Definisi Keluarga Keluarga adalah asas kepada masyarakat dan merupakan unit terkecil dalam masyarakat.

Keluarga terdiri daripada; Keluarga Asas Keluarga Luas Keluarga Orientasi Keluarga Prokreasi Semua ini merupakan ciri-ciri kekeluargaan. Ciri-ciri ini amat penting demi kesejahteraan keluarga. Peranan Ibu Bapa Ibu bapa merupakan unit asas dalam keluarga. Peranannya sangat penting dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Ini memerlukan pengurusan keluarga yang dinamik, proaktif dan menepati masa yang kian berubah. Peranan ibu bapa sangat penting dan perlu dilihat secara makro dan semua ini terlibat secara komited. Persekitaran juga perlu diambil kira. Konsep µMelentur buluh dari rebungnya µperlu diberi penekanan Ibu bapa merupakan satu unit dan perlu menjalankan pengurusan yang proaktif dari aspek sains dan kemanusiaan. Cabaran Suasana peringkat makro dan antarabangsa, globalisasi dan ledakan teknologi maklumat. Semua ini perlu dilihat secara positif dan pengukuhan kawalan oleh ibu bapa. Peringkat mikro iaitu proses urbanisasi yang pesat dan pengecilan keluarga luas serta pengaruhnya. Proses urbanisasi perlu melibatkan kawasan Bandar, kampung dan pedalaman. Pengaruh rakan sebaya yang pelbagaii latar belakang keluarga. Cabaran ini harus dilihat sebagai tanggungjawab dan bukannya sebagai masalah dan perlu dilaksanakan secara proaktif. Kemahiran Keibubapaan Dari segi tradisi dan warisan. Pengubahsuaian perlu dibuat melalui ilmu pengetahuan. Ibu bapa perlu mewariskan pemikiran yang mencukupi untuk penyesuaian diri anak-anak dan perlu dilaksanakan secara dinamik dan proaktif. Perlu melihat dari perspektif makro atau global dan dasar-dasar kerajaan. Kerajaan perlu menjalankan µ Program Reaching Out¶. Tidak hanya menumpukan kepada elemen mikro seperti psikologi dan keperluan asas dan perlu mempunyai modul yang digubal oleh kerajaan negeri dan NGO. Tekanan kepada kualiti pengasuhan dan pendidikan di Bandar dan luar Bandar. Jenis-jenis keibubapaan; Keibubapaan Authoritative Keibubapaan Permissive Keibubapaan Authoritarian Keibubapaan Indifferent

Firman Allah S. dan membentuk kecekapan sosial dan emosi. kebersamaan sekolah dengan komuniti penting untuk meningkatkan kejayaan proses pengajaran pembelajaran di sekolah. Tetapi ada sesetengah pihak keliru dalam kepentingan hubungan antara ibu bapa dan para pendidik di peringkat awal pendidikan. Ada yang berpendapat Pendidik tidak perlu hubungan baik dengan ibu bapa kerana setiap ibubapa mempunyai objektif yang berbeza.Hubungan guru dan ibubapa sebenarnys adalah satu usaha-sama yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksa-Nya (bagi sesiapa yang melanggar perintah_Nya). Kepentingan hubungan sekolah dan komuniti ini selaras dengan pendapat Poston et al. 2. Dan bertakwalah kepada Allah.mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran.Penglibatan dan kerjasama antara ibu bapa dan guru amat diperlukan dalam proses pembelajaran kanak-kanak. guru mendapat sumber dari ibubapa dan ibubapa mendapat usaha gigih guru mendidik anak-anak mereka. Schaps. dalam surau Al-Ma idah ayat 2 yang bermaksud: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dan membuat kebajikan dan bertaqwa. "You cannot build a great school alone. 3. 1989). The school needs the community and the community needs the school". bertindak secara beretika dan altruistik. Efikasi kendiri ibu bapa .W. olehitu adalah mustahil untuk menempatkan seorang . Gonder (1981) berpendapat kerjasama yang lebih erat antara sekolah dan masyarakat akan menguntungkan semua pihak. Watson. Oleh itu. Seperti yang dikatakan dalam tulisannya oleh Airil (2009) tentang kekeliruan yang sering terjadi dalam pendidikan pra formal.T. Battishich. 