Definisi Keluarga Keluarga adalah asas kepada masyarakat dan merupakan unit terkecil dalam masyarakat.

Keluarga terdiri daripada; Keluarga Asas Keluarga Luas Keluarga Orientasi Keluarga Prokreasi Semua ini merupakan ciri-ciri kekeluargaan. Ciri-ciri ini amat penting demi kesejahteraan keluarga. Peranan Ibu Bapa Ibu bapa merupakan unit asas dalam keluarga. Peranannya sangat penting dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Ini memerlukan pengurusan keluarga yang dinamik, proaktif dan menepati masa yang kian berubah. Peranan ibu bapa sangat penting dan perlu dilihat secara makro dan semua ini terlibat secara komited. Persekitaran juga perlu diambil kira. Konsep µMelentur buluh dari rebungnya µperlu diberi penekanan Ibu bapa merupakan satu unit dan perlu menjalankan pengurusan yang proaktif dari aspek sains dan kemanusiaan. Cabaran Suasana peringkat makro dan antarabangsa, globalisasi dan ledakan teknologi maklumat. Semua ini perlu dilihat secara positif dan pengukuhan kawalan oleh ibu bapa. Peringkat mikro iaitu proses urbanisasi yang pesat dan pengecilan keluarga luas serta pengaruhnya. Proses urbanisasi perlu melibatkan kawasan Bandar, kampung dan pedalaman. Pengaruh rakan sebaya yang pelbagaii latar belakang keluarga. Cabaran ini harus dilihat sebagai tanggungjawab dan bukannya sebagai masalah dan perlu dilaksanakan secara proaktif. Kemahiran Keibubapaan Dari segi tradisi dan warisan. Pengubahsuaian perlu dibuat melalui ilmu pengetahuan. Ibu bapa perlu mewariskan pemikiran yang mencukupi untuk penyesuaian diri anak-anak dan perlu dilaksanakan secara dinamik dan proaktif. Perlu melihat dari perspektif makro atau global dan dasar-dasar kerajaan. Kerajaan perlu menjalankan µ Program Reaching Out¶. Tidak hanya menumpukan kepada elemen mikro seperti psikologi dan keperluan asas dan perlu mempunyai modul yang digubal oleh kerajaan negeri dan NGO. Tekanan kepada kualiti pengasuhan dan pendidikan di Bandar dan luar Bandar. Jenis-jenis keibubapaan; Keibubapaan Authoritative Keibubapaan Permissive Keibubapaan Authoritarian Keibubapaan Indifferent

Dan bertakwalah kepada Allah.T. kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksa-Nya (bagi sesiapa yang melanggar perintah_Nya).Hubungan guru dan ibubapa sebenarnys adalah satu usaha-sama yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. Solomon.mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran. Watson. dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Sikap terbuka sekolah terhadap pihak ibu bapa Terdapat kajian yang mencadangkan bahawa ibu bapa yang bekerja berbanding dengan ibu bapa yang berstatus tinggi melihat guru sebagai individu yang paling sesuai untuk menangani masalah pendidikan anak mereka (Lareau. Kepentingan hubungan sekolah dan komuniti ini selaras dengan pendapat Poston et al. Pihak guru dan ibu bapa harus saling memahami perasaan di antara satu sarna lain sebagai langkah pertama untuk mewujudkan hubungan harmoni kedua-dua pihak (Berger. guru mendapat sumber dari ibubapa dan ibubapa mendapat usaha gigih guru mendidik anak-anak mereka. Battishich. 1983) Ya saya bersetuju dengan Puan Rozaini dimana perlunya hubungan baik antara keduanya. Oleh itu. Pembinaan peranan ibu bapa iaitu kepercayaan tentang keperluan penglibatan dalam pendidikan anak-anak mereka. Hubungan yang dibina bagi tujuan yang positif dapat menjayakan satu-satu misi dam mendapat faedah yang optimum. Seperti yang dikatakan dalam tulisannya oleh Airil (2009) tentang kekeliruan yang sering terjadi dalam pendidikan pra formal. olehitu adalah mustahil untuk menempatkan seorang . "You cannot build a great school alone. dan membentuk kecekapan sosial dan emosi. Tetapi ada sesetengah pihak keliru dalam kepentingan hubungan antara ibu bapa dan para pendidik di peringkat awal pendidikan. The school needs the community and the community needs the school". Gonder (1981) berpendapat kerjasama yang lebih erat antara sekolah dan masyarakat akan menguntungkan semua pihak. bertindak secara beretika dan altruistik. Efikasi kendiri ibu bapa . 2. 3. dalam surau Al-Ma idah ayat 2 yang bermaksud: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dan membuat kebajikan dan bertaqwa. dan Lewis (2000) berpendapat kanak-kanak yang mempunyai perasaan jaminan komuniti lebih berkecenderungan bermotivasi dari segi akademik. Apakah yang boleh dilakukan untuk membawa ibubapa ke istitusi pendidikan: Ahmad Zabidi dan Mariani Nor(2007) menyarankan pentadbir dan guru harus: 1.Penglibatan dan kerjasama antara ibu bapa dan guru amat diperlukan dalam proses pembelajaran kanak-kanak. (1992) iaitu. Ada yang berpendapat Pendidik tidak perlu hubungan baik dengan ibu bapa kerana setiap ibubapa mempunyai objektif yang berbeza. kebersamaan sekolah dengan komuniti penting untuk meningkatkan kejayaan proses pengajaran pembelajaran di sekolah.W. 1989). Firman Allah S. Schaps.

perkahwinan atau pengambilan anak angkat dan tinggal di bawah suatu atap dan saling ketergantungan. Manakala bagi Bobolz & Sontag ( 1993) memberi maksud keluarga secara inklusif iaitu keluarga adalah terdiri bukan sahaja orang-orang yang berkaitan dari segi pertalian darah. perkahwinan atau diangkat tetapi juga saling memerlukan kerana mereka berkongsi matlamat. Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Bagus. Memandangkan topik ini pernah keluar dalam peperiksaan. Guru prasekolah dan juga ibu bapa perlu sama-sama memikirkan pelbagai cara untuk berganding bahu dan memastikan kanak-kanak menerima kesan positif dari hubungan yang baik di antara ibu bapa serta guru prasekolah. keluarga merupakan unit asas insitusi sosial. Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Didalam sesebuah masyarakat. Dalam erti kata lain keluarga berpendidkan. keluarga yang bertambah dari budaya ini tetap dinilai sebagai satu keluarga dari kedua-dua belah pihak. jadi disini saya kemukakan beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan keluarga. Satu perbincangan akademik dengan merujuk kepada sumber-sumber yang berotoriti.pendidik dalam setiap keluarga. terasuh. sumber. Menurut Alvi (1994) Alvi melihat keluarga adalah asas kepada masyarakat. Mengikut Olson & Defrain (1994 ) mendefinisikan keluarga sebagai seorang atau lebih daripada individu yang komited antara satu sama lain serta berkongsi kemesraan. bermotivasi dan akan meyumbang kepada perkembangan masa depan ahlinya. Kekeliruan Lazim Praformal. Pengalaman setiap orang didalam keluarga adalah berbeza. Keluarga asas ini akan mewarisi budaya yang akan membentuk masyarakat. Diharap Pn Sy dapat membuat perbandingan tentang pendapat Alvi. Secara ringkasnya keluarga ialah unit kecil dalam masyarakat yang boleh didefinisikan kepada Mereka yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang dihubungkan melalui pertalian darah. Majalah Pa&Ma (April 2009). Rujukan: 1) Al-Quran 2) Airil Haimi Adnan Penyelidik Psikologi Perkembangan Tahun Awal Formal di UfoRia.kerana mereka mempunyai budaya Percubaan Perkahwinan. tetapi kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain. Definisi tentang keluarga tidak dapat dihuraikan atau ditafsirkan secara specifik. Pendapat ini juga disokong oleh Airil (2009) Walaupun institusi rumah dan institusi prasekolah adalah berbeza. Unitari Penyelidik & Aplikasi Intelek. UiTm Perak. apabila di sahkan berkahwin maka setiap anak yang dilahirkan oleh keluarga akan dinilai sebagai bermulanya Keluarga. sumber dan komitet dalam jangka masa yang lama. yang mana menyumbang kepada sosioekonomi. Pendapat ini perlu disanggah kerana kanak-kanak ini membesar dan mempelajari apa ada dirumah dan di prasekolah. Mengikut tafsiran keluaga dalam komoniti Islam. Kepelbagaian pengalaman ini memberi peluang individu melihat keluarga daripada sudut peribadi yang berbeza. Tetapi markah yang di peruntukkan untuk soalan ini hanyalah 4 markah. Di Taska dan Tadika juga tentu para pendidik mempunyai pendapat yang sama dan tidak mahu ibu serta bapa kerap datang hingga mengganggu momentum pendidikan prasekolah.Namun demikian berbeza dengan masyarakat barat. keputusan dan nilai. .

Tq Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Bagus. Tq Salam Tanpa disedari ataupun tidak semakin hari semakin berubah institusi kekeluargaan. Memberi pendapat tanpa sokongan bukti akademik akan menyebabkan esei kita menjadi hambar. Apa yang nyata faktor perubahan ini mengubah arus dalam kehidupan kekeluargaan masa kini. Kemampuan wanita dalam pelbagai bidang seiring dengan pencapaian kaum lelaki menyebabkan wanita kurang bergantung kepada lelaki di dalam rumahtangga. Berlaku satu lagi perubahan dalam keluarga. atau dengan erti kata lain sebagai surirumah. Perubahan daripada era pertanian atau konsevatif kepada era teknologi jelas mempengaruhi. selain soal kaedah asuhan. Wanita tidak lagi memikirkan untuk berumahtangga. Saya setuju apa yang dikemukakan oleh Pn Rozaini tentang perubahan yang berlaku masa kini. kerana ibu bapa akan berpisah dengan anak-anak untuk sementara waktu. Tanggungjawap yang dipikul atau digalas oleh lelaki sudah mampu dilakukan oleh golongan wanita. Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) merupakan suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran.Rata-rata kaum ibu mempunyai pekerjaan. Faktor keselamatan adalah paling meruncing. Tahap pendidikan yang meningkat secara tidak langsung meningkat bagi golongan wanita. Berikut disenaraikan beberapa panduan/tips dan kriteria pemilihan bagi mengenal pasti pusat jagaan kanak-kanak (taska/tabika) yang terbaik untuk anak anda. Taska dan pusat jagaan mesti berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan tadika pula dengan Jabatan Pelajaran (mengikut akta 308 dan akta 550). Dengan ini maka kadar Penceraian terus meningkat. Salah satunya mengenai tempat kerja. Insyaallah saya akan berbincang dengan Pn Sy. Arus teknologi mengakibatkan perubahan sosial. Fonomena ini menyebabkan pengecilan saiz keluarga. Secara tidak langsung menyebabkan peningkatan usia. tentu wang bukan menjadi masalah. pengawalan dan pemeriksaan taman asuhan kanak-kanak dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya iaitu memberi . Foktor akademik memainkan peranan yang utama dengan penglibatan kaum wanita. Setiap keluarga berlumba-lumba mengejar keperluan hidup tanpa memikirkan tentang kepentingan intitusi keluarga yang hampir lumpuh. penjagaan dan kebersihan. Iringkan dengan doa moga Allah murahkan rezeki untuk kita menghantar anak kita ke taska/tadika yang terbaik. Semakin tinggi taraf pendidikan seseorang wanita semakin kurang faktor keinginan untuk berkahwin. Terdapat banyak lagi faktor perubahan dalam keluarga. Jalan penyelesaian terbaik adalah dengan penghijrahan. Wanita pada era sebelum merdeka lebih tertumpu kehidupan mereka di rumah. Foktor ekonomi yang diusulkan oleh Pn Rozaini boleh dilihat dari sudut yang berbeza. Tahap pendidikan yang meningkat dikalangan wanita menyababkan penurunan kadar kesuburan di kalangan wanita kerana golongan ini lebih terarah untuk memilih berkerjaya dan lebih memfokuskan kepada tugas sebagai pekerja formal. Penghijrahan ini juga menyebabkan berubahnya suasana keluarga. Tulis rujukan daripada buku-buku akademik untuk menyokong pendapat sendiri. Jika kita mengetahui panduan/ tips untuk memilih taska/tabika untuk anak. dengan ini secara tidak langsung mereka mempunyai tempat tinggal yang selesa.Perubahan arus teknologi dalam kehidupan seharian kini mempengaruhi perubahan keluarga. Terdapat juga yang meninggalkan anak-anak di kampung demi untuk mencari nafkah. Peningkatan umur dalam perkahwinan merupakan satu faktor perubahan dalam institusi kekeluargaan. teruskan perbincangan seperti ini. 1 ± Mesti berdaftar Anda kena pastikan taska/tadika ada lesen dan pernah mengikuti kursus anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat.

4 ± Kebersihan dan Penyediaan Makanan Anda boleh bertanya tentang makanan yang disediakan oleh taska/ tabika. anda perlu pastikan bagaimana mereka menekankan kegiatan amali mengambil wuduk dan solat. ada tangga kecemasan untuk rumah dua tingkat. hanya rumah banglo dan corner lot sahaja yang dibenarkan untuk menubuhkan taska/tabika. Ini amatlah penting dan ringankan mulut untuk bertanya apa yang diajarkan di sekolah tersebut. Pastikan pengusaha/penyelia itu seorang yang mesra. maka anak-anak kita akan gembira. bersemuka dan berbincang dengan pengusaha/ penyelia Hasil daripada perbincangan itu. senyum selalu. anda akan dapat melihat dan menilai sendiri bahawa pengusaha/penyelia taska/tabika itu mengetahui sedikit sebanyak mengenai tata cara. 10 ± Keceriaan Pastikan suasana riang dan ceria di sekitarannya. pengalaman dan pendedahan latihan sangat penting. iaitu dari segi perkembangan. Ini amatlah penting! INGAT! Selain ibu bapa menjadi pendidik utama. Intermediate house adalah dilarang. Jangan lupa ambil nombor telefon dan sekalisekala anda boleh bertanya tentang anak anda dan perkembangannya. 3 ± Keselamatan Perhatikan tahap keselamatan di tempat jagaan tersebut. Anda yang membayar pusat jagaan. Tanyakan juga bayaran lebih masa jika anda terlambat mengambil anak. Makanan yang disediakan mestilah yang berkhasiat. Keikhlasan. 7 ± Fardu ain Pastikan tempat yang anda pilih adalah taska/tadika yang Islamik. 11 ± Tawakal Setelah yakim dengan taska tersebut. Perhatikan juga siapa yang bakal mengasuh/mengajar anak anda. . peramah dan penyayang. 10 ± Bayaran balik Anda perlu bertanya mengenai bayaran yang telah dibayar jika bertukar fikiran sebelum habis sebulan anak dihantar ke situ. Buat perbandingan dengan pusat jagaan lain. Bolehkah anda dapatkan sebahagian bayaran balik daripada yuran yang dibayar? Ramai ibu bapa tertipu dalam perkara ini. pengasuh juga merupakan tangan pertama yang akan menentukan masa depan kanak-kanak. 5 ± Bayaran Yuran Anda perlu bertanya dengan sejelas-jelasnya dan kalau memungkinkan boleh tawar-menawar jika yurannya terlalu mahal. Ada tadika dan pusat jagaan menawarkan pembelajaran fardu ain. Jika dia suka kerja itu. terlatih. Suasana banyak faktor penggalak pengembangan minda anak-anak. Pastikan pakaian dan akhlaqnya. Insya-Allah. 8 ± Kegiatan membabitkan ibu bapa Adakah mereka menggalakkan kegiatan seumpama ini? 9 ± Peraturan taska/tadika/ pusat jagaan Pastikan pusat jagaan mempunyai peraturan dan simpan satu salinannya. Bagaimanapun. Pagar mestilah sentiasa berkunci. Selain itu. akta ini juga mewajibkan pendaftaran taska yang mempunyai lebih daripada 9 orang kanak-kanak di bawah usia 4 tahun. 6 ± Program Pastikan pusat jagaan mempunyai program tersusun supaya anak-anak mendapat pengisian mental. minat pada tugas dan ikhlas. menghantar anak ke taska boleh menggalakkan perkembangan minda anak-anak di tahap ini kerana konsep bermain sambil belajarnya yang lebih bebas dan sesuai pada tahap usia ini. semua masalah boleh diatasi.perlindungan kepada kanak-kanak yang berusia di bawah 4 tahun yang memerlukan perkhidmatan taska semasa ibu bapa mereka di tempat kerja. 2 ± Berjumpa. Daripada situ juga anda boleh menilai sama ada dia mempunyai pengalaman. kebersihan dan keselamatan. Bagi anak yang berumur empat tahun ke atas. Pastikan ia dalam keadaan bersih dan memuaskan. Anda perlu ada µbonding¶ dengan pengasuh anak anda. Anda boleh minta izin melihat keadaan kelas dan melihat dapur. Perlu diingatkan. banyak berdoa dan tawakal. peraturan dan penjagaan anak-anak. Apa yang penting akta ini digubal untuk memastikan hak kanak-kanak dilindungi. jiwa dan emosi sewajarnya. anda mempunyai hak untuk mengetahui apa yang diajarkan kepada anak anda.

Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil. Terima kasih diatas maklumat yang diberi. beliau . Terdapat banyak kes yang telah dilaporkan mengenai kecuaian pihak Pengasuh atau TASKA dalam keselamatan terhadap kanak-kanak. Ibubapa mesti bertanggungjawab atas keselamatan anak-nak mereka mahupun di rumah ataupun di TASKA. disyaki didera oleh pengasuhnya di Batu Caves. Cuba Pn Sharifah pula memulakan perbincangan. Antaranya kes yang menimpa beberapa orang bayi akibat kecuaian pengasuh iaitu Hadif Haqimi yang berusia tujuh bulan. Selain itu. 4. Menyimpan dan mengemaskinirekod-rekod di TASKA selain yang dikendalikan sendiri oleh Pengusaha. Biarpun tidak dapat mengawal keadaan persekitaran di TASKA tetapi bertanggungjawab memilih yang terbaik untuk anak-anak mereka. Merancang perbelanjaan 2. Attachment : No file attach Biasanya yang memulakan isu ialah Pn Rozaini. rekod pendaftaran kanak-kanak dan pengasuh. Terima kasih atas panduan/tips dan kriteria pemilihan bagi mengenal pasti pusat jagaan kanak-kanak (taska/tabika) yang terbaik yang diberi. Keadaan ini menjadi faktor berkembangnya pertumbuhan pusat-pusat jagaan. 1. Merancang Jadual Aktiviti Mingguan Kanak-Kanak serta. 16 Februari 2006).47 juta bagi lelaki yang bekerja. 3. Ianya merangkumi. Selain dari tanggungjawab di atas. terdapat kesan lebam di beberapa bahagian badannya (Utusan Malaysia. bukan sekadar menjawab persoalan yang diberikan oleh Pn Rozaini Berikut adalah antara tugas dan tanggungjawab seorang Penyelia TASKA . 20 Januari 2005). Manakala. 1 Januari 2006). rekod tumbesaran kanak-kanak serta akaun bulanan. 23 Mei 2005). Keluarga dan Masyarakat. Muhammad Hakimi Zulkifli meninggal akibat tersedak susu sewaktu sedang tidur di sebuah pusat asuhan kanak-kanak di Jalan Penjara (Utusan Malaysia. seorang bayi perempuan berusia 9 bulan meninggal dunia akibat pendarahan di kepala. Nasib malang juga menimpa seorang bayi yang berusia 3 bulan di Kuantan. rekod kehadiran kanak-kanak serta pengasuh.Assalamualaikum Pn Rozaini dan En Rahim. Puan Rozaini. manakala 6. Keperluannya amat tidak dinafikan dalam membantu dalam perkembangan ekonomi di Negara kita. Ini kerana menurut Menteri Pembangunan Wanita. Industri TASKA kini tumbuh bak cendawan melata. Seorang bayi lelaki yang berusia lima bulan meninggal dunia di Gombak kerana mengalami kecederaan yang serius di kepala akibat terjatuh atau terhentak dengan kuat. terdapat lebih kurang 3.57 juta wanita di Malaysia yang keluar bekerja. yang mengalami keretakan tengkorak akibat terjatuh sewaktu dalam jagaan pengasuhnya (Utusan Malaysia. Beliau juga perlu merancang menu mingguan kanak-kanak serta pembelian stok makanan. Di tempat yang sama juga seorang bayi lelaki berusia 9 bulan turut tercedera di kepala dan terdapat kesan lebam dan bengkak di seluruh badannya (Utusan Malaysia.

unggapan. parents are welcomed as equal partnerships in their child¶s education. Memandangkan hari ni dah tak hujan. lurah sama dituruni¶. Oleh itu penyelia harus membuat persediaan antaranya:<!--[if !supportLists]-->T <!--[endif]-->Sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai maklumat kanak-kanak dari semasa ke semasa <!--[if !supportLists]-->T <!--[if !supportLists]-->T <!--[if !supportLists]-->T <!--[endif]-->Bersedia berhadapan dengan ibubapa <!--[endif]-->Menyediakan bahan-bahan yang dapat <!--[endif]-->Bersikap bertanggungjawab. Educators at such institutions believe that making education a meaningful experience for students requires partnerships. Terimakasih diatas huraian yang lebih jelas tentang peranan penyelia. Hubungan tiga dimensi yang disebut oleh beliau menerangkan bahawa permuafakatan dan perkongsian bijak penting untuk membawa kejayaan kepada sesebuah institusi pendidikan pada masa kini. line pun laju. µbukit sama didaki. seorang Pembantu Superintenendent di Coquitlam. 2001) . rumah dan komuniti perlu diberi penekanan. tolak ansur serta bertimbang rasa dalam menjalinkan hubungan dengan ibubapa Oleh itu peranan penyelia di TASKA penting tidak hanya dalam menguruskan halhal pentadbiran dan merancang program pembelajaran sahaja malah beliau juga sebagai agen penyampai maklumat dan pegawai perhubungan di TASKA. berita. (Aminah Hamim & Gunawan Mahmood. Maklumat boleh disebarkan secara bertulis ataupun alat pandangan seperti surat.Ketiga-tiga entiti ini perlu ada hubungan yang mantap dan akrab kerana kejayaan sistem pendidikan negara bergantung kepada sejauhmana ketiga-tiga elemen ini dapat berfungsi. Di kalangan masyarakat Cina madah seperti µsemua manusia adalah saudaraku. µpersaudaraan adalah perlindungan yang paling mahal¶. mesra. Pihak pengurusan sekolah harus memainkan peranan utama dalam merapatkan hubungan antara rumah dan komuniti ini. bidalan atau perumpamaan yang menggambarkan kebaaikan dan kepentingan mengamalkan semangat bekerjasama. semua makhluk adalah sahabatku¶. Hubungan antara Ibubapa dan Sekolah ³Hubungan tiga dimensi iaitu sekolah. Sebenarnya konsep perkongsian dalam pendidikan merupakan konsep lama yang telah diperbaharui daripada amalan-amalan yang telah biasa diamalkan dalam masyarakat kita seperti gotong-royong. saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain. Beliau adalah jurucakap atau agen penyampai maklumat kepada ibubapa supaya tidak berlaku salah faham dan dapat memberitahu secara jelas tentang program dan situasi di TASKA. 1978). brosur. yang inginkan maklumat terkini membantu dalam penyebaran maklumat sopan. Sementara di kalangan masyarakat Jepun pula. unggapan yang biasa kita dengar µseperti aur dengan tebing¶. Jepun dan India juga telah mengamalkan sikap bekerjasama sehingga terhimpun madah. Dapatlah reply terus.juga bertanggungjawab menjaga hubungan baik antara ibubapa dan pihak TASKA. British Columbia: ³In many schools. kerjasama dan tolong-menolong. Malah masyarakat lain dalam dunia ini seperti Cina.harap-harap tu sampai malam nanti. buku panduan. Menurut Betty Boult (Donald. education is a shared trust´.Insyaallah. video tape dan lain-lain. Di kalangan masyarakat Melayu.

membaca. Aspek keselamatan pula membantu murid mengenal pasti objek dan situasi yang membahayakan diri dan mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk bertindak. Pertumbuhan dan perkembangan murid yang sihat. Terimakasih En. sikap dan tingkah laku mereka dalam setiap situasi dan terhadap setiap orang yang mereka berinteraksi. . Rahim. PERKONGSIAN DALAM PENDIDIKAN-FOKUS DI SEKOLAH. sama ada kemahiran menulis. Isu yang dimukakan adalah menarik. Permainan Luar Bilik Darjah Permainan di luar darjah penting dalam pembangunan kemahiran kanak-kanak di samping membuka peluang kepada mereka untuk meningkatkan kemahiran sosial dan yakin untuk berinteraksi. Bagaimana meningkatkan peranan ibu bapa dalam membantu taman asuhan kanak-kanak. Antara lain adalah: Tiada Perbandingan Elakkan membanding anak anda dengan anak jiran. Aspek kesihatan dan keselamatan pula dapat dicapai melalui tunjuk cara oleh pihak yang berkaitan dengan kesihatan.bacaan lanjutan : Mohd Salleh Bin Mahat(2004). anda memperbesarkan kelemahannya dan dia berasa dia mengecewakan anda. Komponen Perkembangan Psikomotor memberi fokus kepada empat aspek penting iaitu:1. Ia tidak memotivasikan anak anda untuk melakukan yang terbaik (untuk membesar lebih tinggi atau berlari lebih laju). Ibubapa harus juga menjauhi perkara-perkara berikut agar pembentukan emosi positif tercapai. lakonan dan lawatan ke Pusat Kesihataan dan tempat-tempat lain yang berkaitan. Ibubapa harus memberikan galakan kepada anak-anak mereka agar perkembangan emosi positif dapat di bentuk pada peringkat yang lebih awal lagi. Sebaliknya. saudara mara atau rakan. Cuba bincangkan juga peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa dalam pelaksanaan aktiviti di luar bilik darjah. MOTIVATI IBUBAPA DAN KANAK-KANAK Ibu bapa adalah antara guru yang paling sesuai untuk mendidik anak-anak. Bahan rujukan boleh diperolehi di dalam internet. Jurnal Penyelidikan MPBL. Permainan luar bilik darjah juga sebenarnya member peluang kepada kanak-kanak meperkembangan domain psimotornya. Jika dapat bandingkan peranan yang dimainkan oleh ibu bapa di negara maju berbanding dengan Malaysia. murid dilatih untuk mengamal cara hidup yang sihat melalui pemakanan yang seimbang. selamat dan ceria dapat memupuk keyakinana diri dan membentuk personaliti yang positif. 4. Penguasaan motor halus Perkembangan motor kasar Kesihatan Kselamatan Penguasaan motor Kasar dan motor halus ini amat penting dalam pergerakan asas untuk membolehkan murid melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan aktiviti pembelajaran dengan penuh yakin. dengan melakukan perkara mudah berikut: Cara mereka menilai diri akan mempengaruhi motivasi. 3. mempelajari bahasa baru atau sekadar membiasakan diri dengan tabiat pembelajaran baru. Dalam aspek kesihatan. Bantu anak anda membina kemahiran. menjaga kebersihan dan cara menjauhkan diri dari penyakit. Jilid 5. 2. Dan tempat terbaik untuk kanak-kanak belajar ialah rumah mereka sendiri. Insyaallah saya akan cuba kembangkan isu ini dilain masa kerana saya perlukan sedikit masa untuk mencari dan membaca.

Ia mungkin berkesan untuk jangka pendek tetapi membawa kepada fobia dalam hidupnya kelak. Ketepikan Jenaka Jangan berjenaka tentang kekurangan fizikal. Disiplin seharusnya adil. 7. Jangan Memberi Gelaran Jangan merendah-rendahkan anak anda. 5. tegas dan mesra. penampilan atau keturunan. Elakkan Anak Anda Berasa Serba Salah Jangan buat anak anda berasa bersalah akibat bersikap ³jahat´ kerana perasaan itu akan membuatnya lebih risau. hentikanlah. 6. bercerita kepada saudara mara yang anak anda kencing malam) akan menunjukkan padanya yang anda mementingkan personaliti itu sahaja. Tak sudah-sudah bercakap aspek negatif tentang anak anda (contohnya. 3. Cuba jelaskan peraturan waktu makan dan beri hadiah sekiranya peraturan dituruti. Sentiasa berkomunikasi dengan jelas. tetapkan harapan munasabah dan elak dari menyalahkannya sekiranya kesalahan terjadi. Adakan Masa Bersama Cipta kenangan menyeronokkan bersama anak anda. Sebaliknya.2. . Sentiasa Positif Jika anda ingin berkata sesuatu yang negatif. cadangkan apa yang boleh diperbaiki dan hulurkan bantuan sekiranya diperlukan. menghukum anak kerana tidak menghabiskan makanan akan membuatkannya benci makan. raksasa atau polis jahat. menyalahkan diri sendiri malah menjadi lalai dalam jangkamasa panjang. 8. Kukuhkan kepercayaan bahawa yang anak anda sempurna tidak kira ketinggian atau berat badan dan kasih sayang anda tiada penghujungnya. ia akan membuatnya berasa penting dan dihargai. Ucap Selamat Tinggal Kepada Momok Jangan takutkan anak anda dengan hantu. Contohnya. Kanakkanak yang selalu ditakutkan hantu akan takut tempat gelap dan membina personaliti yang percaya perkara karut. 4. Suka memancing? Rancang aktiviti memancing dan bawanya bersama. Jangan menggelarnya ³lembab´ atau ³bodoh´ jika dia gagal melakukan sesuatu. Elakkan Hukuman Automatik Elak hukuman automatik. Dengan menyertakan anak anda dalam masa riadah anda.

Markah OLP mungkin berubah berdasarkan sumbangan anda. ´Bagaimana boleh saya bantu kamu?´ Biarkan anak anda mebuat keputusan dan benarkan dia melakukan kesilapan dan belajar melaluinya. Ini akan membantu mereka percayakan diri sendiri dan memahami yang anda (dan orang lain) turut mempercayai dirinya. 10. Sharifah memberi pendapat berkaitan dengan tajuk ini. . Tingkatkan Pujian Kanak-kanak memerlukan pujian dan penegahan positif. Sharifah timbulkan isu dan Pn. Kalau boleh minta Pn. Didik Berdikari Daripada melakukan segalanya untuk anak anda. Rozaini menjawab. Seeloknya Pn.9. tanyalah dia. Perbincangan hendaklah secara akademik dan berdasarkan rujukan. walaupun tarikh hantar OLP sudah tamat anda masih boleh menghantar OLP sehingga 7 Disember 2009. Pn Sharifah dan Pn Rozaini. Satu huraian yang baik.