Definisi Keluarga Keluarga adalah asas kepada masyarakat dan merupakan unit terkecil dalam masyarakat.

Keluarga terdiri daripada; Keluarga Asas Keluarga Luas Keluarga Orientasi Keluarga Prokreasi Semua ini merupakan ciri-ciri kekeluargaan. Ciri-ciri ini amat penting demi kesejahteraan keluarga. Peranan Ibu Bapa Ibu bapa merupakan unit asas dalam keluarga. Peranannya sangat penting dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Ini memerlukan pengurusan keluarga yang dinamik, proaktif dan menepati masa yang kian berubah. Peranan ibu bapa sangat penting dan perlu dilihat secara makro dan semua ini terlibat secara komited. Persekitaran juga perlu diambil kira. Konsep µMelentur buluh dari rebungnya µperlu diberi penekanan Ibu bapa merupakan satu unit dan perlu menjalankan pengurusan yang proaktif dari aspek sains dan kemanusiaan. Cabaran Suasana peringkat makro dan antarabangsa, globalisasi dan ledakan teknologi maklumat. Semua ini perlu dilihat secara positif dan pengukuhan kawalan oleh ibu bapa. Peringkat mikro iaitu proses urbanisasi yang pesat dan pengecilan keluarga luas serta pengaruhnya. Proses urbanisasi perlu melibatkan kawasan Bandar, kampung dan pedalaman. Pengaruh rakan sebaya yang pelbagaii latar belakang keluarga. Cabaran ini harus dilihat sebagai tanggungjawab dan bukannya sebagai masalah dan perlu dilaksanakan secara proaktif. Kemahiran Keibubapaan Dari segi tradisi dan warisan. Pengubahsuaian perlu dibuat melalui ilmu pengetahuan. Ibu bapa perlu mewariskan pemikiran yang mencukupi untuk penyesuaian diri anak-anak dan perlu dilaksanakan secara dinamik dan proaktif. Perlu melihat dari perspektif makro atau global dan dasar-dasar kerajaan. Kerajaan perlu menjalankan µ Program Reaching Out¶. Tidak hanya menumpukan kepada elemen mikro seperti psikologi dan keperluan asas dan perlu mempunyai modul yang digubal oleh kerajaan negeri dan NGO. Tekanan kepada kualiti pengasuhan dan pendidikan di Bandar dan luar Bandar. Jenis-jenis keibubapaan; Keibubapaan Authoritative Keibubapaan Permissive Keibubapaan Authoritarian Keibubapaan Indifferent

Tetapi ada sesetengah pihak keliru dalam kepentingan hubungan antara ibu bapa dan para pendidik di peringkat awal pendidikan.Penglibatan dan kerjasama antara ibu bapa dan guru amat diperlukan dalam proses pembelajaran kanak-kanak. Sikap terbuka sekolah terhadap pihak ibu bapa Terdapat kajian yang mencadangkan bahawa ibu bapa yang bekerja berbanding dengan ibu bapa yang berstatus tinggi melihat guru sebagai individu yang paling sesuai untuk menangani masalah pendidikan anak mereka (Lareau. (1992) iaitu. Solomon. guru mendapat sumber dari ibubapa dan ibubapa mendapat usaha gigih guru mendidik anak-anak mereka. Watson.W. bertindak secara beretika dan altruistik. Seperti yang dikatakan dalam tulisannya oleh Airil (2009) tentang kekeliruan yang sering terjadi dalam pendidikan pra formal. Battishich. Hubungan yang dibina bagi tujuan yang positif dapat menjayakan satu-satu misi dam mendapat faedah yang optimum. Pihak guru dan ibu bapa harus saling memahami perasaan di antara satu sarna lain sebagai langkah pertama untuk mewujudkan hubungan harmoni kedua-dua pihak (Berger. dan Lewis (2000) berpendapat kanak-kanak yang mempunyai perasaan jaminan komuniti lebih berkecenderungan bermotivasi dari segi akademik. Firman Allah S. dan membentuk kecekapan sosial dan emosi. dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. olehitu adalah mustahil untuk menempatkan seorang . Oleh itu. kebersamaan sekolah dengan komuniti penting untuk meningkatkan kejayaan proses pengajaran pembelajaran di sekolah. The school needs the community and the community needs the school". Ada yang berpendapat Pendidik tidak perlu hubungan baik dengan ibu bapa kerana setiap ibubapa mempunyai objektif yang berbeza. Apakah yang boleh dilakukan untuk membawa ibubapa ke istitusi pendidikan: Ahmad Zabidi dan Mariani Nor(2007) menyarankan pentadbir dan guru harus: 1. 1989). 3. 1983) Ya saya bersetuju dengan Puan Rozaini dimana perlunya hubungan baik antara keduanya.Hubungan guru dan ibubapa sebenarnys adalah satu usaha-sama yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. Dan bertakwalah kepada Allah. Kepentingan hubungan sekolah dan komuniti ini selaras dengan pendapat Poston et al. dalam surau Al-Ma idah ayat 2 yang bermaksud: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dan membuat kebajikan dan bertaqwa.T.mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran. Schaps. 2. Pembinaan peranan ibu bapa iaitu kepercayaan tentang keperluan penglibatan dalam pendidikan anak-anak mereka. Efikasi kendiri ibu bapa . Gonder (1981) berpendapat kerjasama yang lebih erat antara sekolah dan masyarakat akan menguntungkan semua pihak. "You cannot build a great school alone. kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksa-Nya (bagi sesiapa yang melanggar perintah_Nya).

Definisi tentang keluarga tidak dapat dihuraikan atau ditafsirkan secara specifik. bermotivasi dan akan meyumbang kepada perkembangan masa depan ahlinya. keluarga yang bertambah dari budaya ini tetap dinilai sebagai satu keluarga dari kedua-dua belah pihak. Satu perbincangan akademik dengan merujuk kepada sumber-sumber yang berotoriti.kerana mereka mempunyai budaya Percubaan Perkahwinan. perkahwinan atau diangkat tetapi juga saling memerlukan kerana mereka berkongsi matlamat. Secara ringkasnya keluarga ialah unit kecil dalam masyarakat yang boleh didefinisikan kepada Mereka yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang dihubungkan melalui pertalian darah. Tetapi markah yang di peruntukkan untuk soalan ini hanyalah 4 markah. .Namun demikian berbeza dengan masyarakat barat. Pendapat ini perlu disanggah kerana kanak-kanak ini membesar dan mempelajari apa ada dirumah dan di prasekolah. Kekeliruan Lazim Praformal. Dalam erti kata lain keluarga berpendidkan. Rujukan: 1) Al-Quran 2) Airil Haimi Adnan Penyelidik Psikologi Perkembangan Tahun Awal Formal di UfoRia. Mengikut tafsiran keluaga dalam komoniti Islam. yang mana menyumbang kepada sosioekonomi. keluarga merupakan unit asas insitusi sosial. jadi disini saya kemukakan beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan keluarga. Mengikut Olson & Defrain (1994 ) mendefinisikan keluarga sebagai seorang atau lebih daripada individu yang komited antara satu sama lain serta berkongsi kemesraan. UiTm Perak. Di Taska dan Tadika juga tentu para pendidik mempunyai pendapat yang sama dan tidak mahu ibu serta bapa kerap datang hingga mengganggu momentum pendidikan prasekolah.pendidik dalam setiap keluarga. Unitari Penyelidik & Aplikasi Intelek. sumber. apabila di sahkan berkahwin maka setiap anak yang dilahirkan oleh keluarga akan dinilai sebagai bermulanya Keluarga. Guru prasekolah dan juga ibu bapa perlu sama-sama memikirkan pelbagai cara untuk berganding bahu dan memastikan kanak-kanak menerima kesan positif dari hubungan yang baik di antara ibu bapa serta guru prasekolah. Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Didalam sesebuah masyarakat. tetapi kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain. Menurut Alvi (1994) Alvi melihat keluarga adalah asas kepada masyarakat. Manakala bagi Bobolz & Sontag ( 1993) memberi maksud keluarga secara inklusif iaitu keluarga adalah terdiri bukan sahaja orang-orang yang berkaitan dari segi pertalian darah. Kepelbagaian pengalaman ini memberi peluang individu melihat keluarga daripada sudut peribadi yang berbeza. Memandangkan topik ini pernah keluar dalam peperiksaan. Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Bagus. Keluarga asas ini akan mewarisi budaya yang akan membentuk masyarakat. Majalah Pa&Ma (April 2009). Diharap Pn Sy dapat membuat perbandingan tentang pendapat Alvi. terasuh. sumber dan komitet dalam jangka masa yang lama. keputusan dan nilai. Pengalaman setiap orang didalam keluarga adalah berbeza. Pendapat ini juga disokong oleh Airil (2009) Walaupun institusi rumah dan institusi prasekolah adalah berbeza. perkahwinan atau pengambilan anak angkat dan tinggal di bawah suatu atap dan saling ketergantungan.

Wanita pada era sebelum merdeka lebih tertumpu kehidupan mereka di rumah. tentu wang bukan menjadi masalah. Tahap pendidikan yang meningkat dikalangan wanita menyababkan penurunan kadar kesuburan di kalangan wanita kerana golongan ini lebih terarah untuk memilih berkerjaya dan lebih memfokuskan kepada tugas sebagai pekerja formal. Arus teknologi mengakibatkan perubahan sosial. Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) merupakan suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran. teruskan perbincangan seperti ini. Secara tidak langsung menyebabkan peningkatan usia. Perubahan daripada era pertanian atau konsevatif kepada era teknologi jelas mempengaruhi. Setiap keluarga berlumba-lumba mengejar keperluan hidup tanpa memikirkan tentang kepentingan intitusi keluarga yang hampir lumpuh.Perubahan arus teknologi dalam kehidupan seharian kini mempengaruhi perubahan keluarga. Saya setuju apa yang dikemukakan oleh Pn Rozaini tentang perubahan yang berlaku masa kini. penjagaan dan kebersihan. dengan ini secara tidak langsung mereka mempunyai tempat tinggal yang selesa. Apa yang nyata faktor perubahan ini mengubah arus dalam kehidupan kekeluargaan masa kini. Memberi pendapat tanpa sokongan bukti akademik akan menyebabkan esei kita menjadi hambar. Tulis rujukan daripada buku-buku akademik untuk menyokong pendapat sendiri. Foktor akademik memainkan peranan yang utama dengan penglibatan kaum wanita. atau dengan erti kata lain sebagai surirumah. Fonomena ini menyebabkan pengecilan saiz keluarga. Jika kita mengetahui panduan/ tips untuk memilih taska/tabika untuk anak. Kemampuan wanita dalam pelbagai bidang seiring dengan pencapaian kaum lelaki menyebabkan wanita kurang bergantung kepada lelaki di dalam rumahtangga.Tq Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Bagus. Insyaallah saya akan berbincang dengan Pn Sy. Wanita tidak lagi memikirkan untuk berumahtangga. Jalan penyelesaian terbaik adalah dengan penghijrahan. Terdapat juga yang meninggalkan anak-anak di kampung demi untuk mencari nafkah. Semakin tinggi taraf pendidikan seseorang wanita semakin kurang faktor keinginan untuk berkahwin. kerana ibu bapa akan berpisah dengan anak-anak untuk sementara waktu. Faktor keselamatan adalah paling meruncing. Iringkan dengan doa moga Allah murahkan rezeki untuk kita menghantar anak kita ke taska/tadika yang terbaik. Dengan ini maka kadar Penceraian terus meningkat. 1 ± Mesti berdaftar Anda kena pastikan taska/tadika ada lesen dan pernah mengikuti kursus anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berikut disenaraikan beberapa panduan/tips dan kriteria pemilihan bagi mengenal pasti pusat jagaan kanak-kanak (taska/tabika) yang terbaik untuk anak anda. Tahap pendidikan yang meningkat secara tidak langsung meningkat bagi golongan wanita. Tanggungjawap yang dipikul atau digalas oleh lelaki sudah mampu dilakukan oleh golongan wanita. Peningkatan umur dalam perkahwinan merupakan satu faktor perubahan dalam institusi kekeluargaan. pengawalan dan pemeriksaan taman asuhan kanak-kanak dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya iaitu memberi . Foktor ekonomi yang diusulkan oleh Pn Rozaini boleh dilihat dari sudut yang berbeza. Berlaku satu lagi perubahan dalam keluarga.Rata-rata kaum ibu mempunyai pekerjaan. Salah satunya mengenai tempat kerja. Penghijrahan ini juga menyebabkan berubahnya suasana keluarga. Taska dan pusat jagaan mesti berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan tadika pula dengan Jabatan Pelajaran (mengikut akta 308 dan akta 550). selain soal kaedah asuhan. Tq Salam Tanpa disedari ataupun tidak semakin hari semakin berubah institusi kekeluargaan. Terdapat banyak lagi faktor perubahan dalam keluarga.

Insya-Allah. Ada tadika dan pusat jagaan menawarkan pembelajaran fardu ain. semua masalah boleh diatasi. . 7 ± Fardu ain Pastikan tempat yang anda pilih adalah taska/tadika yang Islamik. 3 ± Keselamatan Perhatikan tahap keselamatan di tempat jagaan tersebut. Bagi anak yang berumur empat tahun ke atas. Intermediate house adalah dilarang. kebersihan dan keselamatan. Anda perlu ada µbonding¶ dengan pengasuh anak anda. banyak berdoa dan tawakal. 8 ± Kegiatan membabitkan ibu bapa Adakah mereka menggalakkan kegiatan seumpama ini? 9 ± Peraturan taska/tadika/ pusat jagaan Pastikan pusat jagaan mempunyai peraturan dan simpan satu salinannya. Pagar mestilah sentiasa berkunci. Daripada situ juga anda boleh menilai sama ada dia mempunyai pengalaman. Pastikan ia dalam keadaan bersih dan memuaskan. maka anak-anak kita akan gembira. senyum selalu. akta ini juga mewajibkan pendaftaran taska yang mempunyai lebih daripada 9 orang kanak-kanak di bawah usia 4 tahun. Suasana banyak faktor penggalak pengembangan minda anak-anak. pengasuh juga merupakan tangan pertama yang akan menentukan masa depan kanak-kanak. Ini amatlah penting! INGAT! Selain ibu bapa menjadi pendidik utama. 4 ± Kebersihan dan Penyediaan Makanan Anda boleh bertanya tentang makanan yang disediakan oleh taska/ tabika. peramah dan penyayang. 6 ± Program Pastikan pusat jagaan mempunyai program tersusun supaya anak-anak mendapat pengisian mental. peraturan dan penjagaan anak-anak. Jangan lupa ambil nombor telefon dan sekalisekala anda boleh bertanya tentang anak anda dan perkembangannya. 10 ± Bayaran balik Anda perlu bertanya mengenai bayaran yang telah dibayar jika bertukar fikiran sebelum habis sebulan anak dihantar ke situ. Jika dia suka kerja itu. Anda boleh minta izin melihat keadaan kelas dan melihat dapur. Keikhlasan. Perlu diingatkan. Anda yang membayar pusat jagaan. Selain itu. ada tangga kecemasan untuk rumah dua tingkat. 5 ± Bayaran Yuran Anda perlu bertanya dengan sejelas-jelasnya dan kalau memungkinkan boleh tawar-menawar jika yurannya terlalu mahal. hanya rumah banglo dan corner lot sahaja yang dibenarkan untuk menubuhkan taska/tabika. 10 ± Keceriaan Pastikan suasana riang dan ceria di sekitarannya. Apa yang penting akta ini digubal untuk memastikan hak kanak-kanak dilindungi. minat pada tugas dan ikhlas. anda akan dapat melihat dan menilai sendiri bahawa pengusaha/penyelia taska/tabika itu mengetahui sedikit sebanyak mengenai tata cara. 2 ± Berjumpa. Bagaimanapun. Pastikan pengusaha/penyelia itu seorang yang mesra.perlindungan kepada kanak-kanak yang berusia di bawah 4 tahun yang memerlukan perkhidmatan taska semasa ibu bapa mereka di tempat kerja. iaitu dari segi perkembangan. anda mempunyai hak untuk mengetahui apa yang diajarkan kepada anak anda. bersemuka dan berbincang dengan pengusaha/ penyelia Hasil daripada perbincangan itu. 11 ± Tawakal Setelah yakim dengan taska tersebut. pengalaman dan pendedahan latihan sangat penting. terlatih. Makanan yang disediakan mestilah yang berkhasiat. anda perlu pastikan bagaimana mereka menekankan kegiatan amali mengambil wuduk dan solat. Pastikan pakaian dan akhlaqnya. Perhatikan juga siapa yang bakal mengasuh/mengajar anak anda. Bolehkah anda dapatkan sebahagian bayaran balik daripada yuran yang dibayar? Ramai ibu bapa tertipu dalam perkara ini. Buat perbandingan dengan pusat jagaan lain. Ini amatlah penting dan ringankan mulut untuk bertanya apa yang diajarkan di sekolah tersebut. Tanyakan juga bayaran lebih masa jika anda terlambat mengambil anak. menghantar anak ke taska boleh menggalakkan perkembangan minda anak-anak di tahap ini kerana konsep bermain sambil belajarnya yang lebih bebas dan sesuai pada tahap usia ini. jiwa dan emosi sewajarnya.

Keluarga dan Masyarakat. rekod pendaftaran kanak-kanak dan pengasuh. 4. Ianya merangkumi. Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil. Ini kerana menurut Menteri Pembangunan Wanita. 16 Februari 2006). Terima kasih diatas maklumat yang diberi. Nasib malang juga menimpa seorang bayi yang berusia 3 bulan di Kuantan.57 juta wanita di Malaysia yang keluar bekerja. 20 Januari 2005). Di tempat yang sama juga seorang bayi lelaki berusia 9 bulan turut tercedera di kepala dan terdapat kesan lebam dan bengkak di seluruh badannya (Utusan Malaysia. Ibubapa mesti bertanggungjawab atas keselamatan anak-nak mereka mahupun di rumah ataupun di TASKA. rekod kehadiran kanak-kanak serta pengasuh. 3.47 juta bagi lelaki yang bekerja. Selain dari tanggungjawab di atas. Biarpun tidak dapat mengawal keadaan persekitaran di TASKA tetapi bertanggungjawab memilih yang terbaik untuk anak-anak mereka.Assalamualaikum Pn Rozaini dan En Rahim. Muhammad Hakimi Zulkifli meninggal akibat tersedak susu sewaktu sedang tidur di sebuah pusat asuhan kanak-kanak di Jalan Penjara (Utusan Malaysia. Menyimpan dan mengemaskinirekod-rekod di TASKA selain yang dikendalikan sendiri oleh Pengusaha. Antaranya kes yang menimpa beberapa orang bayi akibat kecuaian pengasuh iaitu Hadif Haqimi yang berusia tujuh bulan. rekod tumbesaran kanak-kanak serta akaun bulanan. Beliau juga perlu merancang menu mingguan kanak-kanak serta pembelian stok makanan. Merancang perbelanjaan 2. Terdapat banyak kes yang telah dilaporkan mengenai kecuaian pihak Pengasuh atau TASKA dalam keselamatan terhadap kanak-kanak. Merancang Jadual Aktiviti Mingguan Kanak-Kanak serta. terdapat lebih kurang 3. Manakala. Attachment : No file attach Biasanya yang memulakan isu ialah Pn Rozaini. Seorang bayi lelaki yang berusia lima bulan meninggal dunia di Gombak kerana mengalami kecederaan yang serius di kepala akibat terjatuh atau terhentak dengan kuat. terdapat kesan lebam di beberapa bahagian badannya (Utusan Malaysia. Keperluannya amat tidak dinafikan dalam membantu dalam perkembangan ekonomi di Negara kita. Keadaan ini menjadi faktor berkembangnya pertumbuhan pusat-pusat jagaan. 1. 1 Januari 2006). beliau . Cuba Pn Sharifah pula memulakan perbincangan. Puan Rozaini. yang mengalami keretakan tengkorak akibat terjatuh sewaktu dalam jagaan pengasuhnya (Utusan Malaysia. disyaki didera oleh pengasuhnya di Batu Caves. Industri TASKA kini tumbuh bak cendawan melata. Terima kasih atas panduan/tips dan kriteria pemilihan bagi mengenal pasti pusat jagaan kanak-kanak (taska/tabika) yang terbaik yang diberi. seorang bayi perempuan berusia 9 bulan meninggal dunia akibat pendarahan di kepala. manakala 6. 23 Mei 2005). Selain itu. bukan sekadar menjawab persoalan yang diberikan oleh Pn Rozaini Berikut adalah antara tugas dan tanggungjawab seorang Penyelia TASKA .

Memandangkan hari ni dah tak hujan. education is a shared trust´. 1978). lurah sama dituruni¶. semua makhluk adalah sahabatku¶. parents are welcomed as equal partnerships in their child¶s education. buku panduan. Malah masyarakat lain dalam dunia ini seperti Cina. (Aminah Hamim & Gunawan Mahmood. Jepun dan India juga telah mengamalkan sikap bekerjasama sehingga terhimpun madah. µpersaudaraan adalah perlindungan yang paling mahal¶. 2001) . Di kalangan masyarakat Melayu. berita. Educators at such institutions believe that making education a meaningful experience for students requires partnerships. Hubungan tiga dimensi yang disebut oleh beliau menerangkan bahawa permuafakatan dan perkongsian bijak penting untuk membawa kejayaan kepada sesebuah institusi pendidikan pada masa kini. saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain. Sementara di kalangan masyarakat Jepun pula. British Columbia: ³In many schools.Ketiga-tiga entiti ini perlu ada hubungan yang mantap dan akrab kerana kejayaan sistem pendidikan negara bergantung kepada sejauhmana ketiga-tiga elemen ini dapat berfungsi. rumah dan komuniti perlu diberi penekanan. Menurut Betty Boult (Donald. Pihak pengurusan sekolah harus memainkan peranan utama dalam merapatkan hubungan antara rumah dan komuniti ini. Terimakasih diatas huraian yang lebih jelas tentang peranan penyelia. tolak ansur serta bertimbang rasa dalam menjalinkan hubungan dengan ibubapa Oleh itu peranan penyelia di TASKA penting tidak hanya dalam menguruskan halhal pentadbiran dan merancang program pembelajaran sahaja malah beliau juga sebagai agen penyampai maklumat dan pegawai perhubungan di TASKA. mesra. Maklumat boleh disebarkan secara bertulis ataupun alat pandangan seperti surat. bidalan atau perumpamaan yang menggambarkan kebaaikan dan kepentingan mengamalkan semangat bekerjasama.juga bertanggungjawab menjaga hubungan baik antara ibubapa dan pihak TASKA. Hubungan antara Ibubapa dan Sekolah ³Hubungan tiga dimensi iaitu sekolah. Sebenarnya konsep perkongsian dalam pendidikan merupakan konsep lama yang telah diperbaharui daripada amalan-amalan yang telah biasa diamalkan dalam masyarakat kita seperti gotong-royong. Oleh itu penyelia harus membuat persediaan antaranya:<!--[if !supportLists]-->T <!--[endif]-->Sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai maklumat kanak-kanak dari semasa ke semasa <!--[if !supportLists]-->T <!--[if !supportLists]-->T <!--[if !supportLists]-->T <!--[endif]-->Bersedia berhadapan dengan ibubapa <!--[endif]-->Menyediakan bahan-bahan yang dapat <!--[endif]-->Bersikap bertanggungjawab. unggapan yang biasa kita dengar µseperti aur dengan tebing¶. video tape dan lain-lain. line pun laju. brosur. yang inginkan maklumat terkini membantu dalam penyebaran maklumat sopan. unggapan.Insyaallah. Di kalangan masyarakat Cina madah seperti µsemua manusia adalah saudaraku. seorang Pembantu Superintenendent di Coquitlam. µbukit sama didaki. Beliau adalah jurucakap atau agen penyampai maklumat kepada ibubapa supaya tidak berlaku salah faham dan dapat memberitahu secara jelas tentang program dan situasi di TASKA.harap-harap tu sampai malam nanti. kerjasama dan tolong-menolong. Dapatlah reply terus.

menjaga kebersihan dan cara menjauhkan diri dari penyakit. mempelajari bahasa baru atau sekadar membiasakan diri dengan tabiat pembelajaran baru. lakonan dan lawatan ke Pusat Kesihataan dan tempat-tempat lain yang berkaitan. dengan melakukan perkara mudah berikut: Cara mereka menilai diri akan mempengaruhi motivasi. sikap dan tingkah laku mereka dalam setiap situasi dan terhadap setiap orang yang mereka berinteraksi. . Bantu anak anda membina kemahiran.bacaan lanjutan : Mohd Salleh Bin Mahat(2004). Sebaliknya. Ia tidak memotivasikan anak anda untuk melakukan yang terbaik (untuk membesar lebih tinggi atau berlari lebih laju). 3. Cuba bincangkan juga peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa dalam pelaksanaan aktiviti di luar bilik darjah. Isu yang dimukakan adalah menarik. Ibubapa harus memberikan galakan kepada anak-anak mereka agar perkembangan emosi positif dapat di bentuk pada peringkat yang lebih awal lagi. Antara lain adalah: Tiada Perbandingan Elakkan membanding anak anda dengan anak jiran. Komponen Perkembangan Psikomotor memberi fokus kepada empat aspek penting iaitu:1. Penguasaan motor halus Perkembangan motor kasar Kesihatan Kselamatan Penguasaan motor Kasar dan motor halus ini amat penting dalam pergerakan asas untuk membolehkan murid melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan aktiviti pembelajaran dengan penuh yakin. Pertumbuhan dan perkembangan murid yang sihat. Permainan Luar Bilik Darjah Permainan di luar darjah penting dalam pembangunan kemahiran kanak-kanak di samping membuka peluang kepada mereka untuk meningkatkan kemahiran sosial dan yakin untuk berinteraksi. Jurnal Penyelidikan MPBL. PERKONGSIAN DALAM PENDIDIKAN-FOKUS DI SEKOLAH. Aspek keselamatan pula membantu murid mengenal pasti objek dan situasi yang membahayakan diri dan mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk bertindak. membaca. Bahan rujukan boleh diperolehi di dalam internet. Jilid 5. 2. sama ada kemahiran menulis. MOTIVATI IBUBAPA DAN KANAK-KANAK Ibu bapa adalah antara guru yang paling sesuai untuk mendidik anak-anak. Aspek kesihatan dan keselamatan pula dapat dicapai melalui tunjuk cara oleh pihak yang berkaitan dengan kesihatan. Rahim. saudara mara atau rakan. 4. Dalam aspek kesihatan. anda memperbesarkan kelemahannya dan dia berasa dia mengecewakan anda. selamat dan ceria dapat memupuk keyakinana diri dan membentuk personaliti yang positif. Permainan luar bilik darjah juga sebenarnya member peluang kepada kanak-kanak meperkembangan domain psimotornya. murid dilatih untuk mengamal cara hidup yang sihat melalui pemakanan yang seimbang. Jika dapat bandingkan peranan yang dimainkan oleh ibu bapa di negara maju berbanding dengan Malaysia. Ibubapa harus juga menjauhi perkara-perkara berikut agar pembentukan emosi positif tercapai. Terimakasih En. Insyaallah saya akan cuba kembangkan isu ini dilain masa kerana saya perlukan sedikit masa untuk mencari dan membaca. Dan tempat terbaik untuk kanak-kanak belajar ialah rumah mereka sendiri. Bagaimana meningkatkan peranan ibu bapa dalam membantu taman asuhan kanak-kanak.

Sebaliknya. 6. Cuba jelaskan peraturan waktu makan dan beri hadiah sekiranya peraturan dituruti. menghukum anak kerana tidak menghabiskan makanan akan membuatkannya benci makan. ia akan membuatnya berasa penting dan dihargai. Disiplin seharusnya adil. 4. Contohnya. Adakan Masa Bersama Cipta kenangan menyeronokkan bersama anak anda. penampilan atau keturunan. Sentiasa berkomunikasi dengan jelas. Elakkan Anak Anda Berasa Serba Salah Jangan buat anak anda berasa bersalah akibat bersikap ³jahat´ kerana perasaan itu akan membuatnya lebih risau. Jangan Memberi Gelaran Jangan merendah-rendahkan anak anda. Ucap Selamat Tinggal Kepada Momok Jangan takutkan anak anda dengan hantu. 7. raksasa atau polis jahat. Tak sudah-sudah bercakap aspek negatif tentang anak anda (contohnya. Elakkan Hukuman Automatik Elak hukuman automatik. Kanakkanak yang selalu ditakutkan hantu akan takut tempat gelap dan membina personaliti yang percaya perkara karut. 5. Ketepikan Jenaka Jangan berjenaka tentang kekurangan fizikal. .2. Suka memancing? Rancang aktiviti memancing dan bawanya bersama. Sentiasa Positif Jika anda ingin berkata sesuatu yang negatif. cadangkan apa yang boleh diperbaiki dan hulurkan bantuan sekiranya diperlukan. Jangan menggelarnya ³lembab´ atau ³bodoh´ jika dia gagal melakukan sesuatu. 3. Dengan menyertakan anak anda dalam masa riadah anda. bercerita kepada saudara mara yang anak anda kencing malam) akan menunjukkan padanya yang anda mementingkan personaliti itu sahaja. Ia mungkin berkesan untuk jangka pendek tetapi membawa kepada fobia dalam hidupnya kelak. 8. hentikanlah. tetapkan harapan munasabah dan elak dari menyalahkannya sekiranya kesalahan terjadi. tegas dan mesra. Kukuhkan kepercayaan bahawa yang anak anda sempurna tidak kira ketinggian atau berat badan dan kasih sayang anda tiada penghujungnya. menyalahkan diri sendiri malah menjadi lalai dalam jangkamasa panjang.

Tingkatkan Pujian Kanak-kanak memerlukan pujian dan penegahan positif. Perbincangan hendaklah secara akademik dan berdasarkan rujukan. walaupun tarikh hantar OLP sudah tamat anda masih boleh menghantar OLP sehingga 7 Disember 2009. Satu huraian yang baik. ´Bagaimana boleh saya bantu kamu?´ Biarkan anak anda mebuat keputusan dan benarkan dia melakukan kesilapan dan belajar melaluinya. 10. Sharifah memberi pendapat berkaitan dengan tajuk ini. . Kalau boleh minta Pn. Pn Sharifah dan Pn Rozaini. Ini akan membantu mereka percayakan diri sendiri dan memahami yang anda (dan orang lain) turut mempercayai dirinya. Rozaini menjawab. tanyalah dia. Didik Berdikari Daripada melakukan segalanya untuk anak anda. Seeloknya Pn. Sharifah timbulkan isu dan Pn. Markah OLP mungkin berubah berdasarkan sumbangan anda.9.