1983) Ya saya bersetuju dengan Puan Rozaini dimana perlunya hubungan baik antara keduanya. Pembinaan peranan ibu bapa iaitu kepercayaan tentang keperluan penglibatan dalam pendidikan anak-anak mereka. Apakah yang boleh dilakukan untuk membawa ibubapa ke istitusi pendidikan: Ahmad Zabidi dan Mariani Nor(2007) menyarankan pentadbir dan guru harus: 1. (1992) iaitu. Hubungan yang dibina bagi tujuan yang positif dapat menjayakan satu-satu misi dam mendapat faedah yang optimum. Solomon. Pihak guru dan ibu bapa harus saling memahami perasaan di antara satu sarna lain sebagai langkah pertama untuk mewujudkan hubungan harmoni kedua-dua pihak (Berger. dan Lewis (2000) berpendapat kanak-kanak yang mempunyai perasaan jaminan komuniti lebih berkecenderungan bermotivasi dari segi akademik. dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Sikap terbuka sekolah terhadap pihak ibu bapa Terdapat kajian yang mencadangkan bahawa ibu bapa yang bekerja berbanding dengan ibu bapa yang berstatus tinggi melihat guru sebagai individu yang paling sesuai untuk menangani masalah pendidikan anak mereka (Lareau.

Memandangkan topik ini pernah keluar dalam peperiksaan. Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Didalam sesebuah masyarakat. Tetapi markah yang di peruntukkan untuk soalan ini hanyalah 4 markah.kerana mereka mempunyai budaya Percubaan Perkahwinan. bermotivasi dan akan meyumbang kepada perkembangan masa depan ahlinya. Di Taska dan Tadika juga tentu para pendidik mempunyai pendapat yang sama dan tidak mahu ibu serta bapa kerap datang hingga mengganggu momentum pendidikan prasekolah. UiTm Perak. Keluarga asas ini akan mewarisi budaya yang akan membentuk masyarakat. yang mana menyumbang kepada sosioekonomi. Satu perbincangan akademik dengan merujuk kepada sumber-sumber yang berotoriti. sumber. Kepelbagaian pengalaman ini memberi peluang individu melihat keluarga daripada sudut peribadi yang berbeza. Pendapat ini perlu disanggah kerana kanak-kanak ini membesar dan mempelajari apa ada dirumah dan di prasekolah. . Secara ringkasnya keluarga ialah unit kecil dalam masyarakat yang boleh didefinisikan kepada Mereka yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang dihubungkan melalui pertalian darah. Pengalaman setiap orang didalam keluarga adalah berbeza. Kekeliruan Lazim Praformal. jadi disini saya kemukakan beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan keluarga. Definisi tentang keluarga tidak dapat dihuraikan atau ditafsirkan secara specifik. keluarga yang bertambah dari budaya ini tetap dinilai sebagai satu keluarga dari kedua-dua belah pihak. apabila di sahkan berkahwin maka setiap anak yang dilahirkan oleh keluarga akan dinilai sebagai bermulanya Keluarga.pendidik dalam setiap keluarga. Majalah Pa&Ma (April 2009). perkahwinan atau pengambilan anak angkat dan tinggal di bawah suatu atap dan saling ketergantungan. Guru prasekolah dan juga ibu bapa perlu sama-sama memikirkan pelbagai cara untuk berganding bahu dan memastikan kanak-kanak menerima kesan positif dari hubungan yang baik di antara ibu bapa serta guru prasekolah. tetapi kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain. Unitari Penyelidik & Aplikasi Intelek. terasuh. Menurut Alvi (1994) Alvi melihat keluarga adalah asas kepada masyarakat. Rujukan: 1) Al-Quran 2) Airil Haimi Adnan Penyelidik Psikologi Perkembangan Tahun Awal Formal di UfoRia. Dalam erti kata lain keluarga berpendidkan. Mengikut tafsiran keluaga dalam komoniti Islam. Mengikut Olson & Defrain (1994 ) mendefinisikan keluarga sebagai seorang atau lebih daripada individu yang komited antara satu sama lain serta berkongsi kemesraan. Manakala bagi Bobolz & Sontag ( 1993) memberi maksud keluarga secara inklusif iaitu keluarga adalah terdiri bukan sahaja orang-orang yang berkaitan dari segi pertalian darah. Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Bagus. Diharap Pn Sy dapat membuat perbandingan tentang pendapat Alvi. perkahwinan atau diangkat tetapi juga saling memerlukan kerana mereka berkongsi matlamat.Namun demikian berbeza dengan masyarakat barat. keluarga merupakan unit asas insitusi sosial. Pendapat ini juga disokong oleh Airil (2009) Walaupun institusi rumah dan institusi prasekolah adalah berbeza. keputusan dan nilai. sumber dan komitet dalam jangka masa yang lama.

