Definisi Keluarga Keluarga adalah asas kepada masyarakat dan merupakan unit terkecil dalam masyarakat.

Keluarga terdiri daripada; Keluarga Asas Keluarga Luas Keluarga Orientasi Keluarga Prokreasi Semua ini merupakan ciri-ciri kekeluargaan. Ciri-ciri ini amat penting demi kesejahteraan keluarga. Peranan Ibu Bapa Ibu bapa merupakan unit asas dalam keluarga. Peranannya sangat penting dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Ini memerlukan pengurusan keluarga yang dinamik, proaktif dan menepati masa yang kian berubah. Peranan ibu bapa sangat penting dan perlu dilihat secara makro dan semua ini terlibat secara komited. Persekitaran juga perlu diambil kira. Konsep µMelentur buluh dari rebungnya µperlu diberi penekanan Ibu bapa merupakan satu unit dan perlu menjalankan pengurusan yang proaktif dari aspek sains dan kemanusiaan. Cabaran Suasana peringkat makro dan antarabangsa, globalisasi dan ledakan teknologi maklumat. Semua ini perlu dilihat secara positif dan pengukuhan kawalan oleh ibu bapa. Peringkat mikro iaitu proses urbanisasi yang pesat dan pengecilan keluarga luas serta pengaruhnya. Proses urbanisasi perlu melibatkan kawasan Bandar, kampung dan pedalaman. Pengaruh rakan sebaya yang pelbagaii latar belakang keluarga. Cabaran ini harus dilihat sebagai tanggungjawab dan bukannya sebagai masalah dan perlu dilaksanakan secara proaktif. Kemahiran Keibubapaan Dari segi tradisi dan warisan. Pengubahsuaian perlu dibuat melalui ilmu pengetahuan. Ibu bapa perlu mewariskan pemikiran yang mencukupi untuk penyesuaian diri anak-anak dan perlu dilaksanakan secara dinamik dan proaktif. Perlu melihat dari perspektif makro atau global dan dasar-dasar kerajaan. Kerajaan perlu menjalankan µ Program Reaching Out¶. Tidak hanya menumpukan kepada elemen mikro seperti psikologi dan keperluan asas dan perlu mempunyai modul yang digubal oleh kerajaan negeri dan NGO. Tekanan kepada kualiti pengasuhan dan pendidikan di Bandar dan luar Bandar. Jenis-jenis keibubapaan; Keibubapaan Authoritative Keibubapaan Permissive Keibubapaan Authoritarian Keibubapaan Indifferent

Seperti yang dikatakan dalam tulisannya oleh Airil (2009) tentang kekeliruan yang sering terjadi dalam pendidikan pra formal. The school needs the community and the community needs the school". olehitu adalah mustahil untuk menempatkan seorang . Pihak guru dan ibu bapa harus saling memahami perasaan di antara satu sarna lain sebagai langkah pertama untuk mewujudkan hubungan harmoni kedua-dua pihak (Berger. Battishich. Efikasi kendiri ibu bapa .Penglibatan dan kerjasama antara ibu bapa dan guru amat diperlukan dalam proses pembelajaran kanak-kanak.mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran. Ada yang berpendapat Pendidik tidak perlu hubungan baik dengan ibu bapa kerana setiap ibubapa mempunyai objektif yang berbeza. dan Lewis (2000) berpendapat kanak-kanak yang mempunyai perasaan jaminan komuniti lebih berkecenderungan bermotivasi dari segi akademik. 3. (1992) iaitu. Watson. 1989). 2. Dan bertakwalah kepada Allah. Oleh itu. Solomon. 1983) Ya saya bersetuju dengan Puan Rozaini dimana perlunya hubungan baik antara keduanya. Hubungan yang dibina bagi tujuan yang positif dapat menjayakan satu-satu misi dam mendapat faedah yang optimum. kebersamaan sekolah dengan komuniti penting untuk meningkatkan kejayaan proses pengajaran pembelajaran di sekolah.T. Kepentingan hubungan sekolah dan komuniti ini selaras dengan pendapat Poston et al. bertindak secara beretika dan altruistik. dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. "You cannot build a great school alone. Sikap terbuka sekolah terhadap pihak ibu bapa Terdapat kajian yang mencadangkan bahawa ibu bapa yang bekerja berbanding dengan ibu bapa yang berstatus tinggi melihat guru sebagai individu yang paling sesuai untuk menangani masalah pendidikan anak mereka (Lareau. Tetapi ada sesetengah pihak keliru dalam kepentingan hubungan antara ibu bapa dan para pendidik di peringkat awal pendidikan. Apakah yang boleh dilakukan untuk membawa ibubapa ke istitusi pendidikan: Ahmad Zabidi dan Mariani Nor(2007) menyarankan pentadbir dan guru harus: 1.W. Pembinaan peranan ibu bapa iaitu kepercayaan tentang keperluan penglibatan dalam pendidikan anak-anak mereka. Gonder (1981) berpendapat kerjasama yang lebih erat antara sekolah dan masyarakat akan menguntungkan semua pihak. kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksa-Nya (bagi sesiapa yang melanggar perintah_Nya). dan membentuk kecekapan sosial dan emosi. guru mendapat sumber dari ibubapa dan ibubapa mendapat usaha gigih guru mendidik anak-anak mereka. Firman Allah S. Schaps. dalam surau Al-Ma idah ayat 2 yang bermaksud: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dan membuat kebajikan dan bertaqwa.Hubungan guru dan ibubapa sebenarnys adalah satu usaha-sama yang menguntungkan kedua-dua belah pihak.

Pendapat ini perlu disanggah kerana kanak-kanak ini membesar dan mempelajari apa ada dirumah dan di prasekolah. Guru prasekolah dan juga ibu bapa perlu sama-sama memikirkan pelbagai cara untuk berganding bahu dan memastikan kanak-kanak menerima kesan positif dari hubungan yang baik di antara ibu bapa serta guru prasekolah. Mengikut Olson & Defrain (1994 ) mendefinisikan keluarga sebagai seorang atau lebih daripada individu yang komited antara satu sama lain serta berkongsi kemesraan. Pengalaman setiap orang didalam keluarga adalah berbeza. Keluarga asas ini akan mewarisi budaya yang akan membentuk masyarakat. keluarga yang bertambah dari budaya ini tetap dinilai sebagai satu keluarga dari kedua-dua belah pihak. Majalah Pa&Ma (April 2009). Memandangkan topik ini pernah keluar dalam peperiksaan. tetapi kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain. Satu perbincangan akademik dengan merujuk kepada sumber-sumber yang berotoriti. Di Taska dan Tadika juga tentu para pendidik mempunyai pendapat yang sama dan tidak mahu ibu serta bapa kerap datang hingga mengganggu momentum pendidikan prasekolah. Unitari Penyelidik & Aplikasi Intelek.kerana mereka mempunyai budaya Percubaan Perkahwinan. yang mana menyumbang kepada sosioekonomi.Namun demikian berbeza dengan masyarakat barat.pendidik dalam setiap keluarga. UiTm Perak. Mengikut tafsiran keluaga dalam komoniti Islam. Manakala bagi Bobolz & Sontag ( 1993) memberi maksud keluarga secara inklusif iaitu keluarga adalah terdiri bukan sahaja orang-orang yang berkaitan dari segi pertalian darah. Diharap Pn Sy dapat membuat perbandingan tentang pendapat Alvi. sumber dan komitet dalam jangka masa yang lama. keluarga merupakan unit asas insitusi sosial. Secara ringkasnya keluarga ialah unit kecil dalam masyarakat yang boleh didefinisikan kepada Mereka yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang dihubungkan melalui pertalian darah. perkahwinan atau diangkat tetapi juga saling memerlukan kerana mereka berkongsi matlamat. apabila di sahkan berkahwin maka setiap anak yang dilahirkan oleh keluarga akan dinilai sebagai bermulanya Keluarga. Kepelbagaian pengalaman ini memberi peluang individu melihat keluarga daripada sudut peribadi yang berbeza. perkahwinan atau pengambilan anak angkat dan tinggal di bawah suatu atap dan saling ketergantungan. Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Didalam sesebuah masyarakat. sumber. Definisi tentang keluarga tidak dapat dihuraikan atau ditafsirkan secara specifik. terasuh. . Dalam erti kata lain keluarga berpendidkan. Kekeliruan Lazim Praformal. Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Bagus. Tetapi markah yang di peruntukkan untuk soalan ini hanyalah 4 markah. Rujukan: 1) Al-Quran 2) Airil Haimi Adnan Penyelidik Psikologi Perkembangan Tahun Awal Formal di UfoRia. Pendapat ini juga disokong oleh Airil (2009) Walaupun institusi rumah dan institusi prasekolah adalah berbeza. jadi disini saya kemukakan beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan keluarga. keputusan dan nilai. bermotivasi dan akan meyumbang kepada perkembangan masa depan ahlinya. Menurut Alvi (1994) Alvi melihat keluarga adalah asas kepada masyarakat.

Rata-rata kaum ibu mempunyai pekerjaan. Salah satunya mengenai tempat kerja. Insyaallah saya akan berbincang dengan Pn Sy. Penghijrahan ini juga menyebabkan berubahnya suasana keluarga. Memberi pendapat tanpa sokongan bukti akademik akan menyebabkan esei kita menjadi hambar. Perubahan daripada era pertanian atau konsevatif kepada era teknologi jelas mempengaruhi. Peningkatan umur dalam perkahwinan merupakan satu faktor perubahan dalam institusi kekeluargaan. Iringkan dengan doa moga Allah murahkan rezeki untuk kita menghantar anak kita ke taska/tadika yang terbaik. kerana ibu bapa akan berpisah dengan anak-anak untuk sementara waktu. Faktor keselamatan adalah paling meruncing. Dengan ini maka kadar Penceraian terus meningkat. Wanita tidak lagi memikirkan untuk berumahtangga. Saya setuju apa yang dikemukakan oleh Pn Rozaini tentang perubahan yang berlaku masa kini. Setiap keluarga berlumba-lumba mengejar keperluan hidup tanpa memikirkan tentang kepentingan intitusi keluarga yang hampir lumpuh.Perubahan arus teknologi dalam kehidupan seharian kini mempengaruhi perubahan keluarga. Terdapat banyak lagi faktor perubahan dalam keluarga. pengawalan dan pemeriksaan taman asuhan kanak-kanak dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya iaitu memberi . Apa yang nyata faktor perubahan ini mengubah arus dalam kehidupan kekeluargaan masa kini. Tulis rujukan daripada buku-buku akademik untuk menyokong pendapat sendiri. dengan ini secara tidak langsung mereka mempunyai tempat tinggal yang selesa. Taska dan pusat jagaan mesti berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan tadika pula dengan Jabatan Pelajaran (mengikut akta 308 dan akta 550). teruskan perbincangan seperti ini. 1 ± Mesti berdaftar Anda kena pastikan taska/tadika ada lesen dan pernah mengikuti kursus anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat. selain soal kaedah asuhan. Wanita pada era sebelum merdeka lebih tertumpu kehidupan mereka di rumah. Secara tidak langsung menyebabkan peningkatan usia. Foktor akademik memainkan peranan yang utama dengan penglibatan kaum wanita. Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) merupakan suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran. Tq Salam Tanpa disedari ataupun tidak semakin hari semakin berubah institusi kekeluargaan. Semakin tinggi taraf pendidikan seseorang wanita semakin kurang faktor keinginan untuk berkahwin. Tanggungjawap yang dipikul atau digalas oleh lelaki sudah mampu dilakukan oleh golongan wanita. Kemampuan wanita dalam pelbagai bidang seiring dengan pencapaian kaum lelaki menyebabkan wanita kurang bergantung kepada lelaki di dalam rumahtangga. Tahap pendidikan yang meningkat dikalangan wanita menyababkan penurunan kadar kesuburan di kalangan wanita kerana golongan ini lebih terarah untuk memilih berkerjaya dan lebih memfokuskan kepada tugas sebagai pekerja formal. Foktor ekonomi yang diusulkan oleh Pn Rozaini boleh dilihat dari sudut yang berbeza. atau dengan erti kata lain sebagai surirumah.Tq Reply To : SYARIFAH NORASHIKIN BINTI SYED ZAINAL Attachment : No file attach Bagus. Fonomena ini menyebabkan pengecilan saiz keluarga. tentu wang bukan menjadi masalah. Terdapat juga yang meninggalkan anak-anak di kampung demi untuk mencari nafkah. Tahap pendidikan yang meningkat secara tidak langsung meningkat bagi golongan wanita. penjagaan dan kebersihan. Berlaku satu lagi perubahan dalam keluarga. Berikut disenaraikan beberapa panduan/tips dan kriteria pemilihan bagi mengenal pasti pusat jagaan kanak-kanak (taska/tabika) yang terbaik untuk anak anda. Arus teknologi mengakibatkan perubahan sosial. Jika kita mengetahui panduan/ tips untuk memilih taska/tabika untuk anak. Jalan penyelesaian terbaik adalah dengan penghijrahan.

Jika dia suka kerja itu. Bagaimanapun. anda mempunyai hak untuk mengetahui apa yang diajarkan kepada anak anda. terlatih. 10 ± Bayaran balik Anda perlu bertanya mengenai bayaran yang telah dibayar jika bertukar fikiran sebelum habis sebulan anak dihantar ke situ. Daripada situ juga anda boleh menilai sama ada dia mempunyai pengalaman. Ada tadika dan pusat jagaan menawarkan pembelajaran fardu ain. 6 ± Program Pastikan pusat jagaan mempunyai program tersusun supaya anak-anak mendapat pengisian mental. 7 ± Fardu ain Pastikan tempat yang anda pilih adalah taska/tadika yang Islamik. minat pada tugas dan ikhlas. akta ini juga mewajibkan pendaftaran taska yang mempunyai lebih daripada 9 orang kanak-kanak di bawah usia 4 tahun. hanya rumah banglo dan corner lot sahaja yang dibenarkan untuk menubuhkan taska/tabika. iaitu dari segi perkembangan. anda perlu pastikan bagaimana mereka menekankan kegiatan amali mengambil wuduk dan solat. 2 ± Berjumpa. Bagi anak yang berumur empat tahun ke atas. Tanyakan juga bayaran lebih masa jika anda terlambat mengambil anak. Apa yang penting akta ini digubal untuk memastikan hak kanak-kanak dilindungi. 3 ± Keselamatan Perhatikan tahap keselamatan di tempat jagaan tersebut. Suasana banyak faktor penggalak pengembangan minda anak-anak. Bolehkah anda dapatkan sebahagian bayaran balik daripada yuran yang dibayar? Ramai ibu bapa tertipu dalam perkara ini. semua masalah boleh diatasi. Pastikan pakaian dan akhlaqnya. Intermediate house adalah dilarang. Pastikan ia dalam keadaan bersih dan memuaskan. Keikhlasan. ada tangga kecemasan untuk rumah dua tingkat. jiwa dan emosi sewajarnya. menghantar anak ke taska boleh menggalakkan perkembangan minda anak-anak di tahap ini kerana konsep bermain sambil belajarnya yang lebih bebas dan sesuai pada tahap usia ini. 11 ± Tawakal Setelah yakim dengan taska tersebut. Jangan lupa ambil nombor telefon dan sekalisekala anda boleh bertanya tentang anak anda dan perkembangannya. Perhatikan juga siapa yang bakal mengasuh/mengajar anak anda. senyum selalu. Ini amatlah penting! INGAT! Selain ibu bapa menjadi pendidik utama. Pagar mestilah sentiasa berkunci. Anda perlu ada µbonding¶ dengan pengasuh anak anda. Pastikan pengusaha/penyelia itu seorang yang mesra. anda akan dapat melihat dan menilai sendiri bahawa pengusaha/penyelia taska/tabika itu mengetahui sedikit sebanyak mengenai tata cara. kebersihan dan keselamatan. bersemuka dan berbincang dengan pengusaha/ penyelia Hasil daripada perbincangan itu. 10 ± Keceriaan Pastikan suasana riang dan ceria di sekitarannya. Makanan yang disediakan mestilah yang berkhasiat. 8 ± Kegiatan membabitkan ibu bapa Adakah mereka menggalakkan kegiatan seumpama ini? 9 ± Peraturan taska/tadika/ pusat jagaan Pastikan pusat jagaan mempunyai peraturan dan simpan satu salinannya. Perlu diingatkan. Insya-Allah. Anda boleh minta izin melihat keadaan kelas dan melihat dapur. peramah dan penyayang. maka anak-anak kita akan gembira. . Buat perbandingan dengan pusat jagaan lain. Ini amatlah penting dan ringankan mulut untuk bertanya apa yang diajarkan di sekolah tersebut. Anda yang membayar pusat jagaan. Selain itu. 4 ± Kebersihan dan Penyediaan Makanan Anda boleh bertanya tentang makanan yang disediakan oleh taska/ tabika.perlindungan kepada kanak-kanak yang berusia di bawah 4 tahun yang memerlukan perkhidmatan taska semasa ibu bapa mereka di tempat kerja. banyak berdoa dan tawakal. 5 ± Bayaran Yuran Anda perlu bertanya dengan sejelas-jelasnya dan kalau memungkinkan boleh tawar-menawar jika yurannya terlalu mahal. pengalaman dan pendedahan latihan sangat penting. pengasuh juga merupakan tangan pertama yang akan menentukan masa depan kanak-kanak. peraturan dan penjagaan anak-anak.

Terdapat banyak kes yang telah dilaporkan mengenai kecuaian pihak Pengasuh atau TASKA dalam keselamatan terhadap kanak-kanak. Beliau juga perlu merancang menu mingguan kanak-kanak serta pembelian stok makanan. 3. Manakala. Menyimpan dan mengemaskinirekod-rekod di TASKA selain yang dikendalikan sendiri oleh Pengusaha. 16 Februari 2006). Merancang Jadual Aktiviti Mingguan Kanak-Kanak serta. seorang bayi perempuan berusia 9 bulan meninggal dunia akibat pendarahan di kepala. terdapat kesan lebam di beberapa bahagian badannya (Utusan Malaysia. 4. Selain dari tanggungjawab di atas. Ini kerana menurut Menteri Pembangunan Wanita. terdapat lebih kurang 3. Nasib malang juga menimpa seorang bayi yang berusia 3 bulan di Kuantan. Biarpun tidak dapat mengawal keadaan persekitaran di TASKA tetapi bertanggungjawab memilih yang terbaik untuk anak-anak mereka. rekod pendaftaran kanak-kanak dan pengasuh. 23 Mei 2005). beliau . disyaki didera oleh pengasuhnya di Batu Caves. Selain itu. bukan sekadar menjawab persoalan yang diberikan oleh Pn Rozaini Berikut adalah antara tugas dan tanggungjawab seorang Penyelia TASKA . Ibubapa mesti bertanggungjawab atas keselamatan anak-nak mereka mahupun di rumah ataupun di TASKA. 1 Januari 2006). rekod tumbesaran kanak-kanak serta akaun bulanan. manakala 6. Attachment : No file attach Biasanya yang memulakan isu ialah Pn Rozaini. Di tempat yang sama juga seorang bayi lelaki berusia 9 bulan turut tercedera di kepala dan terdapat kesan lebam dan bengkak di seluruh badannya (Utusan Malaysia.Assalamualaikum Pn Rozaini dan En Rahim. Industri TASKA kini tumbuh bak cendawan melata. 1. Puan Rozaini.47 juta bagi lelaki yang bekerja. Ianya merangkumi. Seorang bayi lelaki yang berusia lima bulan meninggal dunia di Gombak kerana mengalami kecederaan yang serius di kepala akibat terjatuh atau terhentak dengan kuat. Keadaan ini menjadi faktor berkembangnya pertumbuhan pusat-pusat jagaan. Merancang perbelanjaan 2. Keluarga dan Masyarakat.57 juta wanita di Malaysia yang keluar bekerja. 20 Januari 2005). Terima kasih diatas maklumat yang diberi. Muhammad Hakimi Zulkifli meninggal akibat tersedak susu sewaktu sedang tidur di sebuah pusat asuhan kanak-kanak di Jalan Penjara (Utusan Malaysia. Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil. yang mengalami keretakan tengkorak akibat terjatuh sewaktu dalam jagaan pengasuhnya (Utusan Malaysia. Antaranya kes yang menimpa beberapa orang bayi akibat kecuaian pengasuh iaitu Hadif Haqimi yang berusia tujuh bulan. Terima kasih atas panduan/tips dan kriteria pemilihan bagi mengenal pasti pusat jagaan kanak-kanak (taska/tabika) yang terbaik yang diberi. Cuba Pn Sharifah pula memulakan perbincangan. Keperluannya amat tidak dinafikan dalam membantu dalam perkembangan ekonomi di Negara kita. rekod kehadiran kanak-kanak serta pengasuh.

Maklumat boleh disebarkan secara bertulis ataupun alat pandangan seperti surat. Di kalangan masyarakat Melayu. Jepun dan India juga telah mengamalkan sikap bekerjasama sehingga terhimpun madah. kerjasama dan tolong-menolong.Insyaallah. education is a shared trust´. rumah dan komuniti perlu diberi penekanan.Ketiga-tiga entiti ini perlu ada hubungan yang mantap dan akrab kerana kejayaan sistem pendidikan negara bergantung kepada sejauhmana ketiga-tiga elemen ini dapat berfungsi. 1978). video tape dan lain-lain. Sementara di kalangan masyarakat Jepun pula. lurah sama dituruni¶. yang inginkan maklumat terkini membantu dalam penyebaran maklumat sopan. Hubungan tiga dimensi yang disebut oleh beliau menerangkan bahawa permuafakatan dan perkongsian bijak penting untuk membawa kejayaan kepada sesebuah institusi pendidikan pada masa kini.juga bertanggungjawab menjaga hubungan baik antara ibubapa dan pihak TASKA. Di kalangan masyarakat Cina madah seperti µsemua manusia adalah saudaraku. line pun laju. buku panduan. Educators at such institutions believe that making education a meaningful experience for students requires partnerships. semua makhluk adalah sahabatku¶. bidalan atau perumpamaan yang menggambarkan kebaaikan dan kepentingan mengamalkan semangat bekerjasama. Pihak pengurusan sekolah harus memainkan peranan utama dalam merapatkan hubungan antara rumah dan komuniti ini. µbukit sama didaki. tolak ansur serta bertimbang rasa dalam menjalinkan hubungan dengan ibubapa Oleh itu peranan penyelia di TASKA penting tidak hanya dalam menguruskan halhal pentadbiran dan merancang program pembelajaran sahaja malah beliau juga sebagai agen penyampai maklumat dan pegawai perhubungan di TASKA. unggapan yang biasa kita dengar µseperti aur dengan tebing¶. Menurut Betty Boult (Donald. Memandangkan hari ni dah tak hujan. µpersaudaraan adalah perlindungan yang paling mahal¶.harap-harap tu sampai malam nanti. Dapatlah reply terus. mesra. 2001) . seorang Pembantu Superintenendent di Coquitlam. British Columbia: ³In many schools. Terimakasih diatas huraian yang lebih jelas tentang peranan penyelia. Beliau adalah jurucakap atau agen penyampai maklumat kepada ibubapa supaya tidak berlaku salah faham dan dapat memberitahu secara jelas tentang program dan situasi di TASKA. Malah masyarakat lain dalam dunia ini seperti Cina. saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain. brosur. Oleh itu penyelia harus membuat persediaan antaranya:<!--[if !supportLists]-->T <!--[endif]-->Sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai maklumat kanak-kanak dari semasa ke semasa <!--[if !supportLists]-->T <!--[if !supportLists]-->T <!--[if !supportLists]-->T <!--[endif]-->Bersedia berhadapan dengan ibubapa <!--[endif]-->Menyediakan bahan-bahan yang dapat <!--[endif]-->Bersikap bertanggungjawab. Hubungan antara Ibubapa dan Sekolah ³Hubungan tiga dimensi iaitu sekolah. berita. unggapan. (Aminah Hamim & Gunawan Mahmood. parents are welcomed as equal partnerships in their child¶s education. Sebenarnya konsep perkongsian dalam pendidikan merupakan konsep lama yang telah diperbaharui daripada amalan-amalan yang telah biasa diamalkan dalam masyarakat kita seperti gotong-royong.

Rahim. Jurnal Penyelidikan MPBL. . sikap dan tingkah laku mereka dalam setiap situasi dan terhadap setiap orang yang mereka berinteraksi. Cuba bincangkan juga peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa dalam pelaksanaan aktiviti di luar bilik darjah. Permainan Luar Bilik Darjah Permainan di luar darjah penting dalam pembangunan kemahiran kanak-kanak di samping membuka peluang kepada mereka untuk meningkatkan kemahiran sosial dan yakin untuk berinteraksi. Aspek kesihatan dan keselamatan pula dapat dicapai melalui tunjuk cara oleh pihak yang berkaitan dengan kesihatan. MOTIVATI IBUBAPA DAN KANAK-KANAK Ibu bapa adalah antara guru yang paling sesuai untuk mendidik anak-anak. Komponen Perkembangan Psikomotor memberi fokus kepada empat aspek penting iaitu:1. lakonan dan lawatan ke Pusat Kesihataan dan tempat-tempat lain yang berkaitan. Permainan luar bilik darjah juga sebenarnya member peluang kepada kanak-kanak meperkembangan domain psimotornya. Antara lain adalah: Tiada Perbandingan Elakkan membanding anak anda dengan anak jiran. Dalam aspek kesihatan. PERKONGSIAN DALAM PENDIDIKAN-FOKUS DI SEKOLAH. murid dilatih untuk mengamal cara hidup yang sihat melalui pemakanan yang seimbang. Penguasaan motor halus Perkembangan motor kasar Kesihatan Kselamatan Penguasaan motor Kasar dan motor halus ini amat penting dalam pergerakan asas untuk membolehkan murid melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan aktiviti pembelajaran dengan penuh yakin.bacaan lanjutan : Mohd Salleh Bin Mahat(2004). anda memperbesarkan kelemahannya dan dia berasa dia mengecewakan anda. 3. Ibubapa harus memberikan galakan kepada anak-anak mereka agar perkembangan emosi positif dapat di bentuk pada peringkat yang lebih awal lagi. Bantu anak anda membina kemahiran. Bagaimana meningkatkan peranan ibu bapa dalam membantu taman asuhan kanak-kanak. Pertumbuhan dan perkembangan murid yang sihat. Ibubapa harus juga menjauhi perkara-perkara berikut agar pembentukan emosi positif tercapai. Jilid 5. saudara mara atau rakan. menjaga kebersihan dan cara menjauhkan diri dari penyakit. Sebaliknya. Dan tempat terbaik untuk kanak-kanak belajar ialah rumah mereka sendiri. Aspek keselamatan pula membantu murid mengenal pasti objek dan situasi yang membahayakan diri dan mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk bertindak. 4. sama ada kemahiran menulis. Isu yang dimukakan adalah menarik. selamat dan ceria dapat memupuk keyakinana diri dan membentuk personaliti yang positif. Insyaallah saya akan cuba kembangkan isu ini dilain masa kerana saya perlukan sedikit masa untuk mencari dan membaca. Terimakasih En. Ia tidak memotivasikan anak anda untuk melakukan yang terbaik (untuk membesar lebih tinggi atau berlari lebih laju). Bahan rujukan boleh diperolehi di dalam internet. 2. dengan melakukan perkara mudah berikut: Cara mereka menilai diri akan mempengaruhi motivasi. mempelajari bahasa baru atau sekadar membiasakan diri dengan tabiat pembelajaran baru. Jika dapat bandingkan peranan yang dimainkan oleh ibu bapa di negara maju berbanding dengan Malaysia. membaca.

Ketepikan Jenaka Jangan berjenaka tentang kekurangan fizikal. 3. Contohnya. Dengan menyertakan anak anda dalam masa riadah anda. Elakkan Hukuman Automatik Elak hukuman automatik. Sebaliknya.2. Disiplin seharusnya adil. . 7. 6. Suka memancing? Rancang aktiviti memancing dan bawanya bersama. tegas dan mesra. Jangan Memberi Gelaran Jangan merendah-rendahkan anak anda. Jangan menggelarnya ³lembab´ atau ³bodoh´ jika dia gagal melakukan sesuatu. 4. Kanakkanak yang selalu ditakutkan hantu akan takut tempat gelap dan membina personaliti yang percaya perkara karut. Sentiasa Positif Jika anda ingin berkata sesuatu yang negatif. Sentiasa berkomunikasi dengan jelas. 8. Ia mungkin berkesan untuk jangka pendek tetapi membawa kepada fobia dalam hidupnya kelak. penampilan atau keturunan. Kukuhkan kepercayaan bahawa yang anak anda sempurna tidak kira ketinggian atau berat badan dan kasih sayang anda tiada penghujungnya. Adakan Masa Bersama Cipta kenangan menyeronokkan bersama anak anda. hentikanlah. Elakkan Anak Anda Berasa Serba Salah Jangan buat anak anda berasa bersalah akibat bersikap ³jahat´ kerana perasaan itu akan membuatnya lebih risau. Ucap Selamat Tinggal Kepada Momok Jangan takutkan anak anda dengan hantu. Tak sudah-sudah bercakap aspek negatif tentang anak anda (contohnya. bercerita kepada saudara mara yang anak anda kencing malam) akan menunjukkan padanya yang anda mementingkan personaliti itu sahaja. 5. ia akan membuatnya berasa penting dan dihargai. cadangkan apa yang boleh diperbaiki dan hulurkan bantuan sekiranya diperlukan. Cuba jelaskan peraturan waktu makan dan beri hadiah sekiranya peraturan dituruti. menyalahkan diri sendiri malah menjadi lalai dalam jangkamasa panjang. menghukum anak kerana tidak menghabiskan makanan akan membuatkannya benci makan. raksasa atau polis jahat. tetapkan harapan munasabah dan elak dari menyalahkannya sekiranya kesalahan terjadi.

9. Kalau boleh minta Pn. . walaupun tarikh hantar OLP sudah tamat anda masih boleh menghantar OLP sehingga 7 Disember 2009. Didik Berdikari Daripada melakukan segalanya untuk anak anda. Sharifah memberi pendapat berkaitan dengan tajuk ini. Satu huraian yang baik. Seeloknya Pn. Tingkatkan Pujian Kanak-kanak memerlukan pujian dan penegahan positif. ´Bagaimana boleh saya bantu kamu?´ Biarkan anak anda mebuat keputusan dan benarkan dia melakukan kesilapan dan belajar melaluinya. Sharifah timbulkan isu dan Pn. Pn Sharifah dan Pn Rozaini. Ini akan membantu mereka percayakan diri sendiri dan memahami yang anda (dan orang lain) turut mempercayai dirinya. Markah OLP mungkin berubah berdasarkan sumbangan anda. Perbincangan hendaklah secara akademik dan berdasarkan rujukan. tanyalah dia. Rozaini menjawab. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful