuk tunai untuk memulakan perniagaan. TUNAI SEWA 4.

TAJUK: KEPUTUSAN JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: Ada SCENE: 18 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah Back untuk melihat semula soalan latihan dan anak panah 13 .

KELUAR DARIPADA APLIKASI INI? YA TIDAK TERIMA KASIH 14 .TAJUK: KEPUTUSAN JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: ADA SCENE: 19 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah berwarna merah untuk kembali ke soalan Latihan. TAJUK: PENUTUP SCENE: 20 TAMAT SUMBER: INTERNET ANIMASI: ADA VIDEO: TIADA AUDIO: ADA EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada butang YA untuk menamatkan aplikasi dan klik pada butang TIDAK untuk Kembali ke menu utama. .

TAJUK: KEPUTUSAN JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE : 21 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah Back untuk melihat semula soalan latihan dan anak panah TAJUK: KEPUTUSAN JAWAPAN LATIHAN SUMBER: INTERNET ANIMASI: TIADA VIDEO: TIADA AUDIO: SCENE : 22 EFEK: TIADA NOTA ARAHAN: Pengguna perlu klik pada anak panah Back untuk melihat semula soalan latihan dan anak panah 15 .