Fonomena ini menyebabkan pengecilan saiz keluarga. Berikut disenaraikan beberapa panduan/tips dan kriteria pemilihan bagi mengenal pasti pusat jagaan kanak-kanak (taska/tabika) yang terbaik untuk anak anda. Taska dan pusat jagaan mesti berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan tadika pula dengan Jabatan Pelajaran (mengikut akta 308 dan akta 550). Iringkan dengan doa moga Allah murahkan rezeki untuk kita menghantar anak kita ke taska/tadika yang terbaik. Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) merupakan suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran. dengan ini secara tidak langsung mereka mempunyai tempat tinggal yang selesa. Terdapat banyak lagi faktor perubahan dalam keluarga. Faktor keselamatan adalah paling meruncing. Wanita pada era sebelum merdeka lebih tertumpu kehidupan mereka di rumah. Apa yang nyata faktor perubahan ini mengubah arus dalam kehidupan kekeluargaan masa kini.Perubahan arus teknologi dalam kehidupan seharian kini mempengaruhi perubahan keluarga. Secara tidak langsung menyebabkan peningkatan usia. Kemampuan wanita dalam pelbagai bidang seiring dengan pencapaian kaum lelaki menyebabkan wanita kurang bergantung kepada lelaki di dalam rumahtangga. penjagaan dan kebersihan. kerana ibu bapa akan berpisah dengan anak-anak untuk sementara waktu. teruskan perbincangan seperti ini.Rata-rata kaum ibu mempunyai pekerjaan. Foktor akademik memainkan peranan yang utama dengan penglibatan kaum wanita. atau dengan erti kata lain sebagai surirumah. Memberi pendapat tanpa sokongan bukti akademik akan menyebabkan esei kita menjadi hambar. Perubahan daripada era pertanian atau konsevatif kepada era teknologi jelas mempengaruhi. Foktor ekonomi yang diusulkan oleh Pn Rozaini boleh dilihat dari sudut yang berbeza. Dengan ini maka kadar Penceraian terus meningkat. pengawalan dan pemeriksaan taman asuhan kanak-kanak dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya iaitu memberi . Tanggungjawap yang dipikul atau digalas oleh lelaki sudah mampu dilakukan oleh golongan wanita. Insyaallah saya akan berbincang dengan Pn Sy. tentu wang bukan menjadi masalah. Wanita tidak lagi memikirkan untuk berumahtangga. Arus teknologi mengakibatkan perubahan sosial. Penghijrahan ini juga menyebabkan berubahnya suasana keluarga. Salah satunya mengenai tempat kerja. Semakin tinggi taraf pendidikan seseorang wanita semakin kurang faktor keinginan untuk berkahwin.Tq Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Bagus. Tahap pendidikan yang meningkat dikalangan wanita menyababkan penurunan kadar kesuburan di kalangan wanita kerana golongan ini lebih terarah untuk memilih berkerjaya dan lebih memfokuskan kepada tugas sebagai pekerja formal. Berlaku satu lagi perubahan dalam keluarga. 1 ± Mesti berdaftar Anda kena pastikan taska/tadika ada lesen dan pernah mengikuti kursus anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terdapat juga yang meninggalkan anak-anak di kampung demi untuk mencari nafkah. selain soal kaedah asuhan. Setiap keluarga berlumba-lumba mengejar keperluan hidup tanpa memikirkan tentang kepentingan intitusi keluarga yang hampir lumpuh. Peningkatan umur dalam perkahwinan merupakan satu faktor perubahan dalam institusi kekeluargaan. Tulis rujukan daripada buku-buku akademik untuk menyokong pendapat sendiri. Jalan penyelesaian terbaik adalah dengan penghijrahan. Tq Salam Tanpa disedari ataupun tidak semakin hari semakin berubah institusi kekeluargaan. Saya setuju apa yang dikemukakan oleh Pn Rozaini tentang perubahan yang berlaku masa kini. Tahap pendidikan yang meningkat secara tidak langsung meningkat bagi golongan wanita. Jika kita mengetahui panduan/ tips untuk memilih taska/tabika untuk anak.

