1.

Bundarkan 495 762 kepada puluh ribu yang terdekat.

2.

Bundarkan 495 762 kepada ratus ribu yang terdekat.

3.

Bundarkan 495 762 kepada ribu yang terdekat.

4.

Bundarkan 495 762 kepada ratus yang terdekat.

5.

Bundarkan 495 762 kepada puluh yang terdekat.

6.

Bundarkan 499 962 kepada ratus yang terdekat.

7.

Bundarkan 409 962 kepada ratus yang terdekat.

8.

Bundarkan 495 000 kepada ribu yang terdekat.