P. 1
Definisi Keluarga

Definisi Keluarga

|Views: 12,212|Likes:
Published by Nur Adam

More info:

Published by: Nur Adam on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

Definisi Keluarga Keluarga adalah asas kepada masyarakat dan merupakan unit terkecil dalam masyarakat.

Keluarga terdiri daripada; Keluarga Asas Keluarga Luas Keluarga Orientasi Keluarga Prokreasi Semua ini merupakan ciri-ciri kekeluargaan. Ciri-ciri ini amat penting demi kesejahteraan keluarga. Peranan Ibu Bapa Ibu bapa merupakan unit asas dalam keluarga. Peranannya sangat penting dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Ini memerlukan pengurusan keluarga yang dinamik, proaktif dan menepati masa yang kian berubah. Peranan ibu bapa sangat penting dan perlu dilihat secara makro dan semua ini terlibat secara komited. Persekitaran juga perlu diambil kira. Konsep µMelentur buluh dari rebungnya µperlu diberi penekanan Ibu bapa merupakan satu unit dan perlu menjalankan pengurusan yang proaktif dari aspek sains dan kemanusiaan. Cabaran Suasana peringkat makro dan antarabangsa, globalisasi dan ledakan teknologi maklumat. Semua ini perlu dilihat secara positif dan pengukuhan kawalan oleh ibu bapa. Peringkat mikro iaitu proses urbanisasi yang pesat dan pengecilan keluarga luas serta pengaruhnya. Proses urbanisasi perlu melibatkan kawasan Bandar, kampung dan pedalaman. Pengaruh rakan sebaya yang pelbagaii latar belakang keluarga. Cabaran ini harus dilihat sebagai tanggungjawab dan bukannya sebagai masalah dan perlu dilaksanakan secara proaktif. Kemahiran Keibubapaan Dari segi tradisi dan warisan. Pengubahsuaian perlu dibuat melalui ilmu pengetahuan. Ibu bapa perlu mewariskan pemikiran yang mencukupi untuk penyesuaian diri anak-anak dan perlu dilaksanakan secara dinamik dan proaktif. Perlu melihat dari perspektif makro atau global dan dasar-dasar kerajaan. Kerajaan perlu menjalankan µ Program Reaching Out¶. Tidak hanya menumpukan kepada elemen mikro seperti psikologi dan keperluan asas dan perlu mempunyai modul yang digubal oleh kerajaan negeri dan NGO. Tekanan kepada kualiti pengasuhan dan pendidikan di Bandar dan luar Bandar. Jenis-jenis keibubapaan; Keibubapaan Authoritative Keibubapaan Permissive Keibubapaan Authoritarian Keibubapaan Indifferent