terlatih. Bolehkah anda dapatkan sebahagian bayaran balik daripada yuran yang dibayar? Ramai ibu bapa tertipu dalam perkara ini. pengasuh juga merupakan tangan pertama yang akan menentukan masa depan kanak-kanak. Intermediate house adalah dilarang. pengalaman dan pendedahan latihan sangat penting. Jika dia suka kerja itu. . Ini amatlah penting! INGAT! Selain ibu bapa menjadi pendidik utama. bersemuka dan berbincang dengan pengusaha/ penyelia Hasil daripada perbincangan itu. Daripada situ juga anda boleh menilai sama ada dia mempunyai pengalaman. peramah dan penyayang. Perlu diingatkan. 10 ± Keceriaan Pastikan suasana riang dan ceria di sekitarannya. Pastikan pengusaha/penyelia itu seorang yang mesra. jiwa dan emosi sewajarnya. 11 ± Tawakal Setelah yakim dengan taska tersebut. Jangan lupa ambil nombor telefon dan sekalisekala anda boleh bertanya tentang anak anda dan perkembangannya. akta ini juga mewajibkan pendaftaran taska yang mempunyai lebih daripada 9 orang kanak-kanak di bawah usia 4 tahun. Pagar mestilah sentiasa berkunci. 2 ± Berjumpa. Suasana banyak faktor penggalak pengembangan minda anak-anak. 8 ± Kegiatan membabitkan ibu bapa Adakah mereka menggalakkan kegiatan seumpama ini? 9 ± Peraturan taska/tadika/ pusat jagaan Pastikan pusat jagaan mempunyai peraturan dan simpan satu salinannya. ada tangga kecemasan untuk rumah dua tingkat. Anda perlu ada µbonding¶ dengan pengasuh anak anda. Ini amatlah penting dan ringankan mulut untuk bertanya apa yang diajarkan di sekolah tersebut. maka anak-anak kita akan gembira. hanya rumah banglo dan corner lot sahaja yang dibenarkan untuk menubuhkan taska/tabika. 5 ± Bayaran Yuran Anda perlu bertanya dengan sejelas-jelasnya dan kalau memungkinkan boleh tawar-menawar jika yurannya terlalu mahal. Apa yang penting akta ini digubal untuk memastikan hak kanak-kanak dilindungi. Perhatikan juga siapa yang bakal mengasuh/mengajar anak anda. Tanyakan juga bayaran lebih masa jika anda terlambat mengambil anak. iaitu dari segi perkembangan. Bagaimanapun. anda perlu pastikan bagaimana mereka menekankan kegiatan amali mengambil wuduk dan solat. kebersihan dan keselamatan. Makanan yang disediakan mestilah yang berkhasiat. semua masalah boleh diatasi. Bagi anak yang berumur empat tahun ke atas. Pastikan ia dalam keadaan bersih dan memuaskan. 10 ± Bayaran balik Anda perlu bertanya mengenai bayaran yang telah dibayar jika bertukar fikiran sebelum habis sebulan anak dihantar ke situ. peraturan dan penjagaan anak-anak. Buat perbandingan dengan pusat jagaan lain. 7 ± Fardu ain Pastikan tempat yang anda pilih adalah taska/tadika yang Islamik. Anda yang membayar pusat jagaan. menghantar anak ke taska boleh menggalakkan perkembangan minda anak-anak di tahap ini kerana konsep bermain sambil belajarnya yang lebih bebas dan sesuai pada tahap usia ini. anda akan dapat melihat dan menilai sendiri bahawa pengusaha/penyelia taska/tabika itu mengetahui sedikit sebanyak mengenai tata cara. 3 ± Keselamatan Perhatikan tahap keselamatan di tempat jagaan tersebut. Selain itu. Insya-Allah. Pastikan pakaian dan akhlaqnya. Ada tadika dan pusat jagaan menawarkan pembelajaran fardu ain. minat pada tugas dan ikhlas. Keikhlasan. anda mempunyai hak untuk mengetahui apa yang diajarkan kepada anak anda. senyum selalu. 6 ± Program Pastikan pusat jagaan mempunyai program tersusun supaya anak-anak mendapat pengisian mental.perlindungan kepada kanak-kanak yang berusia di bawah 4 tahun yang memerlukan perkhidmatan taska semasa ibu bapa mereka di tempat kerja. 4 ± Kebersihan dan Penyediaan Makanan Anda boleh bertanya tentang makanan yang disediakan oleh taska/ tabika. banyak berdoa dan tawakal. Anda boleh minta izin melihat keadaan kelas dan melihat dapur.

4. disyaki didera oleh pengasuhnya di Batu Caves. Seorang bayi lelaki yang berusia lima bulan meninggal dunia di Gombak kerana mengalami kecederaan yang serius di kepala akibat terjatuh atau terhentak dengan kuat. seorang bayi perempuan berusia 9 bulan meninggal dunia akibat pendarahan di kepala.Assalamualaikum Pn Rozaini dan En Rahim. Keperluannya amat tidak dinafikan dalam membantu dalam perkembangan ekonomi di Negara kita. Manakala. Ini kerana menurut Menteri Pembangunan Wanita. 16 Februari 2006). Cuba Pn Sharifah pula memulakan perbincangan. Merancang perbelanjaan 2. terdapat kesan lebam di beberapa bahagian badannya (Utusan Malaysia. Beliau juga perlu merancang menu mingguan kanak-kanak serta pembelian stok makanan. Selain dari tanggungjawab di atas. Di tempat yang sama juga seorang bayi lelaki berusia 9 bulan turut tercedera di kepala dan terdapat kesan lebam dan bengkak di seluruh badannya (Utusan Malaysia. Terima kasih diatas maklumat yang diberi. yang mengalami keretakan tengkorak akibat terjatuh sewaktu dalam jagaan pengasuhnya (Utusan Malaysia. terdapat lebih kurang 3. beliau . Biarpun tidak dapat mengawal keadaan persekitaran di TASKA tetapi bertanggungjawab memilih yang terbaik untuk anak-anak mereka. Keluarga dan Masyarakat.47 juta bagi lelaki yang bekerja. Merancang Jadual Aktiviti Mingguan Kanak-Kanak serta. 20 Januari 2005). Ibubapa mesti bertanggungjawab atas keselamatan anak-nak mereka mahupun di rumah ataupun di TASKA. 3. Terima kasih atas panduan/tips dan kriteria pemilihan bagi mengenal pasti pusat jagaan kanak-kanak (taska/tabika) yang terbaik yang diberi. 23 Mei 2005). Attachment : No file attach Biasanya yang memulakan isu ialah Pn Rozaini. Selain itu. Puan Rozaini. Terdapat banyak kes yang telah dilaporkan mengenai kecuaian pihak Pengasuh atau TASKA dalam keselamatan terhadap kanak-kanak. 1. Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil.57 juta wanita di Malaysia yang keluar bekerja. rekod pendaftaran kanak-kanak dan pengasuh. rekod tumbesaran kanak-kanak serta akaun bulanan. Industri TASKA kini tumbuh bak cendawan melata. bukan sekadar menjawab persoalan yang diberikan oleh Pn Rozaini Berikut adalah antara tugas dan tanggungjawab seorang Penyelia TASKA . Muhammad Hakimi Zulkifli meninggal akibat tersedak susu sewaktu sedang tidur di sebuah pusat asuhan kanak-kanak di Jalan Penjara (Utusan Malaysia. Nasib malang juga menimpa seorang bayi yang berusia 3 bulan di Kuantan. Menyimpan dan mengemaskinirekod-rekod di TASKA selain yang dikendalikan sendiri oleh Pengusaha. Ianya merangkumi. Keadaan ini menjadi faktor berkembangnya pertumbuhan pusat-pusat jagaan. manakala 6. 1 Januari 2006). rekod kehadiran kanak-kanak serta pengasuh. Antaranya kes yang menimpa beberapa orang bayi akibat kecuaian pengasuh iaitu Hadif Haqimi yang berusia tujuh bulan.

Memandangkan hari ni dah tak hujan. Sementara di kalangan masyarakat Jepun pula. berita. Educators at such institutions believe that making education a meaningful experience for students requires partnerships. Di kalangan masyarakat Melayu.Ketiga-tiga entiti ini perlu ada hubungan yang mantap dan akrab kerana kejayaan sistem pendidikan negara bergantung kepada sejauhmana ketiga-tiga elemen ini dapat berfungsi. kerjasama dan tolong-menolong. µbukit sama didaki.juga bertanggungjawab menjaga hubungan baik antara ibubapa dan pihak TASKA. Malah masyarakat lain dalam dunia ini seperti Cina. Beliau adalah jurucakap atau agen penyampai maklumat kepada ibubapa supaya tidak berlaku salah faham dan dapat memberitahu secara jelas tentang program dan situasi di TASKA. line pun laju. µpersaudaraan adalah perlindungan yang paling mahal¶. Sebenarnya konsep perkongsian dalam pendidikan merupakan konsep lama yang telah diperbaharui daripada amalan-amalan yang telah biasa diamalkan dalam masyarakat kita seperti gotong-royong. Di kalangan masyarakat Cina madah seperti µsemua manusia adalah saudaraku. unggapan yang biasa kita dengar µseperti aur dengan tebing¶. Hubungan tiga dimensi yang disebut oleh beliau menerangkan bahawa permuafakatan dan perkongsian bijak penting untuk membawa kejayaan kepada sesebuah institusi pendidikan pada masa kini. saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain. seorang Pembantu Superintenendent di Coquitlam. bidalan atau perumpamaan yang menggambarkan kebaaikan dan kepentingan mengamalkan semangat bekerjasama. semua makhluk adalah sahabatku¶. mesra.harap-harap tu sampai malam nanti. (Aminah Hamim & Gunawan Mahmood. Oleh itu penyelia harus membuat persediaan antaranya:<!--[if !supportLists]-->T <!--[endif]-->Sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai maklumat kanak-kanak dari semasa ke semasa <!--[if !supportLists]-->T <!--[if !supportLists]-->T <!--[if !supportLists]-->T <!--[endif]-->Bersedia berhadapan dengan ibubapa <!--[endif]-->Menyediakan bahan-bahan yang dapat <!--[endif]-->Bersikap bertanggungjawab. rumah dan komuniti perlu diberi penekanan. British Columbia: ³In many schools. Hubungan antara Ibubapa dan Sekolah ³Hubungan tiga dimensi iaitu sekolah. buku panduan. video tape dan lain-lain. parents are welcomed as equal partnerships in their child¶s education. Terimakasih diatas huraian yang lebih jelas tentang peranan penyelia. Dapatlah reply terus. tolak ansur serta bertimbang rasa dalam menjalinkan hubungan dengan ibubapa Oleh itu peranan penyelia di TASKA penting tidak hanya dalam menguruskan halhal pentadbiran dan merancang program pembelajaran sahaja malah beliau juga sebagai agen penyampai maklumat dan pegawai perhubungan di TASKA. yang inginkan maklumat terkini membantu dalam penyebaran maklumat sopan. lurah sama dituruni¶. brosur. 2001) . Pihak pengurusan sekolah harus memainkan peranan utama dalam merapatkan hubungan antara rumah dan komuniti ini.Insyaallah. education is a shared trust´. Menurut Betty Boult (Donald. 1978). unggapan. Maklumat boleh disebarkan secara bertulis ataupun alat pandangan seperti surat. Jepun dan India juga telah mengamalkan sikap bekerjasama sehingga terhimpun madah.

Cuba bincangkan juga peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa dalam pelaksanaan aktiviti di luar bilik darjah. Aspek keselamatan pula membantu murid mengenal pasti objek dan situasi yang membahayakan diri dan mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk bertindak. Komponen Perkembangan Psikomotor memberi fokus kepada empat aspek penting iaitu:1. 3. Bantu anak anda membina kemahiran. Penguasaan motor halus Perkembangan motor kasar Kesihatan Kselamatan Penguasaan motor Kasar dan motor halus ini amat penting dalam pergerakan asas untuk membolehkan murid melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan aktiviti pembelajaran dengan penuh yakin. Dalam aspek kesihatan. membaca. Bagaimana meningkatkan peranan ibu bapa dalam membantu taman asuhan kanak-kanak. Permainan Luar Bilik Darjah Permainan di luar darjah penting dalam pembangunan kemahiran kanak-kanak di samping membuka peluang kepada mereka untuk meningkatkan kemahiran sosial dan yakin untuk berinteraksi. PERKONGSIAN DALAM PENDIDIKAN-FOKUS DI SEKOLAH. Terimakasih En. mempelajari bahasa baru atau sekadar membiasakan diri dengan tabiat pembelajaran baru. Jika dapat bandingkan peranan yang dimainkan oleh ibu bapa di negara maju berbanding dengan Malaysia. Ibubapa harus juga menjauhi perkara-perkara berikut agar pembentukan emosi positif tercapai. 4. MOTIVATI IBUBAPA DAN KANAK-KANAK Ibu bapa adalah antara guru yang paling sesuai untuk mendidik anak-anak. lakonan dan lawatan ke Pusat Kesihataan dan tempat-tempat lain yang berkaitan. Permainan luar bilik darjah juga sebenarnya member peluang kepada kanak-kanak meperkembangan domain psimotornya. murid dilatih untuk mengamal cara hidup yang sihat melalui pemakanan yang seimbang. Ibubapa harus memberikan galakan kepada anak-anak mereka agar perkembangan emosi positif dapat di bentuk pada peringkat yang lebih awal lagi. Sebaliknya. dengan melakukan perkara mudah berikut: Cara mereka menilai diri akan mempengaruhi motivasi. Pertumbuhan dan perkembangan murid yang sihat. selamat dan ceria dapat memupuk keyakinana diri dan membentuk personaliti yang positif. Bahan rujukan boleh diperolehi di dalam internet. Antara lain adalah: Tiada Perbandingan Elakkan membanding anak anda dengan anak jiran. Jurnal Penyelidikan MPBL. Dan tempat terbaik untuk kanak-kanak belajar ialah rumah mereka sendiri. Isu yang dimukakan adalah menarik. .bacaan lanjutan : Mohd Salleh Bin Mahat(2004). Insyaallah saya akan cuba kembangkan isu ini dilain masa kerana saya perlukan sedikit masa untuk mencari dan membaca. 2. anda memperbesarkan kelemahannya dan dia berasa dia mengecewakan anda. sikap dan tingkah laku mereka dalam setiap situasi dan terhadap setiap orang yang mereka berinteraksi. Jilid 5. Ia tidak memotivasikan anak anda untuk melakukan yang terbaik (untuk membesar lebih tinggi atau berlari lebih laju). saudara mara atau rakan. menjaga kebersihan dan cara menjauhkan diri dari penyakit. sama ada kemahiran menulis. Aspek kesihatan dan keselamatan pula dapat dicapai melalui tunjuk cara oleh pihak yang berkaitan dengan kesihatan. Rahim.

penampilan atau keturunan. menghukum anak kerana tidak menghabiskan makanan akan membuatkannya benci makan. hentikanlah. Elakkan Hukuman Automatik Elak hukuman automatik. 7. Jangan menggelarnya ³lembab´ atau ³bodoh´ jika dia gagal melakukan sesuatu.2. 5. raksasa atau polis jahat. Sebaliknya. Elakkan Anak Anda Berasa Serba Salah Jangan buat anak anda berasa bersalah akibat bersikap ³jahat´ kerana perasaan itu akan membuatnya lebih risau. Disiplin seharusnya adil. Kukuhkan kepercayaan bahawa yang anak anda sempurna tidak kira ketinggian atau berat badan dan kasih sayang anda tiada penghujungnya. cadangkan apa yang boleh diperbaiki dan hulurkan bantuan sekiranya diperlukan. 3. Cuba jelaskan peraturan waktu makan dan beri hadiah sekiranya peraturan dituruti. Ia mungkin berkesan untuk jangka pendek tetapi membawa kepada fobia dalam hidupnya kelak. Suka memancing? Rancang aktiviti memancing dan bawanya bersama. Jangan Memberi Gelaran Jangan merendah-rendahkan anak anda. menyalahkan diri sendiri malah menjadi lalai dalam jangkamasa panjang. Ketepikan Jenaka Jangan berjenaka tentang kekurangan fizikal. 4. Contohnya. 8. 6. Tak sudah-sudah bercakap aspek negatif tentang anak anda (contohnya. tegas dan mesra. tetapkan harapan munasabah dan elak dari menyalahkannya sekiranya kesalahan terjadi. Adakan Masa Bersama Cipta kenangan menyeronokkan bersama anak anda. Ucap Selamat Tinggal Kepada Momok Jangan takutkan anak anda dengan hantu. . Sentiasa Positif Jika anda ingin berkata sesuatu yang negatif. Sentiasa berkomunikasi dengan jelas. Dengan menyertakan anak anda dalam masa riadah anda. bercerita kepada saudara mara yang anak anda kencing malam) akan menunjukkan padanya yang anda mementingkan personaliti itu sahaja. Kanakkanak yang selalu ditakutkan hantu akan takut tempat gelap dan membina personaliti yang percaya perkara karut. ia akan membuatnya berasa penting dan dihargai.

Kalau boleh minta Pn. Ini akan membantu mereka percayakan diri sendiri dan memahami yang anda (dan orang lain) turut mempercayai dirinya. Perbincangan hendaklah secara akademik dan berdasarkan rujukan. ´Bagaimana boleh saya bantu kamu?´ Biarkan anak anda mebuat keputusan dan benarkan dia melakukan kesilapan dan belajar melaluinya. tanyalah dia. Sharifah memberi pendapat berkaitan dengan tajuk ini. Tingkatkan Pujian Kanak-kanak memerlukan pujian dan penegahan positif. Seeloknya Pn. Pn Sharifah dan Pn Rozaini. walaupun tarikh hantar OLP sudah tamat anda masih boleh menghantar OLP sehingga 7 Disember 2009. Markah OLP mungkin berubah berdasarkan sumbangan anda.9. Didik Berdikari Daripada melakukan segalanya untuk anak anda. Satu huraian yang baik. . 10. Rozaini menjawab. Sharifah timbulkan isu dan Pn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful