Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance) Latihan ini adalah latihan yang sering dipraktikkan oleh

pelari maraton atau pelari jarak jauh. Sesuai dengan namanya, latihan ini memberi penekanan kepada tempoh masa larian dan bukannya kelajuan. Lebih lama seseorang itu dapat berlari berterusan, lebih baik kesannya terhadap sistem kardiovaskular. Objektif utama latihan ini adalah bagi meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Kelajuan yang dicadangkan adalah antara dua ke tiga meter sesaat. (2-3m/s) dan diperkenalkan pada awal musim persediaan umum bagi semua jenis sukan. Latihan Long Slow Distance( LSD) Latihan Jarak Jauh Perlahan (LSD) ialah larian sederhana laju di mana pelari masih boleh bercakap dan tidak tercungap-cungap ketika berlari. Ini bermakna LSD adalah larian yang menggunakan sistem tenaga aerobik di mana tubuh badan menggunakan oksigen. Larian dalam latihan ini tidak memaksa badan untuk bergerak. Ini dapat mengelakkan kecederaan Objektif Latihan Long Slow Distance( LSD) meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Kelajuan yang dicadangkan adalah antara dua ke tiga meter sesaat (2-3m/s) dan diperkenalkan pada awal musim persediaan umum bagi semua jenis sukan Untuk mencapai kecergasan yang Untuk mencapai kecergasan yang optima seseorang itu perlu mengetahui optima seseorang itu perlu mengetahui dan merancang latihan secara saintifik dan merancang latihan secara saintifik dan bersistematik. dan bersistematik. Antara kaedah latihan yang boleh Antara kaedah latihan yang boleh dilakukan adalah Latihan Long Slow dilakukan adalah Latihan Long Slow Distance dan Latihan Jeda.

Long Slow Distance (LSD)- salah satu teknik latihan aerobik yang digunakan untuk melatih latihan aerobik yang digunakan untuk melatih daya tahan kardiovaskular dan untuk daya tahan kardiovaskular dan untuk mengekalkan berat badan atlet. mengekalkan berat badan atlet.  Istilah LSD mula digunakan oleh seorang pelari Istilah LSD mula digunakan oleh seorang pelari yang juga seorang pengarang Amerika, yang juga seorang pengarang Amerika,Joe Joe Herderson Herderson yang telah menerbitkan sebuah buku

Mengurangkan kecederaan dan Mengurangkan kecederaan dan mempercepatkan proses pemulihan.  Merendahkan kadar nadi rehat Merendahkan kadar nadi rehat  Merendahkan tekanan darah Merendahkan tekanan darah  Meningkatkan kapasiti paru-paru.The Human Way To Train Way To Train” dalam tahun 1969.  Meningkatkan daya tahan otot Meningkatkan daya tahan otot jantung dan otot rangka pada kadar jantung dan otot rangka pada kadar optima optim Merendahkan peratusan lemak badan Merendahkan peratusan lemak badan (komposisi badan) seterusnya menurunkan (komposisi badan) seterusnya menurunkan kadar berat badan atlet.yang telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul “ yang berjudul “Long Slow Distance . kadar berat badan atlet.The Human Long Slow Distance . jarak dan tidak mementingkan kelajua Distance dan Latihan Jedakan daya tahan Objektif lsd kardiovaskular dan pertambahan kardiovaskular dan pertambahan isipadu sedenyut. ” dalam tahun 1969. kaki. Meningkatkan kapasiti paru-paru. Meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot Meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot kaki. . Satu bentuk latihan berterusan yang dilakukan Satu bentuk latihan berterusan yang dilakukan pada intensiti rendah yang menumpukan pada pada intensiti rendah yang menumpukan pada jarak dan tidak mementingkan kelajuan. isipadu sedenyut.

Meningkatkan kekerapan (bilangan) latihan dalam seminggu. pemulihan yang lebih pendek. termasuk jenis aktiviti ketika dalam termasuk jenis aktiviti ketika dalam pemulihan pemulihan iii. Memberi masa rehat dan masa pemulihan yang lebih pendek. Menentukan intensiti jeda kerja ii. komponen kardiorespitori. Prinsip latihan lsd Menentukan intensiti jeda kerja . (bilangan) la . Meningkatkan kekerapan iii. Memperbaiki tahap kecergasan atlet pada Memperbaiki tahap kecergasan atlet pada komponen kardiorespitori. Memberi masa rehat dan masa ii.mempercepatkan proses pemulihan.