(1992) iaitu. Gonder (1981) berpendapat kerjasama yang lebih erat antara sekolah dan masyarakat akan menguntungkan semua pihak. Seperti yang dikatakan dalam tulisannya oleh Airil (2009) tentang kekeliruan yang sering terjadi dalam pendidikan pra formal. kebersamaan sekolah dengan komuniti penting untuk meningkatkan kejayaan proses pengajaran pembelajaran di sekolah.Hubungan guru dan ibubapa sebenarnys adalah satu usaha-sama yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Oleh itu. kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksa-Nya (bagi sesiapa yang melanggar perintah_Nya). Kepentingan hubungan sekolah dan komuniti ini selaras dengan pendapat Poston et al.T. Efikasi kendiri ibu bapa . dan Lewis (2000) berpendapat kanak-kanak yang mempunyai perasaan jaminan komuniti lebih berkecenderungan bermotivasi dari segi akademik. Schaps. Apakah yang boleh dilakukan untuk membawa ibubapa ke istitusi pendidikan: Ahmad Zabidi dan Mariani Nor(2007) menyarankan pentadbir dan guru harus: 1. bertindak secara beretika dan altruistik. Tetapi ada sesetengah pihak keliru dalam kepentingan hubungan antara ibu bapa dan para pendidik di peringkat awal pendidikan.mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran. olehitu adalah mustahil untuk menempatkan seorang . Dan bertakwalah kepada Allah. 1989). dan membentuk kecekapan sosial dan emosi. Pihak guru dan ibu bapa harus saling memahami perasaan di antara satu sarna lain sebagai langkah pertama untuk mewujudkan hubungan harmoni kedua-dua pihak (Berger. Pembinaan peranan ibu bapa iaitu kepercayaan tentang keperluan penglibatan dalam pendidikan anak-anak mereka.W. Watson. 2. Hubungan yang dibina bagi tujuan yang positif dapat menjayakan satu-satu misi dam mendapat faedah yang optimum. 1983) Ya saya bersetuju dengan Puan Rozaini dimana perlunya hubungan baik antara keduanya. guru mendapat sumber dari ibubapa dan ibubapa mendapat usaha gigih guru mendidik anak-anak mereka. "You cannot build a great school alone.Penglibatan dan kerjasama antara ibu bapa dan guru amat diperlukan dalam proses pembelajaran kanak-kanak. Sikap terbuka sekolah terhadap pihak ibu bapa Terdapat kajian yang mencadangkan bahawa ibu bapa yang bekerja berbanding dengan ibu bapa yang berstatus tinggi melihat guru sebagai individu yang paling sesuai untuk menangani masalah pendidikan anak mereka (Lareau. Firman Allah S. Ada yang berpendapat Pendidik tidak perlu hubungan baik dengan ibu bapa kerana setiap ibubapa mempunyai objektif yang berbeza. Battishich. Solomon. dalam surau Al-Ma idah ayat 2 yang bermaksud: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dan membuat kebajikan dan bertaqwa. 3. The school needs the community and the community needs the school".

Rujukan: 1) Al-Quran 2) Airil Haimi Adnan Penyelidik Psikologi Perkembangan Tahun Awal Formal di UfoRia.pendidik dalam setiap keluarga. . Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Didalam sesebuah masyarakat. Majalah Pa&Ma (April 2009). UiTm Perak. perkahwinan atau diangkat tetapi juga saling memerlukan kerana mereka berkongsi matlamat.kerana mereka mempunyai budaya Percubaan Perkahwinan. Diharap Pn Sy dapat membuat perbandingan tentang pendapat Alvi. perkahwinan atau pengambilan anak angkat dan tinggal di bawah suatu atap dan saling ketergantungan. keluarga yang bertambah dari budaya ini tetap dinilai sebagai satu keluarga dari kedua-dua belah pihak. Kepelbagaian pengalaman ini memberi peluang individu melihat keluarga daripada sudut peribadi yang berbeza. apabila di sahkan berkahwin maka setiap anak yang dilahirkan oleh keluarga akan dinilai sebagai bermulanya Keluarga. bermotivasi dan akan meyumbang kepada perkembangan masa depan ahlinya. Definisi tentang keluarga tidak dapat dihuraikan atau ditafsirkan secara specifik. tetapi kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain.Namun demikian berbeza dengan masyarakat barat. jadi disini saya kemukakan beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan keluarga. sumber. keputusan dan nilai. Di Taska dan Tadika juga tentu para pendidik mempunyai pendapat yang sama dan tidak mahu ibu serta bapa kerap datang hingga mengganggu momentum pendidikan prasekolah. Secara ringkasnya keluarga ialah unit kecil dalam masyarakat yang boleh didefinisikan kepada Mereka yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang dihubungkan melalui pertalian darah. Pendapat ini juga disokong oleh Airil (2009) Walaupun institusi rumah dan institusi prasekolah adalah berbeza. Tetapi markah yang di peruntukkan untuk soalan ini hanyalah 4 markah. yang mana menyumbang kepada sosioekonomi. Mengikut tafsiran keluaga dalam komoniti Islam. Satu perbincangan akademik dengan merujuk kepada sumber-sumber yang berotoriti. sumber dan komitet dalam jangka masa yang lama. keluarga merupakan unit asas insitusi sosial. Pendapat ini perlu disanggah kerana kanak-kanak ini membesar dan mempelajari apa ada dirumah dan di prasekolah. Unitari Penyelidik & Aplikasi Intelek. Manakala bagi Bobolz & Sontag ( 1993) memberi maksud keluarga secara inklusif iaitu keluarga adalah terdiri bukan sahaja orang-orang yang berkaitan dari segi pertalian darah. Pengalaman setiap orang didalam keluarga adalah berbeza. Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Bagus. Dalam erti kata lain keluarga berpendidkan. terasuh. Menurut Alvi (1994) Alvi melihat keluarga adalah asas kepada masyarakat. Keluarga asas ini akan mewarisi budaya yang akan membentuk masyarakat. Guru prasekolah dan juga ibu bapa perlu sama-sama memikirkan pelbagai cara untuk berganding bahu dan memastikan kanak-kanak menerima kesan positif dari hubungan yang baik di antara ibu bapa serta guru prasekolah. Memandangkan topik ini pernah keluar dalam peperiksaan. Mengikut Olson & Defrain (1994 ) mendefinisikan keluarga sebagai seorang atau lebih daripada individu yang komited antara satu sama lain serta berkongsi kemesraan. Kekeliruan Lazim Praformal.

Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) merupakan suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran. selain soal kaedah asuhan. Perubahan daripada era pertanian atau konsevatif kepada era teknologi jelas mempengaruhi. Fonomena ini menyebabkan pengecilan saiz keluarga. Setiap keluarga berlumba-lumba mengejar keperluan hidup tanpa memikirkan tentang kepentingan intitusi keluarga yang hampir lumpuh. Peningkatan umur dalam perkahwinan merupakan satu faktor perubahan dalam institusi kekeluargaan. Dengan ini maka kadar Penceraian terus meningkat. Berlaku satu lagi perubahan dalam keluarga. Berikut disenaraikan beberapa panduan/tips dan kriteria pemilihan bagi mengenal pasti pusat jagaan kanak-kanak (taska/tabika) yang terbaik untuk anak anda.Tq Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Bagus. Semakin tinggi taraf pendidikan seseorang wanita semakin kurang faktor keinginan untuk berkahwin.Perubahan arus teknologi dalam kehidupan seharian kini mempengaruhi perubahan keluarga. Tanggungjawap yang dipikul atau digalas oleh lelaki sudah mampu dilakukan oleh golongan wanita. 1 ± Mesti berdaftar Anda kena pastikan taska/tadika ada lesen dan pernah mengikuti kursus anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat. Memberi pendapat tanpa sokongan bukti akademik akan menyebabkan esei kita menjadi hambar. Terdapat juga yang meninggalkan anak-anak di kampung demi untuk mencari nafkah. kerana ibu bapa akan berpisah dengan anak-anak untuk sementara waktu.Rata-rata kaum ibu mempunyai pekerjaan. Apa yang nyata faktor perubahan ini mengubah arus dalam kehidupan kekeluargaan masa kini. Insyaallah saya akan berbincang dengan Pn Sy. Arus teknologi mengakibatkan perubahan sosial. Saya setuju apa yang dikemukakan oleh Pn Rozaini tentang perubahan yang berlaku masa kini. dengan ini secara tidak langsung mereka mempunyai tempat tinggal yang selesa. Penghijrahan ini juga menyebabkan berubahnya suasana keluarga. Tq Salam Tanpa disedari ataupun tidak semakin hari semakin berubah institusi kekeluargaan. teruskan perbincangan seperti ini. Tahap pendidikan yang meningkat secara tidak langsung meningkat bagi golongan wanita. Tahap pendidikan yang meningkat dikalangan wanita menyababkan penurunan kadar kesuburan di kalangan wanita kerana golongan ini lebih terarah untuk memilih berkerjaya dan lebih memfokuskan kepada tugas sebagai pekerja formal. Foktor akademik memainkan peranan yang utama dengan penglibatan kaum wanita. Taska dan pusat jagaan mesti berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan tadika pula dengan Jabatan Pelajaran (mengikut akta 308 dan akta 550). pengawalan dan pemeriksaan taman asuhan kanak-kanak dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya iaitu memberi . Wanita tidak lagi memikirkan untuk berumahtangga. Jalan penyelesaian terbaik adalah dengan penghijrahan. Salah satunya mengenai tempat kerja. Kemampuan wanita dalam pelbagai bidang seiring dengan pencapaian kaum lelaki menyebabkan wanita kurang bergantung kepada lelaki di dalam rumahtangga. Faktor keselamatan adalah paling meruncing. Secara tidak langsung menyebabkan peningkatan usia. Iringkan dengan doa moga Allah murahkan rezeki untuk kita menghantar anak kita ke taska/tadika yang terbaik. Wanita pada era sebelum merdeka lebih tertumpu kehidupan mereka di rumah. tentu wang bukan menjadi masalah. Foktor ekonomi yang diusulkan oleh Pn Rozaini boleh dilihat dari sudut yang berbeza. Tulis rujukan daripada buku-buku akademik untuk menyokong pendapat sendiri. Terdapat banyak lagi faktor perubahan dalam keluarga. atau dengan erti kata lain sebagai surirumah. penjagaan dan kebersihan. Jika kita mengetahui panduan/ tips untuk memilih taska/tabika untuk anak.

2 ± Berjumpa. 4 ± Kebersihan dan Penyediaan Makanan Anda boleh bertanya tentang makanan yang disediakan oleh taska/ tabika.perlindungan kepada kanak-kanak yang berusia di bawah 4 tahun yang memerlukan perkhidmatan taska semasa ibu bapa mereka di tempat kerja. Pastikan ia dalam keadaan bersih dan memuaskan. Pagar mestilah sentiasa berkunci. pengasuh juga merupakan tangan pertama yang akan menentukan masa depan kanak-kanak. 8 ± Kegiatan membabitkan ibu bapa Adakah mereka menggalakkan kegiatan seumpama ini? 9 ± Peraturan taska/tadika/ pusat jagaan Pastikan pusat jagaan mempunyai peraturan dan simpan satu salinannya. iaitu dari segi perkembangan. hanya rumah banglo dan corner lot sahaja yang dibenarkan untuk menubuhkan taska/tabika. 11 ± Tawakal Setelah yakim dengan taska tersebut. Makanan yang disediakan mestilah yang berkhasiat. terlatih. Perlu diingatkan. Ini amatlah penting dan ringankan mulut untuk bertanya apa yang diajarkan di sekolah tersebut. senyum selalu. Anda perlu ada µbonding¶ dengan pengasuh anak anda. Pastikan pengusaha/penyelia itu seorang yang mesra. anda mempunyai hak untuk mengetahui apa yang diajarkan kepada anak anda. Bagaimanapun. Pastikan pakaian dan akhlaqnya. 3 ± Keselamatan Perhatikan tahap keselamatan di tempat jagaan tersebut. jiwa dan emosi sewajarnya. peramah dan penyayang. Intermediate house adalah dilarang. banyak berdoa dan tawakal. Anda boleh minta izin melihat keadaan kelas dan melihat dapur. pengalaman dan pendedahan latihan sangat penting. 6 ± Program Pastikan pusat jagaan mempunyai program tersusun supaya anak-anak mendapat pengisian mental. semua masalah boleh diatasi. 5 ± Bayaran Yuran Anda perlu bertanya dengan sejelas-jelasnya dan kalau memungkinkan boleh tawar-menawar jika yurannya terlalu mahal. Keikhlasan. Tanyakan juga bayaran lebih masa jika anda terlambat mengambil anak. menghantar anak ke taska boleh menggalakkan perkembangan minda anak-anak di tahap ini kerana konsep bermain sambil belajarnya yang lebih bebas dan sesuai pada tahap usia ini. Buat perbandingan dengan pusat jagaan lain. Daripada situ juga anda boleh menilai sama ada dia mempunyai pengalaman. 10 ± Keceriaan Pastikan suasana riang dan ceria di sekitarannya. maka anak-anak kita akan gembira. Bolehkah anda dapatkan sebahagian bayaran balik daripada yuran yang dibayar? Ramai ibu bapa tertipu dalam perkara ini. 7 ± Fardu ain Pastikan tempat yang anda pilih adalah taska/tadika yang Islamik. Anda yang membayar pusat jagaan. Apa yang penting akta ini digubal untuk memastikan hak kanak-kanak dilindungi. Bagi anak yang berumur empat tahun ke atas. Ada tadika dan pusat jagaan menawarkan pembelajaran fardu ain. Suasana banyak faktor penggalak pengembangan minda anak-anak. akta ini juga mewajibkan pendaftaran taska yang mempunyai lebih daripada 9 orang kanak-kanak di bawah usia 4 tahun. kebersihan dan keselamatan. peraturan dan penjagaan anak-anak. ada tangga kecemasan untuk rumah dua tingkat. . anda perlu pastikan bagaimana mereka menekankan kegiatan amali mengambil wuduk dan solat. Jika dia suka kerja itu. anda akan dapat melihat dan menilai sendiri bahawa pengusaha/penyelia taska/tabika itu mengetahui sedikit sebanyak mengenai tata cara. bersemuka dan berbincang dengan pengusaha/ penyelia Hasil daripada perbincangan itu. Insya-Allah. Perhatikan juga siapa yang bakal mengasuh/mengajar anak anda. Selain itu. Ini amatlah penting! INGAT! Selain ibu bapa menjadi pendidik utama. minat pada tugas dan ikhlas. 10 ± Bayaran balik Anda perlu bertanya mengenai bayaran yang telah dibayar jika bertukar fikiran sebelum habis sebulan anak dihantar ke situ. Jangan lupa ambil nombor telefon dan sekalisekala anda boleh bertanya tentang anak anda dan perkembangannya.

