(PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH) KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH

TEKNIK MEMBAJA GETAH DEWASA / MATANG

PENGENALAN ‡ Pembajaan penting untuk kesihatan pokok kerana pokok yang kurang zat mudah diserang penyakit. ‡ Dapat mengelak dan memulihkan pokok getah daripada serangan penyakit akar daun. . ‡ Pembajaan boleh merangsang pemulihan kulit baru setelah ditoreh. ‡ Keperluan pembajaan sesuatu kawasan ditentukan berdasarkan status nutrien pada sampel tanah dan daun yang diambil. ‡ Meningkatkan hasil lateks dan kayu getah. ‡ Pokok mesti dibaja pada masa yang sesuai dan pada kadar yang mencukupi.

KEBERKESANAN BAJA Bergantung Kepada : Ø Penyerapan Baja Oleh Pokok Ø Penjimatan Tenaga Dan Kos Ø Jenis Baja Ø Kadar Baja Ø Masa Membaja Ø Kekerapan Membaja .

Urea : 100 x 60 = 130 kg 46 TSP : 100 x 30 46 = 65 kg MOP : 100 x 30 = 65 kg 60 .CARA MENGIRA KEPERLUAN BAJA Contoh : Berapa banyak baja UREA. P : 30 kg dan K : 30 kg. TSP dan MOP untuk membaja sehektar kebun getah dengan kombinasi N : 60 kg.

‡ Keperluan pembajaan sesuatu kawasan ditentukan berdasarkan status nutrien pada sampel tanah dan daun yang diambil. . ‡ Masa pembajaan yang sesuai penting memandangkan ini akan membantu pengambilan nutrien oleh pokok. ‡ Baja perlu untuk mendapatkan pokok getah yang subur dan berkeupayaan mengeluarkan hasil torehan yang tinggi.PEMBAJAAN POKOK GETAH MATANG ‡ Pokok mesti dibaja pada masa yang sesuai dan pada kadar yang mencukupi berpandukan kepada pengesyoran pembajaan.

 Oleh kerana pangkal pokok tidak banyak akar rambut. eloklah kawasan kira-kira 60sm keliling dari pangkal pokok tidak dibaja.CARA ± CARA MEMBAJA  Bagi pokok matang dewasa. baja hendaklah ditabur di atas lorong tanaman yang bersih dari rumpai sejarak 300 hingga 350sm dari pangkal pokok sebelah menyebelah.  Bukan satu kaedah yang baik melonggokkan baja secara memanjang di antara barisan pokok. .  Baja boleh juga ditabur keseluruhan kawasan kecuali kawasan 60sm dari pangkal pokok andainya kawasan bersih dari rumpai. Cara ini tidak membolehkan semua akar rambut mendapatkan baja.

CARACARA-CARA MEMBAJA : GAMBARAJAH Kawasan ditabur baja Lorong tanaman 300 ± 350 cm Kawasan 60 cm keliling pokok tidak dibaja .

pembajaan pokok dewasa dibaja setahun sekali sehingga dua ke tiga tahun sebelum pokoknya ditanam semula. ‡ Kadar pengambilan nutrien paling aktif ialah di antara waktu pendaunan semula sehingga 5 bulan berikutnya. ‡ Baja tambahan tidak diperlukan sekiranya ranggasan atau pendaunan kali kedua berlaku ‡ Pada dasarnya.MASA SESUAI MEMBAJA GETAH MATANG ‡ Pembajaan bagi getah matang sesuai dilakukan sebaik sahaja daun mula terbentuk dalam musim daun luruh. .

‡ Apabila pokok berumur 18 bulan. baja ditabur di jalur yang bersih di antara barisan pokok dan elakkan menabur di pangkal pokok. . akar-akar akan meluas ke pertengahan antara barisan.KAWASAN YANG PERLU DIBAJA ‡ Apabila pokok meningkat umur 4 tahun.

.KESIMPULAN ‡ Pemilihan jenis baja serta kadar penggunaanya hendaklah sesuai dengan keadaan tanah dan peringkat tanah dan peringkat umur pokok supaya mendapatkan kesan yang baik terhadap pertumbuhan pokok. ‡ Baja adalah satu input penting dalam kesuburan kebun.