MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKHLAK 60 minit

1.1 Standard Kandungan : 5.2 Menyatakan Adab Terhadap Ibu Bapa 1.2 Standard Pembelajaran : 5.2.1 Menyatakan adab-adab terhadap ibu bapa

5.2.2 Mengenalpasti kelebihan beramal dengan adab terhadap ibu bapa. 1.3 Objektif 1.3.1 : Murid dapat menyatakan adab-adab terhadap ibu bapa 1.3.2 : Murid dapat menyatakan kelebihan beradab dengan ibu bapa 1.3.3 Murid boleh mengamalkan adab-adab terhadap ibu bapa 1.4 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 1.4.1 Guru memaparkan video berkaitan tajuk 1.4.2 Bersoaljawab dan sumbangsaran adab-adab dengan ibu bapa 1.4.3 Latih tubi menyebut adab-adab terhadap ibu bapa dan gerak kerja bertulis
1.5 Bahan Bantu Mengajar : Peralatan ICT dan lembaran kerja 1.6 Pentaksiran PnP: soal jawab lisan dan bertulis

FASA PERSEDIAAN 1. Pemerhatian: Murid melihat tayangan video 2. Analisis : Murid menyenaraikan adab-adab terhadap ibu bapa yang terkandung dalam video FASA IMAGINASI 1. Penjanaan Idea: Murid menyatakan adab-adab terhadap ibu bapa 2. Sentisis Idea : Murid-murid dapat menyatakan kelebihan beradab dengan ibu bapa FASA PERKEMBANGAN 1. Penambahbaikan: Membuat simulasi cara-cara beradab dengan ibu bapa 2. Menilai : Soal jawab daripada pemerhatian simulasi FASA TINDAKAN 1. Pelaksanaan: Murid diberi lembaran kerja (pengukuhan) 2. Amalan Berterusan: Menekankan kewajipan dan mengamalkan adab-adab terhadap ibu bapa.