Biarpun tidak dapat mengawal keadaan persekitaran di TASKA tetapi bertanggungjawab memilih yang terbaik untuk anak-anak mereka. seorang bayi perempuan berusia 9 bulan meninggal dunia akibat pendarahan di kepala. beliau . Antaranya kes yang menimpa beberapa orang bayi akibat kecuaian pengasuh iaitu Hadif Haqimi yang berusia tujuh bulan. Industri TASKA kini tumbuh bak cendawan melata. Keperluannya amat tidak dinafikan dalam membantu dalam perkembangan ekonomi di Negara kita. manakala 6. Di tempat yang sama juga seorang bayi lelaki berusia 9 bulan turut tercedera di kepala dan terdapat kesan lebam dan bengkak di seluruh badannya (Utusan Malaysia.Assalamualaikum Pn Rozaini dan En Rahim. Terima kasih atas panduan/tips dan kriteria pemilihan bagi mengenal pasti pusat jagaan kanak-kanak (taska/tabika) yang terbaik yang diberi. 20 Januari 2005). Merancang perbelanjaan 2. Selain itu. Puan Rozaini. Terima kasih diatas maklumat yang diberi. Terdapat banyak kes yang telah dilaporkan mengenai kecuaian pihak Pengasuh atau TASKA dalam keselamatan terhadap kanak-kanak. Ini kerana menurut Menteri Pembangunan Wanita. terdapat lebih kurang 3. rekod kehadiran kanak-kanak serta pengasuh. Keadaan ini menjadi faktor berkembangnya pertumbuhan pusat-pusat jagaan.57 juta wanita di Malaysia yang keluar bekerja. terdapat kesan lebam di beberapa bahagian badannya (Utusan Malaysia. yang mengalami keretakan tengkorak akibat terjatuh sewaktu dalam jagaan pengasuhnya (Utusan Malaysia. 16 Februari 2006). 1 Januari 2006). Manakala. 1. Seorang bayi lelaki yang berusia lima bulan meninggal dunia di Gombak kerana mengalami kecederaan yang serius di kepala akibat terjatuh atau terhentak dengan kuat. Menyimpan dan mengemaskinirekod-rekod di TASKA selain yang dikendalikan sendiri oleh Pengusaha.47 juta bagi lelaki yang bekerja. Ibubapa mesti bertanggungjawab atas keselamatan anak-nak mereka mahupun di rumah ataupun di TASKA. bukan sekadar menjawab persoalan yang diberikan oleh Pn Rozaini Berikut adalah antara tugas dan tanggungjawab seorang Penyelia TASKA . Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil. Cuba Pn Sharifah pula memulakan perbincangan. Ianya merangkumi. rekod pendaftaran kanak-kanak dan pengasuh. 3. Merancang Jadual Aktiviti Mingguan Kanak-Kanak serta. rekod tumbesaran kanak-kanak serta akaun bulanan. disyaki didera oleh pengasuhnya di Batu Caves. Selain dari tanggungjawab di atas. Keluarga dan Masyarakat. Nasib malang juga menimpa seorang bayi yang berusia 3 bulan di Kuantan. 23 Mei 2005). 4. Beliau juga perlu merancang menu mingguan kanak-kanak serta pembelian stok makanan. Attachment : No file attach Biasanya yang memulakan isu ialah Pn Rozaini. Muhammad Hakimi Zulkifli meninggal akibat tersedak susu sewaktu sedang tidur di sebuah pusat asuhan kanak-kanak di Jalan Penjara (Utusan Malaysia.

video tape dan lain-lain. seorang Pembantu Superintenendent di Coquitlam. British Columbia: ³In many schools. education is a shared trust´.Ketiga-tiga entiti ini perlu ada hubungan yang mantap dan akrab kerana kejayaan sistem pendidikan negara bergantung kepada sejauhmana ketiga-tiga elemen ini dapat berfungsi. Sementara di kalangan masyarakat Jepun pula. kerjasama dan tolong-menolong. rumah dan komuniti perlu diberi penekanan. Beliau adalah jurucakap atau agen penyampai maklumat kepada ibubapa supaya tidak berlaku salah faham dan dapat memberitahu secara jelas tentang program dan situasi di TASKA.juga bertanggungjawab menjaga hubungan baik antara ibubapa dan pihak TASKA. (Aminah Hamim & Gunawan Mahmood. brosur. lurah sama dituruni¶. unggapan yang biasa kita dengar µseperti aur dengan tebing¶. Jepun dan India juga telah mengamalkan sikap bekerjasama sehingga terhimpun madah. unggapan. berita. parents are welcomed as equal partnerships in their child¶s education. bidalan atau perumpamaan yang menggambarkan kebaaikan dan kepentingan mengamalkan semangat bekerjasama. mesra.Insyaallah. 2001) .harap-harap tu sampai malam nanti. semua makhluk adalah sahabatku¶. µpersaudaraan adalah perlindungan yang paling mahal¶. buku panduan. Menurut Betty Boult (Donald. Terimakasih diatas huraian yang lebih jelas tentang peranan penyelia. 1978). tolak ansur serta bertimbang rasa dalam menjalinkan hubungan dengan ibubapa Oleh itu peranan penyelia di TASKA penting tidak hanya dalam menguruskan halhal pentadbiran dan merancang program pembelajaran sahaja malah beliau juga sebagai agen penyampai maklumat dan pegawai perhubungan di TASKA. Memandangkan hari ni dah tak hujan. µbukit sama didaki. Hubungan tiga dimensi yang disebut oleh beliau menerangkan bahawa permuafakatan dan perkongsian bijak penting untuk membawa kejayaan kepada sesebuah institusi pendidikan pada masa kini. line pun laju. yang inginkan maklumat terkini membantu dalam penyebaran maklumat sopan. Di kalangan masyarakat Melayu. Sebenarnya konsep perkongsian dalam pendidikan merupakan konsep lama yang telah diperbaharui daripada amalan-amalan yang telah biasa diamalkan dalam masyarakat kita seperti gotong-royong. Di kalangan masyarakat Cina madah seperti µsemua manusia adalah saudaraku. Maklumat boleh disebarkan secara bertulis ataupun alat pandangan seperti surat. Educators at such institutions believe that making education a meaningful experience for students requires partnerships. saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain. Dapatlah reply terus. Hubungan antara Ibubapa dan Sekolah ³Hubungan tiga dimensi iaitu sekolah. Malah masyarakat lain dalam dunia ini seperti Cina. Oleh itu penyelia harus membuat persediaan antaranya:<!--[if !supportLists]-->T <!--[endif]-->Sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai maklumat kanak-kanak dari semasa ke semasa <!--[if !supportLists]-->T <!--[if !supportLists]-->T <!--[if !supportLists]-->T <!--[endif]-->Bersedia berhadapan dengan ibubapa <!--[endif]-->Menyediakan bahan-bahan yang dapat <!--[endif]-->Bersikap bertanggungjawab. Pihak pengurusan sekolah harus memainkan peranan utama dalam merapatkan hubungan antara rumah dan komuniti ini.

Komponen Perkembangan Psikomotor memberi fokus kepada empat aspek penting iaitu:1. lakonan dan lawatan ke Pusat Kesihataan dan tempat-tempat lain yang berkaitan. Terimakasih En. mempelajari bahasa baru atau sekadar membiasakan diri dengan tabiat pembelajaran baru. membaca. Rahim. Sebaliknya.bacaan lanjutan : Mohd Salleh Bin Mahat(2004). PERKONGSIAN DALAM PENDIDIKAN-FOKUS DI SEKOLAH. Aspek kesihatan dan keselamatan pula dapat dicapai melalui tunjuk cara oleh pihak yang berkaitan dengan kesihatan. . Ibubapa harus juga menjauhi perkara-perkara berikut agar pembentukan emosi positif tercapai. Aspek keselamatan pula membantu murid mengenal pasti objek dan situasi yang membahayakan diri dan mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk bertindak. Cuba bincangkan juga peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa dalam pelaksanaan aktiviti di luar bilik darjah. Dalam aspek kesihatan. selamat dan ceria dapat memupuk keyakinana diri dan membentuk personaliti yang positif. Jilid 5. murid dilatih untuk mengamal cara hidup yang sihat melalui pemakanan yang seimbang. MOTIVATI IBUBAPA DAN KANAK-KANAK Ibu bapa adalah antara guru yang paling sesuai untuk mendidik anak-anak. 2. menjaga kebersihan dan cara menjauhkan diri dari penyakit. saudara mara atau rakan. 4. Permainan Luar Bilik Darjah Permainan di luar darjah penting dalam pembangunan kemahiran kanak-kanak di samping membuka peluang kepada mereka untuk meningkatkan kemahiran sosial dan yakin untuk berinteraksi. Bahan rujukan boleh diperolehi di dalam internet. Bantu anak anda membina kemahiran. Bagaimana meningkatkan peranan ibu bapa dalam membantu taman asuhan kanak-kanak. Permainan luar bilik darjah juga sebenarnya member peluang kepada kanak-kanak meperkembangan domain psimotornya. Antara lain adalah: Tiada Perbandingan Elakkan membanding anak anda dengan anak jiran. Jurnal Penyelidikan MPBL. Isu yang dimukakan adalah menarik. 3. Dan tempat terbaik untuk kanak-kanak belajar ialah rumah mereka sendiri. Ia tidak memotivasikan anak anda untuk melakukan yang terbaik (untuk membesar lebih tinggi atau berlari lebih laju). Penguasaan motor halus Perkembangan motor kasar Kesihatan Kselamatan Penguasaan motor Kasar dan motor halus ini amat penting dalam pergerakan asas untuk membolehkan murid melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan aktiviti pembelajaran dengan penuh yakin. sama ada kemahiran menulis. dengan melakukan perkara mudah berikut: Cara mereka menilai diri akan mempengaruhi motivasi. anda memperbesarkan kelemahannya dan dia berasa dia mengecewakan anda. Pertumbuhan dan perkembangan murid yang sihat. Insyaallah saya akan cuba kembangkan isu ini dilain masa kerana saya perlukan sedikit masa untuk mencari dan membaca. Ibubapa harus memberikan galakan kepada anak-anak mereka agar perkembangan emosi positif dapat di bentuk pada peringkat yang lebih awal lagi. sikap dan tingkah laku mereka dalam setiap situasi dan terhadap setiap orang yang mereka berinteraksi. Jika dapat bandingkan peranan yang dimainkan oleh ibu bapa di negara maju berbanding dengan Malaysia.

Sentiasa Positif Jika anda ingin berkata sesuatu yang negatif. hentikanlah. 3.2. Ketepikan Jenaka Jangan berjenaka tentang kekurangan fizikal. Suka memancing? Rancang aktiviti memancing dan bawanya bersama. bercerita kepada saudara mara yang anak anda kencing malam) akan menunjukkan padanya yang anda mementingkan personaliti itu sahaja. . tetapkan harapan munasabah dan elak dari menyalahkannya sekiranya kesalahan terjadi. tegas dan mesra. Kanakkanak yang selalu ditakutkan hantu akan takut tempat gelap dan membina personaliti yang percaya perkara karut. Elakkan Anak Anda Berasa Serba Salah Jangan buat anak anda berasa bersalah akibat bersikap ³jahat´ kerana perasaan itu akan membuatnya lebih risau. cadangkan apa yang boleh diperbaiki dan hulurkan bantuan sekiranya diperlukan. Elakkan Hukuman Automatik Elak hukuman automatik. 4. Kukuhkan kepercayaan bahawa yang anak anda sempurna tidak kira ketinggian atau berat badan dan kasih sayang anda tiada penghujungnya. Ucap Selamat Tinggal Kepada Momok Jangan takutkan anak anda dengan hantu. menyalahkan diri sendiri malah menjadi lalai dalam jangkamasa panjang. 8. penampilan atau keturunan. Cuba jelaskan peraturan waktu makan dan beri hadiah sekiranya peraturan dituruti. menghukum anak kerana tidak menghabiskan makanan akan membuatkannya benci makan. Disiplin seharusnya adil. Tak sudah-sudah bercakap aspek negatif tentang anak anda (contohnya. 6. Jangan Memberi Gelaran Jangan merendah-rendahkan anak anda. 5. Adakan Masa Bersama Cipta kenangan menyeronokkan bersama anak anda. Dengan menyertakan anak anda dalam masa riadah anda. 7. Sebaliknya. Contohnya. raksasa atau polis jahat. Ia mungkin berkesan untuk jangka pendek tetapi membawa kepada fobia dalam hidupnya kelak. Sentiasa berkomunikasi dengan jelas. ia akan membuatnya berasa penting dan dihargai. Jangan menggelarnya ³lembab´ atau ³bodoh´ jika dia gagal melakukan sesuatu.

tanyalah dia. walaupun tarikh hantar OLP sudah tamat anda masih boleh menghantar OLP sehingga 7 Disember 2009. Seeloknya Pn. Kalau boleh minta Pn.9. Sharifah memberi pendapat berkaitan dengan tajuk ini. Ini akan membantu mereka percayakan diri sendiri dan memahami yang anda (dan orang lain) turut mempercayai dirinya. Rozaini menjawab. Tingkatkan Pujian Kanak-kanak memerlukan pujian dan penegahan positif. Markah OLP mungkin berubah berdasarkan sumbangan anda. ´Bagaimana boleh saya bantu kamu?´ Biarkan anak anda mebuat keputusan dan benarkan dia melakukan kesilapan dan belajar melaluinya. . Perbincangan hendaklah secara akademik dan berdasarkan rujukan. Pn Sharifah dan Pn Rozaini. Didik Berdikari Daripada melakukan segalanya untuk anak anda. Sharifah timbulkan isu dan Pn. 10. Satu huraian yang